Sunteți pe pagina 1din 2

Test Grile Access

Test simplu (10 intrebari aleatoare) 1.Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: a)datele de intrare si datele de iesire sunt furnizate sub forma de coduri b)datele de intrare si datele de iesire sunt asigurate/furnizate prin dispozitive automate sub forma de impulsuri c)datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice d)fisierele de date au organizare relative Raspuns: c) 2.Documentatia corespunzatoare fiecarei etape de realizare a sistemului este necesara pentru: a)Asigurarea comunicarii intre proiectant si beneficiar b)Descrierea actualului sistem, proiectarea noului sistem si implementarea acestuia c)Asigurarea interfetei intre diferitele categorii de personal implicate in realizarea si utilizarea sistemului proiectat d)Decontarea lucrarilor realizate Raspuns: c) 3.Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centrul ei: a)calculatorul b)utilizatorul c)SGBD-ul folosit d)echipa de programare Raspuns: b) 4.Asocierea reflexiva este o asociere care: a)leaga realizari diferite ale aceleiasi entitati b)leaga realizari apartinand la doua tipuri de entitati diferite c)leaga realizari apartinand la mai multe entitati d)nu exista asociere reflexive Raspuns: a) 5. Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate in procedurii d)solutii de stucturare a datelor Raspuns: d) 6. In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)cerinta b)sursa c)solutia d)destinatia

Raspuns: d) 7. Normalizarea progresiva a tabelelor unei baze de date duce la eliminarea unor anomalii cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)anomalia de stergere b)anomalia de adaugare c)anomalia de definire a structurii d)anomalia de modificare Raspuns: c) 8. In momentul elaborarii unui nomenclator de coduri se determina, pentru fiecare cod, o cifra de control corespunzatoare. Acest lucru se realizeaza pe baza unui algoritm dintre cei mentionati mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)media aritmetica ponderata b)media geometrica ponderata c)Nu exista nici un algoritm pentru calculul cifrei de control d)conversia restului impartirii intr-un caracter alphabetic Raspuns: c) 9. Metoda top-down are ca obiectiv principal: a)descompunerea sistemului de jos in sus b)eliminearea redundantelor din sistemul informatic c)realizarea modularizarii sistemului de sus in jos d)obtinerea arborelui sistemului Raspuns: c) 10. Care dintre tehnicile de mai jos nu fac parte din grupa tehnicilor elementare de analiza: a)observarea directa b)interviul c)analiza concordantei dintre intrari si iesiri d)studiul documentelor din system Raspuns: c)