Sunteți pe pagina 1din 4

Test Grile FoxPro Test mediu (25 intrebari aleatoare)

1.Se da secventa de program: SELE 2 USEBENI INDEX ON CODB TO B1 UNIQUE COPY TO CB FIELDS CODB, DENB Care afirmatie este adevarata? a)se realizeaza afisarea campurilor 'codb' si 'denb' din tabela 'beni' b)se realizeaza o selectie din tabela 'beni' c)se realizeaza o diferenta din tabela 'beni' d)se realizeaza o proiectie din tabela 'beni' Raspunsul d) 2.Care din urmatoarele secvente de comenzi FOXPRO efectueaza o prelucrare (structura) repetitiva ? a)REPLACE b)SCAN...ENDSCAN c)DO CASE...ENDCASE d)IF...ENDIF Raspunsul b) 3.Cu privire la bazele de date relationale se fac urmatoare precizari: 1. O tabela (relatie) poate contine mai multe coloane si mai multe tupluri. 2. Descrierea structurii logice a unei tabele trebuie sa inceapa cu specificarea cheii relatiei apoi celelalte coloane ( atribute), indiferent de ordinea lor. 3. Intr-o tabela toate datele trebuie sa se regaseasca la nivel elementar. 4. Intr-o tabela nu se admit chei concatenate. 5. Intr-o tabela nu se admit dubluri de tupluri. 6. Cu ocazia proiectarii structurii bazei de date relationale, relatiile (tabelele) obligatoriu trebuie sa fie trecute prin cele cinci forme normale. 7. Intr-o tabela coloanele trebuie sa aiba denumiri diferite. 8. Gradul relatiei trebuie sa coincida cu cardinalitatea relatiei Precizati care combinatie de afirmatii este corecta: a)1,2,3,5,7 b)nici una din variante c)3,5,6,7,8 d)1,3,5,6,7 Raspunsul b) 4.Ce efect are urmatoarea secventa de comenzi? SELECT A USE RULAJE SELECT B USE STOC SKIP 40 IN RULAJE SELECT A ?RECNO() SELE B DISPLAY a)Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 41 din tabela RULAJE si o afiseaza b)Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 41 din tabela RULAJE si afiseaza acest numar, apoi afiseaza prima inregistrare din STOC c)Afiseaza inregistrarile ccu numarul 41 din RULAJE si din STOC d)Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 40 din tabela RULAJE si afiseaza acest numar, apoi afiseaza prima inregistrare din STOC. Raspunsul b) 5.Pentru afisaarea unui mesaj de eroare la introducerea unor valori incorecte intr-un camp de date cu comanda CHANGE se utilizeaza urmatoarea optiune: a)MESSAGE; b)VALID; c)ERROR; d)WHEN; Raspunsul c) 6.Comanda INPUT pentru introducerea datelor de la tastatura permite: a)Introducerea numai a datelor de tip numeric b)Introducerea numai a datelor de tip sir de caractere

c)Introducerea numai a datelor de tip data calendaristica d)Introducerea oricarei expresii Raspunsul d) 7.Ce efect are urmatoarea secventa de program: USE STUDENT LOCATE FOR UPPER(NUME)='IONESCU' IF NOT EOF() EDIT ELSE ?'Inregistrarea cu studentul dorit nu exista' ENDIF a)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, daca este scris cu litere mari, si il afiseaza b)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, daca este scris cu litere mari, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui c)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui d)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui sau afiseaza mesajul ca nu a fost gasit Raspunsul d) 8.Care dintre urmatoarele functii FoxPro returneaza numarul de aparitii ale unui sir intr-un alt sir dat ? a)SUBSTR(,[,]) b)OCCURS(,) c)LEN( d)ATC(,[,]) Raspunsul b) 9.Comanda Fox Pro "modify command adauga" : a)Creeaza un fisier cu numele adauga.prg, daca acesta nu exista b)Creeaza o tabela cu numele de adauga.dbf c)Creeaza o noua baza de date d)Creeaza un nou proiect FoxPro Raspunsul a) 10.Care din urmatoarele secvente de comenzi returneaza valoarea logica adevarat (.T.) daca pointerul tabelei este pozitionat la sfarsit de tabela? a)USE STOC ?DBF() b)USE Produse Go BOTTOM ?RECNO() c)USE PERS ?RECNO() d)USE PONTAJ GO BOTTOM SKIP ?EOF() Raspunsul d)

11.Referitor la modelul relational pentru baza de date, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? a)definirea obiectelor se face prin tip inregistrare b)tuplul este coloana dintr-o tabela si are un nume c)domeniul este un subansamblu al produsului cartezian al mai multor tabele d)cuantificatorii sunt operatori orientati pe domeniu, din calculul relational Raspunsul d) 12.Comanda Fox Pro standard "dele for userid=561" realizeaza : a)Copierea utilizatorului cu userid = 561 intr-o zona de memorie b)Comanda este sintactic gresita c)Stergerea fizica a utilizatorului cu userid=561 d)Stergerea logica a utilizatorului cu userid=561 Raspunsul d)

13.In FoxPro, comanda utilizata pentru accesul direct dupa cheie este: a)SKIP b)GO TO c)LOCATE d)SEEK Raspunsul d) 14.Se considera tabela FIRME (Codf(N4), Denf(C15), Loc(C30)). Se da urmatoarea comanda: SELECT count(codf), loc FROM firme WHERE upper(loc)<> BUCURESTI GROUP BY loc HAVING COUNT (codf) >3 ORDER BY loc; Aceasta comanda afiseaza: a)numarul de firme din fiecare localitate b)numarul de firme din BUCURESTI c)numarul de firme din fiecare localitate, cu exceptia orasului BUCURESTI si numai pentru localitatile care au un numar de firme mai mare de 3 d)numarul de firme din fiecare localitate dar numai pentru localitatile care au un numar de firme mai mare de 3. Raspunsul c) 15.O baza de date este un ansamplu de date ce poate fi manipulat de : a)Un numar mare de utilizatori intr-o viziune unica asupra datelor b)Un numar mare de utilizatori in viziuni predefinite asupra datelor c)Un numar mare de utilizatori in viziuni diferite asupra datelor d)Numai de programatorul de aplicatii informatice cu baze de date Raspunsul c) 16.Care dintre urmatoarele variante ar putea fi considerata ca obiectiv al unui SGBD: a)asigurarea integritatii datelor b)maximizarea timpului de acces c)independenta conceptuala d)optimizarea structurii bazei de date Raspunsul a) 17.In timpul exploatarii unei baze de date pot sa apara urmatoarele tipuri de anomalii: a)Anomalii de inserare, anomalii de cautare, anomalii de listare b)Anomalii de listare, anomalii de cautare, anomalii de actualizare c)Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de stergere d)Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de cautare Raspunsul c) 18.Comanda fox Pro SET RELATION TO a)deschide o alta tabela b)leaga tabela activa cu o tabela deschisa intr-o alta zona de lucru c)afiseaza structura relationala a bazei de date curente d)nu exista in fox pro aceasta comanda Raspunsul b) 19.Care din functie FOXPRO elimina spatiile de la inceputul si sfarsitul sirului de caractere ? a)ALLTRIM(); b)TRIM(); c)LTRIM(); d)SPACE(); Raspunsul a)

20.Comanda Fox Pro UPPER(LEFT(SUBSTR(`licenta 2013`,5,3),2)) afiseaza: a)2013 b)20 c)TA d)NT Raspunsul d) 21.Se da secventa de comenzi: USE beni MODI STRU Care afirmatie este adevarata ? a)Modifica date din tabela BENI b)Este gresita comanda MODI STRU c)Creeaza tabela BENI d)Permite actualizarea structurii tabelei BENI Raspunsul d) 22.Se considera tabela: COMENZI (nrcom n(5), codfn(4), datai date,valc n(1 0)) Se da secventa de comenzi: USE comenzi DISPLAY ALL nrcom OFF FOR datai=dateQ Accesul la inregistrari in vederea afisarii se realizeaza: a)dupa mai multe chei b)direct dupa cheie c)direct pe baza numarului de ordine al inregistrii d)secvential Raspunsul d) 23.Ce afiseaza urmatorul exemplu: CLEAR FOR x=1 TO 30 ? x ENDFOR a)un sir de numere de la 1 la 30 b)sirul de caractere x de 30 de ori c)numarul 30 d)numarul 1 de 30 de ori Raspunsul a) 24.Fiind date doua relatii R1 si R2, indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: a)Jonctiunea b)Proiectia c)Reuniunea d)Intersectia Raspunsul d) 25.Fiind date doua relatii R1 si R2,indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile din R1 si care nu se regasesc in R2, a)Jonctiunea b)Proiectia c)Reuniunea d)Diferenta Raspunsul d)