Sunteți pe pagina 1din 2

Test Grile PSI Test simplu (10 intrebari aleatoare) Care din urmatoarele grupe de activitati nu se realizeaza in cadrul

etapei de 'Studiu si analiza sistemului existent' ? a)proiectarea machetelor situatiilor de informare/raportare b)studiul sistemului condus c)studiul sistemului de conducere d)definirea caracteristicilor generale ale societatii comerciale analizate Raspunsul a) Un atribut poate fi analizat din punctul de vedere al realizarilor pe care le reprezinta si poate fi de mai multe feluri. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta? a)obligatoriu, ceea ce inseamna ca trebuie sa printeze cel putin o realizare, deci sa aiba o valoare NOT NULL b)reflexiv, daca leaga 2 realizari ale aceleiasi entitati; c)monovaloare, atunci cand pentru o entitate sau o asociere poate lua singura valoare d)optional, daca nu este obligatoriu sa prezinte valoare Raspunsul b) Prin structurarea sistemului informatic nu se vor evidentia : a)subsistemele componente b)legaturile dintre acestea c)programele corespunzatoare d)conexiunile exterioare ale sistemului cu alte sisteme, pe verticala si pe orizontala Raspunsul c) Ciclul informatie-decizie-actiune: a)este specific oricarui sistem b)Este specific unui sistem informational; c)este desfasurat doar intre elementele sistemului de conducere d)depinde de structura organizatorica a societatii comericale Raspunsul b) Programarea modulara reprezinta un concept care permite efectuarea programarii pe module sau subprograme cu caracteristicile de mai jos. Care afirmatie nu este corecta ? a)un singur punct de intrare b)un singur punct de iesire c)indeplinesc o functie predefinita d)nu pot fi testate independent Raspunsul d) Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? a)Entitatea este reprezentarea unui obiect relevant pentru problema de rezolvat b)O entitate se reprezinta printr-un asamblu de atribute c)O asociere poate avea atribute proprii d)Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. Raspunsul d) Ciclul de viata al sistemului informatic: a)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu decizia de abandonare a acestuia in forma existenta si inlocuirea lui cu un sistem nou b)Incepe cu etapa de elaborare a propunerilor de realizare si se incheie cu etapa de implementare

c)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu etapa de implementare a acestuia d)Incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare a noului sistem informatic Raspunsul d) Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? a)componentele sistemului si structura sa b)procesul de decizie si principalele decizii, pe nivele c)procedurile de prelucrare a datelor d)modificari organizatorice impuse de introducerea noului sistem Raspunsul d) Un model entitate asociere poate fi dezvoltat ulterior, functie de conditiile concrete ale problemei date, printr-o serie de activitati. Care dintre aceste activitati, prezentate mai jos, nu este corecta? a)generalizare sau definire de supertipuri b)incapsulare c)specializare sau definire subtipuri d)introducerea timpului si crearea unui model temporal Raspunsul b) In etapa de evaluare a sistemului informational-decizional, diagnosticarea sistemului existent consta in evidentierea disfunctionalitatilor de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate de proceduri d)structura organizatorica a firmei Raspunsul d)