Sunteți pe pagina 1din 5

Test Grile PSI Test mediu (25 intrebari aleatoare)

Descompunerea sistemelor se face, in principal, dupa: a)datele de intrare si datele de iesire b)modul de organizare a datelor c)functiunile sistemului d)hardware-ul utilizat Raspunsul c)

Care dintre tehnicile de mai jos nu fac parte din grupa tehnicilor elementare de analiza: a)observarea directa b)interviul c)analiza concordantei dintre intrari si iesiri d)studiul documentelor din sistem Raspunsul c) Obiectivul principal al unui sistem informatic pentru management este : a)Optimizarea activitatilor economice ale organizatiei b)Cresterea vitezei de raspuns a sistemului informational c)Asigurarea selectiva si in timp util a tuturor nivelelor de conducere cu informatii necesare si reale pentru fundamentarea si elaborarea deciziilor d)Cresterea calitatii informatiilor Raspunsul: c)

Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? a)Entitatea este reprezentarea unui obiect relevant pentru problema de rezolvat b)O entitate se reprezinta printr-un asamblu de atribute c)O asociere poate avea atribute proprii d)Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. Raspunsul: d)

Elementele unui model de date pentru baze de date sunt: a)expresiile, restrictiil, legaturile b)operatirii, opreanzii, expresiile c)operanzii,structura, metodologia d)structura, operatorii, restrictiile Raspunsul: d)

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta? a)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la o lista de valori sau la un interval b)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la un anumit format

c)Restrictiile de integritate definesc reguli de coerenta cu alte date d)Asigura memorarea datelor pe suportul extern de date Raspunsul: d)

Dintre activitatile ce trebuie realizate in etapa de implementare , receptionarea sistemului informatic : a)este prima b)este ultima c)este a doua d)nu face parte din implementare Raspunsul: b)

Pentru validarea unui model conceptual al datelor din punctul de vedere al constructiei se impune respectarea unui set de reguli, dintre care mai importante sunt cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)unicitatea numelor b)atribute derivabile c)Atribute numerice d)valoarea NULL Raspunsul: c) Ciclul de viata al sistemului informatic: a)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu decizia de abandonare a acestuia in forma existenta si inlocuirea lui cu un sistem nou b)Incepe cu etapa de elaborare a propunerilor de realizare si se incheie cu etapa de implementare c)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu etapa de implementare a acestuia d)Incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare a noului sistem informatic Raspunsul: d) Evaluarea performantelor si limitelor sistemului existent se face pe baza urmatoarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu informatii necesare si suficiente a conducerii la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a suportului de memorie externa necesar bazei de date; 3. masura in care sistemul informational asigura realizarea obiectivelor, indeplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale unitatii economice; 4. calitatea informatiilor de intrare si iesire ale sistemului; 5. frecventa intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gradul de ocupare a capacitatilor de productie. a)1,3,4,6 b)1,2,3,5,6 c)3,4,5,6 d)1,3,4,5 Raspunsul: a) Tehnica concordantei intrari-iesiri privind analiza si proiectarea sistemelor informatice nu ofera posibilitatea pentru: a)definirea obiectivelor sistemului informatic b)proiectarea iesirilor sistemului informatic c)proiectarea intrarilor sistemului informatic d)definirea colectiilor de date Raspunsul: a)

Fiind date doua relatii R1 si R2 , indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: a)jonctiunea b)proiectia c)reuniunea d)intrsectia Raspunsul: d)

??? Care dintre urmatoarele caracteristici nu se studiaza in cadrul etapei 'Studiul sistemului existent privind caracteristicile generale ale unitatii economice' ? a)profilul unitatii economice b)specificul activitatii c)nomenclatorul de produse/servicii prestate d)aplicatii informatice in exploatare curenta Raspunsul: c)

Codurile compuse nu pot fi : a)ierarhizate b)juxtapuse c)matriceale d)descriptive Raspunsul d) Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: a)datele de intrare si datele de iesire sunt furnizate sub forma de coduri b)datele de intrare si datele de iesire sunt asigurate/furnizate prin dispozitive automate sub forma de impulsuri c)datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice d)fisierele de date au organizare relativa Raspunsul c) Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? a)componentele sistemului si structura sa b)procesul de decizie si principalele decizii, pe nivele c)procedurile de prelucrare a datelor d)modificari organizatorice impuse de introducerea noului system Raspunsul d)

Investigarea sistemului existent, o activitate deosebit de laborioasa, care inseamna practic cunosterea si studiul sistemului obiect, cuprinde o serie de actiuni dintre care: a)culegerea de informatii, documentarea b)codificarea datelor

c)structurarea datelor d)proiectarea interfetei Raspunsul: a) Un sistem informatic dat in exploatare curenta trebuie sa fie permanent supus unor operatii dintre cele mentionate mai jos. Care dintre acestea nu este corecta a)imbunatatit b)intretinut c)testat d)dezvoltat Raspunsul c) Metoda top-down are ca obiectiv principal: a)descompunerea sistemului de jos in sus b)eliminearea redundantelor din sistemul informatic c)realizarea modularizarii sistemului de sus in jos d)obtinerea arborelui sistemului Raspunsul: c) Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta? a)Cardinalitatea relatiei defineste numarul de tupluri care apartin unei relatii(randuri) b)Gradul (aritatea) relatiei este dat de numarul de coloane, deci atribute ale relatiei c)Cheia primara reprezinta un atribut sau grup de atribute ale carui valori permit identificarea unica a unui tuplu dintr-o alta tabela. d)Cheie externa reprezinta un atribu sau grup de atribute care joaca rol de cheie primara intr-o alta tabela. O cheie externa trebuie sa respecte cerintele de integritate referentiala. Raspunsul: c) Grila informationala sau de decizie reflecta o problema si nu contine: a)informatiile de intrare b)informatiile de iesire c)modul de obtinere a informatiilor de iesire din cele de intrare d)regulile de validare a datelor Raspunsul: d) Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate in procedurii d)solutii de stucturare a datelor Raspunsul d) Sistemul informatic are ca obiectiv principal : a)reducerea costului informatiei b)cresterea exactitatii si preciziei informatiei c)cresterea gradului de incarcare a capacitatilor de productie d)asigurarea conducerii cu informatii reali si in timp util, necesare fundamentarii si elaborarii operative a deciziilor

Raspunsul: d)

Considerand doua tabele A si B, relatiile dintre ele pot fi de mai multe feluri. Care afirmatie nu este corecta ? a)una la unu b)unu la multi c)multi la multi d)unu la infinit Raspunsul d)

Ce este un sistem informatic? a)O parte a sistemului informational in care procesul de culegere, stocare, prelucrare a datelor se realizeaza utilizand componente ale tehnologiei informatiei. b)O parte a sistemului informational in care procesul de prelucrare a datelor se realizeaza utilizand componente ale tehnologiei informatiei c)Sistemul care asigura introducerea unica a datelor si prelucrarea multipla a acestora in functie de cele mai diverse cerinte ale utilizatorilor d)Sistemul care utilizeaza numai echipamente de calcul, software si retele de transmitere a datelor Raspunsul: a)