Sunteți pe pagina 1din 5

REABILITAREA I MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEEAN DJ 248 IASI VASLUI

Titular Seminar: Irina Manolescu

Studentii:
Bozianu Florin Ursu Petru-Ionut Coman Ionela-Andrada

Programul Operaional Regional (POR) 2007-2013

A. Descrierea programului 1. Scurta descriere Programul Operaional Regional se adreseaz celor 8 Regiuni de dezvoltare ale Romniei, stabilite cu respectarea Regulamentului CE nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unitilor teritoriale. n Romnia au fost create 8 Regiuni de dezvoltare. Dezvoltarea echilibrat a tuturor regiunilor rii se va realiza printr-o abordare integrat, bazat pe o combinare a investiiilor publice n infrastructura local, politici active de stimulare a activitilor de afaceri i sprijinirea valorificrii resurselor locale, pe urmtoarele axe prioritare tematice: o Axa prioritar 1 Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor - poteniali poli de cretere o Axa prioritar 2 mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale o Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale o Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local o Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului o Axa prioritar 6 Asisten tehnic 2. Termen limita: Programul Operational Regional va fi finantat in perioada 2007-2013. 3. Obiectivele programului Obiectivul strategic al POR const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de cretere, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din regiunile Romniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiii. Obiectivele specifice ale POR sunt urmtoarele: Creterea rolului economic i social al centrelor urbane, printr-o abordare policentric, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor; mbuntirea accesibilitii regiunilor i n special a accesibilitii centrelor urbane i a legturilor lor cu ariile nconjurtoare; Creterea calitii infrastructurii sociale a regiunilor; Creterea competitivitii regiunilor ca locaii pentru afaceri; Creterea contribuiei turismului la dezvoltarea regiunilor. 4. Conditii de eligibilitate 4.1. Eligibilitatea solicitantului 1) Forma de constituire a solicitantului a. Unitate administrativ-teritorial b. Parteneriat ntre uniti administrativ-teritoriale c. Asociaie de dezvoltare intercomunitar (ADI). ADI trebuie s aib obligatoriu n componen unitatea administrativ-teritorial din mediul urban pe teritoriul creia se afl zona de aciune urban identificat n planul integrat. 2) Solicitantul ndeplinete condiiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 i 94 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1605/2002; 3) Solicitantul este/include un ora/municipiu cu peste 10,000 de locuitori.

4) Solicitantul are calitatea de proprietar / administrator al infrastructurii. 5) Infrastructura (cldire, teren, structur etc) ce face obiectul fiecrui proiect individual este inclus n Planul integrat de dezvoltare urban. 6) Solicitantul membrii parteneriatului, n cazul n care cererea de finanare este depus n parteneriat - are capacitatea de a implementa proiectul. 4.2. Eligibilitatea proiectului 1) Proiectul este inclus n Planul integrat de dezvoltare urban; 2) Proiectul se ncadreaz n categoria de operaiuni ale uneia din cele 6 Axe prioritare; 3) Valoarea total a proiectului este cuprins ntre limitele minime i maxime; 4) Proiectul respect legislaia n domeniul proteciei mediului, eficienei energetice, egalitii de anse i al achiziiilor publice; 5) Activitile propuse spre finanare n cadrul proiectului nu au mai fost finanate din fonduri publice n ultimii 5 ani i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare; 6) Perioada de implementare a proiectului nu depete data de 31.07.2015 7) Locul de implementare a proiectului: pe teritoriul Romniei. 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor. 1) este efectiv pltit dup data intrrii n vigoare a contractului de finanare; 2) este nsoit de documente justificative; 3) este n conformitate cu prevederile Contractului de finanare; 4) este conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare, n special n ceea ce privete: ajutorul de stat si regimul achizitiilor publice; 5) este menionat n lista cheltuielilor eligibile pentru Planuri integrate de dezvoltare urban; Conditii de finantare Programul Operaional Regional va fi finanat din bugetul de stat i bugetele locale, fiind cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Cofinanarea din Fondul European de Dezvoltare Regional poate ajunge pn la 85% din alocarea financiar total a Programului. Astfel, alocarea financiar pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 este de 4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR), restul reprezentnd fonduri publice naionale i fonduri private. B. Schita proiectului _________________________________________________________________________________ Program: Programul Operaional Regional (POR) 2007-2013 Axa prioritara 2: "mbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale Domeniul de interventie 2.1 - "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

1. Titlu proiect: Reabilitarea DJ 248 Iasi Vaslui 2. Justificare: Imbunatatirea starii tehnice a infrastructurii rutiere de pe DJ 248 in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera si reducerii timpului de calatorie pe directia Iasi-Vaslui. Scoaterea din izolare a unor zone rurale cu o dezvoltare structurala deficitara si stimularea cresterii economice in aceasta regiune. Proiectul isi propune reabilitarea si modernizarea unui drum judetean ( DJ 248) care, pe de o parte

ofera o alternativa la DN 24 pentru ruta Iasi Vaslui si pe de alta parte asigura scoaterea din izolare a unor zone rurale cu o dezvoltare structurala deficitara. Prin reabilitarea DJ 248 se va facilita conexiunea la reteaua de drumuri nationale (DN 15D Roman Vaslui in localitatea Podeni) si la reteaua europeana: coridorul IX pan-european inter-modal (Helsinki St. Petersburg Moscova Chisinau Albita Bucuresti Dimitrovgrad). Legatura la reteaua europeana, coridorul IX se va face prin intermediul DN 15D (portiunea Podeni Vaslui) si DN 24 (portiunea Vaslui Crasna). Modernizarea DJ 248 va determina o crestere a mobilitatii fortei de munca din mediul rural si reorientarea somerilor spre piata fortei de munca din mediul urban. 3. Scop: Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi Vaslui 4. Obiective: Imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor in judetele Vaslui si Iasi prin asigurarea conexiunii la reteaua de drumuri nationale. Proiectul isi propune imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor in judetele Vaslui si Iasi ca urmare a reabilitarii si modernizarii DJ 248 pe ruta Iasi Vaslui. Obiectivul specific al proiectului raspunde obiectivului specific al axei prioritare prin asigurarea unei rute alternative pe directia Iasi Vaslui. Proiectul contribuie la reducerea timpului de calatorie pe distanta Iasi Vaslui si la cresterea sigurantei rutiere deoarece alternativa oferita este mai scurta decat DN 24 cu 9 km si traficul va fi fluidizat prin existenta a doua variante de calatorie (DN 24 si DJ 248). Obiectiv: Reabilitare DJ 248-Sector 1 (jud. Iasi), intre km 4+345 si km 33+250: lungimea Sectorului L = 28,905 km; latimea platformei drumului, Bp=8,00 m, (2 benzi de circulatie de 3,00 m, 2 benzi de incadrare 0,25 m si 2 acostamente 0,75 m); latimea partii carosabile a drumului, Bc = 6,00 m; Reabilitare si executare de podete noi; Semnalizare si marcaje rutiere; Amenajarea drumurilor laterale. Obiectiv: Reabilitare DJ 248-Sector 2 (jud. Vaslui), intre km 33+250 si km 41+794: lungimea Sectorului L= 8,544 km; latimea platformei drumului, Bp=8,00 m, (2 benzi de circulatie de 3,00 m, 2 benzi de incadrare 0,25 m si 2 acostamente 0,75 m); latimea partii carosabile a drumului, Bc = 6,00 m; 5.Beneficiari: Potentialii beneficiari ai proiectului/ grupul tinta: Proiectul propus va avea efecte directe si indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari, identificati in functie de gradul in care vor beneficia de avantajele determinate de reabilitarea si modernizarea DJ 248.Grupul tinta al proiectului a fost identificat pe baza datelor statistice actualizate furnizate de primariile celor 7 comune a caror teritoriu administrativ este traversat de DJ 248 in judetele Iasi si Vaslui. Beneficiari directi: Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui. 6.Activitati: - Lucrari de amenajare a teritoriului si protectia mediului-Sector 1 (jud. Iasi): lucrarile vor consta n sapaturi, umpluturi, plantari de puieti si intretinerea plantatiilor. -Lucrari de amenajare a teritoriului si protectia mediului-Sector 2 (jud. Vaslui): lucrarile vor consta in sapaturi, umpluturi, plantari de puieti si intretinerea plantatiilor; -Lucrari din beton si beton armat Sectorul 1 (jud. Iasi): Executia unui pod nou si reabilitarea poduri existente (3 buc.). -Lucrari din beton si beton armat Sectorul 2 (jud. Vaslui): Executia unui pod nou si reabilitarea celor existente (1 buc.).

7.Bugetul pe activiti i pe categorii de cheltuieli


NR. CRT. VALOARE (RON)

I A. B. II A. B. III IV

Valoarea totala a proiectului, din care: Valoarea neeligibila a proiectului Valoarea eligibila a proiectului Contributia proprie in proiect, din care: Contributia solicitantului Contributia partenerului /partenerilor Venituri nete in cazul proiectelor generatoare de venituri Asistenta financiara nerambursabila solicitata

70.117.000 11.095.000 59.021.000 1.180.000 797.000 383.000 57.841.000

8. Activitati de sustenabilitate: Lucrari din beton si beton armat - Executia unui pod nou si reabilitarea celor existente Reabilitare si executare de podete noi; Semnalizare si marcaje rutiere; Amenajarea drumurilor laterale. Lucrari de amenajare a teritoriului si protectia mediului. lucrarile vor consta n sapaturi, umpluturi, plantari de puieti si intretinerea plantatiilor.

C. Modaliti de monitorizare a activitilor proiectului: Managerii de proiect si inspectorii primariilor din Iasi si Vaslui se ocupa de monitorizarea si implementarea corecta a acestui proiect. D. Dificultati ntampinate: In realizarea acestui proiect de finantare nu au fost dificultati intampinate deoarece echipa de proiect s-a mobilizat astfel incat rezultatul sa fie cel mai eficient. Bibliografie: 1. http://www.icc.ro/DJ248B/index.php?id=8
2. http://www.cjvs.ro/dj248/index.php?id=0 3. http://www.administratie.ro/articol.php?id=32385 4. http://www.relians.ro/ro/proiecte/DJ248.html