Sunteți pe pagina 1din 124

Elemente de variet ati diferentiabile

I.L. Stoica
Cuprins
1. Prefat a 1
2. Notatii si conventii 2
Capitolul 1. Notiunea de varietate 4
1. Atlas, varietate, hart a 4
2. Anex a: aspecte topologice 12
3. Exercitii 14
Capitolul 2. Grupul rotatiilor 21
1. O(:) si oO(:) 21
2. Rotatii si orientare n plan 24
3. Rotatii si orientare n spatiu 28
4. Solidul rigid si unghiurile lui Euler 32
5. Exercitii 38
Capitolul 3. Vectori tangenti si diferentiala 40
1. Spatiul tangent ntr-un punct al variet atii 40
2. Diferentiala unei aplicatii 47
3. Exercitii 50
Capitolul 4. Teorema de inversiune 53
1. Reprezentarea local a a imersiei si a submersiei 53
2. Teorema rangului constant 58
Capitolul 5. Subvariet ati n R
a
61
1. Subvarietatea ca varietate 61
2. Constructia subvariet atilor 62
3. Exercitii 67
Capitolul 6. Fibrarea tangent a si cmpuri vectoriale 72
1. Fibrarea tangent a 72
2. Cmpuri de vectori 76
3. Exercitii 80
Capitolul 7. Curenti si cmpuri vectoriale 83
1. Curentul generat de un cmp 83
2. Curenti locali 87
3. Demonstratia diferentiabilit atii curentului 92
4. Alte propriet ati ale curentilor 94
5. Curenti si cmpuri complete 96
iii
iv CUPRINS
6. Anex a: ecuatii diferentiale de clas a (
o
97
7. Exercitii 99
Capitolul 8. Derivata Lie pentru cmpuri 101
1. Transportul cmpurilor 101
2. Derivata Lie 105
3. Comutarea curentilor 107
Capitolul 9. Distrbutii de :-plane 110
Bibliograe 120
1. PREFA T

A 1
n amintirea lui Gh. Th. Gheorghiu...
1. Prefat a
Cursul de fat a se adreseaz a studentilor din anul al doilea al fac-
ult atii de matematic a. Mai precis, el a fost predat n semestrul al
doilea al anului doi de studiu. Se presupune deci c a cititorul cunoaste
cursul de baz a de analiz a matematic a, a f acut cunostint a cu teoremele
de existent a, unicitate si diferentiabilitate n raport cu parametrii pen-
tru ecuatii diferentiale ordinare, iar n semestrul nti a studiat teoria
curbelor si suprafetelor. Pornind de aici, sunt prezentate notiunea de
varietate si faptele de baz a despre subvariet ati si cmpuri de vectori.
Desigur c a acest cuprins este clasic si exist a numeroase c arti n limba
romn a ct si n limbi str aine care contin acest material. Efortul au-
torului a fost n special didactic, directionat spre o prezentare ct mai
natural a si mai intuitiv a a formalismului ce constituie fundamentul
teoriei variet atilor diferentiabile.
n lucrul direct cu studentii am constatat cteva aspecte care fac
dicil a acomodarea unui ncep ator cu notiunea de varietate. Una din
dicult ati st a desigur n aspectul abstract al teoriei si n cantitatea
destul de mare de formalism. Apoi, am constatat c a ntelegerea exact a
a teoriei se bazeaz a si pe detalierea operatiilor de teoria multimilor
care sunt inerente, lucru ce nu este observabil de la nceput si care n
tratatele dedicate geometriei diferentiale este ignorat, acestea ind con-
siderate chestiuni triviale. Notiunea de vector tangent, care aparent se
deneste scurt si sun a sugestiv, n fond este un obiect abstract netrivial
si necesit a si ea o prezentare detaliat a a tuturor unghiurilor de privire.
La fel brarea tangent a. Aceste aspecte complet elementare, dar care
constituie cheia bunei ntelegeri a faptelor mai complexe din geometria
diferential a, le-am acordat o atentie special a n expunerea noastr a. De
asemenea, am inclus un num ar sucient de exemple tratate sub form a
de exercitii. Din acest punct de vedere trebuie s a mention am cartea
profesorului Dan Papuc Geometrie diferential a care dintre toate lu-
cr arile n limba romn a se apleac a cel mai mult asupra laturii didactice
n prezentarea variet atilor. Lund ca model aceast a carte am ncercat
s a continu am perfectionarea prezent arii notiunilor de baz a. O list a a
tuturor c artilor cunoscute de autor care trateaz a introducerea n vari-
et atile diferentiabile se g aseste la sfsitul acestui volum.
Lucrarea noastr a are n intentie ca subiectul limitat pe care -l
trateaz a s a e ct mai bine acoperit. De aceea, n forma preg atit a
pentru tipar, cursului prezentat studentilor i-au fost ad augate unele
complet ari care din motive de timp nu au nc aput n materia predat a.
2 CUPRINS
Sper am ca acestea s a e utile celor ce vor s a urmeze ulterior o directie
de formare mai cuprinz atoare n domeniul geometriei diferentiale.
2. Notatii si conventii
n acest curs vom utiliza termenul de func tie diferen tiabila, care n
mod obisnuit nseamn a functie care admite diferential a (sau derivat a),
cu ntelesul de functie de clas a (
o
, adic a functie ce poate diferenti-
at a (sau derivat a) de ori cte ori este nevoie. De altfel si notiunea de
varietate pe care o numim diferentiabil a este ntr-un limbaj mai spe-
cializat de fapt o varietate diferentiabil a de clas a (
o
. Nu vom discuta
niciodat a clasa minim a de diferentiabilitate care se impune pentru val-
abilitatea unui rezultat. De fapt, toate rezultatele pe care le prezent am
apar n alte lucr ari precizate cu o clas a de diferentiabilitate mic a, 1,2,
cel mult 3, dar contabilitatea claselor de diferentiabilitate este n fond
un aspect formal pentru principalul continut al c artii. Am renuntat la
precizarea claselor de diferentiabilitate pentru simplicare, dar si da-
torit a faptului c a cele mai multe exemple concrete sunt prinse n acest
cadru. n acest spirit vom spune difeomorsm unei aplicatii care este
bijectiv a, de clas a (
o
si cu inversa de clas a (
o
.
Un punct curent din R
a
va notat r = (r
1
. .... r
a
) iar modulul s au
va
[ r [=
_

i
(r
i
)
2
.
Dac a , : 1 R
n
este o aplicatie diferentiabil a denit a pe un deschis
1 R
a
, cu componentele , = (,
1
. .... ,
n
) , vom nota
J,
Jr
=
J (,
1
. .... ,
n
)
J (r
1
. .... r
a
)
=
_
J,
i
Jr
)
_
matricea functional a numit a si matricea jacobian a a functiei, care ntr-
un punct r
0
1 determin a diferentiala d, (r
0
). Deci d, (r
0
) este o
aplicatie liniar a ntre spatiile vectoriale R
a
si R
n
. Este convenabil s a
folosim atunci notatia sub form a de vector coloan a pentru un punct
v azut ca vector, astfel c a putem scrie
_
_
_
_
_
_
0)
1
0a
1
(r
0
) . . .
0)
1
0a
n
(r
0
)
. .
. .
. .
0)
m
0a
1
(r
0
) . . .
0)
m
0a
n
(r
0
)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
.
.
.

a
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
n
1
.
.
.
n
n
_
_
_
_
_
_
.
pentru a exprima sub form a matricial a egalitatea
a

)=1
J,
i
Jr
)
(r
0
)
)
= n
i
, i = 1. .... :,
2. NOTA TII SI CONVEN TII 3
care de fapt se mai scrie d, (r
0
) () = n, unde, = (
1
. ....
a
) R
a
si
n = (n
1
. .... n
n
) R
n
.
Vom utiliza obisnuit conventia de sumare cunoscut a sub numele
conventia lui Einstein, care spune c a, atunci cnd este precizat a di-
mensiunea : a unui spatiu vectorial si apar variabile purtnd indici
superiori si inferiori, o sumare de la 1 la : este notat a f ar a semnul
sum a

prin simpla aparitie a aceluiasi indice si sus si jos ntr-un


produs (sau la o aceeasi variabil a care are mai multi indici). Utiliznd
aceast a regul a, egalitatea anterioar a o vom scrie
J,
i
Jr
)
(r
0
)
)
= n
i
. i = 1. .... :.
Vom mai utiliza notatia o
i
)
. o
i)
. o
i)
pentru a desemna simbolurile lui
Kronecker. Cu aceste notatii avem, spre exemplu, egalit atile
o
i
)

)
=
i
. i = 1. .... :.
o
i)

i
=
)
. , = 1. .... :.
Atunci cnd apare o a doua dimensiune : si exist a posibilitatea unei
confuzii cu privire la sumare, sau cnd indicele dup a care se face
sumarea nu apare sus si jos nu folosim conventia. De exemplu vom
scrie
a

i=1

i
o
i)
=
)
. , = 1. .... :.
CAPITOLUL 1
Notiunea de varietate
Ce este o varietate diferentiabil a? Un prim r aspuns la aceast a n-
trebare ar putea : este un spatiu n care se poate face calcul difer-
ential si integral. Scopul acestui capitol este de a deni riguros aceast a
notiune de spatiu si de a o ilustra cu exemple semnicative. Calculul
diferential si integral, dezvoltat n cursul se analiz a din anul nti de
studiu, a fost aplicat n prima parte a cursului de geometrie din anul al
doilea la studiul curbelor si suprafetelor. Cu aceast a ocazie au ap arut
obiecte noi cum ar vectorii tangenti, planul tangent, vectorii normali,
formele asociate suprafetei etc. Se poate spune c a varietatea diferenti-
abil a este generalizarea notiunii de suprafat a. Ins a, trebuie imediat
ad augat c a aceast a generalizare este impus a de tratarea unor obiecte
ce apar din diverse ramuri ale matematicii sau din zic a, obiecte ce nu
pot considerate direct ca suprafete. Suprafata r amne totusi modelul
intuitiv cel mai potrivit ce trebuie purtat n minte, atunci cnd lucr am
cu o varietate diferentiabil a. Calculul diferential si integral din anul
nti este utilizat pentru crearea unui nou calcul pe variet ati. Acesta
este obiectul prezentului curs de geometrie diferential a.
1. Atlas, varietate, hart a
Denitia 1.1. Fie ` o mul time si : un numar natural.Vom numi
atlas diferenti- abil (de dimensiune :) pe `. o familie (l
c
. 4
c
)
cA
de
aplica tii cu urmatoarele proprieta ti:
(1) 4
c
: l
c
1
c
este o bijec tie, l
c
` , iar 1
c
este un deschis
din R
n
,
(2)
` = '
cA
l
c
.
(3) pentru orice pereche c. , A, mul timile 4
c
(l
c
l
o
) si 4
o
(l
c

l
o
) sunt deschise (n R
a
) si aplica tia 4
c
4
1
o
: 4
o
(l
c
l
o
)
4
c
(l
c
l
o
) este un difeomorsm.
n gura al aturat a reprezent am schema de teoria multimilor core-
spunz atoare aplicatiei 4
c
4
1
o
.
Denitia 1.2. Fie ` un spa tiu topologic separat (Hausdor), cu
baza numarabila si (l
c
. 4
c
)
cA
un atlas diferen tiabil de dimensiune :
pe `. Vom spune ca ` mpreuna cu atlasul dat denesc o varietate
4
1. ATLAS, VARIETATE, HART

A 5
diferentiabil a (de dimensiune :) daca ecare din mul timile l
c
este
deschisa n ` si ecare aplica tie 4
c
este un homeomorsm.
Conditiile din denitie ne spun c a o varietate arat a local ca un
deschis din R
a
. Acesta este punctul de plecare al posibilului calcul
diferential. Remarc am c a ultima conditie din denitia atlasului aduce
informatie numai n cazul cnd c ,= , iar multimea l
c
l
o
este nevid a;
altfel ea devine trivial satisf acut a.
Privitor la dimensiunea :, facem remarca urm atoare: num arul :
trebuie s a e acelasi, indiferent de indicele c , pentru ca aplicatia 4
c

4
1
o
s a e difeomorsm. Reamintim c a o aplicatie bijectiv a care este
diferentiabil a mpreun a cu inversa trebuie s a actioneze pe spatii de
aceeasi dimensiune. Mai precis, s a consider am 4 : l \ o aplicatie
bijectiv a, l R
a
. \ R
n
, astfel ca 4 si 4
1
s a e diferentiabile.
Atunci relatia 4
1
4 = id, prin diferentiere, ne d a d4
1
(4(r))
d4(r) = 1, n orice punct r l. Aceast a relatie implic a injectivitatea
lui d4(r). Aplicatia d4(r) : R
a
R
n
ind liniar a si injectiv a rezult a
c a : _ :. Similar,(din relatia 4 4
1
= id) rezult a c a : _ :.
n continuare vom ar ata c a un atlas dat pe o multime determin a
automat si o topologie pe ea.Atunci cnd nu este pericol de confuzie,
pentru a simplica scrierea familiei de aplicatii (l
c
. 4
c
)
cA
, nu vom
mentiona ntotdeauna multimea de indici A, scriind simplu, (l
c
. 4
c
).
Teorema 1.1. Fie ` o mul time si (l
c
. 4
c
) un atlas diferen tiabil
pe `. Atunci exista o unica topologie pe ` astfel ca ecare mul time
l
c
sa e deschisa si ecare aplica tie 4
c
sa e un homeomorsm.
Demonstra Tie. Unicitatea unei topologii care satisface conditi-
ile din enunt rezult a imediat, deoarece vecin at atile ec arui punct, n
6 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
conditiile date, sunt practic determinate de aplicatiile 4
c
. Vom con-
strui acum topologia pe ` , pe care o not am T , denind multimile
deschise ca ind acele multimi din ` care au proprietatea c a pentru
ecare indice c A multimea 4
c
( l
c
) este deschis a (n R
a
). S a
ar at am c a aceasta este o topologie. Fie (
i
)
i1
o familie arbitrar a de
multimi din T . Pentru a ar ata c a '
i1

i
este n T ncepem prin a lua
un indice c arbitrar si a scrie relatia
_
'
i1

i
_
l
c
= '
i1
(
i
l
c
) .
Cum aplicarea unei functii comut a cu reuniunea de multimi, deducem
4
c
__
'
i1

i
_
l
c
_
= '
i1
4
c
(
i
l
c
) .
iar multimile care se reunesc n membrul drept ind toate deschise
rezult a si reuniunea lor deschis a. Deci '
i1

i
este n T . Fie acum
multimile . 1 T si s a ar at am c a intersectia lor este tot n T . Aceasta
rezult a imediat din relatia
4
c
( 1 l
c
) = 4
c
( l
c
) 4
c
(1 l
c
) .
Tragem concluzia c a T este o topologie.
Pentru a verica c a aplicatiile 4
c
: l
c
1
c
R
a
sunt home-
omorsme, mai nti remarc am c a, prin ns asi denitia lor, multim-
ile din T au proprietatea c a sunt transportate prin aplicatiile 4
c
n
multimi deschise din R
a
. Cu alte cuvinte, inversele 4
1
c
sunt con-
tinue. Mai trebuie ar atat c a ecare aplicatie 4
c
este continu a. Fie,
deci, indicele c xat si o multime deschis a 1 1
c
. Vrem s a ar at am
c a 4
1
c
(1) T ,adic a s a ar at am c a, pentru orice indice , , multimea
4
o
(4
1
c
(1) l
o
) este deschis a n R
a
.Dar aceast a multime este egal a
cu multimea 4
o
4
1
c
(1 4
c
(l
c
l
o
)) , care se dovedeste a de-
schis a utiliznd propriet atile atlasului. Deci, aplicatia 4
c
este continu a.
Q.E.D.
Topologia produs a de teorema anterioar a nu este neap arat sepa-
rat a si nici nu are baz a num arabil a (exercetiul 1.2 prezint a un exemplu
de spatiu topologic neseparat peste care este denit un atlas ce satis-
face toate celelalte conditii din denitia variet atii). Dac a se dovedeste
c a, ntr-un caz concret, topologia aceasta este si separat a si cu baz a
num arabil a, atunci ` devine varietate diferentiabil a. Reciproc, dac a
` este o varietate diferentiabil a, atunci topologia sa este exact cea
care satisface n raport cu atlasul de denitie conditiile din teorema
anterioar a. Pe de alt a parte, exemplele de variet ati cu adev arat in-
teresante apar ca obiecte geometrice ce, din ns asi contextul de origine,
sunt nzestrate cu o topologie bine denit a. Problema curent a este,
atunci, de a construi un atlas diferentiabil care s a e compatibil cu
topologia dat a.
1. ATLAS, VARIETATE, HART

A 7
Exemplul 1.1. O mul time deschisa l R
a
, este considerata n-
totdeauna ca o varietate diferen tiabila cu aplica tia 4 = id
l
: l l,
care singura determina un atlas ce da structura de varietate. Spunem
ca l este organizata canonic ca subvarietate deschis a nR
a
.
Exemplul 1.2. Fie `. (l
c
. 4
c
)
cA
o varietate diferen tiabila de
dimensiune : si l ` o mul time deschisa. Atunci, l devine vari-
etate diferen tiabila n mod canonic: se considera I = c A,ll
c
,=
O si aplica tiile d
c
: \
c
R
a
. \
c
= l l
c
. d
c
= 4
c[\

. c I.
Familia de aplica tii (\
c
. d
c
)
c
dene ste o varietate diferen tiabila pe
l, care se nume ste subvarietatea deschis a canonica.
Hipersuprafata parametrizat a, studiat a n prima parte a cursului
din anul al doilea, ofer a un exemplu interesant de varietate diferentia-
bil a, exemplu ce-l descriem acum.
Exemplul 1.3. Fie l un deschis din R
a
si , : l R
a1
o
aplica tie diferen tia- bila astfel ca rangul matricei d,(r) este : n orice
punct r l. Fie \ un deschis astfel ca \ sa e compact, \ l
si restric tia lui , la \ sa e injectiva. Sa aratam ca mul timea ` =
,(\ ) cu topologia data de incluziunea ` R
a1
si parametrizarea
, : \ ` devine o varietate diferen tiabila. Mai precis,pentru a
ne exprima strict n termenii deni tiei 1.2, vom introduce aplica tia
4 = ,
1
: ` \ . Armam ca familia cu un singur element (`. 4)
dene ste un atlas pe ` si ,cu topologia indusa din R
a1
, o varietate.
Demonstra Tie.Singurul lucru ce nu este evident si trebuie ar atat
referitor la acest exemplu este faptul c a 4 este homeomorsm.Continuitatea
lui , (care este chiar diferentiabil a) implic a continuitatea lui 4
1
= ,
[\
.
R amne s a ar at am c a 4 este continu a, ceea ce revine la a verica
c a, pentru orice deschis 1 \ , multimea 4
1
(1) este deschis a n
` (cu topologia indus a din R
a1
). Pentru a ar ata c a 4
1
(1) este
deschis a n topologia indus a este sucient s a ar at am c a `4
1
(1)
este nchis a n topologia indus a. Dar, deoarece 4 este bijectie, avem
`4
1
(1) = ,(\ 1).S a not am 1 = \ 1 ; este o multime compact a
si 1 \ = \ 1. Tinnd cont c a , este injectiv a pe \ , rezult a c a
,(\ 1) = ,(1 \ ) = ,(1) ,(\ ) = ,(1) `.Cum , este con-
tinu a ,(1) este o multime compact a n R
a
, deci nchis a. Urma acestei
multimi pe ` este o multime nchis a n topologia indus a.
Q.E.D.
Remarc am c a n demonstratie nu intervine faptul c a , este difer-
entiabil a, ci se utilizeaz a numai continuitatea aplicatiei. De asemenea,
nu s-a utilizat nici faptul c a rangul matricei d, (r) este maxim. Acestea
sunt ns a conditiile uzuale impuse unei hipersuprafete.
Exemplul 1.4. (Produsul a doua varieta ti). Consideram doua va-
rieta ti diferen tiabile (`
1
. (l
c
. 4
c
)
cA
) si (`
2
. (\
o
. d
o
)
o
), de dimen-
siuni :, respectiv :. Spa tiul topologic produs `
1
`
2
se organizeaza
8 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
ca varietate diferen tiabila de dimensiune : : cu familia de aplica tii
_
\
c,o
.
c,o
_
denite prin \
c,o
= l
c
\
o
`
1
`
2
,
c,o
= (4
c
. d
o
)
: \
c,o
1
c,o
= 1
c
1
o
R
an
, (c. ,) A I, unde 1
c
si 1
o
sunt domeniile valorilor pentru aplica tiile 4
c
: l
c
1
c
si
d
o
: \
o
1
o
.
Denitia 1.3. Fie l un deschis din varietatea diferen tiabila `.denita
de atlasul (l
c
. 4
c
), e 1 R
a
un deschis si 4 : l 1 un home-
omorsm astfel ca, pentru orice indice c pentru care l
c
l ,= O,
aplica tia 4 4
1
c
denita pe 4
c
(l
c
l) cu valori n 4(l
c
l) sa e
un difeomorsm. Se spune ca (l. 4) este o hart a. (De obicei se omite
men tionarea imaginii 1, aceasta ind implicit determinata).
n denitia h artii se poate renunta la cerinta ca 4 s a e homeomor-
sm, aceast a proprietate rezultnd din celelalte conditii care apar n
denitie. Propozitia urm atoare precizeaz a acest lucru.
Propozitia 1.1. Fie l un deschis din varietatea diferen tiabila
`. (l
c
. 4
c
)de dimensiune :, si 4 : l 1 o bijec tie pe deschisul
l R
a
. Presupunem ca, pentru ecare indice c, mul timea 4(l l
c
)
este deschisa si 4 4
1
c
: 4
c
(l l
c
) 4(l l
c
) este un difeomor-
sm. Atunci (l. 4) este o harta.
Demonstra Tie. Trebuie s a ar at am c a 4 este un homeomorsm si
pentru aceasta este sucient s a ar at am local c a att 4 ct si 4
1
sunt
continue. Mai precis, vom ar ata c a 4 : l l
c
4(l l
c
) este un
homeomorsm, pentru orice c. Cum multimile l l
c
acoper a l, vom
obtine rezultatul dorit. Dar, pe multimea l l
c
, 4 se exprim a ca o
compunere de homeomorsme
4 =
_
4 4
1
c
_
4
c
.
Q.E.D.
Observ am c a perechile (l
c
. 4
c
), care apar n denitia variet atii,
toate sunt h arti. Cel mai adesea ns a, n situatii concrete, apar inversele
h artilor, care se numesc parametriz ari. Iat a denitia lor.
Denitia 1.4. Fie l un deschis din varietatea `. (l
c
. 4
c
), un
deschis 1 R
a
si 1 : 1 l un homeomorsm astfel ca, pentru
orice indice c pentru care l
c
l ,= O, aplica tia 4
c
1, denita pe
1
1
(l
c
l) cu valori n 4
c
(l
c
l), sa e un difeomorsm. Se spune
ca (1. 1) este o parametrizare.
Se observ a c a inversa unei parametriz ari este o hart a si reciproc.
Propozitia 1.2. Fiind data o varietate diferen tiabila `. (l
c
. 4
c
)
cA
,
notam / mul timea tuturor har tilor pe `. Atunci, / este un atlas
pe ` .n plus, spa tiul topologic ` mpreuna cu atlasul / verica
proprieta tile din deni tia varieta tii diferen tiabile.
1. ATLAS, VARIETATE, HART

A 9
Demonstra Tie. Singura proprietate din denitia atlasului care
nu este evident a este proprietatea 3. Fie (l. 4) si (\. d) dou a h arti.
Trebuie s a ar at am c a aplicatia compus a
4 d
1
: d(l \ ) 4(l \ )
este un difeomorsm.Lu am r d(l \ ) si vrem s a ar at am difer-
entiabilitatea aplicatiei pe o vecin atate a lui. Fie c l \ astfel c a
d(c) = r. Stim c a exist a un indice c A astfel ca c l
c
. Not am
\ = l
c
l\ si observ am c a d(\) este un deschis care l contine pe
r. Vom ar ata c a 4 d
1
este diferentiabil a pe d(\). Pentru aceasta
scriem
4 d
1
= 4 4
1
c
4
c
d
1
si observ am c a aplicatiile
4 4
1
c
: 4
c
(\) 4(\).
4
c
d
1
: d(\) 4
c
(\).
sunt diferentiabile. Pentru prima, aceasta rezult a din faptul c a 4 este
hart a. Pentru a doua, acelasi lucru rezult a din faptul c a d este hart a si
din egalitatea 4
c
d
1
= (d 4
1
c
)
1
. Deci d 4
1
c
este difeomorsm
si inversa este diferentiabil a.
Q.E.D.
10 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
Denitia 1.5. Fiind data o varietate diferen tiabila `. (l
c
. 4
c
)
cA
,
mul timea tuturor har tilor pe ` (notata / n propozi tia anterioara) va
numita structura diferentiabil a data de atlasul (l
c
. 4
c
)
cA
.
Propozitia 1.3. Fie (l
c
. 4
c
)
cA
si (\
o
. d
o
)
o
doua atlase care
denesc varieta ti diferen tiabile pe acela si spa tiu topologic `. Urma-
toarele proprieta ti sunt echivalente:
(1) ambele atlase dau aceea si structura diferen tiabila pe `,
(2) pentru orice c A, perechea (l
c
. 4
c
) este o harta n raport
cu varietatea denita de atlasul (\
o
. d
o
)
o
,
(3) pentru orice , I ,perechea (\
o
. d
o
) este o harta n raport cu
varietatea data de atlasul (l
c
. 4
c
)
cA
.
Demonstra Tie. Este clar c a proprietatea 1. implic a 2. si 3. Vom
ar ata c a 2. si 3. sunt echivalente. Proprietatea 2. ne asigur a c a functia
d
o
4
1
c
: 4
c
(l
c
\
o
) d
o
(l
c
\
o
)
este un difeomorsm. Inversa acestei aplicatii este
4
c
d
1
o
: d
o
(l
c
\
o
) 4
c
(l
c
\
o
).
Faptul c a, pentru orice c A si orice , I, aceasta este un
difeomorsm este continutul armatiei 3. Rezult a echivalenta 2. cu 3.
S a ar at am c a 2. si 3. mpreun a implic a 1. Fie (l. 4) o hart a n raport
cu varietatea determinat a de atlasul (l
c
. 4
c
)
cA
. Vrem s a ar at am c a
4 d
1
o
: d
o
(l \
o
) 4(l \
o
)
este un difeomorsm, pentru orice , astfel ca l \
o
,= O. Not am mai
nti c a 4d
1
o
este bijectiv a ntre cele dou a multimi de mai sus.Lu am
un punct r d
o
(l \
o
). Not am = d
1
o
(r) si alegem un indice
c A astfel ca l
c
. Rezult a c a multimea l \
o
l
c
contine pe
(si este deschis a). Putem scrie
4 d
1
o
= 4 4
1
c
4
c
d
1
o
: d
o
(l \
o
l
c
) 4(l \
o
l
c
).
Att 4 4
1
c
ct si 4
c
d
1
o
sunt difeomorsme si de aceea com-
punerea lor este difeomorsm ntr-o vecin atate a lui r. Cum r a
fost ales arbitrar se obtine c a (l. 4) este hart a si n raport cu atla-
sul (\
o
. d
o
)
o
.
Q.E.D.
Fiind dat a o functie , : `
1
`
2
, unde `
1
si `
2
sunt variet ati
diferentiabile de dimensiune : respectiv :, pentru a vorbi de difer-
entiabilitatea functiei , trebuie s a utiliz am niste h arti pe `
1
si pe `
2
pentru ca, local, s a ne transport am n R
a
. Astfel, numai prin inter-
mediul h artilor se poate pune n evident a aspectul diferentiabil al
spatiului topologic `.
1. ATLAS, VARIETATE, HART

A 11
Denitia 1.6. Presupunem ca , : `
1
`
2
este continua. Vom
spune ca func tia , este diferentiabil a daca pentru orice punct r `
1
exista doua har ti (l. 4) pe `
1
si (\. d) pe `
2
, astfel nct r l si
,(r) \ , iar aplica tia
(*):
d , 4
1
: 4(l ' ,
1
(\ )) R
n
.
sa e diferen tiabila (n sensul de clasa (
o
).
Remarc am c a multimea 4(l ' ,
1
(\ )) este un deschis din R
a
,
deoarece , este continu a iar 4 este homeomorsm. Denitia anterioar a
poate nt arit a n felul urm ator.
Propozitia 1.4. Daca , : `
1
`
2
este o aplica tie diferen tia-
bila, iar (l
t
. 4
t
) si (\
t
. d
t
) sunt har ti arbitrare pe `
1
, respectiv `
2
,
astfel ca l
t
,
1
(\
t
) ,= O, atunci aplica tia (analoga cu (+))
d
t
, 4
t1
: 4
t
(l
t
,
1
(\
t
)) R
n
este diferen tiabila.
Demonstra Tie. Fie un punct n domeniul functiei, 4
t
(l
t

,
1
(\
t
)). Dorim s a ar at am c a functia noastr a este diferentiabil a n
vecin atatea lui . Not am r = 4
t1
() si aplic am denitia diferentiabil-
it atii pentru a obtine h artile (l. 4) si (\. d) astfel ca aplicatia (+) s a
e diferentiabil a. Atunci putem scrie
(**):
d
t
, 4
t1
= (d
t
d
1
) (d , 4
1
) (4 4
t1
).
Deoarece att 4 ct si 4
t
sunt h arti din aceeasi structur a diferenti-
abil a, din propozi tia 1.2 rezult a c a 44
t1
este un difeomorsm. La fel
d
t
d
1
. Rezult a c a avem o compunere de trei aplicatii diferentiabile.
Relatia anterioar a este pur algebric a, ns a pentru a o putea scrie, tre-
buie s a ne asigur am c a domeniile de denitie ale diverselor functii sunt
compatibile, astfel c a, global, expresia din dreapta este denit a pe o
vecin atate a lui . Pentru a c ap ata o intuitie despre calculul domeniilor
de denitie ne poate util a schema din gura al aturat a.
Att 4 ct si 4
t
sunt denite pe l l
t
, iar d si d
t
sunt denite pe
\ \
t
. Deoarece 4
t
(l
t
,
1
(\
t
)), rezult a c a r l
t
,
1
(\
t
).
De asemenea, r l si ,(r) \ . Rezult a c a r l l
t
,
1
(\ \
t
).
Not am cu \ aceast a ultim a multime(n gur a este hasurat a). Ea este
deschis a n `
1
. Pe multimea 4
t
(\) este posibil a scrierea egalit atii
(++) si aceast a multime este o vecin atate a lui . Cum a fost arbitrar,
rezult a c a d
t
, 4
t1
este diferentiabil a pe domeniul s au de denitie.
Q.E.D.
Propozitia 1.5. Fie `
1
. `
2
. `
S
varieta ti diferen tiabile, de dimen-
siuni diferite n general si ,
1
: `
1
`
2
. ,
2
: `
2
`
S
doua
aplica tii diferen tiabile. Atunci compunerea ,
2
,
1
este o aplica tie difer-
en tiabila.
12 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
Demonstratia o l as am ca un exercitiu cititorului.
Denitia 1.7. Fie , : `
1
`
2
o aplica tie diferen tiabila. Spunem
ca ea este un difeomorsm daca este bijectiva si inversa, ,
1
, este tot
diferen tiabila. `
1
si `
2
se numesc difeomorfe.
In cazul n care dou a variet ati sunt difeomorfe, se veric a usor c a
ele au n mod necesar aceeasi dimensiune.
2. Anex a: aspecte topologice
Reamintim n continuare cteva denitii si fapte de topologie gen-
eral a pe care le utiliz am n leg atur a cu variet atile diferentiabile. Fie 1
un spatiu topologic si T familia deschisilor pe 1. Spunem c a 1 este un
spatiu separat (sau Hausdor) dac a pentru orice dou a puncte r
1
,= r
2
exist a dou a multimi 1
1
. 1
2
T , disjuncte, cu r
i
1
i
. i = 1. 2. O
familie E T se numeste baza a topologiei dac a orice element 1 T
se scrie ca o reuniune de elemente din E. Se spune c a (1. T ) are baza
numarabila dac a exist a o familie num arabil a E T care este baz a a
topologiei. Este usor de v azut c a R
n
este un spatiu separat. Multimea
bilelor cu centre de coordonate rationale si cu raze rationale constitue
o baz a num arabil a pentru R
a
.
2. ANEX

A: ASPECTE TOPOLOGICE 13
Dac a 1
1
si 1
2
sunt dou a spatii topologice cu baz a num arabil a pro-
dusul 1
1
1
2
, cu topologia produs, este tot cu baz a num arabil a .
Dac a E este o baz a a topologiei pe 1 si 1 este o parte, atunci
urmele multimilor din E pe formeaz a o baz a a topologiei urm a pe .
n particular, dac a 1 are baz a num arabil a, atunci si topologia urm a pe
are baz a num arabil a.
Un spatiu topologic (1. T ) se numeste local compact dac a este sep-
arat si orice punct posed a o vecin atate compact a .
Lema 1.1. Fie (1. T ) un spa tiu local compact.
1
0
Daca 1 este o mul time compacta , atunci exista un deschis rel-
ativ compact care con tine pe 1.
2
0
Daca 1
1
. 1
2
sunt doua mul timi compacte si disjuncte, atunci
exista doi deschi si disjunc ti, l
1
si l
2
, astfel nct 1
i
l
i
. i = 1. 2.
Demonstra Tie. 1
0
Pentru ecare punct r 1 alegem o vecin a-
tate l
a
care este deschis a si relativ compact a . Familia l
a
. r 1
acoper a 1. Alegem o subfamilie nit a , l
a
1
. .... l
a
n
, care acoper a 1.
Deschisul
l =
a
_
i=1
l
a
i
este relativ compact si contine pe 1.
2
0
Presupunem mai nti c a primul compact se reduce la un punct
1
1
= r. Faptul c a 1 este separat permite ca pentru ecare punct
1
2
s a alegem dou a deschise disjuncte ,l
j
continnd r si \
j
continnd
. Familia \
j
[ 1
2
realizeaz a o acoperire a lui 1
2
. Alegem o
subacoperire nit a \
j
1
. .... \
j
n
si punem
l =
a

i=1
l
j
i
. \ =
a
_
i=1
\
j
i
.
Multimile astfel obtinute sunt disjuncte si 1
1
l , 1
2
\ .
S a trat am acum cazul general. Pentru ecare punct r 1
1
alegem
l
a
si \
a
doi deschisi disjuncti astfel ca r l
a
si 1
2
\
a
. Familia l
a
realizeaz a o acoperire a lui 1
1
, din care extragem o subacoperire nit a
, l
a
1
. .... l
a
n
. Punem apoi
l
1
=
a

i=1
l
a
i
. l
2
=
a
_
i=1
\
a
i
.
Multimile l
1
si l
2
satisfac cerintele din enunt.
Q.E.D.
Lema 1.2. Daca (1. T ) este un spa tiu local compact cu baza numara-
bila, atunci exista un sir (1
i
) de mul timi compacte care acopera spa tiul.
Sirul poate ales astfel nct ,n plus, sa e crescator si 1
i


1
i1
pentru orice i N .
14 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
Demonstra Tie. Fie E o baz a a topologiei. Familia E
0
= 1 E[

1 co:jcct r amne o baz a a topologiei , dup a cum se veric a usor.


De aceea, spatiul nostru posed a o baz a num arabil a 1
i
[ i N
+
cu
proprietatea c a ecare multime 1
i
este relativ compact a. Construim
sirul de compacte n felul urm ator. Punem 1
1
=

1
1
si proced am prin
recurent a . Dac a compactul 1
i
a fost construit, alegem 1
i1
astfel
nct

1
i1
'1
i
s a e continut n interiorul lui 1
i1
. Alegerea lui 1
i1
se realizeaz a bazndu-ne pe punctul 1
0
al lemei anterioare.
Q.E.D.
Propozitia 1.6. Fie ` o varietate diferen tiabila . Atunci ` este
un spa tiu local compact. n plus, exista un sir (1
i
) de mul timi compacte
astfel nct
o

i=1
1
i
= ` si 1
i


1
i1
, pentru orice i = 1. 2. ... .
Demonstra Tie. Fie j un punct din `. Stim c a exist a o hart a
4 : l 1 astfel ca j l. Alegem atunci o bil a 1 cu centrul n 4(j)
astfel nct

1 1. Multimea

1 este o vecin atate compact a a lui 4(j).
Multimea 4
1
_

1
_
va o vecin atate compact a a lui j. Cu aceasta am
demonstrat c a ` este spatiu local compact. Cea de -a doua armatie
din enunt este o consecint a a lemei anterioare.
Q.E.D.
3. Exercitii
Exercitiul 1.1. (1) Fie ` o mul time, : N, : _ 1 si
(l
c
. 4
c
)
cA
un atlas diferen tiabil de dimensiune : pe `. Fie
` o mul time care are proprietatea ca pentru ecare punct
j exista un indice c A astfel ca j l
c
si mul timea
4
c
( l
c
) sa e o vecinatate ( n R
a
) a punctului 4
c
(j).
Atunci mul timea este deschisa n topologia canonica data
de atlas (vezi teorema 1.1).
(2) Condi tia necesara si sucienta ca topologia data de teorema
1.1 sa aiba o baza numarabila este sa existe o familie cel mult
numarabila de indici 1 A astfel ca ` = '
c1
l
c
.
(3) Arma tia din propozi tia 1.1 poate ntarita n felul urma-
tor: Fiind date varietatea ` si bijec tia 4 : l 1 ntre
deschi siil ` si 1 R
a
, presupunem ca, pentru ecare
punct j l , exista un indice c astfel nct j l
c
, 4(l
c
l)
este o mul time deschisa, iar 4 4
1
c
este un difeomorsm.
Atunci 4 este o harta.
Exercitiul 1.2. Fie ` = R ' 0
0
,unde 0
0
este un punct dis-
tinct de toate punctele lui R. Denim o topologie pe `, dndu-ne
familia mul timilor deschise. Anume, o mul time ` va con-
siderata deschisa n urmatoarele doua situa tii: 1) R si este de-
schisa n topologia lui R, 2) 0
0
si ( R) ' 0 este deschisa n
3. EXERCI TII 15
topologia lui R. Notam l submul timea lui ` care este egala cu R si
\ = (l 0)'0
0
. Denim 4 : l R prin 4(r) = r si d : \ R
prin d(r) = r daca r ,= 0
0
si d(0
t
) = 0. Sa se arate ca ` mpre-
una cu (l. 4) si (\. d) verica toate condi tiile din deni tia varieta tii
diferen tiabile, cu excep tia faptului ca ` nu este spa tiu separat.
Exercitiul 1.3. Fie ` = (r. r
S
) [ r R R
2
, 4 : ` R,
4(r. r
S
) = r ,d : ` R, d(r. r
S
) = r
S
. Sa se arate ca (`. (`. 4))
si (`. (`. d)) sunt doua varieta ti diferen tiabile , care nu dau aceea si
structura diferen tiabila pe mu timea `.
Exercitiul 1.4. Se noteaza o
a
= r R
a1
[ [ r [= 1 sfera
de raza 1 din R
a1
. Exista mai multe modalita ti de a organiza sfera
ca varietate diferen tiabila de dimensiune :. Vom prezenta doua dintre
cele mai uzuale (vezi si gurile de mai sus).
(1) Se noteaza r
.
= (0. .... 0. 1), r
S
= (0. .... 0. 1) R
a1
o
a
si se numesc polul nord, respectiv polul sud. Denim 4
.
:
o
a
r
.
R
a
n felul urmator. Identicam R
a
~
= r
R
a1
[ r
a1
= 0 si, pentru ecare r o
a
r
.
, deter-
minam 4
N
(r) ca intersec tia dreptei determinate de r
.
si r
cu r R
a1
[ r
a1
= 0. n mod similar, se dene ste 4
S
:
o
a
r
S
R
a
utiliznd polul sud n locul polului nord. (Apli-
ca tiile 4
.
si4
S
se numesc proiec tii stereograce.) Calcula ti ex-
presiile aplica tiilor 4
.
si 4
S
si arata ti ca denesc o varietate
diferen tiabila pe o
a
.
16 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
(2) Se considera mul timile l
i
= r o
a
[ r
i
0 si l
0
i
= r o
a
[ r
i
< 0
, i = 1. .... : 1 si 1 = r R
a
[[ r [< 1. Se denesc apli-
ca tiile 4
i
: l
i
1, 4
0
i
: l
0
i
1 prin proiec tie ortogonala
,
4
i
_
r
1
. .... r
a1
_
=
_
r
1
. ....
/
r
i
. .... r
a1
_
.
unde am marcat cu caciula
/
faptul ca lipse ste coordonata
din pozi tia i. Aplica tia 4
0
i
are aceea si expresie ca 4
i
, diferind
numai domeniul de deni tie. Sa se arate ca , n acest fel, se
dene ste o varietate diferen tiabila pe o
a
care produce aceea si
structura diferen tiabila ca si proiec tiile stereograce.
Exercitiul 1.5. Fie ` o varietate diferen tiabila si 4 : l `
1 R
a
o harta. Considernd l si 1 ca varieta ti diferen tiabile, sa se
arate ca 4 este un difeomorsm ntre varieta ti diferen tiabile.
3. EXERCI TII 17
Exercitiul 1.6. n condi tiile propozitiei 1.3, proprieta tile (1), (2),
(3) sunt echivalente si cu urmatoarea: -Aplica tia identica este difeo-
morsm ntre varietatea denita de familia (l
c
. 4
c
)
cA
si cea denita
cu familia (\
o
. d
o
)
o
.
Exercitiul 1.7. Spatiul proiectiv de dimensiune : este mul timea
dreptelor din R
a1
care trec prin origine. El se organizeaza ca varietate
diferen tiabila n felul urmator. Pe mul timea R
a1
0 se dene ste
o rela tie de echivalen ta astfel: doua puncte r. R
a1
0 sunt
echivalente , r ~ , daca si numai daca exista un numar ` R astfel
ca r = `.
(1) Arata ti ca ~ este ntr-adevar o rela tie de echivalen ta. Spa tiul
ct se noteaza P
a
= R
a1
0 , ~ si reprezinta spa tiul proiec-
tiv. Notam H aplica tia canonica H : R
a1
0 P
a
. Pe
spa tiul P
a
se introduce topologia ct (vezi exercitiul 1.16).
(2) Arata ti ca aceasta topologie, notata T, se descrie asfel: T =
P
a
[ H
1
() este deschisa n R
a1
.
Pentru r R
a1
cu proprietatea [ r [= 1 si 0 denim
\ (r. ) =
_
. R
a1
0 [ [
.
[ . [
r [< sau [
.
[ . [
r [<
_
(3) Sa se arate ca are loc egalitatea H
1
(H(\ (r. ))) = \ (r. )
si sa se deduca faptul ca H(\ (r. )) este o mul time deschisa
din P
a
.
(4) Fie r. R
a1
, [ r [=[ [= 1 astfel ca r ,= . Notam
o = min ([ r [. [ r [) .
Sa se arate ca \ (r. o,2) \ (. o,2) = O.
(5) Sa se arate, utiliznd punctul precedent, ca P
a
este un spa tiu
separat (Hausdor).
(6) Daca R
a1
0 este o mul time deschisa, atunci H()
este deschisa n P
a
.
(7) P
a
este spa tiu compact cu baza numarabila.
Pentru ecare i 1. .... : 1 denim aplica tia 1
i
: R
a

P
a
, prin formula 1
i
(r
1
. .... r
a
) = H(r
1
. .... r
i1
. 1. r
i
. .... r
a
).
Aplica tiile acestea vor parametrizarile ce denesc structura
de varietate pe spa tiul proiectiv. Pentru a vedea acest lucru se
procedeaza n felul urmator.
(8) Arata ti ca \
i
:= 1
i
(R
a
) este o mul time deschisa n P
a
si 1
i
este continua.
Notam H
i
= r R
a1
[ r
i
= 1 si G
i
: R
a
R
a1
apli-
ca tia denita prin G
i
(r
1
. ...r
a
) = (r
1
. ...r
i1
. 1. r
i
...r
a
), astfel
ca 1
i
= H G
i
.
(9) Sa se arate ca aplica tia H
i
= H
[1
i
: H
i
\
i
este bijectiva si
ca 1
i
= H
i
G
i
.
18 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
(10) Calcula ti domeniul de deni tie si expresia func tiei H
1
i
H ,
aratnd ca este continua.
(11) Arata ti ca daca H
i
este o mul time deschisa, atunci H
1
(H
i
())
este deschisa n R
a1
.
(12) Sa se deduca faptul ca H
i
este homeomorsm si 1
i
este un
homeomorsm de la R
a
la \
i
.
(13) Sa se arate ca P
a
devine varietate diferen tiabila cu familia
d
i
:= 1
1
i
: \
i
R
a
, i = 1. .... : 1.
Exercitiul 1.8. O alta descriere a spa tiului proiectiv se face n felul
urmator. Se considera sfera o
a
cu familia de har ti (l
i
. 4
i
) ,
_
l
0
i
. 4
0
i
_
, i = 1. .... : 1 data de proiec tia ortogonala (vezi exerci tiul 1.4.2
0
).
Pe o
a
avem rela tia de echivalen ta ~ ob tinuta prin restric tia celei din
exerci tiul anterior.
(1) Daca r. o
a
, atunci r ~ daca si numai daca r =
sau r = . Notam 1 := o
a
, ~ spa tiul ct si o : o
a
1
este aplica tia de factorizare . Topologia ct pe 1 are familia
deschi silor c = 1 [ o
1
() este un deschis din o
a
.
(2) Fie \ o
a
o mul time deschisa astfel nct o sa e injectiva
pe\ . Arata ti ca o (\ ) este un deschis si o [
\
: \ o (\ ) este
un homeomorsm.
(3) Notam \
i
= o (l
i
) si o
i
= o [
l
i
. Sa se arate ca o
i
sunt
homeomorsme.
(4) Notam j
i
:= c
i
o
1
i
: \
i
1. Sa se arate ca familia (\
i
. j
i
)
, i = 1. .... : 1 dene ste o varietate diferen tiabila pe 1.
(5) Arata ti ca aplica tia t : 1 P
a
este bine denita prin formula
t (o (r)) = H(r) , r o
a
si este o bijec tie ntre 1 si P
a
.
(6) Arata ti ca t este un difeomorsm.
Notam J =
a1

I=1
J
I
, unde J
I
= r o
a
[ r
I
0, r
I1
=
0,..., r
a1
= 0, / = 1. .... : si J
a1
= r o
a
[ r
a1
0 .
(7) Sa se arate ca o este bijectiva de la J la 1.
Exercitiul 1.9. Considernd un deschis l R
a
si R
n
cu struc-
tura canonica de varietate diferen tiabila, ce nseamna ca , : l `
si q : ` R
n
sunt diferen tiabile? (Am notat cu ` o varietate
diferen tiabila.)
Exercitiul 1.10. Fie `
1
si `
2
doua varieta ti diferen tiabile de di-
mensiuni :, respectiv :. Adoptam toata nota tia introdusa n 1.4.
(1) Sa se arate ca spa tiul topologic produs, `
1
`
2
, este separat
si cu baza numarabila.
(2) Sa se arate ca
1
c,o
=
_
c
1
c
.
1
o
_
si sa se verice ca `
1
`
2
este ntr-adevar o varietate diferen tiabila.
3. EXERCI TII 19
(3) Fie c : l `
1
1 R
a
o harta pe `
1
si : \ `
2

1 R
n
o harta pe `
2
. Sa se arate ca (c. ) : l\ 11
este o harta pe `
1
`
2
.
(4) Fie `
S
o a treia varietate diferen tiabila si , : `
1
`
2
`
S
o aplica tie diferen tiabila. Fie j
1
`
1
, j
2
`
2
, c : l 1
harta pe `
1
astfel ca j
1
l si : \ 1 harta pe `
2
cu
j
2
\ . Sa se arate ca , daca o : \ 1 este o harta pe `
S
astfel nct , (j
1
. j
2
) \ , atunci exista l
0
si \
0
doi deschi si
a sa ca j
1
l
0
l, j
2
\
0
\ si ,
_
l
0
\
0
_
\ ,
iar aplica tia o ,
_
c
1
.
1
_
: c
_
l
0
_

_
\
0
_
1 este
diferen tiabila.
Exercitiul 1.11. Fie 1 o mul time si (T
i
)
i1
o familie de topologii
pe 1.
(1) Sa se arate ca
T =

i1
T
i
este o topologie.
(2) Notam/ = T T (1) [ T este o topologie pe 1 si T
i
T. (\) i 1.
A- rata ti ca mul timea / nu este vida si ca
T
0
=

T/
T
este o topologie pe 1.
(3) Topologia T este cea mai na topologie inclusa n toate topologi-
ile date, iar T
0
este cea mai grosiera topologie care le con tine
pe toate.
Exercitiul 1.12. Fie 1 o mul time si / T (1) o clasa de par ti
ale lui 1. Arata ti ca mul timea / = T T (1) [ T este o topologie
si / T este nevida, iar
T (/) =

T/
T
este o topologie pe 1. Aceasta se nume ste topologia generat a de /.
Exercitiul 1.13. Fie (1
i
. T
i
)
i1
o familie de spa tii topologie si ,
i
:
l 1
i
o familie de aplica tii denite pe o aceea si mul time l. Ara-
ta ti ca printre toate topologiile de pe l , care fac toate aplica tiile ,
i
continue, exista una care este cea mai grosiera.
Exercitiul 1.14. Fie (1. T ) un spa tiu topologic, l o mul time si
, : 1 l o func tie. Sa se arate ca familia de par ti
| =
_
l [ ,
1
() T
_
formeaza o topologie. Arata ti ca | este cea mai na topologie pe l
care face func tia , continua.
20 1. NO TIUNEA DE VARIETATE
Exercitiul 1.15. Fie (1
1
. T
1
) si (1
2
. T
2
) doua spa tii topologice. Notam
1 = 1
1
1
2
si :
1
: 1 1
1
,:
2
: 1 1
2
cele doua proiec tii canon-
ice. Topologia produs, pe care o notam T , este prin deni tie cea mai
grosiera topologie pe 1 care face aplica tiile :
1
si :
2
continue. Sa se
arate ca
E = 1 [ T
1
. 1 T
2

formeaza o baza a topologiei T .


Exercitiul 1.16. Fie (1. T ) un spa tiu toplogic si ~ o rela tie
de echivalen ta pe 1. Notam l spa tiul ct si : aplica tia de proiec tie
canonica
: : 1 l = 1, ~ .
Topologia ct, pe care o notam |, este prin deni tie cea mai na
topologie pe l pentru care : este continua. Daca 1 vom utiliza
nota tia

= r 1 [ () . c.:. r ~ .
(1) Fiind data 1, sa se arate ca : () | daca si numai
daca

T .
(2) Aplica tia : este deschisa (adica duce deschi si n deschi si) daca
si numai daca, pentru orice mul time T , avem

T .
(3) Sa se arate ca daca 1 este compact, atunci si l este compact.
(4) Presupunem ca 1 este local compact si aplica tia : este de-
schisa. Sa se arate ca orice punct din l are o vecinatate com-
pacta.
CAPITOLUL 2
Grupul rotatiilor
Exemplele de variet ati diferentiabile din acest curs sunt prezentate
n special sub form a de exercitii n capitolele 1 si 5. Scopul acestui
capitol este de a prezenta un exemplu mai elaborat, exemplu ce con-
st a n parametrizarea variet atii reperelor ortonormale orientate pozitiv
din R
S
prin utilizarea unghiurilor lui Euler. n paragraful 2.1 denim
grupurile clasice O(:) si oO(:). Ele sunt subvariet ati n 1
a
2
, dar
acest lucru nu l prob am aici, ci apare sub forma exercitiului 5.1 n
capitolul 5, unde avem tehnica potrivit a trat arii problemei. n schimb,
n paragraful 2.4 trat am n detaliu cazul : = 3, care este cunoscut sub
alt punct de vedere si din cursurile de mecanic a.
1. O(:) si oO(:)
Se noteaz a cu /(:) multimea matricilor reale de dimensiune ::
si cu O(:) multimea matricilor c /(:) care satisfac relatia
t
c c =
1, unde am notat cu
t
c transpusa matricei c. Relatia aceasta este
echivalent a cu c
1
=
t
c sau cu c
t
c = 1. n particular, c O(:)
dac a si numai dac a
t
c O(:). Se veric a usor c a O(:) este un grup
(necomutativ) n raport cu operatia de nmultire a matricilor.
Se stie c a ec arei matrici c = (c
i
)
) /(:) i se asociaz a o aplicatie
liniar a : R
a
R
a
. Vom nota ca vectori coloan a vectorii din R
a
,
astfel c a baza canonic a este
c
1
=
_
_
_
_
1
0
.
.
.
0
_
_
_
_
. . . . . c
a
=
_
_
_
_
0
.
.
.
0
1
_
_
_
_
.
iar aplicatia se scrie prin intermediul matricei astfel
(1.1) c
)
= c
i
)
c
i
=
_
_
_
c
1
)
.
.
.
c
a
)
_
_
_
. , = 1. . . . :.
Se vede c a aici coloanele matricei sunt exact vectorii imagine prin a
vectorilor din baz a. Vom nota cu . produsul scalar canonic din R
a
.
Cu aceast a notatie putem enunta urm atoarea caracterizare.
Propozitia 2.1. Matricea c /(:) apar tine lui O(:) daca si
numai daca are loc urmatoarea rela tie, pentru orice r. R
a
,
21
22 2. GRUPUL ROTA TIILOR
(1.2) r. = r. .
Demonstra Tie.Relatia
t
c c = 1 este echivalent a cu

I
c
I
i
c
I
)
= o
i)
. i. , = 1. . . . . :.
Ins a, aceast a relatie este echivalent a cu c
i
. c
)
= o
i)
. Se vede
imediat c a egalitatea 1.2 implic a aceast a relatie. Dac a r. R
a
se
scriu ca vectori coloan a
r =
_
_
r
1
.
.
.
r
a
_
_
= r
i
c
i
. =
_
_

1
.
.
.

a
_
_
=
i
c
i
.
atunci avem
r. = r
i

)
c
i
. c
)

si, admitnd c a c O(:) , putem scrie


r. = r
i

)
o
i)
=

i
r
i

i
= r. .
Q.E.D.
Grupul O(:) se numeste grupul transformarilor ortogonale. Denu-
mirea este justicat a de propozitia anterioar a: aplicatia asociat a unei
matrici din O(:) duce vectori ortogonali n vectori ortogonali.
n cursul demonstratiei anterioare am v azut c a c O(:) dac a si
numai dac a vectorii coloan a din c, priviti ca vectori n R
a
, sunt orto-
normali. Aceast a armatie citit a pentru
t
c ne conduce la concluzia c a
c O(:) dac a si numai dac a vectorii linie ai lui c sunt ortonormali.
Pentru o matrice c O(:), relatia
t
cc = 1 conduce la
(oci c)
2
= 1.
Deci oci c = 1. Matricile c O(:) cu proprietatea c a oci c = 1
formeaz a un subgrup notat oO(:), care se numeste grupul rota tiilor.
Denumirea aceasta va justicat a n paragrafele care urmeaz a.
O aceeasi aplicatie liniar a poate avea asociate mai multe matrici de
exprimare n diverse baze. Vom vedea acum care este leg atura dintre
aceste matrici, tinnd cont de schimbarea bazei.
Fie : 1 1 o aplicatie liniar a denit a pe spatiul vectorial 1
de dimensiune nit a :. Dac a c = c
i
, i = 1. . . . . : si , = ,
i
, i =
1. . . . . : sunt dou a baze s a not am / = (/
i
)
) matricea care realizeaz a
trecerea de la c la ,, adic a matricea care permite scrierea vectorilor ,
)
n functie de vectorii c
i
sub forma
(1.3) ,
)
= /
i
)
c
i
. , = 1. . . . . :.
1. O(n) SI SO(n) 23
Similar, o matrice c = (c
i
)
) permite exprimarea lui c n functie de
,, c
)
= c
i
)
,
i
. , = 1. .... :. Relatiile acestea ne conduc la
,
)
= /
i
)
c
i
= /
i
)
c
I
i
,
I
. , = 1. . . . . :.
Deoarece , este baz a, coecientii din ambii membri, ai elementelor
,
I
, trebuie s a e egali si se obtine
/
i
)
c
I
i
= o
I
)
.
Aceasta spune c a c = /
1
.
Lema 2.1. In contextul anterior, e c = (c
i
)
) si c = (c
i
)
) matricea
care exprima aplica tia n baza c respectiv ,, adica c este asociata cu
prin baza c si similar, c este asociatacu prin baza ,. Atunci are
loc formula c = /c/
1
.
Demonstra Tie. Se face urm atorul calcul:
c
)
= c
i
)
,
i
= c
i
)
c
I
i
,
I
= c
i
)
c
I
i
/
j
I
c
j
.
Expresia anterioar a este egal a si cu c
j
)
c
j
. Prin egalarea coecientilor
lui c
j
din cele dou a expresii, obtinem c
j
)
= /
j
I
c
I
i
c
i
)
, care demonstreaz a
c a c = /cc.
Q.E.D.
Ca o consecint a a acestei leme deducem c a oci c = oci c, adic a
determinantul matricei de exprimare a aplicatiei liniare n orice baz a
este acelasi.Urm atoarea lem a ne va util a n continuare.
Lema 2.2. Daca =
i
[ i = 1. .... : este un sistem de : vectori
din 1 iar c = (c
i
)
). c = (c
i
)
) sunt matricile de reprezentare a vectorilor
din n func tie de cele doua baze c , respectiv ,,

)
= c
i
)
c
i
= c
i
)
,
i
. , = 1. . . . :.
atunci are loc formula c = /c.
Demonstra Tie. Tinem cont de 1.3 si de egalitatea din enunt
obtinnd
c
I
)
c
I
= c
i
)
/
I
i
c
I
.
Egalnd coecientii vectorilor c
I
se obtin relatiile c autate.
Q.E.D.
S a presupunem acum c a 1 este un spatiu vectorial euclidian de
dimensiune :. (aceasta nseamn a c a pe 1 avem un produs scalar). O
aplicatie liniar a : 1 1 va numit a ortogonala dac a satisface
relatia 1.2. Aplicatia se numeste rota tie dac a este ortogonal a si
exist a o baz a pe 1 astfel c a determinantul matricei de exprimare a lui
(prin relatia 1.1 ) s a e egal cu 1.
Observ am c a terminologia introdus a admite o oarecare ambiguitate,
deoarece am tentati s a numim rotatie o matrice c oO(:). Pentru
24 2. GRUPUL ROTA TIILOR
eliminarea acestei confuzii, o matrice c oO(:) va numit a matrice
rota tie (ea este asociat a unei rotatii n baza canonic a din R
a
). La fel
un element c O(:) va numit matrice ortogonala.
2. Rotatii si orientare n plan
Incepem prin a descrie rotatiile din plan. Vom nota cu 1 spatiul
vectorial euclidian de dimensiune doi.
Propozitia 2.2. Fie : 1 1 o rota tie si (c
1
. c
2
) un reper orto-
normal. Atunci, exista un unic numar , [0. 2:) astfel ca matricea
asociata lui n baza (c
1
. c
2
) sa aiba forma
(2.1)
_
cos , sin ,
sin , cos ,
_
.
Demonstra Tie. S a presupunem c a matricea ce o studiem are
forma
_
c
1
1
c
1
2
c
2
1
c
1
2
_
.
Cum c
)
= c
i
)
c
i
si [c
)
[ = [c
)
[ = 1, rezult a
(c
1
)
)
2
(c
2
)
)
2
= 1. , = 1. 2.
Punctul de coordonate (c
1
1
. c
2
1
), privit ca punct n R
2
se a a pe cercul
unitate. Rezult a un unic unghi , [0. 2:) astfel ca c
1
1
= cos ,. c
2
1
=
sin ,. La fel se deduce c a c
1
2
= cos . c
2
2
= sin , cu un alt unghi .
Pe de alt a parte, conditia
0 = c
1
. c
2
= c
1
. c
2
= cos(, )
ne d a , =

2
sau , =
S
2
. Rezult a dou a posibilit ati
_
c
1
2
= sin ,
c
2
2
= cos ,
_
c
1
2
= sin ,
c
2
2
= cos ,.
Cum matricea este rotatie, conditia ca determinantul s a e 1 elim-
in a prima solutie. R amne cea de a doua, care demonstreaz a formula
dorit a.
Q.E.D.
S a presupunem acum c a 1 = R
2
. Aceasta revine la a xa un
reper ortonormal (c
1
. c
2
) n 1, care devine baza canonic a din R
2
. n
aceast a baz a aplicatiile ortogonale sunt puse n corespondent a bijectiv a
cu O(2) iar rotatiile cu oO(2). Corespondenta este chiar un izomor-
sm, compunerea aplicatiilor ind echivalent a cu nmultirea matricilor.
Propozitia anterioar a ne d a astfel descrierea matricilor din oO(2). Fie
un vector de norm a 1, cu componentele scrise sub forma
=
_
cos o
sin o
_
.
2. ROTA TII SI ORIENTARE N PLAN 25
O rotatie avnd matricea exprimat a cu formula 2.1 actioneaz a asupra
lui , transformndu-l n vectorul
=
_
cos(o ,)
sin(o ,)
_
.
Deci vectorii sunt rotiti cu unghiul , n sensul trigonometric. Aceasta
arat a c a rotatiile reprezint a ceea ce intuitia noastr a ntelege prin rotirea
spatiului 1. S a observ am c a nmultirea a dou a matrici de forma 2.1
arat a n felul urm ator:
_
cos , sin ,
sin , cos ,
__
cos sin
sin cos
_
=
_
cos(, ) sin(, )
sin(, ) cos(, )
_
.
Se veric a imediat c a inversa unei matrici de tipul 2.1 este matricea
similar a cu , n loc de ,. Dac a cerem ca , [0. 2:), asa cum este
necesar n realizarea bijectiei dat a de propozitie, rezult a c a oO(2) este
izomorf cu [0. 2:) dac a acest din urm a interval este v azut ca grupul
ct R,2:Z( Grupul 2:Z este multimea 2:/,/ Z cu adunarea).
Pe grupul ct operatia de grup este dat a de adunarea , , modulo
2:. Relatia scris a mai sus pentru nmultirea matricilor ne arat a, n
particular, c a oO(2) este un grup comutativ.
S a trecem acum la precizarea conceptului de orientare. S a observ am
c a n planul zic intuitia ne permite s a stabilim o orientare. De exem-
plu, reprezentnd pe o foaie un sistem de axe (rC), obisnuim s a le
gur am ca n schema al aturat a si stim ce este acela sensul trigonometric
de rotire (sau sensul invers acelor de ceas).Planul zic este identicat
cu R
2
alegndu-se un astfel de sistem de axe. Vom discuta n contin-
uare exprimarea matematic a n R
2
a conceptului de orientare pe care
l avem n planul zic. (Planul zic este un obiect intuitiv n timp ce
R
2
este un obiect matematic denit riguros).
26 2. GRUPUL ROTA TIILOR
Fie (c
1
. c
2
) baza canonic a din R
2
. Fiind dat un alt reper (
1
.
2
),
putem vorbi despre sensul de rotatie de la
1
la
2
, acesta ind deter-
minat de modalitatea prin care rotim
1
pentru al suprapune peste
2
alegnd directia de rotire astfel ca unghiul de rotire s a e minim (vezi
gura al aturat a). Sensul de rotire de la c
1
la c
2
este sensul trigonomet-
ric. Aplicnd regula si reperului (
1
.
2
), n plus, noi stim s a spunem
dac a sensul determinat de (
1
.
2
) este acelasi sau nu cu sensul trigono-
metric.
[Un reper este o baz a ale c arei elemente sunt ordonate
prin numerotare. Baza canonic a din R
a
este un reper,
de fapt.]
Pentru a descrie matematic aceste fapte, s a presupunem mai nti
c a (
1
.
2
) este un reper ortonormal. Intuitia ne spune c a, dac a sensul
dat de (
1
.
2
) este sensul trigonometric, atunci printr-o rotatie n plan
sistemul (
1
.
2
) poate rotit astfel ca el s a se suprapun a peste (c
1
. c
2
).
Sau, rotind invers, sistemul (c
1
. c
2
) poate suprapus peste (
1
.
2
). Fie
o rotatie astfel ca c
1
=
1
. c
2
=
2
. Reprezentnd vectorii sub
form a de coloane avem
c
1
=
_
1
0
_
. c
2
=
_
0
1
_
.
iar matricea asociat a lui n sensul relatiei 1.1 va avea pe coloane
coordonatele vectorilor (
1
.
2
),
_

1
1

1
2

2
1

2
2
_
.
Aceast a matrice este n acelasi timp matricea de reprezentare a reperu-
lui (
1
.
2
) n functie de (c
1
. c
2
) (n sensul relatiei 1.3). Determinantul
acestei matrici este 1, pentru c a este rotatie. Putem trage con-
cluzia urm atoare: reperul ortonormal (
1
.
2
) este orientat n sensul
trigonometric (se mai spune orientat pozitiv) dac a si numai dac a de-
terminantul matricei (
i
)
) care exprim a acest reper n functie de baza
canonic a este 1. Observ am c a ortonormalitatea sistemului (
1
.
2
)
implic a (
i
)
) O(2). Orientarea pozitiv a revine atunci la faptul c a
determinantul matricei (
i
)
) este pozitiv.
S a vedem acum cum se descrie orientarea pozitiv a a unui reper
arbitrar (
1
.
2
). Vom pune ,
1
=
1
[
1
[

1
si vom alege un al doilea vector
,
2
astfel ca perechea (,
1
. ,
2
) s a formeze un reper ortonormal orientat
pozitiv. (Alegerea lui ,
2
este simpl a: exist a doar doi vectori de norm a
1 care s a e ortogonali pe ,
1
. Se alege cel care face determinantul
coordonatelor pozitiv.) Mai departe, se compar a orientarea lui (
1
.
2
)
cu (,
1
. ,
2
).
Vectorul
2
se exprim a n functie de (,
1
. ,
2
) astfel:

2
=
2
. ,
1
,
1

2
. ,
2
,
2
.
2. ROTA TII SI ORIENTARE N PLAN 27
Dac a mp artim planul n dou a prin dreapta care contine vectorul
1
(si
,
1
), atunci perechile (
1
.
2
) si (,
1
. ,
2
) sunt orientate la fel dac a vectorii

2
si ,
2
sunt n acelasi semiplan. Numeric, aceasta revine la conditia
ca
2
. ,
2
0.
Matricea de exprimare a vectorilor (
1
.
2
) n baza (,
1
. ,
2
) este
c =
_
[
1
[
2
. ,
1

0
2
. ,
2

_
.
Determinantul acestei matrici este oci c = [
1
[
2
. ,
2
. Putem
spune atunci c a (
1
.
2
) sunt pozitiv orientati dac a oci c 0. Dac a
not am cu c matricea de exprimare a vectorilor (
1
.
2
) n baza (c
1
. c
2
). c =
(
i
)
) si cu / matricea de exprimare a vectorilor (,
1
. ,
2
) n baza canonic a,
lema 2.2 ne spune c a c = /c. Cum oci / = 1, rezult a oci c = oci c.
Deducem c a reperul (
1
.
2
) este pozitiv orientat dac a si numai dac a
oci c 0.
Ne ntoarcem acum la 1, spatiul vectorial euclidian 2-dimensional.
Fie (
1
.
2
) si (n
1
. n
2
) dou a repere. Vom spune c a ele au aceea si ori-
entare dac a exist a un reper ortonormal (c
1
. c
2
) astfel ca matricile c
si c
t
care exprim a primele dou a repere n functie de (c
1
. c
2
) s a aib a
proprietatea c a oci c si oci c
t
au acelasi semn. Tinnd cont de lema
2.2, aceast a conditie este ndeplinit a n raport cu (c
1
. c
2
) dac a si numai
dac a este ndeplinit a n raport cu orice alt reper din 1.
Fiind date dou a repere, ele pot de aceeasi orientare sau de orien-
t ari contrare. Un reper xat determin a o orientare. Tinnd cont c a R
2
este de fapt 1 mpreun a cu o baz a canonic a, orientarea pozitiv a este
orientarea lui (c
1
. c
2
).
Propozitia 2.3. Fie o rota tie pe 1 care se exprima cu o matrice
de forma 2.1 n raport cu un reper ortonormal (c
1
. c
2
). Daca (,
1
. ,
2
)
este un alt reper ortonormal de aceea si orientare, atunci matricea aso-
ciata lui n raport cu (,
1
. ,
2
) este neschimbata,iar unghiul , care
apare n 2.1este acela si.
Demonstra Tie. Matricea /, care exprim a (,
1
. ,
2
) n functie de
(c
1
. c
2
) este din oO(2). Fie c matricea care exprim a pe n raport cu
(c
1
. c
2
) si c care exprim a pe n functie de (,
1
. ,
2
). Att c ct si c
apartin lui oO(2), iar lema 2.1 ne spune c a c = /c/
1
. Comutativitatea
lui oO(2) ne arat a c a c = c.
Q.E.D.
28 2. GRUPUL ROTA TIILOR
Propozi tiile2.2 si 2.3 arat a c a ind xat a o orientare pe 1, ec arei
rotatii i corespunde un unic unghi , [0. 2:), cu care se poate
exprima matricea rotatiei n raport cu ecare reper ortonormal avnd
orientarea dat a. Unghiul , se numeste unghiul rota tiei n orientarea
respectiv a.
Fie acum
1
.
2
vectori de norm a 1, altfel arbitrari din 1. Se arat a
usor c a exist a o unic a rotatie astfel ca
1
=
2
. Unghiul rotatiei
ntr-o anumit a orientare, reprezint a ceea ce se ntelege prin m asura
unghiului de la
1
la
2
, m asurat a n sensul dat de orientarea xat a.
3. Rotatii si orientare n spatiu
Fie 1 spatiul euclidian de dimensiune 3. Rotatiile sunt descrise de
urm atoarea propozitie, care arat a c a denumirea de rotatie a fost bine
pus a. Formula 3.1 arat a c a aplicatia face o rotatie cu un unghi , n
jurul dreptei ce trece prin origine si contine vectorul c
S
.
Propozitia 2.4. Fie : 1 1 o rota tie. Exista atunci un reper
ortonormal c = (c
1
. c
2
. c
S
), astfel ca matricea asociata aplica tiei sa
aiba forma
(3.1) c =
_
_
cos , sin , 0
sin , cos , 0
0 0 1
_
_
.
Demonstra Tie. Mai nti se alege , = (,
1
. ,
2
. ,
S
), un reper orto-
normal arbitrar si se noteaz a cu c matricea asociat a aplicatiei n
raport cu ,,
,
)
= c
i
)
,
i
. , = 1. 2. 3.
Vom ar ata c a 1 este valoare proprie pentru c. Cu alte cuvinte, vom
ar ata c a 1 este r ad acin a a ecuatiei
oci
_
_
c
1
1
` c
1
2
c
1
S
c
A
1
c
2
2
` c
2
S
c
S
1
c
S
2
c
S
S
`
_
_
= 0.
S a vedem cine pot valorile proprii reale, mai nti. Fie ` o valoare
proprie real a si un vector propriu corespunz ator. Avem = `, ceea
ce conduce la [[ = [`[ [[. Aceasta implic a [`[ = 1; deci ` = 1.
Ecuatia anterioar a are forma
`
S
c`
2
,` 1 = 0.
deoarece termenul de grad zero este oci c = 1. Dac a `
1
. `
2
. `
S
sunt
cele trei r ad acini ale ecuatiei rezult a c a produsul lor este `
1
`
2
`
S
= 1.
Dac a toate sunt reale, atunci cel putin una este 1. Dac a una este real a
si cealelalte dou a complexe, acestea neap arat sunt complexe conjugate
si produsul lor va pozitiv. Rezult a c a r ad acina real a trebuie s a e
pozitiv a, deci egal a cu 1.
3. ROTA TII SI ORIENTARE N SPA TIU 29
Valorii proprii 1 i corespunde un vector propriu, pe care l not am
n. Prin normalizare, putem s a-l aducem pe n la norma 1. Alegem
apoi nc a doi vectori si n astfel c a (n. . n) s a e liniar independenti.
Aplicnd procedeul de ortonormalizare obtinem un reper ortonormal n
care primul vector este n. Printr-o renumerotare ajungem la un reper
ortonormal (c
1
. c
2
. c
S
) cu c
S
= n. Avem c
S
= c
S
. Vom nota 1 spatiul
vectorial generat de c
1
si c
2
. Deoarece pentru i = 1. 2 avem
c
i
. c
S
= c
i
. c
S
= c
i
. c
S
= 0.
rezult a c
i
1. Cu alte cuvinte, 1 1. Din propozi tia 2.2 se
deduce existenta unghiului ,, astfel ca matricea restrictiei
[1
s a aib a
forma 2.1 n baza (c
1
. c
2
). Dar atunci, n baza (c
1
. c
2
. c
S
), matricea lui
va avea forma 3.1.
Q.E.D.
Propozitia anterioar a ne permite si descrierea lui oO(3). Fie c
oO(3). Putem aplica propozitia anterioar a aplicatiei liniare asociat a
cu c n baza canonic a din R
S
. Vom obtine un alt reper ortonormal
(,
1
. ,
2
. ,
S
), n raport cu care noua matrice va avea forma 3.1. Deci
/
1
c/ are forma 3.1, unde / este matricea de trecere de la baza canonic a
la baza (,
1
. ,
2
. ,
S
). Deoarece ultima baz a este ortonormal a, rezult a c a
/ O(3).
S a stabilim acum ce nseamn a orientare n spatiu. Pentru aceasta,
s a observ am c a n spatiul zic notiunea de orientare este clar a: anume
ea este dat a de regula burghiului (numit a si regula surubului drept
sau regula tirbusonului). Pentru a o descrie, s a ne imagin am un plan or-
izontal si un ac de burghiu care este asezat deasupra n pozitie vertical a.
Regula burghiului spune c a rotind burghiul n sensul trigonometric, el
va nainta n sus. S a ne imagin am c a n spatiul zic avem un punct x
0 si un reper ortonormal (
1
.
2
.
S
) cu originea n 0. El poate com-
parat cu un burghiu n felul urm ator: asez am un burghiu pe dreapta
suport a lui
S
si l rotim n jurul axei, mpreun a cu vectorul
1
astfel ca
aceasta s a se suprapun a peste
2
, sensul de rotatie ind ales asa nct
rotatia s a e minim a. Dac a prin aceast a rotatie sensul de naintare
a burghiului coincide cu sensul lui
S
, atunci se spune c a reperul este
orientat pozitiv. In caz contrar se spune c a este orientat negativ.
S a presupunem c a avem xat un reper ortonormal orientat pozitiv,
notat c = (c
1
. c
2
. c
S
). Atunci vom identica spatiul zic cu R
S
. Vectorii
reperului i vom scrie ca vectori coloan a
c
1
=
_
_
1
0
0
_
_
. c
2
=
_
_
0
1
0
_
_
. c
S
=
_
_
0
0
1
_
_
.
Dup a un moment de meditatie, accept am ca adev arat a caracteri-
zarea reperelor ortonormale pozitiv orientate n spatiul zic, ca ind
acele repere ce pot suprapuse peste reperul xat c, n urma unor
rotiri. Fiind dat un reper ortonormal = (
1
.
2
.
S
) n R
S
, matricea
30 2. GRUPUL ROTA TIILOR
componentelor c = (
i
)
) va o matrice ortogonal a ce este asociat a
unei transform ari ortonormale. Faptul c a este pozitiv orientat revine
la conditia oci c 0. Avem astfel o identicare a triedrelor pozitiv
orientate cu oO(3).
S a analiz am acum un reper = (
1
.
2
.
S
) astfel ca
1
.
S
=

2
.
S
= 0, altfel arbitrar. Regula burghiului poate utilizat a din
nou, pentru a stabili dac a reperul este sau nu orientat pozitiv. S a pre-
supunem c a normaliz am ,
1
= [
1
[
1

1
. ,
S
= [
S
[
1

S
si alegem ,
2
astfel ca reperul (,
1
. ,
2
. ,
S
) s a e ortonormal si orientat pozitiv. (Ex-
ist a doi vectori distincti care sunt de norm a unu si ortogonali pe ,
1
si
,
S
. Ei difer a prin semn. Alegerea revine la ndeplinirea conditiei ca
determinantul matricei formate cu componentele lor n baza canonic a
s a e pozitiv).
Pentru ca sensul stabilit prin regula burghiului s a e acelasi n ra-
port cu reperul (
1
.
2
.
S
) ct si n raport cu (,
1
. ,
2
. ,
S
), trebuie ca
2
si ,
2
s a e de aceeasi parte a planului (
1
.
S
). Aceasta se exprim a
numeric prin
2
. ,
2
0.
Pe de alt a parte, calculnd matricea c de exprimare a vectorilor
(
1
.
2
.
S
) n functie de (,
1
. ,
2
. ,
S
) avem
c =
_
_
[
1
[
2
. ,
1
0
0
2
. ,
2
0
0 0 [
S
[
_
_
.
Cum oci c = [
1
[[
2
[
2
. ,
2
, rezult a c a (
1
.
2
.
S
) sunt pozitiv orientati
dac a si numai dac a oci c 0. Dac a c = (c
i
)
). / = (/
i
)
) sunt matricile
de exprimare a reperelor (
1
.
2
.
S
) si (,
1
. ,
2
. ,
S
) n baza canonic a c,
lema2.2 ne d a c = /c. Deoarece (,
1
. ,
2
. ,
S
) este pozitiv orientat rezult a
oci / = 1, si atunci oci c = oci c. In concluzie, orientarea pozitiv a
a reperului (
1
.
2
.
S
) este exprimat a prin oci c 0. Apelnd nc a
odat a la lema2.2, acesta implic a faptul c a determinantul matricei de
3. ROTA TII SI ORIENTARE N SPA TIU 31
exprimare a reperului (
1
.
2
.
S
) , n raport cu orice baz a ortonormal a
si orientat a pozitiv, este pozitiv.
[n leg atur a cu obtinerea unui vector ortogonal pe doi
vectori dati, s a ne amintim de produsul vectrorial. Fie
r. doi vectori liniari independenti din R
S
. Produsul
vectorial, notat r , se deneste prin determinantul
formal al matricei
_
_
r
1

1
c
1
r
2

2
c
2
r
S

S
c
S
_
_
.
formate cu componentele lui r si n baza canonic a.
Explicit avem
r =

r
2

2
r
S

c
1

r
1

1
r
S

c
2

r
1

1
r
2

c
S
.
Se constat a imediat, prin calcul direct, c a r este or-
togonal pe r si pe si n plus determinantul de exprimare
a reperului (r. . r ) n functie de baza canonic a este
strict pozitiv, egal cu
r =

r
2

2
r
S

r
1

1
r
S

r
1

1
r
2

2
.
Deci reperul (r. . r ) este orientat pozitiv.]
S a consider am acum un reper (
1
.
2
.
S
) absolut arbitrar. Nu putem
aplica regula burghiului pentru a da sens notiunii de orientare, dar
putem calcula determinantul matricei c = (
i
)
), care exprim a reperul
n functie de reperul canonic. S a vedem la ce revine geometric conditia
oci c 0. Not am
n =
1
[
1
.
2
[

2
si stim c a (
1
.
2
. n) este pozitiv orientat. Vectorul
S

S
. nn este
ortogonal pe n, deci se exprim a n functie de
1
si
2
. De aceea, exist a
dou a numere c. , R astfel ca

S
= c
1
,
2

S
. nn.
Matricea de exprimare a reperului (
1
.
2
.
S
) n functie de (
1
.
2
. n)
este
c =
_
_
1 0 c
0 1 ,
0 0
S
. n
_
_
.
Determinantul s au este oci c =
S
. n. Conditia oci c 0 este
echivalent a cu faptul c a
S
este de aceeasi parte cu n, n raport cu planul
(
1
.
2
). Notnd / = (/
i
)
) matricea de exprimare a reperului (
1
.
2
.
S
)
n functie de baza canonic a, avem c = /c si stim c a oci / 0. Rezult a
32 2. GRUPUL ROTA TIILOR
c a oci c si oci c au acelasi semn. Conditia oci c 0 revine astfel la
faptul c a
S
si n sunt de aceeasi parte a planului determinat de
1
si

2
.
4. Solidul rigid si unghiurile lui Euler
S a consider am un corp rigid aat n spatiul zic care are un punct
x n jurul c aruia se poate roti liber. Aceasta este o situatie ideal a
care apare n zic a atunci cnd se consider a x centrul de greutate si
se studiaz a miscarea raportat a la acest centru. Se pot ns a imagina si
situatii mai apropiate de realitate, cum ar n gura al aturat a.
Sprijinit pe un plan cu un vrf ascutit, care este socotit x, corpul
din gur a poate rotit n jurul punctului, ntre anumite limite.
S a not am C punctul x si s a presupunem c a avem un reper =
(
1
.
2
.
S
), ortonormal, avnd originea n C si care este solidar cu cor-
pul. In acest fel, miscarea corpului n jurul punctului x este descris a
de miscarea reperului. Presupunnd c a reperul a fost orientat pozitiv,
n urma oric arei rotiri el va r amne tot pozitiv orientat. Vom mai nota
cu c = (c
1
. c
2
. c
S
) o pozitie a reperului, pe care o lu am de referint a. In-
troducnd un sistem cartezian de coordonate (Cr.) astfel c a c devine
baza canonic a, multimea tuturor pozitiilor posibile ale corpului rigid va
identicat a cu multimea \ a tuturor reperelor ortonormale orientate
pozitiv n R
S
. In acest paragraf vom utiliza parametrizarea dat a de
unghiurile lui Euler pentru a organiza \ ca o varietate diferentiabil a.
Orice reper = (
1
.
2
.
S
) \ este determinat de matricea (
i
)
) care
exprim a acest reper n functie de reperul canonic c,

)
=
_
_

1
)

2
)

S
)
_
_
=
i
)
c
i
.
Matricea (
i
)
este n oO(3). Deci \ este identicat cu oO(3) si im-
plicit vom avea o structur a de varietate diferentiabil a pe oO(3) asoci-
at a parametriz arilor cu unghiurile lui Euler. Mai jos descriem aceste
unghiuri.
4. SOLIDUL RIGID SI UNGHIURILE LUI EULER 33
Fiind dat reperul \ astfel ca
S
,= c
S
, se consider a dreapta
o de intersectie a planelor (c
1
. c
2
) si (
1
.
2
). Aceast a dreapt a este
ortogonal a n C pe c
S
si
S
. Pe o se ia vectorul : de norm a [:[ = 1
orientat astfel ca reperul (c
S
.
S
. :) s a e orientat pozitiv. Se introduc
unghiurile ,. o. astfel:
unghiul , se m asoar a de la c
1
la : n raport cu orientarea dat a
de (c
1
. c
2
). Rezult a , [0. 2:).
unghiul o se m asoar a de la c
S
la
S
n raport cu orientarea dat a
de (c
S
.
S
). Aceasta implic a o (0. :).
unghiul se m asoar a de la : la
1
n raport cu orientarea dat a
de (
1
.
2
). Avem [0. 2:).
Unghiurile ,. o. se numesc unghiurile lui Euler si vom ar ata n
continuare c a ele determin a complet reperul . Pentru a studia n
detaliu corespondenta dintre si (,. o. ) vom introduce trei rotatii

i
: R
S
R
S
. i = 1. 2. 3 care se exprim a n functie de unghiurile
(,. o. ) si vom ar ata c a
S

1
c
)
=
)
. , = 1. 2. 3.
Rotatia
1
este rotatia de unghi , n jurul axei c
S
n sensul (c
1
. c
2
).
Rotatia
2
este rotatia de unghi o n jurul axei : n sensul (c
S
.
S
).
Rotatia
S
este rotatia de unghi n jurul axei
S
n sensul
(
1
.
2
).
Pentru a determina rotatia
1
si unghiul ,, ncepem prin a nota
n = c
S

S
,
n =

0
1
S
c
1
0
2
S
c
2
1
S
S
c
S

=
2
S
c
1

1
S
c
2
.
Punem j = [n[ =
_
(
2
S
)
2
(
1
S
)
2
si determin am vectorul ::
: =
1
j
n =
1
j
(
2
S
c
1

1
S
c
2
)
In baza (c
1
. c
2
. c
S
) matricea asociat a cu
1
este
(4.1) c
1
=
_
_
cos , sin , 0
sin , cos , 0
0 0 1
_
_
.
Unghiul , este determinat de conditia c
1
= :, adic a cos c
1
sin ,c
2
=
:. Rezult a
(4.2) cos , =

2
S
j
. sin , =

1
S
j
.
Aceste dou a relatii determin a unic unghiul , n intervalul [0. 2:). Avem

1
c
S
= c
S
.
1
c
1
= : si not am
, =
1
c
2
= sin ,c
1
cos ,c
2
.
Reperul (:. ,. c
S
) este ortonormal si pozitiv orientat.
34 2. GRUPUL ROTA TIILOR
Pentru a trece la determinarea unghiului o si a aplicatiei
2
, mai
nti vom ar ata c a (,. c
S
) si (c
S
.
S
) sunt la fel orientate. Mai nti s a
mention am c a cei trei vectori ,. c
S
.
S
apartin planului ortogonal pe :.
Vectorul , se mai scrie
, =

1
S
j
c
1


2
S
j
c
2
.
ceea ce permite exprimarea vectorului
S
sub forma
S
= j,
S
S
c
S
.
Rezult a c a matricea de exprimare a vectorilor (c
S
.
S
) n functie de
(,. c
S
) este
_
0 j
1
S
S
_
.
Determinantul acestei matrici este j 0 (
S
S
,= 1), ceea ce arat a c a
(c
S
.
S
) si (,. c
S
) au aceeasi orientare. Atunci putem spune c a matricea
aplicatiei
2
n baza (:. ,. c
S
) este
(4.3) c
2
=
_
_
1 0 0
0 cos o sin o
0 sin o cos o
_
_
.
Unghiul o se determin a din conditia
2
c
S
=
S
, care conduce la
S
=
sin o, cos oc
S
. Tinnd cont de precedenta descompunere a lui
S
,
4. SOLIDUL RIGID SI UNGHIURILE LUI EULER 35
deducem
(4.4) sin o = j. cos o =
S
S
.
Deoarece avem j
2
(
S
S
)
2
= [
S
[
2
= 1, relatiile obtinute determin a unic
un unghi o (0. :).Avem
2
: = :.
2
c
S
=
S
si not am q =
S
,.
Reperul (:. q.
S
) este ortonormal si pozitiv orientat.
Denim acum aplicatia
S
cernd ca matricea ei n baza (:. q.
S
)
s a aibe forma
(4.5) c
S
=
_
_
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
_
_
.
Pentru a vedea c a aceast a denitie corespunde descrierii f acute anterior,
ar trebui s a stim c a (
1
.
2
) si (:. q) au aceeasi orientare, lucru ce-l
vom verica mai ncolo. Deocamdat a s a punem conditia ca
S
: =
1
.
Aceasta revine la
(4.6)
1
= cos : sin q.
Tinnd cont c a
1
l
S
, rezult a c a are sens determinarea unghiului
care s a satisfac a aceast a egalitate. Unghiul este astfel unic deter-
minant n [0. 2:). Aplicatia
S
are deci proprietatea c a este o rotatie,

S
: = c
1
si
S

S
=
S
. Not am / =
S
q si atunci reperul (
1
. /.
S
) este
ortonormal si orientat pozitiv. Cum (
1
.
2
.
S
) este tot orientat pozitiv,
rezult a / =
2
. Avem
S
: =
1
si
S
q =
2
, ceea ce arat a c a (
1
.
2
) si
(:. q) sunt la fel orientate si, prin urmare,
S
este rotatia pe care am
descris-o la nceput. n gura care urmeaz a am reprezentat pozitiile
succesive ale reperului canonic dup a aplicarea rotatiilor
1
.
2
.
S
.
In baza canonic a c, aplicatia
2
se exprim a prin matricea
c
1
c
2
c
1
1
.
Baza (:. q.
S
) se exprim a n functie de c prin matricea c
1
c
2
. Rezult a
c a
S
n baza c va avea matricea
c
1
c
2
c
S
(c
1
c
2
)
1
.
Compunerea
S

1
se va scrie n baza canonic a prin matricea.
c
1
c
2
c
S
(c
1
c
2
)
1
c
1
c
2
c
1
1
c
1
= c
1
c
2
c
S
.
Deoarece am probat relatia
(4.7)
S

1
c
i
=
i
. i = 1. 2. 3.
rezult a c a matricea c
1
c
2
c
S
coincide cu matricea (
i
)
). Obtinem n acest
fel expresia componentelor
i
)
n functie de unghiurile ,. o. , anume
aceast a expresie este sub form a de polinoame trigonometrice.
Corespondenta astfel stabilit a ntre multimea de repere \ (c) =
\ ,
S
,= c
S
si multimea de unghiuri (,. o. ) 1 = [0. 2:)
(0. :) [0. 2:) este bijectiv a. Pentru a verica acest lucru, s a notm
cu 4 : \ (c) 1 aplicatia care unui reper i asociaz a unghiurile
36 2. GRUPUL ROTA TIILOR
(,. o. ) dup a procedeul anterior si s a not am cu 1 : 1 \ aplicatia
care asociaz a unghiurilor (,. o. ) reperul = (
1
.
2
.
S
), obtinut din
coloanele matricei produs c
1
c
2
c
S
. Relatia 4.7 arat a c a 1 4 = id.
Vom ar ata c a 1(1) \ (c) si c a 4 1 = id. Fie (,. o. ) 1 si s a
not amn = (n
1
. n
2
. n
S
) = 1(,. o. ). Dac a c
1
. c
2
. c
S
sunt matricile def-
inite prin 4.1,4.3 si 4.5 putem calcula usor ultima coloan a a produsului
c
1
c
2
c
S
si obtinem
n
S
=
_
_
sin ,cos o
cos ,sin o
cos o
_
_
deoarece o (0. :), avem sin o 0 si atunci putem scrie
sin o =
_
(n
1
S
)
2
(n
2
S
)
2
.
sin , =
n
1
S
sin o
. cos , =
n
2
S
sin o
.
cos o = n
S
S
.
4. SOLIDUL RIGID SI UNGHIURILE LUI EULER 37
Cu acest a ocazie observ am c a n
S
,= c
S
. S a not am (,. o. ) = 4(n)
si s a observ am c a relatiile anterioare comparate cu 4.2 si 4.4 arat a c a
, = , si o = o. Dac a l as am c
1
. c
2
. c
S
s a desemneze matricile asociate
unghiurilor (,. o. ), relatia 4.7 ne spune c a n se identic a cu cei trei
vectori coloan a ai matricei produs c
1
c
2
c
S
. Deci c
1
c
2
c
S
= c
1
. c
2
. c
S
, ceea
ce conduce la c
S
= c
S
. n ne, obtinem = si ncheiem demonstratia
relatiei 4 1 = id.
Acum suntem preg atiti pentru a organiza \ ca o varietate difer-
entiabil a. Mai nti s a preciz am c a topologia ce o consider am pe \
este dat a de metrica
d(. n) =
_

)
[
)
n
)
[
2
=
_

i)
(
i
)
n
i
)
)
2
.
= (
1
.
2
.
S
) . n = (n
1
. n
2
. n
S
).

)
=
_
_

1
)

2
)

S
)
_
_
. n
)
=
_
_
n
1
)
n
2
)
n
S
)
_
_
.
Aceasta este urma metricii din spatiul /(3) identicat cu R
9
.
Propozitia 2.5. Mul timea \ mpreuna cu parametrizarile date de
unghiurile lui Euler asociate la doua repere ini tiale c = (c
1
. c
2
. c
S
) si
c
t
= (c
t
1
. c
t
2
. c
t
S
), astfel ca c
t
S
,= c
S
, denesc o varietate diferen tiabila.
(n demonstra tie vom construi opt har ti).
Demonstra Tie. Acoperim multimea \ (c) cu patru multimi de-
schise:
l
1
= \ (c) [ c
S

S
,= [c
S

S
[c
1
. c
S

S
,= [c
S

S
[
1
.
l
2
= \ (c) [ c
S

S
,= [c
S

S
[c
1
. c
S

S
,= [c
S

S
[
1
.
l
S
= \ (c) [ c
S

S
,= [c
S

S
[c
1
. c
S

S
,= [c
S

S
[
1
.
l
1
= \ (c) [ c
S

S
,= [c
S

S
[c
1
. c
S

S
,= [c
S

S
[
1
.
Mai denim deschisii din R
S
:
1
1
= (0. 2:) (0. :) (0. 2:).
1
2
= (:. :) (0. :) (0. 2:).
1
S
= (0. 2:) (0. :) (:. :).
1
1
= (:. :) (0. :) (:. :)
si aplicatiile 4
i
: l
i
1
i
. 1
i
= 4
1
i
, astfel ca 4
1
= 4
[l
1
, iar
pentru i = 2. 3. 4 se aleg variantele continue adecvate corespondentei
ce trebuie realizat a.
Fie acum / = (/
i
)
) matricea care exprim a reperul c
t
n functie de
c (c
t
)
= /
i
)
c
i
). Denim aplicatia 4
t
: \ (c
t
) 1 si 1
t
: 1 \ (c
t
)
38 2. GRUPUL ROTA TIILOR
utiliznd parametrizarea dat a de unghiurile lui Euler n raport cu c
t
(sau cu un sistem cartezian r
t

t
.
t
determinant de c
t
). Pentru aceasta,
ecare reper \ (c
t
) este scris n raport cu c
t
. Dac a componentele
lui n raport cu c sunt (
i
)
), not am (n
i
)
) componentele aceluiasi reper
n raport cu c
t
,

)
=
i
)
c
i
= n
i
)
c
t
)
.
Notnd si n matricile = (
i
)
). n = (n
i
)
) avem = /n. Denim
4
t
() = 4(n) = 4(/
t
) si 1
t
(,. o. ) = /1(,. o. ). Acoperim \ (c
t
),
n mod similar cazului \ (c), cu deschisii l
t
i
. i = 1. 2. 3. 4 si denim
4
t
i
: l
t
i
1
i
. 1
t
i
= (4
t
i
)
1
. Vericarea conditiilor din denitia
variet atii diferentiabile o l as am cititorului.
Q.E.D.
5. Exercitii
Exercitiul 2.1. Numim reexie n plan o aplica tie : R
2
R
2
care duce un punct n simetricul sau fa ta de o dreapta xa. Sa se
arate ca orice matrice c O(2) oO(2) reprezinta o reexie fa ta de o
dreapta ce trece prin origine si reciproc.
Exercitiul 2.2. Care este legatura dintre unghiurile unei rota tii
n plan n raport cu orientarile contrare?(Folosi ti deni tiile si face ti
calculul).
Exercitiul 2.3. Care este unghiul de la

1
=
_
1
1
_
la
2
=
_
1
1
_
.
masurat n sensul direct si care n sens invers?
Exercitiul 2.4. Sa se arate ca oO(2) este subgrup normal n
O(2).
Exercitiul 2.5. Fie 1 spa tiul euclidian de dimensiune 3 si :
1 1 o rota tie diferita de identitate. Sa se arate ca spa tiul \ =
1 [ = este unidimensional.
Exercitiul 2.6. Unghiul , din scrierea 3.1 este independent de
reperul ortonormal c.
Exercitiul 2.7. Pentru a face fa ta diverselor situa tii concrete,
zicienii utilizeaza, n afara de regula burghiului, si alte reguli ad-hoc
(reguli asociate palmei desfacute). La fel putem face si noi; putem in-
troduce o regula care sa spuna cnd un reper arbitrar (
1
.
2
.
S
) este
pozitiv orientat, n felul urmator. Se ntinde palma dreapta n planul
(
1
.
2
) astfel ca cele patru degete mici (lipite) sa arate direc tia
2
, iar
degetul mare direc tia
1
. Originea O ar trebui sa e lnga ncheietura
de la mna. Cum unghiul dintre degetul mare si celelalte trebuie sa e
mai mic de 180
0
, pozi tia minii este astfel xata. Daca triedrul este
5. EXERCI TII 39
orientat pozitiv, direc tia lui
S
trebuie sa iasa din palma. Justica ti
aceasta regula.
Exercitiul 2.8. n demonstra tia propozitiei 2.5 s-au construit pa-
tru mul timi deschise (1
1
. 1
2
. 1
S
si 1
1
) pentru a acoperi mul timea \ (c)
cu imaginile lor prin parametrizari date de unghiurile lui Euler. Se
putea face acest lucru si cu mai pu tine mul timi deschise din R
S
?
Exercitiul 2.9. Sa se scrie explicit aplica tiile 4
1
si 4
1
din demon-
stra tia propozi- tiei 2.5 si sa se calculeze 4
1
4
1
1
, vericnd astfel ca
si aceasta este o aplica tie diferen tiabila.
CAPITOLUL 3
Vectori tangenti si diferentiala
1. Spatiul tangent ntr-un punct al variet atii
Notiunea cheie n dezvoltarea calculului integro-diferential pe o va-
rietate diferen- tiabil a este cea de vector tangent ntr-un punct al vari-
et atii si de spatiu tangent. Aceste notiuni sunt generalizarea notiunilor
de vector si plan tangent din cazul unei suprafete (sau hipersuprafete).
Spatiul tangent la un punct r din R
a
trece neobservat n cursul
de anliz a pentru c a el este la ndemn a n mod direct. Prezenta sa
se manifest a prin aceea c a putem deni derivata dup a directie pentru
orice functie real a de clas a (
1
n vecin atatea lui r. Anume, orice vector
/ R
a
produce natural dreapta rt/ si atunci derivata dup a directia
/ pentru o functie , se calculeaz a dup a formula
J,
J/
(r) = lim
t0
,(r t/) ,(r)
t
=
d
dt
,(r t/)
[
t=0
.
Spatiul tangent se identic a, astfel, cu multimea vectorilor tangenti,
adic a cu R
a
. In cazul unei suprafete (sau hipersuprafete) spatiul tan-
gent la suprafat a ntr-un punct j trebuie privit ca multimea vectorilor
derivati (sau vectorii vitez a) ` c(t) pentru curbe de pe suprafat a care
satisfac conditia c(t) = j. Dac a , este o functie denit a pe suprafat a,
n vecin atatea lui j, derivata
o
ot
, c(t) nu depinde att de curb a, ct
de vectorul ` c(t). (Vezi exerci tiul 3.3 ).
In continuare, vom presupune c a ` este o varietate diferentiabil a
de dimensiune : xat a. Vom numi curba (sau curb a diferentiabil a )
o aplicatie c : (c. /) `, denit a pe un interval (c. /) R , care
este diferentiabil a n sensul deni tiei 1.6. Tinnd cont c a (c. /) are
structura de varietate diferentiabil a canonic a, aceast a denitie revine
la urm atoarea proprietate: pentru orice hart a (l. 4) din ` aplicatia
4 c : c
1
(l) R
a
este diferentiabil a (de clas a (
o
).
Vom xa un punct j ` si not am (
j
multimea tuturor functiilor
, : ` R, astfel c a exist a o vecin atate deschis a l, a lui j, pentru
care restrictia lui , la l este diferentiabil a. Faptul c a , : l `
R este diferentiabil a revine la proprietatea urm atoare: pentru orice
hart a (\. 4), cu \ l, aplicatia , 4
1
: 4(\ ) R
a
R este
diferentiabil a (de clas a (
o
). Fiind dat a o curb a c : (c. /) ` astfel
c a c(t) = j, pentru un punct t (c. /), se deneste derivata c
t
(t) ca o
40
1. SPA TIUL TANGENT NTR-UN PUNCT AL VARIET

A TII 41
aplicatie c
t
(t) : (
j
R n felul urm ator
c
0
(t) (,) = (, c)
0
(t) sau altfel scris
(1.1) c
t
(t)(,) =
d
d:
,(c(:))
[c=t
.
Notatia c
t
(t), care aminteste de un vector tangent la o curb a, are scopul
de a sublinia faptul c a este vorba de generalizarea la cazul variet atilor
a vectorului derivat. Se constat a c a (
j
este o algebr a de functii peste
R (deci comutativ a) si, n particular, un spatiu vectorial real.
Lema 3.1. Aplica tia c
t
(t) are urmatoarele proprieta ti:
(1) este o aplica tie liniara pe (
j
, considerat ca spa tiu vectorial,
(2) daca ,. q (
j
sunt doua func tii ce coincid pe o vecinatate a
punctului j, atunci c
t
(t)(,) = c
t
(t)(q),
(3) c
t
(t)(,q) = c
t
(t)(,)q(j) ,(j)c
t
(t)(q). ,. q (
j
.
Vericarea acestor propriet ati se face utiliznd direct relatia de
denitie 1.1 si o l as am cititorului.Aplicatia c
t
(t) va numit a derivarea
asociat a curbei c n punctul t sau vectorul tangent la curb a n j.
Denitia 3.1. Vom numi spatiu tangent n punctul j si vom nota
1
j
` mul timea tuturor derivarilor c
t
(t), asociate unor curbe c : (c. /)
`. t (c. /). c(t) = j.
Dac a not am cu (
+
j
spatiul vectorial al tuturor aplicatiilor liniare
: (
j
R, atunci 1
j
` este o submultime a lui (
+
j
. Dou a curbe
pot diferite, astfel nct s a se ntlneasc a numai n punctul j, dar
deriv arile asociate n j s a e egale. De fapt se pot construi o innitate
de curbe distincte care produc acelasi vector tangent (vezi exerci tiul
3.4). Deci, elementele lui 1
j
` nu trebuiesc confundate cu curbele care
le produc.
Lema 3.2. Fie c : (c. /) ` o curba astfel ca c(t) = j, pentru
un punct t (c. /) si o : (c
t
. /
t
) (c. /) o aplica tie diferen tiabila
astfel ca o(t) = t, pentru un punct t (c
t
. /
t
). Denim curba c(:) =
c(o(:)). : c
t
. /
t
), care are proprietatea ca c(t) = j. Atunci, are loc
egalitatea
c
t
(t) = o
t
(t)c
t
(t).
Demonstratia este imediat a. Aceast a lem a ne permite s a aranj am ca
ntotdea- una s a consider am curbele ce genereaz a 1
j
` ca ind denite
pe intervalele de tipul (. ) iar punctul t s a e acelasi, mereu egal
cu 0. De exemplu, dac a c : (c. /) `, are proprietatea c a c(t) = j,
pentru un punct t (c. /), alegem 0 astfel nct (t. t) (c. /)
si punem c(:) = c(t :). Curba c : (. ) `, are proprietatea c a
c(0) = j si c
t
(0) = c
t
(t). Atunci 1
j
` poate descris si ca multimea
tuturor vectorilor c
t
(0), asociati unor curbe c : (. ) `, cu
c(0) = j. Rezultatul principal privitor la spatiul tangent este continut
n urm atoarea teorem a.
42 3. VECTORI TANGEN TI SI DIFEREN TIALA
Teorema 3.1. Mul timea 1
j
` este un subspa tiu vectorial (real ) al
lui (
+
j
si are dimensiunea :.
Demonstratia acestei teoreme va rezulta din cteva leme, pe care le
prob am mai jos. Dar mai nti introducem o notatie care ne va ajuta
s a explicit am rationamentul. Fie o hart a 4 : l ` 1 R
a
,
unde l este un deschis ce contine j. Dac a c : (. ) l este o
curb a (inclus a n l) astfel c a c(0) = j, vom utiliza notatia
(1.2) 4 c(:) = (c
1
(:). . . . c
a
(:)) .
unde c
i
(:) = 4
i
c(:). iar 4
i
. i = 1...: sunt cele : componente ale
aplicatiei cu valori n R
a
. 4 = (4
1
. . . . 4
a
). Mai not am (j
1
. . . . j
a
) =
(4
1
(j). ...4
a
(j)) = 4(j). Dac a , (
j
, utiliz am notatia
(1.3) ,
_
r
1
. ...r
a
_
= , 4
1
(r
1
. . . . r
a
). r = (r
1
. . . . r
a
) 1.
[Att notatia 1.2 ct si 1.3 sunt abuzive: c(:) este un
punct din ` si nu are componente, iar , este denit a pe
`, nu pe 1 , si de aceea n argumentul s au nu ar trebui
s a apar a r = (r
1
. . . . r
a
). Spunem c a , (r
1
. ...r
a
) reprez-
int a expresia n coordonate locale a functiei ,. Aceast a
notatie este adesea folosit a pentru c a simplic a scrierea
si face ca anumite calcule complicate s a sune ntr-un mod
familiar, p arnd calcule n R
a
.]
Vom deni acum niste curbe ce trec prin punctul j si sunt strict
legate de harta aleas a. Denirea acestor curbe se face mai nti n 1,
punnd
c
i
I
(:) = j
i
:o
i
I
. i = 1. . . . :.
Pentru ecare / 1. .... : , xat, acestea reprezint a componentele
unei drepte n R
a
ce trece prin j si e paralel a la axa Cr
I
de coordonate.
Se alege un num ar j astfel nct (c
1
I
(:). . . . c
a
I
(:)) 1 , pentru :
(j. j). Deoarece c
I
(0) = (j
1
. . . . j
a
) 1, se poate face o astfel de
alegere. Apoi se pune c
I
(:) = 4
1
(c
t
I
(:). . . . c
a
I
(:)), obtinnd curbele
de care avem nevoie, c
I
: (j. j) ` , / = 1. . . . : . Ele veric a
evident relatia 4 c
I
(:) = (c
1
I
(:). . . . c
a
I
(:)).
Lema 3.3. Are loc urmatoarea egalitate, considerata ca o rela tie
ntre elemente din (
+
j
,
c
t
(0) = ` c
i
(0)c
t
i
(0).
(n (
+
j
are sens nmul tirea numarului ` c
i
(0) R cu func tionala c
t
i
(0)
(
+
j
,ct si sumarea dupa i, astfel ca membrul drept al rela tiei este bine
denit.)
Demonstra Tie.Fie , (
j
. In vecin atatea lui 0, functia :
, c(:) este derivabil a si putem scrie
(1.4)
c
t
(0)(,) = , c
0
(:) = ,(c
1
(:). . . . c
a
(:))
0
(0) =
J,
Jr
i
(j
1
. . . . j
a
) ` c
i
(0).
1. SPA TIUL TANGENT NTR-UN PUNCT AL VARIET

A TII 43
unde ` c
i
(:) = c
it
(:) =
o
oc
c
i
(:). Relatia obtinut a ne va permite s a demon-
str am lema. In acest scop o vom interpreta mai nti pentru curbele c
I
.
Calculnd derivatele obtinem ` c
i
I
(:) = o
i
I
si de aceea, aplicnd formula
de mai sus deducem:
(1.5) c
t
I
(0)(,) =
J,
Jr
i
(j
1
. . . . j
a
)o
i
I
=
J,
Jr
I
(j
1
. . . . j
a
).
Inlocuind n relatia 1.4 se obtine
c
t
(0)(,) = c
t
i
(0)(,) ` c
i
(0).
care este adev arat a pentru orice , (
j
si ,de aceea, implic a relatia din
enunt.
Q.E.D.
Dac a am sti c a 1
j
` este subspatiu vectorial n (
+
j
, atunci lema
anterioar a ar spune c a vectorii c
t
1
(0). . . . c
t
a
(0) genereaz a 1
j
`. In con-
tinuare vom proba urm atoarea lem a.
Lema 3.4. Daca c
1
. . . . c
a
sunt numere reale arbitrare, atunci ex-
ista o curba c : (. ) `, astfel ca c(0) = j si
c
t
(0) = c
i
c
t
i
(0).
Demonstra Tie.Trecem la demonstratia armatiei construind curba
mai nti n 1. Denim c
i
(:) = j
i
:c
i
. : (. ), cu ales astfel
nct (c
1
(:). . . . c
a
(:)) 1, pentru orice : (. ). Punem apoi
c(:) = 4
1
(c
1
(:). . . . c
a
(:)) si vom avea 4(c(:)) = (c
1
(:). . . . c
a
(:)) .
Deoarece, prin calcul direct, se obtine ` c
i
(0) =
oo
i
(c)
oc
(0) = c
i
, relatia
din enunt se deduce imediat din lema anterioar a.
Q.E.D.
Lema 3.5. Vectorii c
t
1
(0). . . . c
t
a
(0), privi ti ca elemente n (
+
j
, sunt
liniar independen ti.
Demonstra Tie. S a lu am `
t
. . . . `
a
R si s a presupunem c a ar
avea loc egalitatea `
I
c
t
I
(0) = 0. Aceast a relatie se mai scrie si sub
forma
`
I
c
t
I
(0)(,) = 0. , (
j
.
Vom pune ,
i
() = 4
i
() dac a l si ,
i
() = 0 dac a `l. Am
denit astfel functiile ,
1
. . . . ,
a
(
j
. Pentru r 1 avem ,
i
(r) =
4
i
4
1
(r) = r
i
. Tinnd cont de relatia 1.5 se obtine
c
t
I
(0)(,
i
) = o
i
I
.
De aceea, introducnd pe rnd n relatia precedent a ,
i
. i = 1. ...:
,rezult a
`
I
o
i
I
= 0.
ceea ce nseamn a `
i
= 0. Cum i a fost arbitrar, se obtine independenta
liniar a a vectorilor c
t
1
(0). . . . c
t
a
(0).
Q.E.D.
44 3. VECTORI TANGEN TI SI DIFEREN TIALA
Demonstra Tia teoremei 3.1. Vom ar ata mai nti c a 1
j
`
este un subspatiu vectorial al lui (
+
j
.Fiind dati . n 1
j
`. si t. o
R vrem s a ar at am c a ,efectund operatiile n (
+
j
, avem t on
1
j
`. Presupunem c a cei doi vectori sunt dati de curbele c (t) . / (t)
, care satisfac conditiile : c (0) = / (0) = j si c
t
(0) = . /
t
(0) = n
. Cu notatia de tip 1.2 , 4 c (t) = (c
1
(t) . ...c
a
(t)) , 4 / (t) =
(/
1
(t) . .../
a
(t)) , prin aplicarea lemei 3.3 , se deduce
t on =
_
t ` c
i
(0) o
`
/
i
(0)
_
c
t
i
(0) .
n continuare, se constat a c a membrul drept al acestei egalit ati n-
deplineste conditiile din lema 3.4 , pe care o aplic am, obtinnd o curb a
c (t) astfel ca c (0) = j si c
t
(0) = t on . Am ar atat astfel c a
1
j
` este subspatiu vectorial. Din lemele 3.3 si 3.5 rezult a c a vectorii
c
t
1
(0). . . . c
t
a
(0) formeaz a o baz a n 1
j
` .
Q.E.D.
Propozitia urm atoare completeaz a imaginea pe care am conturat-o
spatiului tangent, dndu-i o nou a descriere.
Propozitia 3.1. Fie : (
j
1 o aplica tie care verica condi tiile
(1), (2) si (3)din lema 3.1. Atunci 1
j
`.
Demonstra Tie. Mai nti aplic am proprietatea (3) pentru functia
constant a 1 si deducem (1) = 2(1), ceea ce implic a (1) = 0. Tinnd
cont de (1) si (2) rezult a c a (,) = 0, pentru orice functie , (
j
care
este constant a pe o vecin atate a lui j. Fie acum 4 : l 1 R
a
o hart a cu j l. Pentru o functie , (
j
scriem ,(r
1
. . . . r
a
) = ,
4
1
(r
1
. . . . r
a
) si (j
1
. . . . j
a
) = 4(j). Alegem o bil a 1 = 1
v
(4(j)) 1
astfel ca , s a e diferentiabil a oe 1 si apoi aplic am lema3.6, de mai
jos, obtinnd
,() = ,(j) (4
i
() j
i
)q
i
(4()).
pentru orice n 4
1
(1). Propriet atile (1) si (3) ne permit s a deducem
(,) = (4
i
)q
i
(4(j)) = (4
i
)
J,
Jr
i
(j
1
. . . . j
a
).
Observ am c a numerele (4
i
) nu depind de functia ,, iar egalitatea
anterioar a se poate scrie si ca
= (4
i
)c
t
i
(0).
utiliznd notatia din demonstratia propozitiei anterioare, ceea ce ncheie
demon- stratia.
Q.E.D.
Lema 3.6. Fie 1 = 1
v
(r
0
) R
a
si , : 1 R o func tie diferen ti-
abila. Atunci, exista q
i
. i = 1. . . . :, func tii diferen tiabile pe 1 astfel
ca q
i
(r
0
) =
0)
0a
i
(r
0
) si sa aiba loc rela tia
,(r) = ,(r
0
) (r
i
r
i
0
)q
i
(r). r 1.
1. SPA TIUL TANGENT NTR-UN PUNCT AL VARIET

A TII 45
Demonstra Tie. Se noteaz a ,(r. t) = ,(r
0
t(rr
0
)) si se aplic a
formula Leibniz Newton n raport cu t pe intervalul [0. 1[, considernd
r x. Se obtine formula
,(r),(r
0
) =
_
1
0
d
dt
,(r
0
t(rr
0
))dt = (r
i
r
i
0
)
_
1
0
J,
Jr
i
(r
0
t(rr
0
))dt.
Functiile q
i
. i = 1. . . . :, denite prin
q
i
(r) =
_
1
0
J,
Jr
i
(r
0
t(r r
0
))dt. r 1.
au propriet atile cerute.
Q.E.D.
In demonstratia teoremei 3.1 s-a pus n evident a o anumit a notatie
legat a de punctul j si o hart a n vecin atatea sa. Notatia si cadrul
respectiv necesit a unele complet ari. Pentru aceasta, vom schimba un
pic punctul de vedere si nu vom mai considera punctul xat ci vom
lua o hart a 4 : l ` 1 R
a
x a, iar j va punctul curent
din l. Vom nota 4(j) = (j
1
. . . . j
a
), iar componentele acestui punct
vor numite coordonatele locale ale lui j. Pentru j l si : 1
punem c
i
I
(:. j) = j
i
:o
i
I
, unde i. / 1. . . . :. Pentru / xat :
(c
1
I
(:. j). . . . c
a
I
(:. j)) reprezint a o dreapt a n R
a
ce trece prin j si este
paralel a cu axa Cr
I
. Alegem
j
astfel ca ecare din cele : curbe ce trec
prin j si sunt paralele la axe s a e incluse n 1 pentru : (
j
.
j
).
Denim
c
I
(:. j) = 4
1
(c
1
I
(:. j). . . . c
a
I
(:. j)). : (
j
.
j
). / = 1. . . . :.
Amv azut, n demonstratia teoremei 3.1, c a derivatele c
t
1
(0. j). . . . c
t
a
(0. j)
formea- z a baz a pentru 1
j
`. Vom introduce notatia
J
Jr
I
[j
:= c
t
I
(0. j).
Spunem c a vectorii acestia formeaz a baza canonica a spatiului tangent
n j, 1
j
`, n raport cu harta (l. 4). Rezult a c a un vector generic
1
j
`, se reprezint a n coordonatele locale date de (l. 4) sub forma
=
i
0
0a
i
[j
. Dac a , (
j
si utiliz am notatia 1.3 putem scrie relatia 1.5
din demonstratia teoremei 3.1 sub forma
(1.6)
J
Jr
I
[j
(,) =
J,
Jr
I
(j
1
. . . . j
a
).
Aceast a formul a pune n evident a avantajul notatiei 1.3 .Totusi, facem
precizarea c a, desi notatia este sugestiv a, ajutnd la conducerea cal-
culului, uneori cititorul neobisnuit, are suspiciuni n leg atur a cu val-
abilitatea acestor calcule. De aceea, suger am cititorului s a considere
calculele din carte efectuate n acest fel ca pe calcule formale, urmnd
ca el nsusi s a fac a calculul complet f ar a utilizarea acestei notatii. In
46 3. VECTORI TANGEN TI SI DIFEREN TIALA
cele ce urmeaz a vom da cteva exemple de calcule f acute cu si f ar a a
apela la 1.3. nainte ns a, ncepem prin a rescrie formula 1.6 n forma
(1.7)
J
Jr
I
[j
(,) =
J, 4
1
Jr
I
(4(j)).
Observ am c a dac a = c
I
(t. j), are loc egalitatea c
t
I
(t. j) = c
t
I
(0. ) =
0
0a
k
[q
, conform cu lema 3.2. Mai not am c a formula din lema 3.7 se
poate scrie sub forma
(1.8) c
t
(0) = ` c
i
(0)
J
Jr
i
[j
.
In concluzie, o hart a pune la dispozitie cte o baz a canonic a n
ecare din spatiile tangente n puncte din hart a.
Dac a avem dou a h arti, n domeniul comun avem la dispozitie dou a
baze canonice si se pune problema determin arii leg aturii dintre cele
dou a baze. S a consider am, atunci, c a pe lng a harta (l. 4) avem o a
doua hart a d : \ 1 si s a not am = (
1
. . . .
a
) punctul curent din
1. Aplicatia d 4
1
(r) o vom nota (r), sau, scris pe componente,

i
(r
t
. . . . r
a
) =
i
4(r
t
. . . . r
a
). i = 1. . . . :.
Fie j l \ si un vector tangent 1
j
`, care scris n raport cu
cele dou a baze canonice are formele
=
i
J
Jr
i
[j
= n
)
J
J
)
[j
.
Lema 3.7. Au loc formulele
J
Jr
i
[j
=
J
)
Jr
i
J
J
)
[j
_
=
Jd
)
4
1
Jr
i
(4(j))
J
J
i
[j
_
.
n
)
=
J
)
Jr
i

i
_
=
Jd
)
4
1
Jr
i
(4(j))
i
_
Demonstra Tie. Lu am , (
j
si not am r
0
= 4(j),
0
= d(j),
,(r
1
. . . . . r
a
) = , 4
1
(r
1
. . . . r
a
) si ,(
1
. . . .
a
) = ,
1
(
1
. . . .
a
).
Cu aceast a notatie putem scrie
J
Jr
i
[j
(,) =
J,
Jr
i
(r
0
) =
J , (r)
Jr
i
(r
0
) =
=
J,
J
)
(
0
)
J
)
Jr
i
(r
0
) =
J
)
Jr
i
(r
0
)
J
J
)
[j
(,).
Prima formul a este demonstrat a. Din prima formul a rezult a
=
i
J
Jr
i
[j
=
i
J
i
Jr
i
J
J
)
[j
= n
)
J
J
)
[j
.
Egalnd coecientii vectorilor din cea de a doua baz a, vectori ce
apar n ultimele dou a expresii, se obtine cea de a doua formul a.
2. DIFEREN TIALA UNEI APLICA TII 47
Q.E.D.
Pentru mai mult a claritate, rescriem calculul din demonstratia an-
terioar a f ar a a utiliza notatia 1.3:
J
Jr
i
[j
(,) =
J
Jr
i
_
, 4
1
_
(r
0
) =
J
Jr
i
_
, d
1
d 4
1
_
(r
0
) =
=
J
J
i
_
, d
1
_
(
0
)
J
Jr
i
_
d
)
4
1
_
(r
0
) =
J
Jr
i
_
d
)
4
1
_
(r
0
)
J
J
)
[j
(,) .
2. Diferentiala unei aplicatii
Fie `
1
si `
2
dou a variet ati diferentiabile de dimensiuni : , respec-
tiv : , si , : `
1
`
2
o aplicatie diferentiabil a. Fix am j `
1
si
not am = ,(j).
Propozitia 3.2. Daca c
1
. c
2
sunt doua curbe n `
1
astfel ca c
1
(0) =
c
2
(0) = j si c
t
1
(0) = c
t
2
(0), atunci curbele c
1
= , c
1
si c
2
= , c
2
au
proprieta tile c
1
(0) = c
2
(0) = si c
t
1
(0) = c
t
2
(0).
Demonstra Tie. Fie , (
q
. Prin compunere avem , , (
j
si
putem calcula
c
t
1
(,) =
d
d:
(, , c
1
(:))(0) = c
t
1
(0)(, ,) = c
t
2
(0)(, ,) = c
t
2
(0)(,).
Q.E.D.
Denitia 3.2. Vom nota cu d,(j) sau cu ,
+j
si vom numi difer-
entiala lui , n punctul j aplica tia ,
+j
: 1
j
`
1
1
q
`
2
, care asociaza
vectorului 1
j
`
1
, reprezentat sub forma = c
t
(0) (cu o curba n
`
1
astfel ca c(0) = j) , vectorul ,
+j
() = c
t
(0) 1
q
`
2
, asociat curbei
c(:) = , c(:).
Propozitia anterioar a ne permite s a ar at am c a denitia este bine
pus a. Adic a, dac a un vector se reprezint a cu dou a curbe = c
0
1
(0) =
c
0
2
(0), atunci curbele transportate prin ,, c
1
(:) = , c
1
(:) si c
2
(:) =
, c
2
(:), dau acelasi vector n 1
q
`.
n demonstratia propozitiei anterioare a rezultat si urm atoarea for-
mul a.
(2.1) ,
+j
()(,) = (, ,). , (
q
.
Aceast a formul a arat a c a ,
+j
este o aplicatie liniar a. Pentru a
explicita n coordonate locale modul n care actioneaz a diferentiala
vom alege 4 : l `
1
1 R
a
, o hart a n `
1
cu j l si
d : \ `
2
1 R
n
, o hart a n `
2
cu \ . Aplicatia d, 4
1
poate denit a pe 4(l ,
1
(\ )) cu valori n 1. Vom nota
,
i
(r
1
. . . . r
a
) = d
i
, 4
1
(r
1
. . . . r
a
). i = 1. . . . :.
48 3. VECTORI TANGEN TI SI DIFEREN TIALA
Fie =
i 0
0a
i
[j
1
j
` . Pentru a calcula ,
+j
() vom folosi formula
2.1 si notatia ,(
1
. . . .
a
) = , d
1
(
1
. . . .
a
) ,pentru , (
j
, astfel
c a putem scrie
,
+j
()(,) = (, ,) =
i
J , ,
Jr
i
(j
t
. . . . j
a
) =
=
i
J,
J
I
(, (j))
J,
I
Jr
i
_
j
1
. ...j
a
_
=
J,
I
Jr
i
_
j
1
. ...j
a
_

i
J,
J
I
() =
=
J,
I
Jr
i
(j
t
. . . . j
a
)
i
d
J
b
[q
(,).
Rezultatul poate citit si n forma
(2.2) ,
+j
() =
J,
I
Jr
i

i
J
J
I
[q
.
Dac a not am n = ,
+j
() = n
i 0
0j
i
[q
, putem scrie si n ca vectori coloan a
cu : si respectiv, : componente, iar relatia anterioar a cap at a aspectul
urm ator:
(2.3)
_
_
n
1
.
.
.
n
n
_
_
=
_
_
_
0)
1
0a
1
. . .
0)
1
0a
n
.
.
.
.
.
.
0)
m
0a
1
. . .
0)
m
0a
n
_
_
_
_
_

1
.
.
.

a
_
_
.
Cu alte cuvinte, diferentiala se exprim a n coordonate locale, ca o ma-
trice cu : linii si : coloane, asem an ator unei diferentiale de functii din
R
a
n R
n
(de fapt, ea chiar este n acelasi timp matricea jacobian a a
aplicatiei d , 4
1
).
Propozitia 3.3. Fie `
1
. `
2
. `
S
, varieta ti diferen tiabile de dimen-
siuni diferite, n general, si , : `
1
`
2
. q : `
2
`
S
aplica tii difer-
en tiabile. Atunci, diferen tiala aplica tiei compuse se calculeaza ntr-un
punct j `
1
dupa formula
(q ,)
+j
= q
+)(j)
,
+j
.
Demonstra Tie. Fie c : (. ) `
1
, astfel ca c(0) = j. Avem
q ,)
+j
(c
t
(0)) = (q , c)
t
(0).
,
+j
(c
t
(0)) = (, c)
t
(0).
q
+)(j)
(,
+j
(c
t
(0)) = q
+)(j)
((, c)
t
(0) = (q , c)
t
(0).
Q.E.D.
Denitia 3.3. Aplica tia diferen tiabila , : `
1
`
2
se nume ste
imersie daca, pentru orice punct j `
1
, diferen tiala d,
j
: 1
j
`
1

1
)(j)
`
2
este injectiva. Vom spune ca , este submersie daca, pentru
orice punct j `
1
, diferen tiala d,
j
este surjectiva.
2. DIFEREN TIALA UNEI APLICA TII 49
Tinnd cont c a d,
j
este o aplicatie liniar a de la un spatiu de dimen-
siune : la un spatiu de dimensiune :, rezult a c a dac a , este imersie,
atunci : _ :, iar dac a , este submersie, atunci : _ :. In coordonate
locale, formula 2.3 arat a c a imersia este caracterizat a prin faptul c a
rangul matricei
_
J,
i
Jr
)
_
=
_
J d
i
, 4
1
Jr
)
_
trebuie s a e :, iar submersia prin aceea c a rangul trebuie s a e :. n
cazul n care cele dou a variet ati sunt deschisi `
1
= 1 R
a
, `
2
=
1 R
n
, cu structura canonic a de varietate, atunci , este imersie
dac a rangul matricei jacobiene
0)
0a
este : n ecare punct. La fel, , este
submersie dac a rangul matrcei jacobiene este : n ecare punct.
Propozitia 3.4. Aplicatia , este si imersie si submersie daca si
numai daca are urmatoarea proprietate: pentru orice punct j `
1
,
exista o vecinatate deschisa l astfel ca ,(l) = \ sa e deschisa si
,
[l
: l \ sa e un difeomorsm.
Demonstra Tie. Dac a ,
[l
este un difeomorsm, putem scrie re-
latia ,
1
, = id pe l. Calculnd n coordonate locale, prin formula
2.3, diferentiala aplicatiei id se dovedeste a exprimat a cu matricea
identic a. Tinnd cont de propozi tia 3.3 rezult a c a, n ecare punct,
diferentiala unui difeomorsm este izomorsm. De aceea, proprietatea
din anunt are drept consecint a faptul c a , este imersie si submersie.
S a presupunem acum c a , este si imersie si submersie. Pentru un
punct j `
1
xat, alegem dou a h arti, 4 : l `
1
1 R
a
si
d : \ `
2
1 R
a
, astfel ca j l si = ,(j) \ . Aplicatia
d , 4
1
(l ,
1
(\ )) R
a
1 R
a
are diferentiala dat a de matricea
_
0)
i
0a
i
(j
1
. . . . j
a
)
_
, unde (j
1
. . . . j
a
) =
4(j). Aceast a matrice este de tipul :: si este nesingular a pentru c a,
asa cum arat a formula 2.3, reprezint a aplicatia liniar a ,
+j
de la 1
j
`
1
cu
baza
_
0
0a
i
[j
_
la 1
q
`
2
cu baza
_
0
0j
j
[q
_
. Rezult a c a putem aplica teorema
de inversiune (teorema 4.2 din paragraful urm ator) aplicatiei d, 4
1
n punctul 4(j). Obtinem o vecin atate deschis a, 1
t
4(l ,
1
(\ )),
a lui 4(j) si o vecin atate deschis a, 1
t
1, a lui d() astfel ca restrictia
aplicatiei compuse
d , 4
1
[1
: 1
t
1
t
s a e un difeomorsm. Cum d si 4 sunt difeomorsme, rezult a c a
, : l
t
\
t
este difeomorsm, cu l
t
= 4
1
(1
t
). \
t
= d
1
(1
t
).
Q.E.D.
O aplicatie care are proprietatea din enuntul propozitiei anterioare
se numeste difeomorsm local. Propozitia anterioar a ne spune c a un
difeomorsm local este o aplicatie cu proprietatea c a d,
j
este un izomor-
sm de la 1
j
`
1
la 1
)(j)
`
2
pentru ecare j `.
50 3. VECTORI TANGEN TI SI DIFEREN TIALA
3. Exercitii
Exercitiul 3.1. Fie ` = (1. 1) cu structura canonica de vari-
etate data de incluziunea ` R.
(1) Da ti exemple de func tii care apar tin lui (
0
.
(2) Fie r
1
. .... r
i
`. c
1
. .... c
i
R si / N. n ce condi tii poate
denita pe (
0
aplica tia
,
i

)=1
c
)
,
(I)
(r
)
) .
unde ,
(I)
semnica derivata de ordin /.
(3) Cum trebuie sa e punctele r
)
. numerele c
)
si /, pentru a
satisfacute proprieta tile (1) si (2) din lema3.2 .
(4) Sa se arate ca (
j
este un spa tiu vectorial de dimensiune in-
nita.
(5) Denim pe (
j
o rela tie de echivalen ta n felul urmator :el-
ementele ,. q (
j
sunt echivalente , , ~ q, daca exista o
vecinatate \ a lui j astfel nct ,
[\
= q
[\
. Sa se arate ca
(
j
, ~ este un spa tiu vectorial de dimensiune innita.
(6) Sa se arate ca mul timea tuturor aplica tiilor : (
j
R care
verica proprieta tile (1) si (2) din lema 3.2 este un spa tiu
vectorial al lui (
+
j
avnd dimensiunea innita.
Exercitiul 3.2. Fie l R
a
un deschis considerat ca varietate
diferen tiabila cu structura canonica. Deoarece harta i : l l
R
a
acopera varietatea considerata, se poate utiliza aceasta unica harta
pentru a calcula spa tiul tangent n ecare punct.
(1) Arata ti ca, pentru r l si , (
a
, are loc egalitatea
J
Jr
I
[a
(,) =
J,
Jr
I
(r) .
(Aceasta formula este identica cu 1.6 , care nsa se baza pe no-
ta tia abuziva 1.3 .De fapt, nota tia 1.3 a fost introdusa tocmai
pentru a face ca, ntr-o harta, calculele sa para a n R
a
.)
(2) Scrie ti aplica tia care identica 1
a
l cu R
a
, pentru orice r l.
(3) Arata ti ca pentru orice curba c : (c. /) l, vectorul derivare
c
0
(t) 1
c(t)
l se identica prin aplica tia anterioara cu vectorul
derivat (sau viteza):

c (t) =
_
_
_
_
_
_
oc
1
ot
.
.
.
oc
n
ot
_
_
_
_
_
_
R
a
.
Exercitiul 3.3. Fie l un deschis din R
a
si , : l R
a1
o
imersie. Presupunem ca \ este un deschis astfel nct \ este compact
3. EXERCI TII 51
inclus n l si ,
[\
este injectiva. Notam ` = , (\ ) si denim 4 : `
\ prin 4 = ,
1
. n exemplul 1.3 am vazut ca ` cu topologia indusa
din R
a
si cu perechea (`. 4) devine varietate diferen tiabila. Notam
i : ` R
a1
aplica tia de incluziune.
(1) Arata ti ca i este diferen tiabila.
(2) Calcula ti
i
+j
_
J
Jr
I
[j
_
. / = 1. .... :
pentru un punct ` si arata ti ca i
+j
(1
j
`)
~
= 1
)(a)
, ,daca
= , (r), unde 1
)(a)
, este subspa tiul lui R
a1
generat de
vectorii m(,
a
1. .... ,
a
n).
(3) Arata ti ca daca c : (c. /) ` este o curba, atunci exista o
curba diferen tia- bila : (c. /) \ astfel nct c = , .
(4) Calcula ti derivarea c
0
(t) 1
c(t)
`. Notnd c (t) = (c
1
(t) . .... c
a1
(t))
componentele curbei i c, cu valori n R
a1
, sa se arate ca are
loc rela tia:
_

c
c
(t) . ....
.
c
a1
(t)
_
= i
+c(t)
_
c
0
(t)
_
=
.

I
(t) ,
a
k ( (t))
(Explica ti deosebirea dintre semnica tia lui c
i
(t) aici si cea din
nota tia 1.2).
Exercitiul 3.4. Da ti exemplu de o familie de curbe c
o
: (. )
R
a
. c . astfel nct imaginile lor sa nu se intersecteze dect n
punctul j = c
o
(0), dar toate derivarile , c
0
o
(0), c . sa e egale.
Exercitiul 3.5. Nota tia 1.3 este n concordan ta cu nota tia utilizata
de zicieni pentru diverse func tii care desemneaza marimi zice. Daca
, : ` R este o func tie denita pe o varietate si 4 : l 1 este
o harta pe `, atunci pentru matematicieni , 4
1
: 1 R este
o alta func tie. Dar pentru zicieni situa tia poate altfel. Daca `
reprezinta un sistem zic, iar , este o marime zica, atunci , 4
1
nu este alceva dect expresia aceleia si marimi exprimate n coordonate
locale. Sa zicem ca punctul curent n 1 este notat r. Mai aproape de
logica contextului zic este sa scriem , (r) pentru , 4
1
(r). n acest
spirit, daca d : \ 1 este o alta harta si punctul curent din 1 este
notat se scrie , () pentru , d
1
(). Foarte potrivita este atunci si
nota tia d 4
1
(r) = (r), care duce la , (r) = , ( (r)). Urmatorul
exerci tiu ilustreaza acest punct de vedere.
Presupunem ca o
2
reprezinta globul pamntesc. n vecinatatea polu-
lui sud se cunosc urmatoarele func tii:
- / = /(r
1
. r
2
), reprezentnd altitudinea, care este exprimata n
coordonatele (r
1
. r
2
) date de proiec tia ortogonala.
- j = j (
1
.
2
), reprezentnd densitatea aerului, care este exprimata
n coordonatele (
1
.
2
) date de proiec tia stereograca.
52 3. VECTORI TANGEN TI SI DIFEREN TIALA
- , (,. o) reprezentnd intensitatea cmpului magnetic, care este
exprimata n coordonatele geograce, ,-longitudinea si o-latitudinea.
- 1 = 1 (,. o) reprezentnd temperatura, care este de asemenea
exprimata n coordonatele geograce.
(1) Sa se exprime coordonatele men tionate mai sus unele n func tie
de altele: r
i
(,. o) .
i
(,. o) . r
i
(
1
.
2
) . i = 1. 2 ctc.
(2) Sa se calculeze folosind nota tia 1.3 si formula 1.6, pentru un
punct j o
2
diferit de polul sud, urmatoarele derivate:
-
0
0a
i
[j
(,) .
0
0a
i
[j
(1), n func tie de
0)
0,
si
0)
00
, respectiv
0T
0,
si
0T
00
,
-
0
0,
[j
(/) .
0
00 [j
(/) .
0
0,
[j
(j) .
0
00 [j
(j), n func tie de
0I
0a
i
re-
spectiv
0j
0j
i
,
-
0
0j
i
[j
(/), n func tie de
0I
0a
i
,
-
0
0a
i
[j
(j), n func tie de
0j
0j
i
.
Exercitiul 3.6. Fie , : l R
a
R
n
o aplica tie diferen tiabila.
Cnd este , imersie si cnd submersie ?
Exercitiul 3.7. Sa se arate ca daca , : `
1
`
2
este o apli-
ca tie diferen tiabila ntre doua varieta ti de aceea si dimensiune, atunci
urmatoarele arma tii sunt echivalente:
(1) , este imersie,
(2) , este submersie,
(3) , este difeomorsm local.
Exercitiul 3.8. Fie , : `
1
`
2
o aplica tie diferen tiabila ntre
doua varieta ti de dimensiuni arbitrare.
(1) Sa se arate ca daca j `
1
este un punct astfel ca ,
+j
sa e
injectiva, atunci exista o vecinatate deschisa l `
1
astfel
nct ,
[l
este imersie.
(2) Sa se arate ca daca ,
+j
este surjectiva pentru un punct j `
1
,
atunci exista o vecinatate deschisa l `
1
astfel nct ,
[l
sa
e submersie.
CAPITOLUL 4
Teorema de inversiune
1. Reprezentarea local a a imersiei si a submersiei
n acest capitol vom lucra numai n R
a
. Reamintim mai nti urm a-
toarea form a a teoremei de inversiune, care este cunoscut a din cursul
de analiz a .
Teorema 4.1. Fie l R
a
un deschis si 1 : l R
a
o aplica tie
care admite diferen tiala n ecare punct. Fie r
0
l astfel ca d1 (r
0
)
este izomorsm (de la R
a
la R
a
) si astfel ca aplica tia r d1 (r) sa
e continua n punctul r
0
. Atunci exista un deschis l
0
astfel ca r
0

l
0
l si un deschis \ R
a
astfel ca
0
:= 1 (r
0
) \. 1
_
l
0
_
=
\. 1 : l \ este bijectiva , inversa 1
1
: \ l
0
admite diferen tiala
n punctele lui \ si aplica tia d1
1
() este continua n
0
.
Vom utiliza aceast a teorem a pentru a demonstra urm atoarea vari-
ant a care este mult utilizat a n geometria diferential a .
Teorema 4.2. Fie l R
a
un deschis si 1 : l R
a
o aplica tie
diferen tiabila (de clasa (
o
). Fie r
0
l astfel ca d1 (r
0
) este izomor-
sm. Atunci exista un deschis l
0
astfel ca r
0
l
0
l si un deschis
\ R
a
astfel ca
0
:= 1 (r
0
) \. 1
_
l
0
_
= \ si 1 : l \ este
un difeomorsm.
Demonstra Tie. Faptul c a d1 (r
0
) este izomorsm este echivalent
cu faptul c a jacobianul 1 (r
0
) este diferit de zero. Cum derivatele
partiale ale componentelor lui 1 sunt functii continue, rezult a c a ja-
cobianul este nenul pe o vecin atate a lui r
0
, s a zicem \. Aplicnd
teorema 4.1 obtinem l
0
si \ astfel nct 1 este bijectie ntre ele.
Micsornd dac a este nevoie, putem presupune c a l
0
\. Aceasta
ne permite s a aplic am din nou teorema 4.1, de data aceasta pentru
ecare punct r l
0
, obtinnd c a aplicatia d (1
1
) () este con-
tinu a n . = 1 (r). Cnd r parcurge l
0
, . parcurge \ . Cu alte cuvinte,
derivatele partiale de ordinul nti ale functiei 1
1
sunt continue pe \ ;
deci 1
1
este de clas a (
o
(1). Mai departe, diferentiem relatia
1 1
1
= id
\
,
si obtinem
d1
_
1
1
()
_
d1
1
() = 1 ,
d1
1
() =
_
d1
_
1
1
()
_
1
= (d1)
1
_
1
1
()
_
.
53
54 4. TEOREMA DE INVERSIUNE
Aceast a egalitate se traduce ntr-o relatie ntre matricile jacobiene:
J1
1
J
() =
_
J1
Jr
_
1
1
()
_
_
1
.
Dar, matricea invers a
_
01
0a
(r)
_
1
se exprim a, dup a regulile obisnuite, n
functie de elementele lui
01
0a
(r), f acnd s a apar a numai determinantul
jacobian la numitor. Rezult a c a
_
01
0a
_
1
este o functie de clas a (
o
_
l
0
_
, n sensul c a ecare component a este de aceast a clas a. Formula de
mai sus ne spune c a
_
01
1
0j
_
() se exprim a ca o compunere: ecare
component a a acestei matrici se obtine prin compunerea unei functii
de clas a (
o
_
l
0
_
cu 1
1
, care este de clas a (
1
(\ ). Rezult a c a
01
1
0j
este de clas a (
1
(\ ). Deci toate derivatele de ordinul nti ale functiei 1
sunt de clas a (
1
(\ ). Dac a aceste derivate sunt de clas a (
1
(\ ) , rezult a
c a 1
1
este de clas a (
2
(\ ). Ne ntoarcem iar la formula anterioar a si
deducem c a d1
1
este de clas a (
2
(\ ). Atunci 1
1
(
S
(\ ), etc.
Rezult a c a 1
1
(
o
(\ ).
Q.E.D.
Vomaplica acumteorema de inversiune pe care tocmai amdemonstrat-
o pentru a deduce o variant a a teoremei functiilor implicite care s a
lucreze cu functii diferentiabile. Aceast a teorem a ne spune c a, local,
solutia ecuatiei 1 (r. ) = 0 este dat a de o functie = , (r).
Teorema 4.3. Fie 1 : 1 R
n
o aplica tie diferen tiabila denita
pe un deschis 1 R
an
si e r
0
R
a
.
0
R
n
astfel ca (r
0
.
0
) 1.
Presupunem ca
oci
J1
J
(r
0
.
0
) ,= 0.
Atunci exista doi deschi si l R
a
. \ R
n
astfel nct r
0
l.
0

\. l \ 1 si o func tie diferen tiabila , : l \ astfel nct sa aiba
loc egalitatea:
(r. ) l \ [ 1 (r. ) = 0 = (r. , (r)) [ r l .
Demonstra Tie.Vom considera o aplicatie 4 : 1 R
an
denit a
prin 4(r. ) = (r. 1 (r. )). Aceast a aplicatie are urm atoarea matrice
1. REPREZENTAREA LOCAL

A A IMERSIEI SI A SUBMERSIEI 55
iacobian a:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 . . . 0 0 . . . 0
. . .
. . .
. . .
0 . . . 1 0 . . . 0
01
1
0a
1
. . .
01
1
0a
n
01
1
0j
1
. . .
01
1
0j
m
. . . .
. . . .
. . . .
01
m
0a
1
. . .
01
m
0a
n
01
m
0j
1
. . .
01
m
0j
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Se vede c a determinantul acestei matrice este egal cu determinantul
matricei
01
0j
si, conform ipotezei, n punctul (r
0
.
0
) este nenul. Teo-
rema anterioar a ne permite atunci obtinerea unui deschis 1
0
1, cu
(r
0
.
0
) 1
0
si a unui deschis \ R
an
cu (r
0
. 0) \ astfel c a 4
devine bijectie ntre 1
0
si \. Putem scrie atunci egalitatea de multimi:
_
(r. ) 1
0
[ 1 (r. ) = 0
_
=
_
(r. ) 1
0
[ (r. 0) \. (r. ) = 4
1
(r. 0) o
_
S a not am 1 = r R
a
[ (r. 0) \ si , (r) = j:
11
4
1
(r. 0),
unde j:
11
: R
a
R
n
R
n
este proiectia pe componente a doua
din produsul cartezian. Multimea 1 este deschis a si r
0
1, dup a
cum se veric a usor, iar aplicatia , este diferentiabil a si ,(r
0
) =
0
.
Cu aceast a notatie multimea de mai sus se mai scrie si sub forma
(r. , (r)) [ r 1. Pentru a obtine multimile l si \ cu propriet atile
din enunt, alegem mai nti multimile deschise l
0
1. \ R
n
astfel
ca r
0
l
0
.
0
\ si l
0
\ 1. Punem atunci l = l
0
,
1
(\ ) si
se veric a egalitatea din enunt.
Q.E.D.
Urm atoarele dou a propozitii sunt alte consecinte ale teoremei de
inversiune.
Propozitia 4.1. (aspectul local al imersiei) Fie l R
I
un
deschis si 1 : l R
a
o aplica tie diferen tiabila. Presupunem :
/ _ 1 si ca diferen tiala d1 (r
0
) : R
I
R
a
este injectiva ntr-un punct
r
0
l. Atunci, exista l
0
. \. 1 mul timi deschise astfel ca r
0
l
0

l ,
0
= 1 (r
0
) \ R
a
, 0 1 R
aI
si un difeomorsm
4 : \ l
0
1, astfel nct 1
_
l
0
_
\ si are loc egalitatea
4 1 (r) = (r. 0) . r l
0
.
56 4. TEOREMA DE INVERSIUNE
Demonstra Tie. Not am 1 = (,
1
. .... ,
a
). Faptul c a d1 (r
0
) este
injectiv a ne asigur a c a un minor de rang maxim al acestei matrici
J1
Jr
(r
0
) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0)
1
0a
1
(r
0
) . . .
0)
1
0a
k
(r
0
)
. .
. .
. .
. .
. .
0)
n
0a
1
(r
0
) . . .
0)
n
0a
k
(r
0
)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
este diferit de zero. Cu alte cuvinte, exist a / linii i
1
. .... i
I
n aceast a
matrice astfel c a minorul corespunz ator s a e diferit de zero. F acnd
o renumerotare a variabilelor din R
a
, putem s a presupunem c a ne-am
redus la cazul n care primele / linii dau un minor diferit de zero.
[O renumerotare nseamn a a deni o aplicatie H :
R
a
R
a
n felul urm ator: H
j
(r) = r
i
p
. j = 1. .... /. H
Iq
(r) =
r
)
q
. = 1. .... :/, unde amscris 1. .... : i
1
. .... i
I
=
,
1
. .... ,
aI
. Desigur c a H este un difeomorsm, iar

1 = H 1 are proprietatea dorit a.]


S a presupunem, deci, c a determinantul primelor / linii din matricea
de sus este diferit de zero. Denim aplicatia G : l R
aI
R
a
, prin
G(r. r) = 1 (r) (0. r), unde r l. r R
aI
. Rezult a c a
JG
Jr
(r
0
. 0) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0)
1
0a
1
(r
0
) . . .
0)
1
0a
k
(r
0
) 0 . . . . 0
. . .
. . .
. . .
0)
k
0a
1
(r
0
) . . .
0)
k
0a
k
(r
0
) 0 . . . . 0
0)
k+1
0a
1
(r
0
) . . .
0)
k+1
0a
k
(r
0
) 1 0 . . . 0
. . .
. . .
. . .
0)
n
0a
1
(r
0
) . . .
0)
n
0a
k
(r
0
) 0 . . . 0 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
n aceast a matrice, primele / coloane sunt la fel ca n matricea an-
terioar a . Urm atoarele : / coloane au 0 pe primele / pozitii, iar
n coltul dreapta jos se formeaz a matricea identitate de dimensiune
(: /) (: /). Determinantul acestei matrici se dovedeste a egal
cu determinantul format cu primele / linii si / coloane, care este diferit
de zero. Aplic am teorema 4.2 pentru G n punctul (r
0
. 0). Exist a o
vecin atate deschis a \ a acestui punct si o vecin atate deschis a \ a lui

0
= 1 (r
0
) = G(r
0
. 0), astfel ca G(\) = \ si G : \ \ s a e un
difeomorsm. Micsornd eventual vecin atatea \, putem presupune c a
1. REPREZENTAREA LOCAL

A A IMERSIEI SI A SUBMERSIEI 57
ea este de forma \ = l 1. Not am 4 = G
1
si vom avea
4 1 (r) = 4 G(r. 0) = (r. 0) .
Q.E.D.
Propozitia 4.2. (aspectul local al submersiei) Fie l un deschis
din R
a
si 1 : l R
j
o aplica tie diferen tiabila. Presupunem 1 _ j <
: si ca d1 (r
0
) este surjectiva ntr-un punct r
0
l. Atunci exista
mul timile deschise l
0
. \. 1 astfel ca r
0
l
0
R
a
. 1 (r
0
) \
R
j
. 0 1 R
aj
si un difeomorsm 4 : l
0
\ 1 astfel nct
1 4
1
(r. r) = r, pentru orice punct (r. r) \ 1.
Demonstra Tie.Matricea jacobian a
J1
Jr
(r
0
) =
_
_
_
_
_
_
0)
1
0a
1
(r
0
) . . .
0)
1
0a
p
(r
0
) . . .
0)
1
0a
n
(r
0
)
. . .
. . .
. . .
0)
p
0a
1
(r
0
) . . .
0)
p
0a
p
(r
0
) . . .
0)
p
0a
n
(r
0
)
_
_
_
_
_
_
are un minor de ordinul j diferit de zero. Printr-o renumerotare ne
putem aranja ca determinantul primelor j coloane s a e diferit de zero.
Atunci, denim functia 4 : l R
a
prin
4
_
r
1
. .... r
a
_
=
_
,
1
_
r
1
. .... r
a
_
. .... ,
j
_
r
1
. .... r
a
_
. r
j1
r
j1
0
. .... r
a
r
a
0
_
.
Rezult a c a matricea jacobian a corespunz atoare are forma
J4
Jr
(r
0
) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0)
1
0a
1
(r
0
) . . .
0)
1
0a
p
(r
0
) . . . . .
0)
1
0a
n
(r
0
)
. . .
. . .
. . .
0)
p
0a
1
(r
0
) . . .
0)
p
0a
p
(r
0
) . . . . .
0)
p
0a
n
(r
0
)
0 . . . 0 1 0 . . . 0
. . .
. . .
. . .
0 . . . 0 0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Determinantul acestei matrice este egal cu determinantul format din
primele j linii si j coloane, care a fost presupus diferit de zero. Teorema
4.2 aplicat a lui 4 ne d a o vecin atate deschis a l
1
, a lui r
0
si o vecin atate
deschis a \, a lui 4(r
0
) = (1 (r
0
) . 0), astfel c a
4 : l
0
\
este un difeomorsm. Alegem \ R
j
o vecin atate deschis a a lui
1 (r
0
) si 1 R
aj
o vecin atate deschis a a lui 0 astfel ca \ 1
\ si puneml
0
= 4
1
(\ 1). Obiectele astfel construite satisfac
58 4. TEOREMA DE INVERSIUNE
concluzia teoremei. Relatia 1 4
1
(r. r) = r, este o consecint a a
relatiei 4 4
1
= id.
Q.E.D.
n propozitia anterioar a , singurul scop al conditiei / < : a fost
de a da sens spatiului R
aj
. Altminteri, rezultatul cu : = / este
tocmai teorema 4.2. O remarc a asem an atoare este valabil a si privitor
la propozi tia 4.1.
Dup a cum s-a observat n calculul diferentialei unei aplicatii , :
`
1
`
2
diferentiabile ntre dou a variet ati (de oimensiuni : respectiv
:), pentru a cunoaste local aplicatia , este esential a compunerea ei
cu dou a h arti. Propozitiile anterioare permit alegerea convenabil a a
acestor h arti.S a presupunem mai nti c a , este o imersie si : < :.
Fie j `
1
si 4 : l `
1
1 R
a
o hart a cu j l. Not am
= , (j)si (j
1
. .... j
a
) = 4(j). Propozi tia 4.1 ne permite alegerea unei
h arti d : \ `
2
1 R
n
cu \ n asa fel nct aplicatia
compus a d , 4
1
s a aib a forma
(1.1) d , 4
1
_
r
1
. .... r
a
_
=
_
r
1
. .... r
a
. 0. .... 0
_
.
pentru orice punct (r
1
. .... r
a
) ntr-o vecin atate a lui (j
1
. .... j
a
).
S a presupunem acum c a , este o submersie si : :. Din nou avem
un punct xat j `
1
si not am = , (j). Fie d : \ `
2
1 R
n
o hart a n vecin atatea lui , ( \ ). Propozi tia 4.2 permite g asirea
unei h arti 4 : l `
2
1 R
a
n vecin atatea lui j (j l) astfel
nct s a avem exprimarea
(1.2) d , 4
1
_
r
1
. .... r
n
. .... r
a
_
=
_
r
1
. .... r
n
_
pentru orice r 1.
Exercitiul 4.1. Sa se demonstreze n detaliu arma tiile privitoare
la formulele 1.1 si 1.2 de mai sus.
2. Teorema rangului constant
Propozitia 4.3. (dependen ta func tionala ) Fie l R
a
un deschis,
1 _ j _ : si ,
i
: l R , i = 1. .... j 1 func tii diferen tiabile. Notam
1 : l R
j
,

1 : l R
j1
aplica tiile denite prin 1 = (,
1
. .... ,
j
)
si

1 = (,
1
. .... ,
j
. ,
j1
). Presupunem ca :c:q
01
0a
(r) = :c:q
0

1
0a
(r) = j
n orice punct r l si xam r
0
l. Atunci exista l
0
l. \ R
j
deschise astfel ca r
0
l
0
, 1
_
l
0
_
\ si o func tie diferen tiabila
q : \ R astfel nct
,
j1
(r) = q 1 (r) = q
_
,
1
(r) . ...,
a
(r)
_
.
pentru orice r l
0
.
Demonstra Tie. Aplic am propozi tia 4.2 pentru 1 n r
0
. Obtinem
deschisii l
0
R
a
, \ R
j
, 1 R
aj
, astfel ca r
0
l
0
, 1 (r
0
) \ ,
0 1 si un difeomorsm 4 : l
0
\ 1 astfel nct 1 4
1
(r. r) = r
2. TEOREMA RANGULUI CONSTANT 59
pentru orice (r. r) \ 1. S a not am /(r. r) = ,
j1
4
1
(r. r).
Avem

1 4
1
(r. r) = (r
1
. ...r
j
. /(r. r)). Tinnd cont c a are loc relatia
d(

1 4
1
) (r. r) = d

1
_
4
1
(r. r)
_
d4
1
(r. r)
si c a rangul matricei
04
1
0(a, a)
(r. r) este : , din lema de mai jos rezult a
c a :c:q
0

14
1
0(a, a)
= :c:q
01
0a
(4
1
(r. r)) = j. Dar matricea functional a
corespunz atoare lui

1 4
1
are forma
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 . . . 0 0 . . . 0
0 1 . . .
. . . .
. . . .
. 1 0 . .
0 . . . 0 1 0 . . . 0
0I
0a
1
. . . .
0I
0a
p
0I
0 a
1
. . .
0I
0 a
np
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Pentru ca aceast a matrice s a aib a rangul j este necesar ca
0I
0 a
i
(r. r) = 0,
pentru orice i = 1. .... : j si (r. r) \ 1. Fie q : \ R , denit a
prin q (r) = /(r. 0). Datorit a anul arii derivatelor partiale n raport
cu r
i
, avem /(r. r) = /(r. 0) = q (r), pentru orice (r. r) \ 1.
Rezult a
,
a1
4
1
(r. r) = q 1 4
1
(r. r) ,
ceea ce implic a ,
a1
= q 1.
Q.E.D.
Lema 4.1. Fie o matrice patrata nesingulara cu : linii si :
coloane si 1 o matrice cu j linii si : coloane. Matricea produs C = 1
(care are tot j linii si : coloane) are acela si rang cu 1.
Demonstratia o l as am cititorului ca un exercitiu.
Urm atorul rezultat generalizeaz a (mai precis unic a ) propozi tiile
4.1, 4.2 si 4.3 . Din punctul de vedere al demonstratiei este un corolar
al celor trei propozitii.
Teorema 4.4. (teorema rangului constant) Fie l R
a
un deschis
si 1 : l R
n
o aplica tie diferen tiabila astfel nct rangul matricei
iacobiene
11
1a
este constant pe l. Fie r
0
l si sa notam cu j rangul
matricei
11
1a
. Atunci exista mul timile deschise l
0
, \ , \, 1, 1
0
astfel
nct r
0
l
0
l, 1
_
l
0
_
\ , 0 \ R
j
, 0 1 R
aj
,
0 1
0
R
nj
si difeomorsmele 4 : l
0
\ 1, d : \ \ 1
0
astfel nct sa aiba loc rela tia
d 1 4
1
(r. r) = (r. 0) . r \. r 1.
Demonstra Tie. Remarc am mai nti c a rangul j este mai mic
si dect : si dect :. Cazul : = j este rezolvat n propozi tia 4.1,
60 4. TEOREMA DE INVERSIUNE
iar cazul : = j este rezolvat de propozi tia 4.2 . Putem atunci pre-
supune c a j < :. :. Fie 1 = (,
1
. .... ,
n
) si s a presupunem c a de-
terminantul matricei
_
0)
i
0a
j
(r
0
) . i = 1. .... j . , = 1. .... j
_
(formate cu
primele j linii si j coloane ale matricei
11
1a
(r
0
)) este diferit de zero.
Vom nota H (r) = (,
1
(r) . .... ,
j
(r)) aplicatia format a cu primele
j componente ale lui 1. Aplic am propozi tia 4.3 pentru H si ecare
din functiile ,
ji
. i = 1. .... : j . Obtinem o vecin atate deschis a
l
0
a lui r
0
, o vecin atate deschis a 1 a lui H (r
0
) astfel nct l
0

l si H (l
0
) 1 si, de asemenea, obtinem aplicatiile diferentiabile
q
1
. .... q
nj
denite pe 1 astfel nct q
i
H = ,
ji
, i = 1. .... : j
pe l
0
. Not am cu G : 1 R
n
, aplicatia denit a prin G(.
1
. .... .
j
) =
(.
1
. .... .
j
. q
1
(.
1
. .... .
j
) . .... q
nj
(.
1
. .... .
j
)). Rezult a, din cele mention-
ate, c a pe l
0
avem egalitatea 1 = G H. Aplic am apoi propoz-
i tia 4.1 pentru functia G n punctul .
0
= H (r
0
) si g asim deschisele
1
0
1. \ R
n
si 1
0
R
nj
astfel nct .
0
1
0
. G
_
1
0
_
\. 0 1
0
si difeomorsmul d : \ 1
0
1
0
astfel nct
d G(.) = (.. 0) . . 1
0
Not am l
1
= H
1
_
1
0
_
l
0
si aplic am propozi tia 4.2 pentru H n
punctul r
0
. Vom obtine deschisii l
0
l
1
. \ 1
0
si 1 R
aj
astfel
nct r
0
l
0
. .
0
\ . 0 1 si difeomorsmul 4 : l
0
\ 1 astfel
nct
H 4
1
(r. r) = r . r \. r 1.
Rezult a c a
d14
1
(r. r) = dGH4
1
(r. r) = dG(r) = (r. 0) . r \. r 1.
ceea ce probeaz a enuntul, cu exceptia faptului c a \ nu contine neap arat
punctul 0. Printr-o translatie se poate aranja ca \ s a e vecin atate a
originii din R
j
. Cum stim c a .
0
\, putem lua aplicatiile
o : R
j
R
aj
R
j
R
aj
.
j : R
j
R
nj
R
j
R
nj
.
denite prin o (r. r) = (r .
0
. r) . j (. ) = ( .
0
. ) si nlocuim 4
cu o 4 si d cu j d.
Q.E.D.
CAPITOLUL 5
Subvariet ati n R
n
1. Subvarietatea ca varietate
n acest capitol vom prezenta cteva aspecte fundamentale ale teoriei
locale a subvariet atilor. Subvariet atile unei variet ati diferentiabile arat a
local ca subvariet ati ale unui spatiu R
a
si de aceea, ne vom m argini
s a consider am numai subvariet ati din R
a
, n scopul simplic arii unei
p arti a formalismului. n fapt, tot ce va demonstrat se extinde ime-
diat la cazul n care spatiul ambiant R
a
este nlocuit cu o varietate
diferentiabil a.
Denitia 5.1. O mul time ` R
a
se nume ste subvarietate de
dimensiune / (unde 1 _ / < :) daca si numai daca pentru orice punct
j ` exista o vecinatate deschisa , l R
a
, si un difeomorsm,
4 : l 1 R
a
= R
I
R
aI
, astfel nct 4(` l) = R
I

0 1. Din motive de coeren ta formala, se nume ste subvarietate


de dimensiune 0 orice mul time discreta din R
a
. O mul time deschisa
dintr-o varietate se nume ste subvarietate deschis a si de aceea, putem
spune si despre un deschis din R
a
ca este o subvarietate deschisa din
R
a
(aceasta no tiune corespunde subvarieta tii de dimensiune :).
Introducem acum unele notatii care ne usureaza expunerea. Vom
nota R
I
= R
I
0 R
I
R
aI
= R
a
si remarc am c a pentru R
I
este
vericat a evident denitia subvariet atii. Dac a j:
1
: R
I
R
aI
R
I
este proiectia pe prima component a a acestui produs, not am : re-
strictia acesteia la R
I
. Aplicatia : : R
I
R
I
este bijectiv a, iar :
1
:
R
I
R
I
R
a
, ca aplicatie de la R
I
la R
a
, este o aplicatie diferenti-
abil a , avnd expresia :
1
_
r
1
. .... r
I
_
=
_
r
1
. .... r
I
. 0. .... 0
_
. Rezult a c a
: este un homeomorsm de la R
I
, considerat cu topologia urm a, la
R
I
. n particular R
I
este o varietate de dimensiune / cu atlasul for-
mat cu o singur a hart a, anume :. n continuare vom generaliza acest
fapt, ar atnd c a orice subvarietate este varietate diferentiabil a. Fiind
dat a o multime ` R
a
, arbitrar a pentru moment, not am c familia
tripletelor (l. 4. 1), astfel nct l si 1 sunt deschise din R
a
, `l ,=
O, 4 : l 1 este un difeomorsm si 4(` l) = R
I
1. Fiec arui
triplet de aceast a form a i asociem un alt triplet (\. d. 1) denit n
modul urm ator: \ = ` l, 1 = :
_
R
I
1
_
, d = : 4
[\
: \ 1.
Observ am c a \ este deschis a n ` (cu topologia indus a din R
a
). Pe de
61
62 5. SUBVARIET

A TI N R
n
alt a parte, deoarece : este homeomorsm, rezult a c a 1 este o multime
deschis a n R
I
. Prin restrictia aplicatiei 4
[\
r amne un homeomorsm
de la \ la R
I
1, la fel :
[R
k
1
, iar de aici se deduce c a este un
homeomorsm. Multimea tripletelor (\. d. 1) asociate cu triplete din
c va notat a cu T.
Propozitia 5.1. Fie ` o subvarietate de dimensiune / din R
a
.
Atunci ` cu topologia indusa de R
a
si cu familia T este o varietate
diferen tiabila de dimensiune /, iar incluziunea i : ` R
a
este o
imersie.
Demonstra Tie. Mai nti, observ am c a denitia subvariet atii ne
asigur a c a ` este acoperit a cu deschisi de tipul \ , unde (\. d. 1) este
un triplet din T. Fie acum (l
i
. 4
i
. 1
i
), i = 1. 2, dou a triplete din c si
(\
i,
d
i
. 1
i
), i = 1. 2 tripletele din T asociate. Presupunem c a \
1
\
2
este nevid a si vrem s a veric am c a aplicatia
d
1
d
1
2
: d
2
(\
1
\
2
) d
1
(\
1
\
2
)
este un difeomorsm. Este sucient s a ar at am c a aceast a aplicatie este
diferentia- bil a, pentru c a inversa ei este de acelasi tip. Tinnd cont c a
d
1
2
(1
2
) `, putem scrie d
1
d
1
2
= :4
1
d
1
2
= j:
1
4
1
4
1
2
:
1
.
n aceast a ultim a expresie apar numai functii diferentiabile si cu aceasta
a rezultat c a T deneste o varietate diferentiabil a pe `.
Pentru a vedea c a incluziunea i este o imersie vom lua un triplet
(l. 4. 1) din c si (\. d. 1) tripletul asociat. Trebuie s a prob am c a
d
1
: 1 R
a
are diferentiala injectiv a n ecare punct. Tinnd cont
de relatia
d
1
= 4
1
:
1
, constat am c a , ntr-un punct
_
r
1
. .... r
I
_
1,
putem scrie d
1
_
r
1
. .... r
I
_
= 4
1
_
r
1
. .... r
I
. 0. .... 0
_
si de aceea
0
0a
i
(d
1
)
)
_
r
1
. .... r
I
_
=
0
0a
i
(4
1
)
)
_
r
1
. .... r
I
. 0. .... 0
_
, i = 1. .... /,
, = 1. .... :. Rezult a c a matricea ce exprim a diferentiala dd
1
_
r
1
. .... r
I
_
este format a cu primele / dintre coloanele matricei d4
1
_
r
1
. .... r
I
. 0. .... 0
_
.
Deoarece 4 este difeomorsm, rezult a c a d4
1
are rangul : n ecare
punct si, n consecint a, matricea format a din primele / coloane va avea
rangul /. Tragem concluzia c a dd
1
_
r
1
. .... r
I
_
este de rang / si i este
imersie.
Q.E.D.
Denitia 5.2. Fiind data o subvarietate de dimensiune / , `
R
a
cu 1 _ / < :, vom spune ca (`. T) este varietatea canonic a
denita pe `.
2. Constructia subvariet atilor
Din propozitia anterioar a a rezultat c a aplicatiile d
1
: 1 \ ,
inverse de aplicatii dintr-un triplet (\. d. 1) T, constituie para-
metriz ari care sunt si imersii de la 1 n R
a
. Subvarietatea ` este
2. CONSTRUC TIA SUBVARIET

A TILOR 63
acoperit a de aceste imersii. Teorema urm atoare arat a c a si reciproca
este adev arat a. Aceast a teorem a are important a si pentru aplicatii,
deoarece n multe situatii concrete subvariet atile apar denite prin in-
termediul unor parametriz ari, asa cum sunt n enuntul acestei teoreme.
Teorema 5.1. Fie ` R
a
o mul time si 1 _ / _ :. Presupunem
ca pentru ecare punct j ` exista o vecinatate deschisa 1 R
a
,
un deschis \ R
I
si o aplica tie , : \ ` 1 R
a
care este
homeomorsm si imersie (privita ca lund valori n R
a
). Atunci `
este o subvarietate de dimensiune / si aplica tiile , de tipul descris sunt
parametrizari n raport cu structura canonica .
Demonstra Tie. Presupunem c a pentru un punct j ` avem
alese obiectele 1,\, si , ca n ipoteza teoremei. Not am r
0
= ,
1
(j).
Deoarece d, (r
0
) este injectiv a de la R
I
la R
a
, aplic am propozi tia4.1
si obtinem un deschis \
t
1, un deschis 1
t
R
aI
, un deschis
1
t
R
a
, si un difeormorsm 4
t
: 1
t
\
t
1
t
astfel nct r
0
\
t
,
0 1
t
, j 1
t
si s a aib a loc relatiile urm atoare:
(*):
, (\
t
) 1
t
.
4(, (r)) = (r. 0) . r \
t
.
Multimea , (\
t
) este un deschis din `, deoarece , este homeo-
morsm. Rezult a c a exist a un deschis 1
tt
n R
a
astfel nct , (\
t
) =
`1
tt
.Lu am l = 1
t
1
tt
, 1 = 4(l) \
t
1
t
R
I
R
aI
, punem
4 = 4
t
[l
si arm am c a tripletul (l. 4. 1) apartine lui c. Trebuie s a
ar at am c a are loc egalitatea :
(**):
4(` l) = R
I
1.
n acest scop, mai nti vom observa c a , (\
t
) = ` l. De aici si
din relatia (*), de mai sus, rezult a c a 4(` l) = 4(, (\
t
)) = \
t

0 R
I
. Cum incluziunea 4(` l) 1 este evident a, obtinem c a
4(` l) R
I
1. Pe de alt a parte, avem R
I
1 R
I
\
t
1
t
=
\
t
0, ceea ce ncheie vericarea relatiei (*). Deoarece r
0
\
t
, rezult a j = , (r
0
) , (\
t
) l, ceea ce nseamn a c a am probat
faptul c a ` este subvarietate. Mai departe, punnd \ = ` l si
d = : 4
[\
, din relatia (*) deducem c a d , (r) = r pentru orice
r \
t
, ceea ce implic a d
1
= ,
[W
0 . Concluzia pe care o tragem este
c a ,
[W
0 este un difeomorsm de la \
t
la \ . Dar, ind dat a aplicatia
, : \ ` 1, se poate repeta ntreg rationamentul anterior l asnd
r
0
s a e arbitrar n \. Concluzia este c a , si ,
1
sunt diferentiabile,
ca aplicatii ntre \ si ` cu structura dat a de T.
Q.E.D.
S a revenim acum asupra exemplului 1.3 (din capitolul 1). Avem o
imersie , : l R
a
R
a1
si \ un deschis relativ compact astfel c a
64 5. SUBVARIET

A TI N R
n

\ l si ,
[

\
este injectiv a. Cnd s-a tratat exemplul, a fost probat
faptul c a ,
[\
: \ , (\ ) este un homeomorsm. Multimea ` = , (\ )
satisface atunci ipotezele teoremei anterioare, cu o singur a aplicatie
, si 1 = R
a1
. Prin urmare, varietatea diferentiabil a care a fost
introdus a cu , pe ` n capitolul 1 rezult a a avea aceeasi structur a
diferentiabil a ca varietatea canonic a asociat a lui ` ca subvarietate.
Urm atorul corolar generalizeaz a acest gen de rationament bazat pe
aplicarea teoremei anterioare.
Corolarul 5.1. Fie ` R
a
o mul time care este organizata ca
varietate diferen- tiabila de dimensiune / cu topologia indusa din R
a
si 1 _ / < :. Presupunem, n plus, ca aplica tia de incluziune i : `
R
a
este o imersie. Atunci ` este subvarietate de dimensiune / si
structura diferen tiabila pe care o are coincide cu structura canonica de
subvarietate.
Demonstra Tie. Fie 4 : l ` 1 R
I
o hart a a va-
riet atii `. Not am , = 4
1
: 1 l. Aceast a aplicatie este un
homeomorsm. Deoarece i este imersie, rezult a c a privind , ca apli-
catie de la 1 R
I
la R
a
are diferemtiala injectiv a n ecare punct,
adic a , : 1 R
a
este imersie. Cum harta (l. 4) a fost aleas a ar-
bitrar, putem aplica teorema anterioar a pentru a deduce c a ` este
o subvarietate. Aplicatia , construit a mai sus devine o parametrizare
pentru structura canonic a , deci 4 este hart a pentru structura canonic a
. Rezult a c a cele dou a structuri diferentiabile coincid (din propozi tia
1.3).
Q.E.D.
Acest corolar spune c a structura diferentiabil a care se poate pune
pe o subvarietate este unic determinat a dac a cerem ca incluziunea s a
e imersie.
Propozitia care urmeaz a se refer a la subvariet ati produse local de
o imersie. Deosebirea esential a fat a de exemplul 1.3 const a n faptul
c a acum nu mai presupunem explicit nici o injectivitate. De fapt,
orice imersie este local injectiv a si acest lucru este pus n evident a n
demonstratie.
Propozitia 5.2. Fie l R
I
un deschis si , : l R
a
o imersie,
iar / _ :. Pentru orice punct r
0
l exista o vecinatate deschisa
l
t
astfel ca ` = , (l
t
) sa e o subvarietate de dimensiune /, iar
,
[l
0 : l
t
` este o parametrizare n raport cu structura de varietate
canonica .
Demonstra Tie. S a aplic am propozi tia 4.1 n punctul r
0
. Obtinem
un deschis l
t
l, un deschis 1 R
aI
, un deschis \ R
a
si un
difeomorsm 4 : \ l
t
1 astfel nct r
0
l , 0 1 , , (r
0
) \ ,
, (l
t
) \ si 4, (r) = (r. 0), pentru orice r l
t
. Not am ` = , (l
t
)
2. CONSTRUC TIA SUBVARIET

A TILOR 65
si constat am c a :4
[A
este inversa lui ,
[l
0 . Avem 4(`) = l
t
0 =
R
I
(l
t
1), deci (\. 4) c si
_
`. : 4
[A
_
T.
Q.E.D.
Aceast a propozitie arat a c a orice imersie produce local o subvari-
etate. S-ar putea pune ntrebarea dac a nu cumva ntreaga imagine a
imersiei este o subvarietate. n general, lucrul acesta nu este posibil,
dup a cum se vede din exercitiul 5.2 Urm atoarea propozitie ne arat a c a
si submersiile produc subvariet ati.
Propozitia 5.3. Fie l R
a
un deschis si , : l R
j
o submersie
, 1 _ j < : si c , (l) . Atunci, mul timea ` = ,
1
(c) este o
subvarietate de dimensiune : j n R
a
.
Demonstra Tie. Fie j un punct din `. Asta nseamn a j l si
, (j) = c. Aplic am propozi tia 4.2 si obtinem deschisii l
t
l. 1
R
aj
si \ R
j
astfel ca j l
t
. 0 1 ,c \ , si un difeomorsm
4 : l \ 1 astfel nct , 4
1
(r. r) = r pentru orice r \ si
r 1. Deoarece ` l
t
= l
t
[ , () = c, rezult a 4(` l
t
) =
(r. r) \ 1 [ , 4
1
(r. r) = c = c 1. Denim, atunci,
O : R
a
R
a
prin O(r
1
. .... r
a
) = (r
j1
. .... r
a
. r
1
c
1
. .... r
j
c
j
) .
Aceast a aplicatie, poate dovedit usor, este un difeomorsmsi actioneaz a
astfel ca O(\ 1) = 1\
t
, unde \
t
= \ 0 si O(c 1) = 1
0. Not am 4
t
= O4si am obtinut un difeomorsm 4
t
: l
t
1\
t
.
care are proprietatea c a 4
t
(` l
t
) = 1 0 = R
aj
(1 \
t
) .
Q.E.D.
Orice subvarietate ` de dimensiune / din R
a
poate scris a local
sub o form a implicit a cu o functie ce este submersie. Mai precis, dac a
(l. 4. 1) c, denim functia 1 : l R
aI
prin 1 =
_
4
I1
. ...4
a
_
si
vom putea scrie:
` l = r l,1 (r) = 0 .
Deoarece 4 este difeomorsm, rezult a c a 1 este submersie. Propozitia
anterioar a are numeroase aplicatii. Urm atorul exemplu arat a cum este
ea utilizat a.
Exemplul 5.1. Fiecare din urmatoarele ecua tii dene ste o subva-
rietate de dimensiune 2 n R
S
:
(1): cr
2
/
2
c.
2
= 1 (elipsoidul),
(2): cr
2
/
2
c.
2
= 1 (hiperboloidul cu o pnza),
(3): cr
2
/
2
c.
2
= 1 (hiperboloidul cu doua pnze),
cu c. /. c 0. Sa tratam prima ecua tie punnd 1 (r. . .) = cr
2

/
2
c.
2
. 1 : R
S
R. Se constata ca matricea jacobiana este
J1
J (r. . .)
= (2cr. 2/. 2c.) .
Pe mul timea l = R
S
0 func tia 1 este o submersie. Ecua tia de-
ne ste o subvarietate conform cu propozi tia anterioara.
66 5. SUBVARIET

A TI N R
n
O subvarietate de dimensiune 2 n R
S
se numeste suprafa ta. Mai
general, o subvarietate de dimensiune : 1 n R
a
se numeste hiper-
suprafa ta. n mod uzual, o hipersuprafat a apare denit a e printr-o
formul a implicit a, e printr-o formul a explicit a.
1.: Formula implicit a care deneste hipersuprafata este dat a de
o functie 1 : l R, diferentiabil a astfel ca q:cd1 ,= 0 pe l.
Hipersuprafata ` const a din multimea punctelor (r
1
. .... r
a
)
l cu proprietatea c a 1 (r
1
. .... r
a
) = 0. Se observ a c a este
exact cadrul n care se poate aplica propozi tia 5.3 pentru a se
deduce c a ` este ntr-adev ar o subvarietate.
2.: O hipersuprafat a denit a explicit este o multime ` care
const a din punctele (r
1
. .... r
a1
. , (r
1
. .... r
a1
)) R
a
, cnd
(r
1
. .... r
a1
) parcurge multimea deschis a 1 R
a1
pe care
este denit a o aplicatie diferentiabil a , : 1 R. Cu alte
cuvinte, hipersuprafata denit a explicit const a din gracul
functiei reale ,.
Exist a o echivalent a local a ntre scrierea explicit a si scrierea im-
plicit a a unei hipersuprafete sau, mai general, a unei subvariet ati.
Anume, este simplu de v azut c a hipersuprafata denit a explicit ca
mai sus, poate pus a sub form a implicit a lund l = 1 R si
1 (r
1
. .... r
a
) = , (r
1
. .... r
a
) r
a
. Astfel putem scrie
` =
__
r
1
. .... r
a
_
l [ 1
_
r
1
. .... r
a
_
= 0
_
Reciproc, dac a ` este dat a implicit ca la punctul 1., ea poate
pus a local sub o form a explicit a. Pentru aceasta, ind dat r
0
`,
se alege un indice i pentru care
01
0a
i
(r
0
) ,= 0. Apoi se aplic a teo-
rema functiilor implicite pentru a scoate r
i
n functie de celelalte vari-
abile n vecin atatea lui r
0
. Se obtine o vecin atate \ a punctului
r
0
=
_
r
1
0
. .... r
i1
0
. r
i1
0
. .... r
a
0
_
R
a1
, o vecin atate (c. /) a lui r
i
0
si
o functie diferentiabil a , : \ (c. /) astfel nct s a aib a loc egalitatea
de multimi:

_
r
1
. .... r
i1
. ,
_
r
1
. .... r
i1
. r
i1
. .... r
a
_
. r
i1
. .... r
a
_
,
_
r
1
. .... r
i1
. r
i1
. .... r
a
_
\ =
=
_
r \
i
(c. /) [ 1 (r) = 0
_
= ` \
i
(c. /) .
unde amnotat \
i
(c. /) = r R
a
[ (r
1
. .... r
i1
. r
i1
. .... r
a
) \. r
i
(c. /))
produsul dintre \ si (c. /) cu renumerotarea componentelor astfel nct
factorul (c. /) s a apar a n componenta i.
3. EXERCI TII 67
3. Exercitii
Exercitiul 5.1. Vom identica R
a
2
cu /(:) , folosind scrierea
matriciala. De asemenea, vom identica R
n(n+1)
2
cu mul timea matri-
cilor simetrice din /(:) :
oi:(:) =
_
c /(:) [
t
c = c
_
.
Denim 1 : /(:) oi:(:) prin 1 (c) =
t
cc.
(1) Sa se calculeze 1
+,o
exprimnd 1 ca o func tie de la R
a
2
la
R
n(n+1)
2
.
(2) Sa se arate ca aceasta diferen tiala se poate scrie sub forma
matriciala astfel: 1
+,o
(/) =
t
/c
t
c/, c. / /(:). Prin
urmare 1
+,o
(c/) = /
t
/, pentru orice c O(:) si / /(:).
(3) Sa se arate ca 1 este o submersie pe o vecinatate a lui O(:)
din /(:).
(4) Sa se demonstreze ca O(:) este o subvarietate de dimensiune
:(: 1) ,2 n /(:).
Exercitiul 5.2. n R
2
notam cu ` (1. 0) un punct x si ` (t. 0)
un punct mobil pe axa C. Punctul 1 (r (t) . (t)) se aa pe dreapta
``, n semiplanul r 0, iar segmentul `1 are lungimea constanta
egala cu 2. Curba descrisa de 1 atunci cnd ` parcurge axa C se nu-
me ste concoida lui Nicomede (descoperita de geometrul grec Nicomede,
numele provine din greaca veche: kogkhe=scoica si eidos=aspect; vezi
gura care urmeaza)
(1) Sa se exprime n func tie de parametrul t coordonatele (r (t) . (t))
ale punctului 1 si sa se gureze grac curba. Arata ti ca c :
(. ) R
2
, c (t) = (r (t) . (t)) este o imersie.
Vom nota Q si 1 cele doua puncte de maxim si minim ale
buclei (n forma de scoica) pe care o face curba.
(2) Sa se determine valorile t
0
t
1
0 pentru care avem
c (t
0
) = c (t
0
) = `. c (t
1
) = Q. c (t
1
) = 1.
Vom nota `
1
= c (t) [ t (t
0
. t
0
), `
2
= `
1
' `,
`
S
= c (t) [ t (t
0
. ) . `
1
= c (t) [ t (t
0
. ) .
(3) Pentru a arata ca `
1
este o subvarietate de dimensiune 1 n
R
2
se verica deni tia n felul urmator:
(a) Se determina func tia (r) . r (1. 2) astfel ca
`
1
0 = (r. (r)) [ r (1. 2) .
(b) Se pune l = (1. 2)(0. ) . 4(r. ) = (r. (r)) . 4 :
l 1 si se verica egalitatea 4(`
1
l) = = 0 1.
(c) n mod similar , se trateaza por tiunea `
1
< 0.
Mai ramne de tratat punctul o din gura. Pentru aceasta,
continuam n felul urmator:
68 5. SUBVARIET

A TI N R
n
(d) Se arata ca (t) este strict monotona pe intervalul
(t
1
. t
1
).
Notam
1
= (t
1
) si t : (
1
.
1
) (t
1
. t
1
) inversa
func tiei (t).
(e) Se deduce ca t este diferen tiabila prin aplicarea teo-
remei de inversiune si se ob tine func tia r () . r : (
1
.
1
)
[r
1
. 2). r
1
= r (t
1
) = r (t
1
) astfel nct
`
1
r r
1
= (r () . ) [ (
1
.
1
) .
(f ) Se construie ste un difeomorsm asemanator celui de
la punctul (b).
(4) Pentru a se arata ca `
2
nu este o subvarietate se ra tioneaza
prin absurd. Presupunem ca exista un difeomorsm 4 : l
1, denit pe un deschis l R
2
astfel nct ` l si 4(`
1
l)
= 01. Notam 1
1
= (t
0
. t
0
), 1
2
= (t
0
. t
0
),
c
1
= c
[1
1
, c
2
= c
[1
2
, unde 0 este ales astfel nct c (1
1
),
c (1
2
) l. Mai notam c
1
= 4c
1
, c
2
= 4c
2
si se ra tioneaza
astfel:
(a) Se calculeaza vectorii deriva ti
.
c
1
(t
0
) si
.
c
2
(t
0
) aratndu-
se ca sunt liniar independen ti.
(b) Daca c
1
(t) = (r
1
(t) .
1
(t)) si c
2
(t) = (r
2
(t) .
2
(t))
se arata ca
1
(t) = 0, pentru t [t
0
. t
0
) si
2
(t) = 0
, pentru t (t
0
. t
0
[. Se deduce ca
.

1
(t
0
) =
.

2
(t
0
) = 0 si
prin urmare vectorii
.
c
1
(t
0
) si
.
c
2
(t
0
) sunt liniar dependen ti.
(c) Se arata ca
.
c
1
(t
0
) = d4
(1,0)
(
.
c
1
(t
0
)) si
.
c
2
(t
0
) =
dc
(1,0)
(
.
c
2
(t
0
)).
(d) Deoarece 4 a fost presupus difeomorsm, rezulta ca
dc
(1,0)
trebuie sa e un izomorsm. Am ajuns astfel la urma-
toarea contradic tie: doi vectori independen ti sunt transporta ti
printr-un izomorsm n doi vectori dependen ti.
(5) Sa se arate ca `
S
nu este subvarietate, dar `
1
este subvari-
etate.
Exercitiul 5.3. Pe R se introduce rela tia de echivalen ta r ~ =
r Z. Spa tiul ct 1 = R, ~ se nume ste torul de dimensiune unu.
Torul este nzestrat n mod canonic cu topologia ct, anume familia
deschi silor n aceasta topologie este T = 1 [ :
1
() este deschisa n R
unde am notat cu : : R T proiec tia canonica , care asociaza unui
punct r R clasa sa de echivalen ta. Fie c R si 1 = [c. c 1).
(1) Sa se arate ca : este bijectiva de la 1 la 1.
Notam T -familia deschi silor din R si t topologia trans-
portata pe 1 prin :, adica t = 1 [ : () T.(: devine
homeomorsm ntre (1. t) si (1. T).)
(2) Sa se arate ca daca 1 si c , , atunci are loc echivalen ta:
t = T .
3. EXERCI TII 69
Sa se arate ca daca 1 si c ,atunci t daca si
numai daca
c T si () 0 a.. [c. c ). (c 1 . c 1) .
(3) Sa se arate ca exista o structura de varietate diferen tiabila pe
1 astfel nct : sa e difeomorsm local de la R la 1 .
(4) Arata ti ca o
1
este o subvarietate de dimensiune unu n R
2
,
iar structura canonica de varietate coincide cu cea data n
exercitiul 1.4.
(5) Utiliznd func tia , : 1 o
1
. , (t) = (cos 2:t. sin 2:t) si bi-
jec tia de la 1
0
, sa se construiasca un difeomorsm de la 1 la
o
1
.
Exercitiul 5.4. Se dene ste n R
2
urmatoarea rela tie de echivalen ta:
_
r
1
. r
2
_
~
_

1
.
2
_
= r
1

1
. r
2

2
Z.
Torul de dimensiune doi este spa tiul ct 1
2
= R
2
, ~, nzestrat cu
topologia ct T = 1
2
[ :
1
() este deschis n R
2
, unde : : R
2

1
2
este aplica tia canonica.
(1) Sa se arate ca exista o structura de varietate diferen tiabila pe
1
2
astfel nct : este un difeomorsm local de la R
2
la 1
2
.
(2) Sa se construiasca un difeomorsm de la 1 1 la 1
2
.
Exercitiul 5.5. n R
S
notam cu C originea si (c
1
. c
2
. c
S
) reperul
canonic.
(1) Sa se scrie ecua tia parametrica a cercului C de raza 2 si centru
C,n planul (c
2
. c
S
).
Pentru un punct j C, notam C
j
cercul de raza 1 si centru
j aat n planul determinat de c
1
si dreapta Cj.
(2) Sa se scrie ecua tia parametrica a cercului C
j
.
Numim torul suprafat a n R
S
mul timea ` = '
jC
C
j
.
70 5. SUBVARIET

A TI N R
n
(3) Arata ti ca ` este o subvarietate de dimensiune doi n R
S
si
sa se utilizeze parametrizarile anterioare pentru a construi un
difeomorsm de la 1
2
la `.
Exercitiul 5.6. Fie ` torul suprafa ta R
S
. Fie ~ rela tia de
echivalen ta pe `, denita astfel: r ~ daca r = sau r = .
Notam 1 = `, ~ spa tiul ct si : : ` 1 aplica tia de factorizare.
Pe 1 luam topologia ct.
(1) Sa se arate ca ecare punct j ` are o vecinatate deschisa
l astfel nct :
[l
este un homeomorsm.
(2) Sa se arate ca spa tiul topologic 1 poate organizat ca varietate
diferen tiabila a sa fel nct : sa e un difeomorsm local.
(3) Fie
Q =
__
r
1
. r
2
. r
S
_
` [ r
2
0
_
'
'
__
r
1
. r
2
. r
S
_
` [ r
2
= 0. r
S
0
_
.
Sa se arate ca : este o bijec tie de la Q la 1.
Rezulta ca varietatea 1 poate identicata ca mul time de
puncte cu Q.Cu excep tia cercului C
c
, o = (0. 0. 2), topologia
de pe Q reecta topologia lui 1. Pentru a descrie topologia
ob tinuta pe Q prin identicare cu 1 vom face urmatoarea op-
era tie de vizualizare a vecinata tii cercului C
c
: ne imaginam ca
mul timea Q este un tub de plastic pe care la capatul superior
l deformam introducnd marginea n interior.
Dupa aceea, desprindem o bucata din capatul inferior pe
care o rotim cu 180
0
n jurul axei Cr
2
si apoi o lipim (n in-
teriorul lui Q) suprapunnd cercul C
v
, : = (0. 0. 2) (rotit cu
180
0
) peste cercul C
c
. Aten tie: la locul lipiturii, fa ta exterioara
a buca tii de jos vine n continuarea fe tii interioare a par tii de
sus! Vezi gura alaturata. Pe de alta parte, trebuie notat ca
alegerea mul timii Q a fost destul de arbitrara. Puteam face
aceea si opera tie cu orice alta jumatate din tor. De exemplu,
daca luam
Q
0
=
__
r
1
. r
2
. r
S
_
` [ r
S
0
_
'
'
__
r
1
. r
2
. r
S
_
` [ r
S
= 0. r
2
0
_
.
atunci cercul C
c
se aa n mijlocul lui Q
0
si nu mai avem vreun
motiv special pentru a cerceta topologia n jurul sau, pentru ca
este exact cea de pe `.
Varietatea 1 se nume ste sticla lui Klein. Ea nu este o
subvarietate a spa tiului R
S
.
3. EXERCI TII 71
CAPITOLUL 6
Fibrarea tangent a si cmpuri vectoriale
1. Fibrarea tangent a
Fie ` o varietate diferentiabil a de dimensiune :. Fibrarea tangenta
la varietatea ` const a din multimea tuturor vectorilor tangenti n
puncte din `. Dac a ` ar o suprafat a, am putea s a gndim brarea
tangent a ca ind multimea vectorilor legati cu originea pe ` si care
se a a n planul tangent la ` acolo. n continuare vom organiza -
brarea tangent a ca varietate. Vom nota 1` multimea perechilor (j. )
astfel nct componenta a doua s a satisfac a 1
j
`. Aceast a multime
reprezint a brarea tangent a. Pentru un punct dat j `. vom identi-
ca multimea perechilor (j. ) . 1
j
` cu nsusi spatiul 1
j
`. astfel
c a 1` = '
jA
1
j
` si vom utiliza uneori notatia
j
pentru a desemna
perechea (j. ) 1
j
`. Pentru o hart a 4 : l ` 1 R
a
vom
nota

l = (j. ) 1` [ j l si

4 :

l 1 R
a
R
2a
aplicatia
denit a prin

4(j. ) = (4(j) . (
1
. ....
a
)), unde
1
. ....
a
reprezint a
componentele lui n baza canonic a dat a de 4:
=
i
J
Jr
i
[j
.
Se veric a usor c a

4 este o bijectie. Un punct din 1 R
a
va notat
e (r
1
. ...r
a
.
1
. ...
a
) e (r. (
1
. ...
a
)) . cnd ntelegem r = (r
1
. ...r
a
).
Introducem pe 1` topologia T format a din acele multimi
1` cu proprietatea c a, pentru orice hart a 4 : l 1, multimea

4
_


l
_
este deschis a n 1 R
a
.
Teorema 6.1. Spa tiul topologic 1` mpreuna cu familia tuturor
perechilor
_

l.

4
_
asociate unor har ti (l. 4) pe ` formeaza o varietate
diferen tiabila de dimensiune 2:.
Demonstra Tie. Mai nti vom ar ata c a, dac a 4 : l 1 si
d : \ 1 sunt dou a h arti pe `, atunci

4
_

l

\
_
si

d
_

l \
_
sunt deschise n R
2a
si aplicatia

d

4
1
este un difeomorsm ntre
acesti deschisi. Faptul c a

4
_

l

\
_
este o multime deschis a rezult a
din egalitatea

4
_

l

\
_
= 4(l \ ) R
a
. Fie (r
1
. ...r
a
.
1
. ....
a
)

4
_

l

\
_
1 R
a
. Rezult a c a exist a j l \ si 1
j
` astfel
72
1. FIBRAREA TANGENT

A 73
nct 4(j) = r si, n raport cu baza canonic a asociat a lui 4, s a aib a
loc exprimarea
=
i
J
Jr
i
[j
.
Deci

4
1
(r
1
. ...r
a
.
1
. ....
a
) = (j. ) . Se deduce c a

d

4
1
_
r.
_

1
. ....
a
__
=

d(j. ) =
_
d 4
1
(r) .
_
n
1
. .... n
a
__
=
=
_
d 4
1
(r) .
_
Jd
1
4
1
Jr
i

i
. ....
Jd
a
4
1
Jr
i

i
__
.
La ultima egalitate am folosit lema 3.7 Din exprimarea obtinut a pentru

d

4
1
se vede c a este o functie diferentiabil a. Deoarece

4

d
1
are
o exprimare similar a, rezult a c a

d

4
1
este un difeomorsm. Din
cele ar atate rezult a n plus c a, tinnd harta (\. d) x a si variind harta
(l. 4) . multimea

4
_

\

l
_
este deschis a ntotdeauna. Deci

\ T .
Vom ar ata c a

d este un homeomorsm. Mai nti, se vede imediat,
din denitia topologiei T , c a dac a T si

\ . atunci

d()
este deschis a. Fie acum 1 R
a
deschis a. Vrem s a ar at am c a

d
1
() este deschis a. Pentru aceasta trebuie s a ar at am c a multimea

4
_

d
1
()

l
_
este deschis a, pentru orice hart a (l. 4). Dar, prin
vericare direct a se vede c a putem scrie

d
1
()

l =

d
1
_


d
_

l

\
__
si de aceea,

4
_

d
1
()

l
_
=

4

d
1
_


d
_

l

\
__
.
Deoarece

d
_

l

\
_
este o multime deschis a si

4

d
1
este un
difeomorsm, rezult a c a si multimea scris a mai sus este deschis a, ceea
ce veric a apartenenta lui

d
1
() la T .
R amne s a prob am c a T este o topologie separat a si c a are o baz a
num arabil a. Fie (j. ) si (. n) dou a puncte distincte din 1`. Dac a
j ,= atunci exist a dou a deschise disjuncte l
1
. l
2
n `. astfel nct
j l
1
. l
2
. Se veric a tot ca mai sus c a

l
1
si

l
2
sunt n T . Aceste
multimi sunt disjuncte si (j. )

l
1
, (. n)

l
2
. deci este satisf acut a
axioma lui Hausdor. S a vedem acum cazul j = . Atunci, lu am o
hart a 4 : l 1 astfel nct j l. Punctele

4(j. ) si

4(j. n) sunt
distincte si ele pot separate prin dou a multimi disjuncte \
1
, \
2
din
1 R
a
. Multimile

4
1
(\
i
) . i = 1. 2 sunt deschise si separ a punctele
(j. ) si (j. n) . Pentru a construi o baz a num arabil a pe 1`. ncepem
prin a xa o baz a num arabil a E pe `. Fie E
0
familia multimilor E
74 6. FIBRAREA TANGENT

A SI CMPURI VECTORIALE
cu proprietatea c a exist a o hart a (l. 4) pe ` astfel nct l.
Se veric a usor c a E
0
r amne o baz a a topologiei. Dac a scriem E
0
sub forma unui sir E
0
= 1
I
[ / N. atunci putem asocia ec arei
multimi 1
I
o hart a (l
I
. 4
I
) astfel nct 1
I
l
I
. Multimile l
I
. / `
realizeaz a o acoperire a lui `. Atunci multimile

l
I
. / ` realizeaz a
o acoperire a lui 1`. S a presupunem c a imaginea h artii 4
I
este 1
I
=
4
I
(l
I
) R
a
. Multimea

l
I
este homeomorf a cu 1
I
R
a
R
2a
si deci,
are baz a num arabil a. Fie T
I
o baz a num arabil a pe

l
I
. Se veric a usor
c a '
I
T
I
este o baz a num arabil a pentru T .
Q.E.D.
Observatia 6.1. Se poate constata ca topologia T este exact topolo-
gia asociata atlasului
__

l.

4
_
[ (l. 4) c:tc /c:t c jc `
_
prin teorema 1.1. De fapt, dupa ce n demonstra tia anterioara am
probat ca acesta este atlas, nu mai era necesar sa vericam ca

este
un homeomorsm; puteam aplica n acest scop teorema amintita. De
asemenea, pentru existen ta bazei numarabile pe 1` se putea apela la
exerci tiul 1.1.
Exist a o aplicatie canonic a : : 1` ` care se deneste prin
: (j. ) = j. Aplicatia : se numeste proiec tia canonica a br arii tan-
gente pe varietate.
Propozitia 6.1. Proiec tia canonica : este o aplica tie diferen tia-
bila. (Mai precis, este chiar submersie.)
Demonstra Tie. Vom considera o hart a 4 : l 1 pe ` si harta
asociat a pe 1`,

4 :

l 1 R
a
. Trebuie s a ar at am c a aplicatia
compus a 4 :

4
1
, descris a n diagrama de mai jos
1 R
a
`
4
1


l

l
4
1.
este diferentiabil a. Fie r 1 si (
1
. ....
a
) R
a
. Not am j = 4
1
(r)
si =
i 0
0a
i
si atunci vom avea

4(j. ) = (r. (
1
. ....
a
)), ceea ce se
mai poate scrie si sub forma

4
1
(r. (
1
. ....
a
)) = (j. ). Mai departe
vom avea
4 :

4
1
_
r
1
. ...r
a
.
1
. ....
a
_
= 4 : (j. ) = 4(j) = (r
1
. ...r
a
).
Q.E.D.
Propozitia 6.2. Fie `
1
. `
2
doua varieta ti diferen tiabile de dimen-
siuni :, respectiv : si , : `
1
`
2
o aplica tie diferen tiabila. Atunci
aplica tia d, : 1`
1
1`
2
denita prin d, (j. ) = (, (j) . ,
+j
()) este
diferen tiabila.
1. FIBRAREA TANGENT

A 75
Demonstra Tie. Consider am o hart a 4 : l `
1
1 R
a
pe
`
1
si o hart a d : \ `
2
1 R
n
pe `
2
, astfel nct multimea
\ = ,
1
(\ )l este nevid a . Atunci compunerea 4, 4
1
este bine
denit a pe 4(\) . H artile asociate pe br arile tangente

4 :

l 1
R
a
si

d :

\ 1R
a
se pot compune cu d, n mod similar, obtinndu-
se

dd,

4
1
. care este o aplicatie bine denit a pe 4(\) R
a
. D am
mai jos diagramele corespunz atoare acestor compuneri:
4(\)
4
1
\
)
\
+
1.
4(\) R
a
`
4
1


\
o)


\
`
+
1 R
n
.
Multimea 4(\) R
a
este imaginea prin

4 a multimii

\. Dac a r
4(\) si (
1
. ....
a
) R
a
, vom nota j = 4
1
(r) si =
i 0
0a
i
[j
, utiliznd
baza canonic a asociat a h artii 4. Putem scrie atunci

d d,

4
1
_
r
1
. ...r
a
.
1
. ....
a
_
=

d d, (j. ) =

d(, (j) . ,
+j
()) =
=

d
_
, (j) .
J,
I
Jr
i

i
J
J
I
[
)(j)
_
.
La ultima egalitate am utilizat formula 2.2, notnd = (
1
. ....
a
)
punctul curent din 1. Ultima expresie se transform a n :
_
d(, (j)) .
_
J,
1
Jr
i

i
. ....
J,
a
Jr
i

i
__
=
=
_
d , 4
1
(r) .
_
Jd
1
, 4
1
Jr
i
(r)
i
. ....
Jd
a
, 4
1
Jr
i
(r)
i
__
.
Se observ a c a ecare component a se exprim a diferentiabil n functie de
variabilele (r
1
. ...r
a
.
1
. ....
a
) .
Q.E.D.
Este natural s a utiliz am si notatia ,
+
pentru aplicatia d, denit a n
propozitia anterioar a.
Observatia 6.2. Daca notam =
0
(
)
1
,...,)
n
)
0(a
1
,...,a
n
)
=
0+)4
1
0a
. atunci
matricea func tio- nala a compunerii

d d,

4
1
are forma
J

d d,

4
1
J (r
1
. ...r
a
.
1
. ....
a
)
=
_
0
1
_
unde 1 este o matrice a carei forma precisa nu ne intereseaza . Rezulta
ca daca , este imersie, atunci ,
+
este imersie si daca , este submersie
, atunci ,
+
este tot submersie.
76 6. FIBRAREA TANGENT

A SI CMPURI VECTORIALE
2. Cmpuri de vectori
Ne ntoarcem acum s a facem unele remarci privind spatiul tangent
si brarea tangent a. Fie l un deschis din ` si j l. Considernd
l ca subvarietate deschis a, not am (
j
(l) familia de functii denite pe
l care sunt diferentiabile n vecin atatea punctului j. Se poate stabili
un izomorsm ntre 1
j
` si 1
j
l n felul urm ator. Dac a 1
j
`.
se ia o curb a c : (. ) ` astfel nct c (0) = j si c
t
(0) = .
Micsornd eventual intervalul de denitie, putem presupune c a c (1)
l si atunci derivarea c
t
(0) poate aplicat a si functiilor din (
j
(l) deci
ea reprezint a si vector tangent din 1
j
l. Este clar c a dac a o a doua
curb a c
1
are proprietatea c a c
1
(0) = j. atunci egalitatea c
t
(0) (,) =
c
t
1
(0) (,) pentru orice , (
j
, este echivalent a cu egalitatea c
t
(0) (q) =
c
t
1
(0) (q) pentru orice q (
j
(l) . De aceea vom identica 1
j
` cu 1
j
l
n cele ce urmeaz a si orice vector 1
j
` va aplicat oric arei functii
diferentiabile pe o vecin atate a lui j. indiferent de domeniul de denitie.
De asemenea, cu notatia introdus a n acest paragraf, se poate identica
1l cu

l.
Denitia 6.1. Vom numi cmp (diferen tiabil) de vectori pe ` o
aplica tie A : ` 1` care este diferen tiabila si are proprietatea ca
: A = id
A
.
Ultima proprietate se mai exprim a si sub forma A (j) 1
j
`. pen-
tru orice punct j `. S a vedem ce devine notiunea de cmp de vectori
n cazul n care varietatea ` este un deschis 1 din R
a
. Aici aplicatia
identitate i : 1 1 este o hart a ce deneste structura diferentiabil a
pe 1 si permite denirea bazei canonice
0
0a
i
[a
n ecare punct r 1.
Aplicatia

i : 11 1 R
a
este o hart a ce deneste structura difer-
entiabil a pe 11. S a presupunem c a A : 1 11 este o aplicatie cu
proprietatea c a A (r) 1
a
1 si, pentru ecare r 1, s a not am A
i
(r)
componentele lui A (r) n baza canonic a
(2.1) A (r) = A
i
(r)
J
Jr
i
[a
.
Faptul c a A este o aplicatie diferentiabil a revine la diferentiabilitatea
aplicatiei

i A i
1
(r) =
_
r.
_
A
1
(r) . .... A
a
(r)
__
adic a la diferentiabilitatea functiilor reale A
i
. i = 1. .... :. Dac a x am
un indice , si consider am aplicatia r A (r) =
0
0a
j
[a
, care este
denit a pe 1 si ia valori n 11 constat am c a functiile ce descriu com-
ponentele n baza canonic a sunt constante (A
i
= o
i
)
, i = 1. .... :) si, de
aceea, aceast a aplicatie reprezint a un cmp de vectori. Vom nota
0
0a
j
acest cmp, astfel c a relatia 2.1 se scrie
(2.2) A = A
i
J
Jr
i
.
2. CMPURI DE VECTORI 77
Aceast a formul a realizeaz a o corespondent a bijectiv a ntre cmpurile A
pe 1 si aplicatiile diferentiabile (A
1
. .... A
a
) : 1 R
a
. Se obisnuieste
a identica un cmp cu o astfel de aplicatie. Aceast a identicare se
bazeaz a pe faptul c a spatiul tangent 1
a
1 este identicat cu R
a
.
S a ne ntoarcem la o varietate general a ` si s a consider am o hart a
4 : l ` 1 R
a
.
Fie A : ` 1` o aplicatie astfel nct : A = id
A
. Not am A
i
(j)
componentele lui A (j) n baza canonic a asociat a h artii,
(+) A (j) = A
i
(j)
J
Jr
i
[j
. j l.
Diferentiabilitatea lui A pe l este echivalent a cu diferentiabilitatea
aplicatiei compuse

4 A 4
1
(r) =
_
r.
_
A
1
(4(r)) . .... A
a
(4(r))
__
.
Aceasta revine la diferentiabilitatea functiilor A
i
: l R , i =
1. .... :. Discutia anterioar a o rezum am n urm atoarea propozitie.
Propozitia 6.3. Daca A : ` 1` satisface rela tia :A = id
A
si (l. 4) este o harta, atunci condi tia necesara si sucienta pentru ca
A sa e diferen tiabila pe l este ca func tiile A
i
. i = 1. .... :. din expresia
(+) sa e diferen tiabile.
Mai departe, la fel ca n cazul unui deschis din R
a
, aplicatia j
0
0a
i
[j
reprezint a un cmp pe l. pe care-l not am
0
0a
i
, astfel nct relatia
(+) se scrie pe l
(2.3) A = A
i
J
Jr
i
Deci, dac a A este un cmp pe `, descompunerea aceasta se face
cu functii diferentiabile pentru orice hart a . Pe de alt a parte, pentru
a verica c a o aplicatie A : ` 1` care satisface : A = id
A
este
diferentiabil a (adic a este cmp) e sucient s a veric am diferentiabili-
tatea componentelor A
i
din formula 2.3 numai pentru h artile dintr-o
acoperire a lui `.
Mai not am c a formula 1.7 scris a n ecare punct al h artii utiliznd
cmpul
0
0a
i
devine
(2.4)
J
Jr
i
(,) (j) =
J, 4
1
Jr
i
4(j) . j l.
Pe de alt a parte, folosind notatia , (r) = , 4
1
(r), formula 1.6 poate
scris a
J
Jr
i
(,) (j) =
J,
Jr
i
_
j
1
. ...j
a
_
.
78 6. FIBRAREA TANGENT

A SI CMPURI VECTORIALE
Dac a r desemneaz a punctul curent din 1, astfel c a 4(j) = r, aceast a
relatie ne d a expresia functiei
0
0a
i
(,) citite pe 1, adic a expresia
functiei
0
0a
i
(,) (r) =
0
0a
i
(,) 4
1
(r) sub forma:
(2.5)
J
Jr
i
(,) (r) =
J,
Jr
i
(r) . r 1.
n cazul n care varietatea ` este chiar deschisul 1 cu structura canon-
ic a dat a de harta : : 1 1, relatia anterioar a este foarte natural a si
de asteptat; ea nu se bazeaz a pe nici o notatie special a.
Vom nota A = A (`) multimea cmpurilor vectoriale pe ` si
T = T(`) multimea functiilor diferentiabile pe `. Evident, T este o
algebr a. Multimea A poate si ea organizat a algebric. Dac a A. 1 A
si , T se senesc aplicatiile A1 si ,A : ` 1` n felul urm ator:
e j ` si A (j) = A
j
1
j
`, 1 (j) = 1
j
1
j
`. atunci punem
(A 1 ) (j) = A
j
1
j
si (,A) (j) = , (j) A
j
. Se mai deneste functia
A, : ` R prin A, (j) = A
j
(,) .
Propozitia 6.4. Daca A. 1 A si , T. atunci A 1 A ,
,A A si A, T.
Demonstra Tie. Fie (l. 4) o hart a si s a descompunem A si 1 dup a
formula 2.3, n raport cu aceast a hart a:
A = A
i
J
Jr
i
. 1 = 1
i
J
Jr
i
.
Aplicatiile A 1 si ,A denite mai sus evident au proprietatea c a
: (A 1 ) = id
A
si : (,A) = id
A
. Pe de alt a parte, avem:
A 1 =
_
A
i
1
i
_
J
Jr
i
. ,A = ,A
i
J
Jr
i
.
Propozitia anterioar a ne permite s a deducem concluzia din enunt, priv-
itoare la A 1 si ,A. Pentru functia A,, utiliz am formula
A, (j) = A
i
(j)
J
Jr
i
[j
(,) = A
i
(j)
J, 4
1
Jr
i
(4(j))
din care se deduce expresia
A, 4
1
(r) = A
i
4
1
(r)
J, 4
1
Jr
i
(r) .
care ne arat a c a A, este diferentiabil a pe l.
Q.E.D.
Denitia 6.2. Fie A. 1 A si j `. Denim aplica tia
[A. 1 [ (j) : (
j
R
punnd [A. 1 [ (j) (,) = A (1 ,) (j) 1 (A,) (j). Spunem ca [A. 1 [
reprezinta cro setul cmpurilor A si 1 .
2. CMPURI DE VECTORI 79
Observ am c a n vecin atatea lui j. functia , ind diferentiabil a, sunt
denite si diferentiabile att A, ct si 1 ,. astfel c a are sens expresia
anterioar a .
Propozitia 6.5. Fie A. 1 A.
1
0
Daca j `. atunci [A. 1 [ (j) 1
j
`.
2
0
Aplica tia j [A. 1 [ (j) este un cmp diferen tiabil pe `.
3
0
Daca (l. 4) este o harta n raport cu care avem descom-
punerea A = A
i 0
0a
i
, 1 = 1
i 0
0a
i
. atunci [A. 1 [ se descompune dupa
formula
[A. 1 [ =
_
A
_
1
i
_
1
_
A
i
__
J
Jr
i
.
Demonstra Tie. ntr-un punct j, ultima formul a se scrie
[A. 1 [ (j) =
_
A
_
1
)
_
(j) 1
_
A
)
_
(j)
_
J
Jr
)
[j
.
Aceasta probeaz a armatia 1
0
. Armatia 2
0
va rezulta si ea din 3
0
.
R amne s a prob am punctul 3
0
. Pentru aceasta, lu am , (
j
si, n
vecin atatea lui j. calcul am
A (1 (,)) = A
_
1
)
J
Jr
)
(,)
_
= A
_
1
)
_
J
Jr
)
(,) 1
)
A
_
J
Jr
)
(,)
_
=
= A
_
1
)
_
J
Jr
)
(,) 1
)
A
i
J
Jr
i
_
J
Jr
)
(,)
_
n mod similar obtinem expresia
1 (A (,)) = 1
_
A
)
_
J
Jr
)
(,) A
)
1
i
J
Jr
i
_
J
Jr
)
(,)
_
.
Pe de alt a parte, din formula 2.4 avem:
(+)
J
Jr
)
(,) =
J, 4
1
Jr
)
4.
Aplicnd de dou a ori succesiv aceast a relatie se deduce
J
Jr
i
_
J
Jr
)
(,)
_
=
J
Jr
i
_
J, 4
1
Jr
)
4
_
=
J
__
0)4
1
0a
j
4
_
4
1
_
Jr
i
4 =
=
J
2
, 4
1
Jr
i
Jr
)
4 =
J
Jr
)
_
J
Jr
i
(,)
_
.
De aceea, sc aznd relatiile obtinute anterior, rezult a
A (1 (,)) 1 (A (,)) =
_
A
_
1
)
_
1
_
A
)
__
J
Jr
)
(,) .
Q.E.D.
Demonstratia identit atii
J
Jr
i
_
J
Jr
)
(,)
_
=
J
Jr
)
_
J
Jr
i
(,)
_
80 6. FIBRAREA TANGENT

A SI CMPURI VECTORIALE
se poate scrie mai scurt dac a functia , n loc s a e privit a pe l este
exprimat a n coordonate locale ca o functie pe 1. Cu alte cuvinte, dac a
utiliz am notatia , (r) = , 4
1
(r) si formula 2.5 n locul formulei 2.4,
avem
J
Jr
i
_
J
Jr
)
(,)
_
(r) =
J
0
0a
j
(,)
Jr
i
(r) =
J
0)
0a
j
Jr
i
(r) =
J
2
,
Jr
i
Jr
)
(r) .
Propozitia 6.6. Cro setul are urmatoarele proprieta ti:
1
0
[A. 1 [ = [1. A[ . A. 1 A (`)
2
0
[cA /1. 2[ = c [A. 2[ / [1. 2[ . c. / R . A. 1. 2 A (`)
3
0
[,A. q1 [ = ,q [A. 1 [ ,A (q) 1 q1 (,) A. A. 1. 2
A (`) . ,. q T(`)
4
0
[[A. 1 [ . 2[ [[1. 2[ . A[ [[2. A[ . 1 [ = 0 , A. 1. 2 A (`)
(ultima rela tie este cunoscuta sub numele de identitatea lui Jacobi).
Demonstra Tie. Demonstr am doar punctul 4
0
, celelalte puncte
r amnnd cititorului ca un exercitiu. Dac a , este o functie real a difer-
entiabil a pe un deschis \ `, atunci putem scrie
[[A. 1 [ . 2[ (,) = [A. 1 [ (2 (,))2 ([A. 1 [ (,)) = A1 2,1 A2,
2A1 , 21 A,
Prin permut ari circulare se obtin si celelalte expresii:
[[1. 2[ . A[ (,) = 1 2A, 21 A, A1 2, A21 ,
[[2. A[ . 1 [ (,) = 2A1 , A21 , 1 2A, 1 A2,
Din adunarea celor trei expresii se obtine identitatea de demonstrat.
Q.E.D.
3. Exercitii
Exercitiul 6.1. Notam o
2
(0. 0. 1) . (0. 0. 1) = `. Pe ` se
introduc coordonatele geograce , si o, respectiv longitudinea si lati-
tudinea.
Sa se exprime cmpurile
0
0,
si
0
00
n har tile date de proiec tia stere-
ograca.
Exercitiul 6.2. (1) Sa se arate ca o
1
este subvarietate de di-
mensiune 1 n R
2
vericnd direct deni tia.
(2) Sa se verice ca i : o
1
R
2
este imersie.
(3) Daca o
1
si 1
j
o
1
sa se exprime i
+j
() 1
j
R
2
utiliznd
coordonatele locale date de o harta pe o
1
.
Notam o
j
: 1
j
R
2
R
2
aplica tia liniara care identica
o
j
_
0
0j
i
[j
_
= c
i
, i = 1. 2 si punem
j
j
= o
j
i
+j
: 1
j
o
1
R
2
.
(4) Sa se exprime j
j
n coordonate locale.
(5) Sa se arate ca cilindrul C =
_
(
1
.
2
.
S
) R
S
[ (
1
)
2
(
2
)
2
= 1
_
este subvarietate de dimensiune 2 n R
S
.
3. EXERCI TII 81
(6) Sa se organizeze C ca varietate diferen tiabila.
Denim , : 1o
1
R
S
n felul urmator: , (
1
.
2
. ) =
_

1
.
2
.
l
. j
j
()
_
, unde, pentru o
1
, notam
l
= (
1
.
2
).
(7) Sa se arate ca , este un difeomorsm de la 1o
1
la C.
Exercitiul 6.3. Se dene ste , : 1o
1
R
2
prin , (. ) =
j
j
(), unde j
j
este denita n exerci tiul anterior.
(1) Sa se determine , (1o
1
).
Notam 1 = (. ) 1o
1
[ ,= 0.
(2) Sa se arate ca 1 este un deschis cu doua componente conexe
disjuncte 1 = 1
1
' 1
2
.
(3) Sa se arate ca ,
[1
i
este un difeomorsm pentru i = 1. 2.
Exercitiul 6.4. Notam o = o
2
R
S
.
(1) Sa se arate ca o este subvarietate de dimensiune 2 n R
S
,
construind difeomorsme de tipul 4 : l R
S
1 R
S
cu
proprietatea ca 4(o l) = R
2
1.
(2) Sa se verice ca i : o R
S
este imersie.
(3) Daca r o si 1
a
o, sa se exprime i
+a
() 1
a
R
S
n
coordonate locale.
Notam o
a
: 1
a
R
S
R
S
, aplica tia denita prin o
a
_
0
0a
i
[a
_
=
c
i
, i = 1. 2. 3 si
j
a
= o
a
i
+a
: 1
a
o R
S
.
(4) Exprima ti j
a
n coordonate locale.
Notam o = (r. j
a
()) [ 1
a
o R
S
R
S
. Daca 4
este ca la punctul 1., denim aplica tia c
0
: l R
S
1R
S
punnd 4
0
(r. ) = (4(r) . d4
a
()).
(5) Sa se arate ca 4
0
este un difeomorsm.
(6) Sa se arate ca pentru orice 1
a
o (r o) are loc rela tia
d4
a
(j
a
()) R
2
.
(7) Sa se arate ca
4
0
_
o l R
S
_
= R
2
R
2
1 R
S
si sa se traga concluzia ca o este o subvarietate de dimensiune
4 n R
6
.
(8) n continuare, vom schi ta cum se deduce ca 1o este difeomorfa
cu varietatea canonica de pe o prin aplica tia 1 : 1o o,
denita prin 1 (r. ) = (r. j
a
()). Pentru aceasta se porne ste
cu o harta (l. 4. 1) care este ca la punctul 1. Notam \ = o
l si d = :4
[\
, unde : : R
2
R
2
este aplica tia de proiec tie.
Stim ca (\. d) este o harta pe o. Notam \ = o l R
S
si
d
0
= : 4
[W
, unde : : R
2
R
2
R
6
R
2
R
2
= R
1
este
proiec tia ce elimina componentele 3 si 6. La fel, (\. d
0
) este
o harta pe o. Verica ti ca, daca se noteaza cu = (
1
.
2
)
82 6. FIBRAREA TANGENT

A SI CMPURI VECTORIALE
punctul curent din R
2
, astfel ca d(r) = (
1
.
2
) R
2
, atunci
are loc rela tia
4
0
_
r. j
a
_

1
J
J
1

2
J
J
2
__
=
_

1
.
2
. 0.
1
.
2
. 0
_
.
Deduce ti de aici urmatoarea rela tie, care probeaza ca 1 este
un difeomorsm,
d
0
1

d
_

1
.
2
.
1
.
2
_
=
_

1
.
2
.
1
.
2
_
Exercitiul 6.5. Sa se generalizeze exerci tiul 6.13 n felul urma-
tor.Fie ` o subvarietate de dimensiune / din R
a
(1 _ / < :). Sa se
arate ca 1` este difeomorfa cu o subvarietate de dimensiune 2/ din
R
2a
.
Exercitiul 6.6. Sa se arate ca 1o
a
este difeomorf cu
_
. C
a1
[
a1

i=1
(.
i
)
2
= 1
_
.
CAPITOLUL 7
Curenti si cmpuri vectoriale
1. Curentul generat de un cmp
n acest paragraf ` va o varietate diferentiabil a de dimensiune :
si ne vom ocupa cu studiul ecuatiilor diferentiale ordinare pe aceast a
varietate. Dup a cum se va vedea, notiunea de cmp de vectori este
cea care d a sens unui analog pentru sistemul de ecuatii diferentiale
ordinare. Solutia unui astfel de sistem este denit a mai jos.
Denitia 7.1. Fie A un cmp de vectori pe ` si c : (c. /) `
o curba . Aceasta curba se nume ste linie de curent sau curba integrala
pentru A daca, oricare ar t (c. /) . are loc egalitatea:
c
t
(t) = A (c (t)) .
Observatia 7.1. 1
0
Daca c este o linie de curent ca mai sus si
denim : (c
1
. /
1
) ` prin (t) = c (ct ,) . c. , R , atunci
tinnd cont de lema 3.6, va o linie de curent pentru cmpul cA.
(Capetele intervalului de deni tie (c
1
. /
1
) sunt date de formulele c
1
=
(c ,) ,c, /
1
= (/ ,) ,c daca c 0 si c
1
= (/ ,) ,c, /
1
=
(c ,) ,c daca c < 0). Vericarea acestui fapt se reduce la urma-
torul calcul:

t
(t) = cc
t
(ct ,) = cA (c (ct ,)) = cA ( (t))
2
0
Daca ntr-un punct j ` avem A (j) = 0, atunci curba con-
stanta c (t) = j, t (c. /) este o linie de curent pentru A.
S a vedem ce devine aceast a notiune n cazul n care ` este un
deschis din R
a
, ` = 1 R
a
. Fie A = A
i 0
0a
i
un cmp pe 1 si c :
(c. /) 1 o curb a diferentiabil a . Dac a scriemc (t) = (c
1
(t) . .... c
a
(t)) .
atunci avem
c
t
(t) = ` c
i
(t)
J
Jr
i
[c(t)
.
ceea ce arat a c a c este linie de curent pentru A dac a si numai dac a are
loc egalitatea
` c
i
(t) = A
i
(c (t)) . t (c. /) . i = 1. .... :.
Acesta este un sistem, omogen n timp, de ecuatii diferentiabile or-
dinare si notiunea de linie de curent coincide cu cea de solutie a sis-
temului.
83
84 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
S a ne ntoarcem la cazul unei variet ati diferentiabile generale si s a
vedem cum se exprim a notiunea n raport cu o hart a . Presupunem,
deci, c a imaginea liniei de curent se a a n domeniul l al unei h arti
4 : l ` 1 R
a
. Cmpul A A (`) se scrie n coordonate
locale pe l sub forma A = A
i 0
0a
i
. Dac a mai not am c
i
(t) = 4
i
c (t),
i = 1. .... :. unde 4 = (4
1
. .... 4
a
) . vom putea scrie
c
t
(t) = ` c
i
(t)
J
Jr
i
[c(t)
.
care duce la o exprimare asem an atoare cazului anterior:
(1.1) ` c
i
(t) = A
i
(c (t)) . t (c. /) . i = 1. .... :.
(Asem anarea este doar formal a pentru c a de aceast a dat a A
i
nu sunt
functii denite pe deschisul 1 din R
a
, ci pe l.) Vom introduce notatia
q
i
(r) = A
i
4
1
(r), obtinnd o functie q : 1 R
a
. astfel c a sistemul
anterior se scrie
(1.2)
d
dt
c
i
(t) = q
i
_
c
1
(t) . .... c
a
(t)
_
. t (c. /) . i = 1. .... :.
Rezult a c a, local, putem obtine informatii despre liniile de curent
ale unui cmp din teoremele de existent a, de unicitate si de derivabil-
itate n raport cu conditiile initiale ale solutiilor sistemului de ecuatii
diferentiale. Teorema de unicitate va utilizat a mai nti n urm a-
toarea propozitie.
Propozitia 7.1. Fie c
i
: (c
i
. /
i
) `, i = 1. 2 doua linii de curent
pentru un cmp A. Daca exista punctele t
i
(c
i
. /
i
), i = 1. 2 astfel
ca c
1
(t
1
) = c
2
(t
2
) . atunci c
1
(t
1
:) = c
2
(t
2
:), pentru orice : cu
proprietatea ca t
i
: (c
i
. /
i
), i = 1. 2.
Demonstra Tie. Translat am domeniul de denitie al curbelor si punem

i
(t) = c
i
(t t
i
) .

i
: (c
i
t
i
. /
i
t
i
) ` . i = 1. 2
astfel c a
1
(0) =
2
(0) . Intersectia domeniilor de denitie este inter-
valul (c. /) cu c = max (c
1
t
1
. c
2
t
2
) si / = min (/
1
t
1
. /
2
t
2
) .
Curbele
1
si
2
sunt tot linii de curent, conform cu observa tia 7.1 de
mai sus. Vom ar ata c a
1
=
2
pe (c. /) .ceea ce va demonstra propoz-
itia. (Dac a am sti c a exist a o hart a care s a contin a ambele curbe
n domeniu, atunci am putea s a tragem concluzia c a cele dou a linii
de curent coiuncid pe (c. /) prin aplicarea teoremei de unicitate a sis-
temelor de ecuatii diferentiale. Cum, n general, o astfel de hart a nu
exist a, trebuie f acut un rationament pe portiuni, care va formalizat
mai jos). Pentru aceasta not am 1 = t (c. /) [
1
(t) =
2
(t). Stim
c a 0 1 si din continuitatea curbelor rezult a c a 1 este o multime n-
chis a din (c. /) . Vom ar ata c a 1 este si o multime deschis a; cum (c. /)
este si o multime conex a va rezulta c a 1 = (c. /) . Deci, e t
0
1 si s a
not am j =
1
(t
0
) =
2
(t
0
) . Alegem o hart a 4 : l 1 astfel nct
1. CURENTUL GENERAT DE UN CMP 85
j l. Pentru i 1. 2 multimea
1
i
(l) va o multime deschis a din
(c
i
. /
i
) si va contine punctul t
0
. Not am cu 1
i
un interval deschis ce
contine t
0
si este inclus n
1
i
(l) (de exemplu componenta conex a a
acestei multimi). Functiile

I
i
(t) = 4
I

i
(t) .
I
i
: 1
i
R , / = 1. .... :.
sunt o solutie a sistemului 1.2 cu aceeasi conditie initial a:

I
i
(t
0
) = 4
I
(j) . / = 1. .... :.
Rezult a c a cele dou a solutii coincid pe 1
1
1
2
. din teorema de unicitate a
solutiilor unui sistem de ecuatii diferentiale ordinare. Tragem concluzia
c a

1
(t) = 4
1
_

1
1
(t) . ....
a
1
(t)
_
= 4
1
_

1
2
(t) . ....
a
2
(t)
_
=
2
(t) .
pentru orice t 1
1
1
2
. care este o vecin atate deschis a a lui t
0
.
Q.E.D.
n cele ce urmeaz a A va un cmp de vectori xat. Pentru un
punct j ` vom nota cu / multimea intervalelor deschise, 1 R,
cu proprietatea c a 0 1 si exist a o linie de curent , c : 1 `. astfel
nct c (0) = j. Dup a cum se veric a usor, multimea / contine un cel
mai mare element. Anume, notnd
1
j
= '
1,
1.
vom deni c
j
: 1
j
` n felul urm ator: ind dat t 1
j
alegem 1 /
astfel nct t 1 si punem c
j
(t) = c (t) . unde c : 1 ` este o linie
de curent corespunznd lui 1, cu proprietatea c a c (0) = j. Propozi tia
7.1 arat a c a aceast a denitie este coerent a. Se veric a usor c a c
j
este
linie de curent pentru A si va numit a linia de curent maximala ce
pleac a din j.
Lema 7.1. Cu nota tia anterioara, daca j ` si t 1
j
. atunci
linia de curent maximala ce pleaca din punctul = c
j
(t) are urma-
toarea expresie:
c
q
(:) = c
j
(t :) . : 1
q
si domeniul sau de deni tie este 1
q
= 1
j
t.
Demonstra Tie. S a not am 1
j
= (c
j
. /
j
), 1
q
= (c
q
. /
q
), c = c
j
t si
/ = /
j
t. Cum t 1
j
, rezult a c a 0 (c. /) . Vom deni curba c :
(c. /) ` prin c (:) = c
j
(t :) si din observa tia 7.1 rezult a c a este
linie de curent. Evident c (0) = si , de aceea, deducem c a (c. /) 1
q
si c = c
q
pe (c. /). Prima relatie se poate scrie si sub forma
c
q
_ c = c
j
t.
/
q
_ / = /
j
t.
Un rationament analog poate f acut si n sens invers, pornind de
la . Mai precis, deoarece c
j
< 0 < /
j
, rezult a c < t < /, adic a t
(c. /) . Calcul am apoi: c
q
(t) = c (t) = c
j
(0) = j. Denim curba
86 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
: (c
t
. /
t
) `, punnd c
t
= c
q
t, /
t
= /
q
t si (:) = c
q
(t :) .
La fel ca nainte, se deduce c a este o linie de curent pentru A si
(0) = c
q
(t) = j. Prin urmare, (c
t
. /
t
) 1
j
si = c
j
pe (c
t
. /
t
) .
Relatia de incluziune se scrie si sub forma
c
j
_ c
t
= c
q
t.
/
j
_ /
t
= /
q
t.
Aceste inegalit ati mpreun a cu cele anterioare arat a c a c
j
= c
q
t si
/
j
= /
q
t. adic a (c. /) = 1
q
.
Q.E.D.
n continuare p astr am notatia introdus a si punem
H = (t. j) R` [ t 1
j
.
H (t. j) = c
j
(t) .
Am obtinut o aplicatie H : H `, pe care o vom numi curentul
generat de A. Urm atoarea teorem a va demonstrat a n paragraful
urm ator.
Teorema 7.1. Mul timea H este deschisa n varietatea produs R
` si aplica tia H este diferen tiabila.
n continuare, vom mai mentiona cteva propriet ati ale curentului
generat de A. Vom nota H
t
= j ` [ t 1
j
si vom observa
c a, datorit a teoremei anterioare, este o multime deschis a n `. pentru
orice t R, iar H
0
= `. De asemenea, se observ a c a dac a 0 < : < t.
atunci H
t
H
c
si dac a : < t < 0. atunci H
c
H
t
. Multimea H
t
constituie domeniul de denitie al aplicatiei H
t
: H
t
`, exprimate
prin H
t
(j) = H (t. j) = c
j
(t). Admitnd pentru moment teorema
anterioar a vom demonstra urm atorul rezultat.
Propozitia 7.2. Aplica tia H
t
este un difeomorsm de la H
t
la H
t
si H
1
t
= H
t
.
Demonstra Tie. Dac a j H
t
, atunci stim c a t 1
j
si vom nota
= c
j
(t) . Conform cu lema 7.1 rezult a c a t 1
q
, ceea ce nseamn a
c a punctul se a a n H
t
. Am ar atat, deci, c a are loc incluziunea
H
t
(H
t
) H
t
.
Lema 7.1 ne asigur a, de asemenea, c a
H
t
H
t
(j) = H
0
(j) = j.
adic a H
t
H
t
= id
1
t
. n mod similar avem H
t
(H
t
) H
t
si H
t

H
t
= id
1
t
. Aplicatiile H
t
si H
t
ind diferentiabile, rezult a concluzia
din enunt.
Q.E.D.
2. CUREN TI LOCALI 87
Exemplul 7.1. Fie 1 R
a
un deschis considerat ca varietate
diferen tiabila si A =
0
0a
1
. Se vede u sor ca H
t
(r) = r tc
1
este o linie
de curent ce porne ste din r 1, n raport cu cmpul A. Notnd
c
a
= snpt < 0 [ r tc
1
, 1.
/
a
= inlt 0 [ r tc
1
, 1.
H = (t. r) [ r 1 . t (c
a
. /
a
) .
se constata ca (H,H) este curentul generat de A. n gura alaturata
se vede ca (n cazul : = 2 si a mul timii 1 conturate) linia de curent
maximala ce pleaca din r este constituita din segmentul ngro sat; pre-
lungirea cu linie punctata reprezinta o alta linie maximala.
2. Curenti locali
n acest paragraf p astr am cadrul de la nceputul celui anterior, care
consta dintr-o varietate `, de dimensiune :.
Denitia 7.2. Fie T o mul time deschisa n R ` si 1 : T `
o aplica tie diferen tiabila . Spunem ca (T. `) este un curent local daca
sunt ndeplinite urmatoarele condi tii:
(1) pentru orice j `. mul timea T
j
= t R [ (t. j) T este
un interval de forma (c
j
. /
j
) . cu c
j
< 0 < /
j
.
(2) 1 (0. j) = j, pentru orice j `.
(3) 1
ct
(j) = 1
c
(1
t
(j)), pentru orice triplet :. t. j. pentru care au
sens cele scrise, adica de ndata ce avem(t. j) . (t :. j) . (:. 1
t
(j))
T. (Am notat 1
&
(j) = 1 (n. j) si vom utiliza si n continuare
aceasta nota tie.)
Remarc am c a, admitnd teorema 7.1, perechea (H. H), introdus a
n paragraful anterior si care reprezenta curentul generat de un cmp
de vectori A, satisface conditiile denitiei anterioare. Conditia 3., de
mai sus, rezult a din lema 7.1. Cu alte cuvinte, curentul generat de un
cmp de vectori este un curent local.
88 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
Observatia 7.2. Pentru a vorbi de diferen tiabilitatea lui 1 trebuie
sa consideram T ca o subvarietate n varietatea produs R`. Faptul
ca 1 este diferen tiabila seamna: mai nti ca 1 este continua si apoi,
pentru ecare pereche (t. j) T si orice doua har ti pe `, 4 : l 1
astfel ca j l si d : \ 1 astfel ca 1
t
(j) \. aplica tia
(+) (:. r) d 1
_
:. 4
1
(r)
_
este diferen tiabila. Sa vedem unde este denita aceasta aplica tie si cum
apare ea. Harta (l. 4) permite construirea unei har ti : R l
R1 pe R`, punnd (:. ) = (:. 4()) . Restric tia acestei har ti
la T Rl este denita n vecinatatea punctului (t. j) si reprezinta
o harta relativ la subvarietatea deschisa T R `. Constatam ca
aplica tia cu pricina este tocmai compunerea
d 1
1
:
_
1
1
(\ ) Rl
_
.
iar diferen tiabilitatea sa este asigurata de propozitia 1.4 aplicata func tiei
1 : T ` cu har tile si d. Aplica tia este un homeomorsm,
mul timea 1
1
(\ ) Rl este un deschis din T care con tine (t. j) si
de aceea, mul timea imagine (1
1
(\ ) Rl) este un deschis din
R1 care con tine punctul (t. 4(j)). Aceasta arata ca are sens sa dis-
cutam diferen tiabilitatea si mai mult, cum am spus, aplica tia (+) este
diferen tiabila.
Fiind dat un curent local (T. 1) . pentru ecare punct j ` avem
o curb a t 1
t
(j) denit a pe T
j
. Vom nota A (j) = 1

0
(j), derivarea
produs a de aceast a curb a n t = 0 si se vede c a A (j) 1
j
`. Am
obtinut astfel o aplicatie A : ` 1`, care are proprietatea c a
: A = id
A
. n propozitia urm atoare vom demonstra c a A este un
cmp diferentiabil. Vom spune c a A este generatorul innitesimal al
curentului (T. 1). Sensul acestui termen va claricat de rezultatele
care urmeaz a. n cazul curentului (H. H), generat de un cmp dat, se
vede c a generatorul este exact cmpul initial.
Propozitia 7.3. Daca (T. `) este un curent local, atunci genera-
torul sau innitesimal este un cmp diferen tiabil si, pentru orice j `.
curba t 1
t
(j) este o linie de curent a acestui cmp.
Demonstra Tie. Lu am o hart a 4 : l 1 si un punct j l.
Deoarece T este o multime deschis a care contine (0. j) si 1 (0. j) =
j, continuitatea aplicatiei 1 ne asigur a c a va exista 0 si \ o
vecin atate deschis a a lui j astfel nct (. ) \ T si 1
t
(\) l,
pentru orice t (. ) . Vom mai presupune si c a \ l si not am
1 = 4(\) . Pe multimea (. ) 1 denim aplicatia G(t. r) =
4(1 (t. 4
1
(r))), G : (. ) 1 1. care este diferentiabil a n
ansamblul variabilelor (t. r) . Pentru un punct \. punem r = 4()
si scriem curba t 1
t
() sub forma
1
t
() = 4
1
(G(t. r)) = 4
1
_
G
1
t
(r) . .... G
a
t
(r)
_
. t (. ) .
2. CUREN TI LOCALI 89
Dup a aceea, tinnd cont c a putem scrie si G(t. r) = 4(1
t
()), din
relatia 1.8, vom avea
1
t
0
() =
`
G
i
0
(r)
J
Jr
i
[q
.
Functiile q
i
(r) =
`
G
i
0
(r) =
0
0t
G(0. r) . i = 1. .... : sunt diferentiabile pe
1. Functia A
i
= q
i
4.
A
i
: \ R
este diferentiabil a de asemenea. Deoarece egalitatea anterioar a poate
scris a si sub forma
A () = A
i
()
J
Jr
i
[q
.
sau A = A
i 0
0a
i
pe \. rezult a c a A este diferentiabil pe \. Dar, punctul
j si harta (l. 4) n vecin atatea sa au fost arbitrare, ceea ce arat a c a A
este diferentiabil pe `.
Pentru a proba c a, pentru un punct arbitrar j `, aplicatia t
1
t
(j) este linie de curent a lui A. vom xa t T
j
si vom nota =
1
t
(j) . Trebuie s a veric am c a
1
t
t
(j) = A (1
t
(j)) = A () .
Lu am atunci , (
q
si facem calculul
A () (,) = 1
t
0
() (,) = lim
c0
1
:
(, (1
c
()) , ()) .
Tinnd cont c a (t. j) si (0. ) apartin lui T, va exista un 0 astfel
nct s a aib a loc incluziunile
(t . t ) T
j
. (. ) T
q
.
cu alte cuvinte, tinnd cont de punctul 3. din denitia curentului, s a
poat a scris a relatia
1
c
() = 1
c
(1
t
(j)) = 1
tc
(j) . : (. ) .
Atunci calculul anterior poate continuat astfel
A () (,) = lim
c0
1
:
(, (1
tc
(j)) , (1
t
(j))) = 1
t
t
(j) (,) .
Q.E.D.
Observatia 7.3. Sa consideram acum un curent local (T. 1) si
generatorul sau innitesimal A.
1
0
Fie j ` xat. Ultima parte din enun tul propozi tiei arata ca,
facnd uz de nota tia din paragraful anterior, putem scrie T
j
1
j
si
1
j
apare ca restric tia lui c
j
. Altfel spus, curentul generat de A, notat
anterior (H. H), este o extensie a lui (T. 1).
2
0
n particular, din observa tia anterioara rezulta urmatorul fapt:
daca (T
i
. 1
i
), i = 1. 2 sunt doi curen ti locali astfel nct generatorii lor
innitesimali coincid, atunci 1
1
= 1
2
pe T
1
T
2
.
90 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
3
0
Proprietatea men tionata n propozitia 7.2 pentru (H. H) este
transmisa curentului local (T. 1). Anume, stim ca T H si 1 =
H [
T
.Daca notam T
t
= j ` [ (t. j) T, atunci aceasta mul time
este deschisa si constituie domeniul de deni tie al aplica tiei 1
t
. Cum
1
t
= H
[T
t
. rezulta ca 1
t
este un difeomorsm de la T
t
la 1
t
(T
t
).
4
0
Daca (T. 1) este un curent local, atunci se poate deni un alt
curent local
_
/
T.
/
1
_
n felul urmator :
/
T = (t. j) R` [ (t. j) T
/
1 (t. j) = 1 (t. j) .
Tinnd cont de observatia 7.1, rezulta ca, daca generatorul innitesi-
mal al curentului local (T. 1) este A, atunci generatorul innitesimal
al curentului
_
/
T.
/
1
_
este A.
Deocamdat a nu putem demonstra teorema 7.1, dar ncepem prin a
formula o versiune mai slab a.
Teorema 7.2. Pentru orice cmp de vectori exista un curent local
avnd drept generator innitesimal cmpul dat.
Pentru demonstratia acestei teoreme avem nevoie de urm atoarele
leme tehnice.
Lema 7.2. Fie A un cmp vectorial si j `. Atunci exista 0,
\ o vecinatate deschisa a lui j si 1 : (. ) \ ` o aplica tie
diferen tiabila astfel nct 1 (0. ) = si t 1 (t. ) sa e o linie de
curent pentru A, oricare ar punctul \.
Demonstra Tie. Alegem o hart a 4 : l 1 astfel nct j l si
not am r
0
= 4(j) . Exprim am cmpul A n raport cu aceast a hart a
sub forma
A = A
i
J
Jr
i
si denim functia q : 1 R
a
prin q
i
= A
i
4
1
. Scriem apoi
sistemul de ecuatii diferentiale pe 1.
(+)
d
dt
(t. r) = q ( (t. r)) . (0. r) = r 1.
Dac a 1 = 1(r
0
. :) este o bil a astfel ca

1 1, atunci exist a 0 si o
solutie : (. ) 1 1 a acestui sistem de ecuatii diferentiale ,cu
conditia initial a specicat a. Conform cu teorema 7.4 aceast a solutie
este diferentiabil a pe domeniul de denitie (. ) 1.
Not am \ = 4
1
(1) si 1 (t. ) = 4
1
( (t. 4())) va denit a si
diferentiabil a pentru (t. ) (. ) \. R amne s a veric am propri-
et atile din enunt:
1 (0. ) = 4
1
( (0. 4())) = 4
1
(4()) = . \.
2. CUREN TI LOCALI 91
Pentru un punct xat \ vom nota r = 4() si atunci ,curba
t 1 (t. ) va putea transportat a pe 1 sub forma
4 1 (t. ) = (t. r) .
Componentele lui veric a sistemul de ecuatii diferentiale (+) care este
n fapt sistemul 1.2, corespunz ator curbei noastre. Deci t 1 (t. )
este linie de curent.
Q.E.D.
Lema 7.3. Fie A un cmp de vectori, T R ` o mul time
deschisa si 1 : T ` o aplica tie diferen tiabila astfel ca urmatoarele
condi tii sa e satisfacute:
(1) pentru orice j `, mul timea T
j
= t R [ (t. j) 1 este
un interval de forma (c
j
. /
j
) . cu c
j
< 0 < /
j
.
(2) 1 (0. j) = j. pentru orice j `.
(3) curba t 1
t
(j) este linie de curent pentru A.
Atunci (T. 1) este un curent local cu generatorul A.
Demonstra Tie. Trebuie s a veric am conditia 3. din deni tia 7.2.
Fie atunci j `, t (c
j
. /
j
) si s a not am = 1
t
(j) . Avem de ar atat
c a, dac a : (c
q
. /
q
) si : t (c
j
. /
j
), atunci are loc egalitatea
(+) 1
c
() = 1
ct
(j) .
Vom privi curba n 1
&
(j) . care este o linie de curent pentru A
despre care stim c a satisface 1
t
(j) = . Curba n 1
&
() este si ea
o linie de curent si 1
0
() = . Propozi tia 7.1 ne asigur a c a cele dou a
curbe iau valori egale n punctele t n si respectiv n, cnd acestea se
a a n domeniile lor de denitie. Cu alte cuvinte, are loc egalitatea (+).
Deoarece t 1
t
(j) este linie de curent pentru A si 1
0
(j) = j
putem scrie c a
1
t
0
(j) = A (j) .
ceea ce arat a c a A este generatorul innitesimal al lui 1.
Q.E.D.
Demonstra Tia teoremei 7.2 Fie A un cmp de vectori pentru
care s a not am
j
. \
j
. 1
j
, obiectele produse de lema 7.2 pentru ecare
punct j `. S a observ am c a, dac a pentru j
1
. j
2
` avem \
j
1

\
j
2
,= O. atunci are loc egalitatea
1
j
1
(t. ) = 1
j
2
(t. ) .
pentru orice \
j
1
\
j
2
si [ t [< min (
j
1
.
j
2
) . Aceasta ne permite
s a denim o aplicatie 1 pe submultimea deschis a din R`,
T = '
j
(
j
.
j
) \
j
.
Anume, dac a (t. ) T, va exista un punct j ` astfel nct
(t. ) (
j
.
j
)\
j
. Punem1 (t. ) = 1
j
(t. ) si, datorit a observatiei
anterioare, rezult a c a aceast a denitie este, n fapt, independent a de
92 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
punctul j. Functia 1 denit a n acest mod coincide cu 1
j
pe multimea
(
j
.
j
) \
j
, ceea ce probeaz a diferentiabilitatea lui 1. Conditiile 1.,
2. si 3. din lema 7.3 se veric a usor, ceea ce arat a c a (T. 1) este un
curent local cu generatorul A.
Q.E.D.
3. Demonstratia diferentiabilit atii curentului
Vom demonstra acum teorema 7.1. Fie A un cmp de vectori si
(H. H) curentul generat de A. Trebuie vericat c a H e o multime de-
schis a si H este o aplicatie diferentiabil a. Lu am, deci, j ` si t 1
j
si va trebui s a ar at am c a exist a o vecin atate a perechii (t. j) RM
care este inclus a n H, iar acolo H este diferentiabil a. Pentru aceasta
vom utiliza un curent local (T. 1) . generat de A. care stim c a are
propriet ati de diferentiabilitate si care ne este furnizat de teorema 7.2.
Vom face presupunerea c a t 0. cazul t < 0 putnd tratat similar,
si vom nota 1 = c
j
(:) [ : [0. t[. Multimea 1 este compact a si
n raport cu ea aplic am lema 7.4, de mai jos, obtinnd 0 si \ un
deschis, astfel nct 1 \ si (. )\ T. Apoi, x am un num ar
o (0. ) si determin am / N astfel nct /o < t _ (/ 1) o. Denim
un sir de multimi deschise l
I
. l
I1
. .... l
0
n felul urm ator:
l
i1
= 1
1
c
(l
i
) \. i = /. .... 1.
Multimile construite sunt nevide deoarece contin punctele j
0
= j,j
1
=
1
c
(j
0
), .... j
I
= 1
c
(j
I1
) . Pentru a vedea acest lucru, observ am mai
nti c a, prin aplicarea propozi tiei 7.1, se deduce c a j
1
= c
j
(o), .... j
I
=
c
j
(/o) si prin urmare, aceste puncte apartin lui 1. n particular, j
I

l
I
si cum j
I
= 1
c
(j
I1
) . deducem j
I1
l
I1
. Si asa mai de-
parte... n nal se obtine j = j
0
l
0
. Arm am c a are loc incluziunea
(. /o ) l
0
H. Altfel spus, arm am c a pentru orice punct
l
0
are loc incluziunea (. /o ) 1
q
. Pentru a dovedi acest
lucru vom pune
0
= si denim inductiv

i
= 1
c
(
i1
) . i = 1. .... /.
Tot inductiv, se deduce c a
i
l
i
. i = 0. 1. .... /. n particular, toate
punctele
i
se a a n \. Mai departe, vom nota (c
q
. /
q
) = 1
q
si vom
lua n considerare curba
n 1
&
() = 1
&
(
0
) .
Stim c a este o linie de curent ce pleac a din . denit a pe T
q
si care
contine intervalul (. ) . Aceasta nseamn a c a (. ) (c
q
. /
q
) si are
loc egalitatea
c
q
(n) = 1
&
() . n (. ) .
Aceasta ar demonstra asertiunea, n cazul / = 0. S a trat am cazul
/ 0. Presupunem c a am ar atat, pentru i < /. c a are loc inegalitatea
3. DEMONSTRA TIA DIFEREN TIABILIT

A TII CURENTULUI 93
io _ /
q
si egalitatea
c
q
(io n) = 1
&
(
i
) . n (. ) .
Dorim s a prob am c a acestea r amn adev arate si pentru i 1. n acest
scop, facem mai nti n = o n egalitatea anterioar a si vom avea
c
q
((i 1) o) = 1
c
(
i
) =
i1
.
S a lu am n considerare curba
u 1
&
(
i1
) .
Aceast a curb a este denit a pe (. ) (pentru c a
i1
\ ) si reprez-
int a o linie de curent ce pleac a din
i1
. Propozi tia 7.1 arat a c a are loc
egalitatea
(+) c
q
((i 1) o n) = 1
&
(
i1
) .
de ndat a ce n (. ) si (i 1) o n (c
q
. /
q
) . S a presupunem
c a nu are loc inegalitatea (i 1) o _ /
q
. adic a s a presupunem c a
/
q
< (i 1) o . Atunci, vom deni curba
c : (c
q
. (i 1) o ) `.
n felul urm ator: c (:) = c
q
(:) . dac a : (c
q
. /
q
) si c (:) = 1
&
(
i1
) cu
n = : (i 1) o. dac a : ((i 1) o , (i 1) o ) . Tinnd cont de
relatia (+), rezult a c a aceast a denitie este coerent a, n sensul c a cele
dou a exprim ari coincid n punctele comune celor dou a intervale. De
asemenea, se constat a c a c este o linie de curent pentru c a cele dou a
expresii reprezint a linii de curent. Aceasta nseamn a c a c extinde c
q
ceea ce este n contradictie cu faptul c a c
q
este linie de curent maximal a .
De aceea, presupunerea c a /
q
< (i 1) o cade si vom avea (i 1) o
_ /
q
. n particular, relatia (+) are loc pentru orice n (. ) . Acest
rationament inductiv ne permite s a tragem concluzia c a /o _ /
q
si
c
q
(/o n) = 1
&
(
I
) . n (. ) .
Deci, am ar atat c a (. /o ) l
0
H si, n plus, ultima relatie ne
permite s a scriem
H
c
() = c
q
(:) = 1
cIc
1
c
... 1
c
() .
pentru orice : (/o . /o ) si l
0
. Aceast a scriere pune n
evident a diferentiabilitatea lui H pe (/o . /o ) l
0
. care este o
vecin atate lui (t. j) .
Q.E.D.
Lema 7.4. Daca (T,1) este un curent local pe ` si 1 este o
mul time compacta, atunci exista 0 si \. o vecinatate deschisa a
lui 1. astfel nct (. ) \ T.
Demonstra Tie. Pentru ecare punct j ` stim c a perechea (0. j)
apartine multimii deschise T din spatiul produs R `. Va exista,
atunci, un interval (
j
.
j
) si l
j
. o vecin atate deschis a a lui j, astfel
94 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
nct (
j
.
j
) l
j
T. Alegem pentru ecare punct j 1 astfel de
numere
j
si deschisi l
j
. Familia l
j
[ j 1 este o acoperire deschis a
a lui 1. Extragem o acoperire nit a l
j
1
. .... l
j
l
a lui 1 si not am
\ =
|
_
i=1
l
j
i
. = inl
i|

i
.
Se veric a imediat c a \ si astfel deniti au proprietat atile cerute.
Q.E.D.
4. Alte propriet ati ale curentilor
Pentru o caracterizare a liniilor de curent maximale avem nevoie de
urm atoarea lem a .
Lema 7.5. Fie c : (c. /) ` o linie de curent pentru A si t
(c. /) .
(1) Daca mul timea imagine c ([t. /)) este o mul time relativ com-
pacta n `, atunci exista o linie de curent c
1
: (c
1
. /
1
) `
care extinde pe c la dreapta, n sensul ca (c. /) (c
1
. /
1
),
/ < /
1
si c
1[(o,b)
= c. Reciproc, daca exista o linie de curent
c
1
: (c
1
. /
1
) ` care extinde c la dreapta (n sensul anterior)
, atunci c ([t. /)) este o mul time relativ compacta.
(2) Daca mul timea c ((c. t[) este relativ compacta n `. atunci
exista o linie de curent c
1
: (c
1
. /
1
) ` care extinde pe c
la stnga, n sensul ca (c. /) (c
1
. /
1
), c
1
< c si c
1[(o,b)
=
c. Reciproc, daca exista o linie de curent c
1
: (c
1
. /
1
) `
care extinde c la stnga, atunci mul timea c ((c. t[) este relativ
compacta .
Demonstra Tie. Vom demonstra numai punctul 1., punctul 2. -
ind complet similar. Pentru nceput, not am 1 nchiderea multimii
c ([t. /))n `, care stim c a este o multime compact a. Mai consider am
un curentul (H. H) generat de A c aruia i aplic am lema 8.4. Obtinem
un deschis \ care contine pe 1 si 0 asa ca (. ) \ H. Fie
acum un punct : (t. /) astfel nct / : < si s a not am = c (:).
Curbele
n 1
&
() . n (. ) .
n c (n) . n (c. /) .
sunt linii de curent astfel ca 1
0
() = = c (:) si propozitia 8.1 ne
asigur a c a are loc egalitatea
1
&
() = c (: n) .
pentru orice n (. ) astfel nct : n (c. /) . Denim atunci
/
1
= : . care satisface inegalitatea /
1
/ si punem
c
1
(n) = c (n) dcc c n (c. /) .
4. ALTE PROPRIET

A TI ALE CUREN TILOR 95


c
1
(n) = 1
&c
() dcc c n : (. ) .
Cele dou a expresii de mai sus, care denesc curba c
1
, coincid dac a
n : (. ), n (c. /) si, n consecint a, denitia este coerent a.
Curba c
1
este diferentiabil a si reprezint a o linie de curent pentru A.
deci veric a cerintele din enunt.
Pentru a verica armatia reciproc a, s a presupunem c a c
1
: (c. /
1
)
` extinde strict, la dreapta, curba c. Atunci intervalul compact [t. /[
este inclus n (c. /
1
) si c
1
([t. /[) va o multime compact a ca imag-
inea unei multimi compacte printr-o aplicatie continu a . Deoarece
c ([t. /)) = c
1
([t. /)) este inclus a n aceast a multime compact a, rezult a
armatia din enunt.
Q.E.D.
Desigur c a o linie de curent de forma c : (. ) ` este o
linie de curent maximal a ce pleac a din c (0), pentru c a domeniul s au de
denitie este maxim. Ce se poate spune ns a despre acele linii de curent
maximale ale c aror intervale de denitie sunt m arginite la un cap sau la
ambele? Lema precedent a permite obtinerea unei caracteriz ari. Dac a
c : (c. /) ` este o linie de curent maximal a si / < , atunci, pentru
orice t (c. /), multimea c ([t. /)) este nem arginit a. La fel, dac a <
c, atunci c ((c. t[) este nem arginit a. Reciproc, dac a c : (c. /) ` este
o linie de curent si, pentru ecare cap at al intervalului, sunt satisf acute
propriet atile cu alternativ a
(1): / = sau / < si exist a t (c. /) astfel nct c ([t. /))este
nem arginit a,
(2): c = sau < c si exist a t (c. /) astfel nct
c ((c. t[)este nem arginit a,
atunci c este o linie de curent maximal a .
[Dac a (1. T ) este un spatiu local compact, se spune de-
spre o multime 1 c a este marginita dac a este rela-
tiv compact a. Vom spune c a este nemarginita dac a nu
este relativ compact a. Se veric a imediat c a multimea
este nem arginit a dac a oricare ar compactul 1 1
, multimea 1 este nevid a.]
Am v azut c a orice curent local are un generator innitesimal, iar
acesta genereaz a un curent care extinde curentul local initial. Vom
spune c a un curent local este maximal, dac a coincide cu curentul gen-
erat de generatorul s au innitesimal. n ncheierea acestui subparagraf
d am o caracterizare pentru curentii locali maximali.
Propozitia 7.4. Fie (T,1) un curent local. O condi tie necesara si
sucienta pentru ca acest curent sa e maximal este urmatoarea:
(*): oricare ar perechea (t. j) T, daca notam = 1
t
(j),
atunci are loc egalitatea T
q
= T
j
t.
96 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
Demonstra Tie. Lema 7.1 arat a c a proprietatea din enunt este ver-
icat a n cazul unui curent maximal. S a not am cu A generatorul in-
nitesimal al lui (T,1) si s a demonstr am implicatia invers a. Deci,
presupunem c a are loc proprietatea (*). Lu am j ` arbitrar si vrem
s a ar at am c a T
j
coincide cu 1
j
, intervalul de denitie al liniei de curent
maximale c
j
, ce pleac a din j. Prin absurd, s a presupunem c a nu este
asa. S a not am (c. /) = T
j
si (c
j
. /
j
) = 1
j
. Deoarece stim c a T
j
1
j
,
rezult a c
j
_ c < 0 < / _ /
j
. Presupunerea c a T
j
,= 1
j
revine la dou a
posibilit ati : sau c
j
< c, sau / < /
j
. Ambele cazuri se trateaz a la fel.
S a presupunem, spre exemplu, c a / < /
j
. Multimea 1 = c
j
([0. /[) este
compact a. Aplic am lema 7.4 si vom obtine 0 si o vecin atate de-
schis a \, a lui 1, cu proprietatea c a (. ) \ T. n particular,
pentru orice 1 are loc incluziunea (. ) T
q
. Vom alege acum
un num ar t (0. /) astfel nct
/ t < .
si vom nota = 1
t
(j) = c
j
(t). Proprietatea (*) din enunt ne
spune c a T
q
= (c t. / t). Relatia (. ) T
q
implic a _ / t,
ceea ce este n contradictie cu alegerea lui t, care satisf acea inegalitatea
contrar a.
Q.E.D.
5. Curenti si cmpuri complete
Denitia 7.3. Daca (T,1) este un curent local astfel ca T = R
`, atunci vom spune ca (T,1) este un curent complet. Un cmp de
vectori se nume ste complet daca genereaza un curent complet.
Observatia 7.4. 1
0
Este clar ca un curent complet este un curent
maximal. Dar reciproca nu este adevarata, dupa cum se poate vedea din
exemplul 7.1. n cazul n care mul timea 1. din exemplu este marginita,
intervalele maximale (c
a
. /
a
) sunt marginite si ele. De aceea curentul
maximal nu poate complet.
2
0
n cazul unui curent complet aplica tiile 1
t
sunt difeomorsme
de la ` la `. Familia 1
t
[ t R formeaza un grup n raport cu
opera tia de compunere, satisfacnd rela tia 1
t
1
c
= 1
tc
.
Un curent complet mai este numit si grup cu un parametru. Denu-
mirea este justicat a de punctul 2
0
al observatiei anterioare. n aceeasi
idee, un curent local mai este denumit si grup cu un parametru local.
Rezultatul principal al acestui subparagraf este teorema care urmeaz a.
Teorema 7.3. Orice cmp de vectori care se anuleaza n afara unui
compact este complet. n particular, pe o varietate compacta orice cmp
este complet.
Demonstratia acestei teoreme rezult a direct din urm atoarele leme.
6. ANEX

A: ECUA TII DIFEREN TIALE DE CLAS

A C
1
97
Lema 7.6. Daca A A (`) este un cmp care se anuleaza n
afara unui compact, atunci curentul generat de A, (H. H), include n
domeniul sau de deni tie o mul time de forma (. ) `, cu 0.
Demonstra Tie. Fie 1 o multime compact a astfel nct A (j) = 0
pentru orice j `1. Lema 7.4 ne d a un deschis \ care contine
pe 1 si 0 astfel nct (. ) \ H. Not am l = `1 si
observ am c a este o multime deschis a cu proprietatea c a linia de curent
maximal a, pentru orice punct j l, este constant a c
j
(t) = H
t
(j) = j
pentru orice t R. n particular, avem R`H. Tragem concluzia
c a (. ) ` H.
Q.E.D.
Lema 7.7. Fie (T. 1) un curent local cu proprietatea ca exista un
numar 0 astfel ca mul timea (. )` sa e con tinuta n domeniul
sau de deni tie. Atunci exista un curent complet care extinde (T. 1) .
Demonstra Tie. Fie A generatorul innitesimal al curentului (T. 1).
Este sucient s a ar at am c a curentul generat de A, (H. H), este global.
Pentru aceasta este de ajuns s a se arate c a, pentru orice j `, inter-
valul de denitie 1
j
al liniei de curent maximale c
j
, care pleac a din j,
este (. ) . S a x am, atunci, j ` si s a presupunem prin absurd
c a 1
j
= (c. /) si unul din capete este nit. De exemplu, s a zicem c a
/ < . Atunci alegem t (c. /) astfel ca
/ t <
si not am = c
j
(t). Conform cu lema 7.1, vom avea 1
q
= (c t. / t).
Tinnd cont de ipotez a, avem (. ) 1
q
, ceea ce implic a _ / t,
n contradictie cu alegerea lui t. Rezult a c a / nu poate nit.
Q.E.D.
6. Anex a: ecuatii diferentiale de clas a (
o
Cel mai adesea, cursurile de ecuatii diferentiale nu trateaz a complet
cazul n care solutiile ecuatiilor diferentiale sunt de clas a (
o
. Scopul
acestui paragraf este acela de a suplini aceast a lips a si de a ar ata cum
se utilizeaz a teoremele de continuitate si diferentiabilitate n raport cu
parametrii si conditiile initiale, pentru a demonstra c a solutiile sunt de
clas a (
o
dac a functia ce deneste ecuatia este de clas a (
o
. Teoremele
la care facem apel sunt de obicei prezentate n cadrul cursului de ecuatii
diferentiale predat la facultatea de matemaic a.
Datorit a faptului c a n cele ce urmeaz a se va vorbi despre existenta
diferentialei unor functii, vom ocoli termenul de functie diferentiabil a
, care convenisem c a n acest curs nseamn a de clas a (
o
.
Rezultatul de care avem nevoie este urm atorul.
Teorema 7.4. Fie q : 1 G R
a
o func tie de clasa (
o
(1 G),
unde 1 = (c. /) si G este un deschis din R
a
. Fie t
0
(c. /) . `
0
G
98 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
si j 0 astfel nct bila 1 = 1
j
(`
0
) sa aiba nchiderea inclusa n G.
Atunci exista t 0 si o func tie r : 1
t
1 G, de clasa (
o
(1
t
1),
astfel nct
(6.1)
d
dt
r (t. `) = q (t. r (t. `)) . r (t
0
. `) 1
unde am notat 1
t
= (t
0
t. t
0
t).
Observatia 7.5. Ecua tia 6.1, cu condi tia ini tiala asociata, desigur
ca are solu tie unica. Mai precis, daca : 1
o
G este o func tie de
clasa (
1
(1
o
) care verica ecua tia si condi tia ini tiala
d
dt
= q (t. (t)) . (t
0
) = ` .
atunci (t) = r (t. `), pentru t 1
o
1
t
. n particular, (
o
(1
o
1
t
).
Demonstra Tia teoremei. Intervalul 1
t
si solutia (t. `) sunt
oferite de teorema de diferentiabilitate n raport cu conditia initial a.
Aceast a teorem a (aplicabil a pentru q (
0
cu
0j
0a
(
0
) ne ofer a solutia
n clasa (
1
(1
t
1) si ne spune c a functia .
i
=
0a
0A
i
(t. `) este solutia
sistemului liniar
d.
i
dt
=
Jq
Jr
(t. r (t. `)) .
i
. .
i
(t
0
. `) = c
i
. i = 1. ...:.
Aplicnd acestui sistem teorema de diferentiabilitate n raport cu para-
metrii obtinem c a .
i
este de clas a (
1
(1
t
1) si .
)i
=
0
2
a
0A
j
0A
i
(t. `) este
solutia sistemului liniar
d.
I
)i
dt
=
J
2
q
I
Jr
|
Jr
j
.
|
)
.
j
i

Jq
I
Jr
j
.
j
)i
. / = 1. ...:.
cu conditia initial a .
i)
(t
0
. `) = 0. i. , = 1. .... :.Pentru a descrie in-
ductiv procesul de derivare n raport cu ` vom introduce urm atoarea
notatie:
J
i
r =
Jr
J`
i
. i = 1. .... :.
J
c
r = J
c
1
...J
c
n
r .
pentru c = (c
1
. .... c
n
) 1. .... :
n
. Mai not am1r = (J
1
r. .... J
a
r) si
ansamblul tuturor derivatelor de ordin :va notat 1
n
r = (J
c
r [ c 1. .... :
n
).
Functia 1r ia valori n R
a
si reprezint a gradientul functiei r
_
`
1
. ...`
a
_
,
iar 1
n
r este o functie cu valori vectoriale avnd :
n
componente reprezen-
tnd cele :
n
derivate partiale de ordin : ale lui r. Presupunem c a
am ar atat c a, pentru ecare / = 1. .... :, functiile 1
I
a
sunt continue pe
1
t
1 si, pentru ecare c 1. .... :
n
, functia J
c
r satisface o ecuatie
liniar a de forma
(6.2)
d
dt
J
c
r = 1
c
_
t. r (t. `) . 1r(t. `) . .... 1
n1
r (t. `)
_

Jq
Jr
(t. r (t. `)) J
c
r,
7. EXERCI TII 99
unde 1
c
este de clas a (
o
cu conditia initial a J
c
r (t
0
. `) = 0. Din
nou, aplic am teorema de diferentiabilitate n raport cu parametrii si
obtinem c a J
c
r este de clas a (
1
(1
t
1). n plus, pentru i 1. .... :,
deducem ecuatia satisf acut a de functia J
o
r, cu , = (i. c
1
. .... c
a
), sub
forma
d
dt
J
o
r = 1
o
(t. r (t. `) . 1r(t. `) . .... 1
n
r (t. `))
Jq
Jr
(t. r (t. `)) J
o
r.
Acest procedeu de inductie arat a c a pentru orice : N si c
1. .... :
n
, functia J
c
r este continu a pe 1
t
1 si satisface ecuatia
6.2. n particular,
o
ot
J
c
r este si ea continu a pe 1
t
1.
Trecem la vericarea faptului c a r (
o
(1
t
1). Presupunem c a
stim c a r (
j
(1
t
1: G) si vrem s a ar at am c a r (
j1
(1
t
1: G).
Trebuie ar atat c a, pentru orice multi-indice c = (c
1
. .... c
n
) si / astfel
nct :/ = j, functia
o
k
ot
k
J
c
r este de clas a (
1
(1
t
1). Cazul / = 0
rezult a din cele ar atate anterior. S a presupunem acum / _ 1 si s a
privim ecuatia 6.2. Membrul drept este o functie de clas a (
I
(1
t
1),
conform ipotezei de inductie. Rezult a c a
d
I
dt
I
J
c
r =
d
I1
dt
I1
d
dt
J
c
r (
1
(1
t
1) .
Q.E.D.
7. Exercitii
Exercitiul 7.1. Calcula ti curentul maximal denit pe R de cm-
purile :
(1) A (r) = r
2 o
oa
.
(2) A (r) = c
a o
oa
.
Exercitiul 7.2. Calcula ti curentul maximal si desena ti imaginile
liniilor de curent pentru urmatoarele cmpuri n plan:
(1) A (r
1
. r
2
) =
0
0a
1

0
0a
2
(2) A (r
1
. r
2
) =
0
0a
1

0
0a
2
(3) A (r
1
. r
2
) = r
1 0
0a
1
r
2 0
0a
2
.
(4) A (r
1
. r
2
) = r
1 0
0a
1
r
2 0
0a
2
.
(5) A (r
1
. r
2
) = r
2 0
0a
1
r
1 0
0a
2
.
Exercitiul 7.3. Sa notam , (0. 2:) si (0. 2:) unghiurile cu
care se face o parametrizare pentru torul suprafa ta (exerci tiul 5.3) , ,
parametriznd un punct j ce descrie C si parametriznd punctul ce
parcurge C
j
. Fie : R si A =
0
0,
:
0
0
.
(1) Arata ti ca A se extinde ca un cmp diferen tiabil pe tot torul.
Acest cmp este complet si orice linie de curent constituie o
imersie de la R n tor.
(2) Sa se arate ca daca : este ra tional, atunci liniile de curent
(maximale) sunt periodice.
100 7. CUREN TI SI CMPURI VECTORIALE
(3) Sa se arate ca daca : este ira tional, atunci orice linie de
curent este injectiva (ca aplica tie de la (. ) n tor). n
plus, sa se arate ca n acest caz imaginea oricarei linii de
curent este peste tot densa.
CAPITOLUL 8
Derivata Lie pentru cmpuri
1. Transportul cmpurilor
Fiind date dou a variet ati diferentiabile `
1
, `
2
si o aplicatie , :
`
1
`
2
, diferentiabil a, am v azut c a ,
+j
transport a 1
j
`
1
n 1
)(j)
`
2
.
Se pune n mod natural problema de a sti n ce conditii ,
+
poate trans-
porta un cmp de vectori de pe `
1
pe `
2
. Lucrul acesta nu este
ntotdeauna posibil. Dac a , este un difeomorsm, atunci avem aceast a
posibilitate procednd n felul urm ator: ntr-un punct arbitrar `
2
,
denim
,
+
A () = ,
+j
(A (j)) .
unde am folosit notatia j = ,
1
() `
1
. Faptul c a ,
+
A este un cmp
diferentia- bil rezult a din exprimarea sa ca o compunere de aplicatii
diferentiabile,
,
+
A () = d, A ,
1
() .
`
2
)
1
`
1
A
1`
1
o)
1`
2
.
Dac a 4 : l `
1
1 R
a
si d : \ `
2
1 R
a
sunt dou a
h arti astfel c a j l si \ , vom scrie
A = A
i
J
Jr
i
.
Tinnd cont de propozi tia 3.3, vom avea
,
+
A () = ,
+j
_
A
i
(j)
J
Jr
i
[q
_
=
J,
)
Jr
i
_
j
1
. .... j
a
_
A
i
(j)
J
J
)
[q
=
(1.1) =
Jd
)
, 4
1
Jr
i
4 ,
1
() A
i
,
1
()
J
J
)
[q
.
Dac a not am 1 = ,
+
A , se veric a usor c a are loc transportul reciproc:
A = (,
1
)
+
1 .
Cnd aplicatia , : `
1
`
2
nu este neap arat un difeomorsm se
pune urm atoarea denitie.
Denitia 8.1. Fiind date A A (`
1
) si 1 A (`
2
), vom spune
ca A si 1 sunt ,- legate, daca pentru orice j `
1
are loc rela tia
,
+j
(A (j)) = 1 (, (j)) .
101
102 8. DERIVATA LIE PENTRU CMPURI
Se vede imediat c a, n cazul n care , este un difeomorsm, denitia
anterioar a revine la 1 = ,
+
A. Mai mention am c a pe spatiul (
q
cu =
, (j) `
2
relatia anterioar a se scrie
(1.2) 1 () (,) = A (j) (, ,) . , (
q
.
Propozitia 8.1. Daca A
1
. A
2
A (`
1
) sunt , - legate cu 1
1
.
respectiv 1
2
, atunci [A
1
. A
2
[ este ,- legat cu [1
1
. 1
2
[.
Demonstra Tie. Fie j `
1
si s a not am = , (j) `
2
. Lu am o
functie , (
q
si stim c a exist a o vecin atate deschis a, e ea \ , a lui
pe care , este diferentiabil a . Not am l = ,
1
(\ ). Deoarece A
1
si 1
1
sunt ,- legate , obtinem urm atoarea egalitate pe l:
A
1
(, ,) = (1
1
,) ,.
Aplicnd A
2
si tinnd cont c a A
2
si 1
2
sunt ,- legate se obtine
A
2
(A
1
(, ,)) = A
2
(1
1
, ,) = 1
2
(1
1
,) ,.
n mod similar , se obtine si relatia
A
1
(A
2
(, ,)) = 1
1
(1
2
,) ,.
Rezult a c a pe l avem
[A
1
. A
2
[ (, ,) = ([1
1
. 1
2
[,) , ,
sau scris n punctul j.
[A
1
. A
2
[ (j) (, ,) = [A
1
. A
2
[ (, ,) (j) = [1
1
. 1
2
[,() = [1
1
. 1
2
[ () (,) .
Conform cu relatia 1.2 aceasta nseamn a c a cele dou a crosete sunt ,-
legate.
Q.E.D.
Propozitia care urmeaz a expliciteaz a un fapt de asteptat: anume,
un difeomorsm transport a curentul local generat de un cmp A peste
curentul local generat de ,
+
A.
Propozitia 8.2. Fie , : `
1
`
2
un difeomorsm, A A (`
1
)
si 1 = ,
+
A.
(1) Daca c : (c. /) `
1
o linie de curent pentru A , atunci curba
, c este o linie de curent pentru 1 .
(2) Fie (T,1) un curent local pe `
1
, avnd generatorul innites-
imal A si sa notam ( = (t. j) R `
2
[ (t. ,
1
(j)) T
si G(t. j) = , 1 (t. ,
1
(j)), G : ( `
2
. Atunci ((,G) este
un curent local avnd 1 ca generator innitesimal.
Demonstra Tie. 1. Tinnd cont de denitia aplicatiei diferentiale si
apoi de faptul c a c este linie de curent pentru A, putem scrie
(, c)
t
(t) = ,
+c(t)
(c
t
(t)) = ,
+c(t)
(A (c (t))) .
Dar , ultima expresie este tocmai
,
+
A (, (c (t))) = 1 (, c (t)) .
1. TRANSPORTUL CMPURILOR 103
2. Conform cu punctul 1., aplicatia t G(t. j) este o llinie de curent
pentru 1 . Aceasta arat a c a este vericat a conditia 3. din lema 7.3.
Celelalte ipoteze ale lemei 7.3 se veric a usor si atunci, deducem c a
((,G) este curent local avnd generatorul 1 .
Q.E.D.
S a observ am c a, dac a 4 : l ` 1 R
a
este o hart a pe o
varietate, ea poate privit a si ca un difeomorsm ntre l cu struc-
tura de varietate indus a de incluziunea l ` si 1 cu structura de
varietate canonic indus a de incluziunea 1 R
a
. Printr-un astfel de
difeomorsm cmpul
0
0a
i
de pe l este transportat peste cmpul notat
la fel n 1. Pentru a vedea acest fapt este sucient s a ne reamintim
denitia vectorului
0
0a
i
[j
, j l. Dac a r
0
= 4(j) si c
)
i
(t) = r
)
0
to
)
i
,
, = 1. .... : , curba c
i
(t) = 4
1
(c
1
i
(t) . .... c
a
i
(t)) d a derivarea
c
t
i
(0) =
J
Jr
i
[j
.
Curba ,
i
(t) = (c
1
i
(t) . .... c
a
i
(t)) are valori n 1 si deneste derivarea
,
t
i
(0) =
J
Jr
i
[a
0
.
Dup a cum se constat a , avem ,
i
(t) = 4 c
i
(t) si, de aceea,
4
+j
_
J
Jr
i
[j
_
= 4
+j
(c
t
i
(0)) = ,
t
i
(0) =
J
Jr
i
[4(j)
.
Cmpul
0
0a
i
din 1 are un mare avantaj, anume acela c a are un curent
local foarte simplu, dup a cum am v azut n exemplul 8.1 . Teorema
care urmeaz a ne arat a c a, local, orice cmp vectorial poate adus la
aceast a form a simpl a.
Teorema 8.1. Fie ` o varietate diferen tiabila si A un cmp de
vectori. Daca j este un punct pentru care A (j) ,= 0 , atunci exista o
harta n vecinatatea punctului j n raport cu care cmpul A are forma
A =
0
0a
1
.
Demonstra Tie. ncepem cu alegerea unei h arti arbitrare 4 : l 1
asa fel ca j l si scriem A = A
i 0
0a
i
. Pentru simplicare, facem
presupunerea c a 4(j) = 0 si A
1
(j) ,= 0. Ne putem reduce ntotdeauna
la aceast a situatie printr-o translatie si o renumerotare a variabilelor.
Relu am apoi notatia din demonstratia lemei 8.2 . Anume, punem q
i
=
r
i
4
1
, astfel c a avem o functie q : 1 R
a
cu care scriem sistemul
de ecuatii diferentiale
d
dt
(t. r) = q ( (t. r)) , (0. r) = r
Dac a : (. ) 1 1 este o solutie cu conditia initial a ntr-o bil a
1 = 1
v
(0) cu nchiderea inclus a n 1, atunci not am 1
t
bila de raz a :
104 8. DERIVATA LIE PENTRU CMPURI
din R
a1
, 1
t
= r 1
a1
[[ r [< : si denim
d : (. ) 1
t
1,
prin d(.
1
. .... .
a
) = (.
1
. (0. .
2
. .... .
a
)). Functia denit a n acest fel
are urm atoa- rele propriet ati:
Jd
J.
1
(.) =
d
dt

_
.
1
.
_
0. .
2
. .... .
a
__
= q
_

_
.
1
.
_
0. .
2
. .... .
a
___
.
d
_
0. .
2
. .... .
a
_
=
_
0. .
2
. .... .
a
_
.
Scriind pe componente prima din aceste relatii si derivnd cea de-a
doua se obtine
Jd
i
J.
1
(.) = A
i
4
1
(d(.)) . i = 1. . . . :.
De aceea, matricea iacobian a n 0 are forma
Jd
J.
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
A
1
(j) 0 0 . . . 0
. 1 0 . . . 0
. 0 1 . . . 0
. . . .
. . . .
. . . .
A
a
(j) 0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
si este nesingular a datorit a presupunerii A
1
(j) ,= 0. Atunci, aplic am
teorema de inversiune local a n punctul 0 = d(0), obtinnd un deschis
1 (. ) 1
t
cu 0 1 si un deschis 1
t
1 cu 0 1
t
.Denim
\ = 4
1
(1
t
) si : \ 1, = d
1
4. n continuare, vom ar ata
c a (\. ) este harta care are proprietatea din enunt. Pentru aceasta
not am cu . punctul curent pe 1 si privim la cmpul
0
0:
1
. Liniile sale
de curent sunt curbele t . t c
1
= (.
1
t. .
2
. .... .
a
) . unde . 1
este x. Transportnd o astfel de linie de curent prin
1
obtinem o
curb a n \ :
t
1
(. t c
1
) = 4
1
d(.
1
t. .
2
. .... .
a
)
= 4
1
( (.
1
t. (0. .
2
. .... .
a
))) .
Dar, revenind la contextul din lema 7.3, constat am c a ultima expre-
sie este o linie de curent pentru A. Mai precis ,punem = 4
1
(0. .
2
. .... .
a
)
si atunci putem scrie

1
(. t c
1
) = 1
_
.
1
t.
_
.
Rezult a c a, punnd o =
1
(.) = 1 (.
1
. ), vom avea, n raport cu
harta :
J
J.
1
[c
=
1
+,:
_
J
J.
1
[:
_
= 1
t
_
.
1
.
_
= A (o) .
Q.E.D.
2. DERIVATA LIE 105
2. Derivata Lie
n continuare vom xa A. 1 A (`) si vom da o interpretare
geometric a pentru crosetul [A. 1 [. Vom nota (H. H) curentul generat
de A si reamintim c a H
t
este un difeomorsm de la H
t
la H
t
, al c arui
invers este H
t
. Cu ajutorul acestui difeomorsm putem transporta
cmpul 1 n felul urm ator: dintr-un punct j H
t
ne deplas am n
= H
t
(j) si lu am vectorul 1 () pe care l ntoarcem prin H
t,+,q
obtinnd un vector n 1
j
`:
H
t,+,q
(1 ()) = H
t,+
1 (j) .
Fiind dat un punct j `, va exista un c 0 astfel nct j H
t
pentru orice [ t [< c. De aceea, are sens s a consider am urm atoarea
diferent a de vectori din 1
j
`, pentru valori mici ale lui t:
1
t
(H
t,+
1 (j) 1 (j)) .
Limita expresiei anterioare, cnd t 0, se numeste derivata Lie a
cmpului 1 n raport cu A. Urm atoarea teorem a asigur a existenta ei
si o formul a de calcul.
Teorema 8.2.
lim
t0
1
t
(H
t,+
1 (j) 1 (j)) = [A. 1 [ (j) .
Demonstra Tie.Demonstratia o vom desp arti n trei p arti.
Partea I: vom trata cazul A (j) = 0. Stim atunci c a H
t
(j) = j,
pentru orice t R, si putem scrie
(H
t,+
1 ) (j) = H
t,+,j
(1 (j)) .
Vom lua o curb a c : (c. /) `, cu 0 (c. /) . c (o) = j si c
0
(0) = 1 (j)
si o functie test , (
j
. Apoi vom aplica vectorii ce trebuie trecuti la
limit a functiei , si vom face exprimarea cu ajutorul curbei c:
1
t
(H
t,+,j
(1 (j)) (,) 1 (j) (,)) =
=
1
t
_
d
d:
, H
t
c (:)
[c=0

d
d:
, c (:)
[c=0
_
.
Tinnd cont de faptul c a H
0
= id
A
, ultima expresie apare ca un raport
ce deneste, prin trecere la limit a, derivata unei functii reale. Asadar,
putem scrie
lim
t0
1
t
(H
t,+
1 (j) 1 (j)) (,) =
d
dt
_
d
d:
(, H
t
c (:))
[c=0
_
[t=0
.
Notnd ,(t. :) = , H
t
c (:) vom scrie mai departe
d
dt
_
d
d:
(, H
t
c (:))
[c=0
_
[t=0
=
J
Jt
J
J:
,(0. 0) =
J
J:
J
Jt
,(0. 0) =
106 8. DERIVATA LIE PENTRU CMPURI
=
d
d:
_
d
dt
(, H
t
c (:))
[t=0
_
[c=0
=
d
d:
(A (c (:)) (,))
[c=0
=
=
d
d:
(A, (c (:)))
[c=0
= 1 (j) (A,) = 1 A, (j) .
Tinnd cont c a A (j) = 0, ultima expresie este egal a cu
A1 , (j) 1 A, (j) = [A. 1 [ , (j) .
Deja am obtinut formula din enunt.
Partea a-II-a: vom presupune c a varietatea este un deschis din R
a
,
` = 1 R
a
si A =
0
0a
1
. n acest caz particular cunoastem concret
curentul generat de A (vezi exemplul 7.1). Expresia curentului este
H
t
(r) = r tc
1
.
Rezult a c a matricea jacobian a a acestei aplicatii este matricea identic a:
JH
t
Jr
= 1.
Cu alte cuvinte, dac a
a
=
i 0
0a
i
[a
1
a
1, atunci putem scrie
H
t,+,a
_

i
J
Jr
i
[a
_
=
i
J
Jr
i
[e a
.
unde am notat r = H
t
(r). Cmpul 1 avnd forma
1 = 1
i
J
Jr
i
si tinnd cont c a H
t
( r) = r , vom putea scrie
H
t,+,e a
(1 ( r)) = 1
i
( r)
J
Jr
i
[a
.
De aceea, raportul a c arui limit a apare n enuntul teoremei are expresia
1
t
_
1
i
(r tc
1
) 1
i
(r)
_
J
Jr
i
[a
.
Trecnd la limit a vom obtine
J1
i
Jr
1
(r)
J
Jr
i
[a
=
_
J
Jr
1
. 1
_
(r) .
Partea a-III-a: demonstr am cazul A (j) ,= 0 sub form a general a.
Si anume, prin aplicarea teoremei 8.1 vom obtine o hart a 4 : l 1
n vecin atatea punctului j astfel nct 4
+
A =
0
0a
1
. Notnd (H.H)
curentul generat de A pe l si ((.G) curentul generat de
0
0a
1
pe 1, din
propozi tia 8.2 stim c a ele sunt legate prin relatia
H
t
= 4
1
G
t
4.
Vom nota 1 = 4
+
1 si atunci putem scrie 1 = 4
1
+
1 si
H
t,+
1 = 4
1
+
G
t,+
1 .
3. COMUTAREA CUREN TILOR 107
Dac a punem r = 4(j), raportul ce apare n enuntul teoremei se scrie
1
t
(H
t,+
1 (j) 1 (j)) = 4
1
+,a
_
1
t
_
G
t,+
1 (r) 1 (r)
_
_
.
Aplicatia 4
1
+,a
nu depinde de t, si este liniar a si continu a. Trecnd la
limit a dup a t si tinnd cont de partea a doua a demonstratiei, ultimul
ct devine
4
1
+,a
__
J
Jr
1
. 1
_
(r)
_
.
Tinnd cont si de propozi tia 8.2 ultima expresie este [A. 1 [ (j), ceea ce
trebuia demonstrat.
Q.E.D.
3. Comutarea curentilor
Fie (T. 1) si (H. H) curentii generati de cmpurile A. 1 A. Ne
intereseaz a n ce m asur a se poate pune problema unei relatii de co-
mutare 1
t
H
c
= H
c
1
t
. Desigur c a ceea ce trebuie precizat este
domeniul de denitie al celor doi termeni ai acestei relatii. Fiind dat
un punct j `, putem s a g asim o vecin atate deschis a ` si 0 ast-
fel nct (. ) \ T H. Apoi, se poate determina o 0 astfel
ca 1
c
(j), H
c
(j) \. pentru orice : (o. o). Rezult a c a pentru orice
[:[ . [t[ < min (. o) au sens ambele expresii: 1
t
H
c
si H
c
1
t
.
Denitia 8.2. Vom spune ca cei doi curen ti comut a daca pentru
orice j ` exista 0 si o vecinatate deschisa a lui j, \, astfel
nct 1
c
(j), H
c
(j) \ pentru [:[ < , (. ) \ T H si, n
plus, are loc rela tia 1
t
H
c
(j) = H
c
1
t
(j), pentru orice :. t (. ).
Vom spune ca cele doua cmpuri comut a daca este satisfacuta rela tia
[A. 1 [ = 0.
Teorema 8.3. Comutativitatea cmpurilor este echivalenta cu co-
mutativitatea curen tilor genera ti.
Demonstra Tie. Mai nti vom presupune c a cei doi curenti comut a.
Fie j ` xat si vrem s a ar at am c a [A. 1 [ = 0. Pentru aceasta,
lu am o functie , (
j
si vom calcula [A. 1 [ (j) (,) utiliznd curentii
1 si H. Mai nti, vom lua c 0 si \, o vecin atate deschis a a lui j,
cu propriet atile din denitia de mai sus. Eventual, micsornd aceast a
vecin atate, putem presupune c a , este diferentiabil a pe \. Pentru un
punct \ putem scrie
1 , () =
d
dt
, (H
t
())
[t=0
.
nlocuind cu 1
c
(j) si repetnd, n raport cu 1
c
, aceeasi formul a g asim
c a
A1 , (j) =
d
d:
_
d
dt
, (1
t
(H
c
(j)))
[t=0
_
[c=0
=
108 8. DERIVATA LIE PENTRU CMPURI
=
d
dt
_
d
d:
, (1
c
(H
t
(j)))
[c=0
_
[t=0
.
Tinnd cont de comutativitatea curentilor, rezult a c a A1 , (j) = 1 A, (j).
Cum , a fost arbitrar a, rezult a [A. 1 [ (j) = 0.
Reciproc, s a presupunem c a [A. 1 [ = 0 pe ` si s a ar at am c a cei
doi curenti comut a. S a presupunem mai nti c a ntr-un punct j `
avem A (j) = 1 (j) = 0. Atunci liniile de curent pentru cele dou a
cmpuri, care pleac a din j, sunt constante, ceea ce nseamn a 1
t
(j) =
j = H
t
(j), pentru (t. j) T H. Relatia de comutativitate 1
t

H
c
(j) = H
c
1
t
(j) devine banal a. R amne s a trat am punctele pentru
care cel putin unul din cmpuri nu se anuleaz a.Fie j ` astfel ca
A (j) ,= 0. Aplic am teorema 8.1 si obtinem o hart a 4 : l 1, astfel
nct j l, n raport cu care A are forma A =
0
0a
1
. Pentru un punct
l, curba t 4
1
(4() tc
1
), denit a pe un interval (c. c) ales
astfel nct 4() tc
1
s a r amn a n 1, va reprezenta o linie de curent
corespunznd lui A. ntr-adev ar, dac a , (
c
, o = 4
1
(4() t
0
c
1
),
atunci
d
dt
,
_
4
1
(4() tc
1
)
_
[t=t
0
=
d
d:
_
, 4
1
_
(4(o) :c
1
)
[c=0
=
=
J, 4
1
Jr
1
(4(o)) =
J
Jr
1
(,) (o) .
Rezult a c a, pe Rl T, curentul 1 are expresia
(+) 1 (t. ) = 4
1
(4() tc
1
) .
Cmpul 1 se scrie, n raport cu harta aceasta, sub forma
1 = 1
i
J
Jr
i
.
Vom nota q
i
(r) = 1
i
4
1
(r), obtinnd o functie q : 1 R
a
.
Liniile de curent ale cmpului 1 sunt determinate de sistemul de ecuatii
diferentiale
(++)
d
dt
(t. r) = q ( (t. r)) . (0. r) = r
(vezi demonstratia lemei 7.3 ). Conditia [A. 1 [ = 0, n harta dat a,
devine
[A. 1 [ =
J
Jr
1
_
1
i
_
J
Jr
i
= 0.
ceea ce implic a
J
Jr
1
_
1
i
_
=
Jq
i
Jr
1
4 = 0.
Rezult a c a
0j
i
0a
1
= 0 pe 1. Eventual, restrngnd multimea 1, putem
presupune c a 1 este o bil a cu centrul n punctul r
0
= 4(j). Atunci,
pentru orice r 1 putem considera functia : q
i
(r :c
1
) care va
3. COMUTAREA CUREN TILOR 109
constant a pe intervalul s au de denitie:: R [r :c
1
1. Re-
zolv am sistemul (++) pe o bil a 1 cu centrul n r
0
astfel ca 1 1 si
obtinem o solutie
: (c. c) 1 1.
Fie r 1 si : R astfel nct r :c
1
1. Arm am c a are loc
egalitatea
(+ + +) (t. r :c
1
) = (t. r) :c
1
. t (c. c) .
Pentru a demonstra aceast a egalitate vom nota . (t) = (t. r) :c
1
si
vom constata c a
. (0) = r :c
1
= (0. : c
1
)
d
dt
. (t) =
d
dt
(t. r) = q ( (t. r)) = q (. (t)) .
Cu alte cuvinte, . (t) este o solutie a sistemului (++) cu aceeasi conditie
initial a ca si (t. r :c
1
). De aice rezult a egalitatea (+ + +).
Liniile de curent ale lui 1 , care pornesc din 4
1
(1) sunt date de
4
1
( (t. 4())) , t (c. c) , 4
1
(1) .
Rezult a c a pe (c. c) 4
1
(1) H avem H (t. ) = 4
1
( (t. 4())).
S a veric am acum relatia de comutativitate a curentilor tinnd cont
de expresiile obtinute pentru 1 (relatia (+)) si H:
1
c
H
t
(j) = 4
1
(4(H
t
j) :c
1
) = 4
1
( (t. 4(j)) :c
1
) =
= 4
1
( (t. 4(j) :c
1
)) = H
t
_
4
1
(4(j) :c
1
)
_
= H
t
1
c
(j) .
Am utilizat relatia (+ + +) pentru a obtine egalitatea din mijlocul aces-
tui sir de egalit ati.
Q.E.D.
CAPITOLUL 9
Distrbutii de :-plane
n acest capitol prezent am principalele rezultate tehnice legate de
distributii de :-plane. Este vorba despre teoremele 9.1 si 9.2 care
mpreun a sunt cunoscute sub numele de teorema Frobenius. Nu dez-
volt am notiunea de foliatie, care se poate obtine ca o consecint a a
cadrului ce-l prezent am aici, deoarece consider am c a aceast a teorie este
interesant a numai mpreun a cu aplicatiile sale si includerea acestor apli-
catii este dincolo de intentiile acestui curs.
Fie ` o varietate diferentiabil a de dimensiune :.
Denitia 9.1. Se nume ste distributie de :-plane pe ` (:
N.: < :) o familie =
j
[ j ` astfel ca
j
este un subspa tiu
vectorial de dimensiune : n 1
j
`, pentru orice j `. Distribu tia
se nume ste diferentiabil a daca pentru ecare punct j ` exista o
vecinatate deschisa l si : cmpuri diferen tiabile A
1
. .... A
n
A (l),
astfel ca A
1
() . .... A
n
() constitue o baza n
q
, oricare ar
l. n continuare, vom folosi numai distribu tii diferen tiabile si, pen-
tru prescurtare, vom utiliza termenul distribu tie de :-plane, sub-
n telegnd nsa ca, n plus, este chiar diferen tiabila.
Dac a este o distributie de : -plane vom spune c a un cmp A
A (`) are valori n dac a A (j)
j
, pentru orice j `. Vom nota
/ (cu liter a caligrac a) multimea cmpurilor cu valori n .Vom spune
c a / este o algebra Lie dac a pentru orice dou a cmpuri A. 1 /,
crosetul [A. 1 [ este n /.
Propozitia 9.1. Fie o distribu tie de :-plane. Presupunem ca
exista o acoperire cu deschi si a lui `, sa o notam |, astfel ca pentru
ecare deschis l | exista cmpurile A
1
. .... A
n
A (l) care sunt
liniar independente n ecare punct din l, iau valori n si, n plus,
cmpurile [A
i
. A
)
[, i. , 1. .... :iau valori tot n . Atunci / este
o algebra Lie.
Demonstra Tie. Fie 1 /. Pe un deschis l | vom putea exprima
1 n functie de cmpurile A
1
. .... A
n
de pe l cu ajutorul unor functii
c
1
. .... c
n
sub forma:
1 (j) =
n

i=1
c
i
(j) A
i
(j) , j l.
110
9. DISTRBU TII DE m-PLANE 111
S a ar at am c a functiile c
i
sunt diferentiabile. Pentru aceasta x am
un punct j si alegem o hart a (\. ) n jurul punctului j. n baza
canonic a exprimat a de aceast a hart a putem exprima cmpurile pe care
le discut am astfel
A
i
= A
)
i
J
Jr
)
.
1 = 1
)
J
Jr
)
si stim c a A
)
i
si 1
)
sunt functii diferentiabile. nlocuind n relatia de
mai sus obtinem
1
)
(j)
J
Jr
)
[j
=
n

i=1
c
i
(j) A
)
i
(j)
J
Jr
)
[j
si mai departe, egalnd coecientii vectorilor din baz a obtinem sistemul
de ecuatii liniare
c
1
(j) A
1
1
(j) ... c
n
(j) A
1
n
(j) = 1
0
(j)
.
.
.
c
1
(j) A
a
1
(j) ... c
n
(j) A
a
n
(j) = 1
a
(j)
Sunt : ecuatii si c
1
(j) . .... c
n
(j) sunt necunoscutele. Deoarece vectorii
A
1
(j),...A
n
(j) sunt liniar independenti, rezult a c a matricea
_
A
)
i
(j)
_
)=1,...,a
i1,...,n
are rangul :. Fie indicii ,
1
. .... ,
n
astfel c a determinantul matricei
_
A
)I
i
(j)
_
I=1,...,n
i=1,...,n
este diferit de zero. Atunci determinantul acesta este
diferit de zero pe o vecin atate a lui j. Rezult a c a, pe ovecin atate a lui j,
functiile c
1
. .... c
n
se obtin ca solutii ale sistemului ecuatiilor ,
1
. .... ,
n
ntr-o expresie dat a de regula lui Cramer, expresie ce const a din ctul
a doi determinanti construiti cu functiile A
)|
i
si 1
)|
. |. , 1. .... :.
Deci, functiile c
i
sunt
diferentiabile.
Presupunem c a un al doilea cmp, 2 /, se exprim a sub forma
2 =
n

i=1
/
i
A
i
.
cu functiile /
i
. Atunci crosetul se exprim a n vecin atatea lui j sub
forma:
[1. 2[ =

i)
_
c
i
/
)
[A
i
. A
)
[ c
i
A
i
_
/
)
_
A
)
/
)
A
)
_
c
i
_
A
i
_
.
care arat a c a [1. 2[ /.
Q.E.D.
112 9. DISTRBU TII DE m-PLANE
Teorema 9.1. Fie o distribu tie de :plane si / spa tiul vec-
torial al cmpurilor cu valori n . Atunci urmatoarele condi tii sunt
echivalente:
1. / este o algebra Lie.
2. Pentru orice punct j ` exista o harta (l. 4) astfel ca j l
si primii : vectori din baza asociata har tii genereaza distribu tia:

q
= :j
_
J
Jr
i
[q
[ i = 1. .... :
_
. l.
[Not am cu :j
1
. ...
I
spatiul liniar generat de vec-
torii
1
. ...
I
dintr-un spatiu vectorial dat.]
Demonstra Tie. Implicatia 2.==1. rezult a imediat prin aplicarea
propozitiei precedente. Pentru a demonstra implicatia 1.==2. vom
proceda prin inductie dup a :. S a vedem mai nti cazul : = 1.
Atunci, pentru orice punct j ` exist a un cmp A diferentiabil
ntr-o vecin atate a lui j, cu valori n si diferit de zero(faptul c a
este o diferentiabil a ne asigur a existenta cmpului). Aplicnd teorema
8.1 obtinem o hart a (l. 4) astfel c a, n raport cu ea, cmpul devine
A =
0
0a
1
. Deoarece este 1-dimensional a rezult a c a

q
= RA () = R
J
Jr
1
[q
.
pentru orice ntr-o vecin atate a lui j .
S a presupunem c a implicatia 1.==2. a fost demonstrat a pentru
distributii de dimensiune :1. Fie o distributie de :-plane astfel
c a / este algebr a Lie. Pentru un punct dat j `, proprietatea de
diferentiabilitate ne asigur a c a exist a cmpurile A
1
. .... A
n
(l),
denite pe o vecin atate deschis a l astfel ca

q
= :j A
1
() . .... A
n
() . 1 l.
Vom aplica din nou teorema 8.1 pentru a obtine o hart a (l. 4) n raport
cu care ultimul cmp se scrie A
n
=
0
0a
1
. (Eventual micsornd deschisul
initial, pentru a nu introduce o nou a notatie, putem presupune c a harta
este denit a tot pe l). Despre celelalte cmpuri nu avem informatii
speciale n leg atur a cu harta si le vom scrie sub forma
A
|
= A
i
|
J
Jr
i
. | = 1. .... :1.
Modicnd aceste cmpuri astfel ca s a dispar a componentele dup a
0
0a
1
,
vom deni alte cmpuri:
1
|
= A
|
A
0
|
A
n
=
a

i=2
A
i
|
J
Jr
i
.
Aceste cmpuri au valori n si, mai precis, avem

q
= :j 1
1
() . .... 1
n1
() . A
n
() . l.
9. DISTRBU TII DE m-PLANE 113
Tinnd cont de exprimarea crosetului n coordonate locale avem
[1
|
. 1
I
[ =
a

v=2
_
1
|
_
A
i
I
_
1
I
_
A
i
|
_
J
Jr
i
.
unde se vede c a nu apare o component a dup a
0
0a
i
. Pe de alt a parte,
cum aceste crosete sunt n /, avem si o exprimare sub forma
[1
|
. 1
I
[ =
n1

v=1
c
v
1
v
c
n
A
n
.
Deoarece nici cmpurile 1
v
nu au componente dup a
0
0a
1
, din aceast a
egalitate rezult a c a c
n
= 0. Atunci, deducem c a distributia de (:1)-
plane denit a pe l prin 1 = 1
q
[ l,
1
q
= :j 1
1
() . .... 1
n1
() .
satisface conditia 1. Adic a, spatiul E al cmpurilor pe l cu valori n
1 este o algebr a Lie.
Pentru distributia 1 aplic am ipoteza de inductie si obtinem o nou a
hart a (\. ) n vecin atatea punctului j, astfel ca s a avem \ l si
1
q
= :j
_
J
J
1
[q
. ....
J
J
n1
[q
_
. \.
unde am notat = (
1
. ....
n
) coordonatele locale ale unui punct n
harta . n raport cu aceast a hart a cmpurile 1
|
vor avea o expresie
de forma
1
|
=
n1

i=1
1
i
|
J
J
i
. | = 1. .... :1.
n noua hart a cmpul A
n
nu va mai avea un aspect special
A
n
= 1
i
n
J
J
i
.
(sumarea n aceast a expresie se face cu i de la 1 la :). Pe de alt a
parte, cum cmpurile 1
1
(j) . .... 1
n1
(j) . A
n
(j) sunt liniar indepen-
dente, rezult a c a A
n
(j) trebuie s a aib a o component a diferit a de zero
dup a unul din vectorii
0
0j
m
[j
. ....
0
0j
n
[j
. S a presupunem c a 1
i
0
n
(j) ,= 0,
cu i
0
:. : 1. .... :. Atunci, aceast a relatie are loc pe o vecin a-
tate a lui j. Fie \ \ o astfel de vecin atate deschis a. Pe \ putem
deni cmpul
2 =
1
1
i
0
n
_
A
n

n1

i=1
A
i
n
J
J
i
_
.
114 9. DISTRBU TII DE m-PLANE
care nu va mai avea componente dup a
0
0j
i
, i _ :1, iar componenta
dup a
0
0j
i
0
va 1,
2 =

in,i,=i
0
2
i
J
J
i

J
J
i
0
.
Tinnd cont de denitia lui 2 rezult a c a distributia este generat a de
cmpurile
0
0j
1
. ....
0
0j
m1
. 2. pe \. Conform cu ipoteza 1. , pentru un
, 1. .... :1 crosetul
_
0
0j
j
. 2
_
se va exprima sub forma
_
J
J
)
. 2
_
=
n1

|=1
c
|
J
J
|
/2.
Pe de alt a parte, tinnd cont de expresia ce o are 2, vom avea
_
J
J
)
. 2
_
=

in,i,=i
0
J2
i
J
i
J
J
i
.
n aceast a expresie nu apare nici o component a dup a
0
0j
i
0
, n timp ce
prima expresie contine termenul /
0
0j
i
0
. Rezult a c a / = 0. Dar, atunci
constat am c a cele dou a expresii fac s a intervin a numai elemente diferite
din baza canonic a
_
0
0j
i
_
. De aceea, ambele expresii trebuie s a e nule.
n particular, deducem
J2
i
J
)
= 0. pe \. , = 1. .... :1. i _ :.
Atunci putem aplica lema de mai jos. Pentru aceasta not am
0
=
(j) . 1 = (\) si G
i
= 2
i

1
, astfel c a pe 1 am obtinut cmpul

+
2 = G =
a

i=1
G
i
J
J
i
.
ale c arui componente satisfac conditiile
0G
i
0j
j
= 0. , = 1. .... :1. i _
:. Lema ne ofer a un difeomorsm : 1
0
1 cu
0
1
0
1 astfel
nct, notnd punctul curent n 1 cu ., s a aib a loc relatiile:

+
_
J
J
)
_
=
J
J.
)
. , = 1. .... :1.

+
(G) =
J
J.
n
.
Aceasta nseamn a c a n harta vom avea 2 =
0
0:
m
si
0
0:
j
=
0
0j
j
. , =
1. .... :1si atunci, aceast a hart a va satisface conditia 2. din enunt:

q
= :j
_
J
J.
i
[q
[ i = 1. .... :
_
,
1
_
1
0
_
.
Q.E.D.
9. DISTRBU TII DE m-PLANE 115
Lema 9.1. Fie 1 R
a
si G (1) un cmp de forma
G =
a

i=I1
G
i
J
Jr
i
cu / < :, astfel nct sunt satisfacute condi tiile
JG
i
Jr
)
= 0. i = / 1. .... :. , = 1. .... /.
Atunci, pentru orice punct r
0
1, exista o vecinatate deschisa 1
0
1
si un difeomorsm : 1
0
1 astfel ca, notnd = (
1
. ....
a
) punctul
curent din 1, sa avem

+
_
J
Jr
i
_
=
J
J
i
, i = 1. .... /.

+
(G) =
J
J
I1
.
Demonstra Tie. Conditiile din ipotez a ne spun c a functiile G
i
nu
depind de primele / variabile. Dac a r
0
= (r
1
0
. .... r
a
0
), not am r
0
0
=
_
r
1
0
. .... r
I
0
_
R
I
si r
00
0
=
_
r
I1
0
. .... r
a
0
_
R
aI
, astfel c a putem scrie
r
0
=
_
r
0
0
. r
00
0
_
. Alegem apoi : 0 astfel ca
1
_
r
0
0
. :
_
1
_
r
00
0
. :
_
1.
Notnd r
0
punctul curent din R
I
si r
00
cel din R
aI
vom avea
G
i
_
r
0
. r
00
_
= G
i
_
r
0
0
. r
00
_
:= H
i
_
r
00
_
, r
0
1
_
r
0
0
. :
_
, r
00
1
_
r
00
0
. :
_
.
Cu functiile H
i
astfel denite se construieste pe 1
_
r
00
0
. :
_
cmpul
H =
aI

i=1
H
i
J
Jr
i
.
Acest cmp este legat de G prin aplicatia de proiectie, mai precis are
loc relatia
(+) G
_
r
0
. r
00
_
(,) = H
_
r
00
_
(,
a
0 ) ,
_
r
0
. r
00
_
1
_
r
0
0
. :
_
1
_
r
00
0
. :
_
pentru orice functie diferentiabil a n vecin atatea lui
_
r
0
. r
00
_
(si folosind
notatia ,
a
0
_
r
00
_
= ,
_
r
0
. r
00
_
). Aplic am teorema 8.1 acestui cmp n
jurul punctului r
00
0
si obtinem un difeomorsm 4 : 1
_
r
00
0
. j
_
1
R
aI
, cu j < : si astfel nct, notnd . punctul curent n 1, s a avem
(++) 4
+
H =
J
J.
1
.
116 9. DISTRBU TII DE m-PLANE
Atunci punem
_
r
0
. r
00
_
=
_
r
0
. 4
_
r
00
__
si obtinem un difeomorsm
: 1
0
= 1
_
r
0
0
. :
_
1
_
r
00
0
. j
_
1
0
= 1
_
r
0
0
. :
_
1. Vom nota
=
_

1
. ....
I
. ....
a
_
punctul curent din 1
0
si evident vom avea

+
J
Jr
i
=
J
J
i
, i = 1. .... /.
Arm am c a are loc si relatia

+
G =
J
J
I1
.
Fie
_

0
.
00
_
1
0
. Not am
_
r
0
. r
00
_
=
1
_

t
.
00
_
si avem r
0
=
0
. r
00
=
4
1
_

00
_
. Cu aceste notatii, pentru , (
(
j
0
,j
00
)
avem

+
G
_

0
.
00
_
(,) = G
_
r
0
. r
00
_
_
,
1
_
.
Tinnd cont c a ,
1
_
r
0
. r
00
_
= ,
_
r
0
. 4
1
_
r
00
__
= , 4
1
_
r
00
_
si
aplicnd relatia (+), ultima expresie devine
= H
_
r
00
_
_
,
a
0 4
1
_
= H
_
r
00
_
_
,
j
0 4
1
_
.
Aplicnd si relatia (++) se obtine, mai departe,
=
J
J.
1
[j
00
_
,
j
0
_
=
J,
J
I1
_

0
.
00
_
.
ceea ce trebuia demonstrat.
Q.E.D.
Denitia 9.2. Fie o distribu tie de :-plane si / spa tiul cm-
purilor cu valori n . Se spune ca este complet integrabila daca
pentru orice cmpA /, curentul generat (H. H) lasa invarianta,
n sensul ca
H
t,+,j
(
j
) =
1(t,j)
. (t. j) H.
Deoarece H
t
este un difeomorsm, aplica tia H
t,+,j
: 1
j
` 1
1(t,j)
`
este un izomorsm. Tinnd cont ca
j
si
1(t,j)
au aceea si dimensi-
une, rezulta ca rela tia din deni tie este echivalenta cu urmatoarea
H
t,+,j
(
j
)
1(t,j)
. (t. j) H.
Teorema 9.2. Fie o distribu tie de :-plane pe varietatea ` de
dimensiune : (_ :). Spa tiul / al cmpurilor cu valori n este o
algebra Lie daca si numai daca este complet integrabila.
Demonstra Tie.S a ar at am mai nti c a dac a este complet integra-
bil a, atunci / este o algebr a Lie. Fie A. 1 / si s a not am cu (H. H)
curentul generat de A. Stim c a
(+) [A. 1 [ (j) = lim
t0
1
t
(H
j,+
1 (j) 1 (j)) .
9. DISTRBU TII DE m-PLANE 117
Scriem primul termen din dreapta sub forma
H
t,+
1 (j) = H
t,+,1
t
(j)
_
1
1
t
(j)
_
.
Cum 1
1
t
(j)

1
t
(j)
, faptul c a este complet integrabil a ne asigur a
c a aplicnd H
t,+,1
t
(j)
acestui vector obtinem un vector din
j
, adic a
H
t,+
1 (j)
j
.
De aceea expresia din dreapta relatiei (+) reprezint a un vector din
j
.
Cnd se trece la limit a dup a t se obtine tot un element din
j
, pentru
c a
j
este o multime nchis a n 1
j
`. Ceea ce trebuia ar atat.
Trecem acum la demonstratia implicatiei inverse. Deci, s a pre-
supunem c a / este o algebr a Lie. Demonstratia o vom face n trei
pasi:
pasul 1 : Presupunem c a ` este un deschis din R
a
, ` = 1 R
a
si

a
= :j
_
0
0a
i
[a
[ i = 1. .... :
_
pentru orice r 1. Evident c a, denit a
n acest mod, reprezint a o distributie diferentiabil a de :-plane. Se
veric a imediat si c a spatiul de cmpuri asociat, /, este o algebr a Lie.
S a trecem la demonstratia faptului c a este complet integrabil a. Fie
A / si (H. H) curentul generat de A. Deoarece A (r)
a
, pentru
ecare punct r 1, rezult a c a A va avea forma
A =
n

i=1
A
i
J
Jr
i
.
neavnd componente dup a ultimii ::vectori din baz a. Stim c a pentru
r 1 curba c (t) = H
t
(r) este o linie de curent pentru A. Dac a scriem
componentele c (t) = (c
1
(t) . .... c
a
(t)) acestea vor satisface sistemul de
ecuatii diferentiale ordinare
.
c
i
(t) = A
i
(c (t)) . c
i
(0) = r
i
. i = 1. .... :.
Rezult a
.
c
i
= 0 pentru i = : 1. .... :. De aceea, ultimele componente
ale curbei sunt constante : c
i
(t) = r
i
. t H
a
. i = : 1. .... :. Dac a
vom scrie aplicatiile curentului pe componente H
t
= (H
1
t
. .... H
a
t
) vom
avea H
n1
t
(r) = r
n1
. .... H
a
t
(r) = r
a
. Matricea iacobian a a aplicatiei
H
t
va ar ata astfel
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
01
1
t
0a
1
. . .
01
1
t
0a
m
01
1
t
0a
m+1
. . .
01
1
t
0a
n
. . . .
. . . .
. . . .
01
m
t
0a
1
. . .
01
m
t
0a
m
01
m
t
0a
m+1
. . .
01
m
t
0a
n
0 . . . 0 1 . . . 0
. . . .
. . . .
. . . .
0 . . . 0 0 . . . 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
118 9. DISTRBU TII DE m-PLANE
Conform cu formula (3.11), pentru i _ : vom avea
H
t,+,a
_
J
Jr
i
[a
_
=
n

)=1
JH
)
Jr
i
(r)
J
Jr
i
[1
t
(a)
,
ceea ce arat a c a acest vector este n
j
. Rezult a H
t,+,a
(
j
)
j
.
pasul 2 : n cazul unei variet ati generale vom presupune c a / este
o algebr a Lie si lu am A /. Ca mai sus, not am (H. H) curentul
generat de A. Arm am c a exist a c 0 si \, o vecin atate deschis a a
lui j, astfel ca (c. c) \ H si este satisf acut a relatia:
(+) H
t,+,q
(
q
) =
1(t,q)
. \ . t (c. c) .
Pentru aceasta aplic am teorema 9.1 si obtinem o hart a l
4
1 astfel
nct j l si
q
= :j
_
0
0a
i
[q
[ i 1. .... :
_
, pentru orice l. Dac a
n raport cu coordonatele locale date de harta aceasta scriem cmpul
sub forma
A = A
i
J
Jr
i
.
atunci denim G
i
: 1 R prin G
i
(r) = A
i
4
1
(r) si cmpul
G = G
i
J
Jr
i
.
este transportatul lui A prin 4 pe 1. Notnd
_
H.H
_
curentul generat
de A pe l, desigur c a acesta este o restrictie a lui (H.H). Mai precis,
avem H H si H = H
[1
. Conform cu propozi tia 8.2 curentul generat
de G, pe care l not am (T.1), va avea expresia
T =
_
(t. r) R1 [
_
t. 4
1
(r)
_
H
_
.
1 (t. r) = 4
_
H
_
t. 4
1
(r)
__
.
Acum punem 1
a
= :j
_
0
0a
i
[a
[ i = 1. .... :
_
, pentru r 1, denind n
acest fel 1 = 1
a
[ r 1, o distrbutie de :- plane n 1. Desigur c a
avem
4
+
_
J
Jr
i
[q
_
=
J
Jr
i
[4(q)
. l.
Cu alte cuvinte 1
a
= 4
+
_

4
1
(a)
_
. Cmpul A ind n /, ultimele sale
componente se anuleaz a: A
i
= 0, pentru i = :1. .... :. Prin urmare,
avem si G
i
= 0, pentru i = : 1. .... :, ceea ce nseamn a c a G este
un cmp cu valori n 1. Acum aplic am pasul 1 pentru distributia 1 si
deducem c a
1
t,+,a
(1
a
) = 1
1
t
(a)
. (t. r) T.
Mai departe, relatia 1
t
= 4 H
t
4
1
ne d a expresia lui H
t
sub forma
H
t
= 4
1
1
t
4, pe H
t
. Se obtine atunci, pentru (t. ) H
H
t,+,q
(
q
) = 4
1
+,:
1
t,+,a
4
+,a
(
q
) =
= 4
1
+,:
1
t,+,a
(1
a
) = 4
1
+,:
(1
:
) =
c
.
9. DISTRBU TII DE m-PLANE 119
unde am notat r = 4(), . = 1
t
(r) si o = 4
1t
(.) = H
t
(). Pentru
a ncheia demonstratia pasului 2 , vom observa c a H este o multime
deschis a n Rl si (o. j) H. Deci, va exista c 0 si \ un deschis
astfel ca j \ l si (c. c) \ H. Din cele ar atate anterior,
rezult a c a pentru acest c si \ este vericat a relatia (+).
pasul 3: Vom ar ata c a este complet integrabil a. Fie (t
0
. j
0
) H
si s a not am 1 = H
c
(j
0
) . : [0. t
0
[, imaginea liniei de curent. (Am
presupus aici t
0
). Aplic am pasul 2 pentru ecare punct al multimii
compacte 1 si obtinem o familie (c
q
. \
q
)
q1
pentru care este satisf a-
cut a relatia (+). Deoarece multimile (\
q
)
q1
acoper a 1, putem alege
o acoperire nit a :
1 \ := \
q
1
' ... ' \
q
r
.
Punem atunci c = min c
i
[ i = 1. .... : si vom avea (c. c) \ H,
iar relatia (+) va satisf acut a pentru orice \ si : (c. c). Scriem
acum t
0
= |
c
2
j, cu | N si 0 _ j <
c
2
si apoi, exprim am H
t
0
astfel
H
t
0
= H
c2
... H
c2
H
j
.
Rezult a c a diferentiala se exprim a sub forma
H
t
0
,+,j
0
= H
c2,+,j
l
... H
c2,+,j
1
H
j,+,j,0
.
unde j
1
= H
j
(j
0
) . j
2
= H
c2
(j
1
) . .... j
|
= H
c2
(j
|1
). Deoarece
ecare din aceste puncte apartine lui 1 avem
H
j,+,j
0
(
j
0
) =
j
1
. H
c2,+,j
1
(
j
1
) =
j
2
. .... H
c2,+,j
l1
_

j
l1
_
=
j
l
.
Q.E.D.
Bibliograe
[1] Berger M., Gostiaux B. Dierential Geometry: Manifolds, Curves, and Sur-
faces, GTM 115, Springer-Verlag, New York-Berlin-Heidelberg-London-Paris-
Tokyo, 1987.
[2] Boothby W. An Introduction to Dierentiable Manifolds and Dierential
Geometry, Academic Press, New York, 1975.
[3] do Carmo M.P. Riemannian Geometry, Birkhuser, Boston-Basel-Berlin, 1992.
[4] Conlon L. Dierentible Manifolds A First Course, Birkhuser, Boston-Basel-
Berlin, 1993.
[5] Enghis P., Tarin a M. Curs de geometrie diferential a, anul III Matematic a, Tip.
Univ. din Cluj- Napoca, 1985.
[6] Gheorghiev G., Oproiu V. Geometrie diferential a, E.D.P. Bucuresti, 1977.
[7] Gheorghiev G., Oproiu V. Variet ati diferentiabile nit si innit dimensionale,
Ed. Acad., Bucuresti,1976.
[8] Ianus S. Curs de geometrie diferential a, partea I, curbe, hipersuprafete si va-
riet ati diferentiabile, Tip. Univ. Bucuresti 1981
[9] Klingenberg, W. A Course in Dierential Geometry, GTM 51, Springer-Verlag,
New York, 1978.
[10] Kobayashi, S., Nomizu, K. Fundations of Dierential Geometry, Tracts in
Math. 15, Interscience, New York, vol I, 1963.
[11] Lelong-Ferrand J. Gomtrie direntielle, Masson, Paris,1963.
[12] Malliavin, P. Gomtrie direntielle intrinsque, Hermann, Paris,1972.
[13] Miron, R. Introducere n geometria diferential a, vol. I, Tipograa Univ.
A.I.Cuza, Iasi, 1971.
[14] Papuc, D. Geometrie diferentiabil a, E.D.P. Bucuresti, 1982.
[15] Spivak, M. Dierential Geometry, vol. I, Publish or Perish, Inc. Houston,
Texas, 1979.
[16] Teleman, K. Elemente de topologie si variet ati diferentiabile, E.D.P. Bucuresti,
1064.
[17] Teleman, K. Introducere n geometria diferential a, Tipograa Univ. Bucuresti,
1986.
[18] Warner, F. Foundations of Dierentiable Manifolds and Lie Groups, Springer-
Verlag, New York-Berlin-Heidelberg-Tokyo, 1983.
120