Sunteți pe pagina 1din 3

Contabilitatea provizioanelor

Ocupand o pozitie intermediara intre capitalurile proprii si datoriile pe termen lung,provizioanele,se constituie intr-o sursa de finantare pe termen durabil a intreprinderii facand parte din categoria capitalurilor permanente. Consecinta aplicarii principiului prudentei,provizioanele,reprezinta sursa de finantare pe perioada de la constituirea lor si pana la utilizarea sau anularea cu nivelul sumelor acumulate prin includerea lor pe cheltuielei de exploatare anuale.Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar dfinita si care la data bilantului este probabil sa existe,sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce priceste valoarea sau data la care vor aparea.Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorii activelor. Ele se constituie pentru: a)Litigii,amenzi si penalitati,despagubiri,daune si alte datorii incerte; b)Cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor; c)Pentru dezafectare de imobilizari corporale si alte actiuni similar legate de acestea; d)Restructurare; e)Pensii si obligatii similare; f)Impozite; g)Alte provizioane; In art.20 al DIRECTIEI a IV-a CEE sunt definite provizioanele ce se pot constitui in urmatoarea maniera: -provizioanele sunt destinate sa acopere datorii a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe,sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea; -provizioanele se mai pot constitui pentru acoperirea datoriilor sau a cheltuielilor care isi au originea in exercitiul financiar in curs sau in exercitiul financiar anterior,a caror natura este clar definite si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la acre vor aparea. Un provision va fi inregistrat in contabilitate conform IAS 37 ,,Provizioane,datorii si active contingente daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii: -exista o obligatie curenta generate de un eveniment anterior; -este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiilor respective si -suma poate fi credibil estimate. Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului,se vor lua in considerare toate informatiile diponibile. Valoarea recunsocuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a iesirilor de resurse care vor afecta beneficiile economice viitoare.

In situatia in care in care riscul suau cheltuiala nu au mai avut loc,provizionul se va anula prin trecerea lui la venituri,deoarece nu mai este probabila o iesire de resurse. Provizioanele vor fi revizuite la data fiecarui bilant si ajustate in functie de situatii astfel incat sa reflecte cea mai buna estimare curenta. Contabilitatea provizioanelorse tine cu ajutorul contului 151 ,,Provizioane care are functie de pasiv si se dezvolta pe sintetice de grad II pe feluri,in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituie: -1511 ,,Provizioane pentru litigii -1512 ,,Provizioane pentru garantii acordate clientilor -1513 ,,Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale -1514 ,,Provizioane pentru restructurare -1515 ,,Provizioane pentru pensii si obligatii similare -1516 ,,Provizioane pentru impozite -1518 ,,Alte provizioane Contul se crediteaza-la finele exercitiului cu provizioanele constituite sau ajustate prin majorare. Contul se debtieaza- in cursul exercitiului cu utilizarea provizioanelor pentru acoprerirea riscului sau cheltuielilor aparute(anularea loe) sau la finele exercitiului cu ajustarile facute pentru reducerea provizioanelor. Soldul creditor- reprezinta provizioanele constituite,aflate la dispozitia intreprinderii. Pozitia de bilant la care sunt evidentiate provizioanele este prezentata in fig.14

G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an


..

H Provizioane
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similar(contul 1515) 2.Provizioane pentru impozite(contul 1516) 3.Alte provizioane(conturile 1517+1512+1514+15180 Fig.14 Pozitia ocupata de elementul provizioane in structura bilantului.

In continuare prezentam exemple de inregistrari pentru doua situatii:: a)provizioane pentru litigii La finele exercitiului N, cu ocazia inventarierii creantelor si datoriilor intreprinderii,se constata ca aceasta se afla in litigiu cu un furnizor de al sau,SC ,,ALFA,, cu care are un proces pe rol pentru suma pretinsa de 10.000 lei.Ca atare se va constitui un provizion pentu litigii la nivelul sumei pretense de SC ,,ALFA,, . In exercitiul urmator N+1 ,28 martie ca urmare a sentintei judecatoresti ramasa definitive se constata: Cazul a1) castig de cauza,nu se datoreaza nici o suma. Cazul a2) se datoreaza 10.000 lei. Cazul a3) se datoreaza 11.000 lei

Exercitiul N, 31 decembrie -constituirea provizionului 6812,,Cheltuieli de exploatare=1511,,Provizioane pentru 10.000 privind provizioanele,, litigii,, analytic:SC ,,ALFA,, Exercitiul N+1, 28 martie a1)Provizionul constituit ramane fara obiect,deoarece nu se datoreaza nimic si ca atare se anuleza. 1511,,Provizioane pentru litigii=7812,,Venituri din prov. 10.000 analitic SC ,,ALFA a2)Se inregistreaza datoria fata de SC ,,ALFA de 10.000 lei 6581,,Despagubiri =462,,Creditori diversi 10.000 amenzi,penalitati analitic SC ,,ALFA -se achita suma datorata 462,,Creditori diversi =,,CBL 10.000 -se utilizeaza provizionul constituit pentru acoperirea riscului aparut. 1511,,Provizioane pentru litigii =7812,,Venituri din prov. 10.000 analitic SC ,,ALFA b)Provizioane pentru garantii acordate clientilor O societate comerciala a livrat in exercitiul ,,N produse in valoare totala de 100.000 lei pentru acare acorda garantii pe o perioada de 1 an. Cunoscand ca in exercitiul precedent(N-1) cota medie de cheltuieli cu remedierea produselor in perioada de garantie realizata a fost de 3%,la 31 decembrie ,,N se vor constitui provizioane de 100.000* 3%=3000lei. In exercitiul ,,N+1 expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri.

-exercitiu N, 31 decembrie-constituirea provizionului 6812,,Cheltuieli de exploatare =1512,,Provizioane pentru 3000 privind provizioanele garantii acordate clientilor 1511,,Provizioane pentru garantii =7812,,Venituri din 10.000 acordate clientilor provizioane

S-ar putea să vă placă și