Sunteți pe pagina 1din 11

2.

Ce sunt provizioanele si care este rolul lor


Provizioanele sunt instrumente contabile de corelare a inregistrarilor scriptice cu realitatea economica faptica. Evitati sa considerati provizioanele ca fiind provizii financiare. Provizioanele nu -si au expresia in fonduri financiare depozitate undeva. Ele sunt simple conventii contabile, care impiedica distribuirea catre actionari a anumitor sume din profitul intreprinderii. Prin non-distributie, ele au un oarecare efect asupra disponibilitatilor banesti ale intreprinderii (inlatura o cauza majora a diminuarii acestora plata dividendelor), dar nu inseamna propriu-zis nici o restrictie operationala de a se dispune de aceste sume pentru activitatea curenta. Din punct de vedere financiar, se poate spune ca provizioanele duc la intarirea capitalizarii firmei pentru a se putea face fata unor deprecieri, cheltuieli sau riscuri viitoare. Principalele doua forme in care se realizeaza corelarea inregistrarilor scriptice cu realitatea economica faptica sunt: reglarea valorii activelor si pasivelor inregistrate in patrimoniu la costul istoric si aducerea lor la valoarea de utilitate, de piata sau de realizare, valoarea justa in prezent; anticiparea anumitor riscuri si cheltuieli pentru perioada curenta si reflectarea lor in situatiile financiare ale acestei perioade chiar daca manifestarea lor ca fluxuri financiare va avea loc numai intr-o perioada urmatoare.

Cand utilizati aceste instrumente contabile, trebuie sa aveti in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilitatii: principiul prudentei; principiul separarii exercitiilor.

Principiul prudentei va impune ca in cazul in care valoarea de piata sau valoarea justa in prezent este superioara valorii de intrare la care aveti reflectat activul in contabilitate sa nu inregistrati plusul de valoare. Acesta se va manifesta numai in cazul cedarii bunului in perioada in care s-a constatat cresterea de valoare. In cazul in care valoarea de piata este inferioara valorii de intrare (costului istoric) al bunului, va trebui sa analizati si sa decideti natura deprecierii. O depreciere ireversibila o veti inregistra pe seama amortizarii, in timp ce o depreciere pe care o considerati reversibila o veti inregistra ca provizion, lasand intact costul istoric al bunului respectiv. Nu uitati ca determinarea valorii juste, de piata, a unui activ se face prin inventariere; operatiunea de inventariere trebuie sa se aplice simultan tuturor activelor apartinand aceleiasi categorii, pentru a pastra imaginea fidela a patrimoniului. EXEMPLU: Daca va gasiti, de exemplu, in situatia de a reconsidera valoarea unei cladiri si de a inregistra un provizion pentru depreciere, nu trebuie sa considerati ca plusurile de valoare ce apar pe alte cladiri (aflate in zone mai favorabile) pot justifica neconstituirea sau constituirea diminuata a acestui provizion de depreciere. Presupunem ca o intreprindere detine o cladire administrativa in zona centrala a orasului, procurata cu 1 o valoare de achizitie de 180.000 USD , o sectie de productie aflata intr-o localitate rurala invecinata,

procurata cu o valoare de achizitie de 60.000 USD, si un depozit, aflat pe soseaua de centura a orasului, construit la o valoare totala de 75.000 USD. In urma inventarierii cu ajutorul unor experti imobiliari, valorile de piata ale cladirilor se prezinta astfel:

Denumire obiectiv Cladire administrativa Sectie auxiliara Depozit

Valoare de inregistrare 180.000 60.000 75.000

Valoare in urma inventarierii 160.000 60.000 100.000

Se constata: deprecierea, cu 20.000 USD, a cladirii administrative in urma supraofertei de spatii de birouri in centrul orasului; mentinerea constanta a valorii sectiei auxiliare; cresterea de valoare, cu 25.000 USD, a depozitului pe soseaua de centura datorita perspectivelor de dezvoltare industriala a zonei.

Principiul prudentei ne interzice sa sporim valoarea de inregistrare a cladirii care s-a apreciat. Plusul de valoare ar urma sa fie recunoscut numai in cazul vanzarii cladirii, ca profit. De asemenea, nu putem utiliza plusul de valoare pentru a compensa deprecierea in reversibila cazul cladirii administrative aceasta depreciere trebuie sa fie integral provizionata: 6813 Cheltuieli de exploatare = 2912 Provizioane pentru depreciereaconstructiilor privind deprecierea imobilizarilor Daca se constata ca pierderea de valoare este ireversibila, provizionul pentru depreciere poate fi stornat si valoarea deprecierii poate fi inregistrata pe seama amortismentelor la cladirea respectiva. In situatia reducerii valorii juste a unui element de pasiv de exemplu, diminuarea unei datorii in valuta prin aprecierea monedei nationale reducerea nu trebuie inregistrata decat odata cu stingerea acestui element de pasiv. Aprecierile de valoare ale elementelor de pasiv se vor reflecta insa prin crearea de provizioane.
Pentru a elimina influentele inflatiei, exprimam valorile exemplificate intr-o moneda stabila. In practica, valorilor in lei li se aplica indicele de corectie la inflatie, dupa care se constata o crestere sau o scadere de valoare in termeni reali.

Pentru a elimina influentele inflatiei, exprimam valorile exemplificate intr-o moneda stabila. In practica, valorilor in lei li se aplica indicele de corectie la inflatie, dupa care se constata o crestere sau o scadere de valoare in termeni reali.

Pentru a elimina influentele inflatiei, exprimam valorile exemplificate intr-o moneda stabila. In practica, valorilor in lei li se aplica indicele de corectie la inflatie, dupa care se constata o crestere sau o scadere de valoare in termeni reali.

Pentru a elimina influentele inflatiei, exprimam valorile exemplificate intr-o moneda stabila. In practica, valorilor in lei li se aplica indicele de corectie la inflatie, dupa care se constata o crestere sau o scadere de valoare in termeni reali.

Pentru a elimina influentele inflatiei, exprimam valorile exemplificate intr-o moneda stabila. In practica, valorilor in lei li se aplica indicele de corectie la inflatie, dupa care se constata o crestere sau o scadere de valoare in termeni reali. Pentru a elimina influentele inflatiei, exprimam valorile exemplificate intr-o moneda stabila. In practica, valorilor in lei li se aplica indicele de corectie la inflatie, dupa care se constata o crestere sau o scadere de valoare in termeni reali.

Principiul separarii exercitiilor va impune ca in cazul in care in exercitiul curent survin circumstante in urma carora intreprinderea poate suferi pierderi sau cheltuieli, sa acoperiti aceste eventuale pierderi prin provizioane corespunzatoare. Este just atata timp cat evenimentul generator al potentialelor pierderi are loc in perioada curenta. Exemplul clasic este acela al litigiilor survenite in perioada curenta, dar al caror verdict nu va fi cunoscut decat intr-o perioad urmatoare. In acest caz, verdictul fiind necunoscut, este necesara provizionarea cheltuielilor care ar aparea in cazul pierderii procesului. EXEMPLU: Un alt exemplu este acela al provizioanelor pentru reabilitarea ecologica a unei exploatatii miniere. Aceasta reabilitare va ocaziona cheltuieli semnificative, dupa ce perioada de viata activa economica a exploatatiei va fi expirat. Daca pentru suportarea acestor cheltuieli pe costuri s-ar astepta pana in acel moment, am avea de reflectat cativa ani cu pierderi insemnate, dupa care nu urmeaza profituri potentiale din care aceste pierderi sa se recupereze. Dimpotriva, cheltuielile de inlaturare a degradarii mediului sunt ocazionate de exploatatie, pe masura ce ea se desfasoara, si de aici un argument in plus pentru constituirea de provizion. O alta functie importanta a provizioanelor este eliminarea caracterului aleatoriu al unor categorii de cheltuieli, folosindu-se observatia statistica si sporindu-se astfel predictibilitatea unor categorii de cheltuieli cum sunt reparatiile la bunuri in garantie (in unele perioade pot fi foarte mari, alteori lipsesc statistic insa se poate determina ca, pe o perioada suficient de lunga de timp, ele reprezinta un procent oarecare din valoarea vanzarilor). Este o functie importanta mai ales pentru: bugetarea activitatii intreprinderii si antecalculul de preturi, preliminari de profit, planuri de afaceri etc.

3.Calculul provizioanelor si ajustarilor


Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. Provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunand ca pot fi realizate estimari corecte), deoarece constituie obligatii curente la data bilantului si este probabil ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea obligatiilor. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor; c) actiunile de restructurare; d) pensii si obligatii similare; e) impozite; f) alte provizioane (conf. O.M.F.P. nr. 1752/2005). In planul de conturi, acestea se regasesc la grupa 15 Provizioane. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, pe baza elementelor noi aparute in cursul exercitiului curent. Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit. Din punct devedere contabil (conf. O.M.F.P. nr. 1.752/2005), provizioanele pot fi constituite in limite mai largi (pana la valoarea datoriei previzionate), in timp ce din punct de vedere fiscal (conf. Codului fiscal), limitele de deductibilitate sunt restranse. Societatea ABC S.R.L a fost chemata in judecata de catre un client care solicita despagubiri in valoare de 150.000 lei, in urma derularii defectuoase a unui contract. La 31.12.2007, litigiul este in desfasurare. Avocatul societatii ABC S.R.L. apreciaza printr-o opinie scrisa ca despagubirea maxima ar putea fi de 120.000 lei. Administratorul emite o hotarare pentru constituirea unui provizion in valoare de 120.000 lei. - inregistrarea provizionului pentru acest litigiu, pe baza hotararii administratorului: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor Ajustarile de valoare se refera la reducerea valorilor activelor individuale, stabilitela data bilantului si pot fi: ajustari permanente (amortizari) si/sau ajustarileprovizorii (ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare). = 1511 Provizioane pentru litigii 120.000

Categoriile de ajustari sunt: ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale sau necorporale; ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie; ajustari pentru deprecierea creantelor; ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie actiuni, obligatiuni, alte investitii pe termen scurt.

In planul de conturi general au fost constituite mai multe conturi pentru fiecare dintre aceste categorii. Soldul clientilor neincasati, cu probabilitate mare de neincasare, pentru care se hotaraste constituirea ajustarilor este de 150.000. transferul clientilor in cauza la categoria clienti incerti, pe baza hotararii administratorului: 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 4111 Clienti 150.000

inregistrarea ajustarii pentru depreciere: 6814 Cheltuieli de exploatare privind pentru ajustarile deprecierea activelor circulante Atat in cazul provizioanelor, cat si in cazul ajustarilor de valoare, decizia pentru constituirea si valoarea acestora nu trebuie sa apartina contabilului, ci trebuie sa aiba la baza un document emis de catre administrator, o decizie, opinia scrisa a unui specialist in domeniu, a unui jurist, avocat, document emis de un tribunal, judecatorie etc. Constituirea ajustarilor si a provizioanelor se face pe baza politicii contabile. Tratamentul contabil al acestora nu are nimic comun cu cel fiscal. Indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit, trebuie sa se tina cont de toate deprecierile. Constituirea ajustarilor si a provizioanelor, anularea sau modificarea acestora trebuie prezentate in Politicile contabile anexate la situatiile financiare anuale. = 491 150.000

Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti

4. Categorii de provizioane

Din punctul de vedere al modalitatii de formare, provizioanele pot fi: provizioane reglementate; provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite de intreprinderi pe baza normativelor proprii de exemplu, provizioanele pentru acoperirea reparatiilor la bunuri in perioadele de garantie, provizioane statistice sau specifice pentru clientii nesolvabili, provizioanele pentru deprecierea activelor etc.

Provizioanele reglementate sunt provizioanele la care intreprinderea este obligata prin efectul legii. Exemple de provizioane reglementate: Provizioanele pentru acoperirea riscurilor, la care sunt obligate societatile de asigurari. Alte provizioane constituite de diferitele tipuri de institutii financiare si impuse acestora de normele BNR. EXEMPLU: Titularii de licente de exploatare a zacamintelor naturale au obligatia constituirii unui provizion de refacere a terenurilor afectate (acest provizion poate fi de pana la 1% din profitul brut anual din exploatare). Provizioanele obligatorii pentru dezafectarea sondelor si reabilitarea mediului, pentru titularii de acorduri petroliere in perimetre marine, sunt de 10% din profitul anual din exploatare, pe toata durata exploatarii sondelor. Din punct de vedere fiscal, provizioanele pot fi deductibile si nedeductibile. Ca provizioane deductibile, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal admite in prezent urmatoarele: provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; provizioanele pentru acoperirea riscului de nerecuperare a creantelor de la clienti; provizioanele specifice si rezervele tehnice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare de catre: societatile comerciale bancare; alte institutii de credit autorizate; societatile de servicii financiare; societatile de asigurare si reasigurare; provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei; provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute.

Provizioanele constituite pentru acoperirea riscului de neincasare a creantelor de la clienti sunt deductibile numai in anumite procente calculate la valoarea creantelor, cu indeplinirea anumitor conditii prevazute de Codul fiscal.

5. Exemple de operatiuni privind provizioanele

Provizioanele pentru deprecierea activelor fixe Se folosesc in cazul unei deprecieri pe care o considerati reversibila. Daca deprecierea este definitiva, minusul de valoare se va inregistra pe seama amortismentelor. Cel mai frecvent caz este cel al titlurilor de valoare detinute si a caror cotatie pe piata (bursa, alte piete reglementate) la finele perioadei este inferioara cotatiei la cumparare. S-au cumparat 1.000 de actiuni A la cotatia de 2.532 lei/actiune, la data de 2 februarie 2002. La data de 30 iunie, la inchiderea situatiilor financiare pe primul semestru, cotatia titlurilor era de 2.496 lei/actiune. Se presupune insa ca scaderea cotatiei este doar temporara si ca, dupa anuntarea rezultatelor financiare ale societatii A pe primul semestru, ea va reveni la niveluri superioare cotatiei de l a cumparare. EXEMPLU: Cumpararea: 262 Titluri de participare detinute = 5121 Conturi la banci in lei 2.532.000 lei la societati din afara grupului Provizion pentru scaderea titlurilor: 2.532 2.496 = 36 lei x 1.000 titluri = 36.000 lei: 6863 Cheltuieli financiare = 2962 Provizioane pentru 36.000 lei privind provizioanele deprecierea titlurilor de pentru deprecierea participare detinute la societati din afara grupului Acest tip de provizion nu da nastere la o cheltuiala deductibila. EXEMPLU: In cazul in care cotatia revine si depaseste nivelul de la data de 2 februarie, provizionul constituit se va stinge prin reluare la venituri: 2962 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de = 7863 Venituri din provizioane 36.000 lei pentru deprecierea societati din afara grupului

participare detinute la imobilizarilor financiare Cheltuielile cu constituirea provizionului nefiind deductibile, nici veniturile ocazionate de stingerea lui nu sunt impozabile. Pentru cresterile de valoare datorate cresterii cotatiei titlurilor nu se fac inregistrari. Aceste cresteri vor fi puse in evidenta numai in cazul vanzarii titlurilor, prin aparitia unui profit din activitati financiare. Provizioanele pentru litigii

Cel mai frecvent caz este acela al litigiilor al caror verdict nu poate fi anticipat. |ntreprinderea este parte parata intr-un proces privind daune provocate de folosirea necorespunzatoare a unui teren care ar fi afectat vecinatatile. Partea adversa solicita daune-interese in valoare de 100.000.000 lei. Cheltuielile de judecata in cazul pierderii litigiului ar reprezenta inca 10% din aceasta suma. Propriile cheltuieli pentru aparare in acest proces (onorarii avocatiale, expertize etc.) se ridica la 25.000.000 lei. La finele perioadei de raportare, se va inregistra un provizion legat de acest litigiu: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru litigii = 1511 Provizioane 135.000.000 lei pentru riscuri si cheltuieli

In cursul anului urmator, se achita 12.000.000 lei in contul onorariilor avocatiale pentru acest litigiu: 628 Alte cheltuieli cu serviciile = 401 Furnizori 12.000.000 lei executate de terti Concomitent, se stinge partea corespunzatoare din provizionul creat: 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din 12.000.000 lei riscuri si cheltuieli din provizioane"

Provizioane pentru garantii acordate clientilor Provizioanele pentru garantii acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazute in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate. Garantia se poate acorda direct la producator sau prin intermediul unei firme de service autorizata de acesta. Aceste provizioane sunt integral deductibile la calculul impozitului pe profit, cu respectarea conditiilor specificate in Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal si in Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conditia deductibilitatii provizioanelor este reflectarea integrala in venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari. Reluarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract. Aceleasi reguli se aplica si in cazul provizioanelor pentru garantii de buna executie a contractelor externe, acordate in conditiile legii producatorilor si prestatorilor de servicii, in cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora, cu conditia ca acestea sa se regaseasca distinct in contractele incheiate sau in tariful lucrarilor executate si in facturile emise. Exportul complex reprezinta participarea la realizarea unor obiective de investitii majore, pe teritoriul altor state, impreuna cu alte firme romanesti sau straine, ca de exemplu: lucrarile geologice de proiectare-explorare sau exploatarea efectiva de zacaminte minerale, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si con

ducte de transport, de depozitare si/sau distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale; constructii de retele electrice, amenajari hidrotehnice; realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, silvice, organizarea exploatarilor forestiere; alte obiective de investitii externe definite in conformitate cu actele normative in vigoare.

Inregistrarea contabila a provizionului pentru garantii acordate clientilor: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele acordate clientilor = 1512 Provizioane pentru garantii pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele pentru reabilitarea mediului afectat de activitatile intreprinderii (minerit, prospectiuni geologice etc.) Sunt provizioane obligatorii prin efectul legii si se constituie in raport cu cifra de afaceri din anul respectiv. Se inregistreaza ca provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 6812 Cheltuieli de exploatare = 1513 Provizioane pentru dezafectare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

Provizioanele inregistrate cu ocazia inventarierii marfurilor, pentru loturi de marfuri constatate degradate, iesite din sezon, greu vandabile . Comisia de inventariere are sarcina de a aprecia cuantumul pierderii de valoare suferite de marfurile aflate in aceste situatii; altfel spus, trebuie sa aprecieze cat din valoarea acestora mai este recuperabila. Partea nerecuperabila se inregistreaza astfel: 6814 Cheltuieli de exploatare privind = 397 Provizioane pentru deprecierea provizioanele pentru deprecierea marfurilor activelor circulante Provizionul pentru deprecierea creantelor Provizionul pentru deprecierea creantelor este un provizion des intalnit, determinat potrivit unei statistici specifice la nivelul fiecarei firme. Astfel, in conceptia gestionarului de patrimoniu, poate exista un risc de neincasare a creantelor incepand cu 30 de zile de la data scadentei, ceea ce impune constituirea unui provizion. De asemenea, pot exista firme care lucreaza cu regii de stat care nu-si pot achita datoriile pentru ca nu li s-a aprobat bugetul, dar isi recunosc datoria, si la care gestionarul de patrimoniu apreciaza ca nu exista un risc de neincasare, chiar daca au trecut 90 de zile de la data scadentei.

Scadenta se determina in raport cu termenii contractuali si poate fi diferita pe categorii de clienti. Astfel pot fi clienti care achizitioneaza cantitati importante de marfa sau carora li se presteaza servicii importante ca suma, si pentru care pot exista termene mai largi de incasare a creantei. In contrast cu acestia, pot fi clienti care achizitioneaza cantitati mici de marfa sau carora li se presteaza servicii minore, pentru care se poate solicita plata pe loc. In raport cu dimensiunea riscului de neincasare se determina si procentul care se aplica la suma creantelor neincasate la termen pentru calculul provizionului. EXEMPLU: Astfel, putem considera ca, la momentul evaluarii creantelor (moment determinat de fiecare intreprindere, potrivit specificului activittii, si care, de regul, include trimestrul ca subdiviziune pentru facilitarea calculului si platii impozitului pe profit/venit) avem un sold al creantelor de 1.200.000 lei noi, divizat astfel: 650.000 lei noi creante aflate in termenul normal de incasare; 350.000 lei noi creante al caror termen de incasare a fost depasit cu 90 de zile si pentru care se admite ca exista un risc de nerecuperare de 20%, rezultand un provizion de 70.000 lei noi; 150.000 lei noi creante al caror termen de incasare a fost depasit cu 180 de zile si pentru care se apreciaza existenta unui risc de neincasare de 60%, rezultand un provizion in suma de 90.000 lei noi; 50.000 lei noi creante al caror termen de incasare a fost depasit cu 270 de zile si pentru care se apreciaza existenta unui risc de neincasare de 90%, rezultand un provizion in suma de 45.000 lei noi. Din punct de vedere fiscal, creantele asupra clientilor pentru care se poate constitui provizion reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei. Ca urmare, rezulta un provizion pentru deprecierea creantelor in suma de 205.000 lei noi, din care numai 45.000 lei noi intra in calcul pentru stabilirea sumei deductibile a provizionului la calculul profitului impozabil, in conformitate cu prevederile Codului fiscal descrise la pagina P 75/006. Inregistrarea contabila a provizionului pentru deprecierea creantelor-clienti este urmatoarea: 6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea creantelor clienti IMPORTANT: Pentru evidentierea separata a cheltuielilor deductibile de cele nedeductibile privind provizioanele pentru deprecierea creantelor se recomanda divizarea contului 6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante pe conturi analitice. Constituirea unui provizion are intotdeauna la baza o situatie de calcul pe intervale de timp si categorii de clienti. Exceptia o reprezinta starea de faliment sau incetare de plati a unui client/debitor, constatata prin hotarare judecatoreasca si adusa la cunostinta firmei in scris. In baza acestui inscris se va constitui un provizion in raport cu sansele pe care le are firma de a-si recupera creanta. Diferentierea dintre provizionul pentru deprecierea creantelor si provizionul pentru litigii, prezentat anterior, este facuta de recunoasterea de catre client/debitor a datoriei. =491 Provizioane 205.000 lei noi pentru deprecierea activelor circulante

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata, sau in cazul constatarii deprecierii ireversibile a creantei, trecandu-se contravaloarea acesteia pe cheltuieli. In cazul creantelor in valuta, provizionul este deductibil la nivelul valorii influentate cu diferentele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluarii acestora. Valoarea cheltuielilor deductibile cu provizioanele pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute in Codul fiscal si specificate in lucrare la pagina P 75/006, si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata in contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori. Procentele specificate, aplicate asupra creantelor inregistrate incepand cu anii fiscali 2004, 2005 si, respectiv, 2006 nu se recalculeaza. Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit Codului fiscal.

S-ar putea să vă placă și