Sunteți pe pagina 1din 3

1.

2 Proiectarea rapoartelor
Specificatii de proiectare pentru rapoartele: 1.Situatia vanzari: Scop: Controlul iesirilor de produse finite dintr-o anumita perioada Utilizatori: Biroul financiar-contabil si conducere Continut: Gruparea datelor referitoare la vanzari se face pe anumite perioade si/sau pe anumiti clienti. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: La cerere. Sursa datelor: SELECT 2.Situatie comenzi: Scop: Instiintarea compartimentului de productie cu privire la comenzile primate si neonorate pentru lansarea in fabricatie. Utilizatori: Productie Continut: Gruparea se face pe anumite perioade, pe clienti sau pe produse. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: Lunar sau la cerere. Sursa datelor: 3.Balanta analitica a produselor finite: Scop: Intocmirea si prezentarea balantei analitice a produselor finite dintr-o anumita perioada. Utilizatori: Contabilul si conducerea Continut: Gruparea datelor se face dupa codul produsului, ordonarea datelor se face in functie de modul de grupare dorit, crescator dupa cod produs si alfabetic dupa denumire produs. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: Lunar Sursa datelor: SELECT Cod_produs, Den_produs FROM Produse_finite, Cod_produs AND Sold_pf FROM Prpduse_finite AS Sold Initial, Cod_produs AND Cantitate FROM Linii_receptii AS Rulaj Debitor, Cod_produs AND Cantitate FROM Facturi AS Rulaj Creditor, Sold Initial + Rulaj Debitor AS Total Sume Debitoare, Rulaj Creditor AS Total Sume Creditoare, Total Sume Debitoare - Total Sume Creditoare AS Sold Final Debitor, WHERE Data BETWEEN 01/10/2010 AND 31/10/2010 4.Fisa de magazie:

Scop: Controlul iesirilor si intrarilor de produse finite din magazine si a determinarii stocului existent. Utilizatori: Gestionar responsabil cu evidenta produselor finite. Continut: Gruparea datelor se face dupa document sau produs. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: Zilnic Sursa datelor: 5.Nota contabila: Scopul: Evidentierea operatiunilor contabile pe parcursul unei perioade. Utilizatori: Contabilul Continut: Gruparea datelor in functie de operatiunile aferente unei perioade(vanzari, incasari, productie proprie, receptie). Ordonarea datelor se realizeaza crescator/descrescator in functie de sumele inscrise in raport. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: In functie de momentul aparitiei unei inregistrari contabile. Sursa datelor: 6.Situatia incasarilor: Scopul: Evidenta clara asupra disponibilitatilor banesti incasate. Utilizatori: Contabilul si conducerea. Continut: Gruparea dupa nr.factura si dupa client. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: Lunar sau la cerere. Sursa datelor: 7.Raport de productie: Scop: Intocmirea si prezentarea rapoartelor de productie corespunzatoare perioadei. Utilizatori: Responsabilul de planificarea productiei. Continut: Gruparea datelor se face dupa denumirea produselor. Ordonarea se realizeaza in functie de modul de grupare dorit, sau alfabetic dupa denumirea produselor. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: Raportul este generat lunar. Sursa datelor: 8.Situatie returnari: Scop: Instiintarea compartimentului de productie cu privire la produsele returnate. Utilizatori: Cei de la productie responsabili de calitatea produselor.

Continut: Gruparea datelor se face dupa data returnarii. Mediul de generare: Raportul va fi tiparit sau afisat pe ecran. Frecventa: Raportul este generat lunar sau la cerere. Sursa datelor: