Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

DATA CLASA LOCUL DE DESFASURARE DISCIPLINA DURATA UNITATEA DE INVATARE TEMA TIPUL LECTIEI COMPETENTE GENERALE

a XI-a Sala de clasa CONTRACTE ECONOMICE 50 min. Tipuri de contracte eonomice Contractul de mandant Recapitulare si sistematizare a cunostintelor varianta joc didactice. Sa intocmeasca contractele comerciale necesare desfasurarii unei activitati economice; Sa aplice prevederile contractuale in termeni favorabili agentului economic. Sa descrie caracteristicile contractului de mandat; Sa identifice partile contractante si a conduitei acestora; Sa analizeze obligatiille mandatatului si a mandatarului; Sa elaboreze contractului de mandat intr-un context dat. Joc didactic, explozia stelara, conversatia catehetica, conversatia euristica, descrierea, discutia colectiva.

COMPETENTE SPECIFICE METODE SI PROCEDEE DIDACTICE MIJLOACELE DE Expunerea, explicatia, discutia dirijata, conversatia, dialogul, INV. metoda stiu - vreau sa stiu - am invatat, metoda lucrarilor practice. MIJLOACE DE fise de lucru, markere, tabla, creta, caiete de notite INVATARE FORME DE Colectiv, frontal, minigrupuri de elevi. ORGANIZARE MATERIAL Contracte economice manual clasa a XI-a, autori Constanta BIBLIOGRAFIC Vasilescu, Mirela Nicoleta Dinescu, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2007; Drept commercial curs universitar, autor Stanciu Carpenaru, Ed. Atlas Lex, Bucuresti, 2001; Contracte civile si comerciale autori Francisc Deak/ Stanciu Carpenaru, ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005

Nr. Momentele lectiei Crt .


1. Momentul organizatoric 2 min. 2. Anuntarea temei ce urmeaza a fi dezbatuta si a competentelor specifice 2 min.

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Strategia didactica Metode/ Mijl. de Forme procede inv. org. e


conversatia colectiv

Evaluare

-stabileste prezenta elevilor la orele de curs; -verifica existenta bazei materiale. -Tema recapitulativa: Contractul de mandat -prezinta competentele pe care trebuie sa le dobandeasca elevii in urma desfasurarii lectiei.

-prezinta absentii; -se pregatesc pentru lectie. -asculta cu atentie si si constientizeaza performantele la care vor ajunge daca vor avea o prestatie buna.

expunerea

Tabla creta

colectiv

3.

Prezentarea, la tabla, a schemei recapitulative 5 min.

-scrie, la tabla, schema recapitulativa si o detaliaza cu ajutorul elevilor; -dezbate planul de racapitulare si il completeaza, daca este cazul. A. Adreseaza intrebari in legatura cu continutul temei recapitulative: 1.Ce este contractul de mandat?

-prezinta profesorului caietul de notite in care au realizat dezvoltarea planului de recapitulare prezentat anterior.

Conversati a euristica

Tabla creta

Colectiv Frontal

4.

Verificarea insusirii notiunilor si a cunostintelor referitoare la la tema prezentata in schema de recapitulare. 30 min. A - 7 min.

A. Raspund la intrebarile adresate de profesor: -acordul de vointa prin care o persoana, mandant, insarcineaza o alta persoana,

Conversati a catehetica

Colectiv Frontal Individual

individual

B - 23 min.

mandatar, sa incheie acte juridice pe seama si in numele ei. 2.Care sunt caracteristicile principale ale contractului de mandat? -gratuit (unilateral); -consensual; -poate fi sinalagmatic, daca in favoarea mandatarului s-a stipulat o retributie. Frontal 3. Care sunt obligatiile mandatarului? 4. Care sunt obligatiile mandantului? -sa execute mandatul; -sa dea socoteaza de gestiunea sa. -sa-l dezdauneze pe mandatar de pierderile suferite prin indeplinirea mandatului; -sa-i restituie cheltuielile utile si necesare effectuate cu ocazia executarii mandatului. -revocare totala sau partiala; -remunerare; -moartea uneia dintre parti; -interdictia mandantului sau a mandatarului; -falimemtul sau insolvabilitatea mandatarului sau mandantului;

Frontal

5. Cand poate inceta contractul de mandant?

-imposibilitatea executarii mandatului; -indeplinirea mandatului. 6. Care este obiectul contractului? 7. Prezentati o deosebire intre contractul de mandat si cel de munca. -bunuri individual determinate si neconsumptibile. -mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unpr acte juridice si este reprezentantul mandantului, in timp de contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect acte sau fapte materiale si salariul, respectiv antreprenorul, nu are calitatea de reprezentant. -10.

8. Cate tipuri de contracte economice intalnim in economia romaneasca? B. Imparte clasa pe grupe, anunta si descrie sarcina de lucru: Metoda Joc didactic -se vor forma 4 echipe a cate 6-7 elevi; -fiecare grupa va completa si fisa de evaluare data de profesor;

B. Asculta cu atentie cerintele prezentate de profesor si isi organizeaza activitatea: -formeaza echipele de lucru; -liderul grupei fixeaza responsabilitati

Joc didactic Conversati e Exercitiul

Coli Markere flipchart Lucrul pe echipe Grupe de elevi

-solicita prezentarea materialului realizat de fiecare grupa; -prezinta observatii, comentarii cu privire la activitatea elevilor.

5.

Concluzii si aprecieri asupra modului de pregatire a elevilor. 5 min.

-prezinta, pe scurt, concluzii cu privire la pregatirea si raspunsurile elevilor; -face aprecieri asupra modului de insusire a cunostintelor si a continuturilor puse in discutie; -indruma spre surse de acoperire a lacunelor, daca este cazul.

membrilor echipei; Joc -fiecare echipa didactic prezinta fisele profesorului; -aduc completari, adreseaza intrebari, se fac comentarii cu privire la raspunsurile date; -isi insusesc observatiile, comentariile. -sunt atenti la concluziile prezentate de profesor; -isi insusesc eventualele observatii cu privire la asimilarea continuturilor din discutia planul recapitulativ; -acorda note

colectiv Caiet de notite

Individual

Fisa de lucru Contractul de mandat


I. Realizati urmatorul rebus privind contractual de mandat: 1. Parte a contractului: MANDATAR; 2. Incetarea contractului de mandant: REVOCARE; 3. Cealalta parte a contractului: MANDANT; 4. Obligatiile mandantului: DEZDAUNA; 5. Forma mandatului : CONSENSUAL ; 6. Obligatiile mandantului : RETENTIE. M R E V O M C A A N D C O N S E N S R U E A T A R D E L E N T I E N E A Z N D T A U N A D A T A R

II. Completati in text spatiile libere: Contractul de mandat este actul de vointa prin care o persoana, numita, inscarcineaza o alta persoana, numita ., sa incheie acte juridice pe seama si in numele ei. Obiectul contractului de mandat este: bunuri individual .. si .. III. Incercuiti raspunsul corect: 1) Contractul de mandat are urmatoarele caractere juridice: a. unilateral; b. bilateral sinalagmatic; c. cu titlu gratuit. 2) Care sunt partile contractului de mandat? a. mandantul si mandatarul; b. vanzatorul si cumparatorul;

c. locatarul si locatorul. IV. Realizati un eseu in care sa se faca o analiza comparativa intre contractul de mandat si contractul de leasing.