Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza si verificarea lunara a balantei de conturi implica efectuarea unor corelatii si verificari, dupa cum urmeaza: PROVIZIOANE Rulajul

ul creditor al 151% = rulajul debitor al 6812 Rulajul debitor al 151% = rulajul creditor al 7812 Centralizatorul provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli IMOBILIZARI SI PARTICIPATII Rulajul debitor al grupei 68 = rulajul debitor al grupei 28 Rulajul debitor al grupei 21 = rulajul creditor al grupei 23 Rulajul creditor al contului 291% = rulajul debitor al contului 6813 Rulajul debitor al contului 291% = rulajul creditor al contului 7813 Registrul mijloacelor fixe = Balanta de verificare a conturilor de imobilizari De verificat existenta contractelor de inchiriere, in conformitatea cu normele contabile aplicabile si corectitudinea inregistrarii acestora Verificarea listei cu participatii; metodele de evaluare; clasificarea acestora IMPRUMUTURI Situatia imprumuturilor; De determinat daca totalul din situatia imprumuturilor corespunde cu soldul contului din balanta de verificare; De verificat clasificarea scadentelor pe termen scurt si pe termen lung; STOCURI Soldul listei de inventar trebuie sa corespunda cu soldul balantei generale; Listele de inventar trebuie sa ai la baza inventarierea fizica a stocurilor; Sa se specifice daca stocurile sunt evaluate la costul cel mai scazut sau valoarea lor neta de realizare; Balanta fizica a stocurilor = Balanta contabila a conturilor de stocuri; De comparat rotatia stocurilor cu cea a exercitiilor precedente; De verificat daca sunt stocuri garantate, depuse in depozitul tertilor, si in acest caz verificarea corectitudinii inregistrarilor; AJUSTARI de STOCURI, CREANTE SI DISPONIBILITATI Rulajul creditor al 39% = rulajul debitor al 6814 Rulajul debitor al 39% = rulajul creditor al 7814 Rulajul creditor al 49% = rulajul debitor 6814 Rulajul debitor al 49% = rulajul creditor 7814 Rulajul creditor al 59% = rulajul debitor 6814 Rulajul debitor al 59% = rulajul creditor 6814 Centralizatorul ajustarilor pe fiecare element bilantier DATORII FURNIZORI Situatia furnizorilor corespunde cu Balanta analitica a conturilor de furnizori; De verificat daca mai exista datorii neinregistrate: De verificat datoria fata de actionari, administratori si alte parti legate; DATORII CU BUGETUL STATULUI De verificat statul de salarii cu Balanta conturilor aferente salariilor De verificat situtia contributiilor si taxelor privind organismele statului cu balanta de verificare a conturilor privind datoriile catre bugetul de stat si cu declaratiile fiscale intocmite De verificat TVA" target="_blank" class="contextual_links">TVA din decontul de TVA" target="_blank" class="contextual_links">TVA cu jurnalele de TVA" target="_blank" class="contextual_links">TVA si cu Balanta conturilor de TVA CLIENTI De verificat situatia analitica a clientilor cu Balanta conturilor de clienti De verificat daca exista facturi emise si netransmise catre clienti TREZORERIE De verificat transferurile interbancare contul 581 (de regula, trebuie sa se soldeze) De determinat daca sunt conturi de trezorerie restrictionate; De verificat 512% cu fiecare extras de cont CHELTUIELI SI VENITURI Rulaj debitor 121 = rulaj creditor 6% Rulaj creditor 121 = rulaj debitor 7% Conturile 6% si 7% se soldeaza obligatoriu. Acestea constituie o parte din verificarile ce trebuie efectuate cu ocazia inchiderii lunare a balantei de conturi. Aceste tehnici dau posibilitatea ca depistarea eventualelor erori sa se faca in timp util, iar consecintele sa fie minine.

Verificari care trebuie facute inainte de inchiderea lunii


Deoarece corelatiile dintre situatiile contabile si cele pe parteneri, stocuri, pesonal, case / banci etc. nu se pot face automat, inainte de inchiderea unei luni contabile trebuie efectuate urmatoarele verificari: 1. Balanta sintetica parteneri (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe

rulaje. 2. Balanta analitica de parteneri sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de parteneri cu Balanta sintetica parteneri. 3. Clienti datornici si Furnizori neachitati sa aiba aceleasi totaluri pe conturile de parteneri cu Balanta contabila. 4. Balanta sintetica personal (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe soldurile conturilor de personal, nu pe rulaje. 5. Balanta analitica de personal sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de personal cu Balanta sintetica personal. 6. Balanta stocurilor pe conturi (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) + Raportul de gestiune valoric (`n cazul `n care exista stocuri valorice) sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje. 7. Balanta stocurilor pe conturi (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) sa aiba aceleasi solduri cu valoarea stocurilor din Stocuri la moment. 8. Registrele de casa si banca sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. 9. Sinteza tranzactii trezorerie sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. 10. Situatia imobilizarilor sa fie corelata cu Balanta contabila. Se verifica valoarea amortizarilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare (28x) si valoarea ramasa neamortizata cu diferenta dintre soldurile finale ale conturilor de imobilizari si soldurile finale ale conturilor de amortizari. 11. Urmarire viramente interne sa fie corelata cu soldul contului 581. 12. Efecte de virat si Efecte de incasat sa fie corelate cu soldurile conturilor 403 si 511. 13. Jurnal vnzari si Jurnal cumparari sa corespunda cu fisele conturilor 4427 si 4426. 14. Conturile de TVA, cele de cheltuieli si de venituri sa aiba setarile corecte de sincronizare si inchidere. 15. Rulajele claselor de cheltuieli si de venituri sa fie corelate cu cele din contul 121: Debit121 = Rulaj debitor clasa 6 - Rulaj creditor 609 + Rulaj debitor 709 - Rulaj creditor din note de predare 711 + Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulaj creditor din note de predare 711 este mai mic decat Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse). Credit 121 = Rulaj creditor clasa 7 - Rulaj debitor 709 + Rulaj creditor 609 + Rulaj creditor din note de predare 711 - Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulaj creditor din note de predare 711 este mai mare decat Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse).