Sunteți pe pagina 1din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

Capitolul I: Precizari introductive Sectiunea 1: Notiunea adoptiei 1. Definirea adoptiei Adoptia cu efecte depline Sectiunea 2: Caracterele generale ale adoptiei 1.2.1.Adoptia se face in interesul superior al adoptatului 1.2.2.Adoptia este un act solemn Capitolul II: Conditiile incheierii adoptiei Sectiunea 1: Reglementarea legala 2.1.1.Reglementarea interna 2.1.2.Reglementarea internationala 2.1.3.Clasificarea conditiilor legale ale adoptiei Sectiunea 2: Conditiile de fond ale adoptiei 2.2.1.Consimtamantul la adoptie 2.2.2.Persoana sau familia care adopta trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu 2.2.3.Diferenta de varsta intre persoana care adopta si cel care urmeaza a fi adoptat sa fie de cel putin 18 ani 2.2.4. Cel ce urmeaza a fi adoptat sa nu fi dobandit capacitate deplina de exercitiu 2.2.5. Adoptia sa fie in interesul superior al celui ce urmeaza a fi adoptat

Pagina 1 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2.2.6. Atestatul Comisiei pentru protectia copilului 2.2.7. Avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului, de la domiciliul acestuia 2.2.8. Incredintarea copilului in vederea adoptiei, persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte 2.2.9. Conditii speciale pentru persoanele sau familiile cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul altor state si care doresc sa adopte copii cu cetatenie romana ori cu resedinta pe teritoriul romanesc.

Sectiunea 3: Lipsa impedimentelor la adoptie Sectiunea 4: Conditiile de forma ale adoptiei Capitolul III: Natura juridica a adoptiei si interesul determinarii acesteia Adoptia presupune mai multe operatiuni juridice B. Adoptia este un act juridic complex C. Interesul determinarii naturii juridice a adoptiei Capitolul IV: Efectele adoptiei Sectiunea 1: Filiatia si rudenia civila (prin adoptie) 4.1.1. Distinctia intre filiatie si rudenia civila 4.1.2. Asimilarea filiatiei si rudeniei din adoptie cu filiatia si rudenia fireasca 4.1.3. Relatiile dintre adoptat si parintii sai firesti si rudele acestora Sectiunea 2: Drepturile si indatoririle parintesti Trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei asupra parintilor adoptivi Adoptia de catre sot a copilului firesc al celuilalt sot Decaderea adoptatorului din drepturile parintesti Adoptatorii divortati
Pagina 2 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Incredintarea copilului unei persoane, familii sau serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism specializat privat Sectiunea 3: Numele de familie al adoptatului Numele dobandit al adoptatului 4.3.2. Schimbarea numelui de familie al adoptatorului Numele sotului adoptat Sectiunea 4: Domiciliul si locuinta adoptatului 4.4.1. Domiciliul adoptatului 4.4.2. Locuinta adoptatului Sectiunea 5: Cetatenia adoptatului 4.5.1. Dobandirea cetateniei romane prin adoptie 4.5.2. Pierderea cetateniei romane prin adoptie 4.5.3. Schimbarea cetateniei adoptatorului Capitolul V: Desfiintarea si desfacerea adoptiei Sectiunea 1: Desfiintarea adoptiei 5.1.1.Adoptia lovita de nulitate 5.1.2.Competenta instantei de a pronunta nulitatea adoptiei Sectiunea 2: Desfacerea adoptiei 5.2.1.Competentele jurisdictionale 5.2.2.Cauzele desfacerii adoptiei 5.2.3.Efectele desfacerii adoptiei

Pagina 3 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Capitolul VI. Dispozitii privitoare la obligatia legala de intretinere intre adoptator si adoptat (sau in domeniul adoptiei):

Capitolul VII: O.U.G. nr. 25/1997 privind reglementarea ocrotirii minorului prin adoptie

A. Consideratii generale Modificarile aduse prin L. nr. 87/1998 privind aprobarea O.U.G. nr. 25/1997 Capitolul VIII: Conventii internationale la care Romania a aderat L. nr. 15/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia europeana in materia adoptiei de copii incheiata la Strasbourg L. nr. 84/1994 ratifica Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale incheiata la Haga in 1993 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 298/1994.

Pagina 4 din 4