Sunteți pe pagina 1din 18

Borderou

Piese scrise:

Tema proiectului
Memoriu tehnic
Breviar de calcul
Fise tehnice


Piese desenate:

Planul instalatiilor sc 1:50
Sectiuni prin centrala de ventilare si climatizare sc 1:50
Memoriu tehnic
1. Date generale

Obiectivul acestei documentatii il constituie proiectarea instalatiei de ventilare si
climatizare aferenta unui imobil cu destitinatia de Sediu de Banca din localitatea
Braila.

2. Descrierea instalatiei

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I5-2010 Instructiuni
tehnice de proiectare pentru instalatii de ventilare sau incalzire acu aer cald prin jeturi de
aer orizontale".Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea in opera a
prezentului proiect.
Racirea respectiv incalzirea aerului se va face cu modul pentru tratarea aerului (centrala
de tratare a aerului- CIAT) amplasat in incaperea tehnica de la parter.
Modulul de tratare al aerului este format din: camera de amestesc, aer
proaspat+aer recirculat, filtru, baterie de incalzire, baterie de racire, camera de
umidificare, si ventilatoare de introducere respectiv de evacuare.
Aerul proaspat este preluat printr-o priza de aer proaspat, amplasata la o inaltime
de 3,5 [m] pentru a nu prelua impuritatile de la nivelul terenului.
Aerul este tratat si introdus in incaperile climatizate prin tubulatura de ventilare
amplasata in tavanul fals, unde patrunde in incapere prin intermediul anemostatelor
amplasate la nivelul superior al incaperii.
Pentru evacuare aerului viciat datorat degajarilor de caldura de la oameni,
echipamentele de birou, instalatia de iluminat interior se face prin intermediul gurilor de
aspiratie amplasate pe hol la nivelul superior. Gurile de evacuare sunt conectate la
tubulatura amplasata in tavanul fals iar aerul este evacut cu ajutorul ventilatorului de
evacuare din centrala de tratare.
Dimensiunile si distantele de montaj fata de elementele de constructie
inconjuratoare a tubulaturii si a pieselor speciale au fost trecute in partea desenata, iar
caracteristicele tehnice ale utilajelor au fost precizate in lista de utilaje.
Dimensionarea canalelor de aer, de forma rectangulara, s-a facut prin metoda
vitezelor crescatoare de la anemostate la ventilatorul din centrala.

3. Principalele cerinte de calitate

3.1. Rezistenta mecanica si stabilitate
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta
si stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de
amplasarea si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.
Materialele (conducte, fitinguri, armaturi,etc.) si echipamentele utilizate corespund
domeniilor de presiuni si de temparaturi maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate
scopului propus.
Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe
elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari
minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

3.2. Securitate la incendiu
La amplasarea instalatiilor de ventilare s-au respectat prevederile normativelor in
vigoare privind distantele fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al siguranei
la foc. Materialele utilizate nu sunt inflamabile.

3.3. Igiena, sanatate si mediu
Sistemul este unul modern, nepoluant. Nu este afectata in nici un fel igiena si
sanatatea oamenilor, precum si mediul inconjurator.
Echipamentele au un randament ridicat iar agentul frigorific utilizat este unul
ecologic, al carui principal avantaj este protejarea stratului de ozon.
La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii
sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.


4. Metode de protectie a muncii

In executie si exploatare se vor respecta:
Normele Republicane de Protecia Muncii
Instructiunile elaborate de furnizorii de utilaje
Normele specifice pentru fiecare categorie specifica de lucrari.


STABILIREA PARAMETRILOR CLIMATICI DE CALCUL AI AERULUI EXTERIOR
SI AI AERULUI INTERIOR PENTRU INCAPERILE CLIMATIZATE

Aer exterior :

Vara:
Temperatura exterioara de calcul pentru vara
ev
t

Az t t
em ev
+ = => 3 , 29 7 3 , 36 = = = Az t t
ev em
[C]
em
t - temperatura medie exterioara, corespunzatoare localitatii in care este amplasata
cladirea [C]
Az = 7 - amplitudinea oscilatiilor zilnice a temperaturii exterioare [C]
Temperatura orara:
te = tem +cAz

Iarna:
Temperatura de calcul a aerului exterior , se alege in functie de localitate si zona
climatica
Braila se afla in zona climatica II => te= -15 [C]
xe = 0,8 [g/kg]
Aer interior:
Vara:
Temperatura aerului interior
ti= tev- (4-10) [C] = > ti = 36,3-9,3 = 27 [C]

Umiditatea relativa a aerului interior trebuie sa fie in intervalul (50-55%)
% 50 % 5 max , = = i iIarna:
Temperatura aerului interior n situaia de iarn se alege pentru instalaiile de climatizare
tehnologice funcie de cerinele procesului tehnologic iar pentru cele de confort
ti = 20-22[C]

ti = 21 [C]

Umiditatea relativa a aerului interior se alege % 50 =Aporturi de caldura prin elementele opace de anvelope.
Calculul se face doar vara pentru:
- pereti exterior
- terasa

Q
PE
= S
PE
q
PE
[W]

q
PE
functie (tip perete, orientare, ora, diferenta de temperatura)

t = tev-ti = 36,3-27 = 9,3 => 10

[C]

Calculul suprafetelor a peretilor exteriori aferenti camerelor climatizare

Vest - S
PE
= 40 [m
2
]
Est - S
PE
= 52 [m
2
]
Nord-Vest - S
PE
= 29 [m
2
]

Calculul aporturilor de caldura prin elementele vitrate
(ferestre exterioare, usi ,pereti cortina)


Suprafata ferestrei
S= B H [m
2
]

Fluxul de caldura transmis prin elementele vitrate
Q
FE
= Q
t
+ Q
I
[W]

Fluxul de cldur ptruns prin fereastr datorat diferenei de temperatura
Q
t
= U
FE
S
FE
(te-ti) [W]

Coeficient global de transfer de cldur al ferestrei
U
FE
= 1,8 [W/m
2
K] -> tab.6.10

Fluxul de cldur ptruns prin fereastr datorat intensitatii radiatiei solare
) (
max max
d FE D I
I S I Si cp m f ct Q + = [W]
ct = 1 - coefficient functie de tipul tamplariei
f = 0,82 - factor solar, pentru fereastra dubla cu 2 geamuri clare de 6 mm
m - coefficient de acumulare termica, functie(s,med= 4,510,3) [W/m
2
K] -> tab.6.7-6.8
cp =0,9 - coef. pentru puritatea atmosferei => pt .altitudinea de 0 [m] la ora radiatiei
solare -> tab.6.1
Si = ) )( ( hu H bu B - supraf. insorita a ferestrei, doar cand avem soare pe fereastra [m
2
]
1
1
o cu bu = - latimea benzii umbrite
1 2
2
h cu hu = o - inaltimea benzii umbrite
1
cu ,
2
cu - coef. de umbrire ->tab.6.9
2 1
o o = =12,5 - retragerea ferestrei in plan orizontal si vertical
S
FE
- suprafata ferestrei [m
2
]
575
max
=
D
I la ora 16 - intensitatea radiatiei solare directe maxime

147
max
=
d
I la ora 12 - intensitatea radiatiei solare difuze maxime
Aporturi de caldura de la incaperile
vecine neclimatizare (vara)

Pentru peretii interior

= ) ( ti tvm S U Q
PI PI iv
[W]

4 , 1
71 , 0
1 1
= = =
PI
PI
R
U [W/m
2
K]
71 , 0
27 , 0
125 , 0
8
2
= + = =
PE PI
R R
tvm = tml+Az+5 = 22,2+7+5= 34,2 [C]
tml tabel cu localicati 3.1 col.5

Degajari de caldura de la sursele
interioare (vara)

1) Degajarea de caldura de la oameni

4350 145 30 = = =
om om
q N Q [W]
N=30- numarul de persoane
om
q - degajarea specifica de caldura a unei persoane in functie de activitate [W/pers.]
banci q
om
=145

2) Degajarea de caldura de iluminatul electric

2796 3495 8 , 0 = = =
inst il
P B Q [W]
B- coefficient care tine seama de partea de energie electrica transformata in caldura
B = 0,8 pentru surse fluorescente
inst
P - puterea instalata a surselor de iluminat [W]
3495 15 233 = = =
il tavan inst
q S P [W]
15 =
il
q [W/m
2
]

3) Degajarea de caldura de la echipamentul electronic de birou

inst eb
P Q ~ -> tab.8.3Calculatoare 7 buc. = 7x200= 1400 [W]
Servere 1 buc.=1000 [W]
Imprimante cu laser 3 buc.=3x250 =750 [W]
Copiator 1 buc. = 300 [W]


Calculul sarcinii de umiditate vara

3 3
10 81 , 0 10 027 , 0 30

= = =
om
q N Gv [kg/s]
N=30 - nr.de persoane
3
10 027 , 0
1000 * 2568
70
1000

= =

=
hv
ql
q
om


ql - degajarea de caldura latnta a omului
hv- entalpia vaporilor de apa la temperatura corpului uman 37[C]

hv = 1,8 t +2500 = 1,8x37+2500 = 2568 [Kj/Kg]


Calculul sarcinii de umiditate iarna

1013 10411 9398
deg
= = =
P
Q Q Qi [W]
9398 1000 2 / 2796 4350 2 /
deg
= + + = + + =
eb il om
Q Q Q Q [W]
28 , 10411 ) ( = E = A E = te ti US t US Q
P
[W]

Gi = Gv = 0,81*10
-3
[kg/s]

Raza procesului

24691
10 81 , 0
20
3
=

= = E

Gv
Qv
v [kj/kg,v]

1250
10 81 , 0
013 , 1
3
=

= = E

Gi
Qi
i [kj/kg,v]

Calculul debitului de aer pentru
instalatia de climatizare

Situatia de vara
Debitul de aer se determina vara urmarind ca pentru iarna sa se adopte aceleasi
debite. Se cunoaste: Qv, Gv, v, Iv, Ev
Se determina: Cv, D

tc ti t = A => t ti tc A = [C]

xc xi
Gv
hc hi
Qv
D

= [kg/s]
V
Dv
n = [h
-1
]
V volumul incaperii

Cv -> tc
hc Ci=?
xc D=ct
c

D =
xc xi
Gi
hc hi
Qi

[kg/s] => hc = hi -
D
Qi

xc = xi -
D
Gi

Ci => tc, hc, xc, c

D = Dp Drec

IDA2 - calitate medie a aerului interior
IDA3 - calitate moderata a aerului interior

b
q
pard
A
p
q N Dp + =
25 =
p
q [m
3
/h,per] (IDA2)
15 =
p
q [m
3
/h,per] (IDA3)
52 , 2 =
b
q [m
3
/h,per] (IDA2)
44 , 1 =
b
q [m
3
/h,per] (IDA3)

Situatia de iarna

Parametrii aerului recirculat
hc = hi - 67 , 41
15 , 2
013 , 1
41 =

=
D
Qi
[kj/kg]
xc = xi - 2 , 7
15 , 2
81 , 0
8 , 7 = =
D
Gi
[g/kg]

Ci => tc = 22,5 [C]
hc = 41,67 [kj/kg]
xc = 7,2 [g/kg]
c = 44 [%]
Debitul de aer se mentine acelasi si pentru perioada de iarna.

Dtot = Dp Drec => Drec = Dtot- Dp = 6300-1337= 4962,84 [m
3
/h] = 1,68 [kg/s]

Dp= N
p
q + Apard ] /
3
[ 1337 52 , 2 * 233 25 * 30 h m
b
q = + =


Procese de tratare complexa a aerului

Determinarea parametrilor punctului de amestec M


hm =
D
i
h
rec
D
e
h
p
D +

xm =
D
i
x
rec
D
e
x
p
D +

Proces complex vara cu control al temperaturii:
Pentru trasarea procesului de tratare se cunosc din etapele anterioare de calcul
urmtoarele elemente:
-
starea aerului exterior E
v
, prin parametrii t
ev
i x
cl
;

-
starea aerului interior I
v,
prin parametrii t
i
i
i
;

- sarcina termic i de umiditate de var Q
v
i G
v
i raza procesului
v
=
v
v
G
Q
;
- starea aerului climatizat C, aflat la intersecia dreptei t
c
cu dreapta paralel la e
v

dus prin punctul I
v
;
- debitul de aer necesar pentru climatizare Dtot, debitul de aer proaspt Dp i
debitul de aer recirculat Drec.


hm = ] / [ 27 , 57
6300
) 56 * 4962 62 * 1337 (
kg kj =
+


xm = ] / [ 86 , 10
6300
) 2 , 11 * 4962 6 , 9 * 1337 (
kg g =
+

Enumerarea proceselor:
- I
v
+E
v
= M - proces de amestec;
-M C - proces de racire;

Proces complex iarna cu umidificare izoterma:
Pentru trasarea procesului de tratare se cunosc din etapele anterioare de calcul
urmtoarele elemente:
-
starea aerului exterior E
i
, prin parametrii t
e
i x
e
;

-
starea aerului interior I
i,
prin parametrii t
i
i
i
;

- sarcina termic i de umiditate de iarn Q
i
i G
i
;
- debitul de aer necesar pentru climatizare Dtot, debitul de aer proaspt Dp i
debitul de aer recirculat Drec.

Enumerarea proceselor:
- I
i
+E
i
= M - proces de amestec;
- M P - proces de nclzire;
- P C - proces de umidificare izoterm;
- C I - proces n ncpere.


hm = ] / [ 5 , 29
6300
) 41 * 4962 ) 13 ( * 1337 (
kg kj =
+


xm = ] / [ 4 , 6
6300
) 8 , 7 * 4962 8 , 0 * 1337 (
kg g =
+Calculul puterii bateriei de incalzire/racire
+ umidificare izoterma

Vara:
] [ 76 , 31 ) 5 , 42 27 , 57 ( 15 , 2 )
'
( kW
c
h
m
h
tot
D
BR
Q = = =

Iarna:
] [ 5 , 21 ) 5 , 29 5 , 39 ( 15 , 2 ) ( kW
m
h
p
h
tot
D
BI
Q = = =
] / [ 72 , 1 ) 4 , 6 2 , 7 ( 15 , 2 ) ( s g
m
x
c
x
tot
D
abur
G = = =

Centrala de tratare a aerului (CIAT) model suprapus.

Racorduri ventilator aer evacuat ] [ 310 910 mm x
ev
= |
Racorduri ventilator aer aspirat ] [ 464 464 mm x
asp
= |

Racord aer proaspat ] [ 310 910 mm x
ap
= |
Racord aer de introducere ] [ 464 464 mm x
ai
= |

Calculul gurilor de aer introdus

Dtot = 6300 [m
3
/h]
] /
3
[ 350
18
6300
.
1
h m
anemost nr
Dtot
anemostat
D = = =

- Bataia in plan orizontal
] [ 46 , 1
4
585
4
m
A
a = = =
] [ 3 , 1
4
520
4
m
B
b = = =

- Bataia in plan vertical

y = hutil hzl = 3,5 1,2 = 2,3 [m]

hutil inaltimea camerei = 3,5 [m]
hzl inaltimea zonei de lucru = 1,2 [m] pentru birouri


Claculul gurilor de aer evacuat

Debitul de aer evacuat.

Dev = 0,9*Dtot = 0,9*6300 = 5670 [m3/h]

] /
3
[ 800
7
5670
.
1
h m
anemost nr
Dev
anemostat
D = = =

Calculul conductelor de aer pentru
introducere/ refulare


- Se realizeaza schema monofilara pentru stabilirea tronsoanelor
- Dimensionarea se face dupa metoda vitezelor crescatoare de la gura de introducere
la ventilator.

4
2
rac
Gi
D
rac
v
| t
=


v
D
cond
A = - pentru conducte rectangular

h a
D
reala
v

=

A si h sunt marimi standardizate din 25 in 25 [mm]


Dimensionarea conductelor de aer proaspat si evacuat
58 , 0
3
75 , 1
= = =
cond
tot
AP
v
D
Sc [m
2
] STAS 1200x500 [mm]
58 , 0
3
75 , 1
= = =
cond
tot
AE
v
D
Sc [m
2
] STAS 1200x500 [mm]
Dimensionarea prizei de aer proaspat

44 , 0
4
75 , 1
= = =
AP
tot
AP
vp
D
Sp [m
2
] STAS 1300x600 [mm]
Cu dimensiuniile STAS intram in catalogul FranceAir si se alege priza de aer proaspat
rectangulara GLF
p = 50 [Pa]Alegerea ventilatorului de introducere si evacuare a aerului

Introducere:
6300 = Dtot [m
3
/h]
] [ 1100
. int
Pa p p p p p
CAP PAP CTA rod tot
= A + A + A + A = A

. int rod
p A - pierderea de sarcina din conductele de introducere
CTA
p A - pierderile de sarcina din centrala de tratare a aerului 400 [Pa]
PAP
p A - pierderea de sarcina pe priza de aer proaspat = 50 [Pa]
CAP
p A - pierderea de sarcina din conducta de aer proaspat = 20 [Pa]

Se alege din catalog FranceAir ventilatorul de tip Sygma XTA 15/7

Evacuare:
5670 = Dev [m
3
/h]
] [ 418 33 25 360 Pa p p p p
CAEv GAEv aspiratie tot
= + + = A + A + A = A

aspiratie
p A - pierderea de sarcina din conductele de aspiratie = 360
GAEv
p A - pierderile de sarcina din gura de aer evacuat = 25 STAS 1200x600
CAEv
p A - pierderea de sarcina din conducta de aer evacuate in exterior = 33

Se alege din catalog FranceAir ventilatorul de tip Sygma XTA 20/10