Sunteți pe pagina 1din 8

TEME OBLIGATORII

TEMA NR. 1
La variabila capacitate generala de argumentare subiectii testati au obtinut
rezultatele prezentate mai jos.
Realizati etalonul in decile , respectiv cvartile si precizati in care decil , respectiv
cvartil se gaseste un subiect care a obtinut nota 23,08.
Valori
2,78
3,92
5,41
9,38
10,00
10,81
10, 87
12,12
13,51
14,71
15,56
16,67
17,65
17,95
19,15
20,45
20,59
21,05
21,57
22,86
23,08
23,26
23,53
24,44
25,53
28,57
30,23
,
.........

Frecv
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
.........

Procent
2,9
2,9
5,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
5,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
14,7
.........

Procent valid
3,4
3,4
6,9
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
6,9
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
Missing

Procent cumulat
3,4
6,8
13,7
17,1
20,5
23,9
27,3
30,7
34,1
37,5
40,9
44,3
47,7
51,1
54,5
57,9
61,3
68,2
71,6
75
78,4
81,8
85,2
88,6
92
95,4
98,8

Pentru calcularea cvartilelor si decilelor se calculeaza procentul cumulat.

N = 34
% Procent = 1 (frecventa) : N x 100 = 1 :34 x 100 = 2,9
Procent valid = 1: 2,9 x 100 = 3,4
X ( scor)= 23.08
Cvartil= ?
Decil = ?
5 / 14,7 missing = valori lipsa
Etalon in cvartile 25%
(Q1)
50%
(Q2)
75%
(Q3)
4 clase

50%

25%
---------------/-------------------/--------------------/---------------
I
II
III
IV
Q1
Q2
Q3
25% = 23,9 , iar Q1 =10,81 ---- am ales valoarea cea mai apropiata de 25 %
din rubrica procent cumulat, adica 23,9
50% = 47,7------- Q2 = 17,65
75% = 75 ------- Q3 = 22,86
I
10,81 II
17,65
III
22,86 IV
-----------------/-------------------/---------------------/----------------
Q1

Q2

Q3

Caracteristici ale grupurilor:


I de la scorul minim pana la 10,81
II de la 10,82 17,65
III de la 17,66 22,86
IV de la 22,87 pana la scorul maxim
Unde X = 23,08 subiectul care a obtinut scorul 23,08 se gaseste in clasa
( rangul) IV este foarte bun la capacitatea generala de argumentare.

Etalon in decile:

-impartim in 10 clase cu 9 puncte ( Q1 .....Q9);


-valori de 10% ( alegem valoarea cea mai apropiata de 10% din rubrica
procent cumulat 10%---6,8 unde Q1 = 3,92)
- valori de 10%= 6,8 Q1 = 3,92
- valori de 20% =17,1 Q2 = 9,38
- valori de 30% =27,3 Q3 = 10,87
-valori de 40%=37,5 Q4 = 14,71
-valori de 50%=47,7 Q5 = 17,65
-valori de 60%=57,9 Q6 = 20,45
-valori de 70%=68,2 Q7 = 21,05
-valori de 80%=78,4 Q8 = 23,08
-valori de 90%=88,6 Q9 = 24,44
I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
3,92
9,38 10,87
14,71 17,65 20,45 21,05 23,08 24,44
---/----------/---------/-----------/----------/----------/---------/-----------/----------/---------
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Caracteristici ale subiectilor:
I de la scorul minim 3,92
II de la 3,93 9,38
III de la 9,39 10,87
IV de la 10,8814,71
V de la 14,72 17,65
VI de la 17,66 20,45
VII de la 20,46 21,05
VIII de la 21,0623,08
IX de la 23,09 24,44
X de la 24,45 la scorul maxim
Unde X = 23,08 se gaseste in rangul VIII
TEMA NR. 2
Un grup de subiecti care au fost examinati folosindu-se un test care
masoara nivelul de umor , a obtinut urmatoarele rezultate, M = 7,5;
SD = 3,25
Transformati in note Z scorurile brute 2,25; 15,5 si evaluati subiectii
care au obtinut aceste scoruri.
M = 7,5
SD = 3,25
Scoruri brute 2,25 / 15,5

Z= Xi - x / S
x
---------/-----------/---------/--------/----------/---------/----------/--------
-2,25

4,25 7,5

10,75

14

17,25

Z1 = X1- x / S 2,25-7,5/ 3,25 -5,25/3,25 Z1 = -1,62 (scor scazut, slab


,nivel scazut al trasaturilor masurate de studio- peste o abatere fata de medie)

Z2 = X1- x / S 15,5-7,5/3,25 8/3,25 Z2 = 2,46 (scor ridicat foarte


bun,nivel ridicat al trasaturilor masurate de test- 2 abateri si jumatate)

TEMA NR. 3
Un grup de subiecti au obtinut urmatoarele rezultate:
Autocontrol: M1 = 19,8 , SD1 = 3,8
Nivel motivational : M2 = 5,9 SD2 = 3,3
Sociabilitate : M 3 = 14,8
SD3 = 2,5
Rezistenta la oboseala : M4 = 13,4
SD4 = 4,3
Rezultatele obtinute de doi subiecti la aceste probe sunt:
Autocontrol: S1 = 26 , S2 = 18
Nivel motivational : S1 = 24 , S2 = 25
Sociabilitate : S1 = 10 , S2 = 3
Rezistenta la oboseala : S1 = 7 , S2 = 25;
Cerinte:
La care dintre probe a obtinut subiectul 1 cele mai bune rezultate?
La care dintre probe a obtinut subiectul 2 cele mai slabe rezultate?
Realizati ierarhia subiectilor in functie de notele obtinute de subiecti la cele
4 probe.
Autocontrol

Nivel emotional

Sociabilitate

X a=19,8

X ne=5,9

X s=14,8

Rezistenta
la oboseala
X ro= 13,4

S a = 3,8

S ne=3,3

S s=2,5

S ro=4,3

X1 =26

X1 = 24

X1=10

X1=7

X2 = 18

X2 = 25

X2=3

X2=25

A)

X1= A1,NE1,S1,Ro 1 -Z= X- x / S


Z1A= Xa- xA
/ Sa=26-19,8 / 3,8 = 6,2/3,8=1,63
Z1NE=X - x / S =24- 5,9 / 3,3 = 18,1 / 3,3 =5,48
Z1s = X - x/ S = 10-14,8 / 2,5 = -4,8 / 2,5 = - 1,92
Z1Ro = X - x / S = 7-13,4 / 4,3 = -6,4 / 4,3 = -1,48
Subiectul 1 (x1) a obtinut a obtinut cele mai bune rezultate la proba
nivel emotional 5,48
Z1ne = 5,48
B)

Z2 A= X- x / S 18-19,8 / 3,8= -1,8 / 3,8= - 0,47


Z2 NE = X- x / S 25-5,9 / 3,3 =19,1 / 3,3= 5,78
Z2 S = X- x / S 3-14,8 / 2,5 = - 11,8 / 2.5 = - 4,72
Z2 RO= X- x / S 25-13,4 / 4,3 = 11,6 / 4,3 =2,69

Subiectul 2 (x2) a obtinut cele mai slabe rezultate la proba


sociabilitate - 4,72
Z2S= - 4,72
C) AUTOCONTROL
LOCUL I SUBIECTUL 11,63
LOCUL II SUBIECTUL 2 -0,47
NIVEL EMOTIONAL
LOCUL I SUBIECTUL 25,78
LOCUL II SUBIECTUL 1 5,48
SOCIABILITATE
LOCUL I SUBIECTUL 1-1,92
LOCUL II SUBIECTUL 2 -4,72
REZISTENTA LA OBOSEALA
LOCUL I SUBIECTUL 22,69
LOCUL II SUBIECTUL 1 -1,48

TEMA NR. 4

Demonstrati cu ajutorul unui exemplu care este modalitatea de comparare


a valorilor diferitelor categorii sau a rezultatelor intre aceleasi categorii obtinute in
doua cercetari diferite intr-o scala nominala.
Tip temperamental

Vizeaza tipul
temperamental

Sangvinic
Flegmatic
Coleric
Melancolic

Frecventa

3
5
4
8

0,15 ( f/N-3/20)
0,25
0,2
0,4

N = 20
Cea mai mare frecventa o au flegmatcii si sangvnicii.
Fa( frecventa absoluta) = Fn (frecventa relativa) / N
TIP
TEMPERAMENTAL
Sangvinic
Flegmatic
Coleric
Melancolic

FRECVENTA

FRECVENTA
ABSOLUTA

10
8
12
6

0,27
0,22
0,33
0,16

N= 36

TEMA NR. 5
In urma aplicarii unui test s-a obtinut un coeficient de fidelitate
Rxx=0,63. Abaterea standard a scorurilor observate este Sx = 2,9.
Calculati intre ce limite se poate situa un scor adevarat al subiectilor
care au acelasi rezultat observat de 7, cu o probabilitate de 68%.
Rxx = 0,63
Sx = 2,9
X=7
A=?

A=XSest
Sest = Sx 1-rxx
A= scor adevarat

Sest = 2,9 x 1- 0.63=2,9 x 0,37= 2,9 x 0,60=1,74

A = 7 1,74 7- 1,74 < A < 7 + 1,74 5,26 < 8,74


8,74 5,26= 3,38
Interpretare :
r xx = 0,63 x 100 63% din varianta scor observat provin din varianta scor
adevarat si 37% din varianta scor observat provin din varianta scor eroare.
Pentru un scor observat x = 7, rezultatele adevarate pot fi situate in
intervalul 5,26<A<8,74, de 63%.

TEMA NR. 6
Intre variabilele atractia pentru o anumita profesie si realizare in plan
social s-a obtinut un coeficient de corelatie de r xy= 0,52.
Interpretati coeficientul de validitate obtinut.
r xy= 0,52
r xy = r xy . 100
r xy = ( 0,52) . 100 =0,27 . 100 = 27% 27% din varianta variabilei
atractie pentru o anumita profesie este explicata de varianta variabilei
realizare in plan social.
TEMA NR. 7
Un grup de subiecti li sau aplicat 3 scale :deductie , evaluare argumente si
evaluare ipoteze .Dupa realizarea inventarului statistic de baza sumar , s-au
obtinut urmatoarele rezultate :
Deductie M1 = 8,6
SD1 = 1,9
Evaluare argumente M2 = 8,7 SD2 = 2,2
Evaluare ipoteze M3 = 9,3
SD 3= 2,1
Doi subiecti au obtinut urmatoarele rezultate :
Deductie x1 = 2
SD1 = 11
Evaluare argumente x1 =12 x2 = 7
Evaluare ipoteze x1 = 9
SD =8

1. Transformati in note T , stanine si note sten rezultatele obinute de cei doi


subiecti.
2. La care dintre scale a obtinut primul subiect cele mai slabe rezultate ?
3. La care dintre scale a obtinut primul subiect cele mai bune rezultate ?
4. Ierarhizati subiectii in functie de rezultatele obtinute la cele trei scale.
Deductie
M1 = 8,6
SD1 = 1,9

Evaluare argumente
M2= 8,7
SD2 = 2,2

Evaluare ipoteze
M3= 9,3
SD3= 2,1

X1= 2
X2 =11

X1=12
X2 = 7

X1=9
X2= 8

A) CONDITIA : Subiectul 1 la proba deductie


T = x + S . Z, unde x=
50 , s =10
T1 D= 50+10 x Z1D50+10 x (-3,47)=50 34,7=15,3
Z1D = X - x / S 2 8,6 / 1,9 = - 6,6 / 1,9 = - 3,47
Z1EA = X - x / S12 8,7 / 2,2 = 3,3 / 2.2 = 1,1
Z 1 EI = X - x / S9 9,3 / 2,1 = - 0,3 / 2,1 = - 0,14