Sunteți pe pagina 1din 11

1

PROIECT GATAG 2

PROIECTAREA UNEI CALDARINE CU ARZTOR

S se efectueze calculul termic i fluido-dinamic al unei caldarine cu arztor cu
urmtorii parametrii:
- debitul cldrii: h kg D / .... .......... = ;
- presiunea cldrii: bar P .. .......... = ;
- temperatura aburului saturat: C t
o
.. .......... = ;
- temperatura apei de alimentare: C t
o
aa
.. .......... = ;
- randamentul cldrii: . .......... = q ;
- coeficientul excesului de aer: . .......... = o .
Compoziia procentual a combustibilului este:
- carbon: .........% =
i
c ;
- hidrogen: .........% =
i
h ;
- sulf: .........% =
i
s ;
- azot: .........% =
i
n
- ap: .........% =
i
w
% 100 = + + + +
i i i i i
w n s h c


CAPITOLUL 1.
CALCULUL TERMIC

Prin calculul termic de proiectare a unei caldarine navale se determin dimensiunile
focarului i a suprafeei vaporizatorului, astfel nct s se realizeze o anumit producie de
abur la paramerii precizai.

1. CALCULUL CANTITILOR DE AER DE ARDERE I GAZE DE ARDERE

1.1. Puterea caloric inferioar a combustibilului:

( ) | | kg kJ w s o h c Q
i i i i i
i
/ 12 , 25 109 1030 339 + =

1.2. Volumul teoretic de aer uscat necesar arderii:

| | comb kg m
o s h c
V
N
i i i i
o
a
. /
100
7 , 0
100
6 , 5
100
867 , 1
21 , 0
1
3
|
|
.
|

\
|
+ + =
2

1.3. Masa teoretic de aer necesar arderii:

| | comb kg kg
o s h c
G
i i i i
o
a
. /
100 100 100
8
100
667 , 2
232 , 0
1
|
|
.
|

\
|
+ + =

1.4. Volumul teoretic de aer umed:

( ) | | comb kg m V x V
N
o
a um
o
a
. / 00161 , 0 1
3
+ =
07 , 0 = x

1.5. Volumul real de aer uscat necesar arderii:

| | comb kg m V V
N
o
a a
. /
3
=o

1.6. Volumul real de aer umed necesar arderii:

| | comb kg m V V
N um
o
a um a
. /
3
=o

1.7. Volumul teoretic de gaze triatomice:
| | comb kg m
c
V
N
i
o
CO
. /
100
867 , 1
3
2
=
| | comb kg m
s
V
N
i
o
SO
. /
100
375 , 0
867 , 1
3
2

=
| | comb kg m V V V
N
o
SO
o
CO
o
RO
. /
3
2 2 2
+ =

1.8. Volumul teoretic de gaze biatomice:

| | comb kg m
n
V V
N
i
o
a
o
N
. /
100
8 , 0 79 , 0
3
2
+ =

1.9. Volumul teoretic de gaze arse uscate:

| | comb kg m V V V
N
o
N
o
RO
o
gu
. /
3
2 2
+ =

1.10. Volumul teoretic al vaporilor de ap din gazele de ardere:

| | comb kg m V x
w h
V
N
o
a
i i
o
O H
. / 00161 , 0
100
9
244 , 1
3
2
+
+
=

3

1.11. Volumul teoretic de gaze umede:

| | comb kg m V V V
N
o
O H
o
gu
o
ga
. /
3
2
+ =

1.12. Volumul real de gaze de ardere uscate:

( ) | | comb kg m V V V
N
o
a
o
gu gu
. / 1
3
+ = o

1.13. Volumul real al gazelor de ardere:

( ) | | comb kg m V V V
N um
o
a
o
ga ga
. / 1
3
+ = o

1.14. Masa real a gazelor rezultate n urma arderii:

| | comb kg kg V x M
o
a ga
. / 306 , 1 1 + =

1.15. Densitatea coninutul de gaze umede:

| |
3
/
N
ga
ga
m kg
V
M
=

1.16. Compoziia procentual a gazelor de ardere anhidre:

| | % 100
2
2
=
gu
o
CO
V
V
CO
| | % 100
2
2
=
gu
o
SO
V
V
SO
( )
| | % 100
1 21 , 0
2


=
gu
o
a
V
V
O
o

( )
| | % 100
1 79 , 0
2
2

+
=
gu
o
a
o
N
V
V V
N
o


1.17. Compoziia procentual a gazelor de ardere umede:

| | % 100
2
2
=
ga
o
CO um
V
V
CO
4

| | % 100
2
2
=
ga
o
SO um
V
V
SO
( )
| | % 100
1 21 , 0
2


=
ga
o
a um
V
V
O
o

( )
| | % 100
1 79 , 0
2
2

+
=
ga
o
a
o
N um
V
V V
N
o

( )
| | % 100
1 00161 , 0
2
2

+
=
ga
o
a
o
O H um
V
V V
O H
o


- Verificare: % 100
2 2 2 2 2
= + + + +
um um um um um
O H N O SO CO


CAPITOLUL 2.
CALCULUL ENTALPIEI GAZELOR DE ARDERE CU TRASAREA
DIAGRAMEI I
g
- t


2.1. Entalpia gazelor de ardere:

| | kg kJ t I t I t I
um
o
a
o
ga ga
/ ) ( ) 1 ( ) ( ) , ( + = o o
unde:
) (t I
o
ga
- entalpia gazelor de ardere rezultate din arderea teoretic;
) (t I
um
o
a
- entalpia excesului de aer;

( ) t V C V C V C t I
o
O H
o
O H
o
N
o
N
o
RO
o
RO
o
ga
+ + =
2 2 2 2 2 2
) (
] / [ ) (
2 2 2 2 2 2
kg kJ V i V i V i t I
o
O H O H
o
N N
o
RO RO
o
ga
+ + =

unde:
] / [ , ,
3
2 2 2
N O H N RO
m kJ C C C - cldurile medii specifice ntre 0 i 2000 ] [ C
o
ale gazelor triatomice
i vaporilor de ap; Valorile vor fi luate din anex.
t V C I
um
o
a um a um
o
a
=
] / [ kg kJ V i I
um
o
a um a um
o
a
=
unde:
] / [
3
k m kJ C
N um a
- cldura specific a aerului umed;
] / [
3
N um a
m kJ i - entalpia specific a aerului umed.
5

CAPITOLUL 3.
CALCULUL RANDAMENTULUI I CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL


3.1. Variaia coeficientului de exces de aer n lungul canalelor de gaze:

Se alege 03 , 0 02 , 0 = Ao .
o o o A =
ev


3.2. Randamentul cazanului:
( )
ex ch ev
q q q + + =100 q
unde:
q
ev
pierderea de cldur cu gazele de ardere evacuate;
q
ch
pierderea de cldur prin ardere chimic incomplet;
q
ex
pierderea de cldur prin pereii cazanului n exterior.
100 =
i
ev
ev
Q
Q
q
( ) ( )
100
, ,

=
i
ev o ga ev ev ga
ev
Q
t I t I
q
o o

unde:
( ) ] / [ .......... , kg kJ t I
ev ev ga
= o - entalpia gazelor de ardere dup ultimul schimbtor de cldur;
( ) ] / [ ... .......... , kg kJ t I
ev o ga
= o - entalpia gazelor de ardere la temperatura de referin i la
coeficientul de exces de aer la evacuare; Valorile acestora vor fi citite din anex n funcie de
o ev
t t , ( C t
o
o
20 = - temperatura mediului ambiant).
] / [ kg kJ Q
i
- puterea caloric inferioar a combustibilului;
] [ C t
o
ev
- temperatura gazelor evacuate.

3.3. Cldura util transmis apei din cazan:
( ) ] / [ '
3600
s kJ i i
D
Q
a
a u
=
unde:
] / [ ' kg kJ i - entalpia aburului saturat; ] / ....[ .......... ' kg kJ i =
] / [ kg kJ i
a
a
- entalpia apei de alimentare. ] / ..[ .......... kg kJ i
a
a
=

3.4. Consumul de combustibil:
] / [
100
s kg
Q
Q
B
i
u

=
q

6

CAPITOLUL 4.
CALCULUL FOCARULUI


4.1. Temperatura teoretic din focar:

] / [ ) (
100
100
) , ( kg kJ t I
q
Q t I
o
o
a
ch
i t ga
+

= o o
unde:
) , ( o
t ga
t I - entalpia gazelor de ardere corespunztoare temperaturii teoretice i coeficientului
de exces de aer;
i
Q - puterea caloric inferioar a combustibilului;
ch
q - pierderea procentual de cldur prin arderea chimic incomplet;
) (
o
o
a
t I - entalpia aerului teoretic necesar arderii unitii de combustibil la temperatura mediului
ambiant;
( ) ] / [ 00161 , 0 1 ) ( kg kJ t C V x t I
o a
o
a o
o
a
+ =
unde:
um
o
a
V - volumul teoretic de aer umed;
] / .........[
3
k m kJ C
N a
= - cldura specific medie la p=ct a aerului;
C t
o
o
20 = - temperatura mediului ambiant atunci ] .........[ C t
o
t
= se determin din diagrama I-t.

4.2. Temperatura gazelor de ardere la ieirea din focar:

] / [
100
) , ( ) , ( kg kJ Q
q
t I t I
i
f
ev
f ga t ga
= o o
unde:
) , ( o
t ga
t I - entalpia gazelor de ardere corespunztoare temperaturii de ieire din focar
t
t i
coeficientul de exces de aer din focar;
f
ev
q - pierderea procentual de cldur prin pereii focarului.
ev
f
ev
q q = 4 , 0
Se alege
f
t din diagrama I-t.

4.3. Cantitatea de cldur realizat prin rcirea gazului de la
t
t la
f
t :

] / [
100
) , ( ) , (
1
s kJ Q
q
t I t I B Q
i
f
ev
f ga t ga
|
|
.
|

\
|
= o o

7

4.4. Cantitatea de cldur realizat prin rcirea gazului de la
f
t la
ev
t :

] / [
100
) , ( ) , (
2
s kJ Q
q q
t I t I B Q
i
f
ev ev
ev ga f ga
|
|
.
|

\
|

= o o
Este ndeplinit condiia:
2 1
Q Q Q
u
+ =

4.5. Grosimea stratului radiant al flcrii:

] [ 6 , 3 m
A
V
S
f
f
=
unde:
] .......[
3
m V
f
= - volumul focarului;
] .......[
2
m A
f
= - suprafaa de radiaie a focarului.

4.6. Coeficientul de atenuare a intensitii radiaiei particulelor de funingine:

( ) ] / 1 [ 5 , 0
1000
6 , 1 2 03 , 0 m bar
h
c
t
K
i
i
f
f

|
|
.
|

\
|
= o

4.7. Coeficientul de atenuare a intensitii radiaiei datorat gazelor de ardere
triatomice:

( )
( ) ] / 1 [
1000
37 , 0 1 1 , 0
6 , 1 78 , 0
2 2
2 2
2
m bar r r
t
p p
r
K
O H RO
f
s
O H RO
O H
g
+
|
|
.
|

\
|

(
(

+
+
=

unde:
] [ 8 , 10
2 2
bari r p p
O H O H
= = - presiunea parial a vaporilor de ap;
] [ 8 , 11
2 2
bari r p p
RO RO
= = - presiunea parial a gazelor de ardere triatomice;
1 8 , 1 = = p s

4.8. Factorul de emisie a prii luminoase a flcrii:
s p K K
fl
f g
e
+
=
) (
1
1 c
4.9. Factorul de emisie a prii neluminoase a flcrii:
s p K
fl
g
e

=1
2
c

8

4.10. Factorul de emisie al flcrii:

2 1
) 1 (
fl fl fl
c e c e c + =
unde: ........ = e - fraciune din volumul focarului ocupat de partea luminoas

4.11. Coeficientul de poziie a maximului de temperatur din focar:

_ b a M =
unde:
a,b coeficieni ce depind de natura combustibililor lichizi; 2 , 0 54 , 0 = = b a
_ - amplasarea relativ a maximului de temperatur din focar n raport cu nlimea focarului.
1
1
h
H
= _
unde:
] .........[m H = - nlimea focarului;
] .........[
1
m h = - nlimea de amplasare a arztorului.

4.12. Coeficientul de murdrie cu masa refractar a focarului:
- unde pentru pcur: 55 , 0 =

4.13. Coeficientul ce ine cont de schimbul de cldur dintre focar i gazele de
ardere:
65 , 0 = |
4.14. Coeficientul de eficien tehnic al focarului:
| =
4.15.Factorul de emisie al focarului:
( ) c c
c
c
+
=
1 1
1
1
f f
f
f


4.16. Cantitatea de cldur prin rcirea gazelor de la temperatura teoretic pn
la temperatura de ieire din focar:
3
2
2
3 3 8
1
1
1
10 10 76 , 5
|
|
.
|

\
|


=

f
t
t f f f
calc
t
t
M
M t t A
Q
c

4.17. Eroarea de calcul:
100
1
1 1

= A
Q
Q Q
calc

Verificare: % 3 < A - calcul corect.
9

CAPITOLUL 5.
CALCULUL VAPORIZATORULUI


5.1. Cldura schimbat prin convecie:

] / [
100
) , ( ) , (
2
s kJ Q
q q
t I t I B Q
i
f
ev ev
ev ev ga f ga
|
|
.
|

\
|

= o o

5.2. Diferena medie logaritmic de temperatur:

f
t T = A
max

ev
t T = A
min

|
|
.
|

\
|
A
A
A A
= A
min
max
min max
ln
T
T
T T
T
m


5.3. Coeficientul de transfer termic prin convecie de la gazele de ardere la pereii
evii de la curgerea longitudinal:

La curgerea longitudinal:
u
S
d
ech
4
=
unde: ] [ 575 , 0
2
m S = - aria seciunii libere;
] [ 688 , 2 m u = - perimetrul splat de gaze.
n funcie de
m
T se citesc din tabele:
- ] / [ mK W - coeficientul de conducie termic a gazelor;
- ] / [
2
s m v - vscozitatea cinematic a gazelor;
-
r
P - criteriul lui Prandtl pentru gaze;
-
e d t
c c c , , - coeficieni de corecie ce depind de temperatura fluidului, de forma canalului,
de lungimea relativ.
] [
2
K
T T
T
ev f
m
+
=
) (
ech
e
d
l
f c =
Cunoatem:
- ] / [ 10 s m W = - viteza medie a gazelor de ardere;
10

ech
e d t ech
c
d
c c c
V
d W
|
.
|

\
|
= Pr 023 , 0 o

5.4. Coeficientul de transfer termic prin radiaie de la gazele de ardere la pereii
evii:
n f r
c o c o

=
952 , 0 95 , 0 = =
f
c c

- gradul de negreal al gazelor de ardere;


] / [ 265 ) , (
2
K m W t t f
n o f n
= o o

5.5. Coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic:

( )
r c
o o e o + =
1

unde: ] / [
2
K m W
c
o - coeficientul de transfer prin convecie de la gaze la evi;
] / [
2
K m W
r
o - coeficientul de transfer prin radiaie de la gaze la evi.

5.6. Coeficientul global de transfer de cldur:

2 1
1 1
1
o o
+
=
real
K
unde:
] / [
2
1
K m W o - coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la pereii evilor;
] / [ 0
2
2
K m W = o - coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la fluidul rece.
La suprafaa de schimb de cldur realizat de evi prin interiorul crora circul
emulsie ap abur, rezistena termic de la perete la fluidul rece se neglijeaz.
|
|
.
|

\
|
<<
1 2
1 1
o o


5.7. Suprafaa de schimb de cldur:
] [
2 2
m
T K
Q
A
m
A
=
unde: K coeficientul global de transfer de cldur.

5.8. Numrul de evi:
' A
A
N =
unde: ] [ 032 , 0 m d = - diametrul evii;
] [ 785 , 0 m l = - lungimea evii;
] [ '
2
m l d A =t
11


CAPITOLUL 6.
CALCULUL FLUIDO-DINAMIC


6.1. Calculul hidrodinamic

6.1.1. Cderea de presiune datorat rezistenei de frecare:
] / [
2
2
2
m N
W
d
e
P
m
m
i
f f
= A
unde: ] .....[m d
i
= - diametrul interior al evii;
] / [ 062 , 4
3
m kg
m
= - densitatea medie a fluidului;

v
d W
ech

= Re - numrului lui Reynolds;4
Re
316 , 0
=
f
- coeficientul de frecare
6.1.2. Cderea de presiune datorat rezistenei de frecare:
] / [
2
2
2
m N
W
P
loc f
= A
unde: 1 =
loc
- coeficientul de rezisten local.
6.1.3. Cderea de presiune datorat accelerrii fluidului:
] / [ 0
2
m N P
acc
= A
6.1.4. Cderea de presiune datorat diferenei de nivel:
] / [
2
m N g H P
m sh
= A
unde: ] [ 65 , 0 m H = - nlimea poriunii considerate;
] / [ 8 , 9
2
s m g = - acceleraia gravitaional.

6.2. Calculul gazo-dinamic
6.2.1. Cderea de presiune datorat rezistenei de frecare:
] [
1
2
2
2
2
bar
T
T
W
d
e
h
c
p ech
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+
= A
unde: ] [K T
c
- temperatura medie a gazelor pe poriunea considerat;
] [K T
p
-temperatura medie a pereilor splai de gaze pe poriunea aleas.
2
ev f
c
T T
T
+
= ; T T T
c p
A + =