Sunteți pe pagina 1din 7

1.Legatura dintre registru cartea mare s registrele sunt cont din cartea mare conturile de reconciliere conturilor analitice conturile contabile

rasp:2

2.Intro inregistrare master de furnizori (inform de baza) sunt urmatoarele nume si adresa codul de indentificare fiscala metode de plata si conditii de plata contul bancar contul de reconciliere rasp:toate

3.gamele de nume se intretin pt fiecare an fiscal in parte si pot si de 2 tipuri game de nr implicite game de nr interne game de nr externe game de nr explicite

rasp:2,3

4.Pe langa tranzactia de creare cont de carte mare sistemul sap permite folosirea si a urmatoarelor tranzactii:

afisare cont carte mare modificare cont carte mare afisare modificare cont carte mare marcare pt stergere cont carte mare rasp:toate

5.Definirea variantelor de stare camp controleaza dispunerea campurilor in momentul inreg unei tranzactii adev fals rasp:adev

6.La crearea unui furnizor exista un camp care permite impartirea furnizorilor dupa diferse criterii, acest camp este furnizorul(codul furnuizorului) codul de companie grupul de conturi

rasp:3

7.La crarea unei banci proprii in sistemul SAP se pot tine informatile nume si adresa banca cont contabil iban cod suift

rasp:1,4

8.Partea de antet a unui doc contabil contine data inreg operat cheia de inreg moneda in care se inreg operatiunea tipul de document

rasp:1,3,4

9.Planul de conturi in sistemul SAP cuprinde toate datele de baza(conturi de carte mare)care sunt utilizate in cadrul unui cod de companie determina caracteristici care controleaza creara datelor de baza ale conturlor de carte mare contine nr si denumirea contului, precum s setari referitoare la controlul contului este o unitate organizatorica in cadrul structurilor contabile care organizeaza afacerea din punct de vedere al gestionarii bugetelor

rasp:1,3

10.Registrele secundare in sap furnizorii carte mare clientii imobilizarile

rasp:1,3,4

11.Segmentele de aface in care este impartita o firma pot fi repartizare in SAP prin intermediul Planul de conturi Elemental SDA Dom de activitate Domeniul de gestiune

Rasp :3

12.Cheile de inreg au un rol foate important in sist SAP pt k prin interm lor se stabileste Dak contul este fol pe debit sau credit Dak contul este activ sau inactiv Dak contul utilizat permite fol anumitor tipuri de conturi(client sau furnizor) Nu se fol chei de inreg in sist SAP Rasp :1,3

13.In tranzactia de afisare modificari cont de carte mare Campul care a suferit modificari Utilizatorul care a realizat modificarile Data si ora la care sau reailzat modif Doar valoarea noua in care a fost modif respectivul camp

Rasp:1,2,3

14.Ce unitati orgizationar permit sa se calc in parallel atat amortizarea contabila cat si amortizarea fiscal pentru acelasi mijloc fix Cheile de amortizare Domeniile de amortizare Planurile de amortizare

Raps :2

15.Care este data de incepere a amortizarii contabile contabile in SAP pt un anumit mijloc fix Se amortizeaza incepand cu luna achizitiei Se amortizeaza cu luna urmatoare achizitiei Se amortizeaza conform cheii de amortizare Se amortizeaza cu luna urmatoare capitalizarii Se amortizeaza incepand cu luna capitalizarii

Rasp :3

16.Cum se stabileste durata de amortizare a unui mijloc fix in SAP

Se amortizeaza implicit pe 5 ani dak nu se Se introduce manual durata amortizarii in momentul crearii mijlocul fix Durata de amortizare este data de cheia de amortizare Durata de amortizare se compl implicit cu durata medie specificata completat in codul de clasificatie mijloacelor fixe Rasp :2,4

17.Prin alocarea mijlocului fix la o clasa de mijloace fixe Contul de bilant in care se inreg mij fix Contul de bilant in care se inreg amortizarea Contul de cheltuiala pe care se inregistreaza amortizarea Durata de amortizare Nr de inventar Rasp :1,2,3

18.Care din urm campuri din date de baza ale unui mijloc fix pot fi modif dupa achizitie Descrierea mijloc fix Data de achizitie Data capitalizarii Casarea mijlocului fix Rasp :1,3

19.Care este cheia de inreg in contabilitate a unui mijloc fix pe debit

40

70

31

50

Rasp :2

20.Cum se poate schimba in sap clasa mijlocului fix Se modifica datele de baza ale mijlocului fix Se creaza alt mijloc fix cu clasa noua si se inregistreaza o tranzactie de transfer Se apeleaza tranzactia de modificare clasa mijloc fix

Rasp :2

21.Nr. codului mijlocului fix este alocat :

Conform gamei de nr definita la nivel de companie Conform gamei de nr definita la nivel de domeniu de amortizare Conform gamei de nr definita la nivel de clasa de mijloace fixe

Rasp :3

22.Valoarea retrasa prin casare dintr-un mijloc fix poate fi Valoarea intreaba a mij fix Un procent din valoare mij fix O suma introdusa manual Rasp :2,3

23.Modulul de gestiune al fondurilor urmareste Gestionarea eficienta a resurselor financiare ale unitatii pe surse de finantare Gestionarea bugetelor unitatii Gestionarea eficenta al fluxului aloc Rasp :1,2,3

24.Datele de baza specifice modului de gestiune a fondurilor Pozitia financiara(articolul bugetar) Planul de conturi Fondul Centrul de fonduri Raps :1,3,4

25.Pozitia financiara este elementul aferent clasificatiei economice, reprezinta articolele bugetare s este utilizat pt detalierea veniturilor s chelt dupa tipul acestora :

Rasp :1

Adevarat

Fals

26.Pe langa operatiunea de Afisare pozitie financiara Modificare pozitie financiara Stergere pozitie financiara Arhivare pozitie financiara Rasp :1,2,3

27.Pentru a stabili ce parametrii sa fie completati obligatoriu sau obtionali si care dintre campuri sa fie ascunse in ecranele pt crearea, modificarea si afisarea datelor de baza, se vor configura Editare sir de selectie Grup de conturi Grup de stare camp

Rasp :1

28.Asupra campurilor definite in stare camp pt sir de selectare camp” se pot define urmatoarele actiuni Mascare camp Afisare camp Stergere camp Intrare obtionala Intrare obligatorie

Rasp:1,2,4,5

29.In partea de antet a unui document de buget se introduce informatii referitoare la:

Tipul operatiei(intrare,transfer,retur) Tip document buget Suma Data inregistrare

Rasp:1,2,4

30.in partea de pozitii ale documentului de buget se introduce informatii referitoasre la Data de inreg Pozitia financiara(articolul bugetar) Suma O descriere a pozitiei documentului Rasp :2,3,4

31. Fuxul aloc este reprezentat in sistemul SAP prin operatiile de :

angajare

ordonantare

PLATA

Buget

Rasp :1,2,3

32.In ce infotip i se aloca unei pers o pozitie in companie :

Infotip 0000

Infotip 0001

Infotip 0002

Nici unul

Rasp :2

33. O functie este o clasificare unica a responsabilitatilor in organizatie, cu diponibilitate in definirea pozitiilor

Rasp:1

Adevarat

Fals

34.Care este simbolul prin care se poate define o unitate organizational

F

K

O

U

Rasp:3

35. In ce submodul al modului de resurse umane se poate define organigrama Administrare de personal Managenetul timpului

a si b

Managementul organizitional

Rasp :4

36.Cum se face o modificare in infotipul 0002 de date personale Inlocuind inreg existenta Inregisterand datele noi de la data modificarii lor pana la 31.12.9999

Copiind inreg veche, modificand datele si schimbandule datele de valabilitate, d la datat modificarii pana la 31.12.999

rasp :4

b si c

37.Cautatea in SAP a pers angajate se face dupa

Marca

CNP

Nume si prenume Toate trei

Rasp :4

38.Care sunt principalii pasi in rularea unui proces de PAYROLL si care este ordinea lor Elibereare pt calcul, rularea calcului, verificare rezultalului, corectiile si iesirea din calcul Rularea culcului, eliberearea pt calcul, verificarea rezultatelor, corectiile si iesirea din calcul Eliberarea pt calcul, verificare rezultatului, corectiile

Rasp:1

39.In SAP se fold oar rapoarte standard

Rasp:2

Adevarat

Fals

40.Informatii despre norma de munca o gasim in infotipul 07 timp de lucru planificat Infotupul 8 salarizare Infotipul 16 elemente de contract Primele doua Primele trei

Rasp:4

41. Bifati afirmatiile adevarate cu privire la unitatile logistice :

a)unitatea logistica este o unitate organizationala cu facilitate de productie,depozite sau alte locatii in interiorul unei companii b) unitatea logistica este o unitate organizationala care procura materialele sau serviciile si negociaza conditiile de aprovizionare c)intr-o unitate logistica se tine gestiunea materialelor cu caracteristici diferite d)un cod de companie poate contine mai multe unitati logistice e)unitatea logistica este o organizatie de aprovizionare divizata in grupuri de aprovizionare care sunt responsabile cu operatiile de aprovizionare Rasp:a,d

42. Categoriile de informatii care se introduc la creearea unui material( date de baza 1 si 2) clasificare,

aprovizionare,comert exterior/ date import, date generale unitate logistica/depozitare 1, date generale un logistica/depozitare 2, contabilitate 1 si 2, etc. sunt configurate in functie de :

a)sectorul industrial b)unitate logistica c)tipul materialului d)locul de depozitare Rasp:b

43. Bifati care din afirmatiile de mai jos referitoare la crearea unui material in sap sunt adevarate :

a)materialul poate fi configurat sa accepte stoc negativ b)in datele de baza ale unui material se pot defini un. de masura alternative c)un mat. poate fi alocat la mai multe clase de evaluare (implicit mai multe conturi contabile) d)in datele de baza ale unui mat. pot fi intretinute teste pt comenzile de aprovizionare e)in datele de baza ale mat. se specifica daca acesta va fi evaluat la prêt standard sau prêt variabil

Rasp:a,b,d,e

44. Un furnizor se creeaza in functie de :

a)unitate logistica b)grupul de conturi c)codul de companie d)grupul de aprovizionare e)departamentul de aprovizionare

Rasp:b,c,e

45. La nivelul unui referat de necesitate se pot intretine urm. date :

a)prêt net b)prêt evaluat c)furnizor d)furnizorul dorit e)furnizor fix f)sursa de finantare

g)pozitie financiara

Rasp:b,d,e,f,g

46. Care din urmatoarele fluxuri de achizitii cuprinde operatiile obligatorii de parcurs in sistemul SAP:

a)referat necessitate, comanda aprovizionare, receptive si factura b)cerere oferta, oferta contract, comanda aprovizionare, receptive, factura

c)comanda aprovizionare, receptie si factura Rasp:c

47. Care din urmatoarele fluxuri reprezinta procesul de lucru integrat pt. achizitiile de la furnizor specific

managementului universitar :

a)referat propunere pt planul anual de achizitii, planul anual de achizitii, referat de necesitate, contract, comnda aprovizionare, receptie, factura ; b)referat propunere pt planul anual de achizitii, planul anual de achizitii, referat necesitate, angajament, contract, comanda aprovizionare, receptie, factura, ordonantare, plata ;

c)referat necesitate, comanda aprovizionare, receptie, factura, plata. Rasp:b

48. La creearea unei receptii gestionarul poate modifica :

a)locul de depozitare

b)pretul c)furnizorul d)cantitatea e)data inregistrarii d)unitatea logistica Rasp:a,d,e,

49.

Rasp:

50.

Rasp: