Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data Clasa Locul de desfasurare Disciplina Durata Unitatea de invatare Tema Tipul lectiei Competente generale

a-XI-a E Sala de clasa Contracte economice 50 minute Tipuri de contracte economice Contractul de vanzare-cumparare Combinata-comunicare/insusire de noi cunostinte

-Intocmirea contractelor comerciale necesare desfasurarii unei activitati economice -aplicarea prevederilor contractuale in termini favorabili agentului economic Competente -descrierea caracteristicilor contractului de locatiune speifice -identificarea partilor contractuale si a conduitei acestora -analiza obligatiilor vanzatorului si cumparatorului -elaborarea contractului de vanzare-cumparare intr-un context dat Metode si Expunerea,explicatia,discutia,dialogul,conversatia,exemplificarea procedee didactice Mijloace de Manual,tabla,creta invatare Forme de Colectiv,frontal,pe echipe organizare Material Contracte economice-manual clasa a-XI-a,autori:Constanta bibliografic Vasilescu,Mirela Nicoleta Dinescu,Ed.Oscar Print,Bucuresti 2007

Nr. Momentele crt lectiei 1 Moment organizatoric [3 min] Verificarea insusirii notiunilor transmise in lectia anterioara[10 min]

Activitatea profesorului -stabilesc prezenta elevilor -verfic existenta amterialelor -realizeaza evaluarea elevilor prin intrebari referitoare la continuturile analizate la lectia anterioara.Prezent ati: -def.contr de locatiune

Activitatea elevului -se prezinta absentii -se pregatesc pentru lectie

Strategia didactica Metode/ Mijl de Forme procedee invatare org. conversatia colectiv

Evaluarea

-raspund la intrebarile -dialogul pe care le adreseaza profesorul;

-acordul de vointa prin care o persoana numit alocator se oblige sa transmita unei alte parti numita locatar folosinta temporara,totala sau partiala a unui bun in schimbul unei sume de bani,numita chirie. -locator si locatar -sinalagmatic,cu titlu oneros,consensual,co mutativ,cu executare succesiva -descriu toate obligatile ce decurg din relatia contractuala -prin expirarea termenului prevazut in contract,prin pierirea fortuita a bunului,prin rezilierea pentru

-conversatia

-frontal

-partile contractului -caracteristicile contr

-explicatia

-colectiv

-obligatiile locatarului si locatorului -incetarea contractului de locatiune

exemplificar e

Captarea atentiei si prezentarea noului continut[20 min]

-prezinta competentele specifice temei prezentate

neexecutarea obligatiilor -noteaza in caiete tittlu lectiei anuntate

-conversatia

-colectiv

Operationaliz area noilor cunostinte[15 min]

-analizeaza conceptul Contractul de de vanzarevanzarecumparare si cumparare caracteristicile contractului -notiunea de -descriu obligatiile contract de partilor vanzare cumparare contractante(vanzator -caracteristicile si comparator) contractului -noteaza in caiete -caracterizarea informatiile si contractului de cunostintele vanzareprezentate de cumparare profesor -obligatiile partilor -supravegheaza si -isi insusesc indruma elevii in observatile,aprecieril realizarea temei e,comentariile -face aprecieri cu profesorului si privire la eventual ale colegilor activitatea cu privire la desfasurata raspunsurile date; -imparte clasa in 4 -se impart in 4 grupe echipe:2 de -primesc un exemplar vanzatori si 2 de de contract si o foaie cumparatori de lucru -se aleg care sunt -elevi citesc ce au de cumparatorii si facut care vanzatorii -elevii incep sa -distribuie 4 rezolve ce au de facut exemplare ale -prezinta profesorului contractului de ce au rezolvat. vanzare-isi insusesc noile cumparare celor 4 cunostinte, echipe si cate o -intreaba profesorul foaie de lucru pentru alte nelamuriri -anunta timpul necesar pentru rezolvarea activitatii(10 min)

-expunere

-tabla

-frontal

-creta -colectiv -explicatie Caietul de notite

-fise de lucru contract ul

-colectiv

-dialogul

La sfarsitul exercitiului pe echipe,profesorul verifica daca elevii au inteles care sunt obligatiile fiecarei parti si explica ce a fost in neregula. (5 min)

-dialogul -explicatia

individu al

Schema lectiei Contractul de vanzare-cumparare 1.Notiune-este o conventie incheiata in scris prin care o parte numita vanzator se obliga sa transmita dreptul de proprietate a unui bun asupra altei parti numita cumparator in schimbul primirii unei sume de bani numta pret. Contractul se incheie de catre persoana fizica ce a indeplinit varsta de 18 ani si se afla in deplinatatea facultatilor mintale. 2.Caracteristici: 1.sinalagmatic(bilateral)-da nastere la obligatii resiproce intre partile contractante 2.consensual,valabil prin acordul de vointa al partilor 3.comutativ:obligatiile reciproce sunt cunoscute de parti din momentul incheierii contractului(cuparatorul cunoaste bunul iar vanzatorul cunoaste pretul) 4.solemn:cand este vorba de vanzarea terenurilor agricole se prevede forma autentica a contractului 5.cu titlu oneros:fiecare parte urmareste obtinerea unui interes 6.translativ de proprietate:prin contract se transmite dreptul de proprietate asupra bunului d ela vanzator la cumparator 3.Caracterizarea: Contractul de vanzare-cumparare se incheie prin consintamantul exprimat de ambele parti,etapele incheierii contractului sunt: a)oferta de a contracta b)acceptarea ofertei Aceste momente se materializaeaza odata cu exprimarea vointei partilor prin semnarea actului. Capacitatea partilor presupune ca pot cumpara si vinde totincei carora nu le este oprit prin lege. Elementele princeipale ale contracutului de vanzare-cumparare sunt:bunul supus spre vanzare si pretul platit pentru acesta.Din punct de vedere legal atat bunul ca si pretul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Bunul:-trebuie sa fie determinat sau determinabil -trebuie sa existe in momentul incheierii contractului sau sa paote sa existe pe viitor -sa fie in circuitul civil Pretul:-trebuie sa fie determiant sau determinabil -sa fie exprimat in bani - sa fie sincer(real)si serios(nu fictiv)

4.Obligatiile partilor: a)Obligatiile cumparatorului: -sa ridice bunul cumparat la data prevazuta in contract -sa plateasca bunul la data si in locul prevazute in contract -sa suporte cheltuieli ocazionate de incheierea contractului b)Obligatiile vanzatorului: -sa transfere cumparatorului proprietatea asupra lucrului vandut -sa prefea cumparatorului bunul tranzactionat -sa- garanteze pe cumparator impotriva evictiunii si a viciilor bunului Contractul de vanzare-cumparare poate fi desfiintat daca vanzatorul nu a primit pretul prevazut in contract.Procedura de solicitare a desfiintarii acestui contract se numeste actiune in rezolutiune si are effect retroactive adic avanzatorul poate solicita pe langa pretul prevazut si daune-interese din partea cumparatorului pentru eventualele prejudicii. Orice contract de vanzare-cumparare cu character commercial se negociaza de catre parti iar elementele care trebuie avute in vedere la negociere sunt urmatoarele: -descrierea bunurilor care fac obiectul tranzactiei -cantitatea si calitatea acestor bunuri -modul de strabilire a calitatii -pretul si modul de plata -locul si data primirii si predarii bunului si a banilor -alte elemente(clauze) care tin de bunul tranzactionat precum si de cerintele celor 2 parti.

Foaia de lucru(contract de vanzare-cumparare) Veti primii un exemplar de contract de vanzare-cumparare..Din cele 4 grupe,2 vor fi de vanzatori si 2 de cumparatori. Fiecare echipa citeste contractul de vanzare cumparare si noteaza pe o foaie toate informatiile referitoare la vanzatori,respective cumparatori in functie din ce echipa fac parte:vanzator sau cumparator. Timp de lucru:10 min Dupa acest exercitiu practice fiecare echipa,respectiv,elev va intelege la ce se refera contractul de vanzare-cumparare si care sunt obligatiile fiecarei parti. VANZATOR CUMPARATOR -

Test a-XI-a E Nr.1 1.Definiti contractul de vanzare-cumparare. 2.Enumerati caracteristicile contractului de vanzare-cumparare si definiti 3 dintre ele. 3.Enumerati obligatiile cumparatorului. 4.Incetarea contractului.

Test a-XI-a E Nr.2 1.Definiti contractul de vanzare-cumparare. 2.Enumerati caracteristicile contractului de vanzare-cumparare si definiti 4 dintre ele. 3.Enumerati obligatiile vanzatorului. 4.Caracterizarea contractului.

1-2p 2-2p 3-2p 4-3p 1p oficiu