Sunteți pe pagina 1din 9

PRESCRIPTII TIPIZATE PTR EXAMEN

l.Prescripfie cu un antispastic musculotrop la un bolnav cu colicl abdominal6. Se poate


administra drotaverina, preparatul No-spa compr. de 40 mg.
Rp/ No spa, compr 0,04

Scat.Orig.NrI
D.S. int.3Xl compr/zi 2.Prescripfie cu un beta-Z stimulator selectiv sub formi inhalatorie pentru tratamentul unei crize uqoare de astm brongic. Se foloseqte fenoterolul - preparatul Berotec, spray. Un flacon trebuie sI ajung6 3 luni. Rp/ Berotec, spray Flac. Orig. NrI D.S. inhalatori un puff in uizd. Se poate repeta dupd 5 min, rnex. 12

pltffuri pe zi

3.Prescripfie pentru un bolnav cu distonie neurovegetativi, cu manifestdri digestive qi cardiovasculare. Se recomand6 o asociere de simpatolitice, parasimpatolitice qi sedative, preparatul Calmo gen, capsule.
Rp/ Calmogen, caps.

Scat.Orig.NrI
D.S. int 3Xl caps./zi cu

30' inainte

de mese sau la 2-3 ore dupd mese

4. Prescripfie cu un antiagregant plachetar pentru prevenirea trombozelor arteriale, de ex. a infarctului miocardic acut. Se poate folosi acid acetilsalicilic - preparatul Aspenter,
compr. de 75 mg, odat6 pe zi.
Rp/ Aspenteri compr.film. 0,075

NrW

D.S. int.

I compr pe zi, dupd mdncare

S.Prescripfie cu enzime pancreatice in dispesie, abuz alimentar. Se poate administra preparatul Triferment draj.confindnd tripsindrlipazil qi amilazi. Doza este de t-2 draj. odat6, de 3 ori pe zi, in timpul meselor sau imediat dup6 mese. A nu se sfardma drajeurile in gurd ! Rp/Triferment, draj. Scat.Orig. Nr D.S. int 3X2 draj. pe zi, tn timpul meselor

6. Prescriplie cu un antiacid la un bolnav cu hiperaciditate gastricd. Se pot folosi: Dicarbocalm, Maalox, Novalox, Gatrobent, etc, care se administreazl intre mese. Comprimatele de Dicarbocalz se sfdrdmd sau se topesc in gur6, ca bomboanele.
Rp/Dicarbocalm, compn

NrL
D.S. int. 3-5 compr. pe zi, tntre mese
,-^.a

\ \

7. Prescriplie cu un antisecretor din grupa hlocan{ilor receptorilor H2 la un bolnav cu ulcer duodenal. Se poate indica ranitidina - preparatul Zantac, compr. de 150 mg, in dozd de 300 mg pe zi, administrate seara, timp de o lun6.
Rp/Zantac, compr. 0,15 g

NrLX
D.S. int. 2 compr. pe zi, seara la culcare, timp de o lund
8. Prescriplie cu un antisecretor din grupa parasimpatoliticelor, inhibitor selectiv al receptorilor Ml de la nivel gastric la un bolnav cu hiperaciditate gastricd. Se indicd pirenzepina - preparatul Gastrozepin, compr. de 25 mg.

Rp/ Gastrozepin, compr25 mg

Scat.Orig.NrI D.S.int.l-0-I compr.pe zi, cu o jumdtate de ord tnainte de mese


g.Prescriplie cu un antisecretor din grupa inhibitorilor pompei de protoni la un bolnav cu ulcer duodenal. Se indicl omeprazolul - preparatul Losec, caps. de 20 mg. Rp/ Losec, caps.20 mg

NTXXX D.S.int. I caps. pe zi, tnainte de mdncare, 30 de zile


10. Prescriplie cu un analog al PGE2 la un bolnav cu gastropatie indus6 de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Se indicd misoprostolul - preparatul Cytotec, compr. de 0,2 mg.

Rp/Cytotec, compr 0,2 mg

NTCXX D.S.int. 4Xl comprpe zi, 30 de zile


11. Prescriplie cu un agent antiHelicobacter pilori la un bolnav cu ulcer gastric. subcitratul coloidal de bismut - preparatul De Nol, compr. de 120 mg.

Se

indicl

Rp/ De Nol,

comprl2} mg

NTCXX
D.S. int. 4Xl compr. pe zi, 30 de zile

12. Prescriplie cu un antivomitiv fenotiazinic la un bolnav cu r[u de migcare. Se indicd proclorperazina - preparatul Emetiral, draj.de 5 mg.

Rp/Emetiral, draj.S mg Scat.Orig.NrL D.S.int. jXl draj.pe zi

antivomitiv antagonist al receptorilor serotoninici 5-HT3 la un gi greluri post radioterapie. Se indicd ondansetronul - preparatul Zofran, vars6turi bolnav cu
13. Prescriplie cu un

compr. de 8 mg.

/t

-\
\

Rp/Zofran, compn Nr.x

I mg

D.S. int. 2Xl compr pe zi

antiemetic gi propulsiv la un bolnav cu sindrom dispeptic. metoclopramidul- preparatul Metoclopramid, compr. de 10 mg.
14. Prescriplie cu un

Se

indicd

Rp/ Metoclopramid, compnl0 mg Scat.Orig.Nr. D.S. int. 3xl compr. pe zi, cu o jumdtate de ord tnainte de mese

15. Prescriplie cu un

purgativ iritant la un bolnav cu constipalie.

Se indicd

bisacodilul

preparatul Dulcolax, draj. de 5 mg.


Rp/ Dulcolax, draj. 5 mg

Scat.Orig.Nr.I int. I draieu seara D.S.


16. Prescriplie cu un purgativ osmotic la un bolnav cu constipalie acutd. Se pot administra macrogoli - preparatele Forlax sau Fortrares (acesta din urm6 mai conline qi sulfat de sodiu, tot purgativ osmotic qi electrolili), plicuri cu pulbere pentru suspensie. Rp/Forlax, pulbere Plic. Nr XX D.S. int.3-4 plicuri pe zi la tnceput, apoi l-2 plicuri pe zi. Se dizolvd un plic tntr- un pahar cu apd.

17. Prescripfie cu un

antidiareic inhibitor al peristaltismului, la un adult. Se indicl


caf,e nu traverseazd

loperamida - preparatul Imodium, caps. de 2 mg, un opioid sintetic


bariera hematoencefalicE.

Rp/Imodium, caps. 0,00 2 g Scat. Orig. Nr. D.S. int. inilial 2 caps. odatd, apoi o caps. dupd fiecare scaun nelegat, max. 8 caps pe zi

18. Prescriplie cu un antitusiv central eupneic (nu depriml centrul respirator). Se indicd oxeladina - preparatul Paxeladine, sirop sau gelule de 40 mg.
Rp/Paxeladine, sirop

Flac.Orig. Nr I D.S.int.2Xl linguri{e pe zi

l9.Prescripfie cu expectorant mucolitic la un adult cu brongitS acut6. Se poate prescrie acetilcisteina - preparatulACC 200,plicuri cu pulbere pentru suspensie oral6 de 200 mg.
Rp/ACC 200, plic cu pulb. 0,2 g NT XXI D.S. int. jXl plicuri pe zi, 7 zile. Un plic se dizolvd tn

pahar cu apd.

20.Prescrip[ie cu un antianginos in crizl de angini pectorali. Se indicd nitroglicerina preparatul Nitroglicerind, cornpimate sublinguale de 0,0005 g. Rp/Nitro glic erind, c ompr. sublinguale 0, 0 00 5 g Scat. Orig. Nr. D.S. sublingual, un compn tn crizd (max. 4 pe zi)

21. Prescriplie cu un nitrat cu actiune prelungitl la un bolnav cu cardiopatie ischemici. Se indic6 izosorbid dinitratul - preparatul Isodinit, comprimate de 20 mg.
Rp/ Isodinit, compr.2O mg

Scat.Orig.Nr.I D.S. int. 2Xl comprimate pe zi (cu pauzd de o zi pe sdptdmdnd)


22.Prescripfie cu un blocant al canalelor calciului din grupa dihidropiridinelor, pentru tratamentul de fond al cardiopatiei ischemice (angind stabild sau variabild - Prinzmetal). Se poate da amlodipina - preparatul Norvasc compr. de 5 mg, care se administreazi intr-o singurl pnzdpe zi.
Rp/ Norvasc, compr 0,005

Scat. Orig. Nr. D.S. int. I compr. pe zi

23. Prescriplie cu un inhibitor al enzimei de conversie al angiotensinei la un bolnav cu HTA. Se poate da enalapril - preparatul Enap, compr. de 10 sau 20 mg, in una sau doud prize zilnice. Tratamentul va fi strict individualizat, in funclie de valorile tensiunii arteriale.
Rp/Enap, compr.0,0l0 g Scat. Orig. Nr D.S. int. 2Xl compr. pe zi

24. Prescriplie cu un blocant aI receptorilor de angiotensini de tip I la un bolnav cu HTA. Se adminisffeazd valsartan - preparatul Diovan, compr. de 80 mg, intr-o singurd prizdpe zi. Rp/ Diovan, compr:8O mg

Scat.Orig.Nr.I D.S. int. I compr. pe zi

25. Prescriplie cu un diuretic tiazidic la un bolnav hidroclorotiazida - preparatul Nefrix, compr. de 25 mg.
Rp/Nefrix, compr25 mg

cu

edeme cardiace. Se indicd

Scat.Orig.NrI D.S.int.l compr pe zi, luni, joi 9i sdmbdtd


26. Prescriplie cu un diuretic de anstr in urgen{e hipertensive. Se poate da furosemidul preparatul Furosemid, fiole de 20 mg.
Rp/Furosemid,

NrM
\

f,

0,02

D.S. i.v. 1-2

f,

tn

tizd de I{TA

27. Prescriplie cu un coronarodilatator selectiv fi antiagregant plachetar la un bolnav cu cardiopatie ischemici. Se indici dipiridamolul - preparatul Dipiridamol, draj. de 25 mg.

Rp/Dipiridamol, draj. 25 mg Scat.Orig.NrI D.S.int. jxl draj. pe zi

28. Prescriplie cu o heparinl cu greutate molecularl mictr pentru profilaxia bolii tromboembolice in chirurgia generalI. Se alege enoxaparina -preparatul Clexane, fiole de
0,04 g.
Rp/Clexane,

f 0,04 g
t2 ore tnaintea intervenfiei chirurgicale, apoi t f pe zi

o.t.r.:;f::,

29.Prescriplie cu un anticoagulant oral la un bolnav cu protezl valvularI. Se indicl acenocumarolul - preparatul Trombostop, eompr. de 2 mg.
Rp/Trombostop, compr 2 rng

Scat.Orig.Nr.I D.S. int.2 cotnpnpe zi diminea_ta (funcfie de INR)

PRESCRIPTII MAGISTRALE PENTRU EXAMEN

l.

Colir cu efect antiglaucomatos

Rp/ Pilocarpina clorhidrat 0,2 Apd distilatd ad 10,0 g


M.f,, oculoguttae

D.S. tn sacul conjunctival 3XI pic pe zi

2.

Colir cu efect midriatic

Rp/ Atropind sulfat 0,1 g Solvent pentru picdturi de ochi ad 10,0

M.f, oculoguttae D.S. tn sacul conjunctival o picdturd pentru ex. fundului de ochi

3. Pic[turi

pentru uz intern cu efect antispastic gi antisecretor

Rp/ Atropind sulfat 0,01 g (zece miligrame) Apd distilatd ad 10,0 g

M$

Sol.

D.S. intern 3X20 pic pe zi, pe un cub de zahdr

4.

Pilule cu efect antispastic

Rp/ Extract uscat de Belladonna 0,02 Papaverina clorhidrat 0,04 g Massae pilulae q.s.

M.f. pit.

D.tal.dos.NrL S.intern 3XI pilule pe zi

5. Pulbere dozatd cu efect antispastic qi analgezic


Rp/ Extract uscat de Belladonna 0,02 Noraminophenazond 0, 5 g Amyli tritici ad 1,0 g

M.f, pulvis D.tal.dos. Nr M in caps. amylac. S. intern 3XI caps. pe zi

6.

Piclturi pentru yzjntgrn cu efect antispastic musculotop

Rp/Papaverina cloqhidrat 0,4 g Apd distilatd ad 10,0 g

/\

M.f,

D.S. intern jX20 pic. pe zi, pe un cub de zahdr

sol

Supozitoare cu efect antispastic, and,gezic gi sedativ

Rp/ Noraminophenazond 0,5 g Papaverina clorhidrat 0,04 Fenobarbital 0,03 g

Buty'i cacao q.s.


M.f, supp. D.tal.dos. Nr VI S. intrarectal, un supozitor tn colicd

8. Picdturi

pentru nas cu efect decongestionant

Rp/ Efedrinn clorhidrat 0,1 g Apd distilatd ad 10,0 g

M.f, rhinoguttae D.S. tnfiecare nard

iXl pic.pe zi

9.

Colir cu efect vasoconstrictor qi midriatic

Rp/ Efedrindclorhidrat 0,3

Apd distilatd ad 10,0 g M.f,, oculoguttae D.S. in sacul conjunctival 3Xl pic. pe zi

10. Pulbere dozatdpentru uz intern pentru prevenirea crizelor de bronhospasm

Rp/ Efedrind clorhidrat 0,03 g Extract uscat de Belladonna 0,005 Papmerina clorhidrat 0,04 g Aminofilind 0,2 g Amyli tritici ad 1,0 g

M.f, pulvis D.tal.dos.Nx XX in caps amylac S. intern 3Xl caps. pe zi, ultima la ora 16

11. Poliune bronhodilatatoare pentru adulfi

Rp/ Efedrind clorhidrat 0,2 g Amino/ilind 2,0 g Sirop simplu 15,0 g Apd distilatd ad /,50,0 g

M$

sol.

/'

D.S, intern 3Xl linguri pe zi, ultima la ora 16.00

12. Pic6turi pentru uz intern cu efect bronhodilatator 9i antitusiv

Rp/ Efedrind clorhidrat 0,3 g


Codeindfosfat Dionind aa 0,2 g Apd distilatd ad 10,0 g M.f, sol. D.S. intern 3X20 pic. pe zi pe un cub de zahdr l3.Pulbere nedozatd,pentru uz intern cu efect antiacid
Rp/ Bicarbonat de sodiu Oxid de magneziu Hidroxid de aluminiu aa 25,0 g M.f.pulvis D. in sacc. S. intern 3Xl lingurile rase pe zi, tntre mese

l4.Pulbere dozatd,pentru uz intem cu efect antiulceros

Rp/ Carbonat de calciu Hidroxid de aluminiu aa 0,j g


Extract uscat de Belladonna 0,02 g Papaverina clorhidrat 0,04 g M.f, pulvis D.tal. dos. NrW in caps. amylac. S. intern 3Xl caps. pe zi
15. Praf pentru combaterea constipaliei

Rp/ Sulfat de magneziu 50,09


,.t

----.D.5.
\

intern

lingurd tntr-oiumdtate

de

pahar cu apd

16. Pulbere dozatdpentru uz intern cu efect antidiareic

Rp/ Carbonat de calciu Subsalicilat de bisrnut aa 0,4 Codeinafosfat 0,02 g

M.f, pulvis

D.tal.dos.NrW in caps, amylac.


S. intern

jXl

caps. pe zi

17. Solulie pentru combaterea diareei

Rp/ Ttncturd de Opiu 1,5 g D.S. intern 20 picdturi odatd, la nevoie


18. Solulie de acid clorhidric diluat in scop substitutiv Rp/ Acid clorhidric diluat 50,0

g
J

D.S. intern 3A picdturi tntr-o jumdtate pahar cu apd (se bea cu paiul tn timpul meselor

principale)
1

9.Infuzie expectorantd

Rp/ Infuzie din raddcind de Primula 4,0 g/150,0

D.S. intern 3xI linguri pe zi 20. Infuzie expectorant6 cu edulcorant


Rp/ Infuzie din rdddcind de lpeca 0,5 g/150,0 g Sol.de clorurd de amoniu cu ulei de anason 5,0

M.D.S. intern 3xI linguri pe zi


21. Picituri pentru uz intern cu efect antitusiv Rp/ Codeinafosfat 0,2 g Apd distilatd ad 10,0 g M.f, sol. D.S. intern 3x20 picdturi pe zi pe un cub de zahdr 22. Poliune cu efect bronhodilatator gi expectorant
Rp/ Efedrina clorhidrat 0,2

Aminofilind 2,0 g Iodurd de potasiu j,0 g Glicerol 30,0 g Apd distilatd ad 150,0 g M,f, sol. D.S. intern 3XI linguri pe zi, ultima la ora 16
23. Supozitoare cu efect antidispneic cardiac
Rp/ Dionind 0,02 g AminoJilind 0,3 g

Butyri cacao q.s. M.f, supp. D.tal.dos.NrVI S. intrarectal uru supozitor seara la culcare

24. Prescrieli

pic[turi cu efect coronarodilatator prompt

Rp/ Nitroglicerind solulie 1% 30,0 g D.S. sublingual 3 picdturi tn criza de angind pectorald (nu mai mult de 4 ori pe zi)