Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Durata de utilizare a puterii instalate reprezinta intervalul de timp: a) cat CHE functioneaza la puterea instalata intr-o luna b) cat CHE functioneaza la puterea instalata intr-un an c) cat ar trebui sa functioneze CHE la puterea instalata ca sa produca o anumita energie 2. Energia medie zilnica s-a calculat ca produsul dintre: a) puterea instalata si durata de functionare b) puterea medi zilnica si numarul de ore dintr-o zi c) puterea medie zilnica si numarul de secunde dintr-o zi 3. Exceptand Dunarea, din punct de vedere hidroenergetic Romania este impartita in a) 10 b) 11 c) 9

bazine hidrografice

4. Fazele unui proiect de investitii sunt: a) faza investitionala, faza operationala, faza postinvestitionala b) faza preinvestitionala, faza investitionala, faza operationala c) faza preinvestitionala, faza investitionala, faza postoperationala 5. Fluxul de elaborare a documentatiilor in faza preinvestitionalaeste: a) prefezabilitate, fezabilitate, oportunitate, evaluare si aprobare b) evaluare si aprobare, oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate c) oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate, evaluare si aprobare 6. Indicatorii utilizati la descrierea amenajarilor hidroenergetice sunt: a) toti adimensionali b) dimensionali sau adimensionali c) toti dimensionali 7. Investitia specifica a puterii instalate este: a) costul unui kW instalat b) costul unei anumite puteri c) investitia necesara instalarii unei anumite puteri 8. in vederea privatizarii, 5 MHC in cascada se scot la vanzare: a) pachet, impreuna cu CHE cap de cascada b) cate una independent c) pachet, fara CHE cap de cascada

9. La o amenajare hidroenergetica se pune problema curbei de remuu: a) baraj b) coada lacului c) canalul de fuga 10. La realizarea bilantului carderii unei amenajari hidroenergetice se tine cont de urmatoarele elemente: a) variatia nivelului in lacul de acumulare, baraj, aductiune, conducata fortata, canal sau galerie de fuga, variatia nivelului in bieful inferior b) variatia nivelului in lacul de acumulare, aductiune, conducata fortata, canal sau galerie de fuga, variatia nivelului in bieful inferior c) variatia nivelului in lacul de acumulare, aductiune, conducata fortata, centrala hidroelectrica, canal sau galerie de fuga, variatia nivelului in bieful inferior 11. Casa vanelor este amplasata fata de castelul de echilibru: a) in amonte b) in aval c) la baza acestuia 12. Cele mai importante functii de reglaj efectuate de grupurile amenajarilor hidroenergetice cu lacuri mari sunt: a) reglajul primar si reglajul secundar b) reglajul secundar si reglajul tertiar c) reglajul primar, reglajul secundar si reglajul terciar 13. Central de greutate al acumularii imparte in doua parti egale: a) volumul util b) volumul mort si rezerva de fier c) volumul lacului 14. Concentrarea caderii unui curs de apa se realizeaza prin : a) aductiune b) baraj c) conducat fortata 15. Costurile medii anuale de exploatare ar trebui sa reprezinte ca procent din investitie : a) 0.8 - 1.5 % b) 3 4 % c) 12 16 % 16. Curba de capacitate a acumularii este reprezentarea: a) nivelului in funcie de timp

b) volumului in functie de timp c) nivelului in functie de volum 17. Curba de durata este reprezentarea debitelor: a) cronologic b) descrescator c) in timp 18. Curba integrala a diferentelor de debite se calculeaza cu relatia: a) (debitul mediu al lunii curente debitul mediu al intregii perioade) * numarul de ore dintr-o luna b) (debitul mediu al intregii perioade debitul mediu al lunii curente) * numarul de secunde dintr-o luna c) (debitul mediu al lunii curente debitul mediu al intregii perioade) * numarul de secunde dintr-o luna 19. Daca se noteaza Et potentialul hidroenergetic teoretic amenajabil si cu Eteh potentialul hidroenergetic tehnic amenajabil se defineste gradul de amenajare tehnica a potentialului hidroenergetic ca fiind: a) Eteh Et b) Et / Eteh c) Eteh / Et 20. Determinarea tipului de energie produse s-a facut prin comparare cu valori normate a: a) puterii medii lunare b) duratei de functioanare c) energiei produse 21. Proiectarea unei scheme hidroenergetice trece prin anumite faze succesive: 22. Randamentele unei amenajari hidroenergetice la bornele generatorului se refera la: a) aductiune, turbina, transformator, generator b) turbina, transformator, centrala hidroelectrica, generator c)