Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt MEDICINA DE URGENTA

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C) Ob 50 Numrul de credite Total ore pe semestru

E 3 26

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Total ore din planul de nvmnt Titularul disciplinei 26 Total ore de studiu individual

Conf. Dr. Diana Carmen Cimpoesu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Total C** S Facultatea Departamentul Profilul Specializarea Medicina Generala Medicale II Medicina Medicina Generala ** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice 26 14 22

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri practice Anatomie, Fiziopatologie, Cardiologie, Medicina Interna, Farmacologie

Obiectivele disciplinei Notiuni teoretice si practice in resuscitarea cardiorespiratorie Modalitati de evaluare primara si secundara a pacientului traumatizat. Diagnosticul si tratamentul starilor de soc. Evaluarea si managementul pacientului comatos, intoxicat Notiuni teoretice despre urgentele de mediu Programa analitic a cursului 1. Stopul cardiorespirator: resuscitare cardiopulmonara de baza si avansata 2. Tulburarile de ritm periresuscitare. Terapia postresuscitare 3. Starile de soc: fiziopatologie, clasificare, diagnostic, evaluare, terapie: soc hipovolemic, soc traumatic

Nr. ore
2 2

4. Starile de soc: fiziopatologie, clasificare, diagnostic, evaluare, terapie: soc anafilactic, soc cardiogen, soc neurogen 5. Urgente legate de mediu: arsuri si degeraturi, hipotermia, hipertermia, inec, accidente de altitudine si scufundare 6. Conduita de urgenta in politraumatisme. Evaluarea primara si secundara in prespital si departamentul de urgenta 7. Starile de coma si intoxicatiile evaluare si tratament in urgenta Programa analitic lucrri practice/stagii

2 2 2 2 2

1. Resuscitarea de baza (Suport vital de baza) la adult si copil a. Siguranta salvatorului b. Eliberarea cailor aeriene superioare c. Ventilatia gura la gura si gura la masca d. Compresii toracice externe e. Manevre de baza pentru dezobstructia cailor aeriene f. Pozitia laterala de siguranta

2
2. Managementul cailor aeriene a. Adjuvanti ai cailor aeriene b. Tehnica ventilatiei cu masca si balon c. Intubatia endotraheala: indicatii, tehnica, contraindicatii d. Utilizarea mastii laringiene, combitubului, I-Gel e. Cricotiroidotomia si minitraheostomia

2
3. Defibrilare. Cardioversie. Pacing cardiac extern a. Indicatiile si tehnica defibrilarii. Tipuri de defibrilatoare b. Cardioversia electrica: indicatii, tehnica, complicatii c. Pacing-ul transcutanat: indicatii, tehnica

2
4. Abordul venos periferic si central. Fluide utilizate in resuscitare a. Punctia venoasa periferica: indicatii, tehnica, complicatii b. Catetere venoase periferice: tipuri, indicatii, tehnica montarii unei perfuzii c. Fluide utilizate in resuscitare: clasificare, indicatii, precautii, complicatii d. Cateterizarea venelor centrale: indicatii, tehnica, complicatii e. Montarea liniilor intra-osoase

2
5. Resuscitarea cardiorespiratorie si cerebrala avansata a. Protocolul de resuscitare in fibrilatia ventriculara si tahicardia ventriculara fara puls b. Protocolul de resuscitare in asistola c. Protocolul de resuscitare in activitatea electrica fara puls d. Medicatia stopului cardiorespirator

2
6. Tulburari de ritm periresuscitare a. Tahiaritmii algoritm de tratament in urgenta b. Bradiaritmii algoritm de tratament in urgenta 7. Terapia vasoactiva. Utilizarea pompelor de perfuzie si a injectomatelor. Monitorizarea invaziva si neinvaziva. a. Medicatia vasoactiva indicata in urgenta: indicatii, precautii, doza, mod de administrare b. Tehnica de utilizare a pompelor de perfuzie si a injectomatelor: exercitii practice c. Monitorizarea neinvaziva a parametrilor vitali importanta diagnostica si terapeutica d. Monitorizarea invaziva (PVC, TA invaziva, gaze arteriale) tehnica si importanta practica

2
8. Resuscitarea in situatii speciale a. Particularitatile resuscitarii la femeia gravida b. Particularitatile resuscitarii in inec, hipotermie, electrocutie c. Particularitatile resuscitarii in anafilaxie si astmul bronsic d. Particularitatile resuscitarii in sindroamele coronariene acute e. Particularitatile resuscitarii in tulburarile hidroelectrolitice

2
9. Probleme practice la pacientul comatos: evaluare, monitorizare, plan de ingrijire a.Manevre necesare in urgenta la pacientul comatos: protezare respiratorie, insertia de catetere si sonde pentru monitorizare b. Probleme de ingrijire a pacientului comatos, protezat respirator c. Sonde gastrice: tipuri, indicatii, tehnica, contraindicatii, complicatii d. Sonde urinare: tipuri, indicatii, tehnica, contraindicatii, complicatii, tehnici alternative e. Indicatiile si tehnica de utilizare a sondelor de aspiratie traheala si a aspiratorului de secretii

2
10. Conduita de urgenta in fata unui pacient intoxicat. a. Tehnici de decontaminare b. Lavajul gastric: indicatii, contraindicatii, tehnica, complicatii c. Alte tehnici de scadere a absorbtiei toxicului d. Metode de crestere a eliminarii toxicului: diureza osmotica, hemodializa, hemofiltrare

2
11. Mica chirurgie de urgenta. Profilaxia antitetanica a. Tehnica rezolvarii plagilor in urgenta b. Primul ajutor in cazul arsurilor si degeraturilor c. Efectuarea diverselor tipuri de bandaje si pansamente in urgenta d. Profilaxia antitetanica a plagilor

2
12. Evaluarea primara a pacientului traumatizat a. Evaluarea primara in trauma. Resuscitarea pacientului traumatizat b. Gulerul cervical: indicatii, tehnica c. Managementul cailor aeriene in urgenta d. Punctia pneumotoraxului. Drenajul pleural in urgenta: indicatii, tehnica e. Mijloace de hemostaza utilizate in urgenta 13. Evaluarea secundara a pacientului traumatizat a. Evaluarea secundara a pacientului traumatizat b. Sedare, analgezie in urgenta la pacientul traumatizat c. Lavajul peritoneal in urgenta: indicatii, tehnica, interpretare d. Mijloace de transport si imobilizare utilizate la pacientul traumatizat: targa rigida, targa cu lopeti, tipuri de atele pentru imobilizare provizorie 14. Principii de interventie in medicina de urgenta la pacientul traumatizat si netraumatizat

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului Resuscitarea cardiopulmonara la adult si copil Management de baza si avansat al cailor aeriene Defibrilare. Cardioversie. Pacing-ul extern Cai de administrare a medicatiei. Abord venos periferic si central.fluide utilizate in resuscitare Protocoale de resuscitare cardiopulmonara si cerebrala avansata Terapia vasoactiva. Utilizarea pompelor de perfuzie si a injectomatelor. Monitorizarea invaziva si neinvaziva. Resuscitarea cardiopulmonara in situatii speciale Probleme practice la pacientul comatos: evaluare, monitorizare, plan de ingrijire Conduita de urgenta in fata unei intoxicatii Abordarea in urgenta a traumatismelor deschise. Profilaxia antitetanica Evaluarea primara a pacientului traumatizat Evaluarea secundara a pacientului traumatizat. Tehnici de imobilizare a pacientului traumatizat

La stabilirea notei finale se iau n considerare - rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final): - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control

Ponderea n notare exprimat n procente (Total = 100%)


100%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activiti (PRECIZAI) : colocviu Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.) Examen final: examen practic i test gril unic (50 ntrebri cu rspunsuri multiple) Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) 6 1. Descifrarea i studiul notielor de 8. Pregtire prezentri orale 0 curs 10 2. Studiu dup manual, suport de curs 9. Pregtire examinare final 10 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 10 5 2 0 5 10. Consultaii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activiti .... 14. Alte activiti .... 0 0 2 0 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = minimum 50

Bibliografie obligatorie : Bibliografie 1. D. Cimpoesu Protocoale si ghiduri actuale in resuscitarea cardiopulmonara, Ed. Gr.T Popa 2011 2. Consiliul Roman de Resuscitare Ghiduri in Resuscitare 2010 3. J. Tintinalli and co. ,,Medicina de urgenta - Ghid pentru studiu comprehensiv, Tintinalli, editia VI, prima editie n limba romna, 2008, editor C.P.S.S. 4. R. Arafat Ministerul Sanatatii Manual de Prim Ajutor Calificat 5. Guidelines www.erc.edu Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice Fiziopatologie

Data completrii:

Semntura coordonatorului de activitate didactic

S-ar putea să vă placă și