Sunteți pe pagina 1din 11

Robii Domnului Visarion Duhovnicul

1
www.byzantion.ro

polieleu
Robii Domnului
de petru lampadarie,
tradus de Visarion
duhovnicul m[n[stirii
neam\
glas

o o bi i ro o bii i i Dom nu lui A a a


li i i lu u i i i a L u da a a ai nu u me
le e Dom nu u u u lui l u da ai slu u u ugi pe e
Do o o o om nu u u u u u u u u u u ul A a a
li i i lu u i i i a
ei ce e e sta ai n ca a a sa Do o o mnu u u u
lui n cur i i le ca a sei Dum ne ze e u u lu ui
ui no o o os tru u u u u u u u u u u u A a a
li i i lu u i i i a
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
2
www.byzantion.ro'

u da ai pre Do o o om nul c e e
es te e bu u un Do o o o om nu u u u u u u u u u
u u u ul A a a li i i lu u i i i a
n ta a a a a cn n ta a ai
nu u u u u me e le e e Lui c e es te e e
bu u u u u u u u u u u u u un A a a
li i i lu u i i i a
pre e e I i a a cov i-a a le e es Lu u
u u i i i i ii Do o o om nu u u u u u u u
u
u u u u u u u u ul A a a li i i lu u
i i i a
re Is ra i il spre mo te ni i i i i re Lu u
u i i i i i i i i i i i i i i i i ii
A a a li i i lu u i i i a
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
3
www.byzantion.ro


'


'

'

e eu a a a a a am cu no os cu ut
c ma a a re e e es te e Do o o om nul u u u
u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
u u ul A a a li i i lu u i i i a
i i Do nu ul no o o os tru pes te to o o o
o oi Du u u mne e e ze e e e e i i i i i i i i
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
i i A a a li i i lu u i i i a
oa a a a a te e c te a vru u u ut
Do om nu ul a a a a f cu u u ut
n Ce er i i i pre p m
nt A a a li i i lu u i i i
a.
n m ri i n tru toa a te a d n cu u
a
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
4
www.byzantion.ro
u ri i i le e e e e e e e e e e e e e e
i di ca a a a t-a no o o o o rii de la ma ar
gi ni le e p m n tu u u lu u u u u u u u
u u u u u u u u u u u u u u u u ul A a
a li i i lu u i i i a
u ul ge ri le spre ploa a a ie e e le-a a a f
cu u u u u u u u ut a a li i i lu u i
i i a.
el ce scoa a a te e v tu uri din vis ti e
ri i i i le Sa a le e e e e e e e e e e e e
e e e e e e e e A a a li i i lu u i
i i a
e e e e e e A a a li i i lu u i i i
a
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
5
www.byzantion.ro
a a re le a b tu ut ce e le n t i ns cu
u te a le E gi i ip tu lu u u u u u u u
u u u u u u u u u u u u u ui A a a li i i
lu u i i i a
e la om p n la a a do o bi i i to o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o oc A a
a li i i lu u i i i a
ri mi i i s-a se e e e em ne i i mi i nu
uni n mij lo o cu ul tu E gi i i ip te e e e e e e e
e e e e e e e e e e e e e A a li i i
lu u i i i a
n tru fa ra a a o on i n tru toa a a a te
slu u u u gi i i le e e Lu u u u u u u u u u
u u u u u u u u u u u u u u u u u u ui A a a
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
6
www.byzantion.ro

li i i lu u i i i a
a a re le a b tu ut nea a muri mu u u u ul te
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
e e e e e e e e A a a li i i lu u u i i a
i i a a u u u ci i is m p ra a a
a ai ma a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a ari A a a li i i lu u u i i i a
re Si i i o on m p ra a a a a tu ul a a mo
re e i i i lo o o o o o o o o o o o o
i i i a
i pre e e Og m p ra tu u ul Va a a sa a nu u
u lu u u u u u u u u u u u u u u u u ui
A a a li i i lu u u i i i a
o o o o o o o o o or A a a li i i lu u
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
7
www.byzantion.ro''
i toa a te m p r ii i i le e e lu u ui Ca
a a na a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
a an A a a li i i lu u i i i a
i i i a a a da at p m tu ul lo or mo te
ni i i i re e e e e e e e e e e e e e e e
e e e A a a li i i lu u i i i a

o te ni re e e lu ui Is ra i il no ro o o o o
du u u u ul S
u A a a li i i lu u i i i a
oa a a a a am ne nu me e le e e Tu e
es te e e n vea a a a a a a a a a a a a a a a
ac A a a li i i lu u i i i a
i po me ni rea a a Ta a n nea a a a a am i
i n nea a a a a a a a a a a a a a a a a am
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
8
www.byzantion.ro

'


A a a li i i lu u i i i a
va ju de ca a a a a Do o o o om
nu ul pre no ro dul S
u A a a li i i
lu u i i i a.
i spre slu u u gi i i le e e Sa a a a a
le se va mi lo os ti i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i vi A a a li i i lu u
i
i i i a
i i i i i do o lii p g ni i lor ar gi i i
int i i i i a a a ur lu u u cruri de m ini
o o me e e ne e e e e e e e e e eti A
a li i i lu u i i i a
u u u r a au i i i nu u u u vo or gr i i
i i i a.
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
9
www.byzantion.roi i i i i i i i i i A a li i i lu u
o ochi au i i nu u vo or ve e dea a a a a
a a a a A a li i i lu u i i i a
u re e e e echi a a au i i nu vor a a u
u zi i i i i i i i i A a li i i lu u
i i i a
nu u u u e e e es te du u uh n gu u
u ra a a a lo o o o o o o o o o o o o o o o o o
o
o o o o o or A a a li i i lu u i i i
a
a se e e me e nea a lor s fi i i e e e cei ce
fa a ac pre e a ce e e es tea a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a, A a a li i i lu
u i i i a
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
1 0
www.byzantion.ro


u i i i a
i to o o oi ce ei ce se n dj du ie esc spre e dn
n ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i
A a a li i i lu u i i i a
a sa lui I is ra a il bi ne cu u vn ta a ai pre
Do o o o o mnu u u u u u u u u u u u u u
ul A a a li i i lu u i i i a
a a a sa lui A a a a ron bi ne cu u vn
ta a ai pre e e e Do o o om nu u u u u u u
u u u u u ul A a a li i i lu u i i i a
a a a sa a lui Le e e vi bi ne cu u vn ta
a ai pre e e e e Do o o om nu u u u u u u
u u u u u ul A a a li i i lu u i i i a
e ei ce v te e e me e ei de e e Do o o om
Robii Domnului Visarion Duhovnicul
1 1
www.byzantion.ro
ncheiat azi, 1 8 ianuarie anul mntuirii 2 0 1 3 , la
pomenirea sfin\ilor ierarhi ai alexandriei, atanasie ]i
chiril
t.t.
nul bi ne cu u vn ta ai pre e Do o o om nu u u u u u
u u u ul A a a li i i lu u i i i a
i i ne es te cu v n tat Do o om nu u ul din
Si i on Cel ce lo cu ie e e te e n I i i
e e e ru u u sa a a li i i i i i i i i i im
A a a li i i lu u i i i a