Sunteți pe pagina 1din 20

Intrebarea si raspunsul

Factorul de acumulare (single playment compound factor) - fac =(1+i) la n ____________ Factorul de scont (single payment present-worth factor) - fsc=1/(1+i) la n ____________ Factorul de compunere (unifomr series compound-amount factor) - fcp=(1+i) la n -1/I _____________ Factorul de actualizare (uniform series present-worth factor): - fac=(1+i)n-1/i(1+i)n ____________ Factorul de anuitate ptr valori viitoare (capital recovery factor) - fanv=i(1+i)n/(1+i)n-1 ____________ Criterii de fundamentare si alegere: - conditii - criterii contabile, economice, speciale _____________ Etapele fundamentarii si alegeri proiectelor: - identificarea ideii de proiect - studiul de fezabilitate - evaluarea proiectului - punerea in opera a proiectulu - exploatarea si controlul _____________

Studiul de fezabilitate: - nivelul si evolutia cererii ptr produsele si serviciile realizate prin exploatarea proiectului - asigurarea cu factori material de productie - asigurarea fortei de munca - posibilitatile de amplasament si amenajare - accesul la tehnica si tehnologie - asigurarea resurselor financiare ______________ Evaluarea proiectului: - valoarea investitie - fondul de rulment - perioada de exploatare a proiectului - rezultatele generate de proiect - efectele fiscalitatii - incidenta inflatiei _______________ Riscul general al activitatii firmei este: - modificarea volumulu cifrei de afaceri - intensitatea uzurii morale - aparitia de produse noi, concurente - evenimente naturale _______________ Formele risculu investitional: - prin raportare la activitatea generala a intreprinderii - in raport cu practica economico-financiara VAN este influentat in sens pozitiv de risc atunci cand: - nivelul cifrei de afaceri creste - nivelul cheltuielilor de exploatare scade

_____________ Investitiile cu risc alb sunt destinate: - ameliorarii conditiilor de munca _____________ Criteriul cheltuielilor echivalente actualizate se utilizeaza: - proiectele private _____________ Potentialul investitional este definit prin: - capacitatea factorului uman de a transforma resursele in efecte corespunzatoare... _____________ Achizitionarea activelor unei companii sub forma actiunilor acesteia este o investitie: - cu venit variabil - directa - financiara _____________ Potentialul investitional este definit prin factorii implicati in realizarea de proiecte si programe de investitii si anume: - obiectivul investitie - efortul angajat ptr realizarea investitiei - subiectul care realizeaza investitia ________________ Investitia care apar ca plasament de capital ptr realizarea de proiecte la.. : - directe de capital - financiare - externe ________________ Ptr o noua actiune emisa in cadrul cresterii capitalului valoarea este stabilita.. :

- peste valoarea nominala a unei actiuni - sub cursul ultimei cotatii - valorii nomnale a unei vechi actiuni ________________ Valoarea investitiei se poate stabili in functie de urmatoarele elemente: - natura echipamentelor ________________ VAN-ul comparativ cu RIR reprezinta: - o rentabilitate relativa ________________ VAN<0 si RIR< costul capitalului determina: - nerecomandarea proiectului din punct de vedere financiar ________________ Cresterea capitalului se poate realiza prin: - aport lichid - aport in natura - incorporarea de rezerve ________________ Cumpararea de actiuni este o investitie: - financiara - externa - cu venit variabil ________________ Dupa modul de realizare a lucrarilor investitiile pot fi: - investitii in antrepriza si investitii in regie - investitii de reutilare si retehnologizare ________________ Coeficientul de actualizare folosit in fundamentarea investitiilor are semnificatia de:

- cost de oportunitate a capitalului - cost al capitalului _________________ Costul de remunerare a datoriei ptr investitii este dat de: - rata dobanzii ________________ Circuitul financiar cuprinde urmatoarele cicluri: - de investitii - de exploatare ________________ In determinarea efectului de levier intervin variabilele: - rata rentabilitatii economice a capitalului - costul remunerarii imprumutului - rata indatorarii ________________ Creditul-ball este: - modalitatea de finantare a investitiilor ________________ Cresterea capitalului este: - modalitate de constituire a fondului de investitii _______________ Fuziunile se realizeaza prin: - aport de lichiditati - aport in natura ______________ Aportul in numerar are ca efect: - intarirea potentialului fondului de rulment _____________

Consolidarea datoriei are ca efect: - restructurarea capitalului propriu _____________ Pentru a fi interesate ptr noi actionari dintr-o noua emisiune trebuie sa aiba: - preturi mai mari decat valoarea nominala a vechilor actiuni si inferioare ultimei cotatii _____________ Finantarea investitiilor prin cresterea capitalului are ca avantaj: - reducerea ratei indatorarii ____________ Pretul dreptului de subscris e este influentat de: - valoarea de plata a unei actiuni in momentul lansarii emisiuni - numarul actiunilor nou emise - pretul unitar al actiunilor nou emise ____________ Dreptul de subscriere este: - un avantaj ptr vechii actionari in cumpararea de noi actiuni _____________ Mobilizarea rezervelor are ca efect: - modificarea structurii capitalului _____________ Valoarea economica a imprumutului este in functie de: - valoarea nominala, metoda de rambursare, nivelul ratei dobanzii si comsioanelor _____________

Dreptul de atribuire este: - un privilegiu ptr vechi actionari prin gratuitatea distribuiri de actiuni in contul imobilizarii rezervelor

- un raport intre nr actiunilor emise in contul rezervelor si nr de vechi actiuni ______________ Diferenta dintre total vanzari si total cheltuieli ptr o perioada de un an reprezinta: - evaluarea comerciala a autofinantari anuale ______________ Politica de distribuire a unor dividende ridicare are ca efect: - diminuarea capacitatii de autofinantare pe termen scurt _______________ Conversia datoriei este o sursa de investitie ptr: - intreprinderile cu dificultati financiare temporare _______________ Intre obligatiuni si actiuni apar urmatoarele elemente comune: - sunt titluri de valoarea prin care intreprinderea isi procura lichiditati ptr investitii ______________ Care din urmatoarele elemente sunt suficiente ptr a caracteriza riscul: - stati posibile - probabilitatea si distribuire de probabilitate - abaterea standard si coeficient de variatie _____________ Capacitatea de autofinantare este influentata de: - nivelu incasarilor imprumuturilor, amortizarii si dividendelor promise ______________ Cresterea ratei indatoririi mareste efectul de levie daca: - diferenta dintre rata dobanzii si rata rentabilitati este ridicata ______________ Costul mediu al capitalului este mai ridicat atunci cand: - rata dividendelor este ridicata iar rata dobanzii este mare

______________ Riscul investitional inseamna: - posibila aparitiei a unor noi situatii in care fluxurile aferente investitiilor au valoari aproximativ ca niveluri posibile probabilitati estimate de aparitie ______________ Pot fi cauze ale riscului investitional: - estimarea eronata a unor parametri si criterii de alegora ______________ Actualizarea valorilor de investitii inseamna: - echivalarea in timp a valorilor declarate _______________ Riscul conjunctual este: - proportionale cu variabilitatea cifrei de afaceri in functie de conjunctura - o forma a riscului de disparitie _____________ Aprecierea subiectiva si globala a riscului favorizeaza investitiile: - mai apropiate efectiv de investitor Sunt considerate surse atrase ptr realizarea de investitii: - sumele obtinute din lichidare - imprumutul _____________ Ciclul de investitii este: - o componenta a ciclului financiar al intreprinderii ______________ Rata actuariala este: - rata dobanzii medii anuale ptr imprumuturile obligatori ________________ Valorea economica a imprumutului ca rambursare in cote anuale egale fata de cea cu rambursare prin anuitati egale:

- mai mica ________________ Efectul de levier este pozitiv daca: - rata rentabilitati depaseste rata dobanzii creditului ptr investitii __________________ Structura de finantare a unei investitii este mai buna daca: - furnizeaza cel mai redus nivel al costului capitalului _____________ COnditiile productiei obliga la actualizarea valorilor de investitii prin: - nivelul rentabilitati resuselor ocupate ________________ Disponibilitatea de resurse face necesara actualizarea valorilor de investitii prin: - modificarea in timp a preturilor si inflatiei ________________ Factorul de scont permite: - actualizarea fluxurilir viitoare de lichiditati _______________ Factorul de acumulare permite: - actualizarea valorilor trecute _______________ Factorul de actualizare permite: - insumarea valorilor anuale egale actualizate situate in viitor fata de referinta _________________ Factorul de compunere permite: - calculul sumei valorilor anuale egale actualizate ptr o perioada trecuta ________________ Factorul de anuitate ptr valori viitoare este: - un corectiv al tehnicii actualizarii prin care valori totale dintr-o perioada viitoare sunt transformate in valori anuale

_______________ Expresia [(1+1)exp(1)-1]/[(1+1)exp(1)] reprezinta: - forma factorului de actualizare ______________ In relatia de calcul folosita, costul capitalului depinde de: - nivelul fiecarei surse de investitii si costurile specifice de remunerare a fiecarei sursa ______________ Deducerea impozitului pe profit ca urmare a folosirii creditului ptr investitii va influenta costul mediu al capitalului: - in sens diminuativ ____________ Inflatia corecteaza costului capitalului: - cand fluxurile de lichiditati generate de investitii sunt exprimate in preturi curente ______________ O suma de 1 miliard lei disponibila peste 6 ani va fi in prezent egala cu: - 1 miliard inmultit cu factorul de actualizare ptr n=5) ______________ Riscul unei investitii este in general fata de riscul generat al unei intreprinderi: - mai mare ______________ Van este fata de RIR: - echivalent ______________ Termenul actualizat de recuperare furnizeaza: - aceleasi rezultate ca si RIR ________________ VAN>0 este echivalent cu:

- RIR> 0 ________________ VAN>0 eset echivalent cu: - termen actualizat de recuperare<durata de exploatare _________________ Rata contabila de rentabilitate este un criteriu de alegere a investitiilor: - operational atunci cand nu sunt disponibile informatii analitice asupra fluxurilor viitoare de valor _________________ O rata mare a indatorarii va fi ptr creditor: - un argument ptr a impune o rata mare a dobanzii _______________ Intreprinderii necotate in bursa vor putea obtinre credite ptr investiti: - mai greu decat intreprinderile cotate ________________ Ptr regenerarea capitalului propriu intreprinderea poate folosit ca sursa: - orice suma Efectul de levier are o valoare pozitiva daca: - rata rentabilitati capitalului propriu este inferioara ratei dobanzii ____________ Forma distributiei de probabilitate a valorilor unei variabile investitionale depinde de: - valorile probabile estimate al probabilitati asociate fiecareie din aceste valori - speranta matematica si abaterea standard estimate ptr variabila ____________ Una din fazele elaborari unui arbore decizional din urmatoarea enumerare este falsa, ce anume: - generarea distributilor de probabilitate ptr fiecare caracteristica a variantelor _____________

Simularea Monte-Carlo parcurge un nr de etape, cele enumerate contine o etapa inutila, care anume: - estimarea probabilitatilor de aparitie a valorilor posibile ptr fiecare variabila ______________ La momentul de estimare RIR, folosit la simularea monte-carlo, raportul 1/20 are rolul: - de a evidentia efectul recuperarii investitiei de capital prin amortizarea adusa la un nivel mediu ______________ Sensibilitatea fata de risc a unui criteriu este cu atat mai ridicata cu cat: - criteriul este mai analitic si omogen ______________ Care din urmatoarele criterii de alegere este mai sensibil fata de risc: - VAN,RIR, T actualizat ______________ Inflatia genereaza risc mai ridicat atunci cand: - este relativ redusa si puternic influentata in limite aproximate vag ______________ Simularea MONTE-CARLO permite: - estimarea celei mai posibile valori a unui criteriu investitional - estimarea celor mai verosimile valori ale criteriilor de alegere a celor mai bune variante de actiune - estimarea valorilor sperate ale criterilor de alegere folosite de metoda arborelui de decizie _______________ Relatia: sigma(VAN)/E(VAN) este folosita ptr: - aproximarea nivelului riscului investitional ________________ Relatia ((RIR)/E(RIR))<a este folista ptr: - selectarea proiectelor acceptabile

________________ Pentru a actualiza un flux de incasari de valori anuale egale, distribuite pe 10 ani in viitor fata de prezent: - factorul de actualizare ______________ Pentr a estima valoarea economica a investitie realizate in 3 ani la momentul deciziei se foloseste: - factorul acont _________________ Ptr a estima valoarea economica a investitiei realizate in 2 ani la momentul punerii in functiune se foloseste: - factorul de capitalizare _________________ Ptr a estima valoarea economica a incasarilor realizate in 10 ani la momentul puneri in functiune se foloseste: - facoturl acont _________________ Ptr a estima valoarea economica a beneficiilor brute realizate in 10 ani la momentul scoaterii din functiune se foloste: - factorul de compunere ________________ Care din urmatoarele criterii de alegere este mai sensibila fata de risc: - termenul actualizat de recuperare ________________ Momentul de referinta normal este: - decizia ________________ Recomandarile organismelor internationale prevad ca moment de referinta: - punerea in functiune ________________

Localizarea valorilor se recomanda a fi facuta: - la sfarsitul anilor in metodologia europeana - la mijlocul anilor in metodologia nord-americana ________________ Riscul de nelichiditatea poate fi estimat prin: - nivelul fondului de rulment - nivelul trezoreriei ________________ Riscul sectorial poate fi caracterizat prin: - variabilitatea cifrei de afaceri in functie de conjuctura ________________ Ptr actualizarea fuxlurilor viitoare de plati "prima de risc" va avea: - o valoarea mai mare ptr un nivel ridicat al riscului ________________ Prin considerare a metodei "echivalentului sigur" termenul de actualizare corectat ptr o valoare ridicata a riscului va fi ajustata in sens: - descrescator Care din urmatoarele riscuri sunt forme ale riscului de disparitie: - riscul sectorial - riscul de nesolvabilitate - riscul patrimonial ______________ Care din urmatoarele criterii sunt folosite ptr estimarea riscului de nerambursare: - ponderea datoriei in marja bruta de autofinantare ______________ Aprecierea riscului de nesolvabilitate se poate realiza prin: - nivelul trezorerie nete - valoarea fondului de rulment ______________

Riscul de evaluarea are drept cauza: - modificari probabile ale pozitiei concurentei - analiza intutiva a pietei - schimbari ale comporatamentului clientilor ______________ Valabilitatea cifrei de afaceri a situatiei financiare a intreprinderii caracterizeaza: - riscul conjunctural _____________ Pozitia intreprinderi pe piata si evolutia acesteia in raport cu alte intreprinderi din domeniu caracterizeaza: - riscul sectorial ______________ Imprumutul este o sursa de investitii: - avand un cost specific ce reflecta starea generala a economiei si pozitia si credibilitatea solicitantului ______________ Capacitatea de autofinantare este influentata de: - amploarea activitatii intreprinderii - atitudinea grupului de decizie de distribuirea dividendelor ______________ La ce moment a fost facuta actualizarea in relatia (p1-C1)(f+1)exp(7-1)1<7: - viitorul fata de momentul aparitiei valorii nominale ______________ La ce moment de referinta a fost facuta actualizarea in expresia B|(1+1)exp(10)1/(1+1)exp(14)| - cu patru ani inalte de primul an de exploatare ______________ Din insumarea valorilor factorului de scont pe pe o perioada de "n" ani rezulta: - factorul de actualizare

______________ Din insumarea valorilor factorului de capitalizare pe o perioada de "p" ani rezulta: - factorul de capitalizare _______________ Abaterea standard si coeficinetul de variatie sunt: - parametrii dispersionali folositi ptr estimarea intensitatii riscului investitional - marimi de corectie ptr calculul primal de risc ________________ Prima de risc reprezinta: - un corectiv aplicat costului capitalului in functie de intensitatea riscului investitional - o marimre de corectie fata de costul capitalului ptr a considera sensibilitatea investitiei fata de riscul generat ________________ Relatia: 1/[[(1+1)(1+pr)]exp(1)] reprezinta: - corectivul generat al actualizarii ptr considerarea simultana a influentei conditiilor de productie si disponibilitati de resurse ______________ Forma RIR folosita in simularea Monte Carlor difera de cea clasica prin: - modul de considerare a amortizarii ca flux de incasare _______________ Fata de imprumut ca sursa, autofinantarea este: - totdeauna mai sigura ________________ Prin efectul de levier, investitorul va avea: - o crestere a ratei financiare a rentabilitati ______________ Costul datoriei este majorat odata cu rata indatorarii ptr ca: - apare o crestere a riscului de nerambursare

_______________ Cand costul capitalului are o valoare pozitiva, fluxurile trecute de plati vor fi prin actualizare: - majorate Dezinvestitia reprezinta: - cedarea unei parti din activele intreprinderii in schimbul unor lichiditati ____________ Prima de emisiune reprezinta: - diferenta dintre valoarea de piata si valoarea nominala a actiunilor nou emise ____________ Investitiile de expansiume au ca scop: - cresterea capacitatilor de productie a unei firme ____________ Intre momentele de referinta ptr actualizarea marimilor aferente investitiilor avem: - momentul punerii in functiune a obiectivului de investitii - momentul deciziei de investitie - momentul inceperii executiei proiectului ____________ In conditiile leasingului riscul pe intregul lantul de finantare: - ramane constant ____________ Notiunea de diluare a valorii unitare a actiunilor se refera la: - pierderea de valoare a actiunilor vechi - variatia valorii capitalului in actiuni a actionarilor ____________ Prin utilizarea imprumuturilor ca surse de finantare a investitiilor: - este afectat nivelul dividendelor distribuite actionarilor - nu sunt afectate rezultatele aferente exploatarii investitiilor

____________ Investitiile colaterale sunt: - cheltuielile afectate realizarii unor lucrari legate teritorial si functional de obiectul investitiei directe ____________ La J.M. Keynes investitiile apar ca un adaos cu valoarea echipamentelor de productie: - rezultat din activitatea de productie a perioadei ramase ____________ Factorii obiectivi ai actualizarii sunt determinati prin: - conditiile productiei ____________ Intreprinderea poate fi definita ca fiind: - o succesiune in timp a unor proiecte de investitii _____________ Plata dreptului de atribuire poate fi ocazionata de: - mobilizarea rezervelor _____________ Cresterea capitalului se poate realiza: - aport in natura - aport in numerar _____________ In pactica realizarea si functionarea unui.. : - induce nevoie de alte investitii atat in aval cat si in amonte - este conditionala de realizarea si exploatarea altor proiecte _____________ Prin folosirea rezervelor ptr cresterea capitalului se ...: - forta financiara a firmei _____________

Castigarea de noi segmente de piata reprezinta: - un obiectiv strategic al investitiei directe _____________ Construirea unor exploatari geologice: - reprezinta o investitie _____________ Obtinirea lichiditatilor necesare realizarii programelor..: - forta financiara a intreprinderii - forta economica a intreprinderii - pozitia intreprinderii de piata _____________ Nivelul potentialului de finantare depinde de: - cofra de afaceri - politica de imprumut - politica de amortizare - politica de distribuire a dividendelor _____________ In cadrul ciclului de finantare a circuitului financiar al investitiilor, intreprinderea decide asupra: - surselor de finantare a investitiilor - modalitatilor de formare a fondului de investitii _____________ Investitiile in antrepriza: - se realizeaza prin fortele proprii ale beneficiarului _____________ Autofinantarea efectiva se poate determina: - prin metoda comerciala _____________ In cadrul costului capitalului intreprinderii se iau in considerare:

- fondurile proprii - costul capitalului atras pe termen mediu si lung - fondurile atrase pe termen mediu si lung - costul capitalului propriu _____________ In momentul scoaterii din functiune, valorile incasarilor aferente investitiilor se actualizeaza: - folosind factorul de acumulare ptr fiecare incasare - folosind factorul de compunere atunci cand incasarile sunt constante _____________ Intreprinderea care obtine bunuri prin leasing: - isi reduce riscurile aferente unor operatiuni de finantare si investitii clasice _____________ Rolul investitorului direct este: - de a pune in opera ideile de proiect sau programele de investitii _____________