Sunteți pe pagina 1din 24

Grile DREPT CONSTITUTIONAL I

1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept? A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala B. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman C. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, care se manifesta intrun climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala ANS: A 2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ? A este adoptata de catre monarh, ca stapan absolut B. reprezinta un contract intre rege si popor C. reprezinta un pact intre monarh si popor ANS: B 3. Care autoritate sau fort politic statal are dreptul de a adopta o constitutie ? A. Parlamentul B. Guvernul C. Adunarea(Puterea) Constituanta ANS: C 4. Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ? A. este adoptata de catre monarh, ca stapan absolut. B. reprezinta un contract intre rege si popor C. reprezinta un pact intre monarh si popor ANS: A 5. Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ? A. constitutia conventie B. charte concedate (sau octroyees = constitutia octroitala) C. constitutia pact ANS: B 6. Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor? A. criteriul inscrierii in constitutie B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international C. criteriul atemporal ANS: A 7. Care este definitia constitutiei conventie? A. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie B. un contract intre rege si popor C. o Constitutie adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea ANS : A 8. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale? A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului B. drepturile si libertatile fundamentale sunt drepturi obiective C. drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara ANS: A 9. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului B. dreptul la viata face parte din categoria drepturilor social-politice C. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie ANS: C

10. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ? A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului B. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice C. libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul nascandu-se liber ANS: A 11. Care sunt componentele pe care le are n continutul su dreptul la ocrotirea sanatatii? A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale B. dreptul persoanei la securitate sociala C. face parte din categoria inviolabilitatilor ANS: A 12. Care este continutul dreptului la cstorie, conform reglementarilor constitutionale privind familia, in literatura de specialitate ? A. familia este elementul natural si fundamental al societatii B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor C. celebrarea casatoriei civile dupa celebrarea casatoriei religioase ANS: B 13. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile ? A. libertatea de exprimare se confunda cu libertatea constiintei B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica. C. pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice ANS: B 14. Care sunt trsturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor garantii ? A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice C. petitiile pot fi anonime ANS: A 15. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania? A. judetul, orasul, comuna, statiunile balneo-climaterice B. judetul, orasul, comuna, satele C. judetul, orasul, comuna, satele, statiunile balneo-climaterice ANS: B 16. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor? A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala B. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ C. Independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor ANS: A

17. Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in Romania ?

A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile B. in afara drepturilor naturale nu exista alte drepturi subiective pentru straini si apatrizi C. numai protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii ANS: A

18. Care sunt componentele ce definesc ndatorirea de aparare a patriei ? A. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 18 de ani pana la varsta de 30 de ani, cu exceptia voluntarilor B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati ANS: B 19. Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale invigoare ? A. statul roman este un stat de drept, democratic si social B. Romania este un stat federal C. Constitutia consacra principiul umanitatii ANS: A 20. La sesizarea cror autoritti se pronunt Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ? A. A cel putin 50 de senatori B. Avocatului Poporului C. A cel putin 25 de senatori ANS: C 21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina Drept Constitutional ? A. drept constitutional si institutii politice B. drept constitutional privat C. drept constitutional international ANS: A 22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional? A. sunt norme directe, nemijlocite B. sunt norme principii C. sunt normele care stabilesc directii economice ANS: A 23. Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate calificata? A. constitutia acordata B. constitutia parlamentara C. constitutia pact ANS: B 24. Care dintre statele lumii au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)? A. Franta B. Canada C. Israel ANS: C 25. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere? A. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei, limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala C. a implinit varsta de 14 ani ANS: B

26. Care este definitia controlului constitutionalitatii legilor? A. activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia C. activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei ANS: B 27. La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala ? A. Presedintele Romaniei B. Ministrul Justitiei C. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie ANS: A 28. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale? A. indatoririle fundamentale nu sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii B. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale C. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor numai prin forta de constrangere a statului. ANS: B 29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica? A. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei C. nu este un drept ocrotit de Constitutie ANS: B 30. Ce cuprinde, n principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ? A. este un drept subsumat conceptului de drept la casatorie B. domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si principala C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator ANS: C 31. Care sunt elementele de continut ale dreptului la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie ? A. dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca C. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 12 ore ANS: B 32. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta ? A. copiii si tinerii nu se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor B. acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege C. constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care lear pune in pericol viata ANS: B 33. Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut complex si dinamic? A. nu garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public B. mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice C. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea nu trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena ANS: B 34. n care categorie de drepturi se ncadreaz dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica ? A. drepturilor garantii B. inviolabilitati C. drepturile social-economice si culturale ANS: A

35. Care sunt formele de exercitare pe care le-a cunoscut monarhia, ca forma de guvernamant ? A. monarhia guvernamentala B. monarhia nelimitata C. monarhia parlamentara dualista ANS: C 36. Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor? A. controlul care se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor B. controlul exercitat inainte ca legea sa intre in vigoare C. respectarea Constitutiei si a legilor ANS: A 37. Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din Constitutia Romaniei A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si apatrizilor B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani ANS: B 38. Care este definitia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de constitutie ? A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt numai subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, nu si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri C. textul constitutional nu face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale ANS: A 39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei ? a. hotararile b. incheierile c. deciziile ANS: C 40. Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala n a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ? A. Unui grup parlamentar B. Unuia dintre parlamentarii independenti C. Unui numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de senatori ANS: A 41. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional? A. consacra forma statului, organizarea si functionarea raporturilor dintre puterile publice B. proclama drepturile si libertatile fundamentale C. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat ANS: C 42. Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ? A. in functie de continutul sau B. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea administrativ teritoriala a unui stat C. in functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate ANS: A 43. Care sunt consecintele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc ? A. supralegalitatea principiilor constitutionale B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie C. principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate, organele executive si organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului civil, dreptului comercial, organizarii judecatoresti ANS: B

44. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea lor ? A. Curtea Constitutionala B. Parlamentul C. Presedintele tarii ANS: A 45. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana ? A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 14 ani B. desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara ANS: C 46. Care sunt formele de control al constitutionalittii legilor, determinate de criteriul organului competent sa efectueze acest control ? A. controlul realizat printr-un organ politic B. controlul exercitat pe cale de exceptie C. controlul politico-jurisdictional ANS: A 47. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu ? a. legile b. tratatele internationale c. initiativele de revizuire a Constitutiei ANS: C 48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale? a. al obiectului de reglementare b. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale c. al posibilitatilor de realizare a acestora ANS: B 49. Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica ? A. face parte din categoria drepturilor garantii B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei C. acest concept poate fi incalcat ANS: B 50. Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei? A. incadrarea acestuia in cadrul drepturilor exclusive politice B. masurile represive trebuie sa fie proportionale cu situatia de fapt care a determinat aplicarea lor C. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara ANS: C 51. Care sunt aspectele esentiale, enumerate n textul constitutional, pe care le include dreptul la protectie sociala a salariatilor? A. interzicerea muncii fortate B. regimul de munca al persoanelor handicapate, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara C. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite ANS: C 52. Care sunt elementele de continut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap ? A. securitatea si igiena muncii B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor C. face parte din categoria indatoririlor fundametale ale cetatenilor ANS: B

53. Ce cuprinde n continutul su constitutional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter social politic? A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni numai in reuniuni private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele B. libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor C. intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista relatii permanente ANS: B 54. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica? A. recunoasterea dreptului sau interesului legitim B. sa ceara raspunderea magistratilor C. promulgarea actului ANS: A 55. Care sunt formele de exercitare, pe care le-a cunoscut republica, ca forma de guvernamant ? A. republica prezidentiala B. republica semiprezidentiala C. republica monarhista ANS: A 56. Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ? A. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formala lipseste sanctiunea B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logicoformale a normei de drept constitutional C. normele de drept constitutional pot fi doar norme cu aplicatie nemijlocita pag.71,72 ANS: B 57. Care sunt regulile pe care le stabileste Constitutia Romniei n domeniul extradarii si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale? A. cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate C. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate ANS: B 58. Care sunt elementele pe care le contine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor? A. indatorirea incumba numai cetatenilor romani, nu si strainilor sau apatrizilor B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, nu este considerata o regula constitutionala obligatorie C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti ANS: C 59. Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei? A. sa aiba pregatire juridica superioara B. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania C. sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior ANS: A 60. De ctre cine pot fi formulate contestatiile cu privire la constitutionalitatea unui partid politic,asupra crora stabileste Curtea Constitutional potrivit Constitutiei Romaniei ? A. Avocatul Poporului B. Guvern C. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii ANS: B

61. Care sunt izvoarele formale ale dreptului constitutional romn ? A. tratatele internationale B. deciziile Curtii Constitutionale C. hotararile Guvernului ANS: A 62. Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie ? A. este o lege ordinara B. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale, politice, culturale si juridice C. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat ANS: C 63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei? A. o trasatura a constitutiei B. o categorie politica C. o categorie juridica ANS: A 64. Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei ? A. teoria contractuala B. teoria drepturilor naturale C. teoria statutului juridic al persoanei ANS: A p285

65. Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor? A. cauzele aparitiei unor divergente intre puterea executive si puterea legislativa B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa C. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului ANS: B 66. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dup criteriul temporal? A. control implicit B. control prealabil C. control pe cale de exceptie ANS: B 67. Care sunt situatiile n care Curtea Constitutionala emite decizii ? A. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor judecatoresti B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale C. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului ANS: B 68. Care sunt teoriile formulate n legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate ? A. Teoria drepturilor naturale B. Teoria drepturilor economice C. Teoria drepturilor garantii ANS: A 69. Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ? A. textul constitutional priveste libertatea de circulatie a persoanei B. libertatea constiintei C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute ANS: C

70. Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ? A. situatii de calamitati naturale B. declararea starii de urgenta C. prevenirea raspandirii unei epidemii ANS: C 71. Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ? A. este un drept garantie ce apartine numai salariatilor B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale C. beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane care nu au calitatea de salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste ANS: B 72. Care sunt aspectele pe care le ncorporeaz libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, cu un continut complex ? A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa B. este un drept exclusiv politic C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre femei si barbati ANS: A 73. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile? A. intrunirile pot fi numai private B. libertatea intrunirilor C. caracterul pasnic al intrunirilor, fara interzicerea la intruniri a armelor ANS: B 74. Care este continutul principiului restrngerii exercitrii unor drepturi sau al unor libertti, potrivit art 53 din Constitutie ? A. restrangerea se poate infaptui oricum, chiar daca nu se impune B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive C. masura luata este aceeasi, indiferent de cauza care a determinat-o ANS: B 75. Care sunt formele structurii de stat ? A. statul absolutist B. statul unional C. statul federativ ANS: C 76. Ce cuprinde n principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei ? A. drepturile si libertatile sunt universale si divizibile B. universalitatea se refera numai la titularii acestor drepturi si libertati, nu si la sfera propriu-zisa a drepturilor si libertatilor C. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi ANS: C 77. Care este continutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale ? A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte B. de la regula prioritatii reglementarilor internationale nu exista nicio exceptie C. in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea constitutiei ANS: A

78. Care sunt elementele componente ale liberttii economice? A. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei in 2003 B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora C. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa ANS: B 79. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ? A. legile B. hotararile judecatoresti C. actele administrative ale Guvernului ANS: A 80. Care sunt aspectele care determin obligatia de a respecta Constitutia si suprematia ei, conform art.5 din Constitutie ? A. Este un principiu fundamental B. Este un drept fundamental al cetatenilor C. Disciplineaza comportamentul uman ANS: A 81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional? A. relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept B. relatiile specifice de drept constitutional C. relatiile specifice altor ramuri de drept ANS: B 82. Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional? A. criteriul obiectului de reglementare B. criteriul continutului normativ C. criteriul structurii logico-formale ANS: B 83. Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat constitutia scrisa, avind in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp? A. interdictia absoluta de modicare a constitutiei B. interdictia de modificare a constitutiei pana la urmatoarele alegeri parlamentare C. folosirea unor proceduri extrem de simple de modificare a constitutiei ANS: A 84. Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei? A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei B. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia C. existenta unor neconformitati intre unele ramuri ale dreptului cu constitutia ANS: A 85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor? A. acte normative cu forta juridica egala cu a legii B. actele administrative C. actele organelor judecatoresti ANS: A 86. Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor? A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului B. controlul realizat dupa modelul american C. controlul realizat dupa modelul european ANS: A

87. Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii ? A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat ANS: B 88. Care principii considerati ca nu fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale? A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale B. egalitatea in drepturi a cetatenilor C. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de cetatenii romani, straini si apatrizi ANS: C 89. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari? A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege B. retinerea poate depasi 24 de ore C. arestarea preventiva se dispune de procuror si numai in cursul procesului penal ANS: A 90. Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept social-cultural ? A. din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia B. invatamantul de stat nu este gratuit C. statul nu asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult ANS: A 91. Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental de traditie ? A. garanteaza dreptul de proprietate, nu si creantele asupra statului B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar C. constitutia nu contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata ANS: B 92. Care sunt teoriile ce au luat nastere n formularea conceptului juridic de libertate a constiintei ? A. libertatea constiintei este o inviolabilitate B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite C. cultele sunt autonome fata de stat ANS: B 93. Care sunt trsturile definitorii ale dreptul de asociere? A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare B. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat C. dreptul de asociere este un drept absolut, de aceea constitutia nu stabileste nici o limita privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor ANS: A 94. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal? A. puterea de stat nu este o putere de constrangere B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata C. caracterul cultural al puterii ANS: B 95. Care a fost evolutia formei de guvernamant a Romaniei a. domn, presedinte, rege b. domn, rege, presedinte c. presedinte, rege, domn ANS: B

96. Prin ce se caracterizeaz neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabil traditie a dreptului constitutional A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice atat pentru viitor, cat si cu un an in trecut C. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita ANS: A 97. Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justitie, reglementat de artr. 21 din Constitutia Romniei A. numai cetatenii romani se poate adresa justitiei B. accesul liber la justitie se poate realiza numai pe calea actiunii directe C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil ANS: C 98. Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu nivel de trai A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent B. institutionalizarea dreptului la casatorie, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent C. statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale ANS: A 99. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative: A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora B. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului C. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei ANS: A 100. Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale? A. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. B. In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, sau a regulamentelor Parlamentului, legea sau regulamentul se trimit spre reexaminare Parlamentului. Daca legea este adoptata in aceeasi forma cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul membrilor fiecarei camere, obiectia de neconstitutionalitate este inlaturata iar promulgarea devine obligatorie C. in cazul tratatele sau acordurilor internationale a caror constitutionalitate a fost constatata de Curtea Constitutionala, acestea mai pot fi contestate pe calea unei exceptii de neconstitutionalitate ANS: A 101. Care entitati nu sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional? A. poporul B. organizatiile internationale neguvernamentale C. partidele si formatiunile politice ANS: B 102. Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal? A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat B. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o anumita autoritate statala, conform unei proceduri speciale C. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor nescrise ANS: A

103. Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept? A. supralegalitatea Constitutiei B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional C. valorile supreme garantate de Constitutie ANS: B 104. Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie? A. este o calitate a persoanelor fizice si juridice B. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane C. dovedeste apartenenta la statul roman ANS: C 105. Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior ? pag295 A. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus sangvinis si jus loci B. prin stabilirea domiciliului in Romania C. prin repatriere ANS: C 106. Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ? A. garanteaza respectarea legilor B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat C. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale ANS: B 107. Care este subiectul, la sesizarea cruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Romniei pag.137-a A. Un senator B. Avocatul Poporului C. Un deputat ANS: B 108. Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor ? A. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat ANS: B 109. Ce garanteaz acele drepturi si libertti aflate n cuprinsul categoriei Inviolabilitatile? A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei B. dreptul la invatatura C. libertatea constiintei ANS: A 110. Care este trstura fundamental a dreptului la aparare ? A. este un drept exclusiv politic B. imposibilitatea folosirii unui avocat C. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege ANS: C 111. Care este trstura de baz a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ? A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a se deplasa oriunde in lume si astfel de a accede la valorile culturii nationale si universale C. accesul la cultura nu este garantat de catre stat ANS: A

112. Care este trstura de baz prin care se defineste libertatea de exprimare, ca una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti ? A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel B. libertatea de exprimare se realizeaza prin libertatea de circulatie C. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru care sunt raspunzatori ANS: A 113. Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei, drept reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei ? A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde numai autoritatile publice, nu si persoanele fizice B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator C. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta in orice situatie ANS: B 114. Ce au n cuprindere asociatiile de state ? A. federatia de stat B. uniunea fictiva C. confederatia de state ANS: C 115. Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica? A. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice B. trasaturile statului se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice C. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului ANS: A 116. Care este componenta de baz a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional? A. principiul conform caruia legea este facuta pentru a fi incalcata B. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala C. egalitatea in drepturi a cetatenilor de religie ortodoxa, care este religia de stat in Romania ANS: B 117. Care este trstura definitorie a fidelitatii fata de tara ? A. fidelitatea fata de tara este un drept al tuturor cetatenilor romani B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara nu este obligatorie ANS: B 118. Care sunt componentele care intr n continutul dreptului la un mediu sanatos? A. face parte din categoria drepturilor naturale B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic C. statul nu asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept ANS: B 119. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative ? pag.138 A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului B. emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei C. da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia ANS: A

120. Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutie ? A. Pozitia subordonata a Constitutiei in raport cu legea B. Deosebiri politice C. Deosebiri de putere juridica. ANS: C 121. Care sunt, n Europa, primele legiuiri consemnate documentar ? A. Legile lui Lycurg B. Legile lui Manu C. Codul lui Hamurabi ANS: A 122. Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public? A. dreptul constitutional B. dreptul international privat C. dreptul civil ANS: A 123. Care este definitia constitutiei de tip conventie ? pag99 A. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie B. un contract intre rege si popor C. o Constitutie adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea ANS : A 124. De ctre cine se exercit puterea legiuitoare, potrivit Statutului lui Cuza ? A. numai de catre domnitor ca si cap al statului pag146 B. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva C. de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile ANS: B 125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra? A. 1950 pag.168 B. 1952 C. 1948 ANS: A 126. Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991? A. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti pag.179 B. 12 deputati si 11 senatori C. 12 deputati, 11 senatori si un expert ANS: A 127. Care este definitia monarhiei, ca forma de guvernamant? A. seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice B. acea forma de guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandu-si presedintele sau alegand un sef de stat denumit presedinte C. seful statului este domnul care exercita puterile impreuna cu Adunarea ponderatrica si Adunarea electiva ANS: A 128. Care este definitia confederatiei de state? A. o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou pag.321 B. o asociatie de 2 sau mai multe state independente care au comun doar seful statului C. o asociatie de state in care, pe langa seful statului exista si alte organe de stat comune ANS: A 129. Care este definitia suveranittii de stat, ca trasatura a puterii statale? pag.334 A. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat B. putere organizata sub forma unui aparat, mecanism, autoritati pag.23

C. ratiunea de a fi a puterii organizate statal ANS: A

130. Care este definitia judetului ca form de organizare administrativ-teritorial? pag.327 A. unitatea administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala unita prin comunitate prin interese si traditii B. unitate administrativ teritoriala de baza in cadrul organizarii administrative a teritoriului C. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul organizarii administrative a teritoriului ANS: C 131. n baza crui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane? A. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial B. hotarare a Curtii Supreme de Justitie C. decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica ANS: A 132. Cine a definit dreptul ca fiind Arta binelui si a educatiei??? (si a echitatii)? pag.36 A. romanii B. scoala istorica germana C. filosofii si istoricii greci ANS: A 133. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ? pag.153 A. Constitutia de la 1866 B. Constitutia de la 1923 C. Statutul lui Cuza ANS: B 134. Care erau organele judectoresti, potrivit Constitutiei de la 1965? A. Tribunalul Suprem B. Inalta Curte de Casatie si Justitie C. Curtea de Apel ANS: A 135. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991? A. 2001 B. 2003 C. 2002 ANS: B PAG.170

PAG.184

136. Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania? A. Tribunalul Municipiului Bucuresti B. Inalta Curte de Justitie si Casatie C. O comisie special intocmita in acest sens ANS: A 137. Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1965? A. Marea Adunare Nationala B. Parlamentul C. Ministrul Justitiei ANS: A 138. Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1965? A. Parchetul general B. Procuraturile militare C. Procuraturile speciale ANS: B

pag.143

139. Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in articolul 32 din Constitutie? Constitutie este: A. invatamant general si obligatoriu B. invatamant la distanta C. invatamant cu frecventa redusa ANS: A 140. Care decret interzice constituirea de partide fasciste? A. Decretul lege Nr. 8/1989 B. Decretul lege Nr. 81/1990 C. Decretul lege Nr. 2/1989 ANS: A 141. Care decret a schimbat denumirea de militie in cea de politie? A. Decretul lege Nr. 8/1989 B. Decretul lege Nr. 81/1990 C. Decretul lege Nr. 2/1989 ANS: C 142. Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923? A. Partidul Taranesc B. Partidul Liberal C. Partidul Social ANS: B 143. Ce vizeaz ordinea constitutionala, prin normele sale de drept? A. Organizatiile neguvernamentale culturale B. societatile comerciale private C. structura statului, relatiile dintre organele statului ANS: C 144. Care este trstura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de izvor al dreptului constitutional? A. este cel mai vechi izvor de drept B. este principalul izvor al dreptului constitutional C. Constitutia nu este izvor de drept constitutional ANS: B 145. Care sunt trsturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii? A. ea este stipulata in textul Constitutiei B. nu este stipulata in textul Constitutiei C. Constitutia nu poate fi abrogata ANS: B 146. Cnd a aprut Constitutia in Romania? A. a aparut mult mai devreme decat Constitutiile din tarile Europei de Vest B. a aparut in acelasi timp cu Constitutiile din tarile Europei de Vest C. aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii ANS: C 147. Care sunt reglementrile aduse de Constitutia Romniei din 1948, cu privire la existenta proprietatii particulare? A. o recunoaste, dar nu o garanteaza B. nu are stipulatii in acest sens C. acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire ANS: C

148.Care sunt drepturile exclusiv politice? A. dreptul de a alege B. dreptul la informatie C. dreptul la asociere ANS: A 149. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane? A. Principiul repatrierii B. nastere, adoptie, la cerere C. ?? ANS: B ?? 149.Cetatenia romana nu se poate dobandi prin: A.nastere B.repatriere C.casatorie cu un cetatean roman ANS: C 150.Care sunt atributiile avocatului poporului,n sistemul nostru constitutional? A. are dreptul sa efectueze anchete proprii B. emite hotarari cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal C. emite decizii care sunt supuse controlului judecatoresc ANS: A 151.Care sunt conditiile ce trebuie ndeplinite de ctre o persoan, n Romania, pentru a putea vota? A.este cetatean roman B.are varsta de 14 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv C.nu este in deplinatatea facultatilor mintale ANS:A 152.Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei? A. cei care fac parte dintr-un partid politic B. cei care au suferit comdamnari penale si se gasesc in cazurile de incompatibilitate C. cei se bucura de exercitiul drepturilor electorale ANS: C 153. Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare? A.atributii privind controlul constitutionalitatii legilor B.atributii in domeniul politicii externe C.atributii in domeniul conducerii ministerelor ANS: B 154. Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ? A. drepturile subiective sunt prerogative abstracte B. in privinta continutului lor, drepturile subiective nu sunt limitate de lege C. drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice ANS: C 155. Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat? A. dreptul administrativ B. dreptul financiar C. dreptul comercial ANS: C 156. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romniei? A. Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866 B. Statutul lui Cuza si legea electorala C. Constitutia Romaniei din 29 martie 1923 ANS: B

157. Cui apartinea puterea executiv conform Constitutiei din 1923? A. regelui B. guvernului C. Reprezentantei Nationale ANS: A 158. Cine avea drept de initiativa legislativ ,conform Constitutiei din 1938? A. Reprezentanta Nationala B. poporul C. regele ANS: C 159. Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romniei conform Constitutiei Romniei din 1991, revizuita in 2003? A. 5 ani B. 8 ani C. 4 ani ANS: A 160. De catre cine era exercitat puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866? A. rege B. Reprezentanta Nationala C. colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala ANS: C 161. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor? A. dreptul la aparare B. dreptul de a alege si de a fi ales C. dreptul la greva ANS: A 162. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice? A. dreptul la viata B. dreptul de a alege si de a fi ales C. dreptul la munca si protectie sociala ANS: B 163. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii? A. dreptul la invatatura B. dreptul de petitionare C. dreptul la casatorie ANS: B 164. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice? A. libertatea de circulatie B. libertatea de exprimare C. dreptul la proprietate ANS: B 165. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si culturale? A. dreptul la invatatura B. dreptul de a alege si de a fi ales C. libertatea intrunirilor ANS: A 166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003? A. monarhia B. republica C. voievodat

ANS: B

167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala? A. cetatenii statului B. parlament C. Adunarea Constituanta ANS: A 168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamnt de tip republica parlamentara? A. cetatenii statului B. parlament C. guvern ANS: B 169. Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna Charta Libertatum? A. constitutia engleza B. constitutia franceza C. constitutia americana ANS: A 169 Care dintre urmatoarele trasaturi nu face parte din trasaturile generale ale puterii de stat? A. putere sociala B. putere culturala C. putere de constrangere ANS: B 170. Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat? A. dreptul financiar B. dreptul familiei C. dreptul administrativ ANS: B 170..Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional? A. Codul Muncii B. Codul Civil C. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana ANS: C 171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romniei, perioada dintre 1945-1989, din punct de vedere al guvernrii? A. guvernarea de catre un singur partid B. incurajarea adevaratelor valori stiintifice si culturale C. garantarea si ocrotirea proprietatii private ANS: A 172. Care este considerat a fi prima Constitutie scris n istoria universal? A. Constitutia belgiana B. Constitutia Franceza C. Constitutia americana ANS: C 173. Care este considerat a fi prima Constitutie scris in Europa? A. Constitutia belgiana B. Constitutia franceza C. Constitutia norvegiana ANS: B pag.94

174. Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform actualei Constitutii a Romaniei? A. cel putin 100. 000 de cetateni cu drept de vot B. Primul Ministru, la propunerea Parlamentului C. Presedintele, la propunerea Guvernului ANS: C 175. Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii legilor? A. Control abstract ,anterior B. Control preventiv (gresit) C. ?? A 176. La cererea crei autoritti publice, Curtea Constitutionala poate s solutioneze un conflict de natur constitutional, n calitate de mediator? A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului B. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie C. Ministrul Justitiei ANS: A 177. Ce fel de stat este Romnia, conform actualei sale Constitutii ? A. un stat unitar B. un stat federal C. o asociatie de state ANS: A 178. Care este caracteristica principal a Uniunii reale de state? A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state ANS: B 179. Care este caracteristica principal a Uniunii personale de state? A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state ANS: A 180. Care este caracteristica principal a Confederatiei de state? A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state ANS: C 181. Care este structura Parlamentului federal ? A. bicamerala B. unicamerala C. tricamerala ANS: A 182. n cte titluri si articole este structurat Constitutia actuala a Romaniei, din punct de vedere juridic? A. sapte titluri si 152 de articole B. opt titluri si 156 de articole C. noua titluri si 176 de articole ANS: B

183. Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adus de Statutul lui Cuza fat de Conventia de la Paris? A. Parlamentul bicameral B. Guvernul bicefal C. separatia puterilor in stat ANS: A 184. n care situatie prevede Constitutia actual a Romniei interzicerea revizuirii Constitutiei, conform art. 152? A. in timp de pace B. pe durata starii de urgenta C. in timpul alegerilor parlamentare ANS: B 185. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor? A. 29 B. 49 C. 39 ANS: C 186. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei? A. 29 B. 49 C. 39 ANS: A 187. Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viat? A. 32 B. 22 C. 42 ANS: B 188. Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie n categoria drepturilor individuale in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor n drepturi individuale si drepturi colective? A. egalitatea intre sexe B. dreptul de asociere C. libertatea constiintei ANS: C 189. Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, n functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ? A. egalitatea intre sexe B. dreptul de proprietate C. libertatea constiintei ANS: A 190. n care state intalnim forma de guvernmnt de tip monarhie parlamentar contemporan? A. Romania B. Franta C. Belgia ANS: C 191. In care state ntalnim forma de guvernmnt de tip republic parlamentar? A. Romania B. Germania C. Belgia ANS: B

192. n care state ntlnim forma de guvernmant de tip republic prezidential? A. Olanda B. Franta C. Finlanda ANS: B 193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866? A. numai regelui B. poporului C. regelui si Parlamentului ANS: C

194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1923? A. numai regelui B. poporului C. regelui si Parlamentului ANS: C 195. Din care categorie de drept fac parte Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei ? A. nu incumba obligatia statului de a le respecta intocmai B. fac parte din dreptul intern C. nu fac parte din dreptul intern ANS: B 196. Care sunt Regulamentele Parlamentului? A. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului B. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului C. Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului ANS: A 197. n baza crui articol din Constitutia Romniei se emit Ordonantele Guvernului? A. art. 14 din Constitutia Romaniei B. art. 124 din Constitutia Romaniei C. art. 114 din Constitutia Romaniei ANS: C 198. Care este forma pe care o mbrac din punct de vedere al continutului, Constitutia Romniei ? A. scrisa B. nescrisa C. mixta ANS: A 199. Care este unica autoritate legiuitoare a trii, conform art. 61 din Constitutia actual a Romniei? A. Guvernul B. Presedintele C. Parlamentul ANS: C 200. Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romniei? A. Parlamentului B. Presedintelui C. poporului ANS: C

S-ar putea să vă placă și