Sunteți pe pagina 1din 194

f V ' ' WTMypocjn MOCDOv&j J bugovm&J

mvjsr m gmm j spmrunarRrs

d Familia cretin Biserica de acas". Cuvnt pastoral cu ocazia zilei familiei". 9 Familia n nvtura Mntuitorului i a Sfinilor Apostoli. Taina Nunii dup nvtura Sfinilor Prini. 9 Familia cretin intre tradiie i modernitate. Consideraii teologicosociologice. @ Premisele reuitei conjugale. Familia cretin: prini i copii. Tineretul i viaa de familie.

SERIE NOUA - ANUL IV (LXX) Nr. f>-7, MAMUL1E 1994

MITROPOLIA MOLDOVEI I BUCOVINEI

TEOLOGIE I VIA
REVIST DE G N D I R E l SPIRITUALITATE

C U P R I N S U L
FAMILIA CRETIN AZI
D A N I E L Mitropolitul Moldovei l Bucovinei. F a m i l i a cretinBiserica dc a c a s 4 ' . . . . . 3 f TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne. C u v n t p a s t o r a l c u o c a / . a zilei familiei*4 5 Pr. con/. dr. Petre SEMEN, F a m i l i a i i m p o r t a n a e i n p e r i o a d a Vechiului T e s t a m e n t . . . . . . . 7 Pr. lector Mlhal VIZITIU, F a m i l i a n n v t u r a M n t u i t o r u l u i i a Sfinilor A p o s t o l i . . . . . . 2 5 Pr. asist. Ioan-Crlstlnel TEUt S e n s u l f a m i l i e i , n c o n c e p i a S f a n u l u i l o a n Gur de A u r . . . . . . 4 0 Pr. lector C. GRIGORA, E d u c a i a r i d i c a t l a t r e a p t a d e sacerdoiu cretin in pedagogia p a t r i s t i c . . . 6 0 Pr. lector Gh. PETRARU, F a m i l i a c r e t i n p e r s p e c t i v e m i s i o n a r e i e c u i n e n i s t e . . . . . . . 7 6 Diac. asist. Alexandrei BARNEA. M u z i c a b i s c r i c c a s c i f a m i l i a n ritualul Tainei C u n u n i e i . . . . . . 8 9 Pr. lector dr. Nlcolae CH/FR. T a i n a N u n t i i d u p n v t u r a Sfinilor P r i n i . . . . . . . 9 7 Pr. lector dr. Nlcolae ACHIMESCU, F a m i l i a c r e t i n n t r e t r a d i i e i modernitate. Consideraii teologico-sociologice . . 111 Pro/, dr. Vastle C. CIOCRLAN, P r e m i s e l e r e u i t e i c o n j u g a l e . 1 3 1 Pr. asist. Mircea STOLERIU, F a m i l i a c r e t i n n m e d i u l u r b a n probleme i perspective . . . . 1 3 7 Pro/, dr. C. ROMANESCU. C t e v a c u v i n t e , a s t z i , d e s p r e f a m i l i e 1 4 1 Pr. lector Gheorghe POPA, F a m i l i a c r e t i n : o p e r s p e c t i v t e o l o g i c a s i s p i r i t u a l a . . . . . . . 143 Jrims LEONTE F a m i l i a c r e t i n : p r i n i i c o p i i . . . 155 P. S. Episcop MOUSSA, T i n e r e t u l i v i a a d e f a m i l i e o p e r s p e c t i v a O r t o d o x C o p t - ( d u p Y O U T H A N D FAMILY UFE*" Cairo, 1992. trad. de Crlna l Dan SANDU) . . 1 6 6 f

n s e m n r i

. 2 0 0

Ui pomelnic t r i p t i c a l f o s t e i m n s t i r i d e m a i c i d e l a a - j u d e t u !
N e a m (Diac. loan Ivan) ; B i s e r i c a S f n t a {Com/. dr. Gh. Macarie). ( C o n t i n u a r e n pag. a IlI-a a copertei)

MITROPOLIA MOLDOVEI I BUCOVINEI

TEOLOGIE I VIAA
REVISTA DE GNDIRE I SPIRITUALITATE

SERIE NOU -

A N U L I V ( L X X ) , Nr. 5-7

MAI - I U L I E 1994

REDACIA I ADMINISTRAIA: CENTRUL MITROPOLITAN - IAI Bulevardul tefan cel Mare i Sfnt, nr. 16 Iai 6600

IdMIVOJ

COLEGIUL DE REDACIE
P R E E D I N T E
t I.P5. Dr. DANIEL, Mitropolitul Moldovei ?1 Bucovln!

V I C E P R E E D I N I
t I.P.S. PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei i Rduilor + P.S. EFTIMIE, Episcopul Romanului i Huilor

M E M B R I
P. C. Pr. prof. dr. NICOLAE ACZIIMESCU, decanul Farul tatii de Teologie Iai P. C. Fr. proi. I O A N MIHOC, directorul Seminarului Teologic Neam P. Cuv. prof. FILOTEIA COSMA. directoarea Seminarului Teologic Agapia P. C. Pr. prof. A D R I A N JF1IMIU. directorul Seminarului Teologic Suceava P. C. Pr. prof. NICOLAE HURJUI, directorul Seminarului Teologic Roman R E D A C T O R R E S P O N S A B I L P. C. Pr. NICOLAE DASCALU. consilier cultural, Iai

R E D A C T O R I
P. C. Pr. lect. GHEORGHE PETRARU, Iai P. C. Fr. lect GHEORGHE POPA, lai

ISSN 1221 5988

Adresa redaciei: Bd. tefan cel Mare i Sfnt nr. 16, 6600, IAI ROMANA. Articolele nepublicate nu se napoiaz

Familia cretin azi

42.420 |

FAMILIA CRETINA BISERICA DE ACAS"


f D A N I E L

MITROPOLITUL MOLDOVEI I BUCOVINEI

Anul 1994, fiind declarat dc ctre Organizaia Naiunilor Unite unul internaional al familiei, a fost marcat de o intens i multiple: reflexie cretin asujrrn familiei cretine n aceasta jierioad de sfrit de mileniu deodat fascinant i traumatizant. Pe plan internaional, colocvii, seminalii, publicaii 9 inesaje vi ndemnuri venind din jxirtea unor capi de Biserici i pistori spirituali au sensibilizat ntr-o anumit msur ojrinia public n < eu ce privete valorile spirituale, vocaia i problemele familiei, in general, i ale familiei cretine , n special, n acest sfrit de secol / t economice si spirituale i al multiplelor aspiraii. Pe plan naional. Bisericile din Romnia, dei n-au organizat imnmih pectale ecumenice in acest sens, au abordat totui tema imuna *euma a:t de aspectele generale ale problemei, ct rr rpeciftcul naional yi confesional propriu. In Biserica Orto- . tyv. mesajul Prea Fericitului Printe Patriarh privind g~ija pentru integritatea familiei fi hotrrea Sfntului Sinod de a se organiza In toat
ara conferine preoir^ii past'jrale privitoare la familia cretin azi 9 au contribuit la o aprofundare spiritual a emnificaiei, valorii i imporuxnri familiei azi , au stimulat o analiz mai atent a situaiei familiet cretine in contextul social t pastoral al Romniei din faza aceasta de tranziie de la regimul comunist la democraia de tip occidental.

Pentru a contribui si mai mult la studierea temei Familia cretina azi, neam gndit c ar fi potrivit ca un numr special din r< vista Teologie i Via a Mitropoliei Moldovei i Bucovinei s fie consacrat acestui subiect. Receptivi i entuziati, profesorii de la tunra noastr Facultate de Teologie din Iai au elaborat studii i articole viznd diferite aspecte ale temei i le-au oferii spre publicare, cu sperana c ele vor fi de folos preoilor, studenilor i altor cretini dornici s se informeze i s se formeze n lumina credinei cretine prezentat i trit azi. Cunoaterea mai complet a situaiei reale a familiei cretine uzi. pc de o parte, i nelegerea mai profund a vocaiei sale spirituale. in Biseric i lume, pe de alt parte, se impun ca dou con- :::ii primordiale datorit nevoii de fidelitate i discernmnt ft:m credin a cretinului, precum i nevoii sale de a face fa realitii complexe a societii. n care triete.

T EOLOGIE l V I A A

Din punct de vedere teologic-pastoral, observm ct de expus, solicitat i adesea ameninat este identitatea, coeziunea si armonia familiei cretine azi. n faa crizei economice (srcie, mnaj, nesiguran, etca crizei morale (laxism, libertinaj, senzualism pornografic, dezordini erotice ridicate la rang de normalitate, }tgstituie din raiuni comerciale, trafic de copii, divor, droguri ctc./t a cri/ei spiritual-religioase (sectarism fanatic, prozelitism grrsfr, sincretism confuz, relativism doctrinar, indiferentism nihi- WM etc). Pr de alta parte, credina cretina este totdeauna izvor de sjxrant si de putere spiritual care ne ajut sa biruim greutile ncercrile vieii. In acest sens, criza, ca stare de judecatei pentru un lucru sau o stare incompatibil cu voia lui Dumnezeu, este in acelai timp o chemare acut la schimbarea In bine, o ans uiru un nceput nou. In faa crizei cccnomicrc, familiile cretine puternic afectate de srcie trebuie ajutate de ctre stat, de ctre parohia n care se afl. de alte familii cretine. Greutile vieii fie ne apropie mai mult. fie ne ndeprteaz mai mult unii de alii. Iubirea lui )um- tiezeu fa de o familie cretin, cu muli copii i srac, se poate Tianifesta concret mai ales cnd alte familii sau alte persoane, frai si surori in credin ajut frete pe cei n nevoi. In faa crizei morale i spirituale de azi. trebuie s adncim prin nvtur i educaie, prin via de rugciune i cultur a sufletului semnificaia sau rostul credinei, a legturii omului cu Dumnezeu in organizarea i propirea familie cretine. Trebuie s redescoperim i mai mult importana dreptei nvturi i dreptei vieuiri cretine privind familia ca icoan a Iiisericii (Ecotesia domestica), ca icoan a iubirii lui Hristos fa de umanitate, aa cum rezult din Sfnta Scriptur (ttfeseni 5, 21-33). Practic, este necesar o lucrare pastoral a Bisericii, mai intensa i mai vast, de sftuire J tinerilor care urmeaz s se cstoreasc, precum i a familiilor tinere; o ndrumare pastoral o familiilor pentru a face fa ncercrilor vieii, mai ales n privina avortului, divorului, conflictelor de familie etc. Se impune din ce in ce mai mult o educaie cretin care sa scoat n eviden i mai mint legtura strns dintre iubire i responsabilitate n familie. De asemenea, Biserica va gsi un mare sprijin in lucrarea sa misionar i pastoral, dac tace apel in aceast problem nu numai la teoiogi, ci i la specialiti cretini din alte domenii, preocupai de problema familiei: psihologie, sociologie, educaie, medicin, asisten social etc. In plus, cunoaterea preocuprilor altor Biserici surori in aceast privin poale contribui la o lrgire i nuanarea orizontului problemelor existente i soluiilor posibile n rezolvarea lor. Cu sperana c publicarea acestui volum special al revistei Teologie i Via va suscita interes i va stimula n viitor at< aprofundarea gndirii teologico-pastorale pe tema familiei cretine ari, ct i o tratare interdisciplinar a ei, adresm mulumiri i felicitri autorilor studiilor Xnmnunchiate aici i binecuvntm pe cititori. CUVNT PASTORAL CU OCAZIA ZILEI FAMILIEI", 15 mai 1994
fTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Mrturisind originea dumnezeiasc a aezmntului cstoriei, rica u recunoscut, de faptt demnitatea acordat de Dumnezeu tei stri, pe temelia creia se zidete orice familie omeneasc. Prin venirea n lume i lucrarea izbvitoare i nnoitoare a tuitorului Iisus Ilristos, aceast ornduial a fost, ins, ridicat treapt de sfinenie care face ca, dr' atunci, familia ce rodete ca, s poat fi vzut ca o imagine miniatural a Bisericii. Aa xplic faptul c, de cteva ori, n Sfnta Scriptur a ALyului twient,

descoperim ca sinonim pentru familie cretin", cuvn- biseric" (Itomani 16, o; / Corinteni 16, 19). l>De bun seam, cei credincioi au neles ntotdeauna rosturile ici ale acestei identificri, cci, pentru orice cretin, menirea i familiale este aceea de a apropia lot mai deplin persoanele nr printr-o comuniuni' plin de iubire jertfelnic, dup chipul prin care Hristos a ntemeiat i susine Biserica Sa. Scriitorul bisericesc Clement din Alexandria spune, fi el, cv gingie, despre cei ce ntemeiaz o familie c ei alctuiesc ngur biseric", o singur via de curie, o sinnur sfial a a fa de altui, hrana e comun; cstoria unit, toate asem- are: respiraia, vederea, auzul, cunoaterea, ndejdea, ascultadragostea. Iar cei care au comun viaa, au comun i harul; i unu le este i mntuirea, comun le este lor i virtutea i vie- ?au (Pedagogul, // 10, 2). Dar comuniunea n cstorie nu poate i dect o dat cu primirea binecuvntrii Bisericii prin Taina uniei si prin naterea de copii i creterea lor ntru nvtura rtarea Domnului" (Efeseni 6, 1)% dup cum spune Sfntul Apos&avel. Aadar, omul ncepe din copilrie s descopere taina iubirii unitii ca opuse urii, egoismului i dezbinrii mai nti nirul acestei mici biserici. care este familia sa. Virtuile cu el va fi deprins de ctre prini: credina, ascultarea% buna- in. cumptarea, iirnieia, cinstea i mila, nu sunt dect senine licurtoare ale ncolirii virtuii supreme care este iubirea. Desigur, pentru a dobndi asemenea roade n creterea spi- kfdr a copiilor este nevoie, mai ales, de exemplul viu al pr in- , care. de multe ori, ^oate nruri n mod hotrtor nite conte rA'.pnde, sensibile, dar aflate n plin nfiripare. Totdeauna, din pilda primit de la prini s-a nvat respec- \a de aproapele , fa de valorile perene ale neamului, cinsti- uti de cele sfinte. Dar, pe ct de binefctor i fertil este un climat familial sntos f care i primete vigoarea din prtia cu Dumnezeu. pe att de nimicitor de viei poate deveni cadrul oferit de o familie destramat in care locul iubirii i credincioiei a fost luat de patimi, in snul creia se mut iadul, jertfe sigure ale nepsrii care se instaleaz fiind nevznavaii copii. Din nefericire, nu puine sunt, n ziua de azi, cazurile in care dispreuirea afeciunii datorate familiei si abandonarea responsabil iiteiii fa de ea, conduc la suferine nesfrite, la rrii de nelccuit. De aceea, socotim ca aceast zi nchinat familiei" nu poate fi cinstit mai frumos dect prin reamintirea acestor nepieritoare cuvinte ale Sfntului Apostol Pa vel: Dragostea ndelung rabd; dragostea este binevoitoare, dra- gostea nu pizmuiete, nu se laud, nu se trufete. Dragostea nu se /toart cu necuviin, nu caut ale sale9 nu se aprinde de mnie, nu gndete rul. Nu se bucur de nedreptate, ci se bucur de adevr. Toate le sufer, toate le crede, toate le ndjduiete, toate le rabd. Dragostea nu cade niciodat* (I Corinteni 13, 4-6). Cu acest prilej, Biserica noastr strmoeasc, pune acest, cuvnt la inima prinilor, a fiilor i fiicelor care alctuiesc familia romneasc, n mic i n mare9 spre a-i mplini misbinea lor sflnt, spre slava Bisericii i spre dinuirea neamului nostru. I AMILI A I IMPORTANA EI N PERIOADA VECHIULUI TESTAMENT Pentru noiunea de familie, limba ebraica biblic folosete termenul baith" ce are in vedere att casa ce-i ada postete pe membrii unei familii (Iov 8, 15) ct i pe membrii i descendenii unei familii (Facerea 18, 19). Ca n orice societate familia are la baza unirea brbatului cu femeia prin actul cstoriei, in cele dou relatri despre crearea omului (Facerea 1, 27; 2. 21-24) femeia apare egal cu brbatul chiar dac este numit dup brbat i despre care se menioneaz c a fost creata s-i fie acestuia de ajutor pe msura lui (vers. 18). Potrivit crii Facerea 1,

26-30 brbatul i femeia sunt creai simultan (vers. 27) i prin urmare au in ci
6

chipul lui Dumnezeu, reflect deci imaginea lui Dumnezeu 1. Dac ins n prima relatare a creaiei, femeia nu apare pe un plan inferior, in cea de-a doua relatare (cap. 2, 7-25} ea apare la urm spre a-i fi ce ajutor brbatului. Dei cea de-a doua relatare a creaiei este adesea citat de muli pentru a-i susine opinia c femeia trebuie sa tmn supus brbatului su ca una care a avut o poziie subordonat la creaie, trebuie totui avut n vedere c relatarea car Ui Facerea vorbete cespre femeie ca despre un partener pe msura brbatului fa de care acesta este atras si pentru care-i prsete chiar propria familie. Cu toate acestea brbatul o va stpni (cap. 3, 18), iar ca va aprea adesea ca numrndu-se printre bunurile lui (Ieirea 20, 17; Deutrronom 5, 21), cruia i se adresa cu apelativul de oa'il" (domn) sau adon" (stpn) (Facerca 18, 21; Judecaoiri 19, 20; Amos 4, 1). Prin utilizarea acestui termen se arat c ea era proprietatea brbatului aa cum era casa sau cmpul (Ieirea 21, 3, 22; II Regi 11, 26; Pilde 12, 4). Odat cu intrarea tinerei n casa soului su devenea ntr-adevr proprietatea unui stpn (Facerea 20, 3; Deuteronom 22, 22). nsui expresia a-i lua femeie" deriva din rdcina verbului a deveni stpn4' (Deuteronom 21, 19)2. Trind ntr-o societate eminamente patriarhal, rolul femeii era limitat la sfera casei i a familiei3, excepie fcnd doar cteva femei care s-au impus n viaa public (Debor, i-Iulda, Iudilh, Esther, etc.). Cstoria biblic a apru ca o urmare fireasc a celui mai nobil sentiment, n form monogam potrivit creia un brbat, i o f'jmeie 'C angajeaz reciproc si mpart viaa n vederea mplinirii rostului pentru care a fost crear aceast instituie. De ia nceput voia lui Dumnezeu a fost ca unirea dintre brbat i femeie in vederea procreaiei (Facerea 1, 28) s fie exclusiv iu cadrul cstoriei monogame. In aceast idee relatarea crerii primului cuplu uman (Facerea 2, 2124) propune cstoria monogama ca fiind singura ce corespunde voii lui Dumnezeu4/ Descendenii patriarhului Seth sunt prezentai ca fiind ntemeietori ai unei familii monogame (Facerea 7, 7), iar poligamia apare prin descendenii lui Cain. Despre Lamech se spune c avea dou femei (Facerea 4, i9). Cel puin aa era la nceputul umanitii prezentat de textui sacru. Chiar si in epoca patriarhal, Avraam n-avea la nceput dect o femeie, Sarra, dar pentru c aceasta era steril Avraam a luat-o i pe slugU aceleia Agar, ns cu consimmntul Sarrei (Facerea 16, 1-2) Rsle adevrat c Avraam a mai luat n cstorie i pe Ketura (Facerea 25, 1), aar numai dup moartea Sarrei (Facerea 23, i-2) Cnd n cartea Facerea, cap. 25, fi, se vorbete la plural despre concubinele lui Avraam se refer la cele dou amintite anterior. i despre Nahor citim c a avut copii de la Milka si de la concubina sa Rei-rna (Facerea 22, 20-24). La fel Eiifaz fiul lui Isav mai awa o coiicubin pe lng soia sa (Facerea 36, 11-12). Cu toate c femeia era subordonat brbatului aa cum reiese chiar din Decalog n care poruncile sunt adresate brbatului prin folosirea exclusiv a sufixului pronominal la masculin (bineka ~ fiul tu; biteka fiica ta; avdeka = sluga ta. etc. Ieirea 20, 10), in cadrul familiei care constituia nucleul social de baz al societii, rolul femei cretea substanial cnd devenea mam, mai cu seam marna unui fiu (Facerea 16, 4; 29, 31; 30, 24) ntruct fiul era continuatorul familiei. Soul se ataa de ea, iar copiii ii datorau mult preuire (Ieirea 20, 12, 21, 17; Levitic 19, 3; 20, 9; Deuteronom 21, 18-21; 27, 16; Pilde 19, 26; 20, 20; 23, 22; 30, 17; nelepciunea lui Isus Sirah 3, 1-10). Poziia de subordonat a femeii fa de brbat apare de asemenea si din practica polgamic a cstoriei generalizat n anumite momente ale societii israelite (Deuteronom 21, 15). n ce privete bigamia aceasta era recunoscut ca

TEOLOGIE l V t fl A

1K a y W. Shrrden, Worrum. in Hobnan-Bible Oictlanr.ary. Nash vi 1- leTonncsse, 1991, p. 144. 2The New Brown-Dnver Bripfjfs-Cesenius, Hebrew aiul Engisjsh Lex'con, Masxach metis, 1979, p 127; Benjamin David, Ttie A a a l y i r l He- brew anri Chaldee Lexicon, F.ondon, 1970, p, 102. 3Kay W. Shurden. op. cit., p. 414. 4Rolland de Vaux. Lcs Imtitutlons de VAncien TesUim+ni, &1. Du Cerf. P a r i s . 1989. p. 45.

un fapt legal de cartea Deuteronom 21, 15-17). Este adevrat c marea majoritate a cstoriilor erau monogame, ins aa cum am artat deja nici cele bigame nu erau rare (Facerea 22 20-24; 29, 15-30; 30, 1-9; 36, 11; Deuteronom 2!, 15; 1 Regi 1. 2; II Cronici 21, 3), iar cei cu poziii sociale nalte si cu stare material deosebit i permiteau un harem apreciabil (II Regi 3, 2-5; 5, 13; II Cronici il, !2; 13, 21; 13. 21; 24, 3; III Regi 11, 3; 20, 3-7; IV Regi 21, 15) 5. Se oare c Sfintele Scripturi prezint un adevr general valabil i anume acela c o cretere simitoare a imoralitii se constat atunci cnd bunstarea ma'eriaU depete cotele normal.? (Osca 10, 1). Cu toate numeroasele excepii, starea general a societii vechiului Israel era aceea c se baza pe cstoriile monogame (Pilde 15-19; 12. I; 18, 22; 19, 14,31; Ecclesiast 9, 9; nelepciunea lui Isus Sirali 26, 1-4), iar cnd se refer la relaia de iubire dintre Damne/eu i poporul Sau, unii profei o prezint simbolic ca pe o legtur matrimonial monogam n care Israelul apare ca logod- nica unic aleas de Iahve nsui (Isaia 50, 1; 54, <; 04, 4; Ieremia I. 2; Osca 2, 4). Un motiv determinant in a lua i pe cea de-a doua ro\ie era dorina arztoare a unor brbai de a avea ct mai muli urniay (Psalmul 127, 3-5) i tot aa procedau i in cazul n care solia se dovedea a fi steril ori nu ntea dect fiice 6. Prezena mai mukor femei in aceeai familie nu era deloc avantajoas. De (Lvle mai multe or. femeia steril era dispreuit de tovara ei cum a fot cazul cu Ana si Penina. femeile lui Elcana (i Regi 1) cau cbiar Sari a Agt>r (Facerea 1<>, 4-5), iar cea care nu ntea er i geloas pe cc a cu copii (Facerea 30, 1). Prin urmare tot cstoria monogam era cea care ntemeia familiile cele mai fericite. Textele caro fac elogiul femei: virtuoase au n vedere tot pe cele din lainlci monogame (Pilde 5, 13-19; Ecdesiast IK D. Pilde 31, 10-31; nelepciunea lui (sus Si rai i 26, 1-4). Momentul juridic al ncheierii cstoriei l constituia achitarea preului de rscumprare numi: mohar* 7 ctre tatl fetei sau tutorelui acesteia Din acel moment tnra putea fi ncredinat viitorului so (Facerea M, 15) cruia i se i adresa de acum cu apelativul de ij^Cil" (stpn; Facerea 20, 3; Deuteronom 22, 22). Preul ce trebuia aelui-r. tatlui fetei se pare c varia dup exigenele acestuia (Facerea 34, 12) ca i dup condiia sociala a t n r u l u i (I Regi 13, 23). Cnd starea material nu-i permitea tnr u l u i achitarea preului de rscumprare, el putea s-1 suplineasc fie printr-un act de vitejie, ca n cazul lui David pentru cstoria sa cu Mied (I Regi Itf. -7-27), sau cel al lui Otniel pentru fiica Iui C.aleb (fosua 15, iti; Judectori 1, 12). Prestarea unui serviciu putea de avemenca s in locui acelui mohar" (Facerea 29, 15-30). Preul ce rscumprare era un fel de compensaie fa de familia tinerei cstorite pentru pierderea unui potenial ajutor social- economic pe care aceasta l reprezenta. nainte ca bunstarea material s se generalizeze in societatea israelit i mai nainte de diversificarea ndeletnicirilor deprinse mai ales dup venirea In contact cu alte popoare mai civilizate, tnra i pute A aduce o reala contribuie n viaa economic a familiei sale pscnd turmele? de oi (Facerea 2i), t-9), aducnd ap de la izvor (Facerea 24, 11-16; I Regi 9, 11) sau strngnd spice n urma secertori!or (Rut 2, 2). Femeia n societatea israoiit se integra activ n viaa sodal-eeono- nk' a familiei soului und parte la grelele munci ale cmpului ori pregtind hrana pentru membrii familiei. De asemenea torcea lna si o esea pentru necesitile casei, iar surplusul il valorifica sporind astfel starea material a familiei (Pilde 31 t 24; Tobit 2,11-14). Chiar dac avea o poziie de subordonare fa de soul su, sorieta-xa israelit a cunoscut i femei foarte energice care s-au impus ateniei publice p/in implicarea lor in problemele sociale ale vremii. Astfel judeetoarca si proorocit Debora i-a salvat pe cornpatrioii si de SUD jugul apstor al regelui Iabin al Canaanului (Judectori 4, 4-5), iar Bateba a reuit s-1 pun pe tron pe fiul .sau Solomon (III Regi Ij cu toate c nu era cel mai ndreptit. Ixabeia care avea destul autoritate n Israel (III Regi 21) ca de altfel i Atalia ce a ocupat pentru civa ani tronul regai n Iuda (IV Regi 11) avi dovedit c si femeile israelite
5Tradiia rabinic a cutat s explice c o n d u i t a p a t r i a r h i l o r c a f i i n d Justificabil ca unii care nu erau nc supui Leui: mozaice co s a d a . mult mai trziu.

puteau avea uneori aceleai caliti politice ca i brbaii. Demne ins de toat
8

TEOLOGIE l V t fl A

admiraia att pentru contemporani ct i pentru posteritate au fost eroi- iieie ntionale; Yaela (Judectori 4, 17-22; 5, 24-27), ludith i Est- hera ca unele ce au salvat poporul n momente deosebit de critice. Ct privete viaa religioas, la evrei, femeia se gsea mai ales aici ntr-o net inferioritate fa de brbat n sensul c nu putea fi slujitoare la templu .i nici depune mcar votul de nazireat dect cu consirr.mniul tatlui, in cazul n care era necstorit, sau al soyului dup ncheierea cstoriei. Votul su trebuia neaprat s fie validat de tat sau de so care puteau foarte bin-. 4 s-1 anuleze (Numeri 30, -1-7). n schimb unele femei puteau fi profetese i se bucurau de mult consideraie fiind consultate chiar de ctre minitrii regelui (IV Regi 22, 14), altele erau inspirate de Duhul lui Dumnezeu cum au fost: Miriam, sora lui Moise (Ieirea 15, 20; Numeri 12, 1-2; Miheia ti, 4), Debora (Judectori 4, 4). Menirea esenial a femeii israelite, i de fapt nu numai a ei, era aceea de a deveni mam i de a avea copii rt mai muli. A avea copii era pentru o femeie cea mai mare feri circ (Facerea 24, 60; 30, 1), iar sterilitatea era considerat drept o pedeapsa divin (Facerea 29, 31), vocaia femeii fiind aceea de a nate, a avea sau a crete copii, chiar pe cei strini cnd nu putea s-i aib pe ai si. De aceea dragostea matern a devenit proverbial in vechiul Israel i a fost luat drept model al iubirii lui Dumnezeu fa de poporul Su (Isaia 49. 15). Pentru a-i asigura pe israel ii fie providena continua lui Dumnezeu, profetul Isaia compar cu o mam (cap. 42. 14; 4f>, 10; 49, 14; tftt, 13). Lipsa de respect a iuhA fau de marna i ru considerat o maro crima J pedepsit ca atare (Ieirea 21, 15-17; Levitie 18. 7; Amos 1, 13) Dei tatl cu copii numeroi era in mare cinste, la israelii se dorea totui a avea mai muli fii dect fiiw ntruct primii asigurau continuarea numelui i a familiei (I Regi 4. 20; II Regi 18, 18; Rut -4, 13).

} AMILI A CRETI A A AZI

rinteni 11, 11-12) Unii spun chiar c femeia n-a fost creat din capul brbatului ca s nu-l depeasc, nici din picioarele sale ca $r na-l subordoneze ei, ci din coasta sa, dintr-o parte, ca s fie egal cu el, s fie lng inima sa ca s-i fie drag6. Scopui primar ns al crerii brbatului i femeii nu este numai pentru a se ajuta reciproc, ci mai ales pentru a procrea. Nu ntmpltor cnd relateaz despre crearea omului trece de la singular la plural; S facem om dup chipul i asemnarea noastr ... i a fcut Dumnezeu pe om dup ehipui Su ... a fcut brbat i femeie44 (Facerea 1, 20-27), cci Dumnezeu Cel Unul n fiin i intreit in Persoane a creat umanitatea dup chipul Su. Dupa svrirea pcatului ias omul a czut clin rosturile sale. Daca fiecare etap a creaiei este calificat dc Dumnezeu ca fiind bun sau chiar foarte b na, dup s&vrsirca pcatului neascultrii, aceasta buntate este tulburat, este strbtut de violent, de rutate i mai ales ameninat de refuzul inimii omului pentru Dumnezeu i aproapele sau Dup cum am vzut poligamia era practicat dc multe persoane, mai ales de cele cu stare material deosebit, totui mono- gamia a fost dintotdeauna dorit de Dumnezeu pentru umanitate (Matei 19, 4-5). Poligamia apare ca o stare anormal i o nedrep- *,ale pentru o soie care putea fi repudiat foarte uor de ctre brbat ca una care fcea parte clin bunurile sale (Ieirea 20, 17). Femeia trebuia s fie mereu supus. nainte de a fi cstorit era supus tatlui su care o putea vinde, sau fratelui mai mare n cazul n care murea tati, iar dup cstorie era subordonat soului ce-i puica da oricnd carte de desprire (Deuteronom 24, l). Divorul ca i cstoria era un domeniu n care drepturile femeii erau cu totul subordonate drepturilor brbatului7. Era suficient ca brbatul s fac o declaraie mpotriva ei n maniera: ea nu mai este femeia mea, eu nu mai sunt brbatul ei" (Osea 2, 4) i-i ntocmea o carte de desprire. Aceasta nu avea alt rost dect s-i dea dreptul de a-i reface cminul (Deuteronom 24, 27). Deoarece far;v?ha la evrei era prin excelen patriarhal, brbatului revnin- du-i datoria de a purta grij de femeia i copiii si, evident c numai el putea s aib iniiativa divorului. Pentru un brbat a divora de soia sa era egal cu a renuna la o parte din proprietatea su deoarece, aa cum am artat, a lua femeie nseamn de fapt a deveni proprietar (Deuteronom 21, 13; 24, 1). Din momentul cstoriei femeia era numrat printre bunurile capului de familie (Iei- rea 20, 17) deoarece prin achitarea acelui mohar* femeia era ntr-adevr cumprat ca orice bun. Dei de o extrem importan pentru societatea israelit, cstoria apare ca oricare alt problem civil ntruct nu era nsoit de nici un act religios. Este adevrat c la baza cstoriei se afla un contract, un legmnt berii", iar profetul Maleahi o numete chiar pe logodnic femeia legmntului tu" (cap. 2 , i i) si tot aa in cartea Pilde, cstoria este numit legmntul lui Dumnezeu" (cap. 2, 7) legmntul in cauz nu este unul religios, ti numai civil. In cadrul acestui contract, se fcea o declaraie n maniera: Du acum tu eti fratele su, iar ea este sora ta" (Tobit 7, 11). Ruperea acestui legmnt prin divor nu mai putea fi refcut deoarece dac o femeie repudiat st? recstorea, iar brbatul su murea si devenea iari liber, prini-un nou legmnt se putea recstori. ins cu primul so nu mai avea dreptul legal de a se uni prin cstorie (Deuteronom 24, 3-4; Jeremia 3, 4). in cazul profetului Osca nu vorba de o ncidcurv a Le/,ni deoarece femeia sa nu .ie recstorise, ci se prostituase.
19. 6 Janieson, Fausset Brown, Comme.nlartj on the Whol> Hible , Mi- ciugun, 1992, p.

7Fc pare ra n ciiaspora i u d a i c a de ia Elephantme, femeia avea totui unele drepturi n plus f a de ele d i n comunitate iudaic d i n Palestina, plinire ca-o si aceia dc a l u a i n i i a t i v a d i v o r u l u i , d e a d e v e n i proprietar precum i acela dc a ncheia unele contracte (vezi Ed. Leipinski, op. cit., p. 47;*.

} AMILI A CRETI A A AZI

In cazul de deces ai soului femeia nu devenea imediat vduv ntruct cl.spoziiil ? Legii leviratului i mai ofereau o ans de refacere a familiei, iar numai in anumite condiii. Astfel femeia rmas singur se putea cstori numai cu fratele celui dece lai dac nu i M : nscuse nici un copil do parte brbteasc (Deuteronom 5, 5). l'rhrml copil rezultat din cstoria vduvei cu fratele fostului su brbat purta numele aceluia i se bucura de dreptul de nti nscut (Facerea 38), ad-e primea partea sa de motenire ('Rut 1) Scopul acestui tip de cstorie oare nu era strin nici asirienilor i nici hitiiJLor era acela de a asigura descendena familial, de a nu nstrina avi rea de familie precum i preocuparea de a menine vduva in snul familiei celui rposat" 2. Se pare c acest tip cie cstorie n-a fost instituit de Moise deoarece se practica cu mult timp nainte de el (Facerea .'te, 9). n plus aceast practic era att de mult inrceina n popor nct Moise n-a putut s-o desfiineze, dar nici n-a imous-o prin Lege. ci pur si simplu a lsat-o la latitudinea celor n cauz (Deuteronom 25, 7-li); Rut 4) Potrivit crii Ru1 (cap. 4) se pare c aceast practic se refer nu numai la fraii celui rposat, ci cuprindea un cerc mult mai larg dc rude. Acest obicei s-a meninut si n vremea Mntuitorului Hri-r.os. altfel chestionarea Domnului pe aceast tem de ctre saduchei nu i-ar fi avei nici-o justificare (Matei 22, 23-28; Marcu 12. 18-23; Luca in, 27-331. Evident c oup trecerea de la viaa nomad ia cea sedentar viaa urban in special a adus cu sine serioase iranfeformri soeiaie care au afectat mult i practicile legate dc viaa de familie8
2 . G R I J A FAA DK VAUl VK I.A POPORUL EVRF.U A N T I C

Dup cum este arhicunoscut femeia israelit putea ajunge si in starea nefericit dc vduv, iar starea ei era cu att mai trist cu ct nu putea contrasta o alt cstorie si nici nu avea vreun fiu care s-o ntrein. Pentru c prin vduvie, femeia putea ajunge inr-o stare material precar, deoarece ca nu avea dreptul s-1 moteneasc pe soul su, cum de altfel nici fiicele fara numai dac nu era j.ici un fiu (Numeri 27, 8). dar i din punct de vedere social starea nu era mai hun innd seama de faptul c prin cstorie >o sr paru definitiv de prnpria-i familie. Legea lui Moise coninea O seam de prescripii pentru a o proteja (l>euteronom 24, 19-21). Rmnnd fr nici un sprijin. Legea i permitea s se ntoarc in casa tatlui sau ns acesta nu avea obligaia de a o ntreine, excepie fcea doar fiica do preot (Levitic 22, 13). De?i recstorirea unei vduve se impunea cu necesitate, acest lucru nu era ntotdeauna si realizabil, ba chiar o interzicea cteodat aa cum este ca/.ul marelui pr*ot sau chiar i a preoilor de rnd (Levitic 21, 14; le/cchiol 44. 22). n linii mari ns Legea mozaic se caracterizeaz printr-un profund umanism comparativ cu legiie altor popoare din epoca respectiv deoarece prin prescripiile sale cuta s-i protejeze |>e sraci, pe strini i mai aies pe vduve i orfani oferindu-le o minim protecie social (Ieirea 22, 22). Astfel, prin Lege, credinciosul israelit era ndrumat s imite dreptatea divin iu ocrotirea categoriiior sociale mai sus amintite (Deuteronom 10, 18). mpreun cu celelalte categorii sjciale dezavantajate de soart i vduvele erau incluse la ospeele sacrificiale (Deuteronom 14, 29) rezultate din /eciu ielile anului al treilea. Prin urmare grija pentru sraci, vduve, orfani i strini nu este o noutate a timpurilor moderne. Dimpotriv timpul nostru ar trebui s se caracterizeze printr-o rr.ai consecvent punere ?n practic a poruncilor seripturistico. Mesele la care erau hrnii cei sraci aa numitele ospee ale saricilor se organizau n special cu priiejul unor srbtori mari din cursul arin iui (Deuteronom 21, 17). Tot pentru a veni n sprijinul celor sraci, Legea mai
8R. De Vaux, op. cit., p. 41.

} AMILI A CRETI A A AZI

prevedea ca dup secera rea recoltei ceea ce rmnea nestrns pe ogor (cap. 24, 17) ca de altfel i d/n pcmii fructiferi (cap. 24. 19-21) s revin vduvelor, orfanilor, strinilor si sracilor. Tot pentru aceast categorie social Legea mi prevedea ca n caz de mprumut s nu se ia zlog (cap 24, 17). Starea deplorabila in care puteau ajunge unele vduve (III Regi !7, 12) .si n care au i ajuns de fapt n perioadele de mare decadent moral i-i determinat pe profei s ie ia aprarea n faa enei societi din ce n ce mai decadente cnd nu se mai observau poruncile Legii ce prevedea anumite norme de protejare a acestora (fsaia i, 17; 10, 21; Ieremia 7, t>; 22, 3; Iezechiel 7, IC; Maleahi 3, 5). Lipsa de respect si neprotejarea vduvelor este comparat cu un abanaon al poporului lui Israel de ctre Iahve (Isaia 54, 4). Atunci cnd vduva nu se prostitua (Facerea .'{8. 14), sau nu accepta s Iriiasc n concubinaj ru-i rmnea altceva de fcut dect s-i caute refugiul la templu sfnt (Psalmul 08, 6; 146, 9. Luca 2) Cu toate inconvenientele sociale n care se situa femeia israelit. un lucru nu trebuie trecut cu vederea i anume c n familii-, ea se bucura de o cinste deosebit mai nti din partea soului care adesea o asculta i o preuia ca pe un egal (I Regi 1, 4-8: 22: I legi I. 8-24) i apoi din partea copiilor care-i datorau ascultare. C aa stteau lucrurile o dovedete cartea Pildelor care o apreciaz pe feaieia virtuoas i bun gospodin fericiiiau-l pe brbatul care a aflat o astfel de tovar de via (cao. 31, 10). Pentru rolul major a! femeii n familia israelit, profetul Isaia pentru a ilustra marea milostivire a lui Dumnezeu pentru israelii, folosete comparaia iubirii materne; Oare femeia uit pe pruncul ei i dr rodul pantecelui ei n-are ea mil? Chiar rnd ea SI va uita. Eu nu te voi uita pe tine 4* zice Domnul (cap. 49, 15). Atitudinea lui Dumnezeu fa de Israel este prin urmare asemenea unei mame si ntocmai ca o mama. Domnul nu poate s-1 uite pe copilul Su* u
3. NATEREA, CRETEREA l EDUCAREA COPIILOR IN FAMILIA ISRAELITA

In perioada vechi-testamentar la care ne referim familia i mplinea rostul crescnd copii ct mai numeroi. Copiii erau n opinia psalmistuiul i de fapt a ntregii societi a vremii, o dovada evidenta a iubirii iui Dumnezeu; Femeia ta ca o vie roditoare In laturile casei taie, fiii ti ca nite vlstare tinere de mslin mprejurul mesei tale. Iat aa se va binecuvnta omul cel ce se teme de Domnul* (Psalmul 127, 3-4). Ca semn deosebit al binecuvntrii divine asupra unei familii era naterea unui numr ct mai mar* de copii rie parte brbteasc (Facerea 29, 31; 30, 24). De aceea tnra cstorit considera c este o cinste deosebit pentru sine a avea ct mai muli copii (Facerea 24, 60; Rut 4, 14). Copilului i se ddea numele ndat dup natere, iar n ziua a opta era circumcis. Actul circumciziunii a fost instituit de Dumnezeu drept mrturie a legmntului ncheiat cu Avraam, circumcis el nsui chiar in ziua instituirii acestui act, i cu urmaii acestuia (Facerea 17, 5-19), ca un semn vzul c toi urmaii lui Avraam vor fi beneficiari ai legmntului. Vorbind lui Moise, Dumnezeu i poruncete svrirea actului circumci/iunii la toi pruncii de parte brbteasc, n ziua a opta de ia natere (Levitic 12, 2-3). Numele se ddea copilului ndat dup natere, de obicei de ctre mam (Facerea 29, 31; 30,24; 35 18: I Regi 1, 20) i n cazuri mai rare de ctre tat (Facerea 1 fi, 15; 17, 19; Ieirea 2, 22)9. In concepia israelit numele era legat de persoana care-1 purta, ace*!a putnd exprima comportamentul individului (I Regi 25, 25) sau avnd legtur cu vreo misiune de mdeplinit (Judectori fi, 12). n vechiul orient, numele definea esena unui lucru, iar a numi ce\af sii" pe cineva nsemna a cunoate i ca urmare a
9R dc Vau\\ op. cil.t p. 74

} AMILI A CRETI A A AZI

avea i o oarecare putere asupra lui, numele reprezentnd uneori caracterul ;au avnd n vedere desxinul celui ce-1 poart Numele pu'tea de nsv menea s fie inspirat de vreo mprejurare special n care se ntea copilul. Eva l numete pe ntiul su nscut Cain pentru c a dobndit un fiu (Facerea 4, 1; 29, 31; 30, 24; 35, lti-18). Dac un:i prini ddeau copiilor nume care s exprime uneie aspecte r izice. alii le ddeau nume de plante sau de animal-.? dorind ntr-jn fel ca numele s precead realizrile de viitor ale celui ce-1 poart. Astfel numele dc Debora an? nelesul de a fi ntr^prinz- toare i harnic ntocmai ca o albin. Cel ce nu are un nume de fapt nici nu exist (Eccesiast. 6, 10) sau dac exist nu valoreaz nimic (Iov 30, 8) Potrivit crii Facerea a da un nume cuiva este echivalentul lui a face s existe sau chiar a stpni peste (cap. 2, I; :>, 20), iar a cunoate numele cuiva nsemna a avea o putere asupra lui 10. Dupa mrturia Deuteronom ului n templul sfnt locuia nsui numele lui Dumnezeu: La locul pe care-1 va alege Domnul Dumnezeul vostru din ;oate seminiile voastre, ca sa-i pun numele Su asupra li.i, s venii s-1 cercetai1 u (cap. 12, 5). In ce privete creterea i educaia copiilor. Sfnta Scriptur a Vechiului Testament cuprinde numeroase pasaje privind modul, dar mai ales scopul educaiei tinerei generaii. Vechiul Testament fiind o carte prin excelen educativ evident c una din preocuprile majore ale israeliilor era aceea de a-i nva pe copiii lor mai nt<Y\ Legea lui Dumnezeu. Astfel dac mamei i revenea datoria de a-i educa mai inli pe copii, primele elemente de educaie eiati cele de moral (Pilde 1, 8; 6, 20). Adesea se utilizau metode coercitive in instruirea copiilor folosind fr menajamente bul sau chiar i biciul (Pilde 13, 24; 22, 15; 29, 15; Deuteronom 8, 3). Centrul educaiei israelite l constituia deci ansamblul poruncilor divme transmise prin Moise, porunci care nu trebuiau doar nsuite teorctic, ci mai ae mplinit (Ieirea 10, 2; 12, 26; 13. 8; Deuteronom 4, 9; (>, 7; 32, 7). Chiar din primii ani ai copilriei, mamele aveau o mare rspundere n educaia copiilor, tatl intervenind mult mai trziu clar att unu! ct i cellalt cutau s dea odrasle- ior lor o profund educaie religios-moral (Ieirea 10, 2. 12, 26; !3, 8; Deuteronom 4, 9; (i, 7: 32, 7) cu scopul de a face lin ei nite convini mplinitori ai poruncilor dumnezeieti descoperite lui Moise pe Sinai. Din acest motiv se i puteau numi pe buna dreptate fiii iui Dumnezeu". Acest apelativ scoate in evidena raportul strns caro se stabilete intre credincios i divinitate. Prin urmare, scopul major al educaiei la vechii evrei era pe de o parte, Hvarea Legii divine, iar pe de alt parte supunerea fa de aceast l-ege in sensul aplicrii ei la viaa de zi cu zi 11. Primul i cel mai eficient factor educaional a fost casa printeasc, tatl i mama fiind cei dinii dascli ai Copiilor lor. Menirea printelui de a se preocupa :lc educaia odraslelor sale o adeverete nsi cartea Facerea care justific ntr-un fel chemarea lui Avraam cnd zice: L-am ales ca s nvee pe fiii i casa sa dup sine s umble n calea Domnului : s fac judecat i dreptate" (cap. 18, 19). In perioada la care ne referim toi membrii familiei erau strns unii n jurul persoanei dominante a tatlui. Aa cum am vzut, menirea major a prinilor era, pe lng aceea de a contribui la perpetuarea neamului, i aceea de a-i nva pe copii religia cea adevrat cutlnd s i apere cu strnicie de orice influen strin negativ ndeosebi de cele apte neamuri cananeence (Hetei, Gherghcsei, Amorei, Caraanei; Fcrezei, Hevcv i Iebusei) ntruct acestea erau vestite pentru imoralitatea lor. Frin toata activitatea sa cotidian, n calitate do cap de familie, tat' se simea direct rspunztor naintea lui Dumnezeu pentru casnicii si, de aceea folosea orice prilej pentru a-i nva pe fiii si despre Dumnezeul strmoilor. Prin
10bouis Monloiibu, Op. cit., p. 903. 11Cos Davis, Kducoiion in Bfblc tirnen Boirnari Diotiofiarv*. Nashville. rIfnnesse, 1991. p. 397.

} AMILI A CRETI A A AZI

urmare, aproape toat activitatea cotidian trebuia s fie folosit ca o calc de nvtur pentru fiii si. ca sii se conformeze ntocmai cuvintelor lui Moise, care zice; Ascult Isiaeie, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn, s iubeti pf? Domnul Dumnezeul tu din toata inima ta, din tot suflatul tu i din toat puterea ta. Cuvintele acestea pe care i le spun cu astzi, s le ai in inima ta i in sufletul tu. S le sdeti n fiii tai i s vorbeti de ele cnd ezi n casa ia, efind mergi pe cale, cnd te culci i cnd te scoli. S le legi ca semn ia mna si s le ai ca pe o tbli pe fruntea ta. S le scrii pe uorii casei tale* (Deutoronom ( t -4-9). Instruirea in respectul fa de Dumnezeu n familia israelit nccpea deci de foarte timpuriu, aproape chiar din clipa n care copilul nici nu tia semnificaia i rostul scrierii poruncilor n acele mezuzot* 12 i aplicarea acestora pe tocni uii. De aceea adaug textul; Jar de te va ntreba n viitor iiul tu i va zice: Ce nseamn aceste porunci, hotrri si iegi pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru 44?: (Deutero- nom ti, 20). Tatl avea obligaia de a-i nva pe copiii si Legea mai inti prin exemplul personal i dup aceea prin nvtur. Faptele deci preced cuvintele in educaia israelit, teoria nu era altceva dect urmarea practicii. Vznd legtura de filacteriiJ0 dc pe braul i capul tatlui su fiul i punea n mod firesc ntrebarea; Ce faci? Ce rost? Ce nsemntate au toate acestea? Prin felui printelui de a se comporta provoca ntr-un fel ntrebarea fiului cu scopul Vc.dii dc a-l instrui c este o datorie a societii n ansamblul su si apoi a fiecrui individ in parte de a-l iubi pr Domnul Dumnezeul su din tot sufletul si din toata virtutea adic nofarnic, cu toat fiina. Rolul major ce revenea tatlui in educaia fiilor si se vede chiar din apelativul dat preotului care avea i misiunea de a nva. Astfel acesta era numit Mtat* (av Judectori 17, 10; 18, 19), Tatl si aducea adesea fiul la sanctuare (I Regi 1, 4) .:au la templul din Ierusalim unde tnrul auzea cntndu-se Psalmii i participa el insusi la cult Unii dintre prinii mai cu stare i ddeau fiii cniar la un educator anume. Astfel tnrul Samuel a fost ncredinat de ctre prinii si preotului Eli (I Regi 2, l,26), iar regele Ioa a fost instruit de ctre preotul lehoiada (II Regi 12, ). De fapt nu numai templul clar aproape toate instituiile vjechi- testamentare recomandate poporului Israel aveau drept scop formarea unui popor cu indivizi eminamente religioi care s se caracterizeze prin frica cie Dumnezeu i mplinirea voii Sale sfinte. Testamentul cel Vechi, mai cu seam primele cinci cri au un coninut prin excelen educativ. Educaia n spiritul crilor vechi-testamentare decurge din ansamblul poruncilor revelate de Dumnezeu nsui. Pentru a-1 educa pe copil in spiritul observrii Legii sfinte, acesta era deprins chiar din primii ani cu lectura textului sfnt i chiar cu memorarea unor paragrafe mai importante dir. Leg; Gnd copilul ajungea la vrsta de 12 ani era deja format n ale Legii n sensul c se considera de acum c instruirea va n Torah Iahve" era complet si suficient s-1 ajute s cu- nfoafi Legea i bineneles s o i pzeasc r Na mai cunoscnd i mplinind Legea Domnului, tnrul evreu era recunoscut drept un fiu al Legii i indirect un fiu al lui Israel" cruia tocmai in acest scop i .-,-a i dat aceast Lege. Cartea Deuteronom ne d o oarecare lmurire asupra modului n care prinii trebuiau s-i nvee pe copiii lor frica de Dumnezeu; Cuvintele acestea, adic poruncile divine s le sde^ti Ir. fiii tai i s vorbeti de eie cnd ezi n casa ta, cnd mergi pe cale. cnd te culci i cnd te scoli, -s le legi ca semn de mna i s le a: ca o tbli pe fruntea ta" (cap. (>, 7). Cnd tatl era convins c fiul su poate realiza ce nseamn poruncile divine i fixa fiului su i'ilacteriile pe
'

12Pluralul de ia cuvntul ..meziizah" un rpcipi<?n: rare conine Mici suluri dc hrtie sau pergament cu textul d i n Dnneronom G, 4-9, J J , 13-2* puM* la tccul u*>ii pentru a ie aminti credincioilor evrei eft i u b i r e a l u i Duji- nezeu este centrul credinei israel ite.

} AMILI A CRETI A A AZI

bra i pe frunte pentru a sugera c Legea trebuie memorata i ca s nu se uite c ea trebuie i mplinita Cutia cu filactcrii era fixat pe braul stng n aa mod nct, atunci cnd braul era ndoit sau cnd minile erau mpreunate la rug c i u n e , cutia cu filacterii acoperea toracele n dreptul inimii artnd prin accasta c Legea trebuia iubit din toata inima i desigur si implinil-2. Aa cum am vzut la nceput, poruncile se adresau n primul rnd bai Oailor c i ndemnul de a se preocupa dc educaia fiilor lor. Desigur nu trebuie s nelegem c educaia se limita doar la nsuirea regulilor de bun convieuire social-moral. Preocuparea major a printelui era i aceea de a-1 deprinde pe tnr cu munca a cmp sau cu ngrijirea turmelor. n timpul ederii n Egipt, fiii Iui Isrel au deprins de a egipteni unele meserii, iar dup stabilirea in pmntul fgduinei, meseriile pe care le-au deprins n Egipt sau de la noile popoare cu care au venit n contact se transmiteau din tat n fiu. Astfel se tie cu certitudine c anumite familii excelau n meteugul prelucrrii lemnuhii (I Cronici -l, 14) sau a bi sonului (I Cronici -l, 21). Existau de asemenea corporaii de meteri olari care se pare c funcionau chiar la curtea regelui (I Cronici 4, 23). Copilul trebuia deprins din primii ani de via cu o cor.npor- raro religiosmoral care s corespund exigenelor Legii: Deprinde pe tnr cu purtarea pe care trebuie s-o aib; chiar cnd va mbtrni nu se va abate de la ea" (Pilde 22, 6). Tot n spiritul unei bune creteri, tatl era de asemenea responsabil si de contractarea cstoriilor fiilor si (Facerea 24, 4) i tot el ntocmea actele de irsvorie pentru fiice. Desigur e nici educaia fetelor nu era neglijat, dar crile sfinte vorbesc mai puin despre aceasta deoarece rolul major n familie l avea. brbatul care era ivi numai tat ci i stpn al familiei i prin urmare avea autoritate suprem, dar nu numai autoritate ci si responsabilitate. El trebuia dcci s rspund i de membrii familiei sale. De aceea mai ales fiii erau crescui in spiritul respectrii c:u strictee a tradiiei comunitii i In nsuii ea nelepciune. La rndul lor, fetele erau i ele educate tot in duhul profundei credine n Dumnezeu, al respectrii Legii care propovduia o nalt inut moral i un profund umanism. Mai presus dc toate un accent deosebit se punea pe conduita moral ireproabil a tinerelor. Astfel Legea sfineniei interzicea tatlui isiaeiit sSL-'i permit fiicei sale s cad n pcatul desfruiui; S nu necinsteti pe fiica ta ngduindu-i s fac der,frnare, ca s nu st. desfrneze pmntul i ca s nu se umple pmntul de stricciune" (Levitic 19, 29). Printre alte ndeletniciri, tnra israelit trebuia s-i nsueasc tot ceea ce inea de o bun soie i mam. O ndeletnicire deosebit era i aceea de ti s-i pregteasc locuina pentru mari'e srbtori religioase de peste an. Ele erau nvate de asemenea i <rare era nsemntatea datinilor strmoeti pentru a fi capabile a rndul lor s instruiasc tnra generaie. Din elogiul pe care neieptul l face femeii (Pilde 31, 10-31), reiese clar c tinerele israeiite erau deprinse i cu unele ndeletniciri practice ca esutul, torsul si prelucrarea inului, tratarea anumitor boli sau chiar folosirea unor instrumente muzicale (I Regi 18, 6). n afar d<> prini, un rol determinant n educarea rcligios- moral a poporului l aveau preoii i leviii. Ei trebuiau s fie nu numai indeplinitorii cultului impus de voia divin dar i inv- toii: religioi ai naiunii. Potrivit crii Levitic, menirea preoilor era aceea de a deosebi cele sfinte de cele nesfinte i cele curate de cele necurate i ca s-i invee pe fiii lui Israel toate legile pe care iea poruncit lor Domnul prin Moise 44 (cap. 10, 10-11). Numai aparent funcia educaionali . preoilor i leviilor nu era clar menionat de toate crile Sfintei Scripturi ; n fapt aceasta se subnelegea. O subliniaz n mod expres profeii. Astfel Maleahi mustr neglijarea acestei laturi extrem de importante a slujirii preoeti zicnd; buzele preotului vor pzi tiina i din gura lui se va cere nelepciunea cci el este solul Domnului Savaot. Dar voi v-ai ndeprtat de la

} AMILI A CRETI A A AZI

drumul c:el drept i pe muli i-ai fcut s se poticneasc de la L< jge. Voi ai stricat legmntul Meu cu Levi" (cap. 2, 1-18). iar n timpul renaterii naionale de sub regele Iosafat (873-848), funcia nvtoreasc a preoilor i leviilor a fost reactualizat. Astfel acest rege a trimis odat cu cteva dintre cpeteniile sale si pe leviii emaia, Netania, Zebadia, Asael, erniramat, Ionatan. Adonie, Tebie, TobAdonie iar dintre preoi pe Elisama i pe Icram. Acetia au nvat n Iuda avnd cu ei cartea Legii Domnului: i au cutreierat toate cetile lui Iuda i au nvat poporul" (II Cronici 17, 7-8). Preoii nu nvau altceva dect voia lui Dumnezeu fixat in scrk n crile Ieirea, Levitic, Numeri i Deu- teronom Numeroasele prevederi educative expuse sub forma de porunci ale lui Dumnezeu erau lmurite de preoi, iar cnd activitatea acestora devenea ineficace Dumnezeu i-a trimis poporului Su pe profei ca s-l nvee s respecte Legea lui Moise. Acetia au exercitat o covritoare influen educativ asupra contemporanilor lor. Asprul rechizitoriu fcut de ei tuturor scderilor morale ale israel iilor, de la cei mai de sus pn la cei mai de jos ar putea fi transpus n adevrate manuale de educaie-3.
4.

EDUCAREA COrilLOR IN SPIRITIX RESPECTULUI PENTRU PRINI

ncepnd cu cele cui ci cri ale lui Moise i sfrind cu profeii ndemnurile sau chiar aluziile la respectul pe care copiii l datoreaz prinilor sunt abundente. In ciuda faptului c in perioada la care ne referim femeia aprea n rolul predominant de supus brbatului su, ea fcea obiectul unei cinstiri deosebite din partea brbatului i a copiilor pentru menirea ei de soie i mam. Astfel dac soul fcea uneori un binemeritai elogiu femeii virtuoase (Pilde 31, 10-31) i i ndruma i fiii s-i respecte mama (Pilde 1, 8; C, 20; 23, 22,25), porunca Decalogului este categoric n a impune cinstirea deopotriv a ambilor prini; Cinstete pe tatl tu i pe mama ta, ca s-i fie bine i s trieti ani muli pe pmntii! pe care Domnul Dumnezeul tu i1 va da ie" (Ieirea 20, 12) Unii exegei interpreteaz cuvintele acestei porunci ca referindu-se exclusiv Ia ndatorirea copiilor minori de a-i asculta prinii ceea ce ar limita porunca la o perioad prea mic de timp. Dat fiind datina la evrei, ca n ca/ de deces, toat averea s treac la fiul cel mai vrstnic evident c porunca se refer i la obligaia acestuia de a-i ntreine mama pentru tot restul vieii, altfel porunca n-ar fi altceva dect o pur teorie. Nici pe? departe nu poate fi vorba de o atitudine pur afectiv, ci de un sprijin material concret datorat de copi prinilor n vrst i neajutorai. n virtutea poruncii a ase a deci, copiii cu adevrat fric de Dumnezeu trebuiau s Ie ar."gure hrana necesar i mbrcmintea pentru tot restul vieii, iar ia trecerea din aceast via s se ngrijeasc de o nmormntare decent- C ea trebuie neleas porunca de mai sus reiese clar si din poveele pe care le d tatl fiului su; Fiule, s n-o prseti pe mama ta; cinstete-o n toate zilele vieii tale, f ce-i place ei i s nu-i pricinuieti amrciune! Adu-i aminte fiule c ea a nfruntat multe primejdii pentru tine cnd te-a purtat n pntece. Si cnd ea va muri s-o ngropi lng mine n acelai mormnt" (Tobit 4. 3-4). Crile didactice n special insist foarte mult asupra respectului pe care fiii l datoreaz mamei (Pilde 19, 26; 20, 20; 23, 22; 30, 17; nelepciunea lui Isus Sirah 3, 1-16). Dei mai rare, unele texte scripturistice ne prezint viei de familie m care femeia este iubit si ascultat de soul su care o trateaz ca DC un egal (I Regi 1, 4-8, 2223; II Regi 4, 8-24). Lipsa de respect fa de prini era un pcat f car le grav si ca urmare foarle condamnabil din punct de vedere legal. Astfel; JCtl ce va gri de ru pe tatl sau pe mama sa, acela s fie <>rnort u (Ieirea 21, 17; Levitic 20, 9; Deuteronom 27, 1*5; Pilde 20, 20). Cnd un fiu era nereceptiv la sfaturile tatlui sau ale mamei,

} AMILI A CRETI A A AZI

atunci prinii l puteau duce la btrnii cetii (judectori) zicnd; Acest fiu al nostru este ru i neasculttor, nu ascult de cuvntul nastru i este lacom i beiv" (Deuteronom 21f 20), avea loc judecata i se ddea sentina de condamnare la moarte. In carul de .'a fiul cel ru era ucis cu pietre, fr a mai fi audiat vreun martor ca n cazul altor abateri grave. Cu toat autoritatea capului de familie, judecata se fcea de ctre btrnii cetii. In timpul regelui David cnd tribunalul de btrni hotra pedeapsa cu moartea se putea face apel <;i la judecata regelui ca la o instan suprem (I Regi 14, 4-11). In uncie texte n cc tu porunca sa fie omort" se zice s fie blestemat*. Pedeapsa era ins acecasi deoarece cnd cineva sau ceva era sortit blestemului insemna c trebuia s fie distrus definit5 v. Dfe asemenea era oed -psi cu moartea i cel ce-si lovea ptrimii (Ieirea 21, 15); iar cei ce fura de la prinii si era asemnat cu fctorul de rele (tlharul) (Pilde 28, 24). Doar n perioadele de extrem decdere morala a societii nu mai erau respectai cum se cuvine prinii. Aceast stare de lucruri o constat cu amrciune profetul Mihcia cnd zice: Minile sunt gata s svreasc ruk cpetenia cere daruri, judectorul cere plat i col mare griete dup pofta sufletului su. Cel mai bun dintre ci este ca un spin, cel mai cinstit dintre ei este mai ru ca un gard de mrcini feciorul defaim pe lail su si fiica se scoal mpotriva mamei sale, iar dumanii omului sunt cei din casa lui" (cap. 7, 3-4,5). Fot pentru obligaia respectrii prinilor pledeaz i profeii cei mari cni iau aprarea vduvelor i a orfanilor (Isaia 1 . 4 , feremia 7, G; 22, 3). Importanta n^spectrii poruncii de a-i cinsti pe prini o vedem clar in cartea Levitic (cap. 19, 3) ere pune pe acelai plan cinstirea prinilor cu respectarea zilelor de sabat. Ori se tie bine c nclcarea sabatului atrgea dup sine n mod automat pedeapsa cu moartea (Ieir-M 31, 15). Unele texte fac i adugiri suplimentare reeomardr't cinstirea prinilor (Maleahi 1, 6) i ascultarea fa de ei chiar i atunci cnd au ajuns n vrst (Pilde 23, 22). Porunca de a-i cinsti pe prini nu se reducea nici pe dopai te doar la aspectul pur social ci avea i o dimensiune religioas Aceast? rezult cu certitudine chiar din utilizarea aceluiai cuvnt kavati" = a cinsti, pentru a exprima i adoraia pe care credinciosul israelit o datora lui Dumnezeu (Maleahi 1, fi). Dei n cartea Levitic se folosete verbul yare" mai mult cu sensul de Ma se teme" (a cinsti cu team) i acesta are o legtur evident cu teama de Dumnezeu. Unii comentatori ai textului dc mai sus presupun chiar ca s-ar sugera idsea c prinii sunt considerai ca nite reprezentant ai lui Dumnezeu n exercitarea autoritii lor fa dc copii ca unii care sunt obligai s-i educe n spiritul respectrii cu strictee a tradiiilor strmoeti (Psalmul 78, 3-7) 25. Copiii deci trebuie s-i respecte pe prinii lor ca pc nite reprezentani ai lui Dumnezeu n exercitarea autoritii lor dar mai cu seam in calitatea de responsabili naintea divinitii de educaia odraslelor lor. Greaua rspundere pe care o au prinii de buna educaie a tinerei generaii o arat clar cai tea I Regi care condamn comportamentul : mora* ai celor doi fii ai arhiereului Eli pe nume Of ni i Finees. ntruct nelegiuirile celor doi fii au ndeprtat pe sraeiii de Ir* ;,isiirea Iui Dumnezeu, a fost trimis un om al lui Dumnezeu (profet) care mustrndu-1 pe Eli pentru neglijena dovedit in buna eres- tere a celor doi feciori si i-a zis; Pentru ce voi clcai in picioare jertfele Mele i pnnoasele Mele de pine :>e care le-am poruncit Eu pentru locaul Meu, si pentru ce ii mai mult la fiii t dect la Mine ingrndu-i pe ei cu toat prga poporului Meu7 ... De aceea ... toi urmaii casei tale vor muri la jumtatea zilelor lor. i iat un semn pentru tine, care se va petrece cu cei doi fii ai ti Ofni i Finees; amndoi vor muri n aceast zi* (cap. 2, 34-37). Daca a-i cinsti pe prini era o porunc divin bine conturat n crile vechi-testamentm\ nsemnnd din partea copiilor a-i aprecia mai ales pentru faptul

} AMILI A CRETI A A AZI

c se fac transmitori ai nvturilor i tradiiilor religioase ale naintailor, din partea prinilor se impunea cu necesitate grija de a-i crcle pe copii cu o nalt inut moral. Respectul fi de prini era i n atenia altor popoare din antichitate, mai mult sau mai puin nrudite cu poporul evreu26.
COMBATEREA I M O R A L I I AII DE CTRE LEGEA MOZAICA

Prin cele zece oorunci ce pot fi denumite drept Mcodul de educaie" al Vechilor evrei 27 dat lor de Dumnezeii se urmrea inerea poporului Israel la adpost de influenele negative ale altor popoare vechi ce se tr.iunau la idoli i practicau de asemenea un eult imoral. De aceea Moise le-a poruncit fiilor lui Israel s mi se ncuscreasc cu cel? apte neamuri eanancene pentru c acetia i-ar fi putut corupe. ntocmai era i sufletul, in baza credinei c trupul omului a fost. reot de Dumnezeu, el era considerat ca ceva de mare pre,, ce,a care nu trebuia eialat pentru a-1 atrage pe aproapele spre pcat28 (Pilde 7, 10-21). in familiile istraelite se evita cu orice pre desfrul. Desi Sfnta Scriptur nu ne d nici o informaie cu privire ia vrsta la care se c ontractau cstoriile, se pare c se proceda ia cstoria fiilor i a fiicelor de la o vrst foarte fraged. Astfel fiicele puteau fi date n cstorie chiar cu mult nainte de a se- maturi/;, din punct dc vedere fizic Aa s-ar explica incapacitatea unor femei israelite de a nate pn la un moment dai (Facerea 29, 31; 30, 1). Se pare ca fetele erau date n cstorie de la vrsta de 12 ani, iar bieii la 18. Oricum vrsta de 20 de ani era considerat ca limit extrem. Regula comunitii de ia Qumran prevedea ca tnrul sa nu contracteze cstorie mai nainte de a mplini vrsta de 20 de ani. Potrivit unor date nu prea sigure ale crilor Regi care se refer la data de domnie a regeiui i vrsta fiului care-i succede n calitate de primul nscut se poate deduce spre exemplu c regele loiakim s-a jsi.erit la lt> ani, Amon i Iosia s-au cstorit de ia 14 ani '13. Aa se explic de ce intervenia prinilor era hotrtoare si probabil c de cele mai multe ori tinerii nici nu erau consultati. Dar nu era o regul general, cci intr-o perioad mai trzie, btrnul Tobit se sftuiete cu fiul su cu privire la viitoarea nor (Tobit I, 12-13) dei cstoria acestuia cu Sarra s-a ncheiat cu ta tal acesteia fr a fi consultat (Tobit 7, 7-12). Adesea tnrul putea s se decid i singur fr a-i consulta prinii (Facerea 26, 34-35) dar acestea erau cazuri mai rare. Prin cstoria din tineree a copiilor, israeliii au cutat s evite nu numai neajunsurile <5e ordin moral dar i social. Unirea prin logodn a tinerilor nu presupunea de ndat i traiul in comun ntruct exista o perioad de timp in care logodnica rmnea n casa printeasc. Cu toate acestea tnra era din punct de vedere legal soia celui cu care s-a logodit prin ncheierea actului matrimonial (Dcuteronom 22, 23, 27). in societatea israelit nici nu se putea vorbi de pcatul desfrnrii. Astfel dac o tnr in preajma cstoriei era suspect de a nu fi curat i se dovedea acest lucru era ucis cu pietre la ua tatlui su (Deuteronom 22, 13-21) pentru a se strpi rul dintr-o comunitate aleas dc Dumnezeu s fie sfnt. In cazul n care o tnr era violat n ce:ate era ucis mpreun cu violatorul pentru c.- an iacul desfrnare n ectate ar f: putut s strige dup ajutor, dar n-a fcu t-o. s-a complcut n pcat (Deuteronom 22, 23-27). Dac ins a fost violat in afara cetii era ucis numai violatorul, iar ea era achitat. Fidelitatea c:on j aga ia era n mare cinste la evrei, chiar dac mai mult din partea femeii, adulterul era numrat printre pcatele foarte grave care atrgea pedeapsa cu moartea. Totui in baza dreptului la poligamie, din partea brbatului
13 Rollaucl d-; Vaux, op. cit., p. 53

} AMILI A CRETI A A AZI

nu se considera adulter ntreinerea de relaii extraconjugale cu sclavele sau chiar i cu prostitua;ele (Facerea 38, l-18). Mai grav era adulterul svirit de brbat care nsemna de fapt lezarea dreptului unui alt brbat, deoarece n caz ele desfrnare cu o femeie vduv nu era pedepsit dect femeia (Facerea 38, 24). Prin urmare numai aa se nelege de cc era pedepsit cu moartea tnra logodit crc* a pctuit leznd prin aceasta dreptul viitorului su so (Deuteronom 22, 2224). Dat fiind gravitatea pcatului desfrnrii (Facerea 20, 9), considerat aproape ca i asasinatul (Iov 24, 14-15) acesta se ntlnea extrem de rar n societatea israelit iar Legea prevedea condamnarea la moarte a celor vinovai (Levitic 20, 10; Deuteronom 22, 22-24 In principia nici regele nu era scutit de pedeapsa prevzut ci Leg* (II Regi 12, 5-7, 13-14). Acest pcat era considerat ca o eal foarte grav naintea lui Dumnezeu care-1 fcea pe om necurat (Levitic 18, 20) i pe care-1 pedepsete degrab (Facerea >0, ii; 26. 18; 39, 9) brbatului i se recomanda nencetat fidelitate conjugal. Dei Legea mpzaic urmrea educarea tinerilor care s fie mereu 1a nlimea unei societi consacrate slujirii exclusive a ; ii! Dumnezeu Sfnt, eo ora din unele puncte de vedere prtinitoare Astfel se poate uor observa c aceasta nu prevenea aceeai |X!cii aps pentru un brbat ca i pentru o femeie in c.iz de desfru. De aceea profetul Osca a criticat atitudinea celor care pretindeau jxceosirea nentrziat a femeilor adultere in timp ce erau tolerai brbaii cu care ele pctuiau: Nu voi pedepsi pe ielele voastre fiindc ci! fost ticloase i nici pc nurorile voastre ca s-au desfrnat, c ele nsei merg laolait cu desfrnatele i aduc jertfe la un ioc cu ticloasele, astfel c poporul Meu merge ia pieirea lui* (cap. 4, 14). ntr-adevr ntr-o societate in care se punea mare accent pe curia moral a comunitii ntregi i a fiecrui individ n parte era firesc s fie condamnat desfrul ca de altfel i prostituia. Copiii unei desfrnate erau total desconsiderai de societatea vremii (Judectori 11, 2). Dei Legea mozaic nu interzicea de a frecventa prostituatele, totui un astfel de comportament era nfierat; Femeia desfrnat este o groap adnc i cea strina un pu strmt. Peniru aceasta ea st c.a un ho la pnd i sporete printre oameni numrul celor nelai de ea* (Pilde 23, 27-28). Alte pcate mari ale veacului n care trim erau deva dreptul abominabile (Facerea 19, 1-11). Codul sfineniei din cartta Levitic 'o prezint ca dezgusttoare; S nu te culci cu brbat ca i cu femeie c aceasta este spurcciune 44 (cap. 18, 22) ... s nu v ntinai cu nimic clin acestea cci cu toate acestea s-au ntinat pgnii pc care Eu l izgonesc din faa voastr". A izgoni din faa cuiva, n limbaj biblic era echivalentul lui a extermina. i ntr-adevr m*iltc popoare din timpul la care ne referim au disprut definitiv de pe arena istorici pentru imoralitatea acestora. Un astfel de pcat era pedepsit cu moartea (Levitic 20, 13): de se va culca cineva cu brbat ca i cu femeie, amndoi s se omoare, c au fcut urciune, c sngele lor asupra lor este*. Din cauza svririi acestui pcat vechile ceti ate Sodomei i Gomorei au ajuns proverbiale pentru rutatea i stricciunea lor, iar dac locuitorii acestora au fost pedepsii cu moartea nseamn c acesta este un pcat ac moarte. De fapt orice pcat care era o deviere de la un comportament moral n cadrul iegturii matrimoniale era condamnat cu multa asprime de crile Sfintei Scripturi vechi-testamentare (Ieirea 22, 19: Levitic 18, 6-1 tf; Deuteronom 22, 23-25; Pilde 7, 1-17; 29, 3). Din cele reiathte pan aici putem conchide c familia la evrei avfvi la baza ci binecuvntarea divin. Iubirea dintre brbat i femeie pe care se i ntemeiaz familia are ceva asemntor cu iubirea lui Dumnezeu pentru lume, mprumuta ceva din providena divin. De aceea mai ai seam in perioada patriarhilor,

} AMILI A CRETI A A AZI

membrii familiei erau considerai fii ai lui Dumnezeu i ca urmare trebuiau s se i comporte ca atare. Ca i n vremea noastr, viaa de familie a fost mediul cel mai adecvat de formare a tinerei generaii n spiritul adorrii lui Dumnezeu i a iubirii aproapelui. Cstoria i familia au fost rnduite de Dumnezeii pentru realizarea att a brbatului ct i a femeii n sensul sprijinului reciproc pe toi parcursul vieii. Atunci ns cnd brbatul a neles s fac din ajutorul pe care i 1-a dat Dumnezeu un obiect al posesiei sale a abdicat de fapt de la scopul pentru care a ."ost instituit cstoria. Viaa de familie era cu adevrat aductoare ue fericire doar n cstoriile monogame care erau cu adevrat scutite dc strii? conflictuale unde brbatul i femeia alctuiau o unitate moral indestructibil; Pentru aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa, i se va uni cu femeia sa i vor fi amndoi un trup" (Facerea 2, 24). Aa cum am vzut i la evrei s-a practicat poligamia, ns aceasta a aprut ca o stare anormal, un abuz fa de voia divin, pe care Moise n-a desfiinat-o prin legile sale, ci a toerat-o irnpu nndu-i totodat anumite limite. Cu toat aceast stare de lucruri le vechii evrei nu se poate vorbi de o decdere moral public. familia i regsete adevratele sale rosturi abia in cretinism unde ea constituie o realizare n miniatur a comuniunii ecle- ziale cultivnd credina i iubirea de Dumnezeu i de semeni ncepnd chiar cu membri familiei.
Pr. conf. dr. Vetre, SEMEN

FAMILIA N NVTURA MNTUITORULUI l A SFINILOR APOSTOLI Familia iste o instituie dc origine divin stabilit de !a creaie. Ea a fost constituit prin cstorie alt; crei principale ea- racu.'-ristici au fost. de ia ntemeiere, unitatea i indisolubilitatea. Fiind instituit dc Dumnezeu, familia are un caracter sacru, acest caracter de sacr.ilitate fiind pus in eviden i dc faptul c familia uman are ca prototip nsi familia divina a Sfintei Treimi ale cYre?i caracteristici sunt. iubirea desvrit, comuniunea, unitatea -i c^ahiaiea Persoanelor Acesteia. Fiind chipul lui Dumnezeii'* (Prerea 1, 27), omul, prin nsui actul creaiei, a fost destinat pen- .ru viata dc comuniune: ..Nu este bine s fie omul singur; s-i facem ajutor potrivit pentru el" (Facerea 2, 18), i a fcut Dumnezeu pe vm dup chipul Sau..., a fcut brbat i femeie" (Facerea 1, 27). pupa cum Persoanele din familia ^nlci Treimi formeaz o unitate desvrit, tot aa omul, chip al lui Dumnezeu", este o unitate complet, pentru c unitatea sa de om nu se realizeaz in dualitatea perpnaJ neuniform, ci complementar de brbat si femeie"14. Unitatea familiei rezida i n faptul c femeia a fot fcut din coasta iui Aclam (Facerea 2, 21-22) i -nu din ceva din afara lui, ceea ce nseamn c brbatul i femeia au ceva comun: i a zis Adam: Iat aceasia-i os din oasele mele i carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru c este luat din brbatul su. De aceea va lsa omul pe tat 1 su i pe mama sa i se va uni cu femeia sa i vor fi amndoi un trup" (Facerea 2, 22-24).
14 Pr. prof. dr Dumitra Stnilono, Teologia dogmatic ortodox, voi. Bucureti, 1978, p. 180.

} AMILI A CRETI A A AZI

Rod al iubirii lui Dumnezeu, omul (brbat i femeie) experiaz aceasta iubire n viaa c'c familie n care se reflect chipul comunitar al lui Dumnezeu. Pe aceea, dintru nceput, relaiile familiale dintre soti au fost de ntrajutorare, de egalitate i respect reciproc. Dup cderea n pcat, treptat aceste relaii au slbit, armonia familial a fost stricat, iar unitatea ei desfcut cu mult uurin. Relaia c;e iubire reciproc i total care trebuia s caracterizeze viata de familie a fost nlocuit cu egoismul. Dei la origine, cstoria a fost monogamic, nc din timpul patriarhilor i face apariia poiigmia (Facerea lfi, 1-3), lucru contrar voii lui Dumnezeu deoarece prin poligamie s-a deteriorat instituia cstoriei, pr buirid-t din ordinea harului de la nceput in ordinta naturalului, resocotindu-se atributele unitii i indisolubilitii. Brbatul nu a mai vzut n femeie ..ajutorul" dat de Dumnezeu ci o sclava pe care o dispreuia, iar copiii, darul divin care amplific chipul comunitar al lui Dumnezeu n familie formnd mpreun cu tatl i mama, o adevrata treime uman, erau considerai simple obiecte dc care se puteau dispensa cu uurin. Dei dup cderea n pcat cstoria a fost deteriorat i a pierdut harul legat de starea primordial, totui ea n-a fost desfiinat In sen. Cci nici natura uman n-a fost distrus442 De aceea, n lucrarea sa dumnezeiasc din lume. Mntuitorul ntrete din nou legtura cstoriei dintre brbat i femeie i o nal, din ordinea naturii. n ordinea harului44 3. Participnd la Kjftta din Cana Galiiei Iisus Hristos a binecuvntat cstoria lund-o sub protecia Sa*4, rednd familiei dimensiunea originar de. dinainte de cdere. Cum este privit familia de Mntuitorul Hristos i Sfinii Si ucenici i Apostoii vom vedea n cele ce urmeaz: I. Pentru a ne forma o imagine corect asupra atitudinii Mntuitorului fa de familie trebuie s inem cont de faptul c El Insusi a petrecut o parte nsemnat din viaa Sa pmnteasc n familie, mai precis nou zecimi din viaa Sa* 5, iar n nvtura pe *:ure o propovdui este, dcoscori se refer i la aspecte din viaa de familie, punnd n scen, sub forma parabolelor, un tat de familie: (Matei 21, 2831. parabola celor doi fii trimii de tatl s lucreze n via Sa: Luca 11, 11-13, anrabola tatlui care d daruri bune fiilor si; Luca 15, 11-32, paraW>la fiului risipitor), .sau un stpn al casei (Matei 13, 27, parabola stpnului casei care a semnat smn bun n varina f-a; Matei 13. 52, parabola stpnului casei care scoate din visteria sa lucruri vechi i noi. Matei 20, -14, parabola despre lucrtorii tocmii la vie; Matei 21. 43, paraboia despre necesitatei privegherii continue a stpnului; Luca 13, 24-27. pilda despre poarta cea strmt; Luca 14, lt>-24. paraboia despre cina cea mare). tn invt'ira Mntuitorului Hristos, familia, ntemeiata prin cstorie, face parte din ordinea creaiei, de aceea El afirm categoric necesitatea restabilirii uniti' si indisolubditi> originare a lamiliei De altfel intrig; Noul Testament se pronun categoric mpotriva poligamiei, prescriind in mod ideal mono&omia. ea fiind singura ce permite unitatea total celor doi soi in timp ce poligamia face imposibil aceast unitate6. n vremea Mntuitorului una dintre cele mai controversate probleme era aceea referitoare la desfacerea cstoriei. De fapt, era o adevrat lupt ce se ddea intre adepii celor dou coli rabinice: 1) a lui Hilel, un exeget ct se poate dc liberal, de uman i ngduitor n iritepre tarea poruncilor sfinte i 2) a lui amai, un interpret rigid, habotnie i formalist. Unii, tirmndu-i pe Hilel, nvau c brbatul poate s-i lase soia pentru orice pricin* (Mivtei 19, 3). Ceilali urmndu-l pe amai, considerau c brbatul nu-i poate lsa soia dact dac sc constat er a gsit ceva neplcut )a ea* (Deuteronom 24, 1). Kariseii, adversarii cei mai nverunai ai Domnului, dornici de u-L prinde in cuvnt*, l

} AMILI A CRETI A A AZI

ntreab: Se cuvine, oare. omului s-i lase femeia sa, pentru orice ricin?" (Matei 10, 3). Chiar dac intrebarca fariseilor a fost pus cu scopul de a-I, ispiti*', aceasta a fost benefic pentiu clarificarea poziiei Mntuitorului fat de cstorie pentru e de rspunsul Su ^depindea in mare parte fericirea unei csnicii, a unei familii i n cele din urmS a ntregului popor aici pe pmnt" 15. La o astfel de ntrebare, pentru MntuiUirul existau dou rspunsuri posibile: a) c brbatul i poate lsa soia pentru orice pricin", dar alunei ar fi fost acuzat c dispreuiete cstoria: b) c brbatvl nu-i poate lsa soia, dup bunul plac, dar atunci s-ar fi simit lezat Irod Antipa, tetrarhul Pereei i Galileei, care deja era vinovat de necinstirea familiei sale, svrind pcatul adulterului prin cstoria cu nepoata sa Irodiada, soia fratelui su Fi lip. Aceast cstorie a fost vehement condamnat i de Sfntul Ioan Boteztorul tocmai pentru c era contrar voii divine. Fr a se teme de suprarea lui Irod Antipa, Mntuitorul alege al doilea rspuns, dei cunotea gndurile ascunse i relele intenii alt; celor ce-i adresaser ntrebarea. Pentru a i da mai mult autoritate, dar i pentru a le arta c ei (fariseii), care erau i nvtori de Lege, cunosc deja rspunsul i c doar viclenia i-a fcut s-i pun ntrebarea, Domnul Hristos se refer la actul crerii omului citnd dou texte din Cartea Facerii: N-ai citit c Cel ce i-a fcut cie la nceput i-a fcut brbat i femeie?" (Facerea 1, 27), adugnd apoi: Pentru aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa ?.t se va lipi de femeia sa i vor fi amndoi un trup" (Facerea 2. 24). Prin aceasta Mntuitorul afirm categoric unitatea i indisolubil itatea cstoriei ca pe un dat al creaiei, brbatul i femeia, unii prin cstorie, formnd un singur trup, o singur entitate caro nu poate fi rupta pentru orice motiv. De aceea, conchiznd: Ceea ce a mpreunat Dumnezeu omul s nu despart" (Matei 19, 6), El se pronun, n principiu, mpotriva desfacerii cstoriei. Nemulumii de acest rspuns, fariseii ridic obieciunea: Pentru ce, dar, Moise a poruncit s-i dea carte ie desprire i s (; lase?" (Matei 19, 7). Replica Mntuitorului este direct i tioas, fcnd, dir. nou, referire la actul creaiei: Pentru nvr- toarea inimii voastre, v-a dat voie Moise s lsai pe femeile voastre, t'ar clin ncepu! n-n josi aa" (Matei 19, 8). In formularea rspunsului la aceast obieciune Domnul Hristos precizeaz, mai nti, ca nu e vjrba de nici o porunc. n timp ce fariseii spun c Moise a poruncii" (I VE mXaio),El zice c acesta a ngduit (kierjetjfev), (a permis, a dat voie) s se dea femeii carte dc desprire, ceea <-e nseamn c nu erau i obligai s o fac, dispoziia respectiv din Lcfcea lui Moise fiind de fapt o concesie provizorie datorat nvrtorii inimii israeliilor, adic incapacitii lor de a se supune voii divine"16. Ei primiser aceast permisiune de desfacere a cstoriei pentru a se evita frdelegi mai mari. cum ar fi fost maltratarea sau uciderea soiei.

2. fbidem, p. J H 2 ; 3. Ibidovi, p. 183. 4. Pr. prof. Grigorit- Marcu, ntlnirea de la Cann iii ileu. in Studii Teologiref\ seria a il-a. an. X H I , nr. 1-2, ian-febr. l H J , p . 5 Pr. p r o f . Va^le Mi boc. Cstoria si familia in >umiw Sfintei -Scripturi. Naterea de prunci, scop principal al cstoriei, in -Mitropolia Ardealului", an XXX. nr. -10, sept.oct.. 1983. p. 584 t>. Nouveau dictionnaire bibltque, re vise vi augment, dSltion? .'!mrna. Sui',se, 39112, p. 820.

15Dr. Vasile Giieorgluu, Sjnui Evanghelie d u p M a f i cv. comentarii, Cernui, 11*25, p. 5f>8. 16Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 586.

26

TBOL O a IE t V I A A

Deci destrmarea familiei, prin desfacerea cstoriei, este contrar vcii lui Dumnezeu f?i ordinii iniiale stabilite prin creaie. De aceea Domnul accentueaz c la nceput n-a fost aa4', pentru c Dumnezeu n-a creat prima pereche de oameni ca .sa triasc desprii unul de altui, ci s triasc toat viaa lor unii in cstorie nedesprit*?. n concepia Mntuitorului despre familie, desfacerea cstoriei, pentru orice pricin", i recstori rea soilor echivaleaz cu adulterul: Eu v zic vou c oricine va lsa pe femeia ra. n afar de pricin de desfrnare, i se- va nsura cu alta, svrete adulter; si cine s-a nsurat cu cca lsat svrete adulter" (Matei 10, 9). Prin urmare, dup spusele Mntuitorului, nu exist motiv pentru desfacerea unei familii, afar de desfru. Desfrul rupe legtura sufleteasc dintre brbat i soie, iar divorul nu poate face dect s oficializeze o situaie deja creat. Mntuitorul ji ntreaga Sfnt Scriptur consider desfrul ca unui din cele mai grave pcate, combtndu-1 cu toat asprimea (Matei 5, 2~-28; 32; Faptele Apostolilor 15, 20,29; Apocalipsa 9, 21; 14. 8). Gravitatea acestui pcat const n aptul c nu este un pcat individual, ca celelalte pcate, ci el antreneaz i alte persoane fie asociiiidu-le direct la ru, fie contaminndu-le printr-un ru exemplu" 17 , desfrul devenind, astfel, un pcat cu caracter social etan. mpiedic intrarea n mpria lui Dumnezeu (Matei 15, 19; Marcu 7, 21-23 si mai ale;. I Corinteni 0, 9-10). Nefiind vorba despre desfru, atunci cnd cineva i va T.sa soia i se va cstori cu ai ta, svrete aoulier, iar cel care se va cstori cu cea lsat, de .asemeni va svri adulter. Cuvintele Mntuitorului au sensul c cei doi soi ciesprindu-se din alte motive dect desfrul, rmn unii sufletete, iar cel care sc cstorete cu unul dintre ei risca s cad in pcatul poligamiei (brbatul) sau poliandriei (femeia) Dei, aici. Mntuitorul a vorbit clar despre indiaolubilitatea cstoriei, in afar de motive de desfru, totui Sfinii Apostoli n-au neles concepia Sa despre cstorie, i nedumerii, afirm c in cazul n care cineva, cstorindu-se cu o femeie rea nu se mai poate despri de ea toata viaanu este de folos s sc nsoare41 (19, 10/. Fa le acest mod dc a gndi Domnul le precizeaz Nu toii pricep cuvntui acesta, ci aceia crora le este dat. C sunt fameni cace s-au nscut aa din pntecele mamei lor; sunt fameri pe care oamenii i-au fcut fameni, i sunt fameni care s-au fcut fameni pe ti nii, pintru mpria cerurilor, ('ine poate neiege s neleag". (Matei 19, 11-12). Prin aceste cuvinti? Mntuitorul precizeaz c nu toi sunt fcui pentru viaa de celibat. El nu oprete pe nimeni de a renuna la cstorie, dar pretinde, ca cel care se hotrte s renune la ea, si dea bine seama de ceea ce face i vad dac-i este dat si lui s rmn necstorit sau nu" Care sunt raporturile dintre soi n viziunea Mntuitorului? Dintru nceput trebuie precizat c, in concepia Sa, femeia nu formeaz o categorie antropologic sau sociologic inferioar* 18, ci ea osie egala brbatului, pentru c, n egal msura, brbat i femeie, poart chipul lui Dumnezeu". Aceasta se desprinde din iUUidir.ea Sa constant faa do femeie. ncepnd ou Maica Dom- nu., care singur mrturisete: C mi-a fcut mie mrire Cel 1' 'ernic" (Luca .1, 49), Domnul totdeauna a avut n atenie i fe- rheile, fa de care a manifestat aceeai nelegere i preuire ca i pentru brbai. Astfel: a mers n casa Martei i a Manei (Luca IK .>8-42); a vindecat pe Maria Magdalena (Luca 8, 2); Ioana i Sa/ana mpreuna cu alfeie i slujeau din avutul lor* (Luca 8, 3); i iertat i a mntuit pe femeia pctoas (Luca 7, 37-50); ii vindecat pe femeia cu scurgere de
17Euac. prof. N. I. Nieolaescu, Actualitatea Epistolei I-a circ Coi interii, fn .Studii Teologic*", seria a Il-a ian.-fob., a n . HT, 1951, p . 8 J . 18Pr. prof. Ioan f i i i a , Credina pa care o rnrtuvmm, Bucureti, 1987, p. 306.

/ AMILI A CkE&ThVA A Z I

27

snge (Matei 9, 20-22); s-a ndurat tu? iemeia hananeianeft vindecndu-i copila (Matei 15, 22-28); a vindecat pe soacra lui Petru (Matei 8, 14-15), iar dup nviere S-a artat, mai nti femeilor, ele avnd cinstea de a fi primele care au anunat nvierea Lui (Matei 28, 0-10; Ioan 20, l4-18).Frin atitudinea Sa Mntuitorul desvrete ridicarea poziiei femeii ia demnitatea dat ei prin creaie. De aceea, i n relaiile familiale, Domnul o consider egal cu brbatul. Referindu-se la motivele destrmrii familiei, Mntuitorul nu vorbete despre un drept" exclusiv al brbatului de a-i lsa femeia i a desface cstoria. O astfel de concepie ar fi piasat femeia n stare de inferioritate fata de brbat, transformnd-o n sclava lui, i i-ar fi scutit pe acesta ae responsabil itate'* i consecinele desfacerii cstoriei n cazul cnd el ar fi nclcat-onestitatea conjugal. Dac Domnul m\ vorbete prea mult re ufi asemenea drept" i pentru femeie, trebuie avut n vedere fptui ca el discut numai stipulaiunHe legii mozaice in aceast direcie i este tijt c legea mozaic nu prevede nici un caz cnd i femeia a r a v e i dreptui ca s divoreze de brbatul ci" 19. i totui E! nu trece cu vederea acest aspect. Aa gsim n Marcu 3 0, 11-12, de unde rezult c i femeia poate avea iniiativa divorului: Oricine' va lsa pe femeia sfe i va lua alta, svrete adulter cu ea. lor )e*raM de*i va lsa harixttul ei i se va virita cu altul, svrete adultei4*;* Cuvintele Mntuitorului relev nu numai concepia Lui despre mdisolubilitatea cstoriei, ci i faptul c El recunoate egalitatea aeplin a celor doi soi" u. Desprindem, deci, clin aceste cuvinte, c i soia este liber s cear divorul in cazul cnd soul se face vinovat de infidelitate conjugal, clar nu este i obligata s fac acest lucru. Dealtfel, Mntuitorul nu vorbete nicieri ca despre o obligaie a soului nevinovat de a cere desfacerea cstoriei n cazul cnd cellalt a greit. Mai mult, constatm c El a acordat iertare femeii prins n aduiier (Ioan o, 3-11), gestul Mntuitorului echivalnd cu o recomandare ca, si ntr-o astfel de situaie, s nu se treac cu uurina la divor, ci s se caute ndreptarea celui czut prin hotrrea lui de a nu m u repeta pcatul. Spunnd femeii: Nici Eu nu te osrdesc; mergi, de-acum s nu mai pctuieti (Ioan 8, 11), Domnul i cert s se ntoarc la familia ei i s intre ntr-o viai normala, pentru a evita alte prilejuri de a pctui, prilejuri care s-ar nmuli prin desfacerea cstoriei. Dar, n viziunea Mntuitorului, familia nu este format doar din so si soie, ci i din copii care sunt expresia i mai concret- a prezenei divine n familia cretin"20 Chiar dac Hristos nu proclam drept scop principal al cstoriei naterea cie prunci. El i consider ca o mplinire a familiei i un obiectiv ai ei stabilit prin creaie: Cretei i v nmulii, umplei pmntul i-l stpnii" (Facerea 1, 28). Copiii sunt binecuvntarea iui Dumnezeu revrsat asupra familie;, pentru c i apropie pe prini unul de altul i pe amndoi i apropie de Dumnezeu. Odat cu aducerea pe lume a copiilor familia devine cu adevrat o biseric mic 44, asa cum a numit-o Sfrtul loan Gur de Aur, pentru c aa cum Biserica mare se dezvolt continuu i se ntrete prin aducerea la snul e: a noi si noi oameni care, prin Botez devin fiii ei, tot aa copiii ntresc viaa de familie si amplific iubirea ntre soi. Familia cu copii e o reflectare mai complet a comuniunii i iubirii Sfintei Treimi. In fiecare copil il regsim pe copilul Iisus (Matei 18, 5). i aa cum copilul Iisus cretea i se ntrea cu duhul* (I.uca 1, 80) i i sporea cu ne'epc iunea, i cu vrsta i cu harul la Dumnezeu si ia oameni 44 (Luca 2, 52). tot aa pruncul, care prin botez 1-a primit pe Hristof. n el, crete si se ntrete cu harul lui Dumnezeu, in biserica mic44, familia, fiecare prunc fiind o nou ntrupare a lui Jisus i o prelungiri? a prunciei Lui n lume. De aceea copiii, mai mult ca orice,
19Ibidem, p. 228. 2015 Nicoiae, Mitropolitul Ardealului, Studii de Teologic Moral, *Sibiu. 1969. p. 356.

28

sunt reflexe ale iubirii divine, reflexe ale Iui Dumnezeu, intre oameni" 21. Acesta-i si motivul pentru care Mntuitorul a manifestat fa de copii o afeciune i o gingie cu t >Lul deosebite, concretizate i prin multele minuni svrite asupra lor (vindecare* fiului slujbaului mprtesc, loan 4, 46-54; nvierea fiului vduvei din Nain, Luca 7. 11-17; nvierea fiicei lui air, Luca 8, 41-42, 49-56; vindecarea copilului demonizat (lunatic), Luca 9, 38-42; vindeenrea fiicei femeii hananeence, Matei 15, 21-29). In strns legtur cu intrebarea pus de farisei cu privire la desfacerea cstoriei, Demnul apr ca nimeni altul instituia familiei. Printre asculttori s-au aflat, cu siguran i multe femei. Acestea impresionate de atitudinea Mntuitorului, dar neputnd s-i exprime altfel admiraia si adnca lor recunotin, i-au adus copiii la El ca s-i pun minile peste ei i s Se roage" (Matei 10, 13). Femeile vor fi voit ca Domnul care vindecase atia bolnavi. s-i binecuvnteze, s le druiasc sntate i s-i ia sub ocrotirea Sa. Sfinii Apostoli, creznd c mbulzeala lor L-ar supra pe Domnul i opreau i i certau pe cei ce-i aduceau Sfntul Evanghelist Marcu ne spune cft gestul ucenicilor L-a mhnit" pe Domnul care intervine hotri zicnd: Lsai copiii s vina la Mi.e >i nu-i oprii cci a unora ca acetia este mpria lui Dumnezeu. Adevrat zic vou: Cine nu va primi mpria lui Dumnezeu ca un copil nu va intra In ea" (Marcu 10, 13-15).

21 Ibidem, p. :<57.

I k A K t I U A C H M T I X A A Z I 29

Pi uncii sunt simbolul nevinoviei i al dependenei. Mntui- Land i dadu.se ca model i ucenicilor: i chemnd la Sine un prunc, l-a pus in mijlocul lor, i a zis: Adevrat zic vou: Dc nu v vei ntoarce hi nu vei fi precum pruncii, nu vei intra in mpria cerurilor. i cine va primi un prunc ca acesta n numeie Meu pe Mine M primete. Iar c :ne va sminti pe unul dintre acetia mici care cred in Mine, mai bine i-ar fi lui s i se atrne de gt o piatra de moar i s fie afundat n adncul mrii" (Matei 18, 2-6). Acum Domnul accentueaz inc o dat necesitatea cureniei sufleteti, asemenea aceleia a copiilor, pentru toi cei (are doresc s intre n mpria Iui Dumnezeu. Tot Sfntul Evanghelist Marcu ne mai descrie un gest al Mntuitorului din care iradiaz toat buntatea i iubirea S. dumnezeiasc revrsate asupra copiilor, zicnd c Domnul: lunriu-i in brae, i-a binecuvntat, punndu-i minile peste ci'* (Marcu 10, 1(>). Prin aceasta Domnul a dat o lecie vie de iubire fa de copii tuturor celor prezeni, cu att mai mult cu ct, pn la El, copiii erau considerai simple unelte ce aparineau tatlui, acesta putnd chiar s-i i vnd (Ieire 21, 7). Desigur Mntuitorul nu putea trece cu vederea i armonia care trebuia s existe n familie i care se realizeaz prin mplinirea datoriilor unora fa de ceilali. Prinii au ndatorirea de a oferi numai lucruri bune copiilor (Matei 7, 911) i de a se ruga iui Dumnezeu pentru ei (Matei 9, 18; Marcu 7, 20; Ioan I, 47), iar copiii datoreaz prinilor cinstire i ascultare (Matei 15. 4), amintind porunca a cinrea din Decalog: Cci Dumnezeu a zis: Cinstete tatl tu i pe mama ta* (Mate 15, 4), precum i purtare de grij cnd acctia se afl n nevoi (Matei 15, 5-6). Necinstirea prinilor atrage dup sine pedeapsa divin: *iar cine va blestema pe tatl su sau j>e mama sa, cu moarte s se sfreasc" (Matei 15, 4). Mntuitorul, ns, nu este un simplu teoretician, ci El a oferit copiilor exemplul personal de supunere, ascultare, i purtare de grij. Dup vizita s templu, la vrsta de 12 ani, S-a ntors la Na- zaret mpreun cit Sfnta Fecioar i dreptul losif i le era supus* (Luca 2, 15), iar cnd se afla pe Sfnta Cruce, ncredineaz pe Maica Sfnt, ucenicului iubit (Ioan 1, 20-27). Din cele spuse pn aici constatm care-i atitudinea Mntuitorului fa de familie. El afirm clar trebuina revenirii cstoriei la unitatea i indisolubiUtatea ei de la nceput4417. Participnd la nunta din Cana Glileii, Domnul a binecuvntat familia, dndu-i adevrata dimensiune prin ridicarea cstoriei la rang de Sfnt Tain prin care cei doi soi formeaz o unitate indestructibil. dup* voina lui Dumnezeu dintru nceput. II Ir. ceea ce privete nvtura Sfinilor Apostoli cu privire la familie ea se acord perfect cu cea a Mntuitorului Hristos. In special Sfntul Apostol Pavel acord o atenie deosebit cstoriei pe <are o consider un Mdar (xdQio.ua)al lui Dumnezeu14 (l Corinteni 7, 7). Dezvoltnd nvtura Mntuitorului despre cstorie cu roada oi fireasc, familia, el pune n eviden toate elementele acesteia: ntemeierea (originea), legitimitatea ei, morala, caracteristici, scop, raporturile dintre soi, raporturile dintre prini si copii. Referin- du-se la ntemeierea familiei, Sfntul Pavel reia textul din Facerea 2, 24; Dc aceea, va lsa omul pe tatl su i pe mama sa si se va alipi de femeia sa i vor fi amndoi un trup" (Efeeni 5, 31), cu vin te prin care A dam, sub inspiraia Duhului Sfnt, exprima de fapt, voia lui Dumnezeu cu privire la ntemeierea cstoriei. Deci, i in concepia padin, cstoria este voit i ornduit de Dumnezeu (Marcu in. ii-91 ir: forma sa monogamica, pentru c numai In aceast form realizeaz unirea inseparabil dintre brbat- i femeie, unire ci re se datoreaz i faptului c ambii aparin acelei as naturi. De aceea, brbatul i femeia se simt atrai unul de alt-j i

30

T EOLOGIE l V I A A

se completeaz unul pe altul (I Corinteni 11, li). Absena unuia e reclamat de cellalt prin nevoia sa de comuniune i prin povara apstoare a singurtii pe care trebuie s o suporte (cf. Facerea 2, 18). Pentru Sf'Pi 11 Pavel cstoria este o instituie de origine div'i., cci pnfor.1 femeia este din brbat, aa i brbatul prin femeie i toate s-um de la Dumnezeu" (I Corinteni 11, 12), ceea ce nseamn c brbatul i femeia au aceeai identitate unic, comun, care vine de sus: chipul lui Dumnezeu u 18. De aici i necesitatea unitii desvrite care trebuie s existe ntre soi, dup modelul unitii Sfintei Treimi precum i caracterul indestructibil al cstoriei: Jar celor ce simt cstorii, le poruncesc, nu cu, ci Domnul: Femeia s nu sc despart de brbat! ... tot aa brbatul s nu-i lase femeia" (I Corinteni 7. 10-11). Cel care i-.t prsit partenerul fr motiv este vinovat de stricarea unitii familiale, iar recstorirea lui nseamn, de fapt, comiterea pcatul-u adulterului (Romani 7, .'), pcat a crui gravitate este pus n eviden i de pedeapsa cu moartea ce se aplic celor vinovai de svrirea lux (loan 8. 4-5). Dc aceca, celor care rup ieg&lura cstoriei, pentru a nu fi supui acestei cumplite pedepse, Sfntul Pavel le rec mand fie s rmn necstorii, fie s refac unitatea primei cstorii, impcndu-se cu partenerul (1 Corinteni 7, 11). Desigur, Sfntul Pavel are aici in vedere desfacerea cstoriei prin voina unuia dintre so:i. in ca; ul cnd cas toria a fost desfcut prin decesul unuia dintre soi, decesul rupnd legtura conjugal, cel rmas n via e liber s se recstoreasc (Romani 7, 2-3). Dup cum vedem. Sfntul Pavel pune un accent deosebit pe unitatea cstoriei i pe responsabilitatea soilor in p ararea acestei Uniti deoarece, n viziunea sa. cstoria este un act sacramental, caracterul de saeralitate fiindu-i dat de Mntuitorul Ilristos prin participarea la nunta din Cana Galileii si ridicarea cstoriei la rang de Sfnt Tain. Prototipul unirii dintre brbat i femeie este comuniunea de iubire dintre Hristos si Biserica Sa. i precum sacrali tatea Bisericii este rezultatul unirii ei cu Hristos (I Corinteni (i, I L ; Efescni 5, 2fj), la fel unirea dintre soi este o unire sl'nt pentru c, prin cstorie, cei doi nu se unesc numai intre ei, ci i cu Hristos Cel ce i sfinete (Evrei 2, i ) i pecetluiete (Efeseni 1, 13), legtura dintre ei. De aceea. Sfntul Pavel zice: Taina aceasta marc este; iar eu zic n Hristos i n Biseric" (Efeseni 5, 32). Brbatul i femeia unind u-Se nu numai ntre ei ci i cu Hristos, dau natere unei biserici mici*, cum numete Sfntul Ioan Gura de Aur fair.iia, n care pulseaz viaa divin i c are devine parte component a Bisericii mari, Trupul lui Hristos. i aa cum unitatea -i puterea Bisericii o constituie Hristos, tot Hristos constituie unitatea si puterea familiei cretine"22, pe care o hrnete i o nclzete eu iubirea Sa (Efeseni 5. 25). Dat fiind legtura strns dintre Hristos i familie Sfinii Apostoli nu mai vorbesc de vreo ngduin" c-arc s permit desfacerea cu uurin a cstoriei, ci se pronun categoric mpotriva acestui lucru: Te-ai legat cu femeie? Nu cuta dezlegare. Te-ai dezlegai de femeie? Nn cuta femeie" (I Corinteni 7, 27). Jn afar de ntrajutorare reciproc, n concep i. i pauli n, legitimitatea cstoriei rezulta i din faptul c ea e considerat o stavil puternic n calea pcatului desfrului: Dar clin cau/.a des frnrii, fiecare s-i aib femeia sa i fiecare femeie s-i aib brbatul su" (1 Corinteni 7, 2). Ca i Mntuitorul Hristos, Sf.Pavel condamn vehement acest pcat artnd i motivaia religioas a atitudinii sule. Mai nti, omul in alctuirea sa psilio-fizie, prin creaie i prin P.seumprare, aparine lui Dumnezeu Care, n marea Sa iubire pentru fptura czut n pcat, L-a trimis pe Fiul Su spre Jertf" (1 lc-an 10), drept pre de rscumprare" (f Timotei 2, i) pentru pcatele lui (omului). De aceea, omul
22 Nicolae, Mit.-opolitu; Ardealului, op. cit., p. :*5L

t A M ! 1,1 A C R E T I S A A / A

31

trebuie s rspund buntii si iubirii divine, preamrind pe Dumnezeu n trupul i duhul su, care sunt ale lui Dumnezeu" (1 Corinteni ti, 20). n al doilea rnd, omul aparine lui Hristos, ca mdular al Trupului tainic al Fiului lui Dumnezeu, Biserica: Au nu tii c trupurile noastre sunt mdularele iui Hristos? Lund deei mdularele ku Hristos le voi face mdularele unei desfrnate? Nicidecum!" (I Corinteni fi, 15). Trupul, deci, trebuie pstrat nentinat Ori, nimicnu ntineaz mai mult pe om i Trupul lui Hristos dect desfrul. i, n al treilea rnd, omul. in aceeai alctuire, aparine Sfntului Duh. Sfinitorul: Nu tii c trupui vostru este Temolu al Duhului Sfnt care este in voi, pe eare-L avei de la Dumnezeu" (1 Corinteni ti, 19) i care locuiete n voi" (I Corinteni 3, 16)? Prin urmare, omul. prin Botez, intr n comuniune cu fiecare Persoan a Sfintei Treimi, iar desfrul rupe comuniunea cu Dumnezeu Cel n Treime. Din aceast cauza. Sfntul Pavel lanseaz imperativul: Fugii de desfrnare", artnd c desfrul este cu mult mai grav, dect celelalte pcate, pentru c : Orice pcat pe care-1 va svri omul este n afar de trup. Cine se ded ns desfrnrii pctuiete n nsui trupul su" (I Corinteni 0, 18). Gravitatea desfrului const n aceea c nu ntineaz numai pe brbat, ci i pe femeia de care se alipete i cu care formeaz un singur trup" (I Corinteni ti, 1(3), iar mpreun, brbat i femeie unii nelegitim, ntineaz pe Duhul Sfn;. aflat in ei si Biseric, Trupul Stpnului lor Ilristos, alo crui mdular sunt i ei. Acesta-i motivul pentru cate marele Apostol ndeamn ca fiecare s-i stpneasc vasul su in sfinenie i cinste*, preciznd c: aceasta este voia iui Dumnezeu: sfinirea voastr si s v ferii de desfrnare" (1 Tesaipniceni 4, :-4). Cine svrete desfrul nu dispreuiete un om, ci pe Dumnezeu Care nu ne-a chemat la necurie, ci la sfinire" (I Tesa- ionice.ni 4; 7-8). Principiul pe care Sfinii Apostoli l aeaz la baza unirii dintre soti este acelai care st i la baza unirii dintre Hristos i Biseric: IUBIREA. Brbailor, iubii pe femeile voastre, dupii cum i Ilristos a iubit Biserica, i S-a dat pe Sine pentru ea" (Efeseni 5, 25). Dup cum Hristos, n marea Sa iubire pentru Biseric S-a druit jertfelnic Acesteia, la fel iubirea dintre soli cere druire jertf cinici i totala unul altuia. Sfntul Pavel considera iubirea dintre roi ca o datorie reciproc: Aadar, brbaii sune datori (cpe&ouoiv) s-i iubeasc femeile, ca pe nsi trupurile lor" (Efeseni 5, 28) i Brbatul s-i dea femeii iubirea datorata (o<pifcr)v}, asemenea si femeia brbatului" (I Corinteni 7, 3). n felul acesta, fiecare din cele dou persoane va avea un drept i o responsabilitate fa de cealalt"23. Fiecare arc dreptul s se mprteasc de ubirta celuilalt dar, n aceiai timp, are si responsabilitatea de a-i mprti iubirea sa. Iubirea reciproc are o importan absoluta pentru c ea st i la baza bunelor raporturi dintre soi asigurnd pacea i linitea cminului conjugal. Tn concepia paulin soii se afl ntr-un raport de egalitate care a fost restaurat in Hristos: ... nu mai este parte brbteasc i parte femiasc, pentru c voi toi una suntei n Hristos Iisus (Calateni 3, 28), eter capul familiei rmne brbatul faa de care fmeia trebuie s manifeste supunere (Efeseni 5, 22; Coloseni 18) Pentru a nu se nelege cumva c brbatul are asupra femeii o supremaie despotica" Sfntul Pavel face referire la raportul dintre Hristos i Biseric motivnd supunerea femeii fa de brbatul ei astfel: Pentru c brbatul este cap femeii, precum i Hristos este cap Bisericii, trupul Su. al crui mntuitor i este. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, as., i femeile brbailor lor, ntru totul" (Efeseni l), 23-24). Este vorba de o supunere plin de iubire, asemenea aceleia di/itre Hrisios i Biseric, prin caro femeia recunoate brboiului rolul de conductor i ocrotitor al
23Pr asist. dym V^sile R-Uic. Cstoria Tain o druirii i a desvririi persoanei. tn Studii Teologice" seria a JJ-a, anul XLIV. nr. :-4. mai-august 1992, p. 136. 3

32

T EOLOGIE l V I A A

ei i al intregii familii, precum i capacitatea acestuia de a se jertfi primul pentru binele familiei, rol care este de fapt o responsabilitate i nicidecum o funcie dc dominare"24, ceea ce, de altfel, rezulta i din recomandarea pe care o face brbailor; Astfel i voi, fiecare aa s-i iubeasc femeia ca pe sine nsui" (Efeseni 5, 33). In acelai sens vede i Sfntul Apostol Petru relaia dintre brbat i femeie: ...voi, femeilor, supunei-v brbailor votri... voi, brbai ior, irii inelepete cu femeile voastre, ca fiind fpturi mai slabe i facei-!e e de cinste, ca unora caro, mpreun eu voi, surit motenitoare ilarului vieii" (I Petru 3, 17). Aadar, in nvtura Sfinilor teii, cstoria nseamn comuniune total ntre soi, comuniune fn care nimic nu este solitar, egoist sau impersonal. Distincia borbat-femeie este de natur funcional i de responsabilitate, dar Ha nu justific nici superioritatea unuia asupra altuia, nici separata, nici contradicia lor"25. De aceea, Sfntul Pavel, vorbind de supunere nu vede in aceasta o subordonare necondiionat a femeii fa de brbatul su, asemenea unei sclave, ci o recunoatere reciproc a rolului fiecruia n viaa conjugal, potrivit cu chemarea i darurile primite de la Dumnezeu (I Corinteni 7, 17). mplinirea rostului fiecruia asigur linitea i echilibrul vieii familiale care este de mare pre naintea iui Dumnezeu" (I Petru 3, 4). Purtarea despotici a brbatului anuleaz principiul iubirii i perturb raporturile fireti dintre soi. n acest sens Sfntul Ioan Gur de Aur zice: Ce fel de nsoire poate fi, cnd femeia tremur de frica brbatului? Ce fel de plcere va simi brbatul, cnd el triete cu o sclav i nu cu o femeie liber?" 26. Relaiile de comuniune si iubire din familie trebuie s fie o reflectare a relaiilor intratrini- tare. Dup cum Fiul lui Dumnezeu, dei egal cu Tatl (Ioan 10, 30), a nvat ascultarea din cele ce a ptimit" (Evrei 5, 8) si S a smerit pe Sine, asculttor fcndu-Se pn la moarte, i nc moarte pe cruce" (Filipeni 2, 8), fr a considera aceasta ca o inegalitate, la fel, n familie, soia nu trebuie s vad n supunerea fa de brbat un act de inegalitate, ci o ntietate a iubirii jertfelnice, dup chipul iubirii lui Hristos"27, pentru Biserica Sa. In ceea ce privete morala cstoriei, pe lng iubirea i stima reciproca, Sfinii Apostoli accentueaz necesitatea onestitii conjugale fgduit n faa Sfntului Altar n virtutea apartenenei depune unul altuia, cci, prin cstorie, Femeia nu este stpn pe trupul su, ei brbatul; asemenea nici brbatul nu este stpn pe trupul su, ei femeia" (I Corinteni 7, 4). Sfntul Pavel ndeamn pe cretini s se fereasc de pcatul desfrului, indiferent de forma sa i s rup orice legtur cu desfrnaii (I Corinteni 5, 1-5; 0,11). Referindu-se la curenia instituiei cstoriei i la viaa cretineasc a soilor el spune: Cinstit s fie nunta n toate i patul nespurcat Iar pe desfrnai ii va judeca Dumnezeu" (Evrei 13, 4). Cstoria, fiind chipul unirii lui Hristos ou Biserica (Efeseni 5, 23-32), trebuie si pstreze sfinenia pe care i-o confer harul divin druit prin Iisus Hristos (Romani 5, 15). Ct privete cstoriile mixte, Sfntul PaveJ arat c acesta nu este un motiv de desfacere a lor deoarece soii, datorit legturii strnse dintre oi i mprtesc unul altuia onergiiie i darurile, acestea contribuind efectiv la desvrirea ceiuilali : cci brbatul necredincios se sfinete prin femeia credincioas i femeia necredincioas se sfinete prin brbatul credincios" (I Corinteni 7, 14).

24Pr. prof. loan Bria, op. cil., p. 305. 25Pr. prof. dr. Ioan B r i a . Dicionar de Teologie. Ortodox, Buourcsti, 1981, p. 9(>. 26Comentarii7 2 sau Explicarea Epistolei ctre Efeseni, trvv. do Arhim Teodosie Atanasiu, fai. 1902, Omilia XX. p. 194. 27Pr. p r o f . Vasile Mihoc, op. cit., p. fiR7.

36

T EOLOGIE l V I A A

Familia ns fiind o biseric mic" presupune i o anumit conduita i via religioas corespunztoare calitii de cretin. Practicarea, virtuilor, a rugciunii i a postului sunt recomandate isoiJor ca mijloace de nduhovnicire i desvrire. Dar acest lucru trebuie s se realizeze n consens i fr a perturba relatiiie fireti dinire soi. abstinena neconstituindu-se ntr-un motiv de eventual justificare a desfrului din partea unuia sau altuia. De aceea, Apostolul neamurilor zice: S nu v lipsii unul de altul, dect cu hun invofal pentru un timp, ca s v ndeletnicii cu postul i cu rugciunea, i iari s fii mpreun, ca s nu v ispiteasc satana, din pricina ncinfranrii voastre" (I Corinteni 7, 5), iar in rugciunile de la Taina cunumei sc spune: ... d-le lor bun nelegere sufleteasc i trupeasc . pzcte-i in pace i bun nelegere. Arat nunta lor cinstit, ferete patul lor nentinat. Binevoiete s-i *p<treaca viaa lor fr prihan. i-i nvrednicete pe dnii s ajung btrnei fericite, cu inim curat mplinind poruncile Tale". Sesiznd pericolul ispitelor, Apostolul ndeamn la pruden pe cei ce doresc chilul fecioriei i recomand cstoria pentru cei nclinai spre senzualitate. Iar ca s nu se cread c face din cstorie o porunc general sau c dezavueaz pe ascei Jas alegerea la darul i la voia fiecruia preciznd: Aceasta o spun ca un sfat, nu ca o porunc* (I Corinteni 7, fi)25. Fr a considera naterea de fii drept scopul principal al cstoriei. Sfinii Apostoli vd totui in prunci un obiectiv al familiei de vreme ce, deseori, se refer .la responsabilitatea prinilor fa de copii i la raporturile dintie ei. Rolul copiilor In familie este covritor pentru c ei sporesc in mod esenial comuniunea dintre soi, prin responsabilitatea comun, n care ei se unesc, deci adncesc esena cstoriei, care fr copii se srcete de substana spiritual interioara"28. Copiii sunt cel mai frumos rod al iubirii conjugale i totodat un eficient mijloc ele prevenire a desfacerii familiei, familia devine cu adevrat o celul a societii numai n alctuirea ei plenar: so. soie, copii.Fr copii soii devin o Unitate ego.st n doi"29, lipsindu-se de bucuria comuniunii depline. L: .sc muiumefec doar cu ceea ce-i pot oferi unul altuia fr a-i amplifica bucuria familial i cu ceea ce le-ar putea oferi copiii. i, dac Vechiul Testament considera naterea de prunci drept o binecuv.jnrare divin asupra familiei (Psalm 127, ;j-4), Noul Testament nu numai f o ccnsider la fel. dar ii d i o dimensiune soteriologic, dac se nfptuiete n credin, n iubire i n sfinenie" ([ Timotei 2. 15). Desigur, s-ar putea pune ntrebarea: dar cei caro nu au, sau nu pot avea copii, nu se mntuiesc? Pentru a nu se crede c cei caro nu au copii i vd periclitat mntuirea, trebuie prrizat c expresia Simului Pavel: prin natere de fii", nu are caracter restrictiv. Naterea de prunci este doar unul din mijloacele prin care se poate ctiga mntuirea, dar familiile cretine au i aho ci de realizare a ei. Naterea de prunci, ca oi fecioria, este M ea o harism" care, la fel ca toate harismele, nu este absolut necesar pentru mntuire, ns poate avea nsemntate in realizarea ei ,,atunci cnd contribuie la creterea gradului de generozitate i dc iertfelnicie a cuplului conjugal"30, in vederea creterii i educrii copiilor pentru a forma din ei adevrate profiluri spirituale ale Bisericii, ptrunse de credin puternic i dra%osto fierbinte fa de Dumnezeu i fa de oameni, acestea constitu.nd reale virtui mntuitoare pentru orice familie. Cstoria binecuvntat de Dumnezeu cu darul naterii de prunci creaz o serie dc relaii i ndatoriri noi, cretineti, ntre prini i copii. Deci, nu naterea n sine mntuiete ei modul cum soii i ndeplinesc ndatoririle lor fa dc cop ', ndatoriri pe Sfini Apostoli le enun foarte precis. Primul lucru pe rare soii l datoreaz copiilor este iubirea
28Pr. prof. dr. D u m i t r u St&nilaae, op. cft. P p. 193. 29 Ibidenu 30 pr. asist. d r . Vasi'e RS-i'.ica. op. cit., p. 135

FAMILIA CRETINA AZI

37

pentru c pruncii sunt rodul iubirii lor. Aceasta trebuie .s-i determine s ofere copiilor numai lucruri bune (cf. Matei 7, 9-11), fr a ie ntina n vreun fel sufletele, copiii fiind simbolul puritii desvrite. nii prinii sunt ndemnai a avea curenia lor sufleteasc: Fii copii cnd e vorba de rutate" (I Corinteni 1 , 20). n concepia Sfinilor Apostoli, iubirea este temelia ntregii educaii a copiilor. Dat fiind sensibilitatea acestora. Sfntul Favei recomand prinilor pruden in atitudinea lor fa de copii : Voi prinilor, nu ntrtai (a mnie pe copiii votri" (Efeseni fi, ca s nu se dezndjduiasc" (Coloseni 3, 21), ndrumarea i mngi rea fiind benefic n procesul educativ (I Tesaloniceni 2, 11). Dar prinii trebuie mani leie fa dc copii o afeciune hotrta. Slbiciunea nu poate ndeplini idealul educaiei, din acest motiv, uneori, e necesar dojana, certarea i chiar pedeapsa, ca mijloace (ic ndreptare (Evrei 12, 7, 9-10). In familia cretin copiii trebuie s fie ptruni de sentimente religioase, calde i puternice. De aceea, o alt ndatorire a pi in i lor este dc a-i educa de timpuriu ntru nvtura i nelepciunea Domnului" (Efeseni fi. 4). nsuirea Legii divine are o nsemntate covritoare n formarea religios-moral a tinerilor fii ai Bisericii, in acest sens exemplul prinilor este hotrtor, dup cum rezult di;i II Timotei 1, fi: mi aduc aminte de credina ta rieprefcut, care, precum s-a slluit nti n bunica ta l.oida i n mama .'a fcmichi, tot aa, sunt ncredinat, c si ntru tine** (cf. si 1 Petru 1, 18). Pe lng acesLc ndatoriri spirituale, prinii au i unele de ordin material. Este tiut faptul c lipsurile materiale i ndeamn pe copii la comiterea unor acte antisociale. Pentru a preveni astfel ce acte, prinii trebuie s sc ngrijeasc i de viaa fizic a fiilor lor. AS'gurarea adpostului, a hranei si a mbrcmintei este o obligaie a prinilor (Ii Corinteni 12, 14), nendeplinirea acestei calorii echivalnd, n concepia paulin, cu apostasia: Dac ns i cineva nu poart de grij de ai si i mai ales de casnicii si, .y-a lepdat de credin i este mai mu dect un necredincios" ( Timotei 8). Pentru asigurarea celor trebuitoare vieii fizice e nevoie ca prinii s se roage- cu credin pentru copii lor. mai ales cnd R acetia sunt cuprini de suferine. Slaba credin poate ntrzia lajutorul de sus (Marcu 9, 18-19), aa cum o credin puternic l f poate gibi (Ioan 4, 46-53; Matei 15, 21-28), dup cum ne ncredineaz Mntuitorul cnd zice: oale cte vei cerc, rugndu-v cu credine, vei primi* (Matei 21, 22). Hunele raporturi n familie sunt condiionate ns i dc ndeplinirea datoriilor copiilor fa de prinii lor. Sfntul Apostol Pavel amintete porunca a cm cea din Decalog, citat i de Mntuitorul, ca prima ndatorire a copiilor fa de prini: Cinstete pe tatl lu i pe mama ta. ca s-i fie ie bine i s trieti ani muli pe pmnt4' (Efeseni 6, 2-3). Abaterea de la aceast porunc divin duce Ia anularea demnitii morale a familiei. Pentru prevenirea acestei situaii Apostolul amintete o alt ndatorire, care este ri strns legtur cu prima i anume: ascultarea i supunerea fireasc fa de prinii lor, in Domnul cci aceasta este eu dreptate" (Efeseni 6, 1) si lucru bine-plcut. Domnului" (Coloseni 3, 20). i-.'ste cu dreptate" pemru c e porunc dat de Dumnezeu i mplinirea poruncilor Lui este totdeauna un lucru care nu ne face vinovai de nclcarea Legii divine, i e bine-plcut Domnului", pentru c prin ascultare se realizeaz armonia i comuniunea familial n care se reflect armonia i comuniunea Tri-Personal a Durnnezeirii. La baza acestui ndemn dat de Apostol st exemplul desvrit de ascultare oferit de Fiul lui Dumnezeu faa de Priri- tcie Ceresc (Filipeni 2, 8). Cinstirea prinilor se concretizeaz i prin grija fa de ci atunci cnd sunt copleii de necazuri i dureri. i in aceast privin, Mntuitorul ne ofer cel mai fnimos exemplu cnd, pironit pe cruce, ncredineaz pe Maica Sa ucenicului iubit loan care, din ceasul acela, a luat-o la sine* (loan 19, 27). Prin urmare, membru familiei, prini i copii, trebuie s fie ngduitori unii fa de alii, pentru ca pacea

FAMILIA CRETINA AZI

38

lui Hristos, la care cu toii sunt chemai, s stpneasc n inimile tuturor (Coloseni 3, 15). Dup cum vedem. nvtura Mntuitorului i a Sfinilor Apostoli cu privire la familie, constituie un adevrat cod moral cretin care reglementeaz raporturile dintre membrii familiei. Prezena cop^l^r n familie intensific iubirea i extinde aria comuniunii n aceast biseric mic" n alctuirea ei tri-dimensio- ?ial sof , soie i copii fiecare cu chemarea i cu rosturile lor, dar formnd o unitate deplin, familia are i un important rol n lucrarea misionar a Bisericii. De altfel, chiar de la nceputurile cretinismului, familia cretin a fost un factor esenial de credin, educaie i iubire. In veacul apostolic multe Biserici au luat natere in snul unor familii, Noul Testament menionnd Biserici ca: cea din casa Lidiei din Filipi (Faptele Apostolilor 16, 15, 31-34); cea din casa lui Acvila i Priscila (I Corinteni 16, 19); cea tiin casa lui Nimfas (Coloseni 4, 15) sau a lui Filimon (v. 2). Astfel, chiar ele la nceput, familiile au constituit bazele de rspndire a credinei i nvturii ere; li ne (Faptele Apostolilor 5, 452). Ptrunse de flacra credinei, familiile cretine au fost veritabile coli de formare religios-moralft, unde duhul iubirii pulsa cu putere iri fiecare membru al lor, acetia rmnnd supui din toat inima dreptarului nvturii creia erau ncredinai" (Romani 6, 17). Viaa eres- lin nseamn struina n nvtura Apostolilor i n mprtire, in frngerea pinii i n rugciuni" (Faptele Apostolilor 2, 42), credincioii cinstind, prin purtarea lor, nvtura lui Dumnezeii (l Timotei 6, 1). Familia devenea astfel o instituie sfnt i simitoare prin puterea harului lui Hristos, iar membrii ei, vrstnici sau copii, erau numii de Sfinii Apostoli sfini (Romani 1, 7; i Corinteni 1,2; Efeseni 1, 1; Fiii peni 1, 1). Familia cretin avea i o important dimensiune social. Conduita moral a soilor, stabilitatea i unitatea, ca i bunele raporturi dintre prini i copii, influenau pozitiv i pe cei din afara Bisericii. N:ei o influen negativ nu trebuia s se simt n viaa familiei. De aceea Sfntul Petru ndeamn: Purtai-v cu cinste ntre neamuri, ca, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, s preamreasc pe Dumnezeu" (I Petru 2, 12). Putem spune c Mntuitorul i apoi Sfinii S: Apostoli au redat familiei demnitatea originar, stabilind principii ile convieuire permanent actuale, principii menite ca aceast instituie, voit i ntemeiat de Dumnezeu, s-i ndeplineasc rosturile pentru care a fost creat: comuniunea, ntrajutorarea, perpetuarea fiinei umane, i ajungerea ei !a asemnarea cu Dumnezeu n virtute.
Pr. lector Mihai V I Z I T I U

SENSUL FAMILIEI, IN CONCEPIA SFANULUI IOAN GURA DE AUK Sfntul Ioan Gur de Aur este cea mai strlucit figur a Bisericii cretine din epoca patristic"31, cel care a dat; contur i strlucire epocii de aur a cretinismului. nzestrat cu daruri deosebite, c! a slujit Biserica prin cuvnt si fapt, ca scriitor i teolog cretin, ca predicator i conductor spiritual, de o excepional valoare. Opera sa literar-teologic, una din cele mai ntinse i mai bogate din cte
31Pr. Cicerone Iorrchescu. istoria vechii literaturi cretine, (Epoca d e a u r r2546l). partea a 11-a, Iai, 1.035, p. 119.

FAMILIA CRETINA AZI

39

ne-a isat antichitatea, n generai si epoca patristic, n special"32, este, prin problematica abordat, n acelai timp. clasic i actual. Clasicismul ei const in ideile i temele tratate: om, credin, dragoste, familie, reiaii sociale, munc, educaie, comune gndirii i jiJosofici omeneti n general. ns prin metoda de abordare; prin modul de interpretare i valorificare a lor, prin sensul profund cretin, pe care l d acestor teme, ele se situeaz mereu n actualitate. Paginile sale despre sensul i valoarea vieii, despre demnitatea omului, consideraiile sale asupra dragostei i a relaiilor dintre cretini sunt, cai adevrat, antologice i mereu actuale n teologia si cugetarea uman. n ele, cretinul zilelor noastre g- sete valorificat adevratul sens al nvturii evanghelice. n ceea re are ea universal i venic. Una din temele predilecte, despre care Sfntul Ioan Gur de Aur vorbete n cuvinte elogioase, situndu-se n deplin continuitate fa de nvtura noutestamentar i n special de cea paulin, o repr ezint familia, mica Biseric", tain a dragostei i druirii reciproce.
CONCEPIA HRISOSTOMICA DESPRE ORIGINEA I DEMNITATEA OMULUI ! A FAMILIEI.

tn concepia Sfntului Ioan Gur de Aur. ntreaga creaie este oper a dragostei divine. Lumea i tot ceea ce exist n ea, inclusiv omul, sunt expresii ale iubirii lui Dumnezeu, ale manifestrii atctntelepciunii si buntii lui Dumnezeu, n afara fiinei Saie. Ca, de altfel, n ntreaga literatur patristic, si n scrierile Sfntului Ioan Gur de Aur, omul ocup un loc privilegiat n ordinea creaiei. Concepia sa despre om este eminamente cretin, ortodox; cuprinznd o sintez a elementelor fundamentale ale gndirii cretine privind alteritatea fiinei umane: brbat-femeie, dihotomismul ei: trup-suflet, unitatea de origine i vocaie. Omul este singura dintre fiine create direct de Dumnezeu, priirtr-un act nemijlocit, de aceea se bucur dc o cinste i o demuiU deosebit- Acesta este mai de cinste dect toate fiinele v/ute: :mic nu e att de preios ca omul, lumea toat nu-1 egaleaz"33Crearea omului brbat i femeie de ctre Dumnezeu, o eio Sfntul loan Hrisostom tain nespus"34, o mare lecie fiioso'ie"35. Rspunsul la ntrebarea cum a fcui Dumnezeu omul Mie numai Cel ce a fcut creatura". Aceasta nu o pot nelege > nici puterile cele netrupeti i dumnezeieti, care se mulumesc nale necontenit slavoslovii cu fric i cutremur36. Modul . i i ' lor rmne o comoar ascuns"37. Fiina uman are o demnitate deosebit. Pentru ei, Dum- :< i a adus la fiin toate acestea: cerul, pmntul, marea, soarele, pun, stelele, trtoarele, dobitoacele, toate vietile necuvnt- re . Crearea omului este actul fundamental ce ncoroneaz creaia, accea Dumnezeu a artat in aceasta o grij deosebit. Cinstea gata hi' se arat n felul crerii omului i chipul deosebit :n care a fost creat 1* 38 Prin voina Creatorului, omul este un microcosm, fcicatuit din dou clemente: trup material i suflet superior
32Pr. prof. Ioan Gh. Coman, Personalitatea Sjntulul Ioan Gur de Aur, n Studii Tooloiceu, an 1957 (IX), nr. 9-10, p. 615. 33 Fr. prof. loan G. Coman. Frumuseile iubirii dr oameni iu splcitw- llttitaa patristic, Editura Mitropoliei Banatului, Timioara, l.)88. p. 3o 344 Sfntul Joii Gur dc Aur, Omilii la Facere ( l ) , Iracu^orc, introducere. i n d i c i i note de Pr. D. FccJoru, KIBMBOB, Bucureti, 1987. Omilia a XV7-& i\ 170. 35 !dpm, Omilia a X I I - a , V , p. 14."). 36f. Idem, Omilia a X V - a , II, p. 170, 37Idem, Omilia a X-c/, I I I , p. 17l>. 38Idem, Omilia a X I I I - a , I, p. 148.

FAMILIA CRETINA AZI

40

trupului, asemntor existenelor cereti. Sfntul loan Gur de Aur insist asupra crerii trupului din rn, considernd u-1 uri semn ai puterii lui Dumnezeu, care a vrut s nale materia la treapta ii suport al spiritualului. Recurgnd la o frumoas comparaie, el anbri ca trupul, creat ia porunca Stpnului, sttea ca o unealt re avea nevoie de cineva care s o mite; dar mai bine spus, sttea a '> lir care ivea nevoie de cineva s poat, prin arta i pri- t-eperea lui. s naie prin mdularele trupului, ca prin nite coarde, cntarea cuvenit Stpnului** Modul n care a luat omul fiin, prin suflarea lui Dumnezeu, reprezint, dc asemenea, o tain nespus", pe care raiunea omeneasc nu o poate cuprinde i explica. Astfel, nc din actul creaiei, omul vSe aseamn, prin trupul su material, celorlalte vieuitoare, iar prin sufletul su, exprim nencetat tensiunea dintre pmntesc i ceresc, dintre material si spiritual, dintre trector i nemuritor. Omul este, deci. fiina ce face legtura ntre cele dou iumi: ei are o existen concret, ntr-o lume a crui stpn a fost creat s fie, dar aspirnd spre lumea cereasc, spre desvrire. Prin structura sa dihotomic, omul merge pe pmnt, dar cu rvna sa pete n cer" f1. Vorbind despre (duritatea fiinei umane Sfntul loan Hrisostom spune c nu e mai puin minunat facerea femeii, ca facerea omului ciin rn"39 Ca i eroarea brbatului, crearea femeii ca ajutor pentru primul om. cuprinde n sine aceeai tain. Prin crearea ei din coasta brbatului, este artat unitatea ontologic, de origine a omului, n cele dou genuri ale sale: brbat i femeie i egalitatea lor. Ambii au fost creai de Dumnezeu, din aceeai dragoste i cu aceeai grij deosebit, pentru a se bucura de toate binefacerile. Dumnezeu i-a fcut pe brbat i femeie n unitate fiinial. Unul se cuprinde n cellalt. Femeia este n fiina brbatului, nainte de a fi creat. Dumnezeu le vorbete ca la dou persoane i aceasta c-And nu era fcut femeia" 40 i, chiar nainte de a o face pe femeie, Dumnezeu o face prta cu brbatul la stpnirea lumii i o nvrednicete si pe ea de binecuvntare" Crearea femeii reprezint pentru brbat cea mai mare binefacere" 41 i corespunde orientrii dialogice a fiinei umane, de comunicare i comuniune, de dragoste i druire. Ea este fiin cuvnttoare" 1S i ntru totul asemenea omului, adic raional42, desvrit i ntreag, al doilea principiu n creaie" t8. Ea rspunde dorului de realizare prin cineva, de desvrire n comuniune cu altcineva. Omul spune Sfntul Ioan Gur ele Aur are nevoie cie cineva cu care s vorbeasc, de cineva cu aceeai fiin cu el, care s-i poat aduce mngiere"43, ea este n stare s-i dea omului ajutor n mprejurri grele, n nevoi i n cele ce menin viaa 2. Chiar dac in raport cu crearea femeii, Aclam arc o oarecare ntietate, ei au fost creai egali. Sfntul Ioan Gur ue Au- arat c, nu numai brbatul, ci i femeia este dup chipul" lui Dumnezeu, c amndoi au aceeai form... Brbatul este chip i slav a lui Dumnezeu", pe cnd femeia este slav a brbatului" 44 i, ca o ncununare a acestei griji a Creatorului pentru primii oameni, pentru a se arta demnitatea lor, ei au fost numii fii ai lui Dumnezeu", nu ngerii45. Protcprinii neamului omenesc au fost aezai n rai, unde triau ca ngerii"22 i se desftau de prietenia lui Dumnezeu" 46. Aici, tu triau ca in cer, nu erau aprini de poft, nu erau asaltai de alte patimi, nu erau supui nevoilor firii, ci
39 Idem. Omilia a XVI-a, I I , p. 169. 4013 Idem. Omilia a X-a, V, p 121. 41Idem, OmiUa a X I V - a , l l i . p . i n 9 . 4217 Ibidem, p. 1/1. 43Sfntul Ioan G u r i d e A u r . Omilii la Facere (I). trad. c i t . Omilia a XVI-a, I I I , p . 171. 44Idem. Omilia a V l l I - a , IV. p. 102-10:?. 45T2. hlem, Omilia a X X I l-a, ir, p. 260.

FAMILIA CRETINA AZI

41

au fost. cu totul nesuiedoi i nemuritori, c nici nu aveau nevoie de mbrcminte"47. Ei triau n paradis, n starea de feciorie. Pentru ei, trupui era un mediu transparent al sufletului, al sentimentelor de dragoste i recunotin fa de Creatorul lor. Viaa lor se asemna, prin curie i spiritualitate, cu existena ngereasc, nematerial- nic i lipsit de orice umbr dc patim trupeasc. Erau izgonite din sufletul lor dorina actului conjugal, zmis- iirea, duierile naterii, naterea de copii, orice fel de stricciune. Viaa lor n rai, mpodobit cu fecioria, era un curs dc ap limpede, izvort dintr-un izvor eurat" 2\ Sintetiznd darurile spirituale, fcute de Dumnezeu omului, Sfntul ioan Gur de Aur spune: Attea i attea binefaceri a fcut Dumnezeu omului pe care la creat! Mai nti de toate, l-a adus do la nefiin ia fiin; apoi i-a nvrednicit de i-a fcut trup din rn, apoi, ceea ce e mai nsemnat, prin suflare :a druit suflet; apoi a poruncit S se fac raiul i a rnduit ca omul s locuiasc acolo; dup aceasta, iari, ca un tat iubitor, ii d omu- 1 ca s nu alunece, ca unui copil tnr, care se bucur de toate libertile i nlesnirile i o mic i nensemnat grij; i poruncete Stpnul Dumnezeu lui Adam s lucreze i s pzeasc raiul"97. Omul, ns, nu a rmas n aceast existen fericita, nu s-a consolidat in raportul de dragoste i comuniune cu Dumnezeu, ci, prin ispita diavolului, mai nti Eva i apoi Adam. au czut n pcat. Sfntul Ioan Gur de Aur concepe pcatul ca o alterare a fiinei umane, ale crui efecte se simt abia dup ce a fost svrit 23. El are implicaii multiple asupra fiinei umane n ntregimea ei trup i suflet, asupra fiecrei din aceste pri i asupra raporturilor omului cu Dumnezeu, Creatorul su i cu lumea. Pcatul stmoesc se interpune n legtura curat a dragostei dintre Dumnezeu i om si modific ntreaga ordine a creaiei, ct i relaia lui cu lumea i eu fiina sa, pe care o percepe, acum, bivalent barba-. femeie i dilldtomie trup-sufle. Sfntul Ioan Gur de Aur consider c. despre viaa conjugal a omului se poate vorbi abia dup cderea in pcatul strmoesc, de cnd au ajuns la contiina egoist a propriei realiti, rupt de realitatea divin absolut. Scriitorul aii'.ioh'an arat c i despre familie se poate vorbi odat cu nelegerea de ctre om a dublei realiti a existenei umane: brbat-femeie i a realitii pcatului. Dup cderea n pcat, a iuat nceput unirea trupeasc dintre Adam i Eva. nainte Je clcarea poruncii duceau via ngercasc i n-a fo?;t vorba deloc de unire trupeasc. Cum putea fi vorba de aa ceva, cnd nu erau supui nici nevoilor trupeti? De la nceput i dintru nceput a stpnit fecioria, dar cnd a intrat, prin trndvie, neascultarea i i-a fcui intrare pcatul, fecioria a zburat, pentru c cei dinti oameni s-au fcut nevrednici de mreia unui att de mare bun i a intrat, deci, in lume legea unirii trupeti"48. Conform referatului vetero-testamentar, cstoria a fost instituit de Dumnezeu, prin cuvintele: Cretei i v nmulii i stpnii pmntul44 (Facerea 1, 28) i constituia un remediu la pedeapsa pentru pcat moartea prin perpetuarea oamenilor, dar n acelai timp, un mijloc i mediu de disciplinare a tendinelor fireti ale omului, slbit de pcat. Actul creaiei ornuUii de ctre Dumnezeu nu se repet n istorie. Dftc prima fern* ;c a fost creat din brbatul ci, lucrul acesta s-a petrecut numai o singur dat. La creaie spune Sfntul loan lirisostom femeia s-a fcut din brbat; dar mai trziu nu va mai ii aa. ci din femeie brbatul, dar mai bine spus, nu din femeie, ci
46 SI. I o a n Hnsostom, Despre feciorie, 14. Migne, F.G.. w.'. X L V I I T , col MU, la Magistrjnd Pr. M a r i n Branitc, Concepia Sfanului Io<\n G'uri '.Ic Aur despre familie, in Stud:i Teologice", an 1957 (IX), a r . 1-2. p. 123. 4 7 S f n t u l Ioan Gura dc A u r , Omilii ia Facere (I), trad. r i t . Omilia XV-a, IV, p. 172-173. 48Iciem, Omilia a XVIll-a, !V\ p. 213

FAMILIA CRETINA AZI

42

din mpreun-lucrarea amndurora* * Astfel, Eva devine nceputul tuturor celor ce se vor nate din ea, rdcina i temelia irului de oameni de dup ea4*49. Aadar, SfAntul loan Gur de Aur concepe familia ca evistand de la crearea omului, dar in aceast faz primordial, ea avea un sens pur spiritual, starea ei caracteristic fiind fecioria. Dup pcat, sc poate vorbi i despre viaa conjugal a primei perechi de oameni, ca de* ore un po^ormnt al lui Dumnezeu, fa de slbiciunea firii umane i ca o mngiere.
2. SENSUL CRKTIX AL FAMILIE!

L A S I A M I L IO AN GURA pE Al K Adeseori, cnd vorbete despre starea primordial a creaiei i a omului, Sfntul loan Gur de Aur vorbete despre feciorie, ca izvornri din aceasta. El arat c de la nceput i dintru nceput a fost fecioria. Ea este o virtute i vrednicia ei este mare50, este un bun nalt i mare4*51, ce depete firea omeneasc. Cei care au ales de bunvoie fecioria arat n trup vieuirea puterilor celor fr de trup; cei care au mbriat fecioria de dorul Iui Ilristos ;mit viaa ngereasc, dei merg pc pmnt i triesc: n trup52. Artnd c virtutea aceasta este marc i nsoit da mult osteneal, o cale urmat de puini, vorbete apoi despre familie, ca de realitatea fundamental a vieii sociale a neamului omenesc. Noutatea i actualitatea viziunii sale const n aspectul duhovnicesc, interior, n sensul cretin, pe care il d acesteia. n omiliile sale, Sfntul loan Gur de Aur nu rmne la sensul vetei\)testamcniar, legal i formalist al familiei, ca remediu ai pcatului, relicfondu-i sensul ei cretin profund i valoarea ei de Sfnt Tain z. bir-ericii. El nu neglijeaz acest aspect al cltoriei si familiei, dar importana deosebit a scrierilor sale o re-* prezint dimensiunea pozitiv, optimista, specific cretin, pe care o deschide asupra acestei realiti sociale. Wioarea concepiei hrisostomice, n privina cstoriei i a familiei, const n valorificarea i dezvoltarea elementelor gndirii pauline, referitoare la originea i scopul familiei, la raporturile dintre soi, dintre acetia i copii. Cei mai autorizat comentator al scripturilor pauline* preia si valorific idei din gndirea Sfntului Apostol Pavel, artnd sen sui nalt ai cstoriei, conform idealului cretin de vieuire. Familia despre caro vorbete el i pe care o elogiaz, este familia cretin. ntemeiat prin cstoria duhovniceasc. Ceea ce reprezenta pentru spiritul Vechiului Testament o opreHie i o lege cu caracter mai mult negativ, este prezentat de Sfntul loan Hrisosrom in aspectul dinamic, soteriologic. Prin prezena i lucrarea Mntuitorului la Nunta clin Cana Galileii. legtura brbatului cu femeia, din cadrul cstoriei, este binecuvntat i ridicata la valoarea de Sfnt Tain a dragostei i comuniunii. Ca i crearea omului, cununia i familia sunt considerate laine mari", prin prototipul lor relaia dintre Hristos i Biseric. Legtura desvrit dintre Hristos Capul Bisericii : Trupul Su toitc comunitatea eeiesial trebuie s se oglindeasc n viaa de familie. n sohs cretin, familia devine un mediu al progresului spiritual al desvririi cretine; Prin experienele pe car.- ie ofer, in msura in care acestea sunt fructificate pozitiv, constructiv, ea devine locul unui permanent urcu duhovnicesc. F3a este o mica li-stric". Biserica in devenire. Ceea ce ntreaga comunitate triete In Biserica, omul poate exporia n cadrul
49Ibidevih p. 208. 50Ibidem, p. 203. 51Ibidem, p. 213. 5234 Ibidem. v. 213.

FAMILIA CRETINA AZI

43

restrns al familiei. Ea MU este considerat simplist, doar un mediu de nlturare a pcatelor, ci i- ambiana nece ar practicrii virtuilor i faptelor bune-, lcVrul uncie se stin& patimile, ce stau n calea adevratei iubii;, i special a egoismului. De aceea, termenii hrisostomicii sunt pozitivi, constructivi. El arat c att custoria, ct i creterea de copii nu sunt piedici n caiea virtuii dac ar fi fost aa, Creatorul n-ar fi adus pe lume cstoria34. Ele, nu numai c nu ne mpiedic cu nimic n trirea filosofici celei cl ip Dumnezeii, dac voim s fim cu mintea treaza, dar aduce n viaa noastr i mult uurare. Cstoria potolete furiile firii noastre, nu las ca oceanul sa se frmnte, ci ne ajut s aducem totdeauna corabia n portPentru aceasta a druit Dumnezdu neamului omenesc cstoria"53. Dir,t,re problemele, pe care le ridic familia cretin, Sfntul Toan Gur de Aur insist asupra condHiilor necesar? ncheierii i tniemeierii cstoriei. El recomand ca aceasta sa se realizeze atunci cnd omul a ajuns maturitatea caii lailor salo fizice i spirituale, clar sa fie, totui, timpuriu, pentru ca nu cumva tinerii, carc alunec mai uor dect cei ntrii in ani i virtute, sa aib/ prilejul de ai cula mplinirea poftelor trupeti n afara cstorici. Cstoria de timpuriu, pe ct posibil nainte de ieirea tinerilor n lume ia diferite slujiri sau ndatoriii publice; funcii, serviciul militar, are ca scop deci, pstrarea castitii trupeti i sufleteti. Prima condiic, pe care consider el c trebuie s o ndeplineasc tinerii care i caut viitorii soi, este credina personal i invocarea ajutorului de sus, prin rugciune curat. La ntemeierea unei cstorii, tinerii s cear mai nainte de toate, ajutorul lui Dumnezeu, pentru a-i gsi omul necesar mplinirii scopurilor cstoriei. naterea de copii i mntuirea54. Tria credinei este condiie fundamental pentru ntemeierea i trinicia csniciei, cci numai acolo unde este credina, este i binecuvntarea lui Dumnezeu i unde este Dumnezeu, nimic nu lipsete. Credina este garania unei educaii virtuoase, n spiritul valorilor morale cretini* i al ajutorului divin, premiza tuturor celorlalte daruri i binefaceri, De vrei s-i iei soie spune el mai nainte de pwee, vezi de este iubitoare de Dumnezeu, dac-i atrage bunvoina de sus. Dac sunt acestea, vin i celelalte; iar lipsind acestea, oricte averi ar avea, nimic nu folosete**55 Trebuie verificat educaia primit, conformitatea ci cu valorile cretine care constituie argumentul moral pentru ntemeierea unei adevratei csnicii. Tinerii nu trebuie s caute avere i trebuie s urasc mezalianele, care nu sunt altceva dect izvor de umiline56, ntrg ruinos44 40, ce aduc multe i mari necazuri4441. n opoziie cu averea, adevrata bogie ce trebuie cutat este curia sufleteasc, caracterul, distincia sufleteasca i nelepciunea 57,, cumptarea i sobrietatea. Viitoarea soie trebuie s exceleze ca un model de virtute cretin, s fie decent, nu iubitoare de lux, cu grij de suflet. Aadar, criteriile pe care le subliniaz Sfntul Ioan Hrisos- tom, nu sunt cele lizice sau materiale, ci sunt cele morale, sufleteti, frumuseea sufletului i purtrile alese 58. Ceea ce trebuie cutat sunt semnele distinctive ale frumuseii adevrate: dragostea, modestia si blndeea caracterului Vorbind despre mint, el critic petrecerile indecente, subliniind caracterul duhovnicesc, de interiorizare, ce trebuie s nsoeasc Sfnta Tain a Cununiei. Cstoria valid din punct de vedere cretn, legiuit", este cea care se face cu
53ibidem, p, 251. :*7. Ibidem, p. 231. 54Si. Ioan Hrisostom, Cum trebuie s f i e soia, 4, 5, MigneJP. G. col. 239, la Magistrand Pr. M a r i n Branite ari. cit., p. 132. 55Ibidem, col. 238, la Magistrand Pr. Marin Branite, ort. cit., p. 134. 5 6 C o m e n t r i s a u explicarea Epistolei ctre Efeseni .... p. 195. 57Ibidem, col. 232, la Magistrand Pr. Marin Branite, art. c/f., p. 132 5 8 S f n t u l Ioan G u r d e Aur, Omilii Ia Facere (II), trad. cit., Omilia a XLVIII-a, V I , p. 1G4.

FAMILIA CRETINA AZI

44

cuminenie i cuviin, ciupi legile lui Dumnezeu, cnd cei cstorii triesc in nelegere unul cu altul59. Sfntul loan Gur de Aur spune c fiecare so trebuie s-i dea silina s fac din cstoria sa, o cstorie model i fericete pe cei care pun nceput bun vieii lor do familie: Cel care face nceput de drum bun, acela este pricin i pentru faptele altora i primete o ndoit plat; i pentru cele svrite de el i pentru c a ndrumat pe alii pe aceast minunat cale"45.
RAPORTURILE DINTRU SOI

Odat ntemeiat aceast mate tain" a Cununiei, este indisolubil, pentru c are caracterul unirii indestructibile i permanente dintre Hristos i Biseric (Efeseni 5, 31, 32). Sfntul loan Gur de Aur sprijin indisolubilitatea legturii dintre brbat i femeie pe argumente dogmatice- Un prim temei este unitatea ontologica a primei perechi de oameni si crearea Evei din coasta lui Adam. Indisolubilitatea familiei se bazeaz, ins, n principal, pe corrplenien tari tatei darurilor. Femeia a fost creat din brbatul ei, ca s-i fie sprijin in efori urile sale spirituale60. n cadrul acestei nvturi despre impreun-lucrare a soilor, Sfntul loan Hrisostom acord acelai rol i importan ambilor soi. Raportul dintre ei nu nseamn nici despotism din partea soului, nici supunere necondiionat5din partea soiei, ci dragoste i nelegere. Totui, el esie fidel relaiilor tradiionale, pauline, din cadrul familiei. Brbatului i revine conducerea precum i Hristos este Cap al Bisericii Sale, iar femeii ascultarea. De la femeie se cere supunere, iar de la brbat dragoste. Soul nu trebuie, ns, s se considere superior i s se poarte ci rceal i severitate, nici soia nu trebuie s se simt umilit, din cauza datoriei de a-i asculta soul Cea care arunc punte de legtur ntre autoritate i libertate este dragostea, iubirea cretin, care face conducerea neiiranic si ascultarea plcut61. Familia este, in concepia sa, o instituie organizat perfect, (a o oaste. n frunte cu so i soie, care au griji i datorii permanente fa de copii, rude, slujitori, asemenea unor buni comandani, care poart grij de cei dai lor spre conducere. Caracterul de instituie coerent organizat, eu drepturi i ndatoriri reciproce ale soilor, nu tirbesc ns, clin farmecul familiei, nici nu i dau un caracter rigid, pentru c ea este mai mult dect aceasta; o permanent ntrecere n dragoste i druire62. n cadrul familiei, pentru bunul mers al ei i pentru ndeplinirea scopurilor pentru care a fost lsat de Dumnezeu, fiecare so are ndatoriri proprii, distincte, ce izvorsc din specificul firii sale. Sfntul Ioan Gura de Aur arat c nici brbatului, Dumnezeu nu i-a ncredinat totul, nici femeii, ci le-a mprit ndatoririle" 63. Dintru nceput, brbatu! a trebuit s se ocupe cu treburile obteti, iar femeii i-a revenit grija treburilor casnice"'-. Femeii i-a dat casa. brbatului ocupaiile din afar; brbatul s se ocupe de cetate, de justiie, de conducere, de armat, femeia s fac fa rnuiimiloi de treburi casnice64.
59 S l n t u l loan Gur de Aur, Omilii la Facere (I), trad. cit., Omilia a XV-a, II, p. 223. 60 Idem, Omilia a X - a , I V , p. 120. 61Idem. Omilia a X X - a ctre Efe .eni, Ioc. cit, col. 141, Ia Magstrand Pr. Marin Branite, art. citp. 14!). 6 2 S f n t u l loan Gur de Aur, Omilii la Facere (II), trad. cit , Omilia a X L I I - a , p. 103. 63Si. Ioan Hnsostom. Omilia X X X V , 4, la I Corinteni, \fine, P. G., voi. L X I . col. 291, la Magistrand Pr. M a r i n Branite, art. cit., p. 145. 64Idem, Omilia a X X X I V - Q , 4, la I Corinteni, Ibidem, col. 291, la Magistrand Pr. Marin Branite, ari. cit., p. 145.

FAMILIA CRETINA AZI

45

Chiar i n activitile lor specifice, cei doi soi se completeaz unul pe altul, aducndu-i fiecare aportul la desvrirea reciproc, in cadrul i atmosfera spiritual a familiei, !a educarea copiilor. ndatoririle lor diversificate nu trebuie s fie un moiv pentru revendicarea ntietii, ci model al slujirii desvrite, al purtrii sarcinilor cel.iilalt, al dragostei i nelegerii dintre soi. Sfntul Ioan Gur de Aur insist asupra unitii de gndire i simire a soilor La bazi adevrate: cstorii stau "dragostea i nelegerea, pe care le consider rdcina tuturor buntilor"65 si, dnd ca model legtura dintre Avraam i Sarra, spune c atunci e adevrata csnicie, cnd domnete atta nelegere ntre brbat si femeie, cnd sunt att de strni unii prin dragoste, cnd este c att dc mare legturi intre ei, ct a fost i ntre Avraam i Sarra. Dup cum niciodat trupul nu se rscoal mpotriva lui inoui i nici sufletul contra lui nsui, tot aa brbatul i femeia nu trebuie s se scoale unul mpotriva altuia, ci s fie unii. Atunci * e vor revrsa asupra lor nenumrate bunti. Unde-i atta de marc nelegere, acolo-i adunarea tuturor buntilor, acoo-i pace, acolo i dragoste, acolo-i vedenia cea duhovniceasc; acolo nu se ve ie lupt, nici btaie, nici dumnie, nici ceart, ci toate sunt izgonite: pentru c nelegerea dintre soi este rdcina tuturor buntilor: nelegerea, adic, face s dispar toate acestea"53. Fundamentul familiei cretine este, n concepia Sfntului Ioan Cur de Aur dragoste u. Dragostea fa de om este inima umanismului hrisostomic. Nici un alt contemporan al su nu a elogiat-o, cum a fcut-o el. Fentm el, dragostea esto fundamentul vieii individuale i sociale, ea ridic pe om la adevrata chemare si la adevratul lui sens. Ea izvorte din Dumnezeu, care este modelul iubirii desvrite, i se revars sub forma buntilor, a darurilor, asupra umu si a omului. nsi prezenii lui Dumnezeu n istorie i printre oameni, este o prezen prin dragoste, care poart diferite numiri; creaie, providen, mntuire, sfinire, desvrire.

65Idem. Omilii la Facere (II), trad. cit.. Omilia o XLV-a, I I I , p. 130.

PE4MIUA C R E T I N AZI

49

Existena lumii, pentru Sfntul loan llrisostom, este un act al buntii si dragostei lui Dumnezeu. Dar, dintre toate lucrurile si existenele din iume, nici una nu merit dup prerea sa atia dragoste, ct merit fiina uman. Filosofia vieii cretine" sau trirea filosbfiei dup Hristos" 66, despre care vorbete el, nu este altceva dect filosofia" dragostei, desvrirea cretina, a crei suprem mplinire este dragostea. Elogiind-o Sfntul loan Gur de Ai.r spunea: Ce se poate asemna cu dragostea? Nimic. Ea este rdcina, izvorul i mama buntilor, virtute care nu produce suferina, virtute plin de plceri i aducnd mult bucurie acelora care o exercit" 67. Legtura dragostei st la baza oricrei virtui, e*|e temelia desvririi umane. Fr dragoste, toate celelalte virtui i pierd din valoare, pentru c dragostea este cea care le nsufleete. Aceasta este capul virtuilor, aceasta-i temelia tuturor poruncilor lui Dumnezeu*; K1 aseamn dragostea cu o albin lucrtoare. care adun de pretutindeni cele bune i le depoziteaz n sufletul aceluia care iubete 4'68. Fa are puterea de a schimba firea lut mirilor i de a preface n lucruri bune pe toate cele ce se ating <le ta, ijincl mai duioas dect o mam i mat bogat ca o regin00. Dragostea, n concepia hrisostomic, arc dou orientri: pe verticala dragostea de Dumnezeu i pe orizontal dragostea de si-rneni; iar aceste dou direcii ale ei se afl n total dependen. ,jr aceasta st mpria cerurilor spune ei n aceasta st desf- tarea buntilor, in asta stau mii i mii de bunti, n a ajunge vrednici ca s-L i :/nim pe Dumnezeu, n chipul n care treOuie iubit. Si-1. vom iubi cum trebuie dac, pentru dragostea lui Dumnezeu, rom arta dragoste mare semenilor notri ... Dragostea de Dum- fr.ezeu merge mn-n mn cu dragostea de aproapele. Cel ce iubete ; Dumnezeu. nu va nesocoti pe aproapele su"1. Dragostea face din oameni o familie cretin, oare are aceiai k c op. c a ^ e este orientat:: spre aceeai int desvrirea n Hristos. [cntarea melodioas a dragostei atrage pe toi ntr-un singur gnd, precum coardele lirei, dei multe, dar o singura melodie i scot o < An tare placat 69. Sfntul loan Hrisostom arat c att de mare este puterea . r tgostei, nct ea mbrieaz; unete strns i leag nu numai pe i ci ce stau de fa, care sunt alturi de noi i-i vedem, ci chiar pe lirei ce sunt departe"*3. Aceast legtur adnc spat in suflet n-ar putea s o taie1 sau s o ntrerup nici o piedic: nici trecerea de vreme ndelungat, nici lungimea drumului i nici o alt pricin la fel ca acestea70. Dragostea este, aadar, in concepia Printelui antiohian, liantul, elementul de eoeziune a lumii i factor de lupta mpotriva pctuiii i ea nu se oglindete nicieri mai bine dect in familie, Familia este taina iubirii desvrite, dup msura dragoste1" lui Hristos fa de Biseric. Vorbind despre dragostea dintre soi, el o ridic la cele mar nalte culmi ale vieuirii cretine, artnd c msura ei i are expresie n iubirea jertfelnic a lui Hristos fa de Biseric: Voi eti ca femeia s te asculte, dup cum Biserica asculta de Hrisior' ntreab Sfntul Ioan Gur de Aur. Ingn- jete-te i tu de dnsa, dup cum i Hristos s-a ngrijit de Biseric. Chiar de ar trebui s-ii dai sufletul tu pentru dnsa, chiar de ai pfimi mii de r?1e sau, in sfrit, de ai suferi orice, tu nu te da lturi, cci de-aj ptimi orice, totui nimic nu ai fcut n raport cu ceea ce a fcut Hristos pentru Biseric4465. Legtura dragestef nsufleete viaa soilor, le face mai uor accesibili mntuirea, ic- d mijloacele cele mai nobile de cultivare a respectului i ajutorului reciproc. Sfntul Ioan Gura de Aur recomand < u toat cldura; pacea i argumentul fundamental i peren al iubiri i cere ca ^brbaii i femeile s triasc n pace unii cu alii i ^ pstreze nesfrmat legttira csniciei; .. nici brbatul r,
66Ibidem, p. 130. 67Idem, Scrisoarea 222, P. G., 52, col. 773-774, Ia Magiiirand Pr Marin Branite, ant. cit-, p. 606. 4 p. 23. 68Idem. Despre dragoste .ji prietenie, trad. de Pr. D Feciori. Bueu- -eti, 1943. 69Idem, Omilii la F a c e r e ( I I ) , trad. rit., Omilia a L X - a , p. 2 i 7 . 70Ibidem, p. 18-19.

nu sc ridice impetriva femeii, ci s fie cu mult ngduin cu ea, ca fa de un vas mai slab i nici femeia s nu se mpotriveasc bai bului, ci s se ia la ntrecere unul cu altul n a purta sarcinile unu1 altuia i s nu socoteasc nimic mai de pre ca pacea" Aadar, la baza relaiilor dintre soi, Sfntul Ioan Hri sos torn aeaz dragostea i buna nelegere a valorii lor n actul mntuirii. Kaporturile, ce trebuie s patroneze viaa de familie, nu sunt cele de supremaie sau de supunere oarb a unuia dintre soi fa de cellalt, ci de unitate, c!e pace i mpreun lucrare i slujire.
4. FAMILIA C A D R U A L DESAVARIKII CRETINE

Grija suprem a soilor este de a-i da reciproc sprijinul in lucrarea de mntuire. Fiecare so trebuie s aib ca ideal de via desvrirea sa i a celuilalt, grija necontenit de dobndire a mntuirii casei sale. Iar, n cadrul acesteia, preocupare! pentru suf?et trebuie s fie superioara grijii fa de trup. Sfntul Ioan Gur ele Aur recomand*^ ca femeile s-i iubeasc atta brbaii, nct s nu pur nimic mai presus de mntuirea lor. iar brbaii s aib att de mult dragoste de femeile lor, nct s fac totul ca r;i cum ar avea amr.doi un singur suflet i un singur trup*67. La ba/a oricrei legturi interumane si cu att mai mult a cstoriei, a familiei. Sfntul Ioan Hrisostom aea/ toi credina statornic n Dumnezeu i in adevrurile Sale revelate, care au puterea de a transforma luntric viaa omului. ntreaga via r soilor trebuie s urmreasc de a obine, prin faptele lor, bunvoina i binecuvntarea Iui Dumnezeu. Cnd punem pe cele ale lui Dumnezeu naintea celorlalte, toate lucrurile ne merg dup?! voia noasf>5. Comentariile sau explicarea Epistolei ctre Efeseni.., p. 193. 06. Idem, Sfntul Ioan Gwr de A u r , ChnHU i a F a c e r e ( I I ) , trad. c i t , Omilia X X X V I I , V, p. 48. 67. Idem, Omilia a XLVI-a, I I I , p. 130.

: nici nu simim tristeea, pentru c buntatea lui Dumnezeu d totul din belug"71
M1LIA CRETINA AZI
53

Familia este, in concepia hrisostomie, o coal a deprinderii uilor de ctre soi, mediul desvririi cretine. La temelia ii de comuniune, rdcina existenei noastre sufleteti trebuie fie gndul curat, cart este pricina tuturor bonitilor"72 La a oricrei fapte duhovniceti, s punem gndul curat, ca s mim cununa vrednic de osteneli..."73, pentru c Bunul Stpn uit la ceea ce avem nuntru, n mintea noastr, la gndurile tre luntrice, dc unde pornesc faptele noastre74. Calea spre desvrirea cretin, spre asemnarea cu Dum- zeu, este calea virtuilor. Viaa de familie trebuie s se conduc, ia nceput, dup virtuile cretine: credina, frica de Dumnezeu, rnarea, paza gndurilor, ngduina necazurilor, na dej dea, bln- ea, smerenia i neptimirea Sfntul loan Gur de Aur, cel care a tiut s im bine att de nomes cunoaterea cu trirea, gnoza i contemplarea, arat c inunat este i n ea nsi virtutea"75, nimic nu este egal vir- iiu74 i c ea are o att de mare putere c este respectat i uit ludat chiar i de cei care nu o practic" 76. Pentru el, a fi rr.ios nseamn a tri prin viaa aceasta, bunurile viitoare, a dis- nui Loate cele omeneti, a te gndi n fiecare clip a cele viitoare, nu rmne uimit de nimic din cele de aici, ci dimpotriv, a ti loate cele omeneti sunt umbr i vis, dac nu chiar mai puin rst att77, nseamn a fi nesimitor fa dc lucrurile din viaa asta, ce vatm mntuirea sufletului, a tri numai pentru cele uhovniceti i a le svri numai pe acelea78. n urcuul no;.:ru duhovnicesc, ea ne face neinv>ni", ne ruiete necontenit bucurie", nu ne las cnd avi m nevoie de Jjutorul ei i ne ridic deasupra necazurilor" n existena noastr pmnteasc, iar n cea viitoare, ne smulge din muncile acelea" i ne d prilejul s ne bucurm de buntile cele negrite" '3. Sfntul loan Gur de Aur nu ezit s dea sfaturi si recoman- ri practice, privind convieuirea soilor, dovedind o cunoatere ofund a familiei. Cu mult tact, el i ndeamn astfel pc; soi: Probeaz-i convieuirea cu ea ntr-un mod sincer, silete-te :Je a ta mai mult acas, pentru dnsa dect n trg; prefer-o naintea tuturor prietenilor i chiar copiilor ce-i nate; dar i pe acetia tu s-i iubeti pentru dnsa. Dac face vreo fapt bun i mrea, :u laud-o i admir-o, iar de comite vreo absurditate, cum se ntmpl tinerelor, tu sftuiete-o i amintete-i cele din nceput. ntotdeauna acu/ averile i luxul : d-i a nelege c ornamentul unei femei e ee izvort din pruden i demnitate i, in sfrit, inva-o neeon- tw.it cele convenabile* ^ Viaa de familie trebuie s fie o coal a deprinderii virtuilor, o via de post, milostenie, rugciune, artnd, ins, c ?frw>vem nici un folos nici de postim, nici de ne rugm, nici de facem milostenie, nici de .svrim vreo fapt bun, dac nu o facem numai pentru Acel Care tie i cele tainice i cele ce se afl in adncul cugetului nostru"79. Pe calea svririi virtuilor, nelegerea soilor i pacea dau cstoriei caracterul ei de loc al desvririi, de cadru propriu lucirii mntuirii, dar, in acelai timp, ai prezenei duhovniceti a lui Dumnezeu, sub forma darurilor i harurilor. Ea este locul unei mpreun lucrri, nu numai n ceea ce privete grija reciproc, ce sunt datori soii s -o acorde, ci i n privina relaiei lor cu Dumnezeu. Sfntul Ionn Gur cie Aur, din bun observator al vieii omenos4 i, se transforma intr-un moralist energic, ce vrea s statorniceasc obiceiuri i deprinderi bune i s nlture orice urin de nenelegere i egoism, din cadrul familiei: ... s nvm spune c! -s fim buni i blnzi cu toat lumea, dar mal cu seam cu
71(i8. Idem, Omilia a X X X V U I - a , V i l , p. 130. 72Idem, Omilia a X X V l l - a , V i l . p. 61. 73Ibidem, p. 337. 74Ibidem, p. 337. 75Idem. Omilia a X X I I l-a, p. 274. 76Idem, Omilia a V - a , p. 70. 77Idem, Omilia a Vlll-a, p 106. 78Ibidem, p. 106. 79Idem, Omilia a V l l l - a , V I , p. .105.

54

T EOLOGIE l V I A A

soiile noastre..., s statornicim n cas pace adnc, ca i femeia s se ntoarc la brbatul ei, dar i brbatul s-i gseasc la ea, ca ntr-un port, scparea de grijile i tulburrile dinafar. La ea s afle brbatul ntreaga mngiere. Cci spre ajutor i-a fost dat*t femeia jjentru ca brbatul, ndcstulndu-se cu mngierile ei, s poal ine piepi atacurilor ce vin asupra lui. Dac femeia este cuminte si blnd, aduce mngiere brbatului ei, nu numai prin traiul lor imoreun, ci-i este de mult folos i n celelalte treburi, i uureazi munca i nu i las s simt greutile ce se nasc n fiecare zi, fie n cas, fie n afar de cas; femeia, ca un corbier ncercat, prin nelepciunea ei, potolete furtuna din suflatul brbatului, iar prin prio perta ei, i uureaz mult viaa44*1. Soii sunt mpreun lucrtori ai ntruprii in familia lor a idealurilor cretine. Fiecare este pentru cellalt un educator i tre- bjie s caute fie model prin cuvnt i fapta. Unul trebuie s frvt.e de la cellalt v;a"a sfnt i fr de prihan. Sou trebuie 3<t nvee frica de Dumnezeu i atunci toate vor curge ca din izvor, iar casa lor va fi plin de mii de bunti"80'. Sfntul Ioan Hrisos- tom consider c respectul i nelegerea dintre soi i face mai tari ca diamantul", mai puternici ca fierul 44, le ajut mai mult ca bogia41, ii ridic la cea mai nalt strlucire", le pricinuiete cu mbeugare mare si bunvoina cea de la Dumnezeu44 Ca orice oper sau realitate ce exist n lumea aceasta, dei tinde spre fericirea venic, nepieritoare, familia nseamn un efort constant si permanent de nlturare a obstacolelor, ce stau n calea Ea nseamn i jertf i sacrificiu, la modul n care ne d piid intuitorul lisus Hristos, punnd vi-i viaa pentru turma Sa, pcn- mntujrea neamului omenesc din pcat. Ea este o coal a sme- niei i rbdrii, un altar de jertf, exerciiu deplin de tact i lagogie. Atunci este cu adevrat csnicie Spune scriitorul an- lohian cnd cei doi soi se neleg nu numai cnd le merge bine, si cnd trec prin primejdii. Prin aceasta, se vdete dragostea evrat! Prin aceasta se cunoate prietenia trainic!"8-1 Cltoria nseamn nsoire i la bine, dar i la greu, in ncer- kri Acestea au, ;n conccpia hrisostomic, o valoare pozitiv, fac rte din pedagogia divin i au rolul de a consolida eforturile i convingerile noastre1, de a ntri pacea i unitatea dintre membrii fam"Hei. Cei care rezist acestora, sunt adevrai croi ai pcii i neJcgerii i dobndesc linitea i adevrata bucurie, iar aceasta iu cpnst n avuia mult ci se dobndete atunci cnd nu e.;te dihonie ntre femeie i orbat, cnd sunt unii ca un trup, unul cu itul ... Unii ca acetia, chiar dac sunt sraci, chiar daca sunt neni de rnd, sunt mai fericii ca toi ceilali, ei gust adev- ta plcere, ei sunt necontenit senini; ceilali, cei care nu se bucur : aceast legtur a unirii dintre soi, care se gelo/esc unul pe t :i, care stric marele bun al pcii, chiar clac sunt nconjurai de Julr bogie, chiar dac ntind mese bogate, chiar dac au slujbe riucitc. duc o via mai nefericit dect toi ceilali, i nscocesc f'eearc y\ furtuni i tulburri, se bnuiesc unul pe altul, nu pot. t*ed mei o bucurie, pentru c rzboiul dintre ei le stric i !e Wr.te viaa"'81 Ca un bun cunosctr al firii umane,, Sfntul loan Guri de Rir a surprins nu numai prile luminoase, idealurile si speranele- trate ale omului, ci i cderile i ovielile lui i aceasta pentru c! nu prezint doar o concepie antropologic abstract, o teorie rsona.la despre ceea cc nseamn omul, ci fiina uman real, mul prezentat de el nu este stafie, fixat rigid ntr-o stare sau vnpt a vieii spirituale, ei n permanent micare i schimbare necontenit cutare a absolutului, n permanent alergare dup in sens <idevrat. Cel care a fcut elogiul prieteniei i al dragostei, vorbete- Ef/arie rar despre aspectele negative care pot ntuneca viaa de familie: pcatele trupeii, gelozia, violena, ruperea legturii clin- jr H>i, iar atunci cnd o face, nu se mulumete s constate pasiv rade sau etape pe scarp. decderii umane, ci o face ca un moralist, intervenind pentru eliminarea lor. Apologetul dragostei i prieteniei, este i norma! s vorbeasc despre acestea ea fiind aspecte I iotul nerodite, realiti negative care ndeprteaz pe om de Lumnezeu i de semeni i care nseamn, n ultim instan,
80Idem, Omilia a X X X V I I I - a , V I I . p. 61. 81Idem, Omilia a X X X V I I I - a , V, p. 57.

o nelegere total deformat a originii, naturii i scopului cstoriei si a familiei, a


'AMILIA CRETINA AZI
55

naltului ei sens cretin. Astfel, el arat c gelozia este patim cumplit, greu de st- prjiil, caro l face pe ^elo s nu in seama nici chiar de viaa B\ Ea distruge unitatea sufleteasc dintre soi i echilibrul familiei. Despre desprirea soilor, despre divor, autorul aptiqhian vorbete in termeni Toarte categorici, condamnnu-url. El insist asupra faptului c, prin creaie, Dumnezeu a fcut prima pereche bri.at i femeiepentru a se bucura mpreun de bunurile pmnteti i dc? fericirea vieii venice. Alturi de indisolubilitatea cstoriei, insist i asupra monogamici i monandriei, care au fost, dintru nceput82. El consider desprirea soilor ca fiind o lips a dragostei adevrate i o privete ca pe o cdere a fiinei umane, o .tirbire a demn.: ai ii el, tolernd-o doar atunci cn.l scopul cretin al cstoriei devine imposibil de realizat i cnd sunt periclitate persoanele legturii si mntuirea lor. Principalul moviv pentru care este tolerat divorul, este cei scripturistic adulterul, infidelitatea conjugal, echivalat, de fapt, cu moartea spiritual. Dezvolnd doctrina pauli n, potrivit creia soii i aparin deplin unul altuia i fiecare trebuie s-i acorde celuilalt aceeai cinste, ca propriului su trup, Sfanul foan Gur cie Aur consider aduiterul furt" sau nelciune". pentru c este necinstit ceva ce nu-i mai aparine n exclusivitate, datorit legturii, pe care o realizea/. Taina Cununiei. Dac fidelitatea i meiegerea soilor constituie dovada de suprem iubjre, adulterul este lips a dragostei. Pentru a elimina acest pcat i penLu a descuraja practicarea lui, el prezint un tablou sumbru asupra genezei i evoluiei acestuia i a pcatelor care il nsoesc, ca un lan de nenorociri. Cci, pe nesimite, spune el, lumina i bucuria csniciei plesc i n cele dm urm se sting ... Cminul pare o carcer. Sorrnr.jl ntremtor dispare ... Femeia pierdut, prin practici diavoleti, ii nctueaz iniiina. mdeprtndu-1 de soia sa legitim. Pe aceasta rui o mai poate suferi, nu-i ngduie nici mcar un cuvnt mai aspru, iar aceleia ii rabd toate insolenele i injuriile i i cade in genunchi"83. Sfntul Ioan Hrisostom se mpotrivete ferm divorului i, cie aceea recomand soilor s se opun acestor ispite pgubitoare, de a clca frumuseea, indisoubilitatea i demnitatea cstoriei, recomandnd ca remedia izolarea, meditaia asupra acestei Sfinte Taine, ca act al binecuvntrii divine, contiina permanent a .strii de pctoenie i invocarea ajutorului dumnezeiesc. Cnd simi c se aprinde in tine pofta pentru alt femeie i scade, in acelai timp, plcerea pentru soia taspune el nchide-te n ras, deschide Scriptura i, lund pe Pavel mijlocitor, repetnd cuviinele lui. sin&e flacra" 84. Cci. precum adulterul este izvorul tuturor relelor, tot na castitatea i nfrnarea nate iubirea, pricina a mii de bunti85.

82Idem, C u m trebuie sa f i e soia, loc. cit., col. 22.0. la Magistrand Pr. Marin Branite, art. <ri., p. ].l9. 83dem, Vduva :< mi f i e primiti, 6, Migne, P.O., voi. I,T, col. 22 f, Magistrand Pr. Marin Branite, art. cit., p. 144. 84Idem, Spre a nu cdea in deafritare, f>, Migne, P. G., voi. L I , col. 21f>, la Magistrand Pr. Marin ;anite. art. cit, p. 142. 85PO. Ibidem, p. 142.

56

5 T EOLO GIF. I V I 5 A A

T X M I U A ( . R E T I N A AZI

F^l priveu? cu mari reineri chiar i recstori rea, in cazul morii unuia dintre soi. El exprim plastic raportul dintre prima i a doua cstorie, prin comparaie cu relaia dintre feciorie i cstorie: Aa cum starea de cstorie nu egalea/a fecioria. tot aa i cstoria a doua este bun, dar e inferioara vduvei" 9\ De aici, recomandarea sa ferm: ns v stpnii i s v mulumii numai cu prima cstorie, att soii, ct i soiile, ca sa nu va tulburai tihna vieii'* 86. El indeamn ca soul sau soia rmas \ciuvf s-i nchine viaa rugciunii, pentru mntuirea celui disprut i pentru a fi ntrit n Dumnezeu s-i poat mplini sarcini 1$: creterea copiilor i orice lucru bun87. Sfntul loan lirisjstom stigmatizeaz aceste pcate i nern- Juieli n calea familiei, artnd c cei ce ie svresc sunt osndii dc semeni i de propria lor contiin. Lor le opune practicarea virtuii, cultivarea pcii si a nelegerii, grija fa de purtrile noastre i gndul la bogatele rspltiri, pe care acestea le aduc88*. IJn alt remediu, pe care l arat elt este naterea i creterea c!e copii, care ntresc unitatea dintre soi i responsabilitatea lor.
5. COPIII..CK A M A I M A R E M W G A l E R i 1)1 PA PIERDEREA NEMURIRII" 89.

Sfntul loan Gur dc Aur, care a tiut s prezinte n cuvinte t cie frumoase valoarea cstoriei, are o idee tot atat ac inalta i privina copii Lor In primul rnd, el insist asupra sensului cretin naterii ? ' jp:i, artnd c att cstoria, ct i naterea de copii nu eousti- i:e piedici n calea mntuirii. S nu socoteasc nimeni spune M casatori a o piidc pentru a bineplcea lui Dumnazou, s nu Hrotcasc nimeni c naterea de copii e o piedic in calea virtuii. suntem cu mintea treaz, apoi nici cstoria, nici creterea fcpiiior, nici altceva nu ne va putea mpiedica s bineolacem lui Bfcimriezeu* 90'. iVir creaie, omul este orientat fiinial spre comuniune, are m mie'.ur dialogic, nu-i este suficient siei, nu i poate afla croirea depPn Sn el insui. Dumnezeu a creat omul pereche ^ barbat i femtic ca unul s se sprijine pe altul n urcuul i r spre desvrire Dutj cderea in pcat, ca o uurare a xniep- p naterea de motenitori a fost pentru ei cea mai irare mngiere pentru pierderea nemuririi. Do aceea i Iubitorul de oameni, Dumnezeu, ndat, chiar de la nceput le-a uurat greutatea }pedepsei. a smuls masca nfricotoare a morii, dj\uin<J_u-io ceior einli oameni urmai91. Mai mult chiar, el compar naterea de

86Idem, Vduva s nn f i e primit, 6, Migag, F. G., voi. hi. r o l . 22;*, la Mfcgistrand Pr. Marin Branite. art. cHt.t p. 144. 87Ibidem, p. 144. 88Idem .Omilii l a F a c e r e ( I I ) , trad. ctt., Omilia a X X X V i l i - a V H . p . f i i . 89Idem, Omilia a X V I I I - a , IV, p. 214. 90Tdom, Omilia a X X I - a , I I I . p. 250. 91Idem, Omilia a X V I U - a , I I I , p. 214.

copii cu nvierea, considernd-o o imagine a nvierii92 piertru c~\, prin aceasta Dumnezei*, a rnduit ca n locul celor mori s se ridice alii"93. Darul de a dobndi copii este cea mai mare mngiere pentru pierderea nemuririi" i nu numai c nu constituie o piedic n calea virtuii, ei reprezint, de fapt, o imagine a nvierii neamului omenesc, czut n pcat. Prin copii, Iubitorul de oameni, Dumnezeu a rnduit ca neamul omenesc s pstreze totdeauna ndejdea unui bine viitor, care ne ajut s ndurm cu uurina necazurile primite" 10. Precum cstoria nu este o oper de voin exclusiv a soilor, la fei si naterea i creterea copiilor: S socotim har de sus totui din viaa noastr- ne ndeamn Sfntul Ioan Gur de Aur. S nu atribuim naterea de copii traiului mpreun .il soilor sau altui faot, ci Creatorului tuturor, Care a adus pe om, de la nefiin la fiin..." Fa dc copii, prinii au responsabila datorie de a vechea la creterea lor spiritual, ia educarea lor. n concepia sa, educaia este o ndatorire fundamental fa c!e om, n general, dar ndeosebi fa de copii W2. Grija prinio" de a-i educa copiii trebuie s fie o preocupare permanent a lor: Iar dac avem copii spune el- s ne ngrijim de creterea lor. ntr-un cuvnt, fiecare s aib ;,nj de cei din casa lui i fiecare s socoteasc drept cel mai mare ctig, folosul pe care-1 aduce aproapelui su 94. Fa dc ngrijirea copiilor i datoria de a-i ere-.e n nvtura i certarea Domnului, toate celelalte ndatoriri sunt secundare95. Dimpotriv, neglijarea educaiei copiilor este cel mai cumplit pcat i culmea rutilor" 96. nsui actul educaiei, este un act al grijii divine. Sfntul Ioan Hrisostom ntreab; Nu tii, oare, c Dumnezeu are mai mult grij dect tine de copilul tu?" Ca atare, educaia despre care vorbete el, este pur cretin, fcut n spiritul i n duhul preceptelor e vanghelice, lsaLe de Domnul nostru Iisus llristos i de Sfinii Apostoli. Scopul acesteia este realizarea personalitii movai-religoase cretine, de a face din copii adevrai cretini. Aceast cretere i educare cretin ncepe de timpuriu, cnd persoana uman este mai uor educabil. El recomanda cn, nc de la natere, prinii s dea copiilor lor nume cretine, dup numele celor ce s-au fcut pild de credin i dragoste, asa cum au fcot-o naintaii lor: Femeile s nu pun la ntmplare numele copiilor lor, ci s le dea nume, care s spun mai dinainte cele ce vor fiu 107. Prin numele, pe care l ddeau copiilor lor, spune el, prinii de altdat ii nvau pe copii lor s-i alipeasc sufletul de virtute.-..., iar numele dat copiilor nu era numai un ndreptar spre virtute pentru cei ce-1 purtau, ci era si nvtur de mare nelepciune i pentru ceilali i pentru generaiile viitoare" Karnele lor trebuie s fie cele ale sfinilor brbai, care au strlu- cit in virtute, al celor care au avut mult ndrzni re naintea lui Dumnezeu..." 09. Odat cu naterea copiilor, prinii trebuie s nceap s le insufle acestora i duhul credinei i al evlaviei. Prinii sunt nu m i n a i 'cei care dau natere copiilor, ci i educatorii lor i ndrumtorii lor spre virtute. Sfntul Toan Gur de Aur nu interpreteaz paternitatea numai ca act de filiaie pur fizic, natural, ci considera c adevraii prini sunt cei care mrturisesc nu cu natura &au cu naterea, paternitatea asupra copiilor, ci cu virtutea, prin grija de a-i educa. Copiii trebuie crescui n grija faa de cele du!jOvnicclif cereti. Educaia er>te cea mai mare art, pentru c, n timp ce celelalte arte urmresc un folos in lumea de aici, ea are ca scop dobn- 1 rea bunurilor viitoare. n aciunea re educare a copiilor, prinii sunt considerai, de Sfntul loan Gur de Aur, adevrai artiti, ce urmresc realizarea -nor adevrate opere do art. Copilul este, la nceput, asemenea enui bloc de marmur. Precum sculptorul trebuie s dea form frumoas acestuia, tot aii i prinii trebuie s nfrumuseeze viaa copii tor cu virtuile cele mai nalte i, ndeprtnd lot ceea ce este pcat si contrar, s fac din copii adevrate opere Jc art nsufleite. Educatorul este un Pygmalion
92Ibidem, p. 214. 93Ibidem, p. 214. 94Sfntul Ioan Gw dc Aur, Omilii ia facere (II). trad. cit.. Omilia a LIX-a, V. p. 263. 95Comentariile sau explicarea Epistolei ctre EJescni..., p. 215.. 96Si. ! n a n Hrisostom, Contra adversarilor vie'ii mownale,3. P.O., 47, col. 351. la Pr. prof. Ioan Gh. Coman, Personalitatea S f n t u l u i -Zoafc Gur de Aur, p. 604.

care trebuie s se ndrgosteasc uo Oalateea sa, adic de copilul, pe care-l sculpteaz sufletete97.
58

TEOLOGIK 1 V 1 AA

Educaia cretin trebuie s fie integral, unitar, s priveasc att educaia trupului, pentru a deveni un bun suport al spiritualului, ct i a sufletului. Dintre factorii de educaie cu valoare de model, Sfntul loan Hrisostom vorbete adesea, despre rolul familiei i al Bisericii. Dei vorbete dc? dragostea printeasc fa de copii a ambilor soi, totui, acord e importan deosebit rolului mamei, n educarea copiilor. Cminul este pentru ea o coal de filosofic" n care 12 ni adncete perfeciunea personal" , pentru a mprti din aceast expcjlen si celorlali membri ai familiei. El aseamn activitatea mamei de educare a copilului, cu slujirea nvtoreasc a Mniiiito- r ilui t cu model n care i ndruma El Apostolii i ucenicii: Uit-te !a priceperea mamei! - ndeamn Sfntul loan Gur de Aur. mpins de gndul eif dar mai bine spus, slujind i acum proorociri lui Dumnezeu, ii d copilului ei acele sfaturi, pe care le-a dat Hr5s- tos ucenicilor Si..."98. Grija tatlui este mai mult de a conduce tnrul spre armonia fh.ic, trupeasc i ceea ce ine de u*ria morali, iar a mamei, de a cultiva n special calitile sufleteti ale copiilor, inlndu-i spre adevrata filosofie" cretin. El acorda o mare valoare exemplelor, modelelor, pe care s le imitam i arat ca se cuvine s ilustrm cu poveti si pilde de via virtuoas ci in Sfnta Scriptur viaa copiilor. S recomandm acele figuri din Vechiul Testament, care s-au fcui pild de nelepciune, prin viaa lor, alturi de care un sens deosebit l are pilda suprem a Mntuitorului Iisus Hristos, a personalitilor religioase ale Noului Testament ! cele din istoria cretinismului. Alturi de aceste modele, mai pot fi urmat*- i figuri din istoria uman in general, din experiena omeneasca. Puterea exemplului este considerat un factor ai educaiei. Educaia urmrete ca, prin conceptele i lucrurile lumii acesteia. s duc la mntuire Scopul ei ultim este soterioiogic. ntruct tinerii prin ei nsui alunec mai uor i sunt nclinai spre pcat..." 1U, cere prinilor s vegheze permanent la creterea lor duhovniceasc. Aceasta impiic, mai inti, o lucrare ascetic, de nlturare a patimilor i pcatelor svrite n trup. Pe prini, i ndeamn s nfrnm pornirile copiilor notri, s punem fru puternic tinereii, cu frica i cu sfatul..." ns. Concepia sa despre educaia sufletului este comun orientrilor patristice. Prin ea, sunt nlturate din sufletul copiilor i ai subiectului de educat patimile, n locul crora rsare virtutea. Aceasta este cea mai mare bogie", bogia cea nespus", care sporete bogia lor11-5. De aceea, sftuiete prinii s-i nvee copii s pun virtutea mai presus de orice"99. Virtutea nseamn curie trupeasc i sufleteasc, frumuele spiritual, iar lipsa acestora este pricin de rele". Din iipsa lor se nasc toate relele100. Adevrata motenire, pe care trebuie s o lase prinii copiilor ior, nu este de natur material, ci pur spiritual i const In buntate, blndee, milostenie, dragoste i curie. Aceast motenire este o comoar care nu se poate cheltui, este o comoar ce nu poate fi mpuinat nici de uneltirile! oamenilor, nici de atacurile tlharilor, nici de rutatea slugilor, nici de altceva de felul acesta. Comoara aceasta rmne pururea, e o comoar duhovniceasc, nesupus uneltirilor omeneti. Dac cei ce o primesc vor voi s fie cu mintea treaz, comoara aceasta merge cu ei n viat? viitoare i le pre,clete mai dinainte corturile ce!o venice"101
C O N C L U Z I I

Sfntul Ioan Gur ac Aur se .dovedete un profund cunosctor al <>ui Iotului uman i al nvturilor cretine, un antropolog cretin praf tic, realist. El nu
97Pr. prof. loan fi. roman. Frumuseile iubirii d' oameni .., p. r > 7 98Sfntul Ioan do A u r , Omilii la hacere ( I I ) , t r a d . cit., Omilia a LIVa, J J , p. 20B. 99Ibidem, p. 329. 100118 idem. Omilia a L I X - a , V, p. 2f.2. 101J1 0 . Ider.i, Omilia a L X V I - a , I V . p . 329.

nfieaz idei abstracte, nu se pierde in sofisme sau speculaii in legtur cu acest subiect venic i inepuizabil al meditaiei omeneti omul i viaa sa, sau pa marginea idealurilor morale cretine, ci urmrete realizarea, ntruparea personalitii religios-moraie a omului, desvrirea lui in funcie de idealurile cretine. Umanismul lui nu este unul teoretic, ci practic Principala lui preocupare este de a schimba mentaliti greite, de a inspira oamenilor dragostea de vieuire curat, dup normele cretine Prin aceasta ei este un adevarat moralist, practic i, In acelai timp, evanghelic. Dei a trit o via ascetic, monahal, a tiut s faci elogiul familiei, cum nimeni nu a reuit mai bine, cuvintele sale devenind antologice i fiind adevrate imnuri nchinate familiei cretine, dintre ee!c mai frumoase, care s-au nlat omului i vieii de familie, intrate n patrimoniul spiritual al ntregii lumi cretine. De ia cuvintele inspirate ale Sfntului Apostol Pavel, nimeni nu a reuit s vorbeasc n aa termeni pozitivi, constructivi despre familia cretin, nimeni nu a avut puterea de a face elogiul cstoriei, pe care l-a fcut Sfntul Ioan Gur de Aur. Cuvintele sale mbrieaz ntreaga activitate a vieii de familie, iri aspectele ei cele mai variate i profunde. Concepia sa despre relaiile dintre soi, de mpreun lucrtori ai operei de mntuire personale i a crasei lor. principiile pedagogice recomandate in educarea copiilor, ii pstreaz actualitatea, fiind acitvrate modele i pilde pentru viaa cretin in general. ndemnurile sale de a pstra demnitatea pe care o implic Ugalura cstoriei, sfaturile sale printeti pentru soi i copii ar trebui s aib, poate, eu ecou mai puternic dect atunci cnd au fost rostite, pentru cei care vd n via adevrata ei valoare i sensul e: profund.
f>r.

asist. Ioan-Cri.ilinel MU

EDUCAIA RIDICATA LA TIIEAPTA DE SACERDOI U CRETIN I.\ PEDAGOGIA PATRISTICA Formarea omului cretin, om marcat de maximalismul esha- tolagic clin definiia" Sf. Apostol Pavel de la II Timotei 4/8 (tu- turor celor ce au iubit, artarea Lui") (Parusia), este o problem cc I JU are o soluie logic i nici mcar o soluie de viaa cum se ntmpla in sistemele pedagogice cc vizeaz formarea omului pentru vume, conform cu idealul pedagogic pe care aceasta l-a circumscris ntr-o perioad istoric anumit. Ea are o soluie de via i de har, o soiuie antinomic deci, ce este legal de antinomia iui Dumnezeu nsui, de taina dragostei Sale prin care transcede propriul absolut pentru a I se dezvlui Paternitatea. F,1 este n acelai timp Dumnezeu al storiei i Dumnezeu n istorie. Istoria i eshatologia se intre ptrund, justificndu-se una pe cealalt i aceasta face ca menirea cretinului in h me s fie aceea de a uri natura creat cu energia ndumnezeitoare necrtvrc al crei izvor viu este Biserica. Mntuitorul Hristos a dezvluit noutatea absoluta legat de formarea omului nscut din ap i din Duhul Sfnt", pmntesc i ceresc n acelai timo, prin urmtoarele dou dintre realitile revrsnde" ale Evangheliei, dup fericita formulare a iui p. Ev- dochimov (Arta icoanei, o teologie a frumuseii). Prima este aceea care face. din copil att subiect al educatei ah, mai des, ideal al educaiei: Adevrat zic vou: De nu v vei ntoarce i nu vei fi precum pruncii nu vei intra n mpria cerurilor" (Matei 18. 2): Iar lisus a zis: Lsai copiii sa vin la Mine, c a unora ca acetia este mpria cerurilor" (Matei 19, 14; Luca .'8. Ui, 17). Optimismul pedagogic al cretinismului face ca arcul unei viei cretine s nsemne o cretere spre inapoi, o ntoarcere spre copilrie, cum spune Mntuitorul n textul de mai sus. Pe spiraia devenirii umane pruncul i sfntul, ca realizare deplin a umanului, se regsesc pe aceeai vertical. Sfntul, ca si pruncul, te copleete cu mreia simpl a puritii i cu cldura buntii lui s: te face s te ruinezi de nivelul tu cobort de la umanitatea niKnarata, de impuritatea i duplicitatea ia care ii apar dureros ia fat, prin comprui;; pe care o faci fr s vrei cu unii ca acetia.

O a de a doua realitate evanghelic este legat de prima i dezvluie partea dramatic a devenirii spirituale a omului, tn ambientul &u familiei. La Matei 10.
60

TEOLOGIK 1 V 1 AA

34-37, Mntuitorul spune apostolilor oe care i trimite la propovduire: Nu socotii c am venit s acluc pace pe pmnt; n-r.m venit s aduc pace, ci sabie. Cci am venit s despart pe fiu de tatl su, pe fiic de mama sa, pe nor de soacra sa. i dumanii omului (vor fi) casnicii lui. Cel ce iubete pe tata ori pe mam mai mult dect pe Mine nu este vrednic de Min-\ cv-1 ce iubete pe fiu sau pe fiic mai mult ciect pe Mine nu este vrednic de Mine". nainte de orice alte. experien omeneasc, dramatismul acestei deveniri este ilustrat de cele cteva puine dar eseniale date pe care Sf. Evanghelii le cuprind n legtur cu creterea Mntuitorului Hristos in snul familiei Sale dup trup. Prta fiind la marea tain a rscumprrii neamului omenesc, Maica Domnului a mprtit odat cu Fiul ei durerea fr de margini a jertfei Sale, durere care i-a trecut prin suflet ca o sabie, dup proorocia drep- tului Simeon (Luca 2, 35). Sf. Ignatie Teoforul n cap. XIV d Epistolei ctre Efeseni spune: Stpnitorul veacului acestuia n-a cunoscut fecioria Mriei, naterea lui Hristos din ea i moartea Dom- r. liui. Trei taine rsuntoare care s-au svrit in tcerea lui Dumnezeu*. Tcerea ivii Dumnezeu" a aprat de stpnitorul cestui veac fecioria Maicii Domnului i naterea iui Hristos din ea, dar a lsat loc pentru durere, ngrijorare, zbucium, pentru .sabia c j-a crucificat sufletul, n creterea, propovduirea si moartea Domnului lng ea. ntr-adevr, nchinciunea ngerului Gavriil la P.unvestire nu-i aduce pricin de temeri cci ii vestete c Fiul ei .,\a fi mare i Fiul Celui Preainalt se va chema i Domnul Dumnezeu Ii da tronul lui David, printele Su. i va mpr&i peste casa lui Iacob n veci i mpria Lui nu va avea sfrit" (Luca 1. 32-33). Tcerea Iui Dumne/.eu ferete de umbra durerii vestea cea bun a ntruprii. Odat cu vestirea pstorilor i mai ales cu fuga n Egipt i cu aducerea lui Iisus la Templu, prin cuvintele Proorocului Simeon i a Proorociei Ana, Maica Domnului afl pricin de ngrijorare. In Sf. Evanghelie dup Luca se spune dc Jott ori, ca un subtil memento: Iar Mria pstra toate aceste cuvinte, punndu-lc n inima sa". Icoana ortodox a Maicii Domnului cu pruncul arat mai mult dect pot cuvintele: Mama este? atins de umbra suferinelor ce vor veni. Capul ei, uor plecat spre copil, l ndulcete mreia de Maic a Domnului. Ea e imaginea Bisericii, cari* poart in sine mntuirea ateptnd-o nc, mrturisind p i contemplnd, prin cruce, nvierea" (P. Evdochimov, >?). cit.) Prin suferin. Maica Domnului odat cu ea omenirea pe <a-e o ifttrucbipea//< este prta la taina rscumprrii, nu numai prin naterea lui llris:os din ea, care este o jertf a Fiului ei de fapt. Dumnezei: ce s-a deertat de slav i s-a ntrupat. Acesta i-sto nelesul adnc al cntrii Bisericii din ajunul Naterii Domnului: Ce-i vom aduce ie, Hristoase. Cerul i druiete ngerii, pmntul darurile *ale; iar noi oamenii, ii punem nainte o Maic- Fecioar" Omenirea a dus o Maic-Fecioar fr al crei fiat, ncepnd (ie la Bunavestire pn la cuvntul Fiului ei pe cruce Femeie, iat fiul tu" prin ca^e o ridic la demnitatea de mijlocitoare modern pentrv universul ntreg i pentru fiecare fiina omeneasc, nu s-ar fi putut nfptui planul dumnezeiesc al mntuirii neamului omenesc. Prin aceasta Mariologia este o parte a Hristolo- giei i rdcina credinei fiecrui credincios se afl n valoarea universal a fiat-ului Fecioarei. Cnd Iisus. de doisprezece ani fiind, rmne in Ierusalim i Maica Sa nsoit de Dreptul losif, II caut printre rude i prieteni i, negsindu-l, se ntoarce n Ierusalim i-1 afl ;n Templu, Jn cele ale Tatlui Su", ea ii vorbete ca o mam ngrijorat: Fiule, de (t: ne-a fcut nou aa? Iat tatl Tu i eu Te-am cutat ngrijorai". Rspunsul vine ca o sabie: De ce era s irA cutai? Oare, nu tiati c in cele ale Tatlui Meu trebuie s fiu?", dar ei r.-au neles cuvntul pe care L-a spus lor" noteaz Sf. Evan- he v.st Luca (2, 50) t totui pacea Iui fie mie" se aterne asupra familiei sfinte cci El a cobort cu el, a venit n Nazarot i le era supus". I-a fost supus mamei i la nunta din Cana GaHIiH dei nu-I venise ceasul, dar, pe cnd era ca de treizeci dc ani" El iese in furtuna lumii pentru a-i mplini menirea. O regsim pe mama cuindu-L iari, nsoit fiind acum de

verii Domnului: stteiu afara i cutau s vorbeasc cu El" noteaz Sf. Evanghelist Matei (12, -lf>). Afar fim, nu va fi auzit poate apoteoza de discurs a Mntuitorului prilejuit de venirea ei: Cine este mama Mea i cine sur-t fraii Mei? i ntinznd mna ctre ucenicii Si, a zis: Iat mama Mea i fraii Mei. C oricine face voia Tatlui Meu celui dm coruri, acela irni este frate i sor i mam" (Matei 12, 48-50). Fr rspunsul dat ia doisprezece ani mamei Safe n Templu si fr cuvintele de mai sus cu greu am putea ajunge !a nelesul adnc a! cuvintelor Mntuitorului de la Matei 10: Nu popi ajuhue cetean ui cerului (ar durerea despririi d*> legaturile crnii, o 1ace cv casnicii lai rzboiul cel bun prin care oricine jice voia Tatfitni Celui din ceruri", s-i fie frate, sora i marn. Familia trupeasc, chiar cretin fiind, nu te poate conduce, ea ringuri, &pre bntuire, dect daca ea se topete sub focul jertfei n maree finflie a fiisericii iui Hristos. Aceasta este, in adevr, una dintre realitile revrsnde* ale Evangheliei: Biserica marea familie cre^rfn care mrturisete Paternitatea fr mam a Tatlui, intru oele divine i maternitatea fr tat a Nsctoarei de Dumnezeu, ntru ce!e omeneti, toate fiind cu putin numai prin Fiul, prin legtura de credin i dragoste cu Acesta. De Ia micro-cosmosul familiei la macro-anthropos-ul Bisericii omenirea a fcut un salt ameitor ce nu poate fi conceput i cu att rnai puin mplinit dect prin ntruparea, patimile, jertfa i nvierea Mntuitorului i prin fiat-ul omenirii ntruchipat de Maica Domnului. n Biseric, diaconia arunc puni dc legtur peste huri de nstrinare omeneasc pstrnd specificul vocaiilor Piatra de poticnire a multora, nvierea mntuitoare din mori a Mntuitorului Hristos, nu poate fi trecut fr a se recunoate fii r aceluiai Printe ceresc frai ntru acesta. De aceea prima cuvntare a Sf. Apostol Fetru din Fapte cap. I ncepe cu cuvintele Brbai frai", iar Sf. Apostol Pavel, n cuvntarea din Areopagul Aterei, ncepe tocmai prin a zidi treapt din aceast nvtur, ^pre nvierea Mntuitorului: toi oamenii sunt neamul lui Dumnezeu* care fcut dirr-un snge tot neamul omenesc". Acolo unde pcatul a desprit, singur legtura familiala rmnnd din chipul cel dinti al comuniunii, Hristos unete n Biserica Sa. Sistemele de educaie ale lumii antice, grec, roman sau iudeu, n care legtura familial este temelia i n care ideea de frietate s-a putut ridica cel mult pn la nivelul cetii sau a neamului, iar copilul este exclusiv subiect de educaie, se afl n f.ra uncr princip** de educaie de o noutate copleitoare ce-i vor face ioc n sistemele de educaie ale lumii de dup Hristos ntr-o manier specifica ntlnirilor dintre istoria vertical i cea orizontal. C. Narly n Istoria Pedagogiei, p. 16, spune limpede: eres- limsmuh mai ales in forma lui autentic, prim, nseamn o con- e de via, sintetizat n anumite principii luminoase i ca- *l s serveasc de imbold puternic la cldirea unei formidabile hiri i a unei noi structurri a educaiei". La fundamentul incipiai cuprins n Sf. Evanghelii, cultura cretin adaug metode <i forme de educaie statornicind un adevrat edificiu tiinific, cel al pedagogiei cretine. Modul concret istoric n tare pedagogia cretin s-a constituit a fost lucrtoare are o particularitate care c* individualizeaz, anume aceea c ea a fost legata de aezminte ie nvmnt cu caracter superior, de coli catehefcice n care s-au format doctrinarii cretinismului i iscusiii si apologei, n timp cr ed icatia copiilor a fost lsat pc seama didasclilor i a cateh.- t i lor. (In acest sens Didahia aduce informaii preioase). Odat cu arta pentru care culmea sa, foarte apropiat nc, Inalia creaie a Antichitii, nu este nc de folos; ea se leapd de sine, trece prin propria-i moarte, se cufund n apele botezului, consemnate de graffiti-urile catacombelor, pentru a iei din aceste cristelnie n zorii veacului ai patrulea, sub forma nemaivzut pn atunci a icoanei" (P. Evdochimov, op. c/f., p. 154) pedagogia ca tiin a educaiei se leapd de culmea sa atins in sistemele de educaie ale AntiChitei?, ce nu-i sunt de folos nc, trece prin propria- i moarte, cufundnduse n apele botezului consemnate in lucrarea modest ca form dar ardent i lucrtoare in fond a di- dusclilor i a catoheior pentru a iei din aceast cristelni sub forma pedagogiei cretine a perioadei patristice n care Liturghia este forma sa culi c.

Constituiile Apostolice" aprute pe !a sfritul sec. IV iau act ele micarea clin a'inc legat de educaia copiilor n comunitile cretine ca un sistem
62

TEOLOGIK 1 V 1 AA

nchegat i bine susinut i, n acelai t rnp, o declaneaz. Aceast micare a fost susinut n special de cele dou mari figuri ale perioadei patristice: Sf. Vasile cel Mare i Sf. Ioan Gur de Aur. Despre grija Bisericii pentru copii, Constituiile vorbesc n Cartea a ZV-a, intitulat, nu ntmpltor. ^Despre orfani". ntr-adevr, orfanii sunt cu adevrat copii ai marii rom uniti cretine pentru care Episcopii sunt prini: Prn urmare, voi, Episcopilor, s purtai grij de orfani i s cutai s nu 2c lipseasc nimic; pentru orfani vei ine locui de prini... Pe fecioar o ajutai pn ce ajunge la vrsta de mritat i pn o dai n cstorie dup un frate. Copilului dai mijloacele trebuitoare ca s nvee o meserie cu care s se poat hrni, i\c dac a nvat bine meseria i e priceput n ea nlesnii-i atunci ndat i cumprarea instrumentelor trebuincioase pentru c*, pe viitor, s nu mai ngreuieze dragostea nesincer poate ctre el. a nici unui frate, ci s triasc singur din belug" (cap 2), Fie si numai din textul de mai sus se vede c este vorba despre o comunitate cretin in care orfanii Mint crescui cu aceeai grij si responsabilitate ca intr-o familie dup trup. Cu toate acestea, sabia re-a desprit pe copii c.e prini prin moarte poate aduce durerea umilinelor d a tri prin dragostea nesincer poate a unui frate". Constituiile spun in cteva cuvinte din Cap. 5 al Crii a IV-a ct nu ar fi putut spune tratate ntregi de psihologie: Cine ins, ca orfan sau din pricina slbiciunii vrstei sau a bolii sau a ngrijirii de /ran, pentru mulimea copiilor, primete daruri, unul ca acesta, nu numai c nu se va mustra, ci din contra se va luda, cci deoarece el e socotit ca altar pentru Dumnezeu, atunci va fi i cinstit t!e Dumnezeu. Necontenit s se roage la Dumnezeu pentru bin fctorul lui, s nu se dea lenii, ci, pe ct ii st n putin, s rsplteasc darul prin rugciune". Cel ce este nevoit s primeasc este socotit altar pentru Dumnezeu*, iar darurile sunt daruri rfinte pentru a cror curie Constituiile dau porunci precise mergnd pn la detalii. Nevoile comunitii nu sunt toate cu acelai statut. Pentru orfani i vduve grija trebuie s fie cea mai mare astfel c darul folosit pentru traiul lor s fie ntotdeauna curat: De vine cumva nevoia s primii argint de la un nelegiuit, atunci intrebuin- ati- pentru lemne i crbuni, iar vduvele i orfanii s nu primeasc nimic din ei, ca s nu fie constrni s-i calce datoria lor, cumprnd cu acei bani mncare i butur" (Cap. 10). Despre prini i copii" este titlul Capitolului 11 i aceast pagin este singura din cele 330 de pagini ale sale care privete acest subiect. Poruncile Constituiilor din acest capitol se adreseaz prinilor cretini i prima porunc este de natur spiritual: Iar voi. prini cretini, cereti pc copiii votri n frica Domnului, hrnindu-i cu nvtura Lui i nvai-i un meteug cinstit, corespunztor cuvntului lui Dumnezeu, ca nu cumva, ia cea dinti ocazie cnd prinii nu vor mai fi lng ei, s se dea la desfrnare". Sunt aduse n sprijin texte din Proverbe (19, 13, 23, 14; 13,2-4) i din Isus Sirah 30, 12, pentru a susine porunca pedepsei. Ea este p.is-'i alturi de porunca nvrii Sfintelor Scripturi: Din tineree nvai pe copiii votri cuvntul Domnului, pedepsii-i, chiar i cu Irni, bi acei-i asculttori". Educaia trece intradevr prin pro- pria-i moarte a ootezului n care copilul este altar pentru Dumnezeu, dur a rri.I supunere trebuie obinut cu orice pre, in cari? cunoaterea Sfintelor Scripturi, dar i btaia sunt. mijloace de educaie. I 1 aici pn la preocuprile dc psihologie a copilului i la ridicarea educaiei la rangul de saeerdoiu cretin prin care vor fi nelese hi scar comunitar cuvintele Mntuitorului despre copii si prini >,c va face un salt uria. Sf. loan Gur de Aur este singura personalitate a Bisericii care atac problema educaiei in toat complexitatea ci cci ali mari didaseli ca Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore al Nyssei. Sf. Grigore Teologul, Fericitul Ieronim. Fericitul Augustin, dei nu o neglijeaz, se ocup de ea doar n treact, Sf. loan o consider, cum spuneam mai sus. la treapta sacerdoiului cretin, esenial pentru omenire: ..ornduirea ntregii lumi atrn de educaie". In afar dc unele omilii, dc sfaturile i ndemnurile presrate aproape in ntreaga sa oper, el este autorul unei lucrri, unic n felul ci, att prin planu! su

ct i prin ideile sale, un adevrat tratat despre educaia copiilor, cca dinti lucrare de pedagogie cretin pe care o are literatura noastr bisericeasc: Despre gloria deart i cum trebuie s creasc prinii pc copii". Ha a fost. editat prima dat de Fr. Combefisius n 1656 dup unicul manuscris cunoscut atunci, manuscrisul 704 din sec. X-X al Bibliotecii Naionale din Paris i autenticitatea ei a fost mult timp contestat, tn 1907, S. Haidcher considerat de unii specialiti n patrologie

,probabil cel dinti cunosctor al lui Hrisostom clici timpul i care este autorul unei omilii despre creterea copiilor adun toate textele privind acest subiect care i s-au prut interesante din opera Sf. Ioan demonstreaz auteniicitatea pe baza nrudirii ei de gndire cu opera autentica a Arhi- ilui Constantinopolului. Cu geniala sa intuiie de moralist Sf. Ioan gsete originea i de care suferea societatea timpului su in lipsa unei educaii ise a copiilor. Dm, n continuare, cteva din textele prin- ce cuprind aceast idee, cu trimiteri la ediia Migne (MC): ; ,.Cel mai mare pcat care depete pe toaie celeaite i duce spre culmea rutii este lipsa de educaie a copiilor* r. XLVII, col. 351); Din lipsa cit- educaie a copiilor vin morile timpurii, bolile i\e care stpnesc pe prini i pe copii, de aici pagubele, tul- irile i miile dc rele" (MG. XLVII. col. 354); vDin aceast pricin copii sunt tri n faa judectorilor, 1 aninai si decapitai, iar prinii fcui de ruine si arta ti cu Stal" (MG. LI, col. 329); Pentru aceea toate s-au ntors cu susul n jos, iar pe cei care nu-i educ prinii i educa legile civile" (MC LI, col. 331); Un copil fr educaie este duman i vrjma comun al urora i al lui Dumnezeu i al naturii i al legilor i al vieii de te a noastr a tuturor" (MG. LIV, col. 598). Se vede l.mpede din aceste locuri c Sf. Ioan consider pro- educaiei ca fiind o problem a societii, a vieii de obte, I, noastr a tuturor", viaa obtii bine legal de Dumnezeu i dc li;ur este cea care o motiveaz, o justific. Desigur, Sf. Ioan nu n opera sa o definiie a educaiei. De altfel, scopul su nu este ci face un manual de pedagogie n sensul dc astzi al cuvntului, indurile sale despre educaie pornesc din nevoia sa sufleteasc a indrepta societatea n mijlocul creia tria, din dragostea sa >pieitoare pentru oameni. Totui, iat cteva texte care eircum- ri cu destul precizie coninutul unei astfel de definiii; A educa nseamn a purta grij de copii i de tineri n ce l privete curenia sufleteasc i buna cuviin, a crete pe copil moral (MG. LXII, col. 546; 2), om drept, a-1 crete in evlavie (MG. j LI. col. 327, 330), a avea grij de sufletul lui, a-i modela inteligena (MG. LI, col. 329). a forma un atlet pentru Hristos (MG. LXII, !<x>! 54fi), pe scurt, a te ngriji de mntuirea sufletului lor (MG. LI, rol. 329). Regsim aici. la origine, concepia conform creia cducaiu este subsumers educaiei religioase, educaia religioas este miezul si inta n acelai timp a educaiei. Mai departe Sf. Ioan adaug, ntrind ideea de mai sus: Educata este o art. ea este arta cea mai nobil i cea mai bun (MG. LVIII, col. 500); Art mai mare ca educaia nu exist" (MG LVIII, rol . 584), deoarece toate celelalte arte ou n vederi' un folos n I v m e a d e aici, pe. cnd educaia se svrete n vederea celei vi- ;ro< ,; (MG. LVIII, col. 501). Pe lng motivaia social a educaiei Sf. Ioan gsete o motivaie special a ei legat de particularitile de vrst. Astfel, copilul are nevoie s fit? educat pentru c este lipsit de experien, de judecat" (MC. LV, col. 317), este uuratic" (MG. LIV, col. 515; MG. LVIII, col. 737). Copilul, .,mai mult dect omul In vrst este nclinat spre mnie i spre ru* (MG. LIV,'col. 515, MG. LXII, col. 330). La tnr, apoi. creste s: pofta si nclinarea spre pcat" (MG LIV, col. 661, MG. LVIII, col. 737-738) nct tnrui este ca un cal nemblnzit i ca o fiar slbatic" (MG. LXII, col. 546) Motivaia eclucabilitii de data aceasta, a putinei de a educa, este legat de Sf. loan de natura omeneasc, de c-onccpia cretin despre om i anume de voina liber a omului. Sunt multe locurile n care Sf. loan afirm acest adevr fundamental; chiar mai mult, liberul arbitru este principiu de baz pentru ntreaga lege moral. Iat cteva dintre ele:

.4 C R K T I N A A Z I

64

Nu poate s existe rsplat i pedeaps fr o responsabilitate a faptelor noastre, fr a fi stpnii aciunilor i gndurilor noastre" (MG. LVIII, col. 576; MG. LVI, col. 160-161) i fr a ti prin noi nine ce este binele i ce este rul M MG. XLVII, col. 285; MG. LIV, col. 636); S nu socotim aadar cu neputin de a dobndi un asemenea bine (de a stpni pcatul). In adevr, este cu putin, dac am voi s fim veghetori; dar nu numai aceasta, ci s realizm ntreaga virtute. Cci suntem condui de liberul arbitru si nu suntem supui, dup cum socotesc unii, necesitii fatalitii, deoarece noi hotrm c i cele bune i cele rele se afl n a voi l a nu voi. Pentru aceea si Dumnezeu ne-a fgduit mpria i ne-a ameninat cu pedeapsa" (MG. LVI, col. 282). Mai mult chiar: voina este mai puternic dect natura i mai puternic chiar dect nrudirea de snge, deoarece s-a vzut de multe ori c prinii si-au potolit glasul sngelui si au dezmotenit pe copii ri si nevrednici" (M.G. LIV. col. 636, MG. LXII, col. 150, MG. XLVII, col. 376). Dar, n complexul de factori care fac posibil educabilitatca, Sf. loan include iari particularitile de vrst: Sufletul copilului este fraged" (MG. LT, col. 327): El este n mna educatorului ca o past, pc care o poate modela dup dorina sa, este ca o cear pe care se poate imprima foarte bine sigiliul"( MG. LIX, col. 37); Cnd este mic, copilul este uor de educat, de stpnit, ele supravegheat i de obinuit s gndeasc, s vorbeasc i s fac cele ce trebuie (MG. LI. col. 427). Este celebr comparaia sufletului copilului r:u mrgritarul: Acestea, (mrgritarele), se spune, ndat ce sunt prinse sunt sub lorm lichid. Pescuitori; de mrgritare le pun n podin palmei i, frecndu-le ntre mini, le rotunjesc. Dup ce le-au dat forma dorit nu mai este cu putin a le da alta. Tot aa si cu copilul. Cnd este fraged, este capabil de totul pentru c n-are constituia sa proprie nc fixat; de aceea cu uurin este atras spre toate Dar cnd este ntrit, primind invrtoenia ca o dispoziie, nu se ndeprteaz cu uurin de ea i nici nu st? schimba in alt dispoziie" (Derpre slava deart i educaia copiilor, cap. 121) In cap. 125 al aceluiai tratat Sf. loan compar sufletul copilului cu un ora de curnd zidit. Pe cetenii lui, fr experien fiind, este uor s-i educi, cci vor primi legile tale. Dac ns ar fi fost crescui ntr-un fel de vieuire, cum sunt btrnii, ar fi cu neputin ce ndreptat" Se observ c, n concepia Sf. loan, problema educaiei i educabili taii se pune tranant, fr echivocuri: Copiii i tinerii este cu putin s fie ndreptai, btrnii sunt cu neputin jele ndreptat. Prima parte care-i privete pe tineri este motivat de profunda sa credin n puterea lui Dumnezeu pe care o pune la baza educaiei. Cea de a doua este doar o exagerare necesar pentru a o ntri pe prima. ntreaga sa activitate pastoral a crei nrurire asupra credincioilor vremii lui i a celei viitoare este tie-a dreptul uria i care l-a fcut pe Ilie Miniat sa-1 numeasc ..mngierea pctoilor", dovedete aceasta. Dar, cine sunt educatorii? Sf. Ioan spune: Dumnezeu a dat omenirii doi nvtori: Kifra .si contiina. Nicjunul din ei nu griete, dar prin tcere au instruit pe om. Natura, prin privelite pune in uimire pe spectator i-i trimite la Cel care a fcut aceast minunie. Contiina glsuiete nluntrul omului i ne nva toate cele ce trebuie s facem" (MG. LIV, col. 636). La acetia Dumnezeu a adugat pe prini. Interpretnd cuvintele Mntuitorului de la Matei 10, ca nele ce se refer la contcxtul istoric al primelor veacuri cretine, Sabia" adus de Mntuitorul Hristos desprise pe fiu dc tatl su pgn sau nvrtoat n necredin, pe fiic de mama sa pgn sau pctoas, pe nor dc soacra sa i alesese n felul acesta pe cei te au fost vrednici de E!, pe sngeie crora .s-a cldit cretinismul. Familia este acum, in vremea Sf. Ioan. cu rare excepii, cretin. De aceea Sf. Ioan este nvtorul providenial trimis de Dumnezeu pentru a rempmnteni familia ca celul de baz a societii cretine. Iat cteva texte gritoare: Pe tine (tatl) te-a pus Dumnezeu nvtor, aprtor, ngrijitor i educator. Toat puterea Lui a pus-o ir minile tale" (MG. LI, col. 327); Pe femeie o conduce brbatul, iar pe copii i brbatul i femeia" (MG. LXII. col. 149). Holul

f A M ! L I A CRETINA AZI

65

66

T EOLOGIE l V I A A

uria al femeii n educaia copiilor este artat de Sf. Ioan, ca unul ce beneficiase de o astfel de educaie din partea unei femei exemplare, mama sa Antuza: Aceast nsrcinare este mai ales a femeilor, ca unele ce rmn mai mult n cas. Brbatul este mai .nult pe drumuri, este ocupat cu grijile din pia i de multe ori l mpovreaz grijile oraului. Femeia ns, fiind scutit de aceast grija, va putea mai uor s se intereseze de educaia copiilor... Aceastu obligaie nu-i numai a brbailor, ci, cu necesitate, a femeilor, anume de a purta grija propriilor lor copii i a-i ridica Ia filozofie" (MG. LIV, col. 638) (filozofia la care trebuie s-i ridice femeia pe copii nu este cea greac din concepia alexandrinilor, ci este nelepciunea unei viei curate n Dumnezeu); Cu toii s rvnim nelepciunea femeii nainte de natere, credina din timpul naterii i osrdia de clup natere" (MG. LIV, col. 643). Ali educatori posibili sunt: nvtor, pedagog, sclav, doic". Tuturor acestora Ie cere destoinicie", armonie intre fapta i vorba Ier" convingere in cele ce nva" i adaug: Cel ce nu arc? conductor este lipsit de un ghid, dar cel ce are unul ru, are pe cineva care s-1 arunce n prpastie" (MG. LVI, col. 42). Pedagogii car.? prin condiia lor de modele vii de vieuire n Hristos se afl deasupra prinilor i a celor alei cu simbrie sunt monahii, aceti ngeri n trup" cum i numele e, tritori ai cretinismului integral. Din i prin ideile pedagogice ale Sf. Ioan Gur de Aur s-au nscut colile mnstireti, coli ale virtuii", n care copiii pot fi ferii de lipsa de educaie din casa printeasc, de influena nefast a societii pentru o buna cretere a copiilor i de lipsa de moralitate din colile publice, att din partea profesorilor cat i din partea codiscipoiilor: n mnstiri nu poate s se vad nimic din toate acestea, ci, cu toate c s-a pornit atuta furtuna, singuri ei stau n 'iman, sunt n linite i n mult siguran, privind ca din cer naufragiile celorlali, pentru c ei i-au ales viaa care se aseamn cu cea cereasc i se afl ntr-o stare cu nimic inferioara celei a ngerilor. Cci dup cum ntre ngeri nu exist inegalitate, nici nu sunt unii fericii, iar alii ncercai de cele mai grele rele, ci toi sunt ntr-o singur pace, bucurie i slav, toi astfel i aici. Nimen: nu reproeaz altuia din pricina srciei, nimeni nu se laud cu bogia. Al meu i al tu", aceasta sentin care distruge i pierde totul, este alungat, i toate Je sunt lor de obte: ; mas:i locuina i hainele. i ceea ce este mai minunat este c n toi se afla un singur i acelai suflet. Toi sunt nobili, : urndu-se de aceeai noblee, toi sunt robi, mprtind aceeai r to vi sunt liL>er , bucurndu-se de aceeai libertate. Acolo este o ingur bogie pentru toi, bogia cea adevrat, o singur slav, v'ava cea adevrat, deoarece acolo buntile nu stau in nume, ci in nsi lucrurile. O singur plcere, o singur dorin, o singur ndejde n toi, i toate sunt examinate cu scumptate, c printr-un canon sau cntar. Nu se afl inegalitate, ci ordine, rn- cuial, armonie, mult nelegere i continuu prilej de bucurie. Pentru aceea toi lucreaz i sufer, pentru ca toi s se bucure i >:fi se veseleasc. Nicieri in alt parte nu este cu putin de vzut petrecndu-e, n chip desvrit, nu numai dispreul de lucrurile preferite, tierea din rdcin a oricrui prilej de revolt i lupta, posesiunea unor ndejdi strlucite despre bunurile viitoare, clar i soeotinta c sunt comune tuturora cele ce se ntmpi fiecruia, i cele triste si cele vesele. Mhnirea, n adevr, dispare mai repede cnd greutatea unuia ) mprtesc de obte cu toii, au multe prilejuri de bucurie, pentru c se bucur nu numai de buntile lor proprii, ci, nu mai puin, i de ale celorlali ca de ah lor" (MG. XLVII, col. 366). Ca i Clement Alexandrinul In scrierile sale, n acest tablou Sf. loan se zugrvete pe sine. Idealului colii alexandrine, gnosticul, i corespunde idealul colii antiohiene, monahul. i i.nul i altul a i menirea de a nva, numai c aceasta o va face fiecare in maniera specific colii i formaiei sale: gnosticul prin cunoatere, preponderent n singurtate, monahul, prin trire, preponderent n colectivitate monastic. Istoria Bisericii i n lumii a artat v idealul alexandrin a fost singular,

in timp ce comunitile monahale au constituit pentru omenire pepiniere de tritori cu o mare rvn duhovniceasc, modele vii pentru condiia de cretin. Dac Sf. loan recomand mnstirile pentru o bun educaic este nu numai pentru puterea exemplului personal cum pare a rezulta din lungul citat de mai sus. Este sigur c o face clin convingerea c acolo Dumnezeu nsoete mai cu folos sforrile noastre pen*ru creterea copiilor" (MG. LI, col. 327-328). Ca i pentru Clement Alexandrinul, pentru Sf. loan Dumnezeu este ntocmai ca un pedagog" (MG. LXII. col 322 i MG. LV, col. 317), numai c acest aspect :tl educaiei este privit la modul practic, concret, spre osebire de cel mistic al lucrrii lui Clement. In adevr, nv- piriie dumnezeieti ale Sf. Scripturi sunt pedagogia de temelie ! n boncepia antiohian, nu filozofie, nu geometrie, geografie, astronomie etc., ca in cea alexandrin. Sf. Ioan nsui i sprijin pledoaria jK-ntru educaie pe texte scripturistice, ntre care dou sunt pietre ie hotar Fiilor, supunei-v prinilor votri n Domnul" (Efeseni t>. 1) i Prini, nu ntrtai la mnie pe copiii votri, ci cretei-i Intru nvtur i nelepirea Domnului" (Efeseni 6, 4). Din asemnarea sufletului copilului cu un ora, Sf. Ioan Histinge pri ale acestuia: corpul (zidul), simurile (pori) prin care ies i intr gndurile i interiorul cu casele lui n care apare mnia (partea irascibil a sufleiului) (oOu^og), pofta (7j ejufJvfua) i raiunea (TO ?.oitom6v), cu locuinele lor aparte: mnia n inim, pofta Im ficat, iar raiunea in creier. Fiecare parte are virtui i vicii. Plecnd de aici, Sf. Ioan ri iegi pentru acest ora" complex, prin tcare se vor educa att simurile ct i mnia, pofta i raiunea. Pentru educaia simurilor trebuie educate: limba naintea luturor, auzul, mirosul, vzul, simul tactil. Pentru gur cere ui i kvoare de aur, nu de lemn sau de fier, i acestea sunt cuvintele iui fciimnexeu. Legi severe sunt puse pentru auz i vz, cele mai greu iu pzit. S nu ne nchipuim cumva c aceste le^i sunt puse ia modul teoretic, chiar alegoric, n stil alexandrin. Nu, se mergo pn la detalii de educaie impresionante i aceasta nu dintr-o :reGi.spoziie stilistic, ci dintr-o concepie proprie privind importanta detaliului i?i ^dtfca/e; Educatorul s nu se mulumeasc sa pun: aceasta nu-i nimic* (MG. LVIII, col. 504) sau s le spun mimai Nu copii; nu facei aceasta" (MG. LI, col. 328-329) cci ^De aici vin toate relele Dac nu instruim pe copii n lucrurile cele mai mici nu vom reui niciodat s-i facem n stare s svreasc lucruri mari, ntocmai ca i cu nvarea literelor alfabetului: nimic nu este mai de puin pre dect cunoaterea literelor i, cu toaie acestea, prin nvarea lor se formeaz oratorii, nvaii si filozofii" (MG. LVIII, col. 504). Pentru educarea prii interioare a sufletului se dau legi aspre Iar extrem de realiste, artnd nu numai ascetul profesor de ascetic, care a fost Sf. Ioan Gur de Aur ci i pe omul Ioan, nclzit dc o uria dragoste de oameni ce-i aduce puterea de a-i nelege in neputinele lor. Mnia este numit facultatea tiranic; pofta nseamn educai i instinctului sexual, iar raiunea este facultatea ce stpnete ntreaga via sufleteasc. Interesant este faptul urmtor: Sf. ioan Gur de Atr nu nelege prin educaia raiunii m)x>gi- fcea ei cu diferite cunotine sau formarea ei n vederea unei ct mai lesnicioase primiri a acestor cunotine. Principiile sale de educaie au ca el formarea unui om moral, a unui cretin. Instruc- r. ocupa puin loc n concepia sa, iar puinul acesta este subordonat educaiei morale, este un auxiliar n vederea scopului final pi educaiei moralizarea copilului, adic mntuirea sufletului lui Ca urmare, pentru a ajunge la virtutea raiunii nelepciunea a evita viciul ei necunotina prescrie: s se s3dea*cS in copil frica de Dumnezeu, potrivit cuvintelor Scripte? fr-s de Dumnezeu este nceputul nelepciunii" (Proverbe I. ~ d si vb despre lucrurile omeneti o cunotin just i potrivit (Despre ghr-ia deart, 87). De o extraordinar acuitate a observaiei se dovedesc a fi mijloacele de educaie prescrise de Sf. loan. Prima este pedeapsa. Sf. loan recomand btaia,

f A M ! L I A CRETINA AZI

67

68

T EOLOGIE l V I A A

asprimea n comportarea fa de copii, dar adaug: Nu-l bate mereu ca s nu-1 obinuieti .; fie instruit sifei. Cci dac va nva s fie instruit mereu prin btaie, va fi nvat s o si dispreuiasc. Iar dac a nvat s-o dispreuiasc, totul s-a stricat" (Despre slava deart. 30). Recomand i pedeapsa moral ca stimulent educativ: reproul, admonestarea, dojana. Cea de a doua categorie de mijloace sunt Stimulentele psihice. S-1 rspltim pe copil cu daruri, alintri i laude pentru faptele bune, s-1 ducem ia preot apoi, ca s-1 laude, la rndul .su reco- mafid Sf. loan. Crearea obinuinei. n cele bune este un alt puternic mijloc de educaie in pedagogia Sf. loan: Dac din primii ani l ndeprtm pc copil, de la ru si1 conducem pe calea binelui, vom statornici n el aceast deprindere ca o lege natural" (MG. LIX, col. 37). cci obinuina e a doua natur" (MG. LIX, col. 33 si MG. LXII, col 546). Recomand, de asemenea, supravegherea continu, postul i rugciunea, catehizarea copilului. Acestui ultim mijloc de educaie i consacr 14 paragrafe in tratat. Aceasta, att din pricina importanei lui ct i din pricina prejudecilor ncetenite conform crora copiii n-ar avea puterea de ptrundere a adevrurilor cretine. Dup Sf. loan catehizarea copiilor are dou scopuri: unul de a nlocui povestirile din mitologia antic prin care se fcea instrucia n colile vremii lui i al doilea de a instrui pe copil in nvtura cretin, de a-1 deprinde cu citirea Scripturilor i cu cultul cretin. Au rmas pn la noi dou cateheze model ale Sf. loan din care se desprind uor principiile i temeiurile psihologice puse la baza caiehizrii de unul dintre cei mai mari cunosctori a: sufletului omenesc. Aceste cateheze, alturi de tratatul su despre educaie i de alte scrieri il pun la locul de cinste, ca ntietate i valoare, intre marii pedagogi ai lumii. n accste cateheze ntlnim treptele psihologice formale din doctrina pedagogic modern care, n schema concret-abstrctconeret, pleac n cunoatcrc de la tratarea intuitiva (Pregtirea i Tratarea), urc la sistematizarea logic (Asocierea i Generalizarea) i, n fine, aplic noiunile abstracte dobndite n etapa cie sistematizare la concretul utim (Aplicarea). In cateheze'c sale, Sf. loan ccre pregtirea copilului pentru aducerea n memoria sa a clementelor cunoscute de el din alte povestiri spu.se dc printe (Desj/rc slava deart, 45). Povestirile, din Biblie, s fie spuse seara, n timpul mesei sau cnd este plictisit do leciile pe care le are de nvat pentru coal. Dup aceast pregtire, tatl ncepe povestirea (tratarea). Cnd istorisete s vorbeasc rar" ( c p . cit., 39), s ntrebuineze cuvinte uoare i noiuni cunoscute copilului1' ( o p . cit., 39); s fac plcut povestirea ca s detepte interes i sufletul lui i s-i produc plcere spre a nu-1 obosi" ( o p . cit., 39). Ca s neleag mai uor unele lucruri ce ar depi puterea lui de nelegere s ntrebuineze comparaii clin viai* <te toate zilele, familiare copilului" (39). In tratare tatl s povesteasc numai lucruri adevrate" (39). Dac o povestire este prea lung, s o mpart n dou sau mai multe pri" op cit., 45).. Dup ce copilul a auzit povestirea de mai multe ori i de ia tat i de la mam, s i se cear s-a spun singur (30), rcalizndu-se astfel asocierea. Dup asociere urmeaz aplicarea: Dup ce stpnete bine povestirea i vei spune i folosul pe care il trage din povestire". Pe lng aceast aplicare care implic, dac vine de la copil n colaborare cu prinii, i o generalizare rudimentar, Sf. Ioan recomand i o alta: Dar nu numai aceasta, ci litntlu-l de. mn, du-l la biseric i caut ca s-1 aduci mai cu seam atunci cnd se citete aceast povestire. Vei vedea cum sare n sus de bucurie copilul, cum se veselete, c el tie ceea ce alii nu cunosc nc. El o ia naintea celui care citete povestirea, recunoate cele ce se citesc i folosete mult. In felul acesta povestirea se ntiprete in mintea lui" ( o p . cit., 41). Cu o scrupulozitate de nvtor exemplar, Sf. Ioan prescrie o progiam de nvmnt, din Sf Scriptur bineneles pn la 8- 10 ani s fie date povestirile n care predomin pedeapsa, dar pedeapsa pe care o primesc oamenii ri pe pmnt,

f A M ! L I A CRETINA AZI

cum sunt Cain si Abcl, lacov i Iesau, potopul, pedeapsa Sodomei, a Egiptului; dup 10 ani, s i se povesteasc istorisirile clin Noul Testament i despre muncile iadului. Un alt aspect, deloc neglijat de marele ierarh al Constantino- polului care sa izbit, de intrigile mprtesei i ale curii sale, este educaia fetelor pe care le consider mai uuratice i stpnite de dorina de a se mpodobi. Pentru ele ccre educaie conform cu rosiu! ei in lume: de a li gospodin, de a da natere la copii i de a-i crete bine. n faa acestui impresionant edificiu al unei ciine pedagogice fr pereche, cc: intete s sparg grania ntre imanent i transcendent printr-o soluie de via i har, ne ntrebm ce \ putut aduce nou, sub raport teoretic desigur, vreun alt gnditor .i scriitor cretin. In acest sens, Sf. Vasile este mare i ca pedagog cretin. Ne oprim asupra ideilor sale pedagogice dup cele aie Sf. Ioan Gur de Aur dei, sub raportul timpului n care au fost scrise, Ie precede pe ale acestuia. Motivul este legat de faptul c aceste idei au -'ost rspndite n diversele sale scrieri fr ca s se ntrevad vreo prcocupare sistematic n a le grupa i, mai ales. pentru c, j;uh raport teoretic, Sf. Vasile ntregete in adevr pedagogia Sf. Ioan Gur de Aur: dac Sf. Ioan trimite pe copii n colile virtuii", Sf. Vasile rnduiete locul i rostul lor n mnstiri, in :\<>GuVie pe larg mai des, iar, celor ce nva in colii. 4 publice Ie arat pericolul de a lsa crma minii lor profesorilor lor i-i nva rostul scrierilor profane (Omilia ctre tineri). Astfel, Omilia ci re tineri", Regulile" i Etica" sa se constituie ntr-un compendiu ce pedagogie ce poart pecetea personalitii sale inconfundabile. Pentru Sf. Vasile calea spre idealul educaiei cretine este luminoasa i lipsit dc unilateralitatea pe care1 o va cunoate occidentul cretin. Ea este mpodobit cu toate bucurii ie creaiei ntre care cultura prof m nu este de dispreuit. Orice alt nvtur este Ins pentru Sf. Vasile pregtire pentru cea mai mare lupt dintre toate luptele", lupta pentru nelegerea adncimii cuvintelor Sf. Scripturi" In prima omilie la Hexaimeron vorbete de nevoia ca omul s se uite pretutindeni de jur mprejurul lui, de unde ar putea cpta vreun gnd vrednic de Dumnezeu". n Omilia ctre tineri" ii nva s se uite i s aleag c nu sunt nefolositoare pentru suflet nvturile profane". In fond, toat nvtura acestei omilii se afl n textul urmtor: Trebuie s citii scrierile autorilor profani, aa cum fac albinele; acelea nici nu se duc fr nici-o alegere la f oate florile peste care se aeaz, nici nu ncearc .s aduc tot ce gsesc n florile peste care se aeaz, ci iau ct le trebuie pentru lucrul lor, iar restul l las cu plcere". Prin demersul cultural, teoretizant, al Sf. Prini, intre care Sf. Vasile cel Mare, cultura intr n raza do interes i lumin a spiritualitii cretine, ea fiind folosit pentru propovdviirea Evangheliei, fr a fi acceptat vreodat ca un element organic al acestei spiritualiti. Relaia ntre cultur si spiritualitatea cretin trimite, in fond, la paradoxul credinei cretine care const n faptul c ea stimuleaz creaia n aceast lume pr.'n dimensiunea-i eshatologic, obiig cultura :; devin doxologie. n citatul de mai sus dir. (Omilia ctre tineri" se vede limpede faptul c cultura rmne ntotdeauna oarecum exterioara demersului omului i a lumii ctre Dumnezeu, de vreme ce se vorbete despre un rest". Esenial este faptul c spiritualitatea cretin si cultura nu se afl ntr-uri raport de opoziie n concepia Sf. Prini (cei din coala Alexandrin i Sf. Vasile cel Mare, mai ales), nici chiar la nivelul primei trepte spre desvrire, care este educaia n faza copilriei i tinereii. Rsritul ortodox i-a impropriat aceast concepie, faptul acesta constituind, in sine, una dintre trsturile care-l individualizeaz. P. Evdochiraov n cap. VI, din Arta icoanei, p. titf, o sintetizeaz astfel: Daca fiecare om, fcut dup chipul lui Dumnezeu, este icoana Sa vie, cultura p- mneasc este icoana mpriei cerurilor". Atitudinea fa de copii a Sf. Vasile cel Mare este cu desvrire pedagogic n sensul modern al cuvntului. n Etica" sa, regula LXXVI,

69

70

T EOLOGIE l V I A A

ndeamn pe copii s-i asculte prinii i si onoreze, iar pe prini s-i cduce copiii n disciplin i iubire de Dumnezeu, dar cu buntate si blndee, pentru a nu face din ei suflete fricoase. In Regulile pe larg" sftuiete pe clugri s primeasc pc lng mnstirile lor pe copiii orfani, ori pc cei adui de bunvoie de prini pentru a primi o educaie pioas. Monahilor le sunt daie aici sfaturi nelept*, despre chipul cum trebuie s se poarl * cu ei: Ct sunt nc mici i sufletul lor este mldios ca ceara, copiii trebuie ndrumai spre iubirea binelui, aa c pornind de aici, ei s t fie deprini mai trzh', cAnd vor putea judeca, s peasc pe calea raiunii juste". Sf. Vasile recomand pentru instrucia copiilor n mnstiri exact aceeai materie ea l Sf. loan, cei doi mari pedagogi ai perioadei patrisiice ntlnindu-se i pe aceast coordonat a nvmntului formativ, pentru a crei realizare alegerea materiei de nvmnt este esenial. Ct privete pedepsele recomandate pentru copii atunci cnd acetia greesc, ele trebuie alese in aa fel nct ei s fie pedepsii pe calea pe care au pctuit. Pedepsele nu sunt simple reprimri n concepia pedagogic a Sf. Vasile, ci exerciii intru mai ne, n dobndirea stpnirii de sine i n conturarea caracterului. O ait not personal a pedagogiei salt4 privete premiile, recom- jvnseJe, care nu servesc pentru emulaie, ci pentru a mri interesul nvmntului, spre a uura nvtura44. De vreme ce este legat le premii, nu este vorba aici, n totalitate, de interesul ce st la ha/a nvmntului formativ, aa cum este el conceput .n doctrinele pedagogice moderne de sorginte herbartian. Totui, luate la un ioc, scrierile pedagogice ale Sf. Vasile conduc spre acest pmoept de interes Principiul pedagogiei cretine, subliniat la nceput, care face |;ri Biseric marea familie cretin, este artat de Sf. Vasile in ^itCfeUlilr: pe larg 14 prin cuvintele: copiii vor trebui tratai ca i frand ar fi proprii copii a frailor din mnstire, ntr-o comunitate c!e \ laii ale crei efecte nu pot fi dect favorabile vieii sufletelor fio^cde44 (rspuns la interogaie XV). Pentru ca convieuirea n Lni;n.sUri s nu aib dect consecine pedagogice pozitive, Sf. Vals: le d indicaii precise asupra felului in care s fie ornduita 'viaa comun: copiii s locuiasc separat de aduli, de o parte bieii i de alta fetele: n acest chip, ei nu vor avea ocazie s vad pe ilugri n prea mare intimitate, eventual s-i vad greind, ceea ce i-ar putea face >\ aib sentimentul c le sunt superiori, sentiment re uor se poale nate la copii, dar care nu trebuie provocat i mneurojat" observ cu adncime Sf. Vasile. Monahi i copii se ntlnesc n ateliere pentru munc i, mai ales, n rugciunea comun, unde monahii vor fi ntrii n credin vznd curia cu care copiii se roag44. Cum vedem, ideile pedagogice ale celor doi mari Prini i pedagogi ai Ortodoxiei se completeaz in mod fericit, aa cum s-a armonizat i teologia lor. Locul, ns, in care acoste idei se ntlnesc in forma cea mai ricsAvjrit la care poate aspira omul in conlucrare ci Dumnezeu este Sfnta Liturghie Ortodox ncununare ii pedagogiei cretine, ca doctrin i lucrare n lume. Teologii care astzi regndese i reinterpreteaz misterele liturgice descoper cu smerit uimire temeiurile pedagogice, n cel mai adevrat neles al cuvntului, care stau la baza ntocmirii SJ. Liturghii. Este vorba, n primul rnd, de o pedagogie superioar, doct, adresat tuturor copiilor lui Dumnezeu pentru ai conduce spre desvrire, n care totul este Tain, de la adunarea n Biseric pana la mprtirea final. In acest ir de taine liturgice. Taina Cuvntului, partea didactic44 a Liturghiei, ntruchipeaz nvmntul formativ in forma sa desvrit. In al doilea rnd. Liturghia ortodox are o finalitate pedagogic de o factur unic prin aceea c misterul liturgic care integreaz formele arhitecturale, frescele, icoanele, obiectele de cult, cntrile liturgice, lucreaz ca o mrea simfonie44 asupra credincioilor; o imens cheltuial de precizie pentru a obine vagul44 (A. Pleu despre muzic), inefabilul cerului pe pmnt44. Liturghia Ortodox bate la toate porile sufletului unui om, pori despre care vorbea Sf. Ioan,

fcnd divinul simit , cum spunea Sf. Macarie Egipteanul. Folosirea liturgic a cntecului auzit, a icoanei contemplate, a tmiei simite, a substanei sacramentelor primite sensibil sau consumate, ne permite s vorbim despre vzul, auzul, mirosul i gustul liturgic. Cultul inal materia la adevrata sa demnitate i menire, fcn- du-ne s nelegem c ea nu este o substan autonom, ci funcie a spiritului, mijloc de propagare a spiritualului (P. Evdochimov, op. cit., p. 31). Copiii, care nu se pot ridica la nelegerea simbolismului de preinchipuire, experiaz n Liturghie bucuria, pacea i dreptatea in Duhul Sfnt", prin toat fiina lor, printr-o trire bisericeasc vie i real. Intuitivul" acestei triri i va pune amprenta asupra structurii lor psihice i, fr aceast intrare prin copilrie n credina ortodox, omul poate fi produs de coal, ortodox fcut la maturitate i nu nscut n copilrie. Cu o credin simpl i vie, copilul triete liturghia nu att prin curiozitate ct mai ales prin tisetare. Cuvintele Pr. A. Schmemann (Euharistia Taina mpriei. p. 53), spun totul despre acest mod, specific copilriei, de a intra n mpria lui Dumnezeu ntruchipat n Liturghie: Ca i cu o mie de ani n urm, credinciosul merge i acum n loca pentru ca, nainte de toate, s se ating cu adevrat de alte lumi". Cu cerul de nebiruit respir sufletul liber...". ntr-un anumit sens, el nu se intereseaz" de slujirea divin aa cum se intereseaz" iubitorii ei ferveni i cunosctorii tuturor amnuntelor ei; nu se intereseaz, pentru c el primete lumin, bucurie, mngierea mpriei Iui Dumnezeu, bucuria, pacea i dreptatea n Duhul Sfnt...", dup care este nsetat. Ce-i pas lui de complexitatea i fineea explicrilor, (f acest ritual prenchipuie" una sau alta, c nchiderea sau descinderea uilor mprteti nseamn una sau alta. FI nu alearg dup toate aceste prenchipuiri", pentru credina lui ele sunt de prisos. El cunoate cu trie c, pentru un timp anumit, a ieit din lumea aceasta"- i a venit acolo unde totul este altfel, clar att de trebuincios, dorit, esenial, nct acest altfel i lumineaz i ii d sens ntregii lui viei...". Omul copil nu poate spune nc nimic despre Dumnezeu, dar poate spune deja: Dumnezeule, Tu, Printe!
P r . lector C. OR! CON A B I B L I O G R A F I E :

f A M ! L I A CRETINA AZI
44

71

1. Pr. prof. loan Cornan, Sfntul Vasile despre folosul culturii cl*ne pentru educaia cretina, Miracolul clasic". Bucureti, 1940, 218-234. 2. Pr. prof. loan Coman, Patrologie, Bucureti, 1956. 3. Constituiile Sfinilor Apostoli, traducere precedat de un studiu introductiv, teza pentru licen dc Pr. Gh. N. Niu, Bucureti, 1907. 4. Didahia, Imtutur a celor doisprezece Apostoli, P. S B.t voi 1, traducere, introducere, indice i note de Fr. prof. D. Fecioiu, Bucureti, 1979. 5. P. Evdochimov, Aria icoanei o teologie a frumuseii, traducere de Gritfore Petru Moga, Ed. Meridiane, 1933. 6 Pr. prof. D Fecioru, Ideile pedagogice ale S f . loan llri&ostom, Bucureti, 1937. 7. Sf. loan Gur de Aur, Opere, Migne Patrologia greac, voi. 48-64. 8. Sf. loan Gur de Aur, Despre slava deart i despre educaia copiilor, editat In Jean Chrysostome, Sur la vaine gloire ct l'educalion des cnfaats, JntroducUon, te\te

72

T EOLOGIE l V I A A

critique, traduction et notes oar Anne-Mane Malingrey, Paris, 1972, 64-196, (Sources Chretiennes, 188). 9. C. Narly, Istoria Pedagogiei, voi. 1, Publ Inst. Pedagoga;-, Cernui, 1935. 10.Pr. A. Schmemann, Euharislia-Taina mpriei, traducere Pr. Boris Rduleanu, Ed. Anastasia, 1993. 11. Sf. Vasile cel Mare, Iteouli pc larg, Candela14, Cernui, voi. 26, 1907, traducere Nicolai Cotos. 12. Sf. Vasile cel Mare, Omilia cadre tineri, P.S.B., voi. 17, traducere Pr. D. Fecioru, Bucureti, 1986. 13.Sf. Vasile cel Mare, Etica, (Reguli morale), Migne Patr. g*\ voi. 31, p. 692-869, fragmente traduse de Pr. prof. N. Petrescu in MO. 28 (1976), 1019-1020; 29 (1977), 158169; 571-573; 30 (1978), 584-586.

FAMILIA CRETINA

PERSPECTIVE MISIONARE

I ECUME NITE Complementaritatea brbat-femeie, pe plan anatomo-fiziologic i psihologie este un fapt de eviden incontestabil i o experien uman primordial i definitorie pentru om. De aceea i relaia dintre brbat i femeie, una prin care se perpetueaz specia uman prin naterea de copii in urma coabitii cuplului, este una cu totul special, abordat cin mai multe perspective: filosofic, religioas, social, psihologic. Convieuirea brbatului i a femeii reprezint, se poate spune, cea mai veche instituie n structura umanitii, iar acestei realiti fundamentale i s-a dat expresie i iii Sfnta Scriptur, revelaia Dumnezeului celui viu ctre om, Cretei i v nmulii i umplei pmntul i-! supunei*, cu actul binecuvntrii divine ce a nsoit aceste cuvinte (Facerea . 2ft) i n culturile i civilizaiile lumii vechi, unde familia reprezenta unul dintre aspectele ntreitei funcionaliti socoumane, pc lng cea statal i datoriile inerente i cea religioasa cu datoriile fa cit? divinitate \ Instituie a Vechiului Testament, reglementat prin Legea lui Moise (Ieirea 21, I'.)) n ciuda unor inconsecvene determinate de mentalitatea iudaic i de slbiciuni umane inerente unei anumite structuri spirituale a vremii, familia, prin Hristos, care a participat la nunta din Cana Galileii i a vorbit despre unitatea i indisolubilitatea cstoriei (Matei 10, 18), aceast instituie veche ca nsi umanitatea102, dobndete un caracter nou, acela de Tain a Bisericii. De la semnificaia natural a relaiei brbat-femeie, familia, form unic ce coexisten a brbatului cu femeia, prin cart? fiec are dintre ei i asum aiteritatea celuilalt, cunoscnd ntru iubire ; druire de sine, dimensiunea distinct dar complementar a feminitii sau a masculinitii, primete o dimensiune nou, aceea a perspectivei mpriei lui Dumnezeu, care nseamn via n Hristos, sfinenie, iubire din iubirea lui Dumnezeu. Tain mare in Hristos i n Biseric" (Efeseni 5, 27), situat n perspectiva Impur i ei lui Dumnezeu, sfinit prin harul Duhului Sfnt, familia in misterul iubirii conjugale, experiat n dimensiunea uman cea mai profund, transcende unirea dintre brbat i femeie, din s/ora somatic in cea spiritual, crend o unitate cu totul specific o microbiscric, orientat n Biseric, mprie a lui Dumnezeu, spre Treimea-Dumnezeu i Taina eshatonului. Anui 1994, declarat Anul internaional al Familiei este o bun ocazie de a aborda n perspectiva cretin problema familiei, pe lng abordrile psihologice, sociologice, juridice, inerente unei

102Cl<'rn<'nt Diilenschneider, Le dynamisme dc nos scremetUs, Edi- tirn;- Alsatic. Farjs. 1961, p. J21 la Pr. lector Dumitru Gh. Radu. Caracterul eclsiologic al Sfintelor Taine i problema inter comuniunii, Tez de doc- toial. in Ortodoxi i *. XXX (1978). nr. 1-2, p. 309.

viziuni integrale asupra acestei institui pe care interpretarea teologica le ia n consideraie, oferind ns sensurile spirituale fr de care lueiegerea real a acestui aspect esenial al vieii umane ar fi lipsit de substan, de sens profund i autentic Este i ceea cc se intenioneaz n cele ce vor urma, in legtur cu problematica familiei, ca spaiu de misiune cretin i de reflectare a lucrrii lui Dumnezeu n lume, in contextul contemporan, de cutare i redescoperire a identitii spirituale cretine
1. O TEOLOGIE A FAMILIEI

Chip i asemnare" a lui Dumnezeu, omul, brbat si femeie, fiecare posednd umanul integral i deschis structural spre Dumnezeu. n Taina Nunii, demnitate druit de Hristos cstoriei, cei doi, dei pstrnd alteritatea, devin una. Familia, unind brbat i femeie, fiecare n autodruire de sine spre cellalt, descoperindu-se jx? sine prin altul, ofer singura perspectiv n nelegerea misterului existenei umane intru iubire, prin care se descifreaz dinamica relaiei identitate-alteritate. n taina iubirii druirea de sine nu anuleaz identitatea ci o descoper n plenitudinea sa mai bogat, mai plin de sens. n taina iubirii interpersonale. se reveleaz faptul esenial c omul este el nsui, este contient de propria sine doar n darul de sine fo de altu, n comunicarea inei ctre altul care In rndul su se deschide acestei druiri spre a comunica la rndul su cu col care s-a adresat lui. Comunicarea duce spre comuniune pentru c a cunoate nseamn a ptrunde n taina fiinei celui de lng tine, iar aceast ptrundere este imposibil in afara dorinei de depire a inei limitate care se mplinete prin afectivitate, prin cldura autodruirii, iubirea. Brbatul i femeia, descbizndu-se unul spre altul, stabilesc o comunicare ce-i angajeaz, potrivit structurii psihice ? somatice a fiecruia, ntr-o unitate nou diferit cie orice grupare sau asociere uman i prin care depindu-se dualitatea ce poate degenera n egoism, n satisfacie carnal duntoare i periculoas creterii spirituale, integreaz sferei lor existeniale pe cel de-al treilea, copiii rod al iubirii, care transfigureaz i aduce lumin i bucurie prin naterea une fiin;e umane noi; ^rin transcenderea senzualitii iubirea d o profunzime nebnuit crnii. Clarvztoare i profetic ea este nainte de orice revelaie. Ea te face s vezi sufletul iubitului in termeni de lumin i ajunge la gridul cunoaterii, care nu aparine dect celui care iubete" 103. Iubirea n familie, iubirea soiior ntre ei cu apai 'i a si deschiderea spre al treilea, spre tridimensionalitatea relaiei, una integrate, perfect, ce pstreaz justul echilibru intre autodruirea si identitatea de sine, este calea rellectrii n creaie a misterului fiinei absolui, a Dumnezeului treimic revelat, ca iubire (1 loan 8). n familie, prin Taina Nunii se regsete chipul autentic al omului, faa va care reflect splendoarea divin pentru c ceea o? este

103 Paul Evdokimov, Xarramcnt dc romour, i.e mysihre con.iiujal a l<t lutnlfo f> de la tradiiion orihodoxe, Editions de l'Epi, Paris, 19o2, p. 147.

80

T EOLOGIE l V I A A

iradiat de harul dumnezeiesc ce deschide :>pre taina Hristos i Biserica Sa. Sfntul Pavel spune despre Taina Nunii, despre misterul sacerdoiului conjugal ca este mare n Hristos si in Biserica (Efeseni 5, 32), ntruct iubirea dintre broal i femeie i are originea n iubirea divin i se deschide spre Dumnezeu" 104. Familia, relaia brbat-femeie sfinit i binecuvntat de Dumnezeu n Biseric, este un reflex la scar uman, la creaie, innd cont de abisul ntre creat i necreat, intre divin i umano- cosmic, al existenei absolute, Dumnezeu. Aceasta pentru c tot ceea ce exist e darul lui Dumnezeu ctre om i totul exist pentru a face pe Dumnezeu cunoscut omului, pentru a face viaa omului comuniune cu Dumnezeu. Este iubirea divin fcuta hran, fcut viaa pentru om"105. Omul, fiin spiritual i corporal experiaz iubirea in aceeai dubi dimensiune, sesiznd ambivalena condiiei sale, de fiina ce aspir spre zri de lumin i frumusee spiritual absolute dar i de fiin ce se afurd ri abisul unui proces ntemeietor, ntunecos si pctos, consecin a unei cderi primordiale, care rscumprat prin jertfa lui Hristos, prin Crucea Sa, prin chenoza iubirii Sale divine nermurite, ofer prin jertfclnicia proprie, prin crucea proprie posibilitatea izbvirii, a mntuirii. Familia nseamn jertf, jertf articulat n jertfa lui Hristos prin care se deschide spre mpria lui Dumnezeu si dobndete un sens cclesial, perceput i exprimat prin formula de mare densitate eclessia domestica". Sensul primordial ai Bisericii este cel de adunare106, pentru a mrturisi pe Hristos, a celebra Euharistia, sure a realiza unitatea, comuniunea cu Hristos. n familie bogia psihic, specificitatea biologic programat" structural spre unitate reflect la o dimensiune limitat ca numr, n dualitatea relaiei eu-tu w care devine ^noi" taina Bisericii. Entitate suficient, aparent deplin, fiecare fiin uman simte i manifest dorina dup cellalt ntru care i regsete i intru care se mplinete propria identitate personal. Pe bun dreptate spunea teologul Wolfhart Panneriherg c structura eului este de exocentricitate, n aceeai msur n care fiinele umane pot fi ele nsele numai in msura n care exist, pentru ceea ce este altceva dect ele"107. Este o exprimare in buna tradiie i mrturie cretin a ceea ce insui Mntuitorul Iisus Hristos a spus n Evanghelia Sa; Unde sunt doi sau trei adunai In numele Meu, acolo sunt si Eu n mijlocul loru (Matei 18, 20). Familia este aceast microbiserie unde cei doi pot s-i dea via celui de-al treilea copiii. In familie se experiaz taina druirii de sine fr limit i familia este spaiul vital, sensibilizat.

104 Ibidem, p. 353. 105.). Alexander Sehmemjinn, The World as Sacrament, Darton* Longmar* and Todd, London. 1966, p. 14. 106Idem. Euharistia, Taina mpriei, traducerea de Pr. Bo.is Riidii- lescu, Editura Anastaria, Bucureti, 1993, p. 17. 107Wolfhart Pannenben*', Antropologi/ in Theoogtcal Perspectiva, translated by Matthew J. O'Connell, The Westminster Press, Philadelphia, 1985, p. 109.

ecavntat, sfinit pentru naterea vieii, ntru jertf i rodire ce plic taina Crucii, a
I AMILI A CRETINA AZI

asumrii integrale a condiie! umane i a ponsabilit&ii pentru actele conjugale i consecinele lor. Spiritualitatea ortodox a vzut n taina familiei unul dintre "velele de integrare n comuniunea deplin, Dumnezou-lume. In viziunea Sfntului Apostol Pavel n Hristos ... nu mai este parte rbte&vc i parte femeiasc" (Galateni 3, 28) aceasta, n sensul fiecare dintre cei doi constituie o entitate de sine stttoare, c ecare se ofer ca dar de sine pentru cellalt unitatea tainic a rbatului i a femeii n familie*108,fiind reflexul n registrul creaiei a unitii dintre Hristos i Biserica Sa. Prin aceasta familia sfinit i binecuvntat de Dumnezeu n Taina Nunii prin care naturalului relaiei brbat-femeie i se comunic harul divin, devine -o tain a iubirii dumnezeieti"109. Relaia dintre brbat i femeie v .spiritualizeaz prin Hristos, ntruct chipul prezent pentru cellalt, nconjurat de iubire este unul care reveleaz pe Hristos, este perceput ca un dar de la Dumnezeu spre integrarea n ordinea umana si cosmic n rodniciei spirituale i filiale, n Biserica Dumnezeului Celui viu. Sfntul loan Gur de Aur spune ca atunci cnd brbatul i femeia se unesc in cstorie ei nu ofer o imagine a ceva pmntesc ci a lui Dumnezeu nsui"110, cstoria fiind taina iubirii nsei111. Pentru Sfntul Maxim Mrturisitorul experiena conjugal, relaia brbatului cu femeia, Nunta, constituie un aspect al relaiei omului cu Dumnezeu care are propriul su loc n comuniunea cu Hristos" 112, acest aspect fiind prima treapt a comuniunii desvrite intre Dumnezeu i lume, a unitii harice ntre Creator i creaia Sa. Lng Cuvntul sunt tainele cstoriei i cile necstoriei, cea dinti prin Moise care nu a fost mpiedicat de cstorie s se fac iubitor al slavei dumnezeieti, cea de-a doua prin Ilie care a rmas cu totul curat de legtura cstoriei. Prin aceasta Cuvntul si Dumrezeu vestete c nfiaz tainic pe cei ce le chivernisesc pe acestea prin raiune dup legile stabilite dumnezeiete cu privire la ele"1* n familie sau asumnd condiia monahal, omul triete experiena ntlnirii cu Dumnezeu si prin actele sale face vizibil aici jos prezena lui Dumnezeu cel invizibil" u. O face aceasta in calitate de fiin deschis spre Dumnezeu, deci fiin pentru altui, ceea ce dezvluie structura eclesial a fiinei sale, tendina spre relaie, comuniune. Dac unirea brbatului i a femeii n Taina Nunii este mare n Hristos i n Biseric" aceasta nseamn c mica biseric" familia chip tainic al Marii Bisericii" este spaiu al comuniunii omului cu Dumnezeu, ai vieii n Hristos, al revrsrii darului Duhului SfAnt. Acelai principiu care structureaz fiina Bisericii, structureaz fiina conjugal"113, adic Dumnezeu Cei ntreit n persoane. De aceea familia cretin este chemat, prin mplinirea voii divine s fie spaiu al descoperirii slavei lui Dumnezeu in lume prin mrturie i via evanghelic.
II. FAMILIA PACTOK DE MISIUNE CRETINA

79

Dac prin misiunea cretin nelegem aciunea de a anuna Evanghelia mntuirii propovduirea ei i mrturia prin credin si fapte bune despre Hristos 15 misiunea fiind esenial Bisericii, identificndu-sc cu ea, Intr-un anumit chip, atunci i familia cretin, aceast ecclesia domestica" are un rol major nu numai pentru \iaa unui cuplu, a unei naiuni, a societii umane n general ci i pentru Biseric,
108Herman Ridderbos, Paul, An OiUlinc of his 7heoiowf, Kerdmans Publishing Company Grand Kapids, Michigan, 1975, p. 308. 109Pr. prof. Dumitru Stniloae, Teologia Dogmatic Ortodox voi. 117, Bucureti, 1978t p. 186. 110Joan Ilrisostoni, P. G.f (ilt 215; 32, 387 ia Paul Evdokimov L'Ortho- doxie, Edition Delachaux et Miestie. Neuehtel, 1965. p. 29. 111loan Hrisnstom, P G., 51, 230 la Paul Rvdokimov, op. cit., p. 296. 112Lars Thunberg, Microcosm and Mediator. The theological anthro- polo&y of Maximus the C o r i f f e s s o r , Lvnd, 1965, p. 405. 113 Paul Evdokimov, l a nouveaute dc l'Esprtt, Bregoiles ea Mauges, 1977. p. 221-222.

80

T EOLOGIE l V I A A

pentru mpria lui Dumnezeu. Biserica unete pe oameni cu Dumnezeu i ntre ei nii i de aceea familia, prin unirea dintre brbat i femeie ofer modelul de comuniune care desi sugereaz i ofer o imagine imperfect a comuniunii absolute n Dumnezeu este totui i o cale de a spori n comuniune. Fiecare dintre cei doi parteneri unii cu Hristos prin Botez, Mir ungere i Euharistie reprezint i constituie unul pentru altul un temei de cretere spiritual. Prin actul sacramental al cstoriei soul i soia sunt chemai de Biseric s devin martori" mucenici ai # iui JIristos n lume" 114 s fac vizibile n comunitatea uman darurile Iui Dumnezeu, buntatea, iubirea Lui, puterea Sa creatoare care se mplinete n lume, in actul conjugal care perpetueaz i nnoiete viaa oamenilor, oferind posibilitatea altor fiine de a se bucura la rndul lor de darul divin al existenei n lume i de iubirea divin.

114 Idem, Credina pe care o mrturisim, Bucureti, 1987, p. 30S.

\M)L1A OET)i\A A Z I

81

Familia cretin, aa cum este o celul a societii, este i <> celul a Bisericii i dup cum exist interconexiune ntre viaa famihei i cea a societii tot aa exist interconexiune intre familia cretin i Biserica lui Hristos. n familie viaa cretin devine o realitate cotidian pentru c familia este un spaiu al rugciunii, ai iubirii, al druirii de sine. n familie, fiecare dintre cei doi este un preot al sacerdoiului universal (I Petru 2, 5-9), o fiiril care se roajj lui Dumnezeu, ce creaz prin atitudinea aceasta sacr un spaiu al iubirii dumnezeieti. Brbatul i femeia care constituie familia cretin sunt i unul pentru cellalt o treapt de cretere spiritual, do deschidere spre Dumnezeu, un model spiritual pentru copiii ce vor apare in familie, pentni familiile care doresc sincer s fac din relaia interfamiiial un spaiu de comuniune cretin, ce trire a lui Hristos (Galateni 2, 20). In aezmntul familiei nchinarea la Dumnezeu i proclamarea cuvntului divin au loc zilnic", iiir preoia prinilor care ofer copiilor lumina divin" se constituie n oglind a paternitii i iubirii divine" 13 Familia se transform prin aceasta ntr-un factor i vehicol ai misiunii cretine pentru c mediul familial are o importan considerabil n ceea ce privete deschiderea contiinei spre reaii- tavile spirituale". Spaiu liturgic, prin rugciune, spaiu de iubire i fapt caritabil, familia deschide spre Dumnezeu de ia Care vine toat darea cea bun" (lacob 1, 17) Nimic nu reveleaz rnai mult dimensiunea iubirii divine dect expresia concret a iubirii jertfelnice, care nglobnd i intensitatea clipei" dar i temporalitatea extensiv" da mrturie despre prezena lui Dumnezeu in lume" 19. Familia, celul aparent nchis, funcioneaz in interaciune si ea realizeaz i deschiderea; deschidere unul spre altul, n depirea unei contiine narcisiste, egoiste, i deschiderea spre lume si spre Dumnezeu. Copilul mic vede n mam i tat, n disponibilitatea lor absolut fa de el, n grija printeasc, n iubirea fa de el, o imagine dincolo de lume i de la ncrederea n printe, printr-un act decizional determinat de maturizare, de trecerca de !a intuitiv la abstractul mai real dect ideaticul, clar i de ambiana spirituale, familial ce reitereaz pe cea a Bisericii, a comunitii ce invoc pe Dumnezeu, el ajunge la acceptarea lui Dumnezeu. Se poate spune c tema" Dumnezeu e inseparabil de viul vieii umane* i c exist o originar i cel puin implicit referin a fiinelor umane la Dumnezeu care este legat de deschiderea structural a formelor lor do via spm lume" 20 i prin aceasta spre Dumnezeu. Iloiu) familiei cretine in educaia cretin, n contientizarea calitii cie fiu al lui Dumnezeu este o realitate biblic, de istorie bisericeasc; aceasta de la nceputul Bisericii pn in vremea noastr, indiferent de contextul socio-politic dat. In Noul Testament, continundu-se de fapt tradiia din Vechiul Testament, unde printele oferea copilului instrucia religioas, rcspectiv poruncile care vitalizeaz aliana stabilit de Dumnezeu cu poporul Su, cretin tatl familiei pe ba :a autoritii conferite antreneaz pe ai si n rtmici credin. Familia cretin/? primar este conform Noului Testament i una a misiunii cretine, fiecare cas", care accept Botezul, n totalitatea ei devine o Biseric"; mbriai i Biserica din casa lor" (Romani IC, 5). Familiile cretine erau locul de adunare a cretinilor, spaiul liturgic unde se oficia i Euharistia (Faptele Apostolilor 19, 18. 26: I Corinteni 16, 19). Sfntul Apostol Pavel a fost ajutat in activitatea sa de propovduire a Evanghelici, de mrturisire a iui Hristos d^ adevrate familii misionare; Acvila i Priscila sunt un exemplu evident (fomani Ift, 3-5: Faptele Apostolilor 18, IU). Istoria Bisericii ofer numeroase exemple de mrturie cretina a familiei, fie soi sau soii, care au avut un rol extraordinar n formarea unor personaliti excepionale pentru Biseric. Istoria cretina ofer exemple de mame celebre crora fiii le datoreaz convertirea, vocaia si devotamentul absolut fa dc Hriitos i Biserica Sa. Nu putem s nu amintim de Antuza, mama Sfntului loan Gur de Aur, de
6

82
115

T EOLOGIE l V I A A

Monica, mama Fericitului Augustin , modele de mame cretine, de femei creti ne prin perseverenii lor ;n convertirea copiilor, prin credina lor neclintit. Sfntul Vasile cel Mare si fratele su, Sfntul G rigori c de Nyssa, datoreaz formaia lor -nteiectual, dar mai ales credina lor cretin bunicii lor Marina. dar si prinilor Tor, retorul Vasile i Emilia. Sfntul Grigo- rie de Nazianz datoreaz educaia sa i tria credinei cretine de asemenea prinilt r si i mai ales mamei sal<> Nona. De accea mamele sau prinii au avut un rol major n formarea copiilor care ulterior au jucat un rol extrem de important fie ir Biseric, fie n stat sa" cultura, tiina i civilizaia omenirii. In Biserica Ortodox in carc Tradiia i tradiiile dein un rol important n educaie, familia este mediul cel mai propriu pentru transmiterea credinei prin viu grai"-2. Prinii sunt cei care introduc pe copii n universul religios. Ei le vorbesc pentru prima dat despre Dumnezeu, despre Mntuitorul listts Ilristos, despre Sfnta Fecioar Maria, despre sfini i ngeri, trezindu-e interesul pentru aceste subiecte. Ei sunt cei care nva pe copii s roage. Copiii vd pe prini rugndu-se i n virtutea imitrii, specific treptelor psihologice ale devenirii personalitii, treptat contientizeaz sensul existenei urnane orientate spre Dumnezeu. Casa este locul, sc poate spune, unde Dumnezeu se reveleaz copiilor prin cuvnt, aceasta pentru c credina este din auzire, iar auzirea este cuvntul lui Dumnezeu (Romani 10, 17). Familia este un spaiu al revelaiei divine prin cuvntul lai Dumnezeu cuprins n Sfnta Scriptur si descoperit prin citirea lui, dar fcut viu prin relaia cu Hristos, Cuvntul ';ui Dumnezeu n viaa de rugciune, de meditaie, de participare la Sfnta Liturghie, dc iubire cretin prin faptele cele bune. In cuvntul Scripturii, pnn rugciune, prin mprtirea de harul Duhului Sfnt, prin Tainele Bisericii familia devine un loc a! prezenei divin-, al mpriei iui Dumnezeu care este i care vine (Apocalipsa 22, 12-13). De asemenea familia este locul educaiei religioase prin cuvntul Scripturii, prin rugciunea prin care omul se adreseaz lui Dumnezeu dar i prin nrezena icoanei in familia ortodox care ca n Scriptura no aduce aminte de toate prototipurile i suntem dui in preajma lor" fcndu-ne prezent existena lor prin har '3 i eesehizndu-ne perspectiva redescoperirii lumii transfigurate prin lumina lui Dumnezeu. i cuvntul Evangheliei i icoana ce reprezint persoanele sfinte iau scene din istoria mntuirii contribuie pr,n prini la formarea religioas i spiritual a copiilor i la constituirea n dinamismul existenei n lume a spaiului i timpului sacru al familiei, Ioc teofanic n perspectiva Bisericii, ;i mpriei lui Dumnezeu. Familia este esenial pentru creterea Bisericii in lume, pentru rspndirea credinei n lume, in spaiu, dar i in durata temporal prin transmiterea din generaie in generau a mesajului evanghelic mntuite", aceasta ntruct credina se invaia, se practic i se transmite numai dinluntrul unei comuniti cretine, care este constituit din familii. Biserica se extinde n timp i spaiu prin familia cretin" 116 Familia cretin este mediu dc evanghelizare, in sensul mrturisirii lui Hristos de ctre prini copiilor, dar i de ctre copii prinilor, aceasta din urm n contextul post-totaliarismului comunist cnd generaiilor trecute li s-a interzis oficial accesul la Biserica lui Ilristos, li s-a refuzat Evanghelia chiar prin msuri coercitive cc au mers pn la jertfa suprem, martiric in numele t redinei cretine i din iubire fa de adevrul dumnezeiesc mntuitor. Familia care respir prin credina n Dumnezeu tduce n lume un suflet nou, pe chipul fizic al membrilor familiei strlucete lumina generat de iubire, iubire care, explicabil prin structura psihofizic a persoanei, prin energia ci, depete ins limita uman, si n virtutea cauzalitii transcendente, originar dar i sincron oricrei fpturi umane, este i un semn al prezenei divine ce integreaz orice experien uman profund, dimensiunii divini', comuniunii harice cu Dumnezeu.
115Mitropolit Nicolao Corneanu. Frumuseile iubirii de oameni in spiritualitatea patristic, "Timioara, 3988, p. 6f>-fifi; cf. Alnn Nyler, L'Edu- eatcur chretien et ia romuiunieatlon de VEvanghelie, pgSef J^nsc, Borne. Francfurl / Main-'f.as Vegas, 19fl0, p. 84fiS. 1162-1 Pr. prof. Ton Br:a, Credina pe care o mrturi&im, p. 'W.

Familia proclam i ele via deci adevrurilor evanghelice, este o experien spiritual profund n Ilristos, este .111 spaiu eciesial convergent spre Biseric n totalitatea ei. Ea este un ve- fiool al mrturiei cretine i dup cum orice mrturie cretin este una fundamental misionar -5, i familia cretin in ontici tatea ei este un factor de misiune cretin, de propovduirc a lui Hristos, de strlucire a slavei divine n umanitatea ce constituie Biserica Dumnezeului celui viu, stlp si u melie a adevrului" (1 Timo- tei 15).
I I I . FAMILIA CRETINA N CONTEXTt'L F.CTMENIC AC TI'Al

I'AVIUA CRETINA AZI

83

Dac pentru Biserica Ortodox i pentru Biserira Romano- C-atoiic familia sc ntemeiaz pe Taina Nunii la care s-a ajuns prin consimmntul scilor, pentru cretinii aparinnd comunitilor protestante, neo-protestante sau altor denominaiuni cretine, familia e.u.e un aezmnt natural, un contract ntre brbat i femeie. Dac i pentru Biserica Romano-Catolic familia reprezint o revelare i o realizare specific a comuniunii eclesiale", motiv pentru care poate fi numit Bisericii familial"117, pentru cercurile orotestante pentru Nunt i deci pentru familie cuvntul tain" este unul prea puternic, prea plin de semnificaii teologice pe care nunta nu le implic. Astfel tai?ia se refer la cruce i la nvierea lui Hristos, i taine sunt doar, n acest sens Botezul fi Euharistia Totui Mntuitorul Hristos prin participarea la nunta din Cana Ga'ileii i prin svrirea primei minuni din activitatea Sa mesianic cu acest prilej (Ioan 2, 1-11) confer instituiei matrimoniale o nou demnitate, una care transcende simpla relaie biologic, social spre dimensiunea sacralitii, care ptrunde i transfigureaz ntreaga existent uman. Contiina cretin tradiional a vslit n cstorie nu doar o simpl convieuire uman brbat- femeie ci i o angajare eclesial i fidelitate fa do poruncile e- vangheli'ce, fa de Cel ce este temeiul lor ontologic, Persoana lui llristos

117Catehismul Bisericii Catolice, 220, Bucureti, 1!H>3, p. 463.

84

TEOLOGIE tfj V I A A

Familia constituie i o ordine spiritual, pentru c iubirea dintre brbat i femeie, dac ar rmne doar la dimensiunea carnal, ar degenera, pe cnd n realitate, este o comuniune ce unete si svifletele i trupurile, ntemeind o entitate nou prinro experiere unicii, a relaiei integrale dintre dou persoane complementare. Viziunea ortodox impresioneaz prin realismul ei, fundamentat biblic i patristic, cruia i se d o expresie liturgic in consonan cu revelaia, de o suplee remarcabil i ptrunztoare, profund urnan. Buna nelegere trupeasc i sufleteasc", nunta cinstit i patui nentinat" (Evrei 13. 4), darul copiilor" se constituie ntr-o realitate convergent spre plintatea fiinrii umane ce n tensiunea intre real i ideal, contureaz un profil al familiei ce nu poate fi desprit de Dumnezeu, origine absolut i finalitatea absolut n concepia si mrturia cretin. Spiritualizarea relaiei burbat-femeie prin asumarea responsabilitii conjugale, prin jertfa auodruirii. prin depirea egoismului, a satisfaciei limitate, sunt un tezaur sacru pentru deplina umanizare, pentru o via deiform a familiei, perspectiva cclesial este o not distinct a familiei cretine si cretintatea In cutarea unitii sale n llristos, desigur una a diversitii ir acelai timp, datorat modului diferit de receptare a Evangheliei, nu poate s nu ia n consideraie familia tradiional ntemeiai pe inulumire i binecuvntare", pe binecuvntarea divin ce d pt.riiate, transpaien spiritual, consisten ontologic i semnificaie teologic relaiei brbat-femeie De aceea pentru cretini este esenial fa de misterul familiei, ca via dc druire, de iubire dintre so i soie i spaiu al perpeturii umane, sentimentul prezenei divine care a devenit norm interioar in viaa conjugal"118 Mai mult, unicitatea relaiei brbat-femeie, caracterul absolut urile al cstoriei", este o norm a sfineniei cretine119. Prin aceasta, dei fiecare partener este integral om, paradoxal integritatea uman i-o triesc numai mpreun, n completarea reciproc"120. nct se poate spune ca fiina uman este <; irn conjugal"121, o fiin ce se definete ca persoan integral in relaie cu altul. Brbatul, respectiv, femeia reprezint alieri tatea care mplinete, care perpetueaz i instaureaz prin condescendenta divin i tensiunea uman spre absolut spaiul sacru al familiei. Cretintatea dc astzi divizat, spre a fi identic siei i fidel Mntuitorului Hristos, nu poate s nu ia in consideraie accepia teologic tradiional a familiei cretine, Taina Nunii, prin care aparenta naturalee a relaiei brbat-femeie este n esena i una sacr, teandric prin aceea c nsui Dumnezeu confer unitatea* apropierea i iubirea n calitate dc surs originar i mereu prezent n relaia ce se ntemeiaz de fiecarc dat ntr-o noutate absolut, dintre brbat i femeie. Ortodoxia, contient c unitatea n Ilristos este una de sus clar al lui Dumnezeu ins se mplinete i prin lucrarea de jos, a oameriior 122, cheam pe cretini i le ofer imaginea nelegerii realiste a familiei in ntreptrunderea dintre divin i uman, dintre Ideal i real, n asumarea plintii condiiei umane prin harul lui Dom;iezeu. Reflecia teologic i evenimentul liturgic ofer familiei ortodoxe imaginea realitii ei caro este mediu al experierii vieii umane integrale. n com-rniiuv cu Dumnezeu, prin harul Su. Pretenia unor cretini potrivit crora nunta in care st? bine- cuvntcas* 1 convieuin d brbatului cu a femeii este o lege a firii care nu are nimic n comun cu credina"123 pe motiv c Sfnta Scriptur nu vorbete do cununie, c taina aceasta mare" (Efeseni \ :2) se refer doar la unirea nevzut ntre Hristos i Biseric, sunt inconsistene biblic i teologic. Iubirea n familie i are sur>a :n iubirea divin. Precum Ilristos a iubit Biserica, aa sunt datori brbaii s-i iubeasc soiile" (Efeseni 5, 2f), \ar mrturiile patristice i teologia ortodox sunt solidare cu textul scripturfotic, cu Ileveiairi. Sfnt jl Ignare Teoforul ndemna pe toi cretini s fac
118Pr. conf. Jiie Modovfln, Taina Nunii, in Ortodoxia44, XXX (1979), nr. .5-4, p. 511. 119 Ibidem, p. 527 12040. pr. prof. dr; Dumitru Siniloac, Teologia Dogmatic Ortodox, voi 3. p. im. 121Paul Evdokimov, Sacraemciil de Vamour, p. JGO. 122Alexandre Schmomann, Euharistia Taina mpriei, traducere de Pr. Boris Raduli^cu. Editura Anastasia, Bucureti, 1993, p. 150-151. 123P. 1. Davirt, Cluza cretin, Arad. 1937, p. 295.

cununia" n Domnul, n Biseric, Tertulian spunea c numai prin mna i prin


I AMILI A CRETINA AZI

gura preotului cununa celor doi este binecuvntat", iar Sfntul Toan Gur de Aur arat c fericirea n familie se capt numai n credin fa de Dumnezeu, n credincioie unul fa de altul prin binecuvntarea preotului"124. Dup cum Hristos Acelai este ieri, astzi i !n veac (Apocalips 3, 18) tot aa i Biserica Sa, ntemeiat prin moartea i nvierea Sa (Faptele Apostolilor 20, 28), una i aceeai este, n trecut, n prezent i n viitor, identic siei, misiunii sale ncredinate de C.'apui sau llristos, iar oamenii incorporai ei prin Sfinleie Taine experiaz de fiecare data in conformitate cu particularitile speciale peisonale, in condiii socialistorice diferite aceeai bogie a Ilarului :ndumne/.eitor prin care nsui Dumnezeu ptrunde n viaa oamenilor i acetia au acces la dumnezeiasc fire 44 (II Petru 1, 4). Casrtoria, definita n diferite feluri, tain, sacrament, contract, vocaie, comuniune, instituie, i pstreaz o identitate proprie creia Biserica i ofer aureola de sfinenie, dc perspectiv hristo- logie yj eclesial n ciuda momentelor istorice diferite i a contextelor culturale diverse. F.ste indubitabil r trecerea de la economia agricol ia cea industrial : apoi la ce i tehnico-informaional arc efecte asupra omului, a familiei, iar schimbrile economice, culturale, tiinifice afecteaz profund iclaiile interumane i cele familialeins problemele noi trebuie abordate i soluionate pe experiena, jje nelegerea peren a omului, a familiei. Nu putem face abstracie de textul sacru, de experiena sfineniei, de dimensiunea eclesial a existenei cretine aceeai in trecut i astzi, pentru c riscm s ne pierdem identitatea i s declanm monstruoziti distructive, dc nuan demonic, infernala. Omul este o fiin spiritual i fr spiritualitate existena uman decade, se autodistruge. Dezvoltarea economica, consumerismul nu poate s rezolve totul, risc dimpotriv, dezechilibre majore in existena omului antrennd spre zonele periferice de manifestare uman, cu ignorarea i refuzul experienelor eseniale: druire de sine, sacrificiu, sfinenia vieii. In acest context, secularizarea societii, refuzul valorilor cretine sau ignorare^ lor genereaz situaii noi, incompatibile cu f-pirlul cretin, cu valorile tradiionale, ntre acestea i familia cretina. Ce mnt cstoriile de prob, care transform trupul uman, templu al Duhului 44 Sfnt (I Corinteni 3, 20), dect abdicri de la principiile evanghelice i refugieri iluzorii in sexism, plceri nrobitoare i pustiitoare ce au efecte sociale negative, care distrug persoana uman, chip ai lui Dumnezeu". Efecte negative au asupra familiei industrializarea i urbanizarea care crea/ noi relaii umane, la care nu toi pot s se adapteze i s se integreze, gencrndu-se dezechilibre, inegaliti, cire duc la disperare, la alienare, la srcie, exploatare. Injusta partajare a resurseior umane, accentuarea decalajului dintre bogaii : sracii lumii au consecine nefaste asupra mediului familial Planning-ul familial, avortul degradeaz instituia familiei, tir- bindu-i din plintatea do manifestare, mai mult prin avort se atenteaz la via, este ucis viaa intrauterin, n care exist principiul persoanei umane ce se va nate. Preocuparea ecumenic actual asupra familiei const n primul rnd n redescoperirea demnityii familiei ca instituie uman. Mn lumea dezvoltat familiile au potenialul necesar spre a deveni emoiiorul mai apropiate n relaiile personale... Egalitatea intre sexe poate oferi un temei solid pentru familii n a da un sens mai bun identitii familiei, aceasta i pentru generaiile viitoare* 31. De asemenea marea familie cretina eKtc preocupata de situaia economico-social din lumea a treia, situaie marcata de srcie i exploatare dar i de un rie tendine, desigur limitate, de a nlocui familia ea nucleu de afeciune socializare i cultur" prin noi modele de organizare social57 (familii de grup, homosexualitate ete.), care sunt inacceptabile teologic, eelesiologic, spiritual, incompatibile cu mrtiria cretin.
12434 Ibidem,
p.

85

296-297

86

TEOLOGIE tfj V I A A

Contribuia ortodox la dezbaterea ecumenic actual deci i in problema familiei este una fundamentat biblic i pj Tradiia Bisericii care a integrat dimensiunea uman. mpriei lui Dum- nezeu prin mrturia ei, prin propovduita Evangheliei, prin tainele Bisericii, prin sfinenia vieii oamenilor care in condiie lor so'Mc- istoric coexist cu Dumnezeu Cel ce toate le plinete i le orn- duiete spre sensul final al lumii i al istoriei, in Dumnezeu. le taina mysterion Bisericii, fiinele umane sunt restaurate :n propria lor relaie cu Dumnezeu, in comuniunea cu Iiristos n Sfnta Treime. Prin Botez, Mirungere i Euharistie, persoanele primesc e nou natere in Hristos. sunt uni prin Duhul i sun* ctcpin incorporai in Tfupui Iul HriStos-Biserici. Darurile vieii noi In Hristos Implic lucrarea de nnoire a ntregii viei, convertirea minii i a inimii, astfel nct voina iui Dumnezeu s fie mplinit, ca lumea ins i s fie transformat i nlat prin mrturia i viaa fiilor ci-35 Nunta, Tain a Bisericii, temeiul existenei familiei cretine, este mrturia i viaa cretin n relaia dual brbat-femeie sfin it prin harul divin, prin care viaa oamenilor sporete in comuniunea cu Dum ie/eu i intre ei nii spre revelaia plenar a Iul Domne/eu n lume, singura cale de convieuire brbat-femeie. i de perpetuare uman prin natere de fii. Spre aceasta realitate tainic i profund a vieii umane, via nedesprit de Dumnezeu, mediu de cretere spiritual, de educaie moral, spaiu de iubire i jertfe, de purificare i nlare, fundamentat revela: ion al, patristic, experiat n Biseric nencetat, trebuie s convearg orice dezbatere familial din problematica ecumenist actual, in virtutea identitii cretine, a unitatii in llristos mrturisit de cretinii tie astzi, continuatori ai tezaurului de teologie i spiritualitate cretina.

Familia, inslitutie veche ca inssi umanitatea, creia Hristos, la plinirea vremii4"' prin nnomenirea Sa i-a conferii caracterul de tain, relaia brboi-iernee devenind i spaiu de comuniune cu

I AMILI A CRETINA AZI

87

90

T EOLOGIE l V I A A

i, i de experien spiritual ce transfigureaz biologicul, i astzi, in ciuda dificultilor materiale uneori, dar in con- iul cri/.ei morale a omenirii, o modalitate de convieuire uman decim, mediu ue educaie, de transmitere a valorilor culturale i ise. Familia este spaiu de misiune cretin pentru c ca d Uirie despre Hristos i Biscrica Sa, ea nsi este o biseric" prin credin, prin rugciune, prin iubirea membrilor ei. Lumea actual, in transformare i in cutarea de noi modele de organizare uman, trebuie s in seama de aceast celul fundamental a vieii i a societii umane n care relaia brbat-femeie -copii ofer tabloul plinitii existentei in manifestarea ei concret, biologic, psihic, social, moral i spiritual, manifestare contient i care sesizeaz i simte prezena divin de putere dttoare si transfiguratoare. Familia contribuie Ia creterea spiritual i moral a lumii, la buna ei funcionare social i economic, la echilibrul psihomen- tal att cie necesar in contemporaneitate, ce solicit la maxim efort i creativitate uman. Familia este izvor de nnoire, de sensibilitate de bogie spiritual, prin finalitatea ei hristic i eclesial, nct se poate spune c familiile cretine autentice pot i sunt chemate s schimbe chipul lumii de astzi
Pr. lector Gh. PETRARU

MUZICA PISER1CEASCA I FAMILIA N RITUALUL TAINEI CUNUNIEI Prezent in viaa omului, de la natere i pn ia trecerea in viata de dincolo, Biserica pune la dispoziia acestuia mijloace i>cn- tru mprtirea real de harul dumnezeiesc, ndreptrii si progresului duhovnicesc. Aceste mijloace sunt Sfintele Taine i ele unesc pe om, mai strns, cu Hristos i cu Biserica; toate acestea vizeaz scopul final; mntuirea. Legtura strns, ontologica, dintre Sfintele 'F.unc si Biseric este dal, asigurat, de nsui Mntuitorul Hristos ca Cel care a ntemeiat, prin jertfa de pe Cruce si nviere, Biserica i Tainele. In acestea dou lucreaz Duhul Sfnt care face prezent :>e ilristos att in Biseric ct si in Sfintele Taine. Sa nu uitm ins c omul este o entitate psihologic. De -ceea Bi'-erica i ofer acestuia asisten nu numai in ceea ce privete-viaa spiritual el i cea trupeasc material; ba, mai mult, se urmrete sfinirea i ndumnezeirea ntregii naturi. Mijloacele >rin care se realizeaz acest lucru se numesc ierurgii, ns ele nu iormeaz obiectul studiului nostru. Trebuie s menionm doar c pe cnd ierurgiiie nu au caracter obligatoriu, Sfintcie Taine sunt indispensabile pentru viaa omului. Familia, care n lumea de astzi, modern i tehnicizat, este imoinsa n afara sferei sacrului n favoarea aa-zisei liberti de* contiin, nu este exceptat de atenia Bisericii; dimpotriv, este ocrol't nc de ia ntemeierea ei pe lot parcursul vieii. Originea familiei st in natura social a omului, dar, in primul rnd n voina divin exprimat, n mod pozitiv, la crearea acestuia (Facere I, 27-28), ea fiind prima i cea mai mic celul a organismului social. Dintre toate vieuitoarele, omul se nate cel mai plpnd si cei mai neputincios, n a-i satisface nevoile vitale ale existentei..." i de aceea familia este prima alctuire de via obteasc si smburele din care cresc toate celelalte forme de via social" V Familia se ntemeiaz prin cstorie. Trecnd pest>- aspectul juridic, socotim c este necesar s subliniem faptul c aceast cstorie in Biseric se face prin una din cele apte Sfinte Taine: Cununia; i acest lucru pentru c nu exist Taine n afara Bisericii, ci numai in Biseric, svr'te mai nti de apostoli, chiar din timpul "'or, de episeop i preoii Bisericii. Dar nu exist nici Biseric fr Taine, cci ncorporarea oamenilor in ilristos, deci calitatea de cretin a acestora i creterea lor n Hristos ca mdulare iile trupului Su, Iii serica, nu se realizeaz dect prin Sfintele Taine i'rin, ele, Ilristos este prezent i lucreaz in Biseric i membrii ei" 125. Cu alic cuvinte a i cum afirma Printele Stniloae fr asistena Bisericii, prin Taina Cununiei, te lipseti de Duhul Sfnt, care te unete, te lipseti de toate binecuvntrile Bisericii. Hristos, prin binecuvntrile Bisericii, vine intre oameni. Nu numai n om, ci i intre; oameni. Si este un har special care intervine n legtura dintre brbat i femeie"126. Muzica bisericeasc a insolit cultul cretin nc de la nceputurile lui. Nu vom face o retrospectiv in istoria acestei realiti, ins trebuie s spunem c muzica a jucat un rol preponderent n svrirea cultului divin. S ne nchipuim cum ar fi o slujb fr un cuvnt cntat. Desigur, nu s-ar diminua cu nimic din rolul har;smatx sau 'atrentic al cultului, ins totul ar prea sec, fr noim, ducnd chiar la monotonie; ar prea ca ceva nentregit, neterminal i putem spune c este vorba de o mutilare a memoriei auditive127.

125ndrumri minunare, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1986, p. 507. 1267 diminei cu Printele Stniloac, convorbiri regizate <[o Sorin Dumitrescu, Editura Anastasia, Bucureti, 1992. p. 122. 127Icoana >i muzica au fost mijloacele moderne* prin care Biserica primelor veacuri i-a transmis nvtura de credin drtodox. Ajutat <\c cele douit simuri, al vzului >i al auzului, omului i se imprim xnai repede in memorie ceea ce vrea Biserica s transmit. Astfel* o privare do aceste mijloace ar li o adevrat mutilare a memoriei; vezi ta accs; soas Protos. conf. ar. Daniel Ciol.-oten. Iconografia ortodox memoria vizuala a i,'(sericii, n Ortodoxia*. XLI (1989), nr. 3, p. 107-117.

De aceea, crid melodia nsoete textul, totul ne pare ca un ntreg, f2r lipsuri, iar mintea i inima se nal mai uor spre Dumnezeu. Totodat Muzica faciliteaz ptrunderea mesajului textului n memorie i ajut la nelegerea textului respectiv. In Taina Cununiei muzica depete cele amintite mai sus; ea d un surplus de mreie, de fast i de strlucire momentului respectiv. Ca s putem vorbi de muzica utilizat in ritualul Cununiei, nu trebuie s facem abstracie de text. Dat fiind acest lucru, n co'rJnucie vom lua, in ordine cronologic, textele ce marcheaz momentele principale ale ritualului respectiv ncercnd s Ie tcuim, pe scurt, mesajul. Totodat le vom reda nsoite de melodie. Trebuie s menionm c n Biserica Ortodox Romn, din multitudinea de variante a liniilor melodice, s-a impus cea oferir de Ion Popescu-Pasrea; de altfel i celelalte melodii din cadrul slujbei Cununiei aparin aceluiai autor. Pe acestea le vom reda si noi. Ca orice slujii, Cununia ncepe cu binecuvntarea cat de preot. Acest lucru se face dac imediat nainte nu s-a svrit slujba logodnei. Dac nainte s-a fcut logodna, ceea ce se practica frecvent n Biserica noastr, atunci ntre binecuvntare i ultima rugciune de consfinire a logodnei se pune Psalmul J 27; se cnt fiecare verset, in ritm recitativ, intercalndu-se ntre ele stihul nM- rire ie, Dumnezeul nostru, mrire ie*. Acest stih este ca un refren, un leit-motiv care amintete c totul trebuie fcut n numele lui Dumnezeu i spre slava Lui. Psalmul respectiv a fost ales pentru a zugrvi fericirea vieii familiale a celor ce se tem de Dumnezeu
r

90

T EObOGIE I VIAA

f a m f i . I A ctiESr'ifrA Aii

91

.i mai ales, tot ceea ce fac, fac s fie n numele lui Dumnezeu iat acum i acel stih nsoit dc melodie pe dubl notaie: bizantin si occidental.

s J' J U K J fro t rY)o t' re

77

Dup cum observm, autorul a ales un gias (glasul III) ce corespunde unei tonaliti majore (fa major) tocmai pentru c, in general, tonalitile majore sunt luminoase, nltoare, potrivite momentelor festive. De altfel, cu excepia uneia, toate melodiile din slujba Cununiei au fost scrise in tonaliti majore. Nu ne vom referi la diferitele variante armonizate pe 2, 3 sau chiar l voci, fie egale sau mixt, ir. dorina de a scoate in eviden stilul pur tradiionalist al cntrii noastre ae stran; stil in care se rof.eeta pmkatea i gingii sufletului romnesc: n aparen simplu, dar curat, neprihnit. Din stihurile ecteniei mari, unde gsim, la fiecare, pluralul Domnului s ne rugm41 desprindem caracterul de comuniune al ortodoxiei. Din acest ndemn, ntreaga asisten este chemat s participe efectiv ia ntemeierea noii familii, prin rspunsurile pe care )e d. Momentul culminant il constituie cele trei rugciuni de consfinire a legturii dintre brbat i femeie i mai cu seam uit;mele cuvinte din rugciunea a treia: nsui, i acum, Stpne, trimite mna Ta din sfntul Tu loca .i unete pe robul Iau x cu roaba Ta x ...". Aceste cuvintc sunt socotite ca o epiclcz a cununiei Semnul vzut- al sfinirii nevzute este unirea minii drepte a brbatului cu mna dreapt a femeii, iar pecetluirea acestei taine sc face prin punerea cununiilor pe capul mirilor. Cununiile nchipui esc coroanele cu care se ncununau regii i mpraii biruitori ;n rzboaie, lupttorii victorioi din arene. Ele semnific puterea, stpnirea de sine la orbai. sau frumuseea i curia fecioriei ia femei. Cununiile se pun pe capul mirilor ca un omagiu sau o rsplat adus curici, fecioriei acestora pe care ei au pstrat-o pn l.i nunt. Din aoest. motiv noi il rugm p" Dumnezeu s desvreasc ncununarea lor, cntnd:

94

TEOLOGIE l V I A A .

G I qs

V/l T- C

% C-

-------* /Mhtfe mic. Ocvrr, /re ~dc^n-yoc %^ J j ^^g^g


r

^jJiJ

t/7 no/^

. ceT

CN. cT. C________________%

5
> - re.

) CV nj-

o. <

cD y nu 7>*o-

pe <2%

yae cf/

Rugmintea adresat lui Dumnezeu dc a-i mbrca pe miri in haina cinstei si a mririi este nsoit de nuana forte" in care sc cnt melodia de la un capt la cellalt. Dup citirea Apostolului i a Evangheliei urmeaz ecteniile ntreit si dc ccrcre. Acestea sunt urmate de un moment care ar trebui s marcheze ntreaga via a celor doi soi: rugciunea binecuvntar paharului din care preotul d s bea mirilor. La noi, la romni, s-a mpmntenii obiceiul ca odat cu vinul s se binecuvnteze si o bucat de pine sau cozonac. Aceste dou elemente, pinea si vinul, capt o singur semnificaie: bucuria i veselia nunii, totodat i soarta comun a viitorilor soi, pe care o vor mprti mpreun, avnd parte dc aceleai necazuri, dar i de aceleai bucurii. Se cade s menionm c pinea este o reminiscena veche, precretin, motenit din ritualul nunii la romani. Ea amintete de pinea comun ce se frngea la ei, cu ocazia nunii i pe care mirii o mncau mpreun128. Tot specialitii ne spun ca att paharul, ct i pinea, ne aduc aminte i de mprtirea mirilor, care avea odinioar loc n acest moment al slujbei, deoarece cununi.- se svrea de regul ndat dup Sfnta Liturghie, cnd mirii se i mprteau"*. Cntarea ce st; cnt acum, n timp ce mirii beau din pahar, este versetul al IV-lea din Psalmul 115, care se cnta ca priceasn, n vechimi1, n timpul mprtirii mirilor. S
128N. l.ascu, Cum triau romanii apuci. Pr. prof. cir. Ene Branite, Liturgica special, manual pentru Institutele Teologice. Editura Institutului Biblic i de Misiu.ic al B.O.R., Bucureti, 1980, p. 412.

I AMII.IA CRETINA AZI

urmrim acum linia melodic:

i
V O' c
mo

J
M

O urmrire mai atent a melodiei ne face s observm c aceast f-e angajeaz ntr-o inflexiune modulalorie: in relativa tonalitii de bazA, cu semicaden pe dominanta acesteia. Acest segment vrea parc s aminteasc mirilor c viaa este presrat, mai ales, cu greuti, cu obstacole de tot felul care trebuiesc nvinse mpreuna. Nimeni nu i le dorete, ns ele sunt inevitabile. Biruirea lor se face chemnd n ajutor numele Domnului aa cum i cntarea zice la sfritul ei, iar firul melodiei revine la tonalitatea iniial rednd optimismul. Dnj5& acestea urmeaz nconjurarea mesei de ctre alaiul de nunt format din slujitori, miri i nai n chip de hor. Acum se d glas bucuriei fireti, prilejuit de nunt, sentiment ce s-a exprimat ntotdeauna prin cntec i dans. Aceast ceremonie, ntlnit i la botez i la hirotonie, este un rest din dansul ritual, bineneles religios, care fcea parte integrant clin cultul ebraic. n timp-l acestui ceremonial se cnt trei tropare aezate ntr-o anumiii ordine. Primul este de fapt. irmosul cntrii a IX a de la Canoni:! Miezonoptei de duminic, pe glasul V. (Vezi p. 04). Unul din scopurile cstoriei i implicit rol al familiei este naterea de prunci, deci asigurarea continuitii neamului omenesc n virtutea poruncii divine (Facere 1, 28). Deci Biserica ne duce acum cu gndul mai nti la naterea Prurttului d:n Sfnta Fecioar; dup cum tim naterea a fost prezis de proorocii Vechiului Testament, dar dini re toi Isaia a vorbit cel mai lmurit (isaia 7, 14). De aceea, n acest moment, noi il rugm pe prooroc s fie prta bucuriei noastre pentru c i s-a mplinit proorocia. Chiar dac este moment eh; bucurie, melodia scris intr-o tonalitate minor, ndeamn la sobrietate, la autocontrol spre a da prioritate bucuriei duhovniceti. Urmeaz celelalte dou tropare care, ni se pare nou, cuprind sensul tainic al familiei, cuprind dac am putea s-i spunem, o teologie a familiei. S le urmrim mai nti ati coninutul ct melodia:

G/os v L

. r

l/n

'''^

cJr f/t/ />' /77c />o // ii C^ c_2J> %

wn o e ZLt/ W o

/. Ro 76 H * *9f

mo

. j r r r'f

* J

rt*n

G hs v/t
1 J j JEE

ht mu ce

S^/T

2
rc

Vi oe ------- K'-ofi nr? vc /r

67CC >. c^------------------

^L----1- - ---- /r

SE
/7'V

tu
_ - **

fi jr V f > C^v. C

-1 AV /r ^f

Jtf

//

/e

II

f
% "S vt i ~r

JL
T

AM iUJk CJB7W* AZI

Glos \jn

Ne-am putea pune ntrebarea: de ce la un asemenea moment de bucuiie si de nlare, cnd sunt uitate, pentru o clipa, toate grijile, necazurile, durerile si greutile, se face referire la martiri? Acest lucru ne amintete de suferin, chinuri, snge vrsat; oare sunt ir ton texteie acestor dou tropare cu momentul respectiv? S nu uitm ns un lucru: cstoria are drept temelie dragostea; dragostea curat i sincer dintre cei doi soi. O dragos'" jertfcl- ni'c. O dragoste jertfeinic pentru c dragostea nu este ah eva dect jertf, ea se identific cu jertfa. Este renunarea la cui propriu si trirea vieii celuilalt De acum nainte viaa brbatului aparine, n ntregime, femeii si invers, viaa femeii apcir'Jiv:- brbatuuii Pentru muli, este un lucru care aparine de domeniul irealului, irealizabil pentru c egoismul ne roade sufletul i ne slbete puterea de a ne transpune in viaa celuilalt. Dar, tocmai aceasta au fcut-o mucenicii: i-au jertfit absolut totul, chiar i viaa pentru llristos: din dragoste pentru llristos. Ori acest tablou, zugrvit n cele dou tropare, trebuie s fie model de urmat pentru cei doi soi; totul se bazeaz pe jertf. Iubirea spunea Printele Stniloae- st ntr-un sentiment de rspundere fa de importana celuilalt. Dac-1 iubesc, in s se mntuiasc". i tot marele teolog, folosind un citat, spunea: Gnd spun cuiva te iubesc", spun: tu nu vei muri niciodat. Te iubesc este o concluzie c cellalt nu va muri. Te iubesc nu vreau s mori spiritual in

96

T K O L i O G I R l V IAT--1

venicie. Cellalt poate muri pentru mine dac nu-i art iubire, rbdare. Poate muri, da"129. Aadar, datoria fiecrui so este s-i fac pe cellalt s merg spre fericire. Acest lucru presupune rbdare, mult rabaare, ntocmai ca cea a martirilor sau a clugrilor. Pentru c spune acelai printe: n cstorie este i mult rbdare, poate mai mult rbdare dect la monahi. Monahii au si ei virtuile lor, (iar au i mirenii virtuile ior. Este sfnt i cstoria. Nu spun e nu-i sfnt i monahismul desi am accentuat monah devii prin rugciune, om cstorit prii tain'*130. Iat, aadar, rostul acestor dou tropare: ele a ne arta c familia se bazeaz pe jertf continu. Iar aceast jertf nu se realizeaz dect mpreun. Exist o comuniune n jertf Sfinii martiri s-au jertfit pentru un singur Dumnezeu, dar un Dumnezeu care est. .> comuniune de persoane. Astfel misterul singularului i pluralui'ii din om--nota Vladimir Losskv reflect sistemul singularului si pluralului :n Dumnezeu; aa cum principiul personal ii Dumnezeu cer- ca natura cea una s se exprime in diversitatea JXT ',( anelor, la fel n omul creat dup chipul lui Dumnezeu. Natura uman nu poate exista n posesiunea unei monade: ea care nu sin gurtatea, ci comuniunea sau diversitatea cea bun a iubirii"131. Dac ne vom ntoarce la linia melodic a acestor dou tropare, vom observa c ea nu difer prea mult. tocmai pentru a subluja unitatea i indisolubilitatea familiei; a ceea ce Biserica vrea <a familia s fie. exprimndu-se prin cntrile nfiate mai sus. in momentul in care Mntuitorul a ridicat cstoria la rang de 'iina. prin prtie'part a Sa la nunta clin Cana Galileei, mpreun cu ucenicii Si, toi exegeii au vzut in aceasta intenia Lui de a arta nu numai celor prezeni acolo, soi i nuntai, dc ct cinste se bucur cstoria n faa lui Dumnezeu; lucrul acesta era valabil pentru toate veacurile, pentru toi soii din toate timpurile. i se cuvine ca ei s neleag cu ct nlare trebuie s ncheie cstoria, sf' n-o reduc la un simplu contract. De aceea Biserica a cinstit cstoria nc de la nceputurile ei i a avut grij ea n momentul svririi Tainei Cununiei s-i dea un surplus de sobrietate, dar i de mreie in acelai timp. Acest lucru, aa dup cum am vzut, reiese clin mesajul textelor liturgice i din muzica folosit ca liant sai- mai bine zis ca punte de legtur ntre mesaj -i su Jetul omului.
Diac asist. Alexridrel fiARXIlA taina nunii dupa nvtura sfinilor prini

De la nceput sc mpun cteva precizri cu privire ia noiunea rlo tain n general i asupra noiunii do Taina Cununiei in
special.

Cuvntul tain, avnd corespondent n limba greac cuvntai mysterion (uvdr/jQtov) iar In limba latin cuvntul mysterium, sa- cramentum, are sub aspect teologic o dubl semnificaie; aceea de 7)ii<:ter ceva ascuns, necunoscut sau de necunoscut (taina cea din veac ascuns i de ingeri netiut"), o revelare, o dezvluire a inteniilor divinitii att ct consider Dumnezeu necesar s tim referitor la mntuirea noastr i aceea de sacrament - concretizarea realitii spirituale a sfineniei. ntr-un gest nsoit de o realitate material i prilejuit de svritr\ Prin urmare taina, ca lucrare a harului revrsat din umanitatea ndumnezeita a lui Hristos, este o lucrare eminamente cretin, o lucrare a Duhului Sfnt \

1297 dimine:i cu Pd -intvie iXniloee, o. llti. 130ILidem, p. 114-115. 131Vladimjr Los sk>, Theoioyie Dogniaiiquv apud. ndrumri Misionare, p,

97

T EOLOGIE l V I A A

Taina este deci o lucrare sfnt prin care se comunic credinciosului n chip special i prin anumite semne vzute harul dumnezeiesc, nevzut i mntuitor"132. Credinciosul intr n comuniune cu Hristos ca persoan i se ntemeiaz corauniuuea cu Hristos si cu ceilali membri ai Bisericii unii cu i n Hristos. Prin urmare Momul trebuie s triasc faptul c n momentul fainei intr ri comuniune cu Ilristos, care este un Tu suprem i care l ridic la nivelul comuniunii cu Sine, dar care este n acelai timp i om cobort la nivelul comuniunii cu noi prin alt om u % adic prin preot, svritorul tainei, ns nu trebuie s se neleag c preotul se interpune ntre Hristos i credincios, el fiind doar persoana care constat realizarea legturii directe dintre primitorul tainei i Hristos41, concretizat prin folosirea formulei reflexive, se boteaz, se rnpiirtete, se cunun. Rezult deci c svritorul propriu-zis al tainei este Hristos nsui in mod nevzut, ceea ce nsemneaz c validitatea tainelor nu depinde de vrednicia svri torului (preot sau episcop, cci rugciunea i invocarea Sfntului Duh aparin Bise- vicii. Chiar i gesturile sacramentale i declaraiile svri torul ui despre harul care se pogoar sunt nsoite de credina Bisericii c llristos nsui lucreaz prin ele in mod nevzut", mplinind fgduina c la svrirea ?or va cobor in cei ce le primesc". Pentru aceasta se cere i din partea primitorului tainei o manifestare de voin, in a accepta o relaie personal decisiv cu Hristos"5. Elementele constitutive ale tainelor sunt deci mijUmcde materiale prin care Hristos nsui i comunic harul mntuitor, lucrarea preotului prin atingere a minii sale direct sau printr-o materie dc trupul primitorului tainei i mrturisirea de credin (t primitorului nsoit de rugciunea preotului5. In Biserica Ortodox, ca i in Biserica Romano-Catolic exist un numr de apte taine7 mprite fie in trei categorii: taine ale unirii depline cu Hristos (Botezul, Ungerea cu Sfntul Mir i Euharistia), numite si taine de iniiere, taine ale reintririi :n Hristos in urma mbolnvirii sufleteti (Mrturisirea) i trupeti (Maslul) .^i taine pentru mplinirea unei misiuni speciale n Biseric (Hirotonia) sau in societate (Cstoria sau nunta)9, fie n dou categorii: taine care se repet (Euharistia, Mrturisirea, Maslul) i taine care nu se repet (Botezul, Mirungerea, Nunta i Hirotonia)10. ns in sensul larg al cuvntului tot ce ine de viaa cretin este eclesial .i deci de natur sacramental" (cf. Faptele Apostoiilor 2, 17; f Corinteni 12, 17)". n continuare ne vom ocupa doar de una din aceste taine i anume de Taina Nunii aa cum a fost ea privit de Sfinii Prini. Taina Nunii sau Cununia (n grecete gamos (ydfto;) sinapheia (aivatpea) iar n latinete matrimonium) este un act sfnt, de origine dumnezeiasc, n care prin preot se mprtete harul Sfntului Duh unui brbat i unei femei care se unesc liber in cstorie, care sfinete i nal legtura natural a cstoriei la demnitatea reprezentrii unirii duhovniceti dintre Hristos i Piseric" 12 In conformitate cu textul scripturistic din Cartea Facerii constituirea familiei i are fundamentarea n voina divin exprimat la creaie. Nu este bine s fie omul singur; s-i facem ajutor potrivii pentru el" (Facere 2, 18). Sf. Prini, interpretnd acest text, spun c unirea dintre brbat i femeie nu reprezint o imagine a
o. Pr. prof. D. Stniloae, op. cit., p. 26-30. Nicolae Cabasia zice c tainHe sunt cale mprteasc pe oare El ne-a trasat-o, uile pe care El lo-a deschis i prin care El revine la oameni'1. Despre viaa n Hristos, P.O., CL. col 508 A, dup Pr. prof. Ene Branite, op. cit., p. 354. A se v*dea traducerea romneasc a Pr. prof. Teodor Bodogae, Despre viaa n Hristos, rerri., Bucureti, 1992. p. 130-296. 6. Ibidem, p. 32. 7. Ioan Mihlcescu, Dogmatica soteriologlc, Bucureti, 1926, p. 112; Hr. Anarutos, op. cit., p. 247; Pr. prof. I. Bria, op. cit., p. 353. P. Evdokimov, op, cit p. 263. 8. Pr. prof. PJne Branistc>, Explicarea Sfintelor Taine, de Iniiierc Bucu- rejti. 1990. 9. Pr. prof. D. StnJTeae, o p . c H . , p. 33; Pr. prot IX Radu, art. d<, p. 512 132Pr. prof. Snc Branite. Liturgica special, Bucureti. 19B0. p. 353 Pr. prof. D. Radu, art. cii, p. 507; Paul Bvdokimov, L'orthodoxle, Paris. 1979, p. 263.

in cazri speciale a Tainei tyfirungerii. 11. P Evdok:mov. op. cit., p. 263 u. 12 Pr prof D Stnioae. op. cit., p. 176.

I ' A V I U A C R E T I N A A Z I 98 10. L- Andrcos, op. cit., p. 248; Pr. prof. D. Radu, op. cit., p. 512. susine repetarea

celor pmnteti, ci a lui Dumnezeu nsui, care fiind unul zice noi (Cf. Facere 1, 26)133 i c prin unirea celor doi se formeaz o comunitate n care se slluiete divinulu, cf. textului de la Matei 18, 20, unde sunt d'.i sau trei adunai n numele Meu, acolo sunt i Eu n mijlocul lor". De aceea Sf. Ioan Gur de Aur numete fainitia ,,xxXi)ata |uxg&" u deoarece soii prin cstorie nu mai sunt doi, ci un trup (cf. Matei 19, 6). Faptul c n actul crerii omului nu este vorba doar d.- crearea unui brbat i a unei femei se poate constata din compararea celor dou texte din Cari ea Facerii. La Facere 1, 26 cei doi sunt numii brbat (zakar) si femeie (negevah) (n limba latin masculus" i femina") pe cnd ia Facere 2, 18 sunt numii so (i, lat, vir) i soie (iu, lat, viragoj, artndu-se i cum se va ntemeia familia: De aceea va lsa omui pe tatl i pe mama sa i se va uni cu femeia sa i vor fi amndoi un trup" (Facere 2, 24). Aceast unire ins nu s-a fcut dup bunul plac al celor doi, nici din instinctul animalic al mpreunrii trupeti, ci dup voia lui Dumnezeu care i-a binecuvntat ie -a rnduit i misiunea lor pe prant: Cretei i v nmulii i umplei pmntul i-1 stpnii" (Facere 1, 28). Cu toate c n Vechiul Testament cstoriei i se conferea o oarecare sfinenie, ea nu a fost ridicat la rangul de tain ca n Noul Testament. Familia ora pus n slujba meninerii i perpeturii neamului omenesc. ncheierea cstoriei nu era o problem individual a celor doi tineri, ci a familiei, respectiv a tatlui (Ieire 22, 15; Deuteronom 7, 3; Facere 24, 2-61; 34, 1-24; 33, 6; Sam. 14, 2) i numai n cazuri de excepie trata problema cstoriei mirele (Facere 26, 34u; 28, 8u; 29, 1430; 38, 1-5). Mireasa era cumprat i trecea din ascultarea tatlui sub ascultarea soului (Geneza 29. 14-30, Deuteronom 22, 28; Iosua 15, 6), ea rmnnj totui o persoan liber, soul avnd dreptul asupra ei ca so i nu ca suveran. Soia i putea pstra averea primit de la prini i darurile de la so134. Scopul cstoriei n Vechiul Testament era naterea urmailor (Facere 1, 28) n spcciai biei (Psalm 127. 5), copiii fiind considerai o binecuvntare a lui Dumnezeu (Facere 4, 1 si 20; 17, 4 i 16; 30, 2. Psalm 127, 3u; Psalm 128, 3-6). Lipsa copiilor era socotit pedeaps de la Dumnezeu (Levitic 20, 20 u; Isaia 47, 9; Ieremia 18, 21; Osea 9, 11-16) i o mare dezonoare pentru soie (Facere 20,23).

133Sf. Ioan C.ur de Aur, P.G.. LXI, col 2.15 .i LXII, col. .187. dup P. Evdokvmov, op. cit., p. 295. 134P.G.. LXII, eol. 143, dup P. Evdokimov, op. cit., p. 295.

Cu toate c n Vechiul Testament era permis poligamia, e apreciat ns i


TEOLOGIE $ / VIAT -i

monogamia (Facere 2. 18-24). Ct privete celibatul, era necunoscut n Vechiul Testament. Se cunosc abineri de la viaa coniugal n familie n cazul unor rnduieli de sfinenie (Ieire 19, 15 Regi 21, 5). Aceste Scurte precizri asupra cstoriei in Vechiul Testa- meni ne fac s nelegem mai bine sensul cstoriei posmlate de Mntuitorul in Noul Testament. n Noul Testament s-a dat cstoriei sensul iniial, adic unirea nedesprit dintre brbat i femeie, dup voia lui Dumnezeu (Marcu 10, (5-9; Matei 19 4 u). Cu toate c textul clasic din rnduiala cununiei este cel de La loan 2, 1-11, In care. prin prezena Mntuitorului si a Maicii Sale la nunta din Cana Galileii, se arat c nunta e voit fji binecuvntat de Dumnezeu, nvtura Mntuitorului despre cstorie se gseste n rspunsul dat de El fariseilor (Matei 19, 3-8; Marcu 10, 1-9). Mntuitorul arat c nc de la ercaie Dumnezeu a fcut brbat i femeie pentru a se uni ca soi i soie intr-o unire indisolubil: Cel ce i-a fcut de la ncepu* i-.-i fcut brbat i femeie... Pentru aceea va lsa omui pe tatl sau i pe mama sa i se va uni cu femeia sa i vor fi amndoi un irup. Deci cc a mpreunat Dumnezeu omui s nu despart" (Matei 19, 4-6). Permisiunea legiferata de Moise, do a se desface cstoria, prevedea numai cazurile de adulter, acesta fiind asimilat ca moarte sufleteasc cu moartea trupeasc. Mntuitorul atrage ns atenia fanseiibr asupra niclisolubilitii cstoriei amintindu le c la ncepui nu a fost aa", ci numai pentru nvrtoarea inimilor lor le-a permis Moise desfacerea cstoriei n caz de adulter (cf. Matei 19, 8). Sfntul Aposiol Pavel adncete i mai mult problema cstoriei numind-o tain mare* i asemnnd unirea dintre brbat si femeie prin taina nunii cu unirea dintre Hristos i Biserica (Kfeseni o, 3l-:*2). Pentru a nu fi periclitat cstoria, Sf. Ap. Pavel recomand desprirea celor doi soi pentru perioade scurte, de bun voie i numai cu scop dc sfinenie, ndeletnici n du-sc cu postul i rugciunea, dup care s revin din nou la convieuirea familial (I Corinteni 7, 5). Desfacerea cstoriei rmne n Noul Testament ca i n Vechi ui Testament un interdict i este condamnat chiar ?i privirea ptima la o alt femeie i prin analogie la un all brbat, fapt care ar duce la dezbinarea cstoriei (Matei 5, 28). Ct privete celibacui Noul Testament il recomand ca posi- oilitate de a sluji in exclusivitate lui Dumnezeu, fr ins a necinsti cstoria. Sf. Ap. Pavel, cu toate c recomand fecioria 1?, ndeamn pe cei necstorii ct i pe vduve, dac nu pot s se nfrneze, s se cstoreasc (cf. I Corinteni 7, 8-9). Numind cstoria maro tain44 condamn cu asprime desfacerea ci Dac fecioria e doar recomandat de cl, desfacerea cltoriei e interzis prin porunc dc la Domnul (cf. I Corinteni 7, 10).

Din cele relatate mai sus se poate vedea c scopul cstoriei cretine este:
FAMILIA CRETIN A AZI

nmulirea, perpetuarea i creterea neamului omenesc (cf. Facere 1, 28) prin naterea de copii135, ntrajutorare reciproc, purtnd unul altuia sarcinile (cf. Galateni 6, 2), infrnarea trupeasca (I Corinteni 7. 2), clar mai ales realizarea strii dc iubire desvrit ntre soi (cf Efeseni 5, 25, 28, 33; I Corinteni 7, 3), transmind unul altuia calitile i darurile care sunt proprii fierari ia, ;nnobilndu- se reciproc i formndu-se reciproc fi lucrnd iaolat la ndeplinirea menirii morale a fiecruia* 136. Cstoria este deci unirea tainic dintre brbat ; femeie, prin care se nnobileaz iubirea conjugal*J0 fcnd posibil naterea de copii, infrnarea trupeasc i ntrajutorarea reciproc137. Fideli nvturilor evanghelice Sfinii Prini au recomandat cstoria i au aprat-o in faa unor micri eretice cu caracter ant'fam Hal. Clement Alexandrinul, combtnd pe Vasilide si adepui lui (care respingeau cstoria ca fiind instituit de diavolul, si circi piedic n ratei desvririi, dar admiteau desfrul) fericea starea <[c famen" dar admira monogamia i sfinenia unei singure cstorii*, soii avnd mpreun aceleai simminte 138. Tot el respinge nvturile lui Marcion, Heraclit i ale pitagorienilor (caro detestau cstoria pe motivul c naterea de copii ar fi un ru i deci prin cltorie s-ar umple lumea de exponeni al rutii) nvnd ca trebuie s ie cstoreti pentru ca s ai copii, iar dup ce-ai fcut copii, s vrei s-i nfrnezi plcerile trupeti*?3. De aceea nu este permis desfrnarea, ci fiecare (brbat) s-i aib i' me'"a va i fiecare femeie si aib brbatul ei" (I Corinteni 7,2). in conformitate cu aceste precepte scripturistice Clement Alexandrinul combtnd mai departe pe Carpocrate i Epifane139 nva c a cere ca femeile s fie comune..., este cea mai mare hul adus numelui lui Hristos" 140, pentru c se desfiineaz i legea i Evanghelia, care poruncete s nu faci desfrnate* (Ieire 20, 14) s nil pofteti femeia aproapelui tu" (Ieire 20, 17). Cstoria cea dup lege nu este o simpl legtur conjugal, ci este o unitate spiritual, care Inchipuiete legtur aceasta a Domnului cu Biserica ... c este mijloc al harului dumner.eiesc, care ridica legtura conjugali i umple dcputerea Duhului Sfnt pe cei care se nsoesc, ca s pstreze cstoria cinstit ... crescnd creti nite pe copiii lor"141 Cstoria nu poate fi socotit nicidecum desfrnare sau pcat, pentru c a fost rnduit prin lege, ci cderea dintr-o singura cstorie n mai multe cstorii" e socotit pcat i desfrnare142. Sf. Prini urmnd Evangheliei (Matei 19, 6; Marcu 10, 0) au nvat despre unitatea indisolubilitatea cstoriei . Aa cum Hristos nu-i prsete Biserica, ci o iubete, se jertfete pentru ca s-o sfineasc i s-o arate fr

101

135R. F. Coulct, Le probleme de la fa mitic, voi. I, c.riso de oyer, ed. Spes Pari sBord eau \\ 1924. p. 13. dup Prof, Constantin C. V<tve\ Problem* morale cu privire In cstorie i familie, n B.O.R . 1-2/1W7. p. 127, nota 1. 136Hr. Andruos, Sistem de moral, trad. rom. Dr. I. Lncr&jan i Prof. Ermis Mudopoulos. Sibiu. 1947. p. 300-32.1. 13721 Manual dc Teologie Morala Ortodox, voi. Jf, Bucureti. 1980. p. 289. 138Stromata I I I , 4, 3, trad. rom. de Pr. D. Kecioru. n Prini si scriitori bisericeti (in contnnrrre prescurat PSB), voi. V, Bucureti 1982, p. 188. In continuare vom cita din aceast colecie indicnd numrul volumului i pagina. 139Doi eretici gnostici alexandrini, tet si fju. car*' au trit Irt sec al 11-iei. vezi Pr. D. Fccioru, Clement Alexandrinul, Scrieri, partea a Il-a, in PSB. voi. 5, Bucureti. 1982. p. 189. nota 8 i 9. 140Strornuta IU, 3, 1, PSB, f>. p. ]89: Teofil al Antiohiei, catr.? AnuAie, II. 6, trad rom. de Pr. D. Feoioru. n PSB. 2, Bucu-eti. 1980. p. 331, nici sub pretextul c avnd femeile n comun ar creste numrul copiilor, si deci, ar fi o mfingaiere pentru cei ntristai, nu a putut accepta rtcest nelegiuire, deoai>ce zice el, cooii <1 m; nasc legitimi din cstorie i nu dia adulter ..*4. 141Hr. Andruos, Simbolica, p. 321. 142Clement Alexandrinul, Stromata I I , 14:>, 2. FSB, 3, p. 185; Sf. Vasile cel Marc, Regulile morale, 73, trad. rom. la Prof. Torau 1). Tvan, n PSB, voi. 18, Bucureti, 1981, p. 187.

102

prihan (cf. Efeseni 5, 25-27), tot aa nici brbailor nu le estt- ngduit s-i prseasc femeile lor si invers. Daca Dumne u a rnduit cstoria pentru Snfrnare i naterea de copii, nu i: -5. cci zice Clement Alexandrinul, fcnd referire la textul paulin c. Biserica nu se mai cstorete cu altui, pentru c are Mirele ei" indisolubilitatea i unitatea cstoriei este fundamentata pe ubirea desvrit dintre cei doi soi. Ei se iubesc: pentru c se completeaz ,se druiesc unul altuia permanent, brbatul gsind in soia sa o tain indefinit" 143. Pentru a rmne cstoria nestricat n faa multor neajunsuri pe care le cauzeaz viaa, calor CP se cstoresc li se druiete harul dumnezeiesc. Nici chiar dup cderea primilor oameni sfinenia cstoriei nu a fost stricat de pcat144. Iubirea conjugal autentic numit de Sf. Efrem irul Taina desvrit" a fost consfinit de Hristos la nunta din Cana Galileii, zice Fericitul Augustin 145. Astfel, legtura cstoriei a fost nlat din ordinea naturii, n ordinea hartilu, nvluind o prin participarea Sa..., n ambiana haric ce iradia din Persoana Sa" Chiar dac Sf. Scriptur ngduie desfacerea cstoriei pentru adulter (Deuteronom 24, 1; Matei 5, 31-32; 19, 7-9; Marcu 10, 4) nu desfiineaz indisolubilitatea cstoriei, cci nu permite nici brbatul.: i nici femeii recstori rea, aceasta fiind considerat adulter (Mctei 9, 9; Marcu 10, 11-12; I Corinteni 7, 10-11). Nici Sf Pariai nu admit a doua cstorie146, iar Atenagora Atenianul, sub influen montanist, socotea a doua cstorie adevrat adulter147. Desfacerea cstoriei pentru motiv de adulter, nu numai c nu permite recstori rea, ci presupune abstinen i pocina. Ilerma Pstorul condamn pe brbatul care nu-i va primi soia care se pociete i poruncete ca brbatul sau femeia s nt- se recstoreasc tocmai pentru a face posibil pocina celui czut148'. Pentru aceasta este ns nevoie de un mare exerciiu de rbdare, susinnd pe unul din soi s nu svreasc adulter, iar pe celJalt. ajuindu-1 se ndrepte149. Scripturistic doar moartea poate s desfac legtur tainic a cununiei (I Corinteni 7, 39), dar i n acest caz Sf. Ap. Pavel ndeamn pe vduve s rmn necstorite (I Corinteni 7, 40), ci doar dac nu pot r. se nfrneze le ngduie recstori rea, fiindc mai bine este s se cstoreasc dect s ard* (I Corinteni 7, 9). Dac permite meninerea cstoriei chiar i a unui cretin cu uri necretin, pentru c cel necredincios se sfinete prin cei crcuincics (cf. I Corinteni 7, 12-15), n cazul vduvei nu permite u'cstorirea dect numai n Domnul*, adic cu un cretin. n acest sens Tertulian recomand soiei rmase vduva s nu se recstoreasc, motivnd c nici trupul, nici lumea i nici dorina de a avea copii nu trebuie s mping pe cretin la un asemenea a^t. Cu toate c socotete recstorirea obstacol In calea sfinenie;, admite soiei sale, n cazul n care el va muri, s .se recstoreasc, dar numai cu un cretin150.

T EOLOGIE l V I A A

14330 Pr. prof. D. Stniloae, op. cit., p. 182. 144P Kvdokimov, Sacrament dc Vamour, Paris, 1962, p. 17*), dup Pr prof D Siniloae, op. cit., p. 183. 145Pr. prof. D. S:niloae. op. cit., p. 183. 146Tertulian. Apologeticum, 10-11 i Minueui Felir, Qgtaolu: 5. >5, 6. ambele n trad. rom. de David Popescu. in PSB, voi 3, Bum eti 1931, p. 101 i respecviv 38o i 390; Sf. Vasile cel Mare, Reguli'-* Mdrals 73, PSB. voi. S, p. 187. Clement Alexandrinul, Stromata I i i , I4?s, 3. PSB, 5, p. 185. 147Solie pentru cretini, XXXIH, trad. rom de Pr. prof T. Bodog.te. 153 PSB, vei. 2, Bucu:*eti\ 1980, p. 381. 148Ilerma Pstorul. Porunca I V , 26, 0-10, trad. rom. Je Pr. i) Fecioru, n PSB, voi. 1, Bucureti, 1P84, p. 4:Y5u; A se vedea i Sf. Vasilo re! Mare, Epinola 199, cfrc Amfilohie, 21, PSB. voi. 12. p. 402 u 149Tertulian. Despre rbdare, XII, PSB. voi. 3, p. Sf Vasile cel Marc recomand ca femeii prsita de brbatul ei sa nu se r<*cA<Uoreasc pentru a nr fi acuz iti dc adulter {cf. Matei 5. 23). Epistola 199, ctre Amfilohie, 43, PSB, 12, p. 400; A se vedea i canoanele S, 77 i 80 ale Sf. Vasile. 150Tertuian. Ad uxorem I, vezi Pr. prof. I. G. Coman, rulrologic, voi. I, Bucureti, 1984, p. 156u. Mai tr2iu, sub influent montanist, Tcr- tu)i:in se spline categoric

103

T E O L O G / E l VI A A

Recstorirea, n special a vduvelor, e considerat chiar lipsa de c via vie i de nfrnare. Sf. Ioan Gur de Aur spune c femeia care nu se mulamete cu o singur cstorie i se recstorete arata dragostea fa de cele lumeti, o foarte mare nclinare ctre lucrurile pmnteti. Prima, att ct a vieuit soul a n-a fost impresionat niciodat 3a vederea unui alt brbat; cealalt, chiar si c?jd nu i-a clcat datoriile faa de so i-a purtat privirile i asupra multora" 3>. Vorbind despre cstorie sau feciorie s-ar putea crede c Mntuitorul i apoi Sf. Ap. Pavel ar da ntietate strii de feciorie in faa cstoriei. Analiznd ns mai profund citatele $<Tipturistiee poate observa c e preferat starea de feciorie ca cea mai uoar cale spre mpria Cerurilor (cf. Matei 19, 12), dar cnd au fost adui cooiii in faa Mntui torului. El i-a luat n brae i i-a bine- cuvntat (Matei 19, l i; Marcu iO, 16) i deci indirect a binecuvntat cstoria, cci copii sunt rodul cstoriei, ntemeiat de la erca\ie cu acest scop dup voina lui Dumnezeu (Facere 1, 27; ;>, 2; Marc !' . 6 u). Ch:ar dac Sf. Ap. Pavel recomand starea de feciorii(l Corint ?ni 7, 8) i sftuiete pe cei cstorii s triasc : * .a i cum ar fi necstorii (I Corinteni 7, 20) socotind starea d; jf cioiic o cale mai uoar pentru dobndirea mpriei cerurilor >i \/nc\ in starea de familie o suferin n trup" (I J'orimeni T. 23;. v ii c o -nai mare confruntare cu vicisitudinile vieii, el nu vecie insa n cstorie doar un mijloc de nfrnare n faa poftelor trupeti, cci n timp ce recomand starea de feciorie numete cstoria ^tain mare", asimilnd unirea dintre brbat i femeie prin iama nuntii cu unirea tainic dintre Hristos i Biserica (cf Efeseni 5, <?2). Apologetul cretin Teofil al Antiohiei, n unitate cu textili paulin, nva c unirea primilor oameni n iubire reflect ..taina unitii dumnezeieti 151, iar Sf. loan Gur ce Aur numete cstoria ..chip tainic al Bisericii* 152i chiar chipul hii Dumnezeu insui" Fr a minimaliza frumuseea i sfinenia cstoriei, Sf. P rini au recomandat fecioria era fiind mai bun, n sensul scriptu- ristic: de mai bun cale spre mntuire. Am artat ns mai sus c Sf. Prini s-au mpotrivit cu nverunare tendinelor eretice care dHVrnau cstori*, socotind-o desfru i pctoas. Sf. Ciprian al Oartaginei, dei elogiaz starea de feciorie 153, line s precizeze c porunca pentru cstorie a fost anterioar fecioriei, i c fecioria este numai un ndemn154, iar Novaian nu vede n porunca cstoriei nici o referire la feciorie 45. n faa acuzeioi venite din partea pgnilor, care cutau s defimeze c- sUfia cretin, Aristide clin Atena se opune cu fermitate nvnd c soiile cretine' se abin de la orice fel de desfrnare, trind n curie i sfinenie155. Un elogiu deosebi' al casatorie cretine il ntlnim la Tertulian spunnd c nunta e svrit n Biseric, ntrit ele jertf, asistata de ngeri ea martori, consfinit de Tatl"156, Creatorul universului, care a druit neamului omenesc cstoria, cum zice Sf leali 'Gur de Aur*157, Sf. Prini au nvatat e Dumnezeu a binecuvntat pe primii oameni pentru o unire sfnt, ferindu-i de singurtate158, i hr- -'ndu-le continuri a creaiei prin naterea de copii -0. Ei elogiaz casatori a mai ales prin aceea c subliniaz scopurile ncheierii ei i 1".cearc s pana pe prim plan 'naterea de copii. Astfel,
rerstoririi, asimihdu-o cu un desfru (De mr>- nofc'amia). pe cnd vduva necstor t se roag pentru sufletul souu: decedat (idem, p. 458-459;. kja*torul Herrna, Porunca I V , 32 1-2, admie recstorirea ceor vduvi, dar recomand necstorirea acronisndu-i lui i naintea Domnului mai mult cinste i mure slav*. PSB, vo2. 1, p ^51. 151Ctre Aw:tolv\ Jl, 28. PSB, 2t p. 31 j. 152P.G., LXII, col. 3.17, dup D. Stniloae, op. cit., p. 188. 153 De bona pudiciti'ie, 7-9, dup Pr. prof. I. G. Coman, Patroiogia, voi. 2, p. 163. 15444 D e h a ^ t t u virginum. 23, dup Pr. prof. I. G. Coman, op. cit., p. 109 155Apologia 25, dup* Pr. prof. I. Ci. Coman. patroloyi-, voi 1. Bucureti, 19B4, p. 256. 156Apologia 15, dup Pr. prof I, G Coman, Patroltgia, voi 1. Bucureti, 1984, p. 457. 157Ibidem. 158Pr. prof. D, S'.niloae, op. cit., p. 180.

h A M U . I A C R E T I N A A'/.I

104

Clement Vexnd: inul insist neobosit c scopul cstoriei este naterea de <iti;su159 si considera laitate i slbiciune s nu te cstoreti i s . m : ai copii1,02, deoarece grija de copii i de soie sunt slujiri dc mare pre naintea DomnuluiCstoria i naterea de copii ..Mint bune i spre folosul nostru" 160, cci nmulesc n mod real c;:mi nivnea i dragostei dintre soi 161, prin aceea c le impune o responsabilitate comuna n creterea i educarea copiilor.

159Stromata I I ! , 58. 2. p 212; 79, 3, p. 221; 82, 3. p. 223; 107, 5. p. 2:*-;; Stromata I V , 147, 1, p.20<); Pedagogul U, 83. 1. PSB. 4. p. 278. 160Stromata I V , 147, 1. PSB, 5. o. 209. 161Sf. foan Gur de Aur, Omilia XXXVIII, PSB. 22. p. 52.

108
5 162

T EOLOGIE l V I A A

n acelai sens vorbesc Sf. iustin Martirul ", Atenagora Atenianul r'\ Minuciu Felix i Fericitul Augustin 163 motivnd cstoria numai prin naterea de copii. Sf. Prini nu au admis nici chiar itieca c taina x-.uiviii i naterea dc 1 copii ar fi o ndeprtare de Demne/oa i o piedic n caiea virtuii, cci spune Sf. Ioan Gur de Aur, vorbind despre drepii Vechiului Testament, c ac. fost bine- plcui :i.r Dumnezeu i ci.iar Enoh a rost strmutat de viu 3a cer nainte de venirea Domr-.ului, cu toate c au fost cstorii i au avut copii 164. Naterea de copii mijlocete nmulirea dragostei dintre soi, bucurnd u-se mpreun de rodul csniciei lor, Clement Alexandrinul zicnd c brbatul este coroana femeii i femeia cerc-.aa brbatului, r.ivmele copiii, florile cstoriei, pe care dumnezeiescul Lucrao' le culege din livezile cele trupeti"165. Copiii sunt o piedic n calea egoismului, iar soii prin copiii lor se deschid /a ue iei din jur, fa de societate, contribuind ia meninerea comuniunii ntre oameni ca frai intru Hristos i fii ai aceluiai Printe Ceresc. Sf. Prini, pe lng faptul c elogiaz naterea dc copii, sunt absolut mpotriva ncercrilor de a opri procreerea. In primul rnd nva c naterea dc copii nu este de la om, ci de la Dumnezeu. Sunt condamnai cei care i dispreuiesc soiile pentru c nu nasc copii, cci zice Sf. loan Gur de Aur c nu-i dau seama c totul se datoreaz Creatorului firii, c nici unirea dintre brbat i femeie i nici aitceva n-ar pu:ea face nimic pentru naterea de copii, dac n-a fi ajutorui mini; cele de sus, care deteapt firea spre naterea de fii166 Deci dac procreerea nu este un act in exclusivitate riman, ci dup voia i lucrarea lui Dumnezeu, a te mpotrivi naterii de copii, nseamn a te mpotrivi Creatorului, care a hotrt i bine- cuvntat aceasta In acest sens Clement Alexandrinul nfiereaz in Krm ni foarte duri ncercrile de a ucide cu mijloace rele ftul omenesc, fcut s se nasc prin dumnezeiasca purtare de grij*. Prin avort se elimin no materie complet moart, dar avorteaz o dat cu ftul i iubirea de oameni" Prin urmare mpotrivirea cmului fa de ordinea divin e considerat ue Sf. Prini drept negare a iubirii de oameni a lui Dumnezeu, care l-a creat pe om ca s se nmuleasc i s devin mo- tewtor al mpriei cerurilor, pentru care s-a jertfit Unul-Nscut, Domnul nostru Iisus Hristos. Dup Fericitul Augustin evitarea zmislirii de prunci este caracterizat drept crim mai mrav intr-o sot,e dect intr-o curtezan, cci cinstea conjugal e fcut din castitatea care procreeaz", iar pentru Tcrtuiian mpiedicarea unei nateri este omucidere cci se distruge rodul n formare al mpreunrii fireti dintre brbat i femeie167. Prin urmare este de elogiat grija deosebit pc care soiile i mamele adevrate, contiente de responsabilitatea lor ca fiind chemate s contribuie ia meninerea i perpetuarea neamului omenesc, o acord, nc din timpul graviditii, copilului pc care il poart n cr-ipi l lor i l vor aduce pe lume. Impotrivindu-se procr^orii prin orice mijloc sau naterii de prunci prin practicarea avortului nu numai c omul nu-i ndeplinete misiunea de continuator al Creaiei i mpreun lucrtor cu Dumnezeu, ci aduce o blasfemie Creatorului si legiuitorului su, care la nvrednicit de o aa mare cinste.

1625. Ccicvius. n, PSB. p. 385. 163Confessioner. I V , 2 , trad. rom. de Prof. Mico'.ae Barbu. Bucureti. 1985, PSB. 64. p. 102 164Omilia X X I . IV-V, PSB. 21, p. 251-253. 165Pedagogul I I , 71, 1, PSB. 4, p. 271. 166Omilia X X X V I I I , 2. PSB. 22, p. 32. 167Citate luate dc la Prof. Constan'in C. Pavel, Probleme tiosalx cu privire [rj c^tori* l familie. n B.O.R., 1-2/1967, p. 132, A se v-dea si M MIMU Felix. Solie pentm cretini, XXXV. PSB, 2, p. 383, (are :oune c mamele care recurg . . i avort sunt ucigae vor da sbgbtealfi naintea lui Dumnezeu.

Pe lng naterea de copii, cstoria arc i scopul de tn frnare a poftelor trupeti. Dac/ Sf. Ap. Pavel nu ar fi numit cstoria tain :n Epistola ctre Efeseni, am fi pulul crede c h- prezint corintenilor cstoria numai cu scop de ntrnare. Sf. loan Gur de Aur fixeaz dou motive pentru care a fost instituit cstoria: ^ ..pentru a face pe om s se mulumeasc cu o singur .femeie i pentru a face copii", dnd ntietate primului motiv, deoarece nu antreneaz n mod absolut procreerea, folosind ca exemplu multe cstorii care nu pot avea copii". Iat de ce, zice el, prima raiune a cstoriei este s reglementeze viaa sexual, mai ales acum cnd neamul omenesc a umplut tot pmntul*45. Ins am artat mai sus c el numete cstoria chip tainic ai Bisericii i chip al lui Dumnezeu" 6:, ceea ce nseamn c i el atribuie cstoriei scopul realizrii unei uniri spirituale, potrivit lefcii lu: Dumnezeu", care este mai presus de unirea trupeasc, drept remediu mpotriva unei porniri ptimae greu de suportat. FI consider ins cstoria realizat i fr natere d: copii numai atunci cnd ei lipsesc fr voia soilor, fr intervenia lor uciga. Evitarea procreerii cu voia transform cstoria ntr-un prilej exclusiv de satisfacem a poftelor trupeti, ceea ce duce ia porniri p- cioa.se 168. La rndul su Clement Alexandrinul aeaz in paralel naterea de copii cu infrnarea trupeasc drept scopuri ale cstoriei, c:ci zice el, dup ce ai fcut copii, s vrei s-i nfrnezi plcerile trupeii"169*. Infrnarea poftelor nu trebuie s fie justificat prin dobndirea de copii, ci s fie pus mai presus de toate dragostea spiritual dintre cei doi soi, iar dobndirea de copii s fie un rod al voinei sfinte i cumptate", de a face totul .spre lauda lui Dumnezeu 170. Deoarece Dumnezeu, dorind s-1 scuteasc pe om de singurtate, i-a druit femeia spre ajutor (cf. Facere 2, 18) i deci a artat un <?1 treilea scop al cstoriei ntrajutorarea reciproc. Aceast ntrajutorare e necesar pe tot parcursul vieii. Dac n tineree colaborarea celor doi soi ajut la creterea copiilor, la procurarea celor necesare vieii, odat ajuni la btrnee ntrajutorarea este necesar pentru ngrijirea lor personal, mai ales atunci cnd unul r'ia soi e bolnav171. Realizarea acestui scop al cstoriei presupune existena unei iubiri sincere, dezinteresate i spiritualizate, care rmne mereu vie .i cari.- nu cunoate margini. Chiar dac trupul
107

168A se vedea Pr. prof. 1). Stniloae. op. c/t., p. 19.* 169Stromata I I I 9 24. 1. FSB, p. 197; A se vedea i Stromata I I I , 63. 3, p. 21G; dl, 4. p. 22. 96, 2. p. 230 170Stro??iata I I I , 46, 1. PSB, 5, p. 207; 58, 2, p. 212. 171Stronata ///, 82. 3, PSB, 5, p. 223; 86. 1, p. 225.

7 E O L O G IE l VI A A

do: soi slbete, i pierde din frumuseea exterioar, ei trebuie s rmn ins mereu tineri in iubirea lor, n cinstirea pe care si -o acord reciproc. n felul acesta nu se vor

plictisi unul de cellalt, ei vor rmne mereu tineri, unii n marea tain3 a cstoriei. Sf. Ioan Gur de Aur comentnd episodul venirii lui Avraam n inutul Gherara Spune o frumuseea Sarrei, chiar la btrnee, atta strlucea c sc lua la ntrecere cu virtuile barbetului ei, ... aceast minunata femeie strlucea i prin frumuseea sufletului i prin frumuseea feei" 172. Buna lor nelegere fcea ca s se ngrijeasc unul de mntuirea celuilalt, ca i cum ar fi fost un singur trup. De aceea lund ca exemplu de nelegere ntre? brbat .i femeie, unii prin dragoste, csnicia lui Avraam i a Sarrei, Sf. loan ndeamn femeile s -i iubeasc brbaii nct s nu pun nimic mai presus de mntuirea lor, iar brbaii s-i iubeasc att de mult femeile lor nct, s fac totul ca i cum ar fi amndoi un singur suflet i un singur trup173. Aceste simminte trebuie pstrate i dup moartea unuia dintre soi, cei rmas n via struind prin rugciune i milostenie pentru mntuirea sufletului celui decedat174. I'rin urmare la temelia familiei trebuie aezat iubirea reciprora izvort din sinceritate. Sf. Prini aseamn iubirea dintre vei doi soi cu iubirea intertrinitar, care asigur o unitato indisolubil. Iubirea dintre: cei doi soi nu trebuie s fie numai una trupeasc^ conjugal ci una penetrat i copleit de cea spiritual Numai atunci brbatul poate privi orice femeie i femeia orice brbatj ?r ea privirea lor s fie una ptima. Cstori?! este i trebuie s fie un drum spre spiritualitatea celor doi soi*, ajungnd s priveasc la cei din jurul lor i s-i cunoasc pe toi n dimensiunea lor spiritual. Brbatul rmne unit cu femeia lui, pentru familiaritatea lui cai unicitatea ei, pentru realizare-* sa ca persoan i pentru cunoaterea lui Ilristos prin mediul acestei uniti"'175. Aceste dimensiuni ale vieii umane pot fi realizate numai in cadri l cstoriei, cci numai ea ridic legtura ?ntre brbat i femeie la prietenie i adnc responsabilitate, practic reciproc, !n rare fiecare trebuie s angajeze total" 176. Pentru aceasta Biserica acord binecuvntare cstoriei i Dumnezeu pecetluiete unirea celor do cu harul sfinilor. Sf. Ignatie Teoforul, n conformitate <H textul paulin (Efeseni 5, 20 u), rnduiete ca taina nunii s se fac 1%cu aprobarea ep.Mopn.i'i ca s fie cstoria dup Domnul i nu dup poft" 7j, iar Sf. loan Gur de Aur, combtnd practicile pgne la nunti', cere cretinilor s cheme mai cu cearn preoii o* prin rugciunile i bi k cuvntrile lor s ntreasc unirea ntre soi*, pentru ca s se nmuleasc dragostea lor i astfel vor duce o via plin de bucurii, ntrii de ajutorul lui Dumnezeu"177.
r

173Omilia XLV, in. PSB. 22, p !M0. Aceleai ndemnuri !e Kkirci Sf. Clement Romanul, EptstoUt ctre Corinteni, I. 3, PSB. J, p. 4ri. Sf. Ftnantie Teoforul, Epistola ctre Policarp. V, 1-L\ PSB. 1, p. 188; Sf. PoU&irp al Smirnei, Eylstola ctre Filiperti, 4, 2. r\SB, 1, p. 209.* 174A se vedea Tertnlian, Dc monogamia, X, dup Pr prof. I G. Coman, Patroiogia, vo!. I, p. 459. 175Pr. prof. D. St&ni'oae, op. cit., p. 189. 176Ib'dcm, p. 191. 177Omilia X L V I I I , VI, PSB. 22, p. 166.

172Omilia X X X I I , V, PSB. >1. p. 418

t \\HLIA CRKTINA AZI

Consolidarea unirii celor doi soi se nfptuiete att prin iubire sincer ct i prin respect i cinstire reciproc. Soii trebuie s fie unul altuia ca un port in care s se gseasc refugiu fa de grijile i tulburrile ce vin din exterior. Sf. Ioan Gur de Aur, elogiind cstoria, insist asupra nelegerii dintre cei doi soi. Cnd stc ntre ei pace i iegiuna dragostei*, zice el, toate ie murg clin piin^ cci nelegerea i face mai tari ca diamantul" i ii nal la cea mai nalt strlucire" prin bunvoina lui Dumnezeu178. Dup Tertulian frumuseea cstoriei cretine const n aceea c cei doi soti sunt una n ndejde, una n dorin, slujitori ai aceluiai Sipn. Nimic nu-i desparte nici n trup, nici n duh" i de aceea Mint dna n Hristos i se bucur de pacea Lui r>. Prin taina nunii ce5 doi soi unii n dragoste trebuie s nainteze permanent spre o :r.re sufleteasc ajungnd n starea de a practica i gndi cele sfinte 179. Astfel ei ncoroneaz csnicia lor eu sfinenie, ehivernisin- cl.i-i, cum zice Clement Alexandrinul, viaa conjugal, cci fericirea n cstorie nu nseamn mei bogie, nici frumusee trupeasc ci practicarea virtui:180'. Cstoria poate i trebuie s deven nu numai o piedic n calea dezordinii senzuale, ci instituia prin care omul nainteaz spre desvrire. Ea oprete pe oameni, cum zice Sf. Ioan Gur de Aur oe a se tvli n desfrnri", oferindu-le ajutorul necesar dobndirii mntuirii181. De aceea el pune la temelia csniciei iubirea i deplina nelegere, cci acolo-i adunarea tuturor buntilor, acolo-i pace, acolo-i dragoste, acolo-i vedenia cea duhovniceasc, acolo nu se vede lupt, nici btaie, ninci dumnie, nici ceart, ci toate sunt izgonite, pentru c nelegerea dintre soi, rdcina tuturor buntilor, face s dispar toate acestea"182.

109

17878 Omilia X X X V I I ! , V i VII, PSB, 22. p. 57 i 61. A se vedea i Clement Alexandrinul. Stromota I I I , 01, 4, FSB. 5, p. 222. 17930. Clement Alexandrinul, Stromata VII, 78. 5. PSB. 5. p. 525 180 Stromata I V , 126, 1-2, PSB. 5, p. 290. 1818:. Omilia U X } III. PSB, 22, p. 260. 182Omilia X>.V, III, PSB, 22. p. 130. Aceeai idee este ntlnit i in Omilia X X X I I , VI, PSB, 21, p. 410, atunci este cu adevrat csnicie, cnd cei doi soi se neleg nu numai cnd h merge bine. ci cnd trec prin primejdii. Prin aceasta se vdete dragostea adevrat14.

110

T EOLOGIE l V I A A

Cstoria realizeaz dimensiunea tainei numai atunci cnd ea ajunge la maturitatea perfect a dragostei conjugale"81, deoarece csaloria nu are numai o dimensiune moral, ci mai ales una ontologica, fcnd din ce: doi wun singur trup". Cstoria presupune i o stare de jertf, att a soilor mpreun, ct i pentru creterea si educarea copiilor183, familia cretin dovedindu-se vatr i laborator de educaie nc de la nceput"85. Sf. Ioan Gur de Aur aseamn prinii cu sculptorii renumii, care au creat statui do mare valoare. De aceea el i ndeamn astfel: Daiv osteneala ca s construii lui Dumnezeu minunate statui" 1*. Acest lucru presupune ns mult dragoste, rbdare i mai ales jertfelnicie. De aceea ritualul tainei cununiei include cererea de ajutor adresat mucenicilor prin imnul: Sfinilor mucenici, care bine v-ai nevoit i v-ai ncununat, rugai-v Domnului s se mntuiasc sufletele noastre" In timp ce un so se druiete celuilalt acceptnd toate slbiciunile acestuia, i ia asupra-i crucea", ca semn al iubirii :ertfelnice, conform Efeseni 5, 25 M. Cstoria fiind un act al mplinirii vieii omeneti trebuie s depeasc prin dimensiunea ei spiritual latura uman, umplnd legtura conjugal de sfinenia dat de harul dumnezeiesc, cci legtura tainic a cununiei nu are la baz dragostea ptima ci dragostea jertfelnic (dydjij) Constatnd cu regret existena n prezent a multor familii destrmate, a unui numr uluitor de mare de avorturi sau de copii abandonai, a unei concrete neglijri a educaiei n cadrul familiei, a lipsei tot mai vi/ibile a practicrii vieii de familie fundamentat pe dragostea sincer, spiritual, i o tot mai evident seculariztre a relaiilor familiale, ne dm seama c n multe cazuri menirea adevraui a familiei, restaurat de Mntuitorul Iisus Hristos, care ia redat prin jertfa Sa sensul iniial paradisiac, s-a distrus sau a cunoscut alte dimensiuni periculoase moralei cretine i chiar societii umane, x^stfel de cazuri ntlnim chiar i in cadrul familiilor ntemeiate prin binecuvntarea Bisericii n taina cununiei si cu att moi mult n convieuirile extracretineti. Remediul nu poate fi altul dect a reda familie: dimensiunea de sfinenie i unitate indisolubil revelat n Sf. Scriptur si promovat i aprat de Sfinii Prini.
Pr. lector d r . Nlcolae C H I F A t

FAMILIA CRETINA INTRE TRADIIE I MODERNITATE CONSIDERAII TEOLOGICO-SOCIOLOGICE Asa cum se cunoate, de-a lungul timpului, dar rr.ai ales n ultimele decenii, teologia cstoriei a fost aprofundat ntr-un mod foarte serios. S-a scris relativ mult sub acest aspect, mai ales n Apus, ceea ce este un lucru mbucurtor. Din pcate insa, o anume teologie a familiei n-a cunoscut o aceeai aprofundare din partea teologilor, i acest lucru este cumva explicabil, dac avem in vedere faptul c n sens strict teologic doar cstoria, nu i familia, este c tain. In contextul actual. ntr-o societate industrializata, cnd anumii factori noi au aprut n viaa familiei, cnd nu arareori tradiii:, obiceiurile, sunt asaltate de o lume mai mult sau mai puin modern, uneori aproape agresiv, este fireasc abordarea unei teologii a familiei sub toate aspectele. Familia cretin de astzi se confrunt, aadar, cu noi probleme, motiv pentru care socotim necesar o analiza a rostului si semnificaiilor ei intr-o iume ce se zbate mai mult ca oricnd intre cei doi poli majori, respectiv ntre tradiie i modernitate. Fr ndoial, consideraiile noastre ar rmne incomplete i sterile pe aceast tem. dac s-ar reduce stricto setisu la cadrul teologic de evaluare, fr a ine seama de mutaiile de ordin sociologic survenite la nivelul familiei de astzi.

183 Desp:e funcia educativ a familiei a se vedea mm pe larg In manila! u! de Teologie M a r ui-Ortodox, voi. II, Bucureti, 1<J80. o. 290-300. A se vedea si asist. Constantin C. Pavel, Familia preotului, in OB, 1-2/19KQ, p. 79-86.

1. FAMILIA CRETINA MEDIU AL COMUNIUNII DE VIAA A PKINTILOR l COPIILOR

Convieuirea prinilor, pe de o parte, i a acestora cu copiii, pe de alt parte, este att de strns legat de fiina insi a familie: cteiine, nct orice ncercri de a nesocoti familia sau de a < nlocui printr-o alt form de instituie sunt sortite eecului. Acest lucru apare cel mai pregnant in utopiile sociale aa-zis comuniste", care, prin combinaia lor ciudat de raiune i fantastic, real i ireal, de eshatologie secularizat i realitate colecii- v:st, reprezint o contradicie i o anomalia in sine, cu mult mai nociv dect s-ar prea la prima vedere. nceputurile sau, mai bine zis, surcele de inspiraie pentru asemenea utopii, sunt cu mult mai vik'hi, cunoscnd n continuare o evoluie n timp. n cartea a V-a a lucrrii sale JPoliteia", Platcn schia acea form de stat ideal", in care pentru militari, de pild, orice al meu" si .%al tu* trebuie dezavuat, pentru c nimeni nu posed ceva al su in afar de propriul trup". Gardienii nu trebuie s posede 11 ici case, nici pmnt sau alte bunuri; inclusiv femeile i copiii sunt bunuri comune, aa nct nici un printe nu-i cunoate copilul su, dup cum nici un copil nu-i cunoate propriul printe", ndal <up natere, copiii sunt dui la nre, unde mamele au voie s intre doar pentru un scurt timp spre a se liniti, dar unde ngrijitoarele trebuie s fac toi posibilul ca nici o mam s nu-i recunoasc propriul copii" 184. Sub aceast influen a iui Platon, pe ia nceputul secolului a] XVII-lea, nsui Thomas Campanella schia in lucrarea sa C'wi- tas Soh$u o nou:: ordine social, care excludea familia. In viziunea sa brbaii i femeile trebuiesc ncazarmai i s doarm n hale separate. Pe temeiul unor considerente medicale i astrologi ce, perechile sunt dirijate autoritativ spre procrccre. Copiii cresc n cresc de stat, aa nct prinii i copiii s nu se cunoasc185. Mult mai trziu, prin 1949, G. Orwell ilustra ntr-un mod foarte drastic i ironic fantoma viitoarei societi totalitare, de tip colectivei, care direct sau indirect submina rostul i valoarea familiei cretine: ... Noi im distrus legturile dintre copil i prini, dintre om i om si dintre so i soie. Nimeni nu mai ndrznete s se in- cn ail intr-o soie, ntr-un copil sau ntr-un prieten. Dar in viitor nu vor mai exista nici soii i nici prieteni. Copiii vor fi luai ie !a mumele lor imediat dup natere, aa cum sunt luate oule unei ^'ini... Procreerea va deveni o formalitate realizata anual, asemenea procurrii unei cartele pentru alimente..."186. n locul familiei ar fi trebuit s apar colectivul comunelor" Ni grupelor opionale" \ Abia dup aceca omul s-ar putea considera cu adevrat emancipat". Unor asemenea utopii dumnoase fa de fam'lie, nvtura noastr cretin ie-a contrapus i le va cont rpune ntotdeauna modelul de via i familie cretin, confirmat dc ntreaga istorie ere: tin. Din aceast perspectiv, familia este neleas ca o comuniune indispensabil de via, avnd dou sarcini majore de indefinit, i anume ?4rija fa de necesitile trupeti, materiale ale membrilor ei i promovarea valorilor spirituale, morale si religioase. Aceste dou aspecte sunt inseparabile n planul vieii de zi cu zi a familiei, ntruct structura material a unei familii, a unei gos- poJrii se repercusioneaz simultan i pc planul moral i educaional!
a) Kostul familiei n asigurarea nevoilor materiale

1841. Politela, 4f7 ti-464 d. 185 Civiias Solis, Deutsche Ubers, von J. E. Wessely. Miinchen. 1900. 186 G. Orwell, 1 9 X 4 . Stutga rt. 1950, p. 310 sq.

Din punct de vedere material, orice familie ar trebui s ofere omului, n primul rnd, acel acas", locuina, cminul su. Mai ale:- astzi, cnd majoritatea oamenilor activeaz profesional n medi: foarte variate, uneori departe sau foarte departe de rostul familiei, ei simt acut nevoia unui acas", a unei locuine care i ateapt si le confer incrcdcrea n ci nii, acel meoiu de comuniune de via si iubire. Tot mai muli sociologi i analiti ai familiei sunt dc prere c structura arhitectural a locuinei, a casei, ar irebui s exprime realmente sensul i rostul acesteia, lucru care, din pcate mai ales in marele orae, nu se prea observ. Pornind de la menirea i semnificaia arhitectural a locuinei, ei opineaza c structurarea sau compartimentarea spaiilor acesteia ar trebui gndit in funcie de implicaiile i consecinele ce se resimt n pianul spiritual i mai ales educaional al familiei. Astfel, aceast compartimentare a camerelor ar trebui fcut n jurul unui spaiu comun central. In acest mod, familia va fi neleas ca un tot unitar, ca un tot comunitar, care n acest spaiu contrai de locuit cunoate locul plin de sens al integrrii, ntlnirii ? comuniunii", fr ca prin aceasta s obstaculeze n vreun fel dezvoltarea individual", a personalitii proprii187. Credem c, sub acost aspect, structura arhitectural a multora dintre casele noastre rneti spune extraordinar de muit, mai aie> dac avem n vedere unitatea familiei rneti n general, comuniunea pe care ea o exprim n cele mai muite cazuri i se resimte cu mult mai pregnant astzi dect n czui familiilor din IR.cdhil UT ban. Comuniunea de via a prinilor cu copiii lor vdete o expresie intrinsec n specrial n aceea ce noi numim masa in comun". Este dc- la sine neles c atunci cnd ntreaga familie servete masa in comun, fiecare primete conform nevoilor sale proprii. Copilul, de pild, care din punct de vedere material nc nu produce" sau ctig" ceva, primete tot ceea ce-i este necesar, fiindc, aa cum spunea Sf. Ambrozie, el este socotit de ctre prinii si un dar a! lui Dumnezeu 188. in acest mod, din punct de vedere teologic. n sufletul copilului se nate sentimentul de a fi iubit de Dumnezeu, fr ca ei s aib un merit deosebit in aceast privin. Aceluia care n-a trit niciodat iubirea dezinteresat a tatlui i marnei sale i va fi foarte dificil n cursul vieiicare, \a general dur s cread n iubirea venic a lui Dumnezeu. Peste masa in comun a familiei se preumbl n acelai timp duhul comunitii primite din Ierusalim: ,,.. i nici unul nu zicea c este al su ceva din averea sa, ci toate ie erau de obte... i se imprea fiecruia dup cum avea cineva trebuin". (Faptele Apostolilor i, 32-35). Semnificaia profund i sfnt a mesei n comun n cadrul familiei apare ntr-o nou lumin n ordinea mntuirii. Noi serbm Sfnra Euharistie ca o Cin a Domnului" (I Corinteni 11, 20), care este semnul iubirii reciproce i, n acelai timp, prefigurare i garanie a fericirii cereti, ntruct noi vom sta la mas n mpria lui Dumnezeu" (Luca 13, 2;)). Distribuirea fireasc a mncrurilor la masa n familie se face cu ndejdea ir. Dumnezeu; de aceea nainte de mas se face toic'eauna rugciunea. Sfnta Scriptur numete bunurile materiale un dar al lui Dumnezeu: Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i dreptatea Lui i toate acestea se vor adug i vou" (Matei 6, 113) Atunci cnd acest caracter de dar lipsete, familia ajunge n periccul de a i\ robit egoismului, avariiei, individualismului i lipsei de deschidere i comuniune reciproc.
K A M I 1,1 A C I U : i J \ -l AZI

187R. Gieselmann, Wcrk, 41(1954), p. 85 sq. 8 188Arnb^osius, Luka$'Komvu>nt<ir, I, 29-30, in. Tcrie der KlrcJictivdler Eine Auswahl nach Thei.icn geordnet, Bd. III. Zdsarnmen^esteitt und he- rau:-gegcben von A. lleilmann unYer wissensrhaftlicfcer Mitarbeit von H. Krat. Munchen, 1964, p. 65

114

T EOLOGIE l V I A A

ntr-o familie cretin modern, masa n comun nu reprezint doar locul unde se mnnc mpreun, ci i locul de discuii, schimburilor cie idei, un mediu de comunicare i chiar de educaie prin excelen. In vechime se discuta n jurul focului din vatr. n familiile moderne, deci, locul acestuia a fost preluat de masa n familie. Din nefericire ins, n multe familii, tcerea a luat locul comunicrii, apropierii i comuniunii personale, aa cum se manifestau acestea n primii ani de csnicie. Sptmni ntregi se discul a doar despre problemele profesionale, despre costurile i dificultile zilnice legate de gospodrie. In aceste situaii avem de fapt de-a face mai mult cu o stare de incomunicabilitate, de muenie" provocat i 4e greutile vieii, i nu cu acea tcere" sfnt, cu acea reculegere pe care o trim, de pild, atunci cnd ne rugm mpreuna. Dimpotriv, n condiiil.- unei viei apstoare, constatm o lips de comuniune, care degenereaz uneori n ncordare, fie ea intre tat i mam, ntre prini i copii sau doar ntre copii189.
b) Menirea familiei n cultivarea valorilor spirituale, morale i religioase cretine.

n plan educaional i de formare n general, familia reprezint rea mai important comunitate. ntruct principiul de via al familiei l reprezint iubirea, mai precis comuniunea de via i iubire, din ea izvorte o deosebit for educaional i de formare a personalitii sub toate aspectele, care nu-i are egal in alt parte. Astfel, familia este mediul spiritual n care copilul nscut de mam urmeaz s-i contureze personalitatea sa moral. Fr iubirea matern i patern, in ciuda unei foarte bune ngrijiri trupeti, copilul risc s rmn srac sufletete, aa cum se ntmpl, de pild, n multe orfelinate. De asemenea, educaia presupune comuniune ntre tat i mam. ntr-o societate modern exist ns pericolul ca brbatul s-i piard calitatea i menirea sa de printe" si s devin un strin" in i pentru propria sa familie. Aceasta, ntruct, pe de o parte, i petrece cea mai mare parte a zilei n afara familiei, iar, pe de- alt parte, fiindc in mod aproape automat n asemenea condiii. ignor semnificaia i rostul calitii sale de printe pentru pteprii '-i copii. Tn acest sens pot fi luate i cuvintele Sfntului CCrian al Caita&.'nei, earc spunea : Fii pentru copiii ti mai degrab un iat, aa cum era Tobie. Ofer iubiilor ti (fii, n.n ), nvturi utile i mntuitoare, aa cum oferea el fiului su; in- deamn-i cu insisten pe copiii ti ceea ce i el i! ndemna (pe fiul su).." 190 Ar trebui reflectat mai profund asupra faptului c Sfnta Scriptur, n parabola Fiului risipitor (Luca 15, U-32), prin a fi acas" nelege, de fapt, a fi la tatl su" sau a fi mpreun cu printele su, fr ca prin aceasta, desigur, s nege rostul mamei in viaa familiei. Este cu mult mai grav cnd tatl n-are timp 4* pentru familia sa, pentru copiii si, dect atunci cnd, de piid, nu are bani" pentru ei: Noi ne facem griji pentru averea copiilor notri, nu pentru ei nii. Tu observi ct de absurd c acest lucru? Formeaz sufletul copilului, celelalte se vor gsi de la sine. Dac sufietul nu e bun, atunci banii n-au nici o valoare pentru copil. Dac sufletul e 111 ordine, atunci nici srcia nu-1 afecteaz Dac vrei s-i lai motenire bogie, atunci deprinde-1 pe copil cu obiceiul bun"191, spunea foarte sugestiv Sfntul loan Gura de Aur. Pe de alt parte, brbatul nu poate pretinde calitatea sa de conductor ca pe un privilegiu, ca n religiile necre;ine din antichitate. El trebuie sa i-o ctige printr-o reprezentare demn de im redere a ordinii spirituale i morale. Fericitul Augustin sublinia ml.r-un mod anticipativ faptul c ei trebuie s aib din acest punct de vedere n snul familiei un fel dc funcie bisericeasc", aproape episcopal": ... Pentru Ilristos i viaa venic (printele familiei, n. n ). s atrag atenia, s nvee s sftuiasc, s mustre pc* toi ai si, s dovedeasc bunvoin, s educe. In acest fel, cl va mplini n casa sa o funcie bisericeasc i ntr-o anumit msur, una episcopal, prin aceea c slujete lui Hristos, pentru a fi cu El
189Cf. Johannes ChrysostomUs, HomUlen zum Eph0skrbrtef, 21, Kirchenvter..., Bd. UI. p. G58. 190Cyprian. t'ber yue Werke und Almosen, 16-21. Jbidevi. p. GOG. 191Ibidem, p. 6ft6.
1-2.

in- Texte der

in venicie"
1

192

. De la capacitatea dc a iubi a brbatului nu trebuie ateptat ca el


115

s-. determine pe membrii familiei sale s se simt intr-o stare de dependen de el nsui, ci dimpotriv, s simt c ei contribuie chiar la mplinirea fiinei lui nsui, (.'ci- I completeaz. Contribuia soiei n cadrul familiei, de pild, este de aceeai \a- loare, ns de alt natur, mai interioar i mai continu. De aceea Sfntul loan Gur de Aur inea s remarce: Femeia nu joac un rol mai puin important dect brbatul nici n problemele lumeti si nici in cele .spiritual*. Femeia este capabil s moar de multe ori. dac este nevoie... Fa i poate pstra cinstea, i anume mult mai bine dect brbatul, ntruct pasiunea simurilor n-o mpovreaz aa de tare"1'. Nenelegerile dintre prini resimite incontient de ctre fiecare copil au consecine mult mai grele pentru acesta dect in familiile mai numeroase de odinioar, in care prinii nu reprezentau pentru copil singurele relaii i unicul suport moral. Acest context nu este, clin pcate, suficient evaluat i analizat n pastoraia actual. Practic se are n vedere doar capacitatea educaional rea sau bun a unuia sau altuia dintre cei cloi prini; cei mai frecvent, deficienele comportamentale ale copilului sunt puse pe scama nesincronizrii sau deteriorrii relaiei mam-copil, trecndu-se cu vederea sau neglijndu-se semnificaia cstoriei. Trebuie ins cunoscut faptul c orice csnicie reuit sau nereuit este n dependen de fiecare dintre soi in aceeai msur si c, n toate cazurile, nici greeala individual a unuia dintre soi, dup cum nici virtutea altuia, nu reprezint pentru copil aciunea pian educaional doar a unuia dintre prini, ci a ambilor. Tot ceea ce este bine si tot ceea (re e ru ntr-o familie ii implic pe ambii prini n faa copilului pe plan educaional, i nu doar pe autorul direct. Iubi ren printeasc, de pild; se coreleaz i este determinat de iubirea conjugal, dispariia sau denaturarea ei se repercusioneaz automat i asupra celeilalte. Nu este nici un ctig, ci dimpotriv o pierdere pentru copil, atunci cnd acesta se bucur fie de iubirea paterna, fi? de cea materna n mod separat, cnd el i caut consolarea doar la unul dintre prinii ce au euat n csnicia lor. Opihu reprezint uneori o valoare de semnificaie i expresie individual pentru starea relaiilor dintre prinii si. ( Hiueatie familial es.at reprezint n cele mai multe cazuri consecina csniciilor euate 193.

7 AMILI A CRETINA AZI

642.

192Augustinus. Vorirv.ge liber dus Johtinnes-Evanqe.Vtum, 5.1, 13, Ibidem. p 641-

193 Lexlkon iur Theologic und Kirche, Bd. IV, Freiburff, i. Br., 1960, p 12-13; Cf. J. I^aoroix, Hat ci/e Familie. ver$agt?f Offenburg, 1952.

V. rt primordial conferit de Dumn-v.eu prinilor, ca r."iviir*a lor plan educaional ce decurge clin aceasta, ntm- i mr.n dificulti n societatea noastr moderna, mai ales n- r . 'u copiii i tinerii intr foarte4 de timpuriu n sfera de influen a unor factori extra-familali. i ceea ce complic i mai mult aceasta situaie este faptul c mediul extrafamilial pe care-1 ofer societatea industrializat actual cu referire special la mediul profesional, de petrecere a timpului liber, dar i cel oferit de acord este din punctul de vedere al concepici despre lume, foarte variat si incompacl, aa nct educaia pe care o primesc n afara familiei nu este totdeauna cea mai potrivit. Astfel, odinioar, Sfntul Ioan Gur de Aur fcea o constatare amarnic in acest sens, cu att mai valabili pentra zilele noastre: Astzi, copiii votri cnt cntece fii dansuri proaste, dar nici unul din ei nu cunoate mcar r.n pialm. ba dimpotriv, ei socotesc c trebuie s se ruineze, s ia n batjocur i s rd de psalmi" 194. Referitor la astfel de situaii, prinii au un drept, dar i o obligaie moral dubl. Este vorba nu numai di? dreptul lor firesc i de ndatorirea lor prioritar ele a-i educa copiii n spiritul moralei i spiritualitii noastre cretine, dar n acelai timp i de a determina i desemna acel mediu extrafamilial i acele aezminte i locuri dintre cele oferite de societatea noastr pluralist, care s corespund cel mai bine modului si modelului de educaie i formare pe carr* ei i-l doresc pentru copiii lor. Tocmai de aceea, se cuvine a acorda o importan deosebit acestui lucru, pentru a avea certitudinea c educaia nceput in familie va fi continuat n acelai duh cretin. n plus, nu trebaie uitat c, la vrsta lor, tinerii manifest o anume instabilitate", un neastmpr" inerent vrstei lor: Luai aminte, prini! Educai cu toat grija pe copiii votri... Tinerii au ceva neastmprat n ci, au nevoie d? muli care s-i supravegheze, s-i nvee, s-i educe, s se ocupe de ei, s-i creasc. i chiar cu o aa c: mare trud, ei se las cu greu nfrnai"195. Ar fi ns, pe de alt pai te, cu totul absurd ca n societatea pluralist de astzi s

194l i. Joi an ne* Chrysotomus, Kommentar zum Kotosserbrief, 9, 2, Ibidem, p. 669. 195 Idem. Homilien zum /. Tim ol ficus brief, p, 2, /bfcteifi p. 855.

117

11 TEOLOGIE 7 l V I A A .

F A M I L I A CRETINA A Z I

sc mai promoveze o educaie prin constrngere, o educaie unitar, de tip ideologic, de pild; fiindc din punct de vedere cretin, nu exist nici o educaie neutral. Alunei cnd vorbim de prini ca educatori, nu trebuie neglijat fptui c aciunilc lor educaionale se pot repercusiona si de la copii asupra lor. Ha mai mult dect att, uneori copiii chiar trebuie sa contribuie la educaia, Ia ndreptarea propriilor lor prini: i nu este cel mai mare repro dac avem prini ri, ci dac noi nu ne ngrijim deloc n ce ne privete, pentru a face totul, ca s-i eliberm de ru. Dac vom fi fcut totul pentru mntuirea sufletului prinilor notri, dar ei persista n ru, atunci suntem liberi de orice repro i vin4415. Cea mai buna educaie o reprezint o via fericita i plin de armonie n familie: consideraia reciproc i plin de iubire, fidelitatea conjugal, mprtirea reciproc a necazurilor i bucuriilor, credina i evlavia vie. Atunci cnd venii acas", spunea Sf loan Gur de Aur :ntr-o predic pe la sfritul Secolului IV, s gsii nu numai hrana material, ci i pe cea spiritual..- i astfel, casa voastr s devin o biseric!4*. O zi dup aceea, acelai mare sfnt Printe revenea asupra acestei probleme: Atunci cnd ieri v puneam c fiecare trebuie s fac n aa fel ca i cum casa Iui s devin o biseric, m-ai strigat i mi-ai mprtit Ductiria voastr pentru acest cuvnt.. ns cine primete cu atta bucurie un asemenea ndemn, dovedete prin aceasta c e deja pregtit s-I l pu? < n practici. De aceea, astzi am i venit la predic cu mai mult plcere4415 De asemenea, ntr-o familie si fraii se educ reciproc. n ciuda diferenei ? or de vrst, sex sau temperament, fragii constituie laolalt o comunitate vie, dinamic, in care virtuile, nsuirile buiie, se transmit uneori reciproc. Relaia frate-frate, sora-sor, ct mai ales dintre frate i ser, reprezint, de cele mai multe ori, o relaie dc mbogire spiritual reciproc. nCel mai mare ctig pe caro-1 poate avea un tnr, este s aib o sor. care este apropiat de el ca vrst si mentalitate... In cercul familiei, acolo unde feminitatea se manifest sub forma frietii, ea se prezint ntr-un mod intim, constant i curat din punct de vedere moral44 rf. Chiar dac convieuirea cu bunicii nu este indispensabil pentru structura familiei, ea nseamn totui un ctig sau o mbogire spiritual a vieii de familie, unic n felul ei. Potrivit nvturii cretine, btrneea nu nseamn neaprat doar apropierea de sfritul vieii, ci si apogeul i mplinirea deplin a acesteia. Btrnii sunt, n general, mai linitii, mai nelepi n cele ale vieii i, de cele mai multe ori, mai credincioi i mai apropiai dc Dumnezeu dect tinerii i cei aflai n puterea vieiit8. Din acest punct de vedere, contribuia lor pe plan educaional este major*

mai ales n ceea ce privete pstrarea i cultivarea valorilor spirituale,


118

TEOLOGIE l V I A A .

morale si religioase ale familiei cretine.


2. 1AMILIA CKE1 IN A CELULA" A SOCIETII UMANE

O foarte veche tradiie vede in familie originea oricrei asocieri umane. Deseori, acest lucru a fost de o aa manier neles, nct tipurile social.-* trai mari ar exista in nuce n familie", du pa cum stejarul se ascunde in ghind* 119. Astfel, orice urcu sau scara a dezvoltrii societii ncepe de fapt cu familia, traverseaz apoi evolutiv aceea iv numim grupare social, trib. ajungndu-se in cea- din urm pn ia ceea ce noi azi numim popor i stat. Inv- tara serial cretin respinge ins, in general, aceast prere, ca fiind eronat. Viaa societii, structurat att de bogat i diversificai. nu e cuprind miniatura" n familie. Sate, orae, ntreprinderi. asociaii, universiti, etc., nu pot fi asimilate n acelai sr -. s sub acest aspect, ele nu reprezint nici evoluii ale familiei i ei tipuri de structur familial. Conform nvturii cretine, fa- mi reprezint celula" societii mai mult sub aspect biologic si moral, dei trebuie adugat c i n acest raz expresia celul", utilizat n chip analogie de component organic este, de fapt, doar simbolic. Din punct de vedere biologic, familia este prima celul" sau celula-mam" a societii. Tocmai din acest motiv, un popor in carc cstoria i familia degenereaz i dispar, este destinat mai devreme sau mai trziu el nsui dispariiei. De asemenea, i sub aspect moral-educaional, familia e considerat n mod justificat o celul" a societii, ntruct n familie se pun bazele educaiei, n familie ncepe dltuirea" sufletului cretin, familia este cea mai abilitat component a unei societi pentru a practica aceast c.rt* suprem, care este educaia: i totui nu exist nici o art mai mare dect educaia. Ce s-ar mai putea compara cu evoluia armonioas a sufletului i dltuirea inimii unui tnr? Cel ce stpnete aceast art, acela este de departe un artist mai desvrit dect toi pictorii i sculptorii"196.

196 Johannes Ch:ysostomiLs, Mattlu'ius-Kommevtar, r>9, 7. i a . Texte tI e r Kirchenvot. r..., Bd III. p. 668.

Atunci cnd familia nu mai reprezint temelia societii, primul ioc al educaiei i culturii, consecinele vor fi depersonalizarea .i pierderea oricrei individualiti. Toate acele virtui sociale, fr;'i de care nici o societate nu poate supravieui, omul si le nsuete clin famile: iubirea de pomeni, consideraia fa de acetia, caracterul -sociabil, dreptatea, solidaritatea, capacitatea de a fi asculttor, dar i de a dispune etc. Din acest motiv, Sfntul Ioan Gur de Aur avertiza nc din secolul al IV-lea asupra nevoii absolut imperioasa ct a aeza totdeauna la temelia educaiei copiilor Sfnta Scriptur- Vrei s ai un fiu asculttor? Educ-! de la nceput prin sfaturi n certarea Domnului! Nu socoti inutil s asculte Sfnta Scriptur... S nu spui: Asta e doar pentru clugri; nu voi face totui un clugr din el! Nu e necesar ca el s devin clugr! ... Tu trebuie s faci un cretin din el! ... Fiul tu are neyoie, d&ei, de S f n t a Scriptur ca de i>n antidot ... Noi le punem la ndemna (copiilor, n. n), cele mai bune excmpie, atunci cnd ii ndemnam 'a citirea Suntei Scripturi din cea mai frageda copilrie" Ca a soneta\Yi umane, mYna e supusa, sub asj>eetu\ fizic al problemei, desfacerii" sau dezintegrrii" ei Astfel, o dat cu bucuria legata de faptul c fiii notri cresc, se maturizeaz, apare i amrciunea legat de apropiata desprire de ei, care ine de nsi fiina familiei. Insolubilitatea este valabil doar pentru cstorie, nu i peniiu fanvlie. n special familiile urbane moderne au in ele ceva efemer. Dac familiile rneti rmn i locuiesc uneoii secole de-<i rndul n aceeai curte, n acelai ioc, aa nct proprietatea, gospodria familiei, supravieuiete fr ntrerupere, tie la o generaje ia al Ja, familia modern urban iu schimb este ntemeiat pentru ca, de multe ori, dup cteva decenii s dispar iaivi. Maturizarea ueptai a copiilor ins nu trebuie s degenereze intr-o nstrinare sufleteasc. De asemenea, aceasta nu irebuie s insc-mntze o ruptur aductoare de suprri, conflicte, ci dimpotriv, o cretere a individualitii plin de altruism, generoas in iubire si nelegere. De aceea, Fericitul Augustin numete familia o pepinier a societii"197; Dumnezeu n-a druit famiiiei posibili taiea ce a se nmuli doar pentru ca cei rposai s aib urmai, ei i pentru ca cei vii s aib tovari do via. Se ntmpl, firete, nu arareori ca att tatl ct i mama s se opun ca copiii lor s devin independeni de ei. in ceea ce-1 privete pe tat, motive i.;- mai sunt nc probabil i astzi cele patriarhale. In ce o privete pe mam, exist pericolul ca ea s vrea s-i ataeze copilul ntr-un mod exagerat, mai ales atunci rnd e vorba ue singuri;' copil i n cazul cnd tatl lipsete, aa cum se ntmpl in situaiile n care mama e necstorit, e desprit sau vduv. Asemenea legturi prea puternice, dar mai ales prost cultivate, sc i'-percu? ior:eaz, nu de puine ori, n mod negativ in csn.cia de mai trziu a acestor copii, ntruct ataamentul loi sufletesc fa de so, respectiv soie, ntmpin o serie ntreag de obstacole la nivelul incontientului. n alte situaii, prinii ncearc si rein acas pe copiii lor deja maturizai, mai ales la tar. din motive Ton ornice, ntruct ei reprezint o bun for de munc pe lng prini. Desigur, din punct de vedere cretin, legtura (ic comuniune, apropierea sufleteasc dintre copii i prini trebuie continuata i Gup separarea lor. dar, in acelai timp, trebuie s se in seama i de faptul c fiecare om reprezint o creatur a iui Dumnezeu cu caracter distinct*3, fiecare i are personalitatea sa care trebuie s -e dezvolte ca atare, bineneles n spiritul valorilor cretine familiale in care s-a nscut i a crescut. Rolul i semnificaia profund religioas i moral familiei s-,i diminuat ns n ultimul timp n multe tvi, mai aha apusene. Prima consecin s-a resimit mai ales n plan demografic. Dar in secolele trecute, cauzele erau de natur medical, n ultimul secol ele sunt, de foarte multe ori, de natur moral. S-a diminuat sau. n anumite pri, chiar a disprut funcia morai i religioas a familiei cretine.
197Augusiinui, De Civitatc Dei, Lib. 15, c-16, II. 0:i,
I AMIL!A CRETIXA AZI
119

Pn la nceputul evului industrial, ca o consecin a indicelui de mortalitate ridicat mai ales la sugari i copii n ciuda numrului mare de nateri, numrul populaiei Europei a rmas mai mult sau mai puin constant. Este adevrat c un control al naterilor n aceast perioad era un lucru aproape necunoscut, aa nct n prima jumtate a secolului al XlX-lea populaia Europei a crescut de la 187 mii la 266 mii. iar n a doua jumtate de la 266 la 400 mii. locuitori. Spre sfritul secolului XIX s-a cunoscut o nou faz n aceast privin, care poate fi socotit tipic i pentru prima jumtate a secolului XX. In timp ce indicele de mortalitate s-a diminuat, s-a diminuat .i numrul naterilor. Sub acest aspect, cauzele sunt multiple, ntre altele de natur economic, social, cultural, spiritual, moral i religioas. n prezent se constat o anume declasare" sociala, din pcate, a familiei cu muli copii. Exist astfel multe familii fr copii sau cu cel mult 1-2 copii. La nivel naional, conform datelor furnizate de Comisia Naional pentru Statistic, ce s-a ocupat cu ultimul recensmnt al populaiei din ara noastr, lucrul acesta apare evident i ca fiind foarte ngrijortor. Rezultatele definitive ale recensmntului din 7 ianuarie 1992, date recent publicitii dc Comisia amintit:*, arat c populaia Romniei198 era, la acea dat, de 22.3j0.03f) locuitori. Fa de recensmntul precedent, din 1977, populaia rii a crescut n medie pe an cu 83.000 locuitori, respectiv cu un ritm mediu anual dc cretere de doar 0,4 la sut. Dcsigur, aa cum spuneam, motivaia acestei realiti ngrijortoare de la noi, ca s nu mai vorbim de rile apusene, uncie ea se prezint chiar mai rau, este foate variat. ns dup prerea noastr, una dintre cauzele majore o constituie, cu siguran, i degenerarea familiei cri "Mine, dispariia valorilor spirituale, morale si religioase ale acesteia.
i. CONCEP re AA-ZIS MODEKNF" PRIVIND FAMIIJA N GENERAI. I CASATOHIA N SPECIAL

120

7EOLOGiE I VlA A

E ndeobte cunoscut faptul c, n legtur cu denaturarea i criza spiritual vi rmral prin care trece familia ca instituie in societatea actual, se aduc tot felul de acuze: numrul tot mai crescnd al divorurilor, creterea masiv a numrului avorturilor, diminuarea accentuat a funciei familiei, rcirea relaiilor dintre so, soie i copii, etc. Odat cu sporirea independenei i libertii familiale pe plan intim, aa cum se manifest acestea n multe familii astzi, familia n sine devine extraordinar de vulnerabil. Propriu-zis, orice ins pericliteaz familia atunci cnd subordoneaz relaia intim propriului su arbitru i atunci cnd refuz s-i asume ca misiune realizarea sensului familiei. Consecina cea mai negativ o reprezint in aceast situaie, desigur, degenerarea relaiilor conjugale, abuzul sexual, etc.25. Trebuie recunoscut astzi faptul c o neabordare pe mai departe a problemelor conjugale n toata complexitatea lor, inclusiv a celor legate de relaiile trupeti ale soilor, o evitare a lor ca i a consecinele lor pe plan moral asemenea unui tabu, ar ?i o mare eroare clin partea Bisericii. Imaginea familiei de astzi trebui? pre- zerital i analizata conform realitii, dintr-o perspectiv cretin, dar fr menajamente, fr a ne rezuma doar la ceea ce cu? ideal. Realitatea familial de astzi este o realitate a semenilor notri, indiferent de imaginea ei, bun sau rea. A o evita nu nseamn aiiccva uect a ir"isa uneori rul s se extind i mai mult. in Apus exista aproape un consens general in lumea cretin, constnd n faptul c subaprecierea problemelor intime conjugale in istoria cretinismului, reducerea lor la un platonism uneori prea idealist care a ptruns :n Biseric n primul rnd dc la Fericitul Augustin ncoace, ne mpinge napoi spre o antropologie dualist, care separ ntr-o manier ncbiblic trupul dc suflet 2*. Astfel, de pild, in Evul Mediu, relaiile trupeti erau socotite ca ceva necurat, impur. Cnd era vorba de soi, aceste relaii erau, intr-adevr, legitimate pe jumtate prin sacramentali La tea Cstoriei dar numai in msura n care ele
198 Datele au fost publicate Li Ev. zilei", vineri, 4 febr. 1994.

serveau procrerii de urmai i ca o concesie la slbiciunea omeneasc. Ilustrativ pentru aceast situaie este, de pild, canonul X Sess. XXIV al Conciliului de la Trident, n care cel ce ar susine c n-ar fi mai bine i mai fericit s se rmn in feciorelnicii i necstorit dect a se cstori 4* trebuie neaprat excomunicat* din Biseric27. Viaa conjugal s-:i schimbat totalmente n prezent* comparativ cu aceea din societatea preindustrial. ntr-o societate deschis ca cea de astzi, sexualitatea, de pild, nu mai ine seama dect cu greu de legile moraiel cretine, iar n anumite medii nu mai cunoate nici un fel de bariere. Pe de o parte, viaa conjugal de astzi s-a umanizat i personalizat, iar pe de alt parte se contureaz tendine curente inumane i apersonale. Consecin a unei atmosfere propice create de literatura pornografica, de unele reclame tendenioase in acest sens, dar i datorit anonimi tii i mobilitii rezultate din urbaniz-iroa accentuat, viaa conjugal a devenit n multe cazuri mult prea liber, conducnd uneori la divor sau promiscuitate. Unii analiti occidentali crora s ibscriem n mare parte consider c libertinajul contemporan reprezint consecina subminrii i evitrii unei evaluri i unui rspuns prompt din perspectiv cretin Totui, dincolo de cauze, acest fenomen este tot mai prezent astzi n multe ri, iar mai recent chiar la noi. El se coreleaz, dup
25. Lexikon f u r Theoloyie und Kirche, p. 12; C f . DTV-Loxiko in 20 Bn&en, Bd. V, Mannheim. 1992, p. 221 sq. 26. Vezi H.G. PShlmann. Ehe und Sexualitat in Strukturwandel un^- rer Zeit, in: O. 8H>cr Eh*, Zeii zuh Antwori, Kcuksrriten-Vluyn, 1988. p. 30-31. 27. H. Denziotfer, A. Schonmetzer, Enchiridion Sytnbolorum, 33. Aui\.% 1965. is:o.

I'AVIUA CRETINA AZI

121

124

T EOLOGIE l V I A A

flm^a noastr, si cu viziunea anticretina a unor sociologi ocei- imuli, care nu fac altceva dect sa pericliteze foarte serios va- Biuwa moral cretin a familiei, sensul i finalitatea ei. Astfel, Artto Piack, de pild, opina c orice cstorie 11ar fi altceva dect un moment al dragostei*428. El ncerca s-i justifice aceast prere ntr-o manieri aproape pueril, i anume prin aceea iii ^orice lucru de care dispui n orice moment", dup un timp ii pierde farmecul suu 29. Relaiile conjugale sunt degradate nu arareori, cum ar fi de pild n morala James Bon, doar ia nivel strict fiziologic, Ia nivelul oricrui bun de consum, i n acest fel omui, creatura naional a lui Dumnezeu, este obiectivat i depersonalizat. Pe aceast linie se nscrie, de pild Hertrand Russel, care afirma c relaiile trupeti intre soii sau oameni in general, sunt o necesitate fireasc, asemenea mncrii i buturii* 199f ca i Alex Confort , care susinea c pudoarea e tot att de puin o virtute ca i subnutriia*200. Aa cum se observ, e evident aici depersonalizarea omului, reducerea lui la nivelul bunului Ue consum, aa cum apare in pornografie, aceast plag a oricrei morale. Un alt moment depersonalizant i dezumanizant al familiei n generai i omului n special o reprezint acea paradoxal constrngere* la i spre lilxTtinaj in aa-numitul nostru ev post- pudic*. Ne gndim aici la reaciile maselor mediocre de oameni pe care rapoartele Kinsey le-au declanat in America in relaiile sexuale. Dup prerea lui H. Schelsky, n at este rapoarte nomia* morala s^ deduce ntotdeauna din facticitatea biologic 14 ca i cum totdeauna un fapt sau o realitate biologic presupune i impune automat norma m o r a l n aceste rapoarte este%; i trebuie" suni, de fapt, confundate; facticul primete putere normativ Statistica moral a devvnit, in realitate, pentru oameni* moderni, dirijai din afar, dup principii exterioare lor, ca o norm moral, mai precis dictatura lui se*, n sensul c dac a.i se ntmpl, nseamn c aa i trebuie s fie*. Statisticile de evaluare, sondajele, devn criterii, norme. Noiunea de dictatura a indecenei* cu care Consiliul KD aprecia deja n 1964 aceast situaie nu este, deci, aa de nepotrivit201. Tn aceast constrngere* la i spre libertinaj i n norma ci vi ta tea facticului se exprim, de fapt, o criz mult mai profund a secularismului modern: ignorarea moralei cretine a familiei si a canonului* valorilor sociale. Pornind de la cele subliniate mai sus, un alt aspect negativ astzi ar fi o anume concepie necretin despre familie i cstorie, privite en o convenien anulabil, iar apoi secularizarea i relativizarea lor, punerea lor sub semnul ntrebrii prin forme noi de as.-.-zis convieuire liber*, zdruncinarea lor prin apariia n mas a divorurilor, era dispariia principiului vinoviei din noile norme oe drept n unele ri occidentale, privind divorul

199Cf. B. Russol. Ehe und Moral, (1929), 1951. p. 193. sq. 200A. Comfort, Der aufgeklrte Eros, iiG4, p. 123. 201H. G. P6hlmannf loc. cit., Ibidem, p. 32-33.

123

i \HILIA

CRETI SA AZI

Cstoria, de pild, e pasa tot mai mult sub semnul ntrebrii in muhe ri europene apusene, ca i in S.U.A., ea e socotit o monogamie constrngtoare", o nsuire a trupului", o ordine caracteristic Evului Mediu" i o structura feudal" predeniocra- tic, Exista analiti care ncearc s acrediteze ideeu c, de fapt, cstoria i familia ar fi o consecin i un re/.vAluw. aV rupresmiVri bisericeti", care continua s mai acioneze pn astu/.i 3j Legat de aceasta, ii. Schulze, de pild, ncearc s demonstreze chiar faptul cu experiena ar confirma, chipurile, contrariul: Nu supravegherea i controlul..., na ponderea tradiiei dau temei consimmntului n legturile erotico-ccnjugale de durat; e vorba ma< degrab de materuror- istoriei obriei umanei Mai ales n Occident tinde sa ia amploare o asemenea form de eon vieui re" ;ja-/is liber", care nu-i propune ca finalitate cstoria in sine, ci se dorete o alternativ la aceasta. De regul, aceasta forma de convieuire e neleas ca o legtur intre brbat : femeie pe o perioad limitat de timp, excluznd orice Tain a Cununiei. In a .'este caruri avem de-a face cu o relaie public intre cei doi, avnd chiar pretenia unei legitimiti morale i sociale. Aceste forme de convieuire liber" au crescut mulc ca numr in ultimele decenii n Apus, dar mai ales n rile scandinavice i n S.U.A.202. Exist nu puine voci n Occident care cer o recunoatere juridic a acestor forme de convieuire, alturi de cstorie 33. Motivaia adus n acest sens este variat: evitarea consecire'.or juridice i costurilor unui divor, dezamgirile.cc decurg dintr-o cstorie euat, antipatia fa de orice obligaii i legturi constante i definitive, individualismul, adversitatea fai de orice form de instituie M. Josuttis, de pild, atac Biserica pentru faptul c ea ar ine la modelul de cstorie ca form exclusiv de parteneriat pentru configuraia social" i pentru c n-ar fi de acord i cu alte forme in acest sens, cum ar fi de exemplu legturile libere"203. O discuie cu Josvtiis pe aceast tem ar fi, practic, imposibil din punct de vedere cretin, fiindc formele de relaie conjugal pentru el nu sunt de origine di'in, nu in de Sfnta Tain a Cununiei, ci oiuu de origine uman i, prin urmare, sunt infinit de "ariabile20411. Ringeling apreciaz i el c formele de convieuire liber" pot fi legitime din punct de vedere moral, ins dac ndeplinesc condiii' si sensul de instituie, dac se manifest ca o form de comunitate obligatorie, despre a crei durat de timp nu se discut in mod expres, a crei obligativitate se ntemeiat, n primul rnc),

202W. MuUer-Frwonfes, Tendenzrn zur Vi<rerhi'tC/iu?i(j nichtthrtir.ebensgeTneinuchaftcn., in ZEE, 24, 1980, p. ~>o sq. 203 M. Josutiis. Zur Ehe-I'olitik in der EKD, in: Euheol, 42. 1!>82, 204p. 28(J *q.

cher

126

TEOLOGIE l V I A A

pe calitatea persoanelor care acioneaz moral 205. Acesta este, practic, un #emei care

nu numai clin punct de vedere cretin, ci chiar prin sine nsi se contrazice. Ringeling pretinde pentru asemenea relaii deschise*, care nu au nimic de-a face cu fam'lia i cstoria cretin, protecie juridic*206 n acelai timp, el ncearc s argumenteze, din perspectiva unei morale situaioniste discutabile, care nu se orienteaz dect dup normativi tatea schimbrii sau evoluiei factice a corn mgerii populaiei, i nu dup legea moral n sine. in cele din urm. ncercm o abordare succint i a binecunoscutei terapii a cstoriei*207, frecvent practicat n ultimul timp in Apus si cu destule consecine in planul moral al familiei. Amintim in acelai timp c < filosofic a fericirii" teorie att de vehiculata f;ctzi in Occident oriental strict spre realizarea de sine, cu caracter individualist, reprezint una dintre cauzele crizei spirituale a csniciilor din zilele noastre. Tn S.U.A., de pild, eueaz fiecare 2-a cstorie, iar n California se ajunge chiar pn acolo incftt or'ce cstori* nseamn mai devreme sau mai trziu divor 208. Hvrberl von BorchA6, descrie cum toate ateptrile l dorinele de fericire sunt ndreptate spre cstorie, iar atunci cnd aceasta nu reuete s le ndeplineasc, se ajunge la o adevrat teroare a fericirii". Potrivit acestui autor, n America ar exista tendina de a face din fericire criteriul suprem. S.U.A. sunt singura naiune din lume care a prevzut ntr-o lege fundamental ca un drept al omului realizarea fericirii", pursuit of hapiness"; a fi nefericit e mpotriva Constituiei. Atunci cnd cstoria nu trece de acel aa-zis test al fericirii", ea rmne doar o experien, pentru c urmeaz desprit ca i ncercarea anei noi cstorii. Rata crescnd a divorurilor nu e evaluat ca o decdere moral, ci ea o receptivitate pentru devva: ,.Tu trebuie fii fericit, altfel ai pierdut ocazia ele a tri* Fiecare trebuie s vad si s experieze el nsui cum se realizeaz fericirea deplin. Daca nu reuete cu acest so sau partener, va ncerca cu un altul. Iar atunci cnd cineva totui ine la cstorie, ca la singura instituie abilitat din punct de vedere moral pentru convieuirea oamenilor, aceast aa-numit filosofic a fericirii", de care se face atta caz, il conduce pe om la o poligamie consecutiv si spre o degradare depin a ceea c? cstoria i familia nsemneaz din punct de vedere cretin4'. In aceast filosofie a fericirii" avem de fapt de-a face, aa cum opineaz muli analiti, cu cea mai serioas provocare la sensul i semnificaia familiei i cstoriei cretine. Ea influeneaz i psihologia i psihoterapia n ceea ce-i propun acestea, ba mai mult

20541 Ibidem, p. 277 sq. 206H. RingeSiiv. Freie Lebcnsgcmeinsc.luiften in der Sichi e'Xiwjells- cher Soziatethik, in: ZKE, 24, 1980, p. 147. 207Ibidem, p. 148. H.G. Ptfhlmann. Ehc und..., op. cil., p. 51-32. 44. Cf. T. U Schfl'l. Eheberatung-Konkrete Svelsorge iri Familie und Crmrindc. 1983. 208 L Ei bocii, Ehe und SelbstverWlrkltchung, in: O. Bayer (Hrsff.), op ciU p. 70-71.

dect att n anumite metode psihoterapeutice de tip umanist* transferate in ultimii ani din SU.A. spre Europa 44 gsim o filosofie a vieii" corespunztoare. Prin popularizarea acestor me- lode terapeutice i nenumrate lucrri, ca i prin numrul r. >L mai crescnd de antrenamente pe grupe* 209, sc ajunge de fapt la o L-loc nesemnificativ influenare a concepiilor despre via, despre familie :n general, mai ales in cazul pturilor sociale superioare. FHti Perls, iniiatorul terapiei personalitii", a formulat chiar ca un credo" fHosofia vieii ce st la baza metodei sale*; &u mi triesc viaa mea, iar tu i-o trieti pe a ta. Eu nu exist n aceast lume ca s-i ndeplinesc dorinele tale, dup cum nici tu nu eti aici ca s te conduci dup mine. Tu eti tu, iar eu sunt eu nsumi, bac ne-am ntlnit, e un lucra frumos, iar dac nu, nu se poate schimba nimic" 210. Firete, e just c pentru a ajunge la o evoluie dc sine, pentru a se manifesta ca un sine" distinct de ceilali, eul" propriu trebuie s se deosebeasc de semenul su. Totui, axioma lui F. Perls oglindete clar un individualism i un egoism exarcerbat, aduce n prim plan fericirea individual ca idee predominant; orice om este indiferent fa de semenul su, care, ntr-un anume fel, nu-1 completeaz, aa nct, in armonie cu el, s ajung la o mai mare reali/are i mplinire propriului su eu"211.
4. CONSIDERAII GENERALE DIN PERSPECTIVA CRETINA

AMt bl A CRETINA AZI

125

Unii analiti occidentali ai familiei se ntreab tot mai mult n ultima vreme aa cum s-a putut observa mai sus dac nu cumva cstoria, ca temei i fundament al familiei, nseamn moartea'* iubirii, dac aceasta nu conduce la un fel de banali/are, la o obinuin i desuetudine, fiindc, n fiina ei, iubirea se vrea a fi ceva spontan, nou, permanent. Cu toate acestea, noi am spune c, in nici un caz, cstoria ca i familia in sine nu e ceva static, ci un proces dinamic. Din moment ce una dintre caracteristicile fundamentale ale omului este aceea de deschidere, de comuniune, dc- nnoire, din moment ce n cstorie i n familie se realizeaz tocmai acest lucru, respectiv caracterul de fiin comunitar a omului (Facere 1, 27), nseamn c nsi cstoria c un proces de nnoire, de deschidere, de comuniune; Atunci putem vorbi de o adevrat csnicie cnd ntre soi exist o asemenea armonie, cnd ea este aa de strns i cnd ei se leag printr-o astfel de dragoste... Acolo unde domnete o asemenea armonie, acolo exist tot ceea ce este bun. Acolo exist pace, acolo domnete dragostea i bucuria du- hovrticeascd"**. Adevrata cstorie este deschis spre noi posibiliti, este o ar" mereu nou n fiecare zi, ea il descoper pe so mereu nou, ea este, aa-zicnd, mereu nou n el i cu el, ea devine un fel de aventur 4 * cu caracter pozitiv. Acest caracter dinamic al csniciei, aceast comuniune nnoitoare se evideniaz cel mai pregnant n nelegerea ei ca dialog (Facere 3, 18-23). Cel mai mare peruci pentru familia din zilele noastre nu este att divorul, spun analitii, ct plictiseala, indiferentismul, non -comuniunea reciproc, i/olarea. Trivialismul unei cstorii apare acolo unde dispare caractere! d- ,,tain 44 al acesteia (Efeseni 5, 32), acolo unde apar.* libertinajul. Iubirea nu moare 44 In orice csnicie, ci in csniciile de rutin. Cstoria nu e doar instituie, ea este i tain dumnezeiasc i eveniment. Iar caracterul ei evenimenial este presupus de cel instituional Tn general, e foarte greu de vorbit de o csnicie sau o familie ideal. In csnicie trebuie pornit totdeauna iari de la capt; csnicia supravieuiete i capt putere (lin i prin iertare, aa cum ne sugereaz Sfntul (rigorie cel Mare; Trebuie s ndemnm soii, ca tot ceea ce nu le place unul la altul s suporte cu rbdare i, prin ncurajare reciproc, s-i fie unul altuia ue ajutor spre mntuire. S209Fentru critic, vo/.i N Luhmann, !.ie}>e ah Passion, 1982, p. 2llsq. 210Citat dup WZM, :*3, 1980, p. 70; cf F iVr s u. a. Gestalt-I kcrapic, Lebensfrcude und l:(:ts6nllchkcUsentjaltungf 1981; U. Kibach, Eh* und Sc?- bstverwirklichuvg, in op. cit., p. 71 sq. 211Pentru critica, cf. J. Wilf, K<teviH\tition, 198f> p. 15, sq; U. A. Pervn, Pcrsvnlichkcitslheoricu, 1931, p. 24*1 sq., 294 sq ; M I.as:?hf Dos ZritaUer des N'irzissismus, 1980, p 235 sq; VI. Theunissen. Selbstverwirklichtini und .4?- Igemeinkeit, 1082; U. Ribach, Ehe und Selb*tvi>vunr,V?ehuu?/, op. cit., p 70 sq.

126

a scris deja: Purtai-v sarcinile unuii altora i ia vei mfJlni legea lui Hristos". Legea lui Hristos este dragostea: aadar, atunci i urmm lui Hristos i mplinim le#ea Lui, cnd mprim de asemenea cu plcere bunurile noastre i cnd purtm cu iubire povara grcalelor semenilor notri"212. Cstoria neleas ca o comuniune personal de via i iubire, ca fain dumnezeiasc, aa cum apare ea n Noul Testament, contravine din punct de vedere moral relaiilor extraconjugalc ca si schimbului de parteneri" n cazul convieuirilor libere", care transform soul sau soia n simple obiecte. De aici i sublinierea n Noul Testament a monogamici familiei: i vor fi amndoi (dyo) un trup. Aa nct nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a mpreunat Dumnezeu, omui s nu despart" (Matei 19, 5-6), lucru care corespunde ntocmai sensului ei vechitestamentar (Facere 1, 27; 2. 18.24). Cstoria nou-testamentar implic necesarmente c reiaie subiect-subiect, nu o relaie subiect-obiect. neleas n acest modt ea este automat o legtur stabilit prin puterea harului lui Dumnezeu, o legtur indisolubil, exclusiv i obligatorie pentru toat viaa (Matei 9, 5-6).Ct de necondiionat i radical e acest principiu al fidelitii conjugale pentru toat viata, ni se arat n Predica de pe Monte: C oricine se uita la femeie, poftind-o a i svrit adulter cu ea in inima lui" (Matei 5, 28). Relaiile o\tra-conjugale reprezint un mare pcat (Galateni 5, 19; Efeseni T., 5; I Corinteni 6, 9), clar i o nclcare a legmntului conjugal realizat prin Sfnta Taina a Cununiei. i n Vechiul Testament, la nceput, cstoria era neleas ca un legmnt de fidelitate cu caracter exclusiv i indisolubil (Maleahi 2, 14-1 fi; Facere 2, 24), reflectai n dragostea irevocabil a lui Dumnezeu fa; de poporul Israel. ^i te voi logodi cu Mine pe vecie44 (Osea 2, 21). Caracteristica csaloriei este i aici venicia ii, dup cum foarte sugestiv avea s sublinieze i Sfntul loan Gur d Aur, artnd indisolubilitatea ei, indiferent de necazurile si problemele pe care ie implic: . asator i a sau necstoria este la ndemna noastr dar nu i ceea ce urmeaz cstoriei: noi trebuie s suportm robia, chiar dac vrem sau nu. De ce? Pentru c n-am ales-o dc* la nceput in necunotin de cauz, ci am cunoscut bine drepturile i legile ei i noum aezat n mod voluntar sub jugul ei"213. Din moment ce cstoria este o tain dumnezeiasc a comuniunii ele iubire ntre soi. acea iubire care se druiete soului dup modelul lui Hristos (Efeseni 5, 25), este de la sine neles ci orice cstorie" ncheiat doar pentru o anumit perioad, orice aa-zise cstorii dc prob", cstorii colective" cu caracter pro- miscuitiv. aa cum le ntlnim astzi n anumite medii i locuiri, sunt excluse din punct de vedere moral. Aceasta, pentru c n ele relaia subieet-subiect devine de fapt o relaie subiect-obiect. In astfel de asex ieri lipsete nsi esena cstoriei, acel agape", care presupune o iubire necondiionat i nu o face pe aceasta dependenta de anumite condiii, care nu las fr o finalitate moral absolut marea tain" (Efeseni 5, 32), care .slujete celuilalt i nu doar pe sine nsui, care ofer i nu ia214. O cstorie de prob este; propMu-zSs, o contradictfo in adiecto"215, o contradicie n sine nsi.

TEOLOGIE l V } A A

212Gregor der Gross<\ Pastocalregel, 3, 27, in: Texte aer*.. Bel. IIJ, p 591. 213 Johannes Chrvsastomus, Vom jungfraulichen SUwde, 3!\ IL ml Texte der..., Bd. UF, p. r>!)!>. 214C>G. H. G. HShlmanr, Ehe und..., oj;. eit. p. 42. 215 Jan Milic Lochman, Wegtveisung dur f'reiheit, 1979, p. 10>; H. G. Fohlmann. Ibidem.

Referitor la astfel de forme cie convieuire liber", trebuie subliniat nc o dat c, in sine, cstoria ca i familia nu slujete coar realizrii de sine in mod individualist a unuia dintre soi, ci realizrii de sine n comuniune a ambilor soi. Grania realizrii oului meu propriu reprezint, de fapt, realizarea i mplinirea de sine a propriului meu i o t . lucru care in formele de convieuire liber" este neglijat. Aa-zisele convieuiri libere4* se afl ntr-o contradicie totala cu Sfnta Tain a Cstoriei din Noul Testament i Tradiia Bisericii, ntruct prin ele agape* este separat de eros" i de relaia conjugal in general, dei acestea sunt inseparabile. O asemenea relaie de convieuire se transform ntr-un fel de cstorie-obiect", n cadrul creia coi doi parteneri doar se probeaz 44 reciproc e\cluzndu-sc orice comuniune personal. Convieuirea soilor n urma Tainei Cununiei nu trebuie s devin un fel de calcul", de simplu contract 4- la nivel de subiect-obiect, ci o comuniune de via i iubire izvort din puterea harului lui Hristos, adevratul svri tor al acestei Sfinte Taine. De a:eea, Fericitul Augustin sublinia att de frumos importana respectrii legmntului cltoriei, ca ternei al unitii familiei pentru toat viaa; Fiindc dac nu-i ii legmntul (cstoriei, n. n.), nu vei fi ceea ce ai fi rmas, dac n-ai fi fcut nici un legmnt. In cazul mai de pe urm n-ai fi dect mai puin bun, dar nu mai ru. Acuvi ns, dac ... ai nclca legmntul lui Dumnezeu, ai s devii cu att mai lamentabil, cu ct mai fericit vei fi, daca

127

TEOLOGIE l V I A A

l vei respecta" 58 . nainte de orice, n accste forme de convieuire liber", omul ncearc s ia pe cont propriu, n propria sa regie, ceea ce Ue fapt numai Dumnezeu poate conferi (Marcu 10, 9). Cstoria n sine e un dar al lui Dumnezeu, e o ordine stabilit doar de Dumnezeu (Marcu 20, 9), si nu o simpl ordine omeneasca, pe care o reglemen teaz omul dup propriile lui legi. i numai aceast legtura de origine divin i confer libertatea, adevrata libertate de care are nevoie, pentru a nu fi distrus prin egoism, respectiv libertatea pentru cellalt i fa do sine insusi n cazul aa-n urnitelor forme de convieuire liber", ca o alternativ propus n Apus la cs torie, este vorba, dori, de pierderea sau neglijarea dimensiunii transccrcli-ntale, divine, :-. acesteia, familiei i a societii contem porane in general. Pe de alt parte, ntrebarea care se pune acum este aceea privind semnificaia, rostul i sensul iubirii dintre soi ntr-o fa- mi' V, dmtr-o perspectiv cretin, mai

ales comparativ cu ceea ce nseamn ea n aceste forme de convieuire liber" practicate, dup cum s-a vzut, mai ales in Apus. n primul rnd, ea nseamn fidelitate, credinefoie, dup modelul legmntului dintre Dumnezeu M om, cate reprezint un moment al ncrederii, al fidelitii (Ma- leahi, 2, !."> sq.). Iubirea fr credincioie rmne pe mai departe supus crosului mpreun cu el momentului, ef emerit ii. Ea nu cuprinde i nu strbate ca un fir rou ntreaga via a omului, a soilor, plin de bucurii i dc necazuri, atractiv, dar i inatraciv, plin de tineree, dar i de btrnee, etc. Abia in fidelitate, iubirea si: manifest ca adevrat iubire conjugal. De aceea s-a si spus cei nu iubirea n sine constituie fiina csniciei, ci acea iubire izvort din harul divin, exprimat prin fidelitate i filtrat prin i clc-a lungul anumitor crize ce apar 60. n acelai timp ins, sensux fidelitii si ncrederii nu trebuie restrns doar ia fidelitatea conjugal; ea vizeaz voina i efortul permanent ac a mprti experienele proprii mpreun cu soul, de a depi mpreun conflictele. pentru a proteja csnicia i familia de un anume vacuum sau 'ieztwtere. Astfe'., Sfntul Ioan Gur de Aur afirma: E uor s ducem o via curat doar clac dorim acest lucru cu adevrat i ndeprtm de la noi tot ceea ce e primejdios in aceast privin, ins dac ne lipsete voina, atunci ua i poarta le st deschisa tuturor viciilor.. Ca atare, totul depinde de voina sau lipsa acesteia din partea omului. De aceea, cndva vom primi rs- plai sau pedeaps"61.
58. Aup.ustiniib, Bricf an ArmcnUirius und l*ullna, 8-0. in: Trxte der..., Bd 111. p. 631. *'. Cf H. G. PoKmann, Ehc und..., op. cit., p. 51. ou. cf. G. MiilIer, VerantwortUches Leben, 1973, p. lo7; H. G. Pohlmann, F.h. und.... O.TJ. cit, p. 65-66.

128
61.

TEOLOGIE I V I A

Johannes C u ysostomus, Homilien zum I, Tkessalontcherbrief, 5,4, in: Texte der.,

Bd. III. 569.

Fidelitatea presupune o disponibilitate permanent spre iertare i spre un nou nceput- Ea este de neconceput din punct de vedere teologic fr aceasta disponibilitate spre iertare, ntruct doar iertarea reciproca presupune deschiderea spre celalalt, comuniunea cu el, trecerea peste orice iei de nenelegeri, atunci cnd acestea apar. Prin urmare, aceast fidelitate nsemneaz, n cele din jrrn. dragoste responsabil reciproc. Aceast dragoste responsabil include ntreaga via n aceea cc desemneaz noiunea dc iubire conjugala i familial. Iubirea ciintre soi devine comunitar atunci cnd fiecare dintre soi e pregtit s mprteasc viaa sa cu cellalt i s existe pentru cellalt, fr ca prin aceast existen s-1 ngrdeasc pe cellalt, s dispun cumva do el n sensul negativ ai cuvntului. Fidelitate i dragoste conjugal nseamn c eu sunt, de asemenea, oricnd pregtit ca, din responsabilitate pentru cellalt, sa renun la ceva, chiar dac din punct de vedere personal acest ceva reprezint pentru mine foarte mult216. i tocmai n aceasta const de l'apt, caracterul de comuniune, dar i dc jertf al familiei cretine. Din aceast perspectiv, jertfa aceasta nu nsemneaz frustrare, ci dimpotriv, mplinire, cretere spiritual, comuniune. Referitor acea aproape obsesiv ^filosofic a fericirii", ca si ia profilul ciudat al aa-numitelor forme de convieuire liber", putem spune c aici avem de-a face, de fapt, cu o variant modern a concepiei romantice despre csnicie, dezvoltat pe fundalul modelului biocibemetic al autoreglrii, in care semenul sau soul este, in cele din urm, schimbabil. Atunci cnd el nu mai poate ndeplini dorinele i ateptrile soului su, are loc un proces psihic de desprire ce se regleaz de la sine i apoi de unire cu un aii partener. Dac acest model de gndire se asociaz cu o filosofic a fericirii" de tip vulgar, atunci rezult de aici un model de cstorie" sau, mai bine zis, convieuire de tipul armoniei hedo- r.iste, ir care soul sau soia nu mai sunt n realitate considerai ca persoane de sine stttoare' 53. Soul apare doar ca o completare <i mea nsmi. Privit din punct de vedere teologic, unui asemenea mod ti de gndire ii lipsete iubirea comunitar, grija pentru cellalt si responsabilitatea reciproc. Dac ne gndim c cu asemenea probleme antropologice fundamentale se oreleaz i metodele terapeutice moderne, desigur c ne putem ntreba. n mod justificat, n ce msur asemenea metode pot realmente i serios vindeca i reface o rel.iie conjugal, familiali, etc., distrus. Dr faptul c o terapie pune in mod clar in centru dialogul, discuia nu nseamn neaprat c n acest dialog e vorba realmente de ntlnirea cu soul i de nsnloirca relaiilor dintre oameni. Dialogul poate n astfel de procese de comunicare sa fie, de asemenea, utilizat exclusiv ca mijloc pentru a veni spre sir.c iri'sui, pentru a-i realiza, pur i simplu, propriul eu, sine, prin comunicarea cu ceilali. In aceasta situaie, dialogul ar reprezenta un mijloc terapeutic-, iar partenerul ar rmne, n cele din urm, doar un mijloc pentru realizarea sinelui meu propriu. Pe aceast linie se in >crie de fapt terapia dialogului" de tip individualist, c terapie rare, Jup cum se observ, e orientat, n cele din urm. pre realizarea individualist de sine61.

216Cf. U. Eibach, Ehe und..., op. cit., p. 65-66 !

Sv.b acest aspect, din perspecciva cretin ortodox, este limpede ncercarea
i'AMiUA CRETINA AZI
129

psihologilor occidentali de a contrapurte acest tip ft 217 terapie a dialogului" Tainei Mrturisirii sau Spovedaniei. Tnir-un vacuum spiritual creat de Bisericile protestante prin ne'recurioaterea adevratei meniri si semnificaii a acestei Taine i a celorlalte, consecinele nu mai pot fi absolut deloc o surpriz.
Pr. lector dr. iVicotoe ACH1MESCU

217 4. Ci. pentru critic. I.. A. Pervin, Perstinlichkeitstheorien, p. 244 sq.; U. Eibnc-h. Ehe und..., op. eit., p. 72-73.

PKEMISKI.E REUITEI CONJUGALE 218


Pornind dc la adevrul, plastic exprimat de cunoscuta maviin oriental, potrivit creia familia seamn cu o cetate peniru care unii lupt sTi fie primii nuntru, iar alii se /bat s gseasca o ieire din ea, sper c este lesne de neles ca aceleai gnduri pe care doresc s le exprim n acest spaiu pot avea valori si efecte diferite Ia cititori diferii. Astfel, dac ele ar putea fi receptate cu interes de tinerii prc- maritali, pentru care cltoria este, s zicem, un fel dc terra in- cognita", pentru oamenii n vrst, cu o bogat experien conjugal, izvort din una sau mai multe descoperiri" i deseleniri" re asemenea pmnturi'", sau, cu alte cuvinte, care au verificat pe propria lor piele gustul i culoarea fericirii" conjugale pledoaria mea pentru nelegerea tainelor" acestui fenomen poate fi apreciat ca superflu, ori o nenoleapt forare a unor ui deschise, n pofida unei posibile receptri inegale a acestor gnduri consider totui util evidenierea

premiselor fundamentale ale reuitei in cstori? i impUcii consecinele pshosocio-culturce ab> ignorrii (ic&Kfqra.

Contrar unor opinii simpliste, cstoria este ur fenomen com plex i amplu disputat din variate perspective soci al-spirituale, ntruct spaiul, relativ limitat, de care dispun, numi permite s prezint, fie i succint, istoricul evoluiei mariajului de la stadiul rpirilor, la cel a! comercializrii fetelor i de aici la etapa actual A necesitii respectrii consimmntului reciproc al candidailor la mariaj, m mrginesc s menionez c acelai fenomen, al cstoriei, a fost vzut de diferii crturari fie predominant optimist. f ie precumpnitor pesimist. Dac un optimist, cum a fost publicistul romn P. Pndrea, opineaz c la cstorie mireasa sper c mirele va fi ur. Adonis, Hercules i Aristoteles, iar mirete ateapt s gseasc n mireasa lui o soie ideal, o amant pasionat, i o mam tandr, pesimiti, cum a fost, bunoar, crturarul francez Picer, consider c orict de prudeni ar fi mirii, evoluia cstoriei lor va urma, inevitabil, cursul invers al cunoscutelor pri ale Divinei Comedii a lui Dante Aligheri, adic ncepe cu Paradisul, contir.u cu Purgatoriul i sfrete cu Infernul. Dar pentru ca familia s poat depi asemenea concepii i respectiv evoluii nereal iste i dramatice i mai ales starea de criz pe care o traverseaz ea in prezent este necesar s vedem care sunt principalele premise bio-etice ale succesului n cstorie. Din

multitudinea premiselor ce condiioneaz reuita unei cstorii apreciem c cele mai importante sunt urmtoarele dou categorii: premisele natural-biologice i premisele social-etice. 1 / remisele natural'biologice. Orict ar parc de absurd socot c o prim exigen de care trebuie s in seama cei care candideaz Id mariaj const n realizarea unei cstorii lunerogame, (adic ntre sexe diferite) i nu homogame (intre persoane de ace- a*.- sex). De ce subliniez aceast cerin ? Pentru c, in pofida progresului spiritual al umanitii, suntem, din pcate, martorii sporirii numrului cstoriilor anormale, aberante ntre homosexuali i ntre lesbiene (adic intre brbai, ca i ntre femei), ale cror consecine sunt extrem de grave: periclitarea existenei familiei tradiionale; curmarea funciei sale de perpetuare a speciei t iriofie etc. Exprimarea acrestei ngrijorri este motivata ndeosebi c legalizarea acestor cstorii in diferite state occidentale; de ro- . i-uiaterea lor dc ctre papalitate; de intenia celor aproape un milion de homosexuali i Isbienc din ara noastr de a obine aceleai drepturi a. A doua exigen de acest gen, care dei nu este nou se observi totui c T I U rareori este ignorat, o constituie necesitatea respectrii corespunztoare a acestui moment din viaa omului. Dac, de exemplu, cstoriile la vrste mai mici dect cele acceptate iega! (ex. fete de 11-13 ani i biatul de 14-16 ani) nu ofer garania
218 Informarea tiinific necesar pentru predarea cubului, SocioUtyia i legislaia familiei, studenilor anului IM. Secia de Asisten Social, dc n Fac. de Fiosofie-X?niv. AI. I. Cuza" din Iai, mi-a prilejuit cunoaterea unora dintre principalele cauze ale agravrii cri20j familiei din ara noastr. Sub semnul acestei motivaii (inclusiv a preocuprii de a iniia organizarea unor Cabinete de Asisten Social ProfamiliaUi. In marile centre oconomic-o- rulturac ale rii noastre), am elaborat i prezentat o Comunicare la Se Viu - nea tiinific anuala, JZlLBLE ACADEMIEI IEENE", din oct. 1WTC, al crei coninut este cuprins n arest text pe care l dedic t:u plcere studenilor mai sus invocai i cu deosebire celor care vor gfl^i t.n el ceva folositor pentru reunita mariajului lor.

unor produi umani normal dezvoltai, mariajele con trac tatt- mat trziu dect
1 EO LOG 1E I V I A A

vrsta normal pot avea alte efecte nedorite Doua nu se par a fi greelile ce se ntlnesc mai frecvent pe acest plan. Prima consta in iresponsabilitatea cu care unele primrii din mediul rural acord dispens de vrst, prin oficierea unor cstorii ntre parteneri cu vrste ce suni. cu mult mai mici dect cele legale. Cea de a doua const n absena nelepciunii celor ce se cstoresc la vrste mult naintate cu intenia de procreere a copiilor, sau neleg greit dreptul do a-si planifica momentul mplinirii acestei funcii biologice, prin amnarea procreerii spre vrsta lor de pensionare cu inerentele i nedoritele consecine bio-psiho-socio culturale. in tine, dar nu i n ultimul rnd. dintre alte premise naturl- biologice ale cstoriei mai menionez i pe cea referitoare la starea sntii celor care candideaz la mariaj. Dup cum sc tie Certificatul medical pentru cstorie este menit, intre altele, s kviie mariajul ntre persoane purttoare ale unor maladii uor transmisiile (ex. sifiiisu*, tuberculoza etc.). Trecnd peste faptul regretabil c se mai ntnesc uniti sanitare (ex. Circumscripiile sanitare teritoriale etc.), sau unii slujitori ale acestora care nu ma- n; fest .suficient responsabilitate in eliberarea unor asemenea Ceruficaie, voi observa c acestea nu cuprind n controlul medical

.riial si alte informaii importante privitoare la viabilitatea organismului


V AM IU A CRETINA AZI

fiecruia, dintre cei ce candideaz la cstorie. M gndesc, nainte de toate, la necesitatea controlrii i prevenirii vii:>ri!or rn :ri asupra pericolului de a fi sau deveni victime ale SDK!. care, ciup cum se tie, se transmite cu deosebire pe calea raportului sexuai. Am apoi in vedere faptul c progresul geneticii evideniaz ct de grave pot fi urmrile neevitrii unor predispoziii ereditare negaiv \ Absena unui conturi genetic (cel puin pentru acele perechi de tineri care doresc s aib copii) este cu att mai de neneles cu ct nc naintea fundamentrii tiinei geneticii se cunotea posibilitatea transmiterii de la o generaie la alta att a caractelor pozitive ct i a celor negative. Dou exemple sunt mai frecvent invocate n literatura d? specialitate. M refer mai nti la ca/.ul pozitiv al famttwi Voit Baeh. Printre descendeni; acestui german de profesiune brutar, care i-a abandor at aceast meserie, pentru cea de muzician i in primul r ind a eelur clei fii ai si se numr, de-a lungul a dou generaii, 57 de autori de opere muzicale, inclusiv celebrul J.S. Sach, cu ale sale preuite creai ca: Paxieaglia, Clavecinul bine temperat, Oratoriul de Crciun . a. Cel de al doilea exemplu, care evideniaz imperioasa necesitate a controlului genetic nainte de cstorie, se refer la posibilitatea transmiterii unor caractere deosebit de grave peniru societate. Am n vedere o fost ceretoare alcolic din mediul geo- demografic englez, de fa care au rezultat de-a lungul a ase generaii. pe.ste 800 descendeni, din care 700 au fost condamnai pentru diferite delicte penale (dintre care 342 de alcolici, 127 de prostituate i 37 de criminali periculoi). In condiiile in care i n prezent avem printre noi purttori ai unor asemenea nedorite moteniri ereditare m ntreb: nit-s nare mai puin costisitoare cheltuielile pentru controlarea i curmarea la timp unor astfel de tare biologice, decut acele cheltuieli necesare pentru reparaiile implicate de efectele lor pgubitoare i dureroase> suportate de familiile, afectate i colectivitile sociale din care fac -parte? Iat de ce, recunoscdincolo de inacceptabilele salo implicaii rasiale, valoarea i actualitatea teoriei eugeniei, fundamentata de antropologul englez Fr. Galton (18221911). care recomand factorilor do rspundere s nu precupeeasc nici un efort pennu a mpiedica pe idioi, nebuni i (sau) purttori ai unor grave 6ol incurabile ie a da natere unor urmai degenerai, C2 devin inevitabil o ade^iat povar pentru societate. Dar utilitatea deosebii a a controlului genetic premartal este motivat mai ales de rezultatele cercetrilor tiinifice contemporane. Iat cteva dintre ele: exist peste 1000 boli ereditare; poate 4% dintre nou-nscui dc pe glob sunt purttorii unor mutaii cu efecte detrimcntale; cel puin doua milioane de dublu-masculi (adic acei care au un cromo- zon Y suplimentar) sunt predispui unor comportamente antisociale :<i.m. d. Pot oare viitorii prini, ca i instituiile de asisten profamilial s rmn indifereni n faa unor asemenea concluzii tiinifico? II. Premisele social etice. Dintre multiplele exigene de acest gen, a cror respectare concur la reuita n cstorie, voi meniona doar cteva. De.;u are mai mult un caracter psihologie dect sociologic trebuie recunoscut adevrul c succesul n esatoric se ntemeiaz in primul rnd pe iubirea reciproc a partenerilor, deoarece cum spune G. brileanu Dragostea e temelia neclintit pe care se poate cldi o csnicie moral fericit" De ce subliniem accr-t adevr? Pentru c, din pcate, i n zilele noastre se ntlnesc nc destule cstorii care sacrific dragostea pe altarul cultului banilor, a dorinei de avere. Or. precizeaz autorul Adelei", un amor cu ct e mai bestial, adic cu ct are mai puin element suflete sc, cu att sfri te rnai degrabr ntr-adevr, silirca unei fete si se cstoreasc cu un brbat pe care nu-1 dorete poate fi asemnate cu un viol. Dar dac violurile despre caro se scrie destul in presa contemporan: sunt accidentale cel despre care vorbesc este legalizat prin cs^iori^. menit a fi permanent, ceea ce este desigur inuman M odios.
O aii importan premis social-etica a cstoriei o constituie nevoia unei profunde cunoateri reciproce a partenerilor ce -rspira la mariaj. Cunoaterea spunea Emerson

133

134

este antidotul lomeni* Kvident, numai o bun cunoatere a ^celuilalt", uoate c rm<: indoielile i temerile celor ce vor s-i uneasc viaa prin r.raiorie Satisfacerea acestei cerine presupune iixa'.nte <Je toate cunoaterea statutului \ocial al celuilalt" sub raportul naionalitii. religiei, instruciei colare, a naturii i gradului de calificare profesional, i, firete, o condiiilor materiale strict necesare existenei cotidiene, cum sunt: locuina, sursa de venit, etc.

Dei ar putea prea superfluu, se cuvine menionat, n contextul acestei cerine, faptul c experiena dureroasa a mai multor casatorii destrmate arat c viitoarele soii nu vor putea s-i afirme independene lor economic dac nu vor aduce ca Mzestreu in familie o bun pregtire profesional ntr-un domeniu sau altul al activitii intelectuale sau fizice. O diplom este adeseori chezia independenei i demnitii personale a fiecro-a dintre soi i cu deosebire a soiilor. Dar cunoaterea reciproc nu se poate reduce la acestea. O importan deosebit o are cunoaterea fie i pariai a particulari tailor psihosotio-

culturule ale celtfialt".

Deoarece satisfacerea acestei cerine este deosebit de complex i anevoioas, apreciez c ar fi folositor pentru candidaii la mariaj dac fiecare din ci s-ar asigura de cunoaterea a cel puin civa indicatori caracterologici, pe care i-am formulat !a cererea unor tineri interesai n acest sens. Ce ar fi deci de vorit s aflm t-i este specific celuilalt*? 1. Precumpnirea pasiunii pentru munc i nu pentru 'oisir sau petreceri; 2. Precumprarea tendinei de a fi* n raport cu tendina de Ma avea". 3. Precum pani rea spiritului de altruism i nu a celui de
egoism

4. Precumpni rea spiritului de conciliere i compromis i nu a celui de ur i rzbunare. 5. n fine, precumpnirea sentimentului de responsabilitate ruine i nu de indiferentism i insolen in raport cu propriile imperfeciuni i ndatoriri sociale; ndemnul de cunoatere cu prioritate a unor asemenea particulariti caracterologica izvorte din ?<>n' \n()erca. multiplu r?
rijicat(, c partenerii ideali pentru c&smci? ;irlnesc mai curnd printre cei cti caracter dect printre cei care sunt doar

inteligeni. Dac este util cunoaterea tainelor" succesului n cstorie, crecl c lot att de important este i contientizarea consecinelor ignorurii lor. Justeea acestei opinii este confirmat dc cel puin cteva observaii; creterea numrului divorurilor, al abandonurilor familiale, ca i cel al handicapailor fizici i mai ales a celor sociali; scderea simitoare a natalitii romnilor, in favoarea celei a unor minoriti naionale, cum este, de pild, cea specific iganilor, care prin prolificitatea lor deosebit amenin s devin majoritar in tea. 50 de ani; transmiterea la urmaii notri a unor grav boli sau tare ereditare etc. Gravitatea acestor consecine conduce inevitabil spre asemenea stri i tendine ca: scade pgubitor de muit autoritatea familiei; se accentueaz ruptura dintre familie i societate; sporete povara economi co-financiar a societii pentru repararea efectelor nedorite ale cstoriilor neinelept realizate etc. Pentru curmarea sau reducerea efectelor dramlice ae crizei Crnii iei clin ara noastr esle imperios necesar ntreprinderea nentrziat a unui complex de msuri, n cadrul crora aciunile social-economice s fie organic conjugate cu cele de ordin socud- educaiw. ntre primele msuri care ar putea contribui la mplinirea acestui obiectiv un rol nsemnat pot avea cel puin cteva, cum sunt: reorganizarea actualului sistem de eliberare a Certificatelor medicale, n raport cu progresul cunoaterii tiinifice i mai ales cu exigenele unor moderne controale medicale premartale; modificarea corespunztoare a Codului familiei pentru restabilirea autoritii acestei importane instituii; nfiinarea unui Minister sau a unui Departament special al familiei (pe lng unul sau altul dintre mi ni stei ele existente) menit s asigure nu numai buha sa funcionare. dar i o mai eficient legtur dintre aceasta i societate; organizarea experimental n centrele judeene i marile

i'4/tf/LM CRETINA AZI

135

localiti urbane a unor tabinete de asisten social profamiiiai, menite s realizeze anumite cursuri de 'sociologie i legislaie a familiei pentru tineretul premarital . a. Acionnd n acest sens, societatea romneasc \ a reui s ciirmeze sau s reduc simitor efectele unor grave imperfeciuni manifestate in constituirea familiei din ara noastr C ci, aa cura obteiv psihologul francez, Lucicn Seve: Unul dintre paradoxurile epocii actuale esle c pentru a conduce de pild, un automobil, trebuie s treci nite probe destul de severe, in timp ce otiurai copiilor, alegerea unui so sau modul de viaii sunt lsate, n ceea ce privete esenialul, la liberul arbitru i la discreia ignoranei a milioane de oameni, care, foarte adesea caut! zadarnic un sfat sau ajutor n tot soiul de false practici...". Paralel cu asemenea aciuni, consider c este util sporirea < forturilor societarii n sensul unei minime pregtiri social-spirituale a tinerilor pentru cstorie. Meditnd asupra responsabilitilor ce i le asuma cei care ceresc s se cstoreasc am ajuns la cteva concluzii, a cror cunoatere permite, sper. evitarea n mare msur a unor mariaje nelerio te. Presupunnd c cei mai interesai n acest sens sunt tinerii mi ngdui s Ic adresez asemenea ndemnuri:

136

TEOLOGIE l V I A A

Nu confundai fenomenul dragostei cu impulsurile instinctului sexual; Nu acordai mai mult atenie frumosului fizic dect celui de ordin spiritual; Nu subordonai n chip absolut sentimentele de dragoste intereselor materiale i nici invers; Nu confundai virilul cu grosolanul (la biei) i nici emanciparea cu neruinarea (ia fete); Nu uitai (atunci cnd nu cunoatei bine pe cellalt"), c-i mai nelept s acceptai ideea schimbrii uneia sau mai multor prietene (respectiv prieteni) dect s fii nevoii s schimbai una sau mai multe soii (respectiv soi), dup ce au aprut copii' cu problemele lor; Nu ignorai, in fine, adevrul c poate nicieri nu este mai important ca n aJegerea partenerului de via, s iubii cu judecat i s judecai cu pasiune. ntruct in cstorie important asie nu numai dragostea, ci i nelepciunea, voi invoca, n final, dou preioase experiene conjugale. ntrebat dac e bine sau nu s te cstoreti, Socral.e ar fi rspuns: Dac ai fericirea s gseti o femeie cumsecade, poi deveni un tat panic de copii. Dac ns te nsori cu una, cum este Xantipa mea, nu-i rmne dect s te dedici filosofici". nvnd probabil din aceast experin, ca i din propria sa cstorie B. Franklin, a lsat urmtorul sfat: Tinere, f ochii mari pn la cstorie, dar dup aceea las i pe jumtate nchii" !
Pr. dr. Vasile C. CIOCARLAX

FAMILIA CRETINA IN MEDIUL URBAN PROBLEME I PERSPECTIVE Nu este indiferent timpul i locul in care triete o familie, pentru c att timpul ct i locul au caracteristicile lor (cultur, '.radit.ii, obiceiuri, spiritualitate, condiii geografice...), motiv pentru care se impune a analiza atent a tuturor datelor care pot sf1 inr.utMv-rrv^ familia. Secolul XX a adus in plan tiinific realizri deosebit jie va- loroctse pentru progresai omenirii, dar tot acum cele do ca rizboaie mondiale au zdruncinat lumea. n plan ideologic fascismul i comunismul au pervertit contiine i au deturnat rezultatul descoperirilor tiinifice spre c! :s- uc.p~re, dominaie i dictatur. ultimii am a: btrnului secol XX nregistreaz noi mutaii ir.' aproape toate demen'ile, dominant fiind o stare general de criz: spiritual, economic, social, politic, filozofic. Renvierea idealului pgn grec dc umanism in perioada lenateiii care a pus omul i nevoile sale imediate n prim plan, neglijnd aspiraiile spirituale a avut ca rezultat rsturnarea ierarhiei valorilor, cu grave consecine pentru relaiile interumane Prin exacerbarea valorii personalitii, omul a czut n egokrVi fa ele semenul su. n plan tiinific i filozofie se mani fest f ot mai mu!:, respingerea ideii de Dumnezeu; omul devine tot mai ncreztor n forele sale, uitnd do pronia divin.
* **

Mutaiile uroduse n anul 1989 Ja noi n ar dttoare de inaii sperane la vremea aceea, au adus o oarecare desctuare si libertate, dar consecinele acestor mutaii se resimt deocamdat negativ n toate domenii ic vieii. Peste tot au aprut

fenomene 'ie i:riz izvorte din privaiunile materiale sau din frmntrile politice. Omul este tot mai mult marcat de grija zilei de mine asupra creia planeaz incertitudinea; pentru foarte muli oameni acumulrile materiale n dauna celor spirituale tind s devin singurul scop. Transformrile produse n domeniul vieii spirituale sunt de o deosebit importan: cderea regimului comunist totalitar, an ti religios ca i perspectiva unor vremuri n care manifestarea vieii religioase si spirituale n general s aib libertate, au fcut s apar o serie de noi probleme. Omul a cptat un mare dar care ns nare s-1 mpovreze: libertatea nu nseamn numai posibilitatea alegeri', ci nsemneaz i asumarea responsabilitii. Acum se vorbete despre o perioad de tranziie n economie, dar ele fapt ca viu ocolete nici gndirea omului. Tocmai ne-am izbvit. de un retfi'n care fcea presiuni asupra credinelor i care nega existena lui Dumnezeu; deci societatea noastr primind acum darul libertii, pstrea/ vrnd nevrnd i ceva" din vremurile trecute. Instituiile oficiale afirmau drept singur concepic tiinific ate'smul, n timp ce Biserica era obligata s-si desfoare activitatea numai n locaul de cult. i chiar i acolo cu mari restricii. Urmele laa: .219 n contiine se mai simt, nc nu s-au ters.
*

Alturi de timp, locul unde triete o familie prin condiiile pe care le ofer poale s-i influeneze viaa. Chiar dac diferenele dintre sat i ora tind s se micoreze, totui satul rmne loctil obiceiurilor i tradiiilor frumoase i cu mai mult statornicie in credin Oraul ofer coli, posibilitate de studiu si informare ue i istruire, de distracie, locul de munc, numeroase oosbiiitti de manifestare a personalitii umane. EI este ns si o caj can pen'ru c n acelai moment atrage prin diversele moduri dt distracia. atrage prin i in cercurile i grupurile cu diverse interese si credine obscure i imorale. Ziarele, revistele, radioul i televiziunea au i ele o puternic infitien asupra omultri i mai ales cnd din dorine exclusiv mercantile se pun ;i faa cititorului idei incitnd la ur, sexualitate, prost gust, dorin de navuire i dominaie.
*
*

I?rol?Jema cea mare cu care se confrunt omul in general este criz spiritual, rcKpitarea de Dumnezeu i de trirea cretineasc. Aceast ndeprtare de Dumnezeu face s se piard frica i cu a tai mai mult iubirea de Dumnezeu. In snul familiei, aceast criz poate s capete valenele unei catastrofe, mai ales c ea este grevat pe o acut criz economic i pe srcie, care alimenteaz o stare deosebit de grea. n aceste condiii nsi ntemeierea tinerei familii devine o problem genernd concubinaj i desfru. Pentru familiile deja constituite, uitarea lui Dumnezeu grija >:ilei de mine aduc numeroase dto rele: certuri, ivesinceritate, scderea natalitii i chiar distrugerea familiei. Nu trebuie ir.^ij^t nici Faptul c n ora prozelitismul sectar vizeaz cu sete familia cretin. Gncind la perspectivele familiei cretine n contextul problemelor cu care se confrunt, socotim c ea poate fi sprijinit n aspiraiile ei de ctre stat, de Biseric i de ea nsi. Statui prin mecanismele lui poate s protejeze i s ajute farniiia, liar aceast proiecie nu are n vedere n mod special familia cretin. Protecia din partea statului exprimat prin legi se refer ic. aprarea drepturilor familiei, a omului in general i a proprietii. Statul chiar dac creaz condiii pentru munc, nvmnt, instruire i educaie, totui nu poate s ptrund In intimitatea f jrni {iei pentru a o supraveghea i ndruma.
219 Pr. prof. D. Radu. ..ndrumri misionare" pag. 124.

Vor*, spune c'eci c rolul statului se limiteaz numai la ceea cc nseamn viaa in aceast lume, i chiar i pentru aceast lume", s'niul poate des: ;1 de puin sau uneori prin diferite legi (libertatea ; >rt :.u . homosexualitate . ), statul aduce ireparabile i imense lovituri familiei -rotine. -3J Fertru om ui care privete i concep:* aceast lume ca fiind realitatea ultim, viaa este o tragedie (omul se nate doar spre a mur- dup o viaa n suferin), iar universul, ntreaga lume este fr sens, totul este o imensitate nspimnttoare a singurtii De aceea, pentru idealurile familiei cretine care nu se oprete aici i intcsc viaa venic, statul rmne un loc de plecare spre Biseric unde omului 1 .se ofer calea, adevrul i viaa". Se cerc aici o lmurire. O gndire simplist i poate ruvoitoare confund sau reduce Biserica numai Ia persoana preotului. Este n aceast lume secularizat un mod comod i iresponsabil de a judeca Biscrica din afar, fr implicare. In fapt prin Biseric nelegem comuniunea i comunitatea oamenilor cu Dumnezeu prin fisus Hristos n Duhul Sfnt n care acetia, prin creana n Hristos care are la baz Revelaia dumnezeiasca cuprins n Sf-mta Scriptur i Sfnta Tradiie i lucrarea Duhului Sfnt n Sfinteb Taine i ierurgii i in celelalte slujbe ale ei >i dobndesc mntuirea" Biserica cuprind.?, pe toi cei botezai, mrturisind aceeai credin una i ntreag ii Bisericii deci cuprinde marea mas a credincioilor mpreun cu episcopii, preoii i diaconii ca icononn ai Tainelor lui Dumnezeu. Familia intrnd n Biseric, fiecare membru al el devine ..fiu'- al Bisericii i aceast relaie de filiaie are ca urmare mprtirea fiilor" de toate darurile oferite de Biseric, pentru care ei i;U vor trebui s fac alt efort, dect s dea voin" Mntuitorul spune cine vrea s-Mi urmeze Mie...", deci omul trebuie s vrea. Biscrica ne ofer certitudinea mntuirii, adic a vieii venice, ne in vat si ne d posibilitatea prin Sfintele Taine s dobndim viaa venic i in mod cu totul direct pentru familia cretin ea ofer modelul de a fi al Sfintei Treimi, adic modelui iubirii: Dumnezeu este iubire" ( loan 4, 8), relaia ntre persoaneletreimiee este de iubire i n afar revars iubire. Lund acest mo iei familia va statornici n snul ei pacea, bunanelegere, rbdarea i biruina asupra tuturor ncercrilor. Urmnd ndemnurile Mntuitorului, cutai mai nti mpria iui Dumnezeu i dreptatea lui i toate celelalte se vor aduga vou" (Matei G, ^.3), bunul cretin pstreaz justa ierarhie a valorilor, cu discernmnt uealtcrat. Punnd valorile materiale in plan secund (::tie Tatl vostru Cel ceresc c avei nevoie de ele" Matei 0, 32). cretinul trebuie mai nti" s lupte pentru mplinirea asp :raiilor sale spirituale: Vie impri.: Ta; fac-se voia Ta. precum n cer i pe pmnt" (Matei G. 10). Biserica ne ofer Sfintele Taine: prin Botez devenim membri ai ei, priri Mirungere. (pecetea darului Duhului Sfnt) primim putere spre a deveni bun mireasm a lui Hristos" (II Corinteni 2, 15), prin Spovedanie primim iertarea pcatelor, Sfnta mprtanie ne unete cu Hristos; Sfntul Maslu ne d iertare, sntate i puteri duhovpiceti, Hirotonia consacr preoii, iar Nunta este Taina prin care Dumnezeu unete familia. ntemeierea familiei, moment deosebit de important n viaa omului, trebuie tratat de Biseric (preot, prinii tinerilor, naii) cu toat responsabilitatea i atenia. Sf. Ioan Gur de Aur spune, c familia este Biserica Mic", tiat ea face parte clin Marea Biseric i contiina acestei apartenene rebuie ni Stivat i bine dezvoltat, pentru ca astfel nvtura Bisericii s devin scopul familiei n efortul asemnrii cu Sf. Ap Pavel c-ujj spune nu mai triesc eu ci Hristos triete *nuu mine". Preotul poate avea un rol deosebit n viaa familiei cretine. Ca un printe si pstor el trebuie s cunoasc familiile parohiei sale i avnd n vedere dimensiunea spiritual s nu neglijeze nici aspectul material. Acolo unde este nevoie s intervin cu toat graba i dragostea ducnd pacea i binecuvntarea Bisericii,
138 7 E O LOG I E 31

V I A A

dnd cu cldura sfatul cel bun. Prezena sa poate s salveze i s temei- n.'easc familia. Starea de cri/ eonomic pe care o traversm genereaz lips si srcie. Pre<r. l neputnd singur s rezolve aceast? problem, trebuie s trcz^3s''s in sufletele credincioilor sentimentul milei .'. -!;: < sdind n inimile lor ideea c Hristos se identific cu semenul nostru in suferin: Hristos este cel flmnd, ce! gol, nsetat, bolnav cel n necaz si n nevoie. Ajutnd celui flmnd, gol, nsetat..., l ajutai pe Hristos. Cretinii ajut cu mare bucurie pe Hristos! Oralul pune foarte multe probleme n special tinerilor. Multiplele posibil;ti: de distracie suni o periculoas capcan Ele trebuie atent selectate i alese numai acelea care aduc instruire, odihn, destindere i feresc de cderea n pcat. omajul cu spectrul lui nfricotor are urmri dintre cele mai tragice: furturi, violen, crime, disperare, sinucidere, prostituie. Mul4ele chemri st lunecoasele tentaii ale culturii pgne umaniste, ale ateismului, ale tiinei fr Dumnezeu, ale unor religii strine i ale sectelor vin i el s ntregeasc paleta durerilor vremurilor noastre ncununnd efortul de secularizare. In faa acestor mari contorsionri ale lumii, familia cretin poate fi n pericol dac se va nrobi duhului veacului acestuia, nrobire rare este cauza profundei crize spirituale i -are nate la rndu-i criza general. Slujind duhului veacului, pcatului, omul se ntineaz pe sine, dar ntineaz i natura; astfel el i pierde fora spiritusin in timp ce natura, nefiin l tratat n conformitate cu legile ei nu-i mai d roadele. n aceast apstoare atmosfer care domin lumea i mai a ies viata n mediul urban, familia cretin trebuie sa lupt* cu efort sporit i s fie ajutat n mplinirea aspiraiilor sale i numai Biserica este cea care prin nvtura i darurile .sale poate s creasc omul pana ta statura brbatului desvrit, duendu-l la asemnarea cu Dumnezeu. Teama, pesimismul si dezndejdea sunt strine duhului creti n. n orice stare grea i fr ieire s-ar gsi lumea, oa rmne totdeauna n iubirea i grija lui Dumnezeu, Ia caro oale sunt cu putm .a si care ne fgduiete: Iat Eu cu voi sunt m toate zilele pn la sfritul veacului" (Matei 28, 20).
ctev a cuvinte, astzi, despre familie

Pr. asist. Mircea STOLERU

Instituie ancestrala, familia constituie pentru romnii ortodoci un factor de o importana prea cunoscut pentru a necesita o consolidare teoretica i \v) ct de sumar comentariu. Poporul romn, consolidat prin naterea sa de cretinism, nu poate fi imaginat altfel de?t structurat pe familie, celul psihologic, sociala, unitate biologica i nucleu educativ principal. Avem att de mult un caracter familial ca mod antropologic de a exista, nct pare de neneles necesitatea de a mai medita la aceast elementar formul din caro, generaii succesive, s-a extins viaa i etnia romn, mentalitatea i morala romneasc. O via cretin, ortodox, cu o moral ortodox, este posibil s-i imaginezi, altfel, poporul romn? Nu ne permite nici arhetipul antropologic, nici alctuirea sufletului care ne caracterizeaz intr-un mod definitoriu. Poporul romn nseamn chiar familia romn, asociaie binecuvntat, cu prini supui asc iltrii unor criterii cretine care sunt n acelai timp rigori eementare dc igien biologic i cu copii crescui i formai sub oblduirea prinilor. Cu respectul datorat, acestor copii, n care romnul se vede, cu seriozitate, reprezentat, ca i cu cinstea cu care i consider prinii, cu spiritul de comuniune larg <ai care ncadreaz. intr-un grup omogen, modele directe sau colaterale, romnul se bucur -le o familie solid, deschis societii, echilibrat, devenita cea mai solid coal a educaiei. Nu am fi repetat aceste fapte att de cunoscute dac n ultimii aniepoc de cltinare a tradiiilor, de apropiere a noas- tr;. de alte culturi, de fireasc frmntare, inclusiv in domeniul credineinu s-ar fi iv t ispite ciudate, idei de-a dreptul anfcibiolo- giee, <\ IVJ s-ar ii evocat experiene att de ndeprtate de

tradiiile noastre etnice, religioase, socio-antropologicc, nct s-a jignit, ori s-a ncercat vexarea spiritului familiei binecuvntate de Dumnezeu. Departe de noi nenelegerea altor puncte de vedereindiferent dc sorgintea lor departe de noi ostilitatea primar proiectata contra altor formule de viaa social. Dar, nu numai ca mrturisitor al ortodoxiei, ci i ca bioiog, intelectual romn contemporan inserat prin activitatea lui n tiine naturale, medic, cercettor, btrn sau nceptor ca biolog, deci nu pot rmnr- indiferent la propagarea unor deprinderi antibiologioe si, in spe, anti-cretine <are conduc, nu indirect, ci imediat, la prbuirea acestui modest dar solid altar al istoriei noatre, familia. Ca biolog constat de exemplu c st.xua!itat>a omogen este o boal n fapt rarisim care poate ns constitui minctul <Je plecare al unei epidemii (intr-o vreme n care exist atia copii ai nimnui, att de lesne de ademenit). Nu boala nefericitului, exemplar nesemnificativ pe plan cultural-istoric, ci primejdia acestei epidemii de mizerie moral ne intereseaz. A o ocroti, pe criteriile respectrii libertii seamn cu a pleda, s zicem, dreptul de a avea cium i de a o mprti celorlali. Sntatea familiei, confruntat nu numai cu spectrul sterili- taii, ntr-o perioad istoric n care indicele de natalitate a crescut" )a .sub zero, dar ;*i cu promiscuitatea cea mai josnic nu poat fi lsat numai n scama Bisericii. Biologii, de orice orientare politic, nu o pot cultiva pe aceea mpotriva vieii. Aceast ameninare, infiltrat prin cntecul de cele mai multe ori reprobabil a1 unor ini care pretind c au drept cri- feriu libertatea (simplificnd minunatul dar. care este libertatea real) se completeaz eu o situaie care, din nefericire, continu jalea unei istorii att de mpovrtoare pentru neamul romnesc, optica exclusiv materialist, n numele creia, minunatul proces al biogene/oi devenea o simpl operaie tehnic, de tipul zootehniei de eptel. Nici nu mai putem vorbi de o libertate a avorturilor in Romnia, ci de o periculoasa degradare a mentalitilor cu care se trauaz nsui viitorul. Poate c o reuniune dac nu o formul mai ampl n care reprezentanii clerului s discute cu reprezentani ai tineretului i cu medicii, este necesar. Aceleai categorii de abateri de ia dreapta cugetare a familiei ortodoxe in cazul problemei copiilor abandonai i vagabonzi. Aceti nefericii, care sunt mai nti victime sociale i doar apoi pot f vinovai, nu nc mr.i pot reprezenta, cum din nefericire se ntmpl nc, drept o fotografie a noastr, a romnilor de astzi. Problema lor este, credem, nc mai important dect apare ea m ochii publicului, aceti copii fiind fructul unei sarcini nedorite, ea exprimnd astfel, o perturbare instinctual. Aici, efortul conjugat al Sfintei Biserici n educarea mamelor tinere trebuie sprijinit, desigur de o aciune concret a tuturor celor interesai de soarta acestui neam. Trei probleme ale familiei, cum o vd biologii, astzi, iat ce <im punctat in mica si ,ne dm seama de nendemnatica noastr plecioare pentru nucleul sfnt al istoriei noastre.
Prof. dr C. ROM AN ESC U
140 7 E O LOG I E 31

V I A A

FAMILIA CRETINA: O PERSPECTIVA TEOLOGICA $1 SPIRITUALA Kste un fapt bine cunoscut c anul 1994, este anul mondial al familiei. Pret Jtindeni, in lume, se vor ine colocvii i simpozioane n care e vor analiza problemele cu care se confrunt familia in societatea modern i se vor cuta soluii pentru depirea cri/ei spirituale i sociale n care aceasta se afl de cteva decenii. n contextul acestor preocupri o reflecie teologic asupra familiei este absolut necesar. Este ceea ce vom ncerca s facem in cele ce urmeaz.
CONSIDERAII PKKL1MINAKE

Mai nti am dori s subliniem faptul c muli teologi contemporani, mai a ies catolici, consider c o reflecie critic >i o elaborare sistematic a teologiei, privind familia, in general, familia cretin, n special, a aprut abia n prima jumtate a secolului nostru \ Cauzele care au determinat aceast ntrziere sunt multiple. Prima ar fi accentul care s-a pus n teologia occidental, ncepnd mai ales cu Evul Mediu, pe dimensiunea monastic a vieii cretine. Aa nct n loc s aprofundeze aspectele comune pentru toate formele de via cretin, in perspectiva vocaiei sale spre sfinenie, gndirea teologica s-a orientat mai mult spre viaa monahal, |>e care a Instituit-o ca mode! i criteriu desvrit al ntregii existene cretine. Din aceast cauz a aprut o anumit subestimare i marginali zare a vieii de /.amiiie n raport cu viaa monastica. A doua cauz, dup prerea noastr cea mai important, care a uetern'inat o insuficient aprofundare teologic a vieii de familie, este de ordin eclesiologic. In spaiul unei eclesiologii care punea accentul pe structurile instituionale ale Bisericii (eelesio- logia catolic, mai ales nainte de Vatican II) sau considera Biserica doar o societate uman voit de Dumnezeu 4*220, (eclcsiologia protestant), o teologie a vieii de familie nu se putea dezvolta declt pe categoriile juridico a!e contractului social, ale ir*disolubilitii i datoriei, i nu pe categoriile biblice ale iubirii jertfitoare, ale druirii i bucurie: existeniale, ca roade ale Duhului Sfnt. Noi considerm c aceasta insuficient aprofundare teologic, la nivelul eclesfologei i pnevmatologici, a contribuit, aituri do alte cauze specifice epocii moderne, la laicizarea cstoriei, la o atitudine necretina fat de sexualitate i. in final, la criza spiritual

220 Marc Bowncr, Qu'est ce. que l'Egbse?, Paris, 1931, p. 202

142

TEOLOGIE I V I A

in care se afl astzi multe familii, mai ales n rile industrializate221. Spre deosebire de teologia apusean, teologia rsritean, dato- xit unei fideliti permanent rennoite fa de spiritul upofatio al gndirii patristice, a privit ntotdeauna familia nu ca prima celul a societii umane", ci ca imagine concret a Bisericii", ca o form specific a comuniunii sfinilor". Aeesta este motivul pentru care viaa de familie s-a bucurat de aceeai preuire ca i viaa monastic. In ac-*st sen* cuvntul Sfntului Ioan Gur de Aur este revelator. ntr-o zi cnd predica poporului, lund atitudine impo- triva reprezentrilor teatrale obscene, marele orator s-a oprit pentru a rspunde la urmtoarea obiecie: Vrei s ne facei pe toi clugri? Eu nu v cer, a rspuns ei, s v retragei n muni i n singurtile pustiului, dar v cer s fii buni. smerii i curai, voi care locuii n c\ise i sate. Cci toate poruncile legii ne iunt comune cu cele ale clugrilor in afar de castitate. Si chiar n privina castitii, oamenii cstorii trebuie s le fie asemntori prin castitatea inimii"222. Deci in Ortodoxie, viaa monastic i viaa de familie sunt do ' ci eu responsabiliti specifice, avnd acelai scop: mntuirea. De acirca nu s-a fcut ;;iciodat o separare intre poruncile i sfaturile e vanghelice i, de aceea, in Biserica Ortodox nu s-a impus preoiloi de mir celibatul. Conform canoanelor 9 i 12 ale Sinodului din Gangra nimnui nu-i este ngduit s se cstoreasc din dispre pentru viaa monastic i nimnui nii-i este ngduit s intre in monahism din dispre pentru familie. datorit acestui realism duhovnicesc, motenit din generaie n generaie n ;;paiul Ortodoxiei, mnstirile au fosl i sunt i astzi un izvor de putere i de echilibru pentru viaa spiritual a familiilor credincioase. Dar, n acelai timp, trebuie s recunoatem c aceakt simfonie ntre cele dou forme de via cretin nu s-a bucurat nici n teologia rsritean de o aprofundare sistematic. Ea s-a manifesta: mai mult la nivel existenial, n virtutea unei tradiii vii i dinamice. Aa se face c astzi, mai ales generaia tnra cunoate prea puin fundamentul i sensul teologie al acestei tradiii. Necunoaterea acestuia expune astzi familia cretin, mai mult ca oricnd, influenei unor ideologii sociale discutabile, cum ar fi : prioritatea valorilor economice fa de cele spirituale, mal- tusianismul i neoinaltusianismul, etc. Toate acestea pot avea eonsecine nebnuite pcntfii sntatea moral i spiriua a unei co- nmnil: sau a unui popor, ca i pentru vocaia sa creatoare n mijlocul celorlalte popoare.
.1 KAMII.IA: ICOANA A IUBIRII LUI DUMNEZEU rt rAMANT

n primul capitol al Sfintei Scripturi, familia, sau rnai bine spus prunul cuplu uman, apare ca chip al lui Dumnezeu i cunun a creaiei sensibilo Textul spune: i a fcut Dumnezeu pe om cLip ciupul su; dup chipul lui Dumnezeu l-a fcut; a fcut brbat i femeie" (Facere. l, 27). Interpretarea teologic a acestui verset, att n teologia clasica a Sfinilor Prini, ct i in teologia modern, nu este unitar mai ales n ceea ce privete sensul i semnificaia polaritii sexuale.
221ii. Frica modern le cstorie scrie Wisscr't Hooft. fostul secretar general al C.E.B. este tir. semn nu de emancipare, ci 'le orbir asupra adevratei naturi a relaiilor umane. Afirmaia c : Mo cstoiie este att de definitiv", sau .noi preferm s trim mpreun att timp ct ne iubim, nu ct timp vom tri 44* sau noi nu dorim s ne angajm 44 se aud adesea Tendina foarte rspndiii astzi chiar in biserici, de a trata CH un lucru dr mic importan diferena Intre cstoria pe via <>i o reiai*? temoo- rara. arat c tinerele generaii sunt, n mare parte, incontiente de adevrata valoare a acestei legturi adnci, care este unul din rele nun bogate tezaure druite umanitii"; n La patemite de Dieu dans un monde emon- civ Geneve. Lab > et Fides, 1984, p. 78. 2225. Sfntul Ioan Gura de Aur, In Matt, Omilia Vl, 1 (P. G., LVII, Bl-82). !a P Iou rit, La fipirrtualite chretienne, voi. I, Paris, 1931, p. XI.

143

Exist ns un consens general al Prinilor Bisericii, n ceea ce privetenoiunea <je chip al lui Dumnezeu". Ea se refer nu a natura uman, ci la om ca persoan care cuprinde n sine, ntr-un mori spec'ic fie ca brbat, fie ca femeie ntreaga natur uman223. De aceea i numele de om Adam care apare in Genez este o io!june cu caracter general care se refer ia ntreaga umanitate, la omul universal, care cuprinde in sine att masculinul ct i femir mul. Gsim aceast interpretare la Sfntul Grigorie de Nissa. Numele do Adam scrie el nu-i dat acum obiectului creat, ca in istorisirile ce urmeaz. Ci, omul creat nu are un nume deosebit, el este omul universal. Aadar prin aceast numire universal firii, v.mtem chemai s nelegem c Pronia i Puterea dumnezeiasc: mbrieaz tot neamul omenesc din prima creaie (...) Deoarece chipul nu este ntr-o parte a firii, nici harul ntr-un ins - ci aceast virtute se ntinde asupra ntregului neam (omeius< * (...)". Exist deci o unitate ontologic a ntregului neam omenesc. Dar aceast unitate nu exclude pluralitatea persoanelor, dup cum pluralitatea persoanelor nu separ unitatea lor fiinial. Aceast distincie ntre natur i persoan n existena uman este specific gndirii cretine. Dumnezeu, dup nv turn cretin, s-n revela? n istorie ci fiind Unul n fiin si ntreit in Pi-.sonne". Cu alte cuvinte, in orizontul credinei cretine. Dumnezeu nr, este o Esen impersonal, o Cauz primordial a lumii, nici pr rnul impuls" orb, care pune in micare mecanismul lumii, ci este Treime iposiatic sau personal224. ir. acest sens, Sfntul Maxim Mrturisitorul spune: Dumnezeu Tatl, prinro micare de iubire netemporal, a purces la distincia ipotailor: fr a se mpri, nici micora. El a rmas n propria sa identitate. nc mai unit i mai simplu"225.

223Conccptui de natur nu se refer doar ia trupul omului, ci la unitatea duai: suiJet-trup; 224S. Christos Yi nnaras, La Per&onne ei l'Bros, Lsaai ihwlo'.jrque d'Onlologie, 10 Ath&nes, 197fi, p. &">; 225 Sfn'.ul Maxim Mrturisitorul, Comentarii despre A'umrie divine, P G.. 4. 221 A.

7 KOLOG1E l

V I A A

Deci atunci cnd revelaia cretin afirm c Dumnezeu este iubire" (I Ioan 4, 1(>), ca nu exprim doar o atitudine" a Iui bumnezeu fa ele om, ci ea se refer la ceea ce este Dumnezeu in 'ine ca plenitudine a comuniunii personal-trinitare. Noi considerm c numai n lumina acestui adevr dc credin se poate nelege stinsul deplin al familiei. ntruct omul este creat dup chipul Iui Dumnezeu trinitar, esi r-1 nsui consubstanial in ordinea naturii i distinct n ordinea persoanelor. Orice om fie brbat, fie femeie, este o persoan unic i irepetabilii prin modul specific in care postaziaz aceeai natur uman. Deci identitatea de fiin i al- leritatea personal este un mod de existen comun lui Dumnezeu si omuiui. Deosebirea const n faptul c existena lui Dumnezeu e-.u Ne-n-c, in limp ce existena omului este un dar al lui Dum- \f/x--.i care. prin actul creator, imprim n existena uman ethdsul trini-are10. Privit n aceast perspectiva, familia ne apare ca . > icoan a iubirii lui Dumnezeu pe pmntiu VOC AIA M LKSIALA: VOCAIE ORIGINARA A I AMILIFI Pentru a nelege mai bine aceast vocaie vom face o scurt exegez & capitolului doi clin cartea Facerii. Creaia este prezentat aici n termeni cu totul diferii fa de pi imul capitol. .n limp ce n primul capitol, omul este asimilat celorlalte creaturi printr-o binecuvntare comun, iar la nivelul naturii esle subliniaii unitatea dintre om i creaie, n capitolul dci se arat mai clar care este rolul i locul omului in creaie. Omul apare aici nu doar ca o cunun a creaiei, ci i ca preot al creaiei 11. avnd misiunea s nale ntreaga creaie sensibil spre o unire ct mai deplin cu Dumnezeu. In acest sens creaia cosmic apare ca o Biseric n devenire posibil"12, ca un loc n care omul trebuie s celebreze liturghia universal a Cuvntului lui Dumnezeu, prin t.arc .i ntru care au fost create toate". Aceast dimensiune? eclesial a creaiei cosmice se lumineaz i mai mult prin faptul c in cartea Genezei, insi fiina uman apare ca biseric, iar persoana uman c a preot in ca. Brbatul i .femeia apar n Genez ca dou persoane distincte unite ntr-un singur trup, adic ntr-o singur fiin. Natura uman spune Vladimir Lossky nu poate fi cuprins ntr-o monad. Ea reclam nu singurtatea, ci comuniunea: dup cum principiul personal n Dumnezeu cere ca natura unic s r;e exprime n diversitatea persoanelor, la fel i n om, creat dup chipul lui Dumnezeu 13. Nu este ntmpltor faptul c textul din Genez precizeaz c brbatul este chemat, mai nti, s pun n lucrare aceast recu10. Christos Yan narate, La liberte de '.a Morale, Geneve. Latoor et Fides. 1982, p. 20. 11 AI. Schmemann, Axis der Frctule lebett, Freil>ur im Breisgnu, 1974. p. 113. )2. Pr. prof. cr. Dumitru Stniloe, Spiritualitate si comuniune i.'i Litw--.hu I ortodox-J, Crai ova 1980. p. 19. 13. Vladimir I.ossky, Introducere in Teologia ortodot, trad. de Lidja Ri-inus Ru.. Bucureti, 1993, p. 89-90;

noaterc a identitii cie fiina i a al teri ta ii personale. Iat os din oasele mele i carne din carnea mea! Ea se va numi femeie (n ebraica ia) cci a fost luata din brbatul sau (i)u (Facere 2, 23)- Aceast prioritate a brbatului in dialogul su cu femeia nu nseamn o relata cie subordonare, ci dimpoiriv o ordine aezat de Dumnezeu n comunitatea uman, ordine prin care viaa dumnezeiasc a Sfiutei Treimii se comunic umanitii i, prin ea, ntregului cosmo*226. De fapt textul spune clar c Dumnezeu a aezat r'emeia n faa" brbatului: eer Kenegdo 227

226Paul Evdalirnov scrie in acest sens: Femeia a/e vocaia de a ntoarce permanent barbatu. la funcia sa eseniala sacerdotal; a ptrunde sacramental elementele acestei lumi i a le sfini, a le p u . i f i c a prin rugciune. Duhul Sfn7 face s ncoleasc Iubirea sacerdotal a soilor s j ^ j n - j?asia matern a soiilor*, citp. 238; 227Wilhelm Vischer. 7.a loi, ou Ut* chiq livre* dc Wche, Delcchcua Nfestie, Neuchtel. 1040, p. 7fi.

(Geneza 2, 18). In ebraic aceast prepoziie nu exprim o relaie de subordonare* aa cum .s-a interpretat de multe ori n istorie, ci ea arat, cel mai adesea, lucrarea Iui Dumnezeu, prin care Bl mngie pe cei ntristai i singuri228. De asemenea aceast prepoziie ebraic se reier* ia realitatea dialogului prin cuvnt i nu la un act al vederii" fizice. Cu alte cuvinte, unitatea dintre brbat i femeie, in textul biblic al creaiei, nu se refer doar la polaritatea sexual, specific i regnului animal. ci la o unitate mult mai profunda care se rcali- /.e;iz r, orizontul cuvntului, al comuniunii, n centrul cruia se afl vocaia de i numi* creaia, vocaia sacerdotal. Pentru tradiia biblica ceea ce este* nscris dintru nceput in umanitate nu este diferenierea sexual, ci vocaia de a deveni o biseric a Cuvntului. Aceasta dimensiune eclesial a relaiei dintre brbat i femeie este subliniat in mo I deosebit de Sfntul Maxim Mrturisitorul in primele 7 Ccipitole ale Mistologiei sale. Ea este strns legata de struc- Lura ontologic a cosmosului i a omului i, dc asemenea, de cele ci aci polariti v%\istcnte in creaie, i anume: J. Distincia dintre creat i necreat; 2. in cadrul creatului, distincia dintre natura inteligibil i cea sen^bil; n cadrul naturii sensibile, distincia dintre cer i pmnt; 4. n cadrul pmntului, distincia dintre paradis i lumea locuit; o n cadrul lumii locuite distincia dintre brbat i femeie, n paradis omul avea vocaia ca, ajutat de harul Iui Dumnezeu, s depeasc toate aceste diviziuni pentru a se indumnezei i prin el s se ndumnezeiase cosmosul ntreg. Mai nti el trebuia s depeasc separaia dintre sexe printr-o via cast. In a doua etap el trebuia fi numeasc Paradisul terestru cu restul cosmosului terestru pentru ca i acesta s devin Paradis. n ai treilea rnd yufetul i truptf su trebuiau s biruie spaiul pentru a uni picantul cu cerni, lumea inteligibil cu cea sensibil. n cele din urm;: aceast umanitate cosmic se va drui pe sine lui Dumnezeu, or .nind in schib co la Ei, prin harul su iubitor, tot ceea ce Dumnezeu poseda in virtutea naturii Sale"v. Prin cderea n pcat brbatul i femeia au pierdut vocaia i^U-sial: a relaiilor dintre ei. Nu trebuie s uitm c i textul biblic al creaiei este redactat n categoriile lumii czute si separate dc? harul lui Dumnezeu. De aceea i binecuvntarea paradi si ac de a crete i a se nmuli*, dat primului cuplu uman (Facere 1. 28), in condiia noastr separat, apare iremediabil legat de separare i moarte. Vladimir I.ossky, reflectnd asupra acestui aspect al vieii \iirane scrie: Sexualitatea paradii ac, izvornd n ntregime dintr-o inferioritate consub^tanional (erau goi i nu se ruinau, n.n) si a cflrei multiplicare miraculoas urmnd s se reverse peste tot, fr a angaja nici nmulire, nici moarte, ne este aproape complet necunoscut, cci pcatul, obiectivnd trupurile (i au vzut c cran goi) a fcut din primele dou persoane umane dou naturi sejwrate, dou fiine individuale, avnd ntre ele relaii exterioare" >8. ntr-adevr, scos din Paradis, brbatul nu mai numete ie- m i Ja. ci Eva u, mama celor vii (Facere 3, 20). Privirile lor se vor orienta de acum nainte spre maternitatea biologic, purttoare de sperana. n aceast perspectiv ii aeaz nsui Dumnezeu (Facere Ifi-17). Deci maternitatea biologic, aa cum o avem noi astzi, este o consecin a cderii primului cuplu uman din starea de har. Sfntul Grigorie de Nissa i apoi Sfntul Maxim Mrturisitorul av afirmat c ea a fost prevzut de Dumnezeu ca un antidot mpotriva morii si a separrii. Dei a introdus in existen i uman le^ca naterilor i a morilor, totui maternitatea biologic a meninut n istorie, pe de o parte, nostalgia frumuseii originare a faini Vi si, pe de alt parte, sperana mntuirii i a salvrii din moarte. Aceast speran se va mplini prin naterea Mntuitorului Iisus Hristos. noul Aclam, care a intrai in timp printr-o nou maternitate, restaurnd astfel familia n vocaia sa originar:
228Frnei ne C&r riiS-Guei bert. Unr seule chiar; L'imaginaire Veprrwc n Pulletin du conice protestant d'eludes, nr. 1, fevrier, 19b'.l. p. -3-26.

t'AMJLIA CRETINA AZI

T E O LOG IE l VIAA aceea <Ie a fi icoana iubirii lui Dumnezeu pe pmnt, dup cum am mai spus, i. de asemenea, vocaia de a fi Biseric a Logosului creator, a Cuvntul ir i Fiului lui Dumnezeu. I R acest fel separarea biologic dintre brbat i femeie a fost depita, deschizijdu-se n istorie dou ci existeniale pentru salvarea ciln moarte i unire cu Dumnezeu: cale vieii monahale, care iranscede timpul i istoria, fiind o anticipare a mpriei cerurilor, ci calea cstorit.i cretine, care ncepe transfigurarea timpului i a istorici prin naterea de noi fii ai lui Dumnezeu prin Fiul su cc! ntrupat. Ambele ci au fost unite numai n persoana Maicii Domntfiu, care < fost, :n acelai timp, fecioar i mam. De aceea Sfm?i Prini ax vzut n persoana Maicii Domnului chipul Bise- fiei't Mireasa lui Hristos Tar n relaia dintre Hristos i Biseric, el cui vzut arhetipul relaiei dintre so i soie n familia cretin.
1\ FAMILIA CRETINA: IN IIRISTOS I IN BISERICA

Atitudinea Mntuitorului fa de familie o putem vedea n d?air;gul su cu fariseii, relatat n Evanghelia dup Matei 19, 1-12. Fariseii, cutnd ca de obicei s-1 prind n cuvnt, i cer s

I'AMILI A CRETINA AZI

149

interpreteze un ioc precis din Lege Se cuvine, oare, brbatului s-i lase femeia sa pentru orice pricin"? (V. 3). Trebuie s tim c n timpul Mntuitorului, prsirea sau lsarea soiei era prevzut de lege. De va lua cineva femeie, scrie n Deuteronom 24, 1 i se va face brbat ei, dar ea nu va afla bunvoin n ochii lui, pentru c va gsi el ceva neplcut (erwat fiavar) la eu, ii va scrie carte de desprire, i-o va da la mn i o va slobozi, din casa sa". Termenii ebraici erwat dovar = ceva neplcut sau motiv de ruine", erau nteei in mod diferit n colile rabinice. Pentru coala lui Hillel, spre exemplu, dac cei doi parteneri nu se mai "iubeau, (sloria era de "ia sine dizolvat, iar actul de slobozire*4, era doar o atestare a acestei stri de fapt. coala lui Schmmai nu admitea divorul dect r; caz de adulter229. T.i ntrebarea pus de farisei, privind aceast problem, Mntuitorul. in loc s dea o reet uor aplicabil sau s ia parte uneia dintre -oli. reamintete care a fost relaia originar dintre brbat i femeie, ca i lucrarea tainic a lui Dumnezeu tri cadrul acestei reiaii: N-ai citit c Cel ce .i-a fcut de la nceput ia fcut brbat i JerneieV Peritru aceea va lsa brbatul pe tatl su i pe mama sa i j-e va uni cu femeia sa i vor fi amndoi un trup. Aa nct nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a mpreunat Dumnezeu omul s nu despart" (V. 4-6) Deci textul subliniaz clar c, datorit faptului c brbatul i feme?a primesc existena ior personal de ia Dumnezeu, ei trebuie s prseasc pe tatl i pe mama care i-au cunoscut n ordine biologic. Contrar obiceiurilor familiale i patriarhale ale Vechiului Israel n care femeia i nu brbaui trebuie s pms^asc familia, aici se spune c brbatul este cel care trebuie s-i prseasc familia. Comentatorii spun c, de fapt, nu este vorba de o simpl prsire a casei, ci de o depire a trecutului si iegturilor biologice, pentru a intra ntr-o nou relaie de ordin spiritual. n acest caz. a deveni un singur trup" nseamn i unirea fizic230, dar nu o unire iluzorie, nchis intr-o uniformitate trectoare, ci o unire transfigurat, printr-o druire reciproc de sine. care are drept i,;vor i model iubirea Tatlui fat de Fiul in Duhul Sfnt; iar a nu separa ceea ce Dumnezeu a unit", nseamn a rmne fideli umaniti* originare, care nu poate exista dect n comuniune2t. Sfntul Apostol Pavel consider aceast comuniune dintre brbat i femeie tain mare", atunci cnd se ntemeiaz n Hristos -i in Biseric (Efeseni 5, 32). Este tain mare ntruct restituie 7 /; o /. o c; / /-: / v / A r a
Hni> vocaia sa originar, vocaia sacerdotal i eclesial-2. Ea co.if rmat cie Mntuitorul nsui prin participarea sa !a Nunta din Cana Galileii. interpretnd acest eveniment, Sfinii Prini au vzut n minunea prefacerii

apei n vin o prefigurare a botezului i euharistiei. deci c prefigurare a fiinei Bisericii cretine. De aceea, exista o strnsa legtur ntre minunea din Cana Galileii, Potirul euharistie; i potirul comun din care beau cei doi tineri. Acest lucru sc poate observa destul de clar din rnduiala nsi a tainei cununiei. Structura ei este aceeai cu a Sfintei Liturghii, avnd o parte pregtitoare numit Logodn i apoi rnduiaia propriu-zis a tainei. Astzi logodna se svrete in Biseric, dup Sfnta Liturghie, fie odat cu cununia, fie cu un timp oarecare nainte. Ea se rnai numete i rnduiala punerii inelelor. Dup binecuvntarea iruc, ectenia maxe i o scurt rugciune, preotul mpreun cu nunii aeaz Mielele n
229Pierre Boanarr, L'Evangile selon Saint Matthicn, Delnchaux et Niostle Neuchtel, iPtt. p. 2P1; 230Ibidem,

degetele inelare ale mnii drepte la mire i apoi la mireas. Apoi Logodna se ncheie cu o rugciune prin care se cere le Ia Dumnezeu ntrirea legturii celor doi tineri in credin. in nelegere, n adevr i n dragoste". Ir vechime aces ritual de pregtire pentru taina cununiei era nru .lt mai bogat i avea elemente specifice fiecrei comuniti cretine. Spre exemplu, 111 ritualul copt23 slujba logodnei ncepea dimineaa foarte cevreme. Logodnicul, nsoit de prini, prieteni si cunotine, venea la Biseric, Preotul ieea n ntmpinarea iui <M lumnri aprinse pn la ua bisericii, i corul cnta la sosirea sa: ..Binecuvntat este cei ce vine ntru numele Domnului* Toi rspundeau Aliluia". Astfel era condus la locul care ii era rezervat. Dup aceea sosea logodnica cu prinii i prietenii si. Pentru ea se cnta un imn nchinat Maicii Domnului i era condus rntr-un alt loc rezervat ei. Dup ce se citea o rugciune de mulumire i alte rugciuni pentru logodn, se binecuvntau hainele logodnicului care erau; o tunic de mtase policolor, o centura i un acopermnt alb de pus pe cap. El se rnbrc? cu hainele binecuvntate i primea necul pe care preot ui il aeza n degetul inelar al minii drepte. Apoi sc ndreptau mpreun spre locui n care se afla logodnica. De aceast c^t nu preotul, fi logodnicul aeza inelul n degetul oged- nicei ca semn c ea accept ca el s-i fie logodnic. Du pi aceasta preot al o aeza ce-a dreapta logodnicului i acoperea cu vlul alb capetek: celor doi Acesta era semnul c ei accept .s se uneasc prin taina cununiei i corul cnta imnul Mireas adevrat, Maic a Iui Dumnezeu" %J\ in iituaLul armean al logodnei, preotul oferea logodnicului i o cruce, ue care acesta o druia logodnicei sale ca simbol al fidelitii. Ceremonia se ncheia cu binecuvntarea unui pahar cu vin, din care cei doi gustau.

Taina propriu-zis a cununiei are i ea dou' pri. Ca i Sfnta Liturghie ncepe cu binecuvntarea Sfintei Treimi: Binecuvntat este mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh-. Urineaz apoi eeteriia mare cu cereri specifice pentru viaa de? familie i apoi trei rugciuni, ci o deosebita semnificaia spiritual in care sc arat scopul pentru care Dumnezeu a creat neamul omenesc i se mvoc prezena i binecuvntarea tainic a Mntuitorului ,,ca oare- cnd la Cana Galiieii55 A treia rugciune este i mai important ntruct se arat clar ca svritorul nevzut al Tainei este nsui Dumnezeu: nsui i acum Stpne, ntinde mna Ta din Sfntul Tu lca si unete pe robul Tu (N) cu roaba Ta (N) pentru c de ctre Tifle' se unete brbatul cu fente?**, in timpul acestei rugciuni preotul unete dreapta mirelui :-M dreapt miresei, i'reotul reprezint aici pe nsui Dumnezeu Creatorul care lund mna dreapt a Eyei a aezal-o n mna dreapt a lui Adam. Acest gest exista n antichitate att la iudei, ct i la reci i romani231. Urmeaz apoi aezarea cununilor pe capetele a lor doi miri Sfnta Treime este prezent aici: Tatl ii ncununeaz. Fiul i binecuvnteaz i Duhul Sfnt i Sfinete. Corpul cnt: Doamne Dumnezeul nostru cu mrire i cu cinste ncununeaz-i pe dnii" (Ioan 17, 22). Astfel mirii intr n comuniunea Sfinilor Bisericii. Urmeaz a doua parte a tainei care nu este altceva dect o liturghie a darurilor mai inainte sfinite n care uri simplu pahar cu vin a nlocuit mprtirea cu Trupul i Sngele Domnului Ea ncepe cu citirea Apostolului i Evangheliei (cea de la nunta din Cana Galileii) urmat ele ectenia ntreit cu cereri speciale. Se trece apoi la ecte- nia cereri ior i rugciunea Tatl nostru, urmat de binecuvntarea paharului cu vin ciul care preotul d celor doi ca s bea. n timp ce corni cnt Paharul mntuirii voi lua i numele Domnului voi "hema M. Prin mprtirea clin acelai pahar cei do: miri se unesc umil cu a'tul i mpreun se unesc cu Hristos, familia lor devenind, dup expresia Sfntului Clement ai Alexandriei, cas a Mntuitorului". Din acest moment potirul vieii lor nu mai poate fi separat de potirul euharistie al Bisericii. De aceea, odinioar, inainte de a iei din biserica, se fcea nconjurul acesteia rie trei ori. cntfidii-^e irei tropare, aceleai ca i la taina preoiei, ns in ordine invers. Astzi se nconjoar do trei ori doar masa in faa creia a fost svrit slujba Dup aceea se ridic cununile, pe care soii le purtau altdat timp de opt zile. Acest timp era consacrat rugciunii i pregtirii pentru misterul iubirii. De asemenea el exprima respectul faa de taina nsi a cununiei. Unii tineri plecau in acest timp ia o mnstire, trind aceste /.ile n nfrnare, ca un nceput cie iniiere n stpnirea i echilibrul dorinelor naturale. n sfrit, laina cununiei se ncheie cu un apo'is *n rare se invoca mijlocirea Sfinilor mprai i ntocmai cu Apostolii Constantin i mamy sa Elena, precum i a Sfntului mare mucenic Frocopie i a tuturor sfinilor. Sfntul mucenic Procopie reprezint modelul ascetic ai cstoriei cretine, ntruct, dup cum scrie tradiia, a sftuit dousprezece femei s prseasc bucuriile matrimoniale pentru a ajunge, prin martiriu, la bucuriile nunilor cereti. Cu alte cuvinte, familia cretin aduce n Biseric viaa sa natural >entru ca aceasta s fie transfigurata prin darul Duhului Sfnt, ntr-o via plin de har. Aceasta nu nseamn devalorizarea relaiei naturale, r\ transformarea dinamic a crosului4 legat de necesitatea naturala, ntr-un eveniment al comuniunii, asemntor cu comuniunea carc exist in marea familie spiritual" care este Bisciica Aceast transformare a eresului" natural nu se poare face dect prin ascezj. Asceza transform iubirea natural irlr-o iubire asemntoare cu cea a lui Hristos, care a luat forma crucii. E>ist deci o cruce a familiei cretine, prin care erosui*, eliberat de necesitate:! natural a dorinei i a plcerii biologice, devine iubire rstignit druire ascetic de sine. Cum trebuie s se manifeste aceast druire ascetic dc sine in familia cretwi, vom arla succint n ce'e ce urmeaz.
231R.P.A. Ra>s. op. cit., p. 72.

/ VIM ' L i A C R E T I N A A /.i

15!

/ VIM ' L i A C R E T I N A A /.i

V. PRINCIPII DE VIAA SPIRITUALA N FAMILIA CRE11NA

15!

In primul rnd membrii unei familii cretine trebuie s triasc ntr-o atmosfer de rugciune. Experiena duhovniceasc ne arat c o familie este binecuvntat atunci cnd responsabilitile temporale ale membrilor si sunt mplinite cu rugciune. Din nefericire astzi, s-a uitat puterea binefctoare a rugciunii n \iaa de familie. De cele mai multe ori, prini i cop.'i, tineri i btrni, triesc n risipire de gnduri i sentimente contradictorii. Adesea ei se plng c sunt prea preocupai, i prea obosii pentru a mai respecta un ritm liturgic al timpului Dar nu dc timp este vorba, ci de o stare de suflet, de o contiin a prezentei lui Dumnezeu n fiecare clip care trece. Avnd contiina prezenei lui Dumnezeu n familia lor, soii cretini nu mai privesc relaile dintre ei doar n perspectiva unei autorealizri temporale, ci n perspectiva binecuvntrii finale n mpria Im Dumnezeu. n acest sens avem un exemplu contre: n Sfnta Scriptur. n cartea lui Tobit citim urmtoarele: iar cnd au rmas numai ei doi n camer (Tobie i Sara), Tobie o-a sculat din pat i a zis: ,,Scoal soro, s ne rugm ca s ne miluiasc Domnul:* 4. i a nceput Tobie a zice: n Binecuvntat eti Tu Dumnezeiii prinilor notri, i binecuvntat este numele Tu col sfnt si ^tevit intru roti vecii! S te binecuvinteze pe Tine cerurile i toate fpturile Tale! Tu ai fcut pe Adam i Tu ai fcut pe Eva, femeia lut, pentru a-; fi ajutor i sprijin, i din ei s-a nscut neamul omenesc. Tu zis: Nu este bine s fie omul singur, s-i facem un ajutor asemenea iui...". i acum Doamne, nu plcerea o caut, lund pe sora mea, ci o fac: cu inima curat. Binevoiete cloci a avea mil de ea i c!e mine, i a no cluce mpreun pn la btrnee! i a zis i ea cu el: Amin!". Apoi au dormit linitii n noaptea aceea1' (Tobit 8, 4). Ct de important este aceast atmosfer de rugciune, de iubire respectuoas jerlfitoare, pentru viaa unei familii nu poate s o tie dect care triesc n orizontul ei. Experiena istoric ne demonstreaz c rugciunea personal, v nil a cu rugciunea liturgic a ntregii Biserici, reprezint pentru toii cretini un sprijin real, prin care iubirea lor devine mai altruist i mai responsabil. Dar nu numai iubirea lor, unul fat do altui, ei i iubirea lor fa de copiii care-i aduc pe lume dobndete o nou semnificai^ Copiii sunt primii, in acelai timp, ca dar ai lui Dumntzeu i ea rod al iubirii lor rugtoare. Se tie astzi ea iubirea pe care un copil o primete de la prini la nceputul vieii sale este .le nenloeuit; este ca o temelie pe care sc va construi mai trziu ntreaga sa via. Copilul lipsit de iubire va fi mult mai vulnerabil i mult mai expus suferinelor psihice. De asemenea impresiile pe care un copil le primete in timpul sarcinii de la mam determin, intr-o marc msur, sntatea sa fizic i spiritual. n vechime cnd o mam zmislea un copil era nconjurata cu mult atenie de ntreaga familie. Pentru a fi ferit de ocurile zgomotelor puternice sv de orice atmosfera agresiv, viitoarea mam rmnea mal mult in cas, ntr-o camera special amenajata. cu multe icoane i o candel ce ardea tot timpul. Att a ct si soul su _r< buiau '- aib un somn ordonat, s nu fac excese, s se roage, pentru ca n aceast atmosfer viitorul copil s se poat dczvolta4 Aceast atitudine era expresia unei iubiri chenotice, care avea ca temei iubirea chenotic a lui Hristos si a Maicii Domnului. Prini renunau la propria lor via pentru a se drui copilului vi. totui, aceast renunare le sfinea viaa. Sfntul loan Gur dc Aur, ndemna pe prini s pun copilului no'i-nscut numele unei persoane sfinte, pentru ca o viat sfnt s fio model i exemplu pentru el. In vieile sfinilor se poate observa c vocaia lor a iost influenat, cel mai adesea, de ; persoan sfnt care s-a aflat n preajma lor i pe care ei au vzut-o rugndu-se. Fr explicaii, copilul i nsuete rugciunea ca o activitate

/ VIM ' L i A C R E T I N A A /.i

natural i, fr a avea nevoie de argumente logice, el simte prezena 1 n Dumnezeu. In Biserica noastr ortodox, copiii surit primii la botez i euharistie, pentru c relaia noastr cu Dumnezeu nu este doar o relaie intelectual. Multe culte neopro- estante consider c nu trebuie s botezm copiii pn cnd nu-i pot mrturisi sau alege ci nii, credina. Este ca i cum nu trebuit? s 1jrnim un copil pn cnd el va avea puterea s-i aleag singur meniul. Experiena duhovniceasc ne arat c iubirea, ru- gcvune^ si exemplul personal sun! mai de folos dect cuvintele sau argumentele logice, cnd este vorba s cluzim paii copiilor spre Dumnezeu. Iubirea fa de Dumnezeu i fa de Biseric nu poate impune. Ea se nate pe calea libertii. De aceea prinii cretini nu trebuie s constrng-, ci s inspire copiilor lor iubirea fat de Hristos i fa de Biseric, trind ei nii in orizontul acestei iubiri, care d sens i valoare existenei lor comunitare.
I V C O N C L U Z I I

15!

Am ncercai, n cele spuse pn acum, s subliniem sensul teologic ai vieii de familie, vocaia sa originar, a: cum este ea neleas in orizontul revelaiei cretine, i, in acelai timp, am sugerat doar cteva principii de via spiritual care Lumineaz i nfrumuseeaz relaiile dintre membrii fiecrei familii care triete in Hristos i n Biseric. In lumina acestor principii, familia cretin depete dimensiunea sa excluie instituional, juridic, social, pentru a intra n orizontul teologic i .acramental, in orizontul darului lui Dumnezeu i al iubirii dintre Hristos i Biseric. in rontextul actual al t-pocii noastre, caracterizat prin schimbri socio-cul turale profunde, considerm c este absolut necesar o :nti-ns;ficare a lucrrii pastoralmisionare a Bisericii noastre, pen- iru a contientiza, mai ales familiile tinere de faptul c viaa lor mpreun trebuie s depeasc necesitatea biologic i simpla a- traeie natural, pentru a intra n orizontul tainei lui Dumnezeu. Ur.ii prin taina cununiei. n Biseric, cminul lor trebuie s devin o mir biseric" n care, prin credin, ndejde i dragoste, ei dau mrturie despre iubirea jertfitoare a lui Ilristos pentru lume, ca si despre datoria lumii do a fi iubire rspuns la iubirea lui Hristos. Calea nu este uoar, dar credem c este singura Cale care ne poate revela adevrata bucurie existenial, ca i sensul autentic al trecerii r.csstre mpreuna prin timp.

FAMILIA CRETINA: PRINI I COPII

I*r. lector Ghconjht POl'A

Anul 1994 a fost declarat de ctre Organizaia Naiunilor Unite drept Anul Internaional al Familiei". Aceast hotrre are l?i ba zii ideea c resursa principal care va determina schimbri fundamentale n societate si in lume a fost i rmne familia. Nu trebuie s cutm cauze exterioare pentru a lamuri descompuneri i prbuiri luntrice. Rul social sau colectiv este suma relelor individuale; rul din afar este consecina rului din inim (Matei 15, 18-19; Marcu 7, 20-23); rul din stat este i rul din familie. Prima revrsare a rului clin inim n lume ncepe din familie, din cadrul vieii familiale, de la prini i de la copiii lor. De aici pornete mrirea i decderea, binecuvntarea si blestemul. Prin copii renate familia i societatea i tot de la ei ncepe descompunerea i moartea232. Numai o familie sntoas este o celul sntoas a edificiului Bisericii i a societii.
232Pr. dr. Ilarion Felea, Duhul Adevrului, A.'ad, 194.5, p. 4fi0.

Pentru a preveni degradarea omului i a societii i, n acelai timp, pentru a asigura mntuirea i desvrirea sufletelor, eligia cretin confer prinilor i copiilor responsabiliti de la care nu se poate abate, fr primejdia mbolnvirii i chiar a morii, trupeti sau sufleteti.
ntrirea i nlarea cstoriei 1) E CTRE MNTUITORUL HRISTOS

/ VIM ' L i A C R E T I N A A /.i

15!

Este necesar s redescoperim demnitatea, sensurile i menirea familiei din zilele noastre, privite in lumina Sfintei Evanghelii, pentru a umple un gol spiritual i pentru nsuirea moralei ortodoxe in viaa de zi cu zi. Familia este cel dinti aezmnt divin. ntemeiat de Dumnezeu pentru om n rai, cu sfatul Preasfintei Treini: Nu este bine s fie omul singur; s-i facem ajutor asemenea lui" (Facere 2, -8). Familia este celula i baza societii, prima biseric" ntemeiat de Dumnezeu din iubire pentru om, dup modelul Bisericii cereti 233. Cea dinti familie, a fost ntemeiat n rai, nu pe prnni, avnd ca Arhiereu i martor pe nsui Dumnezeu pentru a sublinia ce mare rol are famil :a, ce demnitate i-a dat Creatorul i ce misiune deosebit i-a ncredinat. Deopotriv brbat : femeie, omul poart chipul lui Dumnezeu" avnd aceeai identitate unic, comun, divin (Romani 2, 12-21; I Corinteni 1">. 45-49). Constituia fizic sau caracterele sufleteti nu sun elemente care s separe sexele. De aceea, femeia nu formeaz o categorie antropologic sau sociologic inferioar, care s fie subordonat in Biseric sau societate234. Literatura omiletic compar femeia cu Eva, care st la originea neamului omenesc i a cderii acestuia n pcat. Literatura doctrinar i cea liturgic stabilesc asemnarea direct intre femeie si Maica Domnului. Aa cum este reprezentat in iconografia ortodox, Fecioara Maria, Maica Domnului, este tronul lui Hristos. Ea reprezint umanitatea ntregului neam omenesc asumat n umanitatea Fiului lui Dumnezeu ntrupat. Biserica are ca model pe Fecioara Maria, purtnd n sine pe Fiul Omului, oferind pe lisus lui Dumnezeu si prezentndu-L lumii. Maica Domnului este Nsc- Loare de Dumnezeu". Biserica este purttoare de Dumnezeu". n lumina acestei analogii cu Maica Domnului i cu Biserica, feme ia este creat ca ajutor" al lui Dumnezeu, nu numai ca nsoitoare a omului (Facere 2, 1218). Cstoria ca legtur natural pe via ntre un brbat i o femeie se ntemeiaz pe faptul c brbatul i femeia numai mpreun alctuiesc umanitatea complet Nu c dect o suferin, i fi singur" spune Paul Evdokimov235. Nici Dumnezeu nu este o singur persoan, pentru c nu ar mai fi iubire. Este Treime de Persoane legate prin iubire. De aceea, nici omul nu ar fi chipul lui Dumnezeu, clac nu ar fi comuniune de iubire ntre brbat i femeie; numai pentru c se completeaz reciproc ci sunt omui deplin236, fn acest sens Teofil de Antiohia spune: A crei.1. pe Adam i pe Eva pentru cea mai mare iubire ntre ci, ca s reflecteze taina unitii dumnezeieti". Pentru a fi o unire desvrit, netrecloare, cstoria comport o iubire desvrit.
233Arhim. Ioanichie Blan, Clura ortodox in familie i soc/etate, voi. II, Tai, 1992, p. 9. 234r>r. pro. Ion Brii. Credine pe care o mrturisim, Bucureti, 1987. p. m. 235Paul Evdokimov, Sacrament de l'amour, ap ud. Pr. o:*of. dr. Dumitru Svmlcae, Teologia Dogmatic Ortodox, voi. 3, Bucureti. 1973, p. 157. 236Pr. prof. dr. Dumitru Staniloae. op. cit., p. 180.

Cei doi se iubesc pentru c se completeaz. Iubirea nu se nate ntre dou suflete care sun la fel, ci care sun armonios", spune Schiller 237. Iubirea este un schimb de via, o ntregire reciproc, pentru c primete i druiete Ia nesfrit. Cei doi primesc pe Hristos, privindu-se unul pe altul", spune Evdokimov 238. Numai pentru c Hristos ca Dumnezeu e transparent n altui i nfrumuseeaz aceast persoan, aceasta ni se arat vrednic de o iubire nesfrit, in afar de Hristos, iubirea permanent fa do un om ar fi imposibil. Totui, aceast reciproc configurare eo-personal nu a lipsit cu totul pn la venirea Mntuitorului. In slujba ortodox -se afirm: Nici pcatul de la nceoiii, :ii'.:i potopul nu au stricat sfinenia cstoriei", iar Fericitul Augus- tin spune la rndul su: Hristos a ntrit la Cana ceea ce a instituit in rai"a. Mntuitorul lisus Hristos ntrete din nou legtura cstoriei dintre brbat si femeie i o nal, clin ordinea naturii, n ordinea harului, nvluind-o, prin participarea Sa la nunta dc la Cana Galileii, n ambiana haric cc iradia din Persoana Sa. Svrind acolo prima minune, prin puterea Sa dumnezeiasc i dnd perechii ce se cstorea s bea din vinul iubirii, El ne arat c ncepe nlarea vieii omeneti n ordinea harului i n iconomia mntuirii, de la ntrirea i nlarea cstoriei. Astfel, Taina unirii indisolubile ntre un brbat, i o femeie, c.a unire cart 1 se spiritualizeaz ntr-o tot mai adnc comuniune, este Tain n Hristos. Taina aceasta mare este. iar eu zic n Hristos i in Biseric" spune Sfntul Apostol Pavel (Efeseni 5. 32). Unirea lor n Hristos este o mic Biseric, dup cum arat Sfntul oan Gur de Aur: Cstoria este un chip tainic al Bisericii". Cnd cei doi se unesc n cstorie, ei nu mai sunt ceva pmntesc, ci chipul lui Dumnezeu"-. Cstoria ca tain a iubirii nu a fost niciodat definit, Dc la Adam pn la Domnul, iubirea conjugal autentic era tain desvrit" spune Sfntul Kfrem irul239. Sfntul Ioan Gur de Aur argumenteaz c tolerana acordat temporar de legea mozaic privitor la posibilitatea de desprire a soilor ar fi fost o msur preventiv mpotriva altor rele i mai mari pe care le-ar fi svrit poporul evreu, oarecum infirm sufletete. dac nu ar fi existat aceast ngduin, de a se despri in cazul n care unul din soi ar fi fost vinovat240. Totui, chiar n Vechiul Testament se ntrevd zorile noii concepii cu privire la indisolubilitatea cstoriei. n mult? locuri scrip- turistice ale Vechiului Testament se detest desfacerea primei cstorii i contactarea celei de-a doua. n Noul Testameri, Mntuitorul afirm direct necesitatea revenirii cstoriei la unitatea i indisolubilitatea ei de la nceput. La ntrebarea fariseilor, de ce Moise a permis prsirea femeii, FI rspunde: Fiindc Moise, dup nvrtoarea inimii voastre v-a dat voie s v lsai femeile voastre, dar la nceput n-a fost a sa" (Matei 19, 8-9). Domnul Iisus Hristos consider ca adulter pe cel ce-i las femeia sa i ia pe alta sau pe cel ce o ia pe cea prsit, socotind c legtura cstoriei nu s-a desfiinat ntre cei doi care s-au desprit. n acest sens, El afirm unitatea celor cstorii, bazat pe faptul c Dumnezeu nsui i-a unit, fiecare devenind om ntreg n unirea cu cellalt, iar aceast unitate pe care i-a gsit-o fiecare nu se poate dezintegra i reface dup bunul plac. Aceast unitate, pe plan uman, nu este att o unitate organic, ci o inuiau> prin iubire. F-a se bazeaz pe iubirea ntre dou existene umane care se completeaz, legtura dintre ei spiritualizn- riu-se mereu.
237Ibidem, p. 131; 2387 Ibidem, p. 178. 239Ibidem, p. 183. 240Magistrand Pr. Marin Branite, despre familie, Studii Teologice, an

/ VIM ' L i A C R E T I N A A /.i

15!

Concepia Sf untului foci Cura <{; Aur IX. nr. 1-2, l!>:>7. p.

De aceea, cstoria primete n Biseric har. El nu trebuie primit pasiv, ci dezvoltat activ de ctre cei doi. Astfel, indisolubilitatea implicat in fire i refcut prin har este si o oper a voinei celor doi. PRINI l COPII Familia este ntemeiat dc Dumnezeu pentru a continua viaa pe pmnt, pentru a pstra credina si viaa moral n societate, pentru a crete copii credincioi i iubitori dc Dumnezeu, pentru a birui toate ispitele trupeti i sufleteti. Moclcl pentru toi cretinii este familia sfnt a Dreptului Iosif si a Sfintei Fecioare Maria n care a crescut lisus Hristos. n atot- inelepciunea Sa, Dumnezeu a ales pentru ntruparea Fiului Su snul mamei ca altar si familia ca loc de cretere in har i nelepciune (Loca 2, 52). Religia cretin n Sfnta Tain a Cununiei, prin care se ntemeiaz familia cretin, impune menirilor acesteia anumite responsabiliti i datorii.
DATORIILE PRINILOR FAA !)K COPII

/ VIM ' L i A C R E T I N A A /.i

15!

n Vechiul Testament, prinii erau rspunztori de educaia moral i religioas pe care trebuiau s o dea copiilor. Copii erau considerai un dar i o motenire de la Dumnezeu (Facere 48. 8-9; Psalmul 126, 3); de care prinii erau rspunztori pn la moarte (i Sam. 3, 3,12-13; 4, 4-18). Cea mai nsemnat datorie pe care o au prinii fa de copii este iubirea (Tit 2, -1-8). Dumnezeu a aezat n inirna prinilor din iubirea lui de Tat. Naterea i creterea copiilor este o porunc divin (Facere 1, 28). n casa unde s-a nscut un copil, privirea lui Dumnezeu ocrotete toat casa i harul Su se revars asupra acelei familii. ngerii rmn alturi de noul-nascul. Soia, prin natere, devine mam. Obligaiile .t bucuriile ei cresc. Mama cretin tie c se mntuiote prin natere de prunci, crescndu-i dup voia lui Dumnezeu, pregtindu-i pentru a deveni ceteni ai cerului (I Timotei 2, 15). Mama este un altar de jertf pentru copiii si. Iubirea ei este o pine minunat pe care Dumnezeu o mparte tuturor i o nmulete mereu. Mama nu te ntreab niciodat dac vrei ceva, ca i d tot cc are fr s se gndeasc la sine. Mama este femeia care se ofer lui Dumnezeu si planurilor SaJe; ea este umanitatea consacrat puterii creatoare, colaboratoarea actului creator". Ea este un loc de ntlnire al lui Dumnezeu i al brbatului, al iubirii i al izvorului vieii. Filozoful Hegel a scris: Nu este om cine nu este tat", pentru c nu este icoana deplin a Tatlui Ceresc. nmiit trebuie s spunem despre 1 femeie c deplin femeie nu-i dect aceea care este mam". Aa cum iubirea este ultimul cuvnt al Legii celei Noi, tot la fel Maternitatea este plinirea i desvrirea femeii. Femeia nu va nelege pc? Dumnezeu, nici iubirea, nici v'iaa dect prin maternitate. A fi mam este un comentariu la toate cuvintele noastre despre Dumnezeu i despre oameni, despre iubire i despre via.

AFILIA CRETI SA AZI

159

Niciodat femeia nu-i att do aproape de Dumnezeu, nu- rug de iubire ca atunci cnd este mama Vrem mame cretine vom schimba faa lumii" spunea un gnditor. Ni se pare ndreptit aceast afirmaie pentru c, aruncnd o privire peste culmile istoriei lumii, constatam ca in familiile n care au crescut fii ce au schimbat cursul istoriei si au croit drumuri noi spre lumina i fericire, a existat o mama c retin. Cei mai mari oameni ai Bisericii si datoreaz ascensiunea lor spre desvrire n mare parte bunei educaii primite n familie; ei sunt opera unor adevrate mame cretine: Monica, mama Fericitului August in, Elena, mama Sfntului Constantin cel Marc, Amuza, mama Sfntului loan Gura di? Aur, etc. Copilul triete din viaa mamei, vede eu ochii mamei, vorbete limba mamei, simte cu inima mamei. Mama este jumtatea copiilor (Arisiotel). Dragostea dintre prini i copii se arat prin creterea i educaia lor. Prin educaie prinii arat grija ce o poarta comorii sfinte dat de la Dumnezeu; copiii. Sfntul Apostol Pavel sftuiete pe prini s-i creasc copiii n nvtur i n cercetarea Domnului44 (Efeseni t>, 4). nvtura, educaia copiilor cretini, a constat ntotdeauna din nvarea tiinelor vremii, a dogmelor i a moralei cretine, a regulilor de bun purtare in via i a bunei-ruviine. Sfntul loan Gur de Aur scrie c de la o vrst fraged exist o nclinare a omului spre viciu sau spre virtute. De aceea, capiii trebuie ndreptai de timpuriu spre bine si virtute, pentru a nu se deprinde cu ruL Prinii nu trebuie s se gndeasc cum ua-i lase copiii bogai, ei virtuoi Tot ce /ac prinii pentru copiii lor, pentru educaia lor. fac din dragoste. Din ea izvorsc i celelalte virtui pe care prinii sunt datori s le sdeasc i s le cultive in inima copiilor: temerea de Dumnezeu (Psalm 33, li; Efeseni -4), ascultarea (I Timotei 3,4), purtarea cuviincioas (Proverbe 22, fi), credina puternic (Isaia .'^8. 19) si mai ales poruncile, cile i legile Domnului (Facere 13. 1; Deuteronom 4, 9-10; Psalm 77, 3-10). Prinii sunt chemai s vegheze la creterea moral i religioas a copiilor. Educaia moral trebuie s o fac prinii nvnd pe copii deprinderle si faptele bune, pentru a-i ajuta s scape de anarhia instinctelor i tendinelor spontane, pentru a ndeorta egoismul natural i a-i ajuta s devin mai buni. In lumina Sfintei Scripturi, prinii mai sunt datori s-i binecuvnteze copiii (Facere 48, 15-lfi: Evrei 11, 20-21). s-i mngie (I Tcsaloniceni 2, II), s-i supravegheze (Sirah 1 fi, 1-5), s le asigure cele de trebuin (Matei 7. M-12; II Corinteni 12, 11; I Timotei 5, 8), s-i conving s nu se cstoreasc cu eretici (Facere 24, l-l; 28, 1-2), s se roage pentru ei, iar cnd sunt ri s-i mustre sau chiar s-i pedepseasc (lYoverbe 3, 12; 13, 24; 19, 8...; Sirah 30, 1-2: 8, 12), ncredinai fiind c binecuvntrile lor i nsoesc n viaa, ca i blestemele i pcatele lor (Ieire 20, 5; 34, 7; Numeri 14, 18; Deuteronom 5, 9; Psalm 111, 1-2).' Familia cretin este coala virtuilor. Cea mai bun cretere pe care o pot da prinii copiilor este cea moral i religioas. Fiecare copil este o fiin metafizic (N. Crainic)u, un mic filosof religios care sc roag cu drag lui Dumnezeu, i place biserica, pune ntrebri despre hune i via, vrea s cunoasc toate cutnd raiunea ascuns a lucrrilor. Toi copiii au o fireasca pornire spre Dumnezeu, spre religie. Educaia religioas cuprinde practica vieii in rugciune, iubire de Dumnezeu i de aproapele. Cu ndrumri sntoase, creterea n cei apte ani de acas" las n inima i n mintea copiilor urme i amintiri neterse. O bun educaie acas dezvolt sentimente religioase pe care i cea mai atee coal nu le mai poate nimici. Familia cretin este inclus n misiunea Bisericii; este o prelungire a Bisericii n lume i o aducere a lumii in Biseric. Toi prinii sunt datori s-i mbisericeasc copiii, s-i m p r i e te neasc cu Duhul lui Dumnezeu i s-i

160

TEOLOGIE l V I A A

creasc sub aripile Bisericii, aa cum a fost mbisericitu i crescut Maica Domnului. Grija educaiei copiilor nu aparine numai familiei, ci i colii, societii i Bisericii. oale instituiile poart obligaiile i rspunderile creterii. ngrijirii s: ajutorrii lor, cu toate mijloacele materiale i morale de care dispun. Educaia cea mai sntoas i temeinic se d copiilor cnd toate aezmintcle care rspund pentru creterea i educarea lor ii armonizeaz interesele i principiile lor cu scopul pe care l au in vedere: formarea caracterului religios-morai. Cu oameni de caracter moral i dc convingeri religioase nu se va destrma nici o societate si nu se va nchide nici o biseric. Copilul este un crin, iar n neprihnirea lui vede ngerii lui Dumnezeu. Dai-mi ochiul unui copil pe toat viaa i nu voi Vedea dect lumina fericit a raiului dumnezeiesc" spune NichJfor Crainic, iubirea i rugciunea reveleaz copiilor pe Printele lumii i a oamenilor; iubirea i rugciunea i fac s-L ndrgeasc i s-I primeasc n suflet, pe toat viaa, icoana Lui sfnt, ocrotitoare, mntuitoare. Copiii trebuie deprini de miei cu rugciunea i cu datinile religioase. Exemplul prinilor are un rol decisiv n formarea deprinderilor religioase, traducnd in acte vii i concrete formula abstract a datoriei. Astfel, prinii trebuie s-i fac rugciunile mpreun cu copiii trebuiesc dui la biseric, nvai s fac semnul Sfintei Cruci, s ngenuncheze, s spun rugciuni si s cnte cntri religioase, s duc daruri la Sfntul Altar, s aprind lumnri la biseric, s se mprteasc. Copiii poart n mintea i n inima lor ngereasc, chipul lui Dumnezeu. Nevinovia i blndeea lor e msura omului desvrit. De aceea zice Mntuitorul: De nu v vei ntoarce i de nu vei fi ca pruncii, nu vei intra n mpria cerurilor" (Matei !8, 3).
]4 Pr. dr. Ilarion Felea, op. cit., p. 482.

161
I:.\M;UA chwi,\A AZI

Dragostea nermurit fa de copiii notri ne arat ceea ee ar trebui s fie dragostea pe care o merit orice semen al nostru. J'rin copii ne leag de lume i de via n chipul cei mai generos, cptm o sensibilitate comun fa de problemele semenilor.
STAREA FAMILIKI AZI

Societatea de astzi se confrunt cu numeroase i foarte grave probleme. Ga ntr-un comar, fiecare lun care a trecut de la Revoluia din 1989, a scos ia iveal drame cumplite, pe care nici nu le-am bnuit decenii de-a rndul. n primul rnd exist prini care nu vor s aib copii sau omoar copiii nainte de a se nate. Copilul este fiin vie din momentul conceperii sale. Dreptul lui primordial este dreptul la via. Numrul femeilor care au avortat, lund gingaei fiine dreptul la existen este de patru milioane n ultimii 4 ani, n Romnia. Motivele invocate pentru justificarea acestei crime suni, cel mai adesea, lipsurile materiale, nenelegerile n familie, lipsa unei educaii religioase. Este absolut necesar ca Biserica, prin preoii duhovnici, folo- sindu-sc i de materiale educative, s;vi acioneze concret pentru aducerea la cunotin a nvturii cretine despre familie, despre menirea femeii, despre grozvia crimei i gravitatea pcatului svrii prin ntreruperea sarcinii. Este necesar analizarea eu maxim seriozitate a cauzelor care determin femeile s recurg la aceast odioas soluie, precum i gsirea celei mai bune rezolvri pentru a putea salva copilul. Lipsurile materiale MU sunt acum mai mici dect le-au 'suportat bunici' notri care aveau casa plina dc copii, cea mai mare bogie, singura care i aduce adevrate satisfacii. Lipsurile materiale de atunci erau compensate de sufletele curate ale prinilor care i creteau copiii in spirit cretin, in dragoste fa de Dumnezeu si fa de munca. Un alt mare pacar cu care se confruni societatea de azi este cel a! ivndrrii copiiilov posta hotare. Prinii i vAnd proprii copil pentru bani la strini de alt credin, pe motiv c nu mai au eu ce s-i creasc i cu Sperana c acolo vor tri mai bine. Pe aceti prini, Biserica i consider de dou ori ucigai de copii, pentru c le vnd i sufletul i trupul Ei se leapd de proprii copii, pe care i-au primit de la Dumnezeu, vnzndu-i la oameni de alt cre- eint. despri ndu-i pentru totdeauna de dragostea prinilor lor ct si de Biserica Ortodox. Aceti prini vor avea de dat un greu rspuns n faa lui Dumnezeu, tiind c i-au lipsit copiii de mntuire. Biserica Ortodox a luat atitudine fa de acest pcat, intervenind ca prin legi s se pun capt acestui trafic inuman de copii miei. Vnzarea de copii este un pcat strigtor la cer. Astfel, Legea ll.ldiK). privind nfierea minorilor, nlesnete adopiile de
11

162

TEOLOGIE l V I A A

ctre ceteni romni, cu prioritate fa de cei strini (art. 3) ' 5, iar n art. 11 se spune: Fapta printelui care pretinde sau primete, pentru sine sau pentru alul. bani ori foloase materiale n scopul adopiei unui copil se pedepsete cu nchisoare de la 1-5 ani" . Mai exist o alt categorie de copii, cei pe care mame denaturate i-au lipsit de dragostea lor: aa numiii copii ai strzii". Acetia sunt copiii nimnui, vinovai fr... vin, sute de copii care doffn prin canalele oraelor, drogndu-se cu auroiac, abandonai ntr-o lupt dur pentru existen. Ei sunt uitai de prini ori nerecunoscui prini, care nu i-au vrut i care nu-i pstreaz n culele memoriei lor. Pentru aceti copii un cmin, o familie, poate s f i n subiectul rugciunilor secrete i rar mplinit*. Singurele metode eficiente pentru acordarea asistenei sociale ri sprijinul acestor copii este dragostea i mplinirea nevoilor lor sufleteti. Ei au suflet curat, dei au trecut prin attea experiene; dure. Sunt capabili s iubeasc sincer. Mai greu c s-i poi s-i faci s cread c i ei pot fi iubii. n mintea lor trauma abandonului la care au fost supui se identific cu ideea c ar avea un defect care iar face de neiubit. Se nvinovesc: pe ei nii pentru faptul c au fost uitai de prini. Iubirea este marea cheie pentru sufletele lor. A le oferi o cas, o familie. nseamn a le oferi toate comorile lumii. I^a drama acestor copii ar trebui s se gndeasc fiecare om. Cum mai poi fi fericit, cum te mai poi numi cretin adevrat, tiind c exist astfel de copii. n care sufer Hristos, prezent tainic? Pentru cel fr mil, judecata va fi fr mil (Matei 25, 35-46). Fundaia Prietenii copiilor" a Micrii pentru Salvarea Vieii din Biserica Ortodox a ntocmit, dezvoltat i aplicat un program pentru sprijinirea material i moral a copiilor lsai s se nasc ri urma aciunilor de convingere a mamelor oare nu-i doreau acei copii241. Acest proiect vizeaz ajutorarea tinerelor mame, prin organizarea unor locauri unde tinerele fete, ateptnd s nasc, s-i gseasc un loc de linite, s fie ajutate s-i creasc copilul, s fie ndemnate a-i apropia venicia prin iubirea copilului lor. Pentru copiii strzii", un proiect de o mare amploare a prins contur la Ariceti-Prahova. Aici a fost cumprat o mare ferm, unde s-au construit zece casc confortabile, n fiecare dintre ele locuind civa copii, ca ntr-o familie, fiecare cu mama Iul, o blnd micua jertfit iubirii lui Hristos, o biseric, o coal general i <> coal de meserii. Aici vor tri. vor nva i i vor vindeca rnile o parte din aceti copii npstuii. Putem aduce puin bucurie n sufletele acestor copii necjii, organiznd n fiecare parohie o cas pentru ei. Aici, n camere curate, copiii s poat gsi adpost i mncare. Ua s fie mereu deschis: s ii se ofere totul, fr s li se crear ceva. Investind n <*i mult dragoste i ncredere, vor deveni mai apropiai, mai sociabili i integrarea lor n familii cretine se va face mai uor. In fiecare parohie se mai poate iniia un program de colectare a ajutoarelor bneti i materiale pentru sprijinirea celor mai sraci i cu familii numeroase. O idee ntr-adevr simpl ar fi organizarea unei asociaii la nivel de parohie s adune hinue i lucruoare pentru copii de la familiile care nu mai au nevoie de ele; s le trieze, s le spele, s le dea o nou fa" i s le redistribuie femeilor din parohie, care nasc. Multe hinue devin inutile pentru c n primul an de via copilul crete repede i acestea stau degeaba n garderob, in timp ce muli copii se nasc i nu au nici mcar cu ce s fie nfai la ieirea din maternitate. In Finlanda, statul asigur
241 Cartea nuntii, p. H4.

TEOLOGIE J V I A T A

fiecrui nou- nscut o cutie cu lucruri noi, necesare ntreinerii. Existena acestei iniiative cu caracter de ege a marcat devenirea Finlandei ca ar prosper, economic i moral. Poate c efortul de reconstrucie a fost mai rodnic prin solidarizarea tuturor. i noi , femeile cretine din Romnia, putem fi solidare, s facem din puinul pe care l avem parte i bucurie altuia, care tf;to la nevoie. Aceasta, n spiritul tradiie noastre ortodoxe, devenit istorie a dinuirii. Totul este s ne amintim c undeva, in fiecare minut, se nate un copil, minunea suprem a creaiei i singura garanie a veniciei noastre.
DATORIII,K COPIILOR FAA DE PRINI

F A M I L I A C R E T I * A AZI

In lumina Sfintei Scripturi, copiii datoreaz recunotin prinilor. iar aceasta se arat prin ntreinere i ajutor cnd au nevoie, prin cuvinte cuviincioase, prin respect. Sfntul Chirii al Ierusalimului scrie: Prima virtute a cretinilor este de a cinsti pe prini, a rsplti ostenelile celor ce le-au dat via i a le procura din toat puterea cele trebuincioase tihnei lor. Chiar dac i-am rspltit cu mai mult, nu vom putea ns niciodat s-i natern" Copiii sunt datori s aib ascultare fa de legea Domnului (Deuteronom 30, 1-3; Proverbe 28. 7) i tot aa fa de prini, dup cum spune att de limpede n Porunca a V-a (Ieire 20, 12): Cinstete pe tatl tu i pe mama ta, ca s-i fie ie bine i s trieti ani muli pe pmnt". Cinstestc!" zice imperativ Sfnta Scriptur Cinstirea prinilor se nate din faptul c ei ne-au dat via, ne ocrotesc, ne cresc si ne educ. Prinii sunt colaboratorii Iui Dumnezeu n fer- marea noastr. Cu acelai cuvnt de Printe" numim [ie Dumnezeu i pe cei ce ne-au dat via. A cinsti pe prini nseamn242: A-i iubi, a le dori i face tot binele cu putin. Iubirea faa de prini este i o porunc a firii, de aceea o gsim ia tonte popoarele. Dragostea fa de prini este o datorie att de clar, pe ct de clar este c zpada este alb", spune Aristotei 243 . A asculta de ei: Ascultai de prinii votri ntru Domnul c aceasta este cu dreptate" (Efeseni 6, 1); Fiule pzete legile tatlui tu i nu lepda nvturile maicii talc" (Proverbe 6, 20). S nu-i suparm cu ceva i m ne purtm fa de ei cu oal cuviina, vorbind despre ei i cu ei cu mult respect. Ochiul celui ce batjocureste pe tat i nu cinstete btrnelele maicii, s-1 scobeasc corbii i s-1 mnnce puii vulturilor" (Proverbe 30, 17). S-i ajutm la nevoie, mngindu-i in necazuri i nseni- nndu-le seara vieii lor. Frate sprijin pe tatl tu la btrnee i nu-l mhni n viaa lui" (Sirah 2). Pild pentru noi este nsui Mntuitorul, Care de pe cruce o ncredineaz pe Sfnta Sa Mam ucenicului preaiubit loan, ca s aib grij de ea (loan 19, 26-27). Prin aceast dispoziie testamentar a Mntuitorului, s-a inaugurat n cretinism cultul mamei244.
242Colectiv, Teologia moral ortodox, Bucureti, 1980, p. 300. 243Pr loan Suclu, Morala cretin, Blaj. 1939, p. 113. 244Fr. dr. Ilar ion Felea, op. cit. p. 376.

1G4

T E O L O G I E l VlA'f\A

-Sa ne rugm lui Dumnezeu pentru ajutorarea lor cnd sunt in via, iar dup moarte, pentru odihna sufletelor lor, mplinin- du-le voina cea din urm i pstrndu-le o vie amintire. Aa ne nva morala cretin, Biserica, c trebuie s ne comportm fa ele prinii notri care ne-au dat ce au avut mai bun pentru ca noi s fim fericii, s ne realizm n via, s ne ntemeiem i noi o familie Trebuie s fim alturi de ei. s-i facem s se considere uliii, dup puteriic lor, pentru a nu-i lsa in dezndejde i singurtate. Dar, ..Cine are prini / Pe pmnt, nu n gnd / Mai aude i acum / Ochii lumii plngnd..." spune cu durere poetul Adrian Pu- jie.scu, pentru c exist copii care au uitat chipul sfnt, al mamei care i-a vegheat, vorba ei duioas care i-a ndrumat n via, au uitat po- vaa tatlui i minile lui bttorite de munc. Sunt muli cei care i-au prsit prinii btrni, bolnavi. I-au lsat a mila lui Dumnezeu i a oamenilor. Aceti copii denaturai uit de Dumnezei: nu va ngdui aceast lips de respect i de iubire i c cu vor gusta din durerea amar a singurtii Ia btrnee. Cei care sunt indifereni fa de prinii lor i le ntristeaz

i'4/tf/LM CRETINA AZI

165

btrneea, vor fi un exemplu negativ pentru copiii lor. Aceti oameni nu pot rspunde poruncii iubirii fa de aproapele, dac ei nu pot fi capabili s rspund iubirii prinilor.
*

**C ONCLl/II

Familia este cel dinti cadru social de care fiecare om are nevoie ca s triasc. Ea este mediul cel mai prielnic pentru naterea. dezvoltarea i desvrirea fiinei umane. Familia este prima societate natural. Este un oficiu inalt al respectului, demnitii, al libertii interioare, al senintii constructive. Mediul familial ofer siguran, linite, afeciune, senintate care constituie o atmosfer prielnic pentru dezvoltarea noimalft i echilibrat. Datorit familiei, emul nu este izolat n lume, fr rdcini n trecut, fr reanim n prezent i fr speran n viitor. Familia arc o nsemnat funcie educativ. Este o coal a virtuilor i o nesecat surs de ntrire moral. n familie se deprind disciplina i spiritul de iniiativ i se cultiv sentimentul demnitii, iubirii, respectului i ajutorului, sentimentul sacrificiului ri al druirii pentru semenii notri. Familia formeaz pe membrii ei prin cldura dragostei, al crei sanctuar este ea prin excrelen. Mare i necuprins este puterea iubirii/, cum ne asigur Sfntul Apostol Pavel n imnul sublim pe care-1 nchin acesteia (I Corinteni 13). Numai o familie bazat pe iubire va rezista. Legtura iubirii pstreaz pe membrii familiei ntr-o adevrat unitate intre ei i cu Dumnezeu. Unitate in iubire. Iubirea este adnca tain a lumii. iubirea sdit in sufletele noastre este o scnteie din nesfrita iubire a lui Dumnezeu. Subiectul iubirii noastre poate fi diferit: iubirea soilor ntre ei, a prinilor fa de copii, a copiilor fat de prini, iubirea noastr fa de semeni i fa de Dumnezeu. Iubirea este etern, strbtnd cerul. Dumnezeu este iubire'4 (I oan 4, 8). iar cine iubete este mai aproape de Dumnezeu.
Irinn LEO V TE

TtNKRETUL I VIAA DE FAMILIE O PERSPECTIVA ORTODOX A COPT V


I. O VIZIUNE CRETINA ASUPRA CSTORIEI

Cstoria cretin este diferita de oricare alta. Ea prezint o perspectiv proprio, pe care trebuie s o cunoatem, dac ncercm s avem o imagine tompiet i s o privim in toat puritatea ei. Aceasta deoarece cstoria cretin este o Tain; Duhul Sfnt este Cel ce o face s existe i sa funcioneze. De aceea, noi treouie s o tratm diferit, in toat profunzimea ei real. Trebuie s veaem apoi, cu /ii aceasta jre efect practic asupra comportamentului cretin autentic.

Sfntul Apostol Pavel ne reliefeaz dou aspecte interioare ale sfineniei cstoriei: Este o Tain mare" (Efeseni 5, 32) i Cstoria este cinstit ntre toate" (Evrei 13, 4). Cstoria cretin nseamn mai mult dect unirea dintre dou trupuri: ea tinde s realizeze unirea sufletelor. Dup cum Sfntul Duh lucreaz n apa Botvz: t-i, jjeivtru acrea omul nou, la fel El, este prezent i ir cstorie. -\a cum lucreaz n Sfntul Mir pentru i sfin:.i trupul uman i a-1 face templu al Duhului Sfnt, aa cum preface pinea i vinul Sfntul Trup i Snge, aa unete mirele i mireasa, unul cu altul i mpreun cu Domnul, prin credin i rugciune curat. Mai mult, aceast unitate nu este neleasa :n mod magic. Mireasa : mirele; sunt contieni i particip la aceast unire eu rugciune din inim i rspuns afirmativ la lucrarea harului. Asta nseamn c Sfintele Taine nu lucreaz n mod mecanic: ele cer rsp.msul spiritual din partea persoanei care le primete. Acest rspuis este Ia fel de important ca i rolul preotului slujitor, prin rostirea rugciunilor i prezena Sfntului Duh. Aceast lucrare divin reprezint un aspect nou n cretinism nc dc la nceputul creaiei au existat diferite ritualuri de cstorie, nelegeri de ambele pri, cu implicaii sociale ce difer de la o comunitate la alta. Ceea ce este nou n cretinism este lucrarea Sfntului Duh care face din cei doi un cuplu i din cuplu o entitate. nelesul cretin al cstoriei devine evident prin prisma caracteristicilor specifice: 1. lin .iigur partener;
Cretinismul nu admite poligamia, respectiv cstoria cu mai mult de o persoan. Monogamia sau legea unei singure soi: este definita in cretinism i fundamentat n Sfnta Scripturii r, acest context, cuvintele Sfntului Pavel sunt edificatoare: Fiecare brbat s aib soia sa i fiecare femeie s aib brbatul ci" (I Corinteni 7, 2): Femeia nu este stpn peste trupul ei. ci brbatul; n iderea i brbatul nu este stpn peste trupul iui, ci femela" fi Cor'nteni 7. 1); ('clor ce sunt cstorii le poruncesc, :ui eu ci Domnul: femeia nu se despart dc brbat" (I Corinteni 7, 10);

r A n u A c r e t i n a a z i

Pentru aceea, va lsa omul pe tatl sau si pe. mama sa i sc va urii cu femeia sa si vor fi amndoi un grup* (Efeseni , U); Cel ce-i iubete femeia sa, pe sine sc iubete" (Efeseni ;">. 28). De fapt acest lucru inseamn:

a) O restaurare 41 strii originare: Ce! care i-a fcut la nceput, brbat i femeie i-a fcut" (Matei 19, 4); b) mplinirea poruncii lui Hristos: Aa nct ei nu mai sunt doi, ci un trup. De aceea, ceea ce Dumnezeu a unit, omul s nu despart" (Matei 19, 6) Este mai oresus >Je orice ndoial falitul c rnduiala unei in^ure soii are imputaii adnci i numeroase. Ea ridic starea femeii de la a fi un instrument important i folositor, la cea ele partener de via, accentueaz nsemntatea naterii de copii de la canii- tate !?. calitate i rafineaz instinctul, de la senzualitate la spiritualitate. Aceste trei puncte trebuiesc luate foarte serios in consideraie. Dumnezeu a creat numai o singura Eva pentru Adam, pentru a-l face s-i dea seama ea ea este o persoan de ntlr-ir.- i ajutor", adic ur. partener de via pe deplin egal. Este tiut c Dumnezeu nu a Juat-o pe Eva din capul lui Adam, aa inct s-i fie superioara, nici din picioare, astfe) nct s-i fie inferioar! Ei a luat-o din coacta lui, pentru a-i deveni partener egal. Pe lng aceasta, legea unei singure femei transfer nsemntatea naterii de prunci, dc la cantitate la calitate. Numrul lor va fi limitat i ei vor crescui n spiritul mplinirii postulatului cretin de a deveni ceteni buni i mrturisitori credincioi ai Domnului. Acest fapt este superior celui de a avea o mulime de copii care s fie crescui neglijent i s nu se bucure nici de trupul Bisericii, nici de viaa venic. Rnduiala firei singure soii potolete instinctele. Iubirea spiritual este taina mplinirii personale, a mulumirii i fericirii, n timp ce iubirea senzual, necontrolat, reprezinte, un regres, de la starea uman la cea animalic.
2. Unicitate;

Cstoria ere.',.im r;u este numai un contract nLre dona pri, n care iscare persoan continu s-i urmeze propriul eu. Cretinismul unific cele dou pri sau, mai degrab, cei doi parteneri, ntr-un trup, pentru c cei doi vor deveni un trup" (Matei 19, 5). iu <azul de fa, expresia un" este foarte precis, pentru c un trup are mai multe membre, dar toate sunt unite i 'egate in dragoste, sacrificiu, druire de sine i armonie. Acest trup este dirijat de o i<gur raiune, simire i voin. De aceea, adevrata cstorie cretin preface casa in ir-un rai i familia ntro biseric sfinit. Nu mai exist dualitate, ci o entitate, structurat la nivelul: SPIRITULUI: cei doi sunt unii in Dumnezeu; MiNII: cc! doi au acum gndirea lui Hristos; EMOIEI: a'.'. timp c. iubirea druitoare de sine este motio-ul 3or: r.ste mai bine a da dect a lua"; VOINEI: Sfntl Duh este acum cluzitorul fiecreia dintre voine'e lor i-: unete pe cei doi ntr-unui.

168

De aceea, noi numim .cele dou persoane un cuplu i cuplul unul, fapt real, pentru ca ei sunt unii n Dumnezeu, Flecare partener l poart pe cellalt n strfundul fiinei sale. El sau ea mi mr:i sunt indivizi separai, ci un cuplu. Fiecare gndete, se mic i 1'icreazS cu cellalt adnc ascuns in inima sa. n aceiai timp, ivi doi devin unui, adic ntreg comportamentul lor se revars din izvorul' unitii adnci create de Duhul Sfnt. Din aceste motive, este foarte important ca mirele i mireasa s fie foarte atenei la rugciunile i poruncile ce se rostesc n slujba Tainei Cununiei. Ei trebuie s se ridice la acea contiina cretin n care cstoria transcende aspectul social i fizic, intr-o unitate spiritual cretina.
3. Continuitate;

Aceasta esie a treia caracteristic important a cstoriei cretine. De fapt, aceasta este, dup cum a spus Domnul Hristos, prin- cip ul dup care au trit Ia nceput Adam i Eva. De aceea, cnd evreii L-au ispit;i pe Mntuitorul n privina divorului spunnd: Se cade, oare, omului s-i lase pe femeia sa pentru orice pricin?", El a replicat: N-ai citit c Cel care i-a fcut de la nceput, brbat i femeie i-a fcut/... Pentru aceea, va lsa omul pc tatl su i pe marna sa i se va lipi de femeia sa i vor fi amndoi un trup". Cnd acetia L-au ntrebat De ce a rnduit Moise s-i dea carte? de desprire i s o Iise?*, El a rspuns: Fiindc Moise, ciupii nvr- toarea inimii voastre v a dat voie s lsai pe femeile voastre, dar din nceput nu a fost aa* (Matei 19, 3-8). Textul reflect limpede dou aspecte: a. Cstoria a fost fundamentat, la nceput, pe continuitate, ceea ce nseamn c ideea de desprire era respins cu desvrire; b. Vloise a dat voie evreilor s treac peste aceste rnduieli cu vj:a lui Dumnezeu - datorit nvrtorii inimilor lor. Hristos ns, care a rnduit un nou legmnt al mntuirii i ne-a restaurat dupS chipul dintru nceput i dup natura iniial, a readus i cstoria la starea ei original, aceea caracterizat prin continuitate i interzicere a divorului. Dumnezeu nu a admis desprirea aect n caz de adulter, deoarece partea vinovat in virtutea naturii pcatului su rupe legtura cstoriei binecuvntate, prin urmare cu v.n aii partener. Cu toate acestea, dac partea nevinovat dorete s rmn mpreun i accept ntoarcerea celuilalt, cstoria poate s continue, cu condiia pocinei sincere a celui ce a greit i o recl'd?eare fa de legmntul primei cstorii. Al doilea motiv pentru desprire este adulterul spiritual, adic negarea credinei i renunarea la cretinism. n acest raz. partenerul cretin nu mai este legat prin legmntul cstoriei i are dreptul s-1 prseasc pe cellalt. Ot privece ni:>tiveie pentru care unii cretini ncearc s se ti. spari, ca: nenelegere, trai separat, absen frecvent i boli cronice, acestea nu pot s le asigure linitea contiinei. Ele nu sunt dcei pretexte prim care ncearc s-i justifice egoismul i lipsa de dragoste. JV dc alt parte, nulitatea cstoriei este permis In caz de injeiare, neputin i allc^ cazuri pe care Biserica le cunoate. Nulitatea cstoriei este un principiu sntos, cnd motivele o fac temeinic, dar nu cnd exist elemente fundamentale pentru o cstorie er.fttoasS, cum ar fi maturitatea mental i fizic, . a, O simpl privire general asupra motivelor frecventelor desprire din zilele noastre ne arat ct de superficial este viaa spiritual i ct de rar a devenit dragostea autentic. Ea ne arat dimensiuni ale egoismului i auto-centrismu 1 ni, neascultare fa 'poruncile Domnului.
1. Aducerea dc roade;

Familia cretin *prin lucrarea Duhului Sfntadua* urmtoarele roade:

i'4/tf/LM CRETINA AZI

169

a. Virtutea cretin reflectat n viaa membrilor ci; b. Copii cirl Dumnezeu i druiete, ci vor fi binecuvntai ti crescui in frica lui Dumnezeu i strns legai, ca unul, cu Biserrea; c. . Stujirea familo ofer tuturor adevrata dragosto cretin, care nu cunoate nici discriminare, nici ur, nici fanatism Familia este o Biseric mic, vie i activ, care depune mrturie despre Domnul Iisus Hristos. Copiii nu reprezint o finali late a ei, ci doar roadele acesteia. Ct de minuat este cnd prinii i lrgesc inimile spre mai multa dragoste dect cea pe care o mprtesc copiilor lor. Ct dc bine este cnd un cuplu, cruia Dam- r.e/.;'u ;iu i-a drait copi dup trup, i deschide inima sa pentru < adopta copii mai muli. In acelai timp, aceste familii pol poarte de grij f r 'i de miile de copii, cu dragoste printeasc iii B> bcrica lui Dumnezeii Acestea sunt cteva caracteristici ale familiei cretine.
II. MATURITATEA NECESARA PENTKU CAS YTORIF

Adeseori, tinerii se grbesc s sc cstoreasc. Aceasta este o nclinaie nacural:\ la nceputul tinereii, i o chemare a instinctului. Dar, din aceast grab, ntotdeauna decurg greeli, dn diferite motive, greeli pe car.? io vum aborda n acest capitol. Fiecar tnr trebuie s ndeplineasc anumite condiii alo maturitii nainto de se gndi i ndrepta spre alegerea um-i partener de via. Surprindem cteva aspecte1. Maturitatea spiritual;

Ct: toate c tinerii ar putea s nu ia acest lucru prea n serios, totui, faptul c ufletu! este condus ele Duhul Sfnt, este un lucru 5 neon ies jbil. Chestiunea aceasta este important din mai multe mocvp: a. Cstoria este un fo de ntovrire spirituala, o unire integral ?n Hristos. Aceasta necesit o via cretin adevrat pentru amndoi, astfel nct s poat fi unii (prin lucrarea Duhului Sf &Ttt n Taina Cstoriei), intr-o legtur adevrat i strns. Arc;.' " 1 legtur Hi poale avea loc fr intervenia Sfntului Duh. deoarece El este Duhul unitii i El integreaz cele dou spirite intr-o entitate. Prin ast unire spiritual, saul .i soia sunt unii in minte i trup. b. hristos este Doronul casei n care slluiete. Ori de cte ori El rievi-ie cluzitor in familie, totul se mplinete potrivit raiunii, dragostei i ndreptrii Sale sfinte. Domnul va fi jnto.tdeauna invitatul de cinste la mas, asculttorul tcut al fiecrei conversaii, divinul Mntuitor al fiecrui suflet c. n alegerea partenerului de via, spiritul trebuie s domneasc att peste raiune, ct i peste afecte, pentru c raiunea *>.re viziune i putere limitat, iar afectele sunt schimbtoare. Spiritul este elementul divin in contact cu Dumnezeu, capabil de a gsi calce i circ eomrolcaz, desigur, raiunea i afectele. De acera, timrii tr-buie s-i dinamizeze viaa spiritual i vieuirea cu Domnul, in a* fel nct s nu fie uor nclinai fie spre nfier- bntarea patimilor, fie spre gndirea limitat. d. Binecuvntarea Domnului i sfnta Sa nrurire n a alege, reprezint singura garanie pentru o via fericit n dragostea Sa. Chiar atunci cnd ncerci s tii totul despre partenerul tu i vrei s verifici dac ai fcut o alegere dreapt, nu poi reui s-i atingi scopul fr ajutorul Sfntului Duh. e. Cstoria reclam o serie de concesii din partea ambelor pri, n duhul iubirii auto-druitoare i nu egoismului destruetiv. Acest lucru este aproape imposibil fr lucrarea Sfntului Duh, singurul garant al renunrii de sine i al depirii multora dintre obiceiurile i tiparele de gndire precedente. Aceasta i va face n stare pe cei doi s ofere, nainte de a primi dnd cu bucurie cretin, nu cu resentimentul oprcsatului, nici ntr-un spirit certre i ra-vo:tor.
c

De aceea, maturitatea este esenial pentru ambii, pentru a cluzi o via de uni^e cu Domnul i de participare la viaa Bisericii.
2. Maturitatea firi h ologi r;

170

T HO LOG l K

V I A T A

Studii n materie arat c tnrul adult, la nceputul studiilor superioare, se gndete deja la alegerea unui partener i descoperirea unor lucruri despre sexul opus. Este, de asemenea, bine cunoscut c aceasta este o faza din viaa tineretului numita heierosexualitate general* Cu alto cuvinte, privim sexul opus prin ncercri frecvente fio a afla ct mai multe despre el. Deci nu putem descoperi persoana potrivita pentru cltoria vieii in aceast stare, atta vreme ct caracterul nostru este schimbabil. O sugestie pentru cest stadiu este alegerea unui mediu care asigur ocazii pentru petreceri nevinovate fr combinaii sau implicaii In relaii rioate*. Astfel de relaii sunt mai dureroase dect de obicei, ntru- c cei dci parteneri sum lipsii de zidirea spiritual i academic, i'i pot sa strice Q reputaia fetei; deci cum putem crsde c astfel de reiai este alegerea iui dumnezeu? Nu suntem tric ia stadiul de beterosexualitate generala?*. i7-.net perioada studiilor universitare este ctrc sfrit, d:iar <: p absolvire tnrul jncepe s se ndrepte spre ..h tero.sexiiali- t. tea -sp 'cfic*, adic putem, prin gndire i rugciune, Identifica e persoan anume, pe care o simim ca fiind aleas de Dumnezeu petttru viaa noastr. Acum suntem suficient de maturi din punct de vedere psihologic pentru a lua aceast hotrre crucial, pentru taat viaa. Prin urmare, e necesar s nelegem aceste dou faze Nu trebuie s aegem in grab sau s ne implicm in legturi serioase" care sfresc n dezolare i amrciune.
3. Maturitate economic;

l aceasta este important. Exist o mare diferen ntre tnrul condus de focul patimii, i cei sensibilizat de iubirea spiritual. Emoia este. adeseori, ndoielnic i schimbtoare. Ea depinde de structura psihologic a omului. Este, mai degrab, o atracie repetat spre o persoan anume, nsoit de un sentiment de ii nite. Totui, oare este sentimentul uman ultimul arbitru in alegerea partenerului? Unde este Dumnezeu in aceast alegere? Unde este raiunea? Unde sunt prerile celor dou familii? In plus, emoia este. de obicei, un fenomen fizic. Astfel, ea este o parte din existena noastr natural. Dac ea nu se ridic la nivelul spiritului, sfineniei i dragostei cretine, atunci trte rapid cuplul n preocupri telurice, fizice. Cstoria cretin ncepe, n general, cu dragostea sublim, sincer, spiritual, in timp ce cea emoional ncepe cu afeciunea senzual, tergndu-se cnd apar dificulti, ceea ce arat c nu a fost deloc dragoste. Emoia nti ia, apoi druiete. Dragostea spiritual, dimpotriv, ofer fr a prin/i nimic n schimb. Astfel, dragostea emoional va disprea la prima ncercare: cnd unui dintre parteneri se poart ru, cnd vrea ceva fr a fi n stare s ofere altceva n schimb, la vreme de boal sau necaz. Pe dc alt parte, dragostea spiritual se ofer in esen. Pentru aceea d la toi n mod liber i fr repro* (Iacob 1, 5), aa cum Hristos face; fr a atepta ceva napoi. iat de cc maturitatea emoional este esenial, ca s ne bucurm de revrsarea iubirii jertfelnice a lui Dumnezeu in inimile noastre. Datorit acesteia suntem noi capabili de a drui cu generozitate fr a atepta vreo compensaie. In acest fel, dragostea se ntrete prin cstorie i persist, n ciuda tuturor crizelor vieii, ca o mrturie ctre Domnul, care ne-a iubit nc de cnd eram sub pftral. Multe cstorii sunt astzi violent scuturate de furtunile vieii datorit egoismului i emoiilor instabile. Cnd ego-ul domin, familia se sfie.

i'4/tf/LM CRETINA AZI

171

4. Maturitatea economica;

Acesta este un al patrulea element pi votant. Cstoria presupune nite prerechizite materiale sigure. Datorit tradiiilor nvechit**. care speram c vor disprea n*r-o zi, cei doi se confrunt cu obligaii materiale imense. S menionm doar cteva: verighetele, daturile, adpostul, mobila, ceremonia civil i slujba lotui tinerii, in inocena lor i n momentul respectiv, r>- ccarc s ignore ccstr greuti. Ei gsesc aceste tradiii rigide consi- ciorndti-ie piedic uor de netrecut n calea cstoriei. Cnd dragostea intr n coliziune cu stnca financiar, inimile lor se umplu de amrciune chiar fat de partenerul care i (o) decepioneaz. J.a acest punct trebuie s fim realiti. Viaa nu este aa de frumoas ca n imaginaia i visurile noastre. Ea este extrem de dur in toat realitatea, durerile si evenimentele ei. Cei doi parteneri trebuie s-i estimeze bine puterile nainte de a se mbarca pe acest vas. i pentru c fata sufer mai mult dect cl, ea trebuie s fie mai prudent, pentru er dragostea i armonia pot fi zdrobite do piatia condiiilor sociale i economice. Este mai oine s tc zbai contient n lumea real, dect s pluteti n reverii, pe aripile imaginaiei i s te ineii. Trebuie s ht*.rn n serios nevoile materiale, nainte de a ne mpotmoli, din cauzai lipsei de pregtire. Xidindu-i maturitatea sub cele patru aspecte la caro ne am referit, tinerii Vor fi n stare s aleag un partener i s atepte cu rbdare fericirea i cstoria durabil.
III. ALEGEREA PERFECTA A PARTENERULUI reiiguftt^a

Nu exist nici o ndoial c alegerea partenerului reprezint hotarrea vital. Aceasta este o hotrre pentru tot restul vieii: aceasta alegere, trebuie s fie reuit. Bineneles c exist muli factori care particip la luarea acestei decizii, al crei rezultat reprezint pasul crucial: cel al destinului personal. Care sune aceti factori? S-i evalum ncepnd de jos n sus. Cei mai de jos sunt, din nefericire, cei mai presai i mai alarmani. Chestiunile superioare sunt mai puin insistente i totui ele sunt ghizii cei ma dc ncredere.
!. Instinctul;

Reprezint un element de baz att pentru fiina uman ct i pentru animale. O persoan tnr poate s-i nchipuie la nceputul i:nerci, er el sau ea i-a ales partenerul potrivit. Dar aecast alegere poate fi, foarte bine, rezultatul unor intermedierii a nvecinrii" din mijloacele de transport n comun sau a condiiilor de cazace supra-aglorncrate. Mult mai tipie, aceasta poato fi determinat ui* nencerat'j stimulare a rnass-mediei sau. chiar mai ru. orir video, care ofer mult material provocativ. Chiar dac simplitatea ci castitatea ar fi foarte bine exersate, glasul ascuns de dincolo" este, fr ndoial, instinctul. El are chemarea iui. focul i ii, curenii lui neltori, mai ales sub aciunea stimuhlor externi si a aet:\itii hormonale* interne. Este bine cunoscut c tinerii, ia aceast vrst deschid ntr o faz n care sunt avizi s afle ct mai multe lucruri despre sex. Astfel, atenia lor trece ele la o persoan la alta, ntr-o perpetui svhimbare, specific vrstei. Primejdia decepiei este cu att mai mare, m acea&t faz, cu ct avem impresia c am fcut o alegere bun .i iit nmtern pe punctul de a realiza o cstorie perfcct. Orict de bune ar fi inteniile noastre, orie;t de mult am vrea s plcem lui Dumnezeu, vocea puternic a instinctului se face simit la aceasta vist. Adevrul c instinctele singure nu ne pot conduce spre cstoria sfnt, trebuie spus deschis. Primejdiile acestei atitudini sunt destul de evidente, mai ales pentru fete. Aceasta deoarece ele pot fi atrase n legaturi riscante si cu rezultate dezastruoase. n consecin, tinerii care experimentar aceast fa>- trebuie s se fereasc de aceste

chemri ale inUinctilui, de linvtrile fireti, fiind nevoie s le inale* in sfin eiue i progres, ctre maturitate. Plnuitele cstorii nu trebuie s dea voie frumuseii trupeti i dorinelor s determine alegerea partenerului de via. Aceste motive trebuie eliminate, de vreme ce frumuseea este deart i drglenia neltoare* (Proverbe 31, 30), iar trupul se ntoarce n rn (Facere 3, 19).
^ 2. Emoiile,

172

T HO LOG l K

V I A T A

Acestea reprezint al doilea factor. Cu toate c par .s Iie mai simple dect instinctele, ele sunt legate in esen de acestea. Emoiile sunt o parte a sistemului psihologic, deci, in mod necesar, o parte a fiinei. De aceea, nu ne putem baza pe ele ca fiind un ighici suficient in aiegerc-a pariei-erului. Emoiile nestpnite sunt o dovad a limitrii umane. Ele sunt schimbtoare, superficiale i tind s ne pu ne in situaii delicat o, Schimbtoare: emoia nu nseamn dragoste spiritual, curat, sacrificial. Ea este un fel de pagub: o relaie din care abia atepi s iei. Este o form de egoism: ai un motiv special pentru a iubi. Jri partener gseti ceva ce ie i lipsete: o resurs care i lipsete i pe care vrei s o ai. De cealalt parte, dragostea spiritual se bazeaz pe dimpotriv", pentru c este divin i auto-druitoare L\;i este generoas; druind fr s atepte un rspuns, chiar fr s aib ceva n schimb. Ea poate fi comparat cu iuoirea lui Dumnezeu, (.are prefer s dea, nu s primeasc: ea se druiete pe sine celuilalt. Superficiala: emoia nu ptrunde adnc in fiina uman n- dn.gostiii o resimt cu intensitate datorit primului capriciu Ins ea osie superficial, foarte excitaoil i slab nrdcinat :n inim. Fa '*ste doar o fa a sufletului, care este partea cea mai profund & identitii noastre umane. Poci/t degenera: emoia, fr spirit, poate degenera in dorine trupeti i senzualitate, ntr-o msur ce poate varia de la o persoan la alta, depinznd de preocuparea individual pentru mntuirea personal, lupta mpotriva pcatului i sfinirea vieii maritale. Din cele de mai sus ne putem da seama c emoia nu este potrivit deloc ca singur diriguitoare n alegerea partenerului. Adevrul este c, in cstorie, dragostea este esenial, dar ea trebuie sa fie una spiritual, care s se ridice deasupra emoiilor, sta- b;lf< n faa tuturor furt inilor.
3. Raiunea;

Este factorui cel mai important. Ea deosebete fiinele umane de animuie. Animalul are instincte i emoii rudimentare, pe cnd fiinele umani sunt caracterizate prin raiune i spirit. Raiunea este un dar nobil al Creatorului, dar i ea este fiinial limitat. Ea nu poate fi singurul arbitru al alegerii finale. Poate raiunea s stea ia rdcina lucrurilor? Poate ea, indiferent de ct ar fi cineva de inteligent, s descopere- adncimile psihicului partenerului ales i caracterul ftft sau al ei? F'cate ea s sondeze necunoscutul i viitorul ri sft pzeasc ceea ce a rezervat destinul pentru el sau ea? Sau pentru partenerul su? Deci, cuplul i cele dou familii trebuie s gndeasc prin fapte. Nici raiunea singur nu este suficient peniru alegere. Da, raiunea examineaz potrivirea celor doi din punct de vedere social, etic, economic, religios, etc. Ce este posibil i ce nu? Ce sc potrivete i te nu? Cu toate acestea, raiunea nu poate s"i pronune ultimul cuvnt.
4. Spiritul

Acesta este elementul decisiv, partea divin clin noi, puterea care ne leag de Dumnezeu. Prin el noi credem n Dumnezeu, tnjim dup mpria Lui i trim potrivit poruncilor Lui. De aceea, chemarea divin este cea mai important. Satisfacerea nevoilor spiritului este ntr-adevr crucial. Singurele garanii pentru a da spiritului ocazia de a se mica i de a conduce sunt:

i'4/tf/LM CRETINA AZI

173

Riu;(iciumle sincere constante, n adevrata druire, n acord f-u voia lui Dumnezeu, cu convingerea c Dumnezeu tie i va alege ceea ce este mai bine, fcnd totul spre binele nostru. FM lucrea/ intr-un fel cu totul cHferit de nelegerea noastr uman, limitat. Gd&irea de idei cluzitoare in S f n t a Evanghelie a Mntuitorului, caie strlucete n chip deosebit n inimile noastre i da putere de discernmnt n problemele controversate. Crearea ele ocazii pentru discuii cu membrii familiei i prietenii capabili de a da un sfat bun. mprtindu-ne gndurile altora anulam tensiunea psihologic i efectele ei negative. Fiind deschii ctre Domnul, s Vorbim despre familie cu prietenii i printele duhovnicesc. Acetia sunt cei mai importani factori care fac decizia noastr important. S le rezumm, potrivii importanei lor: 1. Spiritul: rugciune n renunare i solicitarea cluziri lui llristos; 2. Raiunea: reflectare cu calm i inteligen; ii. Emoiile: sentimentul acceptrii fa de partenerul viitor; 4. Instinctele: sfintite, cuprinse ntr-o expresie a iubirii spirituale, ntr-o familie -urc s fie o adevrat biseric si o unire binecuvntat de Cel Preasfnt. Sa mergem mai departe prieteni, sub ocrotirea rugciunii.
IV. PERIOADA LOGODNEI

Aceast perioad ncepe cu nelegerea de c.rtorire i se sfrete cu cstoria nsi. Este o perioad foarte importanta deoarece ofer cei or doi anse de a sc cunoate unul pe altul mai profund si de T crcte in iubirea cretin, de a simi mplinirea poteMirilfi n logodnei ntr-o cstorie fericit. Dac tinerii au datoria cie a se cunoate unul pe altul, membrii familiilor lor vor lucra mpreun. spre zidirea cstoriei care urmeaz a fi binecuvntata. P-noada logornei ofer ambiior ocazia de a discuta deschis s! sincer.

F A M I L I A C f i E T l S A A'/J f75 REGULILE RNDUIELII LOGODNEI SUNT PUINE SI CUPRIND:


L Semnul ntreit;

Semnul Sfintei Cruci se face de trei ori, att supra cuplului, ct i a verighetelor (ele reprezint legmntul dragostei i h) unirii strnse). Preotul spune: ,tri numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh. Amin!*. ^Binecuvntai este Tatl Atotputernic. Amin!44. Binecuvntat este Fiul Su Cel Sfnt, Domnul nostru lisus Hristos!*. Binecuvntat este Sfntul Duh, Mngietorul. Amin!" lat^i cum. Dumnezeu Cel Unul, Tatl, Fiul i Sfntul Duh, binecuvnteaz acera imoput, fcut pe baza nelegerii dintre logodnici i lipsei oricror impedimente legale sau de alt natur.
2. Rttgfitmea mulumire;

In care preotul ofer lui Hristos mulumirile tuturor, pentru binecuvntarea ntemeierii unei noi familii ca o mic biseric. Aceast nou biseric familial va aduce, cu binecuvntarea lui Dumnezeu, copii in casa Domnului, pentru a se aduga la trupul lui Hristos i la ceata sfinilor.
.1.

Rugciuni dc sfBtuire:

Acestea urmresc explicarea dimensiunilor logodnei pentru cuplul logodit, rugnd DC Dumnezeu pentru plinirea acestui nceput la timpul potrivit, pentru mntuirea i fericirea lor. In timp ce se intoneaz cntri nltoare, se pun verighetele, ca semn al legmntului. Apoi, preotul cere tnrului cuplu s triasc via dc sfinenie i nentristare, s cinsteasc Sfnta Scriptur n orice timp, pentru ca logodna lor s fie sfinit i s mir- cl&ie un nceput nentinat al cstoriei binecuvntate.
OBIECTIVELE PERIOADEI DE LOGODNA

1. Fiecare persoan s ia cunotin despre ceea ce-1 caracterizeaz pe viitorul partener: gnduri, preri, aspiraii i mod de a fi. 2. Ambii logodnici s creasc ntr-o via spiritual sfnt, n care s nvee cum s lupte mpotriva poftelor, cum s dobndeasc deprinderi de curie i cum s primeasc mpliniri spirituale, ca singura cale ctre cstoria sfnt. 3. Ambele familii sunt implicate. Acest luc i\ pr >movcaza Spiritul dragostei i nelegerii, conlucrrii i grijii faa de tnra plant ce a nceput s se dezvolte. !. Fiecare contribuie pentru a face fa nevoior gospodriei nou formate, ntr-un adevrat duh cretin. Asta nseamn s evite comportamentul excentric, teatralismul, enervarea, tinuirea, frigarea, enervarea su nclcarea promisiunilor fcute.
PRINCIPII FUNDAMENTALE PENTRU ACEAST PRRIOAlM

Kelaiile dintre coi doi logodnici sufer, adeseori, fluctuaii, in ioc s se lege i s devin mai puternice, Exist civa factori foarte importani, asupra crora amndoi trebuie s fie ateni, dac vor mr- adevr ca relaia lor s continue i s se concretizeze in cstorie sfinit: . .. . 1. Una dintre cauzele critice ale eecului este gelozia oarb a tinerilor logodnici, adic dac unul l vede pe cel'alt acordnd atenie unei a treia persoane, el (ea) nelege greit i, n consecin, ncep problemele, ndoielile i certurile. Pe ct este de esenial pentru fiecare dintre ei -. fie loial celuilalt, pe att este de esenial pen:ru amndoi s aib-'i clar c gelozia indic numai egoism i egocentrism. Acordarea unei atenii deosebite unei a treia persoane poate sa fie un

gest de politee i bune maniere sau s fi fost fcut cu credin adevrat: aitfcl gelozia va fi privit' ca trdare. Cei mai rnuki dintre oameni sunt atrai cu att mai mult spre Iisus cu ci sc apropie mai strns unul de altul, ntr-un mod autentic cretin, .iU-ri de orice formei de posesiune. 2. Alt factor care poate s ruineze relaiile dintre cei doi logodnici sunt sentimentele puternice de iubire pe care unii dintre prini ie ai: fa de fiul sau fiica lor. Aceasta duce "'a suspiciunea c cellalt ii va priva de aceast dragoste. Astfel, ei vor tinde s nu- i dea fiului sau fiicei lor sfaturile potrivite care ar putea s le fac viai; tineriior mai uoar. Frica de a tntmpina nite privaiuni nmulete situaiile delicatc i. astfel, complic i mai mult problemele obinuite, de zi cu zi. 3. Un al treilea neajuns se ivete atunci cnd un partener oste preocupat de viaa trecut a celuilalt. Chiar dac este neintenionat. scotocirea ntr-o chestiune care s-a ncheiat nu poate s duc dect la gelozie ;i tulburri psihologice. Ra poate chiar s trezeasc suspiciunea unuia c cellalt ar putea cdea uor. De aceea, i sftuim a evite urmtoarele: a. S rscoleasc evenimentele vechi, neplcute, pe care unul le-a mrturisit deja; ele nu mai fac parte din viaa noastr; h. Continuarea oricror feluri dc flirturi sau legturi fizice, ork; d-> simple, pentri c aceasta creeaz doar bnuieli intre ei. c. ntrebrile repetate despre experienele sau pcatele trecute. :ij mod struitor, care vor duce inevitabil la minciun sau admiterea l'apteor care ar putea rupe logodna. Hristos ne-a iertat toate pcatele; i noi trebuie s uitm trecutul i s privim numai n viitor. 4. Nenelegerile in chestiuni financiare constituie un motiv obinuit pern.ru ruperea logodnei. De aceea, este preferabil s ne punem de acord cu toate detaliile nainte de logodn: verighetele, ea lQii. mobilarea ei i participarea fiecruia, ceremoniile i ccle- "aJ.e aspecte. In calitate de credincioi cretini, trebuie s evitm pectacolul" i extravagana n ceremoniile ocazionate dc logodn au s suprasolicitm unul dintre parteneri. Ndjduim c generaiile ce sc ridic acum vor fi n msur s desfiineze toate ob.ct'iunle depite, astfel nct cstoria s nu mai necesite sume alt-: dc mari de bani. De ce s nu economisim la aceste ceremonii? PeMru ce cutii cu dulciuri? De ce s nu economisim de a mobil, ir.i i ea s n mai fie grea, nepractic i foarte1 dificil de eum- .idrai. de curat de ntreinut? O sufragerie simpl, o camer de zi. paturi muli-funcionale, etc..., ar fi mai practic.

T EO LOGlE $ I V I A T A

177

I A .HI.IA CRE TINA A7.1

Cel mai important lucru este ca fiecare partener s lucreze n spirk de cooperare, sinceritate, onestitate i mplinirea ndatoririlor, aa nct s se promoveze bunvoirea, fr a evita vreo obligaie sau a nela pe cellalt in vreun fel n care ar putea s fie afectat amiciia existent sau s crem decepie.
RUPEREA LOGODNEI

Dac este imposibil s se ajung la cstorie, pentru vreun motiv oarecare, atunci ori ambii, ori cel ce nu se simte n stare s continue, trebuie s rup logodna ntr-un mod potrivit, dup cum urmeaz : 1. S fie schimbae toate drepturile civile i s anune toate nenelegerile la preotul lor; 2. Cel care pleac s dea verighetele, toate cadourile necon- sumaoile i banii celuilalt. Nu se iau n considerare hrana i mbrcmintea ; .1 Fiecare s pstreze, pentru totdeauna, secretele celuilalt, Dumnezeu d o pedeaps deosebit pentru cei care trdeaz. Preotul s elaboreze un raport special ca ultim aezmnt, canonic i civil; fj. Dac logodnicii nu sunt de acord n chestiunile civile, logodna este rupt clin punct de vedere canonic, chiar numai la cererea uneia dintre pri meninnd, n acelai timp, drepturile civile ale ambilor. fn zilele noastre oamenii s-au obinuit s desfac logodna pentru nimicuri i acest lucru arat ct de grbii sunt in luarea unor decizii. Ei iau hotrri fr s le aduc in faa Domnului, datorit materialismului i superficialitii lor spirituale. S ne construim viaa n Domnul, cernd de la El cluza divin la fiecare pas. S vieuim cu cellalt n duh dc iubire i nelegere, Domnul nsui este taina binecuvntrii i bucuriei: El este temelia pentru unitate i reuit.
V. CEREMONIILE CSTORIEI

Cstoria, n Biserica Ortodox Copt, ca i in celelalte Biserici tradiionale, este o Tain; aceasta nseamn c toate cele trei condiii ale celorlaUc taine trebuiesc ndeplinite. Ele sunt: a. Cei ce primesc Taina; b. Rugciunile i materia Tainei; c Un preot hirotonit. Mister*4 nu este c. definiii? bisericeasc pentru tain", pentru c mister" ndeamn obscuritate", n timp ce tain" nseamn dar nevzut", pe care il obinem ca rezultat pentru participarea noastr contient la tain. Ea este binecuvntarea nevzut pe care o primim prin manifestri fizice, vzute".
I Cei ce primesc Taina;

Tinerii caro vin la Cununie sunt ca cei ce vin la Botez sau Mirungere. i pentru c vor s primeasc aceast Sfnt Tain, ei trebuie s ndeplineasc anumite condiii, dup cum urmeaz:

12

T EO LOGlE $ I V I A T A

178

TEOLOGIE l V I A A

Vrsta minim legal (16 pentru ea i 18 pentru el); Lipsa oricror impedimente legale sau oricrei nrudiri care pot s le anuleze calitatea de cstorii; Consimmntul deplin al ambilor; Pregtirea duhovniceasc potrivit, ca pocin, mrturisire i primirea Sfintei mprtanii; Suficien mental, social i psihologic; O real nelegere a cstoriei cretine.
2. Matei ia l rugciunile tainei;

Totul se sfinete prin Cuvntul lui Dumnezeu i rugciune (1 Timotei 4, 5). Sfinii sunt i mirele i mireasa. Ei^ trebuie s asculte cu atenie rugciunile, citirile din Epistolele Sfntul Pavel, psalmii i Evanghelia. Acestea fac referire la toate aspectele cs- tonei cretine. Cuplul este, astfel, uns cu untdelemn sfinit Numai cup ce au fost uni de trei ori, n numele Sfintei Treimi, ei primesc Duhul lui Dumnezeu care i face una n Hristos.
3. Preotul hirotonit;

Pentru ca taina s fie valid, preotul este esenial, pentru c el are autoritatea Bisericii ca s o svrseasc. Pentru mire si miroas nu este suficient doar calitatea de printe, ci n slujirea Tainei trebuie avut in vedere motivarea spiritual a cstoriei. Taina cuprinde i anumite rituri canonice care depind de autoritatea canonic druit preotului. Ca Sfnt Tain, cstoria presupune anumite rugciuni. Tn aceste rugciuni invocm Sfntul Duh s binecuvnteze mireasa i nureie i s sfineasc unirea lor. Este posibil ns, cum se ntmpl in cstoria civil, o cstorie ntre persoane de diferite reiigii? Cu desvrsire nu! Aceste cstorii sunt fcute de om nu de Dumnezeu si cretinismul le respinge.

SLUJBA CUNUNIEI

Cupiinde trepte diferite care sunt legate n chip indestructibil. De fapt, slujba se obinuia s aib loc ntre Ridicarea Tmii la Utrenie i Sfnta Liturghie, exact unde este astzi rnduiala clugririi. Pentru noi, monahul se cunun" cu Hristos aa cum mireasa i mirele se cunun unul cu altul in Hristos. In acest fel, ei sunt pregtii pentru a primi Sfnta mprtanie, ca prim pas ce trebuie fcut mpreun de cei ce se cstoresc. n trecut exista un obicei, fundamentat pe cartea lui Tobit, ca n primele trei zile dup cstorie, tinerii s petreac n nfrnare de la relaia conjugal, pentru a adnci iubirea spiritual i, astfel, s triasc cu i n Hristos.
1. Contractul fgduinei;

lu rmn tul de a aparine unul altuia se obinuia s fie depus imediat dup logodn, sub forma unor rugciuni publice. Totui, aceste rugciuni au fost desprite de slujba logodnei, pentru c. in L;mp ce logodna poate fi desfcut, contractul fgduinei" este obligatoriu. Rostind rugciunile adugate la un contract de cstorie real i iegal, el nu poale fi desfcut dect din raiuni legale. Acele rugciuni sau, cel puin o parte dintre ele, sunt acum cuprinse in cstoria propriu-zis. Reinem din ele Semnul ntreit care reprezint mima acestor rugciuni.
2. Seninii] ntreit;

Acesta este exact ca i binecuvntarea dat pentru logodn, n numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh. Amin. Binecuvntat este Dumnezeu Tatl, binecuvntat este Unicul Su Fiu, binecuvntate este Sfntul Duh". Aceasta se face pentru tinerii cstorii, cu verighetele lor, ca o binecuvntare pentru cei doi i pentru nsoirea ior, pentru legmntul de dragoste dintre ei.

179

TEOLOGIE l V I A A

3. KpisUilele Sfntului Pavel;

Este citit un pasaj din Epistola ctre Efeseni a Sfntului Pavel (5, 22; fi, 3), n care Apostolul ne atrage atenia asupra fundamentelor potrivite pentru o cas cretin; un brbat care-i iubete soia ca pe sine nsui i o femeie care ascult de brbat. n msura n care orbatul ofer iubirea, femeia i ofer ascultarea i viceversa. Este un text minunat pentru unitatea i continuitatea casei cretine.
4. Evanghelia;

Dup psalmul 19: Ca un mire, ieind din cmara sa" (versetul fi) i psalmul Femeia ta va fi ca o vi plin de rod, iar copiii tai ca nite mldie de mslin" (versetul 3), spune Evanghelia dup Matei, n care Domnul subliniaz: a. Legea monogamiei (o soie): Cel care i-a fcut la nceput, i-a fcut brbat i femeie" (Matei 19, 4); b. Unitatea cuplului cstorit: Cei doi vor deveni un trup" (Matei 19, 5); t. Continuitatea cstoriei; Ceea ce Dumnezeu a unit, omul s nu despart" (Matei 19, 6).
5. Ectema;

In care preotul i u>at comunitatea cer de la Dumnezeu mil i binecuvntare pentru mire i mireas, cum a binecuvntat pe Adam i Eva, pc Avraam i Sara, Isaac si Rebeca, Iacob i Rahela, Iosif i Asineta i cum a binecuvntat nunta din Cana Galieii prin prezena Sa.
fi. Ccic trei rugciuni;

n care preotul cere binecuvntare i unitate pentru tineri, Ca ei s se buc ire de /ericire i s pstreze dreapta credin i s nire n taina bucuriei". El se roag de asemenea, ca Dumnezeu S-i pzeasc n bunstare, nelepciune i binecuvntarea mntuirii i le dea lor prunci buni", Pentru c viaa vine de la Tine, iar rodul vieii din pntece".
7. Ungerea cu untdelemn;

Are loc clup o rugciune special, rostit pentru sfinirea untdelemnului: Ca arm pentru dreptate i justiie; o ungere pentru curie i nestricaciune; iluminarea i frumuseea niciodat nu vor sfri; pentru renvierea i mntuirea sufletelor i trupurilor lor". Diaconii rspund la sfritul fiecrei seciuni cntnd Amin"
8. Tunica l coronia;

Preotul se roag asupra tuncii i coroniei, ca tinerii s poat primi Coroana slavei i cinstea binecuvntrii i mntuirii, bucuriei i fericirii, virtuii i dreptii, puterii i statorniciei'1. Astfel, cnd preotul ncoroneaz pe tinerii cstorii, acest lucru nseamn ncoronarea lor in slava spiritual n biserica lor cea nou. Cnd mirele ia tunica, aceasta inseamn c el devine preotul familiei. El trebuie sa prezinte sacrificiile zilnice, cum ar fi rugciunile, laudele i darurile pe altarul iubirii cretine si pe altarul cel tainic al inimii. Ct privete verighetele, ele sunt semnul legmntului de dragoste De aceea ele sunt mutate de pe mna dreapt pe mna stnca, care este mai aproape de inim.
!J. Prefaarea;

Preotul prezint mireasa mirelui printr-o rugciune special. Apoi, el le acoper minile cu un acopermnt al mprtaniei care le-a fost dat la nceput ca o pregtire pentru Sfnta mprtanie. Aceasta le amintete ac.im doar c trebuie s primeasc Sfnta mprtanie, ndat ce sunt pregtii.

180

TEOLOGIE l V I A A

10. ndemnul, binecuvntarea i dezlegarea;

Acum preotul i ndeamn pe cei doi s aib o grij deosebit s alimenteze iubirea unuia pentru altul i s hrneasc legturile lor dc familie. Dup ce au promis n faa altarului s pstreze altarul familiei, ? aib rugciune zilnic i citiri din Sfnta Scriptur, i binecuvnteaz. Aj..oi se roag pentru iertarea pcatelor lor i i slobozete mpreun cu comunitatea, n pace. Dup" aceasta, ei trebuie s se mprteasc regulat i s primeasc celelalte taine. Fat cum rugciunile tainelor i ating scopul lor cel mai nalt, cum ating un pisc nalt de spiritualitate i ndemnur5. Cu toate c mireasa i mirele vor fi apoi foarte prini cu fotografiile i ndatoriri ie sociale, care nu sunt prea potrivite, noi sperm c ci vor reflecta asupra rugciunilor tainelor pe care le primesc. Dumnezeu s in casele noastre n curenie, nelegere i coeziune. S le fac pe ele case model: modele ale mrturisirii lui Hristos Iisus, ntemeietorul i Pstorul lor.
DEFINIIA UNEI I AMILII CRETINE

O familie cretin are funciuni specifice, ce izvorsc tocmai din conceptul cretin de familie sfinit" i din poruncile Bibliei adresate cuplului familial, despre cum s se poarte unul cu altul i cum s-i creasc copiii. Familia, n accepiunea cretin, este o mic biseric, aa cum spune Sf. Pavel: Lui Filimon, prea iubitul prieten i mpreun- lucrator i ctre biserica din casa sa" (Filimon 1, 2). Familia este un spaiu de trire a lucrrii lui Dumnezeu, spre unirea celor doi i sfinirea rodului lor n lisus Hristos i pentru mprtirea luminii Sale celor din jur.
SFERE ALE IIBIRII FAMILIALE

Exist mai multe aspecte care trebuiesc luate in considerare:


1. Altarul familia);

Membrii familiei se roag mpreun i citesc pcricopa din Sfnta Scriptur, acestea fiind ci de unire spiritual ntre soi, astfel nct s primeasc binecuvntarea Sfntului Duh i putere pentru biruirea oricrui ru.
2. mprtirea comun;

Biserica sub aspect de comunitate este cel mai bine exprimat cnd ntreaga familie este adunat n jurul Trupului i Sngelui lui lisus Ilristos, in Sfnta Euharistie. Unul dintre rolurile Bisericii noastre Ortodoxe este tocmai aceast adunare, deoarece aceasta nu aduce numai individul n relaie cu Dumnezeu, ci i hrnete relaia unui grup cu Dumnezeu: n adunri voi binecuvnta pe Domnul" (Psalm 26, 11). Duhul lui Dumnezeu revars n adunri mai multe daruri dect peste individuali. De aceea, mprtirea comun a soilor, dup mrturisire i pocin, este un izvor permanent de nnoire a familiei.
3. Aducerea necazurilor iu Fata lui Dumnezeu;

Este important s ne obinuim copiii s-i ndrepte inimile ctre Dumnezeu, ori de cte ori se lovesc de cte o problem. Pe lng faptul c acest obicei deschide lui Dumnezeu un drum de a intcneni in problemele noastre i ne pregtete interior s mpreun- lucrm cu mulumire, credem c aceast metod ntrete credina t prietenia n aa msur nct s ne ntoarcem ctre Dumnezeu ori dc cte ori apar astfel de circumstane. i m cheam pe Mine n ziua necazului i te voi izbvi i M vei preaslvi" (Psalm 51, 15).
4. nelegerea de ambele pri;

181

TEOLOGIE l V I A A

Presiunile vieii, n epoca noastr, fie asupra unui brbat extenuat, fie asupra unei soii care lucreaz sau asupra copiilor rtresai. care au conflictele i grijile lor, n ce le privete viitorul, <vr ca familia s evite disputele i s statorniceasc un spirit de nelegere mutual. Este o crima mpotriva unitii familiei i chiar mpotriva siei cnd o persoan i impune arbitrar prerea i manifesta un sphit de individualism i ncpnare autocentrist, fr vreun fel de consideraie pentru ceilali. Este necesar s nvm s fim nelegtori, s lepdm ideile preconcepute i s fim deschii nul fa1?! de cellalt..

184

TEOLOGIE l V I A A

\ izite prieteneti;

O foarte b ina idee pentru familie este s fac vuite priete neti altor familii cretine, deoarece aceasta ntrete spiniul de iubire in comunitatea cretin. De asemenea, acest lucru alimenteaz si rennoiete dragostea ntre membrii familiei. Important este ca soia s nu dispreuiasc sentimentele fa- nu.iei soului ei, iar soul sentimentele familiei soiei sale. Cele mai multe dintre probleme se creeaz din neglijarea acestor sentimente importante. Armonia dintre cele dou familii este un suport solia pentru o familie cretin i o baz important pentru copii echilibrai i psihologic. Suntem mpotriva amestecului n chestiunile familiale deoarece zicesit? zmeterim creeaz probleme, despriri, rupturi.
f>. Un di:h ai simplitii i mulumirii;

Unul dintre factorii cu efectul cel mai distrugtor este imitarea ; gelozia fa cie alte familii, cnd aceasta ncearc s fie ca i lonetii". Sufletul cretin, n schimb, pe care Dumnezeu I-a um- piut cu harul Su, cnt intr-o linite cereasc: Domnul mo pate i nimic nu-mi va lipsi" (Psalm 22, 5). Cercetarea dc sine este important, n acest caz, Iar prinii sunt amndoi responsabili pentru acest lucru. Sfntul Pavel ne nva: Evlavia este mare ctig..., avnd hran i mbrcminte cu acestea vom fi ndestulai. Dar cei ce vor s se mbogeasc, dimpotriv, cad n ispit i n curs i n multe pofte nebuneti : vtmtoare, ca unele ce cufund pe oameni in ruin si in pierzare" (I Timotei 6 . 6-9).
7. O e d u c a i e ifinatoasS;

Prinii trebuie s-:.-i dea seama c educaia sntoasa a copiilor, n copilria timpurie i stadiile urmtoare sunt foarLe importante. Cnd printele este uneori ngduitor cu copilul (a), iar alteori sever, copilul este derutat. El nu nelege ce principiu s urmeze i cc nseamn o purtare frumoas. Cnd tatl este foarte strict cil fiul sau cu fiica adolescent, n timp ce mama l (o) trateaz ngduitor, necunoscnd natura stadiului de dezvoltare respectiv si scopul urmrit cie tatl tnrul (a) va apuca greit i-i va neglija ndatoririle. Trebuie s existe o nelegere ntre prini asupra modelul ce va fi folosii in educarea copilului. Atitudinile trebuie s fie echilibrate n procesul educaiei. Este important s urmreasc ndeaproape comportamentul copiilor, cu nelegere compa- sional. /.ceasta trebuie fcut n mod efectiv i convingtor, astfel nct ei s devin capabili de a-i alege prieteni buni i de a evita capcanele
8. Familia Comunitatea;

Uneori, prnii sunt foarte laci cu copiii lor; ei ii las s cedezi* presiunii vreunui grup. Dup un timp se constat c au fost prini ntr-o companie rea i c s-au afundat adnc n tot felul de necazuri. O perspectiv cretin flexibil i sigur este aceea de a fi deschis oamenilor, de a pstra relaii de dragoste i colaborare, fr a te amesteca n greelile celorlali. Ceea ce este cel mai duntor esle s ii flexibil pn ia laxitate: s-i abandoneze valorile, prin- i ipiUe si copiii v pluteasc n deriv. Familia trebuie si fie atent cnd are de-a face cu alte familii. Cele ce ar putea fi considerate relaii prieteneti, ar putea sfri in probleme critice.
9.

Familia i mass-media;

A avea acas acces la toata media, ca televiziunea, radioul, ziarele i revistele nu reprezint un lucru negativ. Negativ csie s nu ajui copiii i chiar prinii s aleag ce este bur Toi trebuie s invee s deprind o metoda potrivit pentru a->i mprospta cunotinele: un program bun, o cart - bun. etc Depinde d *

185

TEOLOGIE l V I A A

noi s ne oprim i s ne ntrebm dac abandonm copiii trivalililor sau influenelor negative ce le vor ruina viaa spiritual Sperm la ?:ua cnd mass-media va transmite acele mat care s zideasc viaa spiritual a copiilor notri pentru c viaa nu este o pies pioasU sau un film violent. ntr-adevr, mass-media trebuie s nale nu :>U degradeze instinctele oamenilor. Exist domenii ale tiinei, artei, sportului sau, i mai bine. nvturii religioase, care lupt mpotriva ateismului i promoveaz principiile dragostei curate, autentice. Acestea ar fi materialele pe care trebuie s le urmrim sau s le ascultm n mass-media.
10. Slujirea altora;

Hristos ne-a nvat c El nu a venit s I se slujeasc, ci s slujeasc i s-i dea viaa drept pre de rscumprare pentru muli (Matei 20, 28). Nu exist nici o ndoial c duhul slujirii este un semn al adevratului suflet cretin i o mrturie binecuvntat a ceea ce cretinul face n viaa oamenilor. Trebuie s ne obinuim n a sluji pe alii i a educa proprii copii n acelai sens. Egoismul pe care l implantm copiilor notri ne va costa scump dac nu ne ndreptm pe noi nine. nvm copiii s fie egoist: i s-i urasc chiar veriorii, s fie geloi i s profite de pe urma altora. Aceasta duce la divizarea comunitii i popula- rea ei cu oameni slbii i recalcitrani. Cretinismul ne cere dragoste jcrLfelnic; Dragostea rabd ndelung, nu se laud, nu se trudete, nu sc poart cu necuviin, nu caut ale sale, nu se aprinde la mnie, nu pune la socoteal rul, nu se bucur de nedreptate, ci se bucur de adevr; toate le sufer, toate le crede, toate !e ndjduiete, toate le rabd" (I Corinteni 13, 4-7). Pentru aceasta este necesar s mprtim acest duh al slujirii, s druim o parte? din eforturile, banii, timpul .i talentul nostru, mai ales prin Biseric, cea care canalizeaz aceste daruri spre roi in nevoi. Fii cinstit cnd i oferi prinosul tu Domnului i vei cunoate binecuvntarea Sa. Aducei toate zeciuieiilc..., i ispitii -M cu acestea i vei vedea c voi deschide stvilarele cerului i voi vrsa binecuvntare cu prisosin" (Maleahi 10). Biserica es:c ncredinat c vei rspunde chemrii sale d>- pocine", in familie, c v vei ruga i v vei nchina iui Dumnezeu, \ ve.i mprti, vei slvi pe Hristos i vei mplini slujirea rodnic si vie.
VII. 1RANSMITEREA CREDINEI IN FAMILIE

Cuvintele Sfntului Apostol Pavel ctre ucenicul su Timotei sunt oarecum stranii cnd zicem: mi aduc aminte .iari de credina ta neprefcut care, precum s-a slluit nti n bunica ta Loida i n mama ta Eunice, tot asa sunt ncredinai c si ntru tine" (I Timotei 1, 5). Este credina motenit? Credina autentic clin inima lui Timotei fiul era chiar identic cu cea din inima mame sale Eunice i a bunicii sale Loida. Credina pe care o familie o transmite copiilor este o motenire sfnt. Credina nu poate fi transferat din generaie n generaie n mod mecanic dar efectul transmiterii ei i al educaiei cretine in cas nu poate fi negat. Aceasta este cea mai important funciune a familiei cretine: transmiterea credine1 Putem s lsm copiilor notri o avere este foarte bine dar pericolul st n netransmiterea credinei pe care am motenit-o de la Sfinii Prini. Pentru c ce va folosi omului dac.i ar ctiga lumea aceasta i i-ar pierde sufletul su? Sau ce va da omul n schimb pentru sufletul su?" (Matei 16, 26). Din acest motiv, Sfntul Pavel a confirmat rolul prinilor in mntuirea copiilor lor: Dar ea (mama) se va mntui prin natere ele fJi dac va strui cu nelepciune n credin, in iubire i in sfinenie" (I Timotei 2, 15). Deci, lucrarea de mntuire a unei mame este condiionat de modul cum i va crete copiii. De aceea, Sfnta Monica plngea amarnic, cnd fiul ei, ugustin, umbla pe cile rtecirii, simindu-i imensa responsabilitate n faa lui Dumnezeu pentru fiul ei. ngrijorarea acestei mame a meritat ncurajarea Sfntului Ambrozie: Ai increderc fiic! Nu poate pieri fiui attor lacrimi".

186

TEOLOGIE l V I A A

S vedem care sunt cile de prin care se transmite credina copiiior:


1. O via de adoraie;

Aceasta este cel mai important mijloc prin care copiii primesc credina. Aezarea la rugciune n faa unei icoane a Domnului lisus Hristos sau a Sfintei Fecioare cu Pruncul in brae exercit o nenchipuit impresie asupra minii copilului. Ca prim experien, o astfel de rugciune este asemnat cu Botezul. Este prima .matere fcut de ctre Biseric. Copilul care simte c biserica de acas este o extindere a bisericii la care merge sptmnal, va deveni o mic bisericu, iar viitoarea lui cas va deveni i ea o biseric. Observm cum un cooil si transform casa ntr-o bisericu dac particip cu familia la ilujhe. El sau ea Jmii imnurile care se cnt, pe diacon i pe preotul care cdete sau arunc cu aghiazm peste credincioi. Ct. de frumos lucru este ca pruncul s devin cntre la biseric i tnrul ite; n casa lui Dumnezeu, pentru c amprenta altarului in viaa lui iu sc va terge niciodat definitiv. Oricine se ndeprteaz de altar, este lipsit de Trupul Domnului. Ct este de util cnd caseto'on il este folos!) pentru ascultarea de imnuri, cntri liturgice -i predici, iar la video se urmresc filme ziditoare.
2. Edtn -iia cretin;

Este al doilea mijloc pentru transmiterea credinei, att timp ct ..credina vine din auzite i auzul din cuvntul lui Dumnezeu" (Romani 10, 17). Aici ar trebui sa menionm rolul bunicilor care istoriseasc nepoilor evenimente din Scriptur, ncepnd de ia creaie, potop, Babei, Moise i ajungnd la naterea lui Hristos dup3 trup, rstignirea, nvierea, nlarea la cer i ntemeierea Bisericii Sale. Bunicii au, de obicei, mai mult timp liber dect prinii, iar istorisirile din Scriptur i lucrarea Cuvntului sunt dou izvoare ihrie importante pentru educaia copilului. Este demn de menionat c muli prini au experimentat eficacitatea Bibliei cnd au nceput s povesteasc copiilor o serie de evenimente. Este o binecuvntare pentru fiecare grup de vrst apropiat s aib Biblia ca c?a mai nalt coal vi cea mai bun lege. De asemenea, prinii trel.uie s acorde rnai mult atenie participrii regulate a copiilor lor !a catehezele duminicale, la slujbe i la mprtanie. Toate acestea sporesc credina i educaia generaiilor ce vin.
3. Pacei n familie;

^Nu exista pace zice Domnul pentru cei fr de lege* (Isaia 48, 22). Este adevrat: cnd soul i soia sunt departe de Domnul i fiecare dintre ei este fie egocentrist fie, mai ru, egoist n pcat, niciodat nu vor tri n pace. Pe de alt parte, soul i soia care sunt aproape de Domnul, care cred c El este cu ei n toate problemele si le cluzete nelept famiiia, triesc ntr-o adevrat pace. Aceast pace rod al credinei lor este remarcaii i apreciat de copiii lor. Ea este un canal vital prin care familia poate cunoate Duhul lui llristos, raiunea i rbdarea Lui. mi amintesc c odat, pe cnd vizitam o familie cretini cucernic i binecuvntat, o rudenie a venit cu lacrimi in ochi, enervat. i a ncepr.t s se plng mpotriva soului ci. Acest lucru a tulburat atmosf ^a linitit i prietenoas din familie. Atunci una dintre fetie a srit n braele mamei sale strignd: Mam, femeia aceasta s plece de aici". Daf pentru c ea nu era obinuit cu ipetele nenelegerilor, ci cu pacea dragostei.
4. Trecerea pri'i greuti;

Nu exist nici o ndoial c familia cretina care are credin adevrat poate s o transmit uor copiilor prin felul in care face fa diferitor situa 4/' ntruct este o familie iubitoare, care mprtete dragoste autentic pentru fiecare, copiii observ i-i nsuesc acest spirit. Aceasta este o familie neleapt, pentru c ntmpin problemee n linite ri evit nenelegerile i certurile care nu snt ele Duhul lui Dumnezeu. Este o familie slujitoare, de vreme ce slujete pe fiecare cu lucuria druirii. Ea urmeaz toate rnduielile Domnului Iisus Hristos, despre care

187

TEOLOGIE l V I A A

Isaia a profeit: El nu se va certa, nici nu va striga nu va auzi nimeni pe ulie glasul Lui* (isaia 12. 19). O astfel de familie se modeleaz potrivit poruncilor, iubirii si raiuni? Domnul".i C!o degradeaz copiii mai mu!4 ;l?ct s-i vad prinii certndu-se cu alii, fie membri ai familiei fie nu? Ct de mare este rspunderea pe care trebuie s o simt > rin:i peniru a-i crete copiii in mod potrivit'

fi foarte bine ca biblioteca familiei s cuprind cotidiene, H^icte i publicaii generale, dar, la fel de important este ca prinii Bfirganize/e i o mic bibliotec pentru copiii lor, potrivit vrstei | Srestora Se pot gsi multe publicai: cretine constructive, fie istori - | siri din Biblie, fie viei ale sfinilor sau explicri ale slujbelor i alte ] c r i potrivite ptr:trr. tineri. Lectura edifica mintea ntrebtoare, spune unul dintre sfini: De aceea, trebuie s accentum i c mijloacele audio-vizuale au slbit obinuina oamenilor de a citi, nct acum cei mai muli dintre ei se aeaz doar n faa cutiei", acceptnd tot e se transmite. Unele programe sunt bune dar cele mai multe unt nefolositoare i au rezultat negative. Biblioteca familiei trebuie s includ, de asemenea, Biblia i cri care s-i ajute pe tineri s o interpreteze. Aceste cri pot activa minile tinerilor i s le rencarce cu idei duhovniceti, fr a mai oferi vreo ans celui ru s-i prind.

(i. Excursii cu -jcop educativ;

Acestea ar consta din vizite la mnstiri, vizite de schimb ntre Biserici sau n afara regiunilor unde locuiesc. Toate 1 acestea nseamn educaie, pe care copiii i tinerii o pot impropria, dac se ntlnesc cu monahi care au renunat la lume, cu preoi care-i pot cluzi n taincla lui Hristos i lucrrile Duhului sau cu frai i surori care urmeaz aceeai cale, calea vieii venice. Iat cum un tnr poate crete, spiritual n relaia cu Dumnezeu, psihologic n relaia cu un grup social, intelectual, dezvoltndu-se n cunoatere i fizic dezvoltndu-ji organismul prin antrenamente i sport. Acestea sunt cteva mijloace sau canale pe car.. Je poate folosi familia pentru a transmite credina copiilor, spre a crete numrul celor care s intre n mpria venic i s scape de osnd n Ziua Judecii.
VI ir FAMILIA I EDUCAIA SANATOASA

Personali tatea unui individ este rezultatul a dou serii de factori eseniali. Prima serie este alctuit din calitile nnscute, motenite din familie A doua este primit, ca rezuitat al diferitor reiaii, cieterminate de viaa de familie i coal. Cel mai important mediu este, ns, familia. Familia joac rolul cheie in construirea personalitii pentru c ea druiete toate calitile ereditare i asigur cel mai important mediu pentru educaie. Putei constata foarte uor diferenele din- f n > o persoan nscut i crescut intr-o familie srae, ntr-s nu- hala i alta, dintr-o familie bogat i provenit dintr-un mediu cult. Diferena nu rezid neaprat n moralitate, ci n comportament, n tiparele gndirii, aspiraii, mod de a fi, exprimarea sentimentelor, obiiviur-, atitudini i norme de via. Primele trsturi ale personalitii se formeaz ntre trei i ciori ani. ExistA o diferen intre copilul dorit i cel nedorit familie i, de asemenea, ntre un copil singur la prini i unul cu mai muli frai i surori. Un copil care este inut acas prea mult

188

TEOLOGIE l V I A A

vreme nu va avei aceeai personalitate ea cel care a fost ncurajat s-i creeze legturi cu alte familii prietene. Pentru aceasta, va fi necesar s cunoatem o serie ele principii importante in ce privete pedagogia: 1. Exemplul propriu; 2. nelegerea fiecrei faze de dezvoltare; <. Atitudine neprtinitoare.
J. Exemplu] propriu;

Se impune ca un prim principiu nu numai pentru c tratm subiectul dintrun punct de vedere religios sau moral, ci i pentru c il abordm dintr-un punct de vedere tiinific i practic. Copilul imit tet ce-1 nconjoar, prelund comportamentul de ia prini, rudenii i vecini Modelul pe care il ofer printele este foarte important. Exist > diferen real intre un copil care i vede prinii trind n pace i fericire i altul care vede reversul. Primui va fi calm, pe cnd al doilea va fi foarte irascibil. Mai mult, ai doilea copil poate s resping ideea cstoriei n viitor, sau chiar s devieze din punct de vedere psihologic. Exist o deosebire ntre copilul care-i vede prinii implicai real in viaa bisericeasc, lund parte cu ei la rugciuni i primind Sfnta mprtanie, i cel cruia i lipsesc toate acestea, trind intr-o atmosfer cie continu tulburare: prinii ipnd, televizorul funcionnd nencetat i telefonul sunnd tot timpul. Pe de alt parte, copilul care obinuiete s urmreasc scurte filme i emisiuni despre Hristos i Sfnta Scriptur i gsete pe cim-va binevoitor n a-) ajuta s afle mai multe despre aceste chestiuni este diferit de cel care-i petrece timpul urmrind filmele de -a televizor, jucnd fotbal sau mergnd la dans. Primul crete cu cdn'.iinf. spiritual n 'untrul su, n timp ce al doilea crete cu o conti r lumeasc, deviat de ia calea duhovniceasc.
2.

nelegerea ayelor de dezvoltare;

Prinii sunt datori s studieze cu atenie caracteristicile fierrii stadiu de cretere. Exist cinci astfel de stadii: primii doi ani din leagn, copilria timpurie (3-7), copilria trzie (8-12), adolescena (13-18) i maturitatea (19-215). Fiecare stadiu are caracteristici specifice i necesit o terapie specific. * Din leagn, copilul nva s mearg, s vorbeasc i s descopere lumea nconjurtoare. Att bieii, ct i felele, sunt uor nervoi pentru c le ies dinii i, dc aceea, necesit mult tandree i compasiune. Nu exist nici un alt nlocuitor pentru aceste caliti. i: !n copilria timpurie copilul este imaginativ i imitativ. El <;,iu ea umbl prin i pe lng cmin, pune multe ntrebri i vrea s tie multe lucruri. Aceast faz este o perioad de maxim impresionare educaional i formativ, astfel c icoanele, muzica duhovniceasc i imnele bisericeti vor avea un impact hotrtor. * n copilria 1.ir:'e copilul posed o energie nenchipuit i neobosit. El devine sociabil, dorind s cunoasc locuri i oameni. * Adolescena este perioada cea mai critica. Adolescentul incepe s se simt atras de sexul opus i dorete s tie ct mai m a i te despre acesta Faptul nu este ru n sine dar, problema care se pune este DE UNDE el sau ca primete aceste informaii. Astfel, tnrul aie nevoie de prini i prieteni mai n vrst care s-1 asculte deschis i cu atenie, fr reineri sau oprobriu. Ei ar putea s-i (o) sftuiasc. * Ultimul stadiu este maturitatea. Tnrul adult dorete s cunoasc cel mai indicat mod de a-i alege un partener de via, pentru a evita pripirea, nefiind, totui, financiar pregtit pentru aceast alegere i nici suficient dc matur spiritual i psihologic Dialogul este cea mai potrivit cale de a ne ajuta iiii bau fiicele in aceast situaie, astfel nct s nu reacioneze refractar, lucru ce poate s le strice toate proiectele de viitor.

189
3.

TEOLOGIE l V I A A

Atitudine neprtinitoare;

Atitudinea prinilor fa de copii trebuie s fie echilibrat, nici foarte sever, nici extrem de liber. Iubirea i fermitatea trebuie s mearg mn n mn. Nu trebuie s existe nici un fel de discriminare ntre fal i biat sau ntre un copil i altul. Lipsa dragostei si compasiunii pot crea sau ntri delicventa in rndul tinerilor. Acestea sunt o serie de principii ale unei educaii sntoase, clar cel mai important este s vieuim alturi de Dumnezeu.
I X . FAMILIA ?>I BANII

Cu toate c banii sunt un dar de la Dumnezeu i joac un rol important in viaa noastr, totui, ei reprezint rdcina conflictelor ia nivfl individual, familial i chiar ntre naiuni. Pentru acest motiv, Sfnta Scriptur stabilete principii clare pentru folosirea banilor pentru a sluji fericirea umanitii. Aceste principii au fost definite tocmai pentru a ne feri de a preface banii ir.tr-un alt dumnezeu i s ne nchinm lui. Care sunt acestea principii:
1. Banii sunt un dar;

Dumnezeu.. . ne ei cu belug toate, spre ndulcirea noastr" (I Timotei 6, 17). Astfel, oricare ar fi venitul nostru material, el este un dar de la Dumnezeu. De fapt, dac Dumnezeu nu ne-ar fi dat via, noi n-am fi primit aceti bani i dac El nu ne-ar fi dat iscusin tiinific, tehnica i practica, nu am fi avut nimic Nu numai att, dac nu ne-ar fi dat sntate, noi am fi folosit diferitele pri ale trupul.ii pentru a produce ceea cc ne aduce bani; pictorului minile, inginerului ochii, sportivului picioarele, i aa mai deperte. De aceea, Scriptura ne nva s ne adresm lui Dumnezeu, ori de cte ori facem milostenie sracilor sau Bisericii, zicnd: De la 'Cine sunt toate i cele primite din mana Ta, Ti le-am dat ie" (1 Paraiipomena 29, 14). Banii nu sunt eseniali pentru via. Dumnezeu a spus: Vif.. cuiva nu st n prisosul bogiilor sale" (Luca 12, 15). Si a mai spus: Nu numai cu pine va tr omui, ci i cu tot cuvntul care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4, 4). Pentru c n El trim i ne micm i suntem" (Faptele Apostolilor 17, 28). Din acest motiv, viaa, ca i sntatea, este un dar de 1a Dumnezeu. De aceea, oricum am petrece sau orict de departe am cltori, numai eforturile noastre de a avea sau de a ne bucura de o via ndestulat sau de sntate vor da gre, pentru c att viaa, ct i sntatea aparin Lui.
2.

Banii nu sunt eseniali pentru fericire;

Mai bun ecte o bucat de pine uscat, in linite, dect o casa plina cu carne de jertf, dar cu vrajb" (Pilde 17, 1) Fericirea nseamn o calitate spiritual i psihologic ce vine din experierea relaiei cu Dumnezeu, un suflet panic, o minte linitit, care cunoate iertarea lui Dumnezeu si iubirea autentic a oamenilor oriunde i oricine c.r fi ei. Din acest concept logic ne putem da seama ct de greu este s cumperi fericirea cu bani; de fapt, banii au adus tristee tuturor celor care au avut prea muli. Acetia i concentreaz toate ndejdile in modul cum s-i investeasc i s-i pstreze. Dar, uneori se distrug pe ei nii alergnd dup o fericire falsa.
3.

Banii suni trectori;

Sfntul Apostol Pavel arta: Celor bogai n veacul de acum poruncete-le s riu se semeeasc i nici s-i pun ndejdea n bogia cea nestatornic ci in Dumnezeu Cel viu" (I 2'imotei 6, 17). Acest verset este adevrat: banii sunt nesiguri. Ei pot veni astzi i disprea mine. Astzi poi s ai o avere i mine s o pierzi, cnd condiiile se schimb. Banii reprezint un lucru dinamic. Deci, se cuvine s fim ateni cu ei. Dependena de ei poate duce la o i adere nervoas.
4.

Banii .sunt

uri

talant;

190

TEOLOGIE l V I A A

Sfnta Scriptur oeruncete celor ce sunt bogai s fac ce este bine s se navueasc in fapte bune, s fie darnici, s fie cu inima larg, agonisindu-si lor buna temelie n veacul viitor* (I Timotei 6, 18-19). Ceea ce se cere este s nvestim banii pentru slava lui Hristos, soro linitea i mntuirea oamenilor. n special a celor care im- periese aceeai credin cu noi. *Mai fericit este a da dect? a lua* (Fap Apostolilor 20, 35). Cu ct dm mai mult, cu att ne mbogim in binecuvntare. .,C>) re binecuvnteaz va fi ndestulat, iar cel ce blestem va fi blestemat" (Pilde 11, 25). De fapt, unit care sunt bogai au for-t bogai i in credin i au adus mar: servicii omenirii. Noi ne facem iconomi ai lui mamona cei drept" (Luca !(), i-15). Asta nseamn c banii nu sunt ai notri, ci sunt un dar .Ie la Dumnezeu. S ne gndim la iconomul cel nedrept care a folosit bogiile lumeti ca s-i fac prieteni. Cu toate c aceti bani nu erau ai iui, ci ai stpnului lui, el i-a folosit pentru a-i ctiga prieteni oameni influeni. Purtarea iconomului nedrepc a fo.t rea prin faptul c a folosit ceea ce nu era al lui i, de aceea, Dumnezeu ne poruncesc s nvm de la oamenii acestui veac* s investim bani pe care El ni i-a dat peniru a ne face prieteni uigtor. Dumnezeu a avut ncredere n noi cnd ne-a dat banii de aceea, trebuie s-i folosim n mod contiincios. S folosim ceea ce ne este necesar i s lsm ce este de prisos n seama voinei lui Dumnezeu, care poate s-i foloseasc cnd este nevoie.

191

TEOLOGIE l V I A A

De rccea, Dumnezeu, ne avertizeaz asupra risipei cci beivul si desfrnatul vor srci" (Pilde 23, 21). El ne ncurajeaz NA culegem firimiturile rmase i s servim i pc alii (Matei 15,15).
5. Independena fal de bani;

A depinde de bani nseamn a-L nega pe Dumnezeu. Domnul a spus. Ct de greu este celor ce se ncred n bogii s intre in mpria lui Dumnezeu" (Marcu 10, 24), iar Iov spunea: Dac a fi fcut din aur ndejdea mea, a fi spus aurului lmurit: Tu eti ncrederea mea, a fi tgduit pe Dumnezeu cel prea nalt" (Tov 31, 24-28). Astfel, problema st n a considera banii ca stlpul vieii i fundament pentru viitor. Totui, aceasta r.u nseamn c nu ne mntuim, deoarece mntuirea este deosebit de dependena fa cie bani. Mntuirea nseamn luarea banilor de care nu avem nevoie i oferirea lor lui Dumnezeu pentru a-i folosi potrivit voii Sale. fie pentru slujire, fie pentru cazuri neprevzute. Astfel, trebuie s credem ca Dumnezeu este singurul nostru susintor, pe enti bani', nu. Cel cei pune ndejdea n bogia lui, se vestejete" (Pilde 11. 28).
G. Nu rvnii dup bani;

Cei care iubesc banii cad ntr-o mulime de rele ca: hoie, rpire i alte practici ilegale, pentru c vor s fie bogai Cei ce vor s se mbogeasc cad n ispit i n curs i n multe pofte nebuneti i vtmtoare, ca unele care cufund pe oameni n ruin i n pierzare. Cu iubirea de argint este rdcina tuturor relelor" (I Time'ei 6, 9-10). Astfel, cnd Dumnezeu a zis: Nimeni nu poate sluji la doi domni.., nu putem sluji lui Dumnezeu i lui Mamona" (Luca 16, 13), a vrut s spun? c iubirea banilor este opus nchinri: lui Dumnezeu.
7. Destul nseamn destul;

Toi oamenii ncearc s-i sporeasc veniturile. Ei schimb slujbele pentru un venit mai mare dar principalul scop trebuie s fie a avea destul nu a tri n opulen? Este o mare diferen ntre cele dou aspecte: Evlavia este mare ctig atunci cnd se ndestuleaz cu ce are" (I Timotei 6, 6). Indestulai-v cu cele ce avei" (Evrei 13, 5). Dumnezeu poate s nmuleasc tot harul la voi. c, avnd totdeauna toat ndestularea n toate, s prisosii SDre tot iucrul bun" (II Corinteni 9, 8). Satisfacerea nevoilor trebuie s fie normal: Pinea cea de toate zilele, d ne-o nou astzi" (Matei 6, 11). Acest lucru este suficient pentru o via linitit, trit spre slava lui Dumnezeu Dumnezeu nu vrea s fim nefericii, ci fericii. El ne d dreptul .ie a fi mulumii. Ct privete plcerea Cea care triete n desftri, dei vie, este moart" (I Timotei 5, 6). iar lucrurile dup care alearg oamenii i le admir tot ce este n lume, adic pofta trupului i pofta ochilor i trufia vieii nu sunt de la Tatl, ci sun: din lume; i lumea trece i pofta ei" (I 7oan 2, S-17).
8. Chivcrnisirea bugetului;

Un cretin trebuie s-i planifice bugetul familial. Cuplu! trebuie sa ctige banii n mod cinstit mpreuna si s-i cheltuiasc pentru nevoile lor, potrivit unor prioriti: Pentru Dumnezeu: prga" sau prima parte clin tot ceea ce producem, contribuia sau zeeiuiala i voturile;

192

Pentru fiecare partener: o sum potrivita de bani pentru chel- tuioJi personale; Pentru familie: cheltuielile zilnice i lunare; Pentru copii: o familie trebuie s se gndeasca 1< un viilor mai bun; Pentru prini: cnd au nite nevoi deosebite; Pentru slujbe: trebuie s lsm pe Dumnezeu s lucreze potrivit voii Sale, Sxe pentru familie, fie pentru alii. Duhul nelegerii, a! dragostei, al dreptii i al sfineniei trebuie s aib un prim loc in i printre noi. Fr ndoial, multe famiiu sa destrama din pricina banilor, dei acetia nu ar trebui s tl'un o ata de maro greutate n viaa noastr.
X. V AMILI A l MASS-MKDIA

Nu v njugai la jug strin cu cei necredincioi, cci ce nsoire are rutatea cu frdelegea? Sau ce nvoire este ntre Hristos i Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? ... pertru c voi suntei temple ale Dumnezeului Celui viu44 (II Corinteni 6, 14-18). Este mai presus de orice ndoial c lumea a realizat un progres rapid n domeniul mass-mediei. In numai civa ani, am fost martorii progresului n domeniul televiziunii, de la alb-negru la color, apoi dezvoltarea video pe care-l folosim pentru nregistrarea filmelor pe care dorim a le vedem din nou. Au avut loc progrese mari ? n domeniul transmisiunilor. Frana este suprata datorit tiraniei programelor de televiziune americane care difuzeaz ;ri Frana idei, cultur, precum i aspecte negative ale soeie taii americane. Francezilor le este fric de pierderea propriei lor identiti. n ciuda faptului c au o motenire cultural deosebit. Datorit acestui fapt, trebuie s studiem deschis efectele mass- mediei asupra familiei cretine i cum putem s depim aceste efecte
EFECTL TELEVIZORULUI ASUPRA FAMILIEI 1. Aspectul spiritual;

Televiziunea afecteaz familia cel puin in doua direcii: a. Fr ndoial, televiziunea ndeprteaz familia de la preocuprile importante ce vizeaz mntuirea membrilor ei. A fi determinat uneori s roprogramezi orele catehezelor duminicale i ntlnirile de tineret pentru a urmri un film sau un meci dc fotbal este o dovad suficienta c televiziunea ocup o mare parte din timpul y(\ atenia noastr. Ea afecteaz n mod hotrtor viaa spirit lal, fie individuala, fie cea de familie sau chiar social. b. Unele programe TV constitue obstacole, deoarece cuprind s ibiecte nepotrivite pentru un cretin. Valorile lor morale sunt opuse preceptelor nalte ale cretinismului, iar principiile lor contravin celor ale credinei cretine. El a poftele ntr-un mod impropriu pentru credina i integritatea cretin.
2 . Aspectul social;

Televiziunea prezint frmntri sociale i ofer prerile unor scr::tori sau gnditori celebri, despre fenomenele i afacerile publice. Ea transmite, de asemenea, diferitele tipuri de delicven, lipsa de lcialitate, furt, violen i divoruri pentru motive de infidelitate conjugal. Toate acestea au efectele lor asupra noastr. Ne obinuim cu ele i, ncet, devin valori moral acceptate, cu toate c sunt ct se poate de departe de curia cretin. Poate c adulii pot face fa acestor efecte, pentru c sunt deja formai, pe cnd tinerii poc s imite tot ceea ce vd i i nsuesc, cu siguran, aceste lucruri. Tendinele curente n coafur,

193

fumat, modui de a se mbrca i chiar fraze tipice, dovedesc efectul televiziunii asupra oamenilor.
Aspectul cultural;

Gnditorii i scriitorii se plng dc trivialitatea ideilor prezentate de televiziune. Televiziunea a slbit obinuina lecturii. Oamenii urmresc tot timpul programul TV. Dac ne uitm la aceste programe, vom vedea cu surprindere c exist o lips acui de subiecte umanitare i sfaturi sociale. Nimic nu este prezentat mai mult dect trivialitatea. Copiii nva pe de rost reclamele, cntecele i cumintele transmise. De ce nu ar transmite televiziunea mai mulie emisiuni rriilice, culturale, patriotice sau religioase?
4. Aspectul comportamental;

Este evident, c violena care domin ecranele TV i de cinema se reflect n comportamentul oamenilor. eful poliiei din Los Angeles a realizat c rata unui anumit: tip de crime crete dup un 1 iln: transmis 1a televiziune. Cinematograful, acum, dup ce televiziunea a atras o parte din audiena lui, supravieuiete datorit a dou feluri de filme: violen i sex. Acesta ne degradeaz, expioatnd aceste dou instincte numai pentru a incasa nite bani. Un romnicier a scris despre un om, care a comis tot felul de pcate, apoi a simit c acestea nu-l mulumesc, aa nct s-a pocit. Cu toate acestea, regizorul care a turnat un film dup aceast cane a luat numai prima parte. El a fcut doar efortul dc a arta pcatele omului i a anulat partea despre pocin. Fiimul s-a transmis n toat lumea, purtnd numele scriitorului interpretat tendenios.
CUM SA NFRUNTAI ACESTE EFECTE 1. Plintatea duhovniceasc;

Putem s ntmpinm aceste efecte in trei moduri: Fr ndoial, stulul calc mierea n picioare, iar flmndului, i ce este amar i se pare dulce" (Pilde 27, 7). Cnd copiii nosui i vor g-i'/i bucuria n Hristos, Sfnta Scriptur, Vieile Sfinilor, in Biseric, imne, lecturi duhovniceti, in slujirea celor din oraul sau satul l,r. va fi foarte uor s-i ndeprtam de te lovi/.or. Aceasta uureaz depirea efectelor negative ale programelor TV. Hristos este marea putere care ne mntuie de puterile trupe-ti, de lu- rne i de ru i ne d biruin mpotriva rului, sub toate formele lui. El poate s ne fac n stare s respingem imoralitatea sexual orict de ispititoare ar fi. Trebuie s respectm altarul familiei, s ne adunm cu toat familia pentru lecturi din Sfnta Scriptur, pentru a cnta, a ne ruga, a primi Sfnta mprtanie i a participa la viaa parohial. Trebuie s urmrim ndeaproape progresul spiritual. Astfel le va li mai uor s fac o alegere buni Golul luntric este molr u! pentru care televizorul ne atrage, pe C-nd persoana plin cu harul lui Dumnezeu, va urmri numai puinul care esle folositor, lsnd de o parte ceea ce excede i care este nefolositor.
2. Plintatea cultural;

Noi aveam acas o bibliotec mare, plin cu cri din diverse domt iui. Prinii obinuiau s citeasc o carte i apoi s o dea fiului yau fiicei sore citire, mai trziu. Acum ne ncredem n vulgaritatea cultural a ziarelor, revistelor i televiziuni'. Avem nevoie de un imbold pentru a citi, pentru a ne activa intelectul i pentru a ne umple viaa cu entuziasm sfnt, nelsnd timp pentru dclicven. O

194

persoan cultivat este n *tare s aleag programe, cri folositoare, etc., culegnd numai ce este zioitor.
:i. Selecie constructiv;

Ct timp inima este plin cu llristos i mintea cu nvtur, ne este uor s alegem cele mai bune programe, prieteni adevrai, ci : i reviste bune care vor fi folositoare casei, lsnd dc o p.irte tot ce esle neroditor. Ca i cretini credincioi, avem o oarecare iluminare luntric, dat de Dumnezeu, care ne-a fcut. Toate s le ncercai; inei ce este bine" (I Tesalorticeni 15, 21). Trebuie s tratm aceste probleme n lumina a trei versete: Toate mi sunt ngduite, dar nu toate mi sunt de folos" (I Corinteni 6, 13}: Toate mi sunt ngduite, dar nu toate zidesc" (I Corinteni 10, 2.'>); Toate mi sunt ngduite, dar nu m voi lsa biruit de ceva" (I Corinteni 6, 12). Noi trim in libertate luntric, fie c citim, fie c studiem, discutm, privim sau cltorim. Dar n toate acestea suntem mai mult dect biruitor prin Acela care ne-a iubit" (Romani 8, 37). S trim mpreun cu copiii in lucrare duhovniceasc, ntr-o via care s-i zideasc cultural. S intrm cu ei n dialogul care le va zidi contiina prin Iisus Hristos. S nu-i lsm s se piard n schimb, ei se vor umple de Dumnezeu, vor tri o 1 ia* plin de cred ii i sj sfinenie i vor fi martori ai Domnului care ne-a mntuit.
X I . ''AMII.IA >I RELAIILE

Familia cretin aparine, pe de o parte, Bisericii sau Trupului lainic al lui Hristo, iar pe de alt parte, societii sau trii. Fiecare dintre ele are propriile ci drepturi i. ndatoriri. Familia este celula de ba/, din care constituie att societatea, ct i Jiiserica. Nu exist nici o contradicie n a aparine acestor dou medii Cretinismului ne cere s l'im buni fa de aproapele nostru. El ne cere s dobndim o pur are bun i cinstit, care s fie mrturie despre Ilristos care slluiete ntru noi. Aa s lumineze lumina voastr inaintea oamenilor .., si s mreasc pe Tail vostru carele este in wariu (Maiei X Mi muh, cretimsmu} r?e poruncete M .or supii.err. autoritilor, fiind ncredinai c Dumnezeu este peste toate- Inima mpratului este ca un curs de ap n mna Domnului, ue care l ndreapt ori ncotro voiete" (Pilde 21, 1). Cci nu este stpnire, fr ni;mai de Ia Dumnezeu, iar cele ce sunt, de la Dumnezeu sunt rnduite* (Romani 13, 1). Familiei cretine i se cere s fie cretin n mod rea!, nu r.umai cu numele. Asta nseamn s fie solid ancorata n Duhul Sfnt, in legtura dragostei; s aib ca preocupare de seam creterea copiilor n frica lui Dumnezeu i dragoste pentru toate. In acest fel, familia va fi un model pentru sfinenia i continuitatea cstoriei i va fi pregtit s-i ndeplineasc rolul n Biseric i societate.
1 . R e l a i i cu Dumnezeu;

Este prima si cea mai important. Familia cretin are in camera de zi un obiect semnificativ. Se spune: Hristos este capul familiei, oaspete nevzut la fiecare mas i asculttor tcut al fiecrei discuii". Dori familia urmeaz acest principiu, se va transforma ntr-o biserica adevrat i un sanctuar, unde se pot oferi mulumiri i pr incase de slav.

195

n trecut, familia cretin amenaja un loc anume pentru rugciune. Acest loc era inzestrat cu o icoan a Sfintei Fecioare cu proiuicul in bra?, iar in faa ei o candel, simboliznd lumina cuvntului lui Dumnezeu sau lumnri care simbolizeaz cel mai adnc :zv.r ai. dragostei jertfelnice pe care o manifest familia. n faa unei astfel de icoane, aezat spre rsrit, trebuie fcut rugciunea caie s fie, dup prerea noastr, cel puin o dat pe zi, seara. Familia pcate rosti c rugciune scurt de mulumire, psalmul 50 i rugciuni de iertare a pcatelor de peste zi. Un tropii poate citi un cap'icl din Scripii.r, apei rugciunea trebuie sfrit eu troparele de umilin i Rugciunea Domneasc. Un astfel de altar familial va nsemna c Domnul nu se va deprta de la noi, iar dragostea i prezena Sa personal ne va insoti. Cuvntul Lui va fi ascultat de tineri i btrni. Va fi un ndemn la pocin nnoitoare, rugciunile ei fiind o ocazie ca Slnti'l Duh rennoiasc, s simeasc, s ndrepte i s ctige inimile pentru iubire i buntate. Acest altar va fi un mijloc de apropiere spiritual i emoional ! r.'embrilfr familiei. Fa nu va suferi despriri nici ntre prini, nici intre copii. Toate vor fi nvluite de dragostea spirituala i mbogitoare. Membrii ei nu vor fi atrai niciodat de autocentrismul psihologic.
2. Relaia in sair! familiei;

Pedagogii vorbesc astzi despre o brea de generaii si o incapacitate a generaiei prinilor de a nelege psihologia i contextul generaiei copiilor lor. Pe de alt parte, tinerii ntmpin dificiillLi n comunicarea cu prinii i i nchipuie ca o ineiegere intre generaia !or i cea a prinilor ar fi imposibil. Acest lucru este iro*f ntre oamenii din lume i nu intre copiii iui Dumnezeu", care i-au educai ncpnarea i egoismul personaj i depesc propriul materialism. Lor Ie este mai uor s intre n contact i s se neleag. ntr-o atmosfer cald i afectuoas, ei sunt capabili ? e o orientare adeevut, liber de favoritism uor i severitate nedorit. Echilibrul ia exprimarea sentimentelor i sfatul bun sunt lucruri eseniale nu numai pentru unitatea i pacea legturilor n sariul familiei, dar i pentru ntreaga via spiriluai, psihologic si practic a membrilor ei. Multe famili5 tinere s-au dezmembrat datorit 1 'gaturilor moionale puternice dintre prini i copii. Datorit imposibilitii unui tnr de a iei de sub efectul alimentrii emoionale a prinilor, el sau ea nu se poate lega de cellalt. O astfel ele emoie stranie foire prini i tnrul cuplu nu este iubire, ci o imagine contrafcut a iubirii. Fa izvorte din egoismul i egocentrismul cuiva i creeaz probleme de ordin psihologic, att pentru tnrul so, ct i pentru soie i aduce boal in familie pentru mult timp. Le .T'apt, iubirea spiritual i raional este necesar. Ea este eseniala pentru c nimeni nu dorete tineri care s creasc in vreun fel de privare emoional, care s-i fac s cedeze primei fahe emoii. Iubirea spiritual este esenial, ins iubirea emoional nu este suficient. Alimentarea emoional esle necesar dar o educaie echilibrat irste esenial. Suferim de o neconcordnni ntre tat i mam n ce privete modul cum i cresc copiii. Unul foIcseU severitatea, iar cellalt stric copilul, astfel nct, acesta crete cu un psiiW vtmat cart se dezvolt uor inirun spirit i un mod nenatural de a fi.
3. Kelaliik in afara familiei;

Acestea trebuie s aib Ia bz principii i limite. De exemplu, duhul iubirii ntre un cuplu i familiile lor trebuiesc s f ;e evident. Intervenia prinilor trebuie s fie limitat la ceea ce aduce folos tiner-lor i-i zidire. Pic care partener nu poate

196

s-i permit celuilalt s fie prea strns legat numai de familia sa; ei trebuie s fie la fel de legai de familiile fiecruia. Cele dou familii nu trebuie? ?; dea \>ie curiozitii dcstructive i resentimentelor s se amestece n noua familie. Amestecul este necesar numai pentru folosul celor cloi tineri. Dar, ei au nevoie dc? un timp spre a se cunoate mai adnc i a deveni una. Fiecare trebuie s renune la unele obicei.ri sau capricii. n aceast perioad ele timp au loc mici nenelegeri dar datorit spiritului dc toleran, dragostei cretine i .faturilor prinilor, ei le vor depi. ns, dac prinii gndesc lit.V!, adic n mod priinitor, noua familie se va dezmembra. n afar de cele dou familii, exist relaii cu colegii, prietenii, vecinii. Astfel de relaii trebuie s aib mijloace i reguli spirituale, pe,it. c putem suferi din cauza acestor tipuri de relaii. Ele aduc gnduri urte n familie, o afund n relaii nedorite si o mping Ia abandonarea principilor vitale, constructive; aceasta este ultima dintre consecinele negative care provin dintr-o cas fr ziduri de aprare n jur. Vizitele trebuie s fie limitate, relaiile stabilite dup o cercetare potrivit, iar prieteniile copiilor trebuiesc inute SUG atenie. De aceea, flecare familie trebuie s ia aminte la copiii lor, pentru a putea spune Domnului in Ziua cea din urm: Iat eu i fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu" (Evrei 2. 13). Mama se va mntui prin natere de prunci, dac struiesc, cu nelepciune, in credin, dragoste i sfinenie" (I Timotei 2. 15). Deviza oricrei familii se cade a fi: Iar cu i casa mea, noi vom sluji Domnu'ui" (losua 24, 15).
XII. KAMILIA I MRTURISIRKA I.UI HRISTOS

A da mrturie despre lisus Ilristos nu este numai o datorie a familiei, ci a fiecrui credincios. Pentru ceea ce a fcut pentru noi, lui lisus Hristos trebuie s-I consacrm toate eforturile, druirea i gratitudinea. De aceea, familia cretin este ateptat s dea mrturie despre Hristos Care a iubit-o i i-a dat sngele pentru ea Noi Tr.iturisim pe Hristos nu numai pentru c-i suntem recunosctori c ne-a ales, ne-fc binecuvntat i ne-a mntuit ca i cop.i ai Si, dar i pentru iubirea Lui fal de umanitate, care are nevoie de un Dumnezeu mntuitor. S stabilim cile pe care trebuie s le urmeze familia cretin. A da mrturie nseamn a demonstra aceste caracteristici divine, prin adncirea i consolidarea lor n viaa noastr cretin; Certitudinea n viaa unui cretin este o binecuvntare pentru sine i pentru cei din jur, dup cum a spus Solomon: Cel ce binecuvnteaz este ndestulat, iar cel ce blesteam este blestemat" (Pilde 11, 25). Exist mai multe domenii in care familia cretin poate s dea mrturie despre Hristos care c apr i o mntuie.
1. In domeniul sfineniei Personale;

Ceea ce dovedete c Ilristos lucreaz n noi, este puterea Sa de a ne sfini. Sfinenia nu este fundamentat pe lipsa de pcat, ci UQ libertatea fa de pedeaps". Pentru om este imposibil s fie fr cie pcat Att timp ct suntem in trupui nostru slab, suspin .m sub aceeai greutate, cum spune apostolul: Om nenorocit <_. sunt; cine m va izbvi de trupul morii acesteia?" (Romani 7,24) Ch.'ir noi care avem prga Duhului... suspinm in noi nine, ateptm' cu nerbdare rscumprarea trupului nostru" (Romani fi." 23) Puem s ne poticnim, dar refuzm s fim robii de pcat. In ciuda muncii i eforturilor noastre, slbiciunea noastr ne conduce, totui, spre p-:at, lucru normal, dar greelile noastre sunt cauzate cie lipsa dc grija

197

i ncrederea prea mare n faa ispitelor. Noi nu ar trebui s ne ncercm pe noi nine. O astfel dc atitudine nebuneasc trebuie schimbat. Un anumit tip dc persoane se ridic singure dup cc cd. Astfel dc persoan se schimb i nu va fi osndit: Asupra celor ce .:unt n Hristos nu este acum r.ici o osndei, de Vreme ce legea duhului vieii n lisus Hristos m-a eliberai de legea paratului i a morii" (Romani 8f 1). Un alt tip f'e persoane, nu numai c greesc, dar cu deplin voie libera persist n greeal. Un astfel de om trebuie zglit luntric pentru a-i tiv/i contiina, ca drumul lui s f i e schimbat. ^Sfinenie" in greac este aghios" care nseamn a pstra pentru Dumnezeu" sau ales pentru Dumnezeu". Aa cum prinoa- seie sau zeciuiala sunt pstrate pentru Dumnezeu i vasele altarului sunt sfinite pentru slujb, astfel preotul Vechiului Legmnt avea un semn pe frunte, pe care scria: nSfnt lui Dumnezeu". In sfinenie roi ne .t pstrm" fa de calea cea dup fire a oamenilor ace.stei iumi i druim sanctuarul luntric: al inimii noastre Iui Hristos. S/mtenia wrsona st? bazeaz pe harul lui Dumnezeu care ucrea za mpreuna cu ce voina noastr. Acesta este cei mai important moment al mrrurisirii lui Hristos, peiltru ca oamenii v- xand faptele voastre cele bune, s preaslveasc pe Tatl vostru caiv este n ceruri" (Mei 5, 16). Ceea ce ar avea mai mare impact ui sun-, of orturi le noastre neobosite, ca slujitori ai iui Dumnezeu, nici studiile noastre nalte; ceea ce conteaz este s fim model sau dovada a lucrrii ini Dumnezeu, icoana care exprim iutrarea Sfntului Duh.
2.

Domeniul unitii familiei;

Familia cretin trebuie s fie un exemplu care mrturisete dragostea lui lisus. Aceast dragoste unete membrii familiei ntr-un trup Cdiid vorbesc despre familiile stabile i soiide, oamenii le numesc familii cretine". Ceea ce se cere acum de la familiile crttine este mrturisirea vie a lui lisus Hristos care slluiete i eJe cu toat iubirea Sa. Ceea ce nu este de dorit sunt necazurile, egoismul, ura i divorurile. Oamenii de azi se gndesc foarte repede la divor. De a prima nenelegere, n ciuda faptului c desprirea este completamente respins in Noul Testarflent, n afara cazului de adulter i prsirea credinei- Dumnezeu n?-a spus n Vechiul Testament, n vremea legii, c urte desprirea. Cu ct mai mult este valabil acest fapt in vremea Duhul Sfnt i a nvierii? Oamenii zilelor noastre se gndesc 3a ruperea legturilor cstoriei cnd nu au copii (mai ales. in Orieneul Mijlociu), sau chiar datorit nepotrivirii de caractere, n loc s se neleag n adevrat dragoste cretin, sau divoreaz n de boal, n loc aib grij unul de cellalt. Nici unul dintre aceste motive nu izvorte din raiunea dumnezeiasc sau de 1a Duhul lui Dumnezeu. Familia se va dezintegra i copiii i vor rtci calea, vor avea cie suferit psihologic i spiritual. Cu toate acestea, cel care

TEOLOGIE. / V I A A

rj toate, rede c: tiu face nimic ru. Dup un timp. cei r a spus cei puin uii cuvnt urt va simi c a fcut un lucru nep'cut lui

Dumnezeu. Sa-l lsm pe Dumnezeu s vorbeasc in inimile noastre, s detepte contiinele noastre adormite, s uneasc familiile desprite, pentru a da mrturie despre Hristos care a suferit biciuirea pe.itru noi. Trebuie s ne ferim dc lucrurile alterante care sunt cauzele dorinelor i poftelor rele. Dumnezeu va aduce pacea in familiile dezintegrate i va da pocin sufletelor pierdute. Altfel, ce crim imens comitem mpotriva copiilor, nu numai in veacul de acum. ci i in cel venic!
Domeniul s l t j i r i i i n biseric;

Acesta este domeniul firesc n care familia trebuie s-L mrturiseasc pc Iisus llristos. Suntem datori s svrim slujirea continua a Bisericii i s oferim prinoasele noastre i s nu le deprtam ce adevratul lor deintor Care este cheia binecuvntrii. A drui prinoase este o binecuvntare i pentru sine. Trebuie sa contribuim cu talentele noastre: tatl ca nvtor, doctor, avocat, sau .mginer, soia cu lucrul ei sau cu slujba care i se potrivete Ea poate gti, confeciona haine sau mpri daruri pentru caritate. Bieii pot lua parte inr de mici la altar, apoi la programul cate- lietie, sau pot oatticipa la tabere de lucru i diferite activiti sociale. Fetele pot face ceva potrivit, poate prednd, lucrnd ia cresc sau ateliere de broderie, estoric . a. Slujirea in Biseric este un lucru natural pentru orice familie cretina, deoarece familia este celul de baz pentru formarea Bisericii. Ea este o parte inseparabilii fa de Biseric i un organ vital al acesteia. Slujirea n Biserica ii arat pe fii i fiice c fiind mldie vitale n via lui llristos. Ei nu pot fi abtui de Ia calea veniciei. Ei dobndesc uri sens al apartenenei i i ofer eforturile lor pentru casa lui Dumnezeu.
4. Domeniul dragostei jertfelnice;

Acesta este cel mai adnc i mai profund domeniu al mrturiei, n care familia iese din sine i se ocup de atii : prieteni, vecini sau oricine altcineva, cu iubire nealterat de fanatism. Iisus Hristos nu a cunoscut niciodat fanatismul ci, dimpotriv, El .1 con*btut fanatismul discipolilor. Cnd satul samarinean a refuzat ;vi-L pironeasc ne Hrisios, doi dintre ucenici s-au gndit s invoce foc clin cer care ?-i ard pe samarineni. Atunci Iisus i-a mustrat zicnd: vNu tii '.arc fiii crui spirit suntei? C Fiul Omului n-a ven c s piard sufletele oamenilor, ci s le mntuiasc" (Luca ), 5.> 5b). Si aa s-a fcut c cei doi ucenici au fost luntric schimbai vi au venit s slujeasc n acele locuri fr discriminri ntre iudei <5 nearr uri. Hristos vroa de ia noi copiii Sis ne deschidem ni

t'AMJLIA CRETINA AZI

uurina inimile, s rspndim iubirea i s ne mplinim slujirea n spiritul druirii. Cnd fariseii au spus, pentru a se ndreptai Cine este aproapele meu?", Domnul le-a dat pilda samarineanului miiosliv care l-a ajutat pe evreul rnit. Pil ! e-a artat fariseilor c cel care a fost capabil . arate compasiune este adevratul aproapele, nu cel ce aparine aceleiai rase sau secte. Cretinismul este rspndit in strnsa legtur cu aceasta concepie despre iubire, de la nceputul creaiei i pn la sfritul lumii, de la primul capitol al Scripturii i pn 1. uitioau- Este detul s tim c cel mai uor mod de a -L de^a-ie pe Dumnezeu esle aceia c Este iu bir ". De aceea, cnd ura intr u. inima cuiva, Dumnezeu este evclus. Dar, cnd Dumnezeu ia in stpnire :nitna cuiva, o deschide pn la a o face capabil do a iubi ntreaga lume, fr a rr.si fi mpiedicat de pofte. Un monah btrn spune odat: Dr.e te-ai retras peniru a fi numai cu Dumne/.eu, ciar n . a; ^sit mngiere, iei n strad i vei descoperi ch oul lui i irist.>--. in primul om pe care-i ntlneti". Sa slujim cu toat dragostea i puterea noastr. Iar a aiepta rsplata sau orice altceva in schimb, pentru c aceasta va avea rsplata de la Dumnezeu i asta ne va aduce mulumirea. Dumnezeu si binecuvnteze familiile noastre spre slava n melui Lui.
P. S. Episcop MOUSSA. ..YOUTII A N D FAMILY Llt'K", Cano, 1M2 (trad. de Crlm si Dan SANDU)

THEOLOGIE ET VIE

R E V U E DE PENSEE ET DE S P I R I T U A L I T f c ___ ___________. J---------------------------------------------------------j^ggaww^www N O U V f e L L E f c D l T l O N A N N f c E I V ( L X X e ) t No. 5 - 7 , Mai-Juillet 1994

SOMMAIRE
LA FAMILLE CHRETIENNE AUJOURD'HUI
f DANIELt Mitropolit* de la Moldavle et de Bucovine . L a f a m i l i e c h r t i e n n e , , E g l i s e d c c h e z sol'4 3 f TEOCT/ST, Patrlarche de L'Egltse Orthodoxe Roumalne, E n s e i g n c m c n t p a s t o r a l l ' o c c a s i o n d c l a J o u r n i c d c I a f a m i l i e " 5 P. cortf. dr. Petre SEMEN , L a F a m i l i e c t s o n i m p o r t a n c c a l'poque de l'Ancien T e s t a m e n t . . . . . 7 P. lecteur Mlhal VIZITIU. L a F a m i l i e c t l e n s e i g n e m e n t d u S a u veur ct des Saints A p f t t r e s . . . . . . 2 5 P. asslst. loan-Crlstlnel TtU . Le Sens de la f a m i l i e s e l o n I e s

METROPOLIE DE LA MOLDAVIE ET DE BUCOVINE


c o n c e p t i o n s d u S a i n t J e a n CHrisostArae . . . 4 0 P. lecteur C. QRIGORA. L ' E d u c a t i o n 41ev6c au d e g r i d e S a c c r doce chriten dans la pedagogie patristique . 0 P. lecteur Gheorghe PETRARU % L a F a m i l i e c h r i t i e n n c p e r s p e c tives missionnaires et oecumnistes . . . . 7 6 Diac. asist. Alexandrei BARNEA, L a m u s i q u e e c c l s i a s t i q u e e t l a f a m i l i e d a n s l e r i t u e l d u S a c r e m e n t d e l a Noce . . 89 P. lecteur dr. Nlcolae CHIFR , L c S a c r e m e n t d* l a Noce selon r e n s e i g n e m e n t des S a i n t s P a r e n t s . . . . 9 7 P . lecteur dr. Nlcolae ACH/MESCU, L a F a m i l i e c h r t t i e n n e e n t r e t r a d i t i o n e t m o d e r n i t 6 . Considerations thologico-sociol o g i q u e s . . . . . . . . . 111 Prof. dr. Vasile C . CIOCRLAN . P r e m i s e s d e l a r ^ u s s i t e c o n j u g a l e 131 P. asist. Mlrcea STOLERIU. L a F a m i l i e c h r t t i c n n e d a n s l e m i l i e u u r b a i n p r o b l d m e s e t p e r s p e c t i v e s . . . . 1 3 7 Prof. dr. C. ROMANESCU , Q u e l q u e s p r o p u s a u j o u r d ' h u i a u s u j e t d e l a f a m i l i e . . . . . . . . 141 P. lecteur Gheorghe POPA, L a f a m i l i e c h r S t i e n n e : u n c p e r s p e c t i v e t h 6 o l o g i q u e e t s p i r i t u e l l c . . . . . 1 4 3 Irina LEONTE. L a f a m i l i e c h r d t i e n n c : p a r e n t s e t e n f a n t s . 155 P. S. Evtque MOUSSA , L a j e u n e s s e e t l a v i e d e f a m i l i e u n e p e r s p e c t i v e o r t h o d o x e copte (d'aprcs YOUTA AXD FAMILLY LIFi ", Cal re, 1992, trad. par Crlna et Dan SANDU). 166 N O T E S ................................................... I t n e n o n t i d e p r i e r e t r i p t i q u e d e l ' a n c i e n m o n a s t i r c d e i n o 11 i a I e s d e Topo I i a - d 6 p a r t c m e n t d e N e a m ( Diac. loan Ivan) ; t ' E g l i s e , , S a i n t e T r i n i t 1 4 (Con/, dr. Gh. Macarle).

CHKONIQUE HCCLESIASTIQUE
A. - L'ARCHEVECHE DE JASSY....................................................................208

l t i n r a i r e p a s t o r a l (Chroniqueur).
B. ARCHEVECHE DE SUCEAVA ET DE RDUI . . 210

Messe e p i s c o p a l e e t c o n s i c r a t i o n d e s f o n d e m e n t s d e l a nouvellc Eglise de Stulpcani; Hommage a u x htros; Cons6cration du m o n u m e n t d e s h e r o s d e l a c o m m u n e d e S a d o v a , A l'Ascension de n o t r e S e g n c u r J6sus C h r i s t ( l e 9 J u l n 1994) (P. prot. Teodor Moroan).
C. EVECHE DE ROMAN ET DE HUI . . 213

Reconscration dc PEglise de la paroisse de Costcti I, dpartement de Vaslui; E^lise de la paroisse Saint Emp6rcurs 44 Comneti dipartement de Bacu ; Consecrntion dc TE^Iise d e C o n e t i - B u c a u ; l ' E g l i s e d c la paroisse ,,St J e a n B a p t i s t e 4 4 d c l a v i i l e d c IYtrgu O c n a ( Arhld. Iile Murrau). t APPELES DEVANT DIEU : Le P r C t r c N i c o l a e T a n a s c ; L e P r t r e iconome stavrophore Constantin Platoti; Le Pr^tre Nico lae M u r a r a u (Arhld. Iile Murrau).

A. ARHIEPISCOPIA IAILOR...................................................................208 I t i n e r a r p a s t o r a l (Cronicar). B. ARHIEPISCOPIA SUCEVEI I RDUILOR . . . 210 Slujba arhiereasca i sfinirea temeliei Ia noua Biserica din S t u l p l c a n i ; C i n s t i r e e r o i l o r . S f i n j i r e a m o n u m e n t u l u i eroilor d i n comunii S a d o v a , l a n l a r e a D o m n u l u i Nostru I i s u s Hristos (9 iunie 1994) (Pr. prot. Teodor Moroan). C. EPISCOPIA ROMANULUI I H U I L O R . . . . 213

-------------

Resfnirea Bisericii din parohia Costesti I. judeul Vaslui B i s e r i c a d i n p a r o h i a S f i n i i t m p r a i " - C < rr.i n e s t i j u d e u l Bacu ; Trn >sirea Bisericii din C >neti-Baca i ; Biserica din p a r o h i a S f . I o a n B o t e z a t J T J I " u r a u l T r g u l O c n a [Arhld. Iile Mur&r aa). t CHEMAI LA DOMNUL: P r e o t u l N i c o l a e T o a s e ; P r e o t u l iconom stavrofor Constantin Platon; Preotul Nicolae Morrau (Arhid. Iile Murrau).

CRONICA BISERICEASCA T I P O G R A F I A MITROPOLITAN TR1N1TAS" Mnstirea Neam Jud. Neam

ii. Edouard Lipinski, Mariage. n Dir.tionnare EncycJcip^diqtie de la 41 Bible . Brepols, 1937, p. 472.

7. The Nev/ Brown Driver-Briggs-Geaeniu*.... p. 56). 8. Ed. Lipinski, op. cit., p. 700.
1. POZIIA SOCIALA A FEMEII LA VKCtllI EVREI

In acord cu nvtura biblica a creaiei omului Mb? rbat i femeie* dup chipul i asemnarea Sa (Facerea 1, 2ti27), poziia Fnciai a femeii n societatea israclit antic era aceea de completare a brbatului ca s* nu fie singur i fr ajutor44 Cuvintele nu este bine? s fie omit! singur, s-i facem ajutor potrivit pentru i-i^ (Facerea 2, 18) n-au fost ntotdeauna interpretate ti? evrei ca o subordonare necondiionat a femeii ci mai curnd ca o completai e a brbatului care nu-i poate mplini singur rostul r. lume. Astfel femeia are rostui de a restabili un echilibru aa cum subliniaz i Sfntul Pavel: *Nici femeia fr brbat, nici brbatul femeie. n Domnul. Cci precum femeia este din bavbav, aa i brbatul este prin femeie i toate sunt de la Dumnezeu*' (I Co10. AnruvMarie Pelletier, Le Cantique des Cantiqu*:s9 n Cahu::\s- Evangite* nr. 85. p. 59. 12. Ed. Lipinski. op. c/e., p. 734.

14. Jacques Briend. Dteu d a n s VEcrlture, ed. du Cerf, Paris 1992, p. 81. 16. Louis Monloubu, Vom. B.,Dictionn(*ire Encyclopediqne de la Bibte", Brcpols. 1987. p. 03. 20. Filactcriile *unt nite obiecte coninnd pasaje t h ? S f . ScrinUir Acestea sc purtau pc froalr n timpul rugciunii. Practica purtrii- acestor obitxrte este interpretarea literat a textelor d i n Ieirea 13, 1-10. l l - l f s i DeiUeronom 6. 4-9; 11. 13-21. Acestea sc mai purtau de asemenea i pe braul stng. 21 Cos Davls. cp. cil., p. 307. 22. Idem, p. 397. 2i. Pr. prof. I. G. Coman. Frumuseea iubirii iIe oameni in spirituali' tatca patristicf Timioara, 1988. p. 18. 24 Fellx Garcfn Lopez, Le Decalogue, n CahiersEvangile. nr. 81, p. 43. 25. Idem, p. 43. 26. In textele tblielor de la Niuzi relevant este un document asirian, care precizeaz wlft&iile unui f i u adoptiv fa tic prini: Contract de nfiere a lui Hanil, fUc i u i Kussiya44. Hutiya, nsoitorul (fratele) su !-a adoptat. Hanadu declar f e l u l urmtor: ..Toate cmpurile, toate casele,, toate bunurile. toata partea mea de motenire pe care mi-a dat-o tatl meu Kussiya le dau aici $i acum renunnd ia dreptul meu pentru Hutiya fratee meu" La rndul su Hutiya l va respecta. Hutiya i va do lui Hanadu n jtiecaro an c t e un vemnt ra sa se mbrace, f> imeru de orz (si) 2 imeru de- ?ru pentru hrana iai Dac Hanadu mca:<\ Hutiya l va plnge $i l va nmormnta. H a n a d u declar In felul urmtor; Ara nmnat chiar l u i IIu- tiyu, testamentul meu11 (cf. ZAW, 1978, p. ;*59, apud Felix Garcia Lopez,. ep. cit., p. 43). 27 Fr. prof. losn G. Coman. cp. ct.9 p. 18. 2fl. ARD-RU-SHN. Dans lo Lurnibrc de la verile-Message du Graal> Paris. 1*191, p. 92.

CRONICA BISERICEASCA 9. Dr. Vasilc Gheorghiu, op. cit., p. 562. 11. Dr. Vasile Gheorghiu, op. cit., p. 565. 14. Pr. prof. Vadle Mihoc, op. c/t., p. 586. 17. Pr. prof. Dumitru Stniioae, op .cit., p. 183. 18. Pr. prof. loan Bria, op. cit., p. 30C. 21. Pr. prof. Vasie Mihoc, op. cit., p. 587. 26. Diac. p r o f . N. I . Nicolaeseu. op cit., p. 92. 8. Idem, Omilia a Vili-a, II, p, 100. 10. Ibidem, p. 150. 11. ftiein. Omilia a iV-a, V, p. 62. 14. Ibidem, p. 119. 16. Idem. Omilia a X V l - a , I I I . p. 171. 18. Cotnentariilc sau cxpUcarca Epistolei elitre Eescn; a oi'.ul intru sni printelui nostru Ioan Hriso:-tom, arhiepiscopul Conditntinopolei, tra- lucere din limba elin, ediia de Oxonia, 1852, de A r c h i m . I n e o d o ^ j A t h a n a - siu. Egumenul Bis. Sf. Spiridon. I i . 19P2, p. 199. 20. Ibidem, p. 171. 23 Idem, Omilia a X V - a , IV, p. 172-173. 2fi. Sf. Ioan Hrisostoni, Despre feciorie, loc cit., col. 544. p. 123. 27. Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la Facere (I). t ad. cit., Omilia XIV-a, I I I , p. 159 28. Idem. Omiliei a XX-a, IV, p. 238. 30. Ibidem, p. 208. 35. Pr. prof. Grigori'. Marcu. Mens divlniov'\ o comparaie i^tre S1+i- tul Apostol Pavel i Sfntul loan C iut de Aur, in S-Udii Twiogico^, <in 1957 ( I X ) , n r . 9-10. p. fii 7. 36. Sfntul I O - M I G u r a d e A u r , Omilii la Fa cerc traci. cit.. On.iiia o XX/-o, IV, p. 251. 40. Idem, Omilia a XX-a, 3 la Efeseni 5, Migne, P. G., voi. LXII, col. 138, la Magistrand Pr. Marin Branite art. cit., p. 132. 41. Idem, Cum trebuie s fie soia, lor. cit., col. 231-232, lu

Magistrand Pr. M a r i n Branite, art. cit., p. 132. 16. Ibidem, p. 222. 48- Idem, Omilia a X-a, l ia Coloseni, Migne, P. G, voi. L X I I , col. 366, la Mciflistrand Pr. Marin Branite, ari. cit., p. 140. 52. Idem. Ibidem, col. 615616, mpotriva celor ce i n cu ei fecioare nchinate, 5. Migne, P.G., voi. X L V I I , col. 502, la Magistrand Pr. Marin Branite, art. cit., p. 145. 56. Idem, O mi Ha a XXI-a, IV, p. 251. 38. Idem, Omilii la Facere (I), trad. cit., Omilia a XV-a, V, p. 217. 60. Ibidem, p. 28. 62. Idem. Dcsjyre droaoste i prietenie, trad. eit., p. 13 63. Ibidem, p. 18-19. 72. Idem, Omilia a X X X V I I l - a , V i l , p. 61. 74. dem, Omilia a Vii l-a p. 106. 78. I d e m , Omilia a X X I I I - a , p. 273. 79. Comentartile sau explicarea Epistolei ctre Efeseni..., p. 209. 82. Comentariile sau explicarea Epistolei ctre Efeseni..., p. 211. 83. Ibidem, p. 211. 84. Idem, Omilia a X X X I I a , VI, p. 419. 86. Idem, Omilia a X X X I i-a, V. p 417. 91. Iclcm. Femeia este legat prin lege, 4, Migne. P. O, voi LI. rol. 223. la Magistrand Pr. Marin Branite, art. cit., p. 144. 100. Idem, Omilia a X V I I a , VIII, p. 201. 101. Idem. Omilia a X X I - a . I I I . p. 248. 102. Pr. prof. Ioan G. Coman, Frumuseile iubirii le oameni..., p. 51 106. Idem, Omilia a L I X - a , I, p. 256. 107. Idem. Omilia a /./-a, I. p. 178. 108. Idem, Omilia a X X l a , l l t n 246. 109. Ibidem, p. 246. !!!. Magistrand Pr. M a t in Branite, art. cit., p. 148.

CRONICA BISERICEASCA 112. Ibidem , p. 148. 114. Idem, Omilia a L I X - a . I. p. 256. 113 Ibidem, p. 260. 116. Idem, Omilia a LXVIa, IV. p. 329. 1. Georges Dumezi! Mit i epopee, vot. I. II. III, traducere d? Francisca Bartceanu, Gabre!a ('iia -ji Dan Huanschi, Editura tiinific, Bucureti. 1993. J3. Maxim Mrturisitorul, Ambigua, 46, tradurere clin gre:te, introducere * note de Pr prof Dumitru Stniloe, in P.S.B. (80), Bucureti, 1983, p 160; cf. Hans Urs von Balbasar, Liturgic cosmlquc. Maxim le Confe^eur, Aubier, Paris, 1971, p 145, Wolfhait Pannenborg. op. cit., p. :>31. 4. Michcl Legrain, Le corps humain. Du soupon a l'evangeUsation I.e Ont'jrion, Parte 1978, p. 14. Io. Pr. prof. B'ia Mrturia cretin in Biserica Ortodox. Aspecte* posibiliti jrf perspective actuale, n Glasul Bisericii", XLI <1982). nr. 1-3. p. 8J-82. io Go Fortfx in Peace, Orthoclox Perspectiires on Miwon, Compiled and ectited by Ion lUa, World Council of the Churches, Genova. JiW, o. 19. Fhilippe Roqueplo, ExperUincc de monde, cxprtence cte Diexi? Rechcrches theoldglqxies sur la signi ficat ion divine des acirrites Humcilftct, LeEditions du Cerf. Paris, 19G8, p. 133. 20. Wolfhart Pannenberg, op. citp. 231-233. 22. Pr. prof. Ion Bria, Credina pe rare o marurisiw, p. 3J7. 23. Paul Evdochimov. Arta icoanei, O teologie a irutr.nxeiii, traducere dc Graftore Moga i Petru Moga, Bucuivti. 1992. p. I5fc 25. Klauspeter Blascr, La Mtskon; Diaiogue ct d e j i x , Edt:iom du Soc. liabor ct Fide^, Geneva. 1983, p. 7.

27. Andre Dunms. Mcrrtagc, n ..Uictionarrj o! ihe cumehiCQ' MouvcGeneva, Grund Rap'ds* J99l, p. G48. 35. Jorge E. Maldinado. Mariaje, n Dictionary of ihc Erumenical Mouvcmctitp. 650. 3 6 . I d e m ,
F a m . t y ,

m
v

D i c t i o n a r y p .

4 1 6 . ;

CRONICA BISERICEASCA > 7 .


I b i d e m . Jft. Neta DlrectSons in Idisston and Evanghelisatlon, Basic Statements, 10741991, Kdited by James A Srherer, Stephon H. -Berar* s. O/hi.s Books, Aarykno.l, New-York, 1992, p. 2:i8. 1. Teologia moral Ortodox, manual pentru Institutele Teqjoificc. val. TI, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Biscrici! Ortodox'e Romne. Bwureti, 19R0, p. 290-2<'7. 6. Ibidem, ?. 412-413. 1. Pr. prof. loan Brii, Dicionar di- Teologie Ortodoxa, Bucureti, 1981, p. 351 u; Pr. prof. Dumitru Radu. Sfintele Tain<\ In ndrumri misionare. Bucureti, 1986, p. 506 u, 3. Pr. prof Dumitru Stniloae, Teologia Dogmatic Ortodox, voi. III. Bucureti, 1978, p. 30 31; Hfr. Andruos, Simbolica, \tena. 19*0, trad rom. de p^of. iustin Moisescu, Ciaiova, 1955, p. 239, definete tainele drept ceremonii nfiinate de Dumnezeu, caro arat i totodat transmit unirii nevzut, prin cie Hristos stnd do ia >i lucrnd in Biseric. Puterea lor sacramcn- tal izvorte prin urmare din jertfa rscumprtoare a Mntuitorului. 4. A se vedea l II. Volk. Khc IV. Dogmatisch, In Lexikon fur TKeo- lofcie und Kirche, F/eiburg. 1959, voi. III, col. 6B2, ins nu putem fi cta acord cu el cnd afirm c Taina Cununiei poate fi svrit numai in prezena credincioilor, constitutiv fiind cuvntul da* dat de doi miri,

pentru c Hristos coboar in chip nevzut prin svritorul tainei, prin preot, .i da nunii caracterul de tain. Vezi Pr. prof. D. Stniloae, op. cit., p. 195. 14. Clement Alexandrinul. P.G.. VIII, col. 1169. dup P. Evdokimcv. op. cit., p . 295. 16. O practic asemntoare cunoteau i romnii. Aa numita cstorie ..cum mana" scotea soia de sub tutela familiei punnd-o din punct de vedere matrimonial i religios, sub tutela soului pe cnd in cstoria sine mnu" soia si pstra o oarecare stare de libertate, de independen. A se vedea C. Stoice seu, Curs elementar de drept roman, ed. a ttl-a revzut si adugat. Bucureti. 1931. p 100114 si Vladimir Hanga, Drept privai roman, Bucureti. 1971, p. 126-136, 17. A se vodca J. Michl, Khe III, Im Xeuen Testament (cstor'M n Atou! testament), n Lexikon fur Theologip und Kirrlu\ voi. Jir. Froburfi, 1950. col. 677680. 20. Prof. Constantin C. Pavei, art cit, p 128. 23. St vomata III, 24. 1, PSB y. 197. 28. Stromata I I I f 89, 1 i 90, 4. PSB, 5. p. 227; vezi i S t r o m c t a I l l r 84, 2, PSB, 5. p. 224. 29. Stromata I I I , 74, 2, PSB, 5, p. 219; Pseudo-Clement Uomaaul, Epistola a Il-a ctre Corinteni, 14, 2-3, trad. rom. de Pr. D. Fecoru, in PSB, voi. 1, Bucureti, 1979. p. .100. vorbind despre instituirea primei familii ia creaie nva c nc de atunci brbatul este Hristos1 .si temeia este Biserica"*. 33. Idem, Ibidem, Pentru unii Sf. Prini (Sf. loan Gur de Aur, P.G.. HX1I. col. 380; Sf. Grlgorie de Nazianz, P. G., XXXVII, col. 373), prezena Mntuitorului la nunta din Cana nu confer acesteia sacramentalitatea para- dinacft, a pasajul evanghelic degaj o profund semnificaie simbolic. Fre- famea apei In vn este imaginea euharistiei, vinul ameitor transformn- dc-se In

CRONICA BISERICEASCA vinul n -bil al dragostei harismatice; P. Kvdokimov, T Ortho- dox e. p 10 39. A nu coali'cta \ doua cstorit? P. Gt, XhVUI, co!. 6i% Jup Pr. prof. Constantin Corniescu, Chipul mamei S f . loan Gur dc Aw% n S ' , 9-10/J979. p. 619. 42. Vezi D. Stnlloae, op. cit., p. 188. 43. De habitu vtrgir.um (Despre inuta fedoarelpr), 3, dup Pr. prof. J. G Coman, Patroiogia voi. 2, p. 107; El numete fecioarele floarea plantaiei bisericeti, podoaba si frumuseea harului duhovnicesc, neam de aleas bucurie. lucrare total i nentinat de laud i cinste, chipul lui Dumnezeu rspunznd sfineniei Iui Dumnezeu, partea cea mai strlucit a turmei lui Hristos. Rodirea slvit a mamei, care e Biserica, se bucur prin e;e i nflorete bogat n ele. Cu ct mai multe fecioare se adaog ia numrul celor deja existente, pu ;.tt bucuria mamei crete"; A se vedea <i Atem- goni Atenianul. Soli?, pentru cretini, 33, PSB, voi. 2, p. 381. 50. Clement Alexandrinul, Stromata I i i , 66. 3-67, i, FSB. 5. p. 216. 51 Stromata l i , 137. 1, PSB. 5, ;>. 181; 137. 4. p. 182; 140. 1. p. 133; 52. Stromata i l . 142, 1, FSB 5, p. 184. 53. Siromata I U , 70, 5, PSB, 5. p. 221. 56. Ayyologia I. 20, PSB. 2. p. 44. 57. Solie pentru cretini, XXXIII. FSB. 2. p. :*81 63. Prdagogul //, 96. i. PSB, 4% p. 285. 65. Prima omilie despre cstorie. trad. rom. de Niculae N Marinescu, Studii Omiietice asupra celor trei cuvntri a e S f . Ioan Hrisostom despre cltorie. Bucureti, 1908, p. 45-36; Aceeai idee o gsim dezvoltat i n Omilia L I X , Tir. FSB. 22. p 260; Stpnul nostru obtesc, vznd slbiciunea firii omeneti a legi ai t cstoria, ca s ne ndeprteze de desfrnare; S nu lsm tinerii de

capul lo*-f ci. cunoscnd vpaia cuptorului s ir? strduim s- cstorim potrivii legii !ui Dumnezeu, nainte de a se tav^. In desf-nari. ca s-i pstreze castitatea i s nu se pngreasc de Jesf nare. Cstoria s i le dea ndestultor ajutor, ca s-i poat potoli i sltri ie trupului i sa scape i de osnd". 66. A sc vedea notele 38 i39. 76. Ctre Pol-carp, V. 2. PSB, 1, p. 188. 79. Ad uxorem, 2, 8, dup prof. I. Coman. Fatrologia, voi 1, p. 457. 84. Sf. Clement Romanul, Epistola a Il-a ctre Corinteni, X'I. R, PSB, 2. p. 99, nva (probabil pe baza textului I Cor inteni 7. 2?. nsui Mntuitorul ar fi dat ca semne ale venirii mpriei lui Dumnezeu convieuirea brbatului cu femeia ca fraii, ceea ce P. Rvdokimov o numete maturitatea perfect a dragostei conjugale". Ortodoxia, paris, 1971, p. 297, 86. Pr. prof. I c;. Coman. Frumuseile iubirii de oameni n spirituali- totea patristic, Tmmoaa. 1988, p. 65, 87. Despre slavi deert i cum trebuie s creasc prinii pe copii, 22, ed. f. Schulte, Munster, 1914. p. 9, trad rom. de Pr. D. Ko< ioru, n: Ideile pedagogice ale S f . loan Hrisostom, extras din BOR, 710/1937, p. 11. 88. A se vedea; Georj? Calitis, Georg Mantzaridis si Paul Wic-rtz, Gtau- ben aus dem Herezen (credin din inimy, Miinchen, 1988. p. '161; Vezi s Sf. Vasile cel Mare, Regulile morale, Regula 73, PSB, 18, p. 187, care insist asupra iubirii jertfelnice; Vezi de asemenea Prof. lorgu Ivan, Taina Cununiei, n ndrumri misionare. Bucureti, 1986, p. 58ti u. 89. Stauffer, art. y[io; n: Gerhard Kittel, Theologisthcs W&plerbuch zum Neuen Testa?nent, voi. I. Stutlgart, Berlin, Koln. 1990, p. 631. 4 Ci. H. HorUiieimer. Traditionelle und kritischc Thf-vrL-

CRONICA BISERICEASCA
>, Frankftirt a. M, 1970; E. Fromni. Autor itat und. Familie, iri Mnrxismus, l'sythoartaly^e, Serpo /. Frankfurt a M.. 1970; W. Heich, Die se.rueffe RevAution, Frankurt a. M . 1071; D. Coop*:. Der Tod der familie, Keinbek, 1972. !). Johannes ChrJtSostomus. Homilie.n z u m I . Timo,iheu$br:ef, 9, 2, 11. Johannes Cluysostomus. Hornilien zum 2, l hnotheusbrief , 10, 3V Ibidem, p. 600. 15. TCGIT\ IIomilie auf den Natiten Abraham, Ibidem, p.

16. Idem, In Ceh.. 'Se*mo f>, 2 i 7, ]. 17. J. Guitton, J Vie FamiUeh-beziehungen, in: J. Vjoilet, Vom Wer>en und Geheimni* der Familie, Salzburg, f. a., p. 188. 1P. Cf. J. Hfiffner, Die ckristliche Botschaft vom Sinn des Alters; C\ Aiul., Koln, 1975, (Sondcrdrucke Nr. 29). 19 W. H. Rieh. Di Naturgeschichte dea VHkes, iW. JrI. :>. Aufl., SuittgarV 1882. p. 121 il. Idem, Iloviilien zum Ephescrbrief, 21, 1-2. Ibidem, p. 650 23. Idem. Ubrr die D'eeinigkek, 13 16. in: Texte der Kh'chenvUter, Bd. III, p. 653. 28. Ai no Plack, Dle Gesellschaft und d o s Rlise, 19^7. p. L4X 29. Ibidem, p. 79; cf. I b i d e m , p. 337. 32. Cf. II. Schelsky, Sozloiogie drr Sexualitat, 1953. p 51. 34. Ibidem, p. 33. 3b. If. Schulze, Kontuien sexualcthisclwr Orlentierung. in: 7.EE, 22, J978, p. :>2. 36. ibidem. 38. Ibidem, 55 sq, 72 sq. :<9. Cf. T. lt.nc!torff, Ethik, JJ, 1981: II. C. PShlmann. Ehe und..., GQ. cit., p 40. 4,: H rrrrt von Borch. Amerika-Dekndenz und Gr6s$e,

67.1.

1081: Citat dup Suddcu: r/i# 2<icui<jv 23. 05. ]9fil, Nr. 118. 29. 47 Cf V Ei xh Ehe. vnd..., n: O. Bayer (Hrsq), op. cit., p. 71. 48. Aici amintim. n afara unor neo-freudieni, cum ar fi d? pild E. Fronim. B. H. Frikson, evalurile psihoterapeatice ale lui V Masiow (Motivdtion und Personctlity. 1954) sau K. Coldstein, F. Peris, C Rogr;-s, R. Co.'in, . A. 52. Johannes Chrysostomus, IlomtUen zur Genesls, 45, in: Pexlc der..., Bd. III, p. 587. 53. CI. II. C, Pdhimnnij, Ehe und op. cit., p. 4H-44. 63. CI. Ibidem, p. 72.
- :/....
%

. . ...

1. Ganna c Giorgio Carnpanini, Familie, n Dicliottfiire de fa t ic spirit urile, Cerf. Paris,1987. p. 414; 4 Wz Bvdokimov, La nouveuute de l'Ksprit, fcuules de spirituali te. Abba ve cir Bellefontanc, 1 !l77, p, 238. 7. Sfntul G.igorie de Nissa. De. fwminis opificio, XVI, P.G., i. 44, col. 134: Ac., la Vladimir Lossky, Teologia mistic a Bisericii de Rsrit. trad. Pr. Vasile Rduc, KkHtura Anastasia. 1993. p. 149. 17. Vladimir I.ossky, op. cit., p. 101; 18. Ibidem, 105. 21. Sfntul loan Gur dc Aur serie: Cel caro nu este legst prin legturile cstoriei nu posed in d nsui totalit/itea fiinei sale. ci numai pc .'um.Yta':e: brbatul i femeia nu sunt rlou. ci o smyur fi:n'" "zi Faul Evdokimov, op. cit., p 2"0. 21. Tertulian ri lucrarea sa />c resurrectione crui; seri? cA atunci c:\n6 Dumnezeu l-a fcut pc Adam din pm&nt, acesta prefigura deja pc? Iristtxi; ..Christus :otfitabaUir homo futurus". Iar cnd i-a druit femeia dropt a.n:i< . coasta pretigura deja

CRONICA BISERICEASCA pe Maica Domnu ui i Biserica: sciebat enim sr\um Mariae et dcinceps Keclesiae profulurumu (P. L., 2, Ritualul copt este specific cretinilor clin Etfipt >i rltiopia; J4 R P.A Racr, l.e Mariage dans Ies Eglises d'Orirnt, Chevotogne. 1958, p. 24-25. 25. ..Damnezi.ale col preacurat i Ziditorule a toat fptura, care din iubirea Ta de oameni ai prefcut coasta strmoului Adam n femeie si i-ai binecuvntat pe dnii i ai zis: cretei si v nmuiiU i stpnii pmntul; i pc amndoi i-ai .ratat un trup prin nsoire; traci pentru aceasta va laa omu! pc tatl su i pe ru-na sa i .se va uni cu femeia sa -i vor ii omaniji un trup, i pe care i-a unit Dumnezeu omu: s nu-i de.yjarUi (...V nsui Stpne Prea Sfinte, primete rugciunea noastr a robilor Ti i p'-Cum acolo (n Cana Galiieii) ; aici, fiind de faa rti ajiitoru' Iau cel nevzut, bi.-'ocuvinleaz nur.'.a aceasta", (vezi Rndui'aia Cununiei. A^Ym/ma- tar, Bucureti. 1984, p. i-H;>); 8. Ibidem, p. 183. 9. Ibidem, p. 180. 12. Cartea nunii, Bucureti, 1993, p. 62. 13. Sfanul loan Gur de Aur. Explicarea Epistolei ctre Romani, Omilia a X-a, apud. Pr. Gh. Paschia, Familia si raporturile (Unire membrii ei, B.O.R., an CUI. nr. 1-2. 1985, p. 107. 15. Codul familiei, cu completrile, modificrile i abrogrile pr>* 26 iulie 1993, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1993, p. 13. lfi. Ibidem, p. 16. 18. Pr. Gh. Paschia, op. cit., p. 108 *