Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1.Aprotosoaie,G,,Crearea unei reele de asisteni maternali profesioniti,n interesul copilului,vol 1,Bucuresti,1999. 2.Buzducea,D.,Asistenta social a grupurilor de risc,Ed Polirom,Iai,2010. 3.Buzducea,D.,Aspecte contemporane n asistena social,Ed Polirom,Iai,2005 4. Bonchii, E., Teorii ale dezvoltarii copilului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006 5.Cazan,F.,Nedelcu I,Protecia copilului n familia asistentului maternal,n revista Protectia sociala a copilului,nr 4,Fice,Bucuresti,1999. 6Coman,G.,-Familia substitutiva,un portretprofesional complex,n intresul copilului,vol 1,nr 9,Bucuresti. 7.Hanibal,Dumitracu,Consiliere n asistena sociala,Ed Polirom,2012. 8.Ilu,P.,Familia-cunoatere i asistena sociala,Ed Argonaut,Cluj Napoca,1995 9.Miftode Vasile ,Paradigma teoriei ngrijirii umane, 1995. 10. Manoiu,F.,Epureanu,V.,Asistenta sosciala n Romnia, EdituraAll, Bucuresti, 1996 . 11.Neamu,G.,Tratat de asisten social,Ed Polirom,Iai,2003. 12.ORDIN Nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea proteciei copilului la asistentul maternal profesionist i a ghidului metodologic de implementare a acestor standard.

13. Petru tefaroi,Integrarea ontologica a copilului in Familia substitutiv ori instituie,Tulburari de adaptare si conduirta,Romania 2011. 14. Petru tefaroi,, Teoria fericirii n asistena social, Editura Lumen, Iai,2009. 15. Revista de asisten social, editorial nr. 2/2010. 16.http://ro.wikipedia.org/wiki/Asistent%C4%83_maternal%C4%83 17.http://www.appct.ro/2011/stiinta_sufletului_online/pag2.pdf 18.lg.nr.108/98,26 iunie,1997 19.www.dgaspc.ro, accesat la data de 20.12.2012. 20. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 679/2003.