Sunteți pe pagina 1din 12

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Aprobat, Manager Dr. Bica Antonica Georgeta__________________________ Data: _________________________ REGISTRUL RISCURILOR

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

Financiar contabil

Prestarea de servicii de sanatate publica

Asigurarea resurselor necesare functionarii

Estimarea corecta a veniturilor si cheltuielilor institutiei

Institutia sa nu poata functiona din lipsa fondurilor

10

40

Reducere prin instituirea unei proceduri de elaborare a BVC (POE.1) si a unui plan anual de achizitii publice (POE.5) coroborate cu planul anual de management (POD.1) Reducere prin angajarea de personal calificat pe baza de concurs (POR.1) si instituirea unor proceduri financiar-contabile (POE.2, POE.8, POE.9,

Implement at

Financiar contabil

Raportarea fiabila a perfomantei financiare

Raportarea fiabila a perfomantei financiare

Contabilitatea institutiei

Informatiile contabile sa fie eronate sau incomplete

28

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

POE.10, POE.11) 3 Financiar contabil Utilizarea eficienta a resurselor Toate achizitiile sa fie efectuate in cele mai bune conditii pentru institutie Existenta bazei materiale pentru desfasurarea activitatii institutiei Achizitiile publice Achizitiile sa nu fie conforme cu legislatia, sa nu fie cele mai avantajoase dpdv financiar sau economic Sustragerea sau deteriorarea bunurilor institutiei si astfel incapacitatea de asi desfasura activitatea in conditii normale 7 7 49 Reducere prin elaborarea unei proceduri de achizitie publica (POE.7) Implement at

Financiar contabil

Prestarea de servicii de sanatate publica

Utilizarea bazei materiale/patrimon iului sa conduca la sustragerea lor sau la deteriorarea lor

40

Reducere prin inventarierea periodica a patrimoniului institutiei (POE.7)

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

Financiar contabil

Utilizarea eficienta a resurselor

Toate platile catre furnizori sa fie efectuate pentru datorii certe si exigibile

Platile catre furnizori

Plati catre furnizori eronate pentru servicii/bunuri/lucr ari care nu exista

35

Reducere prin instituirea unui sistem de aprobare a platilor catre furnizori, doar pentru achizitii efectuate si servicii/bunuri/lucrari care sunt prestate/livrate/execu tate conform contractelor (POE.3 si POE.4) Reducere prin instituirea unui sistem de monitorizare a procesului de acreditare de catre CONAS

Implement at

Manager

Prestarea de servicii de sanatate publica in conformitate cu legislatia

Desfasurarea activitatii medicale in conformitate cu legislatia in vigoare

Acreditarea institutiei de catre CONAS

Risc de neconformitate cu legislatia in vigoare, stoparea activitatii institutiei

54

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

Manager

Prestarea de servicii de sanatate publica

Asigurarea unui sistem de management a institutiei formalizat

Procesul de luare a deciziilor de catre manager

Deciziile sa nu fie relevante, oportune sau legale

35

Reducere prin instituirea unui sistem formalizat de management prin intermediul dispozitiilor manageriale (POD.3) care sa fie avizate de catre compartimentul juridic Reducere prin instituirea unui sistem de delegare a sarcinilor (POD.4)

Implement at

Manager

Prestarea de servicii de sanatate publica

Personalul sa fie calificat corespunzator pentru sarcinile derulate Buna colaborare si comunicare cu mediul in care isi desfasoarea activitatea

Procesul de delegare a sarcinilor catre personalul institutiei de catre manager Comunicarea ca urmare a petitiilor primite de la presa, furnizori, publicul larg, etc.

Sarcinile sa fie delegate catre personal necalificat sau sarcinile sa nu fie conforme Raspunsurile sa nu fie relevante si conforme cu legislatia in vigoare si astfel crearea unui climat nefavorabil institutiei

30

Implement at

Manager

Prestarea de servicii de sanatate publica

48

Reducere prin instituirea unui sistem de solutionare a petitiilor (POD.5)

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

10

Manager

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia

Personalul institutiei sa respecte principiile morale si legislatia aplicabila Actiunile institutiei sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare

Activitatile curente derulate de catre personalul institutiei

Personalul institutiei sa nu respecte legislatia in vigoare sau principiile etice si morale in derularea activitatilor sale Actiunile institutiei ca urmare a deciziilor luate sa nu fie conforme cu legislatia in vigoare

42

Reducere prin instituirea unui sistem de avertizare a neregularitatilor (POD.6) si de investigare disciplinara (POR.4) Reducere prin crearea unui sistem prin care managerul si personalul institutiei solicita consilierului juridic o opinie profesionala (POJ.1) sau avizarea pentru legalitate a unor documente de catre consilierul juridic (POJ.2)

Implement at

11

Juridic

Procesul de luare a deciziilor de catre manager, personal achizitii, personal medical, etc.

48

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

12

Juridic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia

Actiunile institutiei sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare

Avizarea pentru legalitate a documentaiilor de atribuire Verificarea din punct de vedere juridic a documentelor de calificare in cadrul achizitiilor Redactarea i avizarea pentru legalitate a contractelor cu terii

Procedura de achiziie public nu e legal, putnd cauza ntrzieri, disfuncionaliti n activitatea instituiei, daune materiale

56

Reducere prin emiterea unei proceduri privind avizarea pentru legalitate a documentelor din cadrul procedurilor de achiziie public (POJ.2)

Implement at

13

Juridic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia

Asigurarea legalitii contractelor cu terii i stabilirea clauzelor contractuale n conformitate cu interesele instituiei

Contractele cu terii cuprins clauze ilegale sau contrare intereselor instituiei, putnd cauza daune materiale

63

Reducere prin emiterea unei proceduri privind avizarea pentru legalitate a documentelor din cadrul procedurilor de achiziie public (POJ.2)

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

14

Juridic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia

Asigurarea legalitii procedurilor de cercetare disciplinar

Procesul de cercetare disciplinara

Procedura de cercetare disciplinar nu se desfoar potrivit prevederilor legale sau decizia de sancionare disciplinar nu se ntocmete i nu se comunic potrivit prevederilor legale, fiind atacabile de salariat i putnd cauza daune materiale Interpretarea sau aplicarea greit a dispoziiilor normative, ce pot provoca daune materiale

56

Reducere prin emiterea unei proceduri privind avizarea pentru legalitate a documentelor din cadrul procedurilor de cercetare disciplinara (POJ.2)

Implement at

15

Juridic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia

Evitarea apariiei de situaii litigioase care pot genera daune materiale instituiei

Consilierea personalului instituiei i emiterea de opinii juridice

40

Reducere prin emiterea unei proceduri privind avizarea pentru legalitate (POJ.2) si de reprezentare a institutiei in instanta (POJ.3)

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

16

Juridic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta si conformitate cu legislatia Prestarea de servicii de sanatate publica de calitate

Managerul si personalul institutiei sa fie informati despre modificarile legislative

Luarea la cunostiinta cu promptitudine ctre compartimente a actelor normative specifice activitii acestora Gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanelor, redactarea i depunerea nscrisurilor, reprezentarea n instan Procesul de selectie si de angajare

Compartimentele nu aplic legislaia n vigoare, ncepnd cu data apariiei acesteia, riscul fiind de daune materiale si amenzi Cderea n pretenii, ceea ce semnific daune materiale pentru instituie

40

Reducere prin emiterea unei proceduri de responsabilizarea a consilierului juridic in informarea personalului privind modificarile legislative (POJ.4) Reducere prin instituirea unui sistem de monitorizare, comunicare si consultare in legatura cu litigiile in care este implicata institutia (POJ.3) Reducere prin instituirea unui sistem de selectie si de angajare (POR.1)

Implement at

17

Juridic

Aprarea intereselor instituiei n instan

63

Implement at

18

RUNOS

Asigurarea resurselor de personal calificate

Angajarea de personal necorespunzator

42

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

19

RUNOS

Prestarea de servicii de sanatate publica de calitate

Asigurarea resurselor de personal calificate

Evidenta personalului institutiei

Informatiile referitoare la personalul institutiei sa nu fie inregistrate si arhivate corespunzator, litigii de munca si amenzi Salariatii sa fie incadrati salarial eronat sau salariile sa fie platite pentru zile nelucrate Salariatii incalca legislatia si regulamente si se creaza prejudicii de imagine, disturbante organizationale, amenzi, etc.

36

Reducerea prin existenta unui sistem de evidenta si arhivare a informatiilor despre salariatii institutiei (POR.2)

Implement at

20

RUNOS

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta

Personalul este remunerat corespunzator incadrarii si muncii prestate Personalul va respecta legislatia specifica si regulamentele interne

Stabilirea si plata lunara a salariilor

42

Reducere prin existenta unui sistem de incadrare salariala si de pontare (POR.3)

Implement at

21

RUNOS

Activatea de zi cu zi a personalului institutiei

35

Reducere prin existenta unei proceduri de semnalare a neregularitatilor si abaterilor (POD.6) si a unei proceduri de cercetare disciplanara (POR.4)

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

22

RUNOS

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta

Personalul va respecta legislatia specifica si regulamentele interne

Activatea de zi cu zi a personalului institutiei si identificare functiilor sensibile

Personalul devine demotivat si nu mai performeaza, nu este calificat sau instruit corespunzator sau identifica slabiciunile SCI si creaza prejudicii Baza materiala (constructii, dotare cu echipamente, mobilier sanitar, etc) nu este suficienta sau nu respecta standardele tehnce specifice

28

Reducere prin stabilirea unei politici de evaluare periodica a performantelor angagajatilor (POR.5) si de rotatie a personalului cu functii sensibile (POR.6) Reducere prin stabilirea unei politici de evaluare periodica a starii tehnice a bazei materiale a institutiei (POT.2)

Implement at

23

Tehnic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta

Institutia dispune de baza materiala adecvata si intretinuta corespunzator

Utilizarea bazei materiale a institutie

35

Implement at

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

24

Tehnic

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta

Institutia dispune de baza materiala adecvata si intretinuta corespunzator

Investitiile in reabilitarea sau modernizarea bazei materiale a institutiei

Investitiile nu sunt oportune, nu corespund tehnic, etc.

56

Reducerea prin stabilirea unei metode de achizitii in care sa se prevada ca in comisia de evaluare va face parte personal tehnic si medical (POE.6) si prin stabilirea unei proceduri de evaluare a necesitatii investitiilor (POT.2)

Implement at

Transfer catre furnizori prin stabilirea de clauze contractuale.

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Nr. crt

Comparti ment

Obiectiv general

Obiectiv specific

Activitate generatoare de riscuri


5

Descrierea riscului

Prob abili tate


7

Impac t

Nivel risc

Strategia de limitare (E/R/T/A)

Stadiu

9 =7 X 8

10

10

25

Medical

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de eficienta

Asigurarea resurselor necesare functionarii institutiei Raportarea fiabila a activitatii medicale

Prestarea serviciilor catre pacienti

Serviciile prestate nu sunt evidentiate si raportate corect, ca urmare cheltuielile si veniturile institutiei nu sunt corecte

20

Acceptare Elaborarea unei proceduri operationale de evidentiere a activitatii medicale si de raportare catre CAJS si Minister (POM.2) precum si de gestionare a farmaciei cu circuit inchis (POM.1)

Implement at

26

Manager/ Medical

Prestarea de servicii de sanatate publica in conditii de respectare a legislatiei in domeniu

Existenta tuturor premiselor legale de functionare a institutiei

Acreditarea spitalului de catre CONAS

Institutia nu este acreditata si nu mai functioneaza

10

50

Reducere prin elaborarea unui proces intern formalizat de monitorizare si de gestionare a acreditarii de catre CONAS (POD.2)

Implement at