Sunteți pe pagina 1din 46

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

MEMORIU TEHNIC 1. Date generale. 1.1. Denumirea obiectivului de investitii Racordarea la reteaua 110 kV a CNTEE Transelectrica (ST Bacau) a parcului de centrale eoliene Izvorul Berheciului format din trei grupuri de CEE amplasate in zona localitatilor Izvoru (16 MW). Plopana-Odobesti (28 MW) si Stanisesti (12 MW). Toate localitatile sunt in judetul Bacau. 1.2. Amplasamentul Judetul Bacau, zona localitatilor Izvoru, Plopana-Odobesti si Stanisesti.. 1.3. Titularul investitiei SC ENERGOPARK SRL 1.4. Beneficiarul investitiei SC ENERGOPARK SRL 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate SC PRO ELM ELECTRICE SRL. 1.6. Faza de proiectare Studiu de fezabilitate. 1.7. Elemente care au stat la baza intocmirii proiectului -Contract de prestari servicii de proiectare nr. 231 din 23.03.2010 -Adresa E.ON Moldova Distributie nr. 21/22.06.2009 si Aviz CTES nr. 195/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. la Studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a parcurilor eoliene Izvorul Berheciului si Stanisesti faza I. -Studiul de solutie in vederea obtinerii avizului tehnic de racordare a parcurilor eoliene Izvorul Berheciului, Odobesti-Plopana, Stanisesti, judetul Bacau faza II. -Aviz CTES nr. 295/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. la Studiul de solutie in vederea obtinerii Avizului Tehnic de Racordare a parcurilor Berheciului si Stanisesti 56 MW faza II. 2. Informatii generale privind proiectul. 2.1. Descrierea investitiei 2.1.1.Situatia existenta a instalatiilor electrice din zona Amplasamentul noii CEE Izvorul Berheciului se gaseste la: -38 km de Statia 110/400 kV Bacau S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 1

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

-48 km de Statia 110/220 kV Munteni -49 km de Statia 110 kV Vaslui -51 km de Statia 110 kV Radiu Zona 110 kV Bacau apartinand E.ON Moldova este alimentata din RET prin statiile de transformare 400/220/110 kV Gutinas si 400/110 kV Bacau Sud. In zona 110 kV Bacau-Gutinas sectiunile liniilor sunt in general de 185 2 mm dar exista si sectiuni de 150 mm 2 (Margineni-Filipesti, Margineni-Gutinas) sau de 300 mm2 (Gheraiesti Bacau Sud). 2.2.Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei CEE Izvorul Berheciului, cu o putere instalata de 56 MW, este formata din 3 parcuri eoliene: -CEE Plopana-Odobesti 28 MW -CEE Izvorul 14 MW -CEE Stanisesti 14 MW TOTAL 56 MW Pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a parcurilor eoliene s-au intocmit doua studii de solutie- faza 1 si faza 2. Conform Studiul de solutie in vederea obtinerii avizului tehnic de racordare a parcurilor eoliene Izvorul Berheciului, Stanisesti 56 MW-faza 2 si Aviz CTES nr. 295/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A., racordarea CEE Izvorul Berheciului se va face in Statia 110/400 kV Bacau Sud printr-o LEA 110 kV s.c. Prezenta documentatie contine lucrari pe tarif de racordare si lucrari fara tarif de racordare. Lucrarile pe tarif de racordare vor fi finantate de beneficiar in relatia directa cu E-ON Distributie Moldova si cu CNTEE Transelectrica (ST Bacau). Lucrarile fara tarif de racordare vor fi finantate de catre client in relatia directa cu un constructor. Prezenta documentatie studiaza posibilitatea de racordare la bara colectoare a unei statii noi de transformare 110/20 kV (Statia Izvoru Berheciului) a celor trei grupuri de centrale eoliene si evacuarea puterii produse in reteaua 110 kV a CNTEE Transelectrica (ST Bacau) prin bara 110 kV a statiei 400/110 kV Bacau Sud. Tratarea neutrului se va face prin rezistenta, considerandu-se neindicata functionarea in regim de punere la pamant pe o durata relativ mare (pana la depistarea defectului aparut in reteaua 20 kV). Totodata, dat fiind lungimea foarte mare a cablurilor de 20 kV, valoarea curentilor capacitivi va fi foarte mare. Se vor monta patru anvelope metalice (puncte de conexiune),pentru fiecare grup de centrale electrice eoliene, ce vor contine: - un tablou de medie tensiune ce formeaza conexiunea 20 kV; - un transformator de servicii interne; - o sursa de curent continuu; - o camera de supraveghere si monitorizare. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 2

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

2.1.1.Lucrari pe tarif de racordare. 2.1.1.1. Comutatie primara In statia 110 kV Bacau Sud se va echipa o celula 110 kV: - separator bare 23 kV, 1600 A cu 1 CLP cu 3 DE 100; - separator bare 123 kV, 1600 A cu 3 DE 100; - intreruptor cu stingerea arcului in SF 6, 123 kV, 1600 A, 31,5 kA; - trei transformatoare de curent 110 kV, 300/600/5/5/5 A; - separator de linie 123 kV, 1600 A cu 2 CLP, cu 2 DE; - trei transformatoare de tensiune 110/3 0,1/3 0,1/3 kV; Punctul de delimitare va fi la cutiile terminale ale cablului 110 kV sosire din statia 110/20 kV Izvoru Berheciului. 2.1.1.2 Comutatie secundara Celula LES 110kV Izvorul Berheciului va fi ecipata pe parte secundara cu urmatoarele echipamente: - sistem de comanda control a echipamentului primar - sistem de protectie prin relee numerice care vor cuprinde o protectie de baza rapida directionata (50 si 50N) si o protectie de rezerva temporizata directionata (51 si 51N) - o instalatie de automatizare care sa deconecteze simultan celula LES 110kV Izvorul Berheciului la indisponibilitatea trafo TR 250MVA 400/110kV in statia Bacau Sud. In acest sens la declansarea prin protectie a respectivului TR se va comanda si declansarea celulei LES 110kV Izvorul Berheciului - instalatie de automatizare care sa deconecteze celula LES 110kV Izvorul Berheciului in cazul aparitiei unui regim de suprasarcina pe LEA 110 kV Siscani - Contesti si LEA 110 kV Gheraiesti Lilieci. Aceasta instalatie se va realiza cu relee maximale de curent numerice cu un coeficient de revenire aproape de 99% si cu relee de timp 0-60s. La atingerea reglajului stabilit de coordonatorul PRAM de zona pentru aceasta automatica de sistem se va comanda deconectarea LES 110kV 110 kV Izvorul Berheciului 2.1.2. Lucrari fara tarif de racordare. A. Legatura intre celula 110 kV Izvorul Berheciului din statia 110 kV Bacau Sud si statia de transformare 110/20 kV Izvorul Berheciului. A.1.Descrierea solutiei propuse Conform aviz CTES nr. 295/2009 emis de CNTEE TRANSELECTRICA S.A., racordarea CEE Izvorul Berheciului se va face la statia 110/400 kV Bacau Sud printr-o LEA 110 kV s.c. In prezenta documentatie s-au analizat doua variante de racordare a CEE Izvorul Berheciului la statia 110/400 kV Bacau Sud. Varianta I Racordarea in statia 110/400 kV Bacau printr-o LEA 110 kV s.c. Racordarea CEE Izvorul Berheciului la statia 110/400 kV Bacau se va face prin realizarea unei LEA 110 kV s.c. pe stalpi metalici. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 3

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Pe intregul traseu al liniei se vor folosi stalpi bulonati zincati de 110 kV s.c. de tipul: - Sn 110102 - Sc 110106 - ITn 110114 - ICn 110113 Stalpii vor fi echipati cu conductoare active tip ACSR 185/32 OlAl si conductoare de protectie tip OPGW echivalent 50 mm 2 Ol. Pe noii stalpi se vor monta: -Lanturi simple de sustinere si intindere -Lanturi duble de sustinere si intindere Lanturile de izolatoare vor fi compozite, dimensionate pentru gradul II de poluare. Fundatiile proiectate pentru stalpii noi ai liniei de 110 kV vor fi fundatii turnate. Conductorul de protectie va fi prevazut cu balize de zi. Stalpii de traversare se vor baliza alb-rosu. Fundatiile stalpilor vor fi prevazute cu prize de legare la pamant cu Rp10. In zonele: Padurea Sipotului (800 m) si Padurea Coasta Morii (300 m), pentru evitarea defrisarii, LEA 110 kV va fi trecuta in cablu. Se va folosi cablu de 110 kV monofazat cu izolatie uscata din polietilena reticulata tip XLPE cu sectiunea de 400 mm 2 Al. Cablul va fi pozat in pamant in trefla, acoperit cu placi de beton 80x50x10 cm. Trecerea de la LEA 110 kV in LES 110 kV se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune. Punctul de conexiune va fi echipat cu un separator de 110 kV si un descarcator de 110 kV. Traseul LEA 110 kV va fi: Statia electrica 400 kV Bacau Sud este amplasata in sud-estul municipiului Bacau, in apropierea localitatii Letea Veche. Traseul este in teren agricol, cu traversarea raului Siret (in apropierea comunei Dospinesti) si a drumului 6(8A). In continuare traseul LEA va fi paralel cu drumul 2F, la o distanta de aproximativ 2 km, traverseaza padurea Coasta Morii, unde LEA va trece in LES. Se continua traseul aerian in apropiere de comuna Traian, merge in terenul agricol in apropierea Vaii Talpoaiei, traverseaza drumul 6(8A), Dealul Doracu, Dealul lui Bogdan, Valea Ciorii, Valea Manastirii, Dealul lui Conache. In zona padurii Sipotului linia va fi trecuta in LES. Dupa traversarea padurii linia va fi aeriana pana la statia Izvorul Berheciului amplasata in zona Dealului Bulau. Varianta II - Racordare in statia 110/400 kV Bacau prin LES 110 kV Intre CEE Izvorul Berheciului si statia 110/400 kV Bacau Sud se va poza un cablu de 110 kV monofazat cu izolatie uscata din polietilena reticulata tip XLPE cu o sectiune de 400 mm2 Al. Cablul va fi pozat in pamant in trefla, acoperit cu placi de beton 80x50x10 cm la adancimea de 1.3 m. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 4

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Subtraversarea strazilor se face in principal in sant deschis la cca 1.4 m adancime, cablurile fiind pozate in teava pe aceste portiuni. Cablurile de 110 kV vor fi pozate in tevi de PVC cu diametrul de 160 mm iar firul de garda si fibra optica se vor poza in teava PVC cu diametrul de 90 mm. Tevile vor fi inglobate intr-un strat de balast si beton de 40 cm grosime si vor fi acoperite pana la nivelul carosabilului. Conductorul de egalizare se va lega la prizele de punere la pamant la fiecare groapa de mansoane de jonctiune si in statiile de 110 kV, constituind in acest fel o masura de imbunatatire a prizei de punere la pamant a instalatiei si totodata de micsorare a influentelor asupra liniilor de telecomunicatii. Mansoanele de jonctiune se vor monta in incinte subterane nevizitabile, de dimensiunea 9x2x2.5 m realizate din placi prefabricate din beton armat si umplute cu nisip. In jurul fiecarei gropi de mansoane se va realiza cate o priza de legare la pamant din 6 electrozi de Ol-Zn de 2.5 legati prin platbanda de Ol-Zn astfel incat sa asigure o valoare a rezistentei de dispersie de maxim 4. Mantalele metalice ale fazelor cablurilor se vor lega la priza de legare la pamant la cutiile terminale prin intermediul unor cutii de deconectare supraterane. Legaturile la acestea se va face cu conductorul de cupru de 120 mm2 la cutiile terminale. Intre statia 110/400 kV Bacau si CEE Izvorul Berheciului se va poza un cablu de fibra optica cu 24 fire, in tub PEID 40 mm, in acelasi profil cu cablurile de 110 kV. Traseul cablului va fi: LES pleaca din statia electrica 400/220/110/20 kV Bacau Sud, situata in paralel cu un canal de irigatii (Canalul Letea), pana la apropierea localitatii Letea Veche, schimbandu-si directia pe Drumul Judetean spre nord-est traversand localitatea Holt pana la Drumul National 2F. Traseul LES 110 kV va traversa raul Siret, pe pod, si va continua paralel cu Drumul National 2F prin localitatile Traian, Secuieni si Balusa. La intrarea in localitatea Tisa Silvestri directia va fi schimata spre est pe drumul comunal care trece in apropiere de Valea Manastirii. In continuare va traversa Dealul Conache, Dealul Trestiei precum si padurea Sipotelului pana in apropiere de Dealul Bulau unde va fi amplasata statia noua de 110 kV/20 kV Izvorul Berheciului. Traseul cablului de 110 kv va fi in domeniul public, pe drumuri comunale, judetene, si nationale, in zona de protectie a drumurilor. A.2.Principiile generale (tehnico-economice si de mediu) care au fost luate in considerare la alegerea traseelor de LEA 110 kV si LES 110 kV -evitarea zonelor instabile din punct de vedere geologic -evitarea zonelor populate -evitarea zonelor impadurite unde sunt necesare defrisari -evitarea parcurilor si rezervatiilor naturale -evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitecturala si istorica S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 5

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

-evitarea terenurilor de inalta productivitate agricola -utilizarea stalpilor confectionati din laminate subtiri cu structura zvelta, mai putin vizibila in peisaj -protejarea stalpilor prin zincare si aplicarea ulterioara a unui tratament de matuire sau a unui sistem duplex pentru evitarea stralucirii suprafetelor zincate. Analiza variantelor de racord 110 kV 1)Costul lucrarilor: -Varianta I - Racordarea in statia 110/400 kV Bacau printr-o LEA 110 kV s Total valoare lucrare (cu TVA) Conform deviz general Din care C+M (cu TVA) 37.995.282,00 lei -Varianta II - Racordare in statia 110/400 kV Bacau prin LES 110 kV: Total valoare lucrare (cu TVA) Conform deviz general Din care C+M (cu TVA) 43.776.316,00 lei 2)Din punct de vedere al mediului: Varianta II racord LES 110 kV, care nu are nici o influenta asupra mediului, este net superioara variantei I. 3)Costurile sunt mai mici pentru LEA 110 kV, dar vor fi probleme deosebite privind acceptul proprietarilor si al obtinerii terenurilor pentru amplasarea stalpilor, traversarea terenurilor precum si intretinerea si remedierea liniei electrice aeriene. LEA 110 kV, datorita constructiei, este mult mai expusa conditiilor atmosferice (trasnet, vant, chiciura). 4)LES 110 kV, desi prezinta o investitie mai mare decat LEA, permite costuri de exploatare mai mici deoarece nu este expusa factorilor externi (conditii atmosferice). Datorita stabilirii traseului, pe cat posibil in domeniul public, vor fi costuri mai mici cu eventualii detinatori de teren. Avand in vedere cele de mai sus, se propune varianta II racord LES 110 kV, varianta acceptata si de catre beneficiar. A.3.Date tehnice ale investitiei A.3.1.Zona si amplasamentul Noua CEE Izvorul Berheciului precum si linia electrica de 110 kV vor fi amplasate in judetul Bacau. A.3.2.Caracteristicile principale ale echipamentelor S-au prevazut urmatoarele tipuri de stalpi: - Sn 110102 - Sc 110106 - ITn 110114 - ICn 110113 Stalpii vor fi bulonati zincati. Conductoarele active vor fi de tip ACSR 185/32 OlAl iar conductorul de protectie tip OPGW echivalent cu 50 mm2 Al. Lanturile de izolatoare vor fi: S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 6

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

-lanturi simple de sustinere si intindere -lanturi duble de sustinere si intindere Lanturile vor fi compozite, dimensionate pentru gradul II de poluare. Punctele de conexiune de trecere LEA 110 kV in LES 110 kV vor fi echipate cu: -Separatoare de exterior 110 kV si descarcatoare de 110 kV. Cablul de 110 kV va fi monofazat, cu izolatie uscata din polietilena reticulata tip XLPE cu o sectiune de 400 mm 2 Al. Mansoanele de jonctiune si cutiile terminale vor fi de tip normal pentru cablu monopolar cu izolatie XLPE 400 mm2 Al. A.3.3.Statutul juridic al terenului A.3.3.1.Varianta I Racord LEA 110 kV LEA 110 kV va fi realizata in terenuri private unde suprafetele ocupate, mentionate la punctul 3.4.1., trebuiesc scoase din circuitul agricol. A.3.3.2.Varianta II racord LES 110 kV Cablul de 110 kV se va poza pe marginea drumurilor existente (drumuri comunale, judetene si nationale) in zona de protectie a drumurilor. A.3.4.Situatia terenurilor ocupate A.3.4.1.Varianta I racord LEA 110 kV Suprafata definitiva ocupata este de 9450 m 2. Suprafata temporara ocupata este de 201000 m 2. A.3.4.2. Varianta II racord LES 110 kV Suprafata definitiva ocupata este de 26560 m 2. Suprafata temporara ocupata este de 99600 m 2. Nota: Suprafata ocupata definitiv, de pozarea cablului de 110 kV, de 26560 m2, poate fi folosita de proprietar deoarece cablul va fi pozat la o adancime de 1.3 m. Adancimea ramasa la dispozitia beneficiarului va fi de 0.5 m. Pe traseul cablului de 110 kV beneficiarul nu are voie sa execute constructii. Durata de realizare a lucrarilor este de 12 luni. Graficul de realizare a investitiei se va face de catre beneficiar si constructor in functie de realizarea celorlalte lucrari colaterale si obtinerea autorizatiei de construire. -Devizul general al investitiei, devizul pe obiect, sunt anexate la proiect. Principalii indicatori tehnico-economici Varianta I Racord LEA Total valoare lucrare (cu TVA) Din care C+M (cu TVA) Varianta II LES 110 kV S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 7 Conform deviz general 37.995.282,00 lei

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Total valoare lucrare (cu TVA) Din care C+M (cu TVA) Capacitati LEA 110 kV LES 110 kV

Conform deviz general 43.776.316,00 lei

26,50km 33.20km

B.Statia de transformare 110/20 kV Izvoru Berheciului. 1.Comutatia primara. Statia 110 kV Varianta 1 (cu un transformator 110/20 kV - 63 MVA). Se va monta un modul multifunctional (inclusiv dulap comanda locala si un set suport suprastructura) format din: a) componenta pentru trafo compus din: - separator tripolar 123 kA, 1600 A cu 1 CLP; - ntreruptor tripolar cu stingerea arcului electric n SF6; 123 kV; 1000A Isc=31,5 kA, Idin=80 kA; - trei transformatoare de msur de curent 123 kV 2x350/5/5/5 A. La iesirea din aceast component a modulului multifuncional se va face legatur n bara flexibil catre bornele unui transformator de putere, nou, de 63 MVA; 110/20 kV cu dou nfsurri cu reglaj sub sarcina pe HT9x1,78 % cu rcire OMAT. Conform programului PASS-NTE 001/03/00 pentru staii cu o schem relativ restrns s-a impus soluia ca protecie de baz mpotriva undelor de supratensiune utilizarea descrctoarelor cu rezisten variabil pe baz de oxizi metalici montate la bornele 110 kV si 20 kV ale transformatorului de for (conform schemei monofilare). b) componenta pentru LES-110 kV compus din: - separator tripolar 123 kV, 1600 A cu 1 CLP; - trei transformatoare de msur de curent 123 kV 2x350/5/5/5 A; - separator tripolar 123 kV, 1600 A, cu doua CLP;

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

La iesirea din aceast component a modulului multifuncional, ctre cutiile terminale aferente LES-110 kV se va racorda n derivaie cte un transformator de msur de tensiune 123 kV;

110 0,1 / / 0.1 / 3 kV; 3 3

Varianta 2 (cu doua transformatoare 110/20 kV - 40 MVA). Statia 110 kV va fi cu simplu sistem de bare sectionate printr-o cupla formata din doua separatoare 110 kV, 1600 A cu CLP. Pe prima bara 110 kV va monta un modul multifunctional (inclusiv dulap comanda locala si un set suport suprastructura) format din: . a) componenta pentru fiecare trafo compus din: - separator tripolar 123 kA, 1600 A cu 1 CLP; - ntreruptor tripolar cu stingerea arcului electric n SF6; 123 kV; 1000A Isc=31,5 kA, Idin=80 kA; - trei transformatoare de msur de curent 123 kV 2x250/5/5/5 A. La iesirea din aceast component a modulului multifuncional se va face legatur n bara flexibil catre bornele unui transformator de putere, nou, de 40 MVA; 110/20 kV cu dou nfsurri cu reglaj sub sarcina pe HT9x1,78 % cu rcire OMAT. Conform programului PASS-NTE 001/03/00 pentru staii cu o schem relativ restrns s-a impus soluia ca protecie mpotriva undelor de supratensiune utilizarea descrctoarelor cu rezisten variabil pe baz de oxizi metalici montate la bornele 110 kV si 20 kV ale transformatorului de for (conform schemei monofilare). b) componenta pentru LES-110 kV compus din: - separator tripolar 123 kV, 1600 A cu 1 CLP; - trei transformatoare de msur de curent 123 kV 2x350/5/5/5 A; - separator tripolar 123 kV, 1600 A, cu doua CLP; La iesirea din aceast component a modulului multifuncional, ctre cutiile terminale aferente LES-110 kV se va racorda n derivaie cte un transformator de msur de tensiune 123 kV;

110 0,1 / / 0.1 / 3 kV; 3 3

Pe a doua bara 110 kV se va monta un modul multifunctional (inclusiv dulap comanda locala si un set suport suprastructura) format numai din componenta trafo cu caracteristici similare ca la componenta trafo a primului modul. Folosirea acestor module duce la o economie de spaiu. STAIA de 20 kV Noua staie de 20 kV ce urmeaz a fi amplasat va fi format dintr-o construcie metalic tip container pentru staii de transformatoare T/MT conform schemei monofilare prezentata in piesele desenate.

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Echiparea staiei de 20 kV se va face cu un set de celule de 24 kV cu simplu sistem de bare (pentru varianta 2 simplu sistem de bare sectionat), cu izolaie n aer, cu ntreruptor cu stingerea arcului n vid, cu translaie pe vertical. Varianta 1 - o celula sosire transformator echipata cu intreruptor debrosabil cu stingerea arcului in vid, 24 kV, 2000 A, 31,5 kA; trei reductori de curent 24 kV, 2000/5/5 A, separator de borne 24 kV, 2000 A cu CLP; - 12 celule de linie echipate cu intreruptor debrosabil cu stingerea arcului in vid 24 kV, 630 A, 16 kA, trei reductori de curent cu caracteristicile indicate in schema electrica monofilara. - o celula de msur echipata cu transformatoare de masura debrosabile 20/3/0,1/3/0,1/3 kV; - o celula de transformator 20/0,4 kV - 40 kVA pentru servicii proprii, echipata cu separator de bare 24 kV, 630 A, sigurante fuzibile de 10 A; Legatura dintre transformator si statia 20 kV se va face cu trei cabluri 20 kV de cupru cu izolatie XLPE si de sectiune 3 x 1 x 500 mm 2. La bornele m.t. trafo se va racorda o BCNA + RTN 20 kV. Varianta 2 - doua celule sosire transformator echipata cu intreruptor debrosabil cu stingerea arcului in vid, 24 kV, 1250 A, 31,5 kA; trei reductori de curent 24 kV, 1250/5/5 A, separator de borne 24 kV, 1250 A cu CLP; - 12 celule de linie echipate cu intreruptor debrosabil cu stingerea arcului in vid 24 kV, 630 A, 16 kA, trei reductori de curent cu caracteristicile indicate in schema electrica monofilara. - doua celule de msur echipate cu transformatoare de masura debrosabile 20/3/0,1/3/0,1/3 kV; - 2 celule de transformator 20/0,4 kV - 40 kVA pentru servicii proprii, echipate cu separator de bare 24 kV, 630 A, sigurante fuzibile de 10 A; Legatura dintre transformatoare si statia 20 kV se va face cu cate doua cabluri 20 kV de cupru cu izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 500 mm 2. La bornele m.t. trafo se va racorda o BCNA + RTN 20 kV. Norme i prevederi Containerul va trebui s fie realizat cu respectarea, pe lng normele specifice produsului, a urmtoarelor prevederi: - OUG 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificrile ulterioare - Standardul 297/1, 207/2 - Legea 319/2006 Legea securitii i sntii n munc cu modificrile i completrile ulterioare Funcii Containerul va conine (conform variantelor 1 si 2 descrise mai sus) celule de MT izolate cu aer de tipul cu protecie la arc electric intern, dulapuri de protectii tip rack, servicii auxiliare cc i ca, aparate Telecontrol i Telecomunicaii, dou aparate de aer condiionat, baterie tip ermetic de 220 Vcc i staie de energie 220 Vcc i 24 Vcc. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 10

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Condiii de mediu n proiectul de execuie al containerului va trebui s v raportai la urmtoarele condiii de mediu limit. - Temperatura extern minim -40 C - Temperatura extern maxim +45 C - Radiaie solar 1000 w/mq - Mediu nepoluat - Viteza maxim a vntului 130 Km/h - Sarcina max. a zpezii n proiecie orizontal la 1000 m 195 Kg/mp - Grad de seismicitate AF 5 Se adaug la furnitur: - Terminale de protecie i control, terminal protecie diferenial transformator, regulator tensiune, descrcare automat a sarcinii; - Terminal protecie linie; - Osciloperturbograf; - Transformatoare de curent (TC)toroidale de faz i homopolare - Transformatoare de tensiune (TT) - Suport TT pe crucior corespunztor. - Intreruptoarele MT pe suport - Crucior pentru extragere ntreruptor MT - Crucior-cuite legare la pmnt bare Toate echipamentele de mai sus vor fi insoite de buletine de verificare emise de fabricant cu precizarea c pentru transformatoarele de tensiune i pentru 3 seturi de TC faz/ Container trebuie prezentate buletine de verificare metrologic. Containerul va trebui s aib dimensiuni ct mai mici posibile i n orice caz s nu depeasc o lime de 2,55 m, o lungime de 12,129 m i n special nlimea (inclusiv planeul mijlocului de transport) nu va trebui s fie mai mare de 4,00 m pentru a fi transportat pe strzi i autostrzi cu autovehicule adecvate fr a fi necesar solicitarea de autorizaii pentru transporturi speciale, totul aa cum este stabilit n OUG 109/2005 privind transporturile rutiere. n oferta tehnic vor trebui s fie indicate att nlimea containerului ct i a mijlocului de transport i vor trebui s fie furnizate informaiile utile pentru manipulare. 2. Comutatia secundara 2.1 Statia BACAU SUD Celula LEA 110kV 2.1.1 Circuite de comanda-semanlizare Subsistemul de comanda are o arhitectura compusa din etaje intre care sunt relatii de subordonare ierarhica. *) Nivelul local (de la dulapul de comanda ale aparatelor primare de comutatie) S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 11

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Comanda de la acest nivel se efectueaza manual de catre personalul operativ *) Nivelul de la aparatele de protectie-comanda. Dispozitivele de protectie-comanda cu care este dotata celula de 110kV sunt prevazute cu un display pe care este afisata in mod dinamic schema celulei, cu pozitiile actuale ale fiecarui aparat (interfata locala om-masina ). Deasemenea sunt prezente butoane pentru selectarea aparatului care urmeaza sa fie comandat (conectare/deconectare) si butoane pentru transmiterea comenzii respective, precum si afisarea valorilor masurate (curenti, tensiuni etc.). In momentul introducerii sistemelor SCADA in statia Bacau Sud aceste dispozitive vor fi conectate la reteaua locala de comunicatii (LAN) prin care comunica cu Statia de Lucru din Camera de Comanda Comanda de la acest nivel se efectueaza manual de catre personalul operativ si beneficiaza atat de interblocajele dintre aparatele de la nivelul celulei (introduse prin programul configurat in aparatul de protectie-comanda) cat si de interblocajele la nivel de statie (introduse prin legaturile de comunicatie cu Statia de Lucru). La fiecare dintre etajele de mai sus exista cate o cheie de comanda cu pozitii Local-0-Distanta. Comenzile locale de la un nivel dat pot fi efectuate numai daca cheia de la nivelul respectiv este pe pozitia Local si toate cheile de la etajele ierarhic inferioare se afla pe pozitia Distanta , indiferent de pozitia cheilor de la etajele ierarhic superioare. 2.1.2 Circuite de protectie Subsistemul de protectie se compune din aparate de tip numeric, cu functii multiple, care deservesc celula LEA (LES) 110kV. Se prevad doua aparate : unul pentru protectia de baza si al doilea pentru protectia de rezerva. 2.1.2.1 Aparat numeric multifunctional pentru protectia de baza. -Trebuie sa fie adecvat retelelor care functioneaza cu neutrul legat la pamant. -Trebuie sa fie adecvat celulelor cu sistem dublu de bare, cu un singur intreruptor, cu declansare trifazata . - Trebuie sa fie dotat cu un ecran de marime mijlocie si cu grafica corespunzatoare reprezentarii schemei celulei. - Este configurat sa comande declansarea bobinei nr. 1 a intreruptorului. Functiile aparatului: *) Functia de protectie de distanta [21]. Functia de protectie de distanta se realizeaza prin masurarea impedantei de la locatia transformatorilor de curent de la care este alimentat aparatul pana la locul de scurtcircuit pe linia protejata, in mod independent, pe trei bucle faza-faza si pe trei bucle faza-pamant, ceeace permite o viteza de raspuns marita. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 12

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Caracteristica de actionare a functiei in planul de coordonare R,X este de tip mho (cerc care trece prin originea axelor de coordonate) si/sau poligonala, ceea ce permite decelarea unor scurtcircuite cu rezistenta mare de trecere la locul defectului, fara sa fie impietatea capacitatea de transport de puteri mari pe linia protejata in conditii normale ale retelei. Caracteristica impedanta-temporizare are 5 trepte, fiecare dintre acestea putand fi,in mod independent, directionata in fata / directionata in spate / nedirectionata. Functia de protectie la distanta poate sesiza aparitia unui regim de oscilatii asincrone ( pendulatii ) in retea [78] si sa procedeze la autoblocarea sa; totusi daca se suprapune si existenta unor curenti homopolari, ceeace semnifica suprapunerea unui scurtcircuit la pamant, functia [78] este blocata, in vederea permiterii unei actionari corecte a functiei[21] in vederea eliminarii scurtcrcuitului *) Functia de protectie la anclansarea intreruptorului pe un defect preexistent [SOTF] Dupa conectarea manuala a intreruptorului este initiat un interval de timp de valoare reglabila, pe durata caruia orice defect sesizat (presupus a fi preexistent) conduce la o comanda de declansare netemporizata. *) Functia de protectie la refuz de declansare intreruptor-DRRI [50BF] Functia este activata in cazurile cand este sesizata nedeclansarea intreruptorului dupa o comanda data de una din functiile de protectie incluse, conform unora dintre criteriile selectate (de ex. persistenta unui curent pe una sau pe mai multe faze). Solutia aleasa pentru acest caz este fie repetarea declansarii intreruptorului respectiv, fie declansarea intreruptoarelor adiacente, fie ambele deconectari, in doua trepte succesive. *) Functia de protectie la refuz de declansare intreruptor-DRRI [50BF] Functia este activata in cazurile cand este sesizata nedeclansarea intreruptorului dupa o comanda data de una din functiile de protectie incluse, conform unora dintre criteriile selectate (de ex. persistenta curentului de scurtcircuit, respectiv nerevenirea functiei de protectie care a comandat declansarea, pe durata unui interval de timp reglat). Solutia aleasa pentru acest caz este fie repetarea declansarii intreruptorului respectiv, fie declansarea intreruptoarelor adiacente, fie ambele deconectari, in doua trepte succesive. *)Functii de supraveghere Sunt prevazute urmatoarele functii de supraveghere : -supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Curent ai celulei; - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Tensiune; - supravegherea integritatii circuitului de declansare a intreruptorului. *) Functia de masurare - Sunt masurate on line si afisate pe Display : curentii, tensiunile, puteri active-reactive-aparente, factor de putere, componente simetrice ale curentilor si tensiunilor. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 13

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

*) Functia de inregistrare perturbatii (pentru ultimele 10 perturbatii,cu indicarea datei, afisabile pe display). - Inregistrari evenimente : sunt inregistrate toate modificarile statutului intrarilor numerice. - Inregistrari valori premergatoare si de actionare ale marimilor analogice conexe actionarii diferitelor functii de protectie. *) Oscilografierea de marimi analogice(toate valorile esantionate) si numerice conexe unei perturbatii. Inregistrarile pentru un numar de ultime perturbatii (de ex 100 ) sunt memorate in aparat, lista lor este afisabila pe display si pot fi descarcate pe un calculator in vederea analizei de detaliu. *) Locator de defecte Este o functie bazata pe masurarea impedantei pana la locul scurtcircuitului pe linia protejata, exprimata in km. sau in procente din lungimea totala. Pentru obtinerea unor rezultate cat mai exacte, trebuie folosite compensari ale curentului de sarcina (care se suprapune peste curentul de scurtcircuit) si ale influentei cuplajului cu linia paralele (daca e cazul). *) Functia de comunicare. Aparatul trebuie sa fie dotat cu : - un port (amplasat pe panoul frontal) pentru comunicarea cu un calculator personal, la distanta de cativa metri, in vederea configurariiparametrizarii aparatului ; - un port de comunicare prin fibra optica pentru conectare in viitor la o retea locala care leaga intre ele aparatele de protectie din celulele vecine, in vederea comunicarii cu o Statie de Lucru la nivelul Camerei de Comanda; protocolul de comunicatie cf. standard CEI 61850. *) Matrice de declansari si blocuri logice. Aparatul trebuie sa fie dotat cu : - o matrice de declansari pentru conectarea configurabila a diferitelor relee de iesire la diferite adrese de actionari exterioare ; - un bloc de functii logice si de temporizari cu care se pot configura diferite relatii logice intre elemente de intrare si de iesire. *) Functia de autotestare. Aparatul exercita o actiune permanenta de autotestare a principalelor functii, cu alertare in cazul recunoasterii unor defecte. *) Interfata Operator-Masina Panoul frontal al aparatului cuprinde : - un display de marime medie cu cristale lichide(LCD) pe care poate fi afisata schema mnemotehnica a celulei ; - un numar suficient de mare de LEDuri ; - butoane pentru navigare pe menu-ul aparatului, pentru comenzi, cheie pentru selectare local / la distanta , pentru anulare LED si semnalizari, portul de comunicatii la mica distanta. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 14

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

*) Functia de comanda este descrisa la pct. 2.1.1 2.1.2.2.Aparat numeric multifunctional pentru protectia de rezerva. - Este configurat sa comande declansarea bobinei nr. 2 a intreruptorului. Functiile aparatului : *) Functia de protectie maximala directionata de curenti pe faza si homopolari. Functia de protectie maximala de curenti pe faza si homopolari se realizeaza prin masurarea individuala a curentilor pe cele trei faze si a curentului pe circuitul de nul Aparatul trebuie sa dispuna de : - o treapta de curent netemporizata [50] - o treapta curent temporizata [51] ( Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67] sau nedirectionata). - o treapta de curent homopolar netemporizata [50N] - o treapta curent homopolar temporizata [51N] (Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67N] sau nedirectionata). Caracteristicile treptelor temporizate pot fi alese, in mod independent, de tipul independent, respectiv de tipul invers (dupa diferite formule, la alegere). *) Functia de protectie la refuz de declansare intreruptor-DRRI [50BF] Functia este activata in cazurile cand este sesizata nedeclansarea intreruptorului dupa o comanda data de una din functiile de protectie incluse, conform unora dintre criteriile selectate (de ex. persistenta curentului de scurtcircuit, respectiv nerevenirea functiei de protectie care a comandat declansarea, pe durata unui interval de timp reglat). Solutia aleasa pentru acest caz este fie repetarea declansarii intreruptorului respectiv, fie declansarea intreruptoarelor adiacente, fie ambele deconectari, in doua trepte succesive. *) Oscilografierea de marimi analogice (toate valorile esantionate) si numerice conexe unei perturbatii. *) Functia de autotestare. Aparatul exercita o actiune permanenta de autotestare a principalelor functii, cu alertare in cazul recunoasterii unor defecte. *) Interfata Operator-Masina Panoul frontal al aparatului cuprinde : - un display cu cristale lichide(LCD)cu doua randuri a cate 16 caractere alfanumerice; - un numar suficient de mare de LEDuri ; - butoane pentru navigare pe menu-ul aparatului pentru configurarea si parametrizarea reglajelor functiilor de protectie; *) Functia de comunicare. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 15

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Aparatul trebuie sa fie dotat cu : - un port (amplasat pe panoul frontal) pentru comunicarea cu un calculator personal, la distanta de cativa metri, in vederea configurariiparametrizarii aparatului ; - un port de comunicare prin fibra optica pentru conectare la o retea locala care leaga intre ele aparatele de protectie din celulele vecine, in vederea unei viitoare comunicari cu o Statie de Lucru la nivelul Camerei de Comanda ; protocolul de comunicatie cf. standard CEI 61850. 2.2 Statia NOUA de racordare parc centrale eoliene 2.2.1 Statia 110kV Statia de 110kV va fi de tip RACORD ADANC in care sunt prevazute intreuptoare numai pe celula (celulele) de transformator (transformatoare). Pentru celula (celulele) de transformator (transformatoare).se prevad doua aparate : unul pentru protectia de baza si al doilea pentru protectia de rezerva. 2.2.1.1 Aparat numeric multifunctional pentru protectia de baza. Este configurat sa comande declansarea bobinei 1 a intreruptorilor 110kV si 20kV. Functiile aparatului : *) Protectii diferentiale pentru transformator a) Functia de protectie diferentiala cu caracteristica de franare. [87T] - Functia asigura egalizarea si compensarea diferentei de faza a curentilor secundari. - Functia este stabilizata impotriva functionarii gresite la aparitia curentului de soc de magnetizare (la punerea sub tensiune sau la revenirea tensiunii in sistem) si pentru asigurarea functionarii la supraexcitare (la cresterea tensiunii aplicate). -Caracteristica de actionare este dupa o functie I diferential = f(Ifranare). b) Functia de protectie diferentiala fara franare [87T] In prezenta unui curent de defect intern de o valoare ridicata este activata protectia diferentiala fara franare, in vederea accelerarii comenzii de declansare. c) Functia de protectie diferentiala homopolara [87TN] Protejeaza infasurarea de 110kV a transformatorului la scurtcircuit la pamant, avand o sensibilitate crescuta fata de protectia diferentiala generala. Este alimentata de la steaua transformatorilor de curent de pe partea de 110kV si de la transformatorul de curent de pe legatura la pamant a neutrului transformatorului protejat. *) Protectii tehnologice ale transformatorului (Prot. Buchholtz, prot. la incalziri infasurari/ulei, nivel scazut ulei etc.)

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

16

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Aparatul poate primi prin intrarile sale numerice semnale de la sensorii protectiilor tehnologice si prin eventuale prelucrari logice incluse - sa comande declansarea. *) Functia de protectie la suprasarcina [49] Functia de protectie la suprasarcina se realizeaza prin masurarea curentilor pe cele trei faze 110kV ,valorile maxime fiind integrate dupa o relatie I2t. Are o gama de valori reglabile pentru constanta de timp si o memorie pentru considerarea valorii incalzirii inregistrate inaintea depasirii valorii setate a curentului de suprasarcina. Functia are doua trepte de actionare, pentru alarma, respectiv pentru declansare. *) Functia de protectie la refuz de declansare intreruptor-DRRI [50BF] Functia este activata in cazurile cand este sesizata nedeclansarea intreruptorului dupa o comanda data de una din functiile de protectie incluse, conform unora dintre criteriile selectate (de ex. persistenta unui curent pe una sau pe mai multe faze). Solutia aleasa pentru acest caz este fie repetarea declansarii intreruptorului respectiv, fie declansarea intreruptoarelor adiacente, fie ambele deconectari, in doua trepte succesive. *) Functii de protectie de tensiune - Protectia de tensiune minima [27], cu doua trepte de tensiunetemporizare, cu caracteristici independente. - Protectia de tensiune maxima [59], cu doua trepte de tensiunetemporizare, cu caracteristici independente. - Protectia de tensiune maxima homopolara [59N], cu doua trepte de tensiune-temporizare, cu caracteristici independente.tensiunea homopolara poate fi obtinuta fie prin masurarea acesteie de la infasurarea in triunghi deschis a transformatorului de tensiune, fie prin calcularea sumei vectoriale a celor trei tensiuni de faza. *) Functii de supraveghere - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Curent ai celulei - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Tensiune - supravegherea integritatii circuitului de declansare a intreruptorului. *) La cerere aparatul trebuie sa fie dotat cu intrari capabile sa receptioneze semnale transmise de termocuple tip RTD in vederea monitorizarii regimului de temperaturi in diferite puncte ale transformatorului protejat. *) Functia de masurare - Sunt masurate on line si afisate pe Display : curentii, tensiunile, puteri active-reactive-aparente, factor de putere, componente simetrice ale curentilor si tensiunilor, curentul diferential si cel de franare din schema protectiei diferentiale. *) Oscilografierea de marimi analogice(toate valorile esantionate) si numerice conexe unei perturbatii.

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

17

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Inregistrarile pentru un numar de ultime perturbatii (de ex 100 ) sunt memorate in aparat, lista lor este afisabila pe display si pot fi descarcate pe un calculator in vederea analizei de detaliu. *) Functia de comunicare. Aparatul trebuie sa fie dotat cu un port (amplasat pe panoul frontal) pentru comunicarea cu un calculator personal, la distanta de cativa metri, in vederea configurarii-parametrizarii aparatului. *) Matrice de declansari si blocuri logice. Aparatul trebuie sa fie dotat cu : - o matrice de declansari pentru conectarea configurabila a diferitelor relee de iesire la diferite adrese de actionari exterioare ; - un bloc de functii logice si de temporizari cu care se pot configura diferite relatii logice intre elemente de intrare si de iesire. *) Functia de autotestare. Aparatul exercita o actiune permanenta de autotestare a principalelor functii, cu alertare in cazul recunoasterii unor defecte. 2.2.1.2 Aparat numeric multifunctional pentru protectia de rezerva. Este configurat sa comande declansarea bobinei 2 a intreruptorului Functiile aparatului: *) Functia de protectie maximala directionata de curenti pe faza si homopolari. Functia de protectie maximala de curenti pe faza si homopolari se realizeaza prin masurarea individuala a curentilor pe cele trei faze si masurarea curentului pe circuitul de nul (din steaua curentilor de faza sau dela un transformator de curent homopolar) Aparatul trebuie sa dispuna de : - o treapta de curent netemporizata [50] - o treapta curent temporizata [51] (Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67] sau nedirectionata). - o treapta de curent homopolar netemporizata [50N] - o treapta curent homopolar temporizata [51N] Caracteristicile treptelor temporizate pot fi alese, in mod independent, de tipul independent, respectiv de tipul invers (dupa diferite formule, la alegere). (Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67N] sau nedirectionata). *) Functii de supraveghere - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Curent ai celulei - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Tensiune - supravegherea integritatii circuitului de declansare a intreruptorului. *) Functia de protectie la refuz de declansare intreruptor-DRRI [50BF] Functia este activata in cazurile cand este sesizata nedeclansarea intreruptorului dupa o comanda data de una din functiile de protectie incluse, conform unora dintre criteriile selectate (de ex. persistenta curentului de S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 18

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

scurtcircuit, respectiv nerevenirea functiei de protectie care a comandat declansarea, pe durata unui interval de timp reglat). Solutia aleasa pentru acest caz este fie repetarea declansarii intreruptorului respectiv, fie declansarea intreruptoarelor adiacente, fie ambele deconectari, in doua trepte succesive. *)Oscilografierea de marimi analogice(toate valorile esantionate) si numerice conexe unei perturbatii. *) Functia de autotestare. Aparatul exercita o actiune permanenta de autotestare a principalelor functii, cu alertare in cazul recunoasterii unor defecte. 2.2.2 Statia de 20kV Aparat de Protectie pentru celule de 20kV, LES, Cuple, Transformator putere. -Trebuie sa fie adecvat retelelor care functioneaza cu neutrul legat la pamant prin rezistenta. Functiile aparatului : *) Functia de protectie maximala directionata de curenti pe faza si homopolari. Functia de protectie maximala de curenti pe faza si homopolari se realizeaza prin masurarea individuala a curentilor pe cele trei faze si masurarea curentului dela un transformator de curent homopolar. Aparatul trebuie sa dispuna pentru protectia la scurtcircuite intre faze de minim doua trepte curent-temporizate [51](Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67] sau nedirectionata). Aparatul trebuie sa dispuna pentru declansarea punerilor la pamant de un sistem de protectie sensibil si selectiv, adecvat modului de tratare a neutrului practicat in statia deservita, cu minim doua trepte temporizate [51N].(Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67N] sau nedirectionata). *) Functii de supraveghere - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Curent ai celulei - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Tensiune - supravegherea integritatii circuitului de declansare a intreruptorului. *) Functia de masurare - Sunt masurate on line si afisate pe Display : curentii, tensiunile, puteri active-reactive-aparente, factor de putere, componente simetrice ale curentilor si tensiunilor. *) Functia de inregistrari perturbatii ( pentru ultimele 10 perturbatii,cu indicarea datei, afisabile pe display). - Inregistrari evenimente : sunt inregistrate toate modificarile statutului intrarilor numerice. - Inregistrari valori premergatoare si de actionare ale marimilor analogice conexe actionarii diferitelor functii de protectie. *) Oscilografierea de marimi analogice(toate valorile esantionate) si numerice conexe unei perturbatii. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 19

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Inregistrarile pentru un numar de ultime perturbatii sunt memorate in aparat, lista lor este afisabila pe display si pot fi descarcate pe un calculator in vederea analizei de detaliu. *) Matrice de declansari si blocuri logice. Aparatul trebuie sa fie dotat cu : - o matrice de declansari pentru conectarea configurabila a diferitelor relee de iesire la diferite adrese de actionari exterioare ; - un bloc de functii logice si de temporizari cu care se pot configura diferite relatii logice intre elemente de intrare si de iesire. *) Functia de autotestare. Aparatul exercita o actiune permanenta de autotestare a principalelor functii, cu alertare in cazul recunoasterii unor defecte. 2.3 Punctele de conexiune Aparat de Protectie pentru celule de 20kV, LES, Cuple, Transformator putere. -Trebuie sa fie adecvat retelelor care functioneaza cu neutrul legat la pamant prin rezistenta. Functiile aparatului : *) Functia de protectie maximala directionata de curenti pe faza si homopolari. Functia de protectie maximala de curenti pe faza si homopolari se realizeaza prin masurarea individuala a curentilor pe cele trei faze si masurarea curentului dela un transformator de curent homopolar. Aparatul trebuie sa dispuna pentru protectia la scurtcircuite intre faze de minim doua trepte curent-temporizate [51] (Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67] sau nedirectionata). Aparatul trebuie sa dispuna pentru declansarea punerilor la pamant de un sistem de protectie sensibil si selectiv, adecvat modului de tratare a neutrului practicat in statia deservita, cu minim doua trepte temporizate [51N].(Oricare dintre aceste trepte poate fi directionata [67N] sau nedirectionata). *) Functii de supraveghere - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Curent ai celulei - supravegherea alimentarii de la Transformatorii de Tensiune - supravegherea integritatii circuitului de declansare a intreruptorului. *) Functia de masurare - Sunt masurate on line si afisate pe Display : curentii, tensiunile, puteri active-reactive-aparente, factor de putere, componente simetrice ale curentilor si tensiunilor. *) Functia de inregistrari perturbatii ( pentru ultimele 10 perturbatii,cu indicarea datei, afisabile pe display). - Inregistrari evenimente : sunt inregistrate toate modificarile statutului intrarilor numerice. - Inregistrari valori premergatoare si de actionare ale marimilor analogice conexe actionarii diferitelor functii de protectie. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 20

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

*) Oscilografierea de marimi analogice(toate valorile esantionate) si numerice conexe unei perturbatii. Inregistrarile pentru un numar de ultime perturbatii sunt memorate in aparat, lista lor este afisabila pe display si pot fi descarcate pe un calculator in vederea analizei de detaliu. *) Matrice de declansari si blocuri logice. Aparatul trebuie sa fie dotat cu : - o matrice de declansari pentru conectarea configurabila a diferitelor relee de iesire la diferite adrese de actionari exterioare ; - un bloc de functii logice si de temporizari cu care se pot configura diferite relatii logice intre elemente de intrare si de iesire. *) Functia de autotestare. Aparatul exercita o actiune permanenta de autotestare a principalelor functii, cu alertare in cazul recunoasterii unor defecte. 2.4. Monitorizare si reglaj, interfata noii surse cu sistemul Scada si de Telecomunicatii. Conform Normei Tehnice"Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru Centralele Electrice Eoilene (CEED)" Cod ANRE 51.1.017.0.00.03./04./09., Centralele Eoliene cu puteri de peste 10 MW sunt dispecerizabile din punct de vedere al conducerii operative. Titularul de licenta pentru producere in CEED trebuie sa asigure continuitatea transmiterii de informatii catre Operatorul de Retea si OTS (Operator de Transport si Sistem). Toate CEED trebuiesc supravegheate si comandate de la distanta. Titularul de licenta pentru producerea energiei edlectrice in grupurile electrice eoliene cu puteri mai mari de 1 MW trebuie sa asigure continuitatea transmiterii informatiilor catre operatorul de retea si OTS. Functiile de comanda si valorile masurate trebuie sa poata fi puse la dispozitia operatorului de retea, la cerere, intr-un punct convenit de interfata cu sistemul EMS-SCADA. Informatiile necesare a fi transmise on-line prin intermediul EMSSCADA trebuie sa includa cel putin: puterea activa si reactiva produsa, tensiunea, frecventa, pozitia elementelor de comutatie din punctele de racordare, energia activa produsa, reglaj f/P, viteza si directia vantului, presiunea atmosferica, temperatura, etc. Pentru supravegherea functionarii in timp real a noilor grupuri, vor fi transmise in statia 110 kV Bacau-Sud urmatoarele informatii: 1. Starea echipamentelor din statia 110/20 kV Izvoru : - linia 110 kV de legatura cu sistemul (pozitie intreruptor si aeparator 110 kV); - transformatorul 110/20 kV (pozitie intreruptor si separator comun cu intreruptorul 110 kV a liniei de racord); - automatizari 110 kV (in functiune sau anulate); 2. Alarme 110 kV si medie tensiune: S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 21

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

- actionat protectie (pe elemente); - actionat automatizare; 3. Masuri transmise: - tensiunea pe partea de 110 kV; - puterea activa bruta si neta; - puterea reactiva generata de grupuri. - puterea activa si reactiva totala debitata; - frecventa locala. Pentru integrarea in piata de energie electrica trebuie prevazuta masurarea si teletransmisia energiei active si reactive (in ambele sensuri) in punctele de delimitare a instalatiilor - orar si in perspectiva la 15 minute. Data fiind subordonarea operativa DEC si DET Bacau sunt necesare legaturi telefonice directe intre CEED si acestia. C. Punctele de conexiune 20 kV De la fiecare centrala eoliana se va poza cate un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Aceste cabluri se vor racorda la celulele de linie din cele patru conexiuni 20 kV. De la fiecare punct de conexiune se vor racorda cabluri noi 20 kV pana la statia 110/20 kV Izvorul Berheciului (numarul de cabluri si sectiunea lor se va indica pentru fiecare conexiune in parte). 1.Punctul de conexiune 20 kV nr. 1 Odobesti Se va monta un punct de conexiune prefabricat, in anvelopa metalica care va fi echipat cu urmatoarele: un tablou de medie tensiune compus din: - patru celule de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu trei transformatoare de curent 100/5 A, cu releu de protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu trei transformatoare de curent 250/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de masura 20 kV cu separator de sarcina in SF 6, 24 kV, 630 A, 16 kA, cutite de legare la pamant, cu trei transformatoare de curent 20 kV, 250/5 A si trei transformatoare de tensiune 20/3//0,13/o,1/3 kV; - o celula de servicii interne cu separator si sigurante fuzibile de 6,3 A si un transformator uscat, in rasina, 20/0,4 kV - 4 kVA (transformatorul este in celula); se va amenaja o camera de supraveghere. 2.Punctul de conexiune 20 kV nr. 2 Plopana-Odobesti. Se va monta un punct de conexiune prefabricat, in anvelopa metalica care va fi echipat cu urmatoarele: un tablou de medie tensiune compus din: - sase celule de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu cate trei transformatoare de curent 100/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 22

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

- o celula de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu trei transformatoare de curent 400/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de masura 20 kV cu separator de sarcina in SF 6, 24 kV, 630 A, 16 kA, cutite de legare la pamant, cu trei transformatoare de curent 20 kV, 350/5 A si trei transformatoare de tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV; - o celula de servicii interne cu separator si sigurante fuzibile de 6,3 A si un transformator uscat, in rasina, 20/0,4 kV - 4 kVA (transformatorul este in celula); se va amenaja o camera de supraveghere. 3.Punctul de conexiune 20 kV nr. 3 Plopana-Colonesti Se va monta un punct de conexiune prefabricat, in anvelopa metalica care va fi echipat cu urmatoarele: un tablou de medie tensiune compus din: - patru celule de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu cate trei transformatoare de curent 100/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu trei transformatoare de curent 250/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de masura 20 kV cu separator de sarcina in SF 6, 24 kV, 630 A, 16 kA, cutite de legare la pamant, cu trei transformatoare de curent 20 kV, 250/5 A si trei transformatoare de tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV; - o celula de servicii interne cu separator si sigurante fuzibile de 6,3 A si un transformator uscat, in rasina, 20/0,4 kV - 4 kVA (transformatorul este in celula); se va amenaja o camera de supraveghere. 4.Punctul de conexiune 20 kV nr. 4 Stanisesti Se va monta un punct de conexiune prefabricat, in anvelopa metalica care va fi echipat cu urmatoarele: un tablou de medie tensiune compus din: - sase celule de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu cate trei transformatoare de curent 100/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de linie 20 kV cu intreruptor cu stingerea arcului in SF 6 (24 kV, 630 A, 16 kA), cu trei transformatoare de curent 400/5 A, protectie SEPAM S 40 cu declansator in 220 V c.a.; - o celula de masura 20 kV cu separator de sarcina in SF 6, 24 kV, 630 A, 16 kA, cutite de legare la pamant, cu trei transformatoare de curent 20 kV, 350/5 A si trei transformatoare de tensiune 20/3/0,1/3/0,1/3 kV; - o celula de servicii interne cu separator si sigurante fuzibile de 6,3 A si un transformator uscat, in rasina, 20/0,4 kV - 4 kVA (transformatorul este in celula); se va amenaja o camera de supraveghere. D.Lucrari de canalizare electrica subterana 20 kV

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

23

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

1.Lucrari de canalizare electrica subterana 20 kV de la grupurile generatoare la Punctul de Conexiune nr. 1 Odobesti (aflat pe teritoriul beneficiarului impreuna cu grupurile 2 si 3). De la grupul generator nr. 1 , se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 80 metri pe terenul beneficiarului, intra in domeniul public pe DE 2253 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 600 metri si ajunge pana la Punctul de Conexiune nr. 1. De la grupul generator nr. 2 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 200 metri pe terenul beneficiarului pana la Punctul de Conexiune nr. 1. De la grupul generator nr. 3, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 100 metri pe terenul beneficiarului pana la Punctul de Conexiune nr. 1. - De la grupul generator nr.4 (Plopana 1) , se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 130 metri pe terenul beneficiarului, intra pe DE 1352 pe care parcurge cca. 300 metri, parcurge inca 1000 metri pe DE 2253 pana la Punctul de Conexiune nr. 1(ultimii 600 metri pe traseu comun cu grupul nr. 1). 2.Lucrari de canalizare electrica subterana de la Punctul de Conexiune nr. 1 Odobesti la statia de transformare 110/20 kV Izvoru Berheciului. De la punctul de conexiune se va poza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 185/25 mm 2. Cablul va parcurge cca. 1500 metri pe DE 2253, intra pe DE 1352 si mai parcurge cca. 2100 metri. Ajunge pe DE 2195, parcurge cca. 1000 metri, intra pe DE 2149 (intalneste cablurile care vin de la PC 2) si parcurg impreuna cca. 900 metri, 800 metri din DCL 2132, intra pe DE 2105 si parcurg cca. 500 metri, parcurg cca. 600 metri din DE 2140, cca. 500 metri din DE 135, parcurg succesiv drumurile DE 126/1 (100 metri), DE 82 (1100 metri). DE 67 (600 metri), DE 35 (650 metri), intra in terenul beneficiarului si parcurg cca. 200 metri pana la statie. Lungime totala a traseului intre PC nr. 1 si statia de transformare 110/20 kV este de 10.550 m. 3.Lucrari de canalizare electrica subterana 20 kV de la grupurile generatoare la Punctul de Conexiune nr. 2 Plopana-Odobesti (aflat pe teritoriul beneficiarului impreuna cu Grupul nr. 6)). De la grupul generator nr. 2 , se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 170 metri pe terenul beneficiarului, intra in domeniul public pe DE 1352 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 1200 metri, parcurge cca. 750 metri din DE 2195 si ajunge pana la Punctul de Conexiune nr. 2. De la grupul generator nr. 3 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 70 metri pe terenul beneficiarului, parcurge cca. 900 metri din DE 1352, intra pe DE 2195 unde intalneste cablul care vine de la grupul 2 si parcurge acelasi traseu pana la Punctul de Conexiune. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 24

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

De la grupul generator nr.4, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 500 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 1221 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 300 metri, intra pe DE 2195 unde intalneste cablurile care vin de la grupurile 2 si 3 si parcurge acelasi traseu pana la Punctul de Conexiune. De la grupul generator nr. 5, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 500 metri pe terenul beneficiarului, dupa care parcurge acelasi traseu cu grupul nr. 2 pana la Punctul de Conexiune nr. 2. De la grupul generator nr. 6 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 300 metri pe terenul beneficiarului pana la Punctul de Conexiune nr.2 De la grupul generator nr. 7, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 500 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 2116 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 200 metri, parcurge cca. 1000 metri din DCL 2132, cca. 600 metri din DE 2149 pana la Punctul de Conexiune nr.2. 4.Lucrari de canalizare electrica subterana de la Punctul de Conexiune nr. 2 Plopana-Odobesti la statia de transformare 110/20 kV Izvoru Berheciului. De la punctul de conexiune se vor poza doua cabluri 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x(1 x 150) mm 2Al., care ies in DE 2149 si parcurg acelasi traseu cu cablul care vine de la PC 1 pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. Lungime totala a traseului intre PC2 si statia de transformare 110/20 kV este de 5.950 m. 5.Lucrari de canalizare electrica subterana 20 kV de la grupurile generatoare la Punctul de Conexiune nr. 3 Plopana-Colonesti (aflat pe teritoriul beneficiarului impreuna cu grupul 9). Continua numaratoarea grupurilor de la CEE Plopana -Odobesti. De la grupul generator nr. 8 (Colonesti 1) , se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 60 metri pe terenul beneficiarului, intra pe DE 1696 si parcurge cca. 2100 metri pana la Punctul de Conexiune nr. 3 Plopana -Colonesti De la grupul generator nr. 9, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 80 metri pe terenul beneficiarului, pana la Punctul de Conexiune nr. 3 De la grupul generator nr. 10, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 50 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 1696 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 750 metri si ajunge la Punctul de Conexiune nr. 3 PlopanaColonesti. De la grupul generator nr. 2 Colonesti, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 70 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 834 pe care il parcurge S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 25

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

pe o lungime de cca. 200 metri, intra pe DE 1203 (cca. 750 metri), DE 1172 (cca. 900 metri), DE 1132 (cca. 600 metri), DCL 1061 (cca. 150 metri). Continua pe DJ 241 cca. 500 metri, pe DE 537 (cca. 560 metri), pe DE 1033 (cca. 340 metri), pe DE 582 (cca. 1900 metri), pe DE 579 (cca. 900 metri), intra de DE 1696 si parcurge 300 metri pana la Punctul de Conexiune nr. 3 Plopana-Colonesti (impreuna cu cablul care vine de la grupul nr. 8 (colonesti 1). 6.Lucrari de canalizare electrica subterana de la Punctul de Conexiune nr. 3 Plopana-Colonesti la statia de transformare 110/20 kV Izvoru Berheciului. De la punctul de conexiune se va poza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 185 mm 2 Al.Cablul va parcurge cca. 250 metri pe DE 1696, intra pe DE 579 si parcurge cca. 900 metri. Traseul continua pe DE 582 cca. 1800 metri, parcurge pe DE 1033 cca. 450 metri, intra pe DE 537 (cca. 580 metri), intra pe DJ 241 (DCL 1072) unde intalneste cablurile care vin de la PC 4 Stanisesti (2200 metri), cablurile parcurg in continuare pe DJ 241 (DCL 1080) cca. 600 metri, cca. 800 metri pe DJ 241 (DCL 349), cca. 220 metri pe DE 350, cca. 700 metri pe DE 2140. Intra pe DE 135 si parcurg 600 metri, parcurg 100 metri pe DE 126/1, 1000 metri pe DE 82, 600 metri pe DE 67, intrsa pe DE 35 si parcurg cca. 700 metri. Cablurile intra pe terenul beneficiarului si parcurg cca. 400 metri pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. Lungime totala a traseului intre PC 3 si statia de transformare 110/20 kV este de 11.900 metri. 7.Lucrari de canalizare electrica subterana 20 kV de la grupurile generatoare la Punctul de Conexiune nr. 4 Stanisesti (aflat pe teritoriul beneficiarului impreuna cu grupul 3). De la grupul generator nr. 1 , se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 50 metri pe terenul beneficiarului, parcurge cca. 1200 metri pe DE 39/1 pana la Punctul de Conexiune Stanisesti. Se vor executa mansoane de legatura la terminarea lungimii de cablu de pe tambur. De la grupul generator nr. 2, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 385 metri pe terenul beneficiarului, parcurge pe DE cca.1300 metri pana la Punctul de Conexiune Stanisesti. Se vor executa mansoane de legatura la terminarea lungimii de cablu de pe tambur. De la grupul generator nr. 3, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 100 metri pe terenul beneficiarului pana la Punctul de Conexiune Stanisesti. De la grupul generator nr. 4, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 80 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 9 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 80 metri, parcurge pe DE 39/1 cca. 420 metri pana la Punctul de Conexiune Stanisesti. Se vor executa mansoane de legatura la terminarea lungimii de cablu de pe tambur. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 26

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

De la grupul generator nr. 5 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 70 metri pe terenul beneficiarului, intra pe DE 2115 pe care parcurge cca. 1600 metri pana la Punctul de Conexiune Stanisesti. De la grupul generator nr. 6 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 60 metri pe terenul beneficiarului, intra pe DE 2115 pe care parcurge cca. 2100 metri pana la Punctul de Conexiune Stanisesti. 8.Lucrari de canalizare electrica subterana de la Punctul de Conexiune nr. 4 Stanisesti la statia de transformare 110/20 kV Izvoru Berheciului. De la punctul de conexiune se vor poza doua cabluri 20 kV de izolatie XLPE si sectiune3 x(1 x 150) mm 2 Al. Cablurile vor parcurge cca. 400 metri pe DE 39/1, intra pe DE 2115 si parcurg cca. 1000 metri. Traseul continua pe DE 2203/1 cca. 900 metri, parcurge pe DE 2208 cca. 700 metri, parcurge pe DE 2280 cca. 2000 metri, parcurge pe drumurile comunale locale DCL 2317(DJ 241) cca. 1100 metri, DCL 1880 (DJ 241) cca. 1100 metri, DCL 1592 (DJ 241) cca. 3200 metri, DCL 1397 (DJ 241) cca. 2500 metri, DCL 1396 (DJ 241) cca. 400 metri, DCL 949 (DJ 241) cca. 1100 metri, DCL 955 (DJ 241) cca. 100 metri, DCL 976 (DJ 241) cca. 1900 metri. Intra pe DCL 1072 (DJ 241) unde intalneste cablul care vine de la PC 3 urmand acelasi traseu pana la statia 110/20 kV Izvoru. Lungimea totala a traseului intre PC 4 si statia de transformare 110/20 kV este de 24.350 metri. 9.Lucrari de canalizare electrica subterana de la grupurile CEE Izvoru pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru Berheciului. De la grupul generator nr. 1 , se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 100 metri pe terenul beneficiarului, intra in domeniul public pe DE 3 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 1000 metri, mai parcurge 400 metri pe terenul beneficiarului si ajunge pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. Traseul are o lungime de cca. 1500 metri. De la grupul generator nr. 2 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 80 metri pe terenul beneficiarului, intra pe DE 3 din care parcurge cca. 500 metri, intra pe terenul benecfiarului si parcurge cca. 160 metri pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. Traseul are o lungime de cca. 740 metri. De la grupul generator nr. 3, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 200 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 3, parcurge 450 metri pe acelasi traseu cu grupul nr. 1, mergand in continuare pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. Traseul are o lungime de cca. 1050 metri. De la grupul generator nr. 4, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 250 metri pe terenul beneficiarului pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 27

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

De la grupul generator nr. 5 se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 160 metri pe terenul beneficiarului pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. De la grupul generator nr. 6, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si sectiune 3 x 1 x 150/25 mm2 Al. Cablul va parcurge cca. 50 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 3 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 500 metri, parcurge cca. 400 metri pe terenul beneficiarului pana la statia de transformare 110/20 kV izvoru. Traseul are o lungime de cca. 950 metri. De la grupul generator nr. 7, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si de sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul va parcurge cca. 70 metri pe terenul beneficiarului, intra pe domeniul public pe DE 3 pe care il parcurge pe o lungime de cca. 500 metri, intalneste cablul care vine de la grupul nr. 6 parcurgand acelasi traseu pana la statia de transformare 110/20 kV izvoru. Traseul are o lungime de 970 de metri. De la grupul generator nr. 8, se pozeaza un cablu 20 kV de izolatie XLPE si de sectiune 3 x 1 x 150/25 mm 2 Al. Cablul parcurge 60 metri pe terenul beneficiarului, intra pe DE 121 si parcurge 1000 metri, intra pe DE 3 mergand 150 metri si, impreuna cu cablurile de la TE 1, 3,6 si 7 inca 400 metri pe terenul beneficiarului pana la statia de transformare 110/20 kV Izvoru. Traseul are o lungime de cca. 1610 metri. Aceste cabluri se vor poza in pamant, pe pat de nisip, cu folie de semnalizare intr-un profil de adancime de 0,9 m si latime de 0,5 m (0,7 m cand in profil sunt mai mult de un cablu). Pe eventualele protiuni carosabile adancimea de pozare va fi 1,4 m iar cablurile se vor proteja in tuburi PVC cu = 140 mm incastrate in beton. Toate traseele vor fi bornate. Se vor executa mansoane de legatura la terminarea lungimii de cablu de pe tambur. Pe traseul tuturor canalizarilor electrice subterane 20 kV, se va poza cablu de fibra optica cu 24 fire, in tuburi tip PEID-PN6 cu =40 mm 2 (la traversari si sub eventualele portiuni carosabile =50 mm2). Distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt redate in cap. VII.3 "Instalarea cablurilor in pamant", tab.5 (distante de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de diverse retele, constructii sau obiecte). La executarea lucrarilor, pavajele si spatiile verzi vor fi refacute si aduse ca in starea initiala de catre unitati abilitate. Intreaga cantitate de pamant si materiale rezultate in urma canalizarii va fi transportata in depozite de deseuri autorizate cu respectarea OUG 195/2005 (completata de Legea nr. 265/29.06.2006). Priza de legare la pamant si paratrasnet pentru statia 110/20 kV Izvoru Berheciului. Instalatia de legare la pamant exterioara se va compune din: - prizele de pamant naturale - priza de pamant artificiala - instalatia de dirijare a distributiei potentialelor in exteriorul statiei Priza de pamant naturala este formata din: S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 28

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

- fundatiile, armaturile metalice ale stalpilor si grinzilor cladirii statiei care au prevazute placute pe fata exterioara pentru racordarea la reteaua de conductoare principale de legare la pamant. Priza de pamant artificiala si instalatia de dirijare a distributiei potentialelor in exteriorul cladirii si in incinta exterioara a statiei se va realiza in felul urmator: - in exteriorul cladirii, la o distanta de 0,3 m de fundatia cladirii si la o adancime de 0,3 m fata de suprafata solului se va realiza din otel zincat 50x5 mmp un contur in jurul cladirii destinat micsorarii tensiunii de atingere - un al doilea contur destinat aceluiasi scop se va realiza in jurul cladirii la o distanta de 0,8 m de fundatie si o adancime de 0,5 m - la o distanta de 1,5 m de fundatia cladirii se va realiza o centura alcatuita din electrozi verticali confectionati din teava de otel zincat 2 1/2" si cu lungimea de 3 m distribuiti uniform pe contur la o distanta de 6 m intre ei si legati intre ei prin electrozi orizontali confectionati din otel zincat 50x5 mmp. Electrozii verticali se vor ingropa la o adancime de 1 m de la suprafata solului. La o distanta de 1,5 m de conturul prizelor verticale din jurul cladirii si la o adancime de 1 m se va realiza un ultim contur din otel zincat50x5 mmp destinat micsorarii tensiunii de pas. Toate contururile indicate mai sus se vor lega intre ele pe directia diagonalelor si pe patru directii perpendiculare pe laturile acestor contururi. De la ultimul contur al centurii de legare la pamant din exteriorul cladirii se vor executa pe cele patru directii legaturi din banda de otel zincat 50x5 mmp la centura de legare la pamant existenta a statiei exterioare. Pentru micsorarea tensiunii de atingere in exteriorul cladirii se va realiza in jurul acesteia un trotuar din asfalt, avand latimea de cel putin 1 m. Reteaua acestor electrozi se va lega la priza de pamant artificiala si va avea legaturi cu toate obiectele prin intermediul conductoarelor de ramificatie. Prizele de pamant orizontale de dirijare a distributiei potentialelor se vor executa cu electrozi din otel zincat 50x5mmp. Toate contururile indicate mai sus se vor lega intre ele si cu conductoarele principale de legare la pamant din interiorul cladirii. La acest contur se vor racorda conductoarele principale de legare la pamant din interiorul cladirii precum si armaturile metalice din stalpii si fundatiile de beton armat ale cladirii. In interiorul cladirii, in fiecare incapere, de-a lungul peretilor, se vor monta conductoarele principale de legare la pamant care, de regula, constituie circuite inchise. Conductoarele principale se vor racorda la priza artificiala de pamant prin cel putin 2 legaturi separate. De la aceasta centura principala se vor duce derivatii din banda de Ol zincat 2(50x5) mmp la toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc electric. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 29

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Centurile principale de legatura la pamant realizate in incaperi se vor lega intre ele prin cel putin 2 puncte. Fixarea centurii principale de punere la pamant de zid, grinda, se va face din 0,8 in 0,8 m. In celelalte camere se va executa cate o centura din banda de Ol zincat 50x5 mmp pozata pe un contur inchis de-a lungul peretilor la 0,3 m de pardoseala. -Deoarece fundatiile aparatajelor reprezinta cai de curent pentru instalatiile de legare la pamant, continand parti din instalatia de legare la pamant naturala, conform STAS 2612-87 si STAS 12604-87(STAS 12604/2-87 si STAS 12604/3-87), se impune ca elementele metalice din fundatia de beton sa aiba continuitate electrica prin realizarea de suduri. -Mergand pe aceasta solutie numarul de electrozi din componenta prizei de legare la pamant artificiala, se reduc in mod substantial conducand la economii importante. - De asemenea este necesar sa se prevada 2 iesiri metalice din fiecare fundatie care sa faca legatura cu armatura de otel beton a fundatiilor respective. La acestea ne vom racorda cu benzile de egalizare aferente prizei de pamant prin intermediul ecliselor necesare. In statia exterioara, pentru fundatiile utilajelor ce urmeaza a fi montate, electrozii orizontali pentru dirijarea potentialelor se vor dispune sub forma unor centuri in forma de inel, patrat sau dreptunghi sau sub forma unor benzi paralele la o distanta de circa 0.8m de echipamente si vor trece prin zonele de deservire ale acestora. Electrozii vor fi ingropati in stratul superficial al solului. Acesti electrozi fac parte din instalatia de legare la pamant constituind totodata si reteaua conductoarelor principale de legare la pamant. Reteaua acestor electrozi se va lega deci la priza de pamant artificiala si va avea legaturi cu toate obiectele prin intermediul conductoarelor de ramificatie. Prizele de pamant orizontale de dirijare a distributiei potentialelor se vor executa cu electrozi avand sectiunile impuse prizelor de pamant (conform STAS 12604/5-90). Electrozii destinati micsorarii tensiunilor de atingere trebuie sa aiba o adincime de ingropare de cel mult 0,6m. Se va atrage atentia sa nu se depaseasca aceasta adancime la constructie. O micsorare mai accentuata a coeficientilor de atingere in aropierea unor anumite obiecte se va obtine prin ingroparea unor electrozi suplimentari la adancimi varind intre 0,1m si 0,4m pe o distanta de 0,8m (cel mult 1m) fata de obiect. Electrozii se vor dispune dupa un contur in forma de inel, patrat, dreptunghi sau sub forma unor benzi paralele. Pentru legarea aparatelor electrice si a elementelor de sustinere la conductoarele principale de legare la pamant, se vor folosi,de regula, doua conductoare de ramificatie pentru fiecare aparat sau cadru. Aceste conductoare S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 30

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

de ramificatie se vor racorda la doua benzi de dirijare in vederea reducerii coeficientului de atingere si de pas. Drept conductoare de ramificatie (de coborare de la aparate sau cadre) se pot folosi armaturile metalice sau corpul metalic al elementelor respective de sustinere, asigurandu-se continuitatea electrica necesara. Se admite prevederea unor conductoare suplimentare de coborare, numai pentru completarea sectiunii in vederea asigurarii stabilitatii termice la scurtcircuit. Instalatia de legare la pamant exterioara se va executa inainte de amenajarea drumurilor de acces. Se va realiza deasemenea o retea de legare la pamant de protectie prin legarea intre ele a tuturor fundatiilor de sustinere a suportilor metalici pentru echipamente. Aceasta retea va fi legata in cel putin doua puncte la instalatia de legare la pamant exterioara existenta a statiei. In conformitate cu STAS 2612-87 si STAS 12604-87(STAS 12604/2-87 si STAS 12604/3-87) rezulta ca se realizeaza protectia necesara impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, daca cu ajutorul instalatiei de protectie se obtin valori sub limita admisa pentru tensiuni de atingere si de pas; La executarea fundatiilor si grinzilor de fundatii armaturile se vor suda in zonele de intersectie pentru crearea unei continuitatii electrice. La exterior se vor monta 4 placute (eclise) sudate de armatura fundatiilor. Se va executa o centura realizata din banda de OL Zincat 50x5 mmp pe un contur inchis si stelajele mecanozincate ce sustin cablurile de forta. Pentru realizarea contururilor inchise, constructiile mecanozincate vor fi imbinate intre ele prin suruburi, conductoare de suntare, care sa realizeze continuitatea lor de conductorul principal de punere la pamant si prin benzi de OL Zincat 50x5 mmp. In cazul aparitiei unei situatii de neintelegere se va solicita prezenta proiectantului prizei de pamant. Paratrasnetele sunt facute din tije de 6 m lungime montate pe cadrele statiei de catre constructor. Aceste paratrasnete sunt sudate de stalpii metalici si vor fi racordate apoi la centura de legare la pamant exterioara prin cel putin 2 cai dispuse radial cu prevederea a unu sau doi electrozi verticali de 3-5 m lungime la o distanta de suportul pe care este instalat paratrasnetul, mai mare decat lungimea electrodului. Paratrasnetele protejeaza intreg echipamentul electric. Priza de legare la pamant si paratrasnet pentru punctele de conexiune. La executarea instalatiei de legare la pamant vor fi aplicate prevederile fisei tehnologice FS 4/86 si Indreptarul de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant IRE-Ip 30/90 si IRE-Ip 35/90. Prizele de legare la pamant artificiale si instalatia de dirijare a potentialelor in exteriorul punctelor de conexiune, se vor realiza astfel: la o distanta de 0,3 m de fundatie si la adancimea de 0,6 m fata de suprafata solului, se va realiza din otel lat, un contur in jurul cladirii, destinat micsorarii tensiunii de atingere; S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 31

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

la o distanta de 1,5-2 m de fundatie se va realiza o centura alcatuita din electrozi verticali distribuiti uniform si legati intre ei cu banda de otel zincat 40 x 4mm. Electrozii verticali se vor confectiona din teava de otel zincat cu diametrul =2 1/2" si lungimea de 3 m. Electrozii orizontali se vor confectiona din banda de otel zincat 40 x 4 mm si vor avea lungimea de minim 3 m. Adancimea de pozare a acestor electrozi este de o,8-1 m si se vor suda la capatul superior al electrozilor verticali. la distanta de 1,5 m fata de conturul prizelor verticale, la o adancime de 1 m fata de sol se va realiza un ultim contur din otel zincat lat destinat micsorarii tensiunii de pas. Toate aceste contururi se vor lega intre ele pe directia diagonalelor si pe patru directii perpendiculare pe laturile acestor contururi. Pentru egalizarea potentialelor in interiorul cladirii, in interior, de-a lungul peretilor se vor monta conductoare principale de legare la pamant, realizate din otel lat, La aceste conductoare principale, prin ramificatii separate, se vor lega toate elemenetele metalice. Conductoarele principale se vor racorda la priza artificial de pamant (legata la randul ei de priza naturala de legare la pamant) prin cel putin doua legaturi separate (cutii cu eclise). Se vor respecta urmatoarele reguli: - pentru realizarea unei legaturi electrice cu solul, electrozii vor fi ingropati intr-un sol fara pietre, batandu-se cu grija. Pamantul uscat necoeziv se uda si apoi se bate. Daca electrozii verticali se introduc in gauri forate, pamantul de umplutura trebuie de asmenea batut eventual cu adaos de apa. Electrozii orizontali pot fi montati in santuri pentru cabluri deoarece adancimea acestora corespunde cu adancimea ceruta pentru ingroparea electrozilor; - electrozii vor fi dispusi in asa fel incat influenta reciproca sa fie cat mai mica; - prizele de pamant nu trbuie dispuse in apropierea unor gropi cu substante chimice; - imbinarile se vor proteja contra coroziunii(distanta dintre electrozii naturali va fi de 5 m). Priza de punere la pamant va fi masurata. Daca valoarea de 1 ohm este depasita se vor bate in continuare electrozi, pana la coborarea valorii rezistentei de dispersie a prizei la Rp<=1 ohm. Se vor lua masuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de pas in conformitate cu standardele si normativele in vigoare: STAS 12604/1-89, STAS 12604/2-89, STAS 12604/3-87, STAS 12604/4-89, STAS 12604/5-90, STAS 832-89, STAS 4102-85, STAS 7337-85., Instructiunile proprii de securitate Nr. 65 aprobate prin decizia Nr. 222 din 05.03.07". Fiecare anvelopa metalica va fi protejata contra loviturilor de trasnet prin intermediul unui stalp de beton (de inaltime cca. 10 m) prevazul cu o tija de paratrasnet de cca. 6 m care se va racorda la priza de legare la pamant exterioara a acesteia prin intermediul unor electrozi verticali. 2.3.4. Lucrari pe partea de constructii .

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

32

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Din punct de vedere constructiv, sunt necesare lucrri de fundaii. Acestea se vor executa din beton armat turnat monolit. n cadrul fundaiilor se vor amenaja i canale de cabluri pentru circulaia acestora ct i orgi de cabluri. Modulul 110 kV se va monta pe nite supori metalici. Lucrrile noi din staia exterioar de 110 kV sunt urmatoarele: - una cuva trafo 63 MVA (sau doua pentru varianta 2) - cale rulare trafo for (sau doua cai rulare pentru varianta 2) - dou cai rulare pentru trafo RTN i BCN - doi perei antifoc - cadre din stlpi i rigle metalice - supori aparataj - fundaii module - canale cabluri Cuva trafo de 63 MVA (sau 40 MVA) este format din doi stlpi de fundaie executat din doi stlpi de fundaie executat din beton turnat monolit n continoarea cii de rulare, pe care se monteaz transformatorul. n jurul stlpilor de fundaie se execut o cuv din beton pentru preluarea uleiului dein transformator n caz de avarie. n cuv, pe grtar metalic se aseaz piatra spart neporoas pentru evitarea posibilitii arderii uleiului scurs n cuv. Pentru transporul transformatorului (transformatoarelor) n incinta staiei pe cuva i de pe cuva se va executa o cale de rulare. Transformatoarele ruleaz pe o in metalic CF40 ce se monteaz pe o fundaie de beton. Cuvele trafo pentru RTN+BCN i bobin de formare neutru, se compun din fundaii de beton pe care se monteaz aparatajul. n jurul fundaiei se vor executa cuve din beton pentru preluarea uleiului n caz de avarie. Cuvele se vor umple cu piatr spart neporoas d=3-5 cm. Uleiul se coleacteaz n interspaiile dintre pietre. Scoaterea uleiului din cuve se va face cu o pomp absorbant ce se racordeaz la eava montat n cuv. Pentru montarea aparatajului energetic la nlimi variabile fa de sol se execut cadre din stlpi i grinzi metalice ct i supori aparataj. Prezanta documentaie cuprinde cadrele inclusiv fundaii, iar pentru suporii aparataj numai fundaiile. Suporii metalici sunt cuprini n partea electromecanic a proiectului, iar pentru cmpul de bare sunt cuprini n prezentul proiect. Modulele se monteaz pe fundaiile din beton armat turnat monolit. 2.3. Organizare de santier. Solutiile pentru organizarea de santier, sunt cele obisnuite, si vor fi propuse de executant in oferta pe care o va elabora. 2.4. Caile de acces provizorii. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 33

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Pentru asamblarea si echiparea punctelor de conexiune ca si a statiei de transformare se vor utiliza caile de acces create pentru montarea turbinelor eoliene (amplasamentele fiind pe teritoriile acestora). 2.5. Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier. Puse la dispozitie de executantul lucrarii. 2.6. Programul de executie a lucrarilor grafice de lucru, program de receptie. Pentru lucrarile executate se fac: - receptii partiale pentru lucrari ascunse pe parcursul executiei acestora; - receptie finala la incheierea executiei si punerii in functiune; Acestea vor fi corelate cu cele prevazute la cap. 2. 2.7. Protejarea lucrarilor executate, si a materialelor din santier. Lucrarile executate nu necesita o protectie deosebita, ele fiind realizate in solutie definitiva, conform normativelor in vigoare. In santier, materialele vor fi depozitate corespunzator, evitindu-se afectarea lor. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate, si depozitarii materialelor pe santier pina la PIFa lucrarilor,revine executantului prin realizarea organizarii de santier. Clientul (beneficiarul lucrarii) va intocmi o "declaratie prealabila" deoarece executia lucrarilor depaseste 30 zile, conform anexei nr. 3 din HG 300/02.03.2006, pe care o va comunica Inspectoratului Teritorial de Munca cu cel putin 30 zile inainte de inceperea lucrarilor, iar textul declaratiei va fi afisat pe santier, la loc vizibil. 2.8. Teste si verificari executate de ofertant. Executantul va fi dotat cu utilajele necesare specifice pentru efectuarea tuturor probelor conform PE 116/94 si a reglementarilor CEI. Toate mijloacele de masurare vor fi supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Pentru cabluri: verificare manta din PVC,verificare continuitate si identificare faze, verificarea rezistentelor ohmice ale conductoarelor,verificarea rezistentei de izolatie, verificare izolatie cu tensiune inalta. Pentru celule: verificarea etanseitatii, verificarea functionarii echipamentelor de comutatie primara, verificarea interblocajelor din panoul de comanda, verificarea semnalizarii scaderii presiunii SF6. 2.9. Curatenia in santier. La executarea lucrarilor de canalizare electrica subterana se vor lua masurile necesare pentru a nu afecta mediul ambiant. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 34

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

2.10. Servicii sanitare Pe perioada de executie a lucrarilor vor fi folosite serviciile sanitare din santier. 2.11. Relatii intre beneficiar si executant. Beneficiarul va stabili antreprenorul de specialitate prin licitatie sau incredintare directa. 2.12.Modul de alegere al aparatajului Echipamentul electric pentru echiparea noilor celule s-a ales in functie de conditiile specifice de montaj, de conditiile impuse de sistem si consumator, precum si de cele impuse de schemele de functionare propuse. De asemenea echipamentul electric a fost ales astfel incat sa corespunda conditiilor climatice, dupa locul de amplasare (suprateran), si in conformitate cu normativele in vigoare. Echipamentul a fost ales pe baza caracteristicilor nominale ale instalatiei si s-a verificat la stabilitate termica si dinamica in conditii de scurtcircuit. Noul echipament electric prevazut a se monta, este indicat in lista de utilaj si in caietul de sarcini anexate, unde sunt indicate caracteristicile tehnice si cantitatile necesare. 2.13. Modul de alegere al materialelor principale: Materialele au fost alese in functie de tensiunea la care vor functiona, de puterea ceruta, de curentul nominal si de scurtcircuit si in conformitate cu normativele in vigoare. 2.14. Consumul propriu tehnologic. La alegerea solutiei de alimentare s-a avut in vedere obtinerea unui consum propriu tehnologic minim. 2.15. Securitatea si sanatatea in munca Contractantul este responsabil si are obligatia sa asigure conditii decente de viata pentru personalul de executie si supraveghere(apa curenta, electricitate, incalzire, grupuri sanitare) conform legislatiei in vigoare. La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii: - Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca; -H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; -H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate/sanatate la locul de munca; - H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 35

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; - H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si de sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorso-lombare; - H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; - Regulamentul pentru securitatea si sanatatea muncii in constructii, aprobate cu ordin MLPAT nr. 9/N/15.08.1993; - Instructiuni de securitate si sanatate in munca in domeniul electric, indicativ PE 006; Din regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, se atrage in special atentia asupra urmatoarelor capitole: Cap.9 Instructiuni de protectia si igiena muncii; Cap.14 Mijloace individuale de protectie; Cap.17 Manipularea materialelor; Cap.32 Lucrari de sudura Masurile de protectia muncii indicate nu sunt limitative, executantul si beneficiarul lucrarii avand obligatia de a le suplimenta, oricand apare un pericol de accidentare. Fondurile necesare pentru luarea masurilor de protectia muncii sunt incluse implicit in valoarea lucrarilor de investitii sau in sumele prevazute pentru organizarea de santier. Personalul muncitor trebuie sa aibe cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor care se executa, precum si cunostintele privin acordarea primului ajutor in caz de accident. Este necesar sa se faca instructajul la toti cei care iau parte la procesul de realizare a reparatiei, precum si verificarea cunostintelor referitoare la NPSM. Se impune respectarea urmatoarelor norme de protectia muncii prevazute pentru zone cu instalatii electrice: 1.Potectia impotriva atingerii directe: ingradiri provizorii si echipamente in carcase inchise; respectarea distantelor de protectie si de lucru; folosirea mijloacelor individuale de protectia muncii pentru lucrarile de exploatare si intretinere PE 101 85, I 7/98, SREN 61140/2000, STAS 2612 87, STAS 12604 87, SREN 353:1996, SREN 354:1996, SREN 360:1996, SREN 361:1996. 2. Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase si elemente de sustinere, inclusiv a constructiilor din beton armat: legare la pamant; izolari de protectie; STAS 12604/4 89, STAS 12604/5 90, 1RE Ip 30 90, SREN 61140/2000, STAS 12604 87, STAS 4102 85. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 36

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

3. Masurile de protectie pentru perioada de executie se stabilesc de executant pentru: lucrari curente de executie; lucrari in apropierea instalatiilor sub tensiune; lucru la inaltime In cazul prezentei documentatii, in cadrul planului de securitate si sanatate,se evidentiaza o serie de lucrari in apropierea liniilor electrice de medie tensiune (apare riscul de lectrocutare), lucrari de montare a unor elemente prefabricate grele (vezi anexe),etc. Planul de securitate si sanatate trebuie sa cuprinda: - informatii de ordin administrativ privind santierul; - masuri generale de organizare a santierului stabilite de proiectantul general si de coordonatorii in materie de securitate si sanatate; - identificarea riscurilorsi descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri; - masuri specifice de securitate in munca (masuri de protectie colectiva si individuala); -masuri generale pentru mentinerea ordinii si curatenia in santier; - indicatii practice privind acordarea primului ajutor; masurile de organizare luate pentru evacuarea persoanelor in caz de pericol; - colaborarea intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea in munca. Se vor asigura, in cadrul planului de securitate si sanatate in munca, masurile de coordonare in materie de sanatate si securitate in munca in special la: - caile de deplasare si circulatie orizontale si verticale; - conditiile de manipulare a diverselor materiale si limitarea manipularii manuale a sarcinilor; - delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale; - conditiile de ridicare a materialelor periculoase; - utilizarea mijloacelor de protectie colectiva; - masuri care privesc interactiunile de pe santier. De asemenea s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnica a instalatiilor electrice, din fisele tehnologice si din celelalte reglementari in vigoare privind protectia muncii. A). Masuri generale Inainte de inceperea lucrarilor, executantul va lua legatura cu personalul de exploatare SC E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA si alte societati care detin instalatii in apropiere si va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise, acolo unde este cazul, emise de organele competente care vor specifica instalatiile din apropiere precum si masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate. In situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice, se constata deschiderea de alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierului respectiv cu care se va incheia o intelegere scrisa prin care se vor stabili masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate. Conventia respectiva se va intocmi pentru fiecare loc de munca in parte cu stabilirea masurilor concrete ce S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 37

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

trebuie luate si respectate in zona respectiva, indicandu-se si modul de asigurare a asistentei tehnice de specialitate. Se vor respecta cu strictete masurile NPM precizate de SC E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA ,odata cu admiterea la lucru a executantului lucrarii. B). Masuri pentru perioada de executie Lucrarile in instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a acestora. Instalatia electrica scoasa de sub tensiune este instalatia separata electric care a fost legata pamant. Pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune, se vor lua urmatoarele masuri tehnice: a) separarea electrica a instalatiei, respectiv : - intreruperea tensiunii si separea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie, dupa caz, la care urmeaza a se lucra; - blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatorilor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive. b) identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra; c) verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei la pamant; d) delimitarea materiala a zonei de lucru; e) asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica. - intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatia electrica; - blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatie si montarea indicatoarelor de securitate adecvate; - identificarea instalatiei sau a partii din instalatie la care urmeaza a se lucra; - verificarea lipsei tensiunii urmate imediat de legarea la pamant si in scurtcircuit (aceasta este singura masura sigura de protectie preventiva a personalului impotriva riscului electric, ca urmare a aparitiei accidentale a tensiunii in zona de lucru) - delimitarea materiala a zonei de lucru; - asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica. In situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren, va fi chemat proiectantul la fata locului, spre a da solutii adecvate.. Utilizarea sculelor, dispozitivelor si utilajelor specifice pentru lucrarile de constructii montaj si de exploatare intretinere ale instalatiilor electrice, se va face in conformitate cu normele securitate si sanatate a muncii in vigoare. C). Masuri pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 38

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba se intocmeste de catre unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti a obiectivului energetic cu precizarea tuturor operatiunilor de protectia muncii si probelor ce se efectueaza in perioada de punere in functiune. Raspund pentru aplicarea NPM comisiile indicate de RET cap.III pct.3.08. si personalul de exploatare potrivit aceluiasi capitol pct. 3.12. D). Masuri pentru perioada de exploatare Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu instructiunile in vigoare, astfel incit in urma executiei sa se asigure conditii normale de exploatare. E). Conditii suplimentare Nu sunt conditii suplimentare de executie. F). Verificari in vederea receptiei In timpul lucrarilor de montaj, delegatul exploatarii va urmari indeaproape modul de executare a acestora prin delegatii autorizati. Verificarea are drept scop, de a constata daca se respecta proiectul, caietele de sarcini, prescriptiile si instructiunile tehnice in vigoare, precum si calitatea materialelor si a lucrarilor. G). Paza contra incendiilor Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in prevederile normelor de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor in unitatile din ramura energiei electrice si termice PE 009/94. Deoarece exista conditii deosebite de solicitare fizica sau neuropsihica, se vor analiza si stabili masuri de organizare a ritmului de munca in vederea prevenirii afectarii starii de sanatate a executantilor mai ales daca aceste activitati nu sunt executate corect si se vor folosi mijloace adecvate, in special echipament mecanic. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor efectua numai de lucratori special instruiti, sub supravegherea unei persoane cu atributii in acest scop, care asigura respectarea masurilor de securitatea muncii. Masurile tehnice si organizatorice pentru lucrul la inaltime sunt detaliate in "Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime". Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat cu masuri si mijloace tehnico-organizatorice diferite, necesare si obligatorii pentru prevenirea caderii in gol a lucratorilor si se va desfasura numai sub supraveghere. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces spre aceste locuri de munca trebuie marcate si semnalizate permanent. Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol sau oricarui alt mod de accidentare. Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii echipamentului individual de protectie. Executantul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca utilajele si dispozitivele utilizate sa fie adecvate sarcinii de munca sau adaptabile cu S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 39

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

usurinta pentru indeplinirea acesteia, fara a prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea salariatilor. 2.16. Cerintele privind asigurarea calitatii Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, de calitatea executiei lucrarilor, cu respectarea in toatalitate a prevederilor caietului de sarcini, a cartii tehnice a furnizorilor, standardele si reglementarile in vigoare cu referire la asigurarea calitatii lucrarilor executate. In acest scop contractantul are obligatia sa verifice documentatiile primite si sa instiinteze imediat beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse. Contractantul va utiliza numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din documentatiile de executie, cartile tehnice ale materialelor. Contractantul va face dovada ca realizarea lucrarilor de constructiimontaj, verificarea si punerea in functiune se va face conform S.R.-ISO, seria 9000. Urmarirea calitatii lucrarilor se va face prin efectuarea verificarilor si receptiei lucrarilor conform programului pentru controlul calitatii pe faze determinante. Executantul are obligatia de a prezenta planul calitatii intocmit conform ISO 10005 La receptia lucrarilor se va verifica respectarea masurilor de protectia muncii pentru exploatare, refuzandu-se receptia in caz ca normele in vigoare nu sunt respectate. 2.17. Masuri pentru protejarea mediului inconjurator Standarde, Legi, Hotarari si Ordonante de guvern care trebuie respectate OUG 195/2005 Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind protectia mediului(completata si aprobata de Legea nr. 265/29.06.2006) OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobata de Legea 105/2006. Hotararea nr.856/2002 completata de HG nr.210/2007 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase. OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale si reciclabile aprobata de Legea 465/2001, republicata. OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata de Legea 426/2001, cu completarile ulterioare.. Conform OU 195/2005(completata si aprobata cu Legea nr. 265/29.06.2007) executantul lucrarii are urmatoarele obligatii: - Sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. - Sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice pentru protectia mediului. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 40

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Instalatia proiectata nu afecteaza din punct de vedere al zgomotului, vibratiilor si a radiatiilor de camp electromagnetic vecinatatile, viata si sanatatea persoanelor. Protectia calitatii apei: procesul tehnologic, specific lucrarilor necesare in prezentul proiect, nu are impact asupra calitatii apei. Protectia aerului: Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea aerului decat in masura in care praful rezultat din spargeri si sapaturi reduce intrucitva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducerea la maxim a prafului atat prin udarea acestuia cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nu apar. Protectia impotriva radiatiilor : Lucrarile din prezenta documentatie nu produc radiatii. Protectia solului si subsolului: Desi specificul lucrarilor subterane afecteaza atat solul cat si subsolul, acestea nu polueaza mediul decat prin faptul ca apare un corp strain in sol (cablu etans, confectionat din materialele greu degradabile, decat in cazul distrugerii mantalei de protectie, caramizi-protectia cablurilor la eventuale loviri, tasari sau alte efecte dure). Acest corp strain este protejat prin tehnologia de lucru pentru foarte multe actiuni straine, conducind implicit si la protectia solului si subsolului. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Lucrarile de fata au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai ales ca dupa executarea lucrarilor zona este adusa la nivelul situatiei initiale. Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : Avind in vedere ca lucrarile prezentei documentatii se vor efectua in incinta noului consumator,acestea nu afecteaza populatia. Gospodarirea deseurilor: Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, demolari) vor rezulta o serie de deseuri cum ar fi pamant, beton , ciment, asfalt, nisip, confectii metalice, etc. Aceste deseuri sunt asezate pe masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru ingradita cu panouri de protectie, fiind evacuate ritmic spre groapa de deseuri menajere cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului. Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe platforme betonate sau in containere etichetate si sortate in vederea reciclarii. Valorificarea se face in general prin vinderea acestor deseuri unor unitati de profil autorizate. Executantul va intocmi fisa de gestiune a deseurilor conform HGR 856/2002 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: Nu este cazul lucrarilor din prezenta documentatie. Lucrari de reconstructie ecologica : Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza factorii de mediu

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

41

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Prevederi pentru monitorizarea mediului: Lucrarile ce urmeaza a se executa conform documentatiei nu necesita prevederi de monitorizare a mediului. Constructorul are obligatia de a dovedi respectarea cerintelor impuse de legislatia aplicabila acordului de mediu, pentru proiecte publice sau private de investitii noi (ori de modificare a celor existente) La punerea in functiune a obiectivelor detinatorul terenului trebuie sa respecte conditiile din autorizatia de mediu privind protectia calitatii solului(OU 195/2005-completata si aprobata de Legea nr. 265/29.06.2006).. Lucrarile descrise in aceasta documentatie vor respecta prevederile OU 195/2005. (completata si aprobata de Legea nr. 265/29.06.2006).Aceste lucrari nu determina modificari sau degradari ale mediului inconjurator. Masurile de reducere a impactului potential negativ asupra mediului sunt cuprinse in prevederile tehnice si in valorile de realizare ale obiectelor prin masuri de reducere a riscului de incendii si electrocutari. Dupa incheierea lucrarilor care impun sapaturi se vor reface pavajele si spatiul verde ca in situatia initiala. Inainte de punerea in functiune se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la parametri normali. Orice poluare produsa din vina executantului pe traseul cablurilor electrice, sau pe traseul de transport materiale si deseuri va fi remediata de catre acesta pe cheltuiala proprie. In partea economica a documentatiei sunt cuprinse sumele necesare pentru amenajari de teritoriu, refacere suprafete de teren, nivelare teren, etc. (cap. 1.3 din Devizul general). Transportul si cheltuielile pentru protectia mediului sunt cuprinse in devizele pe categorii de lucrari. 2.18. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere urmatoarele normative: - Legea nr. 307/2006 privind stingerea si prevenirea incendiilor; - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor,aprobate cu ordin M.I. nr. 775/98; - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii de constructii si instalatii aferente, indicativ C300/94, aprobat cu ordin MLPAT nr. 20/N/11.06.1994; - Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118 99; - Ordinul M.I. nr. 791/02.09.98 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor; - H.G.R. nr.571/98 privind aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor; - Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor PE 009/93. S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 42

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

Normele indicate sunt obligatorii atat pentru proiectant, beneficiar cat si pentru executantul lucrarii, fiecare in domeniul sau de responsabilitate. Pentru perioada de executie masurile de prevenire a incendiilor se iau de catre elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie. In vederea inlaturarii oricarui pericol de incendiu pe toata perioada de executie, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete normele PSI si sa adopte masurile suplimentare in situatii deosebite. Orice modificare justificata a proiectului, care schimba conditiile de lucru in timpul executiei sau care afecteaza executia din punct de vedere PSI, se va face numai cu ajutorul proiectantului. Receptia si punerea in functiune a lucrarilor cuprinse in prezentul proiect se va face numai daca s-au realizat masurile PSI indicate in normele mentionate mai sus. La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, pe toata durata desfasurarii lucrarilor, toate prevederile cuprinse in normele de prevenire si stingere a incendiilor sus mentionate care vizeaza activitatea pe santier. Pericole de incendiu avute in vedere: - scurtcircuite; - lucrari de sudura; - utilizarea materialelor combustibile. 3. Generalitati 3.1. Statutul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat Terenul pe care se executa lucrarile apartine domeniului public si diferitilor proprietari (vezi cap.2). 3.2. Situatia ocuparilor definitive de teren. Vor intra in atributiile beneficiarului (vezi cap.2) 3.3. Studii de teren (topografice, geotehnice). Vor intra in atributiile beneficiarului. 3.4. Caracteristicile principale ale constructiilor. Lucrarile de canalizare si de montare a punctelor de conexiune precum si a statiei de transformare sunt analizate in capitolul 1. 3.5. Situatia existenta a utilitatilor. Vezi capitolul 2.5. 3.6. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului. Vezi capitolul 2.19.

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

43

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

3.7. Durata de realizare si costurile coroborate cu graficul de realizare a investitiei. Este redata in anexa. 3.8. Estimari privind forta de munca prin realizarea investitiei. Nu este cazul. 3.9.Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA(mii lei) Conform partea economica. 3.10. Capacitati (in unitati fizice si valorice). Conform partea economica. 3.11.Clima si fenomenele naturale specifice zonei Conform prevederilor normativului de proiectare NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V, traseul propus pentru LEA 110 kV se incadreaza in zona meteorologica B. Din punct de vedere al topografiei si geomorfologic se incadreaza in zona Podisului Central Moldovenesc. LEA 110 kV CEE Izvorul Berheciului-Statia 110/400 kV Bacau Sud este amplasata, in conformitate cu Normativul privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor indicativ NTE 001/03/00 aprobat cu Ordinul ANRE nr.2 din 2003, in zona de poluare de gradul II. La faza urmatoare de proiectare, PT+CS, daca se aproba racord in LEA 110 kV se va avea in vedere ca aceasta are un impact vizual considerabil asupra mediului ambiant si se vor lua masuri de reducere a acestuia. La executarea LES 110 kV executantul va lua masuri pentru aducerea terenurilor in situatia initiala, deci impactul lucrarilor asupra mediului este foarte redus. 3.12,Normative care trebuiesc respectate la elaborarea documentatiei -PE 022-3/87 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice -PE 101A/1985 Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasarea instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV, in raport cu alte constructii. -NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V. -NTE001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor -Cod ANRE 101.1.113.0.10.06/06/2000 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. -Normativul 65/2000 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice aprobat cu Ordinul 734/2000. -Legea protectiei muncii nr. 319/2006 S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL 44

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

-Norme specifice de Protectia Muncii pentru transportul si distributia energiei electrice HG 1425/2006. -Legea 265/2006 privind protectia mediului -Ordin 1193/2006 Normele privind limitarea expunerii populatiei la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz. -Ordin nr. 860 din 2002-09-26 Proceduri de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. -Legea nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. 4. Concluzii. Din cele doua variante descrise pentru statia 110/20 kV Izvoru Berheciului (cu un trafo 110/20 kV - 63 MVA, sau cu doua trafo 110/20 kV - 40 MVA), varianta 2, cu doua transformatoare de forta prezinta siguranta mai mare in functionare, existenta a doua sectii de bara 20 kV excluzand varianta intreruperii totale la avarii pe medie tensiune. Din punct de vedere economic varianta 1 este mai convenabila (cu cca. 6% mai ieftina). Dat fiind necesitatea ramanerii in functiune a cat mai multor CEED in caz de avarii, propunem spre aprobare varianta 2 (cu doua transformatoare 110/20 kV - 40 MVA). Pentru racordul in 110 kV a statiei 110/20 kV Izvorul Berheciului, propunem spre aprobare varianta 2 (LES 110 kV) care prezinta o siguranta in functionare net superioara si elimina necesitatea obtinerii multiplelor acorduri de la detinatorii de terenuri, facilitand obtinerea Autorizatiei de Constructie. Sef proiect, Ing. Sebastian Glavan Proiectant, Ing. Raluca Andone

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

45

Racordarea la Sistemul Energetic National a CEE Izvorul Berheciului din zona localitatilor Odobesti-Plopana, Stanisesti.

Faza : SF

S.C. PRO ELM ELECTRICE SRL

46