Sunteți pe pagina 1din 26

COLEGIUL ECONOMIC “GEORGE BARI IU SIBIU

Calificarea profesională: Tehnician în turism

PROIECT PENTRU OB INERE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE A COMPETEN ELOR PROFESIONALE NIVEL

Coordonator:

Prof. Avram Adriana

Sibiu

2013

Elev:

Jugarean Dennisa

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA
OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA
OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

COLEGIUL ECONOMIC “GEORGE BARI IU SIBIU

Calificarea profesională: Tehnician în turism

OFERTĂ DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

Coordonator:

Prof. Avram Adriana

Sibiu

2013

Elev:

Jugarean Dennisa

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA CUPRINS: 1. Turismul activitate economico- socială 1.1 Turismul 1.2

CUPRINS:

1. Turismul activitate economico-socială

1.1 Turismul

1.2 Conceptele de "turism" şi "turist"

2. Turismul balnear………………………………………………………

2.1 Analiza situaţiei turismului balnear

2.1.1 Capacitate

2.1.2 Circulaţie

2.1.3 Piaţă

2.1.4 Eficienta

2.1.5 Puncte ţări ale turismului balnear românesc…………

5.

6.

7.

2.1.6 Puncte slabe ale turismului balnear românesc

2.2 Obiectivele, acţiunile strategice şi măsurile de realizare a obiectivelor strategice în turismul balnear…………………………………………

2.2.1 Acţiuni

2.2.2 Măsurile de realizare

2.3 Programul staţiunii balneare

8.

2.3.1

Obiective

2.3.1.1

Etapa I (2009-2012)

2.3.1.2

Etapă a II-a (2013-2015)

2.3.1.3

Etapă a III-a (2016-2019)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA 3. Prezentare S taţiunilor Balneoclimaterice d in 11. 3.1 Băile

3. Prezentare Staţiunilor Balneoclimaterice din

11.

3.1 Băile Herculane

3.2 Călimăneşti – Caciulata

3.3 Băile Govora

3.4 Băile Felix

3.5 Băile 1 Mai

3.6 Covasna

3.7 Sovata………………………………………………………………

3.8 Borsec

3.9 Vatra Dornei

3.10 Băile Tuşnad

12.

13.

4. Studiu de caz……………………………………………………………22

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA ARGUMENT Pe măsura trecerii timpului motivaţiile de călătorie s -

ARGUMENT

Pe măsura trecerii timpului motivaţiile de călătorie s-au diversificat, pe măsură ce au apărut nevoi si dorinţe noi, multiple şi mult mai complexe, determinate de trasformările înregistrate la nivelul societăţii, în diferitele epoci istorice.

Experţii în domeniu, consideră turismul ca fiind un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică a secolului nostru.

Pe măsura trecerii anilor şi amplificării călătoriilor, abordările fenomenului turistic au devenit tot mai numeroase, iar definiţia turismului s-a îmbogăţit, încercând să reflecte cît mai fidel complexitatea acestei activităţi.

Pe plan social, turismul îşi aduce un aport substanţial la ridicarea nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor. Prin stimularea schimbului de valori, turismul favorizează îmbogăţirea orizontului cultural, informaţional, atât pentru turişti, cât şi pentru populaţia locală.

“Materia primă” a industriei turismului, resursele naturale şi antropice, se vor transforma în “produse turistice” numai printr-un consum efectiv de muncă vie, înglobată în prestaţiile de servicii turistice.

Pornind de la această idee, proiectul îşi propune o abordare a noţiunilor de turism balnear, turist şi produs turistic cu specific balnear.

Proiectul este structurat pe patru capitole:

- capitolul I, turismul ca activitate economico socială vorbeşte despre modul în care a apărut această noţiune si dezvoltarea acestuia de-alungul timpului;

- capitolul II, turismul balnear

- capitolul III, prezentarea statiuniilor balneare.

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA La întocmirea lucrării am folosit un bogat şi diversificat material

La întocmirea lucrării am folosit un bogat şi diversificat material bibliografic, dar şi cunoştinţele dobândite în stagiile de pregătire practică realizate la agenţiile de turism din oraşul nostru.Am urmărit întocmirea proiectului cu termini de specialitate, în acord cu cerinţele tot mai exigente ale economiei pe piaţă şi concurenţei de pe piaţa turstică.

1. Turismul activitate economico-socială;

1.1 Turismul(fig.1) reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii. Prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în desfăşurarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor de interferenţă, turismul acţionează un factor stimulator al progresului, al dezvoltării.

1.2 Conceptele de "turism" şi "turist"

Turismul s-a cristalizat în a doua jumătate a sec al XIX-lea iar, primele încercări de definire şi caracterizare a lui datează din această perioadă. După cel de-al doilea război mondial, începând cu anii '60, turismul cunoaşte o expansiune deosebită antrenând tot mai multe resurse, agreând în mecanismele sale un număr în creştere de ţări şi organisme. Este considerat “o formă de recreere alături de alte activităţi şi forme de petrecere a timpului liber "şi presupune" mişcarea temporară a oamenilor spre destinaţii situate în afară reşedinţei obişnuite şi activităţile desfăşurate în timpul petrecut la acele destinaţii”. Turismul se prezintă, aşadar, că o activitate complexă, cu o multitudine de faţete, cu încărcătura economică semnificativă, poziţionată la intersecţia mai multor ramuri şi sectoare din economie.

Definirea conţinutului turismului aduce în discuţie aspecte cum sunt: scopul călătoriei, distanta şi durata deplasării, precum şi caracteristicile subiectului călătoriei, respectiv ale turistului.

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA 2. Turismul balnear 2.1 Analiza situaţiei turismului balneare 2.1.1

2. Turismul balnear

2.1 Analiza situaţiei turismului balneare

2.1.1 Capacitate

La nivelul anului 2007, capacitatea de cazare din staţiunile balneare reprezintă 15,7% din totalul capacităţii de cazare existente. În ultimii 4 ani, numărul locurilor de cazare din staţiunile balneare, a cunoscut o scădere permanenta, în 2007, numărul locurilor fiind cu 6,6% mai puţine faţă de anul 2004. Aceasta se datorează retrocedărilor vilelor din aceste statiuuni sau trecerea unora din acestea în regim de exploatare individual. Ponderea hotelurilor în totalul locurilor de cazare în staţiunile balneare, a crescut în ultimii ani, de la 63% în anul 2004 la 67,1% în 2007.

2.1.2 Circulaţie

Numărul sosirilor turiştilor străini în staţiunile balneare, a înregistrat o creştere de 23,7% în anul 2007 faţă de 2004, iar numărul sosirilor turiştilor în unităţile de cazare o scădere cu 8% în 2007 faţă de 2004. Evoluţia înnoptărilor în această perioadă este reprezentată în figurile aflate la anexe.

2.1.3 Piaţa

La nivel anului 2007, 32,6% din înnoptările din România sunt în staţiunile balneare, dar numai 6,3% din înnoptările sunt ale turiştilor străini. Romanii reprezintă 95% din turiştii în staţiunile balneare şi peste 97% din numărul înnoptărilor. Numărul mare de turişti romani este realizat în special datorită programelor sociale şi sindicale. În cazul turiştilor străini, Germania ocupa primul loc, cu o treime din totalul înnoptărilor, urmată de Israel şi Ungaria.

2.1.4 Eficienta

Gradul de ocupare în staţiunile balneare este de 50,8% în 2007, iar hotelurile au avut un grad de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune de 55,2%, fiind cel mai mare comparativ cu celelalte forme de turism. Durata medie a sejurului este 8-9 zile, pe primele locuri, comparativ cu durata pentru alte produse turistice principale. Deşi staţiunile balneare româneşti se bucura de un renume internaţional incontestabil în tratarea unei largi game de boli şi afecţiuni, multe dintre

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA amenajările de tratament se afla într - o stare precară

amenajările de tratament se afla într-o stare precară de funcţionare. Ele au suferit de pe urma lipsei de investiţii din ultimii 15 ani, fapt evidenţiat şi în evoluţia circulaţiei turistice. Astfel, dacă circulaţia turistică în staţiunile balneare au cunoscut o evoluţie ascedenta, îndeosebi în perioada anilor 80 şi culminând cu anul 1994 când ponderea turismului balnear în turism a atins în total un procent de 14%, ea a înregistrat o scădere substanţială în perioada 1995-2000, comparativ cu perioada precedentă continuând cu o uşoară redresare după 2000.

2.1.5 Puncte ţări ale turismului balnear românesc

- Existenţa unor resurse balneare unice pe plan European;

- O consirabila corectitudine medicală;

- Personal de înaltă calificare profesională, loial, dedicat profesiei;

- Amplasamente atractive şi variate în cadrul natural deosebit;

- O gamă variată de proceduri de cura;

- Preţuri scăzute;

- Cooperare tradiţională cu pieţe importante ca Germania, Franţa, Italia, Israel;

- O puternică piaţa pentru romanii stabiliţi în starinatate.

2.1.6 Puncte slabe ale turismului balnear românesc

- Unităţi de cazare şi tratamente îmbătrânite;

- Infrastructura de acces, utilizate şi corelare a resurselor balneare învechită şi insuficientă;

- Exploatarea intesiva, a substanţelor şi resurselor minerale din staţiunile balneare;

- Infrastructura locală slabă;

- Lipsa spaţiilor verzi specifice şi îmbătrânirea parcurilor balneare;

- Insuficiente servicii ce pot fi folosite pe piaţa de lux sau de înaltă caliatatea tratamentului balnear;

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA - O bază insuficienta a expertizei organizatorice; - Acces dificil

- O bază insuficienta a expertizei organizatorice;

- Acces dificil spre unele staţiuni balneare;

- Dotări cu agrement insuficiente care sunt supraaglomerate şi crează discomfort pentru turişti;

2.2 Obiectivele, acţiunile strategice şi măsurile de realizare a obiectivelor strategice în turismul balnear

2.2.1 Acţiuni

1. Dezvoltarea, modernizarea şi difersificarea ofertei balneoturistice româneşti în conformitate cu mutaţiile intervenite în cererea turistică internă şi internaţională pentru tratamentul balnear;

2. Realizarea unui program de amenajare - modernizare, dotare şi lansare pe piaţa externă a bazelor de tratament din salinele de la Târgu Ocna, Praid şi Slănic Prahova cu dezvoltarea corespunzătoare a structurilor turistice de cazare, alimentaţie şi agrement;

3. Modenizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport şi acces;

4. Realizarea unui program de reabilitare a infrastructurii necesare exploatării resurselor minerale;

2.2.2 Măsuri de realizare

- Starea infrastructurii şi suprastructura din present exclud posibilitatea unei soluţii pe termen

scurt. Produsul de bază poate fi făcut atractiv prin investiţii importante pentru a îmbunaţii şi a moderniza produsul turistic din staţiunile balneare, ridicându-se încet reputaţia internatinala şi imaginea;

- Modenizarea reţelelor de utilităţi publice (alimentare cu apă, canalizare, depozite, reziduri menajere), aferente staţiunilor balneare;

- Amenajarea şi echiparea la standardele turistice europene a unor staţiuni balneare-pilot cu profil balnear pentru oferta românească: Băile Herculane şi Băile Felix (afecţiuni reumatismale), Olăneşti (afecţiuni renale), Covasna (afecţiuni cardiovasculare), Slănic Moldova (afecţiuni digestive), Sovata şi Mangalia (afecţiuni ginecologice);

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA - Modenizarea şi ricarea gradului de confort al structurilor de

- Modenizarea şi ricarea gradului de confort al structurilor de primire, extinderea amenajărilor şi dotărilor de agrement specific şi general (Slănic Prahova, Praid, Târgu Ocnă) şi promovarea pe pieţele externe a produsului balnear, Salina verde’’;

- Relansarea şi extinderea curelor gerontologice şi a altor tratamente cu medicamente originale româneşti (Gerovital, Aslavital, Pell-Amar s. a);

- Diversificarea curelor profilactice şi a procedurilor de tratament bazate pe factori naturali de

cura autohtoni, în principalele staţiuni balneoturistice şi extinderea tratamentelor de întreţinere

(antistres, fitness, de repunere în formă, de înfrumuseţare, cure de slăbire);

- Extinderea programului social, Turism pentru sanatate’’;

- Reintroducerea în circuitul turistic intern a staţiunilor balneare de interes local, concomitant cu modernizarea şi dezvoltarea acestora;

- Din analiza situaţiei existente rezultă că măsurile de mai jos sunt valabile pentru toate staţiunile balneoclimaterice mari de interes naţional, incluse în circuitul internaţional şi având un număr total de locuri cuprins între 2.500 şi 8.500, respectiv Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Băile Herculane, Sovata, Slănic Moldova, Băile Olăneşti, Govora, Vatra-Dornei, Mangalia etc.

Acestea sunt:

- Refacerea şi amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a spaţiilor de recreere şi popas, a punctelor de utilizare a izvoarelor;

- Refacerea reţelelor de aducţiune şi colectare a izvoarelor minerale în puncte fixe de utilizare pentru turişti;

- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de tratament (construcţii, aparatura, echipamente, etc);

- Refacerea şi crearea de parcuri balneare;

Măsurile propuse vor fi atinse prin implementarea mai multor programe speciale de dezvoltare şi susţinere a dezvoltării turismului balnear şi anume:

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA - Programul Staţiunii Balneare; - Programul Salina Verde; 2.3

- Programul Staţiunii Balneare;

- Programul Salina Verde;

2.3 Programul staţiunii balneare

2.3.1

Obiective

- Refacerea infrastructurii locale (alimentare cu apă, canalizare, spaţii verzi, alei şi drumuri interioare, puncte ecologice de colectare a gunoaielor, staţii de epurare a apelor uzate);

- Modernizarea bazelor de tratament balnear, inclusiv a instalaţiilor de aducţiune a apelor minerale;

Programul va fi implementat etapizat, astfel:

2.3.1.1 Etapa I (2009-2012)

În această etapă programul va fi implementat în staţiunile balneare-pilot cu profil balnear reprezentativ pentru oferta românească, respectiv: Băile Herculane şi Băile Felix (afecţiuni reumatismale), Covasna (afecţiuni cardiovasculare), Slănic Moldova (afecţiuni digestive), Olăneşti (afecţiuni renale şi hepato-biliare), Sovata şi Mangalia (afecţiuni ginecologice) s.a.

Volum estimat de investiţii:18.000.000 Euro.

2.3.1.2 Etapa a II-a (2013-2015)

Pentru staţiunile: Vatra Dornei, Govora, Călimăneşti-Căciulata, Tuşnad, Techirghiol, Buziaş, Amară.

2.3.1.3 Etapa a III-a (2016-2019)

Alte staţiuni cu resurse balneare valoroase şi posibilităţi de dezvoltare cererii turistice: Borsec, Ocna Sibiului, Eforie Nord, Lacul Sărat, Ocna Sugatau.

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA 3. Preze ntare Staţiunilor Balneoclimaterice din România 3.1 Băile

3. Prezentare Staţiunilor Balneoclimaterice din România

3.1 Băile Herculane(fig.2,anexa 2)

Băile Herculane (jud Caras- Severin, aflată în SV ţării, pe valea Cernei, la 19 km de Orşova), este cea mai veche staţiune balneară din România şi una dintre cele mai vechi din lume, fiind atestata documentar în anul 153 e.n. Puterea tămăduitoare a izvoarelor termale de aici a fost descoperită încă din perioada în care romanii construiau primele castre în Dacia, în prezent staţiunea fiind renumită în toată lumea (denumirea sa provine de la zeul Hercule).

Principalul factor terapeutic al staţiunii este reprezentat de izvoarele sulfuroase, termo-minerale şi cloruro-sodice, indicate atât pentru tratamentele de cura externă cât şi pentru cele de cura internă. În cură externă ele sunt folosite pentru tratarea unor boli de piele; boli ale sistemului nervos periferic; boli ale aparatului locomotor; intoxicaţii cu plumb şi alte metale grele; boli ale aparatului respirator; afecţiuni ginecologice; în cură internă: boli ale tubului digestiv şi ale glandelor anexe; boli de nutriţie; unele boli ale rinichilor şi căilor urinare.

Pe lângă proprietăţile curative ale izvoarelor termale din zonă, turiştii pot admira şi peisajul de o frumuseţe rară, de aici putând fi realizate excursii şi drumeţii pe diferite trasee turistice. Toate acestea pot determina orice turist să revină aici, devenind client fidel al hotelurilor, motelurilor şi pensiunilor din zonă.

3.2 Călimăneşti – Caciulata(fig.3 anexa 2.)

Călimăneşti – Caciulata (jud Vâlcea, la 18 km nord de Râmnicu Vâlcea) este considerată perla staţiunilor balneoclimaterice de pe valea Oltului, fiind renumită pentru efectele terapeutice ale apelor sale minerale, pentru bioclimatul sau şi pentru multitudinea punctelor de interes turistic din zonă. Se încadrează în categoria staţiunilor balneare de interes general din România (conform Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizică şi Balneoclimatologie).

Factorii naturali de cura sunt reprezentaţi de apele minerale sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene folosite în tratarea unor afecţiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice, colite cronice); afecţiuni hepatobiliare; afecţiuni renale şi ale căilor urinare; afecţiuni metabolice şi de nutriţie (diabet zaharat, obezitate); afecţiuni reumatismale inflamatorii (artroze); afecţiuni neurologice periferice; afecţiuni respiratorii, afecţiuni asociate (ginecologice, dermatologice, cardiovasculare, astenie, boli profesionale

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA 3.3 Băile Govora (fig.4 anexa 3) Băile Govora reprezintă una

3.3 Băile Govora(fig.4 anexa 3)

Băile Govora reprezintă una dintre cele mai bogate staţiuni în ape iodurate şi bromurate din Europa, iodul şi bromul având origine organică. Factori naturali de cura: ape minerale de mare concentraţie, iodurate, bromurate, sulfuroase, clorurate, sodice, hipertone folosite în afecţiuni respiratorii sau reumatismale. În tratarea afecţiunilor respiratorii sunt utilizate proceduri precum: ultrasonoaerosoli, pulverizaţii, inhalaţii cu ape minerale, electroterapie, kinetoterapie.

3.4 Băile Felix(fig.5 anexa 3)

Băile Felix - la 8 km S de Oradea, una dintre cele mai renumite staţiuni balneare din România, cunoscută încă de pe vremea romanilor. Aici există o bogată baza de tratament ce cuprinde: bai calde cu ape minerale în cazi şi bazine, instalaţii pentru aplicaţii calde cu nămol şi parafina, bazine cu apă minerală termala pentru kinetoterapie, instalaţii pentru electro şi hidroterapie, sauna, instalaţii de aerosoli şi inhalaţii, piscine acoperite şi în aer liber cu apă minerală termală (funcţionează permanent), săli de gimnastică medicală.

Efectele benefice ale apelor termale sunt folosite pentru următoarele afecţiuni: afecţiuni reumatismale inflamatorii (poliartrita reumatoida, spondiloza anchilozantă), afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicală, dorsala şi lombara, poliartroza), afecţiuni reumatismale abarticulare, afecţiuni post-traumatice, afecţiuni neurologice periferice, afecţiuni neurologice, afecţiuni ginecologice, afecţiuni asociate (boli de nutriţie şi metabolism, boli endocrine).

3.5 Băile 1 Mai(fig.6 anexa 4)

Băile 1 Mai – la 8 km de Oradea şi 2 km NE de Băile Felix. Bazele de tratament care se întâlnesc aici cuprind:

instalaţii pentru băi cu apă minerală termala, ştrand cu apă minerală termala, săli de gimnastică.

3.6 Covasna(fig.7 anexa 4)

Covasna (la 31 km de Sfântu Gheorghe şi 60 km de Braşov) reprezintă o staţiune balneară de renume internaţional. Aici se găsesc izvoare minerale, nămol mineral şi mofete (emanaţii de dioxid de carbon), ca urmare a mineralizărilor din perioada post-vulcanica. În zonă exista peste 1500 de izvoare minerale, iar mofetele, cu o valoare terapeutică deosebită sunt răspândite pe o suprafaţă de 40 ha. Printre instalaţiile de tratament de care dispune se numără şi cele pentru mofete, cele pentru bai calde cu ape carbogazoase, cele pentru aerosoli şi inhalaţii, împachetări cu parafină. În zona se afla un spital cu profil cardiologic şi două sanatorii pentru copii (tratamentul sechelelor de reumatism cardiovascular şi sechelelor de hepatită).

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA 3.7 Sovata (fig.8 anexa 5) Sovata situată la cca 15

3.7 Sovata (fig.8 anexa 5)

Sovata situată la cca 15 km de Târgu Mureş, a fost menţionată ca loc de cura încă din 1597. Staţiunea deţine factori curativi de mare eficienţă, legaţi de prezenţa lacurilor helioterme din zonă. Cel mai cunoscut este Lacul Ursu, care prezintă şi el fenomenul de heliotermie (fenomenul consta în stratificareaa termică a apei concomitent cu creşterea concentraţiei sarurilor spre adâncime până la un anumit nivel de 3 m, după care se înregistrează valori mai reduse şi constante. Astfel, vara la o adâncime de 1.5-2m apa lacului va înregistra o temperatură de 30-40 grade).

Turiştii care vor să îşi petreca un sejur aici au la îndemâna multiple posibilităţi de recreere sau refacere. Staţiunea dispune şi de o pârtie de ski, pentru împătimiţii sporturilor de iarnă.

3.8 Borsec

Borsec (jud. Harghita, la 20 km de Topliţa) este o staţiune balneoclimaterică cu tradiţie, situată într-un cadru natural pitoresc. Apele minerale din zona au fost recomandate pentru acţiunile lor tămăduitoare de către medicul italian Burcello încă din 1594. Recunoaşterea internaţională a calităţilor terapeutice a apelor sale minerale a fost confirmată prin acordarea unor importante distincţii (la Paris, Viena, Berlin, Trieste).

3.9 Vatra Dornei(fig.9 anexa 5)

Vatra Dornei (la 105 km de Suceava, 40 km de Câmpulung Moldovenesc) - reprezintă o staţiune de tratament de interes naţional, fiind supranumita şi “Perla Bucovinei”. Apele de aici sunt indicate în tratarea unor afecţiuni precum: boli reumatismale degenerative şi diartritice, stări posttraumatice, boli ale sistemului nervos periferic şi central, boli endocrinologice, boli ginecologice, boli respiratorii, tulburări nervoase şi de metabolism, tulburări digestive, boli ale sângelui Staţiunea Vatra Dornei cuprinde nu doar izvoare cu ape minerale şi baze de tratament, ci şi o pârtie de schi.

3.10 Băile Tuşnad(fig.10 anexa 6)

Băile Tuşnad - renumită staţiune balneară aflată la poalele masivului vulcanic Harghita. Staţiunea, denumită şi “Mica Elveţie”, beneficiază de un aer ozonat, iar baza sa de tratament cuprinde instalaţii moderne pentru bai, bai carbogazoase calde, electroterapie şi hidroterapie, masaj.

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Bibliografie: 1. Balaure Vi rgil, Cãtoiu Iacob, Vegheş Cãlin: “

Bibliografie:

1. Balaure Virgil, Cãtoiu Iacob, Vegheş Cãlin: “Marketing turistic”, Editura Uranus, Bucureşti 2005

2. Cristeanu Cristina: “Economia imaterialului: tranzacţtiile internaţionale cu servicii”, Editura All Beck, Bucureşti 2000

3. Cocean Pompei, Vlãsceanu Gheorghe, Negoescu Bebe: “Geografia generalaa turismului”, Editura Meteor Press, Bucureşti 2005

4. Gherasim D.: “Marketing turistic”, Editura Economicã, Bucureşti 1999

5. Glãvan V.: “Geografia turismului în România”, Editura Institutului EDEN, Bucureşti

1996

6. Istrate Ion, Florin Bran, Anca Gabriela Roşu: “Economia turismului şi mediul înconjurãtor”, Editura Economicã, Bucureşti 1998

7. http://ro.scribd.com

8. www.turism.ro

9. www.infoword.ro

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA STUDIU DE CAZ 15

STUDIU

DE

CAZ

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Studiu de caz Sejur turistic 3 zile în Băile Herculane

Studiu de caz

Sejur turistic 3 zile în Băile Herculane

Traseu: Sibiu-Sebeş-Oraştie-Canranşebeş-Slatina-ile Herculane şi retur

Durată:3 zile

Nr. persoane:4

Data plecării:01.06.2013

Data sosirii:04.06.2013

Mijloc de transport: Maşina personală

Cazare: Hotel Ferdinand(fig.1)

Masă:Pensiune completă

Adresă: Piaţa Hercules, Nr 1, Băile Herculan

Localizare: în centrul istoric al staţiunii Băile Herculane(fig.2), în imediata apropiere a celebra statuie a lui Hercules.

Centrul istoric al staţiunii Băile Herculane

în imediata apropiere a celebra statuie a lui Hercules. Centrul istoric al staţiunii Băile Herculane (fig.2)

(fig.2)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Hotel Ferdinand (fig.1) Analiza de preţ 1. Cheltuieli directe: *

Hotel Ferdinand

DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Hotel Ferdinand (fig.1) Analiza de preţ 1. Cheltuieli directe: *

(fig.1)

Analiza de preţ

1. Cheltuieli directe:

* transport: nr km *cost/km

Cost/km: 1euro= 4.3RON

Nr/km= 283

283*4.3= 1216,9 RON

Cost transport: 1216.9

* cazare

1) cost cazare 624

* masă (alimentaţie)

- Mic dejun şi cina la restaurantul hotel Băile:160 RON

- Mic dejun şi cina la hotelul Hercule: 160 RON

- Prânz la restaurantul Colt de Rai:160 RON

- Cină şi micul dejun la hotelul Hercule:180 RON

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA * intrări obiective turistice= 125 RON * cheltuieli ghid: 50

* intrări obiective turistice= 125 RON

* cheltuieli ghid: 50 RON

* cazare: 154 RON

* diurna 100 RON

- Cheltuieli şofer= 113.33 RON

* cazare: 154 RON

* diurna: 100 RON

- Alte cheltuieli: 10 RON

Total cheltuieli directe: 3306,23 lei -4 persoane

2. Cheltuieli indirecte:

- Comision (5 -30 %)

- TVA (24 %)

Comision (10 %)

10/100 x 521,66=330.623 RON

TVA (24 %)

19/100 x 51,166=79.3RON

Total cheltuieli indirecte:409,923 lei-4 persoane

Total cheltuieli= directe+indirecte= 3306,23 +409,923

=3716,153RON/4 persoane

3716,153RON/4=929,03 RON/persoană (cheltuieli directe şi indirecte)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexe 19

Anexe

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa1: Turismul in românia (fig.1) 20

Anexa1:

Turismul in românia

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa1: Turismul in românia (fig.1) 20

(fig.1)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 2: (fig.2) Bă ile Herculane Călimaneşti – Căciulata

Anexa 2:

(fig.2)

DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 2: (fig.2) Bă ile Herculane Călimaneşti – Căciulata (fig.3) 21

ile Herculane

Călimaneşti – Căciulata

DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 2: (fig.2) Bă ile Herculane Călimaneşti – Căciulata (fig.3) 21

(fig.3)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 3. Bă ile Govora Bă ile Felix (fig.5) (fig.4)

Anexa 3.

ile Govora

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 3. Bă ile Govora Bă ile Felix (fig.5) (fig.4)

ile Felix

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 3. Bă ile Govora Bă ile Felix (fig.5) (fig.4)

(fig.5)

(fig.4)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 4. Bă ile 1 Mai (fig.6) Covasna (fig.7) 23

Anexa 4.

ile 1 Mai

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 4. Bă ile 1 Mai (fig.6) Covasna (fig.7) 23

(fig.6)

Covasna

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 4. Bă ile 1 Mai (fig.6) Covasna (fig.7) 23

(fig.7)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 5. Sovata (fig.8) . Vatra Dornei (fig.9) 24

Anexa 5.

Sovata

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 5. Sovata (fig.8) . Vatra Dornei (fig.9) 24

(fig.8)

. Vatra Dornei

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 5. Sovata (fig.8) . Vatra Dornei (fig.9) 24

(fig.9)

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 6 Băile Tuş nad (fig.10) 25

Anexa 6

Băile Tuşnad

OFERT DE SERVICII BALNEOCLIMATERICE DIN ROMÂNIA Anexa 6 Băile Tuş nad (fig.10) 25

(fig.10)