Sunteți pe pagina 1din 2

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II

CATEGORIA IV : Evaluarea ntreprinderilor


(3 exerciii)

1. Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care prezint


urmtorul bilant economic: imobilizri 60.000; capital social 70.000; obligatii
640.000; creante 400.000; stocuri 300.000; diferente din reevaluare 50.000; profit
10.000; rezerve 10.000; disponibilitti 20.000:
a) 140.000;
b) 150.000;
c) 780.000.
Rezolvare:
Valoarea patrimoniala de baza = 60.000-640.000 + 400.000 + 300.000 + 20.000 b
=140.000
Sau= 70.000+50.000+10.000+10.000 = 140.000
2. Care este valoarea activului net corijat al unei ntreprinderi care, dup
reevaluarea bunurilor, prezint urmtoarea situatie patrimonial: capital social
3.000.000; imobilizri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve
500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitti
500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000:
a) 43.500.000;
b) 18.500.000;
c) 28.500.000.
Rezolvare:
Activul net corijat se poate determina prin dou metode:a) metoda aditiv
ANC = capital propriu (capital social + rezerve + profit) diferene din
reevaluare
ANC = (3.000.000 + 500.000 + 1.000.000) + 14.000.000 = 4.500.000 + 14.000 000
= 18.500.000b) metoda substractiv
ANC = active reevaluate datorii

ANC = (8.000.000 + 20.000.000 + 15.000.000 + 500.000) 25.000.000


=43.500.000 25.000.000 = 18 500.000

3. Care este valoarea substantial brut a unei ntreprinderi care, dup reevaluarea
bunurilor, prezint urmtoarea situatie patrimonial: capital social 3.000.000;
imobilizri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000;
profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitti 500.000;
obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000:
a) 53.500.000;
b) 28.500.000;
c) 18.500.000.
Rezolvare:
Valoarea substaniala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor
folosite de ntreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea activele
inchiriate-active cedate tertilor
VALOAREA SUBSTANIAL BRUT (VSB) =
+Activ net contabil corectat ( ANCC + Datorii )
+ Active obinute prin nchiriere sau leasing
- Active mprumutate/nchiriate/cedate terilor=8.000.000 + 20.000.000 +
15.000.000+500.000-25.000.000+25.000.000+10.000.000=53.500.000 lei

S-ar putea să vă placă și