Sunteți pe pagina 1din 8

HALA INDUSTRIALA STRUCTURA PARTER PREDIMENSIONAREA PLANSEULUI ACOPERIS

L= 15 m ; T= 9 ; He= 4.8 ; Localitate: Brasov 1.ALCATUIREA PLANSEULUI ACOPERIS 1.1 Distributia grinzilor principale si secundare
Distributia grinzilor principale si secundare (rigle de cadru si pane) se recomanda a se alege identica, deopotriva pentru deschiderile centrale, respective marginale. 1.1.1 Grinzile principale (rigle de cadru) sase la numar sunt dispuse intre ele la distanta egala cu traveea T , fixate prin tema (de regula traveea T se allege multiplu de 3m, in functie de cerinte functionale sau estetice, tinand cont inclusive de recomandarile tehnico-financiare) 1.1.2 Grinzile secundare (panele) sunt amplasate la distanta tpane= 3 m (de regula distanta intre pane se alege in functie de dimensiunile curente de livrare a panourilor de invelitoare, cerinte tehnico-financiare, eventual estetice).

1.2 Tehnologia de realizare


Planseul se recomanda a se realiza din otel, in doua variante, elemente cu inima plina si elemente zabrelite. Schema generala de distributie a elementelor componente este redata alaturat.

2.PREDIMENSIONAREA PANELOR 2.1 Schema statica


Panele de regula sunt realizate pe lungimea unei travei si nu sunt continuizate in dreptul reazemelor, fiind astfel grinzi cu o singura deschidere, considerate simplu rezemate.

2.2. Conditiile de rigiditate


hpana > = T/20 pentru T= 9 m; hpana>= 9 / 20 = 45 cm hpana = T/12T/16 pentru T = 9 m, hpana = 56.25 cm75 cm n 4 n 4 F=5/384*(qpana *T /E*I)<=fadm=T/250 => Ipana=(5* qpana *T ) / (384*E*fadm)

2.3. Conditii tehnologice


Elemente alcatuite din profile laminate IPE sau alte profile standardizate, sudate intre ele. hpana= multiplu de 5 cm intregi

2.4 Conditii de rezistenta 2.4.1 Evaluarea incarcarilor (1) Incarcari permanente (gn, gc)
(a) greutate proprie pana (se considera din conditia 2.2 si 2.3; hpana=45 cm) n ggpana = 171 daN/m c n ggpana = ggpana * n= 171 daN/m *1.35= 231 daN/m (b) greutatea proprie subansamblu de invelitoare (table cutata+termoizolatie+protective: 10 cm spuma rigida de poliuretan, intre doua placi cutate din otel de 0.5 mm) aferenta pentru latime de tpana= 2.5 m; 2 3 tabla cutata = 4.5 daN / m suprafata rigida polimetan = 40daN / m n 2 gipana = (0.1*40+4.5*2) daN/m * 2.5 m = 33 daN/m c n 2 gipana = gipana * n= 33 daN/m * 1.35 = 44 daN/m

Total incarcari permanente:


gpana = ggpana + gipana = 171daN/m + 33 daN/m = 204 daN/m c c c gpana = ggpana + gipana = 231 daN/m + 44 daN/m = 275 daN/m
n n n

(2) Incarcari temporare (pn, pc) (a) Evaluarea incarcarilor date din zapada (pn, pc) Brasov (zona 2) 1

Conform SR EN 1991-1-3:2005/ NA 2006 Pentru situatii de proiectare permanente/tranzitorii (incarcarea din zapada este uniform distribuita pe orizontala).

Incarcarea pe m2 * S = 1*Ce*Ct*Sk (daN/m2) unde:


Coeficientul de forma (1) al incarcarii in functie de panta acoperisului () o < 35 => 1= 0.8 o o 30 < <60 => 2=0.8 (60- )/30 o 60 < => 3=0 Sk - valoarea caracteristica a incarcarii date de zapada pe sol in functie de amplasarea cladirii 2 Sk=1.5 kN/m pentru Zona 1 2 2 Sk=2.0 kN/m pentru Zona 2 (200 daN/m ) 2 Sk=2.5 kN/m pentru Zona 3 Ce- coeficient de expunere, pentru diferite topografii ale amplasamentului Expusa Ce= 0.8 (Topografie expusa: zone intinse de teren plat, lipsit de adapostire sau cu adapostire limitata, creata de natura terenului, constructii inalte sau copaci). Normala Ce= 1.0 (Topografie normala: zone unde nu se produce o spulberare semnificativa a zapezii din actiunea vantului asupra constructiilor, datorita naturii terenului si prezentei altor constructii sau a copacilor). Adapostita Ce= 1.2 (Topografie adapostita: zone unde constructia analizata este mult mai joasa decat terenul inconjurator sau este inconjurata de copaci inalti si/sau constructii inalte). Ct- coeficient termic - in functie de proprietatile de conductivitate termica ale materialelor de constructii, se 2 reduce incarcarea pe acoperisurile cu transmitanta ridicata (mai mare de 1W/m K). Particular la invelitoarea din sticla poate sa apara fenomenul de topire a zapezii datorita pierderilor de caldura, astfel se aplica o valoare redusa a coeficientului Ct. Ct= 1.0 - tabla. 2 S = * Ce * Ct * Sk =0.66 * 200 = 133 (daN/m ) n 2 Pzapada = S * tpana = 133 daN/m * tpana = 133 daN/m * 2.5 m= 333 (daN/m) c n Pzapada = Pzapada * n = 333 * 1.5 = 500 (daN/m)

(b) Incarcari din exploatare, conform SREN1991-1-1/NA, pentru terasa:


necirculabila, incarcarea provenita de la invelitoare (Pexploatare = 0.75 kN/m ): n 2 circulabila, incarcarea provenita de la invelitoare (Pexploatare =1.5 kN/m ): n n Pexploatare = P * tpana; c n Pexploatare = Ppana * n; n c Incarcarea temporara considerata (Ppana , Ppana ) este valoarea cea mai mare dintre incarcarile din zapada, respectiv din exploatare: n n n Ppana = max [Pzapada , Pexploatare ] c c c Ppana = max [Pzapada , Pexploatare ]
n 2

(3) Incarcare totala pe pana (qpanan, qpanac) - pe ml pana


qpana = gpana + Ppana = 204 + 333 = 537 (daN/m); c c c qpana = gpana + Ppana = 275 + 500 = 775 (daN/m).
n n n

2.4.2 Calculul static


Momentul de calcul: c 2 Mpana = qpana * T / 8 = (775 * 81) / 8 = 62780 / 8 = 7847 (daNm).

2.4.3 Determinarea sectiunii transversale pentru pana din conditie de rezistenta


(rezistenta otelului se considera Rotel = 2100 daN/cm ) pana 3 W nec = Mpana / Rotel = 7847 / 2100 = 784700/2100 = 374 (cm );
2

2.4.4 Determinarea sectiunii transversale pentru pana din conditie de rigiditate (sageata)
Conditia de sageata pentru pana: fpana = 5/384 (qpana * T / E * I) fadm = T/200. 2 (modulul de elasticitate alotelului se considera Eotel = 2100000 daN/cm ) nec n 4 Ipana = (5 * qpana * T ) / (384 * E * fadm) = 0.013 * 5.37*656100000000/2100000* 4.5 = 3523257000000 / 4 2100000* 4.5 = 3523257000000 / 9450000 = 0.013 * 372831.4 = 4847 (cm );
n 4

2.4.5 Alegerea profilului pentru pana


Se alege in baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenta profilul avand: ef 4 nec 4 Ipana = 5790 (cm ) > Ipana = 4847 (cm ), respectiv ef 3 nec 3 W pana = 428.9 (cm ) > W pana = 374 (cm ). Profil IPE 270

3. PREDIMENSIONAREA RIGLELOR DE CADRU 3.1 SCHEMA STATICA


Schema statica poate fi considerata o grinda continua, cu 4 deschideri egale de marimea deschiderii "L"

3.2 Condiii de rigiditate

hrigl L /20 cm hrigl plin L/10 ....L/15 cm = 1....1.5 m hrigl zbrelit L/6 ....L/10 cm 3.3 Condiii tehnologice
Elemente alctuite din tabl TBN, profile laminate IPE, sau alte standardizate, sudate ntre ele. h= multiplu de 10 cm ntregi.

3.4 Condiii de rezisten 3.4.1. Evaluarea ncrcrilor (1) ncrcri permanente ( grigl n , grigl c, Grigl n , Grigl c ) pe rigl .
(a) greutate proprie rigl ( se consider din condiia 3.2 i 3.3 h=60 cm i b= 30cm ) n grigl = 129 daN/m c n grigl = grigl x 1,35 =129 *1.35= 174 daN/m (b) ncrcarea permanent provenit din pane .

Grigl n = gpana n x T = 204 * 9 = 1836 daN Grigl c = gpanac x T = 275* 9 = 2475 daN (2) Incarcari temporare( Priglan Priglac) pe rigla (a) incarcarea temporara, provenita din pane:
Prigla = Ppana * T= 333 * 9 m= 2997 daN c c Prigla = Ppana * T= 500 * 9 m= 4500 daN
n n

(3) Incarcare totala (qriglan, qriglac, Qriglan, Qriglac,) pe rigla: Qriglan= 129 +(1836+2997) / 2.5 = 2062 daN Qriglac = griglac + (Griglac + Priglac) / tpana Qriglac = 174 + (2475 + 4500) / 2.5 = 2964 daN 3.4.2. Calculul static
Momentul de calcul: c 2 2 Mrigla = qrigla * L / 11 = 3076* 15 /11= 60627 daNm

Determinarea sectiunii transversale pentru rigla din conditie de rezistenta (rezistenta otelului se considera Rotel = 2100 daN/ cm)
W nec = Mrigla / Rotel rigla 2 3 W nec = 60627 daN/m / 2100 daN/ cm = 2887cm Se alege in baza cerinelor de rigiditate, tehnologice respectiv de rezistenta: ef 3 nec 3 W rigla = 3218(cm ) > W rigla = 2887 (cm ) hn = 571 mm, bn = 300 mm
rigla

Profil He 600 AA+ Varianta grinzi cu zabrele 3

Momentul maxim calculat se descompune in cuplu de forte ori bratul de parghie


Mmax= Cmax * hferma = Tmax * hferma hferma= L/6...L/10 = 15/6 = 2.5

Rezulta eforturile axiale din stalpi


Cmax = Tmax = Mmax/hferma (daN) c 2 2 Unde: Mmax= qferma *L / 11 = 2964 * 15 / 11= 60627 daN/m

(Pentru predimensionare se poate considera: qfermaqrigla , sau se admite pentru greutatea proprie ferma 10% din incarcarea totala aferenta fermei).
Talpa superioara este comprimata, cea inferioara intinsa. La elementele comprimate apare fenomenul de flambaj, nodurile grinzii cu zabrele se considera articulate, lungimea de flambaj este egala cu lungimea elementului.

Aria necesara (Anectalpa-intinsa) la talpa intinsa se determina din relatia:


= Tmax/Anec Rotel de unde rezulta: Anec= Tmax/Rotel Tmax = Mmax/Hferma = 60627/2.5 = 24251 2 Anec = 24251/2100 = 11.54 cm talpa-intinsa Aeff Rotel Se alege in baza criteriilor de rigiditate , tehnologice,respectiv de rezistenta profilele, avand: talpa-intinsa 2 talpa-intinsa 2 Aeff = 12.70 (cm ) Anec 11.54 (cm )

Profil IPE O 180 Aria necesara ( Anectalpa-comprimata) la talpa comprimata se determina din relatia:
= Cmax/Anec Rotel de unde rezulta: 2 A= 12.70 cm 4 I = 1505 cm i= = = = 2.5 m = 22.97 = = = 120 => =0.4 = 0 =>=1 = 22.97 = = = 0.11 = 1- 0.11= 0.89 Anec
talpa-comprimata

= 10.88

l= = =

llf = l = 2.5 = 120 (x-0.4)

Cmax/ Rotel =

12.97 cm

[ pentru calculul coeficientului de flambaj () se poate considera sectiunile de profile ale talpii intinse anterior determinate, coeficientul de zveltete rezultand:=lf/i unde i = (I/A), coeficientul () determinandu-se cu suficienta exactitate pentru o predimensionare - prin interpolare, considerand () = 1, pentru =0 si () = 0.4, pentru =120] Se alege in baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenta profilele avand: talpa-comprimata 2 talpa-comprimata 2 Aeff = 13.55 (cm ) Anec = 12.97(cm )

Profil IPE A 220

4. Predimensionarea subansamblului de sustinere (stalpilor de cadru).


4.1. Alcatuirea subansamblului de sustinere 4.1.1. Distributia stalpilor centrali si marginali
Cadrele ( formate din stalpi si rigle ) sunt dispuse la distanta ''T'' intre ele, existand in totalitate sase cadre ( a se vedea sectiunea transversala, respectiv plan planseu conform tema) Fiecare cadru dispune de doi stalpi marginali si trei stalpi centrali, distanta intre stalpi- in planul cadrului- fiind egala cu ''L'', fixata prin tema( de regula deschiderea ''L'' se alege in functie de cerintele functionale sau estetice, tinand cont inclusiv de recomandarile tehnico-financiare).

4.1.2. Tehnologia de realizare


Stalpii se recomanda a se realiza din otel.

4.2. Schema statica


Subansamblu de sustinere in strutura portanta si de fundatii sunt redate in schema de mai jos.

4.3 Conditii de predimensionare 4.3.1. Conditii de rigiditate


Lungimea de flambaj pentru stalpi se considera lf = (12) * Hstalp-> hstalp= (1/15...1/20) Hstalp = 24... 32 cm 1.5 * 4.8 = 7.2 m Pentru -> lf / hst (bst) = 10 => = 1.0; lf / hst (bst) =25 => = 0.4 se interpoleaza linear = = 24.82 x= = = 0.007 =0.4 + x = 0.4 + 0.007 = 0.407 Dimensiunile minime pentru stalpi hst * bst lf / 25 = 29 cm => hst = 29 bst = 30

4.3.2 Conditii tehnologice


Se recomanda profil laminat HEA 300...900; sau sectiune compusa HEA 300

4.4 Predimensionarea stalpilor 4.4.1. Evaluarea incarcarilor (I) Stalp marginal


(1) Incarcari permanente (Gstalpm ,Gstalpm ) (a) greutatea proprie stalp ( se considera din conditia 4.3.1 si 4.3.2.) Se alege profilul HEA 300...900 si se considera valoarea din tabel n gstalpm = 88.3 (daN/m) c n gstalpm = gstalpm * n = 88.3 * 1.35 = 119 (daN/m) (b) incarcari permanente provenite din rigle de cadru; n n n Gstalpm = (grigle + Grigla / tpana) * L/2 = (129 + 1836 / 3) * 7.5 = 741 * 7.5 = 5558 daN c c n Gstalpm = (grigle + Grigla / tpana ) * L/2 = (174 + 2475 / 3) * 7.5 = 999 * 7.5 = 7493 daN Total incarcari permanente la baza stalpului: n n n Gstalpm = gstalpm *Hstlp + Gstalp n Gstalpm = 88.3 * 4.8 + 5558 = 424 + 5558 = 5982 daN c c c Gstalpm = gstalpm *Hstlp + Gstalp c Gstalpm = 119 * 4.8 + 7493 = 571 + 7493 = 8064 daN n c (2) Incarcari temporare (Pstalpm , Pstalpm ) Incarcarile temporare provin din rigle de cadru n n Pstalpm = Prigla * L/2 n Pstalpm = 2997 * 7.5 = 22478 daN c c Pstalpm = Prigla * L/2 c Pstalpm = 4500 * 7.5 = 33750 daN n c (3) Incarcari totale pe stalpii marginali (Qstalpm , Qstalpm ) Incarcari totale la baza stalpului n n n Qstalpm = Gstalpm + Pstalpm n Qstalpm = 5558 + 22478 = 28036 daN c c c Qstalpm = Gstalpm + Pstalpm c Qstalpm = 7493 + 33750 = 41243 daN
n c

(II) Stalp central


(1) Incarcari permanente ( Gstalpc ,Gstalpc ) (a) greutate proprie stalp ( se considera din conditia 4.3.1si 4.3.2.) Se alege profil HEA 300...900 si se considera valoarea din tabel n gstalpc = 88.3 (daN/m) c n gstalpc = gstalpc * n= 88.3 * 1.35 =119 (daN/m) (b) incarcari permanente provenite din rigla de cadru n n n Gstalpc = (grigla + Grigla / tpana) * L n Gstalpc = = (129 + 1836 / 3) * 15 = 741 * 15 = 11115 daN c c c Gstalpc = (grigla + Grigla / tpana) * L c Gstalpc =(174 + 2475 / 3) * 15 = 999 * 15 = 14985 daN Total incarcari permanente la baza stalpului
n c

Gstalpc n Gstalpc c Gstalpc c Gstalpc

= gstalpc * Hstalp + Gstalp = 88.3 * 4.8 + 11115 = 423.84 + 11115 = 11539 daN c c = gstalpc * Hstalp + Gstalp = 119 * 4.8 + 14985= 571 + 14985 = 15556 daN

(2) Incarcari temporare (Pstalpcn ;Pstalpcc)


Incarcarile temporare provin din rigle de cadru n n Pstalpc = Prigla * L n Pstalpc = 2997 * 15 = 44955 daN c c Pstalpc = Prigla * L c Pstalpc = 4500 * 15 = 67500 daN

(3)Incarcari totale pe stalpii centrali (Qstalpcn ;Qstalpcc)


Incarcari totale la baza stalpu n n n Qstalpc = Gstalpc + Pstalpc n Qstalpc =11115 + 44955 = 56070daN c c c Qstalpc = Gstalpc + Pstalpc c Qstalpc = 14985 + 67500 = 82485 daN

4.4.2. Calcul static


Efortul axial de calcul -stalpi marginali c c Nstalpm = Qstalpm c Nstalpm = 41243 daN -stalpi centrali c c Nstalpc = Qstalpc c Nstalpc = 82485 daN

4.4.3 Determinarea dimensiunilor sectiunii transversale ale stalpilor


(rezistenta otelului se considera Rotel =2100 (daN/cm ) c = Nst / * Ast Rotel Coeficientul de flambaj este ( pentru sectiunea de stalp aleasa) Pentru lf / h,b = 10 => = 1.0; lf / h,b = 25 => = 0.4; = = 24.82 = 0.407 intre care se interpoleaza liniar - stalp marginali m = 1.5 nec c ef Astm = m * Nstm / ( * Rotel ) Astm nec Astm = 1.5 * 41243 / (0.407 * 2100) nec Astm = 61865 / 855 nec 2 ef Astm = 72.35 cm < Astm Se alege in baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenta profil HEA 300...900 si se considera ef valoarea Astm din tabel. 2 Profil- HEA 240 - 76.8 cm - stalp centrali: m = 1.2 nec c ef Astc = m * Nstm / ( * Rotel ) Astm nec Astc = 1.2 * 82485 / (0.407 * 2100) nec Astc = 98982 / 855 nec 2 ef Astc = 115.76 cm < Astm Se alege in baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenta profil HEA 300...900 si se considera ef valoarea Astm din tabel. 2 Profil-HEA 300 - 112.5 cm
2

5. ALCATUIREA SUBANSAMBLULUI DE FUNDATIE 5.1 Distributia fundatiilor - centrali si marginali


Stalpii cadrelor dispun de fundatii izolate, realizate din baza stalpilor din otel, respectiv cuzineti de beton armat si blocuri din beton simplu ( a se vedea sectiunea transversala din tema). Cadrele ( formate din stalpi si rigle) sunt dispuse la distanta ''T'' intre ele, existand in totalitate sase cadre ( a se vedea sectiunea transversala, respectiv plan planseu conform temei). Fiecare cadru dispune de doi stalpi marginali si trei stalpi centrali, distanta intre stalpi- in planul cadrului fiin egala cu ''L'', fixata prin tema( de regula deschiderea ''L'' se alege in functie de cerinte functionale, sau estetic, tinand cont inclusiv de recomandarile tehnico-financiare).

5.2 Tehnologia de realizare

Fundatiile- cuzinetul si blocul de fundare se recomanda a se realiza din beton armat monolit de clasa minima C8/10.

5.3 Conditii de predimensionare 5.3.1. Schema statica


Schema statica presupune cinci blocuri de fundatie, dispuse la distante''L'' inter-ax.

5.3.2. Conditii de rigiditate


Cuzinet forma prismatica , lcuzinet, bcuzinet, hcuzinet Bloc de fundare- forma prismatica sau in trepte de minim 40 cm pentru o treapta, sau cel mult 3 trepte, ale caror inaltime minima este de 30 cm. lcuzinet lplaca de baza + 30 cm -> lcuzinet lplaca de baza + 30cm -> lcuzinet 50 + 30 = 80 cm bcuzinet bplaca de baza + 30 cm ->bcuzinet bplaca de baza + 30cm ->bcuzinet 50 + 30 = 80 cm hcuzinet / lcuzinet 0.25 -> hcuzinet / 80 0.25 = 20 cm hcuzinet minim = 30 cm. 2 tg = 1.05 pentru pconv = 2 daN/cm si bloc de fundare din beton armat de clasa C8/10 tg = 1.05 -> hfundatie = 80 * 1.05 -> hfundatie = 42 cm adancimea de inghet - Brasov -1.00 m - se considera hfundatie = 100 cm - bloc de fundare cu o treapta lcuzinet / lfundatie = 0.50- 0.65, lfundatie = 160 cm bcuzinet / bfundatie = 0.50 - 0.65 bfundatie = 160 cm -bloc de fundare mai multe trepte: lcuzinet/lfundatie = 0.40 - 0.50 bcuzinet/bfundatie = 0.40 -0.50

5.3.3. Conditii tehnologice


lcfundatie, bcfundati, lmfundatie,bmfundatie,hmfundatie = multiplu de 10 cm intregi; lccuzinet, bccuzinet; lmcuzinet , bmcuzinet = multiplu de 5 cm intregi.

5.4. Conditii de rezistenta 5.4.1. Evaluarea incarcarilor


Sunt evaluate incarcarile gravitationale, iar cele orizontale se vor considera prin coeficientii m distinct pentru cele marginale si centrale. n c n c (1) Incarcari permanente (Ngfm , Ngfm , Ngfc , Ngfc ) -fundatii marginale (a) greutate proprie cuzinet si fundatie ( se considera din conditia 5.3.2. si 5.3.3. lcm,bcm,lfm,bfm); n n Ngfm = Gfundati,m lm,fundatie * bm,fundatie * hm,fundatie * beton = 1.6 * 1.6 * 1 * 2400 = 6144 daN c c n Ngfm = Gfundati,m = Gfundati,m * n = 6144 * 1.35 = 8294 daN n n Ngcuzinet,m = Gcuzinet,m = lm,cuzinet * bm,cuzinet * hm,cuzinet * beton = 0.8 * 0.8 * 0.3 * 2500 = 480 daN c c n Ngcuzinet,m = Gcuzinet,m = Gcuzinet,m * n = 480 * 1.35 = 648 daN - fundatii centrale (b) greutate proprie cuzinet si fudatie . ( se considera din conditia 5.3.2. si 5.3.3. lcm,bcm,lfm,bfm); n n Ngfc = Gfundatii,c = lc,fundatie * bc,fundatie * hc,fundatie * beton = 1.6 * 1.6 * 1 * 2400 = 6144 daN c c n Ngfc = Gfundatii,m = Gfundatii,c *n = 6144 * 1.35 = 8294 daN n n Ngcuzinet,c = Gcuzinet,c = lc,cuzinet * bc,cuzinet * hc,cuzinet * beton = 0.8 * 0.8 * 0.3 * 2500 = 480 daN c c n Ngcuzinet,c = Gcuzinet,c = Gcuzinet,c * n = 480 * 1.35 = 648 daN n c (2) Incarcari totale din stalpi (Q , Q ) - stapl marginal n n Q m = Nmqpart ( incarcare normata); = 22478 daN c c Q m = Nmqpart ( incarcare de calcul) = 33750 daN - stalp central c n Q m = Ncqpart ( incarcare normata); = 56070 daN c c Q c = Ncqpart ( incarcare de calcul); = 82485 daN n c (3) Incarcari totale (Nqfm ,Nqfm ) - fundatii marginale n n n Nqfm = Ngfm + Nmqpart = 6144 + 480 + 22478 = 29102 daN c c c Nqfm = Ngfm + Nmqpart = 8294 + 648 + 33750 = 42692 daN - fundatii centrale n n n Nqfc = Ngfc + Ncqpart = 6144 + 480 + 56070 = 62694 daN c c c Nqfc = Ngfc + Ncqpart = 8294 + 648 + 82485 = 91427 daN

5.4.2. Calcul static


Efort axial la baza fundatiei:

- fundatii marginale: n n Nfm = Nqfm -> 29102 daN c c Nfm = Nqfm -> 42692 daN -fundatii centrale: n n Nfc = Nqfc -> 62694 daN c c Nfc = Nqfc -> 91427 daN

5.4.3. Determinarea dimensiunilor fundatiilor (se considera pconv = 2 daN/cm2)


Avand in vedere relatia : pef = m * Nfm / Afm pconv - fundatii marginale n Afm = lfm * bfm m * Nfm / pconv 160 * 160 1.5 * 29102 / 2 -> 25600 21827 adevarat Daca se considera din conditiile 5.3.2. si 5.3.3. bfm=> Afm / bfm Se alege in baza riteriilor de rigditate , tehnologice, respectiv de rezistenta lcm,bcm,lfm,bfm lfm = 150 * 150 =22500 21827 adevarat lfm = 150 cm bfm = 150 cm - fundatii centrale n Afc = lfc * bfc m * Nfc / pconv 160 * 160 1.2 * 62694 / 2 -> 25600 37616 fals Daca se considera din conditiile 5.3.2. si 5.3.3. bfm=> Afc / bfc Se alege in baza riteriilor de rigditate , tehnologice, respectiv de rezistenta lcc,bcc,lfc,bfc lfc = 200 * 200 = 40000 37616 adevarat lfc = 200 cm bfc = 200 cm
n