Sunteți pe pagina 1din 19

MUNICIPIUL ORADEA BIROUL ACHIZITII PUBLICE P-TA UNIRII NR.

PRIVIND ATRIBUIREA PRIN ACHIZITIE DIRECTA A UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA PRIVIND
achizitionarea prin achizitie directa a serviciilor privind INTOCMIREA UNUI STUDIU DE COEXISTENTA PRIVIND COMPATIBILITATEA DINTRE INSTALATIILE SC ELECTRICA SA SI CELE PROPUSE PRIN PROIECTUL DE INVESTITII CE VIZEAZA REABILITAREA, MODERNIZAREA SI REFACEREA SCUARURILOR IN PIATA FERDINAND

ORADEA - 2011 -

SECTIUNEA I- Invitatia de participare SECTIUNEA II Caietul de sarcini SECTIUNEA III Formulare SECTIUNEA IV Propunere contract

SECTIUNEA I- Invitatia de participare


Nr. inregistrare: 101.706/02.05.2011 APROBAT PRIMAR ILIE BOLOJAN

INVITATIE DE PARTICIPARE Prin prezenta, v invitam s participai la procedura privind achizitionarea prin achizitie directa a serviciilor privind INTOCMIREA UNUI STUDIU DE COEXISTENTA PRIVIND COMPATIBILITATEA DINTRE INSTALATIILE SC ELECTRICA SA SI CELE PROPUSE PRIN PROIECTUL DE INVESTITII CE VIZEAZA REABILITAREA, MODERNIZAREA SI REFACEREA SCUARURILOR IN PIATA FERDINAND Valoarea estimata a achizitiei : 3000 ron fara tva Codul CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii Sursa de finanare: bugetul local Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor Obiectul achizitiei directe: servicii privind INTOCMIREA UNUI STUDIU DE COEXISTENTA PRIVIND COMPATIBILITATEA DINTRE INSTALATIILE SC ELECTRICA SA SI CELE PROPUSE PRIN PROIECTUL DE INVESTITII CE VIZEAZA REABILITAREA, MODERNIZAREA SI REFACEREA SCUARURILOR IN PIATA FERDINAND Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii Documentele de calificare solicitate Se vor prezenta in mod obligatoriu urmatoarele documente: 1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului anexat in documentatie- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180,181 si 691 din OUG 34/2006 2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lng tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data limita de depunere a ofertelor 30 zile (certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor), - din care sa rezulte din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Forma de prezentare - certificatul de inregistrare se va prezenta n copie lizibil stampilata, semnata de ctre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul"; certificatul constatator- in original sau forma legalizata. Nota: certificatul constatator se va prezenta doar in cazul in care activitatea principala mentionata in certificatul de inregistrare nu autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Dovada autorizrii in acest caz va trebui sa

reiasa din meniunea cuprins n certificatul ORC la pct. Sedii i/sau activiti autorizate, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat pentru domeniul ce face obiectul achizitiei.
3. Fisa de informatii generale (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul deschis la Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2010, 2009, 2008). 4. Autorizatia ANRE Forma de prezentare autorizatia ANRE se va prezenta n copie lizibil stampilata, semnata de ctre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul" Oferta va contine: - propunerea tehnica- va consta intr-un comentariu al caietului de sarcini prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini. Se va prezenta durata de timp necesara pentru elaborarea serviciului ce face obiectul achizitiei - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat prezentei, care va cuprinde pretul total pentru prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile caietului de sarcini Preul /tarifele vor fi exprimate n RON, fr TVA. Preul/tarifele ofertei sunt considerate ferm exprimate, neputand fi modificate sau ajustate pe toata perioada de derulare a contractului. Cursul euro utilizat pentru compararea ofertelor (daca este cazul) va fi cursul comunicat de BNR la data de 27.04.2011 1 euro= 4,0767 RON O NU se accept asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert. O NU se accepta oferte alternative la oferta de baza O NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. O Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor. Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent . Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 1. denumirea si adresa autoritatii contractante, 2. denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achizitia directa de servicii privind INTOCMIREA UNUI STUDIU DE COEXISTENTA PRIVIND COMPATIBILITATEA DINTRE INSTALATIILE SC ELECTRICA SA SI CELE PROPUSE PRIN PROIECTUL DE INVESTITII CE VIZEAZA REABILITAREA, MODERNIZAREA SI REFACEREA SCUARURILOR IN PIATA FERDINAND 3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa 4. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE _______ ORA ______ Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza : 1 scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*) Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut , dintre ofertele declarate admisibile. Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Municipiului Oradea, str. Piata Unirii nr.1, cam. 23- Centrul Informatii Publice, la Stoica Viorela Data limit pentru depunerea oferte- 09.05.2011 ora 10:00 Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 09.05.2011 ora 12:00 in sala mica a Primariei Municipiului Oradea. Formularele,caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE Marge Adina CONSILIER ACHIZITII PUBLICE Manuela Glodan

Conform prevederilor contractuale- art 12, ofertantul castigator va avea obligatia constituirii garantiei de buna executie in unul din modurile prevazute de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA II Caietul de sarcini Proiect ,,Reabilitare, modernizare i refacere scuaruri n Piaa Ferdinand.
Municipalitatea ordean a identificat proiectele cu impact favorabil asupra dezvoltrii economice generale a Regiunii de Nord-Vest, intenionnd s fructifice posibilitile de finanare oferite de Programul Operaional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritar 1. Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poli urbani de cretere, Domeniul major de intervenie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban, sub-domeniul Poli de dezvoltare urban. n acest context e elaborat i prezentul proiect, sub denumirea de ,,Reabilitare, modernizare i refacere scuaruri n Piaa Ferdinand. Interveniile necesare n cadrul Ansamblului ce formeaz Piaa Ferdinand sunt stringente dintr-o multitudine de motive, timpul i interveniile ultimilor decenii reclamnd cu insisten acest lucru.

Obiectivul general al proiectului de fa vizeaz creterea calitii vieii n Oradea prin renovarea i modernizarea ansamblului urban Piaa Ferdinand n vederea mbuntirii reelei de utiliti publice, proiectul ncadrndu-se astfel n categoria celor viznd reabilitarea infrastructurii publice urbane i a serviciilor urbane; vizeaz apoi mbuntirea reelei de transport i creterea mobilitii populaiei; de asemenea, intenioneaz s valorifice potenialui turistic existent i introducerea lui n circuitul turistic naional i internaional, innd cont de faptul ca Piaa Ferdinand este un monument de importan istoric i cultural fiind cuprins n Ansamblul urban Centrul istoric Oradea. n noua list a monumentelor istorice emis prin Ordinul nr 2361 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizat, i a Listei monumentelor istorice disprute din data de 12 iulie 2010 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010 i n nr. 670 bis din aceiai dat, Ansamblul urban Centrul istoric Oradea figureaz sub codul BH-II-a-A01037. n sens larg se dorete creerea premiselor necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, vizndu-se amenajarea spaiilor publice i creterea importanei turismului de patrimoniu ca factor care stimuleaz creterea economic n regiuni, respectnd principiile dezvoltrii durabile i a proteciei mediului. Pentru atingerea acestui obiectiv general este necesar identificarea i fixarea unor obiective specifice clare, realiste, cuantificabile i realizabile n perioada de implementare a proiectului. Aceste obiective specifice sunt: - reabilitarea i modernizarea infrastructurii publice urbane n zona Pieei Ferdinand: reabilitarea i modernizarea tuturor reelelor de utiliti, nlocuirea integral a mbrcminii rutiere; creterea suprafeelor pietonale (astfel nct acestea din urm vor avea o suprafa de 9177 metri ptrai de trotuare), inclusiv prin redarea ctre circulaia pietonal a cca. 2900 metri ptrai din zona adiacent strzii Republicii, prin transformarea strzii Madach Imre n pietonal i prin includerea integral n circulaia pietonal a zonei nordice i nord-estice a pieei, cuprins ntre limita estic a carosabilului de pe str. Patrioilor, faada Mnstirii Ursulinelor i cldirea Bazarului; modernizarea sistemului de iluminat public; creterea cu 100% a confortului prin nlocuirea tuturor elementelor constitutive ale mobilierului urban). - reducerea consumului electric cu aproape 9 MWh/an (de la 27.35MWh/an, se va ajunge la valoarea de 18.40MWh/an) i a polurii luminoase prin modernizarea i eficientizarea sistemului de iluminat public prin realizarea unui sistem de iluminat format din stlpi de iluminat de 3,5, 6 i 10

m. cu caracteristici luminotehnice calibrate pe funciuni i destinaie, ce ndeplinesc standardele europene n materie i se ncadreaz n designul specific ambientului. - mbuntirea condiiilor privind transportul i mobilitatea populaiei (reconfigurarea circulaiei auto, extinderea suprafeelor destinate exclusiv circulaiei pietonale i crearea condiiilor pentru o maximizare a mobilitii, ncurajarea transportului alternativ n zona Pieeii Ferdinand prin crearea a 520 metri liniari de pist de bicliclet cu o suprafa de 624 metri ptrai). - scderea polurii mediului i fluidizarea traficului prin reconfigurarea circulaiei auto n piaa Ferdinand, prin diminuarea semnificativ a circulaiei autovehicolelor n aria sa, diminiuarea timpilor de ateptare i eliminarea parcajelor. - punerea n valoare a elementelor de patrimoniu cultural naional i local din Piaa Ferdinand (crearea condiiilor pentru punerea n valoare a cldirilor monumente istorice din jurul Pieei Ferdinand, conservarea i restaurarea fntnii din faa ageniei Tarom, restaurarea i amplasarea unui tramvai de epoc cu funciune de deservire a teraselor proiectate n faa teatrului, respectiv remodelarea spaiilor verzi i a vegetaiei, astfel nct percepia vizual a faadelor cu valori patrimoniale s fie nemijlocit, iar perspectivele create, accentele i caracterul noului spaiu creat s contribuie la redarea unei ambiene proprii atmosferei istorice a pieei). - sporirea atractivitii Pieei Ferdinand pentru investiii n servicii specifice centrelor urbane. Avnd n vedere c principalul obiectiv ale Axei 1.1 vizeaz creterea calitii vieii i crearea de noi locuri de munc, prin reabilitarea infrastructurii urbane, mbuntirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum i prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i a antreprenoriatului i c printre obiectivele specifice se regsesc i: Crearea, dezvoltarea, modernizarea, echiparea infrastructurii urbane

Spaii publice modernizate: strzi, scuaruri, trotuare, pasaje, etc. (mp) Cldiri aflate n stare de degradare, reabilitate i modernizate pentru alte destinaii (mp) Obiective de patrimoniu cultural mondial UNESCO -, naional, local din mediul urban, restaurate / amenajate Piaa Ferdinand este flancat de Hotel Rimanoczy, Casa Poynar, Palatul Levay, Casa

Central de Economii din Oradea, Cldirea Hotelului Panonia (Transilvania), Palatul Sztariil cu Cafeneua Emke (Hotel Restaurant Astoria), Cldirea Teatrului de Stat i Cldirea Bazarului. n interiorul Pieei Ferdinand sunt amplasate cteva specii de arbori care sunt considerate specii protejate (Tisa Taxux baccata), din nefericire din cauza unei ngrijirii necorespunztoare, a creterii necontrolate, aceti arbori creaz o poluare arhitectural, obturnd vizibilitatea pieei i a cldirilor care o nconjoar.

Mobilierul urban cu care este dotat Piaa Ferdinand este destul de degradat aa nct este necesar o regndire att a modului de amplasare a acestuia ct i completarea mobilierului cu mobilier adaptat condiiilor arhitecturale specifice acestei piee. DESCRIEREA LUCRRILOR CARE URMEAZ A SE EXECUTA N VEDEREA REABILITRII, REFUNCIONALIZRII I REVITALIZRII ANSAMBLULUI URBAN PIAA FERDINAND: - executarea lucrrilor de reabilitare a infrastructurii (utiliti publice, drumuri i accese, lundu-se n seam particularitile zonei, evoluia istoric, arhitectura i funciunea de pia public) acolo unde acestea sunt uzate fizic i moral - executarea lucrrilor de restaurare, reabilitare a coronamentului alveolei amplasat n Piaa Ferdinand cu refacerea elementelor din piatr i nlocuirea acolo unde este cazul a acestor elemente din piatr care compun alveola; - executarea lucrrilor de amenajare de zone verzi acolo unde exist sau de relocarea sau locare a unora noi pentru ntre ansamblul Pieei Ferdinand. - executarea lucrrilor de reabilitare a statui existente n Piaa Ferdinand cu ncadrarea n normele de urbanism prevzute de legislaia n vigoare i cu respectarea elementelor de originalitate urbanistic conform planurilor de arhitectur elaborate de arhitectul DUILIU MARCU n anul 1926; - executarea lucrrilor de reabilitare a iluminatului public al Pieei Ferdinand, inclusiv prin iluminarea alveolei amenajate pe timpul nopii astfel nct iluminatul acesteia s se mbine cu iluminatul nocturn al celorlalte edificii monument istoric din pia (soluiile vor fi adoptate din Studiu de fezabilitate pentru iluminatul arhitectural, ambiental i ambiental festiv n Zona Centrului Istoric Oradea);. - reabilitarea i amplasarea de mobilier urban (bnci i couri de gunoi) astfel nct bncile s asigure vizibilitate dar i protecie cetenilor care le utilizeaz i s fie situate la o distan minim fa de marginea exterioar a alveolei (se vor prelua soluiile din Studiu marketing stradal n Zona Centrului Istoric Oradea (mobilare urban, comer cu amnuntul i servicii)). - reabilitare sau nlocuirea fntnii arteziene existente, amenajarea zonei cu dale; - studiul posibilitilor de amplasare a unor specii de arbori de jur mprejurul alveolelor (din centrul Pieei Ferdinand, din faa fostului cinemtograf Transilvania i din faa Casei Ferdinand) n zona de trafic a populaiei, pe distana delimitat de marginea exterioar al alveolei i de limita exterioar strzilor i n locuri special amenajate, fr ca acestea s obtureze vizibilitatea oferilor angrenai n trafic;

- reamenjarea sau relocarea locurilor de parcare aferente zonei delimitate de Piaa Ferdinand, fie prin refacerea marcajelor la sol, a indicatoarelor existente pentru locurile de parcare, inclusiv cele din staiile de taxi din zona cldirii Bazarului astfel nct posibilit ile de utilizare a spaiilor destinate parcrilor s fie ct mai eficient utilizate; - reamenajarea indicatoarelor de circulaie (dac este cazul) i reamplasarea acestora astfel nct traficul rutier s se desfoare dup reguli de circulaie care conduc la un trafic rutier fluidizat i descongestionat; - studiul posibilitilor de extindere a zonelor pietonale inclusiv prin transformarea n pietonal a zonei delimitate de str. Teatrului (limita faadei de intrare n Teatrul de Stat) pn la intersecia cu strada Moscovei;(se vor prelua soluiile indicate de Strategia (Studiu de soluii) i Studiu de fezabilitate privind transformarea unei zone din Centrul Istoric Oradea ntr-un pietonal extins); deschiderea i pavarea Pasajului Madach astfel nct acesta s poat fi folosit ca zona de tranzit dinspre Strada Republicii i Madach Imre. - obinerea avizelor neceseare pentru executarea lucrrilor de reabilitare din partea furnizorilor de utiliti publice (ap-canalizare, alimentare cu energie electric, alimentare cu energie termic, telefonie, internet etc.,), realizarea unor canalizaii tehnice care s permit coborrea de pe faade a cablurilor operatorilor de telefonie, internet i cablu TV, precum i a reelelor electrice aeriene, astfel nct pe o perioad de cel puin 10 ani s nu fie executate lucrri de intervenie majore la reelele de utiliti publice; n ce privete iluminatul public arhitectural au fost prevzute urmtoarele sisteme de iluminat: a) stlp si bra metalic echipat cu 1 corp de iluminat tip M/140/1659; IP66 inclusiv lamp cu ioduri metalice de 140W, cu nlimea de montaj H =10m (simbol S1/a). b) stlp metalic echipat cu 1 corp de iluminat tip M/60/1627; IP66; inclusiv lamp cu ioduri metalice de 60W, cu H=6m (simbol S2). c) Idem, cu H = 3,5m (simbol S3) d) Stlpi de beton ornamentali existeni ce se menin si se reamenajeaz, n jurul statuii (simbol S4) e) corp de iluminat ncastrat n pavaj tip cod 1782 gata echipat cu lamp de 70W (simbol Cp). Aceste corpuri de iluminat, orientate spre faadele construciilor au rolul de a scoate n eviden elementele arhitecturale ale ctorva cldiri. f) sisteme de iluminat ornamental al bazinelor fntnilor arteziene. Sistemele de iluminat de mai sus vor fi alimentate din reeaua electric de iluminat public din zon. Extinderea acestei reele va face obiectul unui proiect de specialitate elaborat de SC ELECTRICA SA sau o firm autorizat de aceasta. Prezenta documentaie cuprinde canalizaia din eav PVCM63 corespunztoare acestei reele.

Stlpii tip S1, S2 si S3 vor fi montai n fundaii turnate de beton, traversate de 2 evi PVC U 50 mm, pentru tragerea ulterioar a cablurilor. Fiecare stlp este prevzut cu un tablou, prevzut cu borne de racordare si o siguran monopolar de 6A. Accesul la tablou este posibil printr-o nis cu us prevzut pe stlp. Pentru alimentarea cu energie electric a cminelor tehnice de pompare (CT) aferente fntnilor arteziene precum si un tramvai de epoc propuse este necesar extinderea reelei electrice de distribuie din zon. Extinderea acestei reele va face obiectul unui proiect de specialitate elaborat de SC ELECTRICA SA sau o firm autorizat de aceasta. Prezenta documentaie cuprinde canalizaia din eav PVC-M 63 corespunztoare acestei reele. Lucrrile de mai sus vor fi executate cu respectarea strict a condiiilor impuse n avizele de amplasament ale deintorilor de reele: SC ELECTRICA SA; SNTc, ROMTELECOM SA; RA-OTL ORADEA; RCS & RDS SA. nainte de nceperea lucrrilor se va solicita asisten tehnic din partea acestora. 3. Instalaia de ceasoficare Aceasta instalaie const: - dintr-un sistem de ceas analogic cu 2 fee, conectat cu sistem de sicronizare GPS, o anten GPS, un stlp (simbol S5) din font turnat si fier forjat, elemente de legtur mecanism ceas si instala ia electric din ceas. Stlpul tip S5 va fi montat n fundaie turnat de beton, traversat de 2 evi PVCU 50 mm, pentru tragerea ulterioar a cablurilor. Acest stlp este prevzut cu un tablou, prevzut cu borne de racordare si o siguran monopolar de 6A. Accesul la tablou este posibil printr-o nis cu us prevzut pe stlp.

SECTIUNEA III Formulare

Formular 2B*

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) n atenia Biroului Achizitii Publice

Subscrisa , cu sediul n .. nr. , bl. .., sc. ., ap. , CUI .., ca urmare a invitaiei nr. din data de .., n vederea atribuirii contractului de achiziie public de .., prin prezenta v transmitem oferta noastr, precum i urmtoarele documente: 1. documentul privind garania de participare ., n cuantumul i n forma stabilit de Dumneavoastr prin documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei, 2. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd oferta n original i n copie, 3. documentele care nsoesc oferta.

n sperana c, oferta noastr este corespunztoare i v satisface toate cerinele, v asigurm de ntreaga noastr consideraie. Cu deosebit respect, Data completrii .............................. Operator economic

FORMULAR nr. 10 Formular nr. 10- DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic
Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAIE Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 181 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006 respectiv: a) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic; b)......................................................................................mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat; c)...................................................................................... n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) Nu prezint informaii false si ma angajez sa prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de

fals n acte publice,c nu m aflu n situaia prevzut la art. 691 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006 respectiv: Nu avem drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau acionari ori asociai, persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii Operator economic,................................. (semntur autorizat)

Formular nr. 11 - INFORMAII GENERALE Operator economic .................................. (denumirea/numele) INFORMAII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul nmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va atasa , certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie) Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala pia a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1. 2010 2. 2009 3. 2008 Media anual : Curs euro comunicat de BNR la data de: 31.12.2010- 1 euro = 4.2848 ron 31.12.2009- 1 euro = 4.2282 ron 31.12.2008- 1 euro = 3.9852 ron Operator economic, .................................. (semntur autorizat) Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) lei Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) echivalent euro

13

Formular nr. 24 Formular de ofert - servicii

.............................................. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ...... ( denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s prestm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile din anex, n graficul de timp solicitat de autoritatea contractant. (se va indica anexa la formular) 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ................................................................................... zile (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ....................... ( ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

14

SECTIUNEA IV propunere- contract


Contract de servicii nr.______________data_______________
n temeiul OUG nr.34/2006 actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, s-a ncheiat prezentul contract de achizitie publica de servicii, ntre Municipiul Oradea, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, codul fiscal 4230487 , cont nr. ____________________________________deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar Ilie Bolojan si Director Economic Eduard Florea,

n calitate de achizitor, pe de o parte i ..cu sediul in .. telefon/fax . numr de nmatriculare ,cod fiscal cont deschis la Trezoreria . reprezentata prin administrador - .., n calitate de prestator, 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale. b. achizitor i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului; e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific in mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s elaboreze servicii privind INTOCMIREA UNUI STUDIU DE COEXISTENTA PRIVIND COMPATIBILITATEA DINTRE INSTALATIILE SC ELECTRICA SA SI CELE PROPUSE PRIN PROIECTUL DE INVESTITII CE VIZEAZA REABILITAREA, MODERNIZAREA SI REFACEREA SCUARURILOR IN PIATA FERDINAND , , in termen de maxim 10 zile de zile de la data semnarii contractului i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se oblig s plateasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 5. Preul contractului
5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de catre achizitor, este de -------------------- lei reprezentand valoarea de contract acceptat. La aceasta sum se va aduga taxa pe valoare adugat stabilit potrivit dispoziiilor legale aplicabile. 5.2.- Plata taxei pe valoare adaugat se efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare.

6. Durata contractului 15

6.1 Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii de ctre pri i produce efecte pn la ncheierea procesului verbal de recepie acceptat fara obiectiuni de catre achizitor i efectuarea platilor prevazute de prezentul contract. 6.2. Durata de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract, este de maxim 10 de zile de la data semnarii contractului. 7. Executarea contractului 7.1 Executarea contractului ncepe de la data semnarii acestuia, adica de la data de______________ 8. Documentele contractului 8.1 - Documentele contractului sunt: a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnica continand durata de executie c)propunerea financiara incluzand formularul de oferta si anexa intitulata detalierea pretului ofertei; 9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1- (1)Prestatorul se oblig s presteze serviciile cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini . 9.2. Drepturile de autor aparin beneficiarului, copierea, multiplicarea si distribuirea se poate face doar cu acordul prealabil al su.

9.3. - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n termenul stabilit n propunerea tehnic, respectiv in termen de maxim 10 de zile calendaristice de la data semnarii contractului.
9.4.- Prestatorul se oblig s despagubeasc achizitorul mpotriva oricror:

i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de ncalcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
9.5. - La finalizarea prestarii serviciilor, Prestatorul are obligaia de a depune o notificare la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul camera 23 parter n scris, prin care ntiinteaza achizitorul c sunt ndeplinite condiiile de recepie solicitndu-i acestuia convocarea comisiei de recepie. Achizitorul are la dispozitie 15 zile pentru organizarea receptiei la terminarea executarii contractului, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii la Primaria municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

10. Obligaiile principale ale achizitorului 10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze, serviciile prestate n termenul convenit. 10.2 Achizitorul va efectua plata ctre executant conform OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, n perioada 24 - 31 a lunii,pentru facturile emise pana in data de 20 a lunii. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie.
10.3 - Achizitorul are obligatia de a verifica serviciile realizate de catre Prestator si de a le confirma numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ. 10.4. - Achizitorul are obligatia de a efectua receptia, in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre executant la Primaria municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor


11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fr necesitatea vreunei notificri i fr a exclude alte ci de sanciune din contract, de a deduce din preul contractului, ca penalitai, o sum echivalent cu 1% din preul contractului pentru fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor .. 11.3 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,1% din plata neefectuat, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor .

11.4 - Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. i 11.2 curg de drept din data scadenei obligaiilor asumate conform prezentului contract. 11.5 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate, care depeste valoarea penalitilor ce pot fi percepute n condiiile art.11.1 i 11.2, n completare, prile datoreaz daune interese n condiiile dreptului comun. 11.6 - Nerespectarea de ctre pri a obligaiilor prevzute n prezentul contract d dreptul prii lezate s considere contractul reziliat de plin drept fr nicio alt formalitate i fr nicio alt procedur judiciar sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de grad IV i produce efectele de la data scadenei obligaiilor neefectuate.
11.7 Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV , fara punerea in intarziere a prestatorului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii: a) Daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, certificarile sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale; b)Cumularea de catre prestator a penalitatilor pentru neexecutarea obligatiilor contractuale lato sensu , pana la o suma echivalenta cu din suma reprezentand valoarea prezentului contract

16

c)daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara acordul celeilalte parti d) in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in scris, de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce la rezilierea contractului.
11.8 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 11.9. Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

11.10. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului 11.11 Contractantul care nu are sediul social sau punct de lucru situat pe raza Municipiului Oradea, se obliga sa-si infiinteze un punct de lucru in pe raza municipiului Oradea pentru indeplinirea contractului, in maxim 30 de zile de la semnarea contractului. La data semnarii contractului, acesta are obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere in forma autentica ca in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului isi va deschide un punct de lucru in Oradea,. Clauze specifice 12. Alte resposabiliti ale prestatorului 12.1- Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor cu respectarea termenului de prestare la care sa angajat. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
12.3 - Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii in vigoare a contractului, pentru a se incadra in termenele prevazute la punctul 6.1. a prezentului contract.

12.4- Prestatorul se obliga sa constituie garania de buna execuie a contractului, n cuantum de .. lei, reprezentand 10% din valoarea contractului fara TVA. In cazul in care la data semnarii contractului contractantul prezinta declaratia de incadrare in categoria IMM dovedindu-si astfel calitatea de beneficiar al prevederilor art.16 din Legea 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii va putea constitui garantia de buna executie in cuantum de 5%din valoarea fara tva a contractului,respectiv____________ . Garantia de buna executie se va constitui prin depunerea la casieria Primariei Municipiului Oradea a sumei in numerar sau prin deschiderea unui cont bancar de garantie de buna executie la dispozitia autoritatii contractante unde se va vira suma reprezentand garantia de buna executie. Aceasta suma se va constitui integral de catre prestator in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data semnarii contractului. 12.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de buna execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu isi executa, executa cu ntrziere sau executa necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de buna execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 12.6. - Achizitorul se obliga sa restituie garania de buna execuie n termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract, respectiv, de la data intocmirii procesului verbal de receptie a serviciilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 12.7. - Garania tehnica este distinct de garania de buna execuie a contractului. 13. Alte responsabiliti ale achizitorului 13.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le considera necesare ndeplinirii contractului. 14. Recepie i verificri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini . Achizitorul are obligatia de a receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile de la data inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre presator la Primaria municipiului Oradea- Serviciul Relatii cu Publicul.

17

14.2 - Verificrile vor fi efectuate numai cu notificarea prealabil a prestatorului cu privire la ziua i ora stabilit pentru verificare. 14.3.- Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. 14.4.- Dac prestatorul nu se prezint la data i locul stabilit, achizitorul poate ncepe efectuarea verificrilor care se vor considera a fi efectuate n prezena prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.
14.5. - Operaiunile recepiei implic: - identificarea serviciilor prestate; -constatarea eventualelor neconcordane a prestaiilor fa de caietul de sarcini; -constatarea eventualelor deficiene; 14.6.- Operaiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport ntocmit la faa locului de ctre achizitor, semnat att de ctre acesta ct i de prestator. n cazul n care prestatorul refuz s semneze raportul, se menioneaz acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului n cel mult 3 zile de la data ntocmirii. 14.7.- Prestatorul are obligaia de a remedia deficienele semnalate, n termen de 3 zile de la data lurii la cunotin a raportului prevzut la art. 14.6. 14.8. - Procesul- verbal de recepie a serviciilor prestate va fi semnat de ctre achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienelor/neconcordanelor constatate.

15. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


15.1 - n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului prile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului

15.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului trebuie finalizate n termenul convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii executarii contractului conform clauzei 7.1 din prezentul contract. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau ii) alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin ncalcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 15.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei de prestare asumate se face cu acordul parilor, prin act adiional. Notificarea nu presupune un acord implicit al achizitorului cu privire la decalarea termenelor de prestare a serviciilor. 15.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 16. Ajustarea preului contractului 16.1 - Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
16.2 - Preul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului, fiind considerat ferm exprimat in oferta.

17. Amendamente 17.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 18. Subcontractani 18.1 Orice convenie prin care Prestatorul ncredineaz o parte din realizarea prezentului Contract de servicii ctre un ter, este considerat a fi un contract de subcontractare. 18.2- Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta in totalitate sau in parte serviciile care fac obiectul prezentului contract. 19. Cesiunea 19.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 18

19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 20. Fora major 20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 20.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 20.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor 21.1 - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judecatoreti competente din Romnia. 22. Limba care guverneaz contractul 22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 23. Comunicri
23.1 - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. (2) Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

23.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 24. Legea aplicabil contractului 24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Parile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n trei exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte si unul pentru Biroul Achizitii Publice.
Achizitor, Prestator

19