Sunteți pe pagina 1din 15

-

Formule de calcul:

Tabel:

Formule:

Tabel:

Formule:

Tabel:

Coeficientii de directie sunt termeni ce exprima variatia orientarii pe unitatea de lungime.

Etape de completare : 1) Se completeaza directiile si orientarile 2) Se calculeaza valorile pentru z i 3) Se determina valoarea medie pentru z i 4) Se trec valorile coeficientilor de directie 5) Se calculeaza termenii liberi si se face controlul [ l ] = 0 6) Se calculeaza ponderile pe baza abaterilor standard de compensare in statie

Etape de completare : 1) Se calculeaza ponderile ecuatiilor prin aplicarea regulii I si II Schreiber 2) Se calculeaza termenii liberi ai ecuatiilor reduse 3) Se calculeaza coeficientii necunoscutelor

4.4. Calculul necunoscutelor Etape de calcul : 1) Scrierea matricei coeficientilor A 2) Scrierea vectorului de termeni liberi L 3) Scrierea matricei ponderilor P 4) Calculul matricei sistemului normal N N = AT P A 5) Inversarea matricei N 6) Calculul vectorului necunoscutelor X X = N1 AT P L 7) Calculul vectorului corectiilor ecuatiilor reduse V V = A X + L

Valorile compensate se obtin prin adunarea la valorile provizorii a cresterilor de coordonate rezultate in urma compensarii :

Deoarece in urma compensarii, coordonatele punctelor noi s-au modificat, orientarile si distantele spre acestea si intre acestea trebuie recalculate

Calculele precedente vor fi trecute in tabelul central al compensarii dupa cum urmeaza : 1) Se trec valorile rezultate din compensare pentru cresterile de coordonate 2) Se calculeaza variatia orientarii d 3) Se calculeaza corectia pentru unghiul de orientare a statiei dz 4) Se calculeaza corectiile pentru directiile masurate vij 5) Se calculeaza valorile corectate pentru directii dirij 6) Se calculeaza orientarile pe baza directiilor compensate si a valorii compensate pentru unghiul de orientare a statiei si se compara cu valoarea obtinuta din coordonate

1)

Abaterea standard a unitatii de pondere Abaterea standard a unei masuratori compensate Abaterea standard a necunoscutelor Abaterea standard de determinare a punctelor Abaterea standard medie pe retea

2)

3)

4)

5)