Sunteți pe pagina 1din 19

LA NTREBRI RSPUNSUL CORECT L-AM TRECUT CU ROU 1.

Care din elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata: a. suma estimata; b. data evaluarii; c. proprietarul activului; d. marketing adecvat. 2. Ultima etapa a procesului de evaluare este: a. prezentarea anexelor care au fundamentat calculul valorii; b. stabilirea ipotezelor si conditiilor limitative; c. reconcilierea rezultatelor evaluarii si stabilirea valorii finale; d. aplicarea metodelor de evaluare. 3. Principiul anticiparii arata ca: a) valoarea unei parti a afacerii depinde de cat de mult contribuie aceasta la valoarea intregului; b) valoarea afacerii exprima cat va plati un investitor la data evaluarii; c) valoarea afacerii este suma actualizata a beneficiilor viitoare anticipate generate de afacere; d) valoarea afacerii este suma profiturilor viitoare pe care le genereaza afacerea. 4. Elementele analizate in cadrul diagnosticului comercial sunt: a) piata, calitatea produselor, clientii, furnizorii, promovarea, concurenta, distributia; b) piata, oferta de produse/servicii, clientii, furnizorii, promovarea, concurenta, distributia; c) piata, oferta de produse/servicii, clientii, promovarea, concurenta, distributia; d) oferta de produse/servicii, clientii, furnizorii, promovarea, concurenta. 5. Activele redundante se evalueaza la: a) valoare de lichidare; b) valoare speciala; c) valoare de realizare neta; d) valoare de investitie. 6. Metoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietate si inchiriata pe termen lung unei alte firme este: a) costul de inlocuire net; b) costul de reconstructie net; c) capitalizarea chiriei; d) comparatia de piata. 7. Cea mai utilizata metoda de evaluare a terenului este: a) metoda proportiei; b) metoda extractiei; c) metoda comparatiei de piata; d) metoda valorii reziduale. 8. Calculul unui flux de disponibilitati la dispozitia actionarilor se va corela cu o rata de actualizare calculata: 1

a) pe baza costului mediu ponderat al capitalului; b) fara rata inflatiei; c) pe baza costului capitalului propriu; d) prin metoda de construire in trepte. 9. Valoarea reziduala este: a) valoarea afacerii la sfarsitul perioadei de previziune non-explicite; b) intotdeauna o valoare bazata pe premisa continuitatii exploatarii; c) valoarea afacerii la sfarsitul perioadei de previziune explicite; d) valoare de lichidare a afacerii, la sfarsitul perioadei de previziune non-explicite. 10. Existenta activelor redundante influenteaza valoarea afacerii abordata prin: a) comparatii de piata; b) venituri; c) active; d) toate metodele de mai sus. 11. Reducerea numarului de salariati va afecta: a) valoarea calculata prin actualizarea cash-flow-ului pentru actionari; b) valoarea calculata prin actualizarea cash-flow-ului pentru firma; c) valoarea calculata prin capitalizarea profitului; d) toate valorile mentionate mai sus. 12. La 31.12.N profitul brut reproductibil a fost de 231.745 mii RON, rata de capitalizare a fost stabilita la 13% si rata de crestere continua la 4%. Valoarea firmei este de: a) 3.215.925 mii RON; 2.574.944 mii RON; 3.009.336 mii RON; 2.873.124 mii RON. 13. Primul element care trebuie previzionat in cadrul metodei DCF este: a) investitia necesara; b) modificarea NFR; c) cifra de afaceri; d) cheltuielile cu amortizarea. 14. Un contract cu un furnizor genereaza urmatoarele economii de costuri in viitorii 3 ani de activitate: 750 mii RON in N+1, 780 mii RON in N+2 si 810 mii RON in N+3. Valoarea contractului la o rata de actualizare de 15% va fi de: a) 1.775 mii RON; b) 1.223 mii RON; c) 3.115 mii RON; (750/1+0.15)+((780(1+0.15)2)+ ((810/(1+0.15)3=1775.97 d) 1.557 mii RON 15. Daca rata rentabilitatii fara risc este de 6%, rentabilitatea medie a pietei 11%, iar coeficientul de volatilitate (beta) este 1,512, care e nivelul ratei de actualizare pentru o firma cotata: a) 12,50%; b) 14,63%; c) 14,58%; d) 13,56%

calcul: 6+(11-6)*1.512=13.56
16. Fluxurile financiare pe perioada explicita de previziune (1 an) sunt de 1.000 mil.lei. Afacerea nu va mai continua dupa perioada explicita, iar valoarea neta de realizare a activelor la sfarsitul perioadei explicite este de 800 mil.lei. Rata de actualizare este de 20%. Valoarea afacerii prin metoda DCF va fi: a) 1.800 mil.lei; b) 1.500 mil.lei; 800/1+0.2 +1000=1666.67 c) 700 mil.lei; d) 1.667 mil.lei. 17. Daca rata de capitalizare este de 18%, coeficientul multiplicator al profitului net va fi: a) 55,5; b) 0,555; c) 5,55; e inversul ratei de capializare 1/rata de capitalizare d) 4,45. 18. In abordarea prin comparatie, intreprinderile de substitutie trebuie sa fie: a) asemanatoare si in aceeasi localitate b) similare si relevante c) identice si in aceeasi tara d) cu acelai profit net 19.In abordarea prin comparatie, un principiu fundamental este cel al substitutiei care spune ca: a) un cumparator nu va plati mai mult decat valoarea unui flux de lichiditati similar ca rentabilitate i risc cu fluxul generat de firma evaluata; b) un investitor nu va plati mai mult decat ANC al firmei evaluate; c) un cumparator nu va plati mai mult decat valoarea estimata prin DCF la o rata de 21%; d) n abordarea prin comparatie primordial este principiul contributiei; 20. Rata de capitalizare este mai mica dect rata de actualizare cnd: a) venitul va fi constant ca flux viitor b) venitul va creste cu o rata anuala constanta c) durata de previziune explicita este mare d) cash-flow-ul net pentru actionari este 21. Rata de crestere perpetua (g) a unei forme de venit, in cazul metodei capitalizarii poate fi estimata: a) la orice nivel b) sa fie mai mare dect rata de actualizare c) sa fie fluctuanta anual d) sa fie mai mica sau egala cu cresterea estimata a productiei domeniului si/sau PIB 22. Durata perioadei de previziune a cash-flow-ului trebuie sa fie: a) 5 ani b) 10 ani c) sfarsitul unui ciclu economic d) atingerea unui nivel normal si mentenabil pe termen lung al profitului 3

23.Rata care reflecta relatia dintre venitul anual si valoarea proprietatii se numeste: a) rata de capitalizare b) rata venitului c) rata globala d) rata de actualizare 24. Standardele internaionale de evaluare: a) sunt obligatorii b) reprezint cea mai buna practica c) sunt impuse de autoritatile statului d) reprezinta o moda 25. Valoarea unei proprieti este dat de: a) utilitate b) raritate - atractivitate c) dorin i putere real de cumprare d) toate cele de mai sus simultan 26. Intre obiectivele standardelor de evaluare fac parte: a) sprijinirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clienti b) promovarea intelegerii uniforme (coerentei) prin utilizarea unor definitii standard ale evalurii de piata c) a si b d) niciunul 27. Standardele de evaluare sunt necesare pentru: a) o intelegere uniforma a termenilor si procedurilor de evaluare b) pentru a putea fi verificate rapoartele de evaluare c) pentru a putea fi atestati evaluatorii d) pentru alinierea la cerintele integrarii n U.E. a) b) c) d) Valoarea de piata a unei afaceri : nu poate fi mai mica dect valoarea de lichidare a activelor minus datoriile; nu poate fi mai mare dect valoarea de reamplasare a afacerii; a i b; nu exista asemenea limite precizate n definiia valorii de piata.

28.

29. Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca: a) valoarea nu este o trasatura intrinseca a unei proprietati ci reprezentarea asupra utilitatii sale; b) manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietii; c) valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietii pentru vanzator; d) toate cele de mai sus. 30. Ce reprezinta X i Y in formula de mai jos (formula Du Pont) 4

Profit net/ X = Y/ Venituri x Venituri/ Active x Active/ Cap.propriu a) b) c) d) ambii termeni reprezinta cap.proprii; X = cap.propriu i Y = Profit net; X = venituri i Y = Profit net; X = cap.propriu i Y = Cifra de afaceri.

31.Care din urmatoarele relatii este corecta: a) CF actualizat plus Val.reziduala actualizata = valoare; b) CF capitalizat plus Val.reziduala capitalizata = valoare; c) CF actualizat plus Val.reziduala actualizata minus active redundante = valoare; d) CF actualizat minus Val.reziduala actualizata plus active redundante = valoare;

32.

Rotatia activelor circulante (nr. de rotatii) se calculeaza prin raportul dintre: a) cifra de afaceri / active circulante, b) venituri din exploatare / active circulante, c) cifra de afaceri / stocuri plus creante, d) active circulante / capital propriu. In cazul modelului CAPM, coeficientul se aplica la: a) rata de baza fara risc, b) rata rentabilitatii pe piata bursiera, c) prima de risc pe piata bursiera,

33.

34. Cand impozitarea profitului firmei evaluate este diferita de impozitarea profitului firmelor comparabile, multiplul selectat va fi: a) pret / profit net pe actiune, b) pret / profit brut pe actiune, c) pret / (profit net pe actiune + amortizare pe actiune), d) pret / valoarea contabila a actiunii. 35. Daca procentajul de ajustare a valorii de baza este o diminuare cu 15 %, calculul poate fi simplificat prin multiplicarea cifrei neajustate cu: a) 1,15; b) 0,15; c) 0,85; d) 0,085. 36. Daca evaluarea se face pe baza actualizarii/capitalizarii dividendelor, se poate aplica: a) prima de control, b) discount pentru pachet minoritar, c) ambele, d) nici o corectie.

37. Daca metoda de evaluare a unei firme cotate este comparatia cu cursul recent de tranzactionare a unor pachete minoritare la intreprinderi similare cotate, nu se va aplica: a) prima de control, 5

b) discount pentru lipsa de lichiditate, c) discount pentru pachet minoritar, d) b si c. 38. Experienta profesionala a salariatilor reprezinta: a) un activ necorporal identificabil, apartinand salariatilor; b) un activ necorporal neidentificabil, apartinand firmei; c) proprietate intelectuala pentru firma; d) un activ necorporal neidentificabil, apartinand salariatilor. Existenta unui activ redundant va fi evidentiata in: a) diagnosticul juridic si nu va avea relevanta in DCF, b) diagnosticului tehnic si va avea relevanta in capitalizarea profitului, c) diagnosticul economico-financiar si va avea relevanta in estimarea ratei de actualizare, d) diagnosticului comercial si va avea relevanta in ANC. Scopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita: a) urmarirea evolutiei in timp a echilibrelor si performantelor afacerii, b) compararea cu afaceri similare, c) ajustarea informatiilor financiare istorice, d) toate cele de mai sus. Cele mai uzuale surse de informatii folosite in compararea intreprinderilor sunt: a) pietele organizate de valori mobiliare, b) piata de fuziuni si achizitii, c) tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat, d) toate cele de mai sus. Un nivel al lichiditatii generale (curente) de 5,5 reprezinta: 1.5 5.5 nu exista a) o situatie favorabila a rentabilitatii si a performantelor afacerii, b) un nivel asigurator prin prisma finantatorilor pe termen scurt, c) o gestiune proasta a activelor curente prin prisma actionarilor, d) b si c. Fondul de rulment propriu se calculeaza: a) active totale active circulante, b) active totale datorii totale, c) capital propriu active imobilizate, d) capital propriu active circulante. Existenta unor drepturi de proprietate intelectuala este stabilita in cadrul: a) diagnosticului juridic si are incidenta asupra ANC, b) diagnosticului resurselor umane si are incidenta asupra ANC, c) diagnosticului tehnic si are incidenta asupra DCF, d) diagnosticului comercial si are incidenta in abordarea prin comparatie directa. Rata solvabilitatii generale exprima raportul dintre: a) active totale / datorii curente, b) active totale / datorii totale, 6

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

c) active imobilizate / datorii curente, d) active totale / datorii bancare. 46. Carui tip de valoare ii corespunde o perioada de comercializare limitata: a) valoarea de impozitare, b) valoarea de lichidare, c) valoarea subiectiva, d) valoarea speciala. Rata de finantare a stocurilor este: a) fond de rulment / stocuri, b) stocuri/ fond de rulment net, c) capital social / stocuri, d) datorii curente / stocuri. In abordarea prin comparatie, intreprinderile comparabile trebuie sa fie: e) asemanatoare si din aceeasi localitate, f) similare si relevante, g) identice si din aceeasi tara, d) cu acelai profit net. In evaluarea unei afaceri, evaluatorul trebuie sa-si foloseasca judecata pentru: a) alegerea celor mai adecvate metode de evaluare, b) utilizarea unor ipoteze credibile, c) asigurarea coerentei intre indicatorii utilizati, d) toate cele de mai sus.

47.

48.

49.

50.Existenta unui credit pe termen lung va fi evidentiata de: a) diagnosticul juridic si diagnosticul tehnic si are incidenta asupra DCF, b) diagnosticul juridic si diagnosticul resurselor umane si are incidenta asupra DCF, c) diagnosticul juridic si diagnosticul economico-financiar si are incidenta asupra DCF, d) diagnosticul juridic si diagnosticul economico-financiar si are incidenta asupra ANC. Corect d sau c. Si (c) ar fi corect pentru ca influenteaza fluxurile din finantare prin rambursare 51. Fondul de rulment permanent este: a) active imobilizate capital permanent, b) active totale active imobilizate, c) capital permanent active imobilizate, d) capital social active necorporale. 52. Clientela este un activ necorporal: a) neidentificabil al afacerii, b) neidentificabil al persoanei, c) identificabil al afacerii, d) nici un raspuns corect. Nu este o eroare in evaluarea unei afaceri: a) omisiunea datei evaluarii, b) omisiunea declaratiei privind conditiile limitative, 7

53.

c) omisiunea opiniei evaluatorului, d) omisiunea metodei capitalizarii profitului. 54. Principiul de baza de evaluare al abordarii bazate pe venit este: a) oferta si cererea, b) substitutia, c) anticiparea, d) schimbarii.

55. Daca prima de control este de 35 %, valoarea estimata pentru un pachet minoritar se ajusteaza cu: a) 0,65; b) 0,75; c) 1,35; d) 1,25. 56. prin: Daca exista informatii suficiente si credibile, valoarea unui pachet minoritar se calculeaza a) b) c) d) 57. metoda capitalizarii dividendelor, DCF, ANC, metoda capitalizarii profitului net.

Existenta unor litigii in calitate de parat va fi evidentiata in: a) diagnosticul juridic si va avea impact asupra valorii reziduale, b) diagnosticul comercial si va avea impact asupra DCF, c) diagnosticul juridic si va avea impact asupra ANC, d) diagnosticul economico-financiar si va avea impact asupra valorii reziduale. Modelul CAPM este utilizat pentru determinarea ratei sperate a rentabilitatii pentru: a) capitalul propriu, b) capitalul imprumutat, c) capitalul permanent, d) companiilor care au un coeficient =1. Scopul analizei financiare in raportul de evaluare este: a) sa analizeze rezultatele financiare ale firmei, b) sa calculeze indicatorii de echilibru financiar, c) sa permita ajustarea informatiilor financiare istorice, d) toate cele de mai sus. In metoda capitalizarii profitului net, valoarea rezultata este pe baza: a) de control, b) minoritara, c) fie de control, fie minoritara, d) nici o varianta. Aplicarea unui sistem de asigurare a calitatii se va reflecta in: a) diminuarea cheltuielilor de promovare, 8

58.

59.

60.

61.

b) reducerea indatorarii firmei, c) cresterea cifrei de afaceri si a indicatorilor de eficienta, d) nu au influenta asupra performantelor si judecatii valorii. 62. O rata a lichiditatii generale (curente) de 1,6 semnifica: a) intreprinderea are disponibilitati de 1,6 ori mai mari comparativ cu datoriile curente, b) intreprinderea are active curente de 1,6 lei la 1 leu datorii curente, c) intreprinderea are o situatie satisfacatoare a rentabilitatii, d) intreprinderea are datorii curente de 1,6 ori mai mari comparativ cu activele curente. Rata autonomiei financiare este: a) capital permanent / capital propriu, b) capital propriu / capital permanent, c) capital propriu / capital social, d) capital propriu / capital imprumutat. Care din urmatoarele baze de evaluare include sintagma anumit cumparator/vanzator: a) valoarea de piata, b) valoarea de investitie, c) valoarea de lichidare, d) valoarea de asigurare. Pragul de rentabilitate este: a) (cheltuieli fixe + cheltuieli variabile) / cheltuieli de exploatare, b) cheltuieli fixe / (cheltuieli variabile + cheltuieli constante), c) cheltuieli fixe totale / (pret unitar cost variabil unitar), d) cheltuieli variabile totale / [1 (cheltuieli fixe totale + cheltuieli variabile totale)]. Rotatia activului total (nr. de rotatii) este: a) active totale / cifra de afaceri, b) cifra de afaceri / active totale, c) active totale / capital propriu, d) active totale / capital permanent. Analiza si separarea activelor redundante se realizeaza in cadrul: a) diagnosticului juridic, b) diagnosticului tehnic, c) diagnosticului economico-financiar, d) aplicarii metodei ANC. Ce reprezinta X i Y in formula de mai jos: X / Capital propriu = Profit net / Y x Cifra de afaceri / Capital propriu a) X = cifra de afaceri si Y = Profit net, b) X = profit net si Y = cifra de afaceri, c) ambii termeni reprezinta cifra de afaceri, d) X = lichiditatea generala si Y = rentabilitatea financiara. Abordarea prin comparatie foloseste ratele: a) pret / cifra de afacere, pret / profit, pret / datorii, 9

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

b) pret / profit, pret / activ net, pret / imobilizari necorporale, c) pret / cifra de afacere, pret / profit net, pret / profit brut, d) pret / cifra de afacere, datorii / capital social. 70. a) b) c) d) 71. a) b) c) d) 72. a) b) c) d) 73. a) b) c) d) 74. a) b) c) d) 75. a) b) c) d) Abordarea evaluarii prin capitalizarea venitului se bazeaza pe principiul: raritatii, anticiparii, contributiei, nici un raspuns nu este corect. Alegerea metodelor de evaluare se face: conform caietului de sarcini, in functie de scopul evaluarii, conform indicatiilor proprietarului, in functie de conjunctura economica. Proprietatea imobiliara include: proprietatea intelectuala, terenul, constructiile si echipamentele atasate, toate drepturile, interesele si beneficiile ce au legatura cu stapanirea proprietatii, creantele pe termen lung. Principiul anticiparii arata ca: valoarea se bazeaza pe anticiparea modificarilor legislative favorabile investitorilor, valoarea se bazeaza pe perceptiile participantilor pe piata asupra beneficiilor viitoare ale proprietatii, valoarea se bazeaza pe raportul cerere-oferta, anticipand ca pretul unui bun variaza direct proportional cu cererea si invers proportional cu oferta, a si b. Prima etapa in procesul de evaluare este: diagnosticul pentru evaluare, prezentarea firmei evaluate si a consultantului, definirea bazelor si a limitelor evaluarii, sintetizarea rezultatului evaluarii. Activele redundante se evalueaza la: valoarea de piata, valoarea de casare, valoarea de lichidare, valoarea de realizare neta.

76. Metoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi, si care este inchiriata pe termen lung este: a) costul de inlocuire net, b) devizul de cheltuieli actualizat, c) capitalizarea chiriei, d) valoarea de vanzare fortata. 77. Costul de inlocuire a unui bun reprezinta: Atentie> nu este vorba de cost de inlocuire net 10

a) b) c) d)

costul de reproductie minus depreciere, Asta reprezinta cost de reconstructie net costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau, costul componentelor inlocuite prin reparatie, costul unui substituit modernizat, cu aceeasi utilitate.

78. In cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale epuizabile in 6 ani, valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin: a) capitalizarea profitului net, b) capitalizarea cash flow-ului net, c) activului net de lichidare, d) activul net corectat. 79. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin capitalizarea profitului: a) profitul net, b) rata de capitalizare, c) rata de crestere, d) rata de actualizare. 80. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = 6 %, coeficientul beta = 1,1, prima de piata = 10 %: a) 17,0 %, b) 16,6 %, c) 17,4 %, d) nici un raspuns corect. 81. a) b) c) d) Termenul de activ redundant se refera la: active care nu sunt necesare, active in surplus, active subutilizate, a si b.

82. Daca dividendul anual sperat pe actiune este 15.000 lei, iar cursul actiunii este 105.000 lei, costul capitalului propriu va fi: a) 10 %, b) 14,3 %, c) 12 %, d) nu se poate calcula. 83. a) b) c) d) 84. Metoda economiei de costuri, in evaluarea activelor necorporale, face parte din: abordarea pe baza de costuri, abordarea pe baza de venit, abordarea pe baza comparatiei de piata, nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda ANC.

Deprecierea unui bun este: a) pierderea de valoare ca rezultat al vechimii, b) pierderea de valoare datorita neadecvarii functionale, c) pierderea de valoare datorita demodarii si utilizarii, 11

d) toate cele de mai sus. 85. O masina de rectificat este utilizata 5-6 zile lunar pentru finisaje speciale ale anumitor produse realizate de o firma industriala operationala. Acest activ: a) este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea de lichidare, b) este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea neta de realizare pe piata, c) este un activ in exploatarii si se va evalua la valoarea de utilizare, d) nici un raspuns corect. Este utilizat cu functii speciale 86. Care dintre elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata: a) suma estimata, b) tranzactie libera, c) proprietarul activului, d) marketing adecvat. 87. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = 7 %; coeficientul beta = 1,2; rentabilitatea medie a pietei = 10 %: a) 11,4 %, b) 10,6 %, c) 16,6 %, d) 17,0 %. 88. e) f) g) h) 89. a) b) c) d) 90. a) b) c) d) 91. a) b) c) d) 92. Principiul de baza de evaluare al abordarii bazate pe venit este: oferta si cererea, substitutia, anticiparea, toate. Folosirea unei metode depinde de: problema concreta de evaluare, discretia evaluatorului, discretia clientului, nici una din cele de mai sus. Metoda actualizarii fluxurilor de disponibilitati face parte din: abordarea pe baza de venit, abordarea prin comparatia vanzarilor, abordarea prin capitalizarea venitului, abordarea pe baza de active. Care din urmatoarele elemente nu este cuprins in definitia valorii de piata: vanzator hotarat si cumparator hotarat, tranzactie libera, la data evaluarii, o parte a actionat prudent si fara constrangeri.

Termenul de activ redundant se refera la: a) active subutilizate, b) active supradimensionate, 12

c) active neutilizate, d) active supraevaluate in contabilitate. 93. a) b) c) d) La ce valoare se estimeaza productia in curs de executie: costul de productie, valoarea de piata, valoarea de realizare neta, pretul estimat de vanzare al produselor finite minus costurile estimate de finalizare a productiei.

94. Daca dividendul anual sperat pe actiune este 22.000 lei, cursul actiunii este 150.000 lei iar cresterea sperata de 7 %, costul capitalului propriu va fi: a) 20,0 %, b) 17,4 %, c) 21,67 %, d) 19,54 %. 95. a) b) c) d) Costul de reconstructie a unui bun reprezinta: costul reparatiilor capitale, costul reparatiilor curente si capitale, costul de reproductie al unui substituit identic, costul de reproductie al unui substituit asemanator.

96. In conditiile continuarii normale a activitatii la infinit, valoarea reziduala se va calcula pe urmatoarea baza: a) patrimoniala (activ net corectat si activ net de lichidare), b) capitalizarea cash flow-ului net sau a profitului net, c) valoarea mai mare rezultata din a) si b), d) nici unul din cele de mai sus. 97. d) e) f) g) In cazul modelului CAPM, coeficientul se aplica la: rata de baza fara risc, rata rentabilitatii pe piata bursiera, prima de risc pe piata bursiera, rata medie a rentabilitatii unui domeniu.

98. Urmatoarele forme de venit pot fi utilizate in evaluarea afacerii prin metoda capitalizarii venitului: a) PN, CF net, CF brut, Rez. Exploatarii, b) doar PN, c) PN si CF net, d) Pn, CF net si dividende. 99. In evaluarea unei afaceri (ultimul an de previziune explicita = n), valoarea reziduala se determina pe baza formulei: a) (Pn+1 x 1/c) g, b) (Pn+1 - g)/ c, c) (CFn+1 x 1/c) g, d) nici un raspuns corect. 13

100. e) f) g) d)

Avantajul amplasamentului este un activ necorporal: neidentificabil al afacerii, neidentificabil al persoanei, identificabil al afacerii, nici un raspuns corect.

101. Principiul anticiparii arata ca valoarea se bazeaza pe : a) perceptiile evaluatorului asupra profiturilor viitoare ale afacerii, b) anticiparea de catre evaluator a modificarilor economice favorabile investitorilor, c) raportul cerere-oferta, evaluatorul anticipand ca pretul variaza direct proportional cu cererea, d) nici un raspuns nu este corect. Perceptiile actorilor de pe piata asupra profiturilor a 102. In cadrul unei afaceri exista o proprietate imobiliara construita fara proiect si fara autorizatie de constructie. Aceasta este o proprietate in afara exploatarii pentru care exista piata de vanzare. Evaluatorul va evalua acest activ la: a) valoarea de utilizare, b) valoarea de realizare pe piata minus cheltuielile de vanzare, c) valoarea de realizare pe piata minus cheltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei minus cheltuielile de vanzare, d) nici un raspuns corect. Ar fi (c) dar daca nu e construita legal poate sa o vanda din punct de vedere juridic? 103. Ultima etapa in procesul de evaluare este: a) analiza SWOT, b) corectiile asupra valorii, c) reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale, d) prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea finala. 104. O durata de recuperare a creantelor de 70 zile fata de media ramurii de 25 zile: a) apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului CA/Creante si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii, b) apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului Creante x 360/CA si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii, ? c) apare in diagnosticul resurselor umane prin calculul indicatorilor de conflictualitate si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii, d) nu este o informatie relevanta pentru evaluarea afacerii. 105. a) b) c) d) 106. d) e) f) g) Scopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita: urmarirea evolutiei in timp a echilibrelor si a performantelor afacerii, compararea cu afaceri similare, ajustarea informatiilor financiare istorice, toate cele de mai sus. Carui tip de valoare ii corespunde o perioada de comercializare limitata: valoarea de impozitare, valoarea de lichidare, valoarea subiectiva, valoarea speciala. 14

107. a) b) c) d)

Valoarea unei intreprinderi este data de : utilitate, raritate, dorinta si putere de cumparare, toate cele de mai sus.

108. Principiul contributiei arata ca: a) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea intregului sau, in conditiile in care nu ar exista, cat de mult ar reduce valoarea intregului, b) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de ponderea costurilor de inlocuire nete in totalul costului intregului, c) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de ponderea valorii de lichidare in total valoare de lichidare a intregului, d) nu este un principiu utilizat in evaluarea intreprinderii. 109. a) b) c) d) 110. d) e) f) g) 111. a) b) c) d) Ultima etapa in procesul de evaluare este: prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea, prezentarea copiilor dupa situatiile financiare, autorizatiile de functionare etc., reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale, declaratia privind conditiile limitative si certificarea competentei evaluatorului. Costul de inlocuire a unui bun reprezinta: costul de reproductie minus depreciere, costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau, costul unui substituit modernizat, cu aceeasi utilitate, costul componentelor inlocuite prin reparatie. Analiza calitatii produselor si serviciilor se urmareste in: diagnosticul juridic, diagnosticul comercial, diagnosticul operational, nu prezinta interes in evaluarea intreprinderii.

112. Daca dividendul anual sperat pe actiune este 18.000 lei, iar cursul actiunii este 126.000 lei, costul capitalului propriu va fi: d) 10 %, e) 14,3 %, f) 12 %, g) nu se poate calcula. 113. Metoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi si care este inchiriata pe termen lung este: e) costul de inlocuire net, f) capitalizarea chiriei, g) devizul de cheltuieli actualizat, h) valoarea de piata fortata. 114. Metodele de evaluare a intreprinderilor sunt: a) comparatie, bazate pe active, bazate pe venit, 15

b) bazate pe active, cash flow, contabile, c) bazate pe active, cash flow, comparatie, d) comparatie, lichidare, bazate pe venit. 115. a) b) c) d) Care din urmatoarele elemente nu reprezinta proprietati intelectuale: marca, know-how-ul, reputatia proprietarului, nici un raspuns corect.

116. Daca o firma are un credit pe termen lung la data evaluarii (31.XII.N), credit contractat la 30.XI.N in conditiile pietei, in evaluarea afacerii: a) vom face o corectie asupra datoriilor, b) fiind inregistrat in afara bilantului va genera o corectie pozitiva asupra datoriilor purtatoare de dobanzi, c) influenteaza cash flow-ul investitional, d) influenteaza cash flow-ul din finantare. 117. Calculul unui activ necorporal pe baza formulei: VAN = Redeventa medie anuala x Coef. corespunzator unei rate i si unei perioade n: a) reprezinta o tehnica bazata pe capitalizarea venitului, b) reprezinta o tehnica bazata pe actualizarea venitului, c) reprezinta o tehnica bazata pe metoda comparatiei directe, d) este o formula incorecta. 118. a) b) c) d) In cazul intreprinderilor in dificultate si neredresabile, metoda de evaluare adecvata este: metoda actualizarii fluxurilor de disponibilitati, metoda activului net de lichidare, metoda capitalizarii profitului, nici una din cele de mai sus.

119. In conditiile continuarii normale a activitatii la infinit, valoarea reziduala se va calcula pe urmatoarea baza: e) patrimoniala (activ net corectat si activ net de lichidare), f) capitalizarea cash flow-ului net sau a profitului net, g) valoarea mai mare rezultata din a) si b), h) nici unul din cele de mai sus. 120. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin metoda DCF: a) rata de actualizare si cash flow-ul, b) rata de capitalizare, c) rata de crestere dupa perioada de crestere explicita, d) costul de inlocuire net al activelor. 121. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = 6 %; coeficientul beta = 1,4; rentabilitatea medie a pietei = 10 %: e) 11,4 %, f) 10,6 %, 16

g) 11,6 %, d) 17,0 %. 122. O masina de rectificat este utilizata 5-6 zile lunar pentru finisaje speciale ale anumitor produse realizate de o firma industriala operationala. Acest activ: e) este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea de lichidare, f) este un activ in exploatarii si se va evalua la valoarea de utilizare, g) este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea neta de realizare pe piata, h) nici un raspuns corect. 123. a) b) c) d) 124. a) b) c) d) Tipul de valoare pentru un anumit investitor este: valoarea de piata, valoarea de impozitare, valoarea de asigurare, valoarea de investitie. Valoarea de piata, prin definitie, este: intotdeauna pretul cel mai mare, intotdeauna pretul cel mai mic, pretul cel mai probabil, costul plus profitul.

125. Principiul contributiei arata ca: a) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de ponderea costurilor de reconstructie in total cost al intregului, b) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de ponderea valorii activelor redundante in activul net corectat, c) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea intregului sau, in conditiile in care nu ar exista, cat de mult ar reduce valoarea intregului, d) valoarea unei parti a unei afaceri/proprietati depinde de ponderea valorii activelor redundante in activul net corectat si in Discounted cash flow. 126. a) b) c) d) 127. a) b) c) d) Metodele uzuale in abordarea pe baza de active sunt: activul net corectat si activul net de lichidare, activul net corectat, activul net contabil si activul net de lichidare, activul net corectat si activul net contabil, activul net contabil, activul net corectat, valoarea substantiala bruta si valoarea substantiala neta. Analiza capacitatii de productie si a gradului de utilizare a acesteia se realizeaza in: diagnosticul juridic, diagnosticul operational, diagnosticul resurselor umane, cadrul corectiilor din metoda ANC.

128. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc = 5 %, coeficientul beta = 1,1, prima de piata = 10 %: a) 17,0 %, b) 16,0 %, 17

c) 17,4 %, d) nici un raspuns corect. 129. Cea mai adecvata metoda de evaluare a unui hectar de teren intravilan destinat constructiilor de locuinte individuale este metoda: a) extractiei, b) capitalizarii rentei, c) parcelarii, d) reziduala. 130. Costul de reconstructie al unui bun reprezinta: a) costul reparatiilor capitale, b) costul reparatiilor curente si capitale, c) costul de reproductie al unui substituit asemanator, d) costul de reproductie al unui substituit identic. 131. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin capitalizarea profitului: a) profitul net, b) rata de capitalizare, c) rata de actualizare, d) rata de crestere. 132. Proprietatea imobiliara este un concept: a) tehnic, b) non-fizic, c) fizic, d) influentat de pozitia evaluatorului. 133. In cadrul unei afaceri exista o proprietate imobiliara construita fara autorizatie de constructie. Aceasta este o proprietate in afara exploatarii pentru care exista piata de vanzare. Evaluatorul va evalua acest activ la: a) valoarea de realizare pe piata minus cheltuielile de vanzare, b) valoarea de realizare pe piata minus cheltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei minus cheltuielile de vanzare, c) valoarea de utilizare, d) nici un raspuns corect. Ar fi (b) dar daca nu e construita legal poate sa o vanda din punct de vedere juridic? 134. a) b) c) d) Ce informatii sunt utilizate pentru previziunea veniturilor: informatii asupra veniturilor raportate de firma, informatii macroeconomice care au impact asupra cresterii veniturilor, informatii furnizate de firmele concurente referitoare la intentiile lor, toate cele trei categorii de informatii.

135. Pentru o intreprindere care recurge la finantarea prin credite, costul capitalului imprumutat (costul creditului) este: 18

a) b) c) d)

rata dobanzii x (1- cota impozitului pe profit), rata dobanzii la creditele primite, costul capitalului propriu, rata dobanzii fara risc.

136. Metoda economiei de costuri, in evaluarea activelor necorporale, face parte din: a) abordarea pe baza de costuri, b) abordarea pe baza de venit, c) abordarea pe baza comparatiei de piata, d) nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda ANC. 137. In cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale epuizabile in 4 ani, valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin: a) capitalizarea profitului net, b) capitalizarea cash flow-ului net, c) activului net de lichidare, d) activul net corectat. 138. O durata de achitare a furnizorilor de 90 zile fata de media ramurii de 40 zile: a) apare in diagnosticul financiar in analiza pe baza punctului critic si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii, b) apare in diagnosticul financiar prin calculul ratei de eficienta a cheltuielilor si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii, c) apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului Furnizori x 360/CA si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii, d) apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului CA/Furnizori si este confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii. 139. Profitul net anual reproductibil al unei firme este de 100 mil. lei, rata de capitalizare este 20% iar rata de crestere constanta este de 2%.Valoarea afacerii prin metoda capitalizarii profitului va fi: a)500,0 mil. lei, b) 454,5 mil. lei, c) 555,6 mil. lei, d) 599,9 mil. lei. 140. Daca dividendul anual sperat pe actiune este 22.000 lei, cursul actiunii este 150.000 lei iar cresterea sperata de 7 %, costul capitalului propriu va fi: b) 20,0 %, c) 21,67 %, d) 17,4 %, e) 19,54 %.

19

S-ar putea să vă placă și