Sunteți pe pagina 1din 30
Contabilitatea activelor nemateriale
Contabilitatea activelor
nemateriale

Contabilitatea activelor

nemateriale Caracteristica, clasificarea, constatarea 1. (recunoasterea) şi evaluarea activelor nemateriale 2. 3.
nemateriale
Caracteristica, clasificarea, constatarea
1.
(recunoasterea) şi evaluarea activelor
nemateriale
2.
3.
Contabilitatea amortizării activelor
nemateriale
4.
Contabilitatea intrării activelor nemateriale Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale.
Contabilitatea intrării activelor nemateriale
Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale.

Bibliografia:

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293-XIII din 23.11.1994;  Legea privind
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293-XIII din 23.11.1994;
Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr. 451-XV din 30.07.2001;
Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. XV din 18.04.2002;
Legea privind mărcile şi denumirea de origine a produselor nr. 588 XIII din 22.09.1995;
Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin hotărârea
Guvernului RM nr. 783 din 30.06.2003;
 Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului, aprobat prin
hotărârea Guvernului RM nr. 852 din 16.08.2001;
 Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin hotărârea Guvernului RM nr. 338 din
21.03.2003;
 SNC 3 Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii, aprobat prin ordinul MF al RM nr.
174 din 25.12.1997;
 SNC 13 Contabilitatea activelor nemateriale, aprobat prin ordinul MF al RM nr.16 din 29.01.1999;
 SNC 18 Venitul, aprobat prin ordinul MF al RM nr. 174 din 25.12.1997;
 Comentariile privind aplicarea SNC 13 Contabilitatea activelor nemateriale, aprobat prin ordinul MF
al RM nr.109 din 28.11.2001;
 Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul MF al RM nr.27 din
28.04.2004;
 Contabilitatea financiară, ediţia II, ACAP, Chişinău 2003;
 Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor SNC şi Codului Fiscal, A. Nederiţa,
Chişinău 2007;
 Bucur V., Contabilitatea activelor nemateriale, Cartier, 2002;
 Grigoroi L., Ţurcanu L., Contabilitatea întreprinderii, teste şi probleme , Cartier 2007, Chişinău
 Principiile de bază ale contabilităţii, ediţia a V, Editura Arc, colectiv de autori, Chişinău 2000;
 Contabilitatea intreprinderii, colectiv de autori, Coordonator Grigoroi Lilia,
Cartier, 2012
Definiţia activelor nemateriale Active nemateriale - active nepecuniare care nu îmbracă formă materială,
Definiţia activelor nemateriale
Active nemateriale - active
nepecuniare care nu îmbracă
formă
materială, controlate de întreprindere şi
utilizate mai mult de un an în activitatea
de producţie, comercială şi alte
activităţi,
precum şi în scopuri administrative sau
destinate predării în folosinţa (chiriei)
persoanelor juridice şi fizice.
Componenţa activelor nemateriale
Componenţa activelor nemateriale

Licenţele

Brevete

Francizele

Cheltuielile de organizare

Goodwill (fondul comercial)

Emblemele

comerciale şi

mărcile de

deservire

Componenţa

activelor

nemateriale

Know-how-

urile

Copyright

Componenţa activelor nemateriale Know-how- urile Copyright Drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung
Componenţa activelor nemateriale Know-how- urile Copyright Drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung

Drepturile de utilizare

a activelor materiale pe

termen lung

Desenele şi

mostrele

industriale

Programele

informatice

Drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung Desenele şi mostrele industriale Programele informatice
Drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung Desenele şi mostrele industriale Programele informatice
Drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung Desenele şi mostrele industriale Programele informatice

Constatarea activelor nemateriale

Activul nematerial se constată ca activ (se contabilizează) în cazul în care:

poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate

poate

poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
poate
ca activ (se contabilizează) în cazul în care: poate a) există o certitudine întemeiată că întreprinderea

a) există o certitudine întemeiată că întreprinderea va obţine avantaj economic (profit) ca

b) valoarea activului

fi estimată

cu un grad înalt

economic (profit) ca b) valoarea activului fi estimată cu un grad înalt de certitudine. urmare a
economic (profit) ca b) valoarea activului fi estimată cu un grad înalt de certitudine. urmare a

de certitudine.

urmare a utilizării activului;

Evaluarea iniţială a activelor nemateriale

Evaluarea iniţială a activelor nemateriale cumpărării - cu valoarea de cumpărare plus impozitele, taxele

cumpărării - cu valoarea de cumpărare plus impozitele, taxele nerecuperabile prevăzute de

legislaţie, cheltuielile directe privind dobândirea drepturilor patrimoniale la activele

nemateriale

şi

pregătirea acestora pentru utilizare conform destinaţiei, protecţia juridică a activelor în vigoare,

achitarea serviciilor de evaluare a activelor nemateriale procurate. Rabaturile comerciale şi

scontul (înlesnirile) în acest caz se scad din valoarea de cumpărare a activului;

pot

pot

creării de întreprinderea însăşi - cu costul efectiv care cuprinde

materialelor

consumate,

consumurile

privind retribuirea

valoarea

muncii,

contribuţiile

pentru asigurările sociale, consumurile indirecte de producţie care ţin direct de

crearea şi pregătirea activelor nemateriale spre utilizare (invenţiilor, modelelor utile,

modelelor şi desenelor industriale, altor feluri ale activităţii de

invenţii şi de autor,

soluţiilor tehnice, elaborărilor de tehnologii noi etc. ), precum şi sumele cheltuielilor de împrumut la capitalizarea acestora (S.N.C. 23 "Cheltuieli privind împrumuturile");

primirii sub formă de subvenţii de stat şi cu titlu gratuit cu valoarea venală a acestora.

Dacă nu există valoarea de piaţă reală confirmată, valoarea de intrare a activelor nemateriale este determinată de o expertiză independentă sau la valoarea de bilanţ, sau în baza documentelor de primire-predare cu suplimentarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea acestora spre utilizare. În

categoria activelor nemateriale procurate sub formă de subvenţii de stat

transmise întreprinderii de guvern privind

fi incluse drepturile

utilizarea aeroportului, radiodifuziunii şi televiziunii,

licenţele de import, cotele şi drepturile de acces la alte resurse limitate legislativ;

Activele nemateriale constatate se evaluează la valoarea de intrare care este egală în cazul:

legislativ; Activele nemateriale constatate se evaluează la valoarea de intrare care este egală în cazul:
legislativ; Activele nemateriale constatate se evaluează la valoarea de intrare care este egală în cazul:
legislativ; Activele nemateriale constatate se evaluează la valoarea de intrare care este egală în cazul:

Evaluarea iniţială a activelor nemateriale

Evaluarea iniţială a activelor nemateriale Activele nemateriale constatate se evaluează la valoarea de intrare care

Activele nemateriale constatate se evaluează la valoarea de intrare care este egală în cazul:

la valoarea de intrare care este egală în cazul: primirii pe calea schimbului - cu valoarea
la valoarea de intrare care este egală în cazul: primirii pe calea schimbului - cu valoarea
la valoarea de intrare care este egală în cazul: primirii pe calea schimbului - cu valoarea
la valoarea de intrare care este egală în cazul: primirii pe calea schimbului - cu valoarea

primirii pe calea schimbului - cu valoarea coordonată de părţile independente şi determinată în succesiunea stabilită:

- la valoarea venală a activului primit în schimb sau a activului predat pentru schimb

corectată cu suma mijloacelor băneşti plătite (primite); - la valoarea de bilanţ a activelor nemateriale supuse schimbului, dacă nu există valoarea de piaţă reală confirmată;

nu există valoarea de piaţă reală confirmată ; arendării pe termen lung - cu valoarea negociată
nu există valoarea de piaţă reală confirmată ; arendării pe termen lung - cu valoarea negociată

arendării pe termen lung - cu valoarea negociată între arendator şi arendaş.

apariţiei din fuziunea întreprinderilor -

venală a acestora, determinată în

C. 22 "Asocierea întreprinderilor".

cu valoarea

- venală a acestora, determinată în C. 22 "Asocierea întreprinderilor". cu valoarea cu S. N. conformitate
- venală a acestora, determinată în C. 22 "Asocierea întreprinderilor". cu valoarea cu S. N. conformitate

cu

S.

N.

conformitate

evaluează initial la valoarea de intrare
evaluează initial la valoarea de intrare

Concluzie: Activele nemateriale constatate se

Valoarea de intrare - suma mijloacelor băneşti

de sau crearea
de
sau crearea

achitate sau valoarea venală a altei forme

compensare, acordate la achiziţionarea activelor nemateriale.

acordate la achiziţionarea activelor nemateriale.  Valoarea venală (valoarea cu preţ curent) - suma cu

Valoarea venală (valoarea cu preţ curent) - suma cu

care un activ poate fi schimbat în procesul operaţiunii

comerciale între părţile independente (participanţii

afacerii).

In valoarea de intrare nu se include TVA, rabaturile

acordate de vânzători

Exemplul 1 (evaluare inițiala) Întreprinderea a procurat contra 96000 lei, inclusive TVA, dreptul de folosire
Exemplul 1 (evaluare inițiala)
Întreprinderea a procurat contra 96000 lei, inclusive TVA, dreptul de
folosire a unui desen industrial pe un termen de 5 ani. La achitarea în curs de 15
zile vânzătorul acordă întreprinderii un rabat în mărime de 5% din valoarea de
procurare (în acest caz rabatul va fi acceptat). Dacă, însă, întreprinderea nu se va
achita în curs de 15 zile, rabatul nu va fi acceptat. Cheltuielile pentru achitarea taxei
stabilite au constituit 1500 lei, a serviciilor de consulting - 800 lei, iar a serviciilor
de evaluare a desenului industrial - 1200 lei. Cheltuielile
aferente
pregătirii
desenului industrial
pentru utilizarea după destinaţie sunt egale
cu 1986 lei. Să
presupunem că cumpărătorul s-a achitat în curs de 15 zile.
Ţinând cont de cele sus-menţionate, valoarea de intrare (în lei) a activului
nematerial procurat se formează din:
- valoarea de procurare (fără TVA)
- 80000
- rabatul acceptat (se scade)
-
(4000)
- plata taxei stabilite
- 1500
- plata serviciilor de consulting
-
800
- cheltuielile aferente evaluării desenului industrial
- 1200
- cheltuielile aferente pregătirii activului pentru utilizare - 1986
Total
- 81 486

Exemplul 2 (evaluare inițiala)

Exemplul 2 (evaluare inițiala) La crearea capitalului statutar al întreprinderii „Victoria - M” S.A., unul din

La crearea capitalului statutar al întreprinderii „Victoria - M” S.A., unul din fondatori a depus în contul achitării cotei sale părţi la capitalul întreprinderii, dreptul de utilizare a unei

la capitalul întreprinderii, dreptul de utilizare a unei clădiri pe un termen de 5 ani. Valoarea

clădiri pe un termen de 5 ani. Valoarea de bilanţ a imobilului constituie 850000 lei, valoarea dreptului de utilizare – 170000 lei. Pentru a face posibilă utilizarea clădirii, au fost efectuate următoarele cheltuieli:

 materiale consumabile – 2000 lei;  salariul calculat muncitorilor – 5000 lei;  serviciile
 materiale consumabile – 2000 lei;
 salariul calculat muncitorilor – 5000 lei;
 serviciile secţiilor auxiliare – 900 lei.
Valoarea de intrare a activului nematerial =
170000+2000+5000+1325+900=179225 lei.

Evaluarea precedată de constatarea iniţială

(evaluarea ulterioară)
(evaluarea ulterioară)
Metoda recomanda tă de SNC După constatarea iniţială activul nematerial se contabilizează la 13 valoarea
Metoda
recomanda
tă de SNC
După constatarea
iniţială activul
nematerial se
contabilizează la
13
valoarea de intrare
diminuată cu suma
amortizării acumulate.
După constatarea iniţială întreprinderea
contabilizează activul nematerial la valoarea
reevaluată a acestuia, calculată în baza valorii
venale diminuată cu suma amortizării acumulate,
dacă o asemenea valoare poate
cu certitudine.
fi
determinată
Rezultatele reevaluării activului nematerial după
constatarea acestuia se reflectă în modul
următor:a) suma ecartului de reevaluare a
valorii de bilanţ se trece la majorarea capitalului
propriu în postul "Diferenţe din reevaluarea
activelor pe termen lung";b) suma reducerii
valorii de bilanţ se trece la micşorarea
capitalului propriu şi se reflectă în acelaşi post
"Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen
lung".

Metoda

alternativă

admisibilă

Contabilitatea activelor nemateriale

În Planul de conturi, pentru evidenţa activelor nemateriale este folosit contul 111 „Active nemateriale. În debitul

la sfârşitul a intrărilor de „Contabilitatea
la sfârşitul
a intrărilor de
„Contabilitatea

acestui cont valoarea activelor nemateriale intrate, iar în

creditul contului – valoarea de bilanţ a activelor nemateriale ieşite şi casarea amortizării calculate la ieşirea activelor nemateriale. Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea

Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea de intrare sau reevaluată a activelor nemateriale perioadei

de intrare sau reevaluată a activelor nemateriale

perioadei de gestiune. Modul de reflectare în evidenţa contabilă active nemateriale este prevăzut de S.N.C. 13

activelor nemateriale”. Evidenţa analitică se ţine pe feluri şi

surse de intrarea a activelor nemateriale.

Contabilitatea intrării activelor nemateriale

Formulele contabile la intrarea activelor nemateriale în patrimoniul întreprinderii se întocmesc în dependenţă de modul intrării acestora, şi anume:

Dt 111 Ct 112

intrarea activelor nemateriale create cu forte proprii

Dt 111 Ct 622

intrarea activelor

nemateriale primite cu

titlul gratuit

Dt 111 intrarea activelor nemateriale ca aport la capitalul statutar Dt 111 Ct 421 –
Dt
111
intrarea activelor
nemateriale ca aport la
capitalul statutar
Dt 111 Ct 421 –
intrarea activelor
nemateriale primite în
arendă

Ct 311, 313

Dt 111 Ct 521

intrarea activelor nemateriale procurate de la furnizori cu plata ulterioară

Dt 111 Ct 423

intrarea activelor

nemateriale primite sub

formă de subvenţii

Durata de exploatare utilă a activelor nemateriale
Durata de exploatare utilă a activelor nemateriale

Durata de

exploatare

utilă a

activului

nematerial

este

determinată

de

în

perioada

cadrul

căreia

acesta

este

util

întreprinderii.

căreia acesta este util întreprinderii. La stabilirea duratei exploatare utilă a activului a)

La stabilirea duratei

exploatare utilă a activului

a) durata previzibilă

exploatare

în

b) învechirea tehnică rezultată din modificarea şi îmbunătăţirea

modificarea cererii pieţei faţă de producţia fabricată (serviciile

c) restricţiile juridice sau de alt caracter privind utilizarea activului, legate, de exemplu, de expirarea termenului de arendă;d)

termenul de valabilitate a

documentului de protecţie (brevetului, certificatului de înregistrare a dreptului de autor).

de este necesar a lua în considerare: Valoarea de activului a activului cadrul întreprinderii; nematerial
de
este necesar a lua în
considerare:
Valoarea
de
activului
a activului
cadrul întreprinderii;
nematerial
trebuie să fie
producţiei
sau din
repartizată
sistematic pe
perioada care nu
depăşeşte durata
prestate) cu aplicarea
activului dat;
de exploatare
utilă sau 20 de
ani de la data
constatării
iniţiale a
activului.
Calcularea amortizării activelor nemateriale
Calcularea amortizării activelor nemateriale

Metodele

de

calculare a

amortizării

activelor

nemateriale

Liniară (uniformă), care prevede calcularea sumelor de amortizare constante pe toată durata de exploatare În
Liniară (uniformă),
care
prevede
calcularea sumelor
de amortizare
constante pe toată
durata de exploatare
În raport cu
cantitatea de unităţi
de produse
fabricate
(volumul de
utilă a activului.
servicii)
raport cu cantitatea de unităţi de produse fabricate (volumul de utilă a activului. servicii) Soldului degresiv

Soldului degresiv

raport cu cantitatea de unităţi de produse fabricate (volumul de utilă a activului. servicii) Soldului degresiv
raport cu cantitatea de unităţi de produse fabricate (volumul de utilă a activului. servicii) Soldului degresiv
raport cu cantitatea de unităţi de produse fabricate (volumul de utilă a activului. servicii) Soldului degresiv

Exemplul 3

Valoarea dreptului de folosire a utilajului procurat de întreprindere pe un termen de 4 ani
Valoarea dreptului de folosire a utilajului procurat
de întreprindere pe un termen de 4 ani constituie
120000 lei. Prin urmare, norma de amortizare a
dreptului nominalizat este egală cu 25%
(100 : 4), iar
suma anuală a amortizării - cu 30000 lei
(120000 : 4).
Să presupunem că pe toată durata de utilizare a
dreptului procurat nu au fost efectuate modificări în
valoarea acestuia, metoda de calculare
a amortizării
şi durata de utilizare.
întreprinderea intenţionează să fabrice
a utilajului
600 000
unităţi de produse.

Notă: În baza dreptului procurat de folosire

Metoda liniară

Suma amortizării nu depinde de intensitatea utilizării activului şi se determină prin raportul valorii de
Suma amortizării nu depinde de intensitatea utilizării activului şi se determină prin raportul valorii
de intrarea către durata de exploatare utilă.
Amortizarea = VI / DEU
Data Valoarea Suma anuală Amortizarea Valoarea de activului a amortizării acumulată bilanţ La începutul
Data
Valoarea
Suma anuală
Amortizarea
Valoarea de
activului
a amortizării
acumulată
bilanţ
La începutul
duratei de
utilizare
120
000
-
-
120 000
La finele
120
000
30
000
30
000
90
000
anului:
1
2
120
000
30
000
60
000
60
000
3
120
000
30
000
90
000
30
000
4
120 000
30 000
120 000
0

Metoda în raport cu volumul de produse (piese) fabricate

Amortizarea calculată, conform cerinţelor acestei metode, se determină ţinând cont numai de volumul de

produse, articole, piese, etc. Conform acestei metode la utilizarea activelor se calculează mai întâi amortizarea pentru o unitate. Amortizarea /un. = VI / CP =120 000/ 600 000 =0,2 lei

Data Valoarea de intrare Volumul Valoare efectiv Suma anuală a amortizării Amortizare a acumulată a
Data
Valoarea de
intrare
Volumul
Valoare
efectiv
Suma anuală a
amortizării
Amortizare
a acumulată
a de
produs de
bilanţ
unităţi
La începutul
duratei de
utilizare
120
000
-
-
-
120 000
La finele
120
000
190
000
190000
x 0,2 = 38000
38
000
82
000
anului:
1
2 120
000
120
000
120000
x 0,2 = 24000
62
000
58
000
3 120
000
130
000
130000
x 0,2 = 26000
88
000
32
000
4 120
000
160
000
160000
x 0,2= 32 000
120 000
-

Metoda soldului degresiv

Metoda soldului degresiv Suma amortizării unor active se calculează în baza normei de amortizare prevăzută după

Suma amortizării unor active se calculează în baza normei de amortizare prevăzută după metoda liniară, majorată nu mai mult de două ori, înmulțindu –se în fiecare perioadă cu valoarea de bilanţ. În ultimul an de utilizare se ia în considerare valoarea rămasă probabilă. Norma de amortizare calculată după metoda liniară = 100% / DEU =100/4*1,85

calculată după metoda liniară = 100% / DEU =100/4*1,85 Data Valoarea de intrare Suma anuală a
Data Valoarea de intrare Suma anuală a amortizării Amortizarea Valoarea acumulată de bilanţ La începutul
Data
Valoarea de
intrare
Suma anuală a
amortizării
Amortizarea
Valoarea
acumulată
de bilanţ
La începutul
120
000
-
-
120000
duratei de
utilizare
La finele
120
000
120000 x 0,4625 =55500
55
500
64
500
anului:
1
2
120
000
64500
x 0,4625 = 29831
85
331
34
669
3
120
000
34669
x 0,4625 = 16034
101 365
18
635
4
120
000
120 000-101365=18635
120 000
-

Alegerea metodei de calculare a

amortizării. Întreprinderea alege de sine stătător metoda de calculare a amortizării unui anumit activ nematerial.
amortizării.
Întreprinderea alege de sine stătător metoda de
calculare a amortizării unui anumit activ nematerial. În
acest caz este necesar a porni de la faptul că sumele
amortizării calculate pe perioadele de gestiune
ale duratei
de utilizare trebuie să corespundă schemei de
calităţilor utile ale activului nematerial. Metoda
consum a
aleasă de
calculare a amortizării se aplică consecutiv - de la o
perioadă de gestiune la alta, dacă nu se preconizează
modificări în schema obţinerii avantajului economic
(profitului) din utilizarea activului respectiv.
Dacă întreprinderea nu poate să determine exact schema
(modelul) de consum a calităţilor utile ale activului
nematerial, ea aplică metoda liniară (uniformă) de calculare a
amortizării acestuia.

Revizuirea metodei de calculare a amortizării activelor nemateriale.

Dacă în procesul utilizării activului nematerial se produc modificări esenţiale în schema de consum a
Dacă în procesul
utilizării activului
nematerial se produc modificări
esenţiale în
schema de consum a calităţilor utile ale
acestuia, metoda de calculare a amortizării
urmează a fi revizuită. Revizuirea
se
efectuează în cazul încetinirii sau, invers, în
cazul accelerării consumului calităţilor utile
ale activului nematerial în comparaţie cu
schema de consum a acestora stabilită la
constatarea iniţială a activului.

Calculul amortizării

Amortizarea se calculează pentru toate activele nemateriale primite spre utilizare, în afara celor în curs
Amortizarea se calculează pentru toate
activele nemateriale primite spre utilizare, în
afara celor în curs de execuţie, precum şi a
celor capabile să aducă întreprinderii avantaj
economic (profit) în cursul unei perioade
nelimitate.
Calcularea amortizării începe din luna care
urmează după luna intrării şi primirii spre
utilizare a activului nematerial şi
încetează
din luna care urmează după luna
activului.
ieşirii

Caracteristica contului 113 “Amortizarea activelor nemateriale”

Pentru evidenţa amortizării se utilizează contul 113 „Amortizarea activelor nemateriale”- este cont de pasiv,
Pentru evidenţa amortizării se
utilizează contul 113 „Amortizarea
activelor nemateriale”- este cont de
pasiv, în credit se reflectă calculul
amortizării activelor nemateriale, în
debit – casarea acesteia la casarea
activelor nemateriale.
Contabilitatea amortizării activelor nemateriale
Contabilitatea amortizării activelor nemateriale

Indiferent de metoda de calculare a amortizării activelor nemateriale, se întocmeşte calculul (în mod manual sau automatizat) lunar. Conform calculului, suma amortizării calculate a activelor nemateriale se repartizează şi se include în consumuri sau cheltuieli în funcţie de destinaţia lor:

consumuri sau cheltuieli în funcţie de destinaţia lor: Dt 712 Ct 113 • cu suma amortizării

Dt 712 Ct 113

• cu suma amortizării calculate activelor nemateriale ce servesc la procesul de desfacere a produselor,
• cu suma amortizării calculate activelor nemateriale ce
servesc la procesul de desfacere a produselor, mărfurilor;
• la suma amortizării calculate activelor nemateriale utilizate
în scopuri generale ale întreprinderii
• cu suma amortizării calculate activelor nemateriale utilizate
în scopurile subdiviziunilor de producţie;
• la suma amortizării calculate activelor nemateriale acordate
în folosinţă temporară altor întreprinderi
• la suma amortizării calculate activelor nemateriale folosite
în crearea activelor materiale pe termen lung

Dt 713 Ct 113

Dt 813 Ct 113

Dt 714 Ct 113

Dt 121 Ct 113

Amortizarea în scopuri fiscale

 se permite deducerea amortizării fiecărei unităţi de proprietate nematerială cu termen de exploatare limitat,
 se permite deducerea amortizării fiecărei
unităţi de proprietate nematerială cu
termen de
exploatare limitat, calculând perioada ei de
exploatare prin aplicarea metodei liniare.
 Durata de utilizare a activelor nemateriale se
stabileşte în conformitate cu prevederile din
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor
nemateriale.
Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale. •
Contabilitatea ieşirii activelor
nemateriale.

Casarea activelor nemateriale din cauza expirării duratei de exploatare utilă

Dt 113 Ct 111 casarea amortizării acumulate

valorii de bilanţ de bilanţ venitului din vânzarea activului nematerial
valorii de bilanţ
de bilanţ
venitului din vânzarea activului
nematerial

Casarea prematură a activelor nemateriale, până la expirarea duratei de exploatare utilă

Dt 113 Ct 111 – casarea amortizării acumulate

Dt 721 Ct 111 - casarea

Dt 113 Ct 111 – casarea amortizării acumulate

Casarea activelor

nemateriale în legătură cu vânzarea lor

Dt 721 Ct 111 - casarea valorii

Dt 229 Ct 621 Ct 534 – reflectarea creanţei şi

Dt 242 Ct 229 – Încasarea creanţei

Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale.

Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale. • • • Dt 113 Ct 111 – casarea amortizării acumulate Dt

Dt 113 Ct 111 – casarea amortizării acumulate

Dt 721 Ct 111 - casarea valorii de bilanţ

Casarea activelor nemateriale din cauza transmiterii lor cu titlul gratuit
Casarea activelor
nemateriale din
cauza transmiterii lor
cu titlul gratuit
Casarea activelor nemateriale din cauza transmiterii lor ca aport la capitalul statutar al altor întreprinderi
Casarea activelor
nemateriale din
cauza transmiterii
lor ca aport la
capitalul statutar al
altor întreprinderi
Dt 713 Ct 534 – Reflectarea TVA de la valoarea cea mai mare dintre valoarea
Dt 713 Ct 534 – Reflectarea TVA de la
valoarea cea mai mare dintre valoarea de bilanţ
şi valoarea de piaţă
Dt 113 Ct 111 – casarea amortizării acumulate
Dt 721 Ct 111 - casarea valorii de bilanţ
Dt 229 Ct 621 Ct 534 – reflectarea creanţei şi
venitului din transmiterea activului nematerial
Dt 131, 132, 231, 232 Ct 229 –Reflectarea
investiţiilor financiare obţinute
activului nematerial ca aport la
statutar
din transmiterea
capitalul

Exemplu 4

Valoare de intrare a programei de contabilitate constituie 5000 lei. Durata de exploatare 5 ani.
Valoare de intrare a programei de contabilitate constituie 5000
lei. Durata de exploatare 5 ani. Metoda de calculare a amortizării –
liniară. S –a utilizat activul 4 ani şi 3 luni, după care au fost scoasă
din utilizare.
Formulele contabile:
contabilitate
(5000/5=1000; 1000/12=83,3; 4*1000=4000; 3*83,3=250;
4000+250=4250)
Casarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale:

1) Casarea amortizării acumulate aferentă programei de ieşite:

Dt 113 „Amortizarea activelor nemateriale” – 4250 lei

Ct 111 „Active nemateriale” – 4250 lei

2)

Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” -750 lei

Ct 111 „Active nemateriale” – 750 lei (5000 lei - 4250 lei)

Exemplul 5

Valoarea de intrare a activului nematerial constituie – 8000 lei. Amortizarea acumulată – 3000 lei.
Valoarea de intrare a activului nematerial constituie – 8000 lei.
Amortizarea acumulată – 3000 lei. Preţul de vânzare pe bază de facturi
6200 lei, TVA 20 %.
Casarea amortizării acumulate aferentă activelor nemateriale vândute:
Dt 113 „Amortizarea activelor nemateriale” – 3000 lei
Ct 111 „Active nemateriale” – 3000 lei
Casarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale vândute:
Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” – 5000 lei
Ct 111 „Active nemateriale” – 5000 lei
Constatarea venitului din vânzarea activelor nemateriale:
Dt 229 „ Alte creanţe pe termen scurt” – 6200 lei
Ct 621 „Venituri din activitatea de investiţii” – 6200
lei
TVA aferentă activelor vândute:
Dt 229 „ Alte creanţe pe termen scurt” – 1240 lei
Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 1240 lei

Formulele contabile:

– 1240 lei Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 1240 lei Formulele contabile: 

– 1240 lei Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 1240 lei Formulele contabile: 