Sunteți pe pagina 1din 130

Universitatea OVIDIUS Constana Departamentul ID-IFR Facultatea de Drept i tiine Administrative

DREPT ADMINISTRATIV II
Caiet de Studiu Individual
Specializarea DREPT Anul de studii II Semestrul I

Titular disciplin: Lector univ. dr. Luminita PETRESCU

2012

Drept Administrativ II
CUPRINS
Unitate Titlul de nvare INTRODUCERE 1 Organizarea sistemica a administratiei publice
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 1 1.1.Structura sistemului administratiei publice 1.2. Definirea unor termeni/concepte de baza 1.3. Componente functionale de baza ale sistemului administratiei publice Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 1 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 1

Pagina 1 3
4 4 5 6 7 8 9

10
11 12 13 14 15 15 17

Teoria generala a administartiei publice


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 2 2.1.Notiunea de organ al adminsitratiei publice. Clasificarea organelor administratiei publice 2.2.Sarcinile, competenta si capacitatea organelor administratiei publice Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 2 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 2

20
21 22 23 24 25 25 27

Presedintele Romaniei I
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 3 3.1 Consideratii privind forma de guvernamant si regimul politic
3.2 Preedintele Romniei rol si statut constitutional 3.3.Atributiile Presedintelui Romaniei

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 3 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 3

... 50

Presedintele Romaniei II
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 4
4.1.Aributiile Presedintelui Romaniei 4.2.Actele Presedintelui Romaniei si regimul juridic al acestora 4.3.Raspunderea Presedintelui Romaniei forme, conditii, procedura

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 4 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare

Bibliografie Unitate de nvare Nr. 4

Guvernul Romaniei I
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 5
5.1.Rolul, strctura , investitura si mandatul Guvernului si a membrilor sai 5.2.Organizarea si functionarea Guvernului

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 5 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 5

Guvernul Romaniei II. Activitatea si raspunderea guvernului 6


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 6
6.1.Actele juridice emise de Guvern 6.2.Controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului 6.3.Rspunderea guvernului i a minitrilor. Rspunderea politic i rspunderea juridic a Guvernului i a membrilor si 6.4.ncetarea calitii de membru al Guvernului i mandatului Guvernului

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 6 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 6

Administratia publica centrala de specialitate


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 7

7.1.Administratia centrala de specialitate notiune si structura 7.2.Statutul si regimul organizarii administratiei guvernamentale 7.3.Statutul si regimul organizarii administratiei centrale autonome 7.4. Actele adoptate/emise de autoritatile administratiei centrale de specialitate

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 7 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 7

Administratia publica locala I 8


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 8
8.1.Identificarea si continutul principiilor contemporane de organizare a administratiei publice locale 8.2.Principiile fundamentale de organizare i funcionare a autoritilor administraiei publice locale 8.3.Autonomia local-principiu fundamental de organizare i funcionare a administraiei publice din Romnia

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 8 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 8

Autoriti ale administraiei publice locale I Consiliul Judeean 9


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 9
9.1,Alegerea i constituirea consiliilor judeene n Lumina Legii 67/2004 republicata 9.2.Consiliul judeean rol si atributii 9.3.Organizarea si functionarea Consiliului judeean 9.4. Actele consiliului judetean 9.4.Raspunderea consilierilor si a consiliului judetean 9.5.Presedintele consiliului judetean natura, rol, atributii, acte, raspundere

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 9 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 9

Autoriti ale administraiei publice locale II. Consiliul Local


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 10

10

10.1.Alegerea si constituirea consiliului local 10.2.Competenta si atributiile consiliului local 10.3.Organizarea si functionarea consiliului local 10.4.Actele 10.5.Raspunderea consilierilor si a consililui local

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 10 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 10

.Autoritati ale administratiei publice locale III. Primarul si Viceprimarul


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 11

11

11.1.Alegerea si statutul primarului 11.2.Atributiile primarului 11.3.Actele si mandatul primarului 11.4.Raspunderea primarului 11.5.Viceprimarul natura jurdica, desemnare, mandat, competenta, raspundere

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 11 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 11

Prefectul autoritate de tutela administrativa


Obiectivele Unitii de nvare Nr. 12
12.1.Natura si modul de recrutare 12.2.Rolul si atributiile si actele prefectului 12.3.Verificarea legalitatii actelor autoritatilor administratiei publice locale 12.3.Oficiile prefecturale

12

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 12 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 12

Studiul domenialitii I
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 13

13

13.1.Evoluie istoric i reglementare legal a noiunii de domeniu 13.2.Noiunea i clasificarea domeniului public. 13.3.Bunurile componente ale domeniului public al statului i unitilor administrativ teritoriale 13.4.Trsturile domeniului public. 13.5.Principiile aplicabile referitoare la domeniul public 13.6.Regimul juridic al bunurilor ce aparin domeniului public

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr.13 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 13

Studiul domenialitatii II
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 14
14.1,Domeniul public i domeniul privat al statului 14.2.Domeniul public i privat al unitilor administrativ teritoriale 14.3.Serviciile publice: Necesitatea organizrii i funcionrii lor 14.4.Administrarea domeniului public al statului i unitilor administrativ-teritoriale 14.5.Natura actelor de administrare 14.6.Titularii dreptului de administrare

14

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 14 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 14

BIBLIOGRAFIE

Cuprins

Drept Administrativ II

Introducere DREPT ADMINISTRATIV II

INTRODUCERE
Stimate student, Prezentul caiet de studiu ofera principalele repere de invatare. Intelegere si autoverificare. Acest demers stiintific este structurat in teme cuprinse in programa analitica a disciplinei Drept administrativ II. Aprofundarea acestei discipline nu poate fi insa realizata doar pe baza acestui demers, fiind absolut necesara studierea atenta a bibliografiei recomandate. Caietul de studiu cuprinde un numar de 14 capitole sub forma unor unitati de studiu, in care sunt prezentate temele importante ale disciplinei, care constituie fondul de idei ce trebuie studiate, insusite si aprofundate apoi, pe baza studiului individual. La finalul fiecarei unitati de studiu sunt formulate intrebari sau teme de reflectie menite sa stimuleze gandirea in formularea unor puncte de vedere proprii. Problematica disciplinei alctuit pe baza legislaiei n vigoare, a literaturii juridice i a practicii judectoreti, transmite studenilor cunotine privind coninutul normativ al reglementrilor juridice i le formeaz deprinderi practice pentru aplicarea normelor juridice n diferite situaii concrete pe care le nfieaz activitatea administraiei publice. Tematica este astfel formulat nct s stimuleze gndirea independent a studenilor, s le creeze interesul pentru cunoaterea problemelor juridice, s dezvolte preocuparea pentru studiul individual sistematic. Puterea administratiei publice isi gaseste legitimitatea in lege, care ii recunoaste acesteia caracterul discretionar, adecvat intereselor publice pe care administratia trebuie sa le indeplineasca. In societatea contemporana se impune realizarea unui nou echilibru intre dominatia administratiei si principiile democratice. Administratia publica trebuie sa renunte la caracterul sau dominant, si sa revina la ratiunile sale originare (fundamentale)m acelea de a sluji interesele cetateanului. Activitatea administratiei publice se desfasoara intro anumita ordine si in forme procedurale strict determinate de normativitatea juridica. Abilitarea legala a demersurilor administratiei publice este o conditie esentiala pentru realizarea unei bune administrari. Este necesar, insa, ca aceste demersuri sa se ghideze si dupa principii cum ar fi :transparenta decizionala in administartia publca, transparenta gestiunii publice, participarea cetatenilor la decizia publica, motivarea deciziilor, comunicarea criteriilor de apreciere, etc. Aceste principii ar trebui sa-si gaseasca consacrarea atat in dreptul administrativ, cat si in procedurile aplicabile acestuia. Fundamental intro democratie este creearea unui cadru normativ viabil si de institutii juridice adecvate, acestea nefiind insa suficiente, daca nu se realizeaza si o implementare corecta a dreptului. Transparenta procesului de guvernare si rationalitatea demersului de legiferare
6

Drept Administrativ II

Introducere sunt premise ale unei mai rapide asimilari a dreptului de catre corpul social. Studiile stiintifice realizate in sfera administartiei publice au relevat precaritatea instruirii normative si manageriale a celor ce compun corpul functionarilor publici. La aceasta realitate contribuie lipsa unei formari adecvate a personalului din administratia publica in domeniile de cunoastere specifice bunei administrari. Dinamica schimbarilor din administratia publica reclama adaptarea permanenta a cerintelor/ solicitarilor pe care misiunile acesteia le impun, si care nu pot fi realizate decat de un personal cu o inalta calificare (specializat), care isi actualizeaza continuu cunostintele. Un sistem consolidat de formare si de perfectionare continua este o conditie sine-qua-non pentru ca entitatile publice sa nu fie depasite de un context in rapida transformare. Un rol important in procesul de formare initiala si continua a viitorului functionar public vector al bunei administrari revine facultatilor de administratie publica prin programele de pregatire universitare oferite.

Succes n acest demers educaional!

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I

Unitate de nvare Nr. 1


ORGANIZAREA SISTEMICA A ADMINISTRATIEI PUBLICE IN ROMANIA

Cuprins

Pagina

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 1.. 1.1.Structura sistemului administratiei publice 1.2. Definirea unor termeni/concepte de baza 1.3.Componentele functionale de baza ale sistemului administratiei publice Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 1.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 1..

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 1


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 1 sunt: recunoaterea elementelor caracteristice ale sistemului administrativ actual; insusirea corect a termenilor si conceptelor de baza cu care lucreaza dreptul administrativ; capacitarea de a identifica in sistem locul fiecarei autoritati a administratiei publice si raporturile in care acestea se pot situa rolul instituionalizrii n dezvoltarea social; 1.1 Sistemul administratiei publice in Romania Potrivit criteriilor functiilor sale statul se imparte in 3 sisteme: Sistemul administrativ -sistemul legislativ -sistemul executiv -sistemul jurisdicitional Sistemul executiv= Administratia publica + factorul politic Administratia publica si puterea de stat Administratia publica reprezinta activitatea pe care statul o desfasoara in vederea asigurarii in mod permanent si continuu a unor trebuinte de interes general. Administratia publica nu trebuie confundata cu statul; Puterea de stat este cea care realizeaza functiunea de legiferare, functia executiva, si cea de impartire a justitiei. In concluzie statul are misiuni primare in timp ce administratia publica are misiuni secundare. Ansamblul de organisme, resurse organizate in vederea asigurarii intereselor generale ale administratiei publice, se construieste in vederea indeplinirii misiunilor primare, politice ale statului. Administratia publica este strans legata de puterea de stat manifestandu-se mai mult in legatura cu puterea executiva. Administratia publica nu se confunda cu puterea executiva, aceasta putand fi inteleasa cel mult ca o dimensiune a acestei puteri, lipsindu-i componenta politica. Etimologic administratia publica ilustreaza ideea de subordonare pe care administratia o are fata de interesele publice. Se disting 2 tipuri de administratie: Administratia publica si administratia privata 1. Administratia publica 2. Administratia privata Cele doua tipuri de administratie au in comun dimensionarea organizatorica cu privire la resurse si mijloace ce trebuie folosite in mod eficient.

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I

In ceea ce priveste deosebirile dintre acestea, administratiile private sunt indreptate spre obtinerea de profil, iar instrumentul de baza utilizat in relatiile juridice sunt : contractul si conventia, iar administratiile publice au ca scop principal satisfacerea unor trebuinte sau interese generale ale colectivitatii; costurile sunt altele decat cele pentru administratia privata Administratia publica - sensuri iar instrumentul juridic de baza este actul unilateral de impunere. Notiunea de administratia publica poate fi inteleasa sub 2 sensuri: 1. Sensul material: Prin administratie publica intelegem o activitate de asigurare a unor interese publice prin mijloace de putere publica Titularii puterii de a administra 2. Sensul formal: Prin administratie publica intelegem un sistem de entitati publice care desfasoara administratia publica ca activitate Despre puterea de a administra Puterea de a face administratie apartine ca un drept originar statului - aceasta tinand de esenta statului: de asigurare a intereselor generale ale societatii. Organizarea in stat a populatiei unui teritoriu a avut drept scop edificarea unei autoritati care sa vegheze si sa asigure trebuintele generale ale acesteia. Un prim titular al puterii de a administra este statul, dar nu si singurul, ci si colectivitatile locale carora statul le recunoaste ca pe un drept derivat puterea de a administra treburi publice. In functie de existenta acestor titulari se identifica 2 subsisteme ale administratiei publice: subsistemul administratiei statale si subsistemul administratiei locale Test de autoevaluare 1.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. 1. Distingeti intre o administratie publica si o administratie privata. 2. Cine sunt titularii puterii de a administra?

Rspunsul la test se gsete la pagina 12

1.2 Definirea unor termeni/ concepte Statul reprezinta un ansamblu de organe (autoritati) care desfasoara activitati specifice, precum si relatiile dintre acestea. Pe criteriul functional, statul este alcatuit in linii mari din 3 sisteme: - Sistemul legislativ - Sistemul executiv - Sisemul jurisdictional Sistemul Administrativ reprezinta ansamblul autoritatiilor si institutiilor publice care asigura punerea in aplicare a legii sau in limitele legii presteaza servicii publice, de regula in regim de putere publica,

Sistem administrativ

10

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I precum si relatiile dintre acestea. In orice stat democratic, sistemul administrativ este alcatuit din 2 mari componente: administratia de stat si Administratia de administratia publica locala. stat Administratia de stat reprezinta ansamblul autoritatiilor si institutiilor statului care desfasoara activitati de administratie publica, precum si relatiile dintre acestea. Caracteristica definitorie a administratiei de stat este reprezentata de activitatea pe care aceaste autoritati o desfasoara si care are drept finalitate realizarea unor valori politice nationale. Administratia publica locala reprezinta ansamblul autoritatiilor si institutiiloe apartinand unitatilor administrativ - teritoriale ce desfasoara activitati de administratie publica in cadrul unor portiuni din teritoriul statului, determinate de organizarea administrativ - teritoriala , precum si relatiile dintre acestea. Caracteristica definitorie a administratiei publice locale : activitatea Administratia avand ca finalitate realizarea unor valori politice locale. publica locala Administratia publica locala de baza (municipala, oraseneasca sau comunala) reprezinta autoritati ale administratiei publice locale situate cel mai aproape de cetateni (organizate in unitati administrativ teritoriale de baza). Administratia publica locala intermediara autoritati ale administratiei publice locale organizate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale intermediare (situate intre unitatile administrativ - teritoriale de stat si cele de baza). Administratiei de stat ii sunt specifice atat raporturile de subordonare cat si raporturile de colaborare. In cadrul administratie publice locale, care este organizata si functioneaza potrivit principiilor autonomiei locale si descentralizarile serviciilor publice nu exista raporturi de subordonare ci doar raporturi de Autoritate colaborare. publica Autoritate publica acea structura organizationala care exercita prerogative de putere publica pentru realizarea interesului public. Autoritate publica = organ public 1. Primul curent de opinie formulat de profesorul Mircea Preda, sustine ca notiunea de autoritate publica este diferita de cea de organ public. Se sutine totusi ca anumite structuri organizationale au concomitent calitatea de autorittate publica si cea de organ public. 2. Cea dea 2 a opinie sustinuta de profesorul Antonie Iorgovan: autoritate publica = organ public, cele 2 notiuni sunt identice, desemnand una si aceeasi categorie juridica. Distinctia dintre cele 2 curente, desi poate fi sustinuta la nivel teoretic, nu are utilitate practica, ci dinpotriva ar putea creea dificultati. Concluzionand, sustinem ca in lumina dispozitiilor constitutionale Institutie notiunea de autoritate publica este identica cu cea de organ public, ambele publica desemnand o structura organizationala ce actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea interesului public. Institutie publica este structura infiintata de stat sau de catre unitatea administrativ teritoriala, subordonata fata de o autoritate publica si care desfasoara o activitate cu caracter prestator (de serviciu public). In timp de autoritatea publica are o activitate preponderent decizionala,
11

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I Institutie de utilitate publica institutia publica are preponderent o activitate de prestatie (de serviciu public).. Institutia de utilitate publica - in timp ce institutia publica este o structura statala sau dintr-o unitate administrativ - teritoriala, institutiile de utilitate publica sunt ca natura juridica persoane juridice de drept privat (ex: o universitate particulara). Nu orice autoritate publica are caracter statal; potrivit constitutiei avem autoritati publice sau organe publice si nu autoritati de stat sau organe de stat. Aceasta nu inseamna ca exista autoritati publice care isi desfasoara activitatea in afara statului, ci doar faptul ca unele autoritati publice (locale, autonome) ci doar ca acestea nu sunt parti componente ale unui sistem centralizat. Interesul public reprezinta un ansamblu de nevoi sociale obiective, evaluate politic si consacrate prin norme juridice.

Interes public

Test de autoevaluare 1.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. 1. Distingeti intre notiunea de autoritate publica si cea de institutie publica.

Rspunsul la test se gsete la pagina 16

1.3. Componentele funcionale ale sistemului administraiei publice


Administraia public n sens material, ca activitate, presupune derularea unei multitudini de aciuni pentru a-i ndeplini aciunile.

Activitate decizionala si activitate prestationala

Aciunile din componena administraiei publice pot viza asigurarea de servicii de interes general de servicii publice sau aciuni de organizare a executrii i executarea n concret a legii. Spunem astfel, c n sfera administraiei publice se disting aciuni de prestaie, dar i aciuni de dispoziie. Dac n legtur cu aciunile de presaie legtura pare mai simpl, pentru aciunile de dispoziie trebuie s avem n vedere activitatea preponderent organizatoric a administraiei publice, dimensiunea normativ a acesteia. Administraia public, aadar, soluioneaz cazuri individuale, presteaz servicii, dar n acelai timp dispune, emite norme cu caracter general prin care organizeaz executarea legilor. Activitatea normativ a administraiei se ntemeiaz pe legimitatea pe care o confer acesteia legtura cu puterea executiv, ca faet a funciunilor statului. n concluzie, n sfera administraiei publice ca activitate se disting cele 2 mari categorii de aciuni: de dispoziie i de prestaie, n practic acestea fiind uneori ngemnate.

12

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I


Pornind de la aceasta clasificare a aciunilor administraiei se pot contura i categoriile de entiti funcionale prin intermediul crora se ndeplinete administraia.

Persoana administrativa

Astfel, vom distinge 2 tipuri de uniti funcionale n care se concretizeaz entitile administraiei publice. Acestea sunt: instituia public i regia autonom (regia autonom intr n categoria persoanelor administrative). Persoana administrativ se caractizeaz prin dubla personalitate juridic i anume, personalitatea de drept public i cea de drept privat. Calitatea de persoana administrativ impunea cu necesitate existena primei dimensiuni, adic a capacitii de drept public, a capacitii de a aciona n regim de putere public. n capacitatea juridic a persoanelor administrative se distinge puterea de a administra puterea de comand administrativ. Alturi de aceast dimensiune era necesar i existena drepturilor patrimoniale ca suport i garanie pentru ndeplinirea puterii de comand administrative. Deintorii puterii de a face administraie, statul pe de o parte i colectivitile teritoriale organizate juridic, pe de alta, nu acioneaz ca atare n cmpul administratiei, ci pentru acest lucru personalizeaz ageni ai acestora, pe care i nzestreaz cu mijloace materiale, umane i i investete cu competen administrativ, adic cu atribuii de asigurare a unor interese publice n diverse sectoare de activitate.

Institutia publica

Astfel de personalizai sunt: instituii publice i regii autonome. Instituia public reprezint o persoan administrativ creat de stat sau de colectivitatea local, prin atribuirea de mijloace din patrimoniul acestora n vederea asigurrii unor aciuni de dipoziie, n principal, i mai puin aciuni de prestaie. Instituia public este supus regimului juridic creat de normele dreptului public. Ea se nfiineaz prin aciuni de putere, prin lege, hotrri de guvern sau prin puterea consiliului judeean, ornesc, comunal; mijloacele materiale la dipoziia instituiei publice sunt bunuri n domeniul public al statului sau al colectivitilor locale aflate n administrare sau bunuri aparinnd domeniului privat. Instituiile publice pot fi de interes naional, cele create de ctre stat sau de interes local, cele create de comuna, ora sau jude , ca form de colectiviti locale. Activitatea pe care o desfoar instituiile publice este una preponderent de dispoziie, iar instrumentul juridic utilizat este actul administrativ (diplome, autorizaii). Personalul instituiilor publice poate face parte din categoria funcionarilor publice, iar conductorul poate ndeplini o funcie de demnitate public.

Regia autonoma

Regia autonom este acel tip de entitate public constituie n principal pentru a presta serviciile publice n regim comercial. Regiile autonome au fost nfiinate n ara noastr n temeiul unei legi din anul 1990 (nr. 15). Regiile autonome sunt de interes naional ori de interes local, dup cum funcioneaz autoritatea statului sau sub autoritatea unei colectiviti locale. Mijloacele unei regii autonome sunt mijloace proprii i mijloace primite
13

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I


din partea administratiei care le-a nfiinat. i regiile autonome pot beneficia de bunuri publice pe care le primesc n administrare (particularii pot accede la bunurile publice prin concesionare, prin nchirieri).

Asemanari si deosebiri

Regiile autonome acioneaz n ramuri strategice, n sectoare importante ale administraiei, acolo unde statul sau o colectivitate local are interesul asigurrii unei activiti care s funcioneze n mod regulat i continuu, activitate care privete interese publice i pentru care iniiativa privat nu manifest interes. Prin intermediul regiilor autonome se distribuie energie, se asigur transportul n comun n localitai sau pe cile ferate, se distribuie apa potabil i alte servicii de interes major pentru colectiviti. Spre deosebire de instituia public, regia autonom are calitatea de comerciant ceea ce nseamn c regimul juridic aplicabil acesteia este unul de drept comun, care se altur regimului de drept public. n calitate de comerciant, regia autonom particip n raporturile de drept comun, presteaz servicii i ncaseaz tarife. Regiei autonome i se aplic regimul de drept public n procesul de organizare i regimul de drept privat n procesul de funcionare (instituiei publice i se aplic regimul de drept public). Cu privire la modul de finanare, regia autonom se autogestioneaz financiar, n sensul c i acoper cheltuielile din tarifele ncasate i, realizeaz i un profit. Trebuie reinut, c dei are un regim comercial, nu profitul este scopul regiei autonome, ca n cadrul unei societi comerciale ci asigurarea funcionrii n mod regulat i continuu a serviciului public. n acest scop, regia autonom poate beneficia de sume sub form de subvenii din partea bugetului administraiei care a nfiinat-o. Sub aspectul gestionar, instituia public are resurse preponderent asigurate din bugetul administraiei care a nfiinat-o, conductorii ei au calitatea de ordonator al bugetului public, uneori, instituia public putnd realiza i venituri proprii. Raportul, n care se situeaz regia autonom fa de administraia care a nfiinat-o, este unul de subordonare, n virtutea cruia administraia organizatoare numete conducerea regiei, o poate suspenda sau revoca i, de asemenea, stabilete regulile i standardele pe care regia trebuie s le asigure n funcionarea sa, exercit controlul asupra acestuia. Autonomia regiei este una gestionar i nu administrativ. n raporturile cu cei administrai, regiile autonome vor trebui s aplice regulile de prestare a serviciului public, respectiv construite de administraia care a nfiinat-o. Aceste 2 uniti funcionale ale sistemului administraiei publice pot cpta n practic diverse denimiri. Astfel, putem distinge ca instituii publice: ministere, agenii, oficii, inspectorate. Regiile autonome pot fi numite regii autonome sau societi naionale. n activitatea instituiei publice se ntlnesc aciuni de dispoziie cu caracter predominant i aciuni de prestaie. Cu ct ne situm mai aproape de vrful sistemului administraiei publice constatm, c predomin aciunile de dispoziie. Raportul se schimb ctre baza sistemului administraiei publice. Astfel, n subsistemul administraiei statale, la palierul central, instituiile

14

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I


publice vor desfura o activitate de organizare a executrii legii i de construire a normelor necesare. Acest lucru se realizeaz prin aciuni de dispoziie. Guvernul, ministerele, autoritile administratiei autonome sunt puse s edifice politicile sectoriale n domeniu i s construiasc normele de aplicare a legii n sectoarele lor ctre baze ale sistemului. Instituiile publice existente sunt cele care aplic regimurile aflate la vrful sistemului, la situaii concrete, individuale sau care presteaz servicii concrete.. Exist instituii atipice. Trebuie avut n vedere dimensiunea de persoan administrativ a instituiei publice, adic dimensiunea de subiect a raportului de drept public. Acest subiect are capacitatea de drept public, are puterea de a face acte unilaterale. Exist, n sistemul romnesc, situaia clasic, fireasc, n care dimensiunea public i cea privat sunt nrudite de aceeai entitate. Pentru a-i ndeplini prerogativele aceste persoane de drept public trebuie s aib, direct sau indirect, legtura cu mijloace materiale, s aib i puteri patrimoniale. n situaia clasic, fireasc, cele 2 dimensiuni sunt nrudite de aceeai entitate. Exemplu: ministerul, i vom distinge n acest sistem cele 2 dimensiuni cea public, adic competena de a soluiona interese generale n regim de putere public, i dimensiunea civil, privat care presupune existena resurselor care s asigure i s garanteze realizarea sarcinilor publice. Ministerul este cel care conduce administraia din sectorul su de activitate, o organizeaz, stabilete normele de aplicare a legii n acest sector. Pentru acest lucru ministerul utilizeaz mijloace, resurse aflate n patrimoniul su. n raporturile cu terii reprezentarea ministerului se face prin ministru, ca organ al acestuia. Ministerul are o dubl personalitate de drept public, dar i personalitatea de drept privat. Exist situaii n care aceste 2 personaliti sunt ntrunite de entiti distincte, care funcioneaz ntr-o simbioz administrativ. Un exemplu este cel al prefectului i al prefecturii. Spre deosebire de minister, n situaia prefectului i a prefecturii capacitile de drept public i privat sunt detinute de persoane diferite. Prefectul este investit cu competen, cu atribuiile de ndeplinire a unor sarcini publice, cu capacitatea de drept public. Prefectul, ns, este lipsit de mijloace materiale, de resursele umane necesare ca suport al ndeplinirii sarcinilor publice necesare pentru a garanta modul de ndeplinire al acestora. Pentru a suplini aceast lips a fost constituit instituia prefecturii, persoane juridice nzestrate cu mijloace materiale, logistice, resurse umane, edificat pentru a sprijini ndeplinirea prerogativele publice de ctre prefect. Raporturile prefect prefectur sunt de natur legal, iar din punct de

Institutii publice tipice si atipice

vedere al dreptului public l clalificm ca raport de simbioz administrativ.


15

Drept Administrativ II

Organizarea sistemica a administratiei publice I

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 1. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 1 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 1 1. Imaginati o schema logica, care sa sugereze raportul dintre societate stat putere executiva si administratie publica. 2. Distingeti intre notiunea de institutie publica si cea de regie autonoma 3. Realizati prin exemple distinctia intre instituia publica tipica si cea atipica. Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 1.1 1. Referitor la deosebirile dintre cele doua notiuni, administratiile private sunt indreptate spre obtinerea de profil, iar instrumentul de baza utilizat in relatiile juridice sunt : contractul si conventia, iar administratiile publice au ca scop principal satisfacerea unor trebuinte sau interese generale ale colectivitatii; costurile sunt altele decat cele pentru administratia privata iar instrumentul juridic de baza este actul unilateral de impunere. 2. Titularii puterii de a administra sunt statul si unitatile administrativ teritoriale. Rspuns 1.2 1.Distinctia dintre cele doua notiuni se refera la activitatea pe care acestea o desfasoara: autoritatea publica preponderent decizionala, iar institutia publica preponderent prestationala (de seviciu public).

Bibliografie Unitate de nvare Nr. 1


1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008

16

Drept Administrativ II

Teoria generala a administratiei publice

Unitate de nvare Nr. 2


TEORIA GENERALA A ADMINISTRATIEI PUBLICE
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 2 2.1.Notiunea de organ al adminsitratiei publice. Clasificarea organelor administratiei publice 2.2.Sarcinile, competenta si capacitatea organelor administratiei publice Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 2 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 2 Pagina

17

Drept Administrativ II

Teoria generala a administratiei publice

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 2


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 2 sunt: nelegerea importanei sistemului administrativ democratic intelegerea notiunii de organ al administratiei publuce sau autoritate publica reprezentarea notiunilor de sarcini, capacitate si competenta ale organelor administartiei publice. Distinctia dintre competenta si capacitatea organelor administratiei publice 2.1 Notiunea de organ al adminsitratiei publice. Clasificarea organelor administratiei publice Este o structura organizationala (colectiv organizat de oameni), ce exercita prerogative de putere publica fie intr-o activitate statala, fie intr-o activitate din administratia publica locala. Definitia legala a notiunii de organ public o regasim in art. 2 alin. 1 lit. b din legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ.Organul (autoritatea) administratiei publice reprezinta acea structura organizationala, care potrivit constitutiei si legii are personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau pentru prestarea de servicii publice, in limitele legii, sub controlul direct sau indirect al Parlamentului. Din definitie rezulta ca pentru califacarea unei structuri organizationale ca organ al administratiei publice este obligatorie existenta personalitatii de drept public, prin care organele sau autoritatile dobandesc calitatea de subiecte in cadrul raporturilor de drept administrativ. Distinctia dintre organele administratiei publice si structurile sau compartimentele organizatorice interne ale acestora se refera la faptul ca acestea din urma nu au personalitate de drept public si ca urmare nu pot participa in nume propriu in cadrul raporturilor de drep administrativ. Clasificare organelor administratiei publice 1. Dupa criteriul modului de formare organele administratiei publice pot fi: a) Organe alese primarul, consiliul local, consiliul judetean, presedintele b) Organe numite prefectul, guvernul 2. Dupa criteriul modului de compunere a conducerii lor a) Organe colegiale consiliul local, consiliul judetean, guvernul b) Organe unipersonale presedintele, prefectul, primarul etc. 3. Potrivit criteriului competentei
18

Organ al administratiei publice

Clasificare

Drept Administrativ II

Teoria generala a administratiei publice a) Competentei teritoriale organe ale administratiei presedinte, guvern publice centrale

Organe ale administratiei publice locale

b) Competentei materiale Organe ale administratiei publice cu competenta generala Guvern, presedinte, primar, prefect Organe cu ministerele competenta materiala speciala

c) Competenta temporala Organe ale administratie publice cu competenta temporala nedeterminata Organe ale adminsitratiei publice cu competenta temporala determinata

Regula in materia competentei temporale este competenta temporala nedeterminata.

Test de autoevaluare 2.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. 1.Precizati daca urmatorul enunt este adevarat sau fals si argumentati: Consiliul local are o competenta determinata sub aspect temporal, intrucat mandatul acestei autoritati este de 4 ani.

Rspunsul la test se gsete la pagina 23-25

2.2 Sarcinile, competenta si capacitatea organelor administratiei publice Definitia sintetica: Sarcinile organelor administratiei publice = obiectivele sau finalitatii activitatii organelor administratiei publice. Sarcinile organelor administratiei publice Definitia detaliata: Sarcinile organelor administratiei publice reprezinta ansamblul necesitatilor sociale, obiectiv determinate, evaluate politic si consacrate prin norme juridice, care reprezinta ratiunea de a fi a organelor administratiei publice. Elemente componente ale unui organ al adminsitratiei publice: Drept Administrativ II Factorul uman (personalul) Resursele materiale si financiare Mijloace juridice (competenta si capacitatea
19

Teoria generala a administratiei publice organelor administratiei publice) Corelatia sarcini-competenta-capacitate Orice autoritate publica urmareste in cadrul activitatii desfasurate atingerea unor obiective, a unor finalitati specifice realizarii unor sarcini. Competenta = ansamblul atributiilor unui organ al administratiei publice. Competenta = atributiile unui organ al administratiei publice, sunt mijloace juridice de realizare a sarcinilor, sarcinile reprezinta finalitatea definirii competentei. Competenta organelor administartiei publice Competenta organelor administratiei publice Competenta reprezinta ansamblul atributiilor conferite prin lege organelor administratiei publice. Definitia legala a competentei o gasim in art. 2 lit. c din legea Cadru a decentralizarii nr 125/2006. Ansamblul atributiilor stabilite prin constitutie si de legile care confera autoritatiilor administratiei publice drepturi si oblicgatii dea duce in nume propriu, in realizarea puterii publice si sub propria responsabilitate, o activitate de natura administartiva. Elementele determinante ale notiunei de competenta: - ansamblu de atributii - atributiile reprezinta drepturile si obligatii in realizarea carora organele adminsitratiei publice desfasoara o activitate adminsitrativa. Implica aptitudinea organelor administratiei publicede a emite si de efectua operatiuni administrative - activitatea administratia se realizeaza in nume propriu ( este evocata capacitatea organelor administratiei publice, adica aptitudinea acestora de a fi subiecte in cadrul raporturilor de drept administrativ) - regimul de putere publica in care se realizeaza aceasta activitate Caracterele competentei 1. Caracterul legal: Atributiile autoritatilor sau organelor administratiei publice sunt special stabilite de lege in raport cu sarcinile ce-i revin acestora 2. Caracterul obligatoriu: Spre deosebire de dreptul subiectiv care reprezinta o posbilitate recunoscuta de lege unei persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, de care titularul acestui drept poate uza sau nu, competenta organelor administrative publice nu reprezinta o facultate a organelor administratiei publice sau autoritatilor administratiei publice, acestea avand obligatia de a-si exercita atributiile atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. 3. Caracterul autonom al competentei. Organele administratiei publice
20

Drept Administrativ II

Teoria generala a administratiei publice trebuie sa aiba efectiv posibilitatea de a-si exercita atributiile conferite prin lege, concomitent cu obligatia celorlaltor autoritati ale administratiei publice( organele erarhic superioare) de a asigura independenta necesara realizarii competentei. Raporturile specifice dreptului administrativ sunt raporturile de subordonare erarhica. In cadrul raporturilor de subordonare erarhica ce se stabilesc intre autoritatile administratiei publice se admite numai puterea de instructiune, fiind interzisa in principiu puterea de injonctiune Puterea de instructiune reprezinta posibilitatea organelor erarhic superioare de a da indrumari obligatorii organelor subordonate. Puterea de injonctiune reprezinta posibilitatea organelor supraordonate de a substitui organelor subordonare si de a exercita atributiile acestora ( este admisa in relatiile ce se stabilesc intre structurile interne ale unui organ ale administratiei publice) Felurile competentei 1. Competenta materiala-generala -speciala 2. Competenta teritoriala-centrala -locala 3. Competenta temporala-determinata -nedeterminata Capacitatea juridica reprezinta aptitudinea generala si abstracta a unei persoane fizice sau persoane juridice de a avea drepturi si obligatii in cadrul unor raporturi juridice Capacitatea administrativa reprezinta aptitudinea organelor administratiei publice de a fi subiecte in cadrul raporturilor de drept administrativ Corelatia competenta - capacitate Doctrina juridica romaneasca a fundementat doua teze sau opinii cu privire la corelatia competenta-capacitate. Prima este cea formulata de profesorul Romulus Ionescu: Notiunea de capacitate se identifica cu notiunea de competenta normele de conferire a competentei implicand in mod necesar si dobandirea capacitatii de a fi subiect in toate raporturile juridice la care da dreptul aceasta competenta. Deci capacitatea apare ca un element determinant al competentei. insasi competenta. Cea de a doua este cea formulata de profesorul Ilie Iovanas: Notiunea de capacitate nu se identifica cu notiunea de competenta chiar daca intre cele 2 notiuni exista o legatura. Capacitatea administrativa reprezinta, deci, posibilitatea de a participa ca subiect independent in cadrul raportului de drept
21

Capacitatea administrativa

Drept Administrativ II

Teoria generala a administratiei publice administrativ. Competenta reprezinta, asa cum am amintit anterior, ansamblul atributiilor in organe administrative( atributiile fiind investirea legala cu anumite prerogative). Deosebiri intre cele doua notiuni: -capacitatea este specifica numai organelor administrative, in timp ce competenta pot avea atat organele administrative cat si structurile lor organizatorice si functionale. -capacitatea presupune intotdeauna posibilitatea de a actiona in nume propriu, in timp ce competenta nu presupune in mod necesar acest lucru( in general atributiile autoritatilor administrative sunt repartizate compartimentelor si persoanelor care compun respectiva autoritate, dar acestea nu le exercita in nume propriu, ci in numele autoritatii sau organului respectiv. -in timp ce unele atributii ce altcatuiesc competenta unei autoritati administrative pot fi transmise in anumite conditii altor organe sau autoritati, capacitatea in principiu nu poate fi transmisa altui subiect de drept. Concluzii: Consideram ce-a de-a doua a opinie ca este mai nuantata si ca permite explicarea mai multor situatii practica In cazul organelor administratiei publice este evident ca acestea au atat competenta cat si capacitate( atributii pe care le exercita in nume propriu). Exista insa structuri administrative care desi au o anumita competenta, acestea nu au capacitate. Este vorba de structurile organizatorice interne ale organelor administrative. Insa competenta acestora este atipica sau improprie, intrucat aceste atributii nu sunt exercitate in nume propriu, ci in numele organului sau autoritatii din care fac parte In cadrul raporturilor juridice care iau nastere in urma exercitarii acestor atributii va aparea intotdeauna ca subiect organul sau autoritatea publica si nu structura interna a acestuia.

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 2. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 2 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 2

22

Drept Administrativ II

Teoria generala a administratiei publice 1. Structurile administrative din cadrul organelor administratiei publice pot avea capacitate administrativa? Dar competenta? 2. Realizati corelatia dintre sarcinile si competenta organelor administratiei publice. Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 2.1 Enuntul este fals. Competenta temporala se refera la limitele de timp in care o autoritate a administratiei publice isi poate exercita atributiile. Faptul ca persoanele care intra in alcatuirea unor autoritati publice pe perioade limitate de timp (mandatul consiliului local 4ani, mandatul Presedintelui Romaniei 5 ani etc.), nu trebuie sa conduca la concluzia ca aceste autoritati au o competenta temporala determinata. Aceste autoritati sunt infiintate si functioneaza pe durata nedeterminata, doar persoanele care intra in compunerea acestor autoritati exercita atributiile conferite prin lege pe o perioada limitata de timp. In materia competentei temporale, competenta temporala nedeterminata reprezinta regula.

Bibliografie Unitate de nvare Nr. 2


1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008

23

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I

Unitate de nvare Nr. 3


PRESEDINTELE ROMANIEI I
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 3 3.1 Consideratii privind forma de guvernamant si regimul politic 3.2. Preedintele Romniei rol si statut constitutional 3.3..Atributiile Presedintelui Romaniei Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 3.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 3.. Pagina 00 0

24

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 3


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 3 sunt: Insusirea de catre studenti a notiunilor de forma de guvernamant si regim politic si distinctia intre diferitele forme de guvernamant si regimuri politice prezentarea primei autoritati a administratiei publice Presedintele Romaniei sub aspectul rolului, statutului constitutional si a atributiilor sale 3.1 Consideratii privind forma de guvernamant si regimul politic Forma de guvernamant ofera solutia la problema de a sti cine exercita puterea suverana in stat. Sub acest aspect se face distinctia intre: - Monocratia (puterea suprema in stat este concentrata in mainile unei singure persoane) - Oligarhia (puterea suprema in stat este detinuta de o categorie restrasa de persoane de persoane) - Democratia ( suveranitatea apartine poporului) Notiunea de forma de guvernamant este utilizata insa si pentru a face distinctia intre state sub aspectul modului de desemnare a sefuluii de stat. Formele de guvernamant sub acest aspect sunt grupate in 2 categorii: - Monarhia in care seful de stat este desemnat ereditar si pe viata - Republica seful de stat denumit si presedinte este desemnat pe o perioada de timp determinata fie de catre popor ( prin vot direct), fie de autoritatea legiuitoare ( in mod indirect) Regimul politic reprezinta modul de exercitare a puterii politice intro societate. Configuratia regimului politic dintr-un stat este determinata de specificul relatiilor ce se stabilesc: 1. Intre diferitele autoritati publice (sef de stat-parlament) 2. Intre autoritatiile publice (guvernati si cetateni) Potrivit criteriului metodelor si modalitatiilor de infaptuire a guvernarii se identificca urmatoarele categorii de regimuri politice: Regimul constitutional ( autoritatiile publice isi desfasoara activitatea in limitele constitutiei) Regimul absolutist ( ii cadrul careia nu exista asemenea limitari) - Regimuri liberale ( guvernarea se face intr-un stat cu respectarea drepturiilor si libertatiilor cetatenesti) - Regimurile autoritare ( caracterizate prin prioritatea intereselor statale) o Regimuri totalitare ( regimurile sunt uni partidice) o Regimuri democratice (pluritartidism) O clasificare traditionala a regimurilor politice are in vedere moduri (mai strict sau mai atenuat) in care se realizeaza separatia puterilor in stat (relatia presedinte parlament). Potrivit principiului separatiei puteriilor in stat vom avea: - Regimul prezidential - Regimul parlamentar - Regimul semiprezidential ( intalnit clasic in Franta)
25

Forma de guvernamant

Regim politic

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I In Romania avem un regim semiprezidential atenuat sau un regim semiparlamentar. Regim In Romania presedintele este ales prin sufragiu universal, direct, semiprezidential avand insa stributii msi limitate fata de un presedinte dintr-o republica semiprezidentiala. Desi principalele atributii ale presedintelui Romaniei par atenuat la prima vedere deosebit de importante, in realitate acestea sunt supuse unui sistem de ingradiri si conditionari, specifice regimului parlamentar, de natura a diminua destul de mult rolul politic al sefului de stat. In cadrul sistemului constitutional actual din Romania se consacra un regim semiprezidential atenuat sau semiparlamentar, in sprijinul acestei calificari fiind invocate mai multe argumente: - Presedintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. - Dreptul presedintelui de a dizolva parlamentul se exercita in conditii foarte restictive - Articlul 95 din Constitutie consacra raspunderea politica a presedintelui, a carui concretizare presupune parcurgerea a 2 etape: 1. Suspendarea din functie facuta de catre Parlament 2. Organizarea unui referendum pentru demiterea presedintelui - Art 96 din constitutiie consacra raspunderea penala a presedintelui, situatie in care acesta poate fi pus sub acuzare pentru inalta tradare, cu votul a cel putin 2 treimi din numarul deputatiilor si senatorilor, competenta de judecata apartinandinaltei curti de casatie si justitie. - In cadrul procedurii de investitura a guvernului, desi aceasta este initiata si finalizata de catre presedinte, elementul central il reprezinta insa acordarea votului de incaredere de catre parlament. - In sistemul nostru constitutional guvernul rapsunde politic numain in fata parlamentului - Presedintele nu are drept de initiativa legislativa - Presedintele cu ocazia promulgarii legii poate cere o singura data reexaminarea acesteia, iar in urma reexaminarii de catre parlament ( dupa aceeasi procedura legislativa), legea trebuie promulgata in cel mult 10 zile. - Exercitarea celor mai importante atributii ale presedintelui in domeniul politicii externe, al apararii, al situatiilor exceptionale este conditionata de vointa guvernului si/sau a parlamentului - Decretele Presedintelui emise in exercitarea celor mai importante atributii ale sale se contrasemneaza de catre primul ministru.

Test de autoevaluare 3.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Argumentati de ce regimul politic in Romania este calificat drept unul semiprezidential atenuat sau semiparlamentar.

Rspunsul la test se gsete la pagina 35

3.2 Preedintele Romniei rol si statut constitutional


26

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I Statutul constituional al Preedintelui Actuala Constituie a Romniei consacr un executiv bicefal sau dualist, n care unul dintre efi este Preedintele, iar cellalt Guvernul. Forma de guvernmnt n Romnia, potrivit articolului 1 alin (2) din Constituie, este republica, dispoziiile constituionale referitoare la forma de guvernmnt fcnd paret din categorie celor calificate prin articolul1 52, ca limite ale revizuirii. Articolul 80, intitulat rolul Preedintelui, stabilete urmtoarele dimensiuni ale statutului constituional al efului de stat: Rolul Presedintelui a) Este unul dintre cei doi efi ai executivului, alturi de Guvern. Spre deosebire de Guvern ns, rolul executiv al Preedintelui este mai atenuat, primnd celelalte dimensiuni ale statutului su. b) Este reprezentantul statului romn, pe plan intern i extern. c) Este garantul independenei naionale, al unitii i al integritii teritoriale a rii. n realizarea acestui rol, prin care garanteaz valori fundamentale ale poporului romn, eful statului are o serie de atribuii prin intermediul crora urmrete s se transpun n practic acest rol. Avem n vedere, n primul rnd, atribuiile n domeniul aprrii, cea de preedinte al Consiliului Suprem de Aprare a rii, atribuiile n situaii de stare de asediu etc. d) Rolul de a veghea la respectarea Constituiei. Articolul 80 (2) consacr aceast misiune constituional a Preedintelui, care trebuie neleas n dimensiunea ei activ, nu pasiv. e) Funcia de mediere ntre puterile statului i ntre stat i societate. Articolul 80 alin (2) prevede c Preedintele Romniei vegheaz la respectarea Constituiei i la buna funcionare a autoritilor publice. n acest scop, Preedintele exercit funcia de mediere ntre puterile statului, precum i ntre stat i societate. Constatm c legiuitorul constituant leag funcia de mediere ntre puterile statului i ntre stat i societate de exercitarea unui alt atribut al su, prin care preedintele vegheaz la buna funcionare a autoritilor publice. n scopul realizrii aceste misiuni, el exercit rolul de mediere. Nu avem de-a face cu dou funcii distincte, ci cu una singur, mai exact cu dou atribute ale aceleiai funcii. Medierea realizat de Preedintele Romniei nu se oprete la autoritile statale, ci trebuie s mearg mai departe i s traneze eventualele divergene care se pot manifesta ntre autoritile publice i diferite segmente ale structurii sociale de pe o poziie de neutralitate.

27

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I Test de autoevaluare 3.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. In ce consta functia de mediere, pe care o exercita Presedintele Romaniei?

Rspunsul la test se gsete la pagina 36

3.3 Atributiile Presedintelui Romaniei n literatura de specialitate exist mai multe criterii de clasificare a atribuiilor Preedintelui. Unii autori le clasific n Funcie de regimul lor juridic, identificnd atribuii pentru exercitarea crora Preedintele coopereaz cu alte autoriti publice i atribuii pentru exercitarea crora Preedintele nu solicit concursul altor autoriti publice. Vom grupa atribuiile efului de stat n funcie de dou mari criterii: I. n funcie de subiectele de drept fa de care sau cu implicarea crora se exercit, identificm urmtoarele categorii de atribuii: 1. Atribuii realizate n raporturile cu Parlamentul Atributii in raporturile cu Parlamentul La aceast prim categorie, identificm urmtoarele atribuii: a) Promulgarea legilor de ctre Preedinte Potrivit articolului 77 din Constituie Preedintele ndeplinete aceast funcie ancestral, specific fiecrui ef de stat, indiferent de forma de guvernmnt sau de regimul politic, aceea de a nvesti legea cu formul executorie. Preedintele dispune i publicarea legii n Monitorul Oficial. Termenul pus la dispoziia Preedintelui pentru a promulga legea este de 20 de zile de la primirea legii spre promulgare. Prin excepie, termenul se reduce la jumtate, respectiv 10 zile, atunci cnd Preedintele, nainte de promulgarea legii, urmrete s nfrng acest termen, opunndu-se promulgrii. Modalitile prin care Preedintele se opune promulgrii legii sunt : Promulgarea legii -prin exercitarea dreptului de a sesiza Curtea Constituional, atunci cnd apreciaz c legea prezint aspecte de neconstituionalitate; - prin trimiterea legii spre reexaminare de ctre Parlament, atunci cnd apreciaz c legea prezint aspecte de neoportunitate politic. Precizm c Preedintele poate cere o singur dat reexaminarea legii de ctre Parlament. Dup scurgerea termenelor precizate mai sus, intervine caracterul obligatoriu al promulgrii. Mesajul b) Adresarea de mesaje Parlamentului Sediul materiei este articolul 88 din Constituie, care, ntr-o formul concis, recunoate dreptul Preedintelui de a adresa mesaje Parlamentului, cu privire la principalele probleme politice ale naiunii. Articolul 98 (2) interzice preedintelui interimar s exercite mai multe atribuii, printre care i pe aceea de a adresa mesaje Parlamentului.
28

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I Din punctul de vedere al semnificaiei sale, mesajul reprezint un mijloc de legtur ntre dou autoriti publice, unul dintre efii executivului i organul reprezentativ suprem al poporului romn. Din punctul de vedere al coninutului su, sfera problemelor discutate cu ocazia mesajului este lsat la deplina latitudine a Preedintelui. Din punctul de vedere al regimului juridic, el reprezint un act juridic exclusiv i unilateral al preedintelui, care nu mbrac forma unui decret, i care intr n categoria actelor politice ale efului de stat. Din punctul de vedere al efectelor juridice, mesajul nu atrage efectele juridice ale unui decret, singura consecin pe care o determin fiind, potrivit articolului 65 (2) litera a ntrunirea Camerelor n edin pentru a-l primi. Nu este obligatorie i dezbaterea mesajului, dup cum a decis Curtea Constituional n Decizia nr. 87/1994. Un alt regim juridic va avea mesajul prevzut de articolul 92 (3), prin care Preedintele aduce la cunotina Parlamentului msurile luate cu ocazia respingerii unei agresiuni armate, astfel: - Camerele vor fi obligate s se ntruneasc nu doar ca s primeasc mesajul, ci ca s-l i dezbat; - Preedintele va participa la dezbatere; - mesajul se concretizeaz ntr-un decret contrasemnat de primul ministru, el avnd deci o natur complex, politic i juridic, n acelai timp. Convocarea Parlamentului c) Convocarea Parlamentului n sesiuni Sediul materiei este reprezentat de art.63 alin.(3) i art.66 alin.(2). Articolul 63 (3) reglementeaz convocarea, de ctre Preedinte, a Parlamentului nou ales, n cel mult 20 de zile de la alegeri. Articolul 66 (2) vizeaz ntrunirea n sesiuni extraordinare a Parlamentului, la cererea Preedintelui Romniei, a biroului permanent al fiecrei Camere ori a cel puin o treime din numrul parlamentarilor. Dreptul de a cere convocarea aparine celor doi preedini ai Camerelor. Dizolvarea Parlamentului d) Dizolvarea Parlamentului de ctre Preedinte n conformitate cu articolul 89 din Constituia Romniei, Preedintelui i este recunoscut dreptul de a dizolva Parlamentul, care este suspus unor condiii speciale, i anume: -consultarea preedinilor celor dou Camere i a liderilor grupurilor parlamentare; -condiiile n care poate fi cerut dizolvarea sunt reprezentate de neacordarea votului de nvestitur n termen de 60 de zile de la prima solicitare, coroborat cu respingerea a cel puin dou solicitri de investitur; - n cursul unui an, Parlamentul nu poate fi dizolvat dect o dat; - este interzis dizolvarea Parlamentului n timpul strii de asediu ori a celei de urgen ori n ultimele ase luni ale mandatului Preedintelui.
29

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I Exercitarea acestui drept este o facultate i nu o obligaie pentru Preedinte. 2. Atribuii realizate n raporturile cu justiia Atributii in raporturile cu justitia a) Numirea judectorilor i procurorilor Potrivit articolului 125 (1), judectorii numii de Preedintele Romniei se bucur de inamovibilitate. Inamovibilitatea reprezint, alturi de stabilitate, o garanie pe care statul o acord unor categorii de funcionari publici, c nu vor fi suspendai sau revocai dect pentru cauze disciplinare. Ea se deosebete de stabilitate prin aceea c funcionarul inamovibil nu va putea fi mutat nici n interes de serviciu, nici mcar prin avansare. b) Acordarea graierii individuale l Se realizeaz prin decrete care, conform articolului 100 (2) sunt contrasemnate de primul ministru. Ea reprezint un drept universal, sacrosant, al efului de stat, i, totodat, un act de clemen pe care l face acesta i prin intermediul cruia o persoan condamnat penal este scutit, integral sau parial, de executarea pedepsei, care a fost stabilit prin hotrre judectoreasc de condamnare rmas definitiv. c) Declanarea urmririi penale mpotriva unor membri ai Guvernului Potrivit articolului 109 (2), Preedintele se afl printre subiectele de drept care au dreptul s cear urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru fapte pe care acetia le-au efectuat n exerciiul funciei lor. Articolul 109 (2) recunoate pentru Preedinte i posibilitatea de a dispune suspendarea din funcie a membrului Guvernului n cazul cruia s-a nceput urmrirea penal. Aceasta reprezint o facultate a Preedintelui, nu o obligaie a lui. n cazul n care persoana respectiv a fost trimis n judecat, intervine suspendarea de drept a acesteia. Atributii in raporturile cu poporul 3. Atribuii exercitate n relaiile cu poporul Potrivit articolului 2 (1) din Constituie, titularul suveranitii este poporul, care o exercit n dou moduri: - n mod direct, prin referendum; - n mod indirect, prin organele sale reprezentative. Exist mai multe tipuri de referendum. Astfel, prin articolul 151 (3), se consacr ceea ce doctrina denumete referendum constituional cu caracter obligatoriu. Un alt tip de referendum este cel care privete adoptarea unei legi, referendum legislativ i, n fine, referendum cu caracter consultativ, n categoria cruia se ncadreaz cel prevzut de articolul 90, care are caracter facultativ. Tot despre referendum este vorba i n articolul 95 , care consacr acel tip de referendum care intervine n cazul suspendrii din funcie a Preedintelui Romniei, referendum care are ca scop s determine demiterea Preedintelui a crui suspendare a realizat-o Parlamentul. Din punctul de vedere al sferei problemelor ce urmeaz a constitui obiectul referendumului, articolul 90 dispune c poporul urmeaz s-i exprime
30

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I voina cu privire la problemele de interes naional. Atributii ca sef al exectivului 4. Atribuiile Preedintelui ca ef al executivului Preedintele Romniei dispune de o serie de atribuii pe care le exercit fr s aib nevoie de concursul primului ministru sau al unui alt ministru. Acest element l deosebete de statutul efului de stat din regimurile parlamentare, unde este obligatorie contrasemntura unui ministru pe orice act al efului de stat. Vom grupa atribuiile realizate de Preedinte ca ef al executivului n mai multe categorii: 1. Atribuii n raporturile cu Guvernul a) desemnarea candidatului la funcia de prim ministru. Rolul Preedintelui se rezum la a desemna un candidat pentru funcia de prim ministru, candidat care urmeaz s primeasc votul de ncredere de la Parlament, alturi de ntreaga echip guvernamental. Atributii in raporturile cu Guvernul Nici n desemnarea candiatului Preedintele nu dispune de o putere discreionar absolut, dat fiind faptul c el este obligat s se consulte cu partidul care a ctigat majoritatea alegerilor n Parlament, iar n cazul n care nu exist o asemenea majoritate, cu toate aprtidele reprezentate n Parlament. b) numirea Guvernului, pe baza votului de ncredere acordat de Parlament. Potrivit articolului 85 (1), Preedintele Romniei numete Guvernul pe baza votului de ncredere acordat de Parlament. n exercitarea acestei atribuii, Preedintele emite un decret, n care sunt incluse acele persoane care au primit votul de ncredere de la Parlament, lista Guvernului, dup cum o calific art.103 alin.(2) i (3). Constatm c puterile Preedintelui sunt limitate de votul exprimat de Parlament, el nu poate numi ali membri dect cei nscrii pe lista Guvernului. c) revocarea i numirea unor membri ai Guvernului, n caz de remaniere guvernamental sau de vacan a postului. i aceast atribuie implic, n termenii exprei ai articolului 85 (2) o alt autoritate public, respectiv primul ministru. Esenial pentru a ne afla n prezena remanierii guvernamentale este faptul c ea nu poate viza Guvernul n integralitatea sa, ci doar unele funcii ale Guvernului. d) consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente i de importan deosebit. Aceast atribuie este prevzut n articolul 86 din Constituie care, n termeni extrem de concii, statueaz c Preedintele poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente i de importan deosebit. La fel ca i problemele care urmeaz s fac obiectul mesajului ctre Parlament, i cele asupra crora este consultat Guvernul se apreciaz de ctre Preedinte.
31

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I e) participarea Preedintelui la edinele Guvernului i prezidarea lor i n conformitate cu articolul 87, regimul participrii Preedintelui la edinele Guvernului presupune mai multe coordonate. Din punctul de vedere al sferei problemelor care justific participarea Preedintelui la astfel de edine, este vorba despre acele probleme de interes naional care privesc politica extern, aprarea naional, asigurarea ordinii publice. Preedintele nu semneaz hotrrile i ordonanele adoptate n cadrul edinelor la care a participat i pe care le-a prezidat. Situaiile n care Preedintele particip la edinele Guvernului sunt practic de dou categorii, i anume: -cnd se discut probleme de genul celor prevzute de articolul 87 (1); -la solicitarea primului ministru. Atributii realizate in raporturile cu alte autoritati publice 2. Atribuii exercitate n legtur cu alte autoriti publice n aceast categorie se includ mai multe tipuri de atribuii, i anume: a) Este preedinte al Consiliului Suprem de Aprare a rii Aceast autoritate public are rolul de a organiza i coordona unitar activitile care privesc aprarea rii i sigurana naional . Aceasta reprezint mai mult o calitate pe care Preedintele o exercit n virtutea atribuiei sale de a fi comandant al forelor armate. b) atribuii de numire sau de participare la numire n diferite funcii publice n analiza acestui tip de atribuie trebuie pornit de la articolul 94 litera c care dispune c Preedintele numete n funcii publice, n condiiile prevzute de lege. Aceast atribuie se realizeaz prin decrete care, potrivit art.100 alin.(2) nu sunt contrasemnate de primul ministru. De exemplu, Preedintele numete trei dintre judectorii Curii Constituionale, potrivit art.142 alin.(3) din Constituie. 3. Atribuii exercitate n domeniul aprrii i n situaii excepionale Atributii in domeniul apararii A) Atribuiile n domeniul aprrii Sunt concentrate n articolul 92 din Constituie, dup cum urmeaz: a) declararea mobilizrii generale sau pariale a forelor armate Textul instituie o regul i o excepie. Regula n ceea ce privete mobilizarea forelor armate, este cea care implic Parlamentul, care aprob, i Preedintele, care declar n baza acestei aprobri prealabile, mobilizarea parial sau general. Excepia este reprezentat de posibilitatea recunoscut efului de stat ca n cazuri excepionale s declare mobilizarea, iar hotrrea de mobilizare s fie supus ulterior aprobrii Parlamentului, ntr-un interval de cel mult 5 zile de la adoptarea ei. b) respingerea agresiunii armate
32

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I Preedintele, n caz de agresiune armat ndreptat mpotriva rii, are dou obligaii constituionale: - s ia msuri urgente pentru respingerea agresiunii armate; - s le aduc la cunotina Parlamentului nentrziat printr-un mesaj. n situaia n care Parlamentul este n vacan, el se convoac de drept n 24 de ore de la declanarea agresiunii. n vederea lurii msurii respective de respingere a agresiunii, Preedintele va convoca Consiliul Suprem de Aprare a rii, pentru a decide asupra msurilor ce se impun a fi hotrte. B) Atribuii exercitate n situaii excepionale Atributii realizate in situatii exceptionale Regimul acestui tip de atribuii l regsim n articolul 93, conform cruia Preedintele instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgen, n ntreaga ar sau n unele localiti, i solicit Parlamentului s ncuviineze msura adoptat, n termen de 5 zile de la data cnd a fost luat. n situaia n care Parlamentul nu se afl n sesiune, el se convoac de drept n cel mult 48 de ore de la instituirea strii respective i funcioneaz pe toat durata acesteia. Decretele emise de Preedinte n astfel de situaii sunt contrasemnate de primul ministru. 4. Atribuiile exercitate n domeniul politicii externe a) ncheierea, n numele Romniei, a tratatelor internaionale Atributii in domeniul politicii externe Din interpretarea art.91 alin.(1) coroborat cu art.11 alin.(2), deducem c ncheierea tratatelor internaionale parcurge urmtoarele faze: - negocierea de ctre Guvern, implicarea acestuia n negociere avnd rolul de a-l mpiedica pe eful de stat s ncheie tratate secrete, oculte, aflndu-se astfel sub permanentul control al Guvernului. - trimiterea spre ratificare, ntr-un termen rezonabil de la semnare. Preedintele este liber s semneze sau nu tratatul negociat de Guvern, el putnd astfel s refuze semnarea tratatului, atunci cnd consider c interesele statului al crui reprezentant este impun acest lucru. - ratificarea, de ctre Parlament, moment din care tratatul face parte din dreptul intern. b) Acreditarea misiunilor diplomatice ale Romniei n alte state i rechemarea reprezentanilor diplomatici ai Romniei n alte state . Potrivit articolului 91 (2), aceast prerogativ se exercit la propunerea Guvernului, i ea este legitimat de calitatea preedintelui Romniei, de a fi reprezentant al statului romn, ceea ce implic i recunoaterea, n virtutea acestei caliti, a dreptului de a alege la rndul lui pe cei care sunt implicai n nfptuirea politicii externe a Romniei . Guvernul formuleaz propuneri pentru funcia de ambasador, care sunt naintate Preedintelui dup ce a fost obinut avizul consultativ al comisiilor de politic extern. Caracterul consultativ al avizului determin concluzia c Preedintele nu este obligat s numeasc n funciile respective persoanele care i-au fost propuse de Guvern i avizate de comisiile de specialitate ale
33

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I Parlamentului. c) Aprob nfiinarea, desfiinarea i schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Ca i precedenta atribuie, i aceasta se exercit tot la propunerea Guvernului i se concretizeaz prin decrete care sunt contrasemnate de primul ministru. d) Acreditarea, pe lng Preedintele Romniei, a reprezentanilor diplomatici ai altor state. n calitatea lor de reprezentani ai altor state, care le-a fost conferit de ctre efii statelor pe care i reprezint, acetia vor fi acreditai pe lng Preedintele Romniei, operaiune supus unor cutume diplomatice prin intermediul crora sunt prezentate, i respectiv primite, scrisorile de acreditare.

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 3. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 3 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic.

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 3

Analizati mesajul Presedintelui Romaniei prin prisma puterii discretionare pe care aceasta autoritate publica o are.

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 3.1 Argumente pentru calificarea regimului politic in Romania drept unul semiprezidential atenuat: - . Presedintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. - Dreptul presedintelui de a dizolva parlamentul se exercita in conditii foarte restictive - Articlul 95 din Constitutie consacra raspunderea politica a presedintelui, a carui concretizare presupune parcurgerea a 2 etape: 3. Suspendarea din functie facuta de catre Parlament 4. Organizarea unui referendum pentru demiterea presedintelui - Art 96 din constitutiie consacra raspunderea penala a presedintelui, situatie in care acesta poate fi pus sub acuzare pentru inalta tradare, cu votul a cel putin 2 treimi din numarul deputatiilor si senatorilor, competenta de judecata apartinandinaltei curti de casatie si justitie.
34

Drept Administrativ II

Presedintele Romaniei I In cadrul procedurii de investitura a guvernului, desi aceasta este initiata si finalizata de catre presedinte, elementul central il reprezinta insa acordarea votului de incaredere de catre parlament. In sistemul nostru constitutional guvernul rapsunde politic numain in fata parlamentului Presedintele nu are drept de initiativa legislativa Presedintele cu ocazia promulgarii legii poate cere o singura data reexaminarea acesteia, iar in urma reexaminarii de catre parlament ( dupa aceeasi procedura legislativa), legea trebuie promulgata in cel mult 10 zile. Exercitarea celor mai importante atributii ale presedintelui in domeniul politicii externe, al apararii, al situatiilor exceptionale este conditionata de vointa guvernului si/sau a parlamentului Decretele Presedintelui emise in exercitarea celor mai importante atributii ale sale se contrasemneaza de catre primul ministru.

Rspuns 3.2 Functia de mediere realizata de Presedintele Romaniei nu vizeaza conflicte juridice, ci solutionarea unor eventuale conflicte politice (disensiuni intre Guvern si perlament) sau politico sociale (Guvern sindicate). Presedintele Romaniei nu este arbitru ci mediator, pentru ca arbitrajul presupune situatia de a impune o solutie obligatorie partlor aflete in conflict, in timp ce medierea relizata de presedinte incurajeaza doar negocierile dintre parti, aceasta fiind o obligatie de diligenta pentru presedinte si nu una de rezultat. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 3
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008

35

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II)

Unitate de nvare Nr. 4


PRESEDINTELE ROMANIEI (II)
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 4
4.1.Actele Presedintelui Romaniei si regimul juridic al acestora .................................................... 4.2.Raspunderea Presedintelui Romaniei forme, conditii, procedura

Pagina 00 0

.. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 4.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 4..

36

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II)

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 4


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 4 sunt: intelegerea naturii juridice a decretelor prezidentiale, si a pozitionarii acestora in ierahia actelor administrative analizarea tipologiei raspunderii juridice prin prisma Presedintelui Romaniei

4.1 Actele Presedintelui Romaniei si regimul juridic al acestora Forme de concretizare a activitii preedintelui Articolul 100 din Constituie prevede c Preedintele, n exercitarea atribuiilor sale, emite decrete. La o prim interpretare, s-ar putea desprinde concluzia c toate atribuiile Preedintelui se concretizeaz prin emiterea unor decrete, care, cum spune textul n continuare, se public n Monitorul Oficial al Romniei. Dei legiuitorul constituant s-a exprimat generic , nu toate atribuiile Preedintelui, ci doar anumite atribuii ale acestuia, urmeaz s fie exercitate prin emiterea de decrete. Urmeaz s stabilim c atribuiile preedintelui pot fi exercitate prin trei forme: a)prin acte juridice decrete; b)) prin acte politice mesaje, declaraii, apeluri, cereri de ncuviinare, sesizri etc.; c) prin operaiuni administrative acreditarea reprezentanilor diplomatici ai altor state, consultarea Guvernului, a Parlamentului, acestea fiind combinate, de multe ori, cu fapte materiale concrete, cum ar fi participarea la edinele Guvernului, primirea scrisorilor de acreditare etc. Rezult c atribuiile Preedintelui urmeaz a se realiza n conformitate cu dou principii: - unele vor mbrca forma unor decrete, form pe care Constituantul o prescrie, fie expres, fie implicit. - altele urmeaz a se realiza n forma pe care o decide Preedintele, care are deplina libertate n a hotr sub ce form s-i concretizeze o anumit atribuie. Aceasta deoarece Constituia se mrginete a stabili regula general, fr a preciza cnd n ndeplinirea atribuiilor sale, Preedintele Republicii urmeaz s recurg la calea decretelor i cnd va utiliza alte forme de activitate, ceea ce atrage concluzia c, n funcie de natura, de specificul atribuiilor pe care le are de ndeplinit, n unele cazuri va alege calea decretelor i n altele va recurge la alte forme de activitate.
37

Forme de concretizare a activitatii Presedintelui

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) Natura decretelor Preedintelui n legtur cu aceast problem, n doctrina contemporan au fost exprimate dou mari opinii. Decretele prezidentiale Astfel, potrivit unei prime opinii, decretele Preedintelui au caracter individual. Acestui caracter i se mai adaug i faptul c nu pot avea caracter secret, Constituia prevznd obligativitatea publicrii n Monitorul Oficial, sub sanciunea inexistenei n cazul nepublicrii. ntr-o alt opinie, decretele Preedintelui pot avea att caracter normativ ct i caracter individual. Argumentul adus de autorul citat, la a crui opinie ne raliem, au n vedere decretele privind luarea msurilor de respingere a unei agresiuni, cele prin care se instituie starea de asediu sau starea de urgen, care au un caracter incontestabil normativ. Aceasta deoarece ele vizeaz categorii largi de subiecte, iar dispoziiile pe care le conin sunt de aplicaie repetat. Regimul juridic al decretelor Preedintelui Considerm c regimul juridic al decretelor Preedintelui include urmtoarele dimensiuni: 1) Sunt acte administrative, adic manifestri de voin cu caracter unilateral, fcute cu scopul de a aduce unele modificri n realitatea juridic existent, n regim de putere public. 2) Articolul 100 instituie contrasemnarea unora dintre decretele Preedintelui de ctre primul ministru. Domenii reformabile Atunci cnd Preedintelui i revin atribuii stabilite printr-o lege organic sau ordinar, decretele emise n exercitarea lor nu vor fi supuse regulii contrasemnrii. Contrasemnarea deriv, cum s-a artat n literatura de specialitate, din lipsa de rspundere a Preedintelui n faa Parlamentului, spre deosebire de Guvern care rspunde politic numai n faa Parlamentului pentru ntreaga sa activitate, iar fiecare membru al Guvernului, deci i primul ministru, rspunde politic solidar pentru activitatea Guvernului i a actelor sale. Astfel, pin contrasemnare, se exercit un control indirect de ctre Parlament asupra activitii Preedintelui, iar primul ministru va rspunde inclusiv pentru decretele Preedintelui pe care le-a contrasemnat. n absena contrasemnrii impus de Constituie, decretul va fi lovit de nulitate absolut. 3)Obligativitatea publicrii n Monitorul Oficial a decretului Preedintelui, n caz contrar intervenind cea mai drastic sanciune, i anume inexistena actului. 4)Decretele Preedintelui sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanele de contencios administrativ. De vreme ce am admis c decretele Preedintelui sunt acte
38

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) administrative, rezult c ele urmeaz s fie supuse controlului de legalitate exercitat de instanele de contencios administrativ, cu precizarea c exist i unele decrete care urmeaz s fie sustrase acestui control. De exemplu, cele prin care se concretizeaz raporturile constituionale dintre Preedinte, pe de o parte i Guvern i Parlament, pe de alt parte.

Test de autoevaluare 4.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. 1. De ce decretele emise de catre Presedinte in exercitarea unora dintre atributiile sale reclama contrasemnarea acestora de catre primul ministru?
Rspunsul la test se gsete la pagina 50-51

4.2 Raspunderea Presedintelui Romaniei forme, conditii, procedura Forme de raspundere Actuala lege fundamental a Romniei consacr dou texte exprese rspunderii efului de stat: articolul 96, care instituie rspunderea penal a Preedintelui, sub forma punerii sub acuzare, i articolul 95 consacrat suspendrii din funcie a efului de stat, calificat de unii autori ca rspundere politic sau administrativ disciplinar a Preedintelui. Analiza regimului juridic al rspunderii Preedintelui trebuie nceput de la principiul constituional al imunitii sale, instituit prin articolul 84, i al imposibilitii tragerii la rspundere juridic pentru voturile i opiniile politice exprimate n exercitarea mandatului, specific i parlamentarilor. Prin actele i faptele svrite n exerciiul mandatului, va trebui s nelegem formele de activitate compatibile cu funcia, sau, altfel spus, acele modaliti prin care se concretizeaz realizarea prerogativelor constituionale ale efului de stat. Va trebui astfel s facem distincie ntre dou categorii de acte i fapte ale Preedintelui: - cele prin care el i duce la ndeplinire mandatul, caz n care se bucur de o protecie juridic special; - cele prin care se exprim ca simplu cetean, situaie n care preedintele se bucur de acele garanii pe care Constituia le asigur tuturor cetenilor, care sunt egali n faa legii i a autoritilor publice. Considerm c din coroborarea tuturor dispoziiilor constituionale rezult urmtoarele forme de rspundere aplicabile Preedintelui Romniei: a)Rspunderea penal, reglementat de articolul 96 din Constituie. b) Rspundere politic, sau administrativ disciplinar, sub forma suspendrii din funcie, prevzut de articolul 95 din prezenta lege fundamental. c) Rspunderea administrativ patrimonial, rezultat din coroborarea art.126 alin. (6) i 52 din Constituie, raportate la Legea nr. 554/2004 a
39

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) contenciosului administrativ. d) Rspunderea care i revine n regim de drept comun, ca simplu cetean, i care este fundamentat pe principiile constituionale privind egalitatea tuturor n faa legii i a autoritilor publice, fr privilegii i discriminri, coroborat cu acela c nimeni nu este mai presus de lege, precum i din ndatorirea fundamental instituit prin articolul 1 (5), privind respectarea Constituiei, a supremaiei sale i a legilor. B) Rspunderea politic a Preedintelui Romniei Raspunderea politica Suspendarea din funcie nu este ea nsi o form a rspunderii politice, ci procedura premergtoare i obligatorie pentru eventuala sancionare a Preedintelui, ntruct: Preedintele nu rspunde politic n faa Parlamentului, ci n faa corpului electoral; suspendarea din funcie poate fi infirmat prin referendum sau ea devine ineficace dac referendumul nu a fost organizat n termenul prevzut de Constituie. Aceast form de rspundere a Preedintelui Romniei are o natur complex, juridic i politic n egal msur, cea juridic mbrcnd forma suspendrii din funcie, care implic Parlamentul n calitatea sa de organ suprem reprezentativ i cea politic implicnd n primul rnd poporul, ca titular al dreptului fundamental de a-l alege pe eful statului i de a-l demite atunci cnd el nu mai justific ncrederea cu care a fost nvestit de electorat. Din punctul de vedere al temeiului obiectiv, aceast form de rspundere intervine atunci cnd Preedintele a svrit fapte grave prin care ncalc prevederile Constituieiii. n ceea ce privete regimul procedural aplicabil, intervenia acestei forme de rspundere implic parcurgerea urmtoarelor faze: a) declanarea procedurii de suspendare, realizat de o treime din numrul parlamentarilor. Lista se depune la Secretariatul General al Camerei care este preponderent reprezentat printre iniiatori i care are obligaia s o aduc la cunotina i a celeilalte Camere. b) Comunicarea n mod nentrziat a propunerii de suspendare Preedintelui Romniei. Acest lucru se impune deoarece Preedintele poate da Parlamentului explicaii cu privire la faptele care i se imput, nelegnd, din modul n care este formulat textul, c nu este obligat s fac acest lucru. c) Sesizarea Curii Constituionale, pentru ca aceasta s emit avizul consultativ prevzut de articolul 95 (1) coroborat cu art. 146 litera h din Constituie. d) Discutarea propunerii de suspendare, dup primirea avizului Curii Constituionale. Avizul va trebui s fie comunicat i Preedintelui, care va putea da explicaii att Parlamentului, ct i Curii Constituionale pentru faptele care i se imput. Parlamentul voteaz cu majoritate simpl, n edina comun a celor dou Camere.
40

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) e) Consecinele votrii propunerii de suspendare constau n instaurarea strii de interimat, deci ntreruperea exercitrii mandatului Preedintelui, avnd astfel aplicabilitate articolul 98 din Constituie. f) Referendumul se organizeaz, potrivit art.95 alin.(3), n termen de 30 de zile de la aprobarea propunerii de suspendare de ctre cele dou Camere ale Parlamentului. Dei Constituantul nu face nici o precizare cu privire la subiectul de drept care are obligaia s organizeze referendumul, nelegem c va fi vorba despre Guvern, care are misiunea prevzut de art.102 alin.(1) de a asigura realizarea politicii interne i externe a rii. n privina rezultatelor referendumului i a consecinelor acestor rezultate, nu poate fi vorba dect despre dou variante: -aprobarea, de ctre popor, ceea ce atrage demiterea Preedintelui i organizarea de noi alegeri n termen de 3 luni de la data referendumului. - respingerea propunerii, situaie pe care Constituia nu o mai are n vedere. Pe fondul absenei unor reglementri exprese, n doctrin s-a exprimat teza c n acest caz avem de-a face cu o ncetare a legitimitii organului reprezentativ suprem, data retragerii legitimitii Parlamentului prin referendum este data de la care ncepe s curg termenul celor trei luni privind organizarea de noi alegeri, prevzute de articolul 63(2) din Constituie. Exist autori care apreciaz, pornind de la procedura rspunderii politice, care implic att Parlamentul ct i poporul, c rspunderea politic a Preedintelui cuprinde, practic dou faze distincte: rspunderea politic propriu-zis, pe care eful de stat i-o asum n condiiile art. 95 (1) din Constituie, fa de Camera deputailor i Senat, i o rspundere fa de popor, concretizat n referendumul organizat pentru demiterea Preedintelui. Rspunderea penal a Preedintelui Romniei 1. Natura juridic a faptei de nalt trdare Raspunderea penala De la principiul potrivit cruia Preedintele se bucur de imunitate, pe durata exercitrii mandatului su, se admite o excepie. Sediul materiei l reprezint articolul 96 potrivit cruia Preedintele poate fi pus sub acuzare pentru nalt trdare de cele dou Camere ale Parlamentului, cu votul majoritii de 2/3 din numrul total al parlamentarilor. mprtim calificarea faptei de nalt trdare ca o fapt avnd caracter complex, politic i juridic n acelai timp, care nu se poate confunda cu infraciunea de trdare din Codul penal, ns susinem necesitatea ca aceast fapt s-i gseasc consacrarea ntr-o lege organic. Neconsacrarea juridic a faptei ar putea face loc arbitrariului politic i ar nclca principiul constituional al legalitii infraciunii. 2. Fazele procedurii constituionale a interveniei rspunderii penale a efului de stat De vreme ce am admis c fapta de nalt trdare are, n egal msur, o dimensiune politic i una juridic, vom identifica, i n derularea
41

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) procedurii rspunderii penale a Preedintelui, o faz politic i o faz judiciar. Faza politic I. Declanarea procedurii de punere sub acuzare Potrivit Regulamentului edinelor comune ale celor dou Camere procedura de punere sub acuzare a Preedintelui Romniei se declaneaz pe baza unei cereri semnate de cel puin o treime din numrul deputailor i senatorilor. Acelai text din Regulament impune ca solicitarea s cuprind descrierea faptelor care i sunt imputate Preedintelui i ncadrarea lor juridic. Cererea se depune la Birourile permanente ale fiecrei Camere, crora le revine obligaia de a informa nentrziat pe Preedinte despre cererea de punere sub acuzare. n edina n care se face propunerea se procedeaz la constituirea unei comisii care are misiunea s cerceteze temeinicia faptelor de care este acuzat eful statului. Aceast comisie prezint un raport n edina comun a celor dou Camere, n care urmeaz s fie votat punerea sub acuzare. II. Votarea cererii de punere sub acuzare Potrivit articolului 96 din Constituie, punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei poate fi hotrt de 2/3 din numrul total al parlamentarilor. Votarea se face prin vot secret. Votarea acesteia impune ntrunirea Parlamentului n edin comun, la fel ca i n cazul n care se decide suspendarea din funcie a Preedintelui. Dac se ntrunete majoritatea necesar, Parlamentul urmeaz s sesizeze Parchetul General de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, declanndu-se astfel cea de-a doua faz a acestei forme de rspundere. b. Faza judiciar i aceast faz, la rndul ei, se identific prin mai multe etape procedurale. 1. Primirea sesizrii formulate de Parlament n ceea ce privete competena Parchetului General, dup ce a fost sesizat de Parlament, ne raliem opiniei potrivit creia Parchetul este liber ca, n urma propriilor cercetri, s stabileasc dac fapta primete ncadrarea juridic a naltei trdri, i atunci s ntocmeasc rechizitoriul de trimitere n judecat, sau nu ntrunete un asemenea caracter, i atunci va hotr scoaterea de sub urmrire penal a Preedintelui. 2. Judecarea Preedintelui, de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie , aceast etap putnd avea, la rndul ei, dou etape: - judecata n fond, de ctre Secia Penal a naltei Curi de Casaie i Justiie;
42

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) - judecata n recurs, de ctre Seciile Reunite ale naltei Curi de Casaie i Justiie. Potrivit Regulamentului edinelor comune ale celor dou Camere, Preedintelui i este recunoscut dreptul de a se apra pe tot parcursul procedurii de punere sub acuzare, n cele dou faze ale sale, politic i penal. 3. Demiterea Preedintelui, ca urmare a rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de condamnare. nalta Curte de Casaie i Justiie poate ajunge, n urma judecrii definitive a Preedintelui, la dou concluzii: - Preedintele este vinovat, situaie n care data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti echivaleaz cu demiterea Preedintelui. Constituia prevede c Preedintele este demis de drept la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. -Preedintele este nevinovat, ceea ce atrage achitarea Preedintelui. Ca orice alt cetean, Preedintele se bucur, n cursul derulrii procedurii, pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, de prezumia de nevinovie.

Test de autoevaluare 4.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Ce consecinte juridice va avea adoptarea hotararii de punere sub acuzare a Presedintelui?

Rspunsul la test se gsete la pagina 53

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 4. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 4 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 4 1.Analizati decretele prezidentiale sub aspectul intinderii efectelor lor juridice. 2. Analizati tipologia raspunderii juridice prin prisma Prsedintelui Romaniei.
43

Drept Administrativ II

Presedintele Romanie (II) Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 4.1 Contrasemnarea deriv, din lipsa de rspundere a Preedintelui n faa Parlamentului, spre deosebire de Guvern care rspunde politic numai n faa Parlamentului pentru ntreaga sa activitate, iar fiecare membru al Guvernului, deci i primul ministru, rspunde politic solidar pentru activitatea Guvernului i a actelor sale. Este vorba despre un control indirect al Parlamentului asupra activitatii Presedintelui. Rspuns 4.2 Consecintele sunt ridicarea imunitatii Presedintelui si, implicit sesizarea autoritatii judecatoresti competente, in speta Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru realizarea urmaririi penale. De la data punerii sub acuzare si pana la data solutionarii definitive a cauzei penale, Presedintele este susupendat de drept din functie. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 4
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008

44

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I)

Unitate de nvare Nr. 5


GUVERNUL ROMANIEI I
Cuprins Pagina

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 5.. 000 5.1 Rolul, structura, investitura, mandatul Guvernului si statutul membrilor sai ........................................................................................................................................ ...... 5.2 Organizarea si functuinarea Guvernului.......................................... Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 5.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 5..

45

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I)

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 5


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 5 sunt: deprinderea studentilor cu etapele analizarii unui organ colegial al a administartiei publice intelegerea rolului Guvernului ca exponent principal al puterii executive

5.1 Rolul, structura, investitura, mandatul Guvernului si statutul membrilor sai A. Rolul Guvernului Constituia Romniei consacr Guvernului n mod expres dou capitole ale titlului III, este vorba despre capitolul III intitulat Guvernul i capitolul IV, denumit Raporturile Parlamentului cu Guvernul. n ceea ce privete statutul constituional al Guvernului, acesta se regsete concentrat n articolul 102 (1) care prevede c Guvernul, potrivit programului su de guvernare acceptat de Parlament, asigur realizarea politicii interne i externe a rii i exercit conducerea general a administraiei publice. Din acest text rezult c legiuitorul constituant a prevzut pentru Guvern un dublu rol: a) un rol politic, care const n a asigura realizarea politicii interne i externe a rii; b) un rol administrativ, care se concretizeaz n exercitarea conducerii generale a administraiei publice. Aceste dou dimensiuni ale statutului su se realizeaz potrivit programului de guvernare care a fost acceptat de Parlament. Referitor la modul de redactare a articolului 102, exist opinii conform crora sintagma Guvernul ...asigur realizarea politicii ...externe a rii este vag i se preteaz la interpretri n diferite sensuri . Ea poate nsemna c face politic extern, dar nu include, n mod cert, i competena de a angaja statul, de a contracta n numele lui. De aceea, n opinia acestui autor, s-ar fi impus o meniune expres n Cosntituie cu privire la capacitatea Guvernului de a reprezenta i angaja statul romn. n ceea ce ne privete, nu mprtim acest punct de vedere, dat fiind faptul c o Constituie nu trebuie confundat cu o lege obinuit, nu trebuie s reglementeze n detaliu statutul i atribuiile unei autoriti, acest lucru realizndu-se prin legea organic a Guvernului. Spre deosebire de instituia Preedintelui, pe care o regsim dezvoltat n capitolul II al titlului III, unde exist dispoziii cu privire la atribuiile Preedintelui, n ceea ce privete Guvernul, actuala Constituie a Romniei, ca i altele de altfel, nu procedeaz la realizarea unui tablou al atribuiilor celui de-al doilea ef al executivului. Ea se rezum doar s precizeze rolul Guvernului, sub cele dou dimensiuni ale sale, politic i administrativ n acelai timp. Din coroborarea tuturor prevederilor constituionale,
46

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) rezult urmtoarele dimensiuni ale statutului Guvernului potrivit actualului sistem: a) actuala Constituie a achiesat la concepia constituional occidental contemporan, potrivit creia Guvernul este parlamentar prin origine i guvernamental prin funciune. b) Constituia actual consacr un dublu rol pentru Guvern, politic i administrativ , care urmeaz a se realiza n conformitate cu programul de guvernare acceptat de Parlament. c) Guvernul reprezint, dei Constituia nu-l calific n mod expres, un organ central al administraiei publice, cu o competen material i teritorial general. d) Guvernul reprezint unul dintre cei doi efi ai executivului nostru bicefal sau dualist. Modul de reglementare a statutului celor dou autoriti determin concluzia c toate atribuiile cu caracter executiv care nu revin, potrivit Constituiei, celuilalt ef al executivului, urmeaz s intre n competena material a Guvernului. C altfel spus, competena material a Guvernului n materie executiv are caracter de regul, pe cnd Preedintele va interveni, prin excepie, doar n acele domenii pe care Constituantul i le rezerv expres. e) ntre cei doi efi ai executivului, Guvernul reprezint organul colegial, pe cnd Preedintele reprezint autoritatea public cu caracter unipersonal. f) n exercitarea rolului care i revine, Guvernul, n calitatea sa de conductor al administraiei publice, intr n urmtoarele tipuri de raporturi cu celelalte autoriti ale administraiei publice: - raporturi de supraordonare, n calitate de organ ierarhic superior, fa de prefect, ministere i alte organe centrale subordonate lui; - raporturi de colaborare i coordonare, fa de autoritile centrale autonome; - raporturi de tutel administrativ, fa de organele locale autonome, care funcioneaz la nivelul unitilor administrativteritoriale n baza principiilor constituionale ale autonomiei, descentralizrii i deconcentrrii serviciilor publice. g) n ndeplinirea rolului su, rezervat de articolul 102 (1), Guvernul are obligaia constituional de a coopera cu organismele sociale interesate, n conformitate cu alineatul al doilea al articolului 102. n cadrul acestor organisme sociale interesate urmeaz s includem patronatele, sindicatele, biserica, partidele politice, diferite organisme i organizaii de tineret, etc. h) n afara rolului su politic i administrativ, Guvernul mai ndeplinete, n subsidiar, i o anumit funcie normativ , care se poate concretiza, dup cum urmeaz: - el dispune, n baza articolului 74 din Constituie, de
47

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) iniiativ legislativ; - n baza articolului 108 (2), el emite, n executarea legilor, hotrri, care, dup cum rezult din prevederile constituionale, trebuie s aib caracter prater legem i secundum legem. Hotrrile de Guvern au rolul de a pune n executare legea. - n baza articolului 115, intitulat delegarea legislativ, Guvernul este mputernicit s emit ordonane de Guvern, a cror misiune este s nlocuiasc legea. Aceast mputernicire Guvernul o primete fie de la Parlament, printr-o lege de abilitare, fie i-a fost recunoscut de Constituant nsui, care a prevzut ca, n situaii extraordinare, Guvernul s poat emite ordonane de urgen. g) n concluzie, apreciem c Guvernul, potrivit actualei noastre Constituii, poate fi definit ca fiind acel organ de stat central, care, n baza rolului su politic i administrativ i prin cooperarea cu toate organismele sociale interesate, are misiunea de a asigura realizarea politicii statului i de a conduce ntreaga administraie public, aflat sub controlul direct al Parlamentului. B. Structura Romniei din 1991 Guvernului potrivit Constituiei

Articolul 102 (3) dispune c Guvernul este alctuit din prim-ministru, minitri i ali membri stabilii prin lege organic. Constatm c, din punctul de vedere al categoriilor de membri ai Guvernului, dispoziia are n vedere dou astfel de categorii i anume: - membri ai Guvernului stabilii de Constituie, i aici intr primul ministru i minitrii; - membri ai Guvernului stabilii prin lege organic, fiind vorba despre legea privind organizarea i funcionarea Guvernului. Astfel, articolul 3 din Legea nr. 90/2001 adaug la categoriile de membri ai Guvernului pe care i recunoate i Constituia i categoria minitrilor delegai, cu nsrcinri speciale pe lng primul ministru, prevzui n lista Guvernului prezentat Parlamentului pentru acordarea votului de ncredere. Din formularea acestui articol nu rezult care sunt nsrcinrile speciale pe care le au minitrii delegai pe lng primul ministru. Apreciem, n consens cu o opinie exprimat n literatura de specialitate c definirea acestor nsrcinri revine exclusiv primuluiministru, nici o alt autoritate public nefiind competent pentru a contesta coninutul nsrcinrilor speciale. C. nvestitura Guvernului Romniei din 1991, revizuit i republicat potrivit Constituiei

Sediul materiei l reprezint articolul 85 (1) coroborat cu articolul 103 i articolul 104 din Constituie. Din coroborarea acestor dispoziii constituionale desprindem urmtoarele faze n ceea ce privete realizarea nvestiturii
48

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) Guvernului: a) Desemnarea, de ctre Preedinte, a candidatului pentru funcia de prim ministru. Pentru a desemna un asemenea candidat, Constituia i impune Preedintelui o consultare politic, aceasta putnd viza: - fie partidul care are majoritatea absolut n Parlament , n cazul n care exist un partid care deine o astfel de majoritate; - fie toate partidele reprezentate n Parlament, n cazul n care o asemenea majoritate nu exist. b)Alctuirea programului de guvernare echipei guvernamentale i a

Candidatul desemnat are la ndemn un interval de zece zile, n interiorul cruia s realizeze cele dou elemente care vor fi prezentate n faa Parlamentului i pentru care se va solicita votul de ncredere, respectiv echipa i programul de guvernare. Acest termen de zece zile nu este unul de decdere, el are o anumit semnificaie n ceea ce privete necesitatea de a se alctui, ntrun timp optim, un Guvern legal i legitim care s conduc treburile rii, dar asta nu poate nsemna c depirea lui ar atrage imposibilitatea de a fi solicitat i respectiv, acordat, votul de ncredere. El reprezint limita de la care Preedintele Romniei poate retrage candidatului mandatul acordat, spre a ncepe noi negocieri. c) Solicitarea votului de ncredere din partea Parlamentului de ctre candidatul la funcia de prim ministru. Candidatul la funcia de prim ministru are la ndemn, cum spuneam, un termen de 10 zile, n interiorul cruia trebuie s realizeze dou lucruri: - s alctuiasc programul i lista viitorului Guvern; - s se adreseze Parlamentului, dup ce primul obiectiv al acestei perioade a fost atins, pentru a-i solicita votul de nvestitur. Dup cum prevede expres articolul 103 (3), votul de ncredere al Parlamentului se acord asupra programului i a ntregii liste a Guvernului. Considerm i noi, n acord cu o opinie exprimat n doctrina de specialitate, c Parlamentul nu are posibilitatea, cu ocazia acordrii votului de ncredere, s conteste lista Guvernului propus de candidatul la funcia de prim-ministru, deoarece , potrivit articolului 103(2) din Constituie, acesta cere, n termen de 10 zile, votul de ncredere asupra programului i a ntregii liste a Guvernului. Acordarea votului de ncredere din partea Parlamentului reunit n edin comun impune realizarea majoritii absolute de jumtate plus unu din numrul total al parlamentarilor din cele dou Camere. Acordarea votului de ncredere atrage dup sine urmtoarele consecine:
49

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) - programul se transform n program politic oficial de guvernare; - lista de propuneri privind viitoarea echip guvernamental, nominalizat n hotrrea Parlamentului de acordare a votului de nvestitur devine obligatorie pentru Preedinte, cruia i revine sarcina ca, printr-un decret, s numeasc Guvernul. Parlamentul are la ndemn un termen de 60 de zile, n interiorul cruia el poate s acorde votul de ncredere viitorului Guvern. El nu este astfel obligat s acorde votul de ncredere primei variante propuse de candidatul la funcia de prim ministru. Parlamentul poate, n aceste 60 de zile, s refuze dou solicitri de nvestitur. Dac face acest lucru i dac au trecut 60 de zile de la prima solicitare, Preedintele este n drept, potrivit articolului 89 din Constituie, s dizolve Parlamentul. d) Numirea Guvernului de ctre Romniei i depunerea jurmntului de credin Preedintele

Ultima etap n derularea procedurii constituionale de nvestire a Guvernului este numirea Guvernului de ctre Preedintele Romniei. Emiterea decretului prezidenial de numire atrage dup sine urmtoarele consecine: - depunerea jurmntului, n faa Preedintelui, de ctre membrii Guvernului. n ceea ce privete coninutul jurmntului, este vorba de jurmntul prevzut de articolul 82 din Constituie, pe care l depune n faa Parlamentului Preedintele ales, a crui alegere a fost validat de Curtea Constituional. - de la data depunerii jurmntului, Guvernul, n ntregul su, i fiecare membru n parte, i exercit mandatul, potrivit articolului 104 (2) din Constituie. D. Mandatul Romniei din 1991 Guvernului potrivit Constituiei

Sediul materiei l regsim n articolul 104 coroborat cu articolul 110 din Constituie. Potrivit acestor dou texte, mandatul Guvernului, n ntregul su, i al fiecrui membru n parte, ncepe de la depunerea jurmntului i dureaz pn la data validrii alegerilor parlamentare generale. Aceasta reprezint situaia tipic, a crei ntindere este corespunztoare limitelor de funcionare a Parlamentului. n ceea ce privete situaia atipic, ea presupune ncetarea mandatului Guvernului nainte de data validrii alegerilor parlamentare generale, fiind vorba despre urmtoarele dou situaii: a) prin demiterea Guvernului, ca urmare a retragerii ncrederii acordate Guvernului, retragere care poate opera fie potrivit articolului 113 (moiunea de cenzur), fie potrivit articolului 114 (angajarea rspunderii Guvernului).
50

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) b) atunci cnd primul ministru se afl ntr-una dintre situaiile prevzute de articolul 106 ori este n imposibilitatea de a-i exercita atribuiile mai mult de 45 de zile. Constatm c dac prima situaie atipic privete Guvernul n ntregul su, cruia i-a fost retras ncrederea n bloc, aa cum i-a fost acordat, cea de-a doua situaie privete persoana efului Guvernului, astfel nct, modificrile intervenite n statutul acestuia pot determina ncetarea mandatului Guvernului nsui. Mandatul Guvernului poate nceta atunci cnd Primul Ministru se afl ntr-una dintre urmtoarele situaii: - i-a ncetat mandatul potrivit articolului 106, care prevede situaiile cnd poate nceta mandatul unui membru al Guvernului, fiind vorba despre: demisie, revocare, pierderea drepturilor electorale, intervenia unei stri de incompatibilitate ori alte cazuri pe care legea le poate prevedeiii. - este n imposibilitate de a-i exercita mandatul, care se prelungete mai mult de 45 de zile. Dac a fost depit acest termen maxim de 45 de zile, intervine demisia Guvernului. Primul ministru, dup cele 45 de zile, i va relua atribuiile, dar nu ca prim ministru al unui Guvern n exercitarea mandatului, ci ca prim ministru al unui Guvern demisionar, nsrcinat numai cu ndeplinirea actelor necesare pentru administrarea treburilor publice. E. Statutul membrilor Guvernului Dup cum am mai artat, articolul 102 (3) prevede c Guvernul este format din primul ministru, minitri i ali membri stabilii prin lege organic. I. Condiii pentru funcia de membru al Guvernului 1) Actuala Constituie a Romniei impune, n mod implicit, printre condiiile impuse membrului Guvernului i pe aceea de a avea drepturi electorale. Legea organic nr. 90/2001, n articolul 2, arat c pot fi membri ai Guvernului persoanele care: - au numai cetenia romn i domiciliul n Romnia; - se bucur de exerciiul drepturilor electorale; - nu au suferit condamnri penale; - nu se gsesc n cazurile de incompatibilitate prevzute de articolul 4 (1). 2) O alt categorie de condiii, impus pentru funcia de membru al Guvernului, este cea consacrat de articolului 16(3) din Constituie, respectiv condiia ceteniei romne i a domiciliului n Romnia. Aceast condiie se regsete i n art.2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului. 3) Condiia ca persoana s nu fi suferit condamnri
51

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) penale Constatm c legea impune interdicia potrivit creia membru Guvernului s nu fi suferit nici o condamnare penal, indiferent de felul condamnrii. 4) Condiia ca persoana s nu se afle ntr-o situaie de incompatibilitate prevzut de articolul 4 (1) din Legea nr. 90/2001iv. Articolul 105 din Constituie i articolul 2 din Legea nr. 90/2001 impune o a doua condiie pentru a putea fi membru al Guvernului, i anume inexistena unei stri de incompatibilitate. Potrivit articolului 105 incompatibilitile pot fi, din punctul de vedere al izvorului care le consacr, de dou feluri: a) incompatibiliti de ordin constituional; b) incompatibiliti de ordin legal a)Incompatibilitile de ordin constituional a) Potrivit articolului 105, incompatibilitile de ordin constituional privesc: - funciile publice de autoritate, cu admiterea unei singure excepii, cea de parlamentar. - funciile de reprezentare profesional salarizat n cadrul organizailor cu scop comercial. Prin noiunea de funcie public de autoritate trebuie s nelegem orice persoan care aparine unui organ de conducere dintr-o autoritate public, sau o structur a acesteia, precum i membrii organelor alese prin sufragiu universal, egal, direct, secret i liber exprimat (primari, consilieri locali sau judeeni ). b) Incompatibilitile de ordin legal Potrivit articolului 84 din Legea nr. 161/2003, Cartea I, Titlul IV, funcia de membru al Guvernului este incompatibil cu: a) exercitarea altei funcii publice de autoritate, cu excepia celei de deputat sau de senator ori a altor situaii prevzute de Constituie; b) exercitarea unei funcii de reprezentare profesional salarizat n cadrul organizaiilor cu scop comercial; c) exercitarea funciei de preedinte, vicepreedinte, director general, administrator, membru al Consiliului de Administraie ori de cenzor la societile comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, precum i la instituiile publice; d) funcia de preedinte sau de secretar al Adunrilor Generale ale acionarilor sau asociailor la societile comerciale. e) funcia de reprezentant al statului la adunrile generale ale societilor comerciale prevzute la litera c). f) funcia de manager sau membru al Consiliilor de Administraie ale regiilor autonome, companiilor sau societilor
52

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) naionale; g) calitatea de comerciant persoan fizic; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) o funcie public ncredinat de un stat strin, cu excepia acelor funcii prevzute n acordurile i conveniile la care Romnia este parte. Incompatibilitile pentru funcia de membru al Guvernului au suferit astfel unele modificri n timp, iar constatarea unei asemenea situaii revine primului ministru. Legislaia actual este ns deficitar deoarece nu precizeaz care este procedura aplicabil primului-ministru, respectiv cine este autorizat s constate faptul c acesta se afl ntr-o stare de incompatibilitate descris de Legea nr. 161/2003. II. ncetarea funciei de membru al Guvernului a) Potrivit articolului 106, coroborat cu articolele 85 i 104, ncetarea funciei de membru al Guvernului are loc prin: - demisie, care intervine ca urmare a voinei exclusive a titularului funciei, ceea ce atrage declanarea procedurii pentru nvestirea unui nou membru al Guvernului ; - revocarea este cea de-a doua modalitate prevzut de lege, care intervine, potrivit articolului 85 (2), n caz de remaniere guvernamental. Cum se arat n doctrin, revocarea intervine ntr-o situaie normal i nu are caracter de sanciune, ea avnd o legitimitate politic ; - pierderea drepturilor electorale, care poate interveni ca sanciune penal complementar (articolul 64 litera a din Codul penal), dar i n cazul pierderii indirecte a acestor drepturi prin punerea sub interdicie, intervenit ca urmare a pierderii discernmntului ori ca urmare a strii de debilitate sau alienaie mintal stabilite judectorete (articolul 142 din Codul familiei) ; - intervenia unei stri de incompatibilitate, prevzut expres de art. 105; - decesul; - alte cazuri stabilite prin lege. b) Potrivit articolului 107 (2), ncetarea funciei de membru al Guvernului mai are loc n cazul n care acesta este n imposibilitate de a-i exercita atribuiile mai mult de 45 de zile, depirea acestui termen atrgnd ncetarea funciei de membru al Guvernului. n perioada n care se afl n imposibilitatea exercitrii funciei, intervine interimatul, primul ministru urmnd s aleag un alt membru care s dein funcia de ministru interimar n locul celui aflat n imposibilitate de a-i exercita atribuiile. c) Potrivit articolelor 113 i 114, ncetarea funciei de membru al Guvernului mai poate avea loc n situaia n care este adoptat o moiune de cenzur, care atrage demiterea Guvernului n ansamblul su, deci ncetarea calitii de membri ai Guvernului pentru toi cei care
53

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) alctuiesc organul executiv demis. d) n conformitate cu articolul 16 (3) desprindem concluzia c ncetarea funciei de membru al Guvernului mai poate interveni: - n cazul pierderii ceteniei romne; - n cazul n care membrul Guvernului nu mai locuiete n Romnia. n conformitate cu prevederile articolului 5 din Legea nr. 90/2001, ncetarea funciei de membru al Guvernului are loc prin demisie, revocare, pierderea drepturilor electorale, intervenia unei stri de incompatibilitate, decesul sau demiterea n condiiile prevzute de art. 8 (2). III. Guvernului Sediul materiei l regsim n articolul 109 (2) care consacr dou tipuri de suspendare, respectiv suspendarea care poate fi dispus de Preedintele Romniei, n cazul n care s-a cerut urmrirea penal mpotriva unui membru al Guvernului, i suspendarea de drept, care intervine n cazul n care a fost trimis n judecat un membru al Guvernului. Din punctul de vedere al naturii sale juridice, suspendarea nu reprezint o modalitate de ncetare a mandatului unor membri ai Guvernului, ci o ntrerupere n exercitarea unui mandat, care poate n final s atrag ncetarea acestuia, sau poate determina reluarea prerogativelor, n cazul n care se dovedete c acuzele aduse persoanelor n cauz sunt nefondate. Se identific dou momente i dou tipuri de suspendare: - n cazul n care s-a cerut urmrirea penal, poate interveni suspendarea dispus de Preedintele Romniei. - n cazul n care membrul de Guvern a fost trimis n judecat, intervine suspendarea de drept a acestuia, n temeiul textului constituional care dispune c Trimiterea n judecat a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcie. IV. Statutul primului ministru a) Primul ministru este ef al Guvernului, articolul 107 (1) teza ntia prevznd c Primul ministru conduce Guvernulv. b) Primul ministru are misiunea de a coordona activitatea membrilor Guvernului, ns cu obligaia s respecte atribuiile care revin fiecruia. c) Primului ministru i revine misiunea de a prezenta celor dou Camere ale Parlamentului rapoarte i declaraii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate, i rspunde la ntrebrile i interpelrile care i sunt adresate de ctre deputai i senatori. d) Solicit Preedintelui s participe la unele edine ale Guvernului, atunci cnd se discut probleme de interes naional privind politica extern, aprarea rii, asigurarea ordinii publice.
54

Suspendarea

din

funcia

de

membru

al

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) e) Propune Preedintelui revocarea i numirea unor membri ai Guvernului, n caz de vacan a postului sau de remaniere guvernamental. f) Contrasemneaz unele din decretele Preedintelui, potrivit articolului 100 din Constituie. Potrivit textului constituional i al articolului 17 din Legea nr. 90/2001, contrasemnarea privete acele decrete pentru care articolul 100 impune obligaia contrasemnrii. g) Semneaz hotrrile i ordonanele adoptate de Guvern, care sunt contrasemnate de minitrii care au sarcina punerii lor n executare. h) Reprezint Guvernul Romniei n relaiile acestuia cu Parlamentul, nalta Curte de Casaie i Justiie, Curtea Constituional, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autoriti i instituii publice, partidele i alianele politice, sindicatele, cu alte organizaii neguvernamentale precum i n relaiile internaionale. j) Este vicepreedintele Consiliului Suprem de Aprare a rii i exercit toate atribuiile care deriv din aceast calitate. k) Primul ministru numete i elibereaz din funcie, n conformitate cu articolul 15 din Legea nr. 90/2001, urmtoarele categorii de persoane: - conductorii organelor de specialiatate din subordinea Guvernului, cu excepia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform articolului 3 alin. (1); - secretarul general i secretarii generali adjunci ai Guvernului, n cazul utilizrii acestor funcii; - personalul din cadrul aparatului de lucru al primului minsitru; - secretarii de stat; - alte persoane care ndeplinesc funcii publice, n condiiile prevzute de lege.

5.2 Organizarea si functionarea Guvernului

I. Aparatul de lucru al Guvernului Aparatul de lucru al Guvernului este constituit, n conformitate cu articolul 21 din Legea nr. 90/2001, din : a) corpul de consilieri al primului ministru; b) corpul de control al primului ministru; c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
55

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) d) cabinetul primului ministru; e) cancelaria primului ministru; f) compartimentul cu probleme speciale; g) compartimentul documente secrete; h) compartimentul care asigur protocolul primului ministru. Atribuiile aparatului de control se stabilesc prin decizie a primului ministru. Activitatea corpului de consilieri, ca i a aparatului tehnic al acestuia, este coordonat de un consilier cruia i-a fost delegat o asemenea atribuie, prin decizie a primului ministru. Se impune a se preciza i faptul c persoanelor care constituie aparatul tehnic al primului ministru nu li se aplic prevederile legii privind statutul funcionarului public. Articolul 22 din aceeai lege cadru prevede c la nivelul Guvernului exist i funcioneaz un Secretariat General, condus de un Secretar General, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai muli secretari generali adjunci, care pot avea rang de secretar de stat, numii prin decizie a primului ministru. II. Atribuiile Guvernului Romniei Vom analiza, n cele ce urmeaz, dou mari categorii de atribuii, i anume: A) Atribuii prevzute de Constituie n aceast prim categorie intr: a) exercitarea iniiativei legislative; b) negocierea tratatelor internaionale articolul 91 (1) care prevede c Preedintele ncheie tratate internaionale, negociate de Guvern...; c) propune Preedintelui acreditarea i rechemarea reprezentanilor diplomatici ai Romniei n alte state (articolul 91 alin 2); d) propune Preedintelui nfiinarea, desfiinarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romniei (art. 91 alin 2 ); e) prezint Parlamentului informaiile i documentele solicitate de cele dou Camere i de comisiile parlamentare, prin intermediul preedinilor lor (articolul 111 alin 1); f) participarea la edinele Parlamentului , la care are acces potrivit articolului 111 (2) sau, n mod obligatoriu, cnd li se solicit prezena; g) sesizeaz Curtea Constituional cu privire la aspectele de neconstituionalitate pe care apreciaz c le prezint legile, nainte de a fi promulgate de ctre Preedintele Romniei (articolul 146 litera a); h) exercit o putere normativ primar, rod al delegrii legislative, concretizat n capacitatea de a emite acte care nlocuiesc
56

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) legile, respectiv Ordonanele de Guvern (articolele 108 i 115); j) numete prefectul, potrivit articolului 123 (1) din Constituie; i) potrivit articolului 97 (2), n termen de trei luni de la data la care a intervenit vacana funciei de preedinte, ia msuri pentru a organiza alegeri pentru un nou Preedinte; j) Guvernul i ministerele, cu avizul Curii de Conturi, pot nfiina organe de specialitate, n subordinea lor, numai dac legea le recunoate expres aceast competen. B) Funciile i atribuii prevzute de legea cadru Se impune mai nti s facem diferena ntre funciile Guvernului i atribuiile acestuia. n ceea ce privete funciile Guvernului, ele i afl reglementarea n articolul 1 (5) i este vorba despre urmtoarele funcii: a) funcia de strategie, prin care se asigur elaborarea strategiei de punere n aplicare a Programului de guvernare; b) funcia de reglementare prin care se asigur elaborarea cadrului normativ i instituional necesar n vederea realizrii obiectivelor strategice; c) funcia de administrare a proprietii statului, prin care se asigur administrarea proprietii publice i private a statului, precum i gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil; d) funcia de reprezentare, prin care se asigur, n numele statului romn, reprezentarea pe plan intern i extern; e) funcia de autoritate de stat, prin care se asigur urmrirea i controlul aplicrii i respectrii reglementrilor n domeniul aprrii, ordinii publice i siguranei naionale, precum i n domeniile economic i social i al funcionrii instituiilor i organismelor care i desfoar activitatea n subordinea sau sub autoritatea Guvernului. Articolul 11 din Legea nr. 90/2001 stabilete urmtoarele atribuii ale Guvernului: a) exercit conducerea general a administraiei publice; b) iniiaz proiecte de lege i le supune spre adoptare Parlamentului; c) adopt hotrri pentru organizarea executrii legilor; ordonane n temeiul unei legi speciale de abilitare i ordonane de urgen potrivit articolului 115(4) din Constituie; d) asigur executarea de ctre autoritile administraiei publice a legilor i a celorlalte dispoziii normative date n aplicarea acestora; e) elaboreaz proiectele de lege a bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat i le supune spre adoptare Parlamentului; f) aprob strategiile i programele de dezvoltare
57

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) economic a rii, pe ramuri i domenii de activitate; g) asigur realizarea politicii n domeniul social potrivit Programului de guvernare; h) asigur aprarea ordinii de drept, a linitii publice i siguranei ceteanului, precum i a drepturilor i libertilor cetenilor, n condiiile prevzute de lege; i) aduce la ndeplinire msurile adoptate, potrivit legii, pentru aprarea rii, scop n care organizeaz i nzestreaz forele armate; j) asigur realizarea politicii externe a rii i, n acest cadru, integrarea Romniei n structurile europene i internaionale; k) negociaz tratatele, acordurile i conveniile internaionale care angajeaz statul romn; negociaz i ncheie, n condiiile legii, convenii i alte nelegeri internaionale la nivel guvernamental; l) conduce i controleaz activitatea ministerelor i a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa; m) asigur administrarea proprietii publice i private a statului; n) acord i retrage cetenia romn, n condiiile legii, aprob renunarea la cetenia romn, n aceleai condiii; o) nfiineaz, cu avizul Curii de Conturi, organe de specialitate n subordinea sa; p) coopereaz cu organismele sociale interesate n ndeplinirea atribuiilor sale; r) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege sau care decurg din rolul i funciile Guvernului. III. Funcionarea Guvernului n ceea ce privete funcionarea Guvernului, semnalm faptul c forma de lucru a acestuia, consacrat de Legea nr. 90/2001, este edina, care are caracter sptmnal sau ori de cte ori este nevoie. Convocarea i conducerea edinei se face de ctre primul ministru. Atunci cnd la edine particip i preedintele, acestea sunt prezidate de eful statului. Credem c s-a vrut s se consacre, prin cele dou noiuni diferite, i dou instituii diferite: conducerea este un atribut al efului organului colegial, care este primul ministru, din care deriv i altele, exemplu semnarea actelor emise de Guvern n edina respectiv i prezidarea care aparine efului statului, care este n acelai timp i ef al executivului, ca i Guvernul nsui, care nu exclude conducerea i nici nu schimb natura juridic a edinelor la care particip. La edinele de Guvern regsim dou categorii de participani: - cei a cror participare este obligatorie: membrii Guvernului, Secretarul General al Guvernului, care particip de drept;
58

Drept Administrativ II

GUVERNUL RROMANIEI (I) - cei care au fost invitai s participe, respectiv: secretarii de stat, ali invitai a cror prezen se apreciaz a fi necesar, Preedintele. Cvorumul de edin este egal cu majoritatea cerut de lege pentru votarea actelor, fiind vorba despre jumtate plus unu din numrul membrilor Guvernului. Legea impune ca dezbaterile din cadrul edinelor de Guvern, modul de adoptare a actelor acestuia precum i al oricror alte msuri stabilite, s se nregistreze pe band magnetic i s se consemneze n stenograma edinei, certificat de secretarul general al Guvernului. Ct privete activitatea primului ministru, aceasta se prezint ca o activitatea continu, nentrerupt, prin intermediul creia acesta i realizeaz statutul de ef al Guvernului i coordonator al activitii celorlali membri ai acestuia.

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 5. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 5 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 5 1. Analizati etapele investiturii Guvernului si precizati carei autoritati ii revine pozitia centrala in cadrul acestei proceduri. 2. Care sunt situatiile atipice privind mandatul Guvernului . Precizati si care sunt prerogativele guvernului demisionar. Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 5
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 7. Emanuel Albu, Administraia ministerial n Romnia, Ed. All Beck, Bucureti, 2004 8. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

59

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II))

Unitate de nvare Nr. 6


GUVERNUL ROMANIEI (II)
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 6
6.1.Actele juridice emise de Guvern 6.2.Controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului 6.3.Rspunderea guvernului i a minitrilor. Rspunderea politic i rspunderea juridic a Guvernului i a membrilor si

Pagina 000

.. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 6.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 6..

60

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II))

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 6


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 6 sunt: analizarea tipurilor de acte administrative adoptate de Guvern interpretarea tipurilor de raspundere juridica a Guvernului si a membrilor sai

6.1. .Actele juridice emise de Guvern Legea fundamental prevede n articolul 108 (1) c Guvernul adopt hotrri i ordonane. Potrivit articolului 27 din Legea nr. 90/2001, Guvernul adopt hotrri i ordonane. Adoptarea se face prin consens, iar dac nu se realizeaz consensul, hotrte primul ministru. A. Regimul constituional al hotrrilor de Guvern Din interpretarea articolului 108 din Constituie, raportat la articolul 27 din Legea nr. 90/2001, credem c pot fi desprinse urmtoarele dimensiuni ale statutului constituional al hotrrilor de Guvern: Hotararile de Guvern l. Potrivit Constituiei hotrrile se emit pentru organizarea executrii legilor . Acest text permite interpretarea c hotrrile de Guvern intervin n msura n care legea impune adoptarea lor, n msura n care fie expres, fie implicit, legea trimite la o hotrre de punere n aplicare sau practica aplicrii legii nate nevoia adoptrii unei hotrri de Guvern. Din aceast perspectiv, Hotrrile de Guvern sunt praeter legem i secundum legem. Ele sunt adoptate n baza legii, n limitele acesteia, i dup ce domeniul respectiv a fost supus unei reglementri legale, ele neputnd dispune dect msuri administrative, pentru asigurarea organizrii executrii legilor. 2. Hotrrile de Guvern realizeaz competena originar a Guvernului, de autoritate executiv, adic de autoritate care i propune n principal s pun n aplicare legea. 3. Hotrrile de Guvern sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanele judectoreti, n baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 4. Hotrrile de Guvern sunt supuse regulii semnrii de ctre primul ministru i contrasemnrii de minitrii care au obligaia punerii lor n executare. 5. Regula obligativitii publicrii n Monitorul Oficial, sub sanciunea inexistenei, n cazul nepublicrii. De la aceast regul, Constituia admite o excepie, respectiv hotrrile care au caracter militar i care se comunic numai instituiilor interesate.
61

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) 6. Hotrrile de Guvern pot avea att caracter normativ, ct i caracter individual. Ordonantele Guvernului B. Regimul constituional al ordonanelor de Guvern Sediul materiei este reprezentat de articolul 108 alineatele (1), (3) i (4) coroborat cu articolul 115 din Constituie i articolul 27 din Legea nr. 90/2001. Analiza regimului constituional al ordonanelor de Guvern considerm c trebuie s nceap de la articolul 61 (1) din Constituie, care proclam rolul de unic autoritate legiuitoare al Parlamentului. Acest lucru nseamn c numai Parlamentului i este recunoscut dreptul de a adopta norme juridice primare. Guvernul poate s fac acest lucru doar n virtutea unei mputerniciri speciale pe care o primete , i care provine fie de la Parlament, dintr-o lege de abilitare, fie de la Constituant nsui, care a admis ca n situaii extraordinare, Guvernul s poat interveni cu ordonane i n absena unei legi de abilitare speciale. Astfel, delegarea legislativ ce rezum n esen posibilitatea acordat Guvernului, ca n anumite limite i cu respectarea unor condiii s adopte ordonane, poate fi realizat: a) prin intermediul unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament, situaie n care ne aflm n prezena delegrii de ordin legal, concretizat n adoptarea unei ordonane obinuite, propriu-zise; b) poate fi opera legiuitorului constituant nsui, n cazul ordonanei de urgen. Rolul ordonanei de Guvern este astfel cel de a nlocui legea, pe cnd hotrrea de Guvern pune legea n executare. 1. Regimul constituional al ordonanei de Guvern emis cu lege de abilitare (ordonan obinuit): a) poate interveni numai n domeniile care nu fac obiectul legii organice, rezultnd, per a contrario, c intervine n domeniul legilor ordinare. b) legea de abilitare va putea cuprinde dou categorii de clauze: -clauze cu caracter obligatoriu, respectiv domeniul i data pn la care se pot emite ordonane; - clauze cu caracter facultativ, respectiv posibilitatea ca ordonana s fie supus aprobrii Parlamentului, dac legea de abilitare cere expres acest lucru. c) Din modul de formulare a articolului 115 (3) Dac legea de abilitare o cere, ordonanele se supun aprobrii Parlamentului, potrivit legii... desprindem concluzia c regula, n ceea ce privete acest tip de ordonane este c ele nu se supun aprobrii Parlamentului, iar excepia c ele se supun aprobrii Parlamentului, dac legea de abilitare impune expres acest lucru. d) n funcie de situaia de a se supune sau nu aprobrii de ctre Parlament, acest tip de ordonane se clasific, la rndul lui, n dou
62

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) categorii: - ordonane care nu se supun aprobrii Parlamentului, deoarece legea de abilitare nu cere expres acest lucru; - ordonane care se supun aprobrii ulterioare a Parlamentului, deoarece legea de abilitare impune acest lucru. Parlamentul are posibilitatea s aprobe ordonanele, ceea ce atrage i posibilitatea de a le modifica, sau de a respinge, n tot sau n parte. Legea de aprobare sau de respingere, ca orice lege, este supus controlului prealabil de constituionalitate. e) Pe perioada delegrii, Guvernul poate s modifice, s completeze sau s abroge propriile ordonane. Dup expirarea aceste perioade, Guvernul nu mai poate emite ordonane n domeniul n care a fost abilitat i nu mai poate s revin asupra celor deja adoptate. 2. Regimul constituional al ordonanelor de urgen n viaa fiecrui stat pot interveni situaii n care Parlamentul se afl n imposibilitatea de a se ntruni pentru a legifera. Astfel, Guvernul va adopta OUG care: a) Intervin n situaii extraordinare, care nu mai necesit existena unei delegri speciale, realizate printr-o lege special de abilitare, ele fiind adoptate n temeiul delegrii de ordin constituional. b) Spre deosebire de primul tip de ordonan, despre care Constituia precizeaz c nu poate interveni dect n domeniile legii ordinare, art. 115 alin. (5) fraza final specific faptul c ordonana de urgen cuprinznd norme de natura legii organice se aprob cu majoritatea prevzut de art. 76 alin. 1, ceea ce conduce, implicit, la concluzia c acest tip de ordonan poate interveni n domenii ce fac obiectul legilor organice. n ceea ce privete practica Curii Constituionale, n mai multe rnduri ea s-a pronunat, nainte de revizuirea Constituiei, n sensul c ordonanele de urgen pot interveni i n domeniul legilor organice. c) Se supun obligatoriu aprobrii Parlamentului, intrnd n vigoare numai dup depunerea spre dezbatere, n procedur de urgen, la Camera competent s fie sesizat i dup publicarea n Monitorul Oficial. Dac Parlamentul este n vacan, el se convoac n mod obligatoriu, n termen de 5 zile de la depunere sau, dup caz, de la trimitere. Aceasta este singura situaie n care Guvernul, care rspunde politic n faa Parlamentului, determin ntrunirea acestuia n sesiune extraordinar pentru a discuta ordonana de urgen care a fost adoptat. Constituia revizuit modific substanial regimul acestei ordonane, din punctul de vedere al procedurii de adoptare. Dac n termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizat nu se pronun asupra ordonanei, aceasta se consider adoptat i se trimite celeilalte Camere, care decide tot n procedur de urgen. d) Ordonana de Guvern nu poate intra n vigoare nainte de publicarea ei n Monitorul Oficial, nepublicarea atrgnd dup sine inexistena actului, fr nici o excepie.
63

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) e) Aprobarea sau respingerea ordonanei de Guvern se face printr-o lege, n care sunt cuprinse i ordonanele al cror efect a ncetat conform articolului 115 (3), prin nerespectarea termenului de abilitare. f) Constituia revizuit, prin art. 115 alin. (6), introduce anumite limite ale interveniei ordonanei de urgen, respectiv domeniile n care Guvernul nu poate adopta astfel de acte normative.

Test de autoevaluare 6.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Se poate sustine ideea unui rol legislativ al Guvernului?

Rspunsul la test se gsete la pagina .75

6.2 .Controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului I. Controlul parlamentar exercitat asupra Guvernului Actuala Constituie a Romniei aeaz, printr-o dispoziie cu caracter de principiu, ntreaga administraie public sub un control parlamentar general, dispunnd, prin articolul 111 (1), c Guvernul i celelalte autoriti ale administraiei publice, n cadrul controlului parlamentar al activitii lor ... au mai multe sarcini care concretizeaz formele de control i asupra crora ne vom opri n cele ce urmeaz. Ceea ce confer legitimitate controlului parlamentar este faptul c fiind mandatare ale poporului, Adunrile legislative trebuie s supravegheze modul n care se nfptuiete conducerea treburilor statului pentru ca acesta s se menin pe linia care corespunde cel mai mult aspiraiilor ntregii colectiviti naionale. Prin articolele 111-112 se instituie urmtoarele forme de control asupra Guvernului: A) Obligaia Guvernului de a informa Parlamentul Este consacrat prin articolul 111 (1), care instituie un control parlamentar general asupra ntregii administraii publice, inclusiv asupra Guvernului, calificat i el ca un organ al administraiei publice. Din coninutul acestui text, desprindem urmtoarele elemente eseniale ale acestui tip de control: a) din punctul de vedere al naturii sale juridice, acesta reprezint o form de control politic, exercitat asupra administraiei publice, care nu se poate finaliza n anulri de acte, sancionri de personal etc. b) dreptul de a solicita informaiile i documentele considerate ca necesare se exercit prin intermediul preedinilor celor dou Camere sau cei ai comisiilor parlamentare. c) n cazul n care iniiativa legislativ privete modificarea bugetului de stat sau al asigurrilor sociale, este obligatorie solicitarea
64

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) informrii i, se subnelege, i prezentarea acesteia. Informarea parlamentarilor reprezint prima condiie a exercitrii controlului parlamentar, deoarece datele oferite de aceast informare au rolul de a determina aciunea parlamentarilor fa de Guvern i celelalte organe ale administraiei publice. B) Controlul prin ntrebri, interpelri i anchete Aceast form de control este consacrat de articolul 112 din Constituie, intitulat ntrebri i interpelri, al crui coninut, raportat la prevederile Regulamentelor celor dou Camere, credem c presupune urmtoarele precizri n ceea ce privete regimul acestui tip de control: a) are n vedere Guvernul, n ntregul su, n ceea ce privete activitatea de ansamblu a acestuia, precum i fiecare membru al Guvernului, pentru activitatea proprie. b) ntrebrile reprezint forma cea mai simpl i cea mai folosit de control parlamentar, care constituie solicitarea unui rspuns dac un fapt este adevrat sau nu, dac o informaie este exact, dac Guvernul i celelalte organe executive i administrative neleg s comunice anumite acte i informaii sau s adopte anumite acte. Ele pot fi scrise i orale, iar cele scrise la rndul lor sunt de dou feluri: unele care presupun rspunsuri orale i altele care impun ca rspunsul s mbrace forma scris. ntrebrile scrise pot fi adresate Guvernului n ansamblul su sau fiecrui membru precum i altor conductori ai organelor administraiei publice. Articolul 158 alin. (2) din Regulamentul Senatului definete ntrebarea ca fiind o simpl cerere de a rspunde dac un fapt este adevrat, dac o informaie este exact, dac Guvernul sau celelalte organe ale administraiei publice neleg s comunice Senatului informaiile sau documentele solicitate ori dac Guvernul are intenia de a lua o hotrre ntr-o problem determinat. c) Interpelarea reprezint tot o form de control asupra administraiei publice, care difer ns de ntrebri prin caracterul lor mai complex, prin faptul c ele presupun nu simple rspunsuri, ci explicaii cu privire la politica Guvernului n anumite probleme cardinale ale activitii interne i externe a Guvernului. Constatm astfel c o prim diferen ntre ntrebri i interpelri rezid n caracterul lor mai complex, din punct de vedere al coninutului, al obiectului pe care l vizeaz i al rspunsurilor pe care le presupun. O alt diferen const n faptul c interpelrile pot atrage unele consecine, i avem n vedere faptul c potrivit articolului 112 (2), cele dou Camere ale Parlamentului pot adopta o moiune simpl prin care s-i exprime poziia cu privire la problema care a fcut obiectul interpelrii. O a treia diferen dintre ntrebri i interpelri const n faptul c, n vreme ce ntrebrile pot mbrca att forma scris ct i cea oral, interpelrile nu pot mbrca dect forma scris. Articolul 162 din Regulamentul Senatului const ntr-o cerere adresat Guvernului sau unui membru al acestuia de ctre unul sau mai
65

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) muli senatori sau de grup parlamentar, prin care se solicit explicaii asupra politicii Guvernului n probleme importante ale activitii sale interne sau externe. d) Anchetele parlamentare sunt unul din cele mai specializate mijloace de control parlamentar asupra Guvernului i administraiei publice. n conformitate cu articolul 64 (4) din Constituie, Fiecare Camer i constituie comisii permanente i poate institui comisii de anchet sau alte comisii speciale. Camerele i pot constitui comisii comune. Specific comisiilor de anchet este ndeosebi statutul juridic al celor audiai - ce este similar martorilor - precum i obligativitatea general a autoritilor publice de a sprijini activitatea comisiei, prin prezentarea informaiilor i documentelor necesare.

Test de autoevaluare 6.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Explicati expresia de rationalizare a parlamentarismului.
Rspunsul la test se gsete la pagina 77

6.3 Rspunderea guvernului i a minitrilor. Rspunderea politic i rspunderea juridic a Guvernului i a membrilor si A. Regimul rspunderii Guvernului potrivit Constituiei Romniei din 1991 Din punctul de vedere al categoriilor de rspundere a membrilor Guvernului consacrate de Legea fundamental, identificm: a) o rspundere politic a ntregului Guvern, deci a organului colegial, care se exercit exclusiv n faa Parlamentului. b) o rspundere politic a fiecrui membru al Guvernului, solidar cu ceilali membri, pentru activitatea Guvernului i actele sale. c) o rspundere penal a membrilor Guvernului ; d) o rspundere administrativ disciplinar, concretizat n suspendarea lor din funcie atunci cnd s-a cerut urmrirea penal sau cnd s-a trimis n judecat n membru al Guvernului; e) o rspundere administrativ patrimonial, ntemeiat pe articolul 52 din Constituie raportat la prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. f) o rspundere administrativ contravenional, consacrat de articolul 69, care face vorbire despre judecata contravenional a parlamentarilor, unii dintre ei putnd avea i calitatea de membri ai Guvernului, ceea ce determin concluzia c textul vizeaz, n egal msur i rspunderea
66

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) contravenional a acestora. B. Rspunderea politic a Guvernului i a membrilor si Potrivit articolului 109 (1), rspunderea politic privete Guvernul, n ansamblul su, dar i fiecare membru al Guvernului, care rspunde politic solidar cu ceilali membri ai Guvernului pentru activitatea organului colegial din care fac parte i pentru actele sale. Rspunderea politic este astfel guvernat de principiul constituional al solidaritii, iar autoritatea fa de care se exercit este Parlamentul. Cea mai drastic sanciune n cazul rspunderii politice a Guvernului este demiterea lui, care poate avea loc prin retragerea ncrederii pe care Parlamentul i-a acordat-o, ca urmare a adoptrii unei moiuni de cenzur. 1. Regimul constituional al moiunii de cenzur Moiunea de cenzur reprezint o soluie la care se apeleaz doar n cazuri extreme, cnd Parlamentul i-a epuizat toate celelalte forme de control i ajunge la concluzia c Guvernul nu mai justific ncrederea cu care l-a nvestit. Procedura constituional a moiunii de cenzur este urmtoarea: a) dreptul de a iniia o moiune de cenzur aparine unei ptrimi din numrul total al deputailor i senatorilor. b) obligaia de comunicare a moiunii de cenzur Guvernului, la data depunerii sale. c) dezbaterea moiunii n termen de trei zile de la data cnd a fost depus, aceasta fiind prezentat n edina comun a celor dou Camere. Moiunea de cenzur are ca scop angajarea unei dezbateri publice asupra politicii de ansamblu a Guvernului, n vederea demiterii sale. d) retragerea ncrederii i deci aprobarea moiunii de cenzur iniiate i dezbtute se realizeaz de majoritatea deputailor i senatorilor. Competena de a iniia i aproba moiunea de cenzur aparine celor dou Camere reunite n edin comun. Dac moiunea fost aprobat, Guvernul este demis la data retragerii ncrederii, respectiv a votrii moiunii de cenzur. e) n cazul n care moiunea de cenzur a fost respins, parlamentarii care au semnat-o nu mai pot iniia, n aceeai sesiune, o nou moiune de cenzur, cu excepia cazului n care Guvernul i angajeaz rspunderea potrivit articolului 114 din Constituie. 2. Angajarea rspunderii Guvernului Regimul constituional al angajrii rspunderii l regsim n articolul 114, coroborat cu articolul 112, din care rezult urmtoarele dimensiuni ale acestui regim: a) obiectul angajrii rspunderii poate consta:
67

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) - ntr-un program de guvernare; - ntr-o declaraie de politic general; - ntr-un proiect de lege, fr a se preciza tipul de lege, respectiv organic sau ordinar, ceea ce nseamn c poate fi vorba despre oricare din cele dou categorii de legi; b) angajarea rspunderii se poate face n faa celor dou Camere ale Parlamentului, reunite n edin comun. c) Parlamentul are posibilitatea s adopte o moiune de cenzur, n termen de trei zile de la data angajrii rspunderii. Natura juridic a acestui termen este a unui termen de decdere, ceea ce nseamn c mplinirea lui, fr ca s se fi iniiat i depus o moiune de cenzur, are ca efect prezumia de acceptare tacit a acestor acte. d) Angajarea rspunderii Guvernului poate determina urmtoarele aciuni ale Parlamentului, de care n mod implicit este legat i destinul juridic al problemelor care au fcut obiectul angajrii rspunderii: 1) Parlamentul nu iniiaz o moiune de cenzur n termenul de 3 zile pe care l are la dispoziie i despre care am afirmat c este un termen de decdere. n aceast situaie, consecina este naterea prezumiei tacite c actele cu privire la care i-a angajat Guvernul rspunderea au fost acceptate. 2) Parlamentul iniiaz o moiune de cenzur, care se supune dezbaterii n condiiile articolului 113 privind iniierea i votarea moiunii, ceea ce poate determina dou situaii: - moiunea de cenzur este acceptat, ceea ce atrage demiterea Guvernului i implicit respingerea actelor respective; - moiunea de cenzur este respins, ceea ce nseamn c actele prezentate de Guvern au fost acceptate, ele devin obligatorii pentru Guvern, cnd este vorba despre program i declaraia de politic general, i respectiv aprobate, atunci cnd este vorba despre un proiect de lege. Textul revizuit al Constituiei art. 114 alin. (3) ngduie ca proiectul de lege s fie modificat sau completat de Parlament, cu amendamentele acceptate de Guvern. e) Preedintele se va comporta fa de proiectul de lege respectiv ca fa de orice alt lege, adoptat prin procedura obinuit. El are, n acest fel posibilitatea: - s cear reexaminarea legii de ctre Parlament, situaie n care articolul 114 (4) impune ca reexaminarea s se fac n edin comun a celor dou Camere; - s se adreseze Curii Constituionale, atunci cnd apreciaz c legea prezint anumite aspecte de neconstituionalitate. C. Rspunderea penal a membrilor Guvernului Sediul materiei l reprezint articolul 109 (2) i (3) din Constituie . Un prim aspect care se cuvine a fi precizat este faptul c trebuie s se fac deosebirea ntre dou categorii de fapte antisociale pe care membrii
68

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) de Guvern le pot comite n perioada de timp ct ndeplinesc mandatul de membru al Guvernului: a) fapte pe care un membru de Guvern le comite n ndeplinirea mandatului, n exercitarea prerogativelor de membru al Guvernului, i care atrag dup ele rspunderea respectivului membru al Guvernului. b) fapte pe care un membru de Guvern le comite n afara exercitrii atribuiilor de serviciu, ca simplu cetean, i care atrag sancionarea acestuia tot n calitate de simplu cetean, potrivit procedurii penale obinuite. Un al doilea aspect care se cuvine s fie precizat este faptul c aceast rspundere, n mod firesc, urmeaz s fie angajat n urma comiterii unor fapte specifice, n condiii specifice n raport de calitatea fptuitorului, care atrag i sanciuni penale cu acelai caracter. n al treilea rnd, precizm c articolul 109 (3) trimite la o lege privind responsabilitatea ministerial, lege prin intermediul creia urmeaz a se stabili cazurile de rspundere i pedepsele aplicabile membrilor Guvernului. n al patrulea rnd, articolul 109 contureaz urmtorul regim al rspunderii penale a membrilor Guvernului: a) Dreptul de a cere urmrirea penal a unui membru al Guvernului aparine urmtorilor titulari: - celor dou Camere ale Parlamentului ; - Preedintelui Romniei. b) Intervenia rspunderii penale a membrilor Guvernului are loc pentru fapte pe care acetia le svresc n exerciiul funciei lor, n exercitarea mandatului de membri ai Guvernului. c) Procedura rspunderii penale a membrilor Guvernului implic intervenia unor sanciuni administrativ disciplinare ale acestora, este vorba despre instituia suspendrii din funcie, pe care articolul 109 (2) neo nfieaz n dou modaliti: - suspendarea care poate fi dispus de Preedintele Romniei, care este lsat astfel la latitudinea acestuia, n cazul n care s-a cerut urmrirea penal a unui membru al Guvernului. - suspendarea de drept, este cea de-a doua sanciune administrativ disciplinar care poate interveni n cadrul rspunderii penale, i care este atras de trimiterea n judecat a unui membru al Guvernului. Articolul 109 (2) teza a treia dispune c Trimiterea n judecat a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcie. d) Competena de judecat aparine naltei Curi de Casaie i Justiie, care, ca i n cazul parlamentarilor sau Preedintelui Romniei, este autoritatea competent s judece faptele penale ale membrilor Guvernului. e) Procedura de punere sub acuzare a membrilor Guvernului i afl dezvoltarea n Regulamentele celor dou Camere, dup cum urmeaz: - dreptul de a cere declanarea urmririi penale aparine fiecrui
69

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II)) parlamentar; - o comisie parlamentar de anchet va cerceta cazul i va ntocmi un raport asupra constatrilor fcute; - dezbaterea se va face n baza raportului comisiei parlamentare respective. - votarea se face n mod diferit potrivit regulamentelor celor dou Camere.

Test de autoevaluare 6.3 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. 1. Precizati daca urmatorul enunt este adevarat sau fals si argumentati: Suspendarea din functie a unui membru al Guvernului intervine intotdeauna de la data la care s-a cerut urmarirea penala.
Rspunsul la test se gsete la pagina 79

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 6. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 6 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic.

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Raspuns 6.1. Se poate sustine un rol legislativ al Guvernului in ceea ce priveste adoptarea de ordonante acte juridice administrative cu putere de lege, dar si pentru ca proiectele de legi sunt promovate de executiv. Raspuns 6.2. In dreptul public contemporan se manifesta tot mai pregnant un declin al puterii legislative in raport cu executivul. Raspuns 6.3. Enuntul este fals deoarece suspendarea din functie a unui membru al Guvernului este facultativa, dar numai pana la data trimiterii in judecata. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 6

70

Drept Administrativ II

GUVERNUL ROMANIEI (II))


1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 7. Emanuel Albu, Administraia ministerial n Romnia, Ed. All Beck, Bucureti, 2004 8. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

71

Drept Administrativ II

Administratia publica centrala de specialitate

Unitate de nvare Nr. 7


ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
Cuprins Pagina 00 0 7.1 Consideratii generale.................................................... 7.2Clasificarea organelor de specialitate ale administratiei de

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 7..

stat ............................................................................................................. 7.3 Ministerele si administratia ministeriala 7.4.Actele organelor administartiei centrale de specialiatate............................... Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 7.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 7..

72

Drept Administrativ II

Administratia publica centrala de specialitate

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 7


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 7 sunt: Cunoasterea urmatoarelor aspecte: - notiunea si structuraadministratiei centrale de specialitate - regimul organizarii administratiei guvernamentale si a celei autonome

7.1 Consideratii generale Analiznd autoritile care realizeaz administraie public n actualul sistem constituional i legal, am stabilit c este vorba despre dou categorii de autoriti administrative, respectiv despre autoriti ale administraiei de stat i autoriti ale administraiei publice autonome locale. Administraia de stat, la rndul su, este format din dou categorii de organe din punctul de vedere al competenei teritoriale (rationae loci): - administraia de stat central (cei doi efi ai executivului, ministerele, autoriti centrale autonome); - administraia de stat teritorial (prefectul, serviciile desconcentrate ale ministerelor etc.). Din punct de vedere al competenei materiale (rationae materiae), administraia central de stat cuprinde dou categorii de organe: - organe avnd competen material general - Preedintele i Guvernul; - organe avnd competen material de specialitate - ministerele, alte organe centrale de specialitate, organele centrale autonome. Primele ministere n Romnia s-au nfiinat ncepnd cu anul 1831, n baza Regulamentelor Organice, n Muntenia, i n 1832 n Moldova, unele ranguri boiereti fiind transformate n funcii de miitri. Ministerele reprezint o categorie distinct de organe n cadrul sistemului autoritilor administraiei publice, avnd rolul de a organiza exercitarea i a executa n concret legile n anumite domenii de activitate.

Test de autoevaluare 7.1 Descriei rolul managerului de resurse umane in


organigrama funciei publice

Rspunsul la test se gsete la pagina 83

73

Drept Administrativ II

Administratia publica centrala de specialitate 7.2 Clasificarea organelor centrale de specialiatate ale administratiei de stat Cum rezult i din titlul acestei categorii de organe, i anume organe centrale de specialitate ale administraiei de stat rezult c administraia public central se realizeaz numai ca administraie statal. a. Am stabilit ca prim criteriu de clasificare statutul organului central respectiv, ceea ce a atras identificarea a dou astfel de categorii de organe centrale de specialitate, respectiv organe subordonate (Guvernului sau ministerelor) i organe centrale autonome. b. Din punctul de vedere al modului de nfiinare, am identificat trei categorii de organe centrale de specialitate: - prin lege organic - pentru autoritile centrale autonome; - prin lege sau prin procedura de acordare a votului de ncredere pentru ministere; - prin acte ale Guvernului i ministerelor - pentru alte organe de specialitate nfiinate n subordinea ministerelor i a Guvernului. c. Din punctul de vedere al denumirii lor, identificm o varietate de denumiri, i anume: - ministerele, noiune prin care se evoc autoritile centrale de specialitate subordonate exclusiv Guvernului; - alte organe centrale de specialitate, care poart denumiri diferite i anume comisii, consilii, agenii, secretariate de stat , oficii etc. Acestea, la rndul lor, pot fi n subordinea Guvernului, a ministerelor sau autonome.

7.3 Ministerele si administratia ministeriala Avem n vedere, n primul rnd, seciunea I a capitolului V din titlul III al legii fundamentale, seciune intitulat administraia public central de specialitate. n afara acestor prevederi exprese, dispoziii n materie mai regsim i n alte pri ale Constituiei, de exemplu seciunea a II-a din acelai capitol, care, n art.123 alin.(2) prevede rolul prefectului, de conductor al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale sau dispoziiile privitoare la membrii Guvernului, respectiv minitri, deci conductorii diferitelor autoriti centrale de specialitate cu statut de ministere. 1. Categorii de organe centrale de specialitate Art.116, intitulat structura, stabilete urmtoarele categorii de organe care constituie, n actualul sistem constituional, acest tip de administraie:
74

Drept Administrativ II

Administratia publica centrala de specialitate a) ministerele, care se organizeaz numai n subordinea Guvernului; b) alte organe de specialitate care se pot organiza : - n subordinea Guvernului; - n subordinea ministerelor; - ca autoriti centrale autonome. Rezult c, din punctul de vedere al statutului lor, al raporturilor cu alte autoriti administrative, administraia central de specialitate cuprinde dou categorii de organe: 1) organe subordonate, fiind vorba despre o subordonare fa de Guvern sau fa de ministere; 2) organe autonome centrale, care nu se afl n subordinea nici unei alte autoriti administrative. Art.117 consacr urmtoarele moduri de nfiinare a organelor centrale de specialitate: a) nfiinarea, potrivit legii, a ministerelor; Art.117 alin.1 prevede c ministerele se nfiineaz, se organizeaz i funcioneaz potrivit legii. Statutul ministerelor este cel consacrat de art.34 din Legea nr. 90/2001, i anume acela de organe de specialitate ale administraiei publice centrale, care realizeaz politica guvernamental n domeniile de activitate ale acestora. Legea nr. 90/2001, n art.36, arat c ministerele i minitrii se aprob de ctre Parlament, prin acordarea votului de ncredere asupra Programului de guvernare i asupra ntregii liste a Guvernului, la nvestitur. Art.37 din aceeai lege recunoate primului-ministru dreptul de a solicita Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin nfiinarea, desfiinarea sau, dup caz, divizarea ori comasarea unor ministere. b) nfiinarea prin lege organic a autoritilor centrale autonome; Art.117 alin.(3) dispune c autoritile centrale autonome se pot nfiina prin lege organic. c) prin acte ale Guvernului i ministerelor, crora le este recunoscut competena de a nfiina organe de specialitate n subordinea lor, n urmtoarele condiii: - o asemenea competen s le fie recunoscut expres de lege; - s se obin avizul Curii de Conturi . Constatm c prin Constituie nu se precizeaz numrul de ministere, ceea ce se explic prin faptul c cerinele dezvoltrii economice, sociale, pot determina, la un moment dat, fie contopirea unor ministere, fie separarea lor n cadrul unor ministere distincte sau a unor secretariate de stat, avnd atribuii proprii. 7.4. Actele organelor administratiei centrale de specialitate
75

Drept Administrativ II

Administratia publica centrala de specialitate Constituia nu face nici un fel de precizri cu privire la actele administraiei centrale de specialitate. Exist ns unele dispoziii, din a cror interpretare deducem c prin Constituie se recunoate implicit competena minitrilor de a emite acte juridice. Astfel, art.107, care reglementeaz statutul Primului-ministru, prevede c acesta coordoneaz activitatea membrilor Guvernului, respectnd ns atribuiile ce revin fiecruia. Cum membrii Guvernului exercit unele atribuii, rezult implicit c ei ndeplinesc i acte i fapte juridice prin intermediul crora duc la ndeplinire atribuiile respective. Nici n Legea nr. 90/2001 nu regsim reglementri speciale n ceea ce privete actele emise sau adoptate de organele centrale de specialitate, denumirile lor sau regimul juridic. n schimb, majoritatea actelor normative care reglementeaz activitatea ministerelor prevd c, n ndeplinirea sarcinilor care le revin, ministerele emit ordine i instruciuni. Diferena dintre ordine i instruciuni const n caracterul, normativ sau individual, pe care l au acestea. Astfel, ordinele pot avea att caracter normativ, ct i caracter individual, pe cnd instruciunile pot avea numai caracter normativ. n afara celor dou denumiri consacrate, n practic se mai regsesc i multe altele, cum ar fi: Ministerul Finanelor emite precizri, norme tehnice, convenii; Banca Naional care este autoritate central autonom emite ordine, circulare, principii, norme, norme metodologice, norme obligatorii etc. Minitrii, la rndul lor, emit i ei acte care poart diferite denumiri, cum ar fi: circulare, decizii, precizri, rezoluii, ordine, norme metodologice etc.

Test de autoevaluare 7.3. si 7.4. Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. 1. Care este locul Bancii Nationale a Romaniei in sistemul administartiei publice si care este competente acestei autoritati publice sub cele trei forme ale sale? 2. Actele emise de ministere.
Rspunsul la test se gsete la pagina .

n loc Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 7. de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr.
76

Drept Administrativ II

Administratia publica centrala de specialitate 7 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic.

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 7.3 Locul Bancii Nationale a Romaniei este la nivelul administratiei de stat centrale, in cadrul administratiei centrale de specialitate, fiind o autoritate centrala autonoma. BNR are o competenta materiala de specialitate, competenta teritoriala centrala si temporala nedeterminata. Rspuns 7.4 Actele administartive ale ministerelor sunt ordinele si instructiunile. Ordinele au atat caracter normativ cat si individual, in timp ce instructiunile doar caracter normativ. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 7
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 7. Emanuel Albu, Administraia ministerial n Romnia, Ed. All Beck, Bucureti, 2004 8. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

77

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean

Unitate de nvare Nr. 8


ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Cuprins Pagina 00 0 8.1 Principii contemporane de organizare si functionare a administratiei publice locale.... 8.2 Descentralizarea. Formele, premisele si limitele decntralizarii .................................... Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 8.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 8..

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 8..

78

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 8


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 8 sunt: identificarea si continutul principiilor contemporane de organizare a administratiei publice locale in tara noastra

8.1 Principii contemporane de organizare si functionare a administratiei publice locale Folosind o terminologie larg ntlnit, autoritile publice sunt fie autoriti deconcentrate, fie autoriti descentralizate. Deconcentrarea este o form specific de exprimare a centralizrii. Ea const pentru Guvern n a delega o putere de decizie autoritilor administrative ale statului implantate n teritoriu. Actuala lege a descentralizrii, n articolul 2 litera j), definete deconcentrarea ca fiind redistribuirea de competene adminsitrative i financiare de ctre ministere i celelalte organe de specialiatte ale administraiei publice centrale ctre propriile structuri de specialitate din teritoriu. 1. Deconcentrarea, se identific prin urmtoarele elemente: a) reprezint o form specific a centralizrii; b) att autoritile centrale ct i cele locale sunt de natur statal; c) competena de decizie aparine att organelor centrale ct i celor locale. nelegem c autoritile locale nu mai sunt nvestite doar cu competena exclusiv de execuie, ele au i o anumit putere decizional care le-a fost transferat de centru; d) ntre puterea central i cea din teritoriu exist un raport de subordonare ierarhic autoritatea decocentrat este sub dependena unui superior ierarhic care deine deplin drept de a-i anula deciziile. 2. Descentralizarea se identific prin urmtoarele elemente definitorii: a) autoritile din teritoriu sunt persoane publice autonome, alese de colectivitile teritoriale; b) autoritile din teritoriu dispun de o putere de decizie proprie, ele avnd un dublu statut, att n luarea hotrrilor care privesc gestionarea i administrarea treburilor, ct i transpunerea lor n practic; c) ntre autoritile centrale i cele locale din teritoriu nu exist raport de subordonare ierarhic. Aceasta nu nseamn c autoritilor centrale le este indiferent n ce mod acioneaz autoritile din teritoriu. Ele sunt preocupate de activitatea desfurat de serviciile descentralizate, dispunnd i de mijloace prin care iau cunotin despre coninutul acestei
79

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean activiti. Actuala lege cadru a descentralizrii o definete, n articolul 2 litera l), ca fiind transferul de competen administrativ i financiar de la nivelul administraiei publice centrale la nivelul administraiei publice locale sau ctre sectorul privat. Principiile n baza crora se desfoar procesul de descentralizare au fost reglementate prin art. 3 din legea nr. 195/2006 a desecentralizrii, care a abrogat vechea lege-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004. Acestea sunt: a) principiul subsidiaritii, care cosnt n exercitarea competenelor de ctre autoritatea administraiei publice lcoale situat administrativ cel mai apropiat de cetean i care dispune de capacitatea administrativ necesar; b) principiul asigurrii competenelor transferate: resurselor corepsunztoare

c) principiul responsabilitii autoritilor administraiei publice lcoale n raport cu competenele ce le revin, care impune obligativitatea realizrii standardelor de calitate n furnizarea serviciilor public e i de utilitate public; d) principiul asigurrii unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii i reguli obiective, care s nu constrng activitatea autoritilor amdinistraiei publice locale sau s limiteze autonomia financiar; e) principiul echitii, care implic asigurarea accesului tuturor cetenilor la serviciile public ei de utilitate public; f) principiul constrngerii bugetare, care interzice utilizarea de ctre autoritile adminsitraiei publice centrale a tarnsferurilor speciale sau a subveniilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale. Descentralizarea este sistemul care are la baz recunoaterea interesului local, distinct de cel naional, localitile dispunnd de strcuturi organizatorice, funcionale i un aparat propriu, afectat interesului local. 3. E firesc s existe o cale de a veghea modul n care i realizeaz activitatea, dac legea este respectat ntr-adevr. O asemenea cale o reprezint tutela administrativ care, ntr-o definiie foarte general, reprezint totalitatea mijloacelor prin intermediul crora organele centrale supravegheaz respectarea legalitii de ctre organele din teritoriu. 4. n ceea ce privete autonomia local, art. 120 din Constituia Romniei prevede c administraia public n unitile administrativteritoriale se bazeaz pe principiile autonomiei locale, al descentralizrii i deconcentrrii serviciilor publice. Considerm c autonomia local poate fi definit ca reprezentnd aptitudinea legal a autoritilor autonome de a decide, n mod independent i sub propria rspundere, n limitele legii, asupra problemelor
80

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean colectivitilor teritoriale n care funcioneaz. Autonomia local presupune astfel determinarea atribuiilor autoritilor locale prin consacrarea plenitudinii de competen n soluionarea problemelor de interes local i exclude implicarea altor autoriti n luarea acestor decizii. Ca realitate juridic, autonomia local a fost i continu s fie influenat de mai muli factori, printre care se regsesc tradiia istoric, cadrul geografic, resursele economice, gradul de instrucie civic i politic i, nu n ultimul rnd, de reglementrile naionale i internaionale. Test de autoevaluare 8.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Distingeti intre desconcentrare si descentralizare.

Rspunsul la test se gsete la pagina 89

8.2 Descentralizarea. Formele, premisele si limitele descentralizarii. Descentralizarea poate mbrca dou forme, descentralizarea teritorial i descentralizarea tehnic. Descentralizarea teritorial Are la baz existena unei comuniti de interese ce urmeaz a fi realizate de organe alese de ceteni dintr-o subdiviziune teritorial, nvestite cu competen material general. Ea are att o semnificaie administrativ, ct i una politic. Descentralizarea tehnic Este generat de raiuni mai mult de eficien a activitii i ea se realizeaz de anumite persoane morale de drept public, nvestite cu prestarea anumitor servicii publice, n mod independent de serviciile prestate de organele statului.

Premisele descentralizrii administraiei publice pe criterii teritoriale sunt: a) Existena unor colectiviti umane aezate n teritoriu, n circumscripii administrative ale statului, colectiviti solidarizate de existene ale unor nevoi i existene comune. n organizarea actual a rii noastre, colectivitile locale, titulare ale puterii de administra treburile publice coincid cu unitile administrativ-teritoriale. Este posibil, ca statul s recunoasc puterea de a administra unei uniti materiale sau artificiale, care nu este circumscripie administrativ a sa. b) Trebuie s existe o recunoatere din partea statului a puterii colectivitii de a se ocupa de soluionarea trebuinelor comune ale
81

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean membrilor si. c) Posibilitatea pe care statul o recunoate colectivitilor locale de a-i constitui autoriti proprii prin alegeri locale, atutoriti care vor trebui s exercite voina juridic a a persoanei care este colectivitatea, s exercite puterea de a administra interesele colectivitii. d) Tutela administrativ. Descentralizarea administraiei publice realizat ntr-un stat unitar trebuie s aib coeren, s se desfoare n limitele construite prin lege. De aceea, este nevoie de instituirea unei supravegheri i a aunui control statal asupra respectrii legii n exercitarea competenelor administrative ale colectivitii locale. Lipsa raporturilor ierarhice ntre stat i colectivitile locale mpiedic exercitarea unui control ierarhic derivat din subordonarea administrativ. Statul ar trebui un alt tip de control adecvat descentralizrii administraiei = tutela administrativ i cu realizarea sa a fost investit prefectul, ca reprezentant al guvernului n judee. Prefectul, element de deconcentrare a administraiei statului, exercit un control de legalitate asupra actelor colectivitilor locale, iar n ipoteza constatrii nelegalitii acestora, el are la dispoziie o aciune n justiie. Condiiile descentralizrii a) subdiviziunea teritorial s dispun de personalitate juridic; b) autoritile autonome locale s dispun de o real independen n raport cu autoritile centrale, cu excluderea oricrei forme de ierarhie, dar cu admiterea unui drept de supraveghere a modului n care se realizeaz activitatea serviciilor descentralizate. Aceast independen trebuie s vizeze att elaborarea deciziilor, ct i transpunerea lor n practic. c) existena unor mijloace necesare administrrii i gestionrii efective a treburilor publice. Limitele descentralizrii Descentralizarea nu este un concept nou, ea constituind o component semnifictaiv a politicilor n rile dezvoltate de multe decenii. Am mai menionat faptul c descentralizarea nu poate fi conceput ntr-o form absolut. Statul, ca reprezentant al ansamblului, trebuie s se afle n permanen n raport cu reprezentanii elementelor ansamblului. Este deci normal ca guvernanii s dispun de un drept de a veghea, sau, pentru a folosi un termen juridic mai apropiat, de un drept de tutel asupra deciziilor luate de colectivitile descentralizate. Legea romn privind organizarea administraiei publice locale vi, adaug principiilor care guverneaz administraia public declarate de art. 120 din Constituie nc trei principii i anume: eligibilitatea autoritilor administraiei publice locale, legalitatea i consultarea cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.
82

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean Legea mai prevede nc trei elemente eseniale pentru regimul juridic al autonomiei locale i anume caracterul ei administrativ i financiar i necesitatea de a se realiza doar n limitele prevzute de lege. Test de autoevaluare 8.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Principiile prezentate in aceasta unitate de studiu ilustreaza cele doua tendinte care se manifesta in cadrul unui stat. Care sunt acestea?

Rspunsul la test se gsete la pagina 90

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 8. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 8 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 8.1 Desconcentrarea implica recunoasterea in favoarea organelor administratiei statale in teritoriu a unei anumite puteri de decizie, in timp ce descentralizarea presupune un transfer de competenta de natura administrativa de la nivel central la nivel local. Rspuns 8.2 Cele doua tendinte sunt: tendinta la unitate (ii corespunde principiul centarlizarii) si tendinta la diversitate( a carei corespondent este principiul descentralizarii). Tendinta la unitate este o tendinta nationala determinata de necesitatea asigurarii coeziunii statale.. In plan administrativ, aceasta presupune unitate de conducere si uniformitatea deciziilor adoptate de catre organele centrale pe intreg teritoriul statului. Tendinta la diversitate corespunde diversitatii colectiviatilor locale, si incumba adoptarea de masuri specifice pentru fiecare colectivitate locala, prin autoritatile sale alese, autonome fata de cele statale. Specificul local este generat de factori de ordin istoric, economic, cultural, etc. Cele doua tendinte coexista, deci, fiind necesara asigurarea unui echilibru intre acestea, exacerbarea oricareaia dintre acestea antrenand consecinte negative (a celei nationale conduce la anihilarea autonomiei locale si la ineficieta administrativa, iar exacerbarea tendintei de descentralizare poate conduce chiar la disolutia statului. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 8

83

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean


1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 7. Emanuel Albu, Administraia ministerial n Romnia, Ed. All Beck, Bucureti, 2004 8. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

84

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean

Unitate de nvare Nr. 9


AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE (I). CONSILIUL JUDETEAN
Cuprins Pagina 00 0 9.1 Alegerea si atributiile consiliului judetean................. 9.2 Statutul presedintelui consiliului judetean. Mandatul, functionarea si actele consiliului judetean ......................................... 9.3.Raspunderea consiliului judetean........................................................................... Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 9.... Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 9..

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 9..

85

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 9


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 9 sunt: identificarea trasaturilor esentiale generale ale autoritatilor administratiei publice locale; prezentarea autoritatilor administratiei publice locale la nivel intermediar sub aspectul statutului, competentei,functionarii, actelor si raspunderii acestora 9.1 Alegerea si atributiile consiliului judetean Consiliul judeean este format din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Universalitatea votului reprezint acea caracteristic a votului potrivit creia toi cetenii romni au dreptul de a vota, dac sunt ndeplinire condiiile constituionale i legale. Egalitatea votului deriv din principiul constituional al egalitii tuturor n faa legii i a autoritilor publice, consacrat de articolul 16 din legea fundamental. Caracterul direct al votului semnific trstura constituional a acestuia care presupune c alegtorul poate i trebuie s i exprime opiunea sa personal i nu prin intermediari sau reprezentani. Caracterul secret exprim trstura constituional a votului care d posibilitatea alegtorului de a-i exprima opiunea sa cu privire la candidaii propui pe liste, fr c aceast opiune s fie cunoscut de alii sau supus vreunei presiuni. Ultimul caracter, cel liber exprimat al votului evoc faptul c alegtorul nu este supus nici unei constrngeri, c el are posibilitatea de a-i manifesta sau nu opiunea pentru o anumit list de candidai sau un anumit candidat. Textul constituional trimite la o lege, prin care s se stabileasc modul de alegere i funcionarea Consiliului judeean, fr a preciza dac va fi vorba despre sistemul alegerilor directe sau al celor indirecte. Iniial, n baza Legii nr- 70/1991 a alegerilor locale, consiliul judeean se alegea n mod indirect, ns n urma modificrilor aduse acestei legi prin Legea nr. 25/1996, s-a trecut la sistemul alegerii directe a consiliului judeean, sistem care este meninut i prin actuala lege nr. 67/2004 privind alegerile locale. Numrul consilierilor care compun fiecare Consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor din fiecare jude, astfel cum este el raportat de Institutul Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile (art.102 din Legea nr. 215/2001, modificat prin Legea nr. 286/2006). Legea stabilete numrul minim i maxim al consilierilor judeeni, i anume: - pn la 350 000 locuitori - 31 de consilieri judeeni;
86

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean - ntre 350 001 i 500 000 - 33 de consilieri judeeni; - ntre 500 001 i 650 000 35 de consilieri judeeni; - peste 650 000 37 de consilieri judeeni. C. Atribuiile Consiliului judeean Trebuie precizat c, la fel ca i Consiliul local, i Consiliul judeean are o dubl naturvii: - de autoritate a autonomiei judeene; - de autoritate a administraiei publice judeene. Legea nr. 215/2001, n forma iniial, nu coninea o clasificare a atribuiilor autoritilor administraiei publice locale i Judeeane, n forma n care a fost modificat prin legea nr. 286/2006, articolul 104 din lege realizeza o clasificare a atribuiilor realizate de consiliul judeean, i n cadrul fiecrei categorii enun atribuiile prin care aceasta se concretizeza, fiind vorba despre urmtoarele categorii: a) atribuii privind organizare i funcionare a aparatului de specialitate a consiliului judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean. n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean alege preedintele i vicepreedinii, hotrte nfiinare,a desfiinarea, reorganizarea de instituii, serviciipublice, societi comerciale de interes judeean; aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean, exercit, n numele judeului, drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile legii; numete, sancioneaz i dispune cu privire la raporturile de munc sau de serviciu ale conductorilor sevriciilor publice de interes judeean. b) atribuii privind dezvoltarea economico- social a judeului n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean aprob,bugetul de venituri i cheltuieli; contractarea i garantarea de mprumuturi; stabilete impozite i taxe la nivel judeean; adopt strategii i programe de dezvoltar estabilete programele de dezvoltare a judeului i documentaiile pentru lucrrile de investiii. c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului. n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeeanhotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor publice de interes judeean, nchirierea sau vnzarea celor private, atribuie denumiri pentru obiective de interes judeean. d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean asigur cadrul neecsar pentru furnizarea serviciilor puiblice din educaie, protecia copilului, sntate, cultur, tineret, sport, ordine public, situaii de urgen, meiu nconjurtor, monumentele istorice, evidena persoanelor, ci de comunicaie, servicii comunitare de utilitate public de interes judeean. e) atribuii privind cooperarea interinstituional.
87

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean n exercitarea acestei atribuii, consiliul judeean hotrte cooperarea saua socierea cu alte uniti administrativ teritoriale din ar sau strintate.viii f) alte atribuii prevzute de lege. Test de autoevaluare 9.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Analizati competenta consiliului judetean sub cele 3 forme ale sale.

Rspunsul la test se gsete la pagina 103

9.2 Statutul Presedintelui consiliului judetean. Mandatul, functionarea si actele consiliului judetean . Preedintele consiliului judeean are urmtorul statut: - ndeplinete funcia de reprezentare a judeului n relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoane fizice sau juridice din ar sau din strintate (art. 114 alin. 1); - rspunde n faa consiliului judeean de buna funcionare a administraiei publice judeene (art. 114 alin.(2); - rspunde de buna funcionare a aparatului propriu de specialitate pe care l conduce i controleaz i care i se subordoneaz(art. 115 (1), n forma modificat prin Legea nr. 286/2006); -asigur respectarea prevederilor constituiei, a legilor,i celorlalte acte juridice obligatorii i a hotrrilor Consiliului judeean. Mandatul, funcionarea i actele consiliului judeean Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care se exercit de la data constituirii pn la declararea, ca legal constituit, a consiliului nou ales (art. 105). Forma de lucru a consiliului judeean este edina, care are loc n fiecare lun. n afara edinelor ordinare, consiliul judeean se poate ntruni i n edin extraordinar, ori de cte ori este necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin o treime din numrul consilierilor sau la solicitarea prefectului, adresat preedintelui consiliului judeean. edinele consiliului judeean sunt legal constituite n prezena majoritii consilierilor judeeni n funcie. Legea consacr caracterul obligatoriu al prezenei consilierilor judeeni la edine, urmnd ca, prin regulamentul de organizare i funcionare s se stabileasc situaiile n care se consider c absena este temeinic, precum i sanciunile care se pot dispune n cazul n acre consilierul judeean absenteaz de la mai mult de dou edine fr motive tmeinice. Actele consiliului judeean sunt hotrrile. n urma modificrilor care au fost aduse Legii nr. 215/2001 prin legea nr. 286/2006, a fost introdus un nou capitol, numerotat capitolul VI3, cu denumirea actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora. n ceea ce ne privete, am crittcat denumirea acestui capitol, care face
88

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean referire numai la comunicare, dat fiind faptul c operaiunea comunicrii este specific numai actelor administrative individuale, pe cnd actele administrative normative se public. n opinia noastr, ar fi fost suficient ca denumirea s fie actele autoritilor adminsitraiei publice locale. Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu Prefectului, grija secretarului judeului. Ele sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanele judectoreti de contencios administrativ. Hotrrile se semneaz de ctre preedinte sau de vicepreedintele care a condus edina i se contrasemneaz de ctre secretar. Hotrrile consiliului judeean sunt acte administrative supuse regimului juridic al actelor administrative, cu toate dimensiunile acestuia (caracter executoriu, se bucur de prezumiile de legalitate, autenticitate i veridicitate etc), care pot avea att caracter normativ, ct i caracter individual. Preedintele consiliului judeean, care, din punct de vedere al statutului su, este un organ unipersonal i executiv al consiliului judeean, emite dispoziii, care pot avea att caracter normativ ct, i caracter individual. Aceste dispoziii devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public (cele normative) sau sunt comunicate persoanelor interesate (cele individuale).

Test de autoevaluare 9.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Locul presedintelui consiliului judetean in sistemul administratiei publice, si raporturile in care acesta se situeaza.
Rspunsul la test se gsete la pagina 106

9.3 Raspunderea consiliului judetean Dizolvarea de drept Articolul 111 prevede instituia dizolvrii de drept a consiliului judeean, n urmtoarele cazuri, care sunt comune celor n care are loc dizolvarea de drept a consiliului local, condiii care au suferit modificri prin Legea nr. 286/2006, dup cum urmeaz: - consiliul judeean nu se ntrunete timp de doui consecutiv; - n situaia n care, n trei edine ordinare consecutive nu a adoptat nici o hotrre; - n cazul n care numrul consilierilor s-a redus sub jumtate plus unul i nu se poate completa prin supleani. Secretarul judeului sau orice persoan interesat va sesiza instana de contencios administrativ cu privire la intervenia cazului de dizolvare de drept. n cazul n acre dizolvarea privete consiliul local, sesizarea poate fia dresta i de primar sau viceprimar, pe lng secretarul unitii teritoriale sau orice persoan interesatp. Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la diolvarea consiliului, printr-o hotrre definitiv, care
89

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean se comunic prefectului. Aceast procedur, care implic instana de contencios administrativ, a fost consacrat prin Legea nr. 286/2006. Anterior ei dizolvarea se realiza prin hotrre de Guvern, la propunerea prefectului. Pn la constituirea noului consiliu judeean sau, dup caz, a noului consiliu local, problemele judeului vor fi rezolvate de secretarul unitii administrativ teritoriale sau, dup caz, de primar. Dizolvarea prin referendum O alt modificare de substan pe care o aduce actuala Lege nr. 286/2001 este consacrarea instituiei dizolvrii prin referendum a consiliului judeean, ca i a consiliului local. Referendumul este definiti n literatura de specialitate ca fiind consultarea corpului electoral asupra unei probleme sau asupra unui text constituional sau legal care vor deveni perfecte din punct de vedere juridic numai n cazul unui rspuns pozitiv. Referendumul se organizeza n condiiile legii, ca urma re a cererii adresat prefectului de cel puin 25% din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pe listele elctorale ale judeului, sau, n aczul dizolvrii consiliului local, ale localitii. Referendumul judeean, ca i cel local, se organizeaz de ctre o comisie numit prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, unm judector, iar secretariatul este asigurat de instituia prefectului. El este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean, ca i a consiliului local, nceteaz dac n favoarea dizolvrii s-au pronunat jumtate plus unu din numrul total al voturilor exprimate. Test de autoevaluare 9.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. .Suspendarea mandatului presedintelui consiliului judetean.
Rspunsul la test se gsete la pagina 106

In loc de rezumat

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 9. V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 9 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic.

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 9

90

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (I.). Consiliul Judetean

1. Regimul juridic al dispozitiilor presedintelui consiliului judetean. 2. Prezentati procedura dizolvarii consiliului judetean prin referendum.

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 9.1 Consiliul judetean are o competenta materiala generala, competenta teritoriala locala si o competenta temporala nedeterminata. Rspuns 9.2 Presedintele consiliului judetean se afla in cadrul administratiei locale, la nivel intermediar. Aceasta autoritate publica se afla in raporturi de colaborare si coordonare cu celelalte autoritati ale administratiei publice locale. Rspuns 9.3 Suspendarea mandatului presedintelui consiliului judetean are caracterul unei masuri de siguranta (sanctiune de drept administrativ). Suspendarea mandatului intervine de drept, numai in cazul in care primarul afost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de care instanta de judecata prefectului, care prin ordin, constata suspendarea mandatului. Ordinul de suspendare se comunica de indata presedintelui consiliului judetean. Suspendarea dureaza pana la incetarea masurii arestarii preventive. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 9
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 7. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

91

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local

Unitate de nvare Nr. 10


AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE (II). CONSILIUL LOCAL
Cuprins Pagina 00 0 10.1 Componenta si constituirea consiliului local. Statutul consilierilor locali .................. 10.2 Atrbutiile, functionarea si actele consiliului local................................. 10.3 Raspunderea consiliului local si a consilierilo locali........................................... Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 10.. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 10

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 10

92

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 10


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 10 sunt: identificarea trasaturilor esentiale ale autoritatilor administartiei publice locala analizarea autoritatile administratiei publice locale de baza

10.1 Componenta si constituirea consiliului local. Statutul consilierilor locali. Componena i constituirea consiliului local Consiliul local reprezint o autoritate colegial a administraiei publice locale, aleas n vederea soluionrii problemelor de interes local.. Consiliile locale sunt organe deliberative ale autonomiei locale cu caracter colegial, fiind astfel formate din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Prefectul este cel care stabilete, prin ordin, numrul consilierilor, potrivit articolului 29 din Legea nr. 215/2001 republicata. Acest numr variaz, n funcie de numrul locuitorilor, ntre 9 consilieri pentru localitile care au pn la 1.500 de locuitori i 27 de consilieri pentru localitile care au peste 400.000 de locuitori. Face excepie Consiliul general al Municipiului Bucureti, care are un numr de 31 consilieri. Procedura de constituire,a tt la consiliiile locale, ct i la celel judeene, a fost modificat prin legea nr. 286/2006. Dac anterior, validarea consilierilor se fcea de ctre o comisie de validare format din consilieri, n prezent validarea se face de ctre judectoria n a crei raz se afl unitatea adminsitartiv teritorial, de un judector desemnat de preedintele instanei. Constituirea consiliului local se realizeaz n termen de 25 de zile de la data cnd au avut loc alegerile (art. 31 alin. 1). Prefectul este cel care, potrivit articolului 31 (1), face convocarea consiliului nou-ales n edina de constituire. Pentru ca edina de constituire s aib caracter legal, se impune participarea majoritii consilierilor alei i validai . Dac aceast majoritate nu este ntrunit, n termen de 3 zile se ntrunete din nou edina. Dac nici n aceast situaie consiliul nu este ntrunit legal, se va proceda la o nou convocare, na lte trei zile. Dac consiliul nu se poate ntruni nici la a treia convocare, datorit absenei nemotivate, instana va declara vacante, prin hotrre, locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat la oricare din cele trei convocri. Sesizarea instanei se face de ctre prefect, n termen de 3 zile de la data edinei. n cazul n care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate cu supleani de pe listele respective, se vor organiza alegeri pariale, n termen de 90 de zile. Conducerea lucrrilor de constituire se realizeaz de ctre consilierul cel mai n vrst, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri (art.32).
93

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local

Statutul consilierilor locali Articolul 4 din Legea alegerilor locale impune, pentru a putea fi ales n funcia de consilier sau de primar, urmtoarele condiii: - mplinirea vrstei de 23 de ani inclusiv pn n ziua alegerilor; - persoanelor respective s nu le fie interzis asocierea n partide politice; - persoanele care candideaz s aib cetenia romn i domiciliul n Romnia, potrivit articolului 16 (3) din Constituie; - persoanele respective s aib domiciliul n unitile administrativ teritoriale n care urmeaz s fie alese. Cea de-a doua problem privind statutul consilierilor vizeaz incompatibilitile, al cror regim l regsim reglementat de Seciunea a IV-a, Capitolul III, Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 161/2003. Astfel, potrivit acestui text, funcia de consilier este incompatibil cu : a) funcia de primar sau viceprimar; b)funcia de prefect i subprefect; c) calitatea de funcionar public sau angajat cu contract de munc n aparatul propriu al consiliului local respectiv sau n aparatul propriu de specialitate al consiliului judeean ori al prefecturii din judeul respectiv; d) funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru n consiliul de administraie sau cenzor la regiile autonome i societile comerciale de interes local nfiinate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeean respectiv sau la regiile autonome i societile comerciale de interes naional care i au sediul sau care dein filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; e) funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate comercial de interes naional care i are sediul sau care deine filiale n unitatea administrativteritorial respectiv; f) funcia de reprezentant al statului la o societate comercial care i are sediul ori deine filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; g) calitatea de senator sau deputat; h) funcia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat i funciile asimilate acestora; O alt problem care vizeaz statutul consilierilor este cea a mandatului consiliului local, care este de patru ani i se exercit de la data constituirii, pn la data constituirii consiliului nou ales (art. 39). Mandatul consiliului local poate fi prelungit doar prin lege organic i numai pe timp de rzboi sau catastrof. Legea nr. 215/2001 republicata consacr instituia suspendrii de drept a mandatului de consilier local, care intervine n situaia n care consilierul a fost arestat preventiv. Aceast situaie se constat prin ordin al prefectului, urmare a sesizrii fcute ctre acesta, de ctre instana de
94

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local judecat. De esena instituiei suspendrii, indiferent de situaia n care ea intervine, este caracterul ei vremelnic, n sensul c msura dureaz pn la soluionarea definitiv a cauzei care a atras suspendarea. n cazul n care a fost gsit nevinovat, consilierul are dreptul la despgubiri, potrivit legii. De precizat i faptul c n exercitarea funciei, consilierii sunt n serviciul colectivitii locale. Test de autoevaluare 10.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Precizati locul consiliului local in sistemul administartiei publice si competenta acestei autoritati sub cele trei aspecte.

Rspunsul la test se gsete la pagina 114

10.2 Atributiile, functionarea si actele consiliului local Atribuiile consiliului local Din punctul de vedere al competenei sale materiale (rationae materiae), consiliul local dispune de competen material general n unitatea administrativ-teritorial n care a fost ales i funcioneaz. Din punctul de vedere al competenei teritoriale (rationae loci), consiliul local are competen local limitat la unitatea administrativ-teritorial respectiv. Articolul 38 stabilete norma de principiu potrivit creia consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti ale adminsitraiei publice centrale sau locale. Alineatul al doilea stabilete mai multe categorii de atribuii pentru consiliul local.. Anteiror modificrii legii, acestea atribuii erau numai enumerate, nu i clasificate, ceea ce a determinat doctrina s opereze ea mai multe clasificri. n ceea ce privete categorii de atribuii pe care le consacr Legea nr. 215/2001, astfel cum a fost ea modificat prin legea nr. 286/2006, este vorba despre mai multe categorii, n interiorul crora sunt enumerate atribuiile concrete pe care le exercit consiliul local. a) atribuii privind organizare ai funcioanrea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes local. n exercitarea acestei atribuii, consiliul local aprob statutul localitii i regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local; tatul de funcii al aparatului de specialitate al primarului, al instituiilor i serviciilor publice de interes local; exercit n numele localitii, drepturile i obligaiiel corespunztoare aprticipaiilor deinute la societi
95

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local comerciale sau regii autonome. b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului. n exercitarea acestei atribuii, consiliul local aprob, la propunerea primarului, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, bugetul local, contractarea sau garantarea de mprumuturi; stabilete impozitele i taxele locale; aprob documentaia pentru lucrrile de investiii strategiile de dezvoltare economico sociali duce la ndeplinire msurile necesrae n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor. c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului; n exercitarea acestei atribuii, consiliul local hotrte cu privire la modalitile de punere n valaore a bunurilor proprietate public sau privat a unitii amdinistrativ teritoriale; avizeza saua prob documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism ia tribuie denumiri de strzi, piee, obiective d einteres local. d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni; n exercitarea acestei atribuii, consiliul local asigur cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice din domeniul educaie, sociale, sntate, cultur, sport, tineret, ordine public, situaii de urgen, protecia mediului, a monumentelor istorice, evidena persoanelor, ci de comunicaie , canalizare i alte servicii prevzute de lege. e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern. n exercitarea acestei atribuii, n principal consiliul local hotrte cooperarea sau asocierea cu alte uniti adminsitrativ teritoriale din ar sau strintate. Funcionarea consiliului local Forma de lucru a consiliului local este edina, care are caracter lunar, la cererea primarului. n afar de edinele ordinare, mai exist i edine extraordinare, care pot avea loc ori de cte ori este necesar, la cererea primarului sau a o treime din numrul membrilor consiliului. Pentru a fi legal constituite, legea impune prezena majoritii consilierilor n funcie (art.41). edinele sunt conduse de un preedinte de edin, ales pentru o perioad de 3 luni, care va conduce edinele consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta. Interesant de subliniat este faptul c prezena consilierilor la edin este obligatorie. Cazurile n care se consider c absena consilierilor este motivat urmeaz a fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. n cazul n care un consilier absenteaz nemotivat de dou ori consecutiv, este sancionat n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local . Legea consacr caracterul public al edinelor consiliului local,
96

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local cu excepia cazurilor n care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea s se desfoare cu uile nchise. Practica funcionrii organelor colegiale evideniaz, astfel utilizarea a dou modaliti de vot: -votul deschis, este cel care permite identificarea votantului. n acest caz, libertatea acestuia este ngrdit de posibilitatea de a suporta diverse consecine, ca urmare a voinei exprimate; -votul secret, este cel care asigur anonimatul votantului, astfel nct libertatea de voin a votantului este respectat. Legea recunoate posibilitatea ca n consiliile locale n care consilierii aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din numrul total, la edinele consiliului local s se poat folosi i limba matern a minoritii respective. ntr-o atare situaie, primarului i revine misiunea de a asigura traducerea n limba romn. ntotdeauna, documentele edintei se ncheie n limba romn. Lucrrile fiecrei edine sunt consemnate ntr-un procesverbal, semnat de consilierul care conduce edina i de secretarul unitii administrativ-teritoriale. Actele consiliului local n exercitarea atribuiilor care-i revin, consiliul local adopt, potrivit articolului 1207 nou introdus prin Legea nr. 286/2006, hotrri, care se comunic n mod obligatoriu primarului localitii i prefectului judeului. Hotrrile cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care prin lege sau prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului se prevede o alt majoritate. Cu votul majoritii membrilor prezeni se adopt acele hotrri care privesc bugetul local, conmtractarea de mprumuturi, impozite i taxe locale, participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau trsnfrontalier. Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al consilierilor n funcie. Legea recunoate, prin art. 46 (4) posibilitatea ca unele hotrri s fie adoptate prin vot secret. Acele hotrri care au caracter individual, care privesc anumite persoane, sunt luate ntotdeauna prin vot secret. Hotrrile consiliului local se semneaz de ctre preedintele de edin, se contrasemneaz de secretar. Secretarul are aptitudinea legal de a nu contrasemna hotrrea, atunci cnd apreciaz c aceasta este ilegal (art. 49 alin. 1). ntr-o atare situaie, el este obligat s-si prezinte motivat opinia sa, care urmeaz a fi consemnat n procesul-verbal al edinei. Secretarului i revine i misiunea s comunice n scris hotrrea primarului i prefectului, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii. Din punctul de vedere al naturii lor juridice, hotrrile consiliului local sunt acte administrative, care pot avea caracter normativ sau individual.
97

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local n funcie de acest caracter poate fi stabilit data intrrii n vigoare a hotrrii, fiind vorba despre: * data aducerii la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ; * data comunicrii hotrrilor cu caracter individual. n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective , iar cele cu caracter individual se comunic, la cerere, i n limba matern.

10.3 Raspunderea consiliului local si a consilierilor locali Din coroborarea dispoziiilor legale i raportarea lor la Constituie, credem c se pot identifica urmtoarele forme ale rspunderii consilierilorix: a) o rspundere administrativ disciplinar, care se poate concretiza n urmtoarele sanciuni: - suspendarea de drept din funcie a consilierului, care poate interveni numai n cazul n care acesta a fost arestat preventivx. n aceast situaie, instana de judecat are obligaia legal s comunice, de ndat, prefectului, situaia intervenit, pentru ca acesta, prin ordin, s ia act de intervenia suspendrii de drept. b) o rspundere administrativ patrimonial, care intervine n baza articolelor 52 i 126 (6) din Constituie i a Legii nr. 554/2004; c) o rspundere penal, care poate atrage dup sine, cum spuneam, intervenia suspendrii consilierului mpotriva cruia s-a luat msura arestrii preventive. I. Dizolvarea consiliului local i afl reglementarea n seciunea a IV-a a capitolului II, articolul 58, astfel cum a fost el modificat prin legea nr. 286/2006, care isntituie dou tipuri de dizolvare, respectiv dizolvare de drept i prin referendum. Potrivit articolului 58 (1), dizolvarea de drept a consiliului local intervine n trei situaii: - cnd consiliul nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv; - cnd nu a adoptat n trei edine ordinare consecutive nici o hotrre; - cnd numrul consilierilor se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin supleani . Intervenia situaiilor mai sus menionate se comunic de ctre primar, viceprimar, secretar, sau orice persoan interesat instanei de contencios administrativ, acrei hotrre se comunic prefectului. Cel de-a doilea tip de dizolvare este dizolvarea prin referendum, care poate fi iniait de 25 % din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pr listele de alegtori. Referendumul local poate fi definit ca reprezentnd un
98

Drept Administrativ II

Autoritati ale administartiei publice locale (II). Consiliul local procedeu al democraiei semi-directei, totodat, un mijloc de accentuare a autonomiei locale, prin intermediul cruia, n condiiile legii, cetenii din unitile amdinistrativ teritoriale se pronun n mod direct, asupra unor probleme de interes local, adoptnd decizii obligatorii pentru reprezentanii lor (autoritile publice lcoale).xi Referendumul se organizeza de o comisie numit prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al acestuia, unul al primarului, al consiliului local (sau judeean, cnd referendumul privete dizolvarea consiliului judeean). Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilro cu drept de vot iar pentru dizolvare trebuie s s epronune cel puin jumtate plus unud in nu,mrul ttoal al voturilor valabil exprimate. n perioada dintre momentul dizolvrii i constituirea, n urma alegerilor, a unui nou consiliu local, problemele curente ale comunei sau oraului vor fi rezolvate de primar, sau, n lipsa acestora, de secretarul unitii administrativ-teritoriale, n limita competenelor care le revin acestora.

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 10. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput.

Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 10 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare Unitate de invatare 10 1. Prezentati succint procedura de constituire a consiliului local. Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 10.1 Consiliul local se afla in cadrul administratiei publice locale autonome, la nivel de baza, avand o competenta materiala generala, competenta teritoriala locala si temporala nedeterminata.

Bibliografie Unitate de nvare Nr. 10


1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 7. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004
99

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III).

Unitate de nvare Nr. 11


AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE (III)
Cuprins Pagina 00 0 11.1 Statutul, alegerea, mandatul si incompatibilitatile functiei de primar 11.2 Atributiile, actele si raspunderea primarului 11.3 Viceprimarul, secretarul unitatii administrativ teritoriale, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate 11.4 Administratorul public Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 11.. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 11

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 11

100

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III).

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 11


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 11 sunt: Identificarea trasaturilor generale ale autoritatilor administratiei publice locale. Autoritatile administratiei locale de baza aspecte specifice

11.1 Statutul, alegerea, mandatul si incompatibilitatile functiei de primar Statutul primarului Corobornd articolul 21 cu articolele cuprinse n capitolul III din Legea nr. 215/2001, desprindem concluzia c primarul reprezint autoritatea administraiei publice cu caracter executiv. Legea romn a administraiei publice locale, ca i legea anterioar, consacr un dublu statut al primarului: a) autoritatea care reprezint colectivitatea teritorial care l-a ales, sau, ntr-o formul consacrat n limbajul juridic francez agent al colectivitii teritoriale; b) autoritate ce reprezint puterea statal la nivelul unitii administrativ-teritoriale, sau, n acelai limbaj, agent al statului la nivelul comunei, oraului (municipiului). Alegerea primarului, ca i a consiliului local, se face prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. n primul tur de scrutin este declarat ales primarul care a ntrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Cnd nu s-a realizat aceast majoritate, se organizeaz al doilea tur de scrutin, n cel mult dou sptmni, ntre candidaii aflai pe primele dou locuri. Este declarat ales cel care a obinut cel mai mare numr de voturi valabil exprimate. Condiii pentru alegerea primarului Ca i pentru consilieri, Legea electoral impune aceleai condiii, i anume: - s aib drept de vot; - s fi mplinit 23 de ani pn n ziua alegerilor; - s aib domiciliul n unitatea administrativ-teritorial n care urmeaz s fie alei; - s nu le fie interzis asocierea n partide politice. Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit de la data depunerii jurmntului n faa consiliului local pn la data depunerii jurmntului de ctre primarul nou ales . Mandatul poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. Incompatibilitile funciei de primar
101

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). Sunt stabilite de art. 87 din Legea nr. 161/2003, care prevede c funcia de primar este incompatibil cu: a) funcia de consilier local; b) funcia de prefect sau subprefect; c) calitatea de funcionar public sau angajat cu contract individual de munc, indiferent de durata acestuia; d) funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru n consiliul de administraie sau cenzor sau orice funcie de conducere sau de execuie la societile comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, la regiile autonome de interes naional sau local, la companiile i societile naionale, precum i la instituiile publice; e) funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate comercial; f) funcia de reprezentant al unitii administrativ-teritoriale n adunrile generale ale societilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes naional; g) calitatea de comerciant persoan fizic; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) calitatea de senator sau deputat; j) funcia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt funcie asimilat acestora; k) orice alte funcii publice sau activiti remunerate, n ar sau n strintate, cu excepia funciei de cadru didactic sau a funciilor n cadrul unei asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale. De asemenea, pe durata exercitrii mandatului, primarul nu poate deine funcia de consilier judeean. Legea consacr ns expres posibilitatea ca primarul s exercite funcii sau activiti n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creaiei literar-artistice. Test de autoevaluare 11.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Precizati locul primarului in sistemul administratiei publice, competenta sa sub cele trei forme si raporturile in care aceasta autoritate publica se poate situa.

Rspunsul la test se gsete la pagina 120

11.2 Atributiile, actele si raspunderea primarului Atribuiile primarului


102

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). Primarul ndeplinete mai mult atribuii, prevzute de articolul 68 din Legea nr. 215/2001, care, anterior adoptrii Legii nr. 286/2006, erau numai enunate, ceea ce a determinat doctrina s le grupeze pe mai multe categoriixii. Dup modificrile aduse articolului 68 din Legea nr. 215/2001 prin Legea nr. 286/2006, sunt enumerate urmtoarele categorii de atribuii: a)atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii. n exercitarea acestor atribuii , primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor de profil, atribuii privind alegerile, recensmnul, referendumul i altele stabilite de lege. b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local. n exercitarea acestor atribuii , primarul prezint consiliului local, n primul triemstru, un raport anual privind starea economic, social i de emdiu a unitii administrativ teritoriale, alte rapoarte i informri, elaboreaz strategorii pentru dezvoltarea unitii administrativ teritoriale. c) atribuii referitoare la bugetul local. n exercitarea acestor atribuii, primarul exercit funcia de ordonator principal de credite, ntocmete proiectul bugetului local, iniiaz negocieri pentru contractarea d emprumuturi, verific corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial a contribuabililor. d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor. n exercitarea acestor atribuii , primarul coordoneaz realizarea serviciilro publice de interes local, ia msurio pentru prevenirea i getsionarea situaiilro de urgen, inventarierea bunurilor din aptrimoniul public i privat al unitii administrativ teritoriale, numete, sancioneaz, ncadreaz, elibereaz din funcie personalul din cadrul aparatlui prorpiu de specialitate , asigur elaborarea planurilor urbanistice, emite avize, acorduri i autorizaii i ia msuri pentru realizarea angajamentelro asumate n vederea integrrii europene . e) alte atribuii prevzute de lege. n vederea exercitrii atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate i cu consiliul judeean. Primarul deleag viceprimarului, sau, dup caz, viceprimarilor, prin dispoziie, exercitarea anumitor atribuii care i revin. Actele primarului. n exercitarea atribuiilor sale, primarul, potrivit articolului 71 din lege, adopt dispoziii, care se comunic n mod obligatoriu prefectului, n cel mult 5 zile lucrtoare de la semnarea lor i devin executorii numai dup ce au fost aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz. Legea actual prevede expres c dispoziiile primarului pot avea att caracter normativ, ct i caracter individual. Rspunderea primarului
103

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). Regimul juridic al rspunderii primarului este guvernat de urmtoarele principii: a) n exercitarea atribuiilor sale, primarul este ocrotit de lege, ceea ce nu exclude intervenia unor forme de rspundere. Articolul 66(1) prevede c primarul ndeplinete o funcie de autoritate public. b) se instituie, prin articolul 154, o rspundere administrativ, civil, contravenional sau penal, dup caz, pentru primar, viceprimar, consilieri, prefeci, subprefeci, secretari generali, precum i pentru personalul din aparatul propriu pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor care le revin, potrivit legii. c) legea consacr dou sanciuni specifice rspunderii administrativ disciplinare a primarului, i anume suspendarea din funcie i demiterea. n caz de suspendare sau de vacan a postului, atribuiile sale sunt ndeplinite de viceprimar, pn la data validrii primarului nou ales. Suspendarea din funcie a primarului este reglementat de lege numai sub forma suspendrii de drept, care intervine n cazul n care primarul a fost arestat preventiv. Instanei de judecat i revine misiunea de a comunica prefectului despre intervenia msurii arestrii preventive, iar prefectul, prin ordin, constat suspendarea mandatului. Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei care a atras-o iar dac primarul este gsit nevinovat, acesta are dreptul, n condiiile legii la la plata salariilor corespunztoare perioadei n acre a fost suspendat. ncetarea mandatului primarului are loc, de regul, la data depunerii jurmntului de ctre primarul nou ales. Prin excepie mandatul nceteaz nainte de termen, fiind vorba despre o ncetare de drept i ca urmare a rezultatelor unui referendum local. ncetarea de drept intervine n condiiile legii privind Statutul aleilor locali, precum i n urmtoarele situaii: - imposibilitatea de a fi exercitat mandatul datorit unei boli grave, certificate medical, timp de 6 lunipe parcursul unui an; -dac nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul, timp de 45 de zile consecutive. Legea recunoate posibilitatea ca mandatul primarului s nceteze i ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat n condiiile legii, dup aceiai procedur ca n cazul mandatului consiliului local sau judeean. Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeza n situaia n care primarul nesocotete interesele generale ale colectivitii locale sau nu-i exercit atribuiile conferite de lege, inclusiv a celor n care acioneaz ca reprezentant al statului.

104

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). Test de autoevaluare 11.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Actele emise de primar.
Rspunsul la test se gsete la pagina 120

11.3 Viceprimarul, secretarul unitatii administrativ teritoriale, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate Legea nr. 215/200 cu modificrile aduse prin Legea nr. 286/2006, conscr dispoziii referitoare la viceprimar att n capitolul III intitulat primarul i viceprimarul, ct i n alte articole, situaie n alte pri ale ei.. Viceprimarul este ales n mod indirect, respectiv de ctre consiliul local, cu votul majoritii consilierilor n funcie. Durata mandatului viceprimarului este egal cu durata mandatului consilierilor. n virtutea principiului simetriei juridice, organul care l-a ales pe viceprimar este ndrituit s-l i schimbe din funcie. Hotrrea de schimbare a viceprimarului se ia de majoritatea consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau a o treime din numrul consilierilor. Spre deosebire de reglementarea existent anterior, constatm c actuala reglementare a redus numrul consilierilor care pot decide schimbarea din funcie a viceprimarilor, ca i a consilierilor judeeni, pentru c este o procedur similar, de la majoritatea calificat de 2/3 ct era anterior, la majoritatea absolut, respectiv majoritatea consilierilor n funcie. Dac reglementarea anterioar impunea anumite motive care s atrag schimbarea din funcie a viceprimarilor, preedinilor i vicepreedinilor de consilii judeene, actuala reglementare nu mai impune nici o condiie, lsnd doar votul poltic al majoritii absolute s decid revocarea din funcie. Aceasta este, n opinia noastr, una din cele mai criticabile soluii cu care vine noua lege, dat fiind faptul c ea va atrage o politizare excesiv a organelor administraiei publice locale i judeene, permind ca o simpl majoritate politic, majoritate care se poate schimba, i realitatea a demostrat acest lucru, cu uurin, s decizd ncetarea mandatului celor trei alei locali. Trebuie avut n vedere i faptul c revocarea din funcie trebuie s reprezinte o sanciune disciplinar, care s fie atars de svrirea anumitor abateri administrative, i nu o simpl msur politic, nejustificat de comiterea nici unei abateri. Incompatibilitile stabilite de Legea nr. 161/2003 pentru funcia de primar sunt valabile i pentru funcia de viceprimar. Prin Legea nr. 286/2006 a mai fost adus o modificare de esen n statutul viceprimarilor, prevzndu-se, prin articolul 61 (2) c viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia. Pe durata exercitrii mandatului de vicepriumar, acesta i pstreaz i statutul de consilier local, fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut. Legea nu reglementeaz atribuii de sine stttoare pentru viceprimar, rezumndu-se s prevad c acesta este nlocuitorul de drept al primarului.
105

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). n caz de vacan a funciei de primar, atribuiile sale sunt exercitate de drept de ctre viceprimar, sau de unul din viceprimari, pe care consiliul local l-a desemnat cu votul secret al majoritii membrilor si, n cazul n care sunt doi viceprimari. n acelai mod va fi desemnat i consilierul care urmeaz s ndeplineasc atribuiile viceprimarului care a fost desemnat sau exercit de drept atribuiile primarului. Mandatul primarului de ales local exprim relaia acestuia cu ntreaga colectivitate, avnd un grad de generalitate circumscris la nivelul ntregii comuniti locale, n raport de competenele stabilite de lege. Secretarul unitii administrativ -teritoriale Legea nr. 215/2001, n forma n care a fost modificat prin Legea nr. 286/2006, consacr instituiei secretarului unitii administrativ teritoriale un nou capitolul, nou introdus prin legea nr. 286/2006, i anume capitolul VI4, articolele 1208-1209, la care se adaug restul dispoziiilor din coninutul legii privind consiliul local, cel judeean, primarul, n care se fac referiri i la secretarul unitii administrativ teritoriale . Astfel, fiecare unitate administrativ teritorial (comun, ora, municipiu, jude) i fiecare subdiviziune a municipiilor are un secretar, salarizat din bugetul local. n forma anterioar adoptrii Legii nr. 286/2006 i Legii nr. 251/2006 care a modificat Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, secretarul judeului fcea parte din categoria nalilor funcionari publici. n prezent, toi secretarii de unitate adminsitrativ teritorial, inclusiv cei ai judeului, sunt funcionari publici de conducere. Secretarul unitii adminsitrativ teritoriale are astfel statut de funcionar public de conducere, dup cum urmeaz: - legea impune studii superioare juridice sau administrative pentru funcia de secretar; - se consacr n mod expres interdicia pentru secretarii unitilor administrativ-teritoriale de a putea fi membri ai unui partid politic, sub sanciunea eliberrii din funcie, precum i aceea de a fi so, soie sau rud de gradul nti cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sua vicepreedinii consiliului judeean; -recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de serviciu al funcionarului public i regimul disciplinar care i se aplic este cel prevzut de Lgea nr. 188/1999, cu modificrile i completrile ulterioare; Secretarul unitii administrativ- teritoriale ndeplinete urmtoarele atribuii, prevzute de articolul 1209 din Legea nr. 215/2001: a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului, preedintelui consiliului judeean, hotrrile consiliului local i a celui judeean; b) particip la edinele consiliului local i a celui judeean; c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre autoritile autonome locale i judeene i ntre acestea i prefect; d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a celui judeean, a dispoziiilor primarului i preedintelui
106

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). consiliului judeean; e)asigur transparena i comunicarea ctre autoritile i instituiile publice, persoanele interesate, a actelor cerute n baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public. f) pregtete edinele consiliilor locale i judeene, ntocmete procesul verbal de edin, redacteaz hotrrile. El poate s mai ndeplineasc i orice alte atribuii prevzute de legi speciale ori ncredinate de ctre consiliu local, cel judeean, de primar sau de preedintele consiliului judeean. Serviciile publice locale i aparatul propriu de specialitate Sunt reglementate n capitolul IV al Legii nr. 215/2001, al crui coninut i denumire a fost modificat prin Legea nr. 286/2006, ea devenind instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului. Consiliul local poate s nfiineze i s organizeze instituii i servicii publice de interes local, n conformitate cu specificul i nevoile locale, cu respectarea legii i n limita fondurilor financiare de care dispune fiecare unitate administrativ-teritorial. Servicii publice pot fi desfurate i de persoanele private, n aceste condiii fiind aplicabile prevederile dreptului administrativ privind concesiunea, nchirierea sau administrarea de bunuri i servicii. Aparatul propriu de specialitate al primarului se numete i se elibereaz din funcie de ctre primar, iar personalul din serviciile publice ale comunei sau oraului se numesc sau se elibereaz din funcie de ctre conductorii acestor servicii, n condiiile legii. Prin articolul 91 se consacr o noiune care nu este prevzut de constituie dar care este folosit n limbajul uzual, anume aceea de primrie, care reprezint o structur funcional cu activitate permanent, format din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului. Primria are misiunea de a duce la ndpelinire hotrrile consiliului local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. n literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform creia primria nu are suport constituional, ceea ce ar justifica modificarea prevederilor legii administraiei publcie locale, n sensul n care s fie eliminat aceast structur, prin dispoziii care s prevad c primarul, viceprimarul, secretarul unitilor amdinistrativ teritoriale, mpreun cu aparatul de spcialitate asigur rezolvarea curent a problemelor colectivitii locale. Nu mprtim aceast opinie i propunerea formulat, pentru c, dac este s gndim astfel, ar nsemna c n peisajul instituional din Romnia nu ar trebui s se regseasc dect autoriti prevzute de Constituie. Pe cale de consecin, ar trebui desfiinate toate celelalte autoriti care nu au un suport constituional, ceea ce nu poate fi acceptat.

107

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III). Test de autoevaluare 11.3 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. In ce calitate actioneaza primarul in exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila?

Rspunsul la test se gsete la pagina 123

11.4 Administratorul public

Administratorul public reprezint unul din elementele de puternic inovaie aduse prin noua lege, asupra cruia ne exprimm, i cu aceast ocazie dezacordul. Este, vorba, n primul rnd, despre o inovaie neconstituional, care contravine articolului 121 alin. (1) din Constituie conform cruia autoritile administraiei publice, prin care se realizeaz autonomia local n comune i n orae sunt consiliile locale alese i primarii alei, n condiiile legii. Noua lege vine i aduce n peisajul autoritilor administraiei publice locale romneti o instituie care nu numai c era inexistent anterior, dar care afecteaz voina legiutorului constituant, care a ncredinat misiunea de a realiza administraia public local n comune i orae (municipii), consiliilor locale i primarilor. Administratorului public i pot fi delegate de ctre primar atribuii de coordonare a aparatului propriu de specialitate sau a serviciilor publice de interes local precum i calitatea de ordonator principal de credite. n aceast situaie, ne ntrebm ce atribuii i caliti mai pstreaz primarul. Atta vreme ct atribuiile, att ale lui, ct i ale consiliului local, se duc la ndeplinire prin aparatul propriu de specialitate, ct nevoile cetenilor se satisface prin servicii publice, i ct cheltuirea bugetului local urmeaz s intre n responsabilitatea administratorului public, ntrebarea ce va mai fi primarul, ce responsabiliti administrative va mai avea, este pe deplin legitim. Unul din rspunsurile primite deja n dezbaterea proiectului este acela c se va ocupa de politic. Da, dar oamenii nu l-au ales s fac politic, ci s fac administraie, adic s se preocupe de problemele comunitii locale, de dezvoltarea acesteia, de binele cetenilor. Administratorul public va putea exista nu doar la nivelul localitilor, ci i al judeului, unde i pot fi delegate aceleai atribuii, astfel c discuiile anterioare sunt pe deplin valabile, ct i al asociaiilor de dezvoltare intercomunitar. Fr s insistm prea mult, apreciem c este vorba despre preluarea mimetic n sistemul romnesc a unor construcii existente cu precdere n sistemul anglosaxon, unde realitile instituionale i juridice sunt altele, unde primarii nici nu exist sau exist sub alte forme, astfel c nu o putem mprti.

108

Drept Administrativ II

Autoritati ale administratiei publice locale (III).

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 11. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 11 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare 11 : Primarul vs. Administratorul public Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 11.1 Locul primarului este in cadrul administratiei publice loacale la nivelul de baza, avand o competenta materiala generale, teritoriala locala si temporala nedeterminata ; raporturile in care se situeaza fata de celelalte autoriati de la nivel locala sunt de colaborare respectiv coordonare. Rspuns 11.2 Actele emise de primar sunt dispozitiile, ce pot avea caracter normativ sau individual, devenind executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta publica respectiv sau comunicate persoanelor interesate. Dispozitiile primarului se contrasemneaza de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale. Acestea se comunica (da catre acelasi secretar) prefectului in cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea lor. Rspuns 11.3 In exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila, primarul actioneaza ca reprezentant al statului la nivelul unitatii administrativ teritoriale. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 11
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

109

Drept Administrativ II

Prefectul autoritate de tutela administrativa

Unitate de nvare Nr. 12


PREFECTUL AUTORITATE DE TUTELA

ADMINISTRATIVA
Cuprins Pagina 00 0 12.1 Prefectul statut, numire, incompatibilitatile functiei de prefect 12.2 Atributiile, modul de recrutare, si actele emise de prefect .......................................... 12.3 Oficiile prefecturale .................................................................................................... Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 12.. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 12

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 12

110

Drept Administartiv II

Prefectul autoritate de tutela administrativa

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 12


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 12 sunt: intelegerea naturii si rolului prefectului ca organ numit al administratiei publice; identificarea caracteristicilor controlului exercitat asupra activitatii autoritatilor administratiei publice locale.

12.1 Prefectul statut, numire, incompatibilitatile functiei de prefect Instituia prefectului i are reglementarea legal n prezent n Legea nr. 340/2004, cu modificrile care i s-au adus prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 179/2005. n Constituie, el este reglementat n Capitolul V, Seciunea a 2-a, consacrat Administraiei publice locale, art. 123, intitulat Prefectul. Faptul c prefectul este reglementat n seciunea consacrat administraiei publice lcoale, alturi de consiliul local, primar i consiliul judeean, nu trebuie s determine concluzia c el reprezint o autoritate a administraiei publice locale. Raiunea pentru care legiuitorul constituant a gsit de cuviin s-l plaseze n aceast parte a legii fundamentale rezid n rolul pe care l ndeplinete, acela de autoritate care vegheaz asupra legalitii activitii desfurat de organele autonome locale, rol pe care doctrina l evoc prin sintagma consacrat de tutel administrativ, aspect asupra cruia vom mai reveni n cele ce urmeaz. Prefectul este o autoritate statal n jude, statutul su fiind prevzut de articolul 123 din Constituie, din care rezult urmtoarele dimensiuni ale statutului prefectului: a)este reprezentantul Guvernului pe plan local; b) este eful serviciilor deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale; c) este organ de tutel administrativ, xiii articolul 123(5) prevznd expres dreptul prefectului de a putea ataca n faa instanei de contencios administrativ actele emise de consiliul local, judeean i primar, dac i se par ilegale. Dei sintagma poate ataca nu conduce la concluzia obligativitii prefectului de a ataca n faa isntanei de contencios amdinistrativ actele amdinistrative considerate ilegale, aceasta constituind doar o facultate pentru prefect, apreciem, n acord cu opiniile din doctrin, c acreditarea acestei idei ar duce la ncplcarea obligaiei fundamentale a prefectului, de a asigura respectarea legilor, ceea ce nu poate fi acceptat.xiv d) prefectul este garantul respectrii legii i a ordinii publice pe plan local, atribut conferit prin articolul 1 din Legea nr. 340/2004,xv astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 179/2005. Actul atacat de prefect este suspendat de drept, suspendarea innd pn la soluionarea definitiv a cauzei. De subliniat faptul c n conformitate cu art. 123(4) din Constituie, ntre
111

Drept Administartiv II

Prefectul autoritate de tutela administrativa prefect, pe de o parte, i consiliile locale i primari, consiliile judeene i preedinii acestora, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare. Raporturile dintre ele sunt de colaborare, aa nct, prefectul, pe de o parte i autoritile administraiei publice locale, pe de alt parte s-i desfoare activitatea fr presiuni i imixtiuni.xvi Statutul de reprezentant al Guvernului n teritoriu i confer prefectului aptitudinea de a veghea pentru ca activitatea consiliilor locale i a primarilor, a consiliilor judeene i a preedinilor consiliilor judeene s se desfoare n conformitate cu prevederile legale. Prefectul i subprefectul fac parte din categoria nalilor funcionari publicixvii. Numirea i eliberarea din funcie a prefectului se face prin hotrre de Guvern. Legea impune condiia pentru prefect de a avea studii superioare de lung durat. Incompatibilitile pentru funcia de prefect sunt stabilite prin seciunea a III-a, cap. III, Titlul IV, Cartea I din Legea nr. 161/2003. xviii Astfel, art 85 din lege prevede c funcia de prefect este incompatibil cu: a) calitatea de deputat sau senator; b) funcia de primar i viceprimar, primar general i viceprimar al municipiului Bucureti; c) funcia de consilier local sau de consilier judeean; d) o funcie de reprezentare profesional salarizat n cadrul organizaiilor cu scop comercial; e) funcia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, administrator, membru n consiliul de administraie sau cenzor la societile comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, precum i la instituiile publice; f) funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la societile comerciale prevzute la litera e); g) funcia de reprezentant al statului n adunrile generale ale societilor comerciale prevzute la litera e); h) calitatea de comerciant persoan fizic; i) calitatea de membru al unui grup de interes economic; k) o funcie politic ncredinat de un stat strin, cu excepia acelor funcii prevzute n acordurile i conveniile la care Romnia este parte. Prefectul este ajutat n activitatea sa de doi subprefecixix, care sunt numii n funcie prin decizie a primului ministru, la propunerea prefectului i a Ministerului Administraiei i Internelor. Legea impune pentru subprefect condiia de a avea studii superioare, fr a mai preciza tipul acestora, rezultnd c poate fi vorba att despre studii superioare de lung durat, ct i de scurt durat.

12.2 Atributiile, modul de recrutare, si actele emise de prefect


112

Drept Administartiv II

Prefectul autoritate de tutela administrativa Atribuiile prefectului sunt, din punctul de vedere al izvorului lor, de trei categorii: -atribuii prevzute de Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, cu modificrile ulterioare; - atribuii prevzute de alte acte normative; - nsrcinrile date de Guvern. Ct privete atribuiile prevzute de lege, acestea sunt urmtoarele: -asigur, la nivelul judeului i al municipiului Bucureti, aplicarea i respectarea Constituiei, a legilor, a ordonanelor i hotrrilor Guvernului i a celorlalte acte normative, precum i a ordinii publice; -acioneaz pentru realizarea obietcivelor cuprins en programuld e guvernare; -acioneaz pentru asigurarea climatului de pace social, meninerea unei comunicri permanente cu toate nnivelurile; -stabilete, mpreun cu autoritile administraiei publice locale, prioritile de dezvoltare teritorial; -verific legalitatea actelor administrative ale consiliului judeean, ale consiliului local sau ale primarului. -asigur, mpreun cu autoritilor i organele abilitate, ducerea la ndeplinire, n condiiile stabilite prin lege, a msurilor de pregtire pentru situaii de urgen; -dispune, n calitate de preedinte al Comitetului judeean pentru situaii de urgen, msurile care se impun pentru prevenirea i gestionarea acestora i folosete n acest sens sumele special prevzute n bugetul propriu cu aceatsd estinaie; -asigur realizarea planului de msuri pentru integrarea european; -dispune msurile corespunztoare pentru prevenire ainfraciunilor i aprarea drepturilor i a siguranei cetenilor, prin organele abilitate; -asigur, folosirea n condiiile legii, a limbii materne n raporturile cu cetenii aparinnd minoritilor naionale i serviciile publice deconcetrate n unitile administrativ teritoriale n acre acetia au o pondere de peste 20%. n exercitarea atribuiilor sale, prefectul emite ordine, care sunt acte administrative, care pot avea att caracter normativ ct i caracter individual. Ordinele cu caracter normativ devin executorii dup ce au fost aduse la cunotin public, iar ordinele cu caracter individual devin executorii de la data comunicrii ctre persoanele interesate. Ordinele cu caracter normativ se comunic de ndat Ministerului Administraiei i Internelor. Prin ordonana de Urgen nr. 179/2005, a fost desfiinat funcia de secretar general al Prefecturii, i s-a mai nfiinat o funcie de subprefect, astfel nct la nivelul judeului sunt acum 2 subprefeci. Prefectul i subprefectul sunt nali funcionari publici, crora legea le
113

Drept Administartiv II

Prefectul autoritate de tutela administrativa interzice s fac aprte din aprtide politice sau din organizaii crora le este aplicabil acelai regim juridic ca al partidelor politice, sub sanciunea destituirii din funcia public. Prin Ordonana de Urgen nr. 179/2005, s-a consacrat interdicia prefecilor i a subprefecilor de a face grev sau de a nfiina organizaii sindicale proprii precum i obligaia de a informa conducerea Minsiterului Administraiei i internelor ori de cte ori cltoresc n afara judeului. Transformarea prefecilor i a subprefecilor din oameni politici n nali funcionari publici a nsemnat un proces de profesionalizare a funciei de prefect, dimensiune a reformei n administraia public. Un asemenea statut au prefecii n Frana i a existat i n Romnia n prima jumtate a secolului XX, astfel nct practic s-a revenit la tradiii i s-a valorificat o experien care s-a dovedit benefic n alte state. Legea nr. 188/1999, astfel cum a fost ea modificat prin Legea nr. 161/2003, prevedea c n funciile de prefect i subprefect pot fi numite persoane care ndeplinesc condiiile pentru a fi numite ca nali funcionari publici, ncepnd cu anul 2006, n mod ealonat, pe baza hotrrii de Guvern. Dup cum rezult din textul precitat, transformarea prefecilor n nali funcionari publici nu a fost i nici nu putea fi conceput ca un proces mecanic, formal, cum din pcate s-a ntmplat n realitate. Legea impunea, n primul rnd, ca persoanele respective s ntruneasc acele condiii care sunt cerute pentru nalii funcionari publici, iar recrutarea urma s se fac prin examen, organizat n condiiile legii. De aceea, se vorbea i despre faptul c numirea se va face n mod ealonat, pe msura ce se vor organiza concursuri de recrutare i asceste concursuri vor fi promovate. Prin Ordonana de Urgen nr. 179/2005 se abandoneaz spiritul acestei reglementri, prin articolul III care prevede c prefecii n funcie la data intrrii n vigoare a ordonanei, precum i cei care vor ocupa posturile rmase vacante dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane i pn la 31 decembrie 2005 pot fi numii n funcii publice de prefect, n urma promovrii unui examen de atestare pe post. Un examen de atestare similar a fost prevzut i pentru subprefecii care se aflau n funcie iar fotii secretari generali ai prefecturilor, n funcie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovrii concursului sau examenului organizat pentru ocuparea funciei publice respective sunt numii n funcia public de subprefect ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006. Problema este c prefecii n funcie la care se refer textul respectiv, ca i subprefecii, de altfel, ocupaser funciile respective ca oameni politici, n urma unor negocieri politice, astfel nct ei nu aveau aptitudinea de a deveni, printr-un simplu examen de atestare pe post, din oameni politici nali funcionari publici, crora legea le interzice s fac parte din partide politice, sub sanciunea detsituirii din funcie. Ct privete semnificaia unui examen de atestare pe post, de esena lui este faptul c, prin intermediul unei atestri, se urmrete s se confirme sau s se infirme o situaie juridic preexistent, meninerea ntr-o funcie a unei anumite persoane nu dobndirea unui statut pe care persoana respectiv nu l-a avut niciodat. De aceea, n opinia noastr, era necesar s se organizeze concursuri pentru ocuparea funciilor de prefeci ca nali
114

Drept Administartiv II

Prefectul autoritate de tutela administrativa funcionari publici, care s fie gestionate de comisia special pentru nalii funcioanri publici. Din pcate, acest lucru nu s-a ntmplat, fiind astfel trdat nu numai voina legiuitorului, ci i legitimitatea procesului n sine, rezultnd o form fr fond, care, n opinia naostr, nu mai jsutific recunoaterea unei voine politice ferme de a se realiza un proces autentic de profesionalizare a funciei de prefect. Test de autoevaluare 12.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Precizati care este locul prefectului sin sistemul administartiei publice, competenta sa sub cele trei forme si raporturile in care aceasta autoritate se poate situa. Test de autoevaluare 12.2 Ce efect juridic are asupra actului administrativ introducerea de catre prefect a actiunii la instanta de contencios administrativ?
Rspunsul la test se gsete la pagina 127-128

12.3 Oficiile prefecturale Oficiile prefecturale Articolul 40 din Legea nr. 340/2004, astfel cum a fost el modificat prin punctul 33 al OUG nr. 179/2005 prevede c prefectul poate organiza prin ordin, n cadrul numrului de posturi i al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. n municipiul Bucureti se poate organiza cte un oficiu prefectural n fiecare sector. Legea impune, pentru nfiinarea unui asemenea oficiu, avizul Ministerului Adminsitraiei i Internelor. Oficiile prefecturale sunt pri componente ale instituiei prefectului. Ele sunt conduse de un ef al oficiului prefectural, a crui funcie este echivalent cu cea de director executiv. Colegiul prefectural reprezint o structur nou introdus prin OUG nr. 179(2005, i el se compune din prefect, subprefeci i conductoruii serviciilor deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe ale administraiei publice centrale din subordinea Guvernului care i au sediul n judeul respectiv. Atribuiile colegiului prefectural privesc armonizarea activitii serviciilor deconcentrate care i au sediul n judeul respectiv, precum i implemenatrea programelor, politicilor, strategiilor i planurilor de aciune ale Guvernului la nivelul judeului sau al localitilor acestuia.

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 12. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 12 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic.
115

Drept Administartiv II

Prefectul autoritate de tutela administrativa

Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 12

In ce consta rolul de autoritate de tutela administrativa al prefectului?

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 12.1 Locul prectului este in cadrul administratiei de stat la nivel teritorial; acesta are o competenta materiala generala, teritoriala locala si temporala nedeterminata. Raporturile in care aceasta autoritate se poate situa sunt de subordonare fata de Guvern si te tutela administrativa fata de autoritatile administratiei publice locale. Rspuns 12.2 Suspendarea actului atacat. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 12
1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 6. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

116

Drept Administartiv II

Studiul domenialitatii (I)

Unitate de nvare Nr. 13


STUDIUL DOMENIALITATII (I)
Cuprins Pagina 00 0 13.1 Aspecte generale................................................................................... 13.2 Regimul constitutional al proprietatii publice. Relatia domeniu public proprietate publica ................................................................................................................................ Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 13.. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 13

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 13

117

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (I)

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 13


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 13 sunt: intelegerea notiunii de domenialitate si a originii sale identificarea bazelor constitutionale si legale analiza definitiilor propuse in doctrina si a diferentelor de abordare stiintifica

13.1 Aspecte generale


ntre instituiile de tradiie ale dreptului administrativ, care au strnit controverse de-al lungul timpului, asupra crora continu s aib loc ample dezbateri n doctrina din ara noastr i din alte state este cea de domeniu public. Actuala lege fundamental nu uziteaz cu sintagma de domeniu public, ci cu aceea de proprietate, sub cele dou forme ale sale, proprietatea public i proprietatea privat. Noiunile nu sunt sinonime, ntre domeniu public i proprietatea public existnd o relaie de la ntre la parte, dat fiind faptul c n domeniul public se includ, pe lng bunurile proprietate public, i anumite bunuri private, care prin semnificaia lor artistic, tiinific, cultural, economic, istoric, justific apartenena la domeniul public, ceea ce atrage un regim juridic specific, n care normele de drept public se suprapun peste cele de drept privat, avnd un rol dominant fa de acestea din urm. Susinem astfel teza domeniului public n accepiunea lato sensu, care include, pe lng proprietatea public i anumite bunuri private, care a fost fundamentat de profesorul Antonie Iorgovan. n ceea ce privete reglementarea constituional a proprietii, apreciem c putem avea n vedere dou categorii de dispoziii constituionale: a) dispoziii n care se reglementeaz expres instituia proprietii, cele dou articole-cadru, 44 i 136; b) dispoziii n care regsim proprietatea reglementat implicit, exemplu art.135 intitulat economia, articolul 138 intitulat bugetul public naional, art. 56 care reglementeaz contribuiile financiare etc. Vom lua n discuie ca prezentnd relevan pentru materia noastr i pentru instituia pe care o analizm art. 44 i 136. Art.44 se afl plasat n titlul II, consacrat drepturilor, libertilor i ndatoririlor fundamentale ale cetenilor i este intitulat dreptul de proprietate privat. Art.136 este reglementat n titlul IV intitulat economia i finanele i este denumit proprietatea. Din analiza coninutului celor dou texte, a locului unde sunt plasate n Constituie, rezult c prin actuala lege fundamental se consacr dou sedii materiei proprietii i anume: - un sediu general, prin art.136, unde regsim dispoziii privind tipurile de proprietate, titularii acesteia, sfera proprietii publice etc., unde
118

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (I)


proprietatea ne apare mai mult n accepiunea ei economic; - un sediu special, art.44, unde proprietatea ne apare mai mult n accepiunea sa juridic, de drept fundamental al ceteanului romn n actualul sistem constituional i legal. De altfel, aceasta a fost i opiunea Comisiei de redactare a Proiectului Constituiei, s consacre, printr-un articol, configuraia de ansamblu aproprietii n sistemul constituionala ctual, iar prin alt articol dreptul fundamental de prorpietate al ceteanului n actualul sistem constituional. Actualul articol 44 a suferit modificri consistente prin revizuirea din 2003. Mai nti s-a consacrat norma conform creia proprietatea privat este garantat, i nu doar dreptul de proprietate privat, cum era prevzut n versiunea iniial a Constituiei. n al doilea rnd, a fost modificat norma care interzicea cetenilor strini i apatrizilor s dobndeasc terenuri n Romnia. n forma actual, alin. (2) ala rticolului 44 prevede c Proprietatea privat este garantat i ocrotit n mod egal, indiferent de titular. Cetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai n condiiile rezultate din aderarea Romniei la Uniunea European i din alte tratate internaionale la care Romnia este parte, pe baz de reciprocitate , n condiiile prvzute de legea organic, precum i prin motenire legal. Constatm c, prin noul coninut al articolului 44 alin. (2), cetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor n Romnia, ns acest drept se va putea exercita numai n condiiile care vor rezulta din procesul de aderare a rii noastre la Uniunea European i din alte tratate la care Romnia este sau va deveni parte, i numai pe baz de reciprocitate. Printr-o lege organic trebuie s se stabileasc modul de dobndire a proprietii terenurilor de ctre cetenii strini i apatrizi. Din analiza logico- sistematic a coninutului articolului 44 alin. (2) teza a doua, rezult urmtoarele dimensiuni ale rgimului juridic al dreptului cetenilor strini i apatrizilor de a putea dobndi n proprietate terenuri n Romnia: a) este recunoscut, de principiu, posibilitatea cetenilor strini i a apatrizilor de a dobndi terenuri n Romnia; b) modul de exercitare a acestei posibiliti urmeaz a fi dezvoltat printro lege organic subsecvent, care, la data redactrii prezentei lucrri. c) dreptul cetenilor strini i al apatrizilor de a dobndi terenuri n proprietate n Romnia se va putea exercita numai n condiiile aderrii Romniei la Uniunea European i numai n condiiile care vor fi prevzute prin actele de aderare sau prin alte tratate internaionale la care Romnia este parte, d) dobndirea acestui drept se va putea realiza numai n condiii de reciprocitate, ceea ce nseamn c i cetenii romni vor putea s beneficieze de posibilitatea de a dobndi n proprietate terenuri n statele pentru care ara noastr recunoate un asemenea drept cetenilor lor. Constituia nu face astfel distincie ntre cetenii statelor membre ale Uniunii Europene care vor avea vocaia de a dobndi acest drept de proprietate i ceteni altor state, ceea ce nseamn, indiscutabil, c toi cetenii strini sau apatrizi vor putea beneficia de acest drept, dac sunt respectate condiiile
119

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (I)


prevzute de textul constituional i dezvoltate de legea organic la care acesta face trimitere. e) n sfrit, Constituia recunoate ambele modaliti de dobndire a dreptului de proprietate, att prin acte ncheiate inter vivos, ct i prin acte ntocmite mortis causa. n ceea ce privete a doua posibilitate, constatm c prin Constituie se recunoate numai motenirea legal, nu i cea testamentar, ceea ce va nate, suntem convini, n practic unele probleme i va impune poate chiar intervenia constituantului derivat cu o alt viitoare modificare a acestui text, n sensul n care el s fac referire doar la motenire, nu i la tipul de motenire (legal i /sau testamentar).

13.2 Regimul constitutional al proprietatii publice. Relatia domeniu public proprietate publica Actuala Constituie a Romniei are un merit incontestabil n a trana dispute celebre exprimate de-a lungul timpului n aceast materie, pe care ne-am ngdui s le reinem astfel: A) se stabilete care sunt titularii proprietii publice, neputnd fi vorba, cum dispune art.136 alin.(2) dect despre stat sau unitatea administrativ-teritorial. Vom identifica astfel o proprietate public a statului, care cuprinde bunurile de interes naional i una a unitii administrativteritoriale (comun, ora sau jude), care cuprinde bunurile de interes local. B) se stabilete de ctre Constituantul romn ce bunuri intr n sfera proprietii publice, fr a epuiza toate bunurile care o compun. Se las posibilitatea ca prin lege organic aceast sfer s poat fi extins. C) din opoziia dintre regimul juridic de putere aplicabil unor categorii de bunuri i regimul juridic de drept comun aplicabil proprietii private, rezult, logic, existena a dou domenii, un domeniu public i unul privat. Noiunea de domeniu public, la rndul ei, nu se limiteaz doar la bunurile proprietate public. Ea mai include i unele bunuri proprietate privat care au o semnificaie special, care justific apartenena la domeniul public. Aceast structur hibrid a domeniului public este tratat de doctrin prin sintagma scara domenialitii. Ea evoc , n opinia noastr: 1) reprezentarea n planul acestei realiti juridice a unei scri cu mai multe trepte pe care sunt plasate dou categorii de bunuri, publice i private; 2) aceste bunuri sunt supuse unui regim general de putere public, regim care ns mbrac dou forme:a) regim exclusiv de putere, pentru bunurile proprietate public; b) regim mixt, combinaie ntre regimul de putere i regimul de drept comun care continu s guverneze bunurile proprietate privat care aparin domeniului public; ntre aceste dou tipuri de
120

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (I) regimuri juridice exist subtrepte, respectiv preeminena regimului de putere asupra celui de drept comun. 3) bunurilor domeniului public le corespund mai multe tipuri de drepturi: - un drept de proprietate public, aparinnd statului sau unitii administrativ-teritoriale pentru bunurile proprietate public; - un drept de proprietate privat, pentru bunurile proprietate privat care aparin domeniului public, al crui titular poate fi oricare subiect de drept, persoan fizic sau juridic deintoare a unui asemenea bun; - un drept de paz i protecie, pentru bunurile proprietate privat, exercitat de reprezentantul statului sau unitii administrativ-teritoriale. 4) bunurile domeniului public difer i din punct de vedere al titularilor. O prim categorie de titulari o reprezint statul i unitatea administrativ- teritorial pentru bunurile proprietate public din domeniul public. O situaie special au bunurile proprietate privat, cu privire la care identificm dou categorii de titulari: titularii dreptului de proprietate privat, care pot fi reprezentai de orice subiect de drept i titularii dreptului de paz i protecie, reprezentai de persoana juridic stabilit potrivit legii s acioneze n numele statului pentru a exercita aceste prerogative. D) legiuitorul constituant, n ceea ce privete proprietatea public, a avut grij s o declare, pe de o parte, inalienabil, iar pe de alt parte, s stabileasc faptul c acest caracter inalienabil nu exclude existena unor forme de valorificare i de antrenare n circuitul social i juridic, realizat prin intermediul celor patru tipuri de contracte administrative: de administrare, de concesionare, de nchiriere i de folosin gratuit. Att contractele care au ca obiect bunuri private, ct i cele care au ca obiect bunuri publice urmresc, printre altele, i realizarea unor venituri. Numai c, n cazul contractelor care privesc bunuri publice, obinerea de profit nu reprezint un scop n sine, el este un scop subsecvent celui principal, i anume realizarea interesului public. De altfel, suma de bani achitat pentru exploatarea privat a unui domeniu public, tradiional are o denumire specific, i anume redeven. Test de autoevaluare 13.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Care este intelesul notiunii de domeniu administrativ?
Rspunsul la test se gsete la pagina 137

n loc de
121

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (I) Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 13. rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 13 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic.

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 13.2 Notiunea de domeniu administrativ, utilizata cu precadere in doctrina interbelica, evoca totalitatea bunurilor mobile sau imobile posedate de puterea publica (stat, unitati administrativ teritoriale), cu alte cuvinte ansamblul bunurilor ce compun domeniul public si domeniul privat.

Bibliografie Unitate de nvare Nr. 13 1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Drept administrativ al bunurilore, Editura CH Beck, Bucuresti, 2009 6. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

122

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (II)

Unitate de nvare Nr. 14


STUDIUL DOMENIALITATII (II)
Cuprins Pagina 00 0 14.1 Definitia si trasaturile domeniului public .................................................................... 14.2 Modalitati de punere in valoare a domeniului public ................................................. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 14.. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare................................. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 14

Obiectivele Unitii de nvare Nr. 14

123

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (II)

OBIECTIVELE Unitii de nvare Nr. 14


Principalele obiective ale Unitii de nvare Nr. 14 sunt:

14.1 Definitia si trasaturile domeniului public I. Raliindu-ne n mare parte la definiia formulat de prof.univ.dr. Antonie Iorgovan, vom defini domeniul public ca fiind format din ansamblul bunurilor mobile i imobile, publice i private, care prin natura lor sau voina legiuitorului sunt supuse unor norme speciale de protecie, deduse din faptul c au o utilitate public, satisfcnd n mod direct sau indirect un interes public i care sunt supuse unui regim juridic de putere, asupra lor exercitndu-se, de ctre o persoan moral de drept public, un drept de proprietate public sau un drept de paz i protecie administrativ. II. Pentru ca un bun s poat fi calificat c aparine domeniului public, el trebuie s ntruneasc mai multe trsturi, care se desprind din chiar definiie, dup cum urmeaz: 1) prin natura sa ori prin voina legiuitorului, bunul, mobil sau imobil, public sau privat, s prezinte acele particulariti care s justifice protecia special de care se bucur. Prin aceast trstur se evoc faptul c, dei toate bunurile aflate, la un moment dat n societate, se bucur de un regim de protecie general, unele din ele se particularizeaz prin modul n care sunt integrate n circuitul civil, dup cum satisfac necesiti sociale diferite, ele beneficiind astfel de o protecie special. 2) Bunurile domeniului public au o utilitate public, ele au rolul de a satisface interesul public, n mod direct sau indirect, prin intermediul unui serviciu public. Aceast trstur nu trebuie neleas n sensul c toat lumea le folosete. Identificm o folosin direct a bunului (exemplu mersul pe strad) i una indirect, cnd bunul este valorificat prin intermediul unui serviciu public, exemplu amenajarea unui parc de distracii sau transportul n comun. 3) A treia trstur este reprezentat de faptul c bunurile care aparin domeniului public sunt guvernate, n ansamblul lor, de un regim de putere public, putnd fi vorba: a) despre un regim de putere public exclusiv, pentru bunurile
124

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (II) proprietate public aparinnd domeniului public; b) despre preeminena unui regim de putere asupra unuia de drept comun, deci despre un regim mixt, combinaie ntre regimul de drept comun i cel de drept administrativ. Regimul de putere public aplicabil unui bun domenial poate mbrca dou forme: - un regim de exercitare a dreptului de proprietate public, subiectul fiind, n acest caz, statul i unitatea administrativ-teritorial; - un regim de limitare a exerciiului dreptului de proprietate privat pentru bunurile private care aparin domeniului public. 4) Ultima trstur este dedus din cea anterioar, i ea vizeaz faptul c un bun domenial implic o persoan moral de drept public, care poate exercita urmtoarele drepturi: a) titulara unui drept de proprietate public, fiind vorba despre stat sau unitatea administrativ-teritorial; b) titulara unui drept de paz i protecie . Dac la categoria anterioar sfera persoanelor morale de drept public este limitat de Constituantul nsui la stat sau unitatea administrativ-teritorial, n aceast situaie sfera este mult mai larg, ea putnd viza orice persoan public care acioneaz n numele statului sau al unitii administrativ-teritoriale

Test de autoevaluare 14.1 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Notiunea de domeniu public este consacrata expres: a. la nivel constitutional b. atat lin Constitutie cat si in legi c. la nivel legislativ, nu si constitutional d. doar de catre doctrina
Rspunsul la test se gsete la pagina 150

14.2 Modalitati de punere in valoare a domeniului public Art.136 alin.(4) din Constituie consacr, pe de o parte, caracterul inalienabil al proprietii publice, iar, pe de alt parte, modalitile juridice prin care aceasta poate fi valorificat. Este vorba de cele patru tipuri de contracte administrative: dare n administrare, concesiune, nchiriere public, dare n folosin gratuit. Art.11 alin.(1) lit.a din Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietii publice, n dezvoltarea principiilor constituionale, prevede principiile regimului juridic aplicabil bunurilor domeniului public, pe care le consacr, dar le i explic. Astfel inalienabilitatea acestor bunuri semnific faptul c ele nu pot fi nstrinate, ele pot fi date numai n administrare, concesionate sa nchiriate, n condiiile legii.
125

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (II) Constatm, i din modul de formulare, compatibilitatea dintre inalienabilitatea bunurilor proprietate public, pe de o parte, i faptul c ele pot fi administrate, concesionate sau nchiriate, operaiuni juridice care nu au ca efect nstrinarea bunurilor respective, ci doar valorificarea lor, potrivit interesului public pe care sunt menite s-l satisfac i care legitimeaz, pn la urm, apartenena lor la domeniul public i guvernarea de un regim de putere public. Precizm c i Legea nr. 215/2001, n art.126 i Legea nr. 213/1998 n art.17 mai consacr o alt modalitate de utilizare a bunurilor domeniului public, modalitate care este prevzut i de actuala Constituie revizuit. Astfel, art.86 din Legea administraiei publice locale recunoate competena Consiliilor Locale i Judeene de a da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile sau imobile proprietate public sau privat persoanelor juridice fr scop lucrativ care desfoar activiti de binefacere sau de utilitate public ori servicii publice. Art.17 din Legea nr. 213/1998 dispune c Statul i unitile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, n folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori servicii publice. Regimul juridic al contractului de concesiune a fost reglementat, pn n la 30 iunie 2006, prin Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor, dat de la care a intrat n vigoare noua reglementare, Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii, 1 aprobat cu modificri prin Legea nr. 337/2006. Acest din urm act normativ a aborgat, pe lng Legea nr. 219/1998, i Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice, astfel nct ea reprezint n prezent reglementarea - cadru aplicabil acestei materii. Reglementare care, din pcate, este deficitar din punct de vedere al coninutului su, al tehnicii de redactare, al modului n care trdeaz anumite constante ale dreptului, ceea ce a determinat, o mare parte a specialitilor n drept s sesizeze carenele pe care le are i s recomande, pe cnd se afla n procedura de adoptare la Parlament, neaprobarea ei de ctre forul legiuitor, ceea ce nu s-a ntmplat. Ulterior Ordonanei de urgen nr. 34/2006 a fost adoptat ordonana de Urgen nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public,2 astfel nct sunt n vigoare dou reglementri privind contractul de concesiune, una care privete concesiunea serviciilor publice i a lucrrilor publice i altul concesiunea bunurilor proprietate public, pe care le vom analiza separat.

1 2

Publicat n Monitorul Oficial nr. 418/15 mai 2006. Publicat n Monitorul oficial nr. 569 din 30 06 2006.

126

Drept Administrativ II

Studiul domenialitatii (II) Test de autoevaluare 14.2 Scriei rspunsul n spaiul liber din chenar. Ce fel de drept exista asupra bunurilor publice?
Rspunsul la test se gsete la pagina 151-152

Am ajuns la sfritul Unitii de nvare Nr. 14. n loc de rezumat V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare Unitate de nvare Nr. 14 pe care urmeaz s o transmitei cadrului didactic. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 14

1. Identificati diferentele dintre domeniul public si domeniul privat. 2. Precizati modalitatile de integrare in circuitul economic a bunurilor proprietate publica.

Rspunsurile i comentariile la testele de autoevaluare Rspuns 14.1 Raspunsul este c notiunea fiind consacrata doar la nivel legislativ. Rspuns 14.2 Asupra bunurilor publice exista un drept de proprietate publica al statului sau al unitatilor administartiv teritoriale. Bibliografie Unitate de nvare Nr. 14 1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 2. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 3. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 4. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 5. Emil Blan, Drept administrativ al bunurilore, Editura CH Beck, Bucuresti, 2009 6. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

127

Drept Administrativ II

Bibliografie

Drept Administrativ II.Actele administrative


BIBLIOGRAFIE
6. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, II, Editura CH Beck, Bucuresti, 2005 7. Verginia Vedinas, Drept administrativ, Editia aIV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 8. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.I, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 9. Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, vol.II, Editia aII-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010 10. Emil Blan, Institutii administrative, Editura CH Beck, Bucuresti, 2008 11. Emil Balan, Drept Administrativ al bunurilor, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2009
12. Valentin I. Priscaru, Funcionarii publici, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004 13. Emanuel Albu, Administraia ministerial n Romnia, Ed. All Beck, Bucureti, 2004 14. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, 2004

128

Drept Administrativ II

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii

xiv
xv xvi xvii xviii xix