Sunteți pe pagina 1din 6

CUPRINS

Argument 2 1. Aspecte generale privind sistemele exterioare de alimentare cu apa.3 2. Structura sistemului de alimentare cu apa...5 3. Modalitati de captare a apelor in functie de sursa de apa.8 3.1. Surse de captare.8 3.2. Captarea apei de suprafata..10 3.3. Captarea apei subterane..12 4. Statiile de tratare.....14 5. Rezervoare de inmagazinare a apei..................................................21 6. Retele de distributie a apei .....27 6.1. Tipuri de retele de distributie.27 6.2. Scheme de distributie a apei.29 6.3. Amplasarea retelelor de distributie a apei...29 Bibliografie30

Argument
Sistemul de alimentare cu ap reprezint totalitatea construciilor i instalaiilor utilizate pentru satisfacerea necesarului de ap al centrelor populate i industriale i se compune din : captarea apei, instalaiile pentru corectarea calitii sau tratarea apei , transportul (aduciunea ), nmagazinarea , pomparea i distribuia apei. Captarea cuprinde construciile i instalaiile necesare colectrii apei din sursele naturale i deci nu poate lipsi din nici un sistem de alimentare cu ap. Apele preluate din surse naturale sunt tratate n instalaiile speciale de corectare a caracteristicilor calitative ale apei pentru a corespunde scopurilor n care sunt utilizate. ntre captare i instalaiile de tratare, apa este transportat prin aduciuni sau apeducte care sunt costituite din conducte i canale. Deoarece consumul de apa din cldiri este variabil n timp, pentru compensarea zilnic a debitelor de consum cu cele de alimentare, se prevd rezervoare n care se inmagazineaz o anumit cantitate de ap. Dac relieful permite, rezervoarele de nmagazinare se pot amplasa la nlime, pentru a asigura astfel i presiunea n reeaua de distribuie . Rezervoarele sunt obligatorii n orice schem de alimentare cu ap. n centrele populate i n industrii, alimentarea cu ap este realizat printr-o reea, care cuprinde toate conductele , armturile, instalaiile i construciile accesorii necesare asigurrii transportului i distribuia apei de la rezervoare pn la cel mai ndeprtat punct de consum. Elementele componente ale unei retele de alimentare cu apa sunt : sursa de alimentare, sistemul de captarea a apei , statiile de pompare , statiile de tratare , rezervoarele de inmagazinarea apei si retelele de distributie. Lucrarea este structurata in sase capitole in care se prezinta detaliat schema de alimentare cu apa ; generalitati despre sistemele de alimentare cu apa si structura sistemelor prezentata in capitole distincte; captarea apei, statiilede tratare a apei, rezervoarelede inmagazinare a apei si retelele de distributie.
2

1. Aspecte generale privind sistemele exterioare de alimentare cu apa

Apa constituie unul din elementele care condiioneaz desfurarea vieii oamenilor i intervine ca un factor determinant in aproape toate procesele tehnologice. Cantitile de ap necesare pentru satisfacerea consumului, precum i variaiile acestuia n perioada de exploatare , constituie pentru sistemele de alimentare i distribuie a apei un element fundamental de care depinde n mare msur alegerea soluiilor tehnice , privind: sursa de alimentare cu ap, procesul tehnologic de tratare a apei, transportul i nmagazinarea apei , precum i schema de distribuie a apei la consumator . Instalaiile exterioare i interioare de alimentare cu ap pentru cldirile de locuit , social culturale , industriale i agrozootehnice , comport cheltuieli de investiie foarte mari , astfel c , determinarea judicioas a consumurilor i cantitilor de ap necesare asigur i condiioneaz eficiena economic n timp a acestor investiii. Sistemul de alimentare cu ap reprezint totalitatea construciilor i instalaiilor utilizate pentru satisfacerea necesarului de ap al centrelor populate i industriale i se compune din : captarea apei, instalaiile pentru corectarea calitii sau tratarea apei , transportul (aduciunea ), nmagazinarea , pomparea i distribuia apei. Captarea cuprinde construciile i instalaiile necesare colectrii apei din sursele naturale i deci nu poate lipsi din nici un sistem de alimentare cu ap. Apele preluate din surse naturale sunt tratate n instalaiile speciale de corectare a caracteristicilor calitative ale apei pentru a corespunde scopurilor n care sunt utilizate. ntre captare i instalaiile de tratare, apa este transportat prin aduciuni sau apeducte care sunt costituite din conducte i canale. Deoarece consumul de apa din cldiri este variabil n timp, pentru compensarea zilnic a debitelor de consum cu cele de alimentare, se prevd rezervoare n care se inmagazineaz o anumit cantitate de ap. Dac relieful permite, rezervoarele de nmagazinare se pot amplasa la nlime, pentru a asigura astfel i presiunea n reeaua de distribuie . Rezervoarele sunt obligatorii n orice schem de alimentare cu ap. n centrele populate i n industrii, alimentarea cu ap este realizat printr-o reea, care cuprinde toate conductele , armturile, instalaiile i construciile accesorii necesare asigurrii transportului i distribuia apei de la rezervoare pn la cel mai ndeprtat punct de consum. Regimul de presiune al apei din conductele magistrate (stabilit in functie de inaltimile cladirilor, de lungimea retelei, de debitele si presiunile necesare la consumatori) este asigurat de statiile de pompare orasenesti, care functioneaza interconectate in sistem.

Staiile de pompare asigur ridicarea presiunii apei din conducte la valoarea necesar, pentru a fi transportat la distan i pentru a asigura presiunile necesare apei la consumatori. Staiile de pompare se prevd ori de cte ori este necesar , de exemplu: intre captare si staia de tratare a apei, dac aceasta din urm este amplasat la o cot mai ridicat decat captarea , in reeaua de distribuie etc. Staiile de pompare pot fi cuplate cu rezervoarele de acumulare a apei. Schemele caracteristice pentru alimentarea cu ap a centrelor populate i a industriilor prezint anumite particulariti i depind de: natura sursei de ap, de relieful terenului, de debitele, presiunile i calitile apei necesare la consumatori , de regimul defuncionare al consumatorilor etc. Surse de alimentare cu ap Apa constituie unul din elementele care conditioneaza desfasurarea vietii oamenilor si intervine ca un factor determinant in aproape toate procesele tehnologice. Sursele de apa din natura trebuie sa asigure alimentarea cu apa, din punct de vedere cantitativ si calitativ, a consumatorilor din centrele populate, industriale si agrozootehnice. Principalele surse de alimentare cu ap sunt: - de suprafat : ruri, fluvii, lacuri, mri i oceane; - subterane: straturi acvifere i izvoare; apele subterane provin din infiltraia direct a precipitaiilor atmosferice , din infiltraia apelor de suprafat prin malurile permeabile ale rurilor i lacurilor i din condensarea vaporilor de ap in porii rocilor subterane. Apele subterane pot circula fie prin porii nisipurilor si pietriurilor formnd straturi acvifere continue, fie prin fisurile rocilor calcaroase formnd straturi acvifere discontinue. Apele provenite din aceste doua surse se deosebesc din punct de vedere atat cantitativ cat si calitativ. Astfel , calitatea apelor subterane permite , adesea , utilizarea lor directa ca ape potabile sau industriale , pe cand apele de suprafata necesita o tratare prealabila datorita unui anumit grad de impurificare. Numarul surselor subterane este cu mult mai mic decat al celor de suprafata si de aceea , primele sunt utilizate , in principal , pentru alimentarea cu apa potabila , iar ultimele atat pentru alimentarea cu apa potabila , cat mai ales pentru alimentarea cu apa industriala. In anumite conditii hidrogeologice, apa subterana poate iesi la suprafata terenului sub forma de izvoare, care sunt preaplinuri ale apelor freatice. Izvoarele pot fi: - ascendente, cand presiunea apei subterane este mai mare decat presiunea la iesire, stratul acvifer fiind cuprins intre doua straturi impermeabile; - descendente, cand stratul acvifer sustinut de un strat impermeabil iese la suprafata.
4

2. Structura sistemului de alimentare cu apa

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde : instalatiile exterioare si instalatiile interioare de alimentare cu apa - pentru asigurarea necesarului de apa in scopuri menajere , industriale , combaterea incendiilor . Structura consumului de apa din cladiri de locuit , sociale culturale , industriale , agrozootehnice : consum menajer nevoi zilnice ( baut , spalat , preparat hrana , spalat rufe , vase ) . consum industrial materie prima , intra in compozitia unor produse ; apa de racire , agent termic , spalare ( minereuri); consum pentru combaterea incendiilor ; consum pentru nevoi publice stropit, udat , spalat ; consum pentru nevoi zootehnice spalat grajduri, baut animale; consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa spalat filtre decantoare ,pregatire reactivi chimici (tratarea apei) .

ELEMENTE COMPONENTE Sursa de alimentare Sistemul de captarea a apei Statii de pompare Statii de tratare Rezervoare de inmagazinarea apei Retele de distributie