Sunteți pe pagina 1din 686

art proclitic invar

a al, a, ai, ale, lat pap


conj-adversativ
a dar lat pap
prep a de-a lat pap
conj-adversativ
a iar lat pap
conj-adversativ
a iară lat pap
conj-adversativ
a însă lat pap
prep a la lat pap
conj a şi lat pap
pron a doauloru celor două lat pap
pron a doiloru celor doi lat pap
num ord a patura a patra lat pap
sm abagi, abageadz abagiu - comerciant detcaba pap
sf fpl abanozi abanos tc pap
vb 3+2 abatu - mi abate lat pap
vb 3+2 abatu - mi contraveni lat sin
vb 3+2 abatu - mi depărta lat sin
vb 3+2 abatu - mi devia lat sin
vb 3+2 abatu - mi distrage lat sin
vb 3+2 abatu - mi divaga lat sin
sm abă, abadz aba - stofă groasă tc pap
sm abă, abadz dimie tc pap
sn abelu pietricea la jocul copiilor
vsl pap
adv abitiri mult, mai tc pap
adv abitiri rău, mai tc pap
adv abitiri tare, mai tc pap
adj abrashcu impertinent tc pap
adj abrashcu obraznic tc pap
adj abrashu galben deschis tc culoarepap
sf aburari aburare ? pap
vb 1 aburedzu - mi abura ,v ? pap
vb 1 aburedzu - mi aburi a scoate, v ? pap
vb 1 aburedzu - mi şopti - fig ? pap
sm? pl? aburi abundenţă alb pap
sm? pl? aburi avere alb pap
sf aburii avere alb pap
sf aburii noroc alb pap
adj aburosu aburos ? pap
adj aburosu vaporos ? pap
sm aburu abur ? pap
sm aburu vapor de apă ? pap
adv abusheala buşilea ? pap
adv abushila buşilea ? pap
sf abushilari mers în 4 labe ? pap
adj abushilatu cu 4 picioare ? pap
vb 1 abushiledzu - mi merge de-abuşilea ? pap
adv aca nu gr pap
adv acabeti fine, în tc pap
adv acabeti sfârşit, în tc pap
vb 4 acâkisescu - mi asculta - fig gr sin
vb 4 acâkisescu - mi asculta - fig gr sin
vb 4 acâkisescu - mi cădea de acord gr sin
vb 4 acâkisescu - mi concepe gr sin
vb 4 acâkisescu - mi concepe gr sin
vb 4 acâkisescu - mi conveni gr sin
vb 4 acâkisescu - mi conveni cu cineva gr sin
vb 4 acâkisescu - mi dumeri gr sin
vb 4 acâkisescu - mi dumeri gr sin
vb 4 acâkisescu - mi explica, a-şi gr sin
vb 4 acâkisescu - mi explica, a-şi gr sin
vb 4 acâkisescu - mi interpreta gr sin
vb 4 acâkisescu - mi interpreta gr sin
vb 4 acâkisescu - mi împăca gr sin
vb 4 acâkisescu - mi înţelege, v gr pap
vb 4 acâkisescu - mi învoi, a se gr sin
vb 4 acâkisescu - mi învoi, a se gr sin
vb 4 acâkisescu - mi pactiza gr sin
vb 4 acâkisescu - mi pactiza gr sin
vb 4 acâkisescu - mi pătrunde sensul gr sin
vb 4 acâkisescu - mi pătrunde sensul gr sin
vb 4 acâkisescu - mi percepe gr sin
vb 4 acâkisescu - mi percepe gr sin
vb 4 acâkisescu - mi pricepe gr sin
vb 4 acâkisescu - mi pricepe gr sin
vb 4 acâkisescu - mi sesiza gr sin
vb 4 acâkisescu - mi sesiza gr sin
vb 4 acâkisescu - mi simţi gr sin
vb 4 acâlisescu - mi chema gr sin
vb 4 acâlisescu - mi cita gr sin
vb 4 acâlisescu - mi convoca gr sin
vb 4 acâlisescu - mi invita gr pap
vb 4 acâlisescu - mi pofti gr sin
vb 4 acâlisescu - mi provoca - fig gr sin
vb 4 acâlisescu - mi soma gr sin
vb 4 acâljisescu - mi chema gr sin
vb 4 acâljisescu - mi cita gr sin
vb 4 acâljisescu - mi convoca gr sin
vb 4 acâljisescu - mi invita gr pap
vb 4 acâljisescu - mi pofti gr sin
vb 4 acâljisescu - mi provoca - fig gr sin
vb 4 acâljisescu - mi soma gr sin
adj acâmatu leneş gr pap
sf acareti imobil tc pap
pron relativ acari cine lat f pap
pron relativ acari cine lat f pap
sf acâri deal golaş tc pap
sf acâri loc pleşuv tc pap
adj acârsatu roşietic gr culoarepap
adv acasâ acasă lat pap
sf acatastasi dezordine gr pap
sf acâtâstâsii dezordine gr pap
adj acâtsatu amărât lat pap
sf acâtsâturâ agăţătură lat pap
sf acâtsâturâ cauză lat pap
sf acâtsâturâ greşeală lat pap
sf acâtsâturâ motiv lat pap
sf acâtsâturâ pariu lat pap
sf acâtsâturâ pretext lat pap
vb 1 acatsu concepe pui - fig lat pap
vb 1 acatsu începe - fig lat pap
vb 1 acatsu închiria - fig lat pap
vb 1 acatsu ocupa - mi lat pap
vb 1 acatsu procrea - fig lat pap
vb 1 acatsu zămisli - fig lat pap
vb 1 acatsu - mi acroşa lat sin
vb 1 acatsu - mi agăţa lat pap
vb 1 acatsu - mi anina lat sin
vb 1 acatsu - mi apuca lat sin
vb 1 acatsu - mi atârna lat sin
vb 1 acatsu - mi cuprinde lat sin
vb 1 acatsu - mi da bine - fig lat pap
vb 1 acatsu - mi sta bine ceva cuiva lat pap
vb 1 acatsu - mi fixa lat sin
vb 1 acatsu - mi îndrepta spre lat sin
vb 1 acatsu - mi înhăţa lat sin
vb 1 acatsu - mi lua-o spre lat sin
vb 1 acatsu - mi porni lat sin
vb 1 acatsu - mi prinde lat pap
vb 1 acatsu - mi spânzura lat sin
vb 1 acatsu - mi suspenda lat sin
vb 4 acâzânsescu beneficia de tc sin
vb 4 acâzânsescu câştiga tc pap
vb 4 acâzânsescu căpăta tc sin
vb 4 acâzânsescu cuceri tc sin
vb 4 acâzânsescu dobândi tc sin
vb 4 acâzânsescu izbândi tc sin
vb 4 acâzânsescu repurta tc sin
vb impers acljeamâ, si însemna, v lat pap
vb impers acljeamâ, si semnifica lat sin
vb impers acljeamâ, si simboliza lat sin
vb 1 acljem - mi chema lat pap
vb 1 acljem - mi cita lat sin
vb 1 acljem - mi convoca lat sin
vb 1 acljem - mi invita lat pap
vb 1 acljem - mi numi, se lat sin
vb 4 acljem - mi pofti gr sin
vb 4 acljem - mi provoca - fig gr sin
vb 4 acljem - mi soma gr sin
adv aclo acolo lat pap
adv acloia acolo lat pap
adv aclotsi acolo lat pap
sf acmageai şoim tc pap
adv acmotsi acum lat pap
adv aco acolo lat pap
sf fpl acoalâ amidon gr pap
sf acoalâ coală de hârtie gr pap
sf fpl acoalâ scrobeală gr pap
vb 4 acoapiru - mi acoperi, v lat pap
vb 4 acoapiru - mi ascunde lat pap
vb 4 acoapiru - mi înveli lat sin
vb 4 acoapiru - mi masca lat sin
vb 4 acoapiru - mi parcurge lat sin
vb 4 acoapiru - mi astupa lat sin
vb 4 acoapiru - mi ingropa - fig lat pap
sf aconi piatră de ascuţit gr pap
sf acrâturâ acritură lat pap
adj acrearcu acru lat pap
sf acreashtiri creştere lat pap
vb 4 acrescu creşte, v lat pap
vb 4 acrescu cultiva lat sin
vb 3+2 acrescu cultiva lat sin
vb 4 acrescu dezvolta, se lat sin
vb 3+2 acrescu dezvolta, se lat sin
vb 4 acrescu extinde lat sin
vb 3+2 acrescu extinde lat sin
vb 4 acrescu intensifica lat sin
vb 3+2 acrescu intensifica lat sin
vb 4 acrescu înălţa lat sin
vb 3+2 acrescu înălţa lat sin
vb 4 acrescu înmulţi lat sin
vb 3+2 acrescu înmulţi lat sin
vb 4 acrescu înteţi lat sin
vb 3+2 acrescu înteţi lat sin
vb 4 acrescu mări, se lat sin
vb 3+2 acrescu mări, se lat sin
vb 4 acrescu progresa lat sin
vb 3+2 acrescu progresa lat sin
vb 4 acrescu ridica, se lat sin
vb 3+2 acrescu ridica, se lat sin
vb 4 acrescu spori lat sin
vb 3+2 acrescu spori lat sin
vb 4 acrescu, acri, v lat pap
vb 4 acrescu, altera lat sin
vb 4 acrescu, dospi lat pap
vb 4 acrescu, educa, v lat pap
vb 4 acrescu, mura lat sin
vb 4 acrescu, oţeti lat sin
vb 4 acrescu, ridica, v lat pap
sf acridhâ lăcustă gr pap
adv acrifa furiş, pe gr pap
sm acrifo, acrifadz secret gr pap
sf acrimi bulion lat pap
sf acrinâ baniţă bg pap
sf acrinâ ladă bg pap
sf acrinâ stup bg pap
sf acriri acrire lat pap
adj acrişoru acrişor lat gust pap
sn acrişu acreală lat pap
adj acritu acrit lat pap
sf acroari frig lat pap
adj acru acru lat gust pap
sf acruyealjeauâ litoral gr pap
sf acruyealjeauâ ţărm gr pap
vb 4 acsescu atinge, v gr pap
vb 4 acsescu lovi uşor gr sin
sf acshali imbold ? pap
sf acshali impuls ? pap
sf acshali impulsionare ? pap
sf acshali îmboldire ? pap
sf acshali îndemn ? pap
sf acshali îndemnare ? pap
sf acshali pornire ? pap
sf acshali stimul ? pap
sf acshali stimulare ? pap
sf acshali stimulent ? pap
adv acshe aşa lat f pap
adv acshi aşa lat pap
adv acshia aşa lat pap
adv acshitsi aşa lat pap
adj acshu capabil gr pap
adj acshu vrednic gr pap
sn acu ac lat pap
sf aculâ castel tc pap
adv aculea colea lat pap
adv aculotsi acolo lat pap
vb 4 aculsescu - mi adera gr sin
vb 4 aculsescu - mi alipi gr sin
vb 4 aculsescu - mi atinge - fig gr sin
vb 4 aculsescu - mi încleia gr sin
vb 4 aculsescu - mi lipi, v gr pap
vb 4 aculsescu - mi plezni o palmă - fig gr pap
vb 4 aculsescu - mi reuni gr sin
vb 4 aculsescu - mi suda gr sin
vb 4 aculsescu - mi tencui gr sin
vb 4 aculsescu - mi uni gr sin
sf aculuthii serviciu religios gr pap
vb 1 acumbâru asculta - fig lat pap
vb 1 acumbâru cumpăra, v lat pap
vb 1 acumbâru pricepe - fig lat pap
vb 1 acumbâru procura, v lat sin
vb 1 acumbâru târgui lat sin
vb 4 acumbusescu - mi propti gr sin
vb 4 acumbusescu - mi rezema, v a se gr pap
vb 4 acumbusescu - mi sprijini gr sin
vb 4 acumbusescu - mi susţine gr sin
vb 1 acumpâru - mi asculta - fig lat pap
vb 1 acumpâru - mi cumpăra, v lat pap
vb 1 acumpâru - mi pricepe - fig lat pap
vb 1 acumpâru - mi procura, v lat sin
vb 1 acumpâru - mi târgui lat sin
sf fpl acumpratâ cumpărătură lat f pap
vb 1 acumpru asculta - fig lat pap
vb 1 acumpru cumpăra, v lat f pap
vb 1 acumpru pricepe - fig lat pap
vb 1 acumpru procura, v lat sin
vb 1 acumpru târgui lat sin
vb 4 acumsescu - mi propti gr sin
vb 4 acumsescu - mi rezema, v a se gr pap
vb 4 acumsescu - mi sprijini gr sin
vb 4 acumsescu - mi susţine gr sin
sm fpl acumtil contenire lat pap
sm fpl acumtil reazem lat pap
sm fpl acumtin contenire lat pap
sm fpl acumtin reazem lat pap
vb 1 acumtin - mi adăposti, v lat pap
vb 1 acumtin - mi conteni lat sin
vb 1 acumtin - mi înceta, v lat pap
vb 1 acumtin - mi întrerupe lat sin
vb 1 acumtin - mi odihni - fig lat pap
vb 1 acumtin - mi opri, v lat pap
vb 1 acumtin - mi potoli, v, a se lat pap
vb 1 acumtin - mi sista lat sin
vb 1 acumtin - mi suspenda lat sin
vb 4 acumtinescu - mi adăposti, v lat pap
vb 4 acumtinescu - mi conteni lat sin
vb 4 acumtinescu - mi înceta, v lat pap
vb 4 acumtinescu - mi întrerupe lat sin
vb 4 acumtinescu - mi odihni - fig lat pap
vb 4 acumtinescu - mi opri, v lat pap
vb 4 acumtinescu - mi potoli, v, a se lat pap
vb 4 acumtinescu - mi sista lat sin
vb 4 acumtinescu - mi suspenda lat sin
vb 1 acundinu - mi atinge, v lat pap
vb 4 acundisescu adăposti, v lat pap
vb 4 acundisescu conteni lat sin
vb 4 acundisescu înceta, v lat pap
vb 4 acundisescu întrerupe lat sin
vb 4 acundisescu odihni - fig lat pap
vb 4 acundisescu opri, v lat pap
vb 4 acundisescu potoli, v, a se lat pap
vb 4 acundisescu sista lat sin
vb 4 acundisescu suspenda lat sin
vb 1 acuntinu adăposti, v lat pap
vb 1 acuntinu conteni lat sin
vb 1 acuntinu înceta, v lat pap
vb 1 acuntinu întrerupe lat sin
vb 1 acuntinu odihni - fig lat pap
vb 1 acuntinu opri, v lat pap
vb 1 acuntinu potoli, v, a se lat pap
vb 1 acuntinu sista lat sin
vb 1 acuntinu suspenda lat sin
sn acupirâmindu acoperământ lat pap
sf acupirâturâ acoperitură lat pap
adj acupiritu acoperit lat pap
adj acupiritu ipocrit - fig lat pap
adv acushi acum lat pap
adv a-cu-totalui tot, de lat pap
adv a-cu-totalui total lat pap
vb 1 acuvândedzu cuvânta, v alb pap
vb 1 acuvândedzu rosti alb sin
vb 1 acuvândedzu rosti alb sin
vb 1 acuvândedzu spune alb sin
vb 1 acuvândedzu spune alb sin
vb 1 acuvândedzu vorbi alb sin
vb 1 acuvândedzu vorbi alb sin
vb 1 acuvândedzu zice alb sin
vb 1 acuvândedzu zice alb sin
vb 1 adâlagu alerga lat pap
vb 1 adâlagu căuta - fig lat pap
vb 1 adâlagu cutreiera lat sin
vb 1 adâlagu fugări lat sin
vb 1 adâlagu fugi lat sin
vb 1 adâlagu goni lat sin
vb 1 adâlagu grăbi, a se lat sin
adj adânc profund lat pap
adv adanca adânc lat pap
adv adanca profund lat pap
adv adânca adânc lat pap
adv adânca profund lat pap
sf adâncari adâncire lat pap
adj adâncosu adânc lat pap
adv adâncosu adânc lat pap
adj adâncu adânc lat pap
invar adap(i) arşice - om ? pap
sf adâpâturâ adăpătură lat pap
adj adapsu adăugat lat pap
adj adaptu adăugat lat pap
vb 1 adapu - mi adăpa, v lat pap
vb 1 adapu - mi bea apă lat sin
sn adârâmintu edificiu lat pap
sn adârâmintu lucrare lat pap
sn adârâmintu operă lat pap
sf adârari durare lat pap
adj adâratu durat lat pap
sf adârâturâ lucrătură lat pap
vb 1 adaru - mi alcătui ? sin
vb 1 adaru - mi clădi ? sin
vb 1 adaru - mi construi, v ? pap
vb 1 adaru - mi creea, v ? pap
vb 1 adaru - mi drege, v ? pap
vb 1 adaru - mi fabrica ? sin
vb 1 adaru - mi face, v ? pap
vb 1 adaru - mi făuri ? sin
vb 1 adaru - mi forma, v ? pap
vb 1 adaru - mi împodobi, - fig ? pap
vb 1 adaru - mi întocmi ? sin
vb 1 adaru - mi realiza ? sin
vb 1 adastu - mi adăsta / aştepta lat pap
vb 1 adastu - mi aştepta lat pap
vb 1 adastu - mi zăbovi lat
sn adâvgâmintu adaos lat pap
sf adâvgâturâ adaos lat pap
vb 3+2 adavgu adăuga, v lat pap
vb 3+2 adavgu amplifica -v lat pap
vb 3+2 adavgu da în plus lat sin
vb 3+2 adavgu mări, v lat pap
vb 3+2 adavgu multiplica gr pap
vb 3+2 adavgu pune peste lat sin
vb 3+2 adavgu spori lat sin
adv adeaneavra adineaori lat pap
adv adeca nedrept gr pap
sf adeti obicei tc pap
adj adhic injust gr pap
adj adhic nedrept gr pap
adv adhica injust gr pap
adv adhica nedrept gr pap
sf adhie permisiune gr pap
vb 4 adhiki(p)sescu - mi nedreptăţi, v gr pap
vb 4 adhiki(p)sescu - mi persecuta gr sin
sf adhikii inechitate gr pap
sf adhikii nedreptate gr pap
sn adhimtu postav din lână gr pap
sf adhinâmii slăbiciune gr pap
adv adhinaton imposibil gr pap
vb 4 adhinâtsescu debilita sin
vb 4 adhinâtsescu slăbi, v gr pap
adj adhinatu debil gr pap
adj adhinatu slab gr pap
vb 4 adhixescu căpăta gr sin
vb 4 adhixescu dobândi gr sin
vb 4 adhixescu încasa gr sin
vb 4 adhixescu obţine gr sin
vb 4 adhixescu primi, v gr pap
vb 4 adhixescu recepţiona gr sin
sn adhulu piatră la arşice gr pap
adj adhyeaforit inutil gr pap
adj adhyeafur indiferent gr pap
sf adhyeafurii indiferenţă gr pap
vb 4 adhyeafurisescu indiferent, a fi gr pap
vb 4 adhyeafurisescu păsa, nu gr sin
sf adhyeafurisiri indiferenţă gr pap
adj adhyeafurisitu indiferent gr pap
adj adhyeafurisitu inutil gr pap
vb 4 adhyisescu liber, a fi gr pap
vb 4 adhyisescu termina treaba, v gr pap
vb 4 adhyisescu timp a avea gr pap
sf adiljeari briză lat pap
sf adiljeari mânghiere lat pap
sf adiljeari respiraţie lat pap
sn adiljeaticu răsuflare lat pap
sm fpl adiljeatu respiraţie lat pap
adj adiljiosu duios - fig lat pap
adj adiljiosu dulce - fig lat pap
adj adiljiosu îndurător - fig lat pap
adj adiljiosu tandru - fig lat pap
vb 1 adiljiu mângâia - fig lat pap
vb 1 adiljiu răsufla lat sin
vb 1 adiljiu respira, v lat pap
vb 1 adiljiu sufla lat pap
vb 1 adiljiu trăi - fig lat pap
adv adineavra adineaori lat pap
invar adio adio it pap
adv adiyii abia gr pap
adv adoara în zori lat pap
adv a-doaura a doua oară lat pap
vb 4 adormu adormi, v lat pap
vb 4 adormu muri - fig lat sin
sn adrâmintu costum lat pap
adj adratu beat - fig lat pap
adj adratu gătit - împodobit lat pap
sf fpl aducâ asemănare lat pap
sf aducâturâ conduită lat pap
sf aducâturâ manieră lat pap
vb 3+2 aducu aduce, v lat pap
vb 3+2 aducu asemăna - fig lat sin
vb 3+2 aducu cauza lat sin
vb 3+2 aducu creea, v lat sin
vb 3+2 aducu înconvoia lat sin
vb 3+2 aducu pricinui lat sin
vb 3+2 aducu produce lat sin
vb 3+2 aducu provoca lat sin
vb 3+2 aducu realiza lat sin
vb 4 adukescu - mi aminti alb pap
vb 4 adukescu - mi dumiri alb sin
vb 4 adukescu - mi ghici alb pap
vb 4 adukescu - mi interpreta alb sin
vb 4 adukescu - mi intui alb sin
vb 4 adukescu - mi înţelege alb pap
vb 4 adukescu - mi percepe alb sin
vb 4 adukescu - mi presimţi alb sin
vb 4 adukescu - mi pricepe alb pap
vb 4 adukescu - mi pricepe alb sin
vb 4 adukescu - mi sesiza alb sin
vb 4 adukescu - mi simţi alb pap
adj adukitoru înţelegător alb pap
adj adukitu judicios alb pap
adj adukitu rezonabil alb pap
adj adukitu simţ, cu bun alb pap
sf adukiturâ pricepere alb pap
adj adunâtoru adunător lat pap
adj adunâtoru econom lat pap
sf adunâturâ adunătură lat pap
invar adunâ-vimtu gură-cască lat pap
adj aduncosu adâncos lat pap
vb 1 adunu - mi acumula lat sin
vb 1 adunu - mi aduna lat pap
vb 1 adunu - mi agonisi lat sin
vb 1 adunu - mi colecta lat sin
vb 1 adunu - mi colecţiona lat sin
vb 1 adunu - mi concentra lat pap
vb 1 adunu - mi convoca lat sin
vb 1 adunu - mi culege, v lat pap
vb 1 adunu - mi economisi lat sin
vb 1 adunu - mi ghemui lat sin
vb 1 adunu - mi îngrămădi lat sin
vb 1 adunu - mi însuma lat sin
vb 1 adunu - mi întâlni lat pap
vb 1 adunu - mi întruni lat pap
vb 1 adunu - mi recolta lat sin
vb 1 adunu - mi reuni lat sin
vb 1 adunu - mi strânge lat pap
vb 1 adunu - mi strânge la un loc lat sin
vb 1 adunu - mi suma lat sin
vb 1 adunu - mi tezauriza lat sin
vb 1 adunu - mi totaliza lat sin
adj adusu încovoiat lat pap
adv adz azi lat pap
adv adzâ azi lat pap
sf adzâmâ azimă gr pap
sf fpl aerâ aer gr pap
sf fpl aerâ briză gr pap
sf fpl aerâ eter gr pap
sf fpl aerâ văzduh gr pap
adv aeri ieri lat pap
adj dem aest(u) acest lat pap
adv aevea real sl pap
adv aevea realitate, în sl pap
adj afan dispărut gr pap
vb 4 afân(i)sescu desfiinţa gr sin
vb 4 afân(i)sescu devasta gr sin
vb 4 afân(i)sescu distruge gr pap
vb 4 afân(i)sescu nimici, v gr pap
vb 4 afân(i)sescu ruina gr sin
adj afandu dispărut gr pap
sm fpl afânizmo, afânizmadistrugere gr pap
sn afâru frâu lat f pap
sm pl? afcu mazăre gr pap
sm invar afendi părinte gr pap
sm invar afendi preot gr pap
sm invar afendi tată gr pap
sm afendico, afendicadzstăpân gr pap
sf afendiljia-ts domnia ta gr pap
sm afendu preot gr pap
sm afendu stăpân gr pap
sm afendu tată gr pap
adv aferim bravo tc pap
vb 1 afetu făta, v lat f pap
vb 1 afetu înţelege - fig lat pap
vb 1 afetu naşte lat sin
sm fpl afhion opiu gr pap
sf fpl afhioni opiu gr pap
sf afierumâ sacrificiu gr pap
vb 4 afierusescu jertfi, v gr pap
vb 4 afierusescu sacrifica, v gr pap
sm pl afindadz bogătaşi gr pap
sm pl afindadz domni gr pap
sm afindico, afindicadzstăpân gr pap
sf afindiljia-ts domnia ta gr pap
sf afingâ afină ? pap
sf afinghi afină ? pap
sf afingi băţ ? pap
sm fpl afion opiu gr pap
sf fpl afioni opiu gr pap
vb 4 afirescu - mi apăra, v lat pap
vb 4 afirescu - mi ascunde lat sin
vb 4 afirescu - mi eschiva lat sin
vb 4 afirescu - mi evita lat sin
vb 4 afirescu - mi feri, v lat pap
vb 4 afirescu - mi ocroti, v lat pap
vb 4 afirescu - mi păzi, v lat pap
vb 4 afirescu - mi proteja, v lat pap
vb 4 afirescu - mi veghea, se lat sin
vb 4 afirisescu descreşte lat sin
vb 4 afirisescu diminua gr sin
vb 4 afirisescu micşora gr sin
vb 4 afirisescu reduce, v gr pap
vb 4 afirisescu restrânge gr sin
vb 4 afirisescu scădea, v gr pap
sf fpl afiritâ pază ? pap
adj afishcu perfid gr pap
adj afishcu rău gr pap
adj afisic rău extrem gr pap
sf afitari fătare lat pap
sf afladhâ broşură gr pap
sf afladhâ cărticică gr pap
adj aflatu deştept lat pap
vb 1 aflu - mi afla, v lat pap
vb 1 aflu - mi auzi - fig lat sin
vb 1 aflu - mi descoperi, v lat pap
vb 1 aflu - mi găsi, v lat pap
vb 1 aflu - mi ghici lat sin
vb 1 aflu - mi întâlni lat sin
vb 1 aflu - mi întâlni - fig lat pap
vb 1 aflu - mi naşte - fig lat pap
vb 1 aflu - mi prinde lat sin
adv afoarâ afară lat pap
adj afondut fund, fără it pap
adj afondut insondabil it pap
adj afondut profund it pap
sf afrangâ fragă lat pap
sm fpl afratu arsenic ? pap
adj afratu proaspăt gr pap
sm fpl afratu şoricioaică ? pap
sf afreatsâ turtă lat pap
adj invar aftari astfel de lat pap
adj invar aftari atare lat pap
vb 4 afugu alerga, v lat f pap
vb 4 afugu deosebi - fig lat pap
vb 4 afugu duce, a se lat pap
vb 4 afugu fugi, v lat pap
vb 4 afugu pleca, v lat pap
vb 4 afulescu caştiga tot lat pap
vb 4 afulescu falimenta lat pap
vb 4 afulescu ruina lat pap
adj afulitu mofluz lat pap
sf afumâturâ poleială lat pap
adj afumitos înfometat lat pap
vb 1 afumu afuma, v lat pap
vb 1 afumu fuma lat pap
vb 1 afumu fumega, v lat pap
vb 1 afumu fura - fig lat pap
vb 1 afumu polei lat pap
vb 1 afumu tuli - fig lat pap
adv afunda adânc lat pap
vb 1 afundedzu cufunda lat sin
vb 1 afundedzu înfunda, v lat pap
adj afundos adânc lat pap
adv afundu adânc lat pap
vb 1 afundu cufunda lat sin
vb 1 afundu înfunda, v lat pap
adj afunducosu adânc lat pap
vb 1 afundusescu - mi cufunda lat sin
vb 4 afundusescu - mi înfunda, v lat pap
vb 4 afurisescu afurisi gr pap
vb 4 afurisescu blestema gr sin
adv afurishalui furiş, pe lat pap
adv afurishalui secret, în lat pap
sm afurizmo, afurizmadz
anatema gr pap
sf afurnjii cauză gr f pap
sf afurnjii motiv gr pap
sf afurnjii pretext gr pap
vb 4 afurnjisescu - mi enerva gr sin
vb 4 afurnjisescu - mi inflama - fig gr sin
vb 4 afurnjisescu - mi irita, v gr pap
vb 4 afurnjisescu - mi înfuria gr sin
sm afuru brigand lat f pap
sm afuru hoţ lat pap
vb 1 afuru - mi fura, v lat pap
vb 1 afuru - mi prăda lat sin
vb 1 afuru - mi răpi lat sin
vb 1 afuru - mi subtiliza lat sin
vb 1 afuru - mi sustrage lat sin
vb 1 afuru - mi şterpeli lat sin
vb 1 afuru - mi şuti lat sin
adv agalea agale gr pap
adv agalea domol gr pap
adv agalea lent gr pap
vb 4 agâlescu amâna gr sin
vb 4 agâlescu aştepta gr pap
vb 4 agâlescu domoli gr sin
vb 4 agâlescu încetini, v gr pap
vb 4 agâlescu întârzia gr sin
vb 4 agâlescu micşora gr sin
vb 4 agâlescu reduce gr sin
vb 4 agâlisescu alina gr sin
vb 4 agâlisescu astâmpăra gr sin
vb 4 agâlisescu atenua gr sin
vb 4 agâlisescu calma gr sin
vb 4 agâlisescu domoli gr sin
vb 4 agâlisescu încetini, v gr pap
vb 4 agâlisescu linişti gr sin
vb 4 agâlisescu potoli, v, a se gr pap
vb 4 agâlisescu tempera gr sin
vb 4 agâlisescu gr sin
adj agâlisitu liniştit gr pap
vb 4 agâljisescu epuiza, v gr pap
vb 4 agâljisescu extenua gr sin
vb 4 agâljisescu istovi, v gr pap
sf agalmâ statuie gr pap
sf agâreauâ merişor gr pap
sf agârshari uitare vsl pap
vb 4 agârshescu - mi dormi - fig vsl pap
vb 4 agârshescu - mi neglija - fig vsl sin
vb 4 agârshescu - mi uita, v vsl pap
adj agârshitoru uituc vsl pap
sm agă agă tc pap
sm fpl agdă cremă depilatoare tc pap
adv ageaba oare? tc pap
adj ageami(u) naiv tc pap
adj ageami(u) neexperimentat tc pap
adj ageamitu necrescut tc pap
adj ageamitu novice tc pap
adj ageamiu naiv tc pap
adj ageamiu neexperimentat tc pap
sf aghemi frâu tc pap
adv a-ghinealui de-a-binelea lat pap
adj aghiu ager gr pap
adj aghiu agil gr pap
adj agimitescu ageamiu, de tc pap
sn agiocu joc lat pap
vb 1 agiocu - mi juca, v lat pap
sf agiucâreauâ jucărie lat pap
sf agiucârii jucărie lat pap
adj agiucâtoru jucător lat pap
adj agiumsu ajuns lat pap
sf fpl agiumtâ sosire lat pap
adj agiumtu copt lat pap
adj agiumtu devenit lat pap
adj agiumtu sosit lat pap
sf fpl agiunami flămânzie lat pap
sm fpl agiunaticu foame lat pap
adv agiundzi ! destul ! lat pap
sf agiuneatsâ flămânzire lat pap
vb 1 agiunedzu flămânzi, v lat pap
vb 1 agiunedzu înfometa lat sin
vb 3+2 agiungu ajunge, v lat pap
vb 3+2 agiungu coace - fig lat pap
vb 3+2 agiungu deveni - fig lat pap
vb 3+2 agiungu egala - fig lat pap
vb 3+2 agiungu prinde din urmă lat sin
vb 3+2 agiungu sosi - fig lat pap
adj agiunu flămând lat pap
vb 1 agiunu flămânzi, v lat pap
vb 1 agiunu înfometa lat sin
sn agiuratu jurământ lat pap
vb 1 agiuru făgădui lat sin
vb 1 agiuru jura, v lat pap
sn agiutoru ajutor lat pap
vb 1 agiutu - mi ajuta, v lat pap
vb 1 agiutu - mi da ajutor lat sin
vb 1 agiutu - mi sprijini lat sin
vb 1 agiutu - mi susţine lat sin
adv agonea curând gr pap
vb agrâshescu dormi, v vsl pap
vb agrâshescu uita, v vsl pap
sf agrimi fiară gr pap
sn agromin măr pădureţ gr f pap
sn agru câmp cultivat lat pap
sn agru ţarină lat pap
sf agudeari lovire vsl pap
vb 4 agudescu asemăna - fig vsl sin
vb 4 agudescu bate vsl sin
vb 4 agudescu ciocni vsl sin
vb 4 agudescu fura - fig vsl pap
vb 4 agudescu izbi vsl sin
vb 4 agudescu lovi, v vsl pap
vb 4 agudescu nimeri din întâmplare - vsl
fig pap
vb 4 agudescu nimeri la ţintă- fig vsl pap
vb 4 agudescu păli vsl sin
vb 4 agudescu plesni vsl sin
vb 4 agudescu pocni vsl sin
vb 4 agudescu potrivi - fig vsl pap
vb 4 agudescu răni, v vsl pap
vb 4 agudescu şterpeli - fig vsl pap
adj aguditu nebun - fig vsl pap
adj aguditu ţicnit - fig vsl pap
adj aguditu uluit vsl pap
sf aguditurâ lovitură vsl pap
vb 4 agunescu fugări vsl sin
vb 4 agunescu goni, v vsl pap
vb 4 agunescu hăitui vsl sin
vb 4 agunescu izgoni vsl sin
adv agunjea curând gr pap
invar agunosu dezgust bg pap
invar agunosu scârbă gr pap
sn agur câmp cultivat lat pap
sn agur ţarină lat pap
adj agurliu augur, de bun gr pap
mesu 08 Agustu August lat pap
sf fpl agzoti forţă tc pap
sf fpl agzoti praf de puşcă tc pap
sf fpl agzoti putere tc pap
adj agzutosu focos tc pap
sf pl? ahaincâ divertisment tc pap
sf pl? ahaincă petrecere tc pap
adv ahanda adânc gr pap
adv ahânda adânc gr pap
sf pl? ahândami adâncime gr pap
adj ahândosu adânc gr pap
adv ahândosu adânc gr pap
adv ahându atât lat pap
adj neh ahându, ahânda, ahatât, atâta, atâţi, atâtealat pap
pron nehot ahându, ahânda, ahatât, atâta, atâţi, atâtealat pap
vb 4 ahândusescu - mi afunda, v lat pap
vb 4 ahândusescu - mi cufunda lat pap
sf ahândusimi adâncime gr pap
adv ahântu atât lat pap
adj neh ahântu, ahântâ, ahâatât, atâta, atâţi, atâtealat pap
pron nehot ahântu, ahântâ, ahâatât, atâta, atâţi, atâtealat pap
adj ahar drag gr pap
sm+f ahar drag gr pap
adj ahar iubit gr pap
sm+f ahar sarman gr pap
adj ahâr drag gr pap
sm+f ahâr drag gr pap
adj ahâr iubit gr pap
sm+f ahâr sarman gr pap
vb 4 ahârdzescu acorda gr sin
vb 4 ahârdzescu da gr sin
vb 4 ahârdzescu dărui, v gr pap
vb 4 ahârdzescu dona gr sin
vb 4 ahârdzescu oferi gr sin
vb 4 ahârdzescu preţui, v gr pap
vb 4 ahârdzescu valora, v gr pap
sf aharistisire mulţumire ? pap
adj aharistu ingrat gr pap
adj aharistu nerecunoscător gr pap
vb 4 ahârzescu acorda gr sin
vb 4 ahârzescu da gr sin
vb 4 ahârzescu dărui, v gr pap
vb 4 ahârzescu dona gr sin
vb 4 ahârzescu dota gr sin
vb 4 ahârzescu dota gr sin
vb 4 ahârzescu înzestra gr sin
vb 4 ahârzescu înzestra gr sin
vb 4 ahârzescu oferi gr sin
vb 4 ahârzescu preţui, v gr pap
vb 4 ahârzescu valora, v gr pap
adv ahâtu atât lat pap
adj neh ahâtu, ahâtâ, ahâtsâ, ahatâta, atâţi, atâtealat
atât, pap
pron nehot ahâtu, ahâtâ, ahâtsâ,
atât,
ahatâta, atâţi, atâtealat pap
adv ahazea glumă, în tc pap
sm ahci(u), ahceadz bucătar tc pap
sf ahcilâki artă culinară tc pap
sf ahcioanji bucătăreasă tc pap
adv ahimura jos, din lat pap
sf ahiroanâ şură gr pap
vb 4 ahiurhescu debuta gr sin
vb 4 ahiurhescu demara gr sin
vb 4 ahiurhescu începe gr f pap
vb 4 ahiurhescu porni gr sin
vb 4 ahiurhescu purcede gr sin
sf fpl ahiurhitâ început gr pap
vb 4 ahiursescu debuta gr sin
vb 4 ahiursescu demara gr sin
vb 4 ahiursescu începe gr f pap
vb 4 ahiursescu porni gr sin
vb 4 ahiursescu purcede gr sin
sf ahiursitâ început gr pap
sf ahiursiturâ început gr pap
adj ahmacu prost tc pap
sf ahmageai şoim tc pap
sf ahmăclâki neghiobie tc pap
sf ahmăcliki neghiobie tc pap
sf ahnii iahnie tc pap
invar ahno aburind, în aburi gr pap
sf ahnoatâ respiraţie gr pap
adv ahorea separat gr pap
adv ahoryea separat gr pap
adj ahristu inutil gr pap
adv ahtându atât lat pap
adj neh ahtându, ahtânda, aht
atât, atâta, atâţi, atâtealat pap
pron nehot ahtându, ahtânda, aht
atât, atâta, atâţi, atâtealat pap
adj ahtari astfel de lat pap
adj ahtari atare lat pap
adv ahtât atât lat pap
adj neh ahtât, ahtâtâ, ahtâtsâ,
atât,aht
atâta, atâţi, atâtealat pap
pron nehot ahtât, ahtâtâ, ahtâtsâ,
atât,aht
atâta, atâţi, atâtealat pap
sf fpl ahti pasiune tc pap
sf fpl ahti răzbunare tc pap
vb 4 ahulescu - mi atinge - fig gr pap
vb 4 ahulescu - mi bâjbâi gr sin
vb 4 ahulescu - mi fura - fig gr pap
vb 4 ahulescu - mi palpa gr sin
vb 4 ahulescu - mi pipăi, v gr pap
vb 4 ahulescu - mi sufla aer cald gr pap
vb 4 ahulescu - mi şterpeli - fig gr pap
vb 4 ahulescu - mi tatona gr sin
sf fpl ahulitâ pipăire gr pap
vb 4 ahuljisescu mânia gr sin
vb 4 ahuljisescu supăra, v - din fiere gr pap
vb 4 ahuljisescu varsa fierea în stomac,gr
v pap
adj ahundosu profund gr pap
vb 4 ahundusescu - mi afunda gr sin
vb 4 ahundusescu - mi cufunda gr sin
vb 4 ahundusescu - mi înfunda gr pap
vb 4 ahundusescu - mi înghiţi pământul pe cineva
gr pap
vb 4 ahurhescu debuta gr sin
vb 4 ahurhescu demara gr sin
vb 4 ahurhescu începe gr f pap
vb 4 ahurhescu porni gr sin
vb 4 ahurhescu purcede gr sin
sf fpl ahurhitâ începere gr pap
sf fpl ahurhitâ început gr pap
sf ahuri grajd tc pap
sn pl? ahuzu burlan tc pap
invar ai fie onomatopeic pap
adv aia desigur tc pap
adv aia sigur tc pap
sf aiari etalon tc pap
sf aiari măsură tc pap
sf fpl aicâ smântână alb pap
sf aidhona privighetoare gr pap
sf aidhoni privighetoare gr pap
adv aieri ieri lat pap
sf fpl aipi ruşine tc pap
sm fpl air aer gr pap
sf airari arare gr pap
adj airat arat gr pap
sf airati rentă tc pap
vb 1 airnedzu ierna, v lat pap
adj dem aist(u) acest lat pap
sm aito vultur gr pap
vb 3+2 ajungu ajunge, v lat pap
vb 3+2 ajungu coace - fig lat pap
vb 3+2 ajungu deveni, v lat pap
vb 3+2 ajungu egala - fig lat pap
vb 3+2 ajungu prinde din urmă lat sin
vb 3+2 ajungu sosi, v lat pap
adj akeryiu inoportun gr pap
vb 4 akicâsescu - mi cădea de acord gr sin
vb 4 akicâsescu - mi împăca gr sin
vb 4 akicâsescu - mi înţelege gr pap
vb 4 akicâsescu - mi simţi gr pap
adj akicâshonjiu năzdrăvan gr pap
sm akicazmo, akicazmînţelegere gr pap
art proclitic invar
al, a li lui, ei lat pap
conj ala dar gr pap
invar a-la- franga europeneşte compus pap
invar a-la- franga franţuzeşte compus pap
adj alabaciu băieţandru ? pap
adj alabaciu copilandru ? pap
vb 4 alâcescu - mi împăienjeni ochii ? sin
vb 4 alâcescu - mi tulbura, v ? pap
vb 4 alâcescu - mi zăpăci - fig ? sin
sf alâcimi băltoacă ? pap
sf alâcimi mocirlă ? pap
sf alâciturâ băltoacă ? pap
adv alaga repede lat pap
sf fpl alagâ fugă lat pap
adj alâgâtoru umblător lat pap
adj alâgatu cunoscător lat pap
sf alâgâturâ alergătură maghiar pap
vb 4 alâghescu drăgosti vsl sin
vb 4 alâghescu iubi, v vsl pap
sm alagi, alageadz stofă indiană tc pap
vb 1 alagu alerga lat pap
vb 1 alagu căuta - fig lat pap
vb 1 alagu cutreiera lat sin
vb 1 alagu fugări lat sin
vb 1 alagu fugi lat sin
vb 1 alagu goni lat sin
vb 1 alagu grăbi, a se lat sin
vb 4 alâhâescu avea loc gr sin
vb 4 alâhâescu întâmpla, v gr pap
vb 4 alâhâescu petrece, a se gr sin
vb 4 alâhâescu produce, a se gr sin
sf alai huiduială ? pap
sm alai-bei colonel tc pap
invar ala-Kerim slavă Domnului tc pap
vb 4 alâkescu adera gr sin
vb 4 alâkescu alipi gr sin
vb 4 alâkescu atinge - fig gr sin
vb 4 alâkescu încleia gr sin
vb 4 alâkescu lipi, v gr pap
vb 4 alâkescu plezni o palmă - fig gr pap
vb 4 alâkescu reuni gr sin
vb 4 alâkescu suda gr sin
vb 4 alâkescu tencui gr sin
vb 4 alâkescu uni gr sin
sf alaki gaură la arşice gr pap
sm fpl alâkitu tuberculoză la oi gr pap
sf alâkiturâ lipitură gr pap
vb 1 alâkiushuru abate, se - fig lat sin
vb 1 alâkiushuru aluneca, v ? pap
vb 1 alâkiushuru greşi - fig lat sin
vb 1 alâkiushuru luneca lat pap
sf alâmaki ramură gr pap
vb 4 alâncescu - mi apărea, v vsl pap
vb 4 alâncescu - mi arăta, a se vsl sin
vb 4 alâncescu - mi ivi, a se vsl sin
vb 4 alâncescu - mi înfăţişa vsl sin
vb 4 alâncescu - mi zări, a se vsl sin
adv alandala alandala gr pap
pron dem alandu celălalt lat pap
sf alândurâ rândunică lat pap
sf alândurishi iarba rândunicii - plantălat pap
sf fpl alantâmâni poimâine pap
pron dem alantu celălalt lat pap
sf alâptâtoari alăptătoare lat pap
sf alâptâtoari doică lat pap
vb 1 alâptedzu alăpta, v lat pap
adv alargu departe lat pap
sf alari spălare lat pap
sf alâsari divorţ lat pap
sf alâsari indiferenţă lat pap
sf alâsâturâ lăsătură lat pap
vb 1 alâstornu inversa lat sin
vb 1 alâstornu întoarce lat sin
vb 1 alâstornu vărsa lat sin
vb 1 alâstornu răsturna, v lat pap
vb 1 alâstornu cădea lat sin
vb 1 alâstornu doborâ lat sin
vb 1 alasu - mi abandona, v lat pap
vb 1 alasu - mi admite lat sin
vb 1 alasu - mi amâna lat sin
vb 1 alasu - mi apleca lat sin
vb 1 alasu - mi ceda sin
vb 1 alasu - mi da drumul lat sin
vb 1 alasu - mi depune lat sin
vb 1 alasu - mi divorţa lat pap
vb 1 alasu - mi îngădui lat sin
vb 1 alasu - mi lăsa lat pap
vb 1 alasu - mi lepăda lat sin
vb 1 alasu - mi neglija lat pap
vb 1 alasu - mi opri, nu lat sin
vb 1 alasu - mi permite lat sin
vb 1 alasu - mi preda lat sin
vb 1 alasu - mi pune lat sin
vb 1 alasu - mi renunţa lat sin
vb 1 alasu - mi renunţa, v lat pap
sn alath(u) greşeală gr pap
vb 4 alâthipsescu confunda gr sin
vb 4 alâthipsescu greşi gr pap
vb 4 alâthipsescu înşela gr sin
vb 4 alâthipsescu păcătui gr sin
vb 4 alâthipsescu rătăci gr sin
adj alâtrâtoru lătrător lat pap
sn alâtratu lătrat lat pap
sf alâtrâturâ lătrătură lat pap
vb 1 alatru lătra, v lat pap
sn alatsu cursă lat pap
sn alatsu încheietură lat pap
sn alatsu laţ lat pap
sn alatsu ştreang lat pap
adj alatu spălat lat pap
invar a-la-turca turceşte tc pap
adv alaturea alături lat pap
adv alaturi alături lat pap
adv alâturi alături lat pap
vb 1 alau eroda lat sin
vb 1 alau scălda lat sin
vb 1 alau spăla, v lat f pap
adv alavar adevăr, în tc pap
sf fpl alavdâ laudă lat pap
sf alâvdâciuni laudă lat pap
sf alâvdari lăudărăşenie lat pap
adj alâvdâtoru lăudăros lat pap
sf alâvdâturâ lăudărăşenie lat pap
adj alâvdosu lăudăros lat pap
vb 1 alavdu - mi făli, v lat pap
vb 1 alavdu - mi fuduli lat sin
vb 1 alavdu - mi glorifica lat sin
vb 1 alavdu - mi îngâmfa lat sin
vb 1 alavdu - mi lăuda, v lat pap
vb 1 alavdu - mi mândri lat sin
vb 1 alavdu - mi preamări lat sin
vb 4 alâxescu - mi face schimb sin
vb 4 alâxescu - mi fluctua sin
vb 4 alâxescu - mi îmbrăca - fig gr pap
vb 4 alâxescu - mi înlocui sin
vb 4 alâxescu - mi metamorfoza sin
vb 4 alâxescu - mi modifica sin
vb 4 alâxescu - mi muta sin
vb 4 alâxescu - mi preschimba sin
vb 4 alâxescu - mi primeni sin
vb 4 alâxescu - mi schimba, v gr pap
vb 4 alâxescu - mi transforma sin
sn alâximintu costum gr pap
sn alazu pumnal gr pap
sf fpl albâ fericită - fig lat pap
sf fpl albâ mândruţă - fig lat pap
sf fpl albâ rachiu - fig lat pap
sf fpl albâ variolă - fig lat pap
vb 4 albânsescu îmbulzi ? sin
vb 4 albânsescu năpusti ? sin
vb 4 albânsescu năvăli, v ? pap
sm albanu potcovar tc pap
adj albastru albastru lat culoarepap
adj albastru bleu lat culoarepap
vb 4 albâstruescu albăstri, v lat pap
adj albatu alb lat pap
sf albeatsâ albeaţă lat pap
sf albeatsâ albuş de ou lat pap
sf albeatsâ fard alb lat pap
adj alberu blond lat culoarepap
sf albili costume albe lat pap
sf albili ielele lat pap
sf pl albili zânele rele lat pap
adj albu alb lat culoarepap
adj albu candid lat pap
adj albu curat lat pap
adj albu fericit lat pap
adj albu nevinovat - fig lat pap
sn albushu albuş de ou lat pap
adj albushu blond lat culoarepap
sf fpl alcâ smântână alb pap
sf alceki baniţă tc pap
sm alci, alceadz placheu la pantof tc pap
adj alcu stacojiu - roşu aprins gr culoarepap
sm fpl alcu stocojiu gr pap
vb 1 aleapidu - mi arunca lat sin
vb 1 aleapidu - mi lansa lat pap
vb 1 aleapidu - mi lepăda lat pap
vb 1 aleapidu - mi renega lat sin
vb 1 aleapidu - mi repezi lat pap
vb 3+2 alegu - mi alege, v lat pap
vb 3+2 alegu - mi cerne - fig lat sin
vb 3+2 alegu - mi citi - fig lat pap
vb 3+2 alegu - mi deosebi lat sin
vb 3+2 alegu - mi desluşi lat sin
vb 3+2 alegu - mi diferenţia lat sin
vb 3+2 alegu - mi diferi lat sin
vb 3+2 alegu - mi discerne lat sin
vb 3+2 alegu - mi discrimina lat sin
vb 3+2 alegu - mi distinge lat pap
vb 3+2 alegu - mi remarca lat sin
adj alepsu ales lat pap
adj aleptu ales lat pap
adj aleptu deosebit lat pap
adj aleptu distinct lat pap
adj aleptu frumos lat pap
sf aletrâ plug gr pap
sf alfavitari abecedar gr pap
sf alfii alifie gr pap
sm alge, algeadz roib tc pap
vb 4 alghescu albi, v lat pap
vb 4 alghescu decolora lat sin
vb 4 alghescu fericit a fi lat pap
vb 4 alghescu îmbătrâni - fig lat pap
vb 4 alghescu împăienjeni ochii - fig lat pap
vb 4 alghescu înălbi lat pap
vb 4 alghescu încărunţi lat sin
vb 4 alghescu răsări soarele lat pap
sm pl alghi bani albi lat pap
sf alghinâ albină lat pap
sf fpl alghinami albine multe lat pap
sm alghinaru apicultor lat pap
sf alghiturâ albitură lat pap
sm alicu roşu roşietic gr culoarepap
sm alicu stocojiu gr culoarepap
sf alidzeari discernământ lat pap
sf alifii alifie gr pap
sf fpl alihea adevăr gr pap
adv alihea adevăr, în gr pap
adj alihiosu adevărat gr pap
adv alihira întradevăr gr f pap
adv alihiuri întradevăr gr f pap
vb 4 alikescu - mi aciua vsl sin
vb 5 alikescu - mi aglutina vsl sin
vb 4 alikescu - mi alipi vsl sin
vb 4 alikescu - mi anexa vsl sin
vb 4 alikescu - mi ataşa vsl sin
vb 4 alikescu - mi atinge vsl sin
vb 4 alikescu - mi cuibări vsl sin
vb 4 alikescu - mi da una vsl sin
vb 4 alikescu - mi încleia vsl sin
vb 4 alikescu - mi încorpora vsl sin
vb 4 alikescu - mi lipi, v vsl f pap
vb 4 alikescu - mi prinde - fig vsl pap
vb 4 alikescu - mi pripăşi vsl sin
vb 4 alikescu - mi suda vsl sin
vb 4 alikescu - mi tencui vsl sin
vb 4 alikescu - mi trage una vsl sin
vb 4 alikescu - mi uni vsl sin
sm fpl alil-hisapu acont tc pap
adj alimsu beat - fig lat pap
adj alimsu beat - fig lat pap
adj alimsu frumos - fig lat pap
adj alimsu frumos - fig lat pap
adj alimsu lins lat pap
adj alimsu lins lat pap
sf alimurâ jaf gr pap
vb 4 alincescu - mi apărea, v vsl pap
vb 4 alincescu - mi arăta, a se vsl sin
vb 4 alincescu - mi fixa, v vsl pap
vb 4 alincescu - mi ivi, a se vsl sin
vb 4 alincescu - mi înfăţişa vsl sin
vb 4 alincescu - mi zări, a se vsl sin
adj alincitoru înşelător vsl pap
vb 3+2 alingu linge, v lat pap
vb 1 alinu - mi căţăra ? sin
vb 1 alinu - mi creşte ? sin
vb 1 alinu - mi escalada ? sin
vb 1 alinu - mi înălţa ? sin
vb 1 alinu - mi majora ? sin
vb 1 alinu - mi ridica ? sin
vb 1 alinu - mi scumpi - fig ? pap
vb 1 alinu - mi sui ? pap
vb 1 alinu - mi urca, v ? pap
sf alipidari lepădare ? pap
adj alipidatu curajos ? pap
adj alipidatu îndrăzneţ ? pap
sf alipini plantă erbacee ? pap
sf alishvirishi alişveriş - negoţ tc pap
sf alisidhâ lanţ gr pap
sf alisivâ leşie gr pap
sn alisu lanţ gr f pap
sf fpl alithea adevăr gr pap
adv alithea adevărat gr pap
adv alithina adevărat gr pap
adj alithinosu veritabil gr pap
adj alithiosu adevărat gr pap
invar alithkea adevărat gr pap
sn aljiu usturoi lat pap
sm fpl aljiu kisatu mujdei compus pap
adv aljiumtrea altminteri lat pap
adv aljiumtrea(lui) altminteri lat pap
adv aljiurea aiurea lat pap
vb 1 aljiuredzu aiura lat pap
vb 1 aljiuredzu delira lat sin
sf alneauâ ramură ? pap
sn aloatu aloat lat pap
sf alobudâ lobodă vsl pap
adj alocutu dezordonat gr pap
sf aloni arie gr pap
vb 4 alsaru apare, v lat pap
vb 4 alsaru dansa lat sin
vb 4 alsaru escalada lat sin
vb 4 alsaru omite lat sin
vb 4 alsaru răsări, v lat pap
vb 4 alsaru sălta lat sin
vb 4 alsaru sări, v lat pap
vb 4 alsaru ţâşni lat sin
vb 4 alsaru ţopăi lat sin
vb 4 alsaru zburda lat sin
sf alsidhâ, alsidz lanţ gr pap
sf alsivâ leşie gr pap
adj alt(u) alt lat pap
adv altâoarâ altădată compus pap
sn altari altar lat pap
sn altaru altar lat pap
sm altilâcu monedă de 6 piaştri tc pap
sn altipatlaru revolver tc pap
sf altsari înălţare lat pap
sn altsu lanţ gr pap
vb 1 altsu - mi arbora lat sin
vb 1 altsu - mi construi lat sin
vb 1 altsu - mi creşte lat sin
vb 1 altsu - mi înălţa, v lat pap
vb 1 altsu - mi lăuda - fig lat pap
vb 1 altsu - mi promova lat sin
vb 1 altsu - mi răsări lat sin
vb 1 altsu - mi ridica, se lat sin
vb 1 altsu - mi sui, se lat sin
vb 1 altsu - mi urca, se lat sin
sn aluatu aluat lat pap
sn aluatu moale - fig lat pap
sf aludzâmi fleşcăire ? pap
vb 4 aludzăscu - mi acri ? sin
vb 4 aludzăscu - mi altera ? pap
vb 4 aludzăscu - mi denatura ? sin
vb 4 aludzăscu - mi descompune ? sin
vb 4 aludzăscu - mi fermenta ? sin
vb 4 aludzăscu - mi împuţi ? sin
vb 4 aludzăscu - mi înăcri ? sin
vb 4 aludzăscu - mi îngălbeni ? sin
vb 4 aludzăscu - mi ofili ? pap
vb 4 aludzăscu - mi păli ? sin
vb 4 aludzăscu - mi polua ? sin
vb 4 aludzăscu - mi râncezi ? sin
vb 4 aludzăscu - mi strica, se ? sin
vb 4 aludzăscu - mi transforma ? sin
vb 4 aludzăscu - mi usca ? sin
vb 4 aludzăscu - mi veşteji ? sin
vb 4 alughescu - mi drăgosti vsl sin
vb 4 alughescu - mi iubi, v vsl pap
sf alumaki ramură gr pap
adj alumâkios rămuros gr pap
sm alumă , alumadz ichiu - os la arşice ? pap
vb alumbu reîntâlni ? pap
sf alumi lume lat pap
sf alumtâ luptă lat pap
numâ dit pirmithi
Alumtâ-căljiuri Bate - drumuri vsl pap
numâ dit pirmithi
Alumtâ-muntsâ Cutreieră munţi pap
sf alumtari luptă lat pap
sn alumtaticu luptă lat pap
adj alumtâtoru luptător lat pap
vb 1 alumtu - mi bate, se lat sin
vb 1 alumtu - mi combate lat sin
vb 1 alumtu - mi cutreiera - fig lat pap
vb 1 alumtu - mi întrece, se lat sin
vb 1 alumtu - mi lupta, v lat pap
vb 1 alumtu - mi măsura, se lat sin
vb 1 alumtu - mi munci - fig lat pap
vb 1 alumtu - mi război, se lat sin
vb 1 alumtu - mi strădui, se lat sin
sf alunâ alună lat pap
sf fpl alunami alunet lat pap
mesu 07 Alunaru Iulie gr pap
sf aluneauâ rămurea ? pap
vb 1 alunicu abate, se - fig lat sin
vb 1 alunicu aluneca, v lat pap
vb 1 alunicu greşi - fig lat sin
vb 1 alunicu luneca lat pap
sf alunizmâ nămol gr pap
vb 4 alunsescu treiera, v gr pap
vb 4 alunsescu vântura gr sin
sm alunu alun lat pap
sf aluptari luptă lat pap
vb 1 aluptu - mi bate, se lat sin
vb 1 aluptu - mi combate lat sin
vb 1 aluptu - mi întrece, se lat sin
vb 1 aluptu - mi lupta, v lat pap
vb 1 aluptu - mi măsura, se lat sin
vb 1 aluptu - mi război, se lat sin
vb 1 aluptu - mi strădui, se lat sin
sf alusturnari răsturnare lat pap
adj alusturnat răsturnat lat pap
sn alutu lut lat pap
conj am dacă gr pap
conj am dar gr pap
conj ama dacă tc pap
conj ama dar tc pap
sf amadhâ piatră la joc gr pap
sf pl? amadiri plantă erbacee ? pap
sf amâgicâ ichiu mic la arşice tc pap
sm amâgicu ichiu mic la arşice tc pap
adj amagru macru lat pap
sf amahi duşmănie gr pap
sf amai farmece gr pap
sf amai vrajă gr pap
sf amâlâi iarbă multă gr pap
sf fpl amalamâ aur gr pap
sf amâlâyii iarbă multă gr pap
sf fpl amalomâ aur gr pap
sf fpl amalumâ aur gr pap
invar aman aman-graţie tc pap
invar aman graţie tc pap
adj amânâtoru întârzietor ? pap
adv amânatu târziu ? pap
sm amaneci, amaneceom de încredere tc pap
sf amaneti amanet tc pap
sf amaneti gaj tc pap
sf amaneti garanţie tc pap
sf amânii ură gr pap
vb 1 amânu amâna ? sin
vb 1 amânu dura în timp ? sin
vb 1 amânu încetini ? sin
vb 1 amânu întârzia, v ? pap
vb 1 amânu lăsa pe altădată ? sin
vb 1 amânu lua timp ? pap
vb 1 amânu păsui ? sin
vb 1 amânu pregeta ? sin
vb 1 amânu prelungi ? sin
vb 1 amânu tărăgăna ? sin
vb 1 amânu temporiza ? sin
vb 1 amânu tergiversa ? sin
vb 1 amânu zăbovi ? sin
sf amârâciuni amărăciune lat pap
sf fpl amârami amărăciune lat pap
vb 4+1 amârăscu - mi amărâ, v lat pap
vb 4+1 amârăscu - mi întrista lat sin
vb 4+1 amârăscu - mi mâhni lat sin
vb 4+1 amârăscu - mi supăra lat sin
sf amâreatsâ amărăciune lat pap
vb 1 amâredzu - mi amărâ, v lat pap
vb 1 amâredzu - mi întrista lat sin
vb 1 amâredzu - mi mâhni lat sin
vb 1 amâredzu - mi supăra lat sin
sf amari mare lat pap
adj amârosu amar lat pap
sf amârtii păcat gr pap
adj amârtiosu păcătos gr pap
vb 4 amârtipsescu greşi - fig gr sin
vb 4 amârtipsescu păcătui, v gr pap
adj amaru amar lat pap
adv amaru amar lat pap
sm fpl amaru amar lat pap
sm amâxă, amâxadz căruţaş gr pap
sf amaxi automobil gr pap
sf amaxi autoturism gr pap
sf amaxi căruţă gr pap
sf amaxi trăsură gr pap
sf amayi farmece gr pap
vb 4 amâyipsescu fermeca gr pap
vb 4 amâyipsescu vrăji gr pap
sf ambâirari pornire în şir lat pap
vb 1 ambairu - mi alinia lat sin
vb 1 ambairu - mi apare - fig lat pap
vb 1 ambairu - mi enumera lat sin
vb 1 ambairu - mi fute - fig lat pap
vb 1 ambairu - mi împunge - fig lat pap
vb 1 ambairu - mi înfira, v lat f pap
vb 1 ambairu - mi înşira lat pap
vb 1 ambairu - mi înşirui lat sin
vb 1 ambairu - mi merge - fig lat pap
vb 1 ambairu - mi perinda lat sin
vb 1 ambairu - mi porni înainte - fig lat pap
vb 1 ambairu - mi străpunge lat pap
vb 1 ambairu - mi succeda lat sin
adv ambar bine, cu alb pap
adv ambar îndemână, la alb pap
adv ambar noroc, cu alb pap
adj ambar norocos alb pap
adv ambar plin, din alb pap
adj ambar voios alb pap
sf ambâreatsâ fericire alb pap
sf ambâreatsâ noroc bun alb pap
sf ambari hambar tc pap
vb 4 ambârtuescu - mi amesteca de-a valma alb sin
vb 4 ambârtuescu - mi încurca, a se alb sin
vb 4 ambârtuescu - mi învălmăşi, v alb pap
vb 4 ambârtuescu - mi tulbura, a se alb sin
vb 4 ambârtuescu - mi zăpăci, a se alb sin
vb 2 ambaru arăta alb sin
vb 2 ambaru imagina alb sin
vb 2 ambaru închipui alb sin
vb 2 ambaru năzări alb sin
vb 2 ambaru părea alb pap
vb 2 ambaru semăna alb sin
vb 4 ambârusescu hambar, a pune în..., v gr pap
adv ambatrulea galop, în lat pap
vb 1 ambâtruledzu - mi galopa lat pap
vb 1 ambâtruledzu - mi răvăşi - fig lat pap
vb 1 ambaturlu - mi galopa lat pap
vb 1 ambaturlu - mi răvăşi - fig lat pap
vb 1 ambetu - mi îmbăta, v lat pap
vb 1 ambetu - mi turmenta lat sin
sf ambinâ odaie tc pap
sm ambirigi, ambirigeacârciumar tc pap
sf fpl ambitâtsâlji beţie lat pap
adv ambladea pieziş gr pap
sn ambodhyiu piedică gr pap
sn amboljiu altoi gr pap
vb 1 ambratsu - mi consacra unei profesii lat sin
vb 1 ambratsu - mi îmbrăţişa, v lat pap
vb 1 ambratsu - mi însuşi - fig lat sin
sf ambrună ciucur ? pap
vb 1 ambucu gusta lat sin
vb 1 ambucu îmbina lat sin
vb 1 ambucu îmbuca, v lat pap
vb 1 ambucu împreuna lat sin
vb 1 ambucu înfuleca lat sin
vb 1 ambucu mânca lat sin
vb 4 ambudhisescu - mi deranja gr sin
vb 4 ambudhisescu - mi împiedica, v gr pap
vb 4 ambudhisescu - mi încurca, v gr pap
vb 4 ambudhisescu - mi jena gr sin
vb 4 ambudhisescu - mi poticni gr sin
vb 4 ambudhisescu - mi stânjeni gr sin
vb 1 ambuiru - mi, alinia lat sin
vb 1 ambuiru - mi, apare - fig lat pap
vb 1 ambuiru - mi, enumera lat sin
vb 1 ambuiru - mi, fute - fig lat pap
vb 1 ambuiru - mi, împunge - fig lat pap
vb 1 ambuiru - mi, înfira, v lat f pap
vb 1 ambuiru - mi, înşira lat pap
vb 1 ambuiru - mi, înşirui lat sin
vb 1 ambuiru - mi, merge - fig lat pap
vb 1 ambuiru - mi, perinda lat sin
vb 1 ambuiru - mi, porni înainte - fig lat pap
vb 1 ambuiru - mi, străpunge lat pap
vb 1 ambuiru - mi, succeda lat sin
vb 4 ambulisescu - mi lapida, v gr pap
vb 4 ambuljisescu altoi, v gr pap
sf ambunari conciliere lat pap
vb 1 ambunedzu - mi calma lat sin
vb 1 ambunedzu - mi concilia, v lat pap
vb 1 ambunedzu - mi îmblânzi lat sin
vb 1 ambunedzu - mi îmbuna, v lat pap
vb 1 ambunedzu - mi împăca lat sin
vb 1 ambunedzu - mi linişti lat sin
vb 1 ambunu calma lat sin
vb 1 ambunu concilia, v lat pap
vb 1 ambunu îmblânzi lat sin
vb 1 ambunu îmbuna, v lat pap
vb 1 ambunu împăca lat sin
vb 1 ambunu linişti lat sin
vb 1 ambushuledzu merge de-abuşilea ? pap
sf ambutoari putoare lat pap
vb 4 ambutsescu - mi deranja gr sin
vb 4 ambutsescu - mi împiedica, v gr pap
vb 4 ambutsescu - mi încurca, v gr pap
vb 4 ambutsescu - mi jena gr sin
vb 4 ambutsescu - mi poticni gr sin
vb 4 ambutsescu - mi stânjeni gr sin
adj ambutsosu puturos, ca miros lat pap
vb 4+1 ambutsu împunge, v bg pap
vb 4+1 ambutsu stânjeni - fig bg pap
vb 4 ambutu duhni lat sin
vb 4 ambutu împuţi, v lat pap
vb 4 ambutu mirosi urât lat sin
vb 4 ambutu puţi lat pap
pron amea a mea lat pap
conj amea dar gr pap
conj amea deci gr pap
sf fpl ameasticâ amestecătură lat pap
vb 1 ameasticu -mi amesteca, v lat pap
vb 1 ameasticu -mi combina lat sin
vb 1 ameasticu -mi corci lat sin
vb 1 ameasticu -mi interveni lat sin
vb 1 ameasticu -mi mesteca lat pap
vb 1 ameasticu -mi vârâ, se lat sin
pron ameu al meu lat pap
vb 4 amfirescu apăra, v lat pap
vb 4 amfirescu ascunde lat sin
vb 4 amfirescu descreşte lat sin
vb 4 amfirescu diminua gr sin
vb 4 amfirescu eschiva lat sin
vb 4 amfirescu evita lat sin
vb 4 amfirescu feri, v lat pap
vb 4 amfirescu micşora gr sin
vb 4 amfirescu ocroti, v lat pap
vb 4 amfirescu păzi, v lat pap
vb 4 amfirescu proteja, v lat pap
vb 4 amfirescu reduce, v gr pap
vb 4 amfirescu restrânge gr sin
vb 4 amfirescu scădea, v gr pap
vb 4 amfirescu veghea, se lat sin
conj ami dar gr pap
conj ami deci gr pap
sf amilii leşin bg pap
adv amin amin - adevarat, aşa săgrfie pap
sf aminari descărcare de armă lat pap
vb 1 aminciunedzu minţi, v lat pap
vb 1 aminciunedzu tromboni lat sin
num colectivamindo(i)lji amândoi lat pap
num colectivamindoauli amândouă lat pap
vb 1 amindu beneficia lat sin
vb 1 amindu câştiga ,v lat pap
vb 1 amindu câştiga ,v lat pap
vb 1 amindu căpăta lat sin
vb 1 amindu cuceri lat sin
vb 1 amindu dobândi lat sin
vb 1 amindu folosi lat sin
vb 1 amindu izbândi lat sin
vb 1 amindu naşte - fig lat pap
vb 1 amindu naşte - fig lat pap
vb 1 amindu profita lat sin
vb 1 amindu reputa lat sin
sf aminshushitsâ lindină - ou de păduchelat pap
sm fpl amintaticu beneficiu lat pap
sm fpl amintaticu câştig lat pap
adv aminti aminte lat pap
num colectivamintreili toate trei lat pap
num colectivamintreilji toţi trei lat pap
vb 1 amintu - mi beneficia lat sin
vb 1 amintu - mi câştiga ,v lat pap
vb 1 amintu - mi căpăta lat sin
vb 1 amintu - mi cuceri lat sin
vb 1 amintu - mi dobândi lat sin
vb 1 amintu - mi folosi lat sin
vb 1 amintu - mi izbândi lat sin
vb 1 amintu - mi naşte - fig lat pap
vb 1 amintu - mi profita lat sin
vb 1 amintu - mi reputa lat sin
vb 1 aminu arunca, v lat f pap
vb 1 aminu azvârli lat sin
vb 1 aminu lansa lat sin
vb 1 aminu lepăda lat sin
vb 1 aminu proiecta un proiectil lat sin
vb 1 aminu slobozi lat sin
vb 1 aminu trage cu puşca, etc lat f pap
sm amiralaiu amiral tc pap
sf amirâliki împărăţie tc pap
sf amirâlji împărăţie tc pap
adj amirârescu împărătesc tc pap
sf amirârilji împărăţie tc pap
vb 4 amirâripsescu împărăţi, v tc pap
sf amirâroanji împărăteasă tc pap
sm amirârushu împărătuş, fiu de împărat
tc pap
sm amiră, amiradz, amirâradz
împărat tc pap
sm amirău, amiradz împărat tc pap
adj amirescu împărătesc tc pap
sf amiricancâ pânză din America fr pap
sf amiridzari merizare-repaosul oilorlat
după prânz pana
pap pe la ora 16
sf amiridzari somnul de prânz la umbră pap
vb 1 amiridzu ameriza - odihni la prânz,
lat v pap
sn amiridzu meriză - repaosul de prânz
lat pap
sf amiroanji împărăteasă tc pap
num colectivamishtreili toate trei lat pap
num colectivamishtreilji toţi trei lat pap
sf amisticari contactare lat pap
sf amisticari relaţionare lat pap
sf amisticâturâ amestecătură lat pap
sf amisticâturâ confuzie lat pap
sf amnari amnar lat pap
adv amnatu târziu ? pap
sn amnearu amnar lat pap
adv amo acum lat pap
invar amoljiu ud leoarcă compus pap
sf amoni nicovală gr pap
vb 2 amparu arăta alb sin
vb 2 amparu asemăna alb sin
vb 2 amparu imagina alb sin
vb 1 amparu împunge, v lat pap
vb 2 amparu închipui alb sin
vb 2 amparu năzări alb sin
vb 2 amparu părea alb pap
vb 4 ampatrulescu galopa, v compus pap
vb 4 ampatrulescu răvăşi - fig compus pap
vb 1 ampâtur(l)edzu galopa, v compus pap
vb 1 ampâtur(l)edzu răvăşi - fig compus pap
vb 1 ampaturu galopa, v compus pap
vb 1 ampaturu răvăşi - fig compus pap
vb 1 ampihiuru alinia ? sin
vb 1 ampihiuru apare - fig ? pap
vb 1 ampihiuru enumera ? sin
vb 1 ampihiuru fute - fig ? pap
vb 1 ampihiuru împunge - fig ? pap
vb 1 ampihiuru înfira, v ? f pap
vb 1 ampihiuru înşira ? pap
vb 1 ampihiuru înşirui ? sin
vb 1 ampihiuru merge - fig ? pap
vb 1 ampihiuru perinda ? sin
vb 1 ampihiuru porni înainte - fig ? pap
vb 1 ampihiuru străpunge ? pap
vb 1 ampihiuru succeda ? sin
adv amplatea pieziş gr pap
vb 4 amplâtescu îmbina vsl sin
vb 4 amplâtescu împleti, v vsl pap
vb 4 amplâtescu înota, v vsl pap
vb 4 amplâtescu pluti, v vsl pap
vb 4 amplâtescu tricota vsl sin
vb 4 ampulisescu bate gr sin
vb 4 ampulisescu combate gr sin
vb 4 ampulisescu întrece, a se gr sin
vb 4 ampulisescu lupta, v gr pap
vb 4 ampulisescu măsura, a se gr sin
vb 4 ampulisescu război gr pap
vb 4 ampulisescu strădui gr sin
vb 4 amputsăscu împuţi, v lat pap
vb 4 amputsăscu puţi lat pap
vb 4 amputu - mi duhni lat sin
vb 4 amputu - mi împuţi, v lat pap
vb 4 amputu - mi mirosi urât lat sin
vb 4 amputu - mi puţi lat pap
adv amu acum lat pap
vb 2 amu avea lat pap
vb 2 amu cântări lat sin
vb 2 amu căpăta lat sin
vb 2 amu conţine lat sin
vb 2 amu deţine lat sin
vb 2 amu exista lat sin
vb 2 amu poseda lat sin
vb 2 amu purta lat sin
vb 4 amultsăscu - mi îndesi lat sin
vb 4 amultsăscu - mi înmulţi, v lat pap
vb 4 amultsăscu - mi mări lat sin
vb 4 amultsăscu - mi multiplica lat sin
vb 4 amultsăscu - mi prăsi lat sin
vb 4 amultsăscu - mi reproduce lat sin
vb 4 amultsăscu - mi spori lat sin
sf amurâ ac de păr ? pap
sf amurâ mură - plantă lat pap
sf amurâ mură - stomacul rumegătoarelor
lat pap
sn amurdzishu amurg ? pap
sn fpl amurdzitâ amurg ? pap
sm fpl amurgu amurg ? pap
adj amurgu murg ? pap
sm fpl amurtsâtu junghi lat pap
sm fpl amurtsâtu pleurezie lat pap
sf amurtsâturâ amorţitură lat pap
vb 4 amurtsăscu amorţi, v lat pap
vb 4 amurtsăscu hiberna lat sin
vb 4 amurtsăscu insensibiliza lat sin
vb 4 amurtsăscu înţepeni lat sin
vb 4 amurtsăscu paraliza lat sin
vb 4 amurtsăscu strepezi lat sin
vb 1 amurtu amorţi, v lat pap
vb 4 amurtu hiberna lat sin
vb 4 amurtu insensibiliza lat sin
vb 4 amurtu înţepeni lat sin
vb 4 amurtu paraliza lat sin
vb 4 amurtu strepezi lat sin
adv amushi acum compus pap
sm fpl amutsaljiu muţenie lat pap
vb 4 amutsăscu amuţi, v lat pap
vb 4 amutsăscu înceta - fig lat sin
vb 4 amutsăscu tace lat pap
vb 1 amutu amuţi, v lat f pap
vb 1 amutu înceta - fig lat sin
adj amutu mut lat f pap
vb 1 amutu tace lat pap
vb 4 amvâlescu acoperi sl pap
vb 4 amvâlescu ascunde - fig sl pap
vb 4 amvâlescu îmbrăca sl sin
vb 4 amvâlescu înfăşura sl sin
vb 4 amvâlescu înveli sl pap
vb 4 amvâlescu parcurge - fig sl pap
vb 4 amvâlescu şterpeli - fig sl pap
vb 1 amvârlighedzu împresura sl sin
vb 1 amvârlighedzu încercui sl sin
vb 1 amvârlighedzu înconjura, v sl pap
vb 1 amvârlighedzu ocoli sl sin
vb 1 amvârligu împresura sl sin
vb 1 amvârligu încercui sl sin
vb 1 amvârligu înconjura, v sl pap
vb 1 amvârligu ocoli sl sin
vb 4 amvârtescu da târcoale vsl pap
vb 4 amvârtescu foi, a se vsl sin
vb 4 amvârtescu învârti vsl pap
vb 4 amvârtescu învârti, v vsl pap
vb 4 amvârtescu răsuci vsl sin
vb 4 amvârtescu roti vsl sin
vb 4 amvârtescu şterpeli - fig vsl pap
sf amvoni amvon-balcon în biserică gr de unde sepap
predică
sf amvunâ amvon-balcon în biserică gr de unde sepap
predică
sn amvunu amvon-balcon în biserică gr de unde sepap
predică
prep an în lat pap
vb 4 anâbârescu - mi trezi îngrozit, v ? pap
vb 4 anâcâtusescu - mi amesteca gr pap
vb 4 anâcâtusescu - mi amesteca, v gr pap
vb 4 anâcâtusescu - mi combina gr sin
vb 4 anâcâtusescu - mi corci gr sin
vb 4 anâcâtusescu - mi interveni gr sin
vb 4 anâcâtusescu - mi vârâ, se gr sin
sf anacrâ curaj gr pap
sf anacrâ permisie gr pap
sf anacrâ tărie gr pap
vb 4 anâcrescu - mi admonesta compus sin
vb 4 anâcrescu - mi apstrofa compus sin
vb 4 anâcrescu - mi beşteli compus sin
vb 4 anâcrescu - mi certa, v compus pap
vb 4 anâcrescu - mi dojeni compus sin
vb 4 anâcrescu - mi mustra compus sin
vb 4 anâcrescu - mi muştrului compus sin
vb 4 anâcrescu - mi ocărâ compus sin
vb 4 anâcrescu - mi sfădi compus sin
sn anâcriciu acreală lat pap
sf anâcrimi acreală lat pap
adj anacshiu incapabil gr pap
locu Anadulii Anatolia tc pap
adj anadulishu oriental gr pap
adv anafal zadarnic tc pap
vb 4 anâfâtescu - mi dezgustat a fi de ceva, ?cineva sin
vb 4 anâfâtescu - mi îmbuca ? pap
vb 4 anâfâtescu - mi îndestula ? sin
vb 4 anâfâtescu - mi plictisi de ceva, cineva ? sin
vb 4 anâfâtescu - mi potoli foamea sau setea ? sin
vb 4 anâfâtescu - mi sătura, v ? pap
vb 4 anâfâtescu - mi scârbit a fi de ceva, cineva
? sin
vb 4 anâfirsescu - mi evoca gr sin
vb 4 anâfirsescu - mi menţiona, v gr pap
vb 4 anâfirsescu - mi reaminti, v gr pap
vb 4 anâfirsescu - mi rechema gr sin
vb 4 anâfirsescu - mi reîmprospăta gr sin
vb 4 anâfirsescu - mi reîncepe gr sin
vb 4 anâfirsescu - mi relua, v gr pap
vb 4 anâfirsescu - mi rememora gr sin
sf anafurâ anafură gr pap
sf anafurauâ petiţie gr pap
adv anaghiore conform tc pap
adv anaghiori conform tc pap
sm fpl anagnosti dascal la biserică gr pap
adj anahimatu anatemizat gr pap
adj anahimatu blestemat gr pap
vb 1 anâhimedzu blestema gr f pap
vb 4 anâl(i)sescu descompune, v gr pap
vb 4 anâl(i)sescu desface gr sin
vb 4 anâl(i)sescu despărţi gr sin
vb 4 anâl(i)sescu destrăma gr sin
vb 4 anâl(i)sescu dezalcătui gr sin
vb 4 anâl(i)sescu dezmembra gr sin
vb 4 anâl(i)sescu divide gr sin
vb 4 anâl(i)sescu scinda gr sin
vb 4 anâl(i)sescu separa gr sin
sf fpl analipsi ascensiune gr pap
sf fpl analipsi înălţare gr pap
sf analisâ analiză gr pap
sf analmâ nas gr pap
sf analmâ pe nas pap
sf fpl analmâ reproşa gr pap
adv analt(u) asupra lat pap
adv analt(u) deasupra lat pap
adv analt(u) exact lat pap
adv analt(u) în plus lat pap
adv analt(u) în timpul lat pap
adj analt(u) înalt lat pap
adv analt(u) la cer lat pap
adv analt(u) peste lat pap
adj analt(u) ridicat lat pap
adv analt(u) sus lat pap
vb 1 analtsu - mi arbora lat sin
vb 1 analtsu - mi construi lat sin
vb 1 analtsu - mi creşte lat sin
vb 1 analtsu - mi înălţa , v lat pap
vb 1 analtsu - mi lăuda - fig lat pap
vb 1 analtsu - mi promova lat sin
vb 1 analtsu - mi răsări lat sin
vb 1 analtsu - mi ridica, v lat pap
vb 1 analtsu - mi sui, se lat sin
vb 1 analtsu - mi urca, se lat sin
sm fpl analuy cotă gr pap
sm fpl analuy proporţie gr pap
sf analuyii analogie gr pap
sf fpl anamâ glorie tc pap
sf fpl anamâ renume tc pap
sf fpl anamâ vin pentru biserică gr pap
sf anâmâ cadână - femeie turcă tc pap
adv anamera separat gr pap
sf fpl anami glorie tc pap
sf fpl anami renume tc pap
vb 4 anâmirsescu interveni, a nu gr sin
vb 4 anâmirsescu sta deoparte, v gr pap
adv anamisa între gr pap
adv anamisa mijloc, în gr pap
adv anamisa prin gr pap
adv anamisa printre gr pap
sf anâmuzi demnitate tc pap
pron dem anandu celălalt lat pap
vb 4 anângâsâescu constrânge, v gr pap
vb 4 anângâsâescu convinge gr sin
vb 4 anângâsâescu decide pe cineva gr sin
vb 4 anângâsâescu determina gr sin
vb 4 anângâsâescu hotărâ pe cineva gr sin
vb 4 anângâsâescu impulsiona gr sin
vb 4 anângâsâescu incita, v gr pap
vb 4 anângâsâescu îmbia gr sin
vb 4 anângâsâescu îmboldi gr sin
vb 4 anângâsâescu îndemna, v gr pap
vb 4 anângâsâescu îndupleca gr sin
vb 4 anângâsâescu stimula, v gr pap
sf ananghi lipsuri gr pap
sf ananghi necesitate gr pap
sf ananghi nevoie gr pap
adj ananghios necesar gr pap
pron dem anantu celălalt lat pap
vb 4 anâpâdescu copleşi vsl sin
vb 4 anâpâdescu covârşi vsl sin
vb 4 anâpâdescu invada, v vsl pap
vb 4 anâpâdescu împresura vsl sin
vb 4 anâpâdescu încercui, v vsl pap
vb 4 anâpâdescu înconjura, v vsl pap
vb 4 anâpâdescu întâlni, v vsl pap
vb 4 anâpâdescu năpădi, v vsl pap
vb 4 anâpâdescu năpusti vsl sin
vb 4 anâpâdescu năvăli, v vsl pap
vb 4 anâpâdescu podidi vsl sin
adv anaparti dincolo compus pap
adj anaprocup netrebnic gr pap
adv anapudha anapoda gr pap
adv anapudha deandoaselea gr pap
adv anapudha pe dos gr pap
sf anâpudhilji sucire gr pap
adj anapudhu sucit gr pap
adj anapudhu turbulent gr pap
sf anâpudzâlji îndărătnicie gr pap
vb 4 anâpudzăscu încăpăţâna gr sin
vb 4 anâpudzăscu îndărătnici, v gr pap
vb 4 anâpudzăscu suci, a se gr sin
adv anarga(lui) agale gr pap
adv anarga(lui) domol gr pap
adv anarga(lui) domol gr pap
adv anarga(lui) încet gr pap
adv anarga(lui) lin gr pap
adv anarga(lui) nonşalant gr pap
sf anari adunare lat pap
adv anarya agale gr pap
adv anarya domol gr pap
adv anarya încet gr pap
adv anarya lin gr pap
sf anasâ răsuflare gr pap
sf anasâ respiraţie gr pap
sf anasâ suflu gr pap
adv anaskila dos, pe gr pap
adv anaskila spate, pe gr pap
vb 4 anâskirsescu curăţenie a face gr sin
vb 4 anâskirsescu deretica, v gr pap
vb 4 anâskirsescu face curat, v gr sin
vb 4 anâstâsescu învia, v gr pap
sf fpl anastasi înviere gr pap
sm anasturu nasture lat pap
adv anathema anatemă gr pap
sf fpl anathimâ blestem gr pap
sf anâthimari blestemare gr pap
adj anâthimatu blestemat gr pap
vb 1 anâthimedzu - mi blestema gr pap
vb 1 anathimu blestema gr pap
adj anatolit levantin gr pap
adj anatolit oriental gr pap
adv anatredzâ a treia zi la mort compus pap
adj anatu adunat lat pap
vb 4 anâvâdescu nevedi, v sl pap
adj anaxiu incapabil gr pap
sm anaynosti dascal la biserică gr pap
adj ancâcitoru certăreţ lat pap
vb 1 ancaciu - mi admonesta vsl sin
vb 1 ancaciu - mi apstrofa vsl sin
vb 1 ancaciu - mi beşteli vsl sin
vb 1 ancaciu - mi certa, v vsl pap
vb 1 ancaciu - mi certa, v vsl pap
vb 1 ancaciu - mi dojeni vsl sin
vb 1 ancaciu - mi încâlci - fig vsl pap
vb 1 ancaciu - mi mustra vsl sin
vb 1 ancaciu - mi muştrului vsl sin
vb 1 ancaciu - mi ocărâ vsl sin
vb 1 ancaciu - mi sfădi vsl sin
adv ancâlaru călare lat pap
vb 1 ancalicu călări lat sin
vb 1 ancalicu domina - fig lat sin
vb 1 ancalicu încăleca, v lat pap
vb 1 ancalicu învinge - fig lat sin
vb 1 ancalicu supune - fig lat sin
vb 1 ancaltsu - mi încălţa, v lat pap
vb 1 ancaltsu - mi înşela lat sin
vb 1 ancaltsu - mi minţi - fig lat sin
vb 1 ancaltsu - mi păcăli - fig lat sin
vb 4 ancânescu geme, v ? pap
adj ancârcatu încărcat lat pap
adj ancârligatu încârligat lat pap
vb 1 anciupu - mi încăiera, v ? pap
vb 1 anciupu - mi înhăţa, v ? pap
vb 1 anciupu - mi înşfăca ? sin
vb 1 ancruntu - mi încrunta, v lat pap
adv anculea colea lat pap
vb 1 ancunjiu cârpi una - fig ? pap
vb 1 ancunjiu întărâta - fig ? pap
vb 1 ancunjiu înteţi focul ? pap
vb 1 ancunjiu trage una, v ? pap
vb ancupâru achiziţiona lat sin
vb ancupâru asculta - fig lat pap
vb ancupâru cumpăra, v lat pap
vb ancupâru mitui - fig lat sin
vb ancupâru pricepe - fig lat pap
vb ancupâru procura lat sin
vb ancupâru târgui lat sin
adv anda când gr pap
adv andâcâ adânc lat pap
vb 4 andâmusescu - mi confrunta sportiv gr sin
vb 4 andâmusescu - mi intersecta geometric gr sin
vb 4 andâmusescu - mi înfrunta sportiv gr sin
vb 4 andâmusescu - mi întâlni, v gr pap
vb 4 andâmusescu - mi întrevedea gr sin
sf fpl andamusi întâlnire gr pap
sf andarâ alarmă gr pap
sf andarâ tulbureală gr pap
sf andarâ vacarm gr pap
sf andarâ vârtej gr pap
vb 4 andârlusescu ameţi, v gr pap
vb 4 andârlusescu buimăci gr sin
sf andârsii rebeliune gr pap
adj andartikescu andart, de gr pap
sm andartu andart - rebel grec gr pap
sm andartu rebel gr pap
sm andartu revoltat gr pap
sm andaru andart - rebel grec gr pap
sm andaru rebel gr pap
sm andaru revoltat gr pap
adj an-daulea înconvoiat lat pap
adv an-daulea îndoielnic lat pap
adj an-daulea nedecis lat pap
vb andâvâlescu rolui ? sin
vb 4 andâvâlescu rolui ? sin
vb andâvâlescu rostogoli ? sin
vb andâvâlescu tăvăli, v ? pap
sf andâvâliturâ tăvălitură ? pap
vb 1 andesu - mi îndesa, v lat pap
vb 1 andesu - mi înfuleca - fig lat pap
vb 1 andesu - mi înghesui lat sin
vb 1 andesu - mi ninge îndesat -fig lat pap
vb 1 andesu - mi tasa, v lat pap
adv andi în loc de gr pap
adv andicra în faţă gr pap
adv andicra vis a vis gr pap
adv andicra vizavi gr pap
adv andicrita în faţă gr pap
adv andicrita vis a vis gr pap
sm andicu tată ? pap
adj andihristu anticrist gr pap
adj andihristu rău suprem gr pap
adj andihristu răutăcios gr pap
sf andipirinâ antipirină - medicamentgrpt febră pap
sf fpl andir(i)si jenă gr pap
sf fpl andir(i)si timiditate gr pap
sm andiri, andiradz anteriu tc pap
vb 4 andirsescu - mi jena, v gr pap
vb 4 andirsescu - mi reţine, a se gr sin
vb 4 andirsescu - mi ruşina, a se gr sin
vb 4 andirsescu - mi sfii gr sin
vb 4 andirsescu - mi timid a fi gr sin
vb 4+2 andisaru escalada lat sin
vb 4+2 andisaru sălta lat sin
vb 4+2 andisaru sări, v lat pap
vb 4+2 andisaru ţopăi lat sin
vb andisescu întâmpla necaz, a i se ? sin
vb andisescu nimeri rău, v ? pap
invar ando peste ? pap
num colectivandoali amândouă compus pap
vb 1 andoapâru - mi baza, a se bg sin
vb 1 andoapâru - mi bizui, a se bg sin
vb 1 andoapâru - mi întemeia, a se bg sin
vb 1 andoapâru - mi propti bg sin
vb 1 andoapâru - mi rezema bg pap
vb 1 andoapâru - mi sprijini bg sin
vb 1 andoapâru - mi susţine bg pap
sm fpl andoapiru reazem bg pap
vb 1 andoapiru - mi baza, a se bg sin
vb 1 andoapiru - mi bizui, a se bg sin
vb 1 andoapiru - mi întemeia, a se bg sin
vb 1 andoapiru - mi propti bg sin
vb 1 andoapiru - mi rezema bg pap
vb 1 andoapiru - mi sprijini bg sin
vb 1 andoapiru - mi susţine bg pap
num colectivandolji amândoi compus pap
adj andornicu răzleţ vsl pap
sf andralâ ameţeală gr pap
vb 4 andrâlâsescu ameţi, v gr pap
vb 4 andrâlâsescu buimăci gr sin
vb 4 andrâlisescu ameţi, v gr pap
vb 4 andrâlisescu buimăci gr sin
sf andreadziri aranjare lat pap
sf andreadziri dregere lat pap
adv andreapta dreapta, la compus pap
sf andreau andrea tc pap
vb 3+2 andregu aranja, v lat pap
vb 3+2 andregu înţelege cu, v lat pap
vb 3+2 andregu ordona lat sin
vb 3+2 andregu organiza lat sin
vb 3+2 andregu potrivi lat sin
vb 3+2 andregu pregăti lat pap
vb 3+2 andregu prepara lat sin
vb 3+2 andregu rândui lat sin
vb 3+2 andregu reglementa lat sin
vb 3+2 andregu repara, v lat pap
vb 3+2 andregu rezolva lat sin
mesu 12 Andrelushu Decembrie lat pap
adv andreptu direct lat pap
adj andreptu dreptaci lat pap
mesu 12 Andreu Decembrie lat pap
vb 4+2 andrisaru escalada lat sin
vb 4+2 andrisaru sălta lat sin
vb 4+2 andrisaru sări, v lat pap
vb 4+2 andrisaru ţopăi lat sin
sf fpl andropicâ hidropizie - ciroză hidrică
gr pap
sf andrupâturâ reazem bg pap
vb 4 andrupăscu - mi baza, a se bg sin
vb 4 andrupăscu - mi bizui, a se bg sin
vb 4 andrupăscu - mi întemeia, a se bg sin
vb 4 andrupăscu - mi propti bg sin
vb 4 andrupăscu - mi rezema bg pap
vb 4 andrupăscu - mi sprijini bg sin
vb 4 andrupăscu - mi susţine bg pap
vb 4 andukilescu - mi rostogoli ? sin
vb 4 andukilescu - mi tăvăli, v ? pap
vb 4 andukilescu - mi tăvăli, v ? pap
sf andukiliturâ tăvălitură ? pap
vb 4 andultsescu - mi îndulci lat pap
vb 1 anduplicu - mi apleca, a se lat sin
vb 1 anduplicu - mi convinge - fig lat pap
vb 1 anduplicu - mi curba, v lat pap
vb 1 anduplicu - mi curba, v lat sin
vb 1 anduplicu - mi gârbovi, a se lat sin
vb 1 anduplicu - mi împături lat sin
vb 1 anduplicu - mi înclina lat sin
vb 1 anduplicu - mi încovoia lat sin
vb 1 anduplicu - mi încovriga lat sin
vb 1 anduplicu - mi îndoi, v lat pap
vb 1 anduplicu - mi îndupleca - fig lat pap
vb 1 anduplicu - mi plia, v lat pap
sf andupurari rezemare bg pap
adj andupuratu rezemat bg pap
adv andzâ astăzi lat pap
sf andzâ pulpă gr pap
vb 1 andzâmedzu apare, v - fig lat pap
vb 1 andzâmedzu curge lat sin
vb 1 andzâmedzu infiltra lat sin
vb 1 andzâmedzu ivi - a se , - fig lat pap
vb 1 andzâmedzu musti lat sin
vb 1 andzâmedzu perinda, a se - fig lat sin
vb 1 andzâmedzu pica lat sin
vb 1 andzâmedzu prelinge lat pap
vb 1 andzâmedzu scurge, a se lat pap
vb 1 andzâmedzu supura, v lat pap
vb 1 andzâmedzu zemui lat sin
vb 4 andzârescu apărea sl sin
vb 4 andzârescu întrevedea, v sl pap
vb 4 andzârescu întrezări sl sin
vb 4 andzârescu remarca sl sin
vb 4 andzârescu străluci sl sin
vb 4 andzârescu zări, v sl pap
sf andzari zare sl pap
adv andzari zori, în sl pap
adv andzărtsu anţărţ, acum 2 ani lat pap
adj aneaprocupu netrebnic gr pap
sf aneauâ zăpadă lat pap
sf anemi vârtelniţă gr pap
adj anesustu incapabil gr pap
adj anfluiritu înflorit lat pap
vb 4 angâl(i)sescu - mi denunţa gr pap
vb 4 angâl(i)sescu - mi pârâ gr sin
vb 4 angâl(i)sescu - mi raporta gr pap
vb 4 angâl(i)sescu - mi reclama gr pap
vb 4 angâljisescu - mi îmbrăţişa gr pap
vb 4 angâljisescu - mi turna gr sin
vb 4 angânescu geme, v ? pap
vb 1 anganu ademeni, v lat pap
vb 1 anganu chema, v - cai, câini lat pap
vb 1 anganu pleca lat pap
sf angârii angara -sarcină, necaz,tcbelea pap
sf angârii greutate tc pap
sf angârii problemă -necaz tc pap
sf angârii sarcină tc pap
vb 1 angârlimu - mi căţăra, a se ? pap
vb 1 angârlimu - mi cocoţa ? sin
vb 1 angârlimu - mi sui ? sin
vb 1 angârlimu - mi urca ? sin
sm pl angârmari gologani gr f pap
vb 4 angârsescu mugi gr sin
vb 4 angârsescu rage, v - măgarul gr pap
vb 4 angârsescu răcni gr sin
vb 4 angârsescu zbiera, v gr pap
sm fpl angâtanu grijă alb pap
adv angâtanu grijă, cu alb pap
adv angâtanu grijuliu alb pap
adv angeac în fine tc pap
sf angheari înviere lat pap
sf angheari resuscitare lat pap
sf angheauâ creştet gr pap
sf angheauâ vârf gr pap
vb 1 anghedzu anima lat sin
vb 1 anghedzu însufleţi lat sin
vb 1 anghedzu învia lat pap
vb 1 anghedzu înviora lat sin
sf anghidhâ intrigă gr pap
invar anghidhâ un pic gr pap
sf anghidhâ vrabie ? pap
adj anghilescu angelic gr pap
adj anghilescu îngeresc gr pap
sm anghilu înger gr pap
sm anghilushu îngeraş gr pap
sf anghinarâ anghinare gr pap
sn anghistru cârlig gr pap
sn anghistru croşetă gr pap
adv anghiu iute compus pap
invar anghiudhâ pitic gr pap
sf angicâ cinteză ? pap
vb 1 angiupu - mi încăiera, v ? pap
vb 1 angiupu - mi înhăţa, v ? pap
vb 1 angiupu - mi înşfăca ? sin
vb 1 angiuru - mi insulta, v lat pap
vb 1 angiuru - mi înjura, v lat pap
vb 1 angljegu coagula lat sin
vb 1 angljegu închega, v lat pap
vb 4 angljicescu bănui ? sin
vb 4 angljicescu descoperi - fig ? sin
vb 4 angljicescu ghici, v ? pap
vb 4 angljicescu intui ? sin
vb 4 angljicescu înţelege ? pap
sf angljicitoari ghicitoare ? pap
vb 4 angljiciu bănui ? sin
vb 4 angljiciu descoperi - fig ? sin
vb 4 angljiciu ghici, v ? pap
vb 4 angljiciu intui ? sin
vb 4 angljiciu înţelege ? pap
adv angljimea glumă, în bg pap
vb 1 angljitu absorbi lat sin
vb 1 angljitu ingera lat sin
vb 1 angljitu înghiţi, v lat f pap
adj angrânjearicu mârâitor it pap
adj angrânjearicu sâcâitor it pap
vb 4 angrânjescu bombăni, v it sin
vb 4 angrânjescu mârâi, v it pap
vb 4 angrânjescu sâcâi, v alb pap
vb 1 angrecu - mi atârna greu lat pap
vb 1 angrecu - mi cântări lat sin
vb 1 angrecu - mi conta - fig lat pap
vb 1 angrecu - mi depinde - fig lat sin
vb 1 angrecu - mi lene - a-i fi lat pap
vb 1 angrecu - mi preţui lat sin
vb 1 angrecu - mi ruga stăruitor - fig lat pap
vb 1 angrecu - mi valora lat sin
sf angricari greutate lat pap
sf angricari stăruinţă lat pap
adj angricatu leneş lat pap
adj angricatu supraâncărcat lat pap
adj angricosu greoi lat pap
vb 1 angropu îngropa, v alb pap
vb 1 angropu înmormânta alb sin
vb 4 angucescu - mi bănui ? sin
vb 4 angucescu - mi descoperi - fig ? sin
vb 4 angucescu - mi ghici, v ? pap
vb 4 angucescu - mi intui ? sin
vb 4 angucescu - mi înţelege ? pap
vb 4 angucescu - mi simţi ? pap
sf angucitoari ghicitoare ? pap
vb 4 angulcescu - mi deranja, v ? pap
vb 4 angulcescu - mi jena pe cineva ? sin
vb 4 angulcescu - mi perturba ? sin
vb 4 angulcescu - mi stânjeni ? sin
vb 4 angulcescu - mi stingheri ? sin
sf angulici băluşcă - specie de floare
alb pap
sf angunâ corn gr pap
sf angunari piatra unghiulară ? pap
vb 1 angunjiu cârpi una - fig ? pap
vb 1 angunjiu întărâta - fig ? pap
vb 1 angunjiu înteţi focul ? pap
vb 1 angunjiu trage una, v ? pap
sn angunu corn gr pap
sf angurâ ancoră gr pap
sm anguru castravete gr pap
sf angusâ apăsare gr pap
sf angusâ greaţă gr pap
sf angusâ măhnire gr pap
sf angusâ oprimare gr pap
sf angusâ strâmtorare gr pap
sf angusâ suferinţă gr pap
vb 1 angusedzu - mi îngreţoşa gr sin
vb 1 angusedzu - mi sătura cu greaţă, v gr pap
sf angusteatsâ îngustime lat pap
vb 1 angustedzu - mi îngusta, v lat pap
vb 1 angustedzu - mi strâmta lat sin
vb 1 angustedzu - mi strâmtora lat sin
vb 1 angustu dejuna, v lat pap
vb 1 angustu gusta, v lat pap
vb 1 angustu îmbuca lat sin
vb 1 angustu încerca - fig lat sin
adj angustu îngust lat pap
adj anicanu incapabil gr pap
sf fpl anifurami urcuş mare gr pap
vb 1 anifuredzu escalada gr sin
vb 1 anifuredzu sui o pantă gr sin
vb 1 anifuredzu urca o panta, v gr pap
sn anifuru pantă gr pap
sn anifuru urcuş gr pap
vb 4 anikisescu birui gr sin
vb 4 anikisescu învinge, v gr pap
vb 4 anikisescu îzbândi gr sin
vb 4 anikisescu răzbi gr sin
vb 4 anikisescu reputa victorie gr sin
vb 4 anikisescu reuşi gr sin
adv anilea asemenea ? pap
adv anilea chiar ? pap
adv anilea exact ? pap
sm anin arin - copac lat pap
adv aniorihta neaşteptat, pe neaşteptate
gr pap
adv aniorihta subit gr pap
adv anipandiha neaşteptat, pe neaşteptate
gr pap
adv anipandiha subit gr pap
vb 4 aniskirsescu curăţenie a face gr sin
vb 4 aniskirsescu deretica, v gr pap
vb 4 aniskirsescu face curat, v gr sin
sf anivolji nevoie bg pap
vb 4 anixescu birui gr sin
vb 4 anixescu învinge, v gr pap
vb 4 anixescu îzbândi gr sin
vb 4 anixescu răzbi gr sin
vb 4 anixescu reputa victorie gr sin
vb 4 anixescu reuşi gr sin
sf anjilâ jale vsl pap
sf anjilâ milă vsl pap
sf anjirlâ mierlă lat pap
vb 1 anjiru - mi căsca gura, v lat pap
vb 1 anjiru - mi distra, v lat pap
vb 1 anjiru - mi întreba, a se lat sin
vb 1 anjiru - mi minuna, a se lat sin
vb 1 anjiru - mi mira, v lat pap
vb 1 anjiru - mi nedumeri lat sin
vb 1 anjiru - mi omorâ timpul, v lat pap
vb 1 anjiru - mi uimi, v lat pap
vb 4 anjiurdzescu adulmeca gr pap
vb 4 anjiurdzescu anticipa - fig gr sin
vb 4 anjiurdzescu bănui - fig gr sin
vb 4 anjiurdzescu dibui - fig gr sin
vb 4 anjiurdzescu duhni gr sin
vb 4 anjiurdzescu intui - fig gr sin
vb 4 anjiurdzescu mirosi, v gr pap
vb 4 anjiurdzescu presimţi - fig gr sin
vb 4 anjiurdzescu puţi gr sin
vb 4 anjiurdzescu simţi - fig gr pap
sf fpl anjiurizmâ mireasmă gr pap
sf fpl anjiurizmâ miros gr pap
vb 4 anjiurzescu - mi adulmeca gr pap
vb 4 anjiurzescu - mi anticipa - fig gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi bănui - fig gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi dibui - fig gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi duhni gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi intui - fig gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi mirosi, v gr pap
vb 4 anjiurzescu - mi presimţi - fig gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi puţi gr sin
vb 4 anjiurzescu - mi simţi - fig gr pap
vb 1 ankeadicu - mi împiedica, v gr pap
vb 1 ankeadicu - mi înfrâna gr sin
vb 1 ankeadicu - mi poticni gr sin
vb 1 ankeadicu - mi zădărnici gr sin
sn anodhin anodin gr pap
sn anodhin neimportant gr pap
sn anodhin nevaloros gr pap
vb 1 anodu înnoda, v lat pap
vb 1 anodu lega lat sin
sf anoisii prostie gr pap
adj anoitu prost gr pap
sm anomu vinovat gr pap
pron anostru al nostru lat pap
adj anotiru mai bun gr pap
adj anotiru superior gr pap
vb 1 anotu înota, v lat pap
vb 1 anotu pluti, v lat pap
sf anoyi mansardă gr pap
adv an-patrulea în galop lat pap
sf ansârari sărare lat pap
adj ansâratu sărat lat pap
sf ansârâturâ sărătură lat pap
sf ansâreari sărire lat pap
vb 1 ansâredzu săra lat pap
sf ansâriri sărire lat pap
sf ansâritoanji minge lat pap
adj ansâritu sărit lat pap
sf ansâriturâ săritură lat pap
vb 1 ansaru bate - fig lat pap
vb 4 ansaru escalada lat sin
vb 4 ansaru sălta lat sin
vb 1 ansaru săra, v lat pap
vb 4 ansaru sări, v lat pap
vb 4 ansaru ţopăi lat sin
adj antânjiu întâi lat pap
adj antânjiu prim lat pap
sm antartu andart - rebel grec gr pap
vb 4 antâvâlescu - mi rolui ? pap
vb 4 antâvâlescu - mi rostogoli, v ? pap
vb 4 antâvâlescu - mi tăvăli, v ? pap
sf anthi floare gr pap
sf anticâ antichitate - obiect fr pap
sm anticagi, anticagea anticar tc pap
sm+f antihristu anticrist gr pap
adj antihristu rău gr pap
adj antinsu întins lat pap
sf antirisi jenă gr pap
sf antirisi timiditate gr pap
sm antiriu, antireadz anteriu tc pap
vb 1 antrebu chestiona lat sin
vb 1 antrebu consulta lat sin
vb 1 antrebu descoase - fig lat sin
vb 1 antrebu examina lat sin
vb 1 antrebu interoga lat sin
vb 1 antrebu întreba, v lat pap
vb 3+2 antrecu depăşi, v lat pap
vb 3+2 antrecu devansa, v lat pap
vb 3+2 antrecu întrece, v lat pap
vb 3+2 antrecu învinge lat sin
vb 3+2 antrecu măsura, a se lat sin
num colectivantreili toate trei lat pap
num colectivantreilji toţi trei lat pap
vb 4+2 antrisaru escalada lat sin
vb 4+2 antrisaru sălta lat sin
vb 4+2 antrisaru sări, v lat pap
vb 4+2 antrisaru ţopăi lat sin
sf antrisâturâ săritură lat pap
vb 1 antsapu înţepa, v vsl pap
adv antsărtsu anţărţ - acum 2 ani lat pap
vb 4 anturtsescu - mi islamiza tc sin
adj anturtsescu - mi turcesc tc pap
vb 4 anturtsescu - mi turci tc pap
sm anu an lat pap
adv anu anul trecut lat pap
sm anumâ, anudadz ichiu - os la arşice ? pap
adv anumirea umăr, pe lat pap
sn anumiri umăr lat pap
vb 1 anumiru număra, v lat pap
sm anumiru umăr lat pap
sf anusteatsâ dezgust gr pap
vb 4 anustsăscu - mi anosti - deveni anost gr pap
vb 4 anustsăscu - mi fad a deveni gr pap
adj anustu anost - fără gust gr pap
adj anustu fad gr sin
adj anustu gust, fără gr pap
adj anustu monoton - fig gr sin
adj anustu plictisitor - fig gr sin
vb 4 anvâlescu - mi acoperi sl pap
vb 4 anvâlescu - mi ascunde - fig sl pap
vb 4 anvâlescu - mi îmbrăca sl sin
vb 4 anvâlescu - mi înfăşura sl sin
vb 4 anvâlescu - mi înveli sl pap
vb 4 anvâlescu - mi înveli, v sl pap
vb 4 anvâlescu - mi parcurge - fig sl pap
vb 4 anvâlescu - mi şterpeli - fig sl pap
sf anvâlitoari învelitoare lat pap
sf anvâliturâ învelire sl pap
vb 1 anvârigu împresura sl sin
vb 1 anvârigu încercui ? pap
vb 1 anvârigu încercui sl sin
vb 1 anvârigu înconjura, v sl pap
vb 1 anvârigu ocoli sl sin
adv anvârliga împrejur ? pap
adv anvârliga în jur ? pap
vb 1 anvârlighedzu împresura sl sin
vb 1 anvârlighedzu încercui sl sin
vb 1 anvârlighedzu înconjura, v sl pap
vb 1 anvârlighedzu ocoli sl sin
adj anvârligosu rotund ? pap
vb 1 anvârligu - mi încercui ? pap
vb 1 anvârligu - mi înconjura sl pap
vb 4 anvârtescu - mi da târcoale vsl pap
vb 4 anvârtescu - mi foi, a se vsl sin
vb 4 anvârtescu - mi învârti vsl pap
vb 4 anvârtescu - mi răsuci vsl sin
vb 4 anvârtescu - mi roti vsl sin
vb 4 anvârtescu - mi şterpeli - fig vsl pap
vb anvârtikedzu înconjura, v sl pap
adv anverliga împrejur ? pap
adv anverliga în jur ? pap
vb 3+2 anvescu acoperi lat pap
vb 3+2 anvescu investi lat pap
vb 3+2 anvescu îmbrăca lat pap
vb 3+2 anvescu împodobi, v lat pap
vb 3+2 anvescu înveşmânta lat sin
vb 3+2 anvescu procura marfă lat pap
vb 1 anvetsu aclimatiza lat sin
sn anvetsu învăţ lat pap
vb 1 anvetsu învăţa, v lat pap
vb 1 anvetsu obişnui lat sin
vb 1 anvetsu sfătui lat sin
vb 1 anvetsu studia lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi degrada, a se lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi desuet a deveni lat pap
vb 1 anvicljedzu - mi deteriora, a se lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi îmbătrâni lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi învechi, v lat pap
vb 1 anvicljedzu - mi perima, a se lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi trece vremea, a-i lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi uza, a se lat sin
vb 1 anvicljedzu - mi veşteji, a se lat sin
vb 4 anvilescu acoperi - fig sl pap
vb 4 anvilescu ascunde - fig sl pap
vb 4 anvilescu îmbrăca sl sin
vb 4 anvilescu înfăşura sl sin
vb 4 anvilescu înveli sl pap
vb 4 anvilescu parcurge - fig sl pap
vb 4 anvilescu şterpeli - fig sl pap
vb 1 anvirinedzu îndurera lat sin
vb 1 anvirinedzu întrista lat pap
vb 1 anvirinedzu mâhni lat pap
vb 1 anvirinedzu posomorâ lat sin
sf anvishteari înbrăcare lat pap
sf anvitsâturâ învăţătură lat pap
vb 1 anyedzu anima lat sin
vb 1 anyedzu însufleţi lat sin
vb 1 anyedzu învia lat pap
vb 1 anyedzu înviora lat sin
adv anyii repede gr pap
vb 4 anyilicescu - mi luci gr sin
vb 4 anyilicescu - mi lumina gr sin
vb 4 anyilicescu - mi oglindi, v gr pap
vb 4 anyilicescu - mi scânteia gr sin
vb 4 anyilicescu - mi sclipi gr sin
vb 4 anyilicescu - mi străluci, v gr pap
adj anyiliciosu strălucitor gr pap
sn anyiliciu strălucire gr pap
vb 1 anyisedzu aspira lat sin
vb 1 anyisedzu imagina - fig lat sin
vb 1 anyisedzu medita - fig lat sin
vb 1 anyisedzu râvni la ceva lat sin
vb 1 anyisedzu visa, v lat pap
adv aoa aici lat pap
adv aoaltari alaltăieri compus pap
adv aoaltaz alaltăieri compus pap
adj aoarfanu orfan lat pap
adv aoartara alaltăieri compus pap
adv aoartari alaltăieri compus pap
adv aoatsi aici lat pap
vb 1 aoru dori cuiva ceva bun lat sin
vb 1 aoru felicita lat sin
vb 1 aoru ura, v lat pap
sf apâ apă lat pap
sf apâ apucături - fig lat pap
sf apâ rîu lat pap
sf apâ urină lat pap
sf apadhikii inechitate gr pap
sf apadhikii nedreptate gr pap
sf apai miză tc pap
sf apalâ pală ? pap
sf apalâ sabie tc pap
vb 4 apândâxescu - mi aştepta, a se gr pap
vb 4 apândâxescu - mi conta pe ceva gr sin
vb 4 apândâxescu - mi crede gr sin
vb 4 apândâxescu - mi imagina gr sin
vb 4 apândâxescu - mi închipui, a-şi gr pap
vb 4 apândâxescu - mi prevedea gr sin
vb 4 apândâxescu - mi spera gr sin
adv apandiha pe neaşteptate gr pap
vb 4 apândisescu răspunde, v gr pap
sf apandisi răspuns gr pap
vb 4 apândixescu - mi aştepta, a se gr pap
vb 4 apândixescu - mi conta pe ceva gr sin
vb 4 apândixescu - mi crede gr sin
vb 4 apândixescu - mi imagina gr sin
vb 4 apândixescu - mi închipui, a-şi gr pap
vb 4 apândixescu - mi prevedea gr sin
vb 4 apândixescu - mi spera gr sin
sf apândoahâ ajutor gr pap
sf fpl apanghi salvare gr pap
sn apanghiu adăpost gr pap
adv apansâz inopinant gr pap
adv apansâz neaşteptat, pe neaşteptate
gr pap
adj aparalactu identic gr pap
vb 4 apârâsescu abandona, v gr pap
vb 4 apârâsescu părăsi, v gr pap
adj apârâtoru apărător lat pap
vb 4 apârâtsescu - mi abandona gr pap
vb 4 apârâtsescu - mi părăsi, v gr pap
sf apârâturâ adăpost lat pap
sf apârâturâ apărare lat pap
vb 4 apârnâsescu - mi abandona gr pap
vb 4 apârnâsescu - mi părăsi, v gr pap
vb 4 apârnjescu începe, v vsl pap
vb 4 apârnjisescu abandona gr pap
vb 4 apârnjisescu părăsi, v gr pap
sf fpl apârnjitâ început vsl pap
sf apârnjiturâ începătură vsl pap
vb 2 aparu arăta alb sin
vb 2 aparu imagina alb sin
vb 2 aparu închipui alb sin
vb 2 aparu năzări alb sin
vb 2 aparu părea lat pap
vb 2 aparu semăna alb sin
vb 1 apâru - mi apăra lat pap
vb 1 apâru - mi dezvinovăţi lat sin
vb 1 apâru - mi feri lat sin
vb 1 apâru - mi ocroti, v lat sin
vb 1 apâru - mi păzi lat sin
vb 1 apâru - mi pleda lat sin
vb 1 apâru - mi proteja lat pap
vb 1 apâru - mi salvgarda lat sin
vb 1 apâru - mi veghea lat pap
vb 4 apâryisescu - mi abandona gr pap
vb 4 apâryisescu - mi părăsi, v gr pap
sf apatii înşelăciune gr pap
adj apationu înşelător gr pap
adj apâtosu apos lat pap
vb 4 apâtusescu - mi apos a deveni, v lat pap
adj apcu inferior gr pap
adj apcu mai prost, slab gr pap
sf apeanâ aripă lat pap
sf apeanâ condei - fig lat pap
sf apeanâ geană lat pap
sf apeanâ pană lat pap
sf apelâ scândură subţire gr pap
adj apicâshonjiu năzdrăvan - cu puteri supranaturale
alb pap
sm+f apicundu tutore ? pap
adj apidhyiu ? gr pap
vb 4 apilpisescu demobiliza gr sin
vb 4 apilpisescu demoraliza gr sin
vb 4 apilpisescu deprima gr sin
vb 4 apilpisescu descumpăni gr sin
vb 4 apilpisescu descuraja - mi gr pap
vb 4 apilpisescu dispera, v gr pap
sf apilpisii descurajare gr pap
sf apilpisii disperare gr pap
vb impers apirâ crăpa de zi lat pap
sf apirâ flacără sl pap
vb impers apirâ zi a se face lat pap
sf apiriri răsărit lat pap
sf apiritâ zori de zi lat pap
adj apiritu trezit lat pap
vb 4 apiru crăpa de zi lat pap
vb 4 apiru răsări soarele lat pap
vb 4 apiru zi a se face lat pap
sf apistii necredinţă gr pap
vb 4 apistisescu crede, a nu gr pap
adj apistu infidel gr pap
adj apistu perfid gr pap
vb 4 apitrusescu - mi comprima gr sin
vb 4 apitrusescu - mi apăsa, v gr pap
vb 4 apitrusescu - mi copleşi - fig gr pap
vb 4 apitrusescu - mi năpădi - fig gr pap
vb 4 apitrusescu - mi presa gr pap
vb 4 apitrusescu - mi sufoca - fig gr pap
sf apladhâ farfurie de aramă gr pap
vb 4 aplânisescu amăgi lat sin
vb 4 aplânisescu excroca lat sin
vb 4 aplânisescu înşela, v lat pap
sn aplanu înşelăciune lat pap
sn aplanu şiretenie lat pap
vb 1 aplecu alăpta - fig lat pap
vb 1 aplecu - mi apleca, v lat pap
vb 1 aplecu - mi înclina, v lat pap
vb 1 aplecu - mi înconvoia lat sin
vb 1 aplecu - mi îndoi lat sin
vb 1 aplecu - mi pleca, a se lat sin
sf aplicâtoarâ oaie care dă lapte lat pap
sf aplicâtoari oaie care dă lapte lat pap
vb 1 aplicu alăpta - fig lat pap
invar aplo naiv gr pap
invar aplo simplu gr pap
invar aplo, aplodz naiv gr pap
invar aplo, aplodz simplu gr pap
vb 4 aplucusescu - mi comprima gr sin
vb 4 aplucusescu - mi copleşi - fig gr pap
vb 4 aplucusescu - mi năpădi - fig gr pap
vb 4 aplucusescu - mi presa gr pap
vb 4 aplucusescu - mi sufoca - fig gr pap
adv apoaia apoi lat pap
vb 4 apocrisescu răspunde, v gr pap
vb 4 apocrisescu replica gr sin
sf apocrisi răspuns gr pap
vb 4 apodhixescu accepta, v gr pap
vb 4 apodhixescu admite gr sin
vb 4 apodhixescu aproba gr sin
vb 4 apodhixescu consimţi gr sin
vb 4 apodhixescu conveni gr sin
vb 4 apodhixescu împărtăşi gr sin
vb 4 apodhixescu îngădui gr sin
vb 4 apodhixescu recunoaşte gr sin
sf apodhixi chitanţă gr pap
sf apodhixi dovadă gr pap
sf apodixiri accept gr pap
sf apofasi decizie gr pap
sf apofasi hotărâre gr pap
adv apoi apoi lat pap
adv apoia apoi lat pap
vb 1 aportu avea lat sin
vb 1 aportu căra lat sin
vb 1 aportu comporta lat sin
vb 1 aportu deţine lat sin
vb 1 aportu duce lat sin
vb 1 aportu întreţine lat sin
vb 1 aportu nutri lat sin
vb 1 aportu păstra lat sin
vb 1 aportu poseda lat sin
vb 1 aportu purta, v lat pap
vb 1 aportu reţine lat sin
vb 1 aportu ţine lat sin
sm apostalu apostol gr pap
sm fpl apostalu apostolat gr pap
sf apostimâ abces gr pap
sf apostimâ buboi gr pap
sm apostolu apostol gr pap
sm fpl apostolu apostolat gr pap
adj aposu apos lat pap
sm+f apractu pierde vară gr pap
sm+f aprahtu pierde vară gr pap
prefix apre(a)... prea- lat pap
prefix apre(a)... re- lat pap
vb 1 apreadunu - mi delimita lat sin
vb 1 apreadunu - mi ghemui - fig lat pap
vb 1 apreadunu - mi împăca, v lat pap
vb 1 apreadunu - mi împuţina lat sin
vb 1 apreadunu - mi îngrădi - fig lat sin
vb 1 apreadunu - mi limita lat pap
vb 1 apreadunu - mi mărgini lat sin
vb 1 apreadunu - mi ocroti, v lat pap
vb 1 apreadunu - mi primi, v lat pap
vb 1 apreadunu - mi reconcilia lat sin
vb 1 apreadunu - mi reduce lat sin
vb 1 apreadunu - mi restrânge, v lat pap
vb 1 apreadunu - mi scurta, v lat pap
sf fpl apreasâ răsărit lat pap
vb 1 apreaveglju - mi păzi prea, v lat pap
adj apresu aprins lat pap
adj apresu arzător lat pap
adj apresu focos lat pap
adj apresu infierbântat lat pap
adj apresu inflamat lat pap
adj apresu încins lat pap
adj apresu turburatu lat pap
mesu 04 Apriir Aprilie lat pap
mesu 04 Apriljiu Aprilie gr pap
mesu 04 Aprilu Aprilie lat pap
adj aprimsu aprins lat pap
adj aprimtu aprins lat pap
vb 3+2 aprindu altera lat sin
vb 3+2 aprindu apare, v lat pap
vb 3+2 aprindu aprinde, v lat pap
vb 3+2 aprindu aţâţa lat sin
vb 3+2 aprindu congestiona lat sin
vb 3+2 aprindu declanşa lat sin
vb 3+2 aprindu dezlănţui lat sin
vb 3+2 aprindu dospi, v lat pap
vb 3+2 aprindu entuziasma lat sin
vb 3+2 aprindu fermenta, v lat pap
vb 3+2 aprindu incendia, v lat pap
vb 3+2 aprindu intensifica lat sin
vb 3+2 aprindu isca lat sin
vb 3+2 aprindu izbucni lat sin
vb 3+2 aprindu îmbujora lat sin
adv aprindu în ajun lat pap
vb 3+2 aprindu încinge lat sin
vb 3+2 aprindu înflăcăra lat sin
vb 3+2 aprindu înfoca lat sin
vb 3+2 aprindu înfuria - fig lat pap
vb 3+2 aprindu înroşi lat sin
vb 3+2 aprindu însufleţi lat sin
vb 3+2 aprindu înteţi lat sin
vb 3+2 aprindu pasiona lat sin
vb 3+2 aprindu roşi lat sin
vb 3+2 aprindu rumeni lat sin
vb 3+2 aprindu stârni lat sin
adj aprinsu aprins lat pap
mesu 04 Apriru Aprilie lat pap
adv aproapea aproape lat pap
adv aproapea cam lat pap
adv aproapi aproape lat pap
adv aproapi cam lat pap
vb 1 aprokiu - mi accepta, v lat pap
vb 1 aprokiu - mi admite, v lat pap
vb 1 aprokiu - mi adopta lat sin
vb 1 aprokiu - mi ajunge, v lat pap
vb 1 aprokiu - mi angaja lat sin
vb 1 aprokiu - mi aproba lat sin
vb 1 aprokiu - mi apropia, (a se) lat pap
vb 1 aprokiu - mi căpăta gr sin
vb 1 aprokiu - mi consimţi lat sin
vb 1 aprokiu - mi coopta lat sin
vb 1 aprokiu - mi dobândi gr sin
vb 1 aprokiu - mi găzdui lat sin
vb 1 aprokiu - mi împărtăşi lat sin
vb 1 aprokiu - mi încasa gr sin
vb 1 aprokiu - mi întâmpina lat sin
vb 1 aprokiu - mi obţine gr sin
vb 1 aprokiu - mi primi, v lat pap
vb 1 aprokiu - mi recepţiona gr sin
vb 4 apruftusescu apuca în viaţă pe cinevagr pap
vb 4 apruftusescu apuca să gr pap
vb 4 apruftusescu apuca timpurile gr pap
vb 4 apruftusescu avea timp să gr pap
vb 4 apruftusescu sosi la timp gr pap
sf fpl apshoarâ apă puţină lat pap
sf fpl apsithi absint fr pap
sn apsun provizie gr pap
prefix apu - ... până la urmă... gr pap
prefix apu... aproape de tot gr pap
vb apu-aducu aduce aproape integral,grv pap
vb apu-aducu converti, v gr pap
vb apu-aducu convinge, v gr pap
vb apu-arucu - mi arunca aproape în totalitate,
gr v pap
vb apu-aspargu - mi strica aproape integral,gr
v pap
vb apu-beau bea aproape integral, vgr pap
vb 1 apucu - mi apuca, v lat pap
vb 1 apucu - mi fura - fig lat pap
vb 4 apucupescu asculta - fig gr sin
vb 4 apucupescu cădea de acord gr sin
vb 4 apucupescu concepe gr sin
vb 4 apucupescu conveni gr sin
vb 4 apucupescu dumeri gr sin
vb 4 apucupescu explica, a-şi gr sin
vb 4 apucupescu interpreta gr sin
vb 4 apucupescu împăca gr sin
vb 4 apucupescu înţelege, v gr pap
vb 4 apucupescu învoi, a se gr sin
vb 4 apucupescu pactiza gr sin
vb 4 apucupescu pătrunde sensul gr sin
vb 4 apucupescu percepe gr sin
vb 4 apucupescu pricepe gr sin
vb 4 apucupescu sesiza gr sin
vb 4 apucupescu simţi gr sin
vb 4 apucupsescu înţărca, v gr pap
vb apu-dau - mi da aproape integral, v gr pap
vb 4 apudhixescu - mi confirma gr sin
vb 4 apudhixescu - mi demonstra gr pap
vb 4 apudhixescu - mi demonstra gr sin
vb 4 apudhixescu - mi dovedi, v gr pap
vb 4 apudidescu împlini gr sin
vb 4 apudidescu îndestula, v gr pap
vb 4 apudidescu mulţumi pe cineva gr sin
vb 4 apudidescu satisface, v gr pap
vb apu-dormu adormi aproape de tot, gr
v pap
vb apu-facu face aproape integral, vgr pap
vb 4 apufâsescu - mi decide, v gr pap
vb 4 apufâsescu - mi determina gr sin
vb 4 apufâsescu - mi hotărâ , v gr pap
vb 4 apufâsescu - mi opta gr sin
vb 4 apufâsescu - mi pecetlui gr sin
vb 4 apufâsescu - mi stabili gr sin
vb 4 apufirsescu ispăşi gr sin
vb 4 apufirsescu îndura, v gr pap
vb 4 apufirsescu pătimi gr sin
vb 4 apufirsescu răbda gr
vb 4 apufirsescu suferi gr sin
vb 4 apufirsescu suporta gr sin
vb apu-fugu pleca până la urmă, v lat pap
vb apu-gârshescu adormi aproape de tot, gr
v pap
vb apu-gârshescu uita aproape integral gr pap
vb 4 apugudescu întâmpla - caz fericit gr pap
vb 4 apugudescu nimeri gr pap
vb 4 apu-gudescu întâmpla - caz fericit gr pap
vb 4 apu-gudescu nimeri gr pap
sf fpl apugudiri întâmplare fericită gr pap
sf fpl apugudiri nimereală gr pap
adj apugudit atins gr pap
sf fpl apuhii moment propice gr pap
sf fpl apuhii ocazie gr pap
sf fpl apuhii oportunitate gr pap
sf fpl apuhreusi angajament gr pap
sf fpl apuhreusi obligaţie gr pap
vb 4 apuhriusescu - mi angaja(se), v gr pap
vb 4 apuhriusescu - mi făgădui gr sin
vb 4 apuhriusescu - mi obliga(se), v gr pap
vb 4 apuhriusescu - mi promite gr sin
vb 4 apukirusescu adeveri gr sin
vb 4 apukirusescu certifica gr sin
vb 4 apukirusescu confirma gr pap
vb 4 apukirusescu consfinţi gr sin
vb 4 apukirusescu întări gr sin
vb 4 apukirusescu recunoaşte gr sin
vb 4 apukirusescu valida gr sin
sn apukiu semn ? pap
vb 4 apulimsescu - mi bate gr sin
vb 4 apulimsescu - mi combate gr sin
vb 4 apulimsescu - mi întrece, a se gr sin
vb 4 apulimsescu - mi lupta gr pap
vb 4 apulimsescu - mi măsura, a se gr sin
vb 4 apulimsescu - mi război gr pap
vb 4 apulimsescu - mi strădui gr sin
sf fpl apulitii mulţime de oameni gr pap
sf fpl apulitii oraş gr pap
vb 4 apulsescu elibera gr pap
vb 4 apulsescu slobozi gr sin
vb 4 apulsescu debloca gr sin
vb 4 apulsescu evacua gr sin
vb 4 apulsescu termina gr sin
vb 4 apulsescu isprăvi gr sin
vb 4 apulsescu sfârşi gr sin
vb 4 apulsescu încheia gr sin
vb 4 apulsescu finaliza gr sin
vb 4 apu-mblatescu împleti aproape integralcompus pap
sf fpl apumoarâ sminteală gr pap
vb 3+2 apunu apune, v lat pap
vb 3+2 apunu asfinţi lat sin
vb 3+2 apunu scăpăta lat sin
vb 3+2 apunu decădea lat sin
vb 3+2 apunu domoli lat sin
vb 3+2 apunu tempera lat sin
vb 3+2 apunu atenua lat sin
vb 3+2 apunu linişti lat sin
vb 3+2 apunu lat sin
vb 3+2 apunu micşora lat sin
vb 3+2 apunu calma, v lat pap
vb 3+2 apunu diminua lat pap
vb 3+2 apunu dispare, v lat pap
vb 3+2 apunu potoli, v lat pap
vb 3+2 apunu reduce lat pap
vb 3+2 apunu - mi aşeza lat pap
vb 3+2 apunu - mi culca lat pap
vb 3+2 apunu - mi pune, v lat pap
vb 3+2 apunu - mi depune lat sin
vb 3+2 apunu - mi plasa lat sin
vb 3+2 apunu - mi aşterne lat sin
vb 3+2 apunu - mi aplica sin
sf fpl apuplixii apoplexie gr pap
sf fpl apurii mirare gr pap
sf fpl apurii surpriză gr pap
vb 4 apurisescu - mi căsca gura, v gr pap
vb 4 apurisescu - mi întreba, a se gr sin
vb 4 apurisescu - mi minuna, a se gr sin
vb 4 apurisescu - mi mira, v gr pap
vb 4 apurisescu - mi nedumeri gr sin
vb 4 apurisescu - mi uimi, v gr pap
sm apustulă, apustuladz
apostol gr pap
vb 4 apustusescu obosi, v bg pap
vb 4 apustusescu osteni bg sin
adj apusu apus lat pap
adj apusu culcat lat pap
adj apusu jos, joasă lat pap
adj apusu scund lat pap
adj apusu smerit lat pap
vb 4 aputrusescu comprima gr sin
vb 4 aputrusescu apăsa, v gr pap
vb 4 aputrusescu copleşi, v gr pap
vb 4 aputrusescu năpădi, v gr pap
vb 4 aputrusescu presa, v gr pap
vb 4 aputrusescu sufoca, v gr pap
vb apu-urfânipsescu orfan a deveni aproape,latv pap
vb apu-vindu vinde aproape tot, v lat pap
sf fpl arâbâtii cocioabă tc pap
sm arâbă, arâbadz morcov mare tc pap
vb 4 arâbdâsescu boci, v ? pap
vb 4 arâbdâsescu jeli ? sin
sn arâboju răboj bg pap
sn arâboju socoteală bg pap
sn arâboju socotire bg pap
sn arâboju socotit bg pap
sf arâbudzinari erupţie la buze ? pap
vb 1 arâbudzinedzu - miavea erupţie pe faţă ? pap
sn arâbushu răboj bg pap
vb 4 arâcescu - mi atinge uşor, v ? pap
vb 4 arâcescu - mi pişca ? sin
sf arâcini răşină gr pap
sf arâciri atinger uşoară lat pap
sm araciu plugar ? bg pap
vb 4 arâciusescu - mi înfuria, v lat pap
vb 4 arâciusescu - mi zbârli, v lat pap
vb 4 arâciusescu - mi înfoia lat sin
sf arâcoari frig lat pap
sf arâcoatâ roată ? pap
sm aracu rac vsl pap
sf arâdâriki salbă gr pap
sf arâdâriki şir gr pap
vb 4 arâdâsescu boci, v ? pap
vb 4 arâdâsescu jeli ? sin
sf arâdâtsinâ rădăcină lat pap
sf arâdeari înşelătorie lat pap
sf arâdeari râdere lat pap
sf arâdeari râs lat pap
adv aradha în şir gr pap
adv aradha pe rând gr pap
sf fpl aradhâ menstruaţie gr pap
sf fpl aradhâ obicei gr pap
sf fpl aradhâ orânduială gr pap
sf fpl aradhâ rang gr pap
sf fpl aradhâ strat gr pap
vb 4 arâdhâpsescu - mi alinia gr pap
vb 4 arâdhâpsescu - mi înşira gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi înşirui gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi rândui gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi aranja, v gr pap
vb 4 arâdhâpsescu - mi clasa gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi clasifica gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi grupa gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi potrivi gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi brodi gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi reglementa gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi găti, a se gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi boci - fig gr pap
vb 4 arâdhâpsescu - mi jeli - fig gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi îndruga - fig gr pap
vb 4 arâdhâpsescu - mi ordona gr pap
vb 4 arâdhâpsescu - mi stabili gr sin
vb 4 arâdhâpsescu - mi organiza gr sin
sf arâdhâriki salbă gr pap
sf arâdhâriki şir gr pap
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
înşira gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
înşirui gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
rândui gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
clasa gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
clasifica gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
grupa gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
potrivi gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
brodi gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
reglementa gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
găti, a se gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
jeli - fig gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
stabili gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
organiza gr sin
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
alinia gr pap
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
aranja gr pap
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
boci - fig gr pap
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
îndruga - fig gr pap
vb 4 arâdhyi(p)sescu - mi
ordona gr pap
sf fpl aradiri bărbierire lat pap
adj arâditoru înşelător lat pap
vb 3+2 aradu - mi rade, v lat pap
vb 3+2 aradu - mi bărbieri - fig lat sin
vb 3+2 aradu - mi răzui lat sin
vb 3+2 arâdu - mi batjocori lat pap
vb 3+2 arâdu - mi înşela, v lat pap
vb 3+2 arâdu - mi minţi, v lat pap
vb 3+2 arâdu - mi tromboni lat sin
vb 3+2 arâdu - mi păcăli, v lat pap
vb 3+2 arâdu - mi râde, v lat pap
sf fpl aradzâ rază lat pap
sm+f arâdzâmishu plăieş - locuitor la poalele
? muntelui pap
sn arâdzâmu reazem ? pap
sn aradzimu reazem ? pap
vb 1 aradzimu - mi rezema, v a se ? pap
vb 1 aradzimu - mi propti ? sin
vb 1 aradzimu - mi sprijini ? sin
vb 1 aradzimu - mi susţine ? sin
vb 4 arâescu rări, v gr pap
vb 4 arâescu împrăştia, a se gr sin
vb 4 arâescu răzleţi gr sin
vb 4 arâescu răsfira gr sin
vb 4 arâescu propaga - fig gr sin
vb 4 arâescu extinde - fig gr sin
vb 4 arâescu dispersa gr sin
vb 4 arâescu rarefia gr sin
vb 4 arâescu răspândi, v gr pap
sf fpl arafâ raft tc pap
sf fpl arafi raft tc pap
sf arâfteasâ croitoreasă gr pap
sf arâftoanj croitoreasă gr pap
sm araftu croitor gr pap
sn araftu raft tc pap
vb 4 arâgâescu râgâi, v vsl pap
vb 4 arâgociu abate, a se - fig ? sin
vb 4 arâgociu glisa, v ? pap
vb 4 arâgociu aluneca, v ? pap
vb 4 arâgociu greşi - fig ? sin
vb 4 arâgociu luneca ? sin
sn arâgozu rogoz vsl pap
vb 4 arâguescu râgâi, v vsl pap
vb 1 arâguredzu râgâi, v vsl pap
sf arâhati linişte tc pap
vb 4 arâhătipsescu recrea tc sin
vb 4 arâhătipsescu repauza tc sin
vb 4 arâhătipsescu odihni tc pap
vb 4 arâhătipsescu linişti, v tc pap
vb 4 arâhătipsescu înceta - fig tc sin
vb 4 arâhătipsescu calma, a se tc sin
vb 4 arâhătipsescu potoli tc sin
vb 4 arâhătipsescu alina tc sin
vb 4 arâhătipsescu domoli tc sin
sf fpl arahi colină gr pap
sf fpl arahi creastă de munte gr pap
vb 4 arâhnjisescu - mi ofili, v gr pap
vb 4 arâhnjisescu - mi veşteji gr sin
sf arâiatâ dezordine ? pap
sm arâiati berbec lat pap
sf arâiatsâ nenorocire lat pap
sf arâiatsâ răutate lat pap
sm arâie, arâiadz raia tc pap
vb 4 arâiescu răspândi, v gr pap
vb 4 arâiescu rări, v gr pap
vb 4 arâiescu împrăştia, a se gr sin
vb 4 arâiescu răzleţi gr sin
vb 4 arâiescu răsfira gr sin
vb 4 arâiescu propaga - fig gr sin
vb 4 arâiescu extinde - fig gr sin
vb 4 arâiescu dispersa gr sin
vb 4 arâiescu rarefia gr sin
sn araiu paradis bg pap
sn araiu rai bg pap
sf arâjei rugăminte tc pap
vb 4 arâkescu - mi înfuria - fig lat pap
vb 4 arâkescu - mi răpi lat pap
vb 4 arâkescu - mi repezi, a se lat pap
vb 4 arâkescu - mi smulge lat sin
sf arâkii rachiu tc pap
sf arâkii ţuică tc pap
vb 1 arâkishu abate, se - fig ? sin
vb 1 arâkishu aluneca, v ? pap
vb 1 arâkishu glisa ? pap
vb 1 arâkishu greşi - fig ? sin
sn arâkishu alunecuş ? pap
sf arâkitâ grabă, în lat pap
adj arâkitoru răpitor lat pap
adj arâkitu irascibil lat pap
adj arâkitu iute lat pap
adj arâkitu pripit lat pap
adj arâkitu repezit lat pap
sf arâkiturâ răpitură lat pap
vb 4+3+2 arakiu înfuria - fig lat pap
vb 4+3+2 arakiu răpi lat pap
vb 4+3+2 arakiu repezi lat pap
vb 4+3+2 arakiu smulge lat sin
vb 1 arâkiushuredzu abate, se - fig ? sin
vb 1 arâkiushuredzu aluneca, v ? pap
vb 1 arâkiushuredzu greşi - fig ? sin
vb 1 arâkiushuredzu luneca ? pap
vb 1 arâkiushuru abate, se - fig ? sin
vb 1 arâkiushuru aluneca, v ? pap
sn arâkiushuru alunecare ? pap
vb 1 arâkiushuru greşi - fig ? sin
vb 1 arâkiushuru luneca ? pap
sf arâlâki rărire gr pap
sf arâlâki spaţiu larg gr pap
sf fpl arali zulufi ? pap
sf arâliki rărire gr pap
sf arâliki spaţiu larg gr pap
sf pl? aramâ aramă lat pap
omu Arâmânu Aromân lat pap
vb 1 arâmânu rămâne, v lat pap
vb 1 arâmânu rămânea, v lat pap
vb 1 arâmânu zăbovi lat sin
vb 1 arâmânu dăinui lat sin
vb 1 arâmânu prisosi lat sin
sf arâmâsâturâ rămăsătură lat pap
sf arâmâsâturâ rest lat pap
sf arâmâtheauâ legătură, de ceapă gr pap
adj arâmâtoru râmător lat pap
sf arâmâturâ râmătură lat pap
sf arâmâzani ramazan tc pap
vb 1 arâmu râma, v lat pap
vb 1 arâmu scobi, v lat pap
vb 1 arâmu zgâria, v lat pap
vb 1 arâmu râcâi lat sin
vb 1 arâmu scrijeli lat sin
sf aranâ rană vsl pap
vb 4 arândisescu rindelui - da la rindea tc pap
sf arândurâ rândunea lat pap
sf arânduricâ rândunică lat pap
sf arândzâ grăsime ? pap
sf arândzâ osânză ? pap
vb 4 arânescu - mi răni, v vsl pap
vb 4 arânescu - mi vătăma vsl sin
vb 4 arânjescu râios a deveni, v lat pap
sf fpl arânji râie lat pap
adj arânjiosu încrezut - fig lat pap
adj arânjiosu orgolios - fig lat pap
adj arânjiosu râios lat pap
adj aranu drag alb pap
sm+f aranu drag alb pap
adj aranu iubit alb pap
sm+f aranu iubit alb pap
sf arao rău lat pap
sf arâpâ râpă lat pap
sf arâpâdinâ povârniş ? pap
sf arâpâdzinâ povârniş ? pap
vb 1 arâpâsedzu - mi odihni, v lat pap
vb 1 arâpâsedzu - mi repauza, v lat pap
vb 4 arâpâsescu- mi odihni, v lat pap
vb 4 arâpâsescu- mi repauza, v lat pap
sn arâpasu încetare lat pap
sn arâpasu odihnă lat pap
sn arâpasu repaos lat pap
vb 1 arâpasu - mi odihni lat pap
vb 1 arâpasu - mi repauza, v lat pap
adj arâpescu arăbesc tc pap
adj arâpescu arăpesc tc pap
sf arâpidinâ povârniş ? pap
sf arapitâ aripă lat pap
sn arapositu porumb gr pap
adj arâposu râpos lat pap
adj araptu smuls lat pap
omu Arapu Arab tc pap
omu Arapu Arap - nume dat cailor tc
sau câinilor negri
pap
adj arapu negru tc pap
sn arapu urcuş ? pap
vb 3+4 arapu - mi înfuria lat pap
vb 3+4 arapu - mi răpi, v lat pap
vb 3+4 arapu - mi repezi lat pap
vb 3+4 arapu - mi smulge, v lat sin
sm+f arapu, arapsâ arab, arăboaică tc pap
sm+f arapu, arapsâ negru, negresă tc pap
vb 1 arâpunedzu - mi erupţie pe obraz, a avea,
? v pap
sm+f arapuni ciorchine ? pap
sm+f arapunu ciorchine ? pap
sm+f arâpushu harap mic tc pap
sn arâpusitu porumb gr pap
sf arari arare lat pap
adj araru rar lat pap
adv araru rar lat pap
sf arasâ rasă călugărească gr pap
sf arâsâ ciucur sl pap
sf arâsâ franjuri sl pap
vb 4 arâsaru apare, v lat pap
vb 4 arâsaru dansa lat sin
vb 4 arâsaru escalada lat sin
vb 4 arâsaru omite lat sin
vb 4 arâsaru răsări, v lat pap
vb 4 arâsaru sălta lat sin
vb 4 arâsaru sări, v lat pap
vb 4 arâsaru sări, v lat pap
vb 4 arâsaru ţâşni lat sin
vb 4 arâsaru ţopăi lat sin
vb 4 arâsaru zburda lat sin
sf arâsâturâ rosătură lat pap
vb 1 arâsboru zbura, v lat pap
vb 1 arâsbunedzu consola, v lat pap
vb 1 arâsbunedzu împăca, v lat pap
vb 1 arâsbunedzu concilia lat sin
vb 1 arâsbunedzu reconcilia lat sin
vb 1 arâsbunedzu împăciui lat sin
vb 1 arâsbunedzu bucura, v lat pap
vb 1 arâsbunedzu înveseli, v lat pap
vb 1 arâsbunu consola, v lat pap
vb 1 arâsbunu împăca, v lat pap
vb 1 arâsbunu concilia lat sin
vb 1 arâsbunu reconcilia lat sin
vb 1 arâsbunu împăciui lat sin
vb 1 arâsbunu bucura, v lat pap
vb 1 arâsbunu înveseli, v lat pap
vb 1 arâsbunu mângâia lat pap
vb 4 arâsescu - mi agreabil a fi gr pap
vb 4 arâsescu - mi iubi gr pap
vb 4 arâsescu - mi plăcea, v gr pap
vb 4 arâsescu - mi simpatiza gr pap
vb 4 arâsescu - mi admira gr sin
vb 4 arâsescu - mi îndrăgi gr sin
vb 4 arâsescu - mi drag a fi gr sin
vb 4 arâsescu - mi conveni ceva gr sin
sm arâsgânâ rădăcină lat pap
sm arâsgână, arâsgânaurmă ? pap
sn arâshcljitoru răşchitor ? pap
sn arâshkitoru răşchitor ? pap
vb 1 arâskiredzu răsfira, v ? pap
vb 1 arâskiredzu flutura ? sin
vb 1 arâskiredzu împrăştia, a se ? sin
vb 1 arâskiredzu răzleţi ? sin
vb 1 arâskiredzu presăra ? sin
vb 1 arâskiredzu înfoia ? sin
vb 1 arâskiredzu răspândi ? sin
vb 4 arâspândescu - mi disipa, v vsl pap
vb 4 arâspândescu - mi răspândi, v vsl pap
vb 4 arâspândescu - mi împrăştia vsl sin
vb 4 arâspândescu - mi difuza vsl sin
vb 4 arâspândescu - mi propaga - fig vsl sin
vb 4 arâspândescu - mi răzleţi vsl sin
vb 4 arâspândescu - mi risipi vsl sin
vb 4 arâspândescu - mi emana vsl sin
vb 4 arâspândescu - mi extinde vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - midisipa, v vsl pap
vb 4 arâspândzăscu - mirăspândi, v vsl pap
vb 4 arâspândzăscu - miîmprăştia vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - midifuza vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - mipropaga - fig vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - mirăzleţi vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - mirisipi vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - miemana vsl sin
vb 4 arâspândzăscu - miextinde vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi disipa, v vsl pap
vb 4 arâspândzu - mi răspândi, v vsl pap
vb 4 arâspândzu - mi împrăştia vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi difuza vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi propaga - fig vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi răzleţi vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi risipi vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi emana vsl sin
vb 4 arâspândzu - mi extinde vsl sin
sf pl arâspeasi intermitente lat pap
sf pl arâspeasi periodice lat pap
sf arasti moment propice gr pap
sf arasti ocazie gr pap
sf arâstoacâ strâmtoare -fig ? pap
sf arâstoacâ strungă ? pap
vb 1 arâstornu - mi răsturna, v lat pap
vb 1 arâstornu - mi inversa lat sin
vb 1 arâstornu - mi cădea lat sin
vb 1 arâstornu - mi doborâ lat sin
vb 1 arâstornu - mi întoarce lat sin
vb 1 arâstornu - mi vărsa lat sin
adj arasu ras lat pap
adj arâsu înşelat lat pap
adj arâsu minţit lat pap
adj arâsu păcălit lat pap
sn arâsu râs lat pap
sm arâsu râs - animal sl pap
vb 1 arâsunu răsuna, v lat pap
vb 1 arâsunu vui lat sin
vb 1 arâsunu hăui lat sin
sn arâsutu râset lat pap
vb 1 arâsvuescu - mi surpa, v vsl pap
vb 1 arâsvuescu - mi prăvăli vsl sin
vb 1 arâsvuescu - mi dărâma vsl sin
vb 1 arâsvuescu - mi nărui vsl sin
vb 1 arâsvuescu - mi prăbuşi vsl sin
vb 1 arâsvuescu - mi abroga - fig vsl sin
vb 1 arâsvuescu - mi anula - fig vsl sin
vb 1 arâsvuescu - mi scufunda, v vsl pap
sm arâtoru plugar lat pap
sn aratru plug lat pap
vb 4 arâtsescu răci, v lat pap
vb 4 arâtsescu răcori lat sin
adj aratsi rece lat pap
adv aratsi rece lat pap
numâ Aratsili Crivăţul lat pap
punct cardinal
Aratsili Nord lat pap
sf arâtsimi frig lat pap
sf arâtsimi puşcărie - fig lat pap
sf arâtsimi răcoare lat pap
sf arâtsimi temniţă - fig lat pap
sf arâtsini răşină gr pap
sm pl? aratu plug lat pap
sf arâturâ arătură lat pap
sn arâu mult, mulţi lat pap
sn arâu râu lat pap
sf art araua soarta rea lat pap
sf arauâ favoriţi ? pap
sf arauâ perciune ? pap
adj arauâ rea lat pap
adj arauâ rea lat pap
sf arauâ rea lat pap
sf arauâ rouă lat pap
sf arauâ zuluf ? pap
adv araulea cu răutate lat pap
vb 1 arâuredzu râura - curge ca un râulat pap
vb 1 arâuredzu şiroi lat pap
vb 1 arâuredzu curge lat sin
vb 4 arâvâescu năvăli, v vsl pap
vb 4 arâvâescu repezi, a se vsl sin
vb 4 arâvâescu năpusti vsl sin
sf arâvani buestru, în tc pap
sf arâvdâciuni răbdare ? pap
sf arâvdari răbdare ? pap
vb 4 arâvdâsescu boci, v ? pap
vb 4 arâvdâsescu jeli ? sin
adj arâvdâtoru răbdător ? pap
adj arâvdos durabil ? pap
adj arâvdos solid ? pap
vb 1 aravdu - mi abţine ? pap
vb 1 aravdu - mi răbda, v ? pap
vb 1 aravdu - mi suferi, v ? pap
vb 1 aravdu - mi suporta, v ? pap
vb 1 aravdu - mi îndura ? sin
vb 1 aravdu - mi îngădui ? sin
vb 1 aravdu - mi permite ? sin
vb 1 aravdu - mi tolera ? sin
vb 1 aravdu - mi răbdare a avea ? sin
vb 1 arâvinedzu - mi stropi, v ? pap
vb 1 arâvinedzu - mi uda, v ? pap
vb 1 arâvinedzu - mi înroura ? sin
sf arâvoanâ arvună gr pap
sf arâvoanâ logodnă, semn de gr pap
sf arâvoli revolver fr pap
vb 4 arâvuescu năvăli, v vsl pap
vb 4 arâvuescu repezi, a se vsl sin
vb 4 arâvuescu năpusti vsl sin
adj arâvuitu aplecat gr pap
adj arâvuitu înclinat gr pap
vb 4 arâvulsescu - mi nărui, v gr pap
vb 4 arâvulsescu - mi scufunda, v gr pap
vb 4 arâvulsescu - mi surpa, v gr pap
vb 4 arâvulsescu - mi prăvăli gr sin
vb 4 arâvulsescu - mi dărâma gr sin
vb 4 arâvulsescu - mi prăbuşi gr sin
vb 4 arâvulsescu - mi abroga - fig gr sin
vb 4 arâvulsescu - mi anula - fig gr sin
vb 4 arâvunjisescu - mi arvuni, v gr pap
vb 4 arâvunjisescu - mi aconta gr sin
vb 4 arâvunjisescu - mi logodi - fig gr pap
vb 1 arâzbânu bucura, v lat pap
vb 1 arâzbânu înveseli, v lat pap
vb 1 arâzbânu consola, v lat pap
vb 1 arâzbânu împăca, v lat pap
vb 1 arâzbânu concilia lat sin
vb 1 arâzbânu reconcilia lat sin
vb 1 arâzbânu împăciui lat sin
vb 1 arâzbânu mângâia lat pap
sn arâzboiu război de ţesut bg pap
vb 1 arâzbunedzu consola, v lat pap
vb 1 arâzbunedzu bucura, v lat pap
vb 1 arâzbunedzu înveseli, v lat pap
vb 1 arâzbunedzu consola, v lat pap
vb 1 arâzbunedzu împăca, v lat pap
vb 1 arâzbunedzu concilia lat sin
vb 1 arâzbunedzu reconcilia lat sin
vb 1 arâzbunedzu împăciui lat sin
vb 1 arâzbunedzu mângâia lat pap
vb 1 arâzbunu - mi bucura, v lat pap
vb 1 arâzbunu - mi consola, v lat pap
vb 1 arâzbunu - mi înveseli, v lat pap
vb 1 arâzbunu - mi împăca, v lat pap
vb 1 arâzbunu - mi concilia lat sin
vb 1 arâzbunu - mi reconcilia lat sin
vb 1 arâzbunu - mi împăciui lat sin
vb 1 arâzbunedzu mângâia lat pap
sf pl? arâzgâ origine ? pap
sm arâzgână, arâzgânaurmă ? pap
sn arâzganu răzbunare ? pap
vb 1 arâzganu - mi răzbuna, v ? pap
sm arâzmârinu rozmarin it pap
sm arăbagi, arăbăgeadzcăruţaş tc pap
sf pl arădz ciclu menstrual sl pap
sf pl arădz menstruaţie sl pap
sn arădzâmu plai însorit ? pap
sm+f arădzimishu locuitor la poalele muntelui
? pap
adj arău mult lat pap
sn arău nenorocire lat pap
adj arău rău lat pap
sn arău rău lat pap
adj arău straşnic lat pap
sf arbii vargă de aramă tc pap
sf arbinâ masat - unealtă de ascuţit
? cuţite pap
omu Arbinesu Albanez gr pap
adj arbinesu rău foarte gr pap
sf fpl arbinshami albanezime gr pap
adv arbinsheashti albanezeşte gr pap
adj arbinshescu albanezesc gr pap
sn arburetu arboret lat pap
sm arburi arbore lat pap
sm arburic arborel lat pap
sm arburu arbore lat pap
sm arburu arbore lat pap
sf arcâturâ aruncătură lat pap
adj arceatcu irascibil ? pap
adj arceatcu iute la mânie ? pap
vb 1 arcedzu - mi înfuria, v ? pap
vb 1 arcedzu - mi mânia ? sin
vb 1 arcedzu - mi enerva ? sin
vb 1 arcedzu - mi irita ? sin
sn arcicioru ulcior lat pap
sn arcioru ulcior lat pap
adj arciuitu furios lat pap
adv arco acolo lat f pap
sf arcoari frig lat pap
sf arcoatâ roată ? pap
sn arcu arc lat pap
sn arcucotiru păhărel de rachiu - ţoi gr pap
sf fpl arcurami frig lat pap
vb 1 arcuredzu răci, v lat pap
vb 1 arcuredzu răcori lat sin
adj arcurosu friguros lat pap
adj arcurosu glacial lat pap
vb 4 arcutescu - mi bea - fig ? pap
vb 4 arcutescu - mi rostogoli, v ? pap
vb 4 arcutescu - mi prăvăli ? sin
vb 4 arcutescu - mi răsturna ? sin
vb 4 arcutescu - mi îndopa - fig ? pap
sf ardeari ardere lat pap
sf ardilji boală de gât - ? medicalpap
sf ardiri ardere lat pap
vb 3+2 ardu - mi arde, v lat pap
vb 3+2 ardu - mi pălmui - fig lat pap
vb 3+2 ardu - mi înşela - fig lat pap
vb 3+2 ardu - mi dogori lat sin
vb 3+2 ardu - mi pârli prea tare lat sin
vb 3+2 ardu - mi frige lat sin
vb 3+2 ardu - mi pârjoli lat sin
vb 3+2 ardu - mi incinera lat sin
vb 3+2 ardu - mi cauteriza lat sin
vb 3+2 ardu - mi bronza lat sin
sf ardurii usturime ? pap
adv area rar gr pap
sm+f areadzimishu plăieş - locuitor la poalele
lat muntelui pap
sf areahâ creastă gr pap
sn areapidu povârniş ? pap
sm areapini ciorchine ? pap
sf areapitâ aripă lat pap
sn areapitu râpă lat pap
sm areapuni ciorchine ? pap
sm areati, areats berbec lat pap
sm areati, areats etalon lat pap
adj arebilu rebel it pap
adj arehav rar - în spaţiu bg pap
sf fpl aremâ guturai gr pap
sf fpl aremi guturai gr pap
sf arendâ răzuitoare tc pap
sf arendzâ răzuitoare tc pap
sf arendzâ rindea tc pap
sn arepit aripă lat pap
sn arestu rest fr pap
adv aretcu rar - în timp bg pap
adv aretcu rareori bg f pap
sf aretii virtute gr pap
sn areu alior - plantă ? pap
sn areu apucături tc pap
sn areu maniere tc pap
sn areu obicei tc pap
adj argâvanliu stacojiu tc culoarepap
sm argavanu liliac - plantă tc pap
sm argâvanu liliac - plantă tc pap
adj argeandu argint, de alb pap
adj argeandu argintiu alb pap
adj argeandu nerod alb pap
sf argheandâ iele alb pap
sf argheandâ zână alb pap
sf arghii arie lat pap
sf argiuhali petiţie tc pap
invar argo(s) disponibil gr pap
sm arhanghilu arhanghel gr pap
sm arhiereu arhiereu gr pap
sm arhiereu prelat gr pap
sf arhii debut gr pap
sf arhii început gr pap
sm arhilistin hoţ şef gr pap
vb 4 arhinsescu debuta gr sin
vb 4 arhinsescu demara gr sin
vb 4 arhinsescu începe gr f pap
vb 4 arhinsescu porni gr sin
vb 4 arhinsescu purcede gr sin
sm arhiolog arheolog gr pap
sm arhistratiyo generalisim gr pap
sm arhitectu arhitect gr pap
vb 4 arhiusescu debuta gr sin
vb 4 arhiusescu demara gr sin
vb 4 arhiusescu începe gr f pap
vb 4 arhiusescu porni gr sin
vb 4 arhiusescu purcede gr sin
sf fpl arhiusitâ început gr pap
sf fpl arhizmâ început gr pap
sf arhondisâ bogătaşă gr pap
adj arhondu bogat gr pap
sm arhondu boier gr pap
sm arhundă, arhundadzbogătan gr pap
adj arhundescu aristrocratic gr pap
adj arhundescu boieresc gr pap
adj arhundikescu aristrocratic gr pap
adj arhundikescu boieresc gr pap
sf arhundiliki boierie gr pap
sf arhundilji boierie gr pap
vb 4 arhundipsescu boieri, v gr pap
sf arhundoanji bogătaşă gr pap
adj arhundu bogat gr pap
sm arhundu boier gr pap
vb impers ari exista, v lat pap
vb impers ari fi, v lat pap
vb 4 aricescu atinge uşor, v ? pap
vb 4 aricescu pişca ? sin
sm+f aricionju arici mare lat pap
sm ariciu arici lat pap
sn ariciu arici lat pap
sm ariciu neg lat pap
sn ariciu neg lat pap
vb 4 ariciuescu - mi înfuria, v lat pap
vb 4 ariciuescu - mi zbârli, v lat pap
vb 4 ariciuescu - mi înfoia lat sin
vb 4 ariciusescu - mi înfuria, v lat pap
vb 4 ariciusescu - mi zbârli, v lat pap
vb 4 ariciusescu - mi înfoia lat sin
sn aricljiu rinichi lat pap
vb 1 aricu avorta, v lat pap
vb 1 aricu impune, v lat pap
vb 1 aricu insista, v lat pap
vb 1 aricu trage, v lat pap
vb 1 aricu arunca lat pap
vb 1 aricu azvârli lat sin
vb 1 aricu repezi, a se lat sin
vb 1 aricu năpusti lat sin
vb 1 aricu avânta lat sin
vb 1 aricu lepăda lat sin
vb 1 aricu asemăna, a se lat sin
vb 1 aricu zvârli lat sin
vb 1 aricu proiecta lat sin
vb 1 aricu lansa lat sin
sf aridhâ burghiu gr pap
sf aridhâ fluierul piciorului gr pap
sf aridhâ sfredel gr pap
sf aridhâ tibie gr pap
sf ariditsinâ rădăcină lat pap
vb 3+2 aridu batjocori lat pap
vb 3+2 aridu înşela, v lat pap
vb 3+2 aridu minţi, v lat pap
vb 3+2 aridu tromboni lat sin
vb 3+2 aridu păcăli, v lat pap
vb 3+2 aridu râde, v lat pap
sm arie, ariadz raia tc pap
sm arifine, arifinedz cotă parte tc pap
sm arifine, arifinedz cotizaţie tc pap
sm arige, arigeadz rugăminte tc pap
sf arihati linişte tc pap
sf arihati repaos tc pap
vb 4 arihâtipsescu - mi linişti tc pap
vb 4 arihâtipsescu - mi odihni tc pap
vb 4 arihâtipsescu - mi înceta - fig tc sin
vb 4 arihâtipsescu - mi calma, a se tc sin
vb 4 arihâtipsescu - mi potoli tc sin
vb 4 arihâtipsescu - mi alina tc sin
vb 4 arihâtipsescu - mi domoli tc sin
vb 4 arihâtipsescu - mi recrea tc sin
vb 4 arihâtipsescu - mi repauza tc sin
sf arihâtlâki linişte tc pap
adj arihâtosu liniştit tc pap
invar arihina adevărat gr pap
invar arihina întradevăr gr pap
sf fpl arii iernat lat pap
vb 4 arikescu înfuria lat pap
vb 4 arikescu răpi, v lat pap
vb 4 arikescu repezi lat pap
vb 4 arikescu smulge, v lat sin
sf arinâ nisip lat pap
sm arinde, arindeadz rindea tc pap
vb 4 arindisescu rindelui, v tc pap
sf arinii pilă gr pap
sf arinji pace gr pap
vb 4 arinjisescu calma, v gr pap
vb 4 arinjisescu pacifica, v gr pap
vb 4 arinjisescu linişti gr sin
vb 4 arinjisescu potoli gr sin
vb 4 arinjisescu domoli gr sin
vb 4 arinjisescu tempera gr sin
vb 4 arinjisescu pondera gr sin
vb 4 arinjisescu aplana gr sin
adj arinosu nisipos lat pap
vb 4 arinsescu pili gr pap
vb 4 arinsescu ajusta gr sin
vb 4 arinsescu fasona gr sin
sm arinu arin - copac lat pap
sf aripâ,ariki, ăriki aripă lat pap
sf aripâ,ariki, ăriki flanc lat pap
sf aripani ridichie bg pap
vb 1 aripâsedzu odihni, v lat pap
vb 1 aripâsedzu repauza, v lat pap
vb 1 aripasu odihni, v lat pap
vb 1 aripasu repauza, v lat pap
sf aripidinâ pantă ? pap
sf aripidinâ povârniş ? pap
vb 1 aripidinedzu coborî în pantă ? pap
adj aripidinosu pantă, în ? pap
vb 1 aripidinu - mi coborî în pantă ? pap
vb 1 aripidinu - mi repezi, v ? pap
sf aripidzinâ scoboriş ? pap
sn aripinushu ciorchinel ? pap
sf aripitâ aripă lat pap
sf arisati sămânţă de tutun ? pap
vb 4 arisescu - mi agrea, v gr pap
vb 4 arisescu - mi iubi gr pap
vb 4 arisescu - mi plăcea, v gr pap
vb 4 arisescu - mi simpatiza gr pap
vb 4 arisescu - mi admira gr sin
vb 4 arisescu - mi îndrăgi gr sin
vb 4 arisescu - mi drag a fi gr sin
vb 4 arisescu - mi conveni ceva gr sin
sf arishvirishi trazacţie tc pap
invar arisiti anulare tc pap
adv aritcu arareori bg pap
adj aritcu rar - în timp bg pap
sn ariteu rar - spaţiu bg pap
sf aritsinâ dril - ţesătură it pap
sn ariu iernatec lat pap
sf arivani buestru tc pap
sm arivani, arivanadz prăjitură, fel de tc pap
adj arivanlâ(tcu) buestraş (cal) tc pap
sm ariyan măghiran gr pap
sf arizaki provizie tc pap
sf arizari roibă tc pap
sm arize, arizadz balama tc pap
invar arizili batjocură, de tc pap
invar arizili derizoriu tc pap
invar arizili râs, de tc pap
invar arizilji batjocură, de tc pap
invar arizilji derizoriu tc pap
invar arizilji râs, de tc pap
sn arizu orez gr pap
vb 4 arizuescu înrădăcina, v gr pap
vb 4 arkescu înfuria lat pap
vb 4 arkescu răpi, v lat pap
vb 4 arkescu repezi lat pap
vb 4 arkescu smulge, v lat sin
vb 1 arkishuru aluneca, v ? pap
sf pl? armâ lapte acru gr pap
sf armâ, armi, armati armă lat pap
sf armâ, armi, armati podoabă lat pap
sf fpl armânami armânime lat pap
sf armâneari rămânere lat pap
adj armânescu armânesc lat pap
locu Armânilji Armânia - patria armânilor
lat pap
sf armânilji aromânime lat pap
sm fpl armâniu aromânime lat pap
omu Armânu Armân lat pap
vb 2 armânu rămâne, v lat pap
vb 2 armânu rămânea, v lat pap
vb 2 armânu zăbovi lat sin
vb 2 armânu dăinui lat sin
vb 2 armânu prisosi lat sin
sf armâsâturâ rămăsătură lat pap
sf armâsâturâ rămăşiţă lat pap
sf armâsâturâ rest lat pap
adj armasu lăsat lat pap
adj armasu obosit lat pap
adj armasu părăsit lat pap
sf armatâ costum de sărbătoare gr pap
sf armatâ îmbrăcăminte gr pap
sf armatâ podoabă gr pap
sf armâtheauâ legătură, de ceapă gr pap
sf pl armati arme gr pap
sf fpl armatulami armatoli, mulţime gr pap
sf fpl armâtulami armatoli, mulţime gr pap
sm armatulă, armâtuladz
armatol gr pap
sm armâtulă, armâtuladz
armatol gr pap
sf armâtuliki armatol, cariera de gr pap
vb 4 armâtusescu - mi împodobi, v gr pap
vb 4 armâtusescu - mi înarma, v gr pap
sf armâzani ramadan tc pap
sf armenâ muşeţel gr pap
sf arminsiri boală a lăuzelor ? medicalpap
sf armirâ saramură gr pap
sn armozmu moare, zeamă gr pap
sn armu coapsă - la animal lat pap
sn armu spată - la animal lat pap
sf armunii armonie gr pap
sf arnâpoki lână de miel gr pap
adj arnaretu iarnă, de lat pap
sf arnari iernare lat pap
sn arnaticu provizii de iarnă lat pap
adj arnatu iernat lat pap
sf arnealâ măturare vsl pap
sf arnealâ piatră de ascuţit cuţite gr pap
sf arnealâ pilă gr pap
vb 1 arnedzu ierna, v lat pap
vb 4 arnescu mătura, v vsl pap
sm arnicljiu rinichi lat pap
sf arnii iernatec lat pap
sf arnii piatră de ascuţit cuţite gr pap
sf arnii pilă gr pap
adj arnisearicu negativ gr pap
vb 4 arnisescu contesta gr pap
vb 4 arnisescu nega, v gr pap
vb 4 arnisescu refuza, v gr pap
vb 4 arnisescu renega, v gr pap
vb 4 arnisescu abjura gr sin
vb 4 arnisescu repudia gr sin
vb 4 arnisescu tăgădui gr sin
vb 4 arnisescu dezminţi gr sin
vb 4 arnisescu retracta gr sin
sf arnisi negare gr pap
sf arnisi refuz gr pap
sn arniu iernat lat pap
sm arnjeaco, arnjeacadz
piele de miel gr pap
vb 4 arnjiuzescu - mi adulmeca, v gr pap
vb 4 arnjiuzescu - mi anticipa - fig gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi bănui - fig gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi dibui - fig gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi duhni gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi intui - fig gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi mirosi, v gr pap
vb 4 arnjiuzescu - mi presimţi - fig gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi puţi gr sin
vb 4 arnjiuzescu - mi simţi - fig gr pap
adv aroa aici lat f pap
sf aroabâ con de molid lat pap
sf aroabulâ con de molid lat pap
vb 1 aroaficu tivi, v ? pap
sf aroamâ aromă lat pap
vb 1 aroamigu - mi mesteca, v lat pap
vb 1 aroamigu - mi rumega, v lat pap
vb 1 aroamigu - mi vorbi - fig lat pap
sf aroatâ roată lat pap
sm aroată, arots împărătuş - pasăre ? pap
sm aroată, arots pitulice ? pap
sf fpl aroauâ ploaie fină lat pap
sf fpl aroauâ rouă lat pap
sf arobâ robă it pap
sm arobu molid lat pap
sm arobulu molid lat pap
adv arocuta de a berbeleacul ? pap
sn arocutu râpă ? pap
sn arocutu roată ? pap
vb 3 arodu - mi roade, v lat pap
vb 3 arodu - mi toci lat sin
vb 3 arodu - mi uza lat sin
vb 3 arodu - mi eroda lat sin
vb 3 arodu - mi măcina lat sin
vb 3 arodu - mi freca lat sin
sf arofke tunet alb pap
vb 1 arogu angaja, v gr pap
vb 1 arogu încadra gr sin
vb 1 arogu tocmi, v gr pap
adj aroibu roib lat pap
sm aroibu roib lat pap
sf aroidhâ rodie gr pap
sn aroiu roi de albine vsl pap
sf aromâ aromă lat pap
sn arombu cocoloş gr pap
sn arombu testicul gr pap
invar arondu săltând it pap
sn aropunu bubă roşie ? pap
sn aroputu ropot bg pap
adj aroshu roşu lat culoarepap
adj aroshu vin roşu - fig lat pap
sn arostru rânduială lat pap
sn arostru rost-sens lat pap
sn arostru spaţiul dintre spată şi sul
lat - la război pap
sn arostu rânduială lat pap
sn arostu rost-sens lat pap
sn arostu spaţiul dintre spată şi sul
lat - la război pap
sn arovu linte, sortiment gr pap
sn arozu bătături în palmă gr pap
sn arozu nod la lemn gr pap
sf arpâ aripă lat pap
sf arpâ flanc lat pap
vb 1 arpâsedzu - mi odihni, v lat pap
vb 1 arpâsedzu - mi repauza, v lat pap
adj arpatinu ?pudic ? pap
sf arpâyii răpire gr pap
adj arpayu rapace gr pap
adj arpayu răpitor gr pap
sf pl arpăyi raze de soare gr pap
sf arpitâ aripă lat pap
sn arpusitu porumb gr pap
sn arriu iernat lat f pap
vb 4 arsaru apare, v lat pap
vb 4 arsaru dansa lat sin
vb 4 arsaru escalada lat sin
vb 4 arsaru omite lat sin
vb 4 arsaru răsări, v lat pap
vb 4 arsaru sălta lat sin
vb 4 arsaru sări, v lat pap
vb 4 arsaru ţâşni lat sin
vb 4 arsaru ţopăi lat sin
vb 4 arsaru zburda lat sin
sn arshicu arşic tc pap
sf arshinari ruşinare lat pap
vb 1 arshinedzu - mi ruşina lat pap
vb 1 arshinedzu - mi sfii lat sin
vb 1 arshinedzu - mi dezonora lat sin
vb 1 arshinedzu - mi batjocori lat sin
vb 1 arshinedzu - mi necinsti lat sin
vb 1 arshinedzu - mi silui lat sin
vb 1 arshinedzu - mi umili lat sin
vb 1 arshinedzu - mi viola lat sin
sf arshini pudoare lat pap
sf arshini ruşine lat pap
adj arshinosu pudic lat pap
adj arshinosu ruşinos lat pap
adj arsizu impertinent tc pap
adj arsizu obraznic tc pap
adj arslanu brav tc pap
sm arslanu leu tc pap
sm arslanu piastru lat pap
adj arsliu doritor tc pap
adj arsliu dornic tc pap
adj arsu ars lat pap
adj arsu avid lat pap
adj arsu incendiat lat pap
adj arsu încins lat pap
adj arsu îndurerat lat pap
adj arsu însetat lat pap
adv artâc în fine tc pap
sf articâ pronaos - tinda bisericiigr pap
sn articli daraveri ? pap
vb 4 artir(i)sescu prisosi, v tc pap
vb 4 artir(i)sescu rămâne în plus tc sin
sf artirizmâ prisosinţă gr pap
sf artirsiri scumpire tc pap
sf artirsiri urcare de preţ tc pap
adj artirsitu prisosit tc pap
vb 4 artisescu drege mancarea, v gr pap
sf pl artsivurtsi mâncare - fel de gr pap
adv artsivurtsi succesiv gr pap
sm fpl artu artos - pâine sfiinţită pt gr
împărtăşanie pap
vb 1 aru ara lat pap
sf arubei galben, ducat tc pap
sf arubi galben, ducat tc pap
vb 4 arubuescu robi it pap
vb 4 arubuescu sclav a deveni it pap
vb 4 arubuescu înrobi it sin
sf arucani rindea gr pap
sf arucanizmă rumeguş gr pap
vb 4 arucânsescu rabota lat pap
vb 4 arucânsescu rindelui lat pap
sf arucâturâ aruncătură lat pap
sf arucinâ ruşine lat pap
sn arucotu cerc ? pap
sn arucotu roată ? pap
vb 1 arucu - mi avorta, v lat pap
vb 1 arucu - mi impune, v lat pap
vb 1 arucu - mi insista, v lat pap
vb 1 arucu - mi trage, v lat pap
vb 1 arucu - mi arunca lat pap
vb 1 arucu - mi azvârli lat sin
vb 1 arucu - mi repezi, a se lat sin
vb 1 arucu - mi năpusti lat sin
vb 1 arucu - mi avânta lat sin
vb 1 arucu - mi lepăda lat sin
vb 1 arucu - mi asemăna, a se lat sin
vb 1 arucu - mi zvârli lat sin
vb 1 arucu - mi proiecta lat sin
vb 1 arucu - mi lansa lat sin
sn arucucotiru păhărel de rachiu - ţoi gr pap
sf arucutâ apă ? pap
vb 4 arucutescu - mi bea -fig ? pap
vb 4 arucutescu - mi îndopa - fig ? pap
vb 4 arucutescu - mi rostogoli, v ? pap
vb 4 arucutescu - mi prăvăli ? sin
vb 4 arucutescu - mi răsturna ? sin
sf fpl arucutetsu mazăre ? pap
adj arucutos rotund ? pap
vb 1 arudhicu aluneca, v lat pap
vb 1 arudicu aluneca, v lat pap
sf arudinâ grind - insulă pe râu bg pap
adj arudu debil - fig lat pap
adj arudu fraged lat pap
adj arudu moale lat pap
sf arudzinâ rugină lat pap
vb 1 arudzinedzu rugini, v lat pap
vb 1 arudzinedzu oxida lat sin
vb 4 arudzinescu rugini, v lat pap
vb 4 arudzinescu oxida lat sin
adj arudzinosu ruginit lat pap
vb 1 aruedzu roura, v lat pap
vb 1 aruedzu înroura lat sin
vb 4 aruescu roi, v vsl pap
vb 1 arufearicu - mi croi, v ? pap
vb 1 arufearicu - mi mânca - fig ? pap
vb 1 arufearicu - mi tivi, v ? pap
vb 1 arufecu croi, v ? pap
vb 1 arufecu mânca - fig ? pap
vb 1 arufecu tivi, v ? pap
sf arufei fulger alb pap
sf aruficâturâ croială ? pap
sf aruficâturâ tivitură ? pap
adj arufkeanu denunţător it pap
adj arufkeanu proxenet it pap
vb 4 arufsescu sorbi zgomotos gr pap
sf arugâ salariu gr pap
sf arugâ simbrie gr pap
sf arugâ strungă lat pap
vb 1 arughedzu - mi angaja, v gr pap
vb 1 arughedzu - mi tocmi, v gr pap
vb 1 arughedzu - mi încadra gr sin
sf arugiuhali petiţie tc pap
sn arugoshu rogoz vsl pap
sn arugozu rogoz vsl pap
sm fpl arugu măceş lat pap
vb 1 arugu, mi angaja, v gr pap
vb 1 arugu, mi tocmi, v gr pap
vb 1 arugu, mi încadra gr sin
sm+f arugucearu dansator mascat ? pap
vb 4 aruguescu râgâi, v vsl pap
sf aruguvanu liliac - plantă tc pap
sf aruguzinâ rogojină bg pap
sf aruidheauâ vârtelniţă, rodan ? pap
sm aruidheu rodiu - arbore mediteranean
gr pap
vb 4 arujescu necheza, v vsl pap
adj arujuvos ?crispat ? pap
vb aruki(u)shuru aluneca, v ? pap
sf arumâ aromă lat pap
sf arumani aperitiv fript ? pap
omu Arumânu Aromân lat pap
vb 1 arumigu rumega, v lat pap
vb 1 aruminu ronţăi, v lat pap
adj aruminu rumen vsl pap
vb 4 aruncâsescu rindelui gr pap
vb 1 aruncu avorta, v lat pap
vb 1 aruncu impune, v lat pap
vb 1 aruncu insista, v lat pap
vb 1 aruncu trage, v lat pap
vb 1 aruncu arunca lat pap
vb 1 aruncu azvârli lat sin
vb 1 aruncu repezi, a se lat sin
vb 1 aruncu năpusti lat sin
vb 1 aruncu avânta lat sin
vb 1 aruncu lepăda lat sin
vb 1 aruncu asemăna, a se lat sin
vb 1 aruncu zvârli lat sin
vb 1 aruncu proiecta lat sin
vb 1 aruncu lansa lat sin
sn aruncu runc - loc defrişat lat pap
vb 4 arundisescu rindelui, v tc pap
vb 4 arundisescu strunji, v tc pap
sm arungaciu cu un testicol lat pap
sf arungii runc - loc defrişat lat pap
sn arungu runc - loc defrişat lat pap
sf arunicâturâ alunecuş lat pap
adj arunicosu lunecos lat pap
vb 1 arunicu abate, se - fig lat sin
vb 1 arunicu aluneca lat pap
vb 1 arunicu greşi - fig lat sin
vb 1 arunicu luneca lat sin
sn arupasu repaos lat pap
vb 1 arupasu - mi odihni lat pap
vb 1 arupasu - mi repauza lat pap
vb 4 arupâtsăscu ropoti, v bg pap
sf arupi 5 cm lungime lat pap
sm fpl aruptu cearcăn ? pap
adj aruptu sărac - fig lat pap
adj aruptu zdrenţuros - fig lat pap
sm arupu 5 cm lungime lat pap
sm arupu monedă austriacă tc pap
sn arupu râpă tc pap
vb 3+2 arupu - mi găuri, v lat pap
vb 3+2 arupu - mi izbucni, v lat pap
vb 3+2 arupu - mi năvăli - fig lat pap
vb 3+2 arupu - mi rupe, v lat pap
vb 3+2 arupu - mi frânge lat sin
vb 3+2 arupu - mi plesni lat sin
vb 3+2 arupu - mi sparge lat sin
vb 3+2 arupu - mi zdrenţui lat sin
vb 3+2 arupu - mi sfâşia lat sin
vb 3+2 arupu - mi spinteca lat sin
vb 3+2 arupu - mi fractura lat sin
vb 3+2 arupu - mi despărţi lat sin
vb 3+2 arupu - mi desface lat sin
vb 3+2 arupu - mi curma lat sin
vb 3+2 arupu - mi întrerupe lat sin
vb 3+2 arupu - mi fugi - fig lat sin
vb 1 arupunedzu - mi apare bube pe faţă ? pap
sf aruseauâ făină superioară gr pap
sf aruseauâ grâu superior gr pap
sf arusfeti mită tc pap
vb 1 arush(i)nedzu - mi ruşina lat pap
vb 1 arush(i)nedzu - mi sfii lat sin
vb 1 arush(i)nedzu - mi dezonora lat sin
vb 1 arush(i)nedzu - mi batjocori lat sin
vb 1 arush(i)nedzu - mi necinsti lat sin
vb 1 arush(i)nedzu - mi silui lat sin
vb 1 arush(i)nedzu - mi umili lat sin
vb 1 arush(i)nedzu - mi viola lat sin
adj arush(i)nosu ruşinos lat pap
vb 1 arush(u)nedzu - mi ruşina lat pap
vb 1 arush(u)nedzu - mi sfii lat sin
vb 1 arush(u)nedzu - mi dezonora lat sin
vb 1 arush(u)nedzu - mi batjocori lat sin
vb 1 arush(u)nedzu - mi necinsti lat sin
vb 1 arush(u)nedzu - mi silui lat sin
vb 1 arush(u)nedzu - mi umili lat sin
vb 1 arush(u)nedzu - mi viola lat sin
vb 4 arushăscu roşi, v lat pap
vb 4 arushăscu îmbujora lat sin
vb 4 arushăscu sângera lat sin
adj arushcuvanu roşcovan ? pap
sf arushdii timiditate tc pap
vb 4 arushdisescu - mi jena, v tc pap
vb 4 arushdisescu - mi reţine, a se tc sin
vb 4 arushdisescu - mi ruşina, a se tc sin
vb 4 arushdisescu - mi sfii tc sin
vb 4 arushdisescu - mi timid a fi tc sin
sf arushdisiri timiditate tc pap
adj arushdisitu timid tc pap
sf arusheatsâ fard lat pap
sf arusheatsâ roşeaţă lat pap
vb 4 arushescu roşi lat pap
vb 4 arushescu îmbujora lat sin
vb 4 arushescu sângera lat sin
sf arushinâ răşină lat pap
sf arushini ruşine lat pap
sf arushiturâ roşeală lat pap
vb 4 arushtescu jena, v ? pap
vb 4 arushtescu reţine, a se ? sin
vb 4 arushtescu ruşina, a se ? sin
vb 4 arushtescu sfii ? sin
vb 4 arushtescu timid a fi ? sin
vb 4 arushutsăscu răsuci compus pap
vb 4 arushutsăscu suci compus sin
vb 4 arushutsăscu contorsiona compus sin
vb 4 arushutsăscu încolăci compus sin
vb 4 arushutsăscu roti compus sin
vb 4 arushutsăscu învârti compus sin
vb 4 arushutsu - mi răsuci compus pap
vb 4 arushutsu - mi suci compus sin
vb 4 arushutsu - mi contorsiona compus sin
vb 4 arushutsu - mi încolăci compus sin
vb 4 arushutsu - mi roti compus sin
vb 4 arushutsu - mi învârti compus sin
sf arusii grâu galben-roşcat gr pap
sf pl aruspeasi intermitente lat pap
sf pl aruspeasi periodice lat pap
sm aruspu monedă de aur tc pap
adj aruspu nepreţuit it pap
adj aruspu nestemat it pap
adj aruspu scump, drag it pap
sm arustico, arusticadzdulciuri pt bolnavi gr pap
sf arustoacâ strâmtoare -fig ? pap
sf arustoacâ strungă ? pap
vb 1 arustornu - mi inversa lat sin
vb 1 arustornu - mi întoarce lat sin
vb 1 arustornu - mi răsturna lat pap
vb 1 arustornu - mi vărsa lat sin
adj arusu blond lat pap
adj arusu roşcat lat culoarepap
omu Arusu Rus ? pap
vb 1 arusun răsuna, v lat pap
vb 1 arusun vui lat sin
vb 1 arusun hăui lat sin
sf aruteau curea de cicrică lat pap
sn arutelu scripete lat pap
sf pl aruvenji rovine - mlaştină gr pap
vb 1 aruversu - mi spuzi - face erupţie pe lat
buze pap
vb 1 aruvi(r)sedzu - mi spuzi - face erupţie pe lat
buze pap
vb 1 aruvinedzu - mi stropi, v ? pap
vb 1 aruvinedzu - mi uda ? sin
vb 1 aruvinedzu - mi împroşca ? sin
sf aruvirsari spuzire lat pap
adj aruvirsatu spuzat lat pap
sf aruvirsâturâ spuzeală lat pap
sf aruvoanâ arvună gr pap
sf aruvoanâ bijuteria arvună la nuntă
gr pap
sf aruvoli revolver fr pap
vb 4 aruvuescu - mi nărui, v gr pap
vb 4 aruvuescu - mi scufunda, v gr pap
vb 4 aruvuescu - mi surpa, v gr pap
vb 4 aruvuescu - mi prăvăli gr sin
vb 4 aruvuescu - mi dărâma gr sin
vb 4 aruvuescu - mi prăbuşi gr sin
vb 4 aruvuescu - mi abroga - fig gr sin
vb 4 aruvuescu - mi anula - fig gr sin
vb 4 aruvulsescu - mi nărui, v gr pap
vb 4 aruvulsescu - mi scufunda, v gr pap
vb 4 aruvulsescu - mi surpa, v gr pap
vb 4 aruvulsescu - mi prăvăli gr sin
vb 4 aruvulsescu - mi dărâma gr sin
vb 4 aruvulsescu - mi prăbuşi gr sin
vb 4 aruvulsescu - mi abroga - fig gr sin
vb 4 aruvulsescu - mi anula - fig gr sin
sf aruyani lac vopsea tc pap
sm+f aruyucearu dansator mascat ? pap
adj aruzearcu noduros gr pap
adj aruzosu noduros gr pap
vb 4 aruzusescu înrădăcina, v gr pap
vb 4 aruzusescu noduros a deveni, v gr pap
sf aruzuvali petiţie tc pap
invar arvali deschis total gr pap
adj arvanliu buiestraş (cal) tc pap
sf arveauâ lipitoare gr pap
sf arvelâ lipitoare gr pap
sf arvelâ speculator - fig gr pap
sf arvunâ arvună gr pap
vb 4 aryâsescu - mi apreta, v gr pap
vb 4 aryâsescu - mi scrobi gr sin
vb 4 aryâsescu - mi tăbăci, v gr pap
vb 4 aryâsescu - mi argăsi gr sin
sn aryâsitu obişnuit cu gr pap
sn aryâstiru buoutique gr pap
sn aryâstiru prăvălie gr pap
sm+f aryâstiryearu băcan gr pap
sm+f aryatu muncitor gr pap
sm+f aryatu uşier gr pap
sm+f aryatu zilier gr pap
sf aryi arie lat pap
sf aryii răgaz gr pap
invar aryo disponibil gr pap
invar aryo suspendat gr pap
invar aryo şomer gr pap
invar as fie gr pap
sf asâltari săltare lat pap
vb 1 asaltu sălta, v lat pap
vb 1 asaltu înălţa lat sin
vb 1 asaltu ridica lat sin
sf asami susan gr pap
adv asândz(â) astăzi lat pap
vb 1 asboair zbura, v lat pap
adj asboristu nesociabil sl pap
adj asboristu taciturn sl pap
vb 1 asboru zbura, v lat pap
vb 1 asbunu - mi mângâia lat pap
vb 1 asbunu - mi bucura, v lat pap
vb 1 asbunu - mi înveseli, v lat pap
vb 1 asbunu - mi consola, v lat pap
vb 1 asbunu - mi împăca, v lat pap
vb 1 asbunu - mi concilia lat sin
vb 1 asbunu - mi reconcilia lat sin
vb 1 asbunu - mi împăciui lat sin
adj asburâtoru zburător vsl pap
vb 1 ascaldu - mi scălda, v lat pap
vb 1 ascaldu - mi îmbăia lat sin
vb 1 ascaldu - mi uda lat sin
vb 1 ascalinu - mi agăţa, v ? pap
vb 1 ascalinu - mi atârna, v ? pap
vb 1 ascalinu - mi căţăra, v ? pap
vb 1 ascalinu - mi înhăţa, v ? pap
vb 1 ascalinu - mi spânzura ? sin
vb 1 ascalinu - mi suspenda ? sin
vb 1 ascalinu - mi acroşa ? sin
vb 1 ascalinu - mi cocoţa ? sin
adj ascâlnâtoru cîţărător ? pap
sf ascâlnâturâ căţărătură ? pap
vb 1 ascalnu - mi agăţa, v ? pap
vb 1 ascalnu - mi atârna, v ? pap
vb 1 ascalnu - mi căţăra, v ? pap
vb 1 ascalnu - mi înhăţa, v ? pap
vb 1 ascalnu - mi spânzura ? sin
vb 1 ascalnu - mi suspenda ? sin
vb 1 ascalnu - mi acroşa ? sin
vb 1 ascalnu - mi cocoţa ? sin
adj ascâpâtoru mântuitor lat pap
vb 1 ascapiru fulgera, v ? pap
vb 1 ascapiru scăpăra, v ? pap
sf fpl ascapitâ scăpătatul soarelui lat pap
sf ascâpitari scăpătare lat pap
punct cardinal
Ascâpitatâ Apus lat pap
sf fpl ascâpitatâ apus lat pap
punct cardinal
Ascâpitatâ Vest lat pap
adj ascâpitatu apus lat pap
sm fpl ascapitu apus lat pap
sm fpl ascapitu apusul vieţii - fig lat pap
sm fpl ascapitu capătul lumii - fig lat pap
vb 1 ascapitu dispare lat pap
vb 1 ascapitu înghite - fig lat pap
vb 1 ascapitu apune lat sin
vb 1 ascapitu stinge, a se lat sin
vb 1 ascapitu pieri lat sin
sm fpl ascapitu scăpat de soare lat pap
vb 1 ascapitu scăpăta soarele lat pap
vb 1 ascapu elibera lat pap
vb 1 ascapu mântui, v lat pap
vb 1 ascapu salva, v lat pap
vb 1 ascapu scăpa, v lat pap
vb 1 ascapu cădea lat sin
vb 1 ascapu izbăvi lat sin
vb 1 ascapu descotorosi lat sin
vb 1 asceptu aştepta lat pap
vb 3 ascergu şterge lat pap
vb 3 ascergu anula - fig lat sin
vb 3 ascergu radia lat sin
vb 3 ascergu estompa lat sin
vb 3 ascergu fugi - fig lat pap
vb 3 ascergu muri - fig lat pap
sf asclotsâ azvârlitura copitei alb f pap
sf asclotsâ copită gr f pap
vb 1 ascolu - mi însănătoşi, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi răscoli, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi răscula, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi ridica, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi scoate, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi scula din somn, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi scula, v lat f pap
vb 1 ascolu - mi trezi, v lat f pap
adj ascriatu desenat lat pap
adj ascriatu scris lat pap
vb 1 ascriu scrie, v lat f pap
sf ascukeari scuipare lat pap
vb 1 ascukiu - mi castrat lat pap
vb 1 ascukiu - mi dezonora - fig lat pap
vb 1 ascukiu - mi infecta - fig lat pap
vb 1 ascukiu - mi scuipa lat pap
vb 1 ascultu asculta, v lat pap
vb 1 ascultu supune lat pap
vb 4 ascumbusescu - misufleca, v gr pap
vb 1 ascumpâru - mi răzbuna, v lat pap
adj ascumsu ascuns lat pap
adv ascumta pe ascuns lat pap
adv ascumtalui ascuns, pe lat pap
vb 1 ascumtinu - mi opri, v lat pap
adv ascumtishalui furiş, pe lat pap
adv ascumtishalui secret, în lat pap
sn ascumtishu ascunzătoare lat pap
adj ascumtosu ascuns lat pap
adj ascumtu ascuns lat pap
sf ascundeari ascundere lat pap
sf ascundeari ascundere lat pap
vb 3+2 ascundu - mi ascunde, v lat pap
vb 3+2 ascundu - mi disimula lat pap
adj ascunsu ascuns lat pap
sf fpl ascurami asprime ? pap
vb 1 ascuredzu - mi aspri, v ? pap
adj ascuru aspru ? pap
adj ascutsâtu curat ? pap
adj ascuturat svelt - fig lat pap
vb 1 ascuturu - mi deretica, v lat pap
vb 1 ascuturu - mi scutura, v lat pap
sf asdari asudare lat pap
adj asdatu asudat lat pap
sf asdoari asudare lat pap
vb 1 asdruntsinu - mi zdruncina ? pap
adv asearâ aseară lat pap
adv asearâ ieri seară lat pap
vb 4 asescu ajunge, v lat pap
vb 4 asescu coace - fig lat pap
vb 4 asescu deveni - fig lat pap
vb 4 asescu egala - fig lat pap
vb 4 asescu prinde din urmă lat sin
vb 4 asescu sosi - fig lat pap
vb 4 asfâlsescu - mi asigura, v gr pap
vb 4 asfixedzu - mi asfixia, v gr pap
adj asfixiatu asfixiat gr pap
sf asfixii asfixie gr pap
sf asfixiri asfixiere gr pap
adj asfixitu asfixiat gr pap
vb asgânipsescu senzual, a deveni, v tc pap
sf asgânlâki senzualitate tc pap
adj asgânu senzual tc pap
vb asgunescu goni, v vsl f pap
adj asgurnjearicu scormonitor lat pap
vb 4 asgurnjescu scormoni, v lat pap
vb 4 asgurnjescu scotoci, v lat pap
adv ashâ aşa gr pap
adv asha aşa gr pap
s? ashas opiu tc pap
adv ashă aşa gr f pap
vb 1 ashceptu aştepta lat pap
vb 3 ashcernu cerne lat pap
adv ashci aşa gr pap
vb 1 ashcljedzu ashcljia lat pap
sf ashclji aşchie lat pap
adv ashcolsun bravo tc pap
adv ashe aşa gr f pap
vb 1 ashedu aşeza lat pap
vb 1 ashedzu aşeza lat pap
adv ashi aşa gr pap
sn ashicu arşic tc pap
adv ashikearei clar tc pap
adv ashikearei faţă, pe tc pap
adv ashikearei limpede tc pap
adv ashikearei transparent tc pap
sm fpl ashishu opiu tc pap
adv ashitsi aşa gr pap
sf ashkeri armată tc pap
sf ashkirlâki militărie tc pap
sm ashkirli, ashkirladz soldat tc pap
sf ashlamai altoi tc pap
sf ashtari ajutare lat pap
vb 1 ashteptu - mi aştepta, v lat pap
vb 1 ashteptu - mi primi pe cineva lat pap
vb 3+2 ashtergu - mi fugi - fig lat pap
vb 3+2 ashtergu - mi muri - fig lat pap
vb 3+3 ashtergu - mi şterge lat pap
vb 3+4 ashtergu - mi anula - fig lat sin
vb 3+5 ashtergu - mi radia lat sin
vb 3+6 ashtergu - mi estompa lat sin
sf ashteri osuar alb pap
vb 3+2 ashternu aşeza, v lat pap
vb 3+2 ashternu aşterne, v lat pap
vb 3+2 ashternu cuminţi - fig lat pap
vb 3+2 ashterru aşeza, v lat pap
vb 3+2 ashterru aşterne, v lat pap
vb 3+2 ashterru cuminţi - fig lat pap
adj ashtersu şters lat pap
sn ashtirnâmintu aşternut lat pap
sn ashtirnumintu aşternut lat pap
vb 1 ashtirnutedzu strănuta, v lat pap
sn ashtirnutu pat lat pap
invar asi aşa gr pap
invar asi fie gr pap
sf asicmecâ pâine superioară tc pap
vb asiguripsescu asigura, v gr pap
sm asimco, asimcadz argintărie gr pap
sf asimi, asinj, asimuriargint gr pap
sf asimicâturâ argintărie gr pap
sm asimico, asimicadz argintărie gr pap
vb 4 asimusescu arginta gr pap
sf asiri sosire gr pap
sf asitu copt gr pap
adj asiyuriftu turbulent gr pap
vb 4 asiyuripsescu asigura, v gr pap
sf askepi voal gr pap
sf askeri armată tc pap
sm askerli, askirladz soldat tc pap
sf askirlâki militărie tc pap
sm askirli, askirladz soldat tc pap
sm askitaryio, askitaryeschit gr pap
vb 4 askitifsescu - mi sihăstri gr pap
vb 4 askitipsescu - mi sihăstri gr pap
sf askitipsiri sihăstrie gr pap
adj askitipsitu sihăstrit gr pap
sm askitiu, askitadz sihastru gr pap
sf askitlâki sihăstrie gr pap
invar aslâ veritabil tc pap
adj aslanu brav tc pap
sm aslanu leu tc pap
sm aslanu piastru-monedă tc pap
sf asloatâ zloată sl pap
sf asmadhâ piatră la joc gr pap
sm+f pl? asmu inamic tc pap
vb 4 asnjescu goni, v vsl pap
adj asotu nesăţios gr pap
sf aspârgâciuni distrugere lat pap
adj aspârgâtoru spărgător lat pap
sf aspârgâturâ spargere lat pap
vb 3+2 aspargu - mi cheltui - fig lat pap
vb 3+2 aspargu - mi corupe lat pap
vb 3+2 aspargu - mi destrăma lat pap
vb 3+2 aspargu - mi distruge, v lat pap
vb 3+2 aspargu - mi schimba, v lat pap
vb 3+2 aspargu - mi sparge lat pap
vb 3+2 aspargu - mi strica, v lat pap
vb 3+2 aspargu - mi termina, v lat pap
vb 3+2 aspargu - mi ucide, v lat pap
sf asparimâ frică lat pap
sf asparimâ groază lat pap
sf asparimâ spaimă lat pap
sf asparizmâ frică lat pap
sf asparizmâ groază lat pap
sf asparizmâ spaimă lat pap
sf asparmâ frică lat pap
sf asparmâ groază lat pap
sf asparmâ spaimă lat pap
adj aspârosu înfricoşător lat pap
adj aspârosu sperios lat pap
sf fpl aspartâ terminare lat pap
vb 2 asparu - mi speria, v lat pap
sn asparyiu alarmă lat pap
sn asparyiu spaimă lat pap
vb 1 aspelu - mi spăla, v lat pap
adj aspilatu curat - fig lat pap
vb impers aspindzurâ depinde, v lat pap
sf aspindzurâtoari spânzurătoare- loc unde
latse spanzurăpap
obiectele
vb 1 aspindzuru - mi agăţa, v lat pap
vb 1 aspindzuru - mi atârna, v lat pap
vb 1 aspindzuru - mi spânzura, v lat pap
sf aspirdiciuni pierzanie lat pap
adj asplâmtu plâns, copleşit de lat pap
sf asplândzâri plânsoare grea lat pap
vb 3 asplângu - mi plânge istovitor lat pap
sf asplindiri iritare gr pap
vb 4 asplinsescu - mi excita, v gr pap
vb 4 asplinsescu - mi irita, v gr pap
vb 3 asprimdu - mi aprinde, v lat pap
adj asprimtu înfierbântat lat pap
sm aspru piastru-monedă gr pap
sm aspru solz gr pap
adj asprucanatu albiu - animale gr pap
adj asprucanatu grizonat gr pap
vb 1 aspulbiru prăfui, v lat pap
vb 1 aspulbiru spulbera lat pap
vb 1 aspumu spuma, v lat pap
vb 3+2 aspunu arăta, v lat pap
vb 3+2 aspunu spune, v lat pap
sm astaco, astacadz rac de mare, langustă gr pap
vb 4 astâhisescu avea loc gr sin
vb 4 astâhisescu întâlni întâmplător, v gr pap
vb 4 astâhisescu întâmpla, v gr pap
vb 4 astâhisescu petrece, a se gr sin
vb 4 astâhisescu produce, a se gr sin
sm astaho, astacadz rac de mare, langustă gr pap
sf astâljiturâ întâlnire lat pap
sf astâljiturâ supărare lat pap
vb 1 astaljiu - mi îmbrânzi laptele lat pap
vb 1 astaljiu - mi întâlni lat pap
vb 1 astaljiu - mi întretăia, v lat pap
vb 1 astaljiu - mi scurta calea lat pap
vb 1 astaljiu - mi supăra - fig lat pap
vb 1 astaljiu - mi trece, v lat pap
sf astâmâtiri opritor gr pap
vb 4 astâmâtsescu - mi opri, v gr pap
adv astândz(â) astăzi lat pap
adv astânga stânga, la lat pap
adj astângu stâng lat pap
adj astângu stângaci lat pap
adv astâ-noapti la noapte lat pap
adv astarâ astăseară lat pap
adv astarâ diseară lat pap
sf astari căptuşeală tc pap
vb 4 astârkescu seca, v ? pap
vb 4 astârusescu căptuşi, v gr pap
adv astâ-searâ diseară lat pap
vb 4 astâsescu fixa, v gr pap
vb 4 astâsescu înjgheba gr pap
vb 4 astâsescu monta, v gr pap
vb 4 astâsescu stabili gr pap
sf astasidhâ strană gr pap
adv astădz(â) astăzi lat pap
adv astăz(â) astăzi lat pap
adj astesu afurisit-fig lat pap
adj astesu nemernic - fig lat pap
adj astesu nenorocit - fig lat pap
adj astesu stins lat pap
adj astimtu nepreţuit lat pap
adj astimtu stins lat pap
vb 3+2 astingu - mi calma lat pap
vb 3+2 astingu - mi linişti lat pap
vb 3+2 astingu - mi stinge, v lat pap
vb 3 astorcu stoarce, v lat f pap
vb 3+2 astragu - mi arunca, v lat pap
vb 3+2 astragu - mi azvârli lat pap
vb 3+2 astragu - mi repezi, v lat pap
vb 3+2 astragu - mi trage, v lat pap
vb 4 astrâkescu avorta, v ? pap
vb 4 astrâkescu seca, v ? pap
sm+f astrâkit avorton ? pap
sm+f astrâkit secătură ? pap
sm+f astrâkit stârpitură ? pap
vb 4 astrakiu bea tot ? pap
vb 4 astrakiu seca, v ? pap
sf astrâpii fulger gr pap
adj astraptu azvârlit lat pap
adj astraptu nesocotit - fig lat pap
adj astraptu pripit - fig lat pap
adj astraptu trăsnit - fig lat pap
vb 4 astrâxescu suporta, v gr pap
sf astreahâ streaşină bg pap
vb 3+2 astrec - mi depăşi, v lat pap
vb 3+2 astrec - mi devansa, v lat pap
vb 3+2 astrec - mi întrece, v lat pap
vb 3+2 astrec - mi învinge lat sin
vb 3+2 astrec - mi măsura, a se lat sin
vb 4 astrisaru sări peste lat pap
sm astronomu astronom gr pap
sf astrunumii astronomie gr pap
sf astupâtoari dop lat pap
adj astupatu constipat lat pap
adj astupatu sufocat lat pap
sf astupâturâ astupâtură lat pap
vb 1 astupu - mi astupa, v lat pap
vb 1 astupu - mi îndopa - fig lat pap
vb 1 astupu - mi înfunda, v lat pap
vb 4 asturkescu avorta, v ? pap
vb 4 asturkescu lepăda, v ? pap
sm asu as it pap
sf asudoari sudoare lat pap
vb 1 asudu asuda, v lat pap
vb 1 asudu miji - fig lat pap
vb 1 asudu transpira lat pap
adj asunâtoru sunător lat pap
sf asunâturâ zgomot lat pap
vb 1 asunu bate - fig lat pap
vb 1 asunu suna, v lat pap
vb 4 asurdzăscu asurzi, v lat pap
sf asureti aspect tc pap
sf asureti faţă tc pap
sf asureti figură tc pap
vb 4 asusescu salva refl. gr pap
vb 4 asusescu scăpa, v gr pap
adj asvimtu învins lat pap
sf asvindziri învingere lat pap
sf asvindziri victorie lat pap
adj asvingâtoru învingător lat pap
vb 3 asvingu - mi învinge, v lat pap
adj asvinsu învins lat pap
sm at armăsar tc pap
sm at cal tc pap
sf atâ, ati mamă ? pap
adv atacta dezordonat gr pap
vb 4 atârdisescu scumpi, v tc pap
adj invar atari atare lat pap
sf atâxii dezordine gr pap
adj athanatu nemuritor gr pap
sf atherâ caimac gr pap
sf atherâ elită gr pap
sf atherâ tăiş gr pap
adj atheu ateu gr pap
vb 4 atihescu sărăci, v gr pap
sf atihii ghinion gr pap
sf atihii nenoroc gr pap
sf atihiri nenorocire gr pap
vb 4 atihisescu rău a se simţi, v gr pap
vb 4 atihisescu reuşi nu, v gr pap
adj atihu nenorocos gr pap
sf atimii infamie gr pap
sf atimii ticăloşie gr pap
adj atimu infam gr pap
sf atlazi satin tc pap
sf atmusferâ atmosferă gr pap
invar atreiadzâ a treia zi - de Paşte, la compus
mort, .. pap
sf atsâ aţă lat pap
invar atsala-matsala dezordonat compus pap
invar atsala-matsala târâie-brâu, dezordonatcompus pap
adj atsalu murdar gr pap
adj dem atselu, atsea, atselji,
acel,
atseacea, acei, acele lat pap
adj dem atsestu, ... acesta, ... lat pap
adv atsia acolo lat pap
adj dem atsistu, .... acesta, ... lat pap
adv atumtsea(lui) atunci lat pap
adv atumtsinea atunci lat pap
adv atuntse(alu)i atunci lat pap
adv atuntsi atunci lat pap
conj au oare lat pap
adv aua aici lat pap
adv aualtadz alaltăieri compus pap
adv aualtari alaltăieri compus pap
adv auartari alaltăieri compus pap
adv auatsi aici lat pap
sf auă strugure lat pap
sf aumbrâ protecţie lat pap
sf aumbrâ străin - fig lat pap
sf aumbrâ strigoi - fig lat pap
sf aumbrâ umbră lat pap
sf aumbrâ vârcolac - fig lat pap
sf aumbratâ umbrar lat pap
sf aumbratâ umbră lat pap
vb 4 aumbrăscu - mi fermeca, v lat pap
vb 4 aumbrăscu - mi slăbi lat pap
vb 4 aumbrăscu - mi umbri, v lat pap
vb 4 aumbrăscu - mi vrăji, v lat pap
vb 1 aumbredzu - mi fermeca, v lat pap
vb 1 aumbredzu - mi slăbi lat pap
vb 1 aumbredzu - mi umbri, v lat pap
vb 1 aumbredzu - mi vrăji, v lat pap
adj aumbrosu fermecat lat pap
adj aumbrosu slăbit lat pap
adj aumbrosu umbros lat pap
adj aumbrosu vrăjit lat pap
adj aumtu uns lat pap
vb 4 aundzescu asemăna, v gr pap
vb 3+2 aungu insulta - fig lat pap
vb 3+2 aungu mitui - fig lat pap
vb 3+2 aungu unge, v lat pap
vb 3+2 aungu zugrăvi lat pap
adj aurâtu urât lat pap
vb 4 aurăscu - mi plictisi, v lat pap
vb 4 aurăscu - mi urî de plictiseală lat pap
vb 4 aurăscu - mi urî, v lat pap
vb 1 auredzu ura lat pap
sf aurlari urlet lat pap
sm aurlâtoru hăitaş lat pap
adj aurlâtoru urlător lat pap
sf aurlâturâ urlătură lat pap
vb 1 aurlu - mi arunca, v lat pap
vb 1 aurlu - mi deochia, v lat pap
vb 1 aurlu - mi goni lat pap
vb 1 aurlu - mi repezi, v lat pap
vb 1 aurlu - mi striga, v lat pap
vb 1 aurlu - mi urla, v lat pap
vb 1 aurlu - mi vârî, v lat pap
vb 4 aurnjescu - mi năpusti, v gr pap
vb 4 aurru - mi urla, v lat pap
sf aursâ urs lat pap
sf fpl aushami bătrânet lat pap
sn aushaticu bătrâneţe lat pap
sf fpl ausheami bătrânet lat pap
adv ausheashti bătrâneşte lat pap
sn ausheaticu bătrâneţe lat pap
adj aushescu bătrânesc lat pap
vb 4 aushescu îmbătrâni, v lat pap
sf aushiri îmbătrânire lat pap
sf fpl aushitâ bătrâneţe lat pap
adj aushitu îmbătrânit lat pap
sm aushu, aushi, ausheanj
bătrân lat pap
adv autsi aici lat pap
sf auuâ strugure lat pap
sf auuâ frântseascâ coacăze lat pap
sf avai aer tc pap
sf avai climat tc pap
sf avaijivâ lemn colorat ? pap
sf avani piuliţă - vas de pisat seminţe
tc pap
adv avâriga jur, în lat pap
adv avarigu jur, în lat pap
adv avarliga jur, în lat pap
adv avârliga jur, în lat pap
adv avarriga jur, în lat pap
adv avârriga jur, în lat pap
sm avaru arin - copac ? pap
vb 1 avdagu adăuga, v lat pap
sf avdelâ lipitoare gr pap
sf avdhelâ lipitoare gr pap
omu Avdhiljeatu Avdeliat gr pap
numâ dit pirmithi
Avdi-tuti Aude-tot compus pap
vb 4 avdu auzi, v lat pap
vb 4 avdu - mi asculta - fig lat pap
sf fpl avdzâtâ rezonanţă lat pap
adj avdzâtu renumit lat pap
sf aveari avere lat pap
vb 1 avegljiu - mi păzi, v lat pap
vb 1 avegljiu - mi veghea, v lat pap
sf averi avere lat f pap
adv averiga jur, în lat pap
invar averu adevăr lat pap
vb 4 avgâtsescu adăuga, v lat pap
vb 4 avgâtsescu amplifica -v lat pap
vb 4 avgâtsescu da în plus lat sin
vb 4 avgâtsescu mări, v lat pap
vb 4 avgâtsescu multiplica gr pap
vb 4 avgâtsescu pune peste lat sin
vb 4 avgâtsescu spori lat sin
sm avgi, avgeadz vânător tc pap
sm+f avigljitoru gardian lat pap
sm+f avigljitoru paznic lat pap
adj avigljitoru păzitor lat pap
sm avinaticu vânat lat pap
sm avinâtoru vânător lat pap
vb 1 avinu - mi fugări, v lat pap
vb 1 avinu - mi goni, v lat pap
vb 1 avinu - mi grăbi, v lat pap
vb 1 avinu - mi persecuta, v lat pap
vb 1 avinu - mi urmări, v lat pap
vb 1 avinu - mi vâna lat pap
sf avlaki brazdă tc pap
sf avlaki canal tc pap
sf avlaki gârlă tc pap
sf avlaki rigolă tc pap
sn avlakiu brazdă tc pap
sn avlakiu canal tc pap
sn avlakiu gârlă tc pap
sn avlakiu rigolă tc pap
sm avlami frate de cruce alb pap
sm+f avlighitoru gardian lat pap
sm+f avlighitoru paznic lat pap
adj avlighitoru păzitor lat pap
sf avlii curte tc pap
sm avocatu avocat it pap
invar avoleto posibil gr pap
sf fpl avrâ adiere lat pap
sf fpl avrâ briză lat pap
sf fpl avrâ prospeţime, aer lat pap
sf fpl avrâ răcoare lat pap
sn avragu brazdă bg pap
vb 4 avrâhnjisescu răguşi, v gr pap
sf avraki găteală ? pap
sf avrapa avânt alb pap
sf avrapa iute alb pap
sf avrapa iuţeală alb pap
invar avrapa în grabă alb pap
sf avrapa repede alb pap
sf avrapa viteză alb pap
vb 1 avredzu - mi răcori, v lat pap
sf avritsâ evantai lat pap
sf avrohi cursă de prins... gr pap
adj avros răcoritor lat pap
adj avros răcoros lat pap
vb 4 avruguescu brăzda, v bg pap
vb 4 avrusescu obosi, v ? pap
sf avucâtliki avocatură it pap
sm avucatu avocat it pap
vb 4 avursescu obosi, v bg pap
vb 4 avursescu osteni bg sin
sf fpl avutsâlji avuţie lat pap
sf fpl avutsâlji bogăţie lat pap
sf fpl avutsami avuţie lat pap
sf fpl avutsami bogăţie lat pap
vb 4 avutsăscu îmbogăţi, v lat pap
vb 4 avutsăscu înavuţi, v lat pap
vb 4 avutsescu cufunda, v gr pap
vb 4 avutsescu plonja, v gr pap
adj avutu bogat lat pap
vb 4 avuzescu înota, v sl pap
vb 4 avuzescu pluti sl pap
sn avuzu havuz - arteziană tc pap
sf avyilii vioară gr pap
sm avyiulgi, avyiulgeadz
lăutar gr pap
sm avyiulgi, avyiulgeadz
violonist gr pap
sf avyiulii vioară gr pap
mesu 08 Avyustu August lat pap
sf avzoti praf de puşcă tc pap
sf avzoti putere tc pap
adv axafna neaşteptate, pe gr pap
sn axayiu uium, plată gr pap
sf axayurauâ răsplată gr pap
sf axeanâ străinătate gr pap
adj axenitu înstrăinat gr pap
adj axenu străin gr pap
vb 4 axescu - mi împlini, v gr pap
vb 4 axescu - mi învrednici, v gr pap
vb 4 axescu - mi merita, v gr pap
vb 4 axescu - mi vrednic a fi să, v gr pap
sn axifu arsenic gr pap
sf axii valoare gr pap
adj axinitoru străin gr pap
sf axitâ demnitate gr pap
sf axitâ merit gr pap
adj axiu capabil gr pap
vb 4 axiusescu - mi învrednici, v gr pap
vb 4 axiusescu - mi merita, v gr pap
vb 4 axizescu costa, v gr pap
vb 4 axizescu merita, v gr pap
adj axolitu solitar gr pap
sf axostrâ pronaos gr pap
sf fpl axunghi slănină gr pap
sf axungukeri spermanţet - ceară de balenă
gr pap
vb 4 ayâkipsescu - mi iubi, v gr pap
adv ayalea domol gr pap
adv ayalea lent gr pap
adv ayali domol gr pap
adv ayali lent gr pap
vb 4 ayâlisescu epuiza, v gr pap
vb 4 ayâlisescu istovi, v gr pap
adv ayalits încet gr pap
vb 4 ayâljisescu epuiza, v gr pap
vb 4 ayâljisescu istovi, v gr pap
sf ayalmâ statuie gr pap
sf ayamii burlăcie gr pap
sf ayamii celibat gr pap
vb 4 ayâp(i)sescu iubi, v gr pap
sf ayapi amor gr pap
sf ayapi iubire gr pap
adj ayâpitcoanj ibovnică gr pap
sm ayă, ayadz agă tc pap
adv ayea abia gr pap
adv ayea anevoie gr pap
adv ayea deîndată gr pap
adv ayea tocmai gr pap
sf ayeaspi viespe lat pap
sm ayeazmo, ayeazmaagheazmă gr pap
sf fpl ayeazmu izmă gr pap
adv ayia abia gr pap
adv ayia anevoie gr pap
adv ayia deîndată gr pap
adv ayia tocmai gr pap
sf fpl ayii toi gr pap
adv ayimliu evident ? pap
adv ayimliu vizibil ? pap
adj ayimtu sacru gr pap
adj ayimtu sfiinţit gr pap
sf ayinj vie lat pap
vb 4 ayisescu sfinţi, v gr pap
sf ayisteari comoară gr pap
sf ayitâ viţă de vie lat pap
adv ayiu abia gr pap
adv ayiu abia gr pap
adv ayiu anevoie gr pap
adv ayiu deîndată gr pap
adv ayiu iute gr pap
sm+f ayiu sfânt gr pap
adv ayiu tocmai gr pap
sf ayiudhimâ altar gr pap
sf ayiudhimâ sanctuar gr pap
sf ayiukeri lumânare gr pap
sf ayiusealâ grabă gr pap
vb 4 ayiusescu sfinţi, v gr pap
vb 4 ayiusescu - mi grăbi, v gr pap
sf ayiusiri grabă gr pap
sf ayizmâciuni cules de vie gr pap
mesu 09 Ayizmâciunj Septembrie gr pap
vb 1 ayizmu delapida, v gr pap
vb 1 ayizmu jefui gr pap
vb 1 ayizmu via a culege gr pap
vb 4 ayizmusescu aghezmui gr pap
vb 1 aylisturu abate, se - fig gr sin
vb 1 aylisturu aluneca, v gr pap
vb 1 aylisturu greşi - fig gr sin
vb 1 aylisturu luneca gr pap
vb 4 aynâghipsescu contempla gr pap
vb 4 aynâghipsescu privi de departe gr pap
vb 4 aynândipsescu contempla gr pap
vb 4 aynândipsescu privi de departe gr pap
adv aynanghea vis-a-vis gr pap
sn aynanghiu panoramâ gr pap
sn aynanghiu privelişte gr pap
sn aynanghiu punct de vedere gr pap
invar ayni pur şi simplu gr pap
invar aynosu dezgust bg pap
vb 4 aynusescu - mi dezgusta, v bg pap
vb 4 aynusescu - mi scârbi, v bg pap
adj aynusosu desgustător bg pap
adj aynusosu scârbos bg pap
sf fpl ayoanâ trudă gr pap
sf ayonâ trudă gr pap
adv ayonjea curând gr pap
adv ayonjea iute gr pap
adv ayonjea repede gr pap
sf ayoyi chirie gr pap
sf ayrandzalâ strugure sălbatec gr pap
sf ayrandzaljeauâ viţă sălbatică gr pap
sf ayrâpnii denie gr pap
vb 4 ayrâpsescu sălbătici, v gr pap
vb 4 ayrâxescu înţelege, v gr pap
vb 4 ayrâxescu pricepe gr pap
sf ayreadhâ pir - plantă gr pap
sf pl ayrili priviri sălbatice pap
sf ayrimi fiară gr pap
sf ayrinji fiară gr pap
sf ayripnii denie gr pap
vb 4 ayripsescu sălbătici, v gr pap
sm ayrombalu măr pădureţ - fruct gr pap
sm ayrombalu măr pădureţ - pom gr pap
sm ayrominu măr pădureţ - pom gr pap
adj ayru aspru gr pap
adj ayru fioros gr pap
adv ayru fioros gr pap
adj ayru nedomesticit gr pap
adv ayru sălbatic gr pap
adv ayru sălbatic gr pap
sm ayru -om om sâlbatic gr pap
sf ayru-bibâ raţă sălbatică gr pap
sf ayru-caprâ capră sălbatică gr pap
sm ayru-cucotu cocoş de munte gr pap
sm+f ayru-cumbanu trântor gr pap
sf ayru-gâscâ gâscă sălbatică gr pap
sn ayru-gortsu pară de pădure gr pap
sm ayru-gortsu păr sălbatic gr pap
sf ayruljeauâ măslin sălbatic gr pap
vb 4 ayru-mutrescu - mi privi sălbatic, v gr pap
sf ayru-mutriri privire sălbatică gr pap
sf ayru-prunâ corcoduşe gr pap
sf ayru-trandafileauâ măceş gr pap
vb 4 ayunescu fugări vsl sin
vb 4 ayunescu goni, v vsl pap
vb 4 ayunescu hăitui vsl sin
vb 4 ayunescu izgoni vsl sin
sf fpl ayunitâ goană vsl pap
sf ayunjii grabă gr pap
sf ayunjisealâ grabă gr pap
vb 4 ayunjisescu - mi grăbi, v gr pap
invar ayunosu dezgust bg pap
invar ayunosu scârbă gr pap
vb 4 ayunsescu agonisi, v gr pap
sf ayunsiri trudire gr pap
sf ayuridhâ aguridă gr pap
adj ayurliu augur, de bun gr pap
sm+f ayuyeatu cărţaş gr pap
vb 4 ayuyi(p)sescu închiria cai, v gr pap
sf ayuyii proces juridic gr pap
adv azâ azi lat pap
sf azapi domolire tc pap
sm ază, azadz consilier tc pap
vb 1 azboairu zbura, v lat pap
vb 1 azboru zbura, v lat pap
adj azbuirâtoru zburător vsl pap
vb 1 azbunu - mi consola, v lat pap
vb 1 azbunu - mi mângâia lat pap
adj azburâtoru zburător vsl pap
sf azdari asudare lat pap
vb 4 azdisescu exalta, v tc pap
vb 4 azdisescu lasciv a deveni tc pap
vb 4 azdisescu volupta, v tc pap
vb 4 azdisescu zburdălnici tc pap
vb 4 azgânipsescu exalta tc pap
vb 4 azgânipsescu senzual a deveni, v tc pap
vb 4 azgânipsescu voluptos a deveni tc pap
sf azgânlâki senzualitate tc pap
sf azgânlâki voluptate tc pap
adj azgânu exaltat tc pap
adj azgânu senzual tc pap
adj azgânu voluptos tc pap
vb 4 azgârlescu zgâi, v gr pap
vb 1 azgheru behăi, v ? pap
vb 1 azgheru zbiera ? pap
sn azghiraticu behăitură ? pap
sn azghiratu behăitură ? pap
vb 4 azgunescu goni, v vsl pap
sf azgurii rugină alb pap
sf azimâ azimă gr pap
sn azmacu mocirlă tc pap
adj azmetu firav tc pap
adj azmetu slăbănog tc pap
vb 3+2 azmulgu smulge lat pap
vb 4 azmutsu azmuţi ? pap
vb 4 aznjescu alunga, v sl pap
sf aznjiurâ zmeură alb pap
vb 4 azundzescu găuri, v gr pap
vb 4 azunjescu alunga, v sl pap
vb 4 azurescu necheza, v vsl pap
vb 1 azvânturu - mi zvântura, v lat pap
vb 4 azvârlescu zvârli, v bg pap
vb 4 azvârlu zvârli, v bg pap
adv azvarna(lui) târâş gr pap
vb 4 azvârnâescu târî, v gr pap
sf azvârnâturâ târâtură gr pap
adj azvârnjearu târâtor gr pap
vb 4 azvârnuescu - mi târî, v gr pap
adj azvarra târâş gr f pap
sf azvesti var gr pap
adj azvimtu învins lat pap
vb 1 azvimturu - mi zvântura, v lat pap
sf azvindziri învingere lat pap
vb 3 azvingu - mi birui gr sin
vb 3 azvingu - mi învinge, v gr pap
vb 3 azvingu - mi îzbândi gr sin
vb 3 azvingu - mi răzbi gr sin
vb 3 azvingu - mi reputa victorie gr sin
vb 3 azvingu - mi reuşi gr sin
vb 1 azvinturu - mi zvântura, v lat pap
sf azvistâreau varniţă gr pap
sm azvistaru vărar gr pap
sm azvistaru zugrav gr pap
vb 4 azvistusescu vărui, v gr pap
vb 3+2 azvomu ţâşni, v lat pap
vb 3+2 azvomu voma, v lat pap
sm azvu viezure gr pap
vb 4 azvundzescu găuri, v gr pap
vb 4 azvurăscu izvorî, v gr pap
adv ba dar sl pap
adv ba nu sl pap
sm invar baba tată tc pap
sf babâ bătrână vsl pap
sf babâ bunică vsl pap
adj babageanu brav tc pap
vb 4 bâbâlescu bolborosi, v onomatopeic pap
adj bâbâljearu flecar onomatopeic pap
sm bâbâljiuru gogoriţă ? pap
sm bâbâljiuru sperietoare pt copii ? pap
sf babanatsâ pâine de mălai ? pap
sf bâbârutâ flacără mare ? pap
sf bâbârutâ văpaie ? pap
adj babashcu puternic ? pap
sf babcâ umflătură bg pap
adj babesu parşiv alb pap
sf bâbisliki laşitate alb pap
sf bâbisliki parşivenie alb pap
sn babnicu buştean bg pap
sf bâboanji băboaie - babă vsl pap
sf bâbotâ lipie de mălai ? pap
sm babugearu dansator mascat ? pap
sf pl? bâcâ fustă de lână ? pap
sm bâcâlă(u), bâcâladzbăcan tc pap
adj bâcâlescu băcănesc, de băcănie tc pap
sf bâcâliki băcănie tc pap
sm bacaljearu peste afumat it pap
sf bâcâloanj băcăniţă tc pap
sm bâcalu băcan tc pap
sf bâcami băcan tc pap
sm bâcâră, bâcâradz aramă tc pap
sn bâcârdanu mămăligă bg pap
sf bâcâri aramă tc pap
vb 4 bâcâryisescu - mi arămi, v gr pap
adj bâcâtârescu consumabil, de consum? pap
sm+f bâcâtaru bucătar ? pap
sm baciu baci ? pap
sm baciu brânzar - care face brânză
? pap
sf baclâ bacă - fruct tc pap
sf bâclâvai baclava tc f pap
sm bâclâvă, bâclâvadzbaclava tc pap
sf bacră aramă alb pap
vb bâcrescu arămi, v tc pap
vb bâcrescu cocli tc pap
sf bademi migdală tc pap
sf bâdrumi pesteră tc pap
sf badzarâ bădăran - fig ? pap
sf badzarâ nespălat - fig ? pap
sf badzarâ plăcintă de mălai ? pap
sf bâdzarâ bădăran - fig ? pap
sf bâdzarâ nespălat - fig ? pap
sf bâdzarâ plăcintă de mălai ? pap
sf bâdzâri grăsime tc pap
invar bâeli blestemat ? pap
sf bafâ brotac mare ? pap
sf baftâ baftă tc pap
sf baftâ noroc tc pap
sf baftâ şansă tc pap
sf bâgâturâ avort la oi ? pap
adj bagav sur ? pap
sf bâgdâtii perete despărţitor ? pap
sm bâge, bâgeadz horn tc pap
sm+f bâginacu cumnat - însuraţi cu 2 surori
tc pap
sm bagiu baci ? pap
sm fpl bagiu brânză smantânită ? pap
sm bagremu salcâm srb pap
vb 1 bagu - mi amesteca, v ? pap
vb 1 bagu - mi aplica, v ? pap
vb 1 bagu - mi băga, v ? pap
vb 1 bagu - mi culca, v ? pap
vb 1 bagu - mi decide, v ? pap
vb 1 bagu - mi intra, v ? pap
vb 1 bagu - mi plasa, v ? pap
vb 1 bagu - mi pune, v ? pap
vb 1 bagu - mi stărui, v ? pap
vb 1 bagu - mi vârî, v ? pap
sm bâhce, bâhceadz grădină tc pap
sf bâhcishi baciş tc pap
sf bahti noroc tc pap
sf bahti satisfacţie tc pap
sf bahti şansă tc pap
adj bâiatcu degradat tc pap
adj bâiatcu învechit tc pap
adj bâiatcu uzat tc pap
adj bâiatcu vechi tc pap
adj invar bâiati degradat tc pap
adj bâiati învechit tc pap
adj bâiati uzat tc pap
adj bâiati vechi tc pap
vb 4 bâildisescu extenua, v tc pap
sf bainetâ baionetă it pap
sm bairahtaru port drapel tc pap
sm bairahtaru stegar tc pap
sf bâiraki drapel tc pap
sf bâiraki steag tc pap
sf bâirami bairam tc pap
sf bâiri teren larg tc pap
sn bairu amuletă lat pap
sn bairu baier lat pap
sn bairu salbă lat pap
sn bairu şir lat pap
sn bairu şirag lat pap
sn bâirushu dungă subţire lat pap
sn bâirushu linie trasată lat pap
sn baiuru salbă lat pap
sf bajancâ codobatură ? pap
sm bâjdaru perceptor tc pap
sm bâjdaru vameş tc pap
sf pl? baki ţurcă ? pap
sf balâ bală lat pap
sf balâ balot it pap
sf balâ pingea ? pap
sf pl bâlâtânj alice ? pap
adj balavancu enorm vsl pap
vb 4 bâlbâescu bâlbâi, v onomatopeic pap
sn bâlbâtoru sulul dinapoi la război lat pap
sf balconi balcon it pap
adj bâldâsitu extenuat tc pap
sf bâldumi curar - parte a hamuluitc pap
sf bâldunji curar - parte a hamuluitc pap
sn bâlguru grâu fiert tc pap
sf pl bali bale lat pap
sm pl? baliciu camelie bg pap
sf baligâ baligă ? pap
sf bâligari băligar ? pap
vb 1 baligu - mi băliga, v ? pap
sm baljeaciu bufon it pap
sm baljeaciu caraghios it pap
sm baljeaciu clovn it pap
sm baljeados bursuc alb pap
adj baljiu breaz - cu semn alb gr pap
sm invar baljiuca hrăpăreţ alb pap
sm invar baljiuca rapace alb pap
adj bâlosu bălos lat pap
sm fpl balsamu balsam gr pap
vb 4 bâlsâmusescu îmbălsăma gr pap
sf baltâ baltă ? pap
sn bâltacu băltoacă alb pap
sm bâltă, bâltadz baltag tc pap
sn bâltă, bâltadzi baltag tc pap
sf bâltoacâ băltoacă alb pap
sn bâltocu băltoacă alb pap
adj bâltosu băltos alb pap
sf bâltsari punerea baticulului lat pap
sn bâltsatu brăţată - lungimea dintre
latbraţe pap
adj bâltsatu cu baticul pe cap lat pap
sf baltsotâ crăiţă - floare ? pap
sf baltsotâ mac ? pap
sn baltsu basma mare lat pap
sn baltu monopol it pap
sn balu bal it pap
sn balu balot it pap
adj bâmbâcosu bumbăcos ? pap
sf bamnji bame - fructe tc pap
sf fpl banâ trai ? pap
sf fpl banâ viaţă ? pap
sm banabacu soldat turc - poreclă tc pap
sf fpl bânari vieţuire ? pap
sf fpl bânatâ trai ? pap
adj bânatu trăit ? pap
sf bancâ bancă gr pap
sn bancu bancă it pap
sf bandâ bandă it pap
sf bandâ fanfară it pap
sf bandâ grup it pap
sf banderâ drapel it pap
sf banderâ flamură it pap
sf banderâ renume - fig it pap
sf banderâ steag it pap
sm+f bandi nemernic alb pap
adj bandi, bandoanji nemernic alb pap
sm bândicu trunchi ? pap
sf bandilă amantă alb pap
sf bandilă ştrengăriţă alb pap
vb 1 bânduredzu bâlbâi, v bg pap
vb 1 bânduredzu bolborosi bg pap
vb 1 bânduredzu flecări, v bg pap
vb 1 bânedzu trăi, v ? pap
sm pl? bângiu merişor ? pap
sn bangu bancă it pap
sf banji baie sl pap
sf barâ băltoacă bg pap
sf barâ lac bg pap
invar bara-bara alături tc pap
invar bara-bara împreună tc pap
sf barangâ baracă alb pap
sf barbâ, bărghi barbă lat pap
sf barbâ, bărghi rădăcina cepei, usturoiului
lat pap
adj bârbâljiusit voalat - cu voal gr pap
sf bârbâriri bolborosire onomatopeic pap
sf barbarozâ floare - specie de.. ? pap
sf barbarusâ căciulă ? pap
sf barbarusâ fes ? pap
sf barbarusâ fes alb ? pap
sf bârbârusâ căciulă ? pap
sf bârbârusâ fes ? pap
sf bârbârusâ fes alb ? pap
sn bârbârushu buchet ? pap
sf bârbârutâ flacără mare ? pap
sf bârbârutâ văpaie ? pap
sf fpl bârbâtami bărbaţi în grup lat pap
sf bârbâteascâ parte a bisericii rezervată
lat bărbaţilor pap
adv bârbâteashti bărbăteşte lat pap
sf bârbâteatsâ bravură lat pap
adj bârbâtescu bărbătesc lat pap
adj bârbâtescu energic lat pap
sm bârbâticu bărbăţel lat pap
adj bârbâtinu energic lat pap
adj bârbâtinu viril lat pap
sf bârbâtoanji femeie bărbată lat pap
sn bârbâtoru sul la războiul de ţesut lat pap
sf fpl bârbâtsâlji virilitate lat pap
sm bârbatu bărbat lat pap
adj bârbatu curajos lat pap
sm bârbatu soţ lat pap
adj bârbatu viril lat pap
adj bârbatu voinic lat pap
sm barberu bărbier it pap
vb 4 bârbir(i)sescu - mi bărbieri, v lat pap
sf bârboalji cartof ? pap
adj bârbosu bărbos lat pap
vb 4 bârbuljisescu - mi voala, v - pune voal de ?doliu pap
sn bârbuljiu năframă gr pap
sm bârbuni mreană gr pap
sn bârburishu ciorchine lat pap
sf bârbutâ praz - căpăţână lat pap
sf bârcaci găleată tc pap
sn bârcâdanu mămăligă bg pap
sf pl bârcudii bagatelă ? pap
sf pl bârcudii nimicuri ? pap
sf bârdă bătătorul la războiul debgţesut pap
sf bârdecicâ baghetă bg pap
sf bârdenji lumânărică ? ? pap
sf bârdhâ bătătorul la războiul debgţesut pap
sf bârdhecicâ lopăţică bg pap
invar bardhon! pardon! fr pap
invar bardhon! scuzaţi! fr pap
adj bârdhushu albiu alb pap
sf bârdilâ bătătorul la războiul debgţesut pap
sf bârdinâ perdea tc pap
adj bardzu bălan pestriţ ? pap
adj bardzucanatu bălan pestriţ colorat ? pap
adv bare cel puţin tc pap
sf bârgaci găleată tc pap
sn bârgâdanu mămăligă bg pap
sf bârgânitsâ negel ? pap
sf pl bârgâvitsâ negel ? pap
sf bârghelâ guşă ? pap
sn bârgheliu guşă ? pap
adv bari cel puţin tc pap
sn bâricu buric lat pap
adv barim cel puţin tc pap
adv barish armonie tc pap
sf fpl bârishi împăcare tc pap
sf fpl bârishi pace tc pap
invar bariş armonie, în tc pap
adj bârlivu căpiat bg pap
adj bârlivu nebun bg pap
sf bârnâ planta căţărătoare ? pap
sn bârnu brâu alb f pap
sn bârnu generaţie - fig alb pap
sn bârnu leat - fig alb pap
sf bârnuti tutun ? pap
sm bârnutici, bârnuticevânzător de tutun ? pap
sm fpl barsamu plantă medicinală tc pap
sf bârsii drojdie alb pap
sf bârsii sediment alb pap
sn bârtsatu brăţată - lungimea dintre
latbraţe pap
adj bârtsineru tânăr ? ? pap
sf bârtsiri pietroi lat pap
sn bâru brâu alb f pap
adv barunoarâ niciodată compus f pap
pron negativbarunu, barună niciun, niciuna compus f pap
pron negativbarunu, barună nimeni compus pap
sf fpl bâruti praf de puşcă tc pap
sf bâryaci găleată tc pap
sf bâryeaki stindard tc pap
invar bâryici vizita miresei, prima după
bg nuntă, la mama
pap ei
sf barzâ barză alb pap
sm fpl basanu balsam alb pap
sf pl? basareti curaj tc pap
sf bascâ lâna toată a unei oi după
? tundere pap
sf bâsearcâ biserică lat pap
sf bâsearicâ biserică lat pap
sf pl? bashâ excedent ? pap
sf pl? bashâ prisos ? pap
sf pl? bashâ surplus ? pap
sm bashacu vânzător ambulant, de tc fructe pap
sf bashakinâ vânzător ambulant, de tc fructe pap
adj bashinghelu gură-cască ? pap
adj bashinghelu nătăfleţ ? pap
adj bashinghelu zăpăcit ? pap
sf bashnâ proprietate mică vsl pap
adj bashrâ, oai oaie albă cu extremităţile
? negre pap
vb 1 bashu - mi pupa, v lat pap
vb 1 bashu - mi săruta, v lat pap
adj bashurcu murdar la faţă - copil ? pap
adj bashuru murdar ? pap
sm bâsilău, bâsilăi, bâsil
rege ? f pap
sm bâsmă, bâsmadz basma tc pap
sf bastâ cută ? pap
sf bastâ îndoitură la postav ? pap
sf fpl basti pariu alb pap
vb 4 bâstisescu devasta, v alb pap
vb 4 bâstisescu distruge alb pap
sm pl? bâstră ardere de brumă ? pap
vb 4 bâstruescu opări, v - despre plante,tcierburi pap
vb 4 bâstruescu pârli tc pap
adj bâstruit ars de brumă tc pap
sf bâstuni baston gr pap
sn bâstunu baston gr pap
adv bata la fel ? pap
sf batâ cursă de prins... ? pap
sf batâ depresiune ? pap
sm batacu delicvent tc pap
sm batacu libertin tc pap
sm batacu răufăcător tc pap
sm bâtacu delicvent tc pap
sm bâtacu libertin tc pap
sm bâtacu răufăcător tc pap
sm bâtâhci, bâtâhceadz
escroc tc pap
sf bâtâhcilâki excrocherie tc pap
sf bâtâhcilâki potlogărie tc pap
sf bâtâhcioanj hoaţă tc pap
sm bâtâlâmă rest de marfă ? pap
adj bâtalcu spătos tc pap
sm+f bâtâljearu piuar lat pap
sf bâtalji piuă lat pap
vb 4 bâtâljiusescu învechi, v tc pap
vb 4 bâtâljiusescu piuă, v - a da la... lat pap
sf bâtânii cuvertură ? pap
sf bâtanji piuă lat pap
sf bâtanji postav subţire lat pap
sf bâtanji ţesătură de lână subţirelat pap
vb bâtânjiusescu piuă, v - a da la... lat pap
sf bâtâturâ bătătură lat pap
sf batcâ cursă de prins... ? pap
adv bathava degeaba tc pap
adv bathava gratis tc pap
adv batiava degeaba tc pap
adv batiava gratis tc pap
sn bâticu bătălie lat pap
sf bâtii luptă lat pap
sf bâtiki luptă lat pap
sm bâtinu putinei ? pap
sf batsâ palmă ? pap
vb 3+2 batu bântui lat pap
vb 3+2 batu bate, v lat pap
vb 3+2 batu bătători, v lat pap
vb 3+2 batu cânta - fig - păsările, instrumentele
lat pap
vb 3+2 batu deplasa, v lat pap
vb 3+2 batu încerca, v lat pap
vb 3+2 batu învinge, v lat pap
vb 3+2 batu mişca, v lat pap
vb 3+2 batu suna, v lat pap
vb 3+2 batu vorbi - fig lat pap
vb 1 bau - mi băga ? pap
sf baulâ valiză it pap
sf bâzacâ burtă mare tc pap
adj bâzâcosu burtos tc pap
sm bâzdrâmă, bâzdrâmpâine de rând tc pap
sf bâzdrâvitsâ negel ? pap
sm bâzmâtă catalog tc pap
sm bâzmâtă mustrare tc pap
sm bâzmâtă registru tc pap
sm bâzmă , bâzmadz mustrare tc pap
adj bealbishu frumuşel lat pap
adj bealishu bălan vsl pap
adj bealu bălan vsl pap
invar beani comparaţie tc pap
sf beari bere - acţiunea de a bea lat pap
vb 2 beau bea, v lat pap
sm beau fiară ? pap
vb 2 beau fuma lat pap
vb 2 beau omorâ lat pap
vb 2 beau sfâşia lat pap
vb 2 beau suge, v lat pap
vb 2 beau topi, v lat pap
sm+f bebu, bebâ, plural beb
prunc alb pap
sf becatsâ sitar gr pap
sf beci femeie frumoasă ? pap
sf pl becicâ nădragi ? pap
sf pl becifi nădragi ? pap
adj beciu, beci alb aurii - oi ? pap
sf pl befci nădragi ? pap
sm begâ bei - guvernator turc tc pap
sm begu bei - guvernator turc tc pap
sm bei(u) bei tc pap
adv beica boiereşte tc pap
sf beiliki boierie tc pap
sf beitâ noutăţi tc pap
sm belberu bărbier tc pap
sf belenitsâ lapte smântânit ? pap
sf belitsâ covor ţesut ? pap
sm beljeagi, beljeagea jenant tc pap
adv belki poate tc pap
adj belu bălan vsl pap
sn belu pietricea la jocul copiilor
? pap
sf bertâ haină femeiască fr pap
vb 1 beru behăi, v lat pap
sf fpl besâ fidelitate alb pap
invar besa-bes jurământ - formulă alb pap
adj besalâ credincios alb pap
adj besalâ fidel alb pap
sm besalâ, besaladz fidel alb pap
adv besbele negreşit tc pap
adv besbile negreşit tc pap
locu Beshlji Viena tc pap
adv bestraga pe ici de colo bg pap
vb 4 besu - mi băşi, v lat pap
sf betâ cap ? pap
sf betâ căpăţână ? pap
sf pl? beti, cu neplăcut tc pap
sm beu bei - guvernator turc tc pap
sm beu fermier turc tc pap
adv bezbile negreşit tc pap
vb 4 bi(i)ndisescu atenţie a da, v tc pap
vb 4 bi(i)ndisescu prefera, v tc pap
invar biani comparare tc pap
sf bibâ raţă bg pap
sm bibu răţoi bg pap
sf fpl bicâ burtă ? pap
sf bicatsâ becaţă - pasăre gr pap
sm bică, bicadz taur ? pap
sf bicimi formă tc pap
adj bicimsâzu deformat tc pap
adj bicimsâzu diform tc pap
adj bicimsâzu inform tc pap
adj bicimsâzu sucit - fig tc pap
adj bicriu beat tc pap
sm bicu taur bg pap
sn bideliu impozit tc pap
sf bideni haină femeiască lungă tc de blană pap
adj bidivi bidiviu - tânăr iute şi frumos
tc cal pap
adj bidivitcu bidiviu - tânăr iute şi frumos
tc cal pap
sf fpl biducljeami păduchi mulţi lat pap
sf biducljeari păduchere - lua păduchi lat pap
adj biducljeatu păduchiat - cu păduchilat pap
sf biducljeauâ piedică ? pap
vb 1 biducljedzu păduchea - lua păduchilat pap
adj biducljiosu păduchios lat pap
sm biducljiu păduche lat pap
sf bidzari grăsime tc pap
sm bifă, bifadz cauţiune tc pap
sm bifă, bifadz ipotecă tc pap
sf pl? bigâ coardă de vie alb pap
sf bigâ rocă ? pap
sf bihuliki inactivitate tc pap
adv biiashti boiereşte tc pap
sf biinâ soţia beiului tc pap
adj bikearu becher tc pap
sm bikearu becher tc pap
adj bikearu celibatar tc pap
sm bikearu celibatar tc pap
adj bikearu holtei tc pap
sm bikearu holtei tc pap
sf bikireatsă celibatariat tc pap
sf bikirlâki celibatariat tc pap
vb bilbâescu bâlbâi, v onomatopeic pap
sm bilberu bărbier tc pap
sm bilbicci, bilbicceadzcomerciant de năut prăjit
tc pap
sf pl bilbici năut prăjit tc pap
sm bilbiljiu fluier de pământ alb pap
sm bilbiljiu privighetoare tc pap
sf bilbitsâ scrumbie alb pap
sn bilcicu belciug vsl pap
sf bildume curar - haranşament tc pap
adv bile chiar tc pap
adv bile încă tc pap
sf bileauâ belea tc pap
sf bileauâ necaz tc pap
vb 4 bilescu beli, v vsl pap
vb 4 bilescu înălbi, v vsl pap
vb 4 bilescu jupui, v vsl pap
vb 4 bilescu prăda - fig vsl pap
sf bilgeki brăţară tc pap
sf biliczii brăţară tc pap
sm bilide, bilidadz primărie tc pap
sm bilide, bilidadz tribunal tc pap
sf bilidii primărie tc pap
sf bilidii tribunal tc pap
sf biligeki brăţară tc pap
sf biligicâ brăţară tc pap
sn biligicu, biligicuri brăţară tc pap
sf bilingiucâ brăţară tc pap
sf bilitsâ cuvertură de lână albă tc pap
sf biliună bilion it pap
sm bilje, biljeadz belea tc pap
sf biljeai belea tc f pap
sf biljeauâ belea tc f pap
sf biljiuri cristal tc pap
sm bilushu peşte de apă dulce sl pap
sf bimâ origine alb pap
sm bimbâshe, bimbâshe maior în armata turcă tc pap
sm bimbashi maior în armata turcă tc pap
sf bimtsâ pivniţă vsl pap
sf binai şantier tc pap
sm pl binats gemeni ? pap
sm bină, binadz construcţie tc pap
sm bindercu cocoş ? pap
sm bindiricu cocoş ? pap
sm binecu cal de călărit tc pap
sn binecu copertă colorată ? pap
sf bineki călărie tc pap
sm pl binets gemeni ? pap
sf bioanj boiereasă tc pap
sf bioanj soţie de bei tc pap
sf birâ bere it pap
sf birârii berărie it pap
locu Birati Berat pap
sf birati firman tc pap
sf birati ordin emis de sultan tc pap
sf birbântlâki libertinaj it pap
adj birbantu afemeiat it pap
adj birbantu berbant it pap
invar birbati murdar tc pap
sf birbeacâ voinică lat pap
sm birbeatsi berbec lat pap
sm birbecu berbec lat pap
sm birberu bărbier tc pap
sm birbicaru berbecar - care paşte berbecii
lat pap
sm birbicushu berbecel lat pap
sf birbilji cană tc pap
sm birbiljiocu privighetoare tc pap
sm birbiljiu privighetoare tc pap
sn birbiljiu tiv gr pap
sn birbiljiu ulcică ? pap
sm birbiru privighetoare tc pap
sm birbu afemeiat it pap
sm birbu mândru it pap
adj birciu brav alb pap
adj birciu fiu brav alb pap
adj bircu drăguţ alb pap
adj bircu gentil alb pap
sm birde, birdadz perdea tc pap
vb 4 birdhipsescu - mi încurca gr pap
adj birdushu vagabond tc pap
sf birhuzuri mulţumire tc pap
invar birikeat-virsân bogdaproste tc pap
invar birikeavis bogdaproste tc pap
invar birikeavis mulţumită lui.. tc pap
sf biriketi berechet tc pap
sf biriketi cereale (multe) tc pap
adj biringi fruntaş tc pap
adj biringi primul tc pap
sm invar biro bade alb pap
sf biroanj femeie bravă alb pap
sm biru fiu brav alb pap
sf birungicâ borangic tc pap
sf bisagâ desagă gr pap
adj biscuit încolţit ? pap
sf bisear(i)câ biserică lat pap
adv bisgulea furiş, pe ? pap
vb 4 bisgulescu tuli - fig ? pap
sm pl? bish partidă pierdută la joc de
tc copii pap
vb 1 bish(i)kedzu - mi băşica lat pap
sf bishcâ obiect la joc de copii bg pap
sf bishicâ băşică lat pap
sf bishinâ băşină lat pap
vb 1 bishinedzu - mi băşi lat pap
adj bishinosu băşinos lat pap
adj bishinosu fricos - fig lat pap
adj bishinosu mincinos - fig lat pap
adj bishit băşit lat pap
sm bishlicu monedă beşlic de 5 piaştri
tc pap
sn bishtocu ciomag ? pap
adj bisnatu geamăn ? pap
sf bistimali şorţ tc pap
sn bisu cur alb pap
sm pl? bisu partidă pierdută la joc de
tc copii pap
adj bitârnu bătrân lat pap
adv invar biter mai rău tc pap
vb 4 bitisescu - mi termina tc pap
sf fpl bitisitâ sfârşit tc pap
vb 4 bitsescu - mi termina tc pap
sf fpl bitsitâ sfârşit tc pap
sf biuftani bârfă tc pap
sf biuturâ băutură lat pap
sf biuzuri deranj ? pap
sm+f bivulu, bivulitsâ bivol, bivoliţă bg pap
sf bizari grăsime tc pap
sm biză, bizadz burghiu tc pap
sm biză, bizadz sfredel tc pap
sf bizbiljie bolovan ? pap
sf bizelji mazăre tc pap
sn bizeryiu plictiseală gr pap
sn bizeryiu plictiseală gr pap
sf bizilicâ brăţară alb pap
sf biziri ulei de in tc pap
vb 4 bizirsescu plictisi tc pap
sf bizusteni bazar tc pap
sm bladuhu gorun ? pap
sf blanâ blană - scândură ? pap
sf blanâ bucată mare de ...lemn,? brânză pap
adj blanavu fad bg pap
sn blâncu oblânc vsl pap
sf blândâ erupţie de bube lat pap
vb 1 blânduredzu cânta melancolic, v lat pap
sn blânduru sunet plăcut lat pap
adj blanesu leneş ? pap
adj blanivu nesărat bg pap
sn blâstemu blestem lat pap
adj blâstimâtoru blestemător lat pap
sf blastrâ opăreală la plante gr pap
sn blastru plasture gr pap
sf blatâ baltă bg pap
vb 1 blăstimu - mi blestema, v lat pap
vb 1 blăstinu - mi blestema, v lat pap
sn blidu blid vsl pap
invar bljiondâ leoarcă ? pap
sn bluguru grâu fiert tc pap
sf bluki buluc tc pap
sf pl? bluzgâ drojdie gr pap
sf boashâ testicul ? pap
sf boatsi voce lat pap
sn boatsitu bocet lat pap
sf bobâ fruct - limbaj copii tc pap
sn bobu bob tc pap
adj bogru biet ? pap
adj bogru nefericit ? pap
adj bogru sărman ? pap
sn bogu, bodzâ învelitoare ? pap
sf bohce boccea tc f pap
adj invar boi biet - limbaj femeiesc ? pap
sf boi boia tc pap
sf boi culoare tc pap
sf boi fard tc pap
adj invar boi sărman - limbaj femeiesc
? pap
sf boi statură tc pap
sf boi vopsea tc pap
sf boie boia tc pap
sf boie culoare tc pap
sf boie fard tc pap
sf boie mărită - apelativ tc pap
sf boie vopsea tc pap
adj invar boiu biet - limbaj femeiesc ? pap
adj invar boiu sărman - limbaj femeiesc
? pap
sf boji cucoană de oraş sl pap
adj bolcu abundent tc pap
adj bolcu suficient tc pap
sm pl? boliciu crizantemă bg pap
adj bolicu amplu tc pap
sf pl bolji furii vsl pap
sf pl bolji grăunţe de porumb saugrgrâu fiert pap
sf bombâ, bomvi bombă it pap
invar bondu ? fr pap
sf bondzâ ţăst alb pap
adv bora furtunos ? pap
adv bora vijelios ? pap
sf borâ defăimare - fig ? pap
sf borâ denigrare - fig ? pap
sf borâ vijelie ? pap
sf borgi datorie tc pap
vb 1 boru zbura, v lat pap
adv bosh zadarnic tc pap
sf boshâ şold tc pap
adj boshcu indolent tc pap
adj boshcu neatent tc pap
sf boshi fantomă ? pap
sf boshi sperietoare pt copii ? pap
sm bosiljieacu busuioc bg pap
locu Bosna Bosnia pap
sf botsâ sticlă it pap
sf botsi cartofi ? pap
sm bou bou lat pap
sf bozâ bragă tc pap
sm pl? bozu soc bg pap
sm bracean moşmol - arbust rozaceu
? pap
sm brâdicu brădişor ? pap
sm brâdicu brăduţ ? pap
sm bradu brad ? pap
sf brâgâcicâ căldăruşă tc pap
sf braganâ coacăză ? pap
sm braganjeu coacăz ? pap
sn brandu trunchi ? pap
sf pl? brândzâ brânză ? pap
sf brangâ lanţ it pap
adj branu lung până la pământ- părul
alb pap
sn brânu brâu ? pap
sn brânu cerc - fig ? pap
sn brânu generaţie - fig ? pap
adj brashovanu mucos ? ? pap
sf brâsimi mătase tc pap
sf brâtsatâ braţ lat pap
sn brâtsatu braţ lat pap
invar bratseta braţ, la it pap
sn bratsu braţ lat pap
sf bravâ broască de uşă bg pap
sf brâyaci căldare tc pap
sf brazdâ brazdă bg pap
sf brâznjeauâ iarbă lată bg pap
sf breanâ mreană bg pap
sf brecushi şalvari alb pap
conj brem dar tc pap
adv brenda înăuntru alb pap
sf brengâ oboseală alb pap
sf brengâ supărare alb pap
vb 4 brescu privi, v alb pap
sn bricu buric lat pap
sn brilantu briliant it pap
sf brishimi fir de aţă răsucit tc pap
sf brisimi mătase tc pap
sf britâ privire alb pap
sf broascâ broască lat pap
sf broascâ broască ţestoasă lat pap
sf broascâ ganglion lat pap
sm broaticu brotăcel lat pap
sm broshtu brusture - plantă vsl pap
sm broshturu brusture - plantă vsl pap
sm brostu brusture - plantă vsl pap
sf bruboadâ broboadă ? pap
vb 4 bruescu privi, v alb pap
adj bruhavu buhav gr pap
sf fpl bruitâ privire alb pap
sf brujolâ friptură la grătar it pap
sf brumâ brumă lat pap
sf brumancâ mănuşă ? pap
sf brumangâ mănuşă ? pap
sf brumanicâ măcriş ? pap
mesu 11 Brumaru Noiembrie lat pap
vb 1 brumeadzâ bruma cade, v lat pap
adj brumosu brumos lat pap
sn brundzu bronz it pap
sf bruscami broaştele toate lat pap
sm+f brusconjiu broscoi lat pap
sm brushtiru lipan, brusture - plantă vsl pap
vb 4 brushtirusescu vopsi cu lipan-bruştur, v sl pap
sf brushturâ lipan, brusture - plantă vsl pap
sf bruticami broscărie lat pap
sf bruticari orăcărire lat pap
sm bruticushu brotăcel lat pap
vb 1 brutikedzu orăcăi, v lat pap
sf brutsâ ipingea - manta bărbătească
alb pap
sf bruyaci căldare tc pap
sf bruzgâ drojdie gr pap
sf bruzgâ rezid, drojdie gr pap
vb 4 bruzgâescu vomita, pe cale de a , vgr pap
sf bruzgâiri vomitare gr pap
sf bruzgâiturâ vomitură gr pap
sf bubâ gogoriţă, minciună alb pap
sf bubâ larva viermelui de mătasebg pap
adj bubairu personaj din Liyucearii ?- Mutul pap
sf bubotâ lipie de mălai ? pap
sf bubotâ mălai ? pap
adj bubotu ghebos ? pap
vb 4. bubuescu - mi îngrozi, v gr pap
vb 4. bubuescu - mi înspăimânta, v gr pap
sm bubugearu dansator mascat gr pap
sf bubuki buchet fr pap
sf bubuki mugur fr pap
adj bubukiosu bubos fr pap
vb 4 bubukisescu înmuguri, v gr pap
sf bubulicâ gânganie bg pap
sm bubulicu gânganie bg pap
sf bubulitsâ bobornic ?- planta ? pap
sf bubulitsâ fructul bubornicului ? pap
sf bubuljeanâ bobornic ?- planta ? pap
sf bubunâ flacără ? pap
sf bubunâ văpaie ? pap
vb 1 bubuneadzâ tuna, v onomatopeic pap
sf buburanâ flacără mare ? pap
sm bubureacu liliac - animal ? pap
vb 1 unipersbubureadzâ pâlpâi focul ? pap
sm buburecu ciupercă lat pap
sm buburecu rinichi lat pap
vb 1 buburedzu - mi buhăi, v ? pap
adj buburosu buhăit ? pap
sf buburunâ flacără mare ? pap
sm bubusharu dansator mascat ? pap
sf bubutâ flacără ? pap
sf bubyalâ papară - fel de mâncare alb pap
sf bubzealâ măceaşă ? pap
sm bubzelu măceş ? pap
sf bucâ bucată lat pap
sf bucâ bucă lat pap
sf bucâ coapsă lat pap
sf bucâ fesă lat pap
sf bucâ îmbucătură lat pap
sf bucali carafă it pap
sn bucalu carafă it pap
sf bucatâ bucată lat pap
sf bucâtici bucăţică lat pap
adj bucicosu cărnos alb pap
adj bucicosu durduliu alb pap
adj bucicu pătat pe faţă ? pap
sm bucini buştean ? pap
adj buciu pătat pe faţă ? pap
sm bucium buştean ? pap
sf buclâ fedeleş - butoiaş pt apă? pap
sm buclaru fedeleşuri(buţi) care face
? pap
sf bucljitsâ fedeleş mic ? pap
vb 4 bucusescu înghiţi, v gr pap
sf bucuvalâ papară - fel de mâncare alb pap
adj budâlacu prost tc pap
adj budâlă idiot tc pap
adj budâlă nătărău tc pap
adj budâlă prostănac tc pap
adj budâlă stupid tc pap
sm+f budâlă, budâloanji prostănac tc pap
sn budecu baston de iarnă bg pap
sn budicu ulcior ? pap
sm budinu vierme de mătase ? pap
sf budrâ pudră fr pap
sf budrumi închisoare subterană tc pap
sf budrumi pesteră tc pap
sm buducâsharu corb, specie de ? pap
sm buducusharu corb, specie de ? pap
sn buduvai bazin ? pap
sf budzâ buză alb pap
sf budzâ mal alb pap
sf budzâ margine alb pap
sf budzâ ţărm alb pap
sf budzânarâ buzunar - clin în formă gr
de buză pap
adj budzosu buzos alb pap
sf bufâ bufniţă tc pap
adj bufâ prostanac - fig tc pap
sm bufaru coteţ ? pap
sf bufcâ moţ alb pap
sm bufu, buhi bufniţă tc pap
sm bufu, buhi prostănac - fig tc pap
sf bugaci prăjitură bg pap
sf bugâtsâlji bogăţie vsl pap
adj bugatu bogat vsl pap
adj bugdanu chipeş bg pap
adj bugdanu mândru bg pap
sm bugeaiu boiangiu ?tc pap
sf bugiornâ pomana mancare it pap
sf bugunitsâ prăjitură bg pap
sf bugutsâlji bogăţie vsl pap
sf buhâ bufniţă tc pap
sm buhare, buhareadz horn tc pap
sm buharu horn tc pap
sf buhasii stofă sau pânză tc pap
sf buhâsii stofă sau pânză tc pap
adj buhav buhav tc pap
sm buhce, buhceadz boccea tc pap
sm buhce, buhceadz grădină tc pap
sf buhtiri oboseală gr pap
sf buhtiri osteneală gr pap
sf buhtiri plictiseală gr pap
vb 4 buhtisescu dezgustare gr pap
vb 4 buhtisescu plictisi, v gr pap
vb 4 buhtisescu săturare gr pap
sm buiagi, buiageadz boiangiu tc pap
sm buiagi, buiageadz vopsitor tc pap
sf buiagilâki boiangerie tc pap
sf buiagilâki vopsitorie tc pap
sm buiangiu, buiangeaboiangiu tc pap
sm buiangiu, buiangeavopsitor tc pap
sf buiatâ şopron vsl pap
sf buiauâ culoare tc pap
sf buiauâ fard tc pap
sf buiauâ vopsea tc pap
adj buimatcu neted ? pap
adj buimatcu plat ? pap
sf buimi fular tc pap
sf buimi voal tc pap
adj buinu bou, de lat pap
vb 4 buisescu - mi colora, v tc pap
vb 4 buisescu - mi jeli, v tc pap
vb 4 buisescu - mi nenoroci, v tc pap
vb 4 buisescu - mi râs, face de - v tc pap
vb 4 buisescu - mi vopsi, v tc pap
vb 4 buisescu - mi zugrăvi, v tc pap
sf pl? buisitu nenorocit tc pap
sf pl? buitsâ tifos tc pap
sm buitsu bouţ - mic bou lat pap
sf buiumi fular tc pap
sf buiumi voal tc pap
sf buiurdii ordin tc pap
sf bujanâ carafă ? pap
sn bujanu carafă ? pap
sm bujoru bujor tc pap
sn buketu buchet fr pap
adj bulcicosu cărnos alb pap
adj bulcicosu dudruliu alb pap
sf buldumi curar - haranşament tc pap
vb 1 buldzinedzu - mi buhăi, v ? pap
sm bulguri grâu fiert tc pap
sn bulguru grâu fiert tc pap
sm buljearu şarpe mare alb pap
sm bulubashu căpitan tc pap
sf bulubotsâ dimie - stofă de lână ? pap
sf buluki buluc tc pap
sf buluki grup tc pap
sf pl? bulvurâ praf de puşcă ? pap
adj bumbâcosu bumbăcos ? pap
sn bumbacu bumbac ? pap
sn bumbacu moale - fig ? pap
sf bumbâkii bumbăcărie ? pap
sm bumbaru cârnat, fel de tc pap
sn bumbaru cârnat, fel de tc pap
sm bumbaru tăune bg pap
sf bumbunaricâ măcriş ? pap
sm bumbunaru cărăbuş bg pap
vb impers bumbuneadzâ tuna, v onomatopeic pap
vb 1 bumbunedzu tuna, v onomatopeic pap
adj bunacu bun lat pap
adv bunâoarâ de exemplu lat pap
sn bunaru puţ tc pap
sf bunâtati bunătate lat pap
sf bunâteatsâ buneţe lat pap
sf pl? bunatsâ vreme bună pe timp delat
iarnă pap
sf bundâ bundă de blană ? pap
sf bundâ curent umed ? pap
sf bundâ umiditate ? pap
sf buneatsâ binefacere lat pap
sf buneatsâ faptă bună lat pap
sf buneatsâ faptă rea - fig lat pap
sf bunelâ furculiţă ? pap
sf pl bunets binefacere lat pap
sf pl bunili cele bune lat pap
sf pl bunili toane bune lat pap
sf bunluki abundenţă tc pap
adj bunshoru bunicel lat pap
sn bunu bine lat pap
adj bunu bun lat pap
adj bunu primar lat pap
vb 4 bunuescu face bine, v lat pap
vb 4 bunuescu salva lat pap
sm burane, buranadz urzici fierte tc pap
sf burazani trompetă tc pap
sm bură, buranj erou alb pap
sf burbufeatâ arbore, specie de ? pap
adj burbuljiusitu îndoliat gr pap
sf burbunacâ măcriş ? pap
sf burbunanicâ măcriş ? pap
sf burbunaricâ măcriş ? pap
vb impers burbureadzâ arde cu flacără, v ? pap
adj burdalu zburdalnic ? pap
sf burdenji lumânărică ? ? pap
sf burdhâ sac de cânepă ? pap
sn burdulacu plantă ierboasă alb pap
sm burduljeacu liliac - animal ? pap
sm pl? burduval ştire rea ? pap
sm bureati burete, ciupercă lat pap
sf burecâ prăjitură răsfoiată lat pap
sm burecu burete, ciupercă lat pap
sf bureki prăjitură răsfoiată lat pap
vb 4 burescu executa vsl pap
vb 4 burescu extermina vsl pap
vb 4 burescu îndeplini vsl pap
vb 4 burescu privi, v alb pap
vb 4 burescu realiza vsl pap
sf burghii burghiu tc pap
sm burgilâ, burgiladz dator tc pap
vb 4 burgilipsescu - mi îndatora, v tc pap
adj burhonju bătrân ? pap
adj buricosu burtos lat pap
sn buricu buric lat pap
sn buricu centru lat pap
sn buricu inimă - fig lat pap
sn buricu mijloc lat pap
sf burii goarnă tc pap
sf burii trompetă tc pap
sf fpl buritâ sfârşit vsl pap
sf burjolâ friptură la grătar it pap
sf burlidhâ ochi - fig ? pap
sf burlidhâ scoică ? pap
sn pl? burlu vas de lemn ? pap
sf burungicâ borangic tc pap
sf burungiki borangic tc pap
sf buryaci găleată tc pap
sf buryâcicâ căldărushă tc pap
adj bushcu brunet ? pap
adj bushcu oacheş, brunet ? pap
adj bushcutosu ? rotund ? pap
sf bushtinâ fagure de miere vsl pap
sf bushtinâ funingine ? pap
sn bushtu pumn ? pap
sm+n bushu ghem - fig ? pap
sm+n bushu lovitură de pumn ? pap
sm+n bushu pumn ? pap
sf bushulii con de pin ? pap
sm bushuru pumn ? pap
sn busileacu busuioc bg pap
sn busiljeacu busuioc bg pap
sm+f bustangi bostangiu tc pap
sf bustani bostănărie tc pap
sm+n busuleacu busuioc bg pap
sm+n busuljeacu busuioc bg pap
sm+n busuljiocu busuioc bg pap
sm butaru dogar lat pap
adj butcavu palid şi umflat ? pap
sf buti bucată tc pap
sf buti butoi lat pap
sf butilji butelie it pap
sf butinâ putină gr pap
sn butinelu putinică gr pap
sn butinu putină gr pap
vb 4 butsescu - mi boci, v lat pap
sf pl? buturâ astm ? medicalpap
vb buturari sforăire, de cal ? pap
sm fpl buturu guturai ? pap
adj buturu răpcigos ? pap
vb 1 buturu sforăi, v ? pap
sf buvalâ bivol vsl pap
sf buvâlici bivol mic vsl pap
sm buvâliciu bivol mic vsl pap
sf buvâlitsâ bivoliţă vsl pap
sm buvalu bivol vsl pap
sf buveatâ jartieră ? pap
sf buvetâ jartieră ? pap
sf buvgalâ papară - fel de mâncare
alb pap
sf buvulitsâ bivoliţă vsl pap
sm buvulu bivol vsl pap
sf buvyalâ papară - fel de mâncare
alb pap
sf buyaci prăjitură bg pap
sf buyazi defileu tc pap
sm buyă, buyadz taur tc pap
adj buydanu chipeş bg pap
adj buydanu mândru bg pap
sm buyearu văcar lat pap
sm+f buygi nuntarii ce vin la noua casă
? a miresii pap
sf buyuzii stofă sau pânză fină pt tc
căptuşeală pap
sf buzâ buză alb pap
sm buzagi, buzageadz comerciant de bozan tc pap
sm buză bragă tc pap
sf buzbukeauâ bobocel alb pap
sf buzduganâ buzdugan tc pap
sn buzduganu buzdugan tc pap
sm buzmă, buzmadz mustrare tc pap
sf buzuki cobză tc pap
sn buzunaru buzunar ? pap
sf byealâ obială de legat opinca bg pap
adv ca ca lat pap
conj ca ca lat pap
adv ca cam lat pap
conj ca cam lat pap
conj ca dacă lat pap
conj ca de lat pap
conj ca decât lat pap
conj ca pentru ca lat pap
vb 4 câbârdisescu - mi umfla, v tc pap
adj câbatcu voluminos tc pap
adj câbatcu zdrahon tc pap
sf câbati vină tc pap
sf fpl câbili fel tc pap
sf fpl câbili situaţie tc pap
sf fpl câbili stare tc pap
sf fpl câbuli acord tc pap
sf fpl câbuli complăcere tc pap
sf fpl câbuli convenire tc pap
sf câburi pistol tc pap
sf fpl cacâ excrement lat pap
adj câcâciosu căcăcios lat pap
sm+f cacafingu avorton compus pap
sm+f cacafingu mititel compus pap
adj cacafingu stârpitură compus pap
sm+f cacafingu stârpitură compus pap
sf câcâradzâ căcărează lat pap
sn+m câcârdacu nodul gâtului tc pap
sn+m câcârdhacu nodul gâtului tc pap
vb 1 câcâredzu cotcodăci onomatopeic pap
vb 1 câcâredzu cucuriga, v - cânta ca cocoş
onomatopeic pap
sf câcâridzari cotcodăcire onomatopeic pap
vb 4 câcârusescu - mi degera, v gr pap
sf câcâstoare latrină lat pap
sm câcâstoru excrement de şoarece ? pap
sm câcâstoru muc uscat ? pap
adj câcâtescu de căcat lat pap
sm câcâticiu căcăţel lat pap
sn câcâtoru căcăstoare lat pap
adj câcâtosu căcăcios lat pap
adj câcatu căcat lat pap
sm+n câcatu căcat lat pap
sm+n câcatu căcat lat pap
adj câcatu compromis lat pap
sm+n câcaturi gunoi lat pap
sm+n câcaturi prostii lat pap
adj cacavatrâ sordid compus pap
sm cacavu arbore, specie de tc pap
adj cacavu avorton tc pap
sm+f cacavu fructul cacavului tc pap
sm+f cacavu stârpitură tc pap
sm caceacu dezertor tc pap
sm caceacu fugit tc pap
sm caceacu hoţ tc pap
sm caceacu tâlhar tc pap
sn cacealiu creştet ? f pap
sn cacealiu vârf ? f pap
sf cacearmai cacealma tc pap
sn câcimacu mămăligă tc pap
sm câcimoru căpuşe mare ? pap
sm câciu asin - catâr masculin tc pap
sf câciubâ buturugă ? pap
sf câciulâ căciulă ? pap
sf câciulâ fes ? pap
sf câciulâ persoană - fig ? pap
sf câciulicâ scufiţă ? pap
sn câciumacu mămăligă tc pap
adj câciunescu caţaonesc gr pap
omu Câciunu Pindean, locuitor di Pind gr pap
sf câciuuâ căciulă ? pap
adj cacomiru nefericit gr pap
adj cacomiru nenorocos gr pap
prefix cacu- urât- gr pap
vb 1 cacu - mi căca, v lat pap
adj cacurizicu afurisit gr pap
adj cacurizicu detestabil gr pap
adj cacurizicu nenorocit gr pap
sf cacuriziliki meschinărie gr pap
vb 4 cacurizipsescu trăi mizerabil, v gr pap
sf cacutsâ manta mică ? pap
vb 4 cacuzburăscu calomnia - v compus pap
vb 4 cacuzburăscu defaima - v compus pap
vb 4 cacuzburăscu denigra - v compus pap
vb 4 cacuzburăscu ocărâ - v compus pap
sf câdâifi cataif - prăjitură din tăiţei
tc însiropaţi, cu
pap
frişcă
sn cadaifu prăjitură din tăiţei însiropaţi,
tc cu frişcă pap
sf cadânâ cadână tc pap
adj cadâri puternic tc pap
adj cadâru puternic tc pap
sf câdeari căzătură lat pap
sf cadenâ lanţ it pap
sf cadhenâ lanţ it pap
sn cadhru portet it pap
vb 2 cadu cădea, v lat pap
vb 2 cadu cuveni, v lat pap
vb 2 cadu începe, v lat pap
vb 2 cadu învins, v - a fi lat pap
vb 2 cadu surpa, v lat pap
sf cadzâ putină mare gr pap
adj câdzutu mort - fig lat pap
pron nehot caetsido oricare compus f pap
vb 4 câfâsescu pune în colivie, v tc pap
sf câfashi colivie tc pap
sf câfasi colivie tc pap
sm cafasu poliţist, agent tc pap
sf cafcâ craniu alb pap
sf cafcalâ craniu alb pap
sf cafcalâ orbită alb pap
sf cafcalâ ţeastă alb pap
sf cafcâturâ ceartă tc pap
sm cafe, cafedz, cafadzcafea tc pap
sn cafebricu ibric gr pap
sn cafebricu ibric de cafea gr pap
adj caferengiu cafeniu tc culoarepap
sf câfesi cuşcă tc pap
pron hot cafi fiecare gr pap
sm+f cafigi cafegiu tc pap
sm cafine, cafinedz cafenea tc pap
sf cafki ardoare gr pap
sf caftani maramă tc pap
sf caftani năframă tc pap
sf câftani maramă tc pap
sf câftani năframă tc pap
sm câftă, câftadz cuvertură de pânză -faţă
tc de masă pap
sn câftoru cuptor lat pap
vb 1 caftu - mi căuta, v lat pap
vb 1 caftu - mi cerceta, v lat pap
vb 1 caftu - mi cere, v lat pap
vb 1 caftu - mi cere, v- în logodnă lat pap
sf câhâri mâhnire tc pap
sf câhâri nefericire tc pap
sf câhâri supărare tc pap
adj f cahpei voluptoasă tc pap
vb 4 câhtescu - mi leşina, v - de râs tc pap
vb 4 câhtescu - mi râde cu hohote, v tc pap
pron relativ cai care lat f pap
sf câicâ luntre turcească tc pap
sm câicci, câicceadz barcagiu tc pap
sn câicu luntre turcească tc pap
sf caicushcâ pară - fruct ? pap
sm caicushcu păr - pom ? pap
sm câidâgi, câidâgeadz curajos ? pap
sm câidâgi, câidâgeadz îndrăzneţ ? pap
invar caidi vizat tc pap
sm caidigi, caidigeadz vizor - cel ce dă viza tc pap
sm câidigi, câidigeadz supervizor ? pap
vb 4 câidisescu fermeca ? pap
vb 4 câidisescu îndrăzni, v ? pap
vb 4 câidisescu vrăji ? pap
sf câiki barcă tc pap
sf invar câili, di în stare tc pap
sf invar câili, di posibil tc pap
sm câimâcan caimacan - subprefect tc pap
sf câimâcânliki căimăcănie tc pap
sn câimacu caimac tc f pap
sn câimacu cremă tc f pap
sn câimaki caimac tc pap
sn câimaki cremă tc pap
sf caimei bancnotă tc pap
sf caimei obligaţiune titlu tc pap
adj caimenu nefericit gr pap
adj caimenu sărac - fig gr pap
adj caimenu sărman gr pap
sm caimo, caimadz dor gr pap
sm caimo, caimadz durere vie gr pap
sm caimo, caimadz mahnire gr pap
sm caimo, caimadz păs gr pap
sm caimo, caimadz regret gr pap
sm câini câine lat f pap
pron nehot cainiva cineva compus pap
pron negativcainiva nimeni lat pap
adv câipi dispărut tc pap
adv câipi invizibil tc pap
vb 4 câipusescu dispărea, v tc pap
sn cairu caier lat pap
sn câirushu ciorchine ? pap
sn câirushu scripete ? pap
sf caisâ caisă gr pap
invar cai-shci cine stie compus
f pap
sm caisu cais gr pap
sf caiti viză tc pap
pron nehot caitsido oricare compus pap
sf câjoalji coajă ? pap
invar caki caki tc culoarepap
sf caki supărare gr pap
sn cakinu hohot ? pap
sn câkinu hohot de râs gr pap
vb 4 câkinu - mi râde cu hohote, v gr pap
adj câkiosu supărăcios gr pap
vb 4 câkiusescu supăra, v gr pap
adj câkiusitu supărat gr pap
adv cala bine gr pap
sf câlâbâlâki aglomeraţie - fig tc pap
sf câlâbâlâki calabalâc tc pap
sm calacandzu diavol ? pap
sf câlâci sabie-baionetă tc pap
sm calagrosu icosar tc pap
sf câlai cositor tc pap
sf câlai înşelătorie - fig tc pap
sn câlâmaru călimară gr pap
sf câlâmbukeauâ porumb lat pap
sf câlâmbuki porumb lat pap
sn câlâmbukiu porumb lat pap
sf câlami fluierul piciorului gr pap
sf câlami trestie gr pap
sf câlâmnjeau mirişte gr pap
sf câlâpi calup tc pap
sf câlâpodhi calapod gr pap
sm câlâretsu călăreţ lat pap
adv câlari călare lat pap
sn câlâriciu bobină gr pap
sn câlâriciu mosor gr pap
sm fpl câlâriu cai mulţi lat pap
sn câlâriu cai mulţi lat pap
vb 4 câlârsescu curăţa un copac de ramuri
gr inutile pap
sm calaru acoperis gr pap
adv calaru călare lat pap
sm calaru căprior - bârnă transversală
gr pap
sm calâru grindă la cort alb pap
adv câlaru călare lat pap
sm+?n câlaru căprior - bârnă transversală
lat pap
sn câlârushu ciorchine ? pap
sf câlathâ coş gr pap
sf câlâthicâ coşuleţ gr pap
sf câlâthici coşuleţ gr pap
sm+f câlâtoru călător lat pap
sm+f câlâuz călăuză tc pap
sf câlâuzlâki călăuzire tc pap
adj câlâyuzu călăuz tc pap
adj calbicu fals tc pap
sf fpl câlcadzâ plantă ierboasă alb pap
sn câlcânjiu călcâi lat pap
sn câlcânjiu coltuc, de pâine lat pap
sn câlcânjiu refec de plăcintă lat pap
sf câlcari infracţiune - fig lat pap
sf câlcâturâ călcătură lat pap
invar calcavuru dojană-bătaie compus pap
sf câlcinji papuci de casă tc pap
sf câlciuni călţun - papuci de casătc pap
sn câlciunu călţun - papuci de casătc pap
sn câlciunu călţun, şosetă tc pap
sm pl? câlcu latură bg pap
sm pl? câlcu parte laterală a corpuluibg pap
sm pl? câlcu rână bg pap
vb 1 calcu - mi călca cu fierul, v lat pap
vb 1. calcu - mi călca, v lat pap
vb 1. calcu - mi năvăli lat pap
vb 1. calcu - mi parcurge, v lat pap
vb 1. calcu - mi prăda, v lat pap
vb 1. calcu - mi surprinde, v lat pap
vb 1. calcu - mi umbla, v lat pap
sf câldârâmi caldarâm tc pap
sf câldari căldare lat pap
sn câldârmă, câldârmapavaj din piatră tc pap
sf câldârushi câldăruşe lat pap
adj câldishoru călduţ lat pap
adj caldu bogat - fig lat pap
adj caldu cald lat pap
sf câldurâ căldură lat pap
sf câldurâ temperatură lat pap
sf pl câlduri friguri lat pap
adj câldurosu călduros lat pap
sn câldushu câldăruşe lat pap
sm cale, caledz fortăreaţă tc pap
sf caleao colibă sl pap
sf caleashcâ caleaşcă tc pap
sf câleashcâ caleaşcă tc pap
sf calemi condei de trestie gr pap
vb 4 câlescu - mi căli, v sl pap
vb 4 câlescu - mi fugi repede si pe furis sl pap
vb 4 câlescu - mi fura - fig sl pap
vb 4 câlescu - mi îmbăta - fig sl pap
vb 4 câlescu - mi potoli foamea, v sl pap
vb 4 câlescu - mi tuli - fig sl pap
adj caleshu oacheş ? pap
sf calfâ calfă tc pap
sf câlfâlâki călfie - a fi calfă tc pap
sm câlfă, câlfadz calfă tc pap
sf câlgâritsâ călugăriţă vsl pap
sf cali adevăr lat pap
sf cali cale lat pap
sf cali dată lat pap
sf cali dreptate lat pap
sf cali drum lat pap
sf cali rută lat pap
sf cali sfat lat pap
sf cali stradă lat pap
sf cali transport lat pap
sf câlici potecă lat pap
sm câlicu căluşel lat pap
vb 4 câlimirsescu bineţe a da, v gr pap
vb 4 câlimirsescu bună ziua a da, v gr pap
vb 4 câlimirsescu saluta, v gr pap
vb 4 câlimisescu bobina fir, v gr pap
sf calimkeari năframă tc pap
sf calimkeri năframă tc pap
sn calindaru calendar it pap
sf câlingoaci catalige ? pap
sf câlingoaci picioroange ? pap
sf câlipodâ gheată gr pap
sn câlipushu fes ? pap
sm+f câlisaru cavaler de onoare la nuntălat pap
vb 4 câlisescu chema gr sin
vb 4 câlisescu cita gr sin
vb 4 câlisescu convoca gr sin
vb 4 câlisescu invita, v gr pap
vb 4 câlisescu pofti gr sin
vb 4 câlisescu provoca - fig gr sin
vb 4 câlisescu soma gr sin
sf câlishoarâ potecuţă lat pap
adj calishu bălan-oacheş gr pap
sf câlisiri invitare lat pap
sm+f câlisitor vornicel - care invită la lat
nuntă pap
adj câlitoru călător lat pap
sf câlitsâ potecuţă lat pap
sm câliushu şef de grup ? pap
sf câlivâ colibă gr pap
sm+f câlivaru colibaş - locuitor în colibă
gr pap
sf câlivoci colibuţă gr pap
sf câlivuci colibuţă gr pap
sf caliyrafii caligrafie gr pap
sm caliyrafu caligraf gr pap
sf câliyuthiki sac pt trusa de potcovitgr pap
sm câlje cazarmă tc pap
sm câlje loc de iernat tc pap
adv caljea preferabil gr pap
sf câlkeri var alb pap
sf câloari arşiţă lat pap
sf câloari căldură lat pap
adj caloh(i)t di ferice de... gr pap
sm caloiru călugăr gr pap
adj calotih fericit gr pap
sf câlpaki căciulă mare boierească tc pap
adj câlpâzanu calp, fals tc pap
adj câlpâzanu fals tc pap
adj câlpe dispărut tc pap
adj calpicu calp tc pap
adj calpicu fals tc pap
sn câlpitoru cârpător pt întins pita ? pap
sf câlpiturâ crăpătură lat pap
adj calpu calp tc pap
adj calpu fals tc pap
adj calpuzanu înşelător - care înşală tc pap
sf caltsâ încălţăminte it pap
sf câltsâvetâ jartieră pt prins cioareciigrsub genuchi pap
sm pl? caltsinu ţesăturâ pt cioareci it pap
sm calu cal lat pap
sf câlufi învelitoare tc pap
sm câlugârashu călugăraş vsl pap
adj câlugârescu călugăresc vsl pap
sm câlugâru călugăr vsl pap
sm câlugârushu călugăraş vsl pap
adj câlugrescu călugăresc vsl pap
sm câlugru călugăr vsl pap
sf câluguritsâ călugăritsă vsl pap
sm câluguru călugăr vsl pap
sm câlupci, câlupceadzcalupuri care face tc pap
sf câlupi calapod tc pap
sf câlupi formă tc pap
sf câlupi săpun, bucată de tc pap
sf calupodhi calapod gr pap
sf calupodhi tipar gr pap
adj calurizicu fericit gr pap
sn câlushu căluş - pt gura calului lat pap
sf câluyreauâ călugăriţă gr pap
sf câluyritsâ călugăriţă gr pap
sf câluyritsâ mormoloc gr pap
sm+f câluzu călăuză tc pap
adj calvu chel it pap
adj calvu chelbos it pap
adv cama încă compus pap
adv cama mai compus pap
adv cama mai mult compus pap
sf pl? camâ fâlcare lat pap
sf pl? camâ familie lat pap
sf camâ pumnal tc pap
sf camâ stilet tc pap
sn câmacu, câmatsi harpon tc pap
sn câmacu, câmatsi suliţă tc pap
sf câmâgelâ flanelă de lână ? pap
sf câmaki, câmătsi harpon tc pap
sf câmaki, câmătsi suliţă tc pap
sf câmâlafki potcap - pălărie fără boruri
gr pt popi pap
sn câmangu bumbac gr pap
sf camarâ, câmari boltă it pap
sf camarâ, câmari cameră it pap
sf câmarâ, câmări glorie gr pap
sf câmarâ, câmări mândrie gr pap
sf câmarâ, câmări orgoliu gr pap
vb 4 câmârusescu - mi mândri, v gr pap
sf camatâ scul it pap
sf câmbâcuki plăcintă de mălai alb pap
sf câmbanâ clopot it pap
sm cambanaryio clopotniţă gr pap
sf câmbani clopot it f pap
sf câmblafi potcap - pălărie fără boruri
gr pt fpopi pap
sn câmboru pistol tc pap
sf camburâ cocoaşă gr pap
adj camburu cocoşat tc pap
adj camburu ghebos tc pap
adj câmburu pistol tc pap
vb 4 câmburyipsescu cocoşa, v gr pap
sf câmciki bici tc pap
sf câmeashi cămaşă lat pap
sf camfurâ camfor gr pap
sf câmigeanâ flanelă de lână ? pap
sf câmilâ cămilă gr pap
sf câmilafi potcap - pălărie fără boruri
gr pt popi pap
sf câmilafki potcap - pălărie fără boruri
gr pt popi pap
sm câmilaru cămilar - conducător degrcămile pap
sf câminji cuptor pt cărbune gr pap
vb 4 câminjiusescu întreţine focul la cuptorul
gr pt cărbune pap
sf câmishitsâ cămăşuţă lat pap
sf câmishotâ cămăşuţă lat pap
sf camisolâ haină scurtă femeiascăit pap
sn camo, camadz păs gr pap
sf camomati maniere gr pap
sf camomati nazuri gr pap
adj câmparu câmpean - locuitor de la latcâmp pap
sn câmpicu câmp mic lat pap
sn câmpishu câmp mic lat pap
adj câmpishu câmpenesc lat pap
sn câmpu câmp lat pap
sn câmpu câmpie lat pap
sn câmpu loc plat lat pap
sn câmpu şes lat pap
adv can cel puţin compus pap
adv can de loc lat pap
sf canâ fir de păr lat pap
pron negativcanâ nimeni lat pap
sf canâ pat de tun gr pap
sf canâ păienjeniş - fire de păianjen
? pap
sf canâ pipirig - papură gr pap
sf canâ scamă ? pap
sf pl? cânâ fard tc pap
sf canaciki micşunea tc pap
adv canai cel puţin compus
f pap
conj canai deşi compus
f pap
adv canai că.. cel puţin compus
f pap
conj canai că.. deşi compus
f pap
adj cânâkearcu alintat tc pap
sf cânaki alintare gr pap
vb 4 cânâkipsescu - mi alinta, v gr pap
sf pl? canali canal it pap
sf cânali canal it pap
sm canape, canapedz canapea fr pap
sf canapei canapea fr pap
sm cânâră, cânâradz stâncă, loc stâncos tc pap
sm canaru canar gr pap
sn cânatâ oblon de fereastră tc pap
sf cânatâ ulcior gr pap
sf cânati oblon de fereastră tc pap
sn cânatu oblon de fereastră tc pap
sf cânâvatsâ boccea bg pap
sm cânâvă, cânâvadz canava - ţesătură de bumbac
bg pt broderie
pap
sf cânavi cânepă gr pap
sf cânâvuri sămânţă de cânepă gr pap
adv când când compus pap
adv canda când compus pap
conj canda când compus pap
adv canda parcă compus pap
sm cândârgi, cândârgecântaragiu tc pap
sf cândari cântar tc pap
sf cândari cântare lat pap
sm cândârmă, cândârmcaldarâm tc pap
sm cândârmă, cândârmpavaj tc pap
vb 4 cândârsescu convinge, v tc pap
vb 4 cândâsescu decide, v tc pap
adj cândatu cântat lat pap
sm cândâturashu adolescent ? pap
sm cândâturashu flăcău ? pap
sm cândâturashu tânăr ? pap
sn cândicu cântec lat pap
sf cândilâ băşică lat pap
sf cândilâ candelă lat pap
sf cândilâ gură - fig lat pap
sm candilanaftu paracliser - ţârcovnic gr pap
sm cândilaru candelă, tub de lat pap
sm+f cândilaru lumânărar lat pap
vb 4 cândirsescu convinge, v lat pap
vb 4 cândisescu convinge, v alb pap
sm cândrâmă, cândrâmcaldarâm tc pap
sm cândrâmă, cândrâmpavaj tc pap
adv cându când lat pap
sf cândushi haină lunga tc f pap
sn candyiu candel - zahăr tc pap
adv câneashti câineşte lat pap
adv câneashti răutate, cu lat pap
sf canelâ cep it pap
sf canelâ scorţişoară it pap
adj cânescu câinesc lat pap
sf cânestrâ coş de nuiele it pap
sf canfurâ camfor gr pap
sn cângheljiu întortocheat alb pap
sn canghilu zăbrea gr pap
sf cangi belea tc pap
sf cangi nenorocire tc pap
sn cângicu cinghel mic lat pap
sn cângicu ciocănel lat pap
sf cângiki cârlig lat pap
sf cângiki caţă lat pap
sf cangrenâ cangrenă gr pap
sm câni câine lat pap
adj câni perseverent - fig lat pap
sf câniki cânepă lat pap
vb 4 cânikipsescu alinta, v gr pap
sf cânikishti cânepişte - cultură de cânepă
lat pap
sf cânilji duşmănie lat pap
sf cânilji ranchiună lat pap
sf cânilji răutate lat pap
adv canim cel puţin compus pap
adv canim măcar compus pap
sf cânipâ cânepă lat pap
sn canirinu canar it pap
sn câniscu cadou de nuntă, vas ? pap
sn câniscu colac de nuntă ? pap
sf cânistealâ coş de nuiele it pap
sf cânistrâ coş de nuiele it pap
sm fpl câniu câini mulţi lat pap
pron negativcaniva nimeni lat pap
sf cânivuri cânepă, sămânţă de lat pap
sf cânjinâ amărâre lat pap
sf cânjinâ îndurerare lat pap
sf cânjinâ întristare lat pap
sf cânjinâ mâhnire lat pap
sf cânjinâ ştevie veninoasă lat pap
vb 4 cânjisescu amărâ lat pap
vb 4 cânjisescu căina, v lat pap
vb 4 cânjisescu îndurera lat pap
vb 4 cânjisescu întrista lat pap
vb 4 cânjisescu mâhni, v lat pap
adv cânkishdo oricând compus pap
sf canonâ, canonj canon gr pap
sf canoni, canonj canon gr pap
sf canoni, canonj tun gr pap
sf cântari cântar tc pap
sf cântari cântare lat pap
sf cântârii sunătoare ? pap
sf fpl cântatâ cântat lat pap
sm cântâtorashu cocoş ? pap
adj cântâtoru cântător lat pap
adj cântatu cântat lat pap
adj cântatu fermecat lat pap
adj cântatu năzdrăvan lat pap
adj cântatu vrăjit lat pap
sf cânticari cântare lat pap
vb 1 cânticu cânta lat pap
sn cânticu cântec lat pap
adv cântsi oricând compus pap
adv cantsido oricând compus pap
adv cântsido oricând compus pap
adv cantsiva nimic compus pap
vb 1 cântu boci, v lat pap
vb 1 cântu cânta, v lat pap
adv cântu cât lat pap
vb 2 cântu citi, v lat pap
vb 2 cântu fermeca, v lat pap
vb 3 cântu îndruga, v lat pap
vb 4 cântu vrăji, v lat pap
pron cântu, cântâ, cântsâ,
câtcânti lat pap
sf canurâ fir de lână gros lat pap
vb 4 cânusescu - mi ameninţa, v alb pap
vb 4 cânusescu - mi intimida, v alb pap
adj cânuticu cărunţel lat pap
adj cânuticu grizonat lat pap
vb 4 cânutsăscu încărunţi, v lat pap
adj cânutu cărunt lat pap
adj cânutu cenuşiu lat pap
sf capâ manta cu capişon it pap
vb 4 câpâescu - mi extenua, v bg pap
vb 4 câpâescu - mi leşina bg pap
vb 4 câpâescu - mi muri de râs, v bg pap
vb 4 câpâescu - mi obosi, v bg pap
sf câpaki capac tc pap
vb 4 câpâkisescu capac a pune, v gr pap
vb 4 câpâkisescu căpăci, v gr pap
vb 4 câpâkisescu muşamaliza gr pap
sn câpâlahtu zăvor ? pap
sm câpâmă, câpâmadzmâncare din carne de miel,tc pasăre cupap stafide
sf câpani cursă - capcană tc pap
sf câparâ arvună it pap
sm+f câpâraru căprar lat pap
sf câpârleadzâ căprăreatsă - locul de odihnă
lat al caprelor
pap
sf câpârleatsâ căprăreatsă - locul de odihnă
lat al caprelor
pap
sn câpârledzu căprăreatsă - locul de odihnă
lat al caprelor
pap
sm caparoshu pasăre cu capul roşu compus pap
vb 4 câpârusescu arvuni, v gr pap
sf capelâ pălărie it pap
sf câperdhâ cuvertură pt cai it pap
sn câpestru căpăstru lat pap
sn câpicu căpuşor lat pap
sm câpicu copeică lat pap
sm+f câpidanu căpitan it pap
sf câpii căpetenie tc pap
sf câpii comandant tc pap
sf câpii conducător tc pap
sf câpii fruntaş tc pap
sf câpincâ zmeură ? pap
sm+f capisâzu haimana tc pap
sf capishonâ capişon fr pap
sf câpisteari căpistere - pt. frământatlataluatul pap
vb 4 câpistru(s)escu - micăpăstru a pune, v gr pap
vb 4 câpistru(s)escu - miînfrâna, v gr pap
sn câpitaljiu capital it pap
sn capitalu capital it pap
sf câpitanatâ căpitănie it pap
sn câpitânjiu pernă lat pap
sf câpitânlâki căpitănie tc pap
adj câpitanu căpitan it pap
sf câpitari tundere la cap şi la gâtlat pap
adj câpitat tuns la cap şi la gât lat pap
vb 1 câpitedzu tunde capitul lat pap
sn câpitinjiu căpătâi lat f pap
sf câpitsâ căpiţă bg pap
sf câpitsânâ căpăţână lat pap
sn capitu capăt lat pap
sn capitu lână de la cap şi de la coadă
lat pap
vb 1 capitu tunde capitul lat pap
sn câpitunjiu pernă lat pap
vb 4 câplâdisescu căptuşi, v tc pap
sm câplâmă, câplâmadz manta tc pap
sf câpnjeauâ funingine gr pap
sm câponjiu clapon, cocoş it pap
sm câponu clapon, cocoş it pap
adj câposu căpăţânos lat pap
sf capotâ, manta it pap
sn capotu manta it pap
sf caprâ capră lat pap
sf câprâleadzâ căprăreatsă - locul de odihnă
lat al caprelor
pap
sm fpl câprâriu capre multe lat pap
sn câprâriu capre multe lat pap
sm câpraru căprar lat pap
sn câprestu căpăstru lat pap
adj caprezu cărămiziu pap
adj câpricearu(cu) capricios it pap
sn câpriciu capriciu it pap
sf câprinâ păr de capră lat pap
adj câprindzu căpresc - de capră ? pap
sf câprioarâ căprioară lat pap
sm câprioru căprior lat pap
sm câprioru căprior - animal lat pap
sm câprioru căprior - grindă lat pap
sm+f câprioru căprior, căprioară lat pap
sf câprishti pajişte cu iarbă mare lat pap
sf câpritsâ căpriţă lat pap
vb 4 câpritsusescu capricios a deveni, v ? pap
sf câprulji căprior alb pap
sn câpruljiu căprior alb pap
sf capsâ capsă gr pap
sf câpsalâ arsură gr pap
sf câpsalâ pârleală gr pap
sf câpsalâ tulire - fig gr pap
vb 4 câpsâlsescu - mi pârli, v gr pap
vb 4 câpsâlsescu - mi şterpeli, v gr pap
vb 4 câpsescu consimnţi, v ? pap
sf câpsheanâ căpşună ? pap
sf câpshunâ căpşună ? pap
sf capsi constipaţie gr pap
sf capsi febră gr pap
sf capsi temperatură gr pap
invar capsu biet gr pap
invar capsu sărac - fig gr pap
adj capsumanu încăpăţânat compus pap
adj capsumanu îndărătnic compus pap
sn capu cap lat pap
sn capu capital lat pap
sn capu căpăţână lat pap
sn capu frunte lat pap
sn capu început - fig lat pap
sn capu lider - fig lat pap
sn capu şef - fig lat pap
sn câpu lider tc pap
sn câpu şef tc pap
vb câpuescu leşina de râs, v bg pap
sf câpuljii coastă de munte gr pap
sf câpuljii crupă gr pap
sn câpuljiu coastă de munte gr pap
sn câpuljiu crupă gr pap
sf câpushi căpshună ? pap
sf câpushi căpuşă ? pap
sn câpushu capuşon it f pap
sf câputâ căpută - partea superioară
? a labei piciorului
pap
sn câputsu căpuşă ? pap
adv car când lat pap
conj car dacă lat pap
conj cara aşadar lat pap
adv cara atunci lat pap
adv cara când lat pap
conj cara dacă lat pap
conj cara deci lat pap
conj cara după ce lat pap
sf carâ car alb pap
sf carâ carne lat f pap
adj carabashu cu negru la cap - oaie albă
tc pap
sm carabeu ciocănitoare alb pap
sf carabinâ carabină it pap
sm cârâbushu cărăbuş alb pap
omu Cârâcâceanu Sărăcăcean pap
sm caracandzu diavol ? pap
sf caracaxâ coţofană gr pap
sf caracoli patrulă tc pap
adj cârâcushu tuberculos ? pap
sm cârâcushu tuberculos ? pap
locu Cârâdă Muntenegru pap
sf câradhi corabie gr pap
sn cârâdzeljiu coapsa, de cal ? pap
sf cârafâ carafă it pap
sf cârâfetâ cap fără minte it pap
sf cârâfetâ ţeastă it pap
adj caraghiosu caraghios tc pap
sf caraghiuzlâki caraghiozlâc tc pap
sm caragrosu monedă - icosar gr pap
vb 1 câragu încovoia lat pap
vb 1 câragu ologi, v lat f pap
sf carahuhrumâ pasăre neagră ? gr pap
sm cârâljiu bobină gr pap
sm cârâljiu mosor gr pap
sn cârâlushu ciorchine ? pap
sf cârâmânghiolâ ghilotină it pap
sf cârâmânjiolâ ghilotină it pap
sf carambolâ carambol it pap
adj caramuzu negricios tc pap
sf cârândanâ gologan it pap
sf cârândii catrafuse gr pap
sf caranfilâ garoafă tc pap
sm caranfilu garoafă tc pap
sm caranfiru garoafă tc pap
sf cârântanâ gologan it pap
sf cârântanâ plisc it pap
sm cârânti carpen alb pap
sf cârapâ craniu ? pap
sf cârari cărare lat pap
sf cârari rezoluţie tc pap
sf cârari sentinţă tc pap
sf cârâricâ cărăruie lat pap
sf cârârici cărăruie lat pap
adj caras negru-roşcat tc culoarepap
sm+f carasoyiftu ţigan negru compus pap
adj cârâtoru deşteptător din somn - lat
persoană angajată
pap
sf cârâulâ caraulă tc pap
sf cârâulâ santinelă tc pap
sm cârâulgi caraulă tc pap
sm cârâulgi, cârâulgeasantinelă tc pap
sf cârâuli caraulă tc pap
sf cârâuli santinelă tc pap
vb 4 cârâulsescu caraulă, a sta de tc pap
vb 4 cârâulsescu veghe, a sta de, v tc pap
vb 4 cârâulsescu veghea, v tc pap
sf cârâulsiri cărăulă, stare de cărăulă
tc pap
sf cârâvani orz pap
sm cârâveljiu graur bg pap
sf câravi, cârăyi corabie gr pap
sf cârâvidhâ rac gr pap
sm cârâvukilu corăbier gr pap
sm cârâvukilu marinar gr pap
sm cârâvyearu corăbier gr pap
sm cârâvyearu marinar gr pap
sm cârâvyiotu corăbier gr pap
sm cârâvyiotu marinar gr pap
sm cârâyaciu ulm tc pap
adj m câră, câradz murg tc pap
adj câră, câradz negricios tc pap
sf cârbâ tocitoare pt vin ? pap
sf cârbatsâ bici tc pap
sf cârblâ tocitoare pt vin ? pap
sf fpl cârbunami cărbuni multsi lat pap
sf cârbunârlâki cărbunărie lat pap
sm cârbunaru cărbunar lat pap
sm cârbuni cărbune lat pap
sm pl? cârbushu furcă alb f pap
sm pl? cârbushu ştiulete curăţat alb f pap
sm carcalandzu diavol ? pap
sm carcalecu greier ? pap
sm carcaledzu greier ? pap
sm cârcâletsu greier ? pap
sm cârcâmu, cârcâmeanjmârţoagă ? pap
sm cârcândă, cârcândabagaj casnic tc pap
sm carcandzalu diavol ? pap
sf cârcângi, cârcângi cartof ? pap
sf cârcârari cârâire onomatopeic pap
vb 1 cârcâredzu - mi cârâi, v onomatopeic pap
vb 1 cârcâredzu - mi cotcodăci, v onomatopeic pap
vb 1 cârcâredzu - mi hohoti, v onomatopeic pap
sf cârcâshinâ zdreanţă ? pap
sm pl? cârcealjiu ger ? pap
sn cârciliu creştet alb pap
adj cârciljiosu buclat ? pap
sn cârcinaru gioală - de care se spânzură
? mieii pap
sm cârcioru cârcel ? pap
sm cârclicu monedă de 40 de bani tc pap
sf fpl cârcme bucle de păr tc pap
sn cârcociu, cârcoaci cracă ? pap
vb 1 carcu încărca, v lat pap
sf cârdâshlâki camaraderie tc pap
sm pl? cardham plantă erbacee gr pap
sf cârdhari căldare lat pap
sn cârdiliu carnagiu alb pap
sn cârdiliu grozăvie alb pap
sn cârdiliu masacru alb pap
sn cârdiliu măcel alb pap
sm pl? cârdu rude ? pap
conj carea dacă lat pap
sf careclâ scaun gr pap
vb 1 câredzu crâcni, v ? pap
pron nehot carekishdo oricare compus pap
sf caretâ trăsură închisă it pap
pron nehot caretsido oricare compus pap
pron nehot careva cineva compus pap
sf cârezi duşmănie tc pap
sf cârfetâ ţeastă it pap
sf cârfitsâ ac de siguranţă gr pap
sf cârghii dulap -în zidul casei ? pap
pron interogativ
cari care lat pap
pron relativ cari care lat pap
conj cari dacă lat pap
conj caria dacă lat pap
sf cariclâ scaun gr pap
sn cârigu cârlig sl pap
sf cârinâ coşniţă ? pap
sm cârindi canin, dinte ? pap
sm cârindi colţ ? pap
sm cârindi revanşă ? pap
sm cârinti canin, dinte ? pap
sm cârinti colţ ? pap
sm cârinti revanşă ? pap
adj cârintsosu colţuros ? pap
invar cari-shti cine ştie compus pap
adj caritcu verde închis gr culoarepap
pron nehot carits(n)ido oricare compus pap
pron nehot caritsi oricare compus pap
pron nehot cariva cineva compus pap
sn pl? cârjanu lemn strâmb vsl pap
sm cârjili, cârjiladz călău tc pap
sm cârjili, cârjiladz tâlhar turc tc pap
sm cârjiliu călău tc pap
sm cârjiliu tâlhar turc tc pap
sf cârkeauâ belciug gr pap
sf cârkelâ belciug gr pap
sn cârkeljiu belciug gr pap
sf cârkeri var alb pap
sm carkinu cancer gr pap
sf cârlapâ furcă de suspendat ceaunul
? pap
sf cârlari crâcnire ? pap
sf cârleadzi saptamana antepenultima
lat de la postul
papCrăciunului
sf cârleagâ carnaval lat pap
sf cârleagâ lăsat de sec de carne lat pap
vb 1 cârledzu crâcni, v ? pap
vb 1 cârledzu croncăni, v ? pap
sm pl? cârleju căpuşă bg pap
sf cârleshi vărsare, de sânge alb pap
sf cârlibanâ cârlig pt oi ? pap
sn cârligaru cârlig de împletit ? pap
sf cârligii vărsare, de sânge ? pap
sn cârligu cârlig sl pap
sn cârligu cârlig de împletit ? pap
sn cârligu caţă sl pap
vb cârmâsescu împăuna gr pap
vb cârmâsescu mândri, v gr f pap
sn cârmâstaru ciorchine gr pap
adj cârmezi cârmiziu tc culoarepap
sf pl? cârminâ lână ţigae ? pap
sf cârmoalâ carnagiu ? pap
sf cârmoalâ masacru ? pap
sf cârmucânj lemne sparte gr pap
vb 1 cârmuescu descânta, v ? pap
sf cârnâbitâ conopidă tc pap
sm cârnaru măcelar lat pap
sm cârnashu melc ? pap
sm fpl carnavalu carnaval fr pap
sn cârneciu covăţică bg pap
sn cârneciu pungă bg pap
sn cârneciu pungă de blană bg pap
sn cârneciu răboj bg pap
sf carni carne lat pap
sn cârniciu covăţică bg pap
sn cârniciu pungă bg pap
sn cârniciu pungă de blană bg pap
sn cârniciu răboj bg pap
sn cârnicociu ţeapă ? pap
sn cârnicociu ţepuşă ? pap
adv cârnjidâ murdar ? pap
invar cârnjidâ murdar ? pap
sf cârnjidâ murdar ? pap
adj cârnosu cărnos lat pap
adj cârnu cârn vsl pap
sf câroari arşiţă lat pap
sf câroari căldură lat pap
sf carofilâ puşcă gr pap
sf carotsâ căruţă it pap
sf cârpâ cârpă sl pap
sm cârpaciu cârpaci bg pap
sf cârpari crăpare lat pap
sf cârpâshinâ căpşună ? pap
adj carpezu cârmiziu tc culoarepap
sm cârpilogu furcă mare gr pap
sn cârpilogu furcă mare gr pap
sn cârpinishu cărpiniş lat pap
sm carpinu carpen lat pap
sn cârpitoari cârpător pt plăcinte lat pap
sn cârpitoru cârpător pt plăcinte lat pap
sf cârpiturâ crăpătură lat pap
sm fpl carpo rod, fruct gr pap
invar carpos verde ? tc culoarepap
invar carpoz verde ? tc culoarepap
sn cârpuljiu căprior alb pap
sn carpuloyu furcă gr pap
sm carpuzu pepene verde tc pap
sf carrâ car alb pap
sn cârsheljiu confuzie ? pap
sn cârsheljiu fărâmitură ? pap
sn cârsheljiu încâlcitură ? pap
adv carshi vis-a-vis tc pap
sf cârshilâki obstrucţie tc pap
sf cârshilâki opoziţie tc pap
vb 4 cârshilâtisescu opune, v tc pap
vb 1 cârshiledzu încâlci ? pap
vb 1 cârshiledzu încurca, v ? pap
sf cârshutâ capră ciută compus pap
adj cârshutu fără coarne compus pap
adj cârtâtiratu strălucitor ? pap
sf cârteari supărare ? pap
sn cârteljiu belciug gr pap
sn cârteljiu cur gr pap
sn cârteljiu inel - belciug gr pap
sf carteri pândă gr pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) atinge, v ? pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) deranja, v ? pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) incomoda ? pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) întrista, v ? pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) perturba ? pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) schimba dispoziţia, v - ?mai rău pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) supăra, v ? pap
vb 4+2 cârtescu, (mi) tuberculiza, v - lua tuberculoză
? pap
sf carti act lat pap
sf carti carte lat pap
sf carti carte de joc lat pap
sf carti hârtie, coală lat pap
sf carti registru lat pap
sf carti scrisoare lat pap
adj cârtilivosu aţâţător ? pap
adj cârtilivosu cârcotaş ? pap
adj cârtilivosu cârtitor ? pap
adj cârtilivosu provovator ? pap
vb 1 cârtiljedzu găuri, v gr pap
adj cârtilosu aţâţător ? pap
adj cârtilosu cârcotaş ? pap
adj cârtilosu cârtitor ? pap
sf cârtiri atingere ? pap
adj cârtitu amărât ? pap
adj cârtitu atins ? pap
adj cârtitu deranjat ? pap
adj cârtitu supărat ? pap
sf cârtiturâ atingere ? pap
sf cârtiturâ supărare ? pap
sf cartofi cartofi alb pap
sf cârtonâ ornament pe rochie ? pap
adj cârtsâconjiu crocant ? pap
adj cârtsâconjiu scârţâitor bg pap
vb 4 cârtsânescu crăpa, v bg pap
vb 4 cârtsânescu izbi, v bg pap
vb 4 cârtsânescu încăpăţâna, se bg pap
vb 4 cârtsânescu scârţâi, v bg pap
vb 4 cârtsânescu scrâşni, v bg pap
vb 4 cârtsânescu trăzni prin cap, v bg pap
vb 4 cârtsânescu trosni, v bg pap
adj cârtsânosu scârţâitor bg pap
adj cârtsânosu trosnitor bg pap
pron nehot cartsido oricare compus pap
sf cârtsioarâ iie onomatopeic pap
sf cârtsunâ căpăţână ? pap
sn cartu sfert it pap
sn câruljiu bobină gr pap
sn câruljiu mosor gr pap
sf cârunâ cunună lat pap
sf carupilâ puşcă gr pap
sn cârushu scripete bg pap
sf cârutâ jgheab gr pap
sf cârutsâ căruţă lat pap
sm cârutsaru căruţaş lat pap
sm cârutseru căruţaş lat pap
sn cârvalu caval tc pap
sm cârvânaru cărăvănar-propietar sau tcconductor depap
caravana
sm cârvânaru chirigiu-propietar sau conducător
tc de caravana
pap
sf cârvani caravană tc pap
adj cârvânliu caravană, de tc pap
sm cârvâsară han pt caravane tc pap
sf cârvealji pâine întreagă ? pap
sf cârvelji pâine întreagă ? pap
sm cârvukiru cărăuş gr pap
sm câryaciu ulm tc pap
sf câryii dulap - în zidul casei ? pap
sf casâ casă lat pap
sf casâ casă - casierie lat pap
sf casâ familie lat pap
sf casâ gospodărie lat pap
sm câsâbă, câsâbadz oraş tc pap
sm+f câsâbunjiu orăşean tc pap
sf câsâpnitsâ măcelărie bg f pap
sf câsari coasă bg pap
adj câsâtoru căsătorit lat pap
sf casaveti supărare tc pap
sm câsâvyearu cavaler de onoare ? pap
sm câsâvyearu colăcar - duce colacul de
? nuntă pap
vb 4 câscândisescu sâcâi, v tc pap
vb 4 câscândisescu tachina, v tc pap
sf câscari căscare gr pap
vb 1 cascu căsca, v lat pap
sf câselâ cufăr it pap
sm+f câsenu străin gr pap
sf câshari afacere lat pap
sf câshari stână lat pap
sf câshârii căşărie-unde se face caşul
lat pap
sm câsharu baci lat pap
sm câsharu căşar lat pap
sm câshcâvâlaru caşcaval, cel ce face lat pap
sm câshcâvalu caşcaval lat pap
sf câsheari stână lat pap
sf câshearu baci lat pap
adj câsheatu bânză, cu lat pap
sf casheri caşcaval, specie de lat pap
sf câsheri groapă de catran ? pap
sn câshigicu iarbă - specie de ? pap
sm pl? câshingicu ceafă ? pap
sf câshirishti pajişte cu iarbă multă lat pap
sf câshirlâki baci, meseria de lat pap
sm câshlă cazarmă tc pap
sm câshlă loc de iernat cu oile tc pap
sm câshlă tabără tc pap
sf câshleagâ lăsat de sec de caş lat pap
sf cashmiri caşmir tc pap
sf câshoarâ căscioară lat pap
sf câshtigâ atenţie lat pap
sf câshtigâ băgare de seamă lat pap
sf câshtigâ grijă lat pap
sf câshtigâ speranţă lat pap
sf câshtigari îngrijire lat pap
vb 1 câshtighedzu îngriji, v lat pap
adj câshtigosu atent lat pap
adv câshtigosu atent lat pap
adj câshtigosu grijuliu lat pap
adv câshtigosu grijuliu lat pap
sn cashu brânză lat pap
sn cashu caş lat pap
sn câshugu coşniţă vsl pap
sf câsicâ căscioară lat pap
sf câsidhâ râie gr pap
adj câsidhosu râios gr pap
adj câsidhyearu râios gr pap
sf câsii vergea de aramă ? pap
sf câsistrâ coteţ ? pap
pron nehot casi-unu fiecare compus pap
sf câsmeti noroc tc pap
sf câsmeti soartă tc pap
sf câsmiri caşmir tc pap
sn câsnacu coş de nuiele tc pap
sm casoitaru bufon tc pap
sf casonâ ladă it pap
sm castanaryio pădure de castani gr pap
adj câstânatu castaniu lat culoarepap
sf câstânji castană lat pap
sf câstânjishti castani , loc cu lat pap
sm câstânjishu castani, loc cu lat pap
sm câstânjiu castan lat pap
adv castilea anume tc pap
adv castilea expres tc pap
adv castili anume tc pap
adv castili expres tc pap
sf castori castor gr pap
omu Câstrânjiotu Fârşerot din Custreţ pap
sm castravetsu castravete bg pap
sf câstrii cetate ? pap
sn castru citadelă lat pap
sn castru fortăreaţă lat pap
sn castru tabără lat pap
sf câsturâ briceag ? pap
sf câsturâ cuţit ? pap
adv cata cum gr pap
adv cata cum gr pap
prep cata după gr pap
prep cata după gr pap
sf invar catâ arşic ? pap
prep câtâ către lat pap
prep câtâ spre lat pap
prefix cata- ? gr pap
prefix câtâ- ? gr pap
sm cataclizmo, cataclizm
cataclism gr pap
sm cataclizmo, cataclizm
potop gr pap
sf câtâcnii pâclă gr pap
vb 4 câtâdhicâtsescu condamna, v gr pap
vb 4 câtâdixescu binevoi, v gr pap
vb 4 câtâdixescu catadixi, v gr pap
adj câtâdixitu umilit gr pap
vb 4 câtâfronisescu înjosi, v gr pap
sf catafronisi dispreţ gr pap
sf câtâfronji dispreţ gr pap
sf câtâhnii ceaţă gr pap
sf câtâhnii pâclă gr pap
sf catahrisi abuz gr pap
adv catai după cum ? pap
prep catai după cum ? pap
sn câtâlahtu zăvor ? pap
sn cataloyu catalog gr pap
sf catandâ avere gr pap
sf câtândii avere gr pap
sf câtândii bagaje gr pap
sf câtândii noroc gr pap
vb 4 câtândisescu ajunge gr pap
vb 4 câtândisescu deveni, v gr pap
vb 4 câtândisescu îngriji, v gr pap
vb 4 câtândisescu termina, v gr pap
sf fpl catandisi hal gr pap
sf fpl catandisi situaţie - rea gr pap
sf fpl catandisi stare gr pap
sm câtândorashu cocoş ? pap
vb 4 câtâpâtsescu constata gr pap
vb 4 câtâpâtsescu încerca, v gr pap
vb 4 câtâpâtsescu observa gr pap
vb 4 câtâprâescu linişti, v gr pap
vb 4 câtâprâescu relaxa, v gr pap
sf câtarâ blestem gr pap
vb 4 câtârâsescu excomunica, v gr pap
adj catâră forte tc pap
vb 4 câtârnâsescu - mi cătrăni, v tc pap
sn catarticu purgativ pap
sn catartu corabie gr pap
sf câtâryârilji ticăloşenie gr pap
sm+f câtâryaru escroc gr pap
sm+f câtâryaru şarlatan gr pap
vb 4 câtâryisescu afurisi gr pap
vb 4 câtâryisescu blestema gr sin
sf catasarcâ flanelă de lână gr pap
sn catasarcu flanelă de lână gr pap
sf catas-hisi sechestru gr pap
sf fpl catastasi situaţie gr pap
sf fpl catastasi stare gr pap
sn catastih registru gr pap
vb 4 câtâstrâpsescu - midesfiinţa gr sin
vb 4 câtâstrâpsescu - midevasta gr sin
vb 4 câtâstrâpsescu - midistruge gr pap
vb 4 câtâstrâpsescu - minimici, v gr pap
vb 4 câtâstrâpsescu - miruina gr sin
vb 4 câtâtyisescu afurisi, v gr pap
vb 4 cataxipsescu învrednici, v gr pap
sf catayrafii înregistrare gr pap
sf catayrafii recensământ gr pap
adv câteanjioru încet ? f pap
adv câtelinu cătinel compus pap
adv câtelinu încet ? pap
sf cathâ broască ţestoasă alb f pap
vb 4 câthârâsescu curăţi, v gr pap
vb 4 câthârâsescu epura gr pap
vb 4 câthârâsescu purifica, v gr pap
sn catharticu purgativ gr pap
adj câthârusitu curăţit gr pap
sf cathedrâ fotoliu lat pap
pron nehot catheshi-unu fiecare compus pap
adj neh cathi fiecare gr pap
pron nehot cathi fiecare gr pap
pron nehot cathishunu fiecare compus pap
sf cathmeri cusur tc pap
sf cathmeri defect tc pap
adv catholikii universal gr pap
prep câti câte lat pap
prep câti câte lat pap
sm cati, catadz judecător gr pap
sm catife catifea tc pap
sn catifuru povârniş gr pap
vb 4 câtikisescu locui, v gr pap
adj invar catile asasin tc pap
adj invar catile criminal tc pap
adj invar catile rău de tot, om tc pap
adv câtilinu cătinel compus pap
adv câtilinu puţin câte puţin compus pap
sf catinâ cheie it pap
sf catinâ lanţ it pap
sf câtinâ spinare lat pap
sn câtinaru lacăt lat pap
sf câtiyurii acuzare gr pap
sf câtiyurilji acuzare gr pap
vb 4 câtiyursescu - mi acuza, v gr pap
vb 4 câtiyursescu - mi blama, v gr pap
vb 4 câtiyursescu - mi critica gr pap
vb 4 câtiyursescu - mi ponegri, v gr pap
vb 4 câtiyursescu - mi reproşa gr pap
sf catmeri cusur tc pap
sf catmeri defect tc pap
sm câtnă, câtnadz lăcătuş gr pap
sf catoi beci gr pap
sf fpl catorthosi rezultat gr pap
sf catoyi beci gr pap
prep câtrâ către lat pap
prep câtrâ înspre lat pap
prep câtrâ spre lat pap
adj câtrâcearcu răutăcios ? pap
sf catrafusi bagaj ? pap
sf catrafusi catrafuse ? pap
vb 4 câtrân(s)escu cătrăni, v tc pap
sm câtrânaru catran, care face tc pap
sm câtrânaru om de nimic - fig tc pap
vb 4 câtrânescu cătrăni, v tc pap
sf câtrani catran tc pap
adj câtrânitu cătrănit tc pap
adj câtranu nefericit tc pap
adj câtranu nenorocos tc pap
sf câtratsâ nenorocire ? pap
sn catregu corabie gr pap
sn catricu corabie gr pap
sn catrigu corabie gr pap
sf câtruvâ carafă alb pap
sf câtsaki ciochină - partea din spate
gr a şeii pap
sf câtsaki oblânc - partea din faţăgra şeii pap
sm câtsâlacu căţeluş lat pap
sm câtsâlicu căţeluş lat pap
sm câtsâlushu căţeluş lat pap
sf câtsâmaki legănare gr pap
sf câtsânâ farfurie lat pap
sn câtsânu farfurie lat pap
sf câtsao căţea lat f pap
sf câtsao răutăcoiasă-fig lat f pap
sf câtsao rea-fig lat f pap
omu Catsaonu Grecotei - poreclă pap
sf câtsâroanji plăcintă rumenită, cu foigrmulte pap
adj câtsârosu buclat gr pap
adj câtsârosu creţ gr pap
sf câtsau căţea lat pap
sf câtsau răutăcoiasă-fig lat pap
sf câtsau rea-fig lat pap
sm câtsălu căţel lat pap
sn câtsănu farfurie lat pap
sf pl câtsei dans, figură de - joc pealbvine la ceamcu
pap
vb 4 câtsescu însăila, v ? pap
sf pl câtsi dans, figură de - joc pealbvine la ceamcu
pap
sm catsidh, catsiz monedă de 20 bani alb f pap
sf catsidhâ ghiocel, viorel, lalea ? ? pap
sf câtsii vătrai, spuzar gr pap
sf catsitâ ghiocel, viorea, lalea ? ? pap
sm câtsith ban alb pap
sm câtsith monedă alb f pap
sm câtsonu strakină lat f pap
sn câtsutu cuţit ? pap
adv câtu abia lat pap
adv câtu cât lat pap
adv câtu deabia lat pap
adv câtu îndată ce lat pap
adv câtu tocmai lat pap
conj câtu cât lat pap
pron câtu, câtâ, câts, câticât, câtă, câţi, câte lat pap
sf câtuhii stăpânire gr pap
pron nehot câtukishdo oricât compus pap
sf câtunâ avere ? pap
sf câtunâ avut ? pap
invar câtunâ poamă de om ? pap
sf câtunâ stare materială ? pap
sn câtunu cătun ? pap
vb 4 câturthusescu reuşi, v gr pap
sf câtushi ipocrit-fig lat pap
sf câtushi pisică lat pap
sm câtushu cotoi lat pap
sm câtushu motan lat pap
sf pl? câuli condiţie tc pap
sf câurâ arsură gr pap
sf câurâ arsură stomacală gr pap
sm+f câuru păgân tc pap
sf câushi cuşcă ? pap
sf câvalâ cal de călărit it pap
adv câvalâ cârcă, în it pap
adv câvalâ călare it pap
sf câvalâ călărie it pap
sf câvalâ călărit it pap
adv câvalâ deasupra-fig it pap
sf câvalâ echitaţie it pap
sm cavalară, cavalaradz călăreţ it pap
sf câvâlârii cavalerie it pap
sm câvalaru călăreţ it pap
sm câvalaru căptuşeala izmenii de sub
lat furca picioarelor
pap
sm câvâlaru căprior lat pap
sn cavalu caval tc pap
sm cavanu ulcior tc pap
sm cavazu jandarm tc pap
sm cavazu poliţist tc pap
sm câvgâgi certăreţ, om tc pap
sm câvgă ceartă tc pap
sm câvrâmă tocană tc pap
sm câvrâmă, câvrâmadz conservă de carne tc pap
sm cavru rac gr pap
sf câvuki pălărie ciudată gr pap
sf câvuli acord tc pap
sf câvuri mormânt gr pap
sm cavuru rac gr pap
sm câvuru rac gr pap
sm câvyâ(n)gi, câvyâ(n)ge
certăreţ, om tc pap
sf câvyâturâ ceartă tc pap
sm câvyă, câvyadz ceartă tc pap
sm câvyă, câvyadz dispută tc pap
sm câvyă, câvyadz scandal tc pap
sf cazacâ piatră la arşice ? pap
sf pl? cazamii cazanie - carte(predică)slexplicativă de
pap
pasaj
sf câzâmii cazanie - carte(predică)slexplicativă de
pap
pasaj
sm câzângi cazangiu tc pap
sf câzani cazan tc pap
vb 4 câzânsescu câştiga, v tc pap
vb 4 câzânsescu căpăta tc sin
vb 4 câzânsescu cuceri tc sin
vb 4 câzânsescu dobândi tc sin
vb 4 câzânsescu izbândi tc sin
vb 4 câzânsescu repurta tc sin
sf câzânulji cazan mic tc pap
sm câză, câzadz district - condus de caimacan
tc pap
sn câzinaru opaiţ it pap
sn cazinu cafenea de rând it pap
sm câzmă, câzmadz cazma tc pap
sm câzmă, câzmadz târnăcop tc pap
sf cazmiri caşmir tc pap
conj că că lat pap
conj că căci lat pap
conj că pentru că lat pap
adv cănd când compus f pap
vb 1 cărmuescu exorciza, v ? pap
prefix cătă- ? gr pap
sm ceacalu şacal tc pap
adj ceacâru saşiu - privire tc pap
sf ceacâzâ sacâz tc pap
invar ceacea-maceala ţăndări sl pap
sm fpl ceaciu dans popular - fel de ? pap
sf ceacrâ fierărie ? pap
sf ceacshiri pantalon turcesc tc pap
sf ceadrâ cort tc pap
sm fpl ceahri aspect tc pap
sf fpl ceai ceai sl pap
sf fpl ceai plantă din Pind, aromată
sl ca teiul pap
sn ceaketu vestă la femei evr pap
sm cealâcu stejar tc pap
vb 4 cealâhtisescu insista, v tc pap
vb 4 cealâhtisescu îngriji să, v tc pap
vb 4 cealâhtisescu sili, v tc pap
sf cealâmi sabie tc pap
sf cealistră fierul lung al plugului ? pap
sf cealmâ turban tc pap
sf cealpâ pas tc pap
sm cealyagi, cealyageamuzician tc pap
sf fpl ceamâunâ conflict ? pap
sf fpl ceamâunâ scandal ? pap
sn ceamcea dans popular - fel de ? pap
sf ceamceacâzâ mastic tc pap
sf ceamceacâzâ sacâz tc pap
sn ceamcu dans popular - fel de ? pap
sm ceamerru venin vsl pap
sf fpl ceamnji dropie alb pap
sn ceamu castron de pământ alb pap
sf ceandâ geantă tc pap
sm+f ceangiu dansator ţigan tc pap
sf ceantă geantă tc pap
sf ceantă ghiozdan tc pap
sf ceantă poşetă tc pap
sf ceantă servietă tc pap
sf ceapă pas tc pap
sf ceapcânlâki răutate tc pap
sf ceapcânlâki ticăloşenie tc pap
adj ceapcânu rău om tc pap
adj ceapcânu ticălos tc pap
adj ceapcânu viclean tc pap
sn ceapkenu haină lungă fără mâneci tc pap
sf ceapraki agrafă tc pap
sn ceaprazu ceapraz tc pap
sn ceaprazu găitan tc pap
sm ceapu băţ de joc - de 10 cm ? pap
sf pl? cearâ guturai alb pap
sn cearcu trăgaci tc pap
sm ceare mijloc-mod tc pap
sm ceare mod tc pap
sm ceare remediu tc pap
sm cearei mijloc-mod tc pap
sm cearei mod tc pap
sm cearei remediu tc pap
sf cearniceanâ dudă bg pap
sm cearnicenu dud bg pap
sf cearnici dudă bg pap
adj cearper nebun zbârlit tc pap
adj ceashav înfiorător ? pap
adj ceashav înfricoşător ? pap
sf ceashcâ ceaşcă bg pap
sm fpl ceashu groază ? pap
sf ceatâ bandă bg pap
sf ceatâ ceată bg pap
sf ceatâ grup sl pap
sf ceatâ trupă sl pap
sm ceatrafilu greier tc pap
sf ceaunâ schelălăit alb pap
adj ceaushescu sergentesc - de srgent tc pap
sm ceaushu sergent turc tc pap
vb 4 ceăhtisescu înnebuni, v ? pap
vb 4 ceăhtisescu sminti, v ? pap
vb 4 ceăhtisescu zăpăci, v ? pap
vb 4 ceăl(âs)tisescu agonisi, v tc pap
vb 4 ceăl(âs)tisescu insista, v tc pap
vb 4 ceăl(âs)tisescu stărui, v tc pap
sf pl ceărtaceătsâ certuri lat pap
sf ceflâ coajă bg pap
sm celepiu galant tc pap
sm celepiu politicos tc pap
sm celnicu celnic-mare propietar de
vslturme pap
sm fpl cemir mult vsl pap
sm fpl cemir otravă vsl pap
sm fpl cemir venin vsl pap
sn cengiu harpă - fel de tc pap
vb 4 cepcuescu pişca, v ? pap
sn cepu cep bg pap
sf cerdaki cerdac - balcon tc pap
sf cereie şoldul calului ? pap
sf cergâ cergă tc pap
sf cergâ cuvertură tc pap
sf cergâ pătură bg pap
sf cernici dudă bg pap
adj cernu mohorât bg pap
sf cetcâ bidinea bg pap
sf cetcâ perie bg pap
sf cibucâ ciubuc-pipă lungă alb pap
sf cibucâ pipă lungă turcească alb pap
sf cibuki ciubuc-pipă lungă alb pap
sf cibuki pipă lungă turcească alb pap
vb 4 cicâlescu flecări, v ? pap
sf cicali şacal tc pap
vb 4 cicânescu - mi înnebuni, v bg pap
vb 4 cicânescu - mi palpita, v bg pap
vb 4 cicânescu - mi sminti, v bg pap
vb 4 cicânescu - mi zvâcni, v bg pap
vb 4 cicânescu - mi zvâcni, v bg pap
vb 4 cicârdisescu - mi înnebuni, v alb pap
vb 4 cicârdisescu - mi sminti, v alb pap
sf cicâricâ vârtelniţă tc pap
vb 4 cicâtescu ciocăni, v onomatopeic pap
sf ciceki floare tc pap
sf ciceroanâ năframă albă la fărşeroţi
? pap
sn cicioru pas lat pap
sn cicioru picior lat pap
sf cicmacâ gang tc pap
sf cicmacâ pasaj tc pap
sm cicmacu amnar tc pap
sm cicmacu brichetă tc pap
sm cicmigi sertar tc pap
vb 4 cicnescu-mi înnebuni, v bg pap
vb 4 cicnescu-mi palpita, v bg pap
vb 4 cicnescu-mi scrânti, v - de minte bg pap
vb 4 cicnescu-mi sminti, v bg pap
sf cicricâ beat criţă tc pap
sf cicricâ ruletă tc pap
sf cicricâ vârtelniţă tc pap
sm cicricci vârtelniţe care face tc pap
sf cicricoanji sfârlează iute tc pap
sf cicriki vârtelniţă tc pap
vb 4 cictisescu înnebuni, v ? pap
vb 4 cictisescu sminti, v ? pap
vb 4 cictisescu zăpăci, v ? pap
sf cicutealâ calcul ? pap
sf cicutealâ socoteală ? pap
sf cidâri cort tc pap
sn cidicu pantalon larg albanezesc
tc pap
sm cifci, cifceadz clăcaş pe moşie câmpenească
tc pap
sm cifleacci, cifleacceafermier tc pap
sm cifleacci, cifleacceamoşier tc pap
sf cifliki moşie tc pap
sf ciftâ covor - specie de ? pap
sm cifte, cifteadz armă de vânătoare tc pap
sf ciftei pereche tc pap
sm ciftilâ, ciftiladz rău om tc pap
adj ciftiliu rău om tc pap
omu Cifutu Evreu - poreclă tc pap
sf cihshiri pantalon turcesc tc pap
adj cihtâsitu confuz ? pap
adj cihtâsitu smintit ? pap
adj cihtâsitu zăpăcit ? pap
vb 4 cihtisescu - mi înnebuni, v ? pap
vb 4 cihtisescu - mi sminti, v ? pap
vb 4 cihtisescu - mi zăpăci, v ? pap
sf ciiri păşune tc pap
sf cijdii joc de arşice ? pap
vb 4 cijdisescu linia, v ? pap
sf cijmâ cizmă tc pap
sn ciketu vestă femeiască evr pap
vb 4 cilâstisescu agonisi, v tc pap
vb 4 cilâstisescu insista, v tc pap
vb 4 cilâstisescu stărui, v tc pap
vb 4 cildisescu - mi înnebuni, v ? pap
vb 4 cildisescu - mi sminti, v ? pap
vb 4 cildisescu - mi ului, v ? pap
vb 4 cildisescu - mi zăpăci, v ? pap
vb 4 cilduescu - mi înnebuni, v ? pap
vb 4 cilduescu - mi sminti, v ? pap
vb 4 cilduescu - mi ului, v ? pap
vb 4 cilduescu - mi zăpăci, v ? pap
sf cileahi brâu tc pap
sf cileahtini vatra focului ? pap
sn cileapu cuptor vsl pap
sf cilecâ ţurcă ? pap
sf cileki oţel tc pap
sf cilengâ ciucur tc pap
sm cilibi nobil tc pap
vb 4 cilicusescu - mi oţeli, v gr pap
vb 4 cilihtisescu insista, v ? pap
vb 4 cilihtisescu silinţa a da, v ? pap
vb 4 cilihtisescu strădui, v ? pap
sf cilii şuviţă tc pap
sf ciliki oţel tc pap
sf cilimeanâ fetiţă de 7-10 ani alb pap
sm+f cilimeanu băiat de 7-10 ani alb pap
sm+f cilimeanu copil de 7-10 ani alb pap
sf cilipârlâki brutărie vsl pap
sm ciliparu brutar vsl pap
vb 4 cilistisescu agonisi, v tc pap
vb 4 cilistisescu persevera, v tc pap
vb 4 cilistisescu stărui, v tc pap
sf cilistrâ rază ? pap
sf cilnicami celnicime vsl pap
sf cilnicatâ celnic - ocupaţia de vsl pap
sm cilnică, cilnicadz celnic vsl pap
sf cilnicoanji celnică vsl pap
adj cilnikescu celnichesc vsl pap
adj cilu alb tc culoarepap
sn cimberu maramă tc pap
adj cimbrosu avar ? pap
adj cimbrosu zgârcit ? pap
sm fpl cimbru cimbru gr pap
sf fpl cimburicâ cimbru gr pap
sf cimbuzi petrecere tc pap
vb 4 cimcescu atinge uşor, v ? pap
sm fpl cimentu ciment it pap
vb 4 cimshescu atinge uşor, v ? pap
sf cinacâ strachină tc pap
sn cinacu strachină tc pap
sf cinaki strachină tc pap
adj cingânjiosu ros ? pap
sn cingârliu creştet ? pap
vb 4 cingârshescu - mi ciocni, v tc pap
sn cingheljiu belciug tc pap
sn cingheljiu cârlig tc pap
sn cingheljiu inel tc pap
omu Cinghii Ţigancă dansatoare tc pap
sn cinghilacu cârlig de împletit tc pap
sn cinghilacu igliţă tc pap
omu Cinghine, cinghinedz
Ţigan tc pap
vb 4 cingrâshescu - mi ciocni, v tc pap
sf cingrimi ger aspru alb pap
vb 4 cingrishescu - mi ciocni, v tc pap
sn cingu farfurie din zinc it pap
sn cingu zinc it pap
sf cini carafă tc pap
sf cini cofă tc pap
sf cinteni şalvari femeieşti - specie
tc pap
sn cinu fuştei de scară ? pap
sm cinusharu cenuşar - care strânge scr
cenuşă pap
vb 1 cinushedzu încenuşa - ...cu cenuşălat pap
sf cinushi cenuşă lat pap
invar cioahâ nevoiaşă ? pap
sf cioarâ alandala - fig ? pap
sf cioarâ cioară ? pap
sf cioarâ fir ? pap
sf cioarâ legătură ? pap
sf cioarâ relaţie ? pap
sf cioarâ sfoară ? pap
sf cioarâ viaţă ? pap
invar cioarâ-boarâ talmeş-balmeş tc pap
sm cioaricu crac de pantaloni ? pap
sn ciocanu clopot de oi onomatopeic pap
sn ciocu cioc - plisc onomatopeic pap
sn ciocu ciocan onomatopeic pap
sn ciocu plisc onomatopeic pap
sn ciocutu palpitaţii la inimă onomatopeic pap
sn ciocutu zvâcnitură dureroasă onomatopeic pap
sn cioljiu ciolan bg pap
sn cioljiu falcă bg pap
sn cioljiu maxilar bg pap
sn cioljiu zdreanţă gr pap
sf ciomburâ fulg ? pap
sm fpl ciomir amar tc pap
sm fpl ciomir otravă tc pap
sm fpl ciomir venin vsl pap
adj ciomu mândru alb pap
sf cionâ vrabie ? pap
sm cionjiu vrăbioi ? pap
sn ciopu sorţ ? pap
invar ciora-bora talmeş-balmeş tc pap
sf ciorbâ ciorbă tc pap
sf ciorbâ supă tc pap
sm ciorbagi, ciurbageagospodar tc pap
sm ciorbagi, ciurbageanotabil al localităţii tc pap
sf ciorbagilâki burghezie tc pap
sf ciorgâ pătură bg pap
adj ciorliganu lungan la picioare lat pap
adj ciornicu îndărătnic ? pap
sn cioru picior lat pap
sf ciotâ mânuţă de copil lat pap
sf ciotrâ ciutură, găleată lat pap
sf cipâ căciulă grămustenească ? pap
sf cipari galon ? pap
sm pl? cipetu iarbă lunguiaţă ? pap
invar cipit linişte ? pap
invar cipit nimeni ? pap
invar cipit nimic ca zgomot ? pap
invar cipit tăcere ? pap
sn cipitu creştet ? pap
sf cipkeni rever tc pap
sn cipkenu rever tc pap
sf ciplitoari ciocănitoare ? pap
sn cipocu coapsă alb pap
sn cipocu femur alb pap
sn cipocu şold alb pap
sf cipraki agrafă tc pap
adj cipu cu urechi mici ? pap
omu Cipu Grămustean din Bulgaria-
? pap
sm ciracu calfă tc pap
sm ciracu cirac tc pap
sf circeafi cearceaf tc pap
sm circive cercevea tc pap
sf cirdaki cerdac tc pap
sf cirdhaki cerdac tc pap
sm cire mijloc-mod tc pap
sm cireacu cirac - om de încrederetc pap
sn cireapu cuptor vsl pap
sf cireashi cireaşă lat pap
sf cirecâ pâine întreagă tc pap
sn cirecu monedă de 1/4 megidietc pap
sn cirecu sfert tc pap
sf cireki sfert tc pap
sm cireshu cireş lat pap
sf cirici dudă bg pap
sf cirici mură bg pap
sm ciriciu dud bg pap
sf cirije clei tc pap
sm cirike , cirikedz cuptor de campanie ? pap
sn cirikelu cuptoraş ? pap
sm ciriki ţest ? pap
sf cirikii cuptor de campanie ? pap
sf cirinidhâ ţiglă srb pap
sm ciriparu brutar vsl pap
sn ciripicu cuptor mic vsl pap
sm cirisharu cireşe care vinde lat pap
mesu 06 Cirisharu Iunie lat pap
sn cirishu clei tc pap
sn cirishu lipici tc pap
sn cirkeljiu ţest ? pap
sn cirkenu cuptor de campanie ? pap
omu Cirkezu Cerchez - călăreţ turc tc pap
sf fpl cirkizimi cerchezime - infanterietcturcească pap
sf cirnici dudă neagră bg pap
sm cirniciu dud bg pap
sm cirniciu răboj bg pap
sf cirnidâ olan gr pap
sf cirnidâ ţiglă srb pap
sf cirnidhâ olan gr pap
sf cirnidhâ ţiglă srb pap
vb 4 cirshescu căuta insistent lat pap
vb 4 cirshescu cerşi, v lat pap
vb 4 cirshescu răscoli lat pap
sf cirshii piaţă tc pap
sf cirshii târg tc pap
vb 4 cirtâsescu - mi buimăci, v ? pap
vb 4 cirtâsescu - mi zăpăci, v ? pap
vb 4 cirtuescu - mi buimăci, v ? pap
vb 4 cirtuescu - mi zăpăci, v ? pap
vb 4 cirtusescu - mi buimăci, v ? pap
vb 4 cirtusescu - mi zăpăci, v ? pap
invar cisci oricare compus pap
invar cishci oricare compus pap
vb 4 cishescu - mi îngrozi, v ? pap
vb 5 cishiescu înfrica ? pap
vb 4 cishiescu îngrozi, v ? pap
vb 6 cishiescu înspăimânta ? pap
sf cishiti eşantion tc pap
sf cishiti mostră tc pap
sf cishiti soi tc pap
sf cishiti specie tc pap
sm cishitu spion tc pap
adj cishuitu înfricoşat ? pap
vb 4 cistisescu - mi buimăci, v ? pap
vb 4 cistisescu - mi zăpăci, v ? pap
sf citalji agăţătoare tc pap
sf citalji furcă - braţele furcii tc pap
sm citâmanu individ alb pap
vb 4 citâsescu năvăli alb pap
sf citii acoperiş tc pap
sm citmă perete despărţitor tc pap
sm cituni tăciune lat pap
sf citurâ dovleac sălbatec lat pap
sf ciubâ buturugă ? pap
sf ciubanâ lingură de lemn vsl pap
sm ciubanu cioban - exonim pt armâni
tc pap
sm ciubucci tutungiu tc pap
sf ciubuki ciubuc-pipă lungă tc pap
sf ciubuki pipă lungă turcească alb pap
sf ciucâ creştet bg pap
sf ciucanâ oaie cu talangă onomatopeic pap
sn ciucâniciu talangă mică onomatopeic pap
sn ciucanicu talangă mică onomatopeic pap
sn ciucanu ciocan onomatopeic pap
sf ciucâtoari ciocănitoare onomatopeic pap
sn ciucioru picior lat pap
sm ciuciu prunc it pap
sm ciuciu sugar it pap
sf ciuciulâ creştet bg pap
sf ciuciulâ pisc bg pap
sf ciuciulâ vârf de munte bg pap
sm ciuciulanu ciocârlan bg pap
sf ciuciulcâ moţ bg pap
sm ciuciuleaiu ciocârlie bg pap
sm ciuciuleanu ciocârlie bg pap
sf ciuciuleauâ ciocârlie bg pap
sn ciuciulu picioruş lat pap
sm ciuciumagu alice de câlţi ? pap
vb 1 ciuciuredzu murmura ? pap
vb 1 ciuciuredzu şopti, v ? pap
vb 1 ciuciuredzu şuşoti, v ? pap
vb 1 ciuciuredzu vorbi încet, v ? pap
sf ciuciurlii ciocârlie bg pap
vb 2 ciuciuru murmura lat pap
vb 1 ciuciuru şopti, v lat pap
vb 1 ciuciuru şuşoti, v lat pap
vb 1 ciuciuru vorbi încet, v lat pap
sn ciuciurushu picioruş lat pap
sf ciuculatâ ciocolată it pap
sf ciucurdecâ sâmbure de piersică ? pap
vb 4 ciucutescu - mi bate, v onomatopeic pap
vb 4 ciucutescu - mi bea - fig onomatopeic pap
vb 4 ciucutescu - mi castra, v onomatopeic pap
vb 4 ciucutescu - mi ciocăni, v onomatopeic pap
vb 4 ciucutescu - mi ciocni, v onomatopeic pap
vb 4 ciucutescu - mi frământa, v - gândul onomatopeic pap
vb 4 ciucutescu - mi zvâcni, v onomatopeic pap
sf ciucutoari ciocănitoare onomatopeic pap
adj ciucutonjiu băutor onomatopeic pap
sn ciucutu boală de inimă onomatopeic
medicalpap
sn ciucutu zvâcnire dureroasă onomatopeic pap
sf ciudâ ciudă vsl pap
sf ciudâ ciudăţenie vsl pap
sf ciudâ minune vsl pap
sf ciudâ miracol vsl pap
vb 4 ciudescu - mi extazia, v vsl pap
vb 4 ciudescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciudescu - mi uimi, v vsl pap
sf ciudii ciudăţenie vsl pap
sf ciudii minune vsl pap
sf ciudii mirare vsl pap
sf ciudii stupefacţie vsl pap
sf ciudii uimire vsl pap
adj ciudiosu bizar vsl pap
adj ciudiosu ciudat vsl pap
vb 4 ciudisescu - mi minuna, v vsl pap
vb 4 ciudisescu - mi minuna, v vsl pap
vb 4 ciudisescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciudisescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciudisescu - mi uimi, v vsl pap
vb 4 ciuduescu - mi minuna, v vsl pap
vb 4 ciuduescu - mi minuna, v vsl pap
vb 4 ciuduescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciuduescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciuduescu - mi uimi, v vsl pap
vb 4 ciudusescu - mi minuna, v vsl pap
vb 4 ciudusescu - mi minuna, v vsl pap
vb 4 ciudusescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciudusescu - mi mira, v vsl pap
vb 4 ciudusescu - mi uimi, v vsl pap
invar ciufleacâ îndopat ? pap
invar ciuflecâ îndopat ? pap
invar ciuflicâ îndopat ? pap
sm ciuflicaru boier tc pap
sm ciuflicaru fermier tc pap
sm ciuflicaru moşier tc pap
adj ciuflicu micuţ ? pap
sf ciufliki fermă tc pap
sf ciufliki moşie tc pap
adj ciufu încâlcit it pap
vb 4 ciufulescu - mi încâlci, v it pap
invar ciufulicâ îndopat ? pap
sf ciufutinâ căpăţână tc pap
omu Ciufutu Evreu - poreclă tc pap
vb 4 ciuidisescu - mi minuna, v alb pap
vb 4 ciuidisescu - mi mira, v alb pap
vb 4 ciuidisescu - mi mira, v alb pap
vb 4 ciuidisescu - mi uimi, v alb pap
vb 4 ciuiescu mâna, v alb pap
adj ciulacu ciung tc pap
vb 4 ciulduescu ului, v ? pap
sm ciule soldat vânător ? pap
sm ciuleaiu ciocârlie ? pap
sf ciuleki oţel tc pap
sf ciulengâ băţ de joc tc pap
vb 4 ciulescu - mi asculta, v scr pap
vb 4 ciulescu - mi ciuli, v scr pap
vb 4 ciulescu - mi curăţa de ramuri, v scr pap
vb 4 ciulescu - mi simţi, v scr pap
vb 4 ciulescu - mi şterpeli, v scr pap
vb 4 ciulescu - mi tăia, v scr pap
vb 4 ciulescu - mi tuli - fig scr pap
sf ciulicâ penis ? pap
sf ciulicâ ţurcă ? pap
sm ciuliganu pasăre răpitoare ? pap
sf ciulii şuviţă tc pap
sf ciuliki oţel tc pap
sm ciulimanu copil alb pap
invar ciuljea prostănac gr pap
adj ciulu ciuntit gr pap
adj ciulu cu urechi mici gr pap
sm ciulu musculiţă ? pap
sm ciulubetu vârf ? pap
sf ciumâ moţ de lână lat pap
sf ciumâ păr de lână lat pap
sf ciumagâ ciomag tc pap
sn ciumagu ciomag tc pap
sn ciumâracu pilon ? pap
sf ciumbâ cucui tc pap
sf ciumbâ umflătură tc pap
sf ciumberi voal de mireasă tc pap
sf ciumburicâ cimbrişor gr pap
sf ciumealâ hrană ? pap
sf ciumleki ghiveci, mâncare tc pap
vb 4 ciumulescu - mi bălăci, v ? pap
vb 4 ciumulescu - mi înşira, v ? pap
vb 4 ciumulescu - mi molfăi, v ? pap
vb 4 ciumulescu - mi şifona, v ? pap
sf ciumulicâ creştet mic lat pap
sf ciumulicâ vârfuleţ lat pap
sf ciumuricâ cimbrişor gr pap
sf ciunari furt alb pap
sf ciunari lamentare alb pap
sf ciunari văitare alb pap
adj ciunatu văitat alb pap
vb 1 ciunedzu văita, v alb pap
sf ciungani pisc ? pap
adj ciungu ciung-om fără o mână, itanimal fără unpap
corn
sf ciunjeari văitare alb pap
sn ciunjeatu văitat alb pap
conj ciunke pentru că tc pap
sm ciunu mărăcine ? pap
sn ciunu picior ? pap
sn ciunu prăjină ? pap
vb 1 ciunu - mi fura - fig alb pap
vb 1 ciunu - mi furişa, v alb pap
vb 1 ciunu - mi şterpeli, v alb pap
sm ciupâlicu guşter verde tc pap
sm ciupâlicu pieire - fig tc pap
sf ciupari panglică ? pap
sn ciupăr ciorap ? pap
sf ciupernicâ ciupercă ? pap
adj ciupernicu voinic ? pap
sm ciupilaru şopârlă ? pap
vb 4 ciuplescu - mi stâlci, v bg pap
vb 4 ciuplescu - mi şterpeli, v bg pap
sf ciuplikeauâ norod tc pap
sf ciuplitani plisc ? pap
sf ciupliturâ stâlcitură bg pap
sn ciupocu şold alb pap
sn ciuporu ţeapă bg pap
sf ciuprâ damă de treflă alb pap
sf ciuprâ fiică alb pap
sf ciupraki agrafă tc pap
sf ciuprecâ agrafă tc pap
sm ciupu câlţi tc pap
sm+f ciupu copilaş ? pap
sm ciupularu guşter verde ? pap
sm ciupularu şopârlă ? pap
sm ciupulicu dezastru tc pap
sm ciupulicu guşter verde tc pap
sm ciupulicu pieire - fig tc pap
adj ciupungu scurt, greu şi îndesat ? pap
vb ciupurtescu atinge uşor, v ? pap
sm ciuraciu ucenic tc pap
sm ciurbagi gospodar tc pap
sm ciurbagi înstărit tc pap
sf ciurbâgioanji soţia gospodarului tc pap
sm ciurbă, ciurbadz ciorbă tc pap
sm ciurciuve cercevea tc pap
sf ciurciuvei cercevea tc pap
sn ciurecu sfert tc pap
vb 1 ciuredzu curge, v onomatopeic pap
adj ciurigatu sucit ? pap
invar ciurla beat turtă ? pap
sf ciurlâ bei - piatră arşic ? pap
sm ciurleaiu ciocârlie ? pap
adj ciurliganu lungan la picioare lat pap
sm ciurlu-pâpă popă candriu, ţicnit compus pap
vb 4 ciurtuescu - mi buimăci, v ? pap
vb 4 ciurtuescu - mi panica, v ? pap
vb 4 ciurtuescu - mi zăpăci, v ? pap
adj ciuruc calitate proastă tc pap
adj ciuruc putred tc pap
sf ciuruki putreziciune tc pap
sf ciurunjidâ cărămidă srb pap
vb 4 ciurutipsescu degenera, v tc pap
sf ciushcâ ardei iute bg pap
invar ciu-shciu nu ştiu ce lat f pap
sm+f ciushi, ciusheanj pişăcios lat pap
adv ciu-shtu oricare compus pap
adj ciushuitu năucit ? pap
sn ciutaljiu băţ bifurcat ? pap
sf ciutrâ căpăţână lat pap
sf ciutrâ căuş lat pap
sf ciutrâ găleată lat pap
adj ciutu şut - fără coarne lat pap
sf ciuturâ căpăţână lat pap
sf ciuturâ căuş lat pap
sf ciuturâ găleată lat pap
sn ciuvanjiu oală spartă vsl pap
sm ciuvre, ciuvredz batistă brodată tc pap
sf civii cui tc pap
sf civitlii albastru indigo tc pap
sf civitlii indigo-culoare tc pap
sf civrei batistă brodată tc pap
sf civrimi friptură tc pap
sf cizmâ cizmă tc pap
sn clâdhiftiru cosor gr pap
vb 4 clâdhipsescu tăia cu cosorul, v gr pap
sf clândâ bobârnac ? pap
sn clându lână scărmănată ? pap
sf clapâ cursă gr pap
sf clapâ încuietoare gr pap
sf clapâ lanţ gr pap
sf clarâ prăjină gr pap
sf clârnetâ clarinet it pap
vb 4 clârsescu curăţa, un copac de ramuri
gr pap
sf clâsturâ ramuri de la copac curăţat
? pap
vb 4 clâtescu - mi clăti, v bg pap
vb 1 clatinu - mi clătina, v ? pap
sn cleaciu cleşte bg pap
sf cleashti cleşte bg pap
vb 1 cleatinu - mi clătina, v ? pap
sf pl? clecicâ cărbune mic bg pap
sn cleciu mugur ? pap
sn cleciu, cleciuri mugure ? pap
sf clembâ prăjină vsl pap
sf clendzâ sanda din lemn ? pap
sm clenu clean - peşte răpitor bg pap
sn cliciu cârlig pt oi ? pap
numâ Clidhunâ Clidună - obicei popular
gr a tinerilor la pap
inceputul lui Mai
sn clidhupinacu covăţică gr pap
sf clidhushi articulaţie gr pap
sf clidhushi încheietură lat pap
sf climâ climat gr pap
sf pl? climâ climă gr pap
sf climâ vita de vie - tulpina agatatoare
gr pap
sf pl? climatâ vita de vie - tulpina agatatoare
gr pap
sf climâtâryeauâ curpen - planta cătărătoare
gr pap
sf climâtsidhâ viţă de vie uscată gr pap
sn climbuciu rămurea vsl pap
sn climbuciu surcea vsl pap
sf clincâ vale ? pap
sf clindâ bobârnac ? pap
sn clindzu lână scărmănată ? pap
sf clinumsiri moştenire gr pap
sn clipitoari = crâpitoaricârpător ? pap
sm fpl clir cler gr pap
sm fpl clir progenitură gr pap
sf clirâ progenitură gr pap
sf clirâ specimen rău gr pap
sf clironomi(lj)i moştenire gr pap
sm fpl cliru sorţ gr pap
adj clirunomu moştenitor gr pap
sf clirunumii moştenire gr pap
vb 4 clirunumsescu moşteni, v gr pap
sf clisâ argilă bg pap
sf clisi citaţie gr pap
sn clistiru irigator gr pap
sf clivâtâreauâ boltă de viţă gr pap
sn cljeagu avere - fig lat pap
sn cljeagu cheag lat pap
sn cljeagu rânză lat pap
sf cljeai broască de uşă lat pap
sf cljeai cheie lat pap
vb impers cljeamâ, si însemna, v lat pap
vb impers cljeamâ, si semnifica lat sin
vb impers cljeamâ, si simboliza lat sin
sf cljeapâ lanţ alb f pap
sf cljeashti cleşte bg pap
sn cljeciu rămurea ? pap
vb 1 cljegu închega, v lat pap
vb 1 cljemu chema, v lat pap
vb 1 cljemu invita, v lat pap
vb 1 cljemu - mi cita lat sin
vb 1 cljemu - mi convoca lat sin
vb 1 cljemu - mi numi, se lat sin
vb 4 cljemu - mi pofti gr sin
vb 4 cljemu - mi provoca - fig gr sin
vb 4 cljemu - mi soma gr sin
sn pl? cljiciu pâine necoaptă ? pap
sn cljiguru burduf de piele ? pap
sn cljiguru stomacul rumegîtoarelor lat pap
sf cljiitsâ cheiţă lat pap
sm cljimbuciu frasin, specie de vsl pap
sn cljind(z)u lână scărmănată ? pap
sm cljinti canin ? pap
sn cljinu clin vsl pap
sn cljinu dispoziţie vsl pap
sn cljinu fald vsl pap
sn cljinu fin - cel botezat vsl pap
vb 1 cljinu închina, v lat pap
sn cljinu pliu vsl pap
sn cljinu toană vsl pap
sf cljioagâ ghioagă ? pap
sf cljishutsâ agrafă ? pap
sf cljishutsâ copcă, agrafă ? pap
sf cljitoari covăţică cu capac lat pap
sn cljitoru covăţică cu capac lat pap
sf cljitsâ cheiţă lat pap
adv clo acolo lat pap
sf cloaci cloşcă bg pap
sf cloatsâ copită, lovitură de gr pap
sf cloci cloşcă bg pap
sn clocutu clocot vsl pap
sn clondiru butelie gr pap
sn clondiru vas de pâmant gr pap
sn cloputu talangă vsl pap
sf closhcâ cloşcă bg pap
sf clotsâ cloşcă bg pap
sf clotsâ copită, lovitură de gr pap
vb 4 clucescu cloci, v bg pap
vb 4 clucutedzu clocoti, v vsl pap
vb 4 clucutedzu fierbe în clocot, v vsl pap
vb 4 clucutescu clocoti, v vsl pap
vb 4 clucutescu fierbe în clocot, v vsl pap
sf clucuturâ clocotire vsl pap
sm pl? cluju nod de arbore ? pap
sn cluputiciu talangă mică vsl pap
sn cluputicu talangă mică vsl pap
sf clurâ covrig gr pap
sf clutsatâ copită, lovitură de gr pap
vb 4 clutsescu cloci alb pap
vb 4 clutsuescu azvârli cu copita, v alb pap
sf cluvii colivie gr pap
vb 4 cluvyisescu cloci - a se strica gr pap
vb 4 cluvyisescu strica, v gr pap
adj cluvyiu clocit, stricat gr pap
sm+f cluzu călăuză tc pap
vb 4 cluzunescu luxa ? pap
vb 4 cluzunescu scrânti, v ? pap
sm cneazu cneaz, prinţ bg pap
sm cnjeazu cneaz, prinţ bg pap
adv coa încoace lat f pap
sf coacâ crestătură ? pap
sf coacâ curmătură lat pap
sf coacâzâ coacăză alb pap
sm coacâzu coacăz alb pap
sf coaci flanelă ? pap
sf coadâ coadă lat pap
sf coadâ defect lat pap
sf coada-a-njelui lumânărica Domnului - latplantă pap
sf coadâ-aroshi codoraş - pasăre lat pap
sf coadâ-baturâ codobatură lat pap
sf coada-shurikinâ coada şoricelului - plantă
lat pap
sf coaji coajă vsl pap
sf coală coală gr pap
sf coamâ coamă lat pap
sf coapsâ coapsă lat pap
sf coarâ corn - pom lat f pap
sf coarâ scoarţă bg pap
sf coardâ coardă lat pap
sf coardâ panglică lat pap
sf coardâ sabie tc pap
sf coardâ sfoară lat pap
sf coardâ ţarc lat pap
sf coardhâ coardă lat pap
sf coardhâ panglică lat pap
sf coardhâ sabie tc pap
sf coardhâ sfoară lat pap
sf coardhâ ţarc lat pap
sf coarnâ coarnă - sortiment de struguri
lat pap
adj coarneshu lunguieţ ca o coarnă lat pap
sf coarni-bifi trandafir sălbatec compus pap
sf coasâ coasă vsl pap
sf coastâ coastă lat pap
adj coatsinu roşcat la cap lat pap
sf coatsiri coacere lat pap
sf pl? cobâ nenorocire bg pap
adj cobu sărman singur vsl pap
invar cobu sărman singur vsl pap
sf sg+pl cocâ bomboană ? pap
sf fpl cocâ căpăţână alb pap
sf cocalâ sâmbure gr pap
sm cocanu ichiu - os la arşice gr pap
sf cocinâ coteţ bg pap
sm cociu arşic gr pap
sf cociuv mierlă, mierloi gr pap
sf cocoshurâ umflătură ? pap
vb 3+2 cocu - mi coace, v lat pap
vb 3+2 cocu - mi puroia, v lat pap
sm cocutu cocoş gr pap
sm codru cimitir lat pap
sm codru codru lat pap
sm codru pădure lat pap
sm codru piaţă publică lat pap
sn codu cot lat pap
sm coduru cimitir lat pap
sm coduru codru lat pap
sm coduru pădure lat pap
sm coduru piaţă publică lat pap
sf codushlâki proxenetism tc pap
adj codusu codaş lat pap
sf cofâ cap alb pap
sf cofâ craniu alb pap
sf cofâ ploscă alb pap
sf cofetâ cofeturi it pap
sf cohi colţ gr pap
sf cohi ungher gr pap
sn cohiu colţ gr f pap
sn cohiu ungher gr f pap
sm cojocar cojocar bg pap
sn cojocu cojoc bg pap
sm cojvu mierloi gr pap
sf cokilâ copilă bg pap
sf cokilâ copilă din flori bg pap
sm cokilu copil bg pap
sm cokilu copil din flori bg pap
sf cokilushi copilaş fetiţă bg pap
sm cokilushu copilaş băiat bg pap
sf cokinitsâ scarlatină gr pap
adj cokiroshilu roşietic alb culoarepap
sm cokiu bastard gr f pap
sm cokiul bastard gr f pap
sf fpl colâ amidon gr pap
sf fpl colâ scrobeală gr pap
adj colacu linguşitor gr pap
adv colai uşor tc pap
adv colai uşurinţă tc pap
sf colasi infern gr pap
sf colasi întuneric gr pap
sf colburecâ plăcintă de carne ? pap
sn colcutu clocot vsl pap
loc invar colea-mbolea fleacuri compus pap
sf colibâ colibă gr pap
sf colicâ colică gr pap
sn colindu covrig sl pap
sn colindu poame ce se dau colindătorilor
sl pap
sf colivâ colivă vsl pap
sn coljiu putere lat pap
sn coljiu testicol lat pap
invar colonjea dezastru alb pap
sf pl? colpidi plăcinte bg f pap
adj coluv berc - fără coadă gr pap
sf comâ, comati parte gr pap
sf comâ, comati partid gr pap
sf pl? cominâ drojdie srb f pap
sn condaru lance gr pap
sf condicâ condică gr pap
sf condicâ registru gr pap
prep condrâ contra it pap
sf congulâ neghină vsl pap
sf pl? conji vampir ? tc pap
sn consultu consult it pap
sm consulu consul it pap
prep contra contra it pap
adv contrâ contra it pap
prep contrâ contra it pap
sm contracci, contraccecontractant fr pap
sf copâ căpiţă bg pap
sf copâ claie bg pap
sf copâ teslă bg pap
sm+n copan coapsă bg pap
sm+n copan copaie mică vsl pap
sm+n copan copilaş alb pap
sm+n copan mucos, copil alb pap
sm+n copan pulpă bg pap
sf copelâ bastardă gr pap
sf copelâ copilă gr pap
adj copil bastard gr pap
sn copos efort gr pap
sn copos osteneală gr pap
sf coprâi gunoi gr pap
sn copsu pulpă de pasăre lat pap
adj coptu copt lat pap
sn copusu efort gr pap
sn copusu osteneală gr pap
sm coracu corb gr pap
sm coranu păstrăv bg f pap
sm corbu corb lat pap
adj corbu nefericit lat pap
adj corbu negru lat culoarepap
adj corbusitu nefericit lat pap
invar corcanu înţepenit ? pap
invar corcanu ţeapăn ? pap
sf corciută capră ciută bg pap
sf cordeao curaj lat pap
sn cornu bucată lat pap
sn cornu bucium lat pap
sn cornu colţ lat pap
sn cornu corn - de animal lat pap
sm cornu corn - pom lat pap
sn corpu corp lat pap
sf cortsâ ploşniţă gr pap
sn coru corn lat f pap
sn coru horă mare lat pap
sf cosâ coasă vsl pap
sm cosagi cosaş sl pap
sf coshavâ mierlă gr pap
sm coshavu mierloi gr pap
sn coshu coş vsl pap
sn coshu horn vsl pap
adj costenliv costeliv - slab uscat bg f pap
adj costenliv slab - costeliv bg pap
vb 3+2 cosu bate - fig lat pap
vb 3+2 cosu coase, v lat pap
vb 3+2 cosu îndopa - fig lat pap
vb 3+2 cosu înşela - fig lat pap
sn cotaru ţarc ? pap
sf invar cotcâ poarca - joc copilăresc? pap
sf cothrâ murdărie alb pap
sn cothuru inel de gât pt clopot gr pap
sf cotsalâ pleavă gr pap
sf pl cotsuli bol de grâu gr pap
sn cotu cot lat pap
sn coturu inel de gât pt clopot gr pap
sf covâ cap alb pap
sf covâ craniu alb pap
sf covâ ploscă alb pap
sm fpl cozmu lume gr pap
sm fpl cozmu univers gr pap
sf crâblă tocitoare pt vin ? pap
sm crâcimâ aldămaş bg pap
sn crâciunu buştean lat pap
sf pl cracmi perciuni tc pap
sm crahtu deşteptător din somn - gr
persoană angajată
pap
sf crancâ cracă bg pap
sf crangâ cracă bg pap
sn craniu craniu gr pap
sm crânti carpen alb pap
sn crâpitoari cârpător ? pap
sn crâpitoru cârpător ? pap
sm crapu crap bg pap
adj crâsatu roşu ca vinul gr pap
sm crâshmă, crâshmadz
aldămaş bg pap
sf crâshtinâtati creştinătate lat pap
adv crâshtineashti blând lat pap
adv crâshtineashti creştineşte lat pap
adj crâshtinu creştin lat pap
vb 4 crâtsânescu crăpa, v bg pap
vb 4 crâtsânescu izbi, v bg pap
vb 4 crâtsânescu încăpăţâna, se bg pap
vb 4 crâtsânescu scârţâi, v bg pap
vb 4 crâtsânescu scrâşni, v bg pap
vb 4 crâtsânescu trăzni prin cap, v bg pap
vb 4 crâtsânescu trosni, v bg pap
adj crâtsânosu scârţâitor bg pap
adj crâtsânosu trosnitor bg pap
sf cravatâ cravată it pap
sn creacu pripor - povârniş bg pap
sf creangâ cracă bg pap
sn creashticu creştet lat f pap
sn creashtidu creştet lat pap
sn creashtitu creştet lat pap
sf creastâ creastă lat pap
sn creditu credit it pap
vb 3+2 credu crede, v lat pap
adj crefcu fraged bg pap
adj crefcu proaspat bg pap
adj creftu fraged bg pap
adj creftu proaspat bg f pap
adj crehtu fraged bg f pap
adj crehtu proaspat bg pap
sf fpl cremasi legătura gr pap
sf fpl cremini cremene bg pap
sf crepâ culoarea roşie ? pap
sf crepâ substanţa ce produce culoarea
? roşie pap
vb 1 crepu crăpa, v lat pap
sn crepu crăpet - boală fulgerătoare
lat la animalepap
vb 1 crepu întrista, v lat pap
vb 1 crepu muri, v - fig lat pap
vb 1 crepu necăji, v lat pap
vb 1 crepu plesni, v lat pap
vb 1 crepu supăra, v lat pap
vb 1 crepu tachina, v lat pap
sf cresâ creastă alb pap
vb 3+2 crescu creşte, v lat pap
vb 3+2 crescu dospi lat pap
vb 3+2 crescu educa, v lat pap
vb 3+2 crescu ridica, v lat pap
sm crieru creier lat pap
sf crimâ grămadă gr pap
sf crimâ mulţime gr pap
sf crimâ păcat gr pap
sf crimezi cârmiziu tc culoarepap
adj criminitu uscat ? ? pap
sf crinâ baniţă bg pap
sf crinâ ladă bg pap
sf crinâ stup bg pap
sm crinti canin, dinte ? pap
sm crinu crin gr pap
sf cripari crăpare lat pap
sf cripari îngrijorare lat pap
sf cripari necaz lat pap
sf cripari supărare lat pap
sf fpl cripatâ răsărit de soare lat pap
sf fpl cripatâ zori de zi lat pap
adj cripatu abătut lat pap
adj cripatu crăpat lat pap
sn cripatu crăpat - moarte fulgerătoare
lat pap
adj cripatu îngrijorat, fig lat pap
adj cripatu nefericit, fig lat pap
adj cripatu nenorocit lat pap
adj cripatu supărat lat pap
sf cripâturâ crăpătură lat pap
sn cripitoru cârpător ? pap
sn cripiturâ crăpătură lat pap
sf cripsanâ ascunzătoare gr pap
vb 4 crisescu judeca, v gr pap
vb 4 crisescu raţiona, v gr pap
sf crishtinami mulţime de creştini lat pap
sf crishtinâtati creştinătate lat pap
sf crishtinâtaticâ creştinătate lat pap
vb 1 crishtinedzu creştina, v lat pap
adj crishtinescu creştinesc lat pap
vb 4 crishtinipsescu creştina, v lat pap
sf crishtinipsiri creştinare lat pap
adj crishtinipsitu creştinat lat pap
adj crishtinu creştin lat pap
adj crishtinu om bun, fig lat pap
sf crisi judecată gr pap
sf crisi proces gr pap
sf crivati pat gr pap
sn crocu gălbenuş de ou lat pap
sm pl? crocu şofran lat pap
sn cropu apa clocotită vsl pap
sn cropu apa fierbinte vsl pap
sm pl? crotu larmă gr pap
sm pl? crotu zgomot gr pap
sf crubâ gaură sl pap
sf crubâ hrubă sl pap
adv crucishalui cruciş lat pap
sm crucudhilu crocodil gr pap
adj crudu crud lat pap
adj crudu necopt lat pap
adj crudu plăpând lat pap
adj crudu verde, necopt lat pap
vb 4 cruescu aranja, v fig vsl pap
vb 4 cruescu croi, v vsl pap
vb 4 cruescu dispune, v vsl pap
vb 4 cruescu lovi, v vsl pap
vb 4 cruescu plănui, v vsl pap
vb 5 cruescu proiecta vsl pap
vb 4 cruescu urzi, v fig vsl pap
sf cruitâ soartă vsl pap
sf cruiturâ croitură vsl pap
sf crunâ cunună lat pap
sf crunâ cununie lat pap
sf crunâ jurubiţă - scul mic de fire
lattextile pap
sf crunâ mireasă lat pap
adv crundu curând lat f pap
adv crundu iute lat pap
adv crundu repede lat pap
sn crupu beat turtă bg pap
sn crupu oală vsl pap
sf crushi soarbă - fructul sorbuluibg pap
sn crushu ciorkine ? f pap
sn crushu cuib ? pap
sm crushu sorb - arbore bg pap
sn crustalu cristal gr pap
sn crustalu ţurţur gr pap
vb 4 crutsescu - mi cutremura, v ? pap
vb 4 crutsescu - mi întoarce ceasul, v ? pap
vb 4 crutsescu - mi oripila, v ? pap
sf crutsi cruce lat pap
sf crutsi mijlocul cerului pap
sf crutsi mijlocul spatelui lat pap
sf crutsicâ cruciuliţă lat pap
sf crutsicăljiuri răspântie lat pap
vb 1 csedzu pisa, v lat pap
sn cshatu pişat lat pap
adj cshura naiv ? pap
adj cshura prostuţ ? pap
vb 1 ctedzu cuteza, v lat pap
vb 1 ctedzu îndrăzni, v lat pap
sm+f ctituru ctitor gr pap
sm+f ctituru fondator gr pap
conj cu cu lat pap
sf cuâ coajă de pâine alb pap
vb 4 cubâescu cobi, v bg pap
sf cubâiri cobire tc pap
sm cube, cubeadz boltă tc pap
sf cubei boltă tc f pap
sf cubiliki cobire tc pap
sf cubilitsâ cobiliţă bg pap
sf cubilji cobire tc pap
sf cuburâ pistol tc pap
sf cuburi pistol tc f pap
sf cucâ bonetă ? pap
sf pl? cucâ mojică ? pap
sm fpl cucalaki afecţiune dureroasă la gr genuchiul oilorpap
sf cuceafcâ crestăturăb la urechile groilor pap
sf cuceaftâ crestăturăb la urechile groilor pap
sm cuceanu cocean bg pap
sm cuceanu varză bg pap
vb 3 cucescu cloci, v bg pap
vb 4 cucescu ghici, v ? pap
sm cucigi, cucigeadz birjar tc pap
sf cucii trăsură ? pap
sf cucitoari ghicitoare ? pap
sm cuciu cur - pt copii tc pap
sn cuciub buştean ? pap
adj cuciub ciung ? pap
sf cuciubâ buturugă ? pap
sf cuciubeauâ buturugă ? pap
sn cuciubeu buturugă ? pap
adj cuciumitu cârn gr pap
sm cuciumoru nămol ? pap
sm cuciuro pătul ? pap
sf cuclâ păpuşă ? pap
sf cucoanâ cocoană ? pap
sf cucoashi nucă gr pap
sm+f cuconu, cuconâ cocon, cocoană gr pap
sm cucoshu nuc - arbore ? pap
sm cucotu cocoş ? pap
adj cucotu, cu curajos ? pap
sm cucu bonetă ?tc pap
sm cucu cuc - pasăre lat pap
sn cucuciu con de pin ? pap
sn cucuciu ştiulete ? pap
sf cucudâ bubă pe piele gr pap
sf cucudhâ bubă pe piele gr pap
sf cuculâ capuşon gr pap
vb 4 cuculescu - mi cocoloşi, v ? pap
sn cuculiciu con de pin ? pap
sn cuculiciu ştiulete ? pap
adj cuculjeatu cucuiat lat pap
adj cuculjeatu moţat lat pap
sn cuculjiu cucui lat pap
sn cuculjiu moţ lat pap
sm cucumbiciu pepene verde crud ? pap
sf cucumbishi plăcintă, fel de ? pap
sf cucumishu plăcintă, fel de ? pap
sm cucureciu aperitiv friptură ? culinar pap
sm cucuruz aperitiv din măruntaie ? pap
adj cucush(e)atu cocoşat lat pap
adj cucushatu cocoşat lat pap
sf cucushică nucă mică ? pap
sf cucushurâ sfredeluş - pasăre mică? pap
sf cucutâ cucută lat pap
sm cucuticiu cocoşel gr pap
sm cucuticiu felie de pâine gr pap
sm cucutsălu cocoşel gr pap
sf cucuvai cucuvea gr pap
sf cucuvitsâ pipirig - plantă pt nuiele? pap
sf cudalbâ codalbă - pasăre lat pap
adj cudaru codaş lat pap
vb 4 cudisescu poposi, v tc pap
sf cuditsâ codiţă lat pap
sf cuditsâ noadă lat pap
adj cudoshu codaş lat pap
adj cudoshu proxenet tc pap
sf cudubaturâ codobatură lat pap
adj cudumanu voinic ? pap
sf cudushlâki codoşie tc pap
sf cufalâ scorbură gr pap
sm cufalu buturugă scorburoasă gr pap
sm cufalu scorbură gr pap
sm cufciugaru coşciugar bg pap
sn cufciugu coşciug vsl f pap
sf cufculâ găoace ? pap
sf cufetâ bomboană it pap
sf cufii pahar ? pap
sf cufinâ coş bg pap
sf cufitsâ craniu mic alb pap
vb 4 cufkisescu cariat, a deveni gr pap
vb 5 cufkisescu găunos, a deveni gr pap
adj cufkiu stricat gr pap
sf cufoari diaree lat pap
sn cuftor cuptor lat pap
adj cufu surd gr pap
sf cufumâ cadavru gr pap
sf cufumâ hoit gr pap
sf cufumâ scorbură gr pap
vb 4 cufurescu cufuri, v lat pap
vb 4 cufurescu frică a-i intra lat pap
adj cufuryearu cufuros lat pap
adj cufuryearu fricos, fig lat pap
adj cufuryiosu fricos, fig lat pap
vb 4 cufusescu asurzi, v gr pap
invar cugea cogeamite tc pap
invar cugea enorm tc pap
invar cugeamite ditamai tc pap
sm cugire, cugireadz casă de bani tc pap
sf cuhmâ cadavru gr pap
sn cuibairu cuib lat pap
sn cuibaru cuib ? pap
sn cuibu cuib lat pap
adv cuikishdo oricine compus pap
adv cuikishdo oricui compus pap
adv cuiniva cineva compus pap
vb 4 cuirescu aranja, v fig vsl pap
vb 4 cuirescu croi, v vsl pap
vb 4 cuirescu dispune, v vsl pap
vb 4 cuirescu lovi, v vsl pap
vb 4 cuirescu plănui, v vsl pap
vb 5 cuirescu proiecta vsl pap
vb 4 cuirescu urzi, v fig vsl pap
vb 4 cuit(u)escu aminti, v alb f pap
vb 4 cuit(u)escu gândi, v alb f pap
sf cujoalji coajă vsl pap
sn cujucu cojoc bg pap
sm cujuharu cojocar bg pap
sf cukeauâ bob gr pap
adj invar cuki roşiatic alb culoarepap
sf fpl cukilami tineret alb pap
sf culâ castel tc pap
sf culâ turn tc pap
sn culacu colac bg pap
sn culacu turtă bg pap
sn culâcushu colăcel bg pap
adv culai facil tc pap
sf culai mijloc de rezolvare tc pap
adv culai uşor tc pap
sf culai uşurinţă tc pap
sm fpl culaiu mijloc de rezolvare tc pap
sm fpl culaiu uşurinţă tc pap
sf culâkii linguşire gr pap
vb 4 culâkipsescu adula gr pap
vb 4 culâkipsescu flata gr pap
vb 4 culâkipsescu linguşi, v gr pap
sf culani colier tc pap
sf culani salbă tc pap
sf culari gluga ? pap
sf culari pafta ? pap
vb 4 culârsescu scrobi, v gr pap
sn cularu guler it pap
vb 4 culâsescu pedepsi, v gr pap
sm culasi, culaşi colonel ? pap
sf culastrâ-protlu lapti curasta
dupu fitari
- primul lapte după
lat fătare pap
sm culayuz călăuz tc pap
sf culayuzâ călăuză tc pap
sf culâyuzlâki spionaj tc pap
sm culayuzu spion tc pap
vb culcescu cloci, v bg pap
vb 1 culcu culca, v lat pap
sm+f culcu roib tc pap
sn culcushu culcuş lat pap
adj culcusuri bârfitor gr pap
adj culcusuri colportor gr pap
adj culcusuri intrigant gr pap
vb 4 culcutescu clăti, v bg f pap
sn culeaciu terci bg f pap
sf fpl culeandzâ boală de genuchi la animale
tc medicalpap
adj culeashu molâu bg pap
sn culeashu terci bg pap
sm pl? culeastrandu ghiocei, clopoţei ? pap
sm pl? culeatsâ boală de genuchi la animale
tc medicalpap
sf culeatsâ, culets ţâţa oii tc pap
vb 1 culedzu - mi blestema, v tc pap
vb 3 culegu culege, v lat pap
vb 3 culegu recolta lat pap
sn culeshu terci bg pap
sm culeu cârnat alb pap
sn culgiosu antreu, la casa tc pap
vb 4 culimbisescu - mi scălada, v gr pap
sf culimbithrâ colimvitră - cristelniţă gr pap
sf culindâ colindă sl pap
sm culindaru colindător sl pap
vb 1 culindedzu colinda, v sl pap
sm culindu colindă sl pap
vb 4 culindzăscu îmbolnăvi de culeandzătc pap
vb 1 culindzu îmbolnăvi de culeandzătc pap
adj culingiosu pirpiriu tc pap
sf culistră furcă ? pap
sf culmâ vărf lat pap
adv culoaltadz alaltăieri compus pap
sf culoanâ coloană it pap
sn culpanu scutec gr pap
vb 1 culteamburu cutremura, v lat pap
sf cultsatâ copită gr pap
sn cultucu coltuc tc pap
adj culu roşcat-sein tc culoarepap
sn culubacu marmură ? pap
sn culubacu mărgea colorată ? pap
sm culucancu cârnat compus pap
sm culucthă, culucthadz
struguri - specie de ? pap
sn culucushu colăcel bg pap
sf culufi învelitoare tc pap
mesu 01 Culugeu Ianuarie alb f pap
sn culughiosu antreu, la casa tc pap
adv cului-nâinti colo înainte compus pap
mesu 01 Culujeu Ianuarie alb pap
sf culuki gardă tc pap
sf culuki pază tc pap
sf culuki santinelă tc pap
sf culuki strajă tc pap
sm culumbâră pederast tc pap
sm culumbâră, culumbârhomosexual tc pap
sf culumbishâ porumbiţă it pap
sm culumbri măceş alb pap
sm culumbri rug - pom alb pap
sm culumbu porumbel it pap
sm culumbushu porumbel it pap
sn culupanu scutec gr pap
vb 4 culursescu scrobi, v gr pap
sf culususâ codubatură gr pap
sf culutumbâ tumbă tc pap
sf culuvii colivie gr pap
adj cumalindru şiret bg pap
sf cumandâ, cumăndzâ comandă fr pap
sf cumandâ, cumăndzâ ordin fr pap
sm cumândârgi gardian fr pap
sm cumândârgi îngrijitor fr pap
vb 4 cumândârsescu îngriji, v tc pap
vb 4 cumândârsescu supraveghea, v tc pap
sm cumandaru comandant tc pap
vb 1 cumându onorul a da eroilor morţilat pap
vb 1 cumânicu - mi cumineca, c lat pap
vb 1 cumânicu - mi împărtăşi, v lat pap
sf cumanj provizii tc pap
vb 1 cumântu onorul a da eroilor morţilat pap
sf cumarâ cătină gr pap
sf cumarâ dulap ? pap
sf cumarâ hazard tc pap
sf cumâreauâ cătină gr pap
sm cumargi, cumargeacartofor tc pap
sm cumaru pomişor gr pap
sf cumashi rochie gr pap
sf cumashi stofă gr pap
sn cumashu adăpost tc pap
sn cumashu stofă tc pap
sn cumasu coteţ tc pap
sf cumatâ bucată gr pap
vb 4 cumâthisescu - mi tăia in bucăţi gr pap
sf cumâtici bucăţică gr pap
sn cumâtushu bucăţică gr pap
sf cumbanii companie comercială it pap
sf cumbanii societate comercială it pap
adj cumbanu trântor ? pap
sm cumbâră, cumbâradzpuşculiţă tc pap
sf cumbârilji cumetrie it pap
sf cumbârliki cumetrie it pap
sm+f cumbaru cumătru it pap
sm+f cumbaru fin al naşului it pap
sf cumbostâ salată it pap
sf cumbostrâ salată it pap
sf cumbuloi mătănii - şirag de mărgele
gr pap
sf cumbuloyi mătănii - şirag de mărgele
gr pap
sf cumburâ pistol tc pap
sf cumburâ revolver tc pap
sf cumburâ zăpăcit tc pap
sf cumburi pistol tc pap
sf cumburi revolver tc pap
sf cumburi zăpăcit tc pap
sf cumbushonji vecinătate tc pap
sm+f cumbushonjiu vecin tc pap
sf fpl cumenji drojdie srb pap
sf pl? cumerki vamă gr pap
sf cumidhii comedie it pap
vb 1 cuminicu - mi cumineca lat pap
vb 1 cuminicu - mi împărtăşi, v lat pap
sm cumisaru comisar it pap
sm cumitagi comitagiu - revoluţionar?bulgar pap
sf cumitii rebeliune ? pap
sm cumitu comitagiu - revoluţionar?bulgar pap
sm cumnatu cumnat lat pap
sf cumnicari cuminecare lat pap
sf cumnicari împărtăşire lat pap
adj cumnicatu cuminecat lat pap
adj cumnicatu împărtăşit lat pap
sf cumnicâturâ cuminecătură lat pap
sf cumnicâturâ împărtăşanie lat pap
vb 1 cumpâru achiziţiona lat sin
vb 1 cumpâru asculta - fig lat pap
vb 1 cumpâru cumpăra, v lat pap
vb 1 cumpâru mitui - fig lat sin
vb 1 cumpâru pricepe - fig lat pap
vb 1 cumpâru procura lat sin
vb 1 cumpâru târgui lat sin
sf pl cumpiri cartofi gr pap
sf cumpiti cumpăt lat pap
vb 1 cumpru achiziţiona lat sin
vb 1 cumpru asculta - fig lat pap
vb 1 cumpru cumpăra, v lat pap
vb 1 cumpru mitui - fig lat sin
vb 1 cumpru pricepe - fig lat pap
vb 1 cumpru procura lat sin
vb 1 cumpru târgui lat sin
sf fpl cumshonji adunare tc pap
adv cum-tsi oricum compus pap
adv cumu cum lat pap
adv cumu în timp ce lat pap
adv cumu pe când lat pap
sf cumureauâ cătină gr pap
sf cunâ leagăn gr pap
sf cunaki conac tc pap
sf cunaki distanţa dintre 2 popasuri
tc pap
sf cunaki popas tc pap
sf cunaki rezidenţă tc pap
sf cunaki tribunal tc pap
adj cunâscâtoru cunoscător lat pap
sf cunavi dihor gr pap
adj cuncavu colţuros ? pap
sm pl? cundacu cântare bisericească gr pap
sn cundacu pat de puşcă tc pap
sf cundâkeauâ lovitură cu patul puştii gr pap
sn cundaki pat de puşcă tc pap
sn cundandiru vestă cu mâneci gr pap
sn cundaru lance gr pap
adj cundiljeatu pictat gr pap
sf cundiljeauâ semnătură gr pap
vb 1 cundiljedzu consemna gr pap
vb 1 cundiljedzu încondeia, v gr pap
vb 4 cundiljisescu consemna gr pap
vb 4 cundiljisescu încondeia, v gr pap
sn cundiljiu condei gr pap
sn cundiljiu semnătură gr pap
vb 4 cundisescu - mi poposi, v tc pap
sn cundoandiru stofă - sortiment de gr pap
sf cundotâ contract între un medicitşi o comunitate
pap
sf cundraki contract it pap
sf cundratâ contract it pap
adv cundu când compus pap
vb 4 cundupsescu poposi, v ? pap
sf cundurâ pantof tc pap
sm cunduragi, cundurage
cizmar tc pap
sf cunduragilâki cizmărie tc pap
vb 4 cundusescu poposi, v ? pap
sf cundushi haină lungă fără mâneci tc pap
sf cundushu haină lungă fără mâneci tc pap
sf cunetâ flacon it pap
sf cunetâ sticlă it pap
sf cunetâ sticluţă it pap
vb cunipsescu poposi tc pap
sn cuniscu cadou de nuntă, vas ? pap
sn cuniscu colac de nuntă ? pap
adv cuni-va nimănui compus pap
adv cuni-va nimeni compus pap
sm cunjeacu arşic plumbuit sl f pap
sn cunjeacu coniac fr pap
sf cunji leagăn gr pap
sf cunoashtiri cunoaştere lat pap
vb 3+2 cunoscu cunoaşte, v lat pap
vb 3+2 cunoscu - mi avea cunoştinţă, v lat pap
sn cunsoltu consultare it pap
sf cunsulatâ consulat it pap
sf cuntsinâ joc de cărţi gr pap
sm cunupi, cunuki ţânţar gr pap
sf cunupidhâ conopidă gr pap
adj cunuscutoru cunoscător lat pap
adj cunuscutu cunoscut lat pap
sf cunushmai cunoştinţă tc pap
sf cunushteari cunoaştere lat pap
vb 4 cunushtusescu - miconvorbi, v tc pap
vb 4 cunushtusescu - miîntâlni, v tc pap
sf cupâ cupă - carte de joc gr pap
sf cupâ cupă - de băut lat pap
sf cupâ pahar lat pap
sf cupâcearcâ sapă alb pap
omu Cupâcearu Fărşerot copăcear pap
sm cupâcearu lemnar, care vinde lemn alb pap
sf cupâcinâ stejăriş alb pap
sf cupâcinji stejăriş alb pap
sn cupâcinjiu stejăriş alb pap
sm cupaciu copac alb pap
sm cupaciu stejar alb pap
sn cupacu covăţică pt brânză alb pap
sf cupanâ albie vsl pap
sf cupanâ copaie vsl pap
sf cupanj albie vsl pap
sf cupanj copaie vsl pap
adj cupânjeatu săpat adânc bg pap
sf cupânjitsâ albie mică vsl pap
sf cupânjitsâ copaie mică vsl pap
sn cupâranu haină scurtă fără mâneci bg f pap
sf cupârâshti stăuină - loc cu iarbă grasa
? pap
vb 1 cupâru achiziţiona lat sin
vb 1 cupâru asculta - fig lat pap
vb 1 cupâru cumpăra, v lat pap
vb 1 cupâru mitui - fig lat sin
vb 1 cupâru pricepe - fig lat pap
vb 1 cupâru procura lat sin
vb 1 cupâru târgui lat sin
vb 4 cupâsescu invita gr pap
vb 4 cupâsescu pofti, v gr pap
sf cupceauâ agrafă tc pap
sm+f cupelu copil lat pap
sf cupii turmă ? pap
sm cupilaciu copilandru alb pap
sm cupilciu copil din flori alb pap
sm cupilciu copilaş alb pap
sn cupirishu acoperiş lat pap
sf cupitâ copită bg f pap
sf cupitsâ copcă - agrafă bg pap
sf cuprâshti pajişte - loc cu iarbă grasa
lat pap
sf cuprii gunoi gr pap
vb 4 cuprisescu - mi gunoi - răspândi gunoiul gr pap
sn cuptoru cuptor lat pap
sf cuptură coptură lat pap
sf cuptură puroi lat pap
sn cupuranu haină scurtă fără mâneci bg pap
vb 4 cupusescu - mi invita, v gr pap
vb 4 cupusescu - mi osteni, v gr pap
vb 4 cupusescu - mi pofti, v gr pap
vb 1 curâ circula, v lat pap
vb 1 curâ curge, v lat pap
vb 1 curâ decurge, v lat pap
vb 1 curâ întâmpla - fig lat pap
vb 1 curâ petrece - fig lat pap
sm curabe prăjitură uscată tc pap
sm curacu corb alb f pap
adj curagiosu curajos it pap
sn curai(u) curaj alb pap
sn curaju curaj alb pap
sf curamanâ tain gr pap
sm fpl curanu coran tc pap
sf curao curea lat f pap
sf curasani tencuială tc pap
sf curastrâ curasta - primul lapte după
lat fătare pap
adv curatu curat lat pap
adv curatu limpede lat pap
adv curatu veritabil lat pap
sf curauâ curea lat pap
sf pl curazadz mătăsuri tc pap
sm curaze, curazadz pânză de mătase tc pap
sf curazei pânză de mătase tc f pap
sn curbaiu cuib lat pap
sf curbani drăguţ, fig tc pap
sf curbani iubit mult tc pap
sf curbani jertfă tc pap
sf curbani miel, .. Etc -fript tc pap
sf curbani sacrificiu tc pap
sf curbani scump, fig tc pap
sf curbeti străinătate tc pap
sf curbeti ţară străină tc pap
sf curbeti viaţă amară în străinătate
tc pap
omu Curbetu Ţigan tc pap
vb 4 curbisescu - mi neferici, v tc pap
vb 4 curbisescu - mi nenoroci, v tc pap
adj curbishanu nefericit tc pap
sf curbitsâlji străinătatea grea tc pap
sf curbitsâlji viata grea în străinătatetc pap
sf curcaci cartof ? pap
sm curcalecu greier ? pap
sf curcari arpagic gr pap
sf curcoanji soţie gr pap
sm curconjiu însoţitor gr pap
sm curconjiu soţ gr pap
sm curcu curcan gr pap
sf curcubetâ căpăţână - fig lat pap
sf curcubetâ dovleac lat pap
sf pl curcubeti fleacuri gr pap
sm curcubeu curcubeu lat pap
sm curcubitaru vânzător de dovleac lat pap
sf pl curcufeli fleacuri gr pap
sf pl curcufeli mofturi gr pap
sf pl curcufeli prostii gr pap
sf pl curcufexali fleacuri gr pap
sf pl curcufexali mofturi gr pap
sf pl curcufexali prostii gr pap
sf curcushi pară - specie de bg pap
sm curcushoru ştafetă ? pap
sf curcushu păr - specie de bg pap
adj curcusuru bârfitor gr pap
adj curcusuru colportor gr pap
adj curcusuru intrigant gr pap
sf curdeauâ panglică lat pap
sf curdeauâ sfoară gr pap
sf curdelâ panglică lat pap
sf curdelâ sfoară gr pap
sf curdheauâ curaj lat pap
sf curdheauâ panglică lat pap
sf curdhelâ panglică lat pap
sf curdhelâ sfoară gr pap
sf pl curdhelji, preaclji dighete, pereche de ? pap
sm curdhilaru cizmar ? pap
sm curdhilă, curdhiladzcizmar ? pap
sf curdhoni cordon gr pap
vb 4 curdhusescu - mi acorda instrument, v gr pap
vb 4 curdhusescu - mi aşeza gr pap
vb 4 curdhusescu - mi depune gr pap
vb 4 curdhusescu - mi instala, v gr pap
vb 4 curdhusescu - mi întoarce ceasul, v gr pap
vb 4 curdhusescu - mi monta gr pap
vb 4 curdhusescu - mi pune gr pap
sf curdhuvani marochin - piele fină tăbăcită
it pap
sm curdincu arşic ? pap
vb 4 curdisescu - mi aşeza gr pap
vb 4 curdisescu - mi aşterne la..., v gr pap
vb 4 curdisescu - mi depune gr pap
vb 4 curdisescu - mi fuduli, v gr pap
vb 4 curdisescu - mi instala, v gr pap
vb 4 curdisescu - mi întoarce ceasul, v gr pap
vb 4 curdisescu - mi monta gr pap
vb 4 curdisescu - mi pune gr pap
omu Curdu Kurd pap
vb 4 curdusescu - mi aşeza gr pap
vb 4 curdusescu - mi aşterne la..., v gr pap
vb 4 curdusescu - mi depune gr pap
vb 4 curdusescu - mi fuduli, v gr pap
vb 4 curdusescu - mi instala, v gr pap
vb 4 curdusescu - mi întoarce ceasul, v gr pap
vb 4 curdusescu - mi monta gr pap
vb 4 curdusescu - mi pune gr pap
invar cureai nu se ştie cine, un necunoscut
lat pap
sf cureao curea lat pap
sn cureciu curişor lat pap
vb 4 curescu - mi croi, v vsl f pap
vb 4 curescu - mi plănui, v vsl f pap
pron curi cui - al, a, ai, ale lat pap
mesu 07 Curicu Iulie alb pap
sf curii pădure tc f pap
sf curmâreauâ cătină lat pap
sf curmâreauâ partea dintre şold şi crupă
? pap
sf curmâturâ curmătură lat pap
sf curmâturâ ruptură alb pap
sf curmâturâ terminătură lat pap
sm curmă, curmadz curmală tc pap
sf curmicami flacără mare ? pap
sf curmidhâ ceapă gr pap
vb 4 curmu - mi abate, v lat pap
vb 4 curmu - mi cauza, v lat pap
vb 4 curmu - mi curma, v lat pap
vb 4 curmu - mi despărţi, v lat pap
vb 4 curmu - mi desprinde, v lat pap
vb 4 curmu - mi devia, v lat pap
sn curmu - mi funie, capăt de lat pap
vb 4 curmu - mi istovi lat pap
vb 4 curmu - mi înceta, v lat pap
vb 4 curmu - mi înţărca, v lat pap
vb 4 curmu - mi lăsa de , a se, v - lat pap
vb 4 curmu - mi obosi lat pap
vb 4 curmu - mi obosi, v lat pap
vb 4 curmu - mi opri, v lat pap
vb 4 curmu - mi podidi, v - cuprinde năvalnic
lat pap
vb 4 curmu - mi retrage, v - lat pap
vb 4 curmu - mi separa, v lat pap
vb 4 curmu - mi speti, v lat pap
vb 4 curmu - mi tăia, v lat pap
vb 4 curmu - mi termina, v lat pap
sf curnidhâ cornişă tc pap
sf curnidhâ ramă tc pap
sf curnitsâ cornişă tc pap
sf curnitsâ ramă tc pap
sf curnizâ cornişă tc pap
sf curnizâ ramă tc pap
sm curnjeahto pulbere gr pap
sm curnjeahto, curnjeaht
praf gr pap
sn curnucociu ţeapă ? pap
sf pl curnufexali fleacuri gr pap
sn pl curnutseali baliverne lat pap
sf curnutseauâ fruct lat pap
sn curnutselu roşcovă lat pap
adj curnutu cornut - cu coarne lat pap
sm curnutu drac lat pap
sf curoari căldură lat pap
sf curoauâ curea lat pap
sn curoiu găleată ? pap
sf curpaie gunoi gr pap
sn curpanu curpen alb pap
sn curpinu curpen alb pap
adj curpitu beat turtă gr pap
sm pl? curpitu plantă - specie gr pap
sm cursaru pirat fr pap
adj curshumat împuşcat tc pap
sf curshumi glonţ tc pap
sn curshumu glonţ tc pap
sn cursu prăpăd lat pap
sn cursu vacarm lat pap
sn cursu vuiet lat pap
sn cursu zgomot lat pap
sf curtelâ cuţit mare it pap
sf curti curte lat pap
vb 4 curtsescu întoarce ceasul, v gr pap
sf curtsori şale, crucea de la lat pap
sf curtumbâ tumbă tc pap
vb 4 curturisescu - mi scăpa, v tc pap
vb 4 curturisescu - mi termina, v tc pap
invar curtusu arşic ultimul ? pap
sn curu bază lat pap
sn curu cur lat pap
sn curu cur lat pap
vb 1 curu curăţa, v lat pap
vb 1 curu curge lat pap
vb 1 curu scurge lat pap
sm curubitsu măceş ? pap
sf curunâ coroană lat pap
sf curundari grăbire lat pap
sf curundeatsâ iuţeală lat pap
vb 1 curundedzu grăbi, b lat pap
adv curundu curând lat pap
vb 1 curunu - mi cununa, v lat pap
sm curutmă, curutmadzcomarnic - poliţă tc pap
sf curvâ curvă bg pap
sf curvâ prostituată bg pap
sf curvârii curvie bg pap
sf curvârilji curvie bg pap
vb 4 curvârisescu curvăsări, v bg pap
sm curvaru curvar bg pap
adj curyiosu curios it pap
sf cuscrâ cuscră lat pap
sf fpl cuscrami cuscrime lat pap
sf cuscrilji cuscrie lat pap
sf fpl cuscrimi cuscrime lat pap
sf cuscroanji cuscra care însoţeşte mireasa
lat la casapap
mirelui
sm cuscru cuscru lat pap
sf cuscuni pofil-curea de ham, se tc
trece pe sub coada
pap calului
sm cuscur cuscru lat pap
sf cuscusâ cuşcuş - paste făinoasetc pap
sf cuseauâ coadă de păr bg pap
sf cuseauâ cosiţă bg pap
vb 4 cusescu cosi, v sl pap
sf cushafi compot - specie de tc pap
sf cushari coşar - pătul bg pap
sm cusheari, cushearaamic alb pap
sm cusheari, cushearacamarad alb pap
sm cusheari, cushearavăr alb pap
sf cushearoanji amică alb pap
sf cushearoanji camaradă alb pap
sf cushearoanji verişoară lat pap
sn cusheljiu coş vsl pap
sn cusheljiu paner sl pap
sn cusheru coteţ sl pap
sm cushiri, cushireadz amic alb pap
sm cushiri, cushireadz camarad alb pap
sm cushiri, cushireadz văr alb pap
sm cushiuri, cushiurea amic alb pap
sm cushiuri, cushiurea camarad alb pap
sm cushiuri, cushiurea văr alb pap
sf cushori coş vsl pap
sf cushori stup vsl pap
sn cushoru coş vsl pap
sn cushoru stup vsl pap
sm cushtavaru lăptucă-specie de ? pap
sn cushugu dulap lat pap
sm cushuri, cushureadz amic alb pap
sm cushuri, cushureadz camarad alb pap
sm cushuri, cushureadz văr alb pap
sf cusitsâ coadă de păr bg pap
sf cusitsâ cosiţă bg pap
sn cusoru cocoaşă vsl pap
sm cusoru croitor ? pap
sn cusoru seceră vsl pap
vb 1 uniperscustâ avansa, v lat pap
vb 1 uniperscustâ creşte, v lat pap
vb 1 uniperscustâ înainta, v lat pap
vb 1 uniperscustâ progresa, v lat pap
vb 1 uniperscustâ prospera, v lat pap
vb 1 uniperscustâ spori, v lat pap
sf custicâ costiţă lat pap
vb 4 custisescu costa, v it pap
sf custumi costum fr pap
sf custurâ briceag ? pap
sn custuvaru lăptucă - specie de ? pap
vb 4 cusuescu cosi, v vsl pap
sf cusurafi brici gr pap
adj cusuratu cocoşat vsl pap
sf cusuri defect tc pap
sf cusuri rămăşiţă tc pap
sf cusuri rest tc pap
sf cusurinâ verişoară lat pap
sf cusurinâ-vearâ vară primară lat pap
sm cusurinu văr lat pap
sm cusurinu-veru văr primar lat pap
vb 4 cusursescu bărbieri, v gr pap
sf cusuturâ cusătură lat pap
sf cutâ câine - la copii alb pap
sn cutâretsu strungă mică ? pap
sn cutâretsu ţarc mic ? pap
sn cutâretsu ţărcuşor ? pap
sn cutaru strungă ? pap
sn cutaru ţarc ? pap
vb 4 cutâvâlescu tăvăli, v gr pap
sf cuteatsâ coteţ bg pap
vb 1 cutedzu cuteza, v lat pap
vb 1 cutedzu îndrăzni, v lat pap
sf cuticâ cutiuţă bg pap
sf cutici cutiuţă bg pap
sf cutii coşciug bg pap
sf cutii cutie bg pap
sf cutii oglindă bg pap
sf cutlâ baniţă bg pap
sf cutlâ căuş bg pap
sf cutluyiomsi spaţiul dintre zid şi acoperis
? pap
sm fpl cutmaciu lapte de putină ? pap
sf cutnii ţesătură din bumbac şi tc mătase pap
vb 1 cutramuru - mi cutremura lat pap
sm fpl cutreamburu - mi cutremur lat pap
vb 1 cutreamburu - mi cutremura, v lat pap
vb 1 cutreamburu - mi îfiora v lat pap
vb 1 cutreamburu - mi îngrozi, v lat pap
sm fpl cutreamburu - mi spaimă lat pap
sm fpl cutreamuru cutremur lat pap
vb 1 cutreamuru - mi cutremura, v lat pap
vb 1 cutreamuru - mi îfiora v lat pap
vb 1 cutreamuru - mi îngrozi, v lat pap
vb 1 cutreamuru - mi înspăimânta, v lat pap
sm fpl cutreamuru - mi spaimă lat pap
sm fpl cutremburu cutremur lat pap
vb 1 cutremburu cutremura lat pap
sm fpl cutremu cutremur lat pap
sm fpl cutremuru cutremur lat pap
sf cutrimburari cutremurare lat pap
adj cutrimburatu cutremurat lat pap
vb 1 cutriyiru cutreiera, v lat pap
sm fpl cutromu groază lat pap
sf cutrubatâ codobatură - pasăre lat pap
adj cutruburatu tulburat lat pap
vb 1 cutruburu tulbura, v lat pap
adj cutruburu tulbure lat pap
sf cutruljeauâ grâu alb gr pap
vb 1 cutrumuredzu înfiora de groază, v lat pap
vb 1 cutrumuredzu îngrozi, v lat pap
vb 4 cutrusescu - mi tunde, v ? pap
sf cutruyiomsi spaţiul dintre zid şi acoperis
? pap
sf cutruyiomsi straşină ? pap
sf cutsaki ciochină - partea din spate
gr a şeii pap
sf cutsaki oblânc - partea din faţăgra şeii pap
sf cutsinâ joc de cărţi gr pap
sm cutsitaru cuţitar lat pap
prefix cutsu - semi - gr pap
vb 2 cutsu-beau semi-bea, v lat pap
sm cutsuru buştean gr pap
sm cutsuru butuc gr pap
sm cutsuru prost, fig gr pap
sn cutsutashu cuţitaş - mic cuţit lat pap
sn cutsuticu cuţitaş - mic cuţit lat pap
sn cutsutu cuţit lat pap
sn cutu, cutsâ băţ de joc alb pap
vb 1 cutulburu tulbura, v lat pap
sn cutumagu pietricea ? pap
sn cutumasu cocină ? pap
adv cutura cu toptanul tc pap
adv cutura fără măsură tc pap
adj cuturburatu tulbure lat pap
adj cuturburu tulbure lat pap
vb 1 cuturburu - mi tulbura, v lat pap
adj cuturela nesăbuit tc pap
sm cuturgi, cuturgeadznesocotit, om tc pap
vb 4 cutursescu debarasa, v tc pap
adv cuturu fără măsură tc pap
adv cuturu la noroc tc pap
adv cuturu toptanul, cu tc pap
vb 4 cutuv(u)lescu tăvăli, v gr pap
sf cuuâ coajă de pâine alb pap
adv cuvaia oriunde ? pap
sf cuvari ghem gr pap
sf cuvatâ strachină din lemn tc pap
sf cuvâticâ strachină mică tc pap
sf cuvâtici strachină mică tc pap
sm cuvă, cuvadz găleată tc pap
sf cuveali baniţă gr pap
sf cuveli baniţă gr pap
sf cuvelji baniţă gr pap
sf cuvendâ convorbire alb pap
sf cuvendâ cuvânt alb pap
sf cuvendâ discurs alb pap
sf cuvertâ pătura de pe cal fr pap
sf cuverti pătura de pe cal fr pap
sf cuveti forţă tc pap
sn cuvetu forţă tc pap
vb 1 cuvintedzu cuvânta, v alb pap
adj cuvosu găunos, cavernos, obscur ? ? pap
sn cuvukljiu baldachin gr pap
adj cuvurdhă darnic tc pap
adj cuvurdhă generos tc pap
sf cuvurdhăliki dărnicie tc pap
adj cuvutosu scobit tc pap
adj cuzmican laic gr pap
sf dabinâ strugure băşicat ? pap
sm dâblă, dâbladz tavă de servit cafea,... tc pap
sf dabloanâ dubloană - monedă de spa aur spaniolă pap
sf dâbloanâ dubloană - monedă de spa aur spaniolă pap
sf dablonâ dubloană - monedă de spa aur spaniolă pap
invar daboga, dau descotorosi, v bg pap
invar daboha, dau descotorosi, v bg pap
invar daboljea naiv ? pap
invar daboljea prostănac ? pap
sf dacâ tocător tc pap
sf dadâ mamă bg pap
sf dâdeari dare lat pap
adv dadoarâ a douăsprezecea oară compus pap
adv dadoarâ înainte de revărsatul zorilor
compus pap
adv dadunu împreună compus pap
sf dafinâ dafină - floare de dafin gr pap
sm dafinu dafin gr pap
sf dafnâ dafină - floare de dafin gr pap
sm dafni dafin gr pap
sf dafnjeauâ dafin gr pap
sm dafnu dafin gr pap
vb 3 dâgâescu auzi, v alb pap
sf pl? dâgoani primăvară ? ? pap
vb 4 dâguescu auzi, v alb pap
vb 4 dâhnescu duhni, v vsl pap
adj m dai mândru tc pap
adj m dai orgolios tc pap
sf dâiaki reazem tc pap
sf dâilâki mândrie tc pap
sf dâilâki orgoliu tc pap
sf dâiliki mândrie tc pap
sf dâiliki orgoliu tc pap
sf dailjeanâ puşcă - fig alb pap
adj dailjeanu chipeş alb pap
adj dailjeanu mandru alb pap
adj dailjeanu voinic alb pap
adv daima totdeauna tc pap
sn daimacu ciocan tc pap
vb 4 dâinsescu rezista, v tc pap
sm daire, daireadz tobă mică tc pap
sm dâire, dâireadz tamburină tc pap
adj daitcu orgolios compus pap
sf dalâ lapte bătut alb pap
sf dalacâ boală de splină tc medicalpap
sf dâlacâ boală de splină tc medicalpap
adj dâlâcosu bolnav de splină tc medicalpap
adv dâlaga fuga lat pap
adv dâlaga iute lat pap
adv dâlaga repede lat pap
vb 1 dâlagu alerga, v lat pap
vb 1 dâlagu căuta - fig lat pap
vb 1 dâlagu cutreiera lat sin
vb 1 dâlagu fugări lat sin
vb 1 dâlagu fugi lat sin
vb 1 dâlagu goni lat sin
vb 1 dâlagu grăbi, a se lat sin
vb 4 dâldâsescu năvăli, v tc pap
vb 4 dâldâsescu risca, v tc pap
sf dâldâsiri înfruntare tc pap
adj dâldâsitu curajos tc pap
adj dâldâsitu decis tc pap
adj dâldâsitu expus tc pap
adj dâldâsitu hotărăt tc pap
vb 4 dâldisescu năvăli, v tc pap
vb 4 dâldisescu risca, v tc pap
sf dalgâ val tc pap
sf dâlgani discordie ? pap
sf dalingâ birjă alb pap
adj daljeanu chipeş ? pap
sf damâ grajd tc f pap
sf dâmâ pagubă alb pap
sf damageanâ damigeană it pap
sn dâmâljiugu plug ? pap
sf dâmarâ rasă tc pap
adj dâmârlâtcu de rasă tc pap
sf dâmâzlâki prăsilă tc pap
sf dâmâzlâki prăsilă, de tc pap
sf dâmâzlâki progenitură tc pap
sf dâmâzlâki reproducere tc pap
sm dâmblă dambla tc pap
sf damcâ pată tc pap
sf damcâ pecete tc pap
sf damcâ sigiliu tc pap
vb 4 dâmcusescu păta, v tc pap
vb 4 dâmcusescu sigila, v tc pap
sf dâmlai dambla tc pap
vb 4 dâmlusescu paraliza, v tc pap
sf danâ ? tc pap
sf dânalji cleşte de cizmar it pap
adv dânâoarâ odată lat pap
adv dânâoarâ odinioară lat pap
adv dânâpoi în dos compus pap
adv dânâpoi înapoi lat pap
adv dânâpoi la spate lat pap
vb 4 dânâsescu menţine, v tc pap
vb 4 dânâsescu opri, v tc pap
vb 4 dânâsescu rezisata, v tc pap
vb 4 dânâsescu susţine, v tc pap
vb 4 dânâsescu ţine, v tc pap
adv danca adânc lat pap
adv danda de când compus pap
sf dândânai dandana tc pap
sm dândână dandana tc pap
vb 4 dândâsescu rezista, v tc pap
vb 4 dândâsescu sprijini, v tc pap
adv daneavra adineauri lat pap
sf danelâ cremă ? pap
sf danelâ elită ? pap
adv danga adânc lat pap
adv dânga din belşug gr pap
adv dânga doldora gr pap
vb 4 dângânescu crăpa de necaz, v onomatopeic pap
vb 4 dângânescu plesni de necaz, v onomatopeic pap
sm dângă, dângadz asin ? pap
adj dângă, dângadz obraznic ? pap
adj dângă, dângoanji insolent ? pap
adj dânglâră indolent ? pap
adj dânglâră obraznic ? pap
sm dânglâră, dânglâradz
măgar ? pap
adj dângliroanji măgăriţă ? pap
adj dângljeatu urechiat ? pap
adj dângljinatu urechiat ? pap
vb 4 dângusescu umple doldora, v gr pap
vb 4 dânisescu menţine, v tc pap
vb 4 dânisescu opri, v tc pap
vb 4 dânisescu rezista, v tc pap
vb 4 dânisescu susţine, v tc pap
vb 4 dânisescu ţine, v tc pap
vb 4 dânsescu menţine, v tc pap
vb 4 dânsescu opri, v tc pap
vb 4 dânsescu rezista, v tc pap
vb 4 dânsescu susţine, v tc pap
vb 4 dânsescu ţine, v tc pap
num card dao doi lat f pap
num card daosprădzatsi doisprezece lat pap
adv dapoia apoi lat f pap
adv daporpoia apoi compus pap
sn dar cadou vsl pap
sn dar dar-cadou vsl pap
sf dârâ dâră bg pap
sf dârâ pistă bg pap
sf dârâ urmă bg pap
sm daracu drac lat pap
sf dârâmari fărâmare lat pap
vb 1 dârâmu dărâma, v lat pap
vb 1 dârâmu demola, v lat pap
vb 1 dârâmu distruge, v lat pap
vb 1 dârâmu dumica, v lat pap
sf daraveră afacere ? pap
sf daraveră tranzacţie ? pap
sf dară tară it pap
sf dârci furtună vsl pap
sf dârci ploaie grea vsl pap
sf dardarâ zbârnâitoare - sfârleazătc pap
sf dârdarâ zbârnâitoare - sfârleazătc pap
sf dârdarâ ? bolborosire tc pap
sm dârdâră, dârdâradzflecar tc pap
vb 4 dârdârescu bâlbâi, v tc pap
vb 4 dârdârescu flecări, v tc pap
vb 4 dârdârescu trăncăni, v tc pap
sf dârdâriri flecărie tc pap
adj dârdârosu flecar tc pap
adj dardaru zbârnâitor tc pap
sf dari dat lat pap
sf dari impozit lat pap
sf dari plată lat pap
sf dari pomană lat pap
sf fpl dari-loari afacere maghiar pap
sf dari-loari alişveriţâş lat pap
sf dari-loari comerţ compus pap
sf dari-loari comerţ compus pap
sf dari-loari tranzacţie lat pap
sf dari-loari tranzacţie lat pap
sn dârlicu maldăr tc pap
sf dârmâ basma mare ? pap
sf dârmâ cracă ? pap
sf dârmâ ramură ? pap
sm+f pl? dârmalâ nemernic ? pap
sf dârmani ruine tc pap
sf dârmâtseau rămurea ? pap
sf dartmă broboadă ? pap
vb 4 dâruescu dărui, v bg pap
sm dârvaru lemnar bg pap
sf dârveni barieră tc pap
sm dâryatu pândar gr pap
sm dâryatu paznic gr pap
sm dasharu, dasharâ proprietar alb pap
sm dasharu, dasharâ stăpânul casei alb pap
pron dâshi dânshii lat pap
adj dashu drag alb pap
adj dashu iubit alb pap
adj dashuru drag alb pap
adj dashuru iubit alb pap
pron dâsu dânsul lat pap
punct cardinal
Datâ Est lat pap
sf fpl datâ obicei lat pap
Datâ
punct cardinal Răsărit lat pap
sf fpl datâ răsărit lat pap
sf fpl datâ spaimă lat pap
sf fpl datâ, unâ dată, o lat pap
adj dâtor dătător lat pap
adj datu dat lat pap
sn datu datină lat pap
sn datu datorie lat pap
sn datu impozit lat pap
adj datu ivit lat pap
sn datu obicei lat pap
sn datu obligaţie lat pap
adj datu promis lat pap
adj datu răsărit lat pap
sn datu venit lat pap
sf daturâ durere de picioare ? pap
vb 1+2 dau răsări , - aştrii lat pap
vb 1+3 dau creşte, v lat pap
vb 1+2 dau - mi apuca, v - pe la lat pap
vb 1+2 dau - mi atinge, v lat pap
vb 1+2 dau - mi ciocni, v lat pap
vb 1+2 dau - mi da, v lat pap
vb 1+2 dau - mi dona, v lat pap
vb 1+2 dau - mi intra, v lat pap
vb 1+2 dau - mi încăiera, v lat pap
vb 1+2 dau - mi încerca, v lat pap
vb 1+2 dau - mi încolţi, v lat pap
vb 1+2 dau - mi produce, v lat pap
vb 1+2 dau - mi trece lat pap
vb 1+2 dau, di... începe să... lat pap
vb 1+2 dau, di... întâlni pe cineva lat pap
num card dauâ două lat pap
sm fpl dâugi boală a ventrelor ? medicalpap
vb 1 dâuledzu deşela, v tc pap
sm dâulgi toboşar, v tc pap
num colectivdauli amândouă lat pap
pron dauli ambele lat pap
sf dâulji tobă tc pap
num card dausprâdzatsi douăsprezece lat pap
adj dâvâgi acuzator tc pap
sm+f dâvâgi, dâvâgioanj acuzator tc pap
sf dâvâgilâki acuzaţie tc pap
sf dâvai judecată tc pap
sf dâvani tavan tc pap
vb 4 dâvânjisescu tăvăni - a face tavanul tc pap
sm davanu salcâm ? pap
sm davanu tăun gr pap
sf dâvâturâ certuri tc pap
sm dâvă tavan tc pap
sm dâvă, dâvadz judecată tc pap
sm daveli câine alb cu negru ? pap
sf dâvii proces tc pap
vb 4 dâvrânsescu insista, v tc pap
vb 4 dâvrânsescu îndrăzni, v tc pap
sm davunu tăun gr pap
adv dălaga iute lat pap
conj de aşadar lat pap
prep de de lat pap
conj de deci lat pap
conj dea dar - de ce ? pap
adv deadoara dimineaţă, dis de compus pap
adv deadoarâ dimineaţă, dis de compus pap
adv deadunu împreună lat pap
sn deadzitu deget lat pap
sf deagâ creangă alb pap
sf deagâ ramură alb pap
adv dealihea întradevăr gr pap
adv dealihealui întradevăr gr pap
adv dealithea adevărat gr pap
adv deaneavra adineaori lat pap
vb 1 deapinu - mi depăna, v lat pap
vb 1 deapinu - mi înfuleca, v lat pap
vb 1 deapinu - mi înşira, v lat pap
vb 1 deapinu - mi scurge, v lat pap
sm fpl deapiru lamentaţie lat pap
sm fpl deapiru vaiet lat pap
vb 2 deapiru jumuli, v lat pap
vb 1 deapiru - mi despăra - smulgere de latpăr pap
vb 1 deapiru - mi extenua, v lat pap
vb 1 deapiru - mi geme, v lat pap
vb 1 deapiru - mi încăiera, v lat pap
vb 1 deapiru - mi sfâşia - de durere, v lat pap
vb 1 deapiru - mi tângui, v lat pap
vb 1 deapiru - mi văicăreală lat pap
vb 1 deapiru - mi văicări, v lat pap
vb 1 deapiru - mi văita, v lat pap
adv deapoaia apoi lat pap
adv deapoaia în fine compus pap
adv deapoaia în sfârşit compus pap
sm fpl deaspiru desperare lat pap
adj deaspiru desperat lat pap
adv deavarliga împrejur ? pap
adv deavârliga împrejur ? pap
adv de-ayii de grabă compus pap
sn deazitu deget lat pap
invar deca călare ? pap
conj deca pentru că lat pap
invar decâ călare ? pap
invar defi ducă-se tc pap
sf degâ cracă alb pap
sf degâ tufiş alb pap
conj delmi de vreme ce alb pap
conj delmi din moment ce alb pap
conj dem ci compus pap
conj dem dar compus pap
adv demec adică tc pap
adv demec prin urmare tc pap
adv demec vasăzică tc pap
sm demunu drac gr pap
sm demushu viţel alb pap
adv denga cu vârf şi îndesat gr pap
sf dengâ balot mare tc pap
sf denghi balot mare tc pap
sf derâ poartă alb pap
sf derâ uşă alb pap
invar deri porc alb pap
sn derlic tain mult tc pap
sf dertâ grijă tc pap
sf dertâ nenorocire tc pap
sf dertâ păs tc pap
sf dertâ suferinţă tc pap
sf derti grijă tc pap
sf derti nenorocire tc pap
sf derti păs tc pap
sf derti suferinţă tc pap
adj despiru nefericit ? pap
sf destemeali basma tc pap
sf destemeali batistă tc pap
sf destemeli basma tc pap
sf destemeli batistă tc pap
adv desu ades lat pap
adj desu des lat pap
adv desu des lat pap
vb impers detunâ detuna, v lat pap
vb impers detunâ tuna, v lat pap
adv deunâ totdeauna compus pap
sf devrâ tur tc pap
sf devri tur tc pap
sn dezetu deget lat pap
adj deznjirdâtoru dezmierdător lat pap
adj dhactinurlu oaie cu cerc colorat la coadă
gr pap
sf dhafneauâ dafin gr pap
sf dhafneauâ laur - pom gr pap
sf dhafni dafin gr pap
sf dhafni laur - pom gr pap
sf dhâhtilithrâ degetar gr pap
sf fpl dhalâ lapte bătut alb pap
sm dhâmalu taur gr pap
sm dhamaskin prun gr pap
sm dhamaskinâ prună gr pap
vb 4 dhâscâli(p)sescu - mi
dăscăli, v gr pap
sf dhâscâlii dăscălie gr pap
sf dhâscâlii profesorat gr pap
sf dhâscâliki dăscălie gr pap
sf dhâscâliki profesorat gr pap
sm dhascalu dascăl gr pap
sf dhasii spirit rudimentar gr pap
sm fpl dhasu pădure gr pap
sm dheaul diavol gr pap
sn dhecat dijmă gr pap
adj dheftira a doua gr pap
adj dheftiru al doilea gr pap
mesu 12 Dhekemvriu Decembrie gr pap
sm dhelfinu somon gr pap
sf dhemâ tirant gr pap
sm dhemunu diavol gr pap
sf dhesi dig gr pap
sf fpl dhiacrisi discernământ gr pap
sm dhiadhohu prinţ moştenitor gr pap
sm dhiadhohu succesor gr pap
sn dhialectu dialect gr pap
sn dhialoyu dialog gr pap
sf dhiamandâ diamant gr pap
sf dhiarii diarie gr pap
sf dhiaskedhasi petrecere gr pap
sf dhiastimâ distanţă gr pap
sf dhiatâ testament gr pap
sf dhiataymâ ordonanţă gr pap
sf dhiathiki testament gr pap
sf dhicani seceră gr pap
sf dhicaniki baston gr pap
sf dhicaniki cârjă gr pap
sf dhicarâ gologan gr pap
sm dhicaru decar gr pap
sm dhicaru gologan gr pap
sf dhicuhturâ guguştiuc gr pap
adj dhicunjearu cerşetor gr pap
sf dhicunjii cerşetorie gr pap
sf dhidhahii predică gr pap
vb 4 dhidhâxescu instrui, v gr pap
vb 4 dhidhâxescu preda lecţii gr pap
sf dhietâ dietă gr pap
sf dhifteri listă tc pap
sf dhifteri registru tc pap
sf dhiftursescu repeta, v gr pap
sf dhihtâlithrâ degetar gr pap
sf dhiitâyii ordin gr pap
sf dhikeli târnăcop gr pap
sf dhiki dreptate gr pap
sf dhiki justeţe gr pap
sm dhikiyoru avocat gr pap
adv dhiladhi adică gr pap
sm dhilfinu somon gr pap
sm dhimarhu primar gr pap
sf dhimati mănuchi gr pap
sn dhimitu postav din lână gr pap
sf dhimuneatsâ drăcie gr pap
vb 4 dhimunsescu - mi îndrăci, v gr pap
sf dhimuyerundii municipalitate gr pap
sm dhimuyerundu consilier comunal gr pap
invar dhinâ cutare gr pap
sf fpl dhinami forţă gr pap
sf dhinami putere gr pap
sf dhintenâ plisc gr pap
sf dhioatâ mânză de doi ani gr pap
sm dhiotu mânz de doi ani gr pap
invar dhipla curmeziş gr pap
sf dhiplâ pliu gr pap
sf dhiplâ spirală gr pap
sf dhiplâ strat - rând gr pap
adj dhiplarcu spătos gr pap
adv dhiplo dublu gr pap
sf dhiplumâ diplomă gr pap
sf dhiplumatii diplomaţie gr pap
adj dhiplumatu diplomat gr pap
vb 4 dhiplusescu dubla, v gr pap
vb 4 dhiplusescu împâturi, v gr pap
vb 4 dhiplusescu plia, v gr pap
sf dhirpani seceră gr pap
sn dhiscu platou gr pap
sn dhiscu taler gr pap
sf dhisculii dificultate gr pap
sf dhisculii greutate gr pap
adj dhisculu dificil gr pap
adj dhisculu greu gr pap
sm dhispoti arhiereu gr pap
sf dhisputami arhierei, tagmă gr pap
adv dhisputeashti arhiereu, ca gr pap
adj dhisputescu arhieresc gr pap
sf fpl dhisputsâlji arhierie gr pap
vb 4 dhistihi(p)sescu - minenoroci, v gr pap
sf dhistihii nenorocire gr pap
adj dhistihu nefericit gr pap
adj dhistihu nenorocit gr pap
sf dhiurii termen gr pap
vb 4 dhixescu accepta, v gr pap
vb 4 dhixescu admite, v gr pap
vb 4 dhixescu căpăta gr sin
vb 4 dhixescu dobândi gr sin
vb 4 dhixescu încasa gr sin
vb 4 dhixescu obţine gr sin
vb 4 dhixescu primi, v gr pap
vb 4 dhixescu recepţiona gr sin
sf dhoarâ cadou gr pap
sf dhoarâ dar gr pap
sf dhoarâ talent gr pap
sf dhohi aranjament secret gr pap
sf dhohi secret gr pap
sf dhohi stare civilă gr pap
adj dholjiu nefericit gr pap
adj dholjiu sărman gr pap
sn dholu viclenie gr pap
sf dhoxâ glorie gr pap
sf dhoxâ mărire gr pap
sf dhoxâsitâ glorie gr pap
sf dhoxoloyii cântare liturgică gr pap
sf dhoxoloyii doxologie - slavosloviegr pap
vb 4 dhoxoloyisescu glorifica pe Dumnezeu,grv pap
sf dhoymâ dogmă gr pap
sf dhoymâ indice gr pap
sf dhoymâ semn gr pap
sf dhrami dram - a 40 parte dintr-o
tc oca pap
sf dhrami puţin tc pap
sf dhrami un pic tc pap
vb 4 dhukimâsescu - mi încerca, v gr pap
sf dhukimii încercare gr pap
sf dhulâ menajeră gr pap
sf dhulâ servitoare gr pap
adj dhuljeatu nefericit gr pap
adj dhuljeatu nenorocos gr pap
adj dhuljeatu sărman gr pap
sm dhulu servitor gr pap
sm dhulu valet gr pap
vb 4 dhursescu dărui, v gr pap
sn dhuxaru arc gr pap
vb 4 dhuxâsescu glorifica pe Dumnezeu,grv pap
vb 4 dhuxâsescu preamări, v gr pap
vb 4 dhuxusescu glorifica pe Dumnezeu,grv pap
vb 4 dhuxusescu preamări, v gr pap
sm dhyeacu diacon gr pap
sf dhyeafurauâ diferenţă gr pap
sn dhyeafuru interes gr pap
sn dhyeafuru profit gr pap
sf dhyeamandi diamante gr pap
sf dhyearâ gologan - două centimegr pap
sn dhyearyu răzor gr pap
sf dhyeatâ testament gr pap
sf dhyeavasi cuminecătură gr pap
sf dhyeavasi grijanie - cuminecăturăgr pap
sf dhyeavasi împărtăşanie gr pap
adj dhyeavatu călător gr pap
adj dhyeavatu trecător gr pap
sm dhyeaveranu asistent tc pap
sm dhyeaveranu secund tc pap
sm dhyeaveru asistent tc pap
sm dhyeaveru secund tc pap
sf dhyeavulii drăcie gr pap
sm dhyeavulu diavol gr pap
vb 4 dhyi(u)vâsescu citi, v gr pap
conj di dacă lat pap
prep di de lat pap
prep di de la lat pap
prep di de lângă lat pap
conj di decât lat pap
prep di din lat pap
conj di încât lat pap
prep di la lat pap
adv diacutotalui tot, de lat pap
adv di-a-cu-totalui integral lat pap
adv diadoara a douăsprezecea oară compus pap
adv diadoara înainte de revărsatul zorilor
compus pap
adv di-a-ghinealui deabinelea compus pap
invar di-alagâ fuga lat pap
adv di-alithea întradevăr gr pap
adj di-alithhios adevărat gr pap
adv di-aljiumtrea dealtminteri compus pap
adv di-a-lungului de-a-lungul compus pap
sn diamant diamant gr pap
adv di-anda de când compus pap
adv di-anumirea umăr, pe lat pap
adv di-anvârliga de jur împrejur compus pap
adv di-apoia apoi lat pap
adv di-a-satului pe săturate lat pap
adv di-avârliga de jur împrejur compus pap
adv di-avârligalui de jur împrejur compus pap
adv di-ayia abia compus pap
adv di-ayii degrabă compus pap
adv di-ayii iute compus pap
sf dibâ ţesătură de lână colorata
tc pap
adv dibinâ total tc pap
conj dicara de vreme ce pap
conj dicara deci lat pap
conj dicara după ce lat pap
conj dicari deci lat pap
conj dicari după ce lat pap
conj dicâtu decât lat pap
conj dicâtu totuşi lat pap
sm dicunjearu cerşetor gr pap
sf dicunji cerşire gr pap
adv dicutotu complet compus pap
adv dicutotu de tot compus pap
adv dicutotu total lat pap
adj didimarcu geamăn gr pap
adj didimarcu gemen gr pap
adv didindi dincolo lat pap
sf diftilidhi degetar gr pap
adv dighiosu jos, de jos, în jos lat pap
adj digosu rămuros alb pap
sf dihalâ furcă gr pap
adj pl? dihanjiu călduţ ? pap
sn dihturu arătător gr pap
sn dihturu indicator gr pap
vb 1 dijgljinu - mi dejghina- desprinde ramurălat pap
vb 1 dijgljinu - mi detaşa lat pap
vb 1 dijgljinu - mi separa lat pap
vb 1 dijiredzu jerui -răscolirea focului vsl pap
adj dikitoru inteligent alb pap
adj dilbideru derbedeu tc pap
adj dilbideru vagabond tc pap
sf dilealâki anunţ tc pap
sm dilealu anunţător la licitaţie tc pap
sm dilialu anunţător la licitaţie tc pap
adj dilicatu delicat it pap
sf diligiturâ rază ? pap
adv dilii liber ? pap
sf dimândâciuni recomandare lat pap
sf dimândari cerinţă lat pap
sf dimândari condiţie lat pap
sf dimândari ordin lat pap
sf dimândari recomandare lat pap
sf dimândari rugăminte lat pap
sf dimândatâ comandă lat pap
adj dimândatu comandat lat pap
adj dimândatu recomandat lat pap
sm fpl dimându aviz lat pap
vb 1 dimându aviza, v lat pap
vb 1 dimându cere, v lat pap
vb 1 dimându comanda, v lat pap
sm fpl dimându ordin lat pap
vb 1 dimându ordin a da, v lat pap
vb 1 dimându ordona, v lat pap
vb 1 dimându recomanda, v lat pap
sf fpl dimari îngrijire tc pap
conj dimi de vreme ce alb pap
conj dimi deoarece alb pap
conj dimi din moment ce alb pap
conj dimi întrucât alb pap
sf dimineatsâ dimineaţă lat pap
sf dimneatsâ dimineaţă lat pap
adv dimultu dedemult lat pap
prep din din compus pap
sf fpl dinâ credinţă tc pap
adv dinâcali dintr-o dată compus pap
adv dinâcali imediat compus pap
adv dinafoarâ de afară compus pap
adv dinafoarâ dinafară compus pap
adv dinâindi înainte compus pap
adv dinâinti înainte compus pap
adv dinânti dinainte compus pap
adv dinanumirea pe umăr compus pap
adv dinâoarâ dintr-o dată compus pap
adv dinâoarâ dintrodată compus pap
adv dinâoarâ imediat compus pap
adv dinapadiha brusc compus pap
adv dinapadiha neaşteptat compus pap
adv dinapandica brusc compus pap
adv dinapandica neaşteptat compus pap
adv dinapandica neaşteptat, pe neaşteptate
compus pap
adv dinaparti dincolo compus pap
adv dinâpoi dinapoi compus pap
adv dinâpoi în dos compus pap
adv dinâpoi în urmă compus pap
adv dinâpoi spate, la compus pap
vb 4 dinâsescu rezista, v tc pap
vb 4 dinâsescu sprijini, v tc pap
adv dinauntru dinăuntru compus pap
adv dinâuntru dinăuntru compus pap
adv dinclo dincolo compus pap
adv dincoa dincoace compus pap
adv dincoatsi dincoace compus pap
adv dindi dincolo compus pap
vb 4 dindisescu rezista, v tc pap
adv dinga cu vârf şi îndesat gr pap
adv dinga doldora gr pap
sf dingari dumicare lat pap
adv dinghiosu vale, la lat pap
adv dinglo dincolo compus pap
adv dingoa dincoace compus pap
adv dininti dinainte compus pap
vb 4 dinisescu rezista, v tc pap
vb 4 dinisescu sprijini, v tc pap
sf dinjicâturâ dumicătură lat pap
vb 1 dinjicu - mi dumica, v lat pap
vb 2 dinjicu - mi fărâmiţa lat pap
vb 1 dinjicu - mi mărunţi, v lat pap
vb 1 dinjicu - mi sfâşia de durere, v lat pap
vb 1 dinjicu - mi sfâşia, v lat pap
adj dinsâz necredincios-fără credinţă
tc pap
sm dintacu mânz lat pap
sm dintacu mânz de doi ani lat pap
sf dintanâ plisc tc pap
sf dintani cioc tc pap
sm dinti dinte lat pap
prep dintrâ de lângă lat pap
prep dintrâ din lat pap
prep dintrâ din faţa lat pap
prep dintrâ dintre lat pap
adv dinvârliga în jur ? pap
adv di-oarâ de mult compus pap
adv di-oarâ momentan compus pap
adv di-oarâ provizoriu compus pap
num card diospras doisprezece lat pap
num card diospratsi doisprezece lat pap
adv dip de loc tc pap
adv dip de tot tc pap
adv dip foarte tc pap
sf dipârtari depărtare lat pap
sf dipârtari distanţă lat pap
sn dipârtaticu depărtare lat pap
sn dipârtaticu îndepărtare lat pap
adj dipârtatu depărtat lat pap
adj dipârtatu înstrăinat lat pap
vb 1 dipârtedzu - mi îndepărta, v lat pap
adv diparti departe lat pap
adj dipârtosu îndepărtat lat pap
vb 1 dipartu - mi îndepărta, v lat pap
conj diperu decât lat f pap
conj dipi decât lat f pap
sf dipinari depănare lat pap
sf dipinari înfulecare lat pap
sf dipinâturâ depănătură lat pap
sf dipirari despărare - smulgere delatpăr pap
sf dipirari desperare lat pap
sf dipirari jumuleală lat pap
sf dipirari văitare lat pap
adj dipiratu depărat - cu părul smuls
lat pap
adj dipiratu desperat lat pap
vb 4 dipishescu înghiţi, v ? pap
adv di-pistaneu de prisos compus pap
adv di-pistaneu inutil compus pap
adv di-pistaneu superflu compus pap
sn dipozitu depozit it pap
prep dipri de pe compus pap
adv di-pri-apoia apoi compus pap
adv di-pri-suprâ de prisos compus pap
adv di-pri-suprâ de-deasupra compus pap
adv dipriunâ continuu compus pap
adv dipriunâ întotdeauna compus pap
adv dipriunâ întruna compus pap
adv dipriunâ laolaltă compus pap
adv dipriunâ mereu compus pap
adv dipriunâ totdeauna compus pap
prep dipu după lat pap
prep dipu pentru lat pap
vb 3 dipunu - mi coborî, v lat pap
vb 3 dipunu - mi da jos, v lat pap
adj dipusu abătut lat pap
adj dipusu coborât lat pap
adj dipusu furios lat pap
adj dipusu jos lat pap
adj dipusu mâniat lat pap
adj dipusu revărsat râu lat pap
adj dipusu supărat lat pap
invar dira liber vsl pap
invar dira voie, în vsl pap
sn direcu stâlp tc pap
adj direptu drept lat pap
sn dirinu prăpăd lat pap
sn dirinu ruină lat pap
vb 1 dirinu - mi epuiza, v lat pap
vb 1 dirinu - mi istovi, v lat pap
vb 1 dirinu - mi sfâşia - de durere, v lat pap
vb 1 dirinu - mi zbuciuma, v lat pap
sf dirmani leac tc pap
sf dirmani remediu tc pap
sf dirmani vindecare tc pap
conj dirmi de vreme ce alb pap
conj dirmi deoarece alb pap
conj dirmi din moment ce alb pap
conj dirmi întrucât alb pap
sn dirmonjiu dârmon - ciur pt cerealegr pap
conj dirtâ deoarece lat pap
sf dirveni barieră tc pap
sf dirveni defileu tc pap
sf dirveni trecătoare tc pap
sf dirveni vamă tc pap
sm dirvingi gardian de trecătoare tc pap
sm dirvingi vameş tc pap
sm dirvishu derviş - călugăr musulman
tc pap
prefix dis- des- lat pap
sf dis(i)câturâ despicătură lat pap
pron disa dânsa lat pap
sf disâ jumătate lat pap
sf disagâ desagă gr pap
vb disbairu - mi deşira, v lat pap
sf disbârâiturâ deşirare lat pap
vb 1 disbetu - mi dezbate, v lat pap
vb 1 disbilescu descoji, v vsl pap
sf disbiliturâ belitură vsl pap
sf disbiliturâ jupuitură vsl pap
sf disbitari dezâmbătare lat pap
adj disbitatu dezâmbătat lat pap
sf disbitâturâ dezâmbătare lat pap
sf disbuljitsari desbrobodire ? pap
sf discâcârâturâ răscrăcănare bg pap
vb 1 discacâru - mi răscrăcăna, v bg pap
sm discâcioru pieptene sl pap
adj discâciros neîncâlcit sl pap
sm discâcitoru pieptene rar sl pap
vb 1 discaciu - mi descâlci, v sl pap
vb 1 discairu - mi desface caierele, v lat pap
sf discâlicatâ descălecat lat pap
sf discâlicâtoare descălecat, loc de lat pap
vb 1 discalicu descăleca, v lat pap
vb 1 discalnu desprinde, v ? pap
vb 1 discaltsu - mi descălţa, v lat pap
vb 2 discaltsu - mi despotcovi, v lat pap
sf discântari descântare lat pap
adj discântatu descântat lat pap
sf discântâturâ descântare lat pap
sn discânticu descântec lat pap
vb 1 discântu descânta, v lat pap
sf discâpari scăpare lat pap
vb 1 discapu scăpa, v lat pap
sf discârcâturâ descărcătură lat pap
vb 1 discarcu - mi descărca, v lat pap
vb 4 discârfusescu - mi descoase mintea - fig gr pap
vb 4 discârfusescu - mi dezvălui, v gr pap
vb 4 discârfusescu - mi scoate cuiele, v gr pap
sf discari spargere lat pap
vb 1 disclotsu descloci, v bg pap
vb 4 discoapiru - mi da în vileag, v lat pap
vb 4 discoapiru - mi descoperi, v lat pap
sf discoasiri descoasere lat pap
vb 3+2 discosu descoase, v lat pap
vb 3+2 discosu interoga, v lat pap
vb 3+2 discosu scos din nou, v lat pap
sf discreashtiri descreştere compus pap
vb 3+2 discrescu descreşte, v compus pap
vb 4 discufusescu - mi descoperi capul, v gr pap
adj discufutu descoperit, cap gr pap
sf discultsu desculţ lat pap
sf discultsu sărac - fig lat pap
vb 1 discultsu - mi descălţa, v lat pap
vb 1 discumbâru - mi răscumpăra, v lat pap
vb 1 discumbâru - mi răsplăti, v lat pap
vb 1 discumpâru - mi răscumpăra, v lat pap
vb 1 discumpâru - mi răsplăti, v lat pap
vb 1 discumpru - mi răscumpăra, v lat pap
vb 1 discumpru - mi răsplăti, v lat pap
sf discupiriri descoperire lat pap
adj discupiritu descoperit lat pap
sf discurmari odihnă lat pap
sf discurmari refacere lat pap
sf discurmari repaos lat pap
vb 1 discurmu - mi odihni, v lat pap
vb 1 discurmu - mi reface - se, v lat pap
vb 1 discurmu - mi repauza, v lat pap
vb 1 discurmu - mi reveni după efort, refl, vlat pap
vb 1 disdaru - mi desgăti, v compus pap
conj dise dacă lat pap
vb 2+3 disfacu - mi deschide, v lat pap
vb 2+3 disfacu - mi desface, v lat pap
vb 2+3 disfacu - mi despărţi, v lat pap
vb 2+3 disfacu - mi desprinde, v lat pap
vb 2+3 disfacu - mi dezveli, v lat pap
vb 2+3 disfacu - mi dizolva, v lat pap
vb 2+3 disfacu - mi strica, v lat pap
sf disfari desfacere lat pap
vb 1 disfashu - mi desfăşa, v lat pap
adj disfimtu tăiat în bucăţi, v lat pap
vb 3 disfingu îmbucătăţi aluatul, v lat pap
vb 1 disfoljiu deschide burduful, v lat pap
vb 1 disfundu desfunda, v lat pap
sf disgâ centură din postav tc pap
vb 4 disgârdescu - mi dezgrădi, v alb pap
vb 4 disgârdescu - mi impertinent a deveni alb pap
adj disgârditu impertinent alb pap
adj disgiudicatu judecat lat pap
vb 4 disgulescu - mi dezgolire, v sl pap
pron dishă dânşii lat pap
sm dishcântă, dishcântcântâtor ? pap
adj dishclisu deschis lat pap
adj dishclisu deştept - fig lat pap
adj dishclisu indiscret - fig lat pap
adj dishclisu primitor - fig lat pap
adj dishclisu sincer - fig lat pap
vb 3+2 dishcljidu - mi deschide, v lat pap
vb 3+2 dishcljidu - mi înflori - fig lat pap
vb 3+2 dishcljidu - mi însenina - fig lat pap
vb 3+2 dishcljidu - mi înverzi - fig lat pap
sf dishcljidzâtoari cheie lat pap
sf dishcljidzâturâ deschizătură lat pap
sf dishcljidzâturâ fantă lat pap
vb 1 dishcljiedzu deschide, v lat pap
vb 1 dishcljiedzu descuia, v lat pap
sf dishcljitoari cheie lat pap
sn dishcljitoru răşchitor ? pap
vb 1 dishertu deşerta, v lat pap
adj dishertu deşertat lat pap
vb 1 dishiledzu - mi deşela lat pap
vb 2 dishiledzu - mi speti lat pap
vb 1 dishiuedzu - mi sminti ? lat pap
sn dishkitoru răşchitor ? pap
adj dishteptu deştept lat pap
adj dishteptu inteligent lat pap
vb 1 dishteptu - mi deştepta, v lat pap
vb 1 dishteptu - mi trezi, v lat pap
vb 3+2 dishternu dezaşterne, v lat pap
sf dishtiptâciuni inteligenţă lat pap
sf dishtiptâciuni perspicacitate lat pap
sf dishtiptatâ trezie lat pap
adj dishtiptatu deşteptat lat pap
adj dishtiptatu inteligent lat pap
vb 4 dishutsu - mi destrăbăla, v sl pap
vb 4 dishutsu - mi desuci, v sl pap
conj disi dacă lat pap
pron disi dânsele lat pap
conj di-si dacă compus pap
vb 1 disicu - mi crăpa, v lat pap
vb 1 disicu - mi despera, v lat pap
vb 1 disicu - mi despica, v lat pap
vb 1 disicu - mi deznădăjdui, v lat pap
vb 1 disicu - mi sfâşia, v lat pap
vb 1 disicu - mi sparge, v lat pap
vb 1 disicu - mi spera nu, v lat pap
vb 1 disicu - mi vui, v lat pap
vb 1 diskeadicu despiedica, v compus pap
vb 4 dislâkescu - mi detaşa, v vsl pap
vb 4 dislâkescu - mi dezlipi, v vsl pap
sf dislikiturâ dezlipitură vsl pap
pron dislu dânsul lat pap
adv dismânâ peşin lat pap
vb 1 dismâritu - mi divorţa, v lat pap
vb 4 dismurtsăscu dezmorţi, v lat pap
vb 1 dismurtu dezmorţi, v lat pap
adj disnjirdâtoru dezmierdător lat pap
adj disnjirdosu dezmierdător lat pap
adv disnou din nou lat f pap
vb 1 dispânticu - mi despinteca, v compus pap
vb 1 dispânticu - mi spinteca, v lat pap
sf dispârtsâturâ despărţitură lat pap
sf dispârtsâturâ separaţie lat pap
vb 4 dispartu - mi despărţi, v lat pap
vb 4 dispartu - mi diviza, v lat pap
vb 4 dispartu - mi divorţa, v lat pap
vb 4 dispartu - mi separa, v lat pap
vb 1 dispeaticu - mi despetici, v compus pap
vb 1 dispeaturu desface în foi, v lat pap
vb 1 dispeturu decoperta, v lat pap
vb 1 dispeturu desface în foi, v lat pap
vb 1 dispiducljedzu - mi despăduchia, v compus pap
vb 1 dispindzuru despânzura, v ? pap
vb 1 dispindzuru desprinde, v ? pap
vb 1 dispituredzu - mi coşcovi, v lat pap
vb 1 dispituredzu - mi desface în foi, v lat pap
vb 4 displâtescu - mi despleti, v compus pap
vb 4 displecu - mi despleti, v lat pap
vb 1 dispoljiu - mi despuia, v lat pap
vb 1 dispoljiu - mi jefui, v lat pap
vb 1 dispoljiu - mi spolia, v lat pap
adj dispuljiatu nemernic lat pap
sf dispuljiturâ zdreanţă lat pap
vb 1 dispurindu curăţa vasele înainte de compus
post pap
vb 1 dispurintu curăţa vasele înainte de compus
post pap
vb 4 dispustusescu odihni, v gr pap
vb 4 dispustusescu reface - se, v gr pap
vb 4 dispustusescu repauza, v gr pap
vb 4 dispustusescu reveni după efort, refl, vgr pap
vb 4 disputu curăţa, v lat pap
vb 4 disputu dezâmpuţi, v lat pap
sf distimeli basma tc pap
sf distimeli batistă tc pap
vb 3+2 distorcu - mi deregla lat pap
vb 3+2 distorcu - mi destoarce, v lat pap
vb 3+2 distorcu - mi destrăbăla, v lat pap
vb 1 distrâmedzu - mi destrăma, v lat pap
adj distrâmtu destins lat pap
adj distrâmtu nestrâns lat pap
vb 1 distramu - mi destrăma, v lat pap
adj distresu destins lat pap
adj distresu relaş lat pap
adj distresu relaxat lat pap
vb 1 distrimedzu destrăma, v lat pap
vb 3+2 distringu - mi destinde, v lat pap
vb 3+2 distringu - mi destrânge, v lat pap
vb 3+2 distringu - mi relaxa, v lat pap
vb 3+2 distringu - mi slăbi, v lat pap
vb 3 distsingu - mi descinge, v lat pap
adv distul destul ? pap
vb 1 distupu - mi destupa, v lat pap
adj disturi destul ? pap
adv disturi destul ? pap
adj disturi suficient ? pap
adv disturi suficient ? pap
adj disturu destul ? pap
adv disturu destul ? pap
adj disturu suficient ? pap
adv disturu suficient ? pap
pron disu dânsul lat pap
vb 1 disucljedzu - mi des-deochia, v lat pap
vb 1 disuflu - mi dezumfla, v lat pap
vb 4 disufrusescu - mi descreţi, v gr pap
vb 1 disumflu - mi dezumfla, v lat pap
prep disuprâ deasupra lat pap
prep disuprâ mai sus lat pap
vb 4 disusescu - mi des-logodi, v compus pap
vb 1 disveru - mi împăca, v lat pap
sn disveru (disânvirnari)
împăcare lat pap
vb impers disvireadzâ însenina, v lat pap
vb 1 disvocu - mi derăpăna, v lat pap
vb 4 disvursescu - mi odihni, v ? pap
vb 4 disvursescu - mi reface - se, v ? pap
vb 4 disvursescu - mi repauza, v ? pap
vb 4 disvursescu - mi reveni după efort, refl, v? pap
conj ditrâ din lat pap
conj ditrâ pentru că lat pap
prep di-tru dintru... lat pap
prep ditu din lat pap
sf diucljeari deochere lat pap
adj diucljeatu deocheat lat pap
vb 1 diucljedzu - mi deochea, v lat pap
adv diunâ totdeauna lat pap
adv diunâcali dintrodată compus pap
adv di-unâ-cali dintr-o dată compus pap
adv di-unâ-cali imediat compus pap
adv di-unâ-unâ imediat compus pap
adv di-unâ-unâ totdeauna lat pap
sf diunjeai lume tc pap
sf divâgilâki acuzaţie tc pap
sm divană, divanadz nărod tc pap
sm divană, divanadz prost tc pap
sf divani divan tc pap
adv divariga în jur ? pap
adv divarliga(la) în jur ? pap
adv divarligala în jur ? pap
sm+f divu uriaş tc pap
prefix diz- dez- lat pap
vb 1 dizbârnedzu - mi descinge, v alb pap
adj dizbrânatu neglijent alb pap
adj dizbrânatu târâie-brâu alb pap
vb 4 dizgârdescu dezgrădi, v lat pap
sf dizgă margine de postav tc pap
vb 1 dizghinu - mi dejghina, v lat pap
vb 1 dizgiugu desjuga, v lat pap
vb 1 dizgljetsu - mi dezgheţa, v lat pap
vb 1 dizgljinu - mi dejghina, v lat pap
vb 1 dizgoljiu - mi descoji, v sl pap
vb 1 dizgoljiu - mi dezgoli, v sl pap
vb 1 dizgropu dezgropa, v alb pap
vb 1 dizgropu exhuma, v alb pap
sf dizgrupâciuni dezgropare alb pap
vb 4 dizlâcescu - mi clarifica, v ? pap
vb 4 dizlâcescu - mi limpezi, v ? pap
sf dizlâciturâ limpezitură ? pap
vb 4 dizlâxescu - mi dezbrăca, v gr pap
vb 1 dizlegu - mi confesa, v lat pap
vb 1 dizlegu - mi dezlega, v lat pap
vb 1 dizlegu - mi rezolva, v lat pap
adj dizmâlâratu destrăbălat ? pap
vb 1 dizmalu - mi destrăma, v ? pap
adv dizmânâ din mână lat pap
vb 1 dizmatsu scoate maţele, v lat pap
vb 1 dizmeasticu - mi descurca, v lat pap
vb 4 diznâirescu - mi des-supăra, v lat pap
vb 4 diznâirescu - mi împăca, v lat pap
adv diznău din nou lat pap
adv diznău iarăşi lat pap
sn diznjerdu dezmierdare lat pap
vb 1 diznjerdu - mi alinta, v lat pap
vb 1 diznjerdu - mi dezmierda, v lat pap
vb 1 diznjerdu - mi dezmierda, v lat pap
vb 1 diznjerdu - mi mângâia, v lat pap
sf diznjirdâciuni dezmierdăciune lat pap
adj diznjirdâtoru dezmierdător lat pap
vb 1 diznodu deznoda, v lat pap
adv diznou din nou lat pap
adv diznou iarăşi lat pap
sf diznudâturâ nod dezlegat lat pap
vb 4 dizvâlescu - mi dezgusta, v sl pap
vb 4 dizvâlescu - mi dezvălui, v sl pap
vb 4 dizvâlescu - mi dezveli, v sl pap
adj dizvâlitu dezgustat sl pap
vb 4 dizvârtescu - mi desfăşura, v sl pap
vb 4 dizvârtescu - mi dezvârti, v sl pap
vb 3+2 dizvescu - mi dezbrăca, v lat pap
sm fpl dizvetsu dezvăţ lat pap
vb 1 dizvetsu - mi dezobişnui, v lat pap
vb 1 dizvocu naşte, v lat pap
vb 1 dizvocu sfâşia, v lat pap
vb 1 dizvocu smulge, v lat pap
vb 4 dizvulusescu despecetlui, v gr pap
vb 4 dizvursescu - mi odihni, v ? pap
vb 4 dizvursescu - mi reface - se, v alb pap
vb 4 dizvursescu - mi repauza, v ? pap
vb 4 dizvursescu - mi reveni după efort, refl, v? pap
sufix do …. alb pap
sf doagâ cergă lat pap
sf doagâ doagă, de butoi lat pap
sf doagâ plapumă lat pap
sf doagâ velinţă lat pap
sf doahâ ascunziş gr pap
sf doahâ cotlon gr pap
sf doamnâ stăpână lat f pap
vb 1 doapâru - mi baza, a se bg sin
vb 1 doapâru - mi bizui, a se bg sin
vb 1 doapâru - mi întemeia, a se bg sin
vb 1 doapâru - mi propti bg sin
vb 1 doapâru - mi rezema bg pap
vb 1 doapâru - mi sprijini bg sin
vb 1 doapâru - mi susţine bg pap
sf doarâ cadou gr pap
sf doarâ har gr pap
sf doarâ zestre gr pap
adj dobru blajin vsl pap
sm dobruljeacu liliac - animal ? pap
sf docârâ ghindă ? pap
sm dociu bastard alb pap
sf dodâ dodă ? f pap
sf dodâ mâmă ? f pap
sf dodâ mătuşă ? f pap
sf dodâ soră mai mare ? f pap
sf dodâ verişoară mai mare ? f pap
sf dohi ascunziş gr pap
num card doi doi lat pap
num ord doilu al doilea lat pap
num colectivdoljii, doauli amândoi lat pap
adj doljiu duios lat pap
adj doljiu tandru lat pap
sm fpl dolu invidie gr pap
sf pl? domâ edificiu lat pap
sf pl? domâ palat lat pap
sf pl? dominâ domino, joc it pap
sm+f domnu domn lat pap
sm+f domnu patron lat pap
sm+f domnu stăpân lat pap
sm+f domnu suveran lat pap
sm+f domnu turc lat pap
sm+f domnu turcu lat pap
sm+f domnu, doamnâ boier lat pap
sf donci izmene ? pap
sf donci scutec ? pap
sf pl donuri izmene tc pap
sm pl dormenji cârnaţi ? pap
vb 4 dormu dormi, v lat pap
sn doru boală lat medicalpap
sn doru dor lat pap
vb 2 doru dori, v lat pap
sn doru dorinţă lat pap
vb 2 doru durea, v lat pap
sn doru durere lat pap
vb 2 doru interesa lat pap
vb 2 doru iubi suferind, v lat pap
sn doru iubire lat pap
sn doru nostalgie lat pap
sn doru pasiune lat pap
vb 2 doru suferi, v lat pap
sf dosâ curvă alb pap
sf dosâ prostituată alb pap
num card dospratsi doisprezece lat pap
num card dospră doisprezece lat pap
num card dosprădzatsi doisprezece lat pap
adv dot de fel - negaţie alb pap
adv dot de tot - negaţie alb pap
adv dot deloc alb pap
adv dot nici alb pap
omu Doteanu Fărşerot - poreclă alb pap
sf doxâ mărire gr pap
sm drâclă, drâcladz tumbă tc pap
sf drâcoanj drăcoaică lat pap
adj drâcosu drăcos lat pap
sf dracsâ drăcoaică lat pap
vb 4 drâcsescu - mi îndrăci, v lat pap
sm dracu drac lat pap
sm dracu rău foarte lat pap
vb 4 drâculsescu - mi drăcui, v lat pap
adj drâcurescu diabolic lat pap
sf drâcurii drăcie lat pap
sf drâcurilji drăcie lat pap
adj drâcurosu drăcos lat pap
vb 4 drâcusescu - mi îndrăci, v lat pap
sm drâcushu drăcuşor lat pap
sm dragumanu dragoman - translator tc pap
sm dragumanu interpret - translator tc pap
sm dragumanu translator tc pap
adv drâhea întradevăr gr pap
sf pl? draicâ reziduu de unt ? pap
sf drâmâ ramură ? pap
sf drâmalâ ? ? pap
sf drâmbalâ scrânciob bg pap
vb 4 drâmbâlsescu - mi legăna în scrânciob, v bg pap
sf drami dram tc pap
sf dramnâ broboadă ? pap
sf drapnâ broboadă ? pap
sf drâshcljeauâ pas gr pap
sf drâshtealâ dârstă bg pap
sf drâshtealâ piuă bg pap
sf drashtolinâ deşeu de lână la piuă bg pap
sn drashtomalu deşeu de lână la piuă bg pap
adj drâtsescu drăcesc lat pap
sf drâyâsii ghereta de pază gr pap
sm drâyatu gardian gr pap
sm drâyatu pândar gr pap
sm drâyatu paznic gr pap
sf drâzgâ tufiş bg pap
adj dreptu drept lat pap
numâ Drinji 26 Iulie-5 August gr pap
sf driptati dreptate lat pap
sf driptaticâ dreptate lat pap
adj driptaticu drept lat pap
adj driptaticu echitabil lat pap
adj driptaticu just lat pap
adj driptaticu legitim lat pap
adv driptaticu, driptaticâdrept lat pap
adv driptaticu, driptaticâechitabil lat pap
adv driptaticu, driptaticâjust lat pap
adv driptaticu, driptaticâpe drept, pe dreptate, lat pap
sf drugâ furcă de tors bg pap
sn drugu fus scr pap
sn drumu drum vsl pap
invar du-bara doi-doi la zaruri tc pap
sm dubâracu liliac - animal ? pap
sf dubârai farsă tc pap
sn dubecu piua pt cafea - din piatră,
tc lemn pap
sf dubeki piua pt cafea - din piatră,
tc lemn pap
sf dublâ monedă de aur fr pap
sf dubloanâ dublon - monedă austriacăfr de aur pap
adj dublu dublu fr pap
adv dublu îndoit - dublu fr pap
sn dubracu pădure sl pap
sm dubruljeacu liliac - animal ? pap
sf ducâ drum - fig lat pap
sf fpl ducâ ducă lat pap
sf fpl ducâ ducere lat pap
sf ducâ dus lat pap
sf ducâ plecare lat pap
sf ducani seceră gr pap
sf ducâturâ ducere lat pap
sf ducâturâ dus lat pap
sm ducmen monedă de aur - galben tc pap
vb 2+3 ducu - mi conduce, v lat pap
vb 2+3 ducu - mi duce, v lat pap
vb 2+3 ducu - mi termina lat pap
sf ducuiri dorinţă vanitoasă gr pap
sf dudâ dudă tc pap
sf dudâ mură tc pap
sf dudii dragă - fig tc pap
sf dudii duduie - fig tc pap
sf dudii mireasă - fig tc pap
sf dudii porumbel sălbatic tc pap
sm dudu dud tc pap
sm pl? dudu ulcior ? pap
sm dudumu soldat turc cu şalvari ? pap
sf dudusheanâ mireasă tc pap
sm dudusheanu mire tc pap
sf dugani prăvălie alb pap
sm dugaru dogar lat pap
sf dugoarâ dogoare bg pap
sm dugramagi dogar tc pap
sm dugramagi dulgher tc pap
sm dugră, dugradz puşcă de cavalerie gr pap
vb 4 dugurescu - mi dogori, v bg pap
sf dugurită nerăbdare bg pap
adj dugurosu dogoritor bg pap
sn duhu duh vsl pap
sn duhu respiraţie vsl pap
sn duhu spirit vsl pap
sf dui doi de - treflă, cupă etclat pap
sf dui doi de - treflă, cupă etclat pap
sm duiaru monedă de 2 gologani(2 latcentime) pap
sf dukeană butic tc pap
sf dukeană magazin tc pap
sf dukeană prăvălie tc pap
sf dukeani butic tc pap
sf dukeani magazin tc pap
sf dukeani prăvălie tc pap
vb 4 dukescu - mi aminti alb pap
vb 4 dukescu - mi dumiri alb sin
vb 4 dukescu - mi ghici alb pap
vb 4 dukescu - mi interpreta alb sin
vb 4 dukescu - mi intui alb sin
vb 4 dukescu - mi înţelege alb pap
vb 4 dukescu - mi percepe alb sin
vb 4 dukescu - mi presimţi alb sin
vb 4 dukescu - mi pricepe alb pap
vb 4 dukescu - mi pricepe alb sin
vb 4 dukescu - mi sesiza alb sin
vb 4 dukescu - mi simţi alb pap
sf dulai târcoale tc pap
sm dulâmă haină scurtă din blană, tcboierească pap
sf dulapi dulap tc pap
sf dulapi prăjitoare de cafea tc pap
sn dulbenu muselină tc pap
sn dulbenu voal tc pap
adj dulberu fermecător tc pap
adj dulberu frumos foarte tc pap
adj dulberu încântător tc pap
sf dulbii lunetă tc pap
sf dulbii ochean tc pap
sn dulgheru tâmplar tc pap
sf dulii carafă pt vin alb pap
adj duljeatu nefericit gr pap
adj duljeatu nenorocos gr pap
adj duljeatu sărman gr pap
sm dulmă haină scurtă din blană, tc
boierească pap
sn dulmeciu hăinuţă tc pap
sn dulmiciu hăinuţă tc pap
sf pl? duloagi boală de splină tc medicalpap
sf sg dultseami afabilitate lat pap
sf sg dultseami cordialitate lat pap
sf dultseami dulceaţă - aliment lat pap
sf dultseami dulceaţă - gust lat pap
sf dultseami dulcegărie lat pap
sf dultseami prăjitură lat pap
sf dultseatsâ dulceaţă - aliment lat pap
sf pl dultsenj dulceaţuri lat pap
sf pl dultsenj prăjituri lat pap
adj dultsi agreabil lat pap
adj dultsi dulce lat pap
adv dultsi dulce lat pap
sm fpl dultsi dulceaţă lat pap
sf pl dultsili ielele lat pap
sf pl dultsili zânele rele lat pap
sm dulumă, dulumadz haină scurtă din blană, tc
boierească pap
sn dulumiciu hăinuţă tc pap
invar dumani ceaţă tc pap
invar dumani fum tc pap
invar dumani în flăcări tc pap
dzuuâ 7 Dumânicâ Duminecă lat pap
sf dumatâ roşie - legumă lat pap
sf dumatâ tomată lat pap
invar dumba otova lat pap
invar dumba prostănac lat pap
sm dumbâră, dumbâra tamburină tc pap
sf dumei cârmă tc pap
sf dumeni cârmă tc pap
dzuuâ 7 Duminicâ Duminecă lat pap
sf dumlai dambla tc pap
sf dum-ljirtari iertare de către Dumnezeu
lat pap
sf fpl dumnami boierime lat pap
adv dumneashti boiereşte lat pap
adv dumneashti domneşte lat pap
adj dumnescu boieresc lat pap
adj dumnescu domnesc lat pap
vb 4 dumnescu domni, v lat pap
vb 4 dumnescu stăpâni, v lat pap
sf fpl dumnidzâlji divinitate lat pap
adj dumnidzăscu dumnezeiesc lat pap
sf fpl dumnilji dominaţie lat pap
sf fpl dumnilji domnie lat pap
adj dumusharcu blând bg pap
adj dumusharcu casnic bg pap
adj dumusharcu inocent bg pap
adj dumusharcu liniştit bg pap
adj dumusharu blând bg pap
adj dumusharu casnic bg pap
adj dumusharu inocent bg pap
adj dumusharu liniştit bg pap
sf dumuzlâki prăsilă tc pap
numâ Duna Dunăre lat pap
sf dundurmai îngheţată tc f pap
sm dundurmă, dundurm îngheţată tc pap
invar dungalus arşic - termen în jocul copiilor
? pap
sf dunjeai lume tc pap
sf dunjeauâ lume tc pap
prep dupâ după lat pap
adj dupâ-nâsâtoru următor lat pap
sf dupcâ monedă de aur - galben ? mare pap
adv duplu dublu fr pap
prep dupu după lat pap
sf durâ stema - faţă a monedeitc pap
sf durâ tura - monograma sultanului
tc pap
adj durdu durduliu tc pap
adj durdu nebun tc pap
vb 4 durdursescu umple doldora, v tc pap
adj durduru zvăpăiat tc pap
sf dureari durere lat pap
sf dureari suferinţă lat pap
sn durecu proptea tc pap
sn durecu stâlp tc pap
adv duri destul tc pap
adv duri suficient tc pap
sm duri(u), duridz, duraroib - cal brun roşcat tc pap
sf durimi durime lat pap
adj durinu roib tc pap
adj durirosu dureros lat pap
sm durnjitu gură-cască lat pap
adj duru dur lat pap
vb 4 durusescu dăriu, v sl pap
adj durusitu dotat sl pap
adv durutu doritor - cel pe care îl doare
lat pap
adj durutu iubit lat pap
adv durutu iubitor lat pap
adj durutu tandru lat pap
sm dushcu păr -pom - specie de păr alb pap
sn dushecu saltea tc pap
invar du-shes şase-şhase , la zar tc pap
sf fpl dushmană boală la oi tc medicalpap
sf dushmânilji duşmănie tc pap
adj dushmanu duşman tc pap
sm+f dushmanu duşman tc pap
adj dusu dus lat pap
adj dusu mort lat pap
adj dusu plecat lat pap
invar duti arşic - om - piesă la arşice
? pap
sf duvai rugăciune tc pap
sm duvale, duvaledz înbrăcămintea toată tc pap
sm duvale, duvaledz podoabă tc pap
sf duvaleti înbrăcămintea toată tc pap
sf duvaleti podoabă tc pap
sf duvleti imperiu tc pap
sf duvleti regat tc pap
sf duvleti stat tc pap
sf duyani butic alb pap
sf duyani prăvălie alb pap
sm fpl duyeanu tutun tc pap
sm fpl duyramagi dulgher tc pap
sm fpl duyramagi tâmplar tc pap
sf duzeni acord instrumental tc pap
sf duzeni consonanţă tc pap
sf duzeni ordine tc pap
invar duzi adaptat tc pap
invar duzi neted tc pap
invar duzi potrivit tc pap
sf duzinâ duzină it pap
adj duzinjearcu adaptat tc pap
adj duzinjearcu armonios tc pap
sf dyeatâ diată - testament gr pap
sf dyeatâ testament gr pap
sf dzâ ziuă lat pap
sf fpl dzâcâ cuvânt lat pap
sf fpl dzâcâ discurs lat pap
sf fpl dzâcâ ordin lat pap
sf fpl dzâcâ spusă lat pap
sf fpl dzâcâ vorbă lat pap
sf fpl dzâcâ zis, de lat pap
sf dzâcâturâ alegaţie lat pap
sf dzâcâturâ cuvânt lat pap
sf dzâcâturâ expresie verbală lat pap
sf dzâcâturâ zicătură lat pap
vb 2+3 dzacu bolnav a fi, v lat medicalpap
vb 2+3 dzacu zăcea, v lat pap
vb 3+2 dzâcu zice, v lat pap
sf dzâcutâ zacere lat pap
adj dzâcutu bolnav lat medicalpap
adj dzâcutu bolnăvicios lat medicalpap
adj dzâcutu suferind lat pap
sf dzadâ opaiţ lat pap
sf dzadâ zadă - lemn de pin pt aprins
lat focul pap
adj dzadila, dzadilanj fricos lat pap
adj dzadilâ, dzadili fricoasă lat pap
adj dzâdosu zadă, cu lat pap
vb 4 dzâdzâescu zâzâi, v onomatopeic pap
sf dzâfnâ ţâfnă - excrescenţă subgrlimba puilor pap
adj dzâfnosu arţăgos gr pap
adj dzâfnosu ţâfnos ? pap
vb 4 dzâgâdescu - mi ascunde, v ? pap
vb 4 dzâgâdescu - mi rătăci, v ? pap
sf dzamâ mâncare , fel de lat pap
sf dzamâ must lat pap
sf dzamâ sos lat pap
sf dzamâ zeamă lat pap
sf dzamarâ caval alb pap
sf dzâmarâ caval alb pap
adj dzâmosu zemos lat pap
sf dzânâ zână lat pap
sf dzandzâ arţag gr pap
sf dzandzâ nervozitate gr pap
sf dzandzâ temperament gr pap
adj dzândzâvosu arţăgos gr pap
adj dzândzâvosu certăreţ gr pap
adj dzândzosu arţăgos gr pap
adj dzândzosu certăreţ gr pap
sf dzângârrâ liră - instrument muzicalonomatopeic pap
sf dzangrâ zăvor ? pap
sm dzânu demon lat pap
sm dzânu geniu rău lat pap
sm dzânu spirit rău lat pap
sf pl? dzâpi difterie tc pap
sn dzâpitâ crăpet - boală la animale
tc pap
sn dzâpitâ tuse mortală tc pap
sn dzâpitu crăpet tc pap
sn dzâpitu tuse mortală tc pap
sm dzardzacuki drac ? pap
sm dzardzacuki naiba ? pap
sf dzardzarâ zărzărea bg pap
sm dzardzaru zarzăr bg pap
sm dzardzavuli drac ? pap
sm dzardzavuli naiba ? pap
sf dzârdzeali zarzără bg pap
sf dzari depărtare vsl pap
sf dzari orizont vsl pap
sf dzari zare vsl pap
sm dzaru drac ? pap
sm dzaru naiba lat pap
sn dzâru zer ? pap
sf dzâsâ zisă lat pap
adj dzâsu zis lat pap
sf dzâtseari zăcere lat pap
sf dzâtseari zicere lat pap
num card dzatsi zece lat pap
sf dzâtsiri zicere lat pap
sm dzatsu haină de lână ? pap
sf dzâuâ zi lat pap
sn dzeaditu deget lat pap
vb 1 dzeadziru degera, v lat pap
sm fpl dzeadziru ger mare lat pap
sn dzeadzitu deget lat pap
adj dzeaminu geamăn lat pap
sf dzeamiri gemere lat pap
sn dzeamitu geamăt lat pap
sf dzeanâ colină lat pap
sf dzeanâ creştet lat pap
sf dzeanâ deal lat pap
sf dzeanâ geană lat pap
sf dzeanâ sprânceană lat pap
sf dzeanâ vârf lat pap
sf dzeanâ, în sus lat pap
sn dzeditu deget lat pap
vb 3+2 dzemu geme, v lat pap
sm dzendzeru greiere gr pap
sn dzeru ger lat pap
sn dziditicu degetul cel mic lat pap
sn dzidzeru greiere gr pap
sf dzidzirari degerare lat pap
adj dzidziratu degerat lat pap
sf dzidzirâturâ degerătură lat pap
adj dzidzirosu geros lat pap
numâ dit pirmithi
Dzidzirushu Gerilă lat pap
sn dzidzitaru degetar lat pap
sn dzidziticu degetul cel mic lat pap
sf dzifcâ ţâfnă - excrescenţă sub?limba puilor pap
sf dziflâ ţâfnă - excrescenţă sub?limba puilor pap
adj dzifnusitu ţâfnă, cu ? pap
sm dzifu, dzihi ochi - peioratif ? pap
vb 4 dzigârescu castra, v ? f pap
sf dzimeari gemere lat pap
sf dzindzifâ zisifă - fructul zisifului gr pap
sf dzindzii gingie lat pap
sm dzindzinaru greiere gr pap
sm dzindziru greiere gr pap
sf dzinicâ colină mică lat pap
sf dzinicâ deal mic lat pap
sm dziniracu ginerică lat pap
sm dziniri ginere lat pap
adj dzinosu deluros lat pap
adj dzinosu sprâncenat lat pap
sm dzinu geniu lat pap
sn dzinucljiu genuchi lat pap
sn dzinucljiu neam - fig lat pap
sn dzirdzeljiu cercel lat pap
sm dzivu ochi - peioratif ? pap
sm dzoyiur viezure gr pap
sf dzoyiurâ viezure gr pap
sf dzugranâ pieptene cu dinţi rari gr pap
sf dzuuâ zi lat pap
sf dzuuâ ziuă lat pap
conj e dar lat pap
conj e iar lat pap
conj e sau lat pap
conj e şi lat pap
pron pers ea ea lat pap
sn eclesiaris paracliser gr pap
sn edec edec - proprietate imobiliară
tc pap
sm edec trântor ? pap
sf edepsâzlâki ticăloşenie tc pap
sm edu ied lat pap
sf efcolii uşurinţă gr pap
sf efcolilji uşurinţă gr pap
adv efcula facil gr pap
adv efcula uşor gr pap
sf efculii facilitate gr pap
sf efculii uşurinţă gr pap
vb 4 efculipsescu - mi facilita, v gr pap
vb 4 efculipsescu - mi uşura, v gr pap
adj efculu facil gr pap
adj efculu uşor gr pap
invar efendim domnul meu tc pap
invar efendim domnule tc pap
sf efharistii mulţumire gr pap
vb 4 efharistisescu - mi mulţumi, v gr pap
vb 4 efhâristisescu - mi mulţumi, v gr pap
sf efharistisi mulţumire gr pap
adv efharisto mersi gr pap
sf efheli maslu-slujbă religioasăgr
pt muribunzi pap
sn efkeljiu maslu-slujbă religioasăgr
pt muribunzi pap
adj efsevis smerit gr pap
vb 4 eftihi(p)sescu - mi ferici, v gr pap
sf eftihii fericire gr pap
sf eftinâtati ieftinătate gr pap
sf eftineatsâ ieftinătate gr pap
sf eftinii ieftinătate gr pap
vb 4 eftinipsescu ieftini, v gr pap
adj eftinu ieftin gr pap
sf efurii administraţie gr pap
sf efurii eforie gr pap
sf efurliki administraţie gr pap
sf efurliki eforie gr pap
sm efuru administrator gr pap
sm efuru efor gr pap
sm egu, edzâ arici vsl pap
invar ehle înşelăciune tc pap
adj invar ehle înşelător tc pap
vb 4 ehthrevsescu duşmăni gr pap
sf ehtrâ duşmancă gr pap
sf ehtrâ duşmănie gr pap
sf ehtrilji duşmănie gr pap
vb 4 ehtripsescu duşmăni gr pap
sm ehtru duşman gr pap
sm ehtru inamic gr pap
sf ehturâ duşmancă gr pap
sm ehturu duşman gr pap
adv elbet poate tc pap
adv elbeti poate tc pap
conj eleakim dar tc pap
sm elefandu elefant gr pap
sf elefterii libertate gr pap
adj elefthiru liber gr pap
vb 4 elefthirusescu - mi elibera, v gr pap
vb 4 elefthirusescu - mi libera, v gr pap
sf eleimosini pomană gr pap
sm elenu cerb bg pap
omu Elinu Grec gr pap
adj elinu păgân gr pap
sf elmai guler de vulpe tc pap
sf elpidhâ speranţă gr pap
vb 4 elpisescu spera, v gr pap
pron pers elu el lat pap
adv em apoi tc pap
conj em deasemenea tc pap
adv em păi tc pap
conj em şi tc pap
sf embatiki arendă pe termen lunggr pap
adj embistimenu confident gr pap
sf embistosini încredere gr pap
sn emboriu comerţ gr pap
vb 4 emburipsescu comercializa, v gr pap
vb 4 emburipsescu negocia, v gr pap
sf emburlâki comerţ gr pap
sf emburlâki negustorie gr pap
sm emburu comerciant gr pap
sf fpl emri ordin tc pap
sm emsheri, emsheradz
soldat turc tc pap
sn endecu groapă tc pap
sf endolii poruncă gr pap
sf eneryii acţiune gr pap
sf eneryii energie gr pap
vb 4 eneryisescu activa energic, v gr pap
vb 4 eneryisescu insista, v gr pap
vb 4 eneryisescu persista, v gr pap
sf eneryisiri stăruire gr pap
sf entipusi impresie gr pap
sf enurii enorie gr pap
sm epanastatu insurgent gr pap
sm epanastatu revoluţionar gr pap
sf eparhii dioceză gr pap
sf eparhii eparhie gr pap
conj epidhi(s) fiindcă gr pap
sf epidhimii epidemie gr pap
conj epidhis fiindcă gr pap
sm fpl epinu de mândrie gr pap
sm fpl epinu lăudat gr pap
sn episcopatu episcopat gr pap
sm episcopu episcop gr pap
sf episcupii episcopie gr pap
sm epistatu administrator de moşiegr pap
sm epistatu poliţist cu acest grad gr pap
sm epistatu supraveghetor gr pap
sn epitafiu epitaf gr pap
adj epitidhiu abil gr pap
adj epitidhiu descurcăreţ gr pap
adj epitidhiu îndemanatic gr pap
adj epitidhiu şiret gr pap
adj epitidhiu şmecher gr pap
adj epitidhiu viclean gr pap
sm epitrop epitrop - administrator avere
gr biserică pap
sf epitrupii epitropie gr pap
sf erâ aer alb pap
sf erâ văzduh alb pap
sf fpl ergi demnitate gr pap
sf ergi dignitate gr pap
sf fpl ergi probitate gr pap
sm erimu deşert lat pap
adj erimu dezolat lat pap
adj erimu nefericit lat pap
adj erimu pustiu lat pap
sm erimu pustiu lat pap
adj erimu retras lat pap
adj erimu singâuratic lat pap
sm ermu deşert lat pap
adj ermu dezolat lat pap
adj ermu nefericit lat pap
sm ermu pustiu lat pap
adj ermu pustnic lat pap
adj ermu retras lat pap
adj ermu singuratic lat pap
vb 4 ermuxescu depopula lat pap
vb 4 ermuxescu dezola lat pap
vb 4 ermuxescu pustii, v gr pap
adj erotipsitu amorezat lat pap
sf eryi demnitate gr pap
sf eryi dignitate gr pap
sf eryi probitate gr pap
sn eryu invidie gr pap
sn eryu presimţire gr pap
sn eryu zâzanie gr pap
vb escu fi, v lat pap
sf fpl eshâ asemănare gr pap
sf fpl eshâ egalitate gr pap
sf fpl eshâ potrivire gr pap
adv estanu anul acesta lat pap
adv estanu estimp lat pap
pron estu, estâ, eshtsâ, acest, ... lat pap
vb 4+1 esu câştiga, v lat pap
vb 4+1 esu deveni, v lat pap
vb 4+1 esu duce, v lat pap
vb 4+1 esu ieşi, v lat pap
vb 4+1 esu miji, v lat pap
vb 4+1 esu termina, v lat pap
pron esu, esâ, eshi, esi însul, .... lat pap
sf etâ eternitate lat pap
sf etâ împrejurări lat pap
sf etâ odată lat pap
sf etâ secol lat pap
sf etâ timp lat pap
sf etâ veac lat pap
sf etâ viaţă lat pap
sf eta alantâ lumea cealaltă lat pap
adj etepsâzu abject tc pap
adj etepsâzu ticălos tc pap
vb 4 etimâsescu - mi pregăti, v gr pap
sf etimâsii pregătire gr pap
adj etimu gata gr pap
adj etimu pregătit gr pap
adv etmu gata gr pap
adv etmu pregătit gr pap
pron pers eu eu lat pap
numâ Eusfor Scaraoţchi gr pap
sf evâ femeie gr pap
sf evâ femeie înşelătoare gr pap
adj evashcu domol tc pap
adj evashcu încet tc pap
adj evilu uriaş tc pap
sf evlavii evlavie gr pap
sf evlavii pietate gr pap
adj evlaviosu evlavios gr pap
sf evluyii binecuvântare gr pap
vb 4 evluyisescu binecuvânta, v gr pap
adv exafna inopinant gr pap
adv exafna neaşteptat gr pap
adv exafna subit gr pap
adv exafnu inopinant gr pap
adv exafnu neaşteptat gr pap
adv exafnu subit gr pap
sn exarhatu exarhat gr pap
sf exarhii exarhat gr pap
sm exarhu exarh - arhiereu inspector
gr bisericesc pap
sf exetase examen gr pap
sf exetase investigaţie gr pap
vb 4 exiyisescu explica, v gr pap
sf exiyisi explicaţie gr pap
sn exudhu cheltuială gr pap
sf exumuluyii confesiune gr pap
sf exumuluyii spovedanie gr pap
vb 4 exumuluyisescu - mi
confesa, v gr pap
vb 4 exumuluyisescu - mi
spovedi, v gr pap
sf exurii exil gr pap
sf exusii autoritate (publică) gr pap
sf exusii dominaţie gr pap
sf exusii putere (politică) gr pap
sf fabricâ fabrică it pap
sf fpl facâ acţiune lat pap
sf pl? facâ cursă lat pap
sf fpl facâ faptă lat pap
adj fâcâtoru creator lat pap
sm+f fâcâtoru creator lat pap
adj fâcâtoru făcător lat pap
sm+f fâcâtoru făcător lat pap
adj fâcâtoru ziditor lat pap
sm+f fâcâtoru ziditor lat pap
vb 3+4 facu - mi apuca, v lat pap
vb 3+4 facu - mi căca, v - la copii lat pap
vb 3+4 facu - mi coace, v lat pap
vb 3+4 facu - mi comite, v lat pap
vb 3+4 facu - mi costa, v lat pap
vb 3+4 facu - mi determina, v lat pap
vb 3+4 facu - mi dura lat pap
vb 3+4 facu - mi fabrica, v lat pap
vb 3+4 facu - mi face, v lat pap
vb 3+4 facu - mi împlini lat pap
vb 3+4 facu - mi naşte - fig lat pap
vb 3+4 facu - mi preface, v lat pap
vb 3+4 facu - mi produce, v lat pap
vb 3+4 facu - mi profesa - fig lat pap
vb 3+4 facu - mi rămâne - fig lat pap
vb 3+4 facu - mi realiza, v lat pap
vb 3+4 facu - mi schimba, v lat pap
vb 3+4 facu - mi transforma, v lat pap
vb 3+4 facu - mi valora, v lat pap
vb 3+4 facu - mi zice - fig lat pap
sn fâdzetu făget lat pap
sf fâdzimi făget lat pap
adj fafaljearu flecar gr pap
sm fafuta fomf gr pap
sf fpl fagâ jir lat pap
sm fagu fag lat pap
sf fai delict alb pap
sf fai vină alb pap
sf fâi mâncare gr pap
sn fakilu plic gr pap
sf fakioli batic subţire de mătasegr pap
sf falâ fală bg pap
sf falâ glorie bg pap
sf falâ mândrie bg pap
sf falâ orgoliu bg pap
sn fâlâcău falangă - baston pt bâtaie
gr pap
sn fâlângău falangă - baston pt bâtaie
gr pap
sn falangu falangă - baston pt bâtaie
gr pap
sf falcâ falcă lat pap
sf fâlcari grup de câteva zeci de lat
familii pap
adj fâlcâryiotu membru de fălcare compus pap
sf fâlcetâ cuţit de cizmar it pap
vb 4 fâlescu - mi făli, v vsl pap
sn falimentu faliment it pap
sf fpl falji tigăiţă de puşcă it pap
sn fâljioru umflătură pe piele it pap
vb 4 fâljiursescu mofluzi, v it pap
sf fâljiursiri faliment it pap
adj fâlosu fălos vsl pap
sf fâltacâ băşică gr pap
sn fâltacu schioapă gr pap
sf fambricâ fabrică it pap
sm fambricantu fabricant it pap
sf fâmealji familie lat pap
adj familitu familist - cu familie(mare)
gr pap
sf fanâ aspect ? pap
sf fanâ faimă ? pap
sf fanâ înfăţişare ? pap
sf fanâ prestigiu ? pap
sf fanâ renume ? pap
sf fânari felinar gr pap
vb 4 fânâtescu - mi dezgustat a fi de ceva, ?cineva sin
vb 4 fânâtescu - mi îndestula ? sin
vb 4 fânâtescu - mi plictisi de ceva, cineva ? sin
vb 4 fânâtescu - mi potoli foamea sau setea ? sin
vb 4 fânâtescu - mi sătura, v ? pap
vb 4 fânâtescu - mi scârbit a fi de ceva, cineva
? sin
adj fanaticu fanatic gr pap
sm fanatizmo fanatism gr pap
sn fândâcu anus ? pap
sn fândâcu cur ? pap
sn fândâcu glonţ ? pap
sf fândaki mănuchi gr pap
sf fândânâ fântână lat pap
sf fândâsii fantezie gr pap
vb 4 fândâxescu - mi făli, v gr pap
vb 4 fândâxescu - mi imagina, v gr pap
vb 4 fândâxescu - mi mândri, v gr pap
sf fandaymâ fantomă gr pap
sf fândâzii fantezie gr pap
sf fandazmâ fantazmă gr pap
sf fandazmâ fantomă gr pap
sn fândecu glonţ ? pap
sm fandi valet - la cărţi it pap
sf fanelâ flanelă gr pap
adj fanfaronu fanfaron it pap
sn fânghitu opaiţ gr pap
sm fânico asasinat gr pap
sm fânico bătălie gr pap
sm fânico carnagiu gr pap
sm fânico masacru gr pap
sm fânico măcel gr pap
adv fanira făţiş gr pap
adv fanira vizibil gr pap
vb 4 fânirusescu - mi apărea, v gr pap
vb 4 fânirusescu - mi arăta, v gr pap
vb 4 fânirusescu - mi prezenta, v gr pap
vb 4 fânitescu - mi sătura, v ? pap
sf fântânâ fântână lat pap
sf fântânâ sursă lat pap
sm fântânaru fântânar lat pap
sf fântâneauâ fântânea lat pap
sf fântânelâ ventuză it pap
sf fântânicâ fântânică lat pap
sf fântânici fântânică lat pap
sf fântânjioarâ fântânioară lat pap
sf fantasi fantasmă gr pap
sf fantasmâ fantasmă gr pap
adj fanuminu arătos ? pap
adj fanuminu falnic ? pap
adj fanuminu fălos ? pap
sf fao linte lat pap
sf faptâ faptă lat pap
adj faptu căcat lat pap
adj faptu devenit lat pap
sm fpl faptu farmec lat pap
adj faptu făcut lat pap
adj faptu împlinit lat pap
adj faptu născut lat pap
sm fpl faptu vrajă lat pap
sf fâpturâ făptură lat pap
sf farâ nem gr pap
sf farâ trib gr pap
prep fârâ fără gr pap
sm farafurâ palavragiu tc pap
sm farafurâ superficial tc pap
sf fârâmiturâ fărămitură alb pap
sf fârasi făraş tc pap
sm fârbâlă bandă de stofă la rochiifrjos pap
sf farcâ deosebire tc pap
sf fârce perie tc pap
adv fare complet alb pap
adv fare total alb pap
sm farfaljearu flecar tc pap
sf fârfâljiushi fetişcană ? pap
sm fpl farfara fanfaron tc pap
sm+f fârfâră, fârfâroanji fanfaron it pap
vb 4 fârfârescu flecări, v tc pap
sm fpl fârfâriu porţelan gr pap
sf fârfâroanji fanfaroană it pap
adj fârfaru flecar tc pap
sf fârfudâ capriciu ? pap
sf fârfulâ tânără amorezată it pap
sf fâricari? potcovire lat pap
sf fârinâ făină lat pap
sm fârinaru făinar lat pap
adj fârinosu făinos lat pap
sf fpl farki diferenţă tc pap
sf fpl farki distincţie tc pap
sn fârliciu bătător de lapte pt a scoate
? untul pap
sf fârmâcari otrăvire gr pap
adj fârmâcatu otrăvit gr pap
adj fârmâcosu înveninat gr pap
adj fârmâcosu veninos gr pap
sn farmacu amărăciune gr pap
sn fârmacu amărăciune gr pap
sn fârmacu fârmacu - plantă veninoasă
gr pap
sn fârmacu necazuri gr pap
sn fârmacu otravă gr pap
sn fârmacu suferinţă gr pap
sn fârmacu supărări gr pap
sn fârmacu venin gr pap
sn fârmacu vorbă amară gr pap
vb 1 farmâcu - mi învenina, v gr pap
vb 1 farmâcu - mi otrăvi, v gr pap
vb 4 fârmâcusescu - mi otrăvi, v gr pap
adj fârmâkirosu veninos gr pap
adj farmazon disimulat it pap
sm farmazon francmason it pap
adj farmazon înşelător it pap
adj farmazon perfid it pap
adj farmazon seducător it pap
vb 1 fârmintu frământa, v lat pap
vb 1 fârmitu frământa, v lat pap
vb 1 farmu fărâmiţa, v lat pap
sn farmucu otravă gr pap
sn fârn frâu lat pap
sn fârnu frâu lat pap
omu Fârshirotu Fărşerot arm pap
sf fârshirutami fârşerotime arm pap
adv fârshiruteashti fârsheroteşte arm pap
adj fârshirutescu fârsherotesc arm pap
adv farsi perfect tc pap
sm fârtâticiu fărtat-diminutiv lat pap
sm fârtaticu fărtat-diminutiv lat pap
sf fârtâtliki camaderie lat pap
sf fârtâtliki colegialitate lat pap
sf fârtâtsâlji camaderie lat pap
sf fârtâtsâlji colegialitate lat pap
sm fârtatu camarad lat pap
sm fârtatu cavaler de onoare lat pap
sm fârtatu coleg lat pap
sm fârtatu fărtat lat pap
sm fârtâtushu fărtat-diminutiv lat pap
sm fârticu fărtat-diminutiv lat pap
sn faru far gr pap
sf fasâ guguştiuc gr pap
sf fasâ porumbel sălbatic gr pap
sf fâsârii tapaj fr pap
sm fashano fazan gr pap
sf fâshcatâ şchioapă = 15 cm gr pap
sf fashi faşă lat pap
sf fashi fâşie lat pap
sf fâstacâ fisticuri gr pap
sf fâstani rochie gr f pap
sf fâsulji fasole gr pap
sn fasuljiu fasole gr pap
sm pl? fâtâljio naiba, la ? pap
sf pl? fatâzâ ursitoare alb pap
adj fatighei depravat tc pap
s invar pl? fatighei depravat tc pap
sf fatsâ aspect lat pap
sf fatsâ culoare lat pap
sf fatsâ faţă lat pap
sf fatsâ suprafaţă lat pap
numâ dit pirmithi
Fatsa-a-loclui Cosânzeana lat pap
sf fâtseari facere lat pap
sf fatsiri creaţie lat pap
sf fatsiri facere lat pap
sm fau fag lat pap
sf fpl fauâ fasole lat pap
sf fpl fauâ linte lat pap
sf fpl favâ bob gr pap
sf favricâ fabrică it pap
sm favricantu fabricant it pap
sm favru faur lat pap
sm favru fierar lat pap
sm favuru faur lat pap
sm favuru fierar lat pap
sm fâyă excroc gr pap
sm fâyă mâncător mare gr pap
sf fâyurâ mâncărime gr pap
sn fădzetu făget lat pap
adj fălit fălos vsl pap
sn fărmacu venin gr pap
sf pl făshi fâşie lat pap
sf feaminâ femeie lat pap
sf feaminâ femelă lat pap
adj feaminu feminin lat pap
adj feaminu ingenios lat pap
sf fearicâ ferigă lat pap
sf featâ fată lat pap
sf featâ virgină lat pap
sf fpl fedi credinţă it pap
vb 4 felisescu folosi, v gr pap
sf feneri felinar tc pap
invar ferari difuzat tc pap
sf fereastă fereastră lat pap
adj invar fesfese arţăgos tc pap
adj invar fesfese irascibil tc pap
sf fesi coafură tc pap
sf fesi fes tc pap
sf festâ farsă it pap
sf festâ petrecere it pap
sf festi beretă lat pap
vb 1 fetu înţelege - fig lat pap
sm fetu - mi băieţel lat pap
sm fetu - mi copil mic lat pap
vb 1 fetu - mi făta, v lat f pap
vb 1 fetu - mi naşte, v lat pap
vb 1 fetu - mi oua, v lat pap
sf fexi lumină gr pap
sf fheacâ farsă ? pap
sn fhiong fundă pe cap it pap
sf fialâ butelie gr pap
sm ficioru copil lat pap
sm ficioru fecior lat pap
sn ficiu petricică-semn, în jocul?copiilor pap
sn ficiu pitic - om puţin crescut ? pap
sm ficiuracu adolescent lat pap
sm ficiuracu tânăr lat pap
sf fpl ficiurami copii mulţi lat pap
sf fpl ficiurami copilărie lat pap
sf fpl ficiurami tinereţe lat pap
sm ficiurangu copilandru lat pap
adv ficiureashti copilăreşte lat pap
sf ficiureatsâ copilărie lat pap
sf ficiureatsâ tinereţe lat pap
adj ficiurescu copilăresc lat pap
sm ficiuricu copilaş lat pap
sf fpl ficiurilji copilărie lat pap
sf ficurinâ vatră ? pap
sf fidanâ vlăstar tc pap
sf fidani vlăstar tc pap
sf fidânlâki ţinută voinicească tc pap
adj fidanu flăcău tc pap
sm fidanu flăcău tc pap
adj fidanu vlăstar tc pap
sm fidanu vlăstar tc pap
adj fidanu zvelt tc pap
sm fidanu zvelt tc pap
sm fide fidea gr pap
sf fidei fidea gr pap
invar fifu pitic - om puţin crescut ? pap
sf fighiurâ figură it pap
sf figurâ figură it pap
sf fikiri raţiune tc pap
sf fikiri reflecţiune tc pap
sf fikiuri raţiune tc pap
sf fikiuri reflecţiune tc pap
sf filâ filă gr pap
sf filâ foaie gr pap
sf filâ pagină gr pap
sf filadhâ caiet gr pap
sf filâkii puşcărie gr pap
sf filanthropi(lj)i filantropie gr pap
adj filanthropu filantrop gr pap
sf filaryirii avariţie gr pap
sf filaryirii zgârcenie gr pap
adj filaryiru avar gr pap
adj filaryiru zgârcit gr pap
adj filcu liber ? pap
sm fildishinu elefant tc pap
sn fildishu fildeş tc pap
invar fileanu cutare tc pap
sf filgeanâ ceaşcă tc pap
sf filgeani ceaşcă tc pap
sf filigeanâ ceaşcă tc pap
sf filii amiciţie gr pap
sf filii bucată gr pap
sf filii felie gr pap
sf filii tranşă gr pap
sf filikii închisoare gr pap
sn filinaru felinar ? pap
vb 4 filipsescu - mi ospăta, v gr pap
vb 4 filipsescu - mi profita, v gr pap
vb 4 filipsescu - mi servi mâncare, v gr pap
vb 4 filipsescu - mi trata cu mâncare, v gr pap
vb 4 filisescu folosi, v gr pap
sf filjioarâ fluier ? pap
sm filjiu elefant tc pap
sm filjiu soc ? pap
sm filoloyu filolog gr pap
sf filomelâ privighetoare fr pap
sf filoni odajdie - podoabă liturgică
gr pap
adj filotimu darnic gr pap
adj filotimu galanton gr pap
adj filotimu generos gr pap
sm filozofu filozof gr pap
sm filu elefant tc pap
sf filuluyii filologie gr pap
sm filundi, filundadz voluntar gr pap
sf filunikii ceartă gr pap
sf filunikii dispută gr pap
vb 4 filunikipsescu certa, v gr pap
vb 4 filunikipsescu disputa, v gr pap
sf filureauâ flori de tei gr pap
sf filureauâ pădure de tei gr pap
sf filureauâ tei gr pap
vb 4 filutim(i)sescu - mi dărui, v gr pap
sf filutimii dărnicie gr pap
sf filutimii generozitate gr pap
sf filutinjii dărnicie gr pap
sf filutinjii generozitate gr pap
vb filutinjisescu - mi dărui, v gr pap
sf filuzufii filozofie gr pap
sf fimiridhâ gazetă gr pap
sf fimiridhâ revistă gr pap
sf fimiridhâ ziar gr pap
sf fineri felinar tc pap
invar finge băţ ? pap
sm fingidhu opaiţ gr pap
sm fingitu opaiţ gr pap
invar finje băţ ? pap
adj finu fin it pap
sn fiongu fundă alb pap
sn fiongu pompon alb pap
sf firadhâ crăpătură gr pap
sf firadhâ crevasă gr pap
sf firadhâ fantă gr pap
sf firadhâ lipsă gr pap
sf firadhâ pierdere gr pap
adj firaonu perfid tc pap
sf firaunlâki infamie tc pap
sf firaunlâki perfidie tc pap
adj firaunu perfid tc pap
sf firă lipsă gr pap
sf firă pierdere gr pap
sf fireast(r)â fereastră lat pap
sf fireast(r)â fereastră lat pap
vb 4 firescu - mi feri, v lat pap
sm firfârushu băieţandru ? pap
vb 1 firfiredzu foşni, v onomatopeic pap
sf firfiritsâ fetişcană ? pap
sf firidâ fantă gr pap
sf firidâ fereastră gr pap
sf firidhâ fantă gr pap
sf firidhâ fereastră gr pap
sm firige haină turcească de damâ tc pap
sf firigei haină turcească de damâ tc pap
vb 4 firisescu împuţina, v gr pap
vb 4 firisescu lipsi, v gr pap
vb 4 firisescu pierde, v gr pap
vb 4 firisescu reduce, v gr pap
vb 4 firisescu scădea, v gr pap
sf firitâ pază lat pap
sf firitsimi ferigă multă lat pap
sf firizâ fantă gr pap
sf firizâ fereastră gr pap
sf firmâ firmă it pap
sf firmani firman - ordin scris al sultanului
tc pap
sf firmeni haină scurtă îmblănită detc damă pap
vb 1 firmi(n)tu frământa, v lat pap
sf fisheki cartuş tc pap
sn fishicu cartuş tc pap
sf fishturâ ulceraţie gr pap
sf fpl fisi caracter gr pap
sf fpl fisi fire gr pap
sf fpl fisi natura gr pap
sf fpl fisi penis gr pap
sf fpl fisi rudenie gr pap
adv fisica natural gr pap
sm fisico fire gr pap
adj invar fisico natural gr pap
sf fisikii fizică gr pap
sf fisiunumii fizionomie gr pap
sf fistiki fistic gr pap
sf fistulâ ulceraţie gr pap
sn fisuljiu fasole gr pap
invar fit chit - nu-ţi datorez niumic
tc pap
sn fitaljiu fătare lat pap
sn fitaljiu fătat lat pap
sf fpl fitami fete multe lat pap
sf fitari fătare lat pap
sm fitaryio fete multe compus pap
adj fitâtoari fătătoare lat pap
adj fitatu fătat lat pap
adj fitatu fătat, care au lat pap
sm fiteai efeminat lat pap
invar fiteai fătălău lat pap
sm fiteai fătălău lat pap
adj fitescu fetesc lat pap
sf fitfai sentinţă juridică tc pap
sf fitheauâ viţă tânârâ gr pap
sf fiticâ fetiţă lat pap
invar fiticiu fătălău lat pap
sf fpl fitilji fetie - vremea fetiei lat pap
sf fitilji fitil tc pap
sn fitiljiu fitil tc pap
vb 4 fitipsescu planta, v gr pap
sf fititsâ fetiţă lat pap
sn fitru colţ - sămânţă gr pap
sn fitru germen gr pap
vb 4 fitrusescu germina, v gr pap
vb 4 fitrusescu încolţi, v gr pap
sf fitsâ impertinentă ? pap
adj fpl fitsâ impertinenţă ? pap
sf fitsâ obraznicătură ? pap
adj fpl fitsâ obraznicie ? pap
invar fitu fătălău lat pap
sm pl? fitu filament - fir metalic ? pap
sf fiturishki şoim ? pap
sm fpl fituriu fete multe lat pap
vb 4 fixescu lumina, v gr pap
sm fiyă excroc gr pap
sf fiyurâ figură it pap
sf fiyurâ impresie it pap
adj fiyuratu fastuos gr pap
adj fiyuratu impresionant gr pap
sf fkeasidhi fard gr pap
sf fpl flamâ flacără lat pap
sf fpl flamâ rază lat pap
sf flamburâ drapel gr pap
sf flamburâ flamură gr pap
sf flamburâ steag gr pap
sm flamburaru port-drapel gr pap
sm flamburaru stegar gr pap
sf flamurâ drapel gr pap
sf flamurâ flamură gr pap
sf flamurâ steag gr pap
sf flanelâ flanelă gr pap
sf flanelâ pulovăr gr pap
sf flascutâ palmă alb pap
sf flâscutâ palmă alb pap
sf flautâ flaut it pap
sm flămburaru port-drapel gr pap
sm flămburaru stegar gr pap
sf fleacâ flacără alb pap
sf fleacâ rază alb pap
sf fpl fleamâ flacără lat pap
sm fleru fluierul piciorului alb pap
sm fleru tibie alb pap
sf flevâ vână gr pap
sf fligeani ceaşcă tc pap
sf flintâ flintă ger pap
sf flintâ muschetă ger pap
sf fliscutâ palmă alb pap
sf fliturâ fluture alb pap
sm flituracu fluşturatic alb pap
vb flituredzu flutura, v alb pap
vb 4 fliturisescu înflori, v ? pap
vb 1 flituru fâlfâi, v alb pap
vb 1 flituru flutura, v alb pap
sm flituru fluture alb pap
sm fliuturu fluture alb pap
mesu 02 Flivaru Februarie lat pap
adj flivirosu jalnic - de jale ? pap
sf fljeacâ flacără alb pap
sn fljeru fluierul piciorului alb pap
sn fljeru tibie alb pap
sn fljiongu fundă it pap
sf floară floare lat pap
sf floari floare lat pap
sn flocu floc lat pap
sf florâ floare lat pap
vb 1 floricu înflori, v lat pap
adj floru alb auriu - despre oi lat culoarepap
adj florucanatu sur cu capul alb compus pap
sf fpl floyâ arşiţă gr pap
adj flucatu floc, cu gr pap
adj flucatu miţos gr pap
adj flucosu flocos