Sunteți pe pagina 1din 253

SAROLTA SOLCAN

SOCIETATEA ROMA DIN SECOLUL AL X IN IZVOAREL DE EXPRESIE MAG

Referen1i stii0fici: Prof. dr. STEFAN STEFANESCU Prof. dr. TUDOR TEOTEOI

L7C

Inventor

Editura Universitliii din Bucurelti Panduri, 90-92, Bucureqti - 76235; Telefon/Fax 410.23.84 E-mail: editura@unibuc.ro Internet: www.editura.unibuc.ro

Descrierea CIP a Blbliotecii Nationale SOLCAN, SAROLTA Societatea romaneascA din secolul al XVII4ea In lavoarele de expresie maghiaril / Samba Solcan Bucuresti Editura Univeraitatii din Bucuresti, 2000
Bibliografie ISBN 973-575-471-1

EFAN $TEFANESCU JDOR TEOTEOI

CUPRINS

INTRODUCERE ELITELE POLITICE DIN TARILE SUVERANII ARISTOCRATIA VIATA COTIDIANA SOCIETATEA NATURA FAMILIE ECONOMIE VIATA DE ZI CU ZI RELATIILE DINTRE TARILE ROMAN ' MOBILffATEA POP1ULATIEI PE TERITORIU PRIBEGII SPIRITUALITATEA ROMANEASCA DIN SECO IN LOC DE CONCLUZII: OMUL SECOLUL

flucurefti
Fax 410.23.84 ft:Won

C.10 uc.ro

INTRODUCERE

Ideea unei investigatii a modului in car civiliza%ia for din secolul al KVII-lea in sursele perioadei respective a pornit de la existenta documente, care pot aduce importante nuantiri de istoria perioadei respective. Izvoarele de limbi maghiari avute in v jurnalele, datele urbariale, documentele de canc provenite din Transilvania, Moldova #i Tara larg al surselor a panda cercetarea multor viata rominilor din Transilvania, dar qi din spati lucre se explici nu nurmd prin kgiturile perm prin atentia co li se acorda. Altfel cum s-ar principelui Transilvaniet Gabriel Bethlen, la a Tomga Alexandru afla%i in conflict cu boie