Sunteți pe pagina 1din 16

,,~~~~~'~":~~~:~'-;"="'''-'-~~~,~':''1'7'..,o''''''o'--"'""7~"~"~~~~~-"'-~~~~~~m:;:r;2~~"" ..... ,.,.. ,.

..

'~"".

. -' ~. -

,,'

.BOGOAN_~~DRJAN

COD~_R_LA_!...U

-:--,-

!
la

STRATEGII I tNSTRUMENTE OI: ADMINISTRA'R-E.A RISCURILOR

BANCARE

J. Care dintre urmtoriifactori este celmal probabil s produc . nivelLJI bncii Jn urma unor tranzac(ii neautOrizate?

pierderi

a, Lipsa unei supravegheri riguroase a pieei de capital;. b, Ineficienta sistemului de raportrl interne;
c. Niveluri de securitate d. Praclicl contabi/elaxe:. .~;:-Lacune 7 4, la nivelul IT inSUfiCientE;; : . .. ,.. de control intern

CAPITOLUL 2
2.1
Riscul

AO M I ISTRAREA.

CALlTTII ,
conceptuala

ACTIVELOR

sistemului

de

credit.

Elemente

Care dintre afirmaiiile.'urmtoare

descriu motivelepentru

care practicile

necesare unei bune. guvernarile coroorauvs evideniaz ulililalea slructurrii consiliului de administraie dih . membri Jndependen\i? (1) favorizeaz posibilitatea Jdentificrii timpurii a oportunitilor de afacF)ri care mresc ctiGHrile b,"'eii: (2\ mer,,::;,.ii ale:;;: din .'J';'ia C.Hi';:'L"i!: ~'::;,r.ii au cCI!tcte soiide ii: eOlllull:ta;Z8 de afacei'i, fapt care faciliteaz realizarea unor tranzacii profita bile pentru banc; (3) nu de(in interese de afaceri care le pot .infl[.i.en1apozitia ol;iiectiv In cadrul procesului deciziona 1; (4) limiteaz i'J6r1\jnana conducerii executive n procesul decizional. Alege!i combinaia corect, . a. 1 +2+'1; b. 2+3; c. 1+3;
.

Riscul de credit flnanciarecauzat

esie definit(i linii g~i:18rale ca fiind acel risc. de pierderi de nendeplinirea total sau parlalv-de ctre

I I
I
1

contrapartid de nlocuire conlrapartida Rl:'cul de

a obligaiilor care i revin. Efectul su este msurat prin costul al fluxurilor financiare care s-ar fi produs n cazul I1 care i-ar fi Tndeplinit obtlqattlle. ':0

.. ;':'1;

I ,

credit

prezlnt

dou

forrne

principale:

riscul.

de

fn\r8;i'o'

frl
a

i
I !

incapacitate de plat a contra partidei spread-ului (spread risk). Riscul de nerambursare

(default risk) i riscul de majoare


s 'nu .doreasc

este riscul ca.debitorul obligaiile

sau s fie i a
l

. n imposibilitate

de a-l indeplini

contractuale

(plata dobnzii

d, .. 3+4; . ,:. 2,

,-

principalului) parial sau 'total. Conform Basel II, se consider anumit debitor se afl n stara de ,,'nerambursare" atunci cnd oricare dintre evenimentele urmtoare: . a) intrzierea obligatie la plat a debHorului semnificativ din a depit ctre 90 de zile pentru instituia de

c un are loc
~,

:L

I
I I

Care dintre urmtoarele elemente nu reprezint sistem de gU\lernan corporativ eficient?


8.

caracteristiti

ale Unui de

i
i
I
r :

,i.

orice credit,

credite

societatea"mam b) instituia debitorul Instituia acesteia; de credit s-i de

sau oricare dintre filialele acesteia. consider dac c, fr a recurge aceasta exist, obligaEile la msuri este oricare din credite dintre precum ca ctre filialele

i:
t li "i:;

..~;

.~. ":

Asigur efectuarea supraveghere;

in

timp util a rapor1rilor

ctre autoritatea

,
.}

executarea

garan!iei, credit,

improbabil

b. Ofer garan"ia unei comunicri c. d. Permite monitorizarea conducerea executiv; Asigur concordantaactivitlii pruden1iale in vigoare;' aprobarea planului

corecte ctre P!Jblicullarg; a. msurilor curente adopta/e cu reglementrile . de

plteasc

ili intreg!me

societatea-mamsau

eflcient

bancare

Prima component retrospectiv, anticipativ,ns

a definitiei

starii

de

nerambursare Institutiile

are

un

caracter uri

'f
.~; :.
t,

ns obiectiv,

n' timp -ce a doua component


subiectiv.

are un caracter ctaslflc

0; /acilit~a: :2(-' executiva..

anual de audit de ctre conducerea

F?flsPUl1surile corecte sunt prinentate

i
1

preponderent

de credit

debitor n stare de nerambursare chiar dac int~rilereala ~lat a acesluia este mal rntc de 90 de zile,atun~icnd:.. .... :.. . .: debitorul faliment
il r.

in Anexa 10.'

~-,
.~

ii Vi

I
28 :~

a solicitat

deschiderea

sau

face obiectul

procedurii

de ar

!
;

sau al unei protecii

similare,

n cazul in care aceasta

29

-1:.
..

....

i' I
>

BOGDAN

MOINESCU! ADRIAN CODIF<lAlI

.$.TRATEGIIIINSTRUMENTE

DE ADMINISTRARE

A RISCURtLOR

BANCARE.

F lj

li
li

Payoff-ul

unui credit spreed put este:

, "

2.5.2.6 Credit forward Ceea ce deosebete credit forvfBrd-ul de o opiune pe spread-ul de credit este poslbilltatea existenei unul payoff negativ in cazul contractului torwerd. Payoff-ul acestui contract este: . FV, == (EY, -RY, - SS) x NPx RF unde: FV reprezint payoff-ul contractului forward,

j",

,.

OV
I

=:

VN x max[(X, - 1':),OJ daca(B Y - RY) .; SS


100 .'

i: ,i
i~
fi '.,

unde: OV/ reprezint payoff~ul opiunii,


\IN - valoarea nominal e-tnstrumentutul de credit (obllqatune), p/ .- preullnslrumentului X, - preul deexercliu (RYt + SS),

de credit la momentul t, larnorrrentulj, care este preul obligaiuniila yie/d-ul


.

ntrebri sau yie/d-ul la

de verificare

""---, (t:/'

RY/ -

yie/d-ul

de referin la momentul t, de obiceiL/BOR

tit1uri de stat,
B'r; .- Y/2fd(ji obligaiunii de referin la momentul t, 1. Care dintre urmtoarele variante de factori de risc;deterr:niI18'Jal'J3rea.. .. . .. cea mai mare pentru cerinta de capital: /"J 1 /1') .. -,//, C'tU .T.f //; t/; l.cJl.O L...... ~ ev ,c-- _ ....1( ,

SS - spread-ul de exercitare a opiunii. Opiuriile caii pe spre ad-ul de credit (credit spread caiI) i confer curnprtorulul cupoane suplimenta re. Valoarea lor este determinat de diferena dintre spread-ulexistent pe pia i spread-ul de referin, iar . payoff-ul este o funcie cresctoare a spread-ului de credit, Payoff-ul unui credit spread caJ/teste:
.

"

a) 10% b) .20%

PD

LGDEAb(u.m.) 60% . 800 .


45% 1.000

\Lc.....-/"'/
L-7j

1,1'~9 r'
~ /7 k""

;'Y'>()

'":. cu

'-.A

l.',~(

. c- ...'

,I-

9 .>h .~
, e)

(Y'!.i2JL d:?I: (.();,"':,-:) (1.7

30% 30% 50.0/


/0

60% 75% .75/

.1QO tOD{3
. 1iO'OO
. .:

:;:A 1\ '..., . '.2...)


.
,'1
. .,.// .;/' /\./' ,(,. (<--Jt-tl..../

'1~::!:1/">11 1,' r/~ e/)p ,--,,,-, ("(.,~.!., t, ' ~;-;-

~::.j,." ')' ,;! '-.L

/0

~I

(J

~" J, _

O'..c

/j)'~!

;:t'.~,,:

(.';." ..

';-:f

"

OT~= ma:l({[0~-RY, -SS)xNPx unde: OV, reprezint payoff-ul NP - nolonalurprtnctoatulut,


RYt .- yield-ul

RF),O}

opiunii,

.Iitluri de stat,

de referin la rnornentol t, de .obicei LlSOR sau yleld-ul ta .

2. Efectele lrujjrect~ ~Ie creterii semnlficatlve ale ratei de dobnzii i ale celei de schimb valutar atecreaz' Indirect performana financiar a unei . instituii de credit, Inspecial, prin intermediul: a) pozliel valutaretotale; b),diferenei dintre activele i pasivele la dobnd variabil; ."'1 (S,reducerii calitii activelor; d) gap-ului pe benzi de scaden: ejexpunerhor interbancare.
:

:~'i

:~ .
i i

BY, - y;eJd-ui obligaliunii de referin la momentul t,

3. Determina]! pierderea ateptat pentru o facilitate de. credit ale crei


caracteristici de risc sunt urmtoarele: probabilitate de nerarnbursare 2%. . grad de risc de credit 50%, rata de recuperare n caz de nerambursare
55%, echllvalent credit 100%,Bxpunt;lre a)
"

I(

SS - spread~ul

de .exercftare a op!'upil,
procentuat

RF - modificarea
bp a spread-ului ilObliZii.\

a pretului ca datorat unei modificri de 100 ~ factor. de ajustare pentru. senzltlvltatea fa de rata

-9

20 u.m. u.m. .

.,

h07W2@,L.eo Ci) r: ~. ....., .'. ..;...

in c~z de ~erambursare1 C()f-

..... ~. );)(UO c-r-e:


,-<-' .
!tei),ji.".
c!."<,'

/'--r!~.;

~oou.m.
(?

, / !,iit: (i-tMcNX.cyc.vLCJ!..VI:\:
4..//)

a,/. "

: L;,

1!.():.-f..(.(J;7 ",,,.,)1

. "lf-'

:jl!ti

li?! .1+

cJ38
il'

~ ..

([0~~
""----

;i!l ,,~I ..
1'I~:
' t.I!,

I ~f: :~'

~~~""';""~1'.!'l','<'''''~~''''!''''"-'~~~~01":;~~~~~~.'~~~'''';7~~-'-*''''';:!'''''''''"-,,,-,"~_~=~,,",,,,_,,~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--=-~-,".,.,,. __~~n,_.-'----:"--'''~-;-

.;fi~\Wt',"F;f\}~i' .;,",iI1"X~;
"80GDAN,\\,\OINESCU, ADRIAN CODIRLAIJ
."':;::

STRATE,GIIIIN~n<l.IMENT!;

OEADMIN.lsTRARE A RISCURILORBANGARE

c) 500t;m, el) t1501l,m,

urmtoarele

elemente

se folosesc

propriile

sstlrnrl

ale bancii

in scopul

calculrii cerlnei de capital: JU.probabilitatea


~:;:;.-

e) '1 Gly,m,
4, Caree.s.J;e orizontul
...

de nerambursare:

de, timp pentru abordariilRB

care (BASEL

se

estimeaz

prcibabiiitatea'

de'

~b) pierderea datorat nerarnbursrll: , c) expunerea in caz d~ nerambursare;,


d) coeflclentul e) malurilatea.

;""

, '

,'"

'

neramlJLnWre ~ncazul
8) (rei ani;' :"

II):

de corelatie at ev~niment~16:r.a6'ne~i~bJr~ate; ' " ",' , : >' ,',,', '


". '~.' ! -.

h) cindani; c) nu este precizat: (eJ),"n aH; e) termenul pentru, care este acordatcreditul, a ni. 5, Care efl'ilreurmtoarele afirmaii .privind Pulerea ;'j"G(ii (ie SOiT ~'st0 corect+t) reprezint capacitalea ,ll,alii"~6~' (8i,IWjn!: 2) reprezint cazurile de: neramburste de cele capacitatea de ramb~r~re; discriminatorie de a delirnita ci unei ex-anle ns nu mal mare de trei 8, Agentul economic cruia urmtoarele debile

AL

cu performan proceduri BC:

flnanclarde

'c'i,tegorie' B i asupra a crenelor are care


;;... -..... .. f!.:'...
. _o: .. .'~:

nu s-au incepul

udlciate :de' recw>erare 1) credtt .pentru'

la banca

echipamente

j-

prezint o ntrziere la plat de 5 zile; 2) credit de trezorerie care prezint o ntrziere la plat de 40 de zile; 3) credit de producie care prezint o ir.t2niere 29 de' zile, Preciza i czteg'ori~ ,creditulUi de .'l'rodllcie: 'i;1'," ,'" .;;c;r;rcrmlt8if.: cu normele a) standard; b) substandard: c) pierdere; ~ndolelnic; e) in observaie, 9, Metoda de est1mare a puterii dlscrlrnlnatorll ROCare pe ordonat: in vig~are.

de 3 delimita ex-anle 3) este eseniala in

cereelarea~fabilil tii' scalei de rating: 4) este esential n alegerea unui madai perfGlllTla,nt; reprezint un proclfcfeu utilizat ~lai ales in verificarea

5)

respeclriitamenelor a) 1+5: o) 2+~; c)1+3: d) ?H; e) :J+4 6, Care

de plat, Alegei

combinaia

corect.

'.

, , i. ,~
elemente reprezint 1) poziia cornbtnaia criterii calitative pentru ~)

a) procentul non-defaulterilor incorect ctasfficatl: b) frecvena cumulat a defaullerilor la totalul celor ce nu au rambursat; c) frecvena : /dw>roceritul cumulat defaulterilor

a tuturor

debitorilor;

corect ldentiftcai:

di,;i\re 'urmtoarele a profitului

rata de acuratee, termeni definete conceptul de .eroare de tip 1":

estimilma if.:<1Jacil\ii de rambursare:


2) mia de cretere
(,8 1'~3+4;

pe pia a firmei 4) calitatea corectii,

sollcitante; auditorilor; 10, Care dintre urmtorii a) alarma fals;-------b) indicatorul @idefaultul Gini; neide~tifical;
.. ...
.

net; 3) forma juridic:

5) r9J<l\!a aclivBlbr circulanle',Alegeti b) 2+3+4; c) 3-5; d) 5: , e) '1+2+4.

c) rata-de acuratete; e) eroarea loial,


.

T, n cazul m~ogei 'de baz 'a abordrii bazate pe modele 'interne de ratlnq ratingbas,ed approach"), pentru care' dintre (en91. "founriGlion infernal

- I '
"'>

"

11, Deterrnlna]i nivelul provizioanJelcir c~~sti~uite~ecl:Jarl~~ntru clien~iisi persoane [urldlce cu performana flnanctar de c@tegone B :a;supracarora
,

-------_/

141 140
i' "

"'~~

__.

"if::')S:,L:';;.~~;;Si;;';;.,,,,'".",,,:'

0~">"''~""'0"'>""'""~";1"'~~'''''''''''''~_''''=_'''''''''~''''''''''''1'i''''';'''''''''"''-""",.", ,,""-'=~-.c-"'-"""'='''''''''='''-'''=''''''''''''''-'''''"'''''''''''''''''''''''*'''''~--~~.,~~_......,...'"""",.,~._.""-_~~~_. .. _. __._._o_---. __';;\.:.:":\.0 ;'.'.: .- ":.:_ ,:~;.'.: ;.:~ .. :::'. 00::;:'.: _00; :'0::.0 '0' O O ;'0 00 O ... O .. __
o

o----::....-o-,:ffil,-j1o: (li
O

l'

o'

1!'ji'l

.'

O',' .

ElOcjDAN

MOlNESClJ;APRIAN

CO?JI~LA(.:...J _~

--'-'--'--'--'-.

STRATEGII I INSTR.WI-J1ENTE DE AOMJNIRARE A RI~CURltORBANCARE

"

~,.:':\.:\I'
.',1;:11,

Col 1\' 1,1!!j!l!

)::11
25. n conformitate cu normele romneti n vigoare, valoarea cumulat a expunerilor mariale unei institutii de credit nu poate depi pondere din fond,urile proprii.
b) 1+4+5; @)1+2+5;

ca

:~ il!
~:.' ~ !

a) 25%, b) 10%

d) 2+3+4;' e) 1,+2+4 29. ,~re dintre urmtorii termeni definete conceptul de ..eroare de tip 2". /a)':alarma Ials.: . '06) indicatorul Glni; ,'c) rata de acuratee: d) detaultul neldentitlcal: , e) eroarea total. ' 30. Care dintre urmatoarele garanii apartin categoriei gajuri pe bunuri: a) depozflul colateral; b) scrisoarsade garanie bancar; c)ipoleca; : d);gar~nlilsub forma de echipamente; "e) cesiuneade treane., . 31. Modelele de estimare'; a .funclel densitii de probabilitate ntre prin: . 'ii " ." a) modalitatea de definire a riscului de credit; , b) categoriile de factori determlnani al riscului de credit; <;{Ilpologia corelaiilor dintre evenimentele de r.erarnbursare; (~r'tiplii dE'idi$tribuie a pierderilor. 32. Care dinte afirrnaille urmtoare refe ritca re la tipul de distribuie a randamentelor portofoliulut folosll de ctra rnooelele de cuantificare a riscului de credit este cel mai putin corect: pierderile sunt nor~al dist~ibuite; b) distribuia este leptocurtotlc: c) distribuia este asfrnetrlc; d) distribuia orprezlnt o valoare ridicat a eurtotlcii. nu difer

i,):l

(9))00% cj)20%
e) 50%

;,

26. Care dintre afirmaiile de mai jos este cea mai potrivit definiie a pierderii datorata nerambursrii (LGD): <1) reprezint suma de bani pe carabanca ar pierde-o n cazul rn care debitOrLiI intr lrrcelault: b) reprezint proportia din obligaia rmas derambUrsat a debitorului : pe care banca ar putea s o piard in cazul n care acesta ar Intra i! '" detault: ,o., d) reprezint o msur statistic reprezentnd procentul mediu anual pe care banca l-a pierdut din portofOliu de credite n ultimii cinci ani; el) reprezinta diferena dintre 1 i valoarea raportului dintre valoarea de piaa a garaniei i debitul rmas de' rarnbursat; e) reprezint o msur statistic a probabilitatii ca debitorul s intreTn stare ele nerarnbursare.
,1
I

",,-.

i"
r-,

.~ .

1 :
~{'i

"

)11,[ ;~!j:I\l

j::!il.

27. Prin testare ax-post

din per's~ttiva unui sistem de rating nelegem: ~) verificarea rezultatelor fa de un referenial; b) analiza integrit\ii slsternulul de raportare ctre management; ~), analiza diferentelor dintre valorile estlrnate i cele efective ale '::~'" probabilitii de ~erambursare; .". " q) evaluarea .modelului conceptual care st la baza sistemului 'de , rating; . el)testarea capacitii manaqernenlului de .a corecta erorile de preoicue 1 ~ .' a modelului.
,

1-1,'1'

" [j;]ij,;!
;';II'li

;:i:![fji 1,111,.,1 ;XliII:


I,t1.1

(taJ
"/o"

~"i.II';1

"., ;',11!\:1

j!:lt{11
'1:::\llj;
,i

, 28. are dintre urmtoarele elemente reprezint principa,Je componente EI le riscului de credit: 1) probabilitatea de nerambursare; .2) expunerea n , CqZ de nerarnbursare; 3) coeficientul, de corelaie; 4)maturitatea; 5) pierderea in caz de nerarnburdare. Alegeti combinaia corect. , al} 1+2+3; ,

; ilHi!,!'

tl:jl

33. Nu reprezint dat de Intrarea a) matricea de tr!3nziie;

modelului CreditMetrics:
,

'i!:lln!~ ;>I'V,II
;"li::} ~;,
I

;i!
',1,'

li Il
1,

b) datemacroeccnomlce:
.-"'('./

. -

147 146
s; '1', '

i'

li' I ' 1111.11111.,

"I,llili' "il,II'll' : ~ .j ii 1""


\ il";

1: I

!,'

l,

!'!,jli '.11

Ili!IJI'~f

2";\i\ ... ~~~:-----":---:;-:---_

... ~ __
;,eC':t

;""_~

._._._._.

-~-_

-.-

,~_

. _---.-

"':"

: . ~.~~,.,

80GDAN

MOINESc:U, AbRIANCODIRLAU.

:~lt
',,:::,',;'

STRATEGII II~iS'r.RUMENTE D ADMINISTRARE;

ARISCURILOR

BAN.CARE

....

c) coeficienii

de corelala

ntre activele

din portofoliu;

'i.:: it:..

38, Conform

documentaiei obligaiei

ISDA referitoare debitorului;

la derivatele

perisc

de credit,

d) structura ta termen a ratelor dobnzii. 34. Conform modelului


de credit: (~)2evolu\ia sectorului de credit; de credit; a creditorulul. CreditMerics referitoare la din care face parte debitorut; . . CreditMerlcs, nu reprezint faclor generator de risc
-.
.

f~"

~;,'
. 1'';
'.

nu este eveniment a) accelerarea g)jalimenlul


,..:?:" .

de rlsc.de credit;' activitate cu debilorul:


.

(.,

:' .

unei entiti din aceiai seclorde debotorulul; debitorului. .

c) achlziia/tuziunea

d) restructurareadatoriei 39, Contractul in schimbul eveniment

b)

lating-ui

C) spread-ul
t

prin care singur plat este fcut


plii pe care o va efectua vnztorul in contract. este: ,

vnztorulul n cazul

de protecie apariiei unui

ci) gradul d e preferin

de credit specificat

35. Msurile de .risc utiliiate de modelul distribuie valori portofoliului sunt: a) media;
--!T)-dB\1ialia~sta"nda e)
li

a) credlt dejault swap; b) total return swap; i.0._credlt default option; d) credit spread Qpfio""n""'.--

rei; ., ". ~}

anumit

ci) coeficientul

percentH;"i. de asirnelrie:

"-') curtotrca . .'\Iege!i combinaia A.a)+b)+d)


tel. e) + d) + e)

40. ContractulIntre

dou pri prin care acestea Iotat al unui instrument

se angajeaz

sschlrnbe

corect.
"

ntre ele randamentul ,tZ t1;)J otel a~redt

de credit este:

default swap; . return swap;

3~i'l)+b)+c) D.a)+b}+e)
' ..

c) baskel default

swap:

d) credit spread optlon.

'-o

:36. CClnformmodelwlui de risc de credit: a) volatilltatea :/c;'volatilitatea . ci) scadene

dezvoltat

de Merton, .nu reprezint activelor firmei;

factor generalor

Raspunsurile corecte sunt prezenta te

tn Anexa

10.

. ra ndamentelor randamentelor datoriilor firmei.

b) gr13dul de ndatorare

a formei; actiunilorfirrriei; , .

3'7. Probabilitile

risc neutrale

de falimenl

pot fi determinate zero-cupon;

prin:

,5l).,pe baza spread-unlor

oblioaiunilcr

- b) pe

baz de date istorica alefalimentelor:

e) prin modele d) pe baza

""'T,oe

logitiprobil; detranztle
("

::"1

r:/
{.::.

.-'

149

., ::::'{:i.:~~;~'ii~~ij,i' :f~'
r,
_.~ .:.:_~ 0'0 ,;:,:~:-,,:;~~

'r

l'

".

".,

,,'

.....-

)!:/p;";;::--1".

.. " r: -:-

._.~_

..

.._ .. ,~_,,=;'.:;. .,

.. ~'~,.;~,";:,;,,<1i,;,~];:':~,:f&~~;~~~L'$!~;:~iJ~{:t2
t

g;~~~-;"\'i;~'i~ ,I,"!,~Y!::I~"1i:'!A.~~I.S-~~~~~~~l:.ii~'ll!.~~';[.J-~~:;11~n~Bi1:=~-;:!m:I;l:'It!"~!iU.~~1,..~?,~;;!'.f.~i!!"'..-l;".u:I.!t.":;':~Q!!1~o.t'!.Q:~;>'~jti;';"''''q:';ilt,?i\l.t".;.,.':.""",~.~!'.C" . ~~".:i~!tlii"'''~I~:=~''":r.;..

. ",',.~,,-s..,.,...::o'''-o..>,,-P

. ,.. .. __

-.

. ~~..........,..,_ ...... _~~

__

.".....--."'i<o-_"'

.. -_---

..... '-~._

. _-

, ,'BOGOi'NMQTNESCLJ,

ADRIAN CODIRLALi

'~----------~---------.: '3. 6.11 Avantajele i dezavantajele


avanta'j~

'""",.,TRARE STRATt:i:3f(lfNSTRUMENTEDEADrvli'''",."

ARISCURILORBANCARE '_'.

utilizrii modelelor VaR VaR este posibilitatea'de


unil\i ca~e cip~;eaz~

, Unul

din princip~lele performana

ale m6delelor

a
cu

'ntrebri

de verificare

... ,

compara

operaponal

a difertelor

clase ,de active diferite i au profllun de risc diferite - valoarea interpretat la tei, indiFerentde aclivele ce sunt lranzaclonats Un alt avantaj bugetarea i1 reprezint folosirea frecvent de pe a modelelor

VaR esla

1: Conform
interpretal

teoriei

ateptrilor, de:

o curb ",'

de

r~'hdameri
.. : '

inversat

este

ca fiind cauzat

VaR pentru alocnd

a) scderea cererii pentru' obligaiuni

pe 'termen 'iung;

riscului,managementui

nivelurile

superioare

b) ateptrile de creterea

inflaliel rn~iitor)', Tn viitor a ratelor

VaR-ul ntre diferitele departamente, randamentul pentru VaR-ul alocat. Dar. dei msura reglemenlare, problemei a face active ipoteze sunt

scopul final fiind acela de a maximiza

"d) cererea
de organismele sufer din de~fntrare active/da tuturor de 2. Referitor calcul al acesteia seriilor cauza i de se de de a esiifna-variabilele ce tol mai multe Doar identificarea

,el ateptrile

de scdere de lichiditate

qe cJobtln~
redlJ~. dobnzii,

pe termen

scurt;

ainvestltoriloreste la termen a ratei ;

VaR ests Uor de njeles i acceplat metodele la de

toale

la structura

teoria

segmentrii

implica te de ~cesilatea referiloare n

pieelor este valid daca: ci) cr~l~refl cererii de imprumi)turi inversat; la evoluia

dislribu(iile

analizaie,

ia;' 2ceas!, riscurilor poate

pe

termen

lung poa'l

cofldik8
", .

IaD' - - : pe de ~

p~0c!em se acceniUeazii
introduse

pe msur poriofoliu.

curb de randament b) ateptrile referitoare

n viit;; prtnclpal

-a ratelor 'al formei ,

de dobnd curbei ratelor

(nemaipunnd la socoteat prognozarea evoluiei acestora) imposibil sau nefezabi/ din punct de vedere financiar. Deoa'rece ipotezelor istoric estimare indicatori toate metodele de estimare a msurilor ri general, utilizeaz VaR sufer managerii a delermina mai multe aceste

fi

termen sc~rt esl~determinantul dobnd; /~l;'curba " de randa~Elnt reflect

datorit

cererea

de instrumente,

de credit

pe

limita le pe care le presupun, modelelor a acestora. a msurilor de risc. n ,pl~s, VaR~i'de acetia

efectueaz

maturifidin

parftea:instlltJ\iilor

'l investitorilor;
de rela!ia dintre ratele

back-testig~ul

ce vor f utiliza le pentru asemenea,

acurateea
metode de 3. cualli

d) forma curbei de randament de dobnd Care dinlre

este independenta

pe termen scurt i cele pe termen tung. urmtoarele dintre urmtoarele , mal aplatlzat sau afirmaii referitoare la

combin

msuri

Pentru completarea informa!iilor indicatori adi!ionali cum ar fi: .' VaR marginal, VaR incremenlal, VaR cornponent,

furniza te de msura

VaR, sunt calcutat

modificrile

curbei de .randarnent

nu este corect:

a) o rotire a curbei are ca efect o structur mal inalt; b) modificrile struclurii

la termen

butterily rezulttn
de timpul

modificarea

gradului

de curbate

la termen

a ratelor dobnzll;

e) o modificare

positivebuttetfly

are ca efect

un nivel

de

curbare a structurii 4. ~~e~upunnd~ modificarea bps este: a) 8,657% dur~ta

la termen mai pronunat. ~n~i ~bliga\iUnl este de .7.87:' Utlllznd durata, dac yield-ul crete cu 110

procentual

a preului

obllqafuriil

-------,

0""
ill.
ii

267
i'

fii'

ii

'l

~~~l~~~7"-----~-----------":--"'~'''''
ADRIA.N
'STRATEGII I IN STRUMENTE DE; ADMINISTRAREA RISCURILOR. BAi'lCA~E .

"---

~?.~E.0.l~2!N~SC;U,

CODIRLAU

b) --/,'155% c) +7,155%

9. Efecluldlferll

pe care o are (in valoare actiyulul model: asupra

absolut)

o cretere, poate

respectiv

o .

scdere. a preului eviden printr-un


. .
.

volaliiitl.acestula

fi

pus

in

(~IY+8,n57%
5. O ohlir,<a[iLlne are convexitatea de 57,3. Efectul care yi&ldtl! scade cu 11'0 puncte de baz este: el) -1,6'/3% /))0;003% convexltu in cazul in

a) GARCH Integrat;

(]I;GARCH

exponenial;

e) GARCH (1,1); d)ARCH(1,1). 10. Reducerea perfomanelor a) dobnzii bncii atunci ul dobnzii de piaa' determin un efect pozitiv asupra

C~)+0,693%
d) +1,61'3% fi. F'r()SI;lfiLlond c o obliqatlune are durata efecti~ de 10,5 l. ca convoxi~ate'l

cnd:

GAP -

aste nul; este negativ; este pozitiv; fix sunt mal mici decat pasivele cu dobnd

(i5fSA

P-=-\lI dobnzii

a !xe\uiui ob!igaiunii r.s'~~I.I!n IClliscciere a yieidului cu 200 de p,m':::!e de baz este: :.. ~ .!{~ a)22.95~'o -:.'1:
d'8~7-;-3-;-nloClific:ar52 procenllli,h'i b) "JD;OS1.u

e) GAr' -;;;: dobnzii

d) actlvele cu dobnd fix;

e) activele
", -<'

cu dobnd

variabil

sunl

mal

mari

dect

pasivele

cu

c) '17,11~t;

dobnd variabil, 11, Creterea' dobnzii de pia determin un efect nul asupra

(3) 24,8S~,
,j

7. Uac ntr-un model GARCH suma coeficienilor coef:cinnilorGARCH esle mai mare deciir.{}tunoi: a) volati1ilalea estimat de model un proces de model un proces tinde c.tt.~zem~ IGARCH;

ARCH

plus

suma

perfomanelor

bncii atunci cnd:

(~AP

- Lil dobnzii este nul;


este negativ; este pozitiv; fix sunt mai mari decat pasivele cu dobnd

b) GAP - ul dobnzii c) GAP - ul dobnzii

(!Jh vOJ~tilHctea urmeaz


...
""".

c) volatifitltea

estimat

este mai mare dect 1; exponential

d) activele cu dobnd fix; e)activele cu dobnd

ei) \'tJlaH!llirtea urmeaz

GARCH(EGARCH),
"

variabil

sunt

mal

mici

dect

pasivele

cu

8. intr-un rrmdel GARCH(1,1), variano] sunt '. a) coeficienii >0,


f
J,

restriciile

impusa

coefidenilor

ecualel

dobnd

variabil. cel mai probabil performana financiar sever singure uriel a

suma coeficierrilor

> O; < t: > 1;

12 .. Ce factori de risc amenin unei Instituii de credit atunci ntr-o luni): scurt perioada

:-b))cOElfici6i11ii > O suma coeficlenti'or _' I ,1

cnd cursul

de

schimb

se depreciaz

ei co(,f1ciE:il\ii >

1, suma coeflclenilor

de timp (ex, 30 la sut pe par2ursui

cJ) COedCielRlii>. O,suina

coeficienil~~>'1;

@ risculde

pia\ i cel de. credit; i cel sistemic;

b) riscul de lichiditaie

269
?~

i
7' .

""'0

"'ii~~';""~"',"~'''''''''''?>';'''i' a\'ii~>iIi',",'''~Oi'''''J_,,+~~.r'.I''Id'''''!.a"".;.;,",~;",""!";,<"",,,,,,,,,,,<:.=,_,~,,,~,,,,,,,,;,,,,,,,,,,_,,,,,~,,:,..,,,..,,,~,~,,,.,_",~_,~,~."",,,,,,,,,",,,,,=,,,,,,",,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,.,~=",,,,,"".~-~.~,,< ;," '.,

,-,"-"~---"-",--"---,,-,~,,u'~::nqrmf

-SO-GO'p;----------_, ~ ... J.C; ~.M~}I N ase u, AI~)~.! AN c 9 DIBL}i\C\,:i'V'. :-" -. .: -:-,',-, .-:------~
"
'

_- _-_- _-

SrliATi'GiiNsiRUMENTE
, " ,15, Despre

DqoM'

N'STRAR" A ,RIS"U ",~N


'

CARe:

' ,! i Itltll~
11

!1\li~ll'
,"

"

o "O~O, qperaional i cel reputaional; ) riscul leqis! tiv 001de cal a dobnzii: d) o) ;;"0' de credit i 001, opera tional.
. ..-,', .: .' ,

'
I

J )
,
este

pozil diferen\adintre

(JilO;"4/; ,1lO~liualUlar se ,,,,m; 1) ,e;t, dif."fii' "g,b"c dlntre valo~I,,,l pozltla valular e,,"(bi~ol,.';,') "p"Zi"";'
total creane i total angajamenl~)ntr-o anuflIitamoneda;

,:.j:iijl\ 1\ '; .:I,!:II' ;iM!1: ~;j'lij i


,',' ":IIHI:
"
!

,13, car: m:~,,;


" b) c)

dintre

"

".,","o",o'e
efecte moned

afirmaii

reteriioare

!a ..

'

,
'

~'Ol'"

..

l'

3) poziia valutar

poziieivalutare; 4) p0"\i',V"O"'''o,"''
In modul dintre totalul pozitlilor

lodlv""'''

"prezint
vatutare

fn rno ned n'lioo," ,ep~OZioI~"o'i"


Indlvl.duale a)ustate scurte

8<,,"'"

"",m,'~'",,'
l dintre

1,

.\_ a)/deterr:nlila. ,," aprecierii

nefavorabile

d) _____

"",II"e'" b .. ,'o cazu a' o, dacasupra aceasta est " ncu este 1'0 ind lea 10' "oi ',' a CO il', se d I .., ,', pentru '''''''00'01 "'O,,,; ,ermm, ca ""e,enl rotr I I I ' 101"0"09 l'ma.''1 , or .; ~ 0,"1 creanelor Intr-o valut i 10 aceeai valut; a este lunq dac' actlvel 10 ,,'01" " valut: a sunt ma! rnan de cat paslvele ro

!'O"'"

0"''''

", 5);, ~coofo,m 10"'01 p"'lntor "'o',,a, .lndlvidoola"alo""e, ;'o"Q'; ",Iem,ol,"'o, roma netl 'o "'Pa" pOZlI"",101'" 00 poate depai 10, % ,dio foodoril, proprii al bnci;'A'agatl corn.lnoli"O"ol" ' ' "" " , a) 1>2.3 ! ""=." " e)2+4" d)),2+31-4
'.,--"

..'

1'\' ,!,!.I::: ,: nJ 1 .. ; ,-i ill


'" :, ' :: ;.'i

Il, :

,:

,0'

b) 1+3'5

-.:

..
'
pasivului indatoralreprezlnt valoarea 90% di~'d~r'~t~

'." '
'

"'1'": ,

,,: ;';'

el ccntcrm

reg:f.,l1'Ien:~iriloj'

romneti

r,

vigoare

poziia valutar

{u,a:ii

e) 1+31-4+5 16, n condiiile n ca;~'dUfata activului, iar rata dob~nzii


.',

i\ .,,' ,o)
'.j

nu poate depi 14. Pentru Banca miI. RON, situaia

20 % din fondurile

proprii ale bncii. 60,4

"! \
: I

il
,

de pia crete,

de pia" a capitalului
.

BP din Romnia, ale crei fonduri proprll reprezint poziiel valutare se prezintpe 08.03,2008 astfel:

ii
.-.' "

'..\-.:/\.-0,.
. USD E . ._. ~)_
, _____ .___

"

---._ .. -. _. .:__ . . 3.:.~9,O:~~__

t='

?OOO:OOO

=1
"
,

\) , IJ la)
~/.
~--!tO'Jco ~_ . -,,-,---'.
..J

propriu (conform

mod#:IUlul . d.,.':l~~ din dobnzi;

creste prciporid~I~cJmodiflcarea'venitiJrilo('nete

j,;:i.: :
: ~..:.!. !

. . 1_600.000 ~ ,1 ' v[a I

\-

b) I dif 1\ I 0.'-: ~Q:)0 ~ C.J' 9rete, pe fondul ~reterii m~i ~ari.a

nu se rno Ilca;

::11,::111
veniturilor din dobnzi Il raport
....i

.drl

"'0"'0

Echivalentul le! ,c a, ern "100' de erni '

rn

"'oa",,','
pltite

ro u S D, a calculat 10 fusubscrls I d ~P' ului social

' '"

1,500,000 tat ' de , I

'""c,~ S 1aJCb~

cu re" ,hello"II'o"o dob"'''''; " d) 00 ma"'fi""" ' se poate d,'er",'oo rntrucat 00 " ooo"le ' plal a activului total; e}scade . proporional cu modificarea ratei dobnzii. ale

.:' i:;I'i
,',

vatorii de
"

il'lll ! Iii t 1
:l\ : !'ii
I

.' 'r
:f

,1:urs valutar car b RON/EURO

aferenle esle de 08 rnll RON' nc,le.e diferenele 3,60, Determinati devl RON/USD .. s un I d e 2,,) r:'I, respectiv . 1. '., Iar cursurrle

: .. \': ll
. !;'II'I' l'

e anca trebuie s o tran t' . normele valutare 1n vlqoa re, ""specta "','00'"

,~~l C~lilPr

1.616.000

USD

F '

'O valuta
r
/

cuva respecti

,za

I suma pe pentru a' ,

\.'>l

vinde 100.000

EU RO EURO EW RO USD

O-A

,e c' "e ,Cnr.u


./ {J

"

,)~
p v/'p

/j' 17, .lndlrecte , Ef ' cel~1d:"hlmb ~'ol"

.0\".

a'. ''''',ri'
'f"'''~'
prtn l totale:

"moifi"lIv' mtarm'dlO"
,

"le'

de

d obnzll

' "e
unei

lodirec\ p,norm"l'

flp,ocler"

'",','ui' de credlt, 'o speclal,


)'! diterenel
pozi\iEii valutare

cjcurnpr

100.000

d) vinde 1,500,000
e) cumpr 400,000

c-.:>bi;?-" ..1f8)

"ill .; \ji'
l

:J.('[!! , i Ild !
! .( 1,1,'1
i ;, ~I

dintre"",,1.

p"'"''

la dobodvan'bll';

~"(:Iil'.
..

I
'il.

! Iii' :I.I,I!.

1:,3redi.JCerii caH'.\iiac'.ivelor; d) qap-ululpe benzi de scadent; e) axpunerllcr int~rbancare, \


2?0
I!l

. \fl~

'. 271 .

'1'

,:,i

"i .!'1 :I?l ~~


il:" "II.!
fi ';

r,

I'~." r ~ ,~. .
1\

:Id,._,

.. STRATEGII.IINSTHUMENTE

DEAOMINISTRARE

0. 0

A RISCURILQJ} BANcARE
......-:...-.-';-~

36-GDA.I+ MOINESCU; ADRIANCODlr~iAU -_ ._---_._-----"------....-:..-

.:

22. Conform

teoriei

preferinei

penlru

lichldltale .

re ferit o \'l re la structura .,' .. -.o medie

la

1il. Care

dintre urmtoarele aparitiei

elemente

aparine

categoriei

.riscol de pia{";
.

termen a ratei dobnzii: a) randamentul pentru o anumit

a) probabilitataa

evenlrnentulul

de nerarnbursare:

maturitat~.repre~l~t in viilor;' .'

a
de

b) riscul de frauda; e) probabilitatea modificrii aparitiei de pierderi la nivelul bncii ca urmare a

. ratelor pe termen scurt ateptate :<b))weSti!Orii '~.; la nivelul bncii ca urmare a investitorii maturitate; de schimb; de pierderi

cer o prim de risc pentruplaqm!3nl~l~ i debitorii . toate maturit\I!e au preferinle p(ln;ru .

pe.t~rhi'en:llmg;: diferit'~; .. .. " ,.. la termen


21

cursului

int~~~le'

li) probabilitatea flodificrii e) riscul' ca

aparitiei

cadr~luide banca s

teglem(~ntare; d) dobnda pentru nu de\in fonduri proprii suficiente pentru este aceeai. . '.' ta"structura

acoperirea --1

eventualelbr

pierderi

neateptate. C-5 pia\ se i pasive

23. Conform teoriei segmentrii


ratei dobanzii: al randamentul pentru

Jie\ei referitoare

SJ.-cU:l-RunG@..i-e.f'eG~k)I-ee~e>:plool;m:\ atunci cnd rata dobnzii reduce sens.bile cu dou puncte


prUVE';(I\;

.ale,

ir'I condiule

unor active

o :5nurnii

mail.Jrftaterepr~ilnt

1)

insdie. '8'

de 500 u.rn., respectiv

200 u.m.

ratelor pe termen scurt aleptale b) investitorii

n viitor; pe term'311lung; lntervale de

a) 3u.m.; b) 4u.m.;

cer o prim de risc pentru plasamentele i debitorii au preferine pentru

~~. {{,

(~inveStitorii maturitate;

diferite

c)-10

U.IT1.;
", 1

~ifl6u.m.;
e) 3 u.m, 20. Nu este standard cantitativ p"ifltru' POIItru cuantificarea riscului de.plat: a) calculul zilnic al msurii fr~~)realizarea c) utilizarea d) utilizarea de stress-test VaR; pentru

d) ratete pe termen 24 .. Panta unui model' VaR modificri


". .. '"

scurt sunt superioare randament rmne'

celor pe termen neschimbat

lung. in cazul unei

',}
rrrrplernentarea

curbei de tipul:
r

de

,/~')\ paralel' b) twist:

metodologia de 1 la sut:

folosit;

c) posltlve butterfly; d) negative butterfly. cu venit fix crete dac: . ','

unui nivel de relevan unul orizont deIlmp

de 10 zile.

(dt'
\ )o .),

,0., ",

25. Durata unui instrument


a)maturitatea {'b1'rata dobnzii scade;

~ -.

21.

Curba de rat a dobnzii a) ratele pe termen

este inversat

atunclcnd:

lung sunt miii mari dect cele pe termen scurt; scurt suntsuperloare

pe pia scade; crete;

(,~) cand ratele pe termen c) randamentul pe termen d)investitorii penlnio

F'J.

'.

celor pe termen reprezinto

lung;

!,'cl cuponul

ataat unei obligaiuni

anumit

maturitate

medie a ratelor

,d) investitorii cer o prim de risc pentru plasamenteie

'pe termen

lung.

scurt ateptate

n ~iitor pe termen lung.

cer o prim de risc pentru ptasamentele

273
i'l

271

r.

~~~:'~fu".:!t.dfiiEa41~~t'>i;l,lJ?:..:.at;S~q~~~~~~:"~2s.~~~~~'t=..~:xe.~'~':~U~~5~~~j.'J{SiS~~;St::.~~~~~~~~~;..._

.;'..' ~::'~'T;~i-~:~ij;+ .. i:": :':~-:::(>-''?0;f',:,':~-'' ---:=-.:=-=----:


;cu:-;;:t:RiAi~rr:;r;~:;:;---~---_. _',. '.

~.~~~ =: ~}~;:~~;~~,~;:.~':c~/
0'-"7

1
STRATI;:GII I INSTRUMENTE DE ADMINISTRARE A RI~CURILOR BANCARE

'C

Illj':tJl" ifJlj'~
'1il'1!!
'

f ~l

26, Care qif)tre urmtoarele afirrnali instrumeru tu venit fix este adevrat:
,6YaratgradUI
b): reprezint

cu privire

la convexitatea

unui

Z9:.;.,aR milJginalP~nlru un portofoliu de active reprezint: ,r,'isenzitiVitatea VaR la valoarea investit n componenta' i a
'~b} efectul asupra VaR aunel noi tranzacii;' a. unui portofofiU , . '.' c) reprez,intplerder~a flnanclare estimat,
.

"WliJl!
portofoliului; .

de CU/bura a relaliei pre-yie/d; preulul obligalunii poata fi recuperai funcie de rata dobnzii; lnvestlia ,

.;iliitll~J!

tff, .Jj!;HII~ 1

derivate

fix d~irrsrrumerite

c) arat n cttlmp cu v'enii fix;' d) reprezint. dobnzii.

iniial in instrumentul

pe un orizont fix de timp; pentru acel portofoliU,.

,'i.ll'!irt
:"

. ~'i;.!'.i.li.f/.
.. "11",1

d) VaR Incremental valorlj fnstrurnentutut cu venit fix la rala 30, Alegerea afirma IIi cu privire la durata unui. instrument . valorii instrumentului cu venit cu @orizontul

';'UTil

elasticttatea .

melodel de calcul al VaR depinde. de:" financiare

.. : 11;\,!llll .' '1'

27, Care dintre urmtoarele


venit fix a) -----.d0bEA2:li-;

a) instrumentele

asupra crora poate fi aPlicat~;i . ',',',,'

nu

este adevrat:' elasticitatea a doua .

de timp

avut n vedere;

:!r:I!
' .. .. ,."

!n! 1

reprezint

fix la. rata

c) uurina de comunicare d) sistemele

a rezultatelor

ctre utilizatori';"

!~;

informatice .necesara, "::-.~~ -

;bJ)reprezint "... ./' dobnzii; c)

elerivat

a pretului obligatiunii '" crete odat

n functie

de rata .31, Una din ipotezele pe care:s-e:binzeaz

"~':ji :
. ii

,".

anajitic"est~: . VaRcul ~~=,:::=",=~,.-. ,"

:,.. .

,,11,' ' .. :'

durata instrumentelor acestora;

financiare

cu

maturitatea

a) distribuia b) Informaiile

randementelor

portofoliu li este leptocurtolc; aproplat "


"... '.

i~c[U5~'~,j~ pre\~ril,e din trecutul

sunt "
. '.'

suficiente
.

' .

Yr
1:.1
.!
,';'

. d)atllf\~Lc:n!;Lratq

fihan'ciarescde~
.

do'bnziL pe. pia .

crete,

.durata

instrume,nt('ll.or.

r;--...

pentru cuantlficaTe~ [I~cului din vlltorul.apropla!;

. ,.

?::;

.;'

. ",

'C)/randame~tele

~Clivelor -dirr portofoliu

pe orizontul

de

deinere

sunt

~.:

;:Ii I
'~ ' , LI , I . :lj1:Jti

( ._ normal dlstrlbUlte;! d) simular~a ~nui numr portofoliului. mare de evoluie a acestor valorii finale ale

28. Care dintre urmtoa rele 'a-ti[~alii referitoare la relaia dintre gap-ul duratelor i modificarea valoril economlcs a bncf n funcie de modificrile ratei dobnziiesle adevrat: a) Gap-lIl duratelor bncii crete; b) Gap-ul duratelor , a bancii scade; ;'bl)Gap..u, 1 " '-' duratelor bncii crele; este pozitiv,

Ii}U

,.:l: I

dobnda
dobnda

crete, valoarea economic

31, Ipoteza pe care se banzeaz

VaR-ullstoric portofoliull

este:

1 distribuia
este negativ, crete, valoarea economic ! este pozitiv,

"illil i I
;

randementelor incluse

este asi metric ; . apropiat sunt suficiente .;

I li

,;b') ~'informaiile
a

dobnda scade, valoarea

economic

\J pentru
d)uurina

Tn preurile

din trecutul

cuantificarea

riscului din viitorul apropiat; din portofoliu pe orizontul de deinere sunt

I!~ : 'JI:I'

iii : t
fi fi'

i;

I
'

c) randamentel.e economic

actlvelor

: ;" :

normal distribuite; d) Gap-ul duratelor a bncii crete, est~ negativ, dobnda scade, valoarea de comunicare arezultatelor,cre utili~at()ri. . ."

r.rl[r .

;:1+/11

RsPlJnsutiie corecte sunt.prfJzenlale

in Anexa
275

1D, .

-'JII:I~li
,

. 'II;1

Ii
274 i,
P", "\

.. "

'[Ii ili
.

: F ,,'1 il-. 'Ii


~ 1,

f.

II~!

._~~~!

t:.!'r.i ..

t":l'

:.I) Ji',.....

1;j,l~l!~~~.,s..,:~~~~~...s;:;-I.::!<f.!.".!'-~~~::"~~G"~~~~~~~!!!iw.~fu~~1?~~':"~~~::':z::\Utr:;-~~-r.::"';:O:;:~"=::'~:"~I=~~~~I~-....:'r.>oO"'''_~''''''--------'

-_

....... ..,...,..

.. _." ...

, .~-~--"

-,---

----------~~'~

-----,_~OGDM~~_~~~~S,~; AD!31AN CODIR=-LA:..:.LU=--..:.::...~_-,--,--~~_.,.-~ STRATEGII iltJSTRUMENTE pE AQMINlqTRARE

RISCURILOR

BANCARE

b) generalizarea plerderile pierderi

solutiilor de automatizare

proceselor

poale.transforma n ,' este " redusa; operauonale " ,

d) autoritatea

de supraveghere,

dorete

s Impun valorii ,

o' valoare maxlme valori

ct mai

cu J frec~~(l\a

redus de,

apariie'

i severitaleridi~t

ridica f a cerlnelde

capital,

prin alegerea

dintre cele

ClJ fr~cven\ridicaI

de apariie i severitate contlnuitii

ce rezult din aplicarea setului variat de metode;

el

pregtirea necesar

pli1nurilor penlru asigurarea exoluslv n cazul bncilor

e)

ageniile de rating prefer

un-set

de 'ruairnuile

privind ceril'la

de investlil:

(d~e>-1emalizarea unor operaiuni poate modifica <::j'1lnsf ituiei ele credit; .. ' e) auditorii externl garateaz autorlttii

pr'ofilUlde riscopeialonal , , .. ' ,",' , c insiitutiade a

de capital pentru riscul opera!lonal; tn funcie .de care stabilesc born superioar i una inferioar pentru riscul de insolvabililalea lnstltuiel de credit. 26, Care dintre urmtoarele , cazut riscului operaional: a) garaniile ipotecare; tipuri de diminuatori

de' supraveqhers eficienl

de risc sunt relevani n

credil evaluat a implementat riscului operaicnal. 23, Care dintre urrnloarele directa privindedmjnlstrarea instituii de credit:

un cadru

de administrare

structuri nu trebuie s dein pro.ceselor de risc operaional "

responsabiliti in cadrul unei

b) scrisorile de garanie bancare; c) derlvatlvele pe riscul de credit; ("@lo!ie!e de-asigurare-furnizate de societi cu' ratin9'f.naf1e':ri.dic;E1t., "
o,

...... ,.....

.,..;l.. :;Gnsiiiui

de w1rilinistrale;
de audlt iniern; oxecutiv: liniilor de activitate; de risc. de riscul

=Ei)' garanHsuverantl

privind operaiunilor
",

int<3rb.Jn~are,

(\~t~eparl"rnei1tl.l1 , c) conducerea ci) managerii

Raspunsurile

corecte sun! prezentale

n Anexs10,

el cepartamentui

i;jt, ~
a riscului; serviciilor

24, Cerinelof'de JLa!,spi~0 a instituiilor de credit legate operalonal prevd fUrri'fZrea-pmilieului larg informaii despre: C~}procedurile de dir'n~~re

b) nurnnn de reclarnali primite in legtur cu calitatea clientelei; '. c) cerina d) mrimea e) ponderea de capital pe linii de activitate; plerdsrtlor operaionale euaten inregistrate

prestate

n ultimul an de activitate; de plat iniiate. a cerine! de

tranzaciilor

totalul viramentelor

"'---..
..

25, Acordul Bas el II ofera mai multe metode 'capital pentru riscul operacnat ntruct:

de calculare ,

.:....~:.:

a) aceast categc1ri'ede risceste relativ nou pentru activitat-ea bancar; b) conducereae:xeclJlivainE;tituliei mai multe va'rianle de reZUltat;'
,'0;'''''' "

de credit dorete ,,'


, '

s aleagidintre

,cc)/bnciie '-", pentru

preziril evaluarea

profiluride risc i capacitiiilstituionale rtscuhn operaional;

diferite'

319 318
il

r,

i2~~~~~~oi';!".ow.:

-'''C

'"t"..:=..-. t=....::. ... ~

.. 1-n-=;=~-

===r;mru

~.

.;r.,o .. _~ . ~.:.:::'""~I:.~;,~~lH~

EI~GDAN ?.mINESCU, ADRIAN GQDIRLAU ,:

.'

',' '

STRATEGII I INSTRUMENTE

DE ADMINISTRARE

A RISCURILOR

BANCARE

I~'

-.

g iS ~ :. 8' M iil g ~ .~~ ~ ~.~ a: ~-t:~ ..-~


_

,o3'-'-~ se _. ~
. t.O

*
ro

se .~M';
~
I')

'~M:,;::

;:

.j ~' .~ ::.~ ;;

ro

c.D

o ...:: ~) ro :..

pL"

.~}.
.8

e se ~~. . ~ r;\I it, N:- 'S' ~.~ ~:dd. j_ -~ .~,1...


.
fi)

'.ntrebri

de verificare calculrii cerinei

(f")

'ffl.

ffi ~' th l() ., ffi ~ ~ ~. g. .~ .~ ~. ~ . ~ N: -en.~.


N N II) ("') M l()
rf")

:~ eor e- 'cf .
M'
r; ci ~!A:,
,...."<l'~:

1.

Posibllilatea

de

capital folosind

proprl'iIEiestiIi'1rIOei!sc

~ 1i r.f

: ~ ~ ~... ~ ~ ~' ~ ~ <D ;i gs" Ei :li ' .,.:'>J'l!<' l'i ;; "'t....;..:


'CI"lQ'

"

'& ~. ~. ~.. g ~ ~
<D"':
.U")'''-

G1. ~

aferente

riscului de pia sunt specifice:

.;

: ' '.

~U!Qar Acordului Basell: . ((~'tI a.mendamentului privind riscul de pia din 1996, ct i Acordului , lBaselll; riscul de pia din 1996; cerinelor de capital.

_1-,--lil1i~-I-_1-4iil_

'~ i~ tl\~:
"-' '3 u o.~ o. ... ~

~.

~ \~~~~~~,~~~~~k~~~;~~~ I~ =. ()
.; ~ ~ 0_ :. 'O O~:"f O V) O O O -

~~~

~~.

'~~~

~~~~

'"=-'_1":'

-~":'
O

~~~=
O .~

c) doar Acordului Basel II; d) doar arnendarnentuluiprlvlnd

O O ~

b ~"~ O
i.~

O ~

"

O O

6~\

O O

~l
~-...
~.,

'e) ntregului proces

basel privind calcularea

~-;;qi~f~H~j~r,!jH;,Ej ~L:.,~ ,- - tii


'q :u

2. Care dintre urmtoarele elemente reprezint functii ale capitalului , bancar: 1) proteJarea viabililtii bncii 1n fata unor evenimente neateptate; ,2) a siqurarea resurselor necesare iinan\rii infraslructurij operaionete; 3) maxirnizare a p.rofttabilit\ii; riscurilor asumate 4) ternporizarea Alegeti expansiunii combinaia exagerat", corect. ' a" de banc; 5) speculativ.

.: .' .....

:,"~':\;'

.!!

L__ I_
CJ

,-p,. .~-~-!-,,,i;c-":'~
~~;o ~ ~. ~. ~' ~.'

.-..,.....-~

.r.

..~

'5 ~~;c

e ~ ~ ~ ~._ g ~ ~' 5 ~.~ {~. ~ &1~ ~~. ~.-~'


OI ~ N

.~!!

r~'

.~_

:~

2.~. ~ ~~'~. '~'::


'~ ~

. ~;
:~~

r:]
-c

.'
~ ''!

~
~.

g Q ~:;:
~
r) ~. ~

8!.;
~ ~

m:
o

r.

.;.

l
~
,,~, .~

"?i 2 ; ~ 5 ~ ~: ~ t ~~,:'~ ~~~~':~ .~ ,


('<')

n ~
:,,'.

a.

:>~[I

;.:: ;o-!: ~.

~;;.~

tor,' * . ;,-;:;..:::~. ;':~ '


-

r-;

. ,...

!---

~:;e

;:;t:o--:= ~"

]1) 1+2+3; /]))1+2+4; - c) 3+4;


d) 1+3+5;' e) 2+3+4+6 3. Care, dintre elementele ur.mtoare sustin afirmafia c abordarea standard privind riscul de credit din Acordul B~sel2 per~ite o rafinare mai mare a evalurii riscului de credit dect metodologia specific Basel 17

'

>.--,.;.,. ~. ("'~9;.
" Pl."~ l() ...\i T'"

":

"g u K.:
-:;

& !~~ ~;: _ g ~~ r-, I "' ...... B :.;::: ('") o) c, ta ca r-(O. ll1 Il) C VI (\1

m~~.~~~_~~8~
...-.
0:-.
'<7. C' CO N ~

;,t.
-

$i ., ~

~ ~L: L f:~..' I
'.1
~.[

a-

o . g ~ ~.~~~. ~. ~.~:: ::.;::.~:!1


,N~. ~ .Itr.l ~ ..,. :.: ~

.q

'<o. eo ca ,o ., ro r-: .f':"-;I r-, .,... "...,..... o co l:i:l'l


C"i. -. ~. C"l

o:

~~~
~

"1

g)

~ '" ~

.:ti

1...

.tt:1

i)

folosirea

factorilor

de conversie Extern

pentru

determinarea utilizrii de Credit;

.expurrerf

netedin de o de cu

elementele Agentie

extrabilanlere;

2) posibilitatea a Riscului

ratingurilor

,emise

de Evaluare

3) numrulcategoriiior

~~ i ~:g

l!! ~ ~~ 'lil ~ ~ ri ~g. 1~. I--~,':'..~ ()


g~
u" o o >-

"il

1'"

~ ~ 1

rl

e-

l ~~~2 ~ ~
~

g>

8"

~ '" il 1:.Ii

~5 c

g}

.~~:

:;;

~~e

~~ro. U ~

n. n.

~~.

1d~
.....

{,;

de risc; 4) posibllltatea utilizarii unui numar mal, mare de diminuatori risc; 5) limitarea expunerllor fa de persoanele anale n' relaii speciala banca: Alegei combinaia a) 1+2+3;' corect. . '

o, o

't~"

~2+3+4;
e) 3+4+5;

.J lliLllllilillJJJ
--_._.+-

d) 1 +2+5;
e) 2+5.

, 341

340

.i

j'.

j.

r,

'.,

;;1~~~~1~~;.1!: I:~ ~~;.~~) :o~';.~~ ..J:.~~:{;t;~i;?1~~:~.'~:~:.!(~.~~:.~~7~3~;~.\1;:~~1\~::~rg,~ :g~,~':~i;;~~~I;;}:~i~'f'::~~~!:;(~2~~:!Y~:,o ~':~~lii~l~;4~~~: ~~Jl"*!:;fi:~-J!A;t'\r.Q::~~~~r~;!;;12~~; :

~'&~"'''-4:;''E$.''''~~~~'''''''..'!l!!!:'''''''G':~.!iF.s.;;,'''!IiE''-')<'~~'''_ll'~;''l*'''$'''-'''''''''''W'"'.!!'e"""..,=.....".".,""-'="-"'~".~,.. ,,"'.""'.'ar"""'..,nCi'l"',..;"rJ'.'_""".~=c=:;>i"'J,'=="",_,.,,,:=.,,~?,,,,,,,,,,

.. ,,,>:=,,,,W""""'?,."""'""""'"""~~"'~~-==~=--"" .: .,:",
-;

.,. .;.

---"'IT" :i.lJ li1 1it


, 1.1'1 \

!:1
ii l \
~. i
!'I

. BOGDN.MOlNES'CU,:,c.:,bRIAN

GbDIR:.:L:.:.A::.!..::U_._._~

--..,.._

.STRATEGIIIINSTRUMENTE

DE ADMINISTRARE

ARls'c0'!'IILoR

BAfKARE

. !T
,"1

:"

:;1
S.Care dintr-e urmtoarele elemente' tiu reprezlnl
i .

.. ,

'4. Care

dlritre

urrnlorii activelor

lndicatori

prudenlali avea reglementat


Acordului 8asell:

ca nivel

elemente
. .- .

ale procesului

'".,

I 1,
1

minim valoarea a) ponderea:

de opl lasullncadrul

. de planificare

a fOndurilor proprii:

riscante in (otalacttve: .: proprii i cerina ele capilal; n-valoarea nu ponderat reprezint la risc a activelor. un obiectiv al

f(b) rata
. 'c)rapo,'tul

de solvabllitale:

.:a) previzionarea prolitabiiitii bancii pentru a.nul Viior; b) previzlonarea nivelului acumulan'lor de~pital,p3 'P<;lrcursulanului c) estimarea gradului de cretere a activitii panca.re;ia risc' ~.JlIO~area viitor. 9. Care dintre urmtoarele fondurilor proprii '. valori ale . . ... ..

.,\
viitor; la

dintre tohdurile propriu; capitalurilor

activelor paflderate

el) rala capitalului e) ponderea .5. Care


.

,.proprii

pe linii de aclivitate;
fi

e) stabilirea instituiilor finariciate Care pot

dintre'

elementele capitalului

urmatoare bancar:

aChiziiona te pe parcursul ....., ratei.,capitalulul propriu

anului

rnanaqernentulul a) obinerea b) raportarea c} asigurarea

i mentinerea
favorabil uno~veluri c!i~nt!\:jf

este

unul anumit nivel al ratingulul instituiei de credit; fa de principalii competitori; financiare; sie solvabltltate:

considerat

etalon pentru un nivel rezonabil

al '~apit<;lliz rii bancare:

unui nivel minim al rentabilitii ::U bonuate scazut

a} 41a sut; o) 2 la sut: c) 5- !.~. sut;

""---~.'.

/r0 (1r..;'{:",:urBjatea
6. Care dintre

d) ndeplnirea

tin pentru indicatorii

-"d-Y;O
componena la anului fondurilor curent i auditat

la sut;

urmtoarele

variante- descriu i varsat, profitul curent

adecvat

' ....

e) il la sul,

.~ .
tehnici de securitizare nu se realizeaz

pr~prii de nivel 1: ,/'a)tapitalul social ..,/ rezervele distribuire, c) rezultatul durat d)capitalul e) rezervele exerciiului 7, Care dintre utilizate a) constltuirea legale; din b) rezervele

subscris reevaluate,

profitul

10, Pentru care dintre urmtoarele


. vnzarea efectiv a acti~'e/j)b: cl8sicil~ .: a} sewritizarea b) securilizarea

exerciiului reprezentnd

anterior

rmas .

dup cu

aciuni

prefereniale

cu durat nedeterminat; subordonate: aciuni curent; activelor, prefereniale

"comercial"; sintetic; derivat; pe descoperit de cont. \II ,] tI,


? I

net al ei<erciliul~i nedeterrnlnat social profitul financiar urmtoarele subscris

pierdere, tu

titluri

..,,(;;) securitizarea

i1rnprurnuturile i. varsat, din net al exercilului precedent. metode aferente bancare;

':"df securitizarea
durat net al el securitizarea

'/ .
li

determinal,

hl :';" i
I !; !L \'
il,

lega le. rezervele

reevaluarea

profitul

de administrare cerinelor . .. . creditelorpentru .

a riscului investiil:

de credil sunt

Rspunsurile corecte sun(prezentate

in anexa ,10.
.i'

li:
"

n mod intesiv

i n

manaqernentul

de capital:

garaniilor gara0\iilor derivativelbr creditelor

1!\1
1\:

b) ernisiunaa
,c) securitizarea

) :}\

unor portofolii

de creoiteipotecare:
..

':;d) utilizarea
, e) garantarea

pe rata 'dobnzii; . cesionale

. .Il it

ctre tere Instituii.

,:"l

.' .::1'
'.0;'

i ~'$

} !~J
1

343
i
r,
1\ I~

1t"."''1 _Ii~ II;rl ...


[! , .i \',~ .

I\'L'!

~S2{~Z:~~~~~~'~-~J;!.'!t~-;:J-o~"ti~~~~~~__~;;;.=--=-==~-==~~.,Q."\~~

.-~I

-----.

-_

-.-.

~.:'~-----_._---"---'''::':,'~5..,'-':

'.

~.""""-"'"."'~"'-"""~._

BOC3DAN

MOINESCU,

..~...-._------_ ....

_, ...

ADR!fN ~oolfLA_U

-_._~. _.

STRATEGII I IrlSTRUMENTE DE ADMINlsmAREA

RISCURILOR BANCARE

Venituri nete din dobnzi (%) Pierderea ateptat (%) RAR Capital economlc RARQC ,;.~VND
-1-

21 .2 19 58.4

3. Socielalea bancar "X" ii propune realizarea unei rate a profitului de

10% i o rat a ulilizril aclivelor de 20%. Bilanlul previzional se pri3zint -astfel: casa 500 u.m., portofoiiui de titlurI. 2000 LI.J\l:, credite acClrdilts2000 u:m., imobilizri 500um., capitaluri:proprll iooo u.m. i depozite atrase 4000 u.m. Cheltuielile de tunclonare previzionate sunt de 40() u.rn., veniturile din comisioane ostimate sunt de 200, 'iar impozitul pe 'profit este de 50%, Deterrnlnall care este costul mediu al depozitelor;
.....

A J() -PA CE

0,3253

a) 5%

(010%
c) 7.5% d) 20%

ntrebri

de verificare

1. Care dintra urm Ioarele e:'iresii nu este corect?


Ci)

rata profitului se poate obine ca r?flci~ intre ROA i rata utilizrii activelor, dac se cunoate expresia ri~iheric a acestora;

e) 12% 4. DaSpf'3banc:.-;A.B se cunos-c urmtoarele informaii financia;3:,.rezultaJwl rina.iciar atec.at :;0 u.rn., 18zuitalul financiar curent es:eda 31' u.n. , pierderile aleptate 5 u.m., abaterea medie ptratlc a rezliilatul~i.finaricia( 40 u.rn. lndlcatorul RAROC corespunztor unui nivel de tOleran de 2.5%

.. ~-,

.. ~

b) ROE se poate calcula i direct ca produs intre rala profilului, rala utilizrii active lor i efectul de levier: c) efectul de. levier se poate determina i pri'n raportarea ROE; la ROA;

'{a = 1.96) este: @3.72%


b) 64 % c) 33.16%

I
~

Cil)

rata profilului se deternli~ i ca raport ntre profitul net al bncii i active; total venituri raportate la total
. t3"'\(jC)

t I
?.,5.

,-

ej rata utilizrii actlvelor se caltuleaii~~ active..

d) 39.54%
e) 25%

~1
.~

,
I

2. O banc deine active totale in valoare de 250.000 u.m., dirf-c~r~ ,valorific 75%, obinnd numai venituri din dobnzi. Se cunoate c rata Ulilizrii activelor este de 14%, iar marja net de dbb~ria are valoarea de 6%.n acestei condiii nivelul chelluielilor cu dolJnzile reprezint:
'il)

5. O banc detine active tataie n valoare de 50.000 u.m., din care valorific doar 8'0% obinnd numai venltun din dobnzi, n condiiile n care se cunoate ca rata ulilizrii .acliveloreste de 15%, iar marja net "de dobnd are valoarea de 4%, atunci niveluldbbnzilor pltite este egal cu: a) 3200;

I t
1
'_.~

18_600U.I11.

b) 28.900 u.m. c) 15.870 u.m. el) 25.200 u.m.

CB

5900;

el 2800;
d)7500; e) 4600.

r: ~23_750

u.m

~ ~I'
.

J 11~
'1. .'~~

357 356

-1
.t .
r, .\

~-.o-~~-,!o:n",,~}~

,,:;I41lS

~,,~fmr!..~"""'*"""'j.~~Ws

U&i!oa;;:;;a:;a;::~t!S!it~~~~9..ii'kitiiE!!'~~;

.~-'i!<;'";;:;';il""ofoE'.eI";;:;r..il;\\l""~"~"f'"~",::::."..,:,,,,,:~~~,,,~,,,r""'"""~"""'-~;!l\"'>il\~~~'~~"il;~~~~~"''''~''''~'''j''''''''l''ii~~'''-:';;'''''~1''''''=:'''''''''"''''==~----=' ..
... ".,;0-.

....--..... ,.,=~"""""

u ,: \

8QGPAN

.,......_____

MOINESCU, AD.RIAN CODIRLAU


.J

SlRt\TEGIt

iiNSTRU~1ENTF.

DE'AOMIN1STRAREA'R1S:CURILOR

BANCARE

'---6. O
banc. deine, 80%,

acnveIotale
numai 20%,

in valoare ca rata

de

100.000 reprezint

u.m.,

din care c rala iar cota .

b) 0,025;
c) 1,25%; . d)2%;.

valorific utilizrii impozitului reprezint:

obinnd

venituridindobnzi. profitului

Se cunoate'

acllvelor este rie

5%,

pe profit este de 20%. n acest~iwridl\il

~ive'lul prorii~I~liriet

@25% 9. Care
determinat a) dintre urmtorii' indicatori de performan economice bancar poate fi

a) 400 u.m. b) 600 u.m. (91.000 u.m.

cunoascnd

nivelul rentablli!ii .

i al ratei profitului?

rentabifitatea

financiar;

d) .800 u.m. e)1.600

. b) marja net de dbb~nd;. c) levierulfinanciar: gradul de utilizare a activelor:

u.rn.

bi!anief

7. f~ata profitului net inregistrat de banca ,,X" este de 35,2%,1~ structura se ;)jr,~:dilt3astfel: numerar 7.500 u.m.: plasamente ;;:5.000 u.m.
14%); 20.000 55.000 6%); din credite acordate fonduri 100:000 proprii u.m. (dobnda u.m.; 18%); active u.m.; 11.200 imprumuturi .y%). Banca

(d'

e) gradul de lnoatorare . ......


10. Care determinat financiar? dintre : urm~l6fii cunoascnd indicatori nivelul de perfonman economice bancar i at poate levleruui

(dobnda imobiliza te interbancare (dcbnda obine. .generale conditiile dobnd

fi

]~
...,~

u.m.(dobnda comisioane

10%); depozite n ": sum de 6.200

ia vedere. 32.000 u.rn, "


u.m., iar' cheltuielile cu dobnzlla.Jn

rentabilitii

';'~

'-

depozite

la fermen54.300 10% din nivelul depozitele

u.rn, (dobnda cheltuielilor

venituri

@
b) c) d)

rentabilitatea
.

fina~j;lar,;
~. c

.. I
,~

ale bncii reprezint

-:~~

n care cota impozit piUi pe profit este 25%, atunci nivelul ratei de la care sunt rernunegate ..... ~ la lermen este:

marja neta

de

dobnd;

levlerul financiar; gradul de utltlzare a actlvelor:

:i
.

a) 6,85% b) 9,63% c) 8,79%

e) gradul de ndatorare,

d)11,32%

Raspunsurile corectesunl

p~ezentate n Anexa

10.

G)
bncii levier

10,94 ~~ urmtoarele rata utilizrii informaii aclivelor cu pnvirs 12,5%; la activitatea 20%; bancar efectul a de

8. Se cunosc NB: 10; :marja

..,.

ra~a profitului u.rn. n aceste

net de dobnd de funcionare este:

5%.

i coeficientul

de exploatare condiii,

35%; nivelul.

.cheltutell rentabilit\ii a) 5%;

generale financtare

1ooo

----_.__ ._._ .... _.


358 i
i". - .. t

359

1,

'w' 'Ii

rit.

"'-"'Ilf

-------~;:;: ..

oi

_B_O_G_D_AN_ .._MO_I_N_ES_C_,U~_A_D_R~AN C . .:...O..:...D-:.,IR...:.L~A.;..._U,-__ ...,.--,- __ ... :c:" . -.

~----.,.,.....".

STRATEGII I INSTRUMENTE

DE ADMINISTRARE

A RISCURILOR

BANCARE

Dosarul ~Iientului

~~~~I~~::!: d:!?umenle/e necesare,

conform checklist?

ANEXA
Rspu nsurila ntrebarilordev.erificare

"10

Po/iele de asigurare.a bunu,rilof' aduse in garanie au fosl obtinue [n orlginan Secolaboreaz strict cu eva/uatorli agreaide banc? ale: limitei privind numerarul deinut n casierie? .

Competenele de apcobare i administrare acreditelor se respect? Exist depirl'leautorlzat,j Alimentarea A Tfvf.U/~i este efeGtual~ in prezena a2 persoane?

Casierii folosesc apanltur nec,~sarii pentru verificarea bancn6i~l~n. Se fac inspecii in;;J;inante la casle\ie? Cu ce frecven? ..

... :,;+<
-.
!DIN!!!!!!! .

/Au existat cazuri d~ :!:~ul intreruperii Jctivit(i i defeciu"; ale siscemelor? Unitatea dvs dispune de un plan efecontinuitate a activitii in sltuai! neprevzute? 1\\1 participat la vreun lest de_ simulere] Cu ce periodicitate are loc testarea planului?

iEEl_~DffJl_lfI~

IAu

fost identificate a~umite. Jlec';;ncordante proceduri, norme, , intr~:>di\i~rse ., ;I~ prevecleri contractuale? .. :.~.

S;-;;-;;lsuri pel~I~~,-corectareaJpreintampinarea apariiet deficienelor constatate in cadrul aciunilor de control i al!dit intern i extem? . !care este frecventa misiunilor de eudit desfuratela 1.-._ . -L-._ nivelul unitlii? .

1 ---........
!

~ ;~
-

27 I

= ~m
C ~

ICI

R:
e ,6

l
39 40

~
.

I
1
~~

f.~ ~-: =$ ,-,-.~.

361

1
I

1--

~!LI
I

:;17 I

1_
C

\
--~
416

~"

---"---,'--;-,' r--~{-ff:7;--.--7fl-------".'0<~~I:~=-~,:,;:,~

,,,:~,~:~)

==:J