Sunteți pe pagina 1din 3

Uleiuri minerale uzate uleiuri minerale uzate Directivei UE nr.

. 75/439/EC privind eliminarea uleiurilor uzate, amendata de Directiva, nr. 87/101/EC a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate uzate cu respectarea prevederilor OUG nr. 78/2000 privind gestiunea deseurilor aprobata prin legea nr. 426/2001, modificata si completata cu OUG 61/2006 aprobata cu legea 27/2007, cit si a HG nr. 856/2002, privind evidenta gestionarii deseurilor si aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase n tabelul urmator se prezinta informatii privind generarea, colectarea si regenerarea acestor tipuri de deseuri: evoluia cantitilor de uleiuri minerale uzate Deeuri de uleiuri minerale uzate u.m.= tone Anul 2004 2005 Cantitati 106 153,7 generate Cantitati 101 128,2 colectate Cantitati 98,5 34,6 regenerat e Cantitati valorificat e

2006 216,00 216,3 34,3 185

2007 515,080 292,060 36,980 186,040

2008 531,112 294,494 38,874 197,774

2009 483,08 357,836 40,918 278,8

La cantitatile regenerate se adauga cantitatile de uleiuri minerale uzate utilizate drept combustibil la cuptoarele fabricilor de ciment, care in anul 2009 a fost de 198 tone.

Graficul arata ca s-a inceput colectarea uleiurilor minerale uzate in ritm alert dupa transpunerea in legislatia a Directivelor mentionate mai sus.

Evolutia cantitatilor de uleiuri m inerale uzate, colectate, valorificate, regenerate in judetul Ilfov, in anul 2009, com parativ cu anii 2004,2005,2006,2007,2008

600

300

278.8 531.112 500 515.08 483.08 250

400 cantitati uleiuri minerale uyate (tone) 185 186.04

357.836

300

292.06

294.494

150

216 216.33 200 98.5 153.7 100

106 100 101

128.2 38.874 40.918 50

34.6

34.3

36.98

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

anii de referinta
cantitati generate cantitati colectate cantitati regenerate cantitati valorificate

La nivel de judet au aparut agenti economici care transporta astfel de deseuri la unitati de regenerare din Ploiesti si Ramnicu Sarat. Agentul economic SC Mirval International SRL si-a incetat activitatea de regenerare uleiuri uzate. Principalii agenti economici generatori de uleiuri minerale uzate sunt prezentati in continuare: SC Automobile Bavaria SRL, SC Avia Motors SRL, SC E.V.W Holding SRL, SC Porsche Romania SRL, SC Protruck SRL Potivit legislatiei in vigoare trebuie sa se implementeze sistemul de colectare a uleiurilor minerale uzate pe categorii, conform tabelului:

cantiati regenerate, valorificate (tone)

197.774

200

Categorii de uleiuri minearle uzate pentru colectare Tip ulei Categoria de colectare 1 uleiuri minerale de ungere uzate, fara halogeni (cu exceptia emulsiilor) uleiuri uleiuri sintetice de ungere uzate uleiuri de ungere usor biodegradabile Uleiuri hidraulice, deseuri (cu exceptia: uleiuri hidraulice cu continut de PCB(13.01.01*), emulsii clorurate(13.01.04*), uleiuri hidraulice minerale clorinate(13.01.09*), alte uleiuri hidraulice (13.01.13*) uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere, deseuri (cu exceptia: uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere (13.02.04*), alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere (13.02.08* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii, deseuri , cu exceptia: uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB (13.03.01*), uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii (13.03.06*- altele decat cele specificate la 13.03.01*), alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii (13.03.10*) uleiuri de santina Categoria de colectare 2 uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini unelte deseuri de combustibili lichizi uleiuri hidraulice cu continut de PCB emulsii clorurate uleiuri hidraulice minerale clorinate alte uleiuri hidraulice uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere uleiuri izolante si de tranmitere a caldurii cu continut de PCB uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii , altele decat cele specificate la 13.03.01* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii ulei de la separatoerle ulei/apa alte deseuri uleioase nespecificate , cu exceptia 13.08.99* Categoria de colectare 3 deseuri de la separarea ulei/apa, cu exceptia :13.05.06*-ulei de la separatorele ulei/apa Alte deseuri nespecificate Cod , conform HG nr. 856/2002 12.01.07* 12.01.10* 12.01.19* 13.01 * 13.02 13.03
*

13.04

12.01.06* 13.07 * 13.01.01* 13.01.04* 13.01.09* 13.01.13* 13.02.04* 13.02.08* 13.02.01* 13.03.06* 13.03.10* 13.03.06* 13.08. * 13.05
*

13.08.99*

*) deseuri periculoase. Astfel de deseuri trebuie sa fie colectate in recipiente inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea sa se faca in spatii corespunzator amenajete, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor nacontrolate. Trebuie sa se acorde o atentie marita colectarii si introducerii in cicuitul economic a uleiurilor minerale rezultate din dezmembrarea mijloacelor auto scoase din uz, ca urmare a intrarii in vigoare a HG nr. 2406/2004.