Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE CERTIFICARE TEMA: CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII Cuprins ARGUMENT..pag. 3 Cap. 1: ISTORICUL S.C. DEVENIREA S.R.Lpag. 4 Cap.

2: CARACTERIZAREA GENERALA A DECONTARILOR CU TERTII.. pag. 6 2.1: Delimitari si structuri privind datoriile Comerciale in cadrul S.C. DEVENIREA S.R.L pag. 6 2.2: Evaluarea Datoriilor si Creantelor. pag. 6 2.3: Documente Primare Utilizate pag. 7 Cap. 3: CONTABILITATEA DATORIILOR LA S.C. DEVENIREA S.R.L. pag. 9 3.1: Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si a Operatiilor Asimilate. pag. 9 3.3: Monografie contabila.. pag. 20 BIBLIOGRAFIE pag. 24 ARGUMENT Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. In primul dintre acestea, prin contabilitate se intelege forma de evidenta si tehnicile prin care se consemneaza, se culeg si se prelucreaza informatiile referitoare la situatia economico- financiara a unui sistem economicintreprindere, firma, economie nationala. In acest cadru contabilitatea desemneaza si totalitatea informatiilor referitoare la existenta si miscarea patrimoniului unui agent economic si stocarea in documente si registre contabile. In al doilea rand, prin conceptul de contabilitate se desemneaza stiinta care are drept obiect fundamentarea principiilor, metodei si tehnicilor de obtinere, prelucrare, analiza si utilizare a informatiilor contabile, de organizare si conducere a practicii contabile. Si in fine, in al treilea rand, prin contabilitate in practica se intelege compartimentul functional din structura organizatorica a unei intreprinderi care utilizeaza intreaga munca de evidenta contabila. Inceputurile contabilitatii se gasesc in registrele comerciale, in care odata cu dezvoltarea schimburilor de marfuri si a relatiilor de credit, au inceput a fi tinute in mod sistematic evidentele afacerilor. Orice intreprindere, indiferent de profil si dimensiune si de spatiul socio- economic in care activeaza, trebuie sa- si probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenta si adaptare, performanta economico- financiara, aceasta cu atat mai mult, cu cat mecanismele clasice ale economiei de piata se formeaza si urmeaza sa functioneze cu tote rigorile ce le presupun. Sintetic, astfel de probleme isi gasesc reflectarea in eficienta activitatilor care au la baza anumite determinari cantitativ- calitative ale factorilor productiei- natura, munca si capitalul, randamente maxime ale utilizarii lor( fara a ignora normalul in ceea ce priveste impactul economico- social si de mediu). In miscarea bunurilor intreprinderilor si in desfasurarea activitatilor se formeaza un sistem complex si diversificat de relatii economice si juridice care pot fi raporturi de schimb, de credit, de plata, de transferuri valorice sau de decontare. Aceste relatii se concretizeaza fie in drepturi de creanta asupra clientilor si debitorilor, prin mijloace economice livrate si aflate in stadiul decontarii, fie in obligatii fata de furnizori, pentru bunurile primite dar inca neplatite, fie relatii cu personalul privind salariile si obligatiile sociale, fie obligatii fata de bugetul de stat pentru sumele datorate sub forma de impozite, fie relatii in cadrul grupului sicu asociatii. In conditiile dezvoltarii mecanismelor specifice economiei de piata capata extindere forme specifice, in care un loc central revine efectelor de comert( cambii, bilete de ordin, cecuri), a caror utilizare trebuie reflectata in contabilitate. Tote acestea sunt raporturi patrimoniale, care reflecta schimbari in formele de existenta a patrimoniului, implica drepturi si obligatii si comporta raspunderi si, de aceea, ele fac parte din obiectul de studiu al contabilitatii. Pentru evidenta acestor raporturi, contabilitatea foloseste conturile din clasa patru din planul de conturi general, intitulata Conturi de terti. Lucrarea este structurata pe trei capitole ce trateaza problematica decontarilor cu furnizorii a firmei astfel: primul capitol reflecta istoricul firmei, evolutia cifrei de afaceri precum si principalii furnizori cu ponderea ocupata de acestia in graficul aprovizionarii; cel de- al doilea capitol prezinta caracterizarea generala a decontarilor cu tertii precum si documentele utilizate in procesul aprovizionarii; in cel de- al treilea capitol este prezentata contabilitatea decontarilor cu furnizorii si a operatiilor asimilate, precum si monografia contabila a societatii S.C. DEVENIRE S.R.L. In acest context imi exprim increderea ca aceasta lucrare constituie un modest aport pentru o buna pregatire teoretica si practica si va constitui un material documentar util elevilor din invatamantul liceal economic precum si agentilor economici pentru asigurarea informatiilor necesare in procesul managerial, s.a. Cap. 1 ISTORIC Denumire: S.C. Devenirea S.R.L. Sediul firmei: str. I.C. Bratianu nr. 21, localitatea Drobeta Turnu- Sevarin, judetul Mehedinti. Societatea a fost infiintata la data de 20.07.1995, cu un capitalul social de 200 lei RON avand ca numar de inregistrare in Registrul Comertului J/25/505/20.07.1995. De- a lungul timpului sediul firmei a suferit modificari atat de amenajare cat si de localizare, firma fiind mutata intr- o zona cu un vad

comercial mai bun. Modificarile de amenajare au vizat in principal atragerea clientilor dar au dus si la cresterea securitatii firmei. Obiectul de activitate al societatii il constituie comertul cu amanuntul atat a produselor alimentare cat si a produselor nealimentare si cosmetice. De- a lungul timpului firma a cautat sa multuneasca consumatorii prin calitatea produselor oferite dar si prin preturile accesibile. In privinta preturilor societatea a cautat intotdeauna cei mai buni furnizori de la care sa se poata aproviziona cu produse de calitate superioara, cat mai variate din punct de vedere al sortimentelor dar si cat mai ieftine. Oferind preturi avantajoase la costuri minime societatea a reusit sa isi mareasca profitul acesta fiind intr- o continua crestere. Observam totusi din grafic ca societatea nu a cunoscut intotdeauna un profit mare ea cunoscand si perioade de declin datorate unor cauze diverse. Odata cu schimbarea punctului de desfacere firma a reusit sa descopere o combinatie de factori care sa favorizeze dezvoltarea acesteia.

Cifra de afaceri Perioada Societatea a intrat in contact cu furnizori importanti pe piata severineana ca: S.C. 3X3 S.R.L., S.C. COMPROD S.R.L., S.C. ELITE S.R.L., cu care a negociat preturi accesibile pentru clienti.

Cap. 2 CARACTERIZAREA GENERALA A DECONTARILOR CU TERTII Pe parcursul desfasurarii activitatii lor, agentii economici intra in relatii cu terte persoane fizice si juridice. Asemenea relatii genereaza drepturi (creante) si obigatii (datorii) fie cu persoane (fizice sau juridice) din afara unitatii, fie cu persoane (fizice) din interiorul unitatii. Toate aceste creante si obligatii au termene de decontare scurte. 2.1: Delimitari si structuri privind datoriile comerciale

Datoriile comerciale secreaza in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionari de bunuri economice si se concretizeaza in sume de platit. Aceste datorii apar in intervalul de timp de la contractarea datoriei( si care coincide cu momentul primirii bunurilor) pana la plata ei. In raport de modalitatea de stabilire a obligatiei de plata, datoriile comerciale pot lua forma furnizorilor si efectelor de plata. Furnizorii cuprind datoriile din aprovizionare, cu stocuri si imobilizari. Se inregistreaza datoriile unutatii fata de terti, de la care s- a aprovizionat printr- o relatie de credit comercial( plata facandu- se pe baza de instrumente de decontare obisnuite. Efectele de plata evidentiaza datoriile pe credit cambial, a caror atingere se face pe baza de efecte comerciale( documente specifice cum ar fi cambia). Mecanismul contabilizarii efectelor de plata este similar cu cel al furnizorilor, diferenta fiind tipul de documente pe baza carora se face decontarea datoriei si de asemenea reprezinta si intr- un caz si in altul tot o obligatie sau o datorie. 2.2 Evaluarea Datoriilor si Creantelor Evaluarea creantelor si a datoriilor se face in momentul aparitiei lor la valoarea nominala, respectiv: la data aparitiei datoriilor, cu sumele in lei, datorate; la data aparitiei creantelor, cu sumele in lei, incasat ori decontat. Valoarea nominala a datoriilor si creantelor este data de suma inscrisa in documentele care consemneaza aparitia lor. Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiilor prin care acestea s-au constituit. Pe masura lichidarii lor, deci a platii datoriilor, respectiv a incasarii creantelor in devize, diferentele de curs valutar intre data inregistrarii lor si data incasarii, respectiv a platii lor, se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. Daca la sfarsitul exercitiului financiar datoriile si creantele in valuta nu sunt lichidate, se face corectia lor (conversia) in functie de cursul valutar existent la finele anului fata de data aparitiei lor se inregistreaza in conturile de diferente de conversie de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz si se reiau la deschiderea exercitiului urmator. Pentru diferenta dintre conversiile nefavorabile si cele favorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creantelot. 2.3 Documente Primare Utilizate Marea varietate a datoriilor si creantelor genereaza o diversitate de documente primare care consemneaza nasterea si stingere lor. Astfel: pentru datoriile si creantele legate d furnizori si clienti se utilizeaza: facturi, file de cec, ordin de plata, bilet la ordine, chitanta; pentru datorii si creante ce privesc personalul unitatii se folosesc: state de plata, liste de avans chenzinal, liste de plata pentru concedii de odihna; pentru datoriile si creantele fata de bugetul statului pot intervenii: situatii de calcul, centralizatoare, deconturi lunare, ordine de plata; pentru datoriile si creantele privind asigurarile si protectia sociala se folosesc: centralizatoare, state de plata, dispozitii sau ordine de plata; pentru datoriile si creantele privitoare la asociati sau actionari pot sa apara: declaratii de subscriere, situatii de calcul, state de plata, ordine de plata; pentru debitori pot intervenii: titluri executorii, decizii de imputare, procese verbale etc. Evidenta operativa a datoriilor si creantelor Pentru datorii si creante evidenta operativa este mai putin utilizata. Totusi putem aminti in aceasta privinta: Registru de comenzi si Fisa de urmarire a executiei comenzilor, utilizate pentru urmarirea realizarii contractelor incheiate cu furnizorii de bunuri si servicii; Fisa de urmarire a contractelor, folosita pentru urmarirea livrarilor de bunuri si servicii catre clienti; Evidenta prezentei la lucru, consta in sisteme diferite de pontaj pentru salariatii prezenti la lucru in cadrul unitatilor Organizarea contabilitatii sintetice a datoriilor si creantelor Contabilitatea sintetica a datoriilor si creantelor precum si a operatiilor asimilate acestora se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 4 Conturi de terti din care fac parte urmatoarele grupe: Grupa 40 Furnizori si conturi asimilate, care cuprinde conturile cu ajutorul carora se tine evidenta datoriilor si creantelor legate de procesul cumpararii de bunuri si servicii. Grupa 41 Clienti si conturi asimilate, cuprinde conturile de creante si datorii provenite din vanzari de bunuri si servicii. Grupa 42 Personal si conturi asimilate, cuprinde conturile de datorii dar si creante legate de decontarile cu salariatii propri ai unitatii. Grupa 43 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate, cuprinde conturile cu ajutorul carora se tine evidenta decontarilor cu institutiile de asigurari sociale si protectie sociala aferente propriilor salariatii. Grupa 44 Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate, care cuprinde conturile de decontari cu bugetul statului sau alte organisme pentru impozite, taxe si alte varsaminte asimilate acestora. Grupa 45 Grup si asociati, cuprinde conturi cu ajutorul carora se tine evidenta datoriilor si creantelor din relatiile cu unitatile din cadrul grupului si cu asociatii sau actionarii. Grupa 46 Debitori si creditori diversi, cuprinde conturi privind creantele, respectiv datoriile unitatii provenind din operatii diverse. Grupa 47 Conturi de regularizare si asimilate, cuprinde conturile de delimitare in timp a cheltuielilor si veniturilor de diferente din conversie si operatii in curs de clarificare. Grupa 48 Decontari in cadrul unitatii, cuprinde conturi cu ajutorul carora se tine evidenta decontarilor dintre unitate si subunitati, precum si a subunitatilor din cadrul aceleiasi unitati. Grupa 49 Provizioane pentru deprecierea creantelor, cuprinde conturile pentru evidenta provizioanelor aferente creantelor depreciate.

Toate grupele de conturi mentionate cuprind conturi sintetice de gradul I, unele desfasurandu-se pe conturi sintetice de gradul II, care sunt operationale. Unitatile mici si mijlocii pot folosi numai conturi sintetice de gradul I si numai facultativ conturi sintetice de gradul II. Unitatile mari utilizeaza conturi sintetice de gradul II, iar in situatii in care ele nu exista se folosesc conturi sintetice de gradul I. Cap. 3 CONTABILITATEA DATORIILOR LA S.C. DEVENIREA S.R.L. 3.1 Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii Cumpararile de bunuri si servicii genereaza datorii catre furnizori, a caror stingere urmeaza sa se faca in perioadele urmatoare. Dupa natura cumparaturilor efectuate distingem: datorii din cumparari de bunuri si servicii destinate activitatii de exploatare; datorii din cumparari de imobilizari. Dupa modalitatea stingerii datoriilor distingem: datorii din cumparari pe credit comercial, a caror stingere se face pe baza de instrumente de decontare obisnuite; datorii din cumparari pe credit cambial, a caror stingere se face pe baza de efecte de comert de tip cambial. Dupa scadenta datoriilor distingem: datorii exigibile, al caror termen de plata este indicat in documentele furnizorilor si respectiv ale celor de decontare cu acestia; datorii neexigibile, pentru cumparari ce nu sunt insotite de facturile furnizorilor si al caror termen de plata se va preciza ulterior de catre furnizori. Pentru decontarile cu furnizorii si pentru operatiile asimilate acestora se folosesc urmatoarele conturi: 401 FURNIZORI 403 EFECTE DE PLATIT 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 405 EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI 408 FACTURI NESOSITE 409 FURNIZORI-DEBITORI CONTUL: 401 FURNIZORI Este utilizat pentru decontarile cu furnizorii pentru bunuri si servicii destinate activitatii de exploatare. El poate fi caracterizat astfel: *dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; *dupa functia contabila este un cont de pasiv; *se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor primite pentru care s-au creat datorii fata de furnizori; *se debiteaza la stingera datoriilor catre furnizori; *soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor; *se dezvolta in analitic pe furnizori si eventual pe facturi ale acestora. In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile in facturile furnizorilor vom distinge: datorii fata de furnizori interni, a caror exprimare valorica se face in lei; datorii fata de furnizorii externi, a caror exprimare valorica se face in devize, dar in contabilitate, alaturi de consemnarea lor in valuta, ele se exprima in lei folosindu-se cursul valutar la data intocmirii facturii. Operatiile privitoare la contul 401 Furnizori pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: Debit Operatii cu care se debiteaza Plati efectuate catre furnizori pe seama unui credit pe termen lung si mijlociu 401 Furnizori Credit Contul Operatii cu care se Contul corespondent crediteaza corespondent creditor debitor 162 Valoarea la pret de 300, 301, 321, cumparare a materiilor 323, 361, 371, prime si materiale 381 consumabile,obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi 403 Valoarea la pret prestabilit a 300-381, 308, materiilor prime si 328, 368, 378, materialelor consumabile, 388 obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in

Valoarea biletelor la ordin sau cambiilor subscrise, acceptate de furnizori

Valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorilor Impozitul retinut din sumele datirate colaboratorilor Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului ( in negru) Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la reluarea lor in exercitiul urmator (in rosu) Plati efectuate catre furnizori din conturi bancare Plati efectuate catre furnizori din acreditive

409

409

444 477

patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi, cu reflectarea diferentelor de pret Valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate furnizorilor TVA inscrisa in facturile furnizorilor TVA neexigibila pentru cumparari fara facturi

408

409

4426 4428

477

Valoarea lucrarilor executate sau serviciilor prestate de terti in avans

471

5121, 5124

5411, 5412

Plati efectuate catre furnizori din avansuri de trezorerie

542

Difernte favorabile de 765 611-626, 628 curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi, la data platii lor Valoarea sconturilor 767 obtinute de la furnizori CONTUL 403 EFECTE DE PLATIT Se utilizeaza atunci cand datoriile catre furnizori se achita prin efecte comerciale, cum suntcambiile si biletele la ordin. Cel mai utilizat efect de comert este biletul la ordin. Biletul la ordin, ca forma a cambiei, reprezinta un inscris financiar emis de cumparator prin care acesta se obliga sa achite neconditionat furnizorului, la o anumita data si printr-o anumita banca, o datorie provenita din cumparari. Caracterizarea contului 403 Efecte de platit poate fi facuta astfel: *dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; * dupa functia contabila este un cont de pasiv; *se crediteaza cu datoriile catre furnizori acceptate de acesta de a se plati prin efect de comert; *se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale; *soldul creditor reprezinta valoarea efectelor de platit; *se dezvolta in analitice deschise pe furnizori si efecte de platit.

Diferente nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului ( in negru) Diferente nefavorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului (in negru) Valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie, si a altor valori achizitionate Lucrari executate si servicii prestate de terti

476

476

5321-5328

Operatiile privitoare la contul 403 Efecte de platit pot fi reflectate contabilitatea sintetica astfel: Debit 403 Efecte de platit Credit Operatii cu care Contul Operatii cu care Contul se debiteaza corespondent se crediteaza corespondent creditor debitor Diferente 477 Valoarea 401 favorabile de curs acceptata a valutar aferente cambiilor sau a efectelor de plata biletelor la ordin in valuta, subscrise neachitate la inchiderea exercitiului (in negru) Diferente 477 Diferente 476 favorabile de curs nefavorabile de valutar aferente curs valutar la efectelor de plata inchiderea in valuta, exercitiului neachitate la aferente datoriilor inceputul fata de furnizorii exercitiului externi, exprimate urmator (in rosu) tn devize, ce urmeaza a se deconta pe baza efectelor comerciale (in negru) Platile efectuate la 5121, 5124 Reluarea lor la 476 scadenta pe baza inceputul de efecte exercitiului comerciale financiar urmator (in rosu) Diferente 765 favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize CONTUL 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI Este utilizat pentru evidentaobligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale. Se aseamana in ceea ce priveste continutul si functia sa , cu contul 401 Furnizori Poate fi caracterizat astfel: *dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; *dupa functia contabila este un cont de pasiv; *se crediteaza cu datoriile fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale; *se debiteaza la stingera datoriilor catre furnizorii de imobilizari; *soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari; *se dezvolta in analitic pe furnizori de imobilizari si eventual pe facturi ale acestora. Operatiile privitoare la contul 404 Furnizori de imobilizari pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: Debit 404 Furnizori de imobilizari Credit Operatii cu care Contul Operatii cu care Contul se debiteaza corespondent se crediteaza corespondent creditor debitor Plati efectuate 162 Valoarea 201, 203, 205, catre furnizorii de imobilizarilor 207, 208 imobilizari pe necorporale seama unui credit facturate de pe termen lung si furnizori, inclusiv mijlociu a serviciilor

Valoarea biletelor la ordin sau cambiilor subscrise, acceptate de furnizorii de imobilizari

405

prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea imobilizarilor necorporale Valoarea imobilizarilor corporale facturate de furnizori, inclusiv a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea imobilizarilor corporale TVA inscrisa in facturile furnizorilor

2111, 2112, 21212122

Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului ( in negru) Diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la reluarea lor in exercitiul urmator (in rosu) Plati efectuate catre furnizorii de imobilizari: -din conturi bancare -din casierie -din acreditive -din avansuri de trezorerie

477

4426

477

TVA neexigibila pentru cumpararile fara facturi

4428

5121, 5124, 5311, 5314, 5411, 5412, 542

Difernte favorabile 765 476 de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi, la data platii lor Valoarea 765 sconturilor obtinute de la furnizori CONTUL 405 EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI Se foloseste de cumparatorii de imobilizari atunci cand datoriile catre furnizorii de imobilizari se achita prin efecte comerciale de felul cambiei sau biletului la ordin. Se aseamana, in ceea ce priveste continutul si functia sa, cu contul 403 Efecte de platit.

Difereantele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii externi de imobilizari ( in negru) Reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, la inceputul exercitiului urmator ( in rosu)

476

Caracterizarea contului 405 Efecte de platit pentru imobilizari poate fi facuta astfel: *dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; *dupa functia contabila este un cont de pasiv; *se crediteaza cu datoriile fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale acceptate de acestia de a se plati prin efecte de comert; *se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale; *soldul creditor reprezinta valoarea efectelor de platit; *se dezvolta in analitice deschise pe furnizori de imobilizari si efecte de platit. Operatiile privitoare la contul 405 Efecte de platit pentru imobilizari pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: Debit 405 Efecte de platit pentru imobilizari Credit Operatii cu care Contul Operatii cu care Contul se debiteaza corespondent se crediteaza corespondent creditor debitor Diferente 477 Valoarea 404 favorabile de curs acceptata a valutar aferente cambiilor sau a efectelor de plata biletelor la ordin in valuta, subscrise neachitate la inchiderea exercitiului (in negru) Platile efectuate la 5121, 5124 Reluarea lor la 476 scadenta pe baza inceputul de efecte exercitiului comerciale financiar urmator ( in rosu) Diferentele 765 favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize CONTUL 408 FURNIZORI- FACTURI NESOSITE Este utilizat pentru evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii pentru care nu s-au primit facturi. Este folosit mai putin in cursul exercitiului financiar, pentru ca se asteapta ca bunurile materiale primite ss se receptioneze doar la primirea facturilor. La inchiderea exercitiului sau la data intocmirii bilantului este obligatoriu ca asemenea bunuri sau servicii primite fara facturi sa se inregistreze in mod provizoriu de cumparator, pentru a nu denatura patrimoniul unitatii si rezultatele financiare. In acest caz bunurile se receptioneaza, se evalueaza pe baza datelor din contract sau pe baza documentelor insotitoare, iar apoi se inregistreaza in contabilitate ca o datorie neexigibila. L sosirea facturi obligatia devine certa si exigibila. Caracterizarea contului 408 Furnizori- facturi nesosite poate fi facuta astfel: *dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; *dupa functia contabila este un cont de pasiv; *se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor primite, fara facturi, pentru care s-au creat datorii catre furnizori; *se debiteaza la sosirea facturi, cand datoriile fata de furnizori devin exigibile; *soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor, pentru care nu s-au primit facturi; * se dezvolta in analitic pe furnizori si pe loturi de bunuri si servicii cumparate; Operatiile privitoare la contul 408 Furnizori- facturi nesosite pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: Debit 408 Furnizori- facturi nesosite Credit Operatii cu care Contul Operatii cu care Contul se debiteaza corespondent se crediteaza corespondent creditor debitor Valoare facturilor 401 Valoare bunurilor 300, 301, 321, sosite,ce devin aprovizionate de 323, 361, 371, 381 datorii exigibile la furnizori fara factura

TVA neexigibila 4428 aferente bunurilor aprovizionate, serviciilor prestate si lucrarilor executate de furnizori, fara facturi Diferentele 476 nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii externi, pantru care nu s-au primit inca facturi ( in negru) La reluarea lor la 477 La reluarea lor la 476 inceputul inceputul exercitiului exercitiului financiar urmator ( urmator ( in rosu) in rosu) Valoare lucrarilor 611-626, 628 executate si serviciilor prestate de furnizori, fara factura CONTUL: 409 FURNIZORI- DEBITORI Reflecta doua categorii de operatii economice: - avansuri banesti acordate de clienti furnizorilor in vederea livrarii unor bunuri sau servicii, situatie in care furnizorul devine debitor, constituindu-se o creanta fata de acesta; - ambalajele restituite primite odata cu bunurile cumparate cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, butoaiele etc.Asemenea ambalaje se factureaza de furnizori impreuna cu bunurile procurate, dar ele nu se inregistreaza in contabilitate ca bunuri stocabile, ci ca o creanta pe care clientul poate sa o recupereze prin restituirea lor. In momentul restituirii ambalajelor, creanta respectiva se diminueaza, dar si obligatia fata de furnizorul ambalajelor scade in egala masura. Caracterizarea contului 409 Furnizori- debitori poate fi facuta astfel: *dupa continutul economic este un cont de creante; *dupa functia contabila este un cont de activ; * se debiteaza cu avansurile acordate furnizorilor si cu ambalajele restituite primite de la furnizori odata cu bunurile cumparate; *se crediteaza la regularizarea avansurilor acordate furnizorilor dupa primirea bunurilor si serviciilor si la restituirea sau valorificarea ambalajelor primite anterior de la furnizori; * soldul debitor reprezinta avansurile acordate furnizorilor nedecontate si ambalajelor primite de la furnizori, nerestituite; * se dezvolta in analitic pe persoane juidice carora li s-au acordat avansuri si respectiv,de la care s-au primit ambalaje restituibile. REMARCA: IN timp ce conturile 401, 403, 404, 405, 408 sunt conturi de datorii, cu functie de pasiv, 409 este un cont de creante cu functie de activ.A se vedea si semnificatia cifrei 9 din pozitia a treia din simbolul contului. Operatiile privitoare la contul 409 Furnizori- debitori pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: Debit 408 Furnizori- facturi nesosite Credit Operatii cu care Contul Operatii cu care Contul se debiteaza corespondent se crediteaza corespondent creditor debitor Valoarea 401 Valoarea 381 ambalajelor care ambalajelor care circula in sistem circula in sistem de restituire, de restituire, facturate de nerestituite furnizori furnizorilor si retinute in stoc

Diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii externi, pentru care nu s-au primit facturi (in negru)

477

Diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor in devize ( in negru) Reluarea diferentelor favorabile de curs valutar la inceputul exercitiului urmator ( in rosu) Valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari, acordate prin cont bancar Valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari lucrari acordate in numerar

477

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor Valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la inchiderea exercitiului ( in negru) Reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar la inceputul exercitiului urmator ( in rosu Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, degradate si incluse in cheltuieli Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii lor

401

477

401

5121, 5124

476

5311, 5314

476

608

665

3.3 Monografie contabila In cursul lunii martie la S.C. Devenirea S.R.L, societate comerciala cu activitate de comert, se inregistreaza urmatoarele operatii economice si financiare: 1. In data de 03.03.06 se achizitioneaza mijloace de transport in valoare de 1400 lei RON, T.V.A. 19 %. Sa se inregistreze receptia mijloacelor de transport si achitarea datoriei catre furnizori prin ordin de plata. *Receptia mijloacelor de transport: % = 404 1666 2133 Furniozori de imobilizari Mijloace de transport 1400 4426

T.V.A. deductibila 266 *Achitarea datoriei fata de furnizori: 1666 404 = 512 1666 Furniozori Conturi curente la banci 2. In data de 05.03.06 se achizitioneaza marfuri in valoare de 1000 lei RON, T.V.A. 19 %. Sa se inregistreze receptia marfurilor la cost de achizitie si achitarea datoriei catre furnizori prin ordin de plata. *Receptia marfurilor: % = 401 1190 371 Furniozori Marfuri 1000 4426 T.V.A. deductibila 190 *Achitarea datoriei fata de furnizori: 1190 401 = 512 1190 Furniozori Conturi curente la banci 3. In data de 10.03.06 se achizitioneaza materiale nestocate in valoare de 230 lei RON , T.V.A. 19 %. Sa se inregistreze receptia materialelor si achitarea datoriei catre furnizori casierie. *Receptia marfurilor: % = 401 273,7 604 Furniozori Cheltuieli privind materialele nestocate 230 4426 T.V.A. deductibila 43,7 *Achitarea datoriei fata de furnizori: 273,7 401 = 531 273,7 Furniozori Casa 4. In data de 11.03.06 se efectueza plata catre furnizor a consumului de energie electrica in valoare de 95 lei RON, T.V.A. 19 %. *Achitarea datoriei fata de furnizori: % = 401 113,05 605 Furniozori Cheltuieli privind energia si apa 95 4426 T.V.A. deductibila 18,05 5. In data de 15.03.06 se iregistreza efectuarea unei reparatii la conducta de apa rece. Valoarea reparatiei conform facturii este de 348 lei RON, T.V.A. 19 %.Plata furnizorului se face din casierie pe baza de chitanta. *Efectuarea lucrarii: % = 401 414,12 611 Furniozori Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 348 4426 T.V.A. deductibila 66,12 *Achitarea datoriei fata de furnizori: 414,12 401 = 531 414,12 Furniozori Casa 6. In data de 16.03.06 se achizitioneaza timbre postale in valoare de 5 lei RON , T.V.A. 19 %. Plata se efectueaza din casieria unitatii. *Achizitie timbre postale: % = 401 5,95 5321 Furniozori Timbre fiscale si postale 5 4426 T.V.A. deductibila 0,95 *Achitarea datoriei fata de furnizori: 5,95 401 = 531 5,95 Furniozori Casa 7. In data de 17.03.06 se achizitioneaza ambalaje fara factura in valoare de 150 lei, T.V.A. 19%. *Achizitie ambalaje: % = 408 178,5 381 Furniozori-facturi nesosite

Ambalaje 150 4428 T.V.A. neexigibila 28,5 *La sosirea facturii se inregistreaza: 178,5 408 = 401 178,5 Furniozori-facturi nesosite Furnizori Concomitent 28,5 4426 = 4428 28,5 T.V.A. deductibila T.V.A. neexigibila 8. In data de 20.03.06 se achizitioneaza marfuri in valoare de 1250 lei RON, T.V.A. 19%. Valoarea avansului acordat furnizorului este de 300 lei RON, efectuat din casieria unitatii pe baza de chitanta. Plata furnizorului se face pe baza de ordin de plata. * Acordarea avansului: 300 409 = 5311 300 Furnizori- debitori Casa in lei *Achizitie marfuri: % = 401 1487,5 371 Furnizori Marfuri 1250 4426 T.V.A. deductibila 237,5 * Decontarea avansului: 401 = % 1487,5 Furniozori 409 Furnizori- debitori 300 5121 Casa in lei 1187,5 9. In data de 21.03.06 se vand marfuri prin magazinul propriu, pe baza borderoului de vanzari, in valoare de 1500 lei RON, T.V.A. 19 %. Valoarea incasata se depune in contul bancar. * Vanzarea marfurilor: 5311 = % 1785 Casa in lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 1500 4427 T.V.A. colectata 285 *Depunerea numerarului la banca : 1785 581 = 5311 1785 Viramente interne Casa in lei 1785 512 = 581 1785 Conturi curente la banci Viramente interne *Regularizarea T.V.A.- ului: % = 4426 850.82 4427 T.V.A. deductibila T.V.A. colectata 285 4424 T.V.A de recuperat 565.82 *Inchiderea conturilor de venituri: 1500 707 = 121 1500 Venituri din vanzarea marfurilor Profit si pierdere *Inchiderea conturilor de cheltuieli: 121 = % 1923 Profit si pierdere 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 348 605 Cheltuieli privind energia si apa 95 607 Cheltuieli privind marfurile 1250 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 230

Bibliografia * Menegementul Contabilitatii Romanesti vol.I, Iacob Petru Pantea * Analiza economico- financiara a intreprinderii- metode si tehnici- , Supliment la Revista Tribuna Economica2, Bucuresti 1994, coordonator Prof. dr. Dumitru Margulescu * Contabilitate- Noul sistem si expertiza contabila, editia a III-a, Editura Alcami, Bucuresti 1997, Prof. univ. dr. Gheorghe Cretoiu, Conf. univ. dr. Ion Bucur

S-ar putea să vă placă și