Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. inreg. titular proiect...........

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


BUCURESTI

S.C./P.F. .......................................................................... in calitate de


titular, prin S.C.......................................................................in calitate de proiectant , cu
sediul titular/proiectant in str............................................................................. nr........,
bl......, sc....., et...., ap......sector ........ ,
de

reprezentata

.............................................................. solicit eliberarea acordului de mediu

pentru proiectul/instalatia: .................................


...........................................................................................................................................
.....
amplasat

in

str.....................................................................................nr........,

sector.............
Persoana de contact: .......................................telefon ..................

SEMNATURA SI STAMPILA TITULAR PROIECT,


Data ..................

Semnatura consilier A.R.P.M. Buc.