Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

SISTEME INFORMATIONALE IN DOMENIUL CADASTRULUI SI PUBLICITATE IMOBILIARA FACULTATEA DE GEODEZIE

Materia: INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA


Tema: Diferente cadastrale intre tarile Romania si Turcia

Profesor universitar dr.ing. Ana-Cornelia BADEA Anul: 2012-2013, Semestrul 2 Masterand Paul-Samson AROIU

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Cuprins
I. Notiuni introductive ................................................................................................. 3 I.1. Etimologia termenului cadastru" ....................................................................... 3 I.2. Inceputurile cadastrului ........................................................................................ 3 I.3. Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline ....... 4 I.4. Aspectele cadastrului ........................................................................................... 6 I.5. Functiile cadastrului ............................................................................................. 6 II. Cadastrul in Romania ........................................................................................... 7 II.1. Evoluia masuratorilor terestre pe teritoriul romnesc ....................................... 7 II.2. nceputurile i evoluia cadastrului pe teritoriul Romniei ................................. 8 II.3. Fondul funciar i categorii de terenuri .............................................................. 11 II.3.A. Clasificarea terenurilor pe categorii de folosin ...................................... 11 II.3.B. Clasificarea terenurilor dup destinaia economic .................................. 12 II.4. Parcelarea i detaarea terenurilor .................................................................... 16 II.4.A. Probleme generale ..................................................................................... 16 II.4.B. Procedee numerice .................................................................................... 16 II.5. Consideraii privind scara, precizia i coninutul planurilor cadastrale ............ 17 II.5.A. Scara planului cadastral de baz i alegerea scrii .................................... 22 II.5.B. Coninutul planului cadastral de ansamblu ............................................... 23 II.6. Funcia tehnic a cadastrului general ................................................................ 24 II.6.A. Principalele operaiuni n lucrrile de cadastru general ............................ 24 II.6.B. ntocmirea proiectului tehnic .................................................................... 27 II.7. Delimitarea cadastral....................................................................................... 28 II.7.A. Prevederi cu caracter general ................................................................... 28 II.7.B. Operaiuni de delimitare a hotarelor ........................................................ 28 II.7.C. Operaiunile de delimitare a intravilanelor localitilor ............................ 31 II.7.D. Coninutul dosarului de delimitare cadastral ........................................... 32 III. Cadastrul in Turcia ............................................................................................. 34 III.A.1. Context geografic .................................................................................... 34 III.A.2. Context istoric.......................................................................................... 34 III.A.3. Structurile politice si administrative curente ........................................... 35 III.A.4. Schi istoric a sistemului cadastral: .................................................. 35 III.B. Cadastru institutional ...................................................................................... 36 III.B.1. Organizatii guvernamentale ..................................................................... 36 III.B.2. Implicrii sectorului privat....................................................................... 36 1 III. A. Contextul de ar ............................................................................................ 34

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

III.B.3. Organizaia profesional sau de asociere.............................................. 36 III.B.4. Liceniere................................................................................................. 36 III.B.5. Studii ........................................................................................................ 36 III.C. Sistemul cadastral ........................................................................................... 37 III.C.1. Scopul sistemului cadastral ...................................................................... 37 III.C.2. Tipuri de sisteme cadastrale ..................................................................... 37 III.C.3. Concept cadastral ..................................................................................... 37 III.C.4. Coninutul sistemului cadastral ............................................................ 37 IV. Problemele reformei ........................................................................................... 37 IV.A. Probleme de casastru ...................................................................................... 37 IV.B. Iniiativele actuale........................................................................................... 38 V. VI. Concluzii ............................................................................................................ 39 Bibliografie......................................................................................................... 40

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

I.

Notiuni introductive

Aceasta lucrare este realizata in scopul de a pune in evidenta principalele diferente ce apar intre Romania si Turcia privind modul de executare a lucrarilor de cadastru si carte funciara. Acest material este realizat in scop didactic si este conceput in asa fel incat sa poata fi parcurs cu usurinta atat de persoane care sunt familializate cu acest domeniu cat si de cei care nici macar nu au auzit de cuvantul cadastru pana in ziua de azi. Aferent celor spuse, mai jos am prezentat principalele notiuni de cadastru pentru a ne familializa cu termenii ce vor fi folositi in elaborarea acestei lucrari. I.1. Etimologia termenului cadastru" Originea cuvantului cadastru nu este stabilita in mod cert, existand mai multe ipoteze privind aparitia acestuia. O prima varianta atribuie termenului origine greaca, potrivit careia ar deriva din cuvantul compus ,,katastikon" (prefixul ,,kata" inseamna de sus in jos, iar ,,stikon" are semnificatia de registe, de impunere, carte de insemnari, carte de comert). Potrivit altor opinii, termenul cadastru ar deriva din cuvantul de origine latina ,,capitastrum", care are legatura cu ,,capitionis registrum" sau ,,capitum registrum",ceea ce ar insemna impozit pe capul familiei (,,capitatio"). Denumirea apare intr-o forma apropiata, folosita cu intelesul actual- ,,catastico" intr-un document din anul 1185 gasit la Venetia. Ulterior, a trecut si la alte state italiene sub forma ,,il cotastro", apoi in Franta sub forma le cadastre" si Germania ,,der (das)^Kataster". In tara noastra apare la mceputul secolului XIX, adaptat foneticii limbii romane, sub forma actuala ,,cadastru". Din perioada interbelica, prin Legea nr. 237 1933, s-a adoptat denumirea de ,,cadastru funciar", iar prin Legea nr. 7/1996 defineste termenii ,,cadastru general' si ,,publicitate imobiliara"

I.2. Inceputurile cadastrului Masuratorile cadastrale nu au fost si nici nu sunt un scop in sine, ci de la inceput au servit primelor forme de impunere fiscala si au avut, inca din antichitate, drept sarcina importanta stabilirea limitelor propietatilor funciare. Cunostinte si confirmari legate de activitatea organizata de masurare a terenurilor exista si se refera in special la zonele in care pamantul era cultivat pentru agricultura, in lunca fluviului Nil, in Mesopotamia si in Orientul Mijlociu. InEgiptul Antic s-au tinut evidentele loturilor repartizate periodic pentruagricultori, iar obligatiile fata de faraoni erau platite dupa mtinderea si calitatea pamantului. Masuratorile erau de mare importanta, mai ales pentru gospodarirea vaii Nilului, deoarece granitele dintre parcele erau sterse datorita revarsarilor anuale si era necesara refacerea lor. In Grecia Antica impartirea pamantului s-a facut in moduri diferite in Sparta si Atena, iar populatia a fost impartita in clase in functie de avere, lucru care a necesitat masurarea pamantului si aprecierea capacitatii de productie, precum si tinerea unor registre de evidenta. In imperiul roman masuratorile erau executate de agrimensori, care redactau harta (forma) terenurilor pe care se aratau limitele (limites) parcelelor. Acestea erau trasate sub forma unei grile alcatuite din patrate (centuria) si numerotate pentru a putea fi identificate, iar pe teren putea fi folosite 3

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

pietre pentru marcarea colturilor patratelor, utilizandu-se un instrument (stella) din lemn pentru trasarea unghiurilor drepte, imbunatatit prin adaptarea unui stativ de metal care permitea rotirea (groma). In coloniile nou infiintate se intocmeau pe langa harti, si registre in care se inscriau parcelele, iar pe baza lor se redactau carti de impunere pentru siguranta perceperii impozitelor. In Europa Medievala dupa o perioada de instabilitate au aparut state cu organizare stabila, capabile sa-si procure veniturile din impozite. Dupa toate probabilitatile, eel mai vechi cadastru a luat nastere in orasul autonom Milano. Activitatile specifice cadastrului s-au desfasurat in spatiul popoarelor germanice si in Anglia, Elvetia, Lituania,etc.. Masuratorile terestre au fost influentate de progresul tehnico-stiintific din perioada Renasterii, folosindu-se planseta topografica, semne conventionale, masuratori in sistem zecimal, retele de triangulatie locala. Data de nastere a cadastrului in Europa poate fi considerata 17 aprilie 1920, cand au inceput lucrarile de masurare pentru principatul Milano aflat sub ocupatie austriaca. Documentatia intocmita pe parcursul a 40 de ani continea registrul parcelelor, registrul caselor, mapa cu hartile la scara 1:2000 si la scara 1:8000 pentru ansamblu, cate a coala de propietate pentru fiecare contribuabil si harta topografica a principatului la scara 1:72000. Considerat modelul tuturor cadastrelor europene, a fost preluat de Franta sub Napoleon, de principatele italiene si statul papal, de Belgia, Olanda, Luxemburg, cantoanele elvetiene, landurile germane si tot Imperiul habsurgic. Transilvania a beneficiat de rigurozitatea cadastrului austriac si prin urmare,astazi inca se mai gasesc planuri cadastrale intocmite la scarile 1:7200, 1:5760, (pentru zonele cu mai putine detalii), 1:3600 sau 1:2880 ( de 10 ori scara hartilor militare 1:28800).

I.3. Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline Defnitie:Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de propietate, indiferent de destinatie si propietar, de pe intregul teritoriu al tarii. Caracteristici: Cadastrul general are caracter: * obiectiv: exprima o realitate obiectiva, independenta de vointa omului, indiferent de functia sociala sau tehnica a acestuia ; * unitar: se executa dupa norme si instructiuni unice; * istoric: reflecta legiile societatii (formele de propietate caracteristice unei oranduirii); * dinamic: exprima realitatea naturala in continua schimbare (impunenecesitatea unei intretineri permanente); * general: satisface cerinte pentru diferite sectoare econoniice; * obligatoriu: se executa pe intregul teritoriul tarii, pentru toti propietarii de bunuri mobile, persoane fizice si juridice. Rol:Cadastrul trebuie sa furnizeze date reale cu privire la: * determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei corpurilor de propietate, a destinatiei si folosintei lor; 4

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

* identificarea propietarilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale; * stabilirea categoriei de terenuri dupa insusirile calitative; * inventarierea suprafetelor mecanizabile si nemecanizabile, a pantelor terenurilor; * bonitarea solurilor dupa gradul de fertilitate in functie de categoriile de folosinta agricole; * inventarierea terenurilor degradate care necesita lucrari de imbunatatiri funciare, a celor care pot fi scoase din circuitul agricol, a terenurilor amenajate si ameliorate. Scopul:executarii lucrarilor de cadastru- sa puna la dispozitia celor interesati, in orice moment, date reale si complete pentru: *determinarea stadiului si evolutiei fondului funciar pe judete si pe tara; * stabilirea impozitului funciar; * cunoasterea fondului imobiliar- edilitar si starea acestuia; * intocmirea studiilor si proiectelor pentru sistematizarea teritoriului si * obtinerea de date pentru intretinerea strazilor, drumurilor, cailor ferate, etc; * alegerea amplasamentelor obiectivelor industriale si social-culturale; * folosirea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa; * amenajarea si exploatarea rationala a padurilor; * protectia mediului; * solutionarea litigiilor cu privire la terenuri dintre propietari; * realizarea bazei de date cadastrale necesare intocmirii SIT-urilor. Importanta cadastrului general Cadastrul s-a dovedit a fi de-a lungul timpului un ansamblu de activitati tehnicoorganizatorice menite sa deserveasca administratia, pe propietarii bunurilor imobile in problemele drepturilor reale de propietate, iar din alt punct de vedere, cadastral a constituit o institutie progresista care a contribuit la dovedirea si garantarea propietatii. Lucrarile de cadastru sunt importante pentru realizarea sistemelor informationale ale teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale administratiei publice locale si centrale, precum si altor sectoare interesate. Legatura cadastrului cu alte discipline Activitatea de cadastru a evoluat foarte mult in ultimele decenii, din punct de vedere al continutului si complexitatii, pe masura punerii de acord cu cerintele mereu crescande ale societatii in ansamblu si cu perfectionarea mijloacelor tehnice si a metodelor de lucru propii, sau a celor apartinand altor domenii pe care se sprijina sau cu care colaboreaza. Prin participarea mai multor domenii la realizarea cadastrului general, se poate afirma ca i se confera un caracter indisciplinar. Lucrarile tehnice ale cadastrului ( masuratori, prelucrarea datelor,intocmirea documentatiei cadastrale - hard, planuri, registre cadastrale) se bazeaza pe discipline fundamental ca: geodezia, topografia, fotogrametria, cartografia. localitatilor;

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Pentru latura economica a cadastrului sunt necesare cunostinte din domenii complementare: pedologie, geobotanica, geomorfologie. Stiintele agricole ajuta la incadrarea terenurilor in categorii si subcategorii de folosinta. Dreptul funciar si alte ramuri juridice sunt necesare la stabilirea in mod legal a posesoriilor si a propietatii, la data introducerii cadastrului general. Pentru rezolvarea anumitor etape de lucrari, cadastrul general poate intra in legatura cu domenii auxiliare: sistematizarea teritoriului si localitatilor, urbanism, organizarea teritoriului agricol, protectia mediului,etc.. Pentru automatizarea lucrarilor de cadastru ( prelucrarea automata volumului mare de date din masuratori, crearea bazelor de date si intocmirea automata a registrelor si planurilor cadastrale) este nevoie de cunostinte de informatica, programare, etc.

I.4. Aspectele cadastrului Evidenta bunurilor imobile se face complet si sistematic dupa urmatoarele aspecte: a) Aspectul cantitativ - se realizeaza prin functia tehnica a cadastrului si se refera la determinarea prin masuratori a pozitiei, configuratiei si marimii suprafetelor de terenuri pe categorii de folosinta si propietari si la determinarea constructiilor in functie de marimea suprafetei de teren pe care acestea sunt amplasate, numarul de nivele si de propietarii lor. b) Aspectul calitativ- determina cunoasterea potentialui productiv al terenurilor, precum si al caracteristicilor calitative ale constructiilor. * Pentru terenuri se face bonitarea cadastrala a solurilor completandu-se cu date despre lucrari de imbunatatiri funciare (irigatii, indiguiri, desecari). * Pentru constructii se face cartarea cladirilor dupa materialele de constructie (beton, caramida, lemn), dotarea cu instatalatii, gradul de contort, gradul de uzura, etc.. c) Aspectul juridic - se refera la regimul juridic al terenurilor si constructiilor, la dreptul de propietate.

I.5. Functiile cadastrului Realizarea practica a cadastrului se face prin trei functii corespunzatoare celor trei aspecte ale acestuia. a) Functia tehnica are ca obiect urmatoarele lucrari: *stabilirea si marcarea pe teren prin borne cadastrale a hotarelor teritoriiilor administrative (comune, orase, municipii); *identificarea si marcarea prin borne a limitelor intravilanelor localitatilor, *delimitarea bunurilor imobile din cuprinsul unui teritoriu administrativ, a parcelelor din cadrul acestora in functie de categoria de folosinta si de posesorii acestora; * efectuarea masuratorilor pe teren si prelucrarea datelor cadastrale; *intocmirea sau reambularea planurilor cadastrale;

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

*numerotarea cadastrala a sectoarelor cadastrale si a bunurilor imobile de pe intregul teritoriu administrativ comunal, orasenesc sau municipal; * intocmirea registrelor cadastrale si a situatiilor de sinteza; * intretinerea cadastrului. Documentele tehnice principale ale cadastrului sunt: * dosarul lucrarilor de delimitate; * planurile si hartile cadastrale; * registrele si fisele cadastrale. b) Functia economica are ca obiect executarea urmatoarelor lucrari: * incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate; * evidenta terenurilor agricole in functie de stadiul degradarii, a terenurilor amenajate prin lucrari de imbunatatiri funciare; * evidenta cladirilor dupa materialele de constructie, dotarea cu instalatii, confort, gradul de uzura,etc.. c) Functia juridica trebuie sa asigure identificarea corecta a propietarilor de terenuri si constructii si inscrierea acestora in documentele cadastrului general, pe baza dreptului si actului juridic pe care se intemeiaza propietatea. Se asigura publicitatea imobiliara, adica ce detine fiecare cetatean pe teritoriul tarii si cui apartine un anumit bun imobil.

II.

Cadastrul in Romania

II.1. Evoluia masuratorilor terestre pe teritoriul romnesc La nceputul secolului al XVIII lea au aprut primele hari ntocmite de autori romni: - harta Valahiei realizat de stolnicul Cantacuzino n anul 1700; - harta Moldovei executat de Dimitrie Cantemir in anul 1737. n dezvoltarea tiintelor topografice un rol important l-au avut Serviciul Topografic Militar. n anul 1854 au nceput ridicri topografice pentru ntocmirea hrii Dobrogei i Munteniei precum i lucrri de determinare a diferenei de nivel dintre Marea Neagr i Marea Adriatic. La executarea lucrrilor de topografie si triangulaie a participat i cadei ai primei promoii de ofieri romni de la coala militar din Bucureti. n anul 1875 Romnia a nceput s activeze n organismele geodezice internaionale. Din anul 1885 au fost reluate ridicrile topografice n Moldova continuate pana n 1895 cnd s-a ncheiat ridicarea acestei prti de ara. n anul 1895 a fost realizat Observatorul Astronomic Militar situat pe Dealul Piscului i au fost efectuate primele determinri astronomice care au folosite pentru ntocmirea primului plan topografic al Bucuretiului. Pn la nceputul primului rzboi mondial au fost executate: - ridicarea cu planeta la scara 1:20.000 a Modovei, Munteniei i Olteniei. 7

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

- ridicarea cu planeta la scara 1:10.000 a Dobrogei. - ridicri tahimetrice la scara 1:500 pentru planurile oraelor Bucureti , Ploieti i Galai - ridicarea topografic a planurilor pentru frontiera cu Rusia. n anul 1951 s-a trecut la ntocmirea noii hri a Romniei la sc. 1:25.000 fiind adoptat elipsoidul Krasowski i sistemul de proiecie Gauss-Kruger. Pn n anul 1958 a fost finalizat faza ridicrii ntregului teritoriu al rii. ncepnd cu anul 1973 a fost oficializat proiecia stereografic 1970. II.2. nceputurile i evoluia cadastrului pe teritoriul Romniei Pe teritoriul Romniei, cadastrul, mpreun cu crile funciare, dateaz din anul 1794 n Transilvania, Banat i nordul Bucovinei, cnd aceste teritorii se aflau sub jurisdicie austroungar i, ca atare, cadastrul introdus n aceste provincii a fost dup sistemul aplicat n Austria. n Muntenia i Moldova, sub impulsul reglementrilor cu caracter constituional din Regulamentele Organice, primele ncercri de cadastru general dateaz din anul 1831 n Muntenia i 1832 n Moldova, cnd au fost emise urmtoarele legi: a) n Muntenia, n 1831, sub domnia lui Alexandru Dimitrie Ghica Proiectul atingtor de msurtori cadastrale n tot cuprinsul pricipatului; b) n Moldova, n 1832, sub domnia lui Mihai Grigore Sturdza Proiectul atingtor de pravile obteti i hotrnicii. Gheorghe Asachi, n Muntenia i Gheorghe Lazr, n Moldova, au avut iniiativa deosebit de important pentru acele timpuri, de a nfiina la 1813 la Iai i la 1818 la Bucureti primele coli de inginerie care au pregtit primii specialiti n topografie i cadastru din Romnia, numii ingineri hotarnici, i care au contribuit n mod hotrtor la introducerea unor sisteme de organizare i metode de lucru asemntoare cu cele vzute de ei n rile din Apus, unde i-au fcut studiile. n aceast perioad o contribuie deosebit a avut-o Institutul geografic al armatei romne, care pe lng construirea reelelor geodezice de ordin superior i al hrilor destinate nevoilor de aprare a executat un volum important de msurtori topo-cadastrale. Direcia cadastrului i Institutul geografic al armatei au adoptat n 1930 sistemul de proiecie cartografic Bonne. n timpul celui de-al doilea rzboi mondial lucrrile au fost sistate din lips de fonduri. n intervalul 1944 - 1955 se nregistreaz o stagnare n activitatea de cadastru din cauza regimului comunist. n 1958 a luat fiin Centrul de fotogrammetrie subordonat Direciei generale geo topografice i organizrii teritoriului agricol n cadrul Ministerului Agriculturii i Silviculturii. n etapa care a urmat dup 1991, tot personalul unitilor de cadastru a fost implicat n aplicarea legii 18/1991 i n consecin a urmat o reducere substanial a lucrrilor de cadastru funciar, iar n majoritatea judeelor chiar sistarea acestor lucrri. Etapa n care se reia cadastrul general, concomitent cu reluarea crilor funciare, este etapa care debuteaz cu apariia legii cadastrului general i publicitii imobiliare (Legea nr. 7/1996), n care: 8

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

se creeaz posibilitatea punerii n practic a celor mai noi concepii de realizare a unui cadastru general modern; se realizeaz o desfurare coordonat i corelat unitar, att a activitii de cadastru general, ct i a activitii de geodezie i cartografie; cadrul organizatoric i de subordonare al unitilor de cadastru general vor asigura o coordonare i execuie a lucrrilor de ctre personalul tehnic de specialitate, crendu-se posibilitatea evitrii imixtiunilor. Evoluia activitii de cadastru n Romnia a cunoscut urmtoarele etape: etapa nceputurilor introducerii cadastrului general (1794 n Transilvania, Banat i Bucovina; 1831 n Muntenia i 1832 n Moldova); etapa 1919 1933, care a debutat cu nfiinarea Direciei Cadastrului i intensificarea lucrrilor de cadastru, n Moldova i Muntenia, dup primul rzboi mondial, ct i intensificarea reformei agrare i ncheiat odat cu apariia primei legi, care a reglementat executarea unitar a cadastrului general i crilor funciare (Legea nr. 23/1933); etapa 1933 1955, care a debutat cu nceperea unui cadastru modern, dar ale crui lucrri au fost ntrerupte n timpul celui de-al doilea rzboi mondial i, n continuare, de manifestarea unor concepii refractare de ctre regimul contemporan perioadei, fa de aceast activitate; etapa 1955 1989, n care au fost folosite diferite forme de eviden a terenurilor, orientate cu prioritate spre patrimoniul agriculturii colectivizate i de stat; etapa 1990 1995, n care ntregul efectiv al unitilor de cadastru funciar a fost mobilizat n lucrrile de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 i, n care, din cauza absenei legii cadastrului general i publicitii imobiliare, lucrrile de cadastru n sistemul vechi au fost diminuate sau ntrerupte n majoritatea judeelor; etapa ncepnd cu anul 1996, a noului cadastru general i publicitii imobiliare care a creat cadrul pentru organizarea i executarea unui cadastru general modern, la nivelul cerinelor societilor democratice avansate. Etapa de nceput a cadastrului n provinciile romneti Activitile de cadastru mpreun cu crile funciare au debutat n 1794 pe o parte a teritoriului Romniei dup sistemul folosit n fostul imperiu Austro-Ungar. Pe teritoriul Moldovei i Munteniei primele nceputuri au fost fcute sub impulsul primelor reglementri cu caracter constituional din Regulamentul organic: n Muntenia: Proiectul atingtor de msurtori cadastrale n tot cuprinsul prinipatului; n Moldova: Proiectul atingtor de pravilele obteti i hotrnicii. Etapa de dup primul rzboi mondial (1919 1933) n perioada 1919 1933, activitatea de cadastru s-a limitat la msurarea moiilor i parcelarea lor pentru mproprietririle care au fost fcute dup primul rzboi mondial. n aceast perioad o contribuie deosebit a avut-o Institutul Geografic al Armatei Romne, care, pe lng construirea reelelor geodezice de ordin superior i a hrilor destinate nevoilor de aprare, a executat un volum important de msurtori topo-cadastrale. Direcia Cadastrului i Institutul Geografic al Armatei au adoptat n 1930 sistemul de proiecie cartografic stereografic n locul proieciei cartografice Bonne. 9

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Etapa nceperii cadastrului funciar modern i unificrii crilor funciare (1933 1955) Un moment de referin pentru activitatea de cadastru i publicitate imobiliar, n perioada interbelic, l-a constituit legiferarea organizrii unui cadastru general i a unei publiciti imobiliare moderne (Legea nr.23/1933). Prin aceasta se ajunge la reglementarea modalitii de organizare i realizare a lucrrilor de cadastru general, pornindu-se de la reelele geodezice unitare i a unor planuri i registre cadastrale unitare pe ntreg teritoriul Romniei. n timpul celui de-al doilea rzboi mondial lucrrile au fost sistate din lips de fonduri. n intervalul 1944 1955 se nregistreaz o stagnare n activitatea de cadastru din cauza regimului comunist, care manifesta un interes foarte sczut fa de acest important domeniu, cu implicaii majore n economic i social. Etapa sistemelor de eviden funciar i de cadastru funciar n anul 1955 se legifereaz organizarea i executarea evidenei funciare cu scopul principal de a servi la comasarea terenurilor agricole n aciunea de colectivizare a agriculturii (Decretul nr. 280/1955 i Hotrrea de Guvern nr. 1240/1955). Planurile topografice au fost executate prin metode fotogrammetrice i n mai mic msur prin metode topografice clasice. n 1958 a luat fiin Centrul de Fotogrammetrie subordonat Direciei Generale Geotopografice i Organizrii Teritoriului Agricol n cadrul Ministerului Agriculturii i Silviculturii. Un moment de referin, important nu numai pentru activitatea de cadastru funciar l-a constituit apariia reglementrilor date de Decretul nr. 305/1972, privind activitatea geodezic, topo-fotogrammetric i cartografic, precum i folosirea datelor i documentelor rezultate din aceast activitate. Etapa de stagnare a lucrrilor de cadastru n etapa care a urmat dup 1991 tot personalul unitilor de cadastru a fost implicat n aplicarea Legii nr. 18/1991 i, n consecin, a urmat o reducere substanial a lucrrilor de cadastru funciar, iar n majoritatea judeelor chiar sistarea acestor lucrri. Ordinea de ncheiere a aplicrii Legii nr. 18/1991, n care s-au clasat teritoriile comunale, a coincis, n general, cu existena i gradul de actualizare a cadastrului funciar pentru intravilan i suprafee de extravilan, care au format patrimoniile fostelor cooperative agricole de producie i ale asociaiilor agricole. Etapa relurii cadastrului general i a crilor funciare Etapa debuteaz cu apariia Legii cadastrului general i publicitii imobiliare: se creeaz posibilitatea punerii n practic a celor mai noi concepii de realizare a unui cadastru general modern; se realizeaz o desfurare coordonat i corelat unitar, att a activitii de cadastru general, ct i a activitii de geodezie i cartografie; cadrul organizatoric i de subordonare al unitilor de cadastru general vor asigura o coordonare i execuie a lucrrilor de ctre personal tehnic de specialitate, crendu-se posibilitatea evitrii imixtiunilor.

10

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

II.3. Fondul funciar i categorii de terenuri Obiectul cadastrului general l constituie fondul funciar al ntregii ri, organizat pe uniti teritorial-administrative comunale, oreneti, municipale, judeene i naional, n limitele teritoriului de stat, indiferent de categoria de folosin, de destinaia terenului i de proprietarul acestuia. Terenurile, n totalitatea lor, pot fi clasificate dup mai multe criterii. Din punct de vedere al cadastrului general intereseaz dou clasificri: - dup categoria de folosin; - dup destinaia economic. n cadastrul de specialitate agricol intereseaz i clasificarea terenurilor dup caracteristici tehnice. II.3.A. Clasificarea terenurilor pe categorii de folosin Categoria de folosin a terenului, natural sau artificial (determinat de aciunea omului), individualizat printr-un cod, este unul dintre atributele parcelei. Evidenierea la partea tehnic a cadastrului general a categoriei de folosin alturi de celelalte atribute este necesar att pentru ntocmirea crii funciare, ct i pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaz imobilele. Categoria de folosina este principala unitate de clasificare a folosinelor, avnd ca unitate inferioar subcategoria de folosin, iar ca unitate superioar grupa de folosine. n cadastrul general nu se nregistreaz subcategorii de folosin. n cadastrul general exist dou grupe de folosine, fiecare cu cte cinci categorii de folosine, astfel: A. Grupa folosinelor agricole cu categoriile de folosin: arabil, puni, fnee, vii i livezi. n Romnia, conform Anuarului statistic 2006, la data de 01.01.2006 terenurile din grupa folosintelor agricole ocupau urmtoarele suprafee: - Fondul funciar al Romniei:23.839.071 ha (100%) - Grupa folosinelor agricole :14.741.214 ha (61,48%), din care: Arabil(A) 9.420.205 ha (38,35%) Puni(P) 3.364.041 ha (14,07%) Fnee(F) 1.514.645 ha (6,25%) Vii(V) 224.082 ha (0,97%) Livezi(L) 218.241 ha (0,95%)

11

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Astfel, terenurile agricole reprezint 61,48% din teritoriul naional, iar terenurile arabile reprezint 38,35%. B. Grupa folosinelor neagricole cu categoriile de folosin: pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier, terenuri cu ape i ape cu stuf, drumuri i ci ferate, terenuri cu construcii curi i alte folosine, terenuri neproductive. II.3.B. Clasificarea terenurilor dup destinaia economic Terenurile de orice fel care aparin persoanelor fizice i juridice, indiferent de titlurile pe baza crora sunt deinute, se mpart pe destinaii economice, conform art.2 din Legea fondului funciar nr.18/1991, astfel: Terenuri cu destinaie agricol (TDA) Din categoria terenurilor cu destinaie agricol fac parte: terenuri agricole productive arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaii de hamei i duzi, puni, fnee, sere, solarii,rsadnie i altele asemenea, cele cu vegetaie forestier, dac nu fac parte din amenajamentele silvice, amenajri piscicole i de mbuntiri funciare, drumuri tehnologice i de exploatare agricol, platforme i spaii de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i terenuri neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol. Terenurile cu vegetaie forestier care nu fac parte din amenajamentele silvice, i au destinaie economic agricol pot fi: perdele de protecie, plantaii de protecie de pe formaiunile toreniale, zonele de arborete pentru protecia punilor, tufriurile etc. De asemenea, n categoria terenurilor cu destinaie agricol sunt cuprinse terenuri cu ape permanente ca; iazuri, eletee, lacuri i bli folosite pentru creterea petelui i pentru pescuit, precum i cele pe care sunt amplasate construcii agricole, ferme, construcii agricole, diguri, canale, debuee i unele terenuri neproductive, care fiind situate n perimetrul terenurilor agricole, pot fi amenejate i folosite n scopul i pentru producia agricol. Legea fondului funciar precizeaz c toi deintorii de terenuri agricole sunt obligai s asigure cultivarea acestora i protecia solului. Schimbarea categoriei de folosin a terenurilor agricole este reglementat de lege, precum i scoaterea definitiv sau temporar a terenurilor agricole din producia agricol, pentru alte scopuri dect agricultura. Terenuri cu destinaie forestier (TDF) Din categoria terenurilor cu destinaie forestier fac parte: terenurile mpdurite sau cele care servesc nevoilor de cultur, producie sau administraie silvic, terenurile destinate mpduririlor i cele neproductive cum sunt: stncrii, abrupturi, bolovniuri, rpe, ravene, toreni - dac sunt cuprinse n amenajamentele silvice. Fondul forestier cuprinde deci terenurile a cror destinaie economic principal este producia forestier, folosite n marea majoritate ca pduri. Suprafeele mai mari fr pdure sunt destinate regenerrii pdurii, iar altele mai mici sunt amenajate ca pepiniere silvice, pentru producerea materialului sditor silvic. De asemenea, din fondul forestier pot face parte unele terenuri agricole ca: puni, fnee, arabile, drumuri i constructii necesare administraiei n gospodrirea silvic, dac sunt cuprinse n amenajamentele silvice. Administrarea pdurilor proprietatea statului se face de ctre Regia Naional a Pdurilor, iar cele proprietate privat de ctre persoanele fizice sau juridice respective.

12

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Materialul lemnos din toate pdurile, indiferent de proprietar, se exploatez n regim silvic, potrivit legislaiei n vigoare. Terenuri aflate permanent sub ape (TDH) Din aceast categorie fac parte: albiile minore ale cursurilor de ap, cuvetele lacurilor naturale i artificiale la nivelul maxim de retenie, braele i canalele din Delta Dunrii, fundul apelor maritime interioare i al mrii teritoriale i contigue. Aceste terenuri sunt administrate de ctre Regia autonom Apele Romne i sunt proprietatea public a statului. Prin retragerea apelor terenurile eliberate de ape nu pot fi dobndite de proprietarii riverani. De asemenea, insulele i ostroavele ce se formeaz n albiile minore ale cursurilor de ape, precum i albiile prsite sunt i rmn proprietatea statului. Din punct de vedere cadastral, apele pot fi clasificate dup: - modul de administrare; - locul unde sunt situate; - destinaia economic. Dup modul de administrare apele se clasific astfel: - ape internaionale - sunt acele ape prin care Statul Romn este riveran cu alte state, sau acele ape care trec sau intr prin graniele rii. Exemple: Dunrea, rurile Prut i Tisa. - ape maritime teritoriale sau interioare ale Romniei, care se ntind pe o lime de 12 mile marine nspre larg (1 mil marin = 1852 m, 12 mile marine x 1.852 m = 22,224 km). Apele teritoriale, mpreun cu solul i subsolul acoperit de acestea, precum i spaiul aerian de deasupra lor, fac parte integrant din teritoriul Romniei. - apele naionale sunt: apele curgtoare i stttoare din interiorul teritoriului naional, apele Dunrii i rurilor de frontier de la malul romnesc pn la linia de frontier stabilit prin tratate cu statele vecine respective. Dup locul unde sunt situate apele se mpart n: - ape de suprafa - curgtoare sau stttoare; - ape subterane - situate sub nivelul solului, ape freatice (din stratul acvifer freatic) i ape de adncime. Dup destinaia economic apele pot avea una sau mai multe folosine simultan. De exemplu aceeai ap poate fi folosit simultan pentru navigaie, producerea energiei electrice, irigaii, piscicultur, turism, agrement etc. Terenuri din intravilan (TDI) n aceast categorie se includ: toate terenurile, indiferent de categoria de folosin, situate in perimetrul localitilor urbane i rurale, ca urmare a stabilirii limitei intravilanului, conform legislaiei n vigoare. Terenurile cu construcii se refer la cele pe care se afl locuine i anexe gospodreti, dotri sociale i culturale de nvmnt, sntate, cultur, comer, prestri de servicii, sport, industriale, depozite, drumuri, strzi, ci ferate, gri, autogri, zone portuare, parcuri, pduri de agrement i de protecie, amenajri sportive, piee, oboare de animale, cimitire etc. Legea fondului funciar nr.18/1991 reglementeaz regimul construciilor, impunnd reguli, restricii, taxe etc. Legea privind autorizarea construciilor nr. 50/1991 reglementeaz 13

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

regimul autorizrii construciilor noi, demolrilor etc. Ambele legi au prevederi cu privire la posibilitatea modificrii intravilanului existent la un moment dat. Terenuri cu destinaie special (TDS) Din categoria terenurilor cu destinaie special fac parte: terenurile folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene i navale, cu construciile i instalaiile specifice aferente, cele pe care se afl obiective i instalaii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice i gazelor naturale, de telecomunicaii, terenurile cu exploatri miniere, petroliere, plajele, cele pentru nevoile de aprare a rii, precum i rezervaiile i monumentele naturii, monumentele, ansamblurile i siturile arheologice i istorice i altele asemenea. a) Terenuri destinate transporturilor Se mpart n funcie de categoria transporturilor n: - terenuri pentru transporturi rutiere - drumuri, strzi, autostrzi; - terenuri pentru transporturi feroviare - ci ferate; - terenuri pentru transporturi navale - porturi maritime i fluviale; - terenuri pentru transporturi aeriene aeroporturi; Terenurile pe care se realizeaz amenajrile specifice pentru transport sunt terenuri proprietate de stat, care fie c au avut iniial aceast calitate, fie c au fost obinute printr-un act de schimb juridic ntre stat i proprietarii privai, fie c au fost expropriate n interesul utilitii publice, cu o just i prealabil despgubire, conform prevederilor Legii privind exproprierea pentru utilitate public nr. 33/1994. b) Terenuri destinate transporturilor rutiere Din punct de vedere al importanei lor drumurile sunt clasificate n: drumuri naionale, drumuri judeene, drumuri comunale, drumuri de exploatare agricol, drumuri de exploatare forestier, drumuri industriale, strzi i alei. Terenurile destinate drumurilor cuprind zona drumului, adic att partea carosabil, ct i acostamentele, anurile laterale pentru colectarea i evacuarea apelor pluviale mpreun cu zona de protecie a acestora, parcajele i alte amenajri specifice. Administrarea drumurilor se face n raport de importana i clasificarea lor astfel: drumurile naionale de ctre Compania Naional pentru Autostrzi i Drumuri Naionale; drumurile judeene de ctre Consiliile judeene prin Direcia de Drumuri i Poduri Judeene; drumurile comunale, strzile i drumurile de exploatare agricol de ctre Consiliile locale ale municipiilor, oraelor sau comunelor; drumurile forestiere de ctre Regia Naional a Pdurilor, iar drumurile industriale de ctre proprietarul unitii industriale. c) Terenuri destinate transporturilor feroviare Sunt cele ocupate de liniile de cale ferat, cu lucrrile de terasamente aferente (ramblee i deblee), zonele de protecie de la baza rableelor sau de la marginea superioar a debleelor, precum i terenurile pe care sunt amplasate diferite construcii i instalaii specifice - gri, magazii, rampe, depouri, ateliere, remize, cantoane, halte, instalaii de semnalizare sau de dirijare a circulaiei feroviare etc.). Aceste terenuri sunt proprietatea public a statului, n adminstrarea SNCFR.

14

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Parcelele forestiere care au rol de protecie a cilor ferate sunt, de asemenea, n administrarea SNCFR, i sunt supuse regimului silvic al pdurilor de protecie, tierile fiind admise numai n scop de refacere a vegetaiei forestiere. d) Terenuri destinate transporturilor pe ap Aceste terenuri servesc transporturile navale i se clasific dup categoria apei pe care se face transportul n: transporturi maritime i transporturi fluviale. n categoria terenurilor ce deservesc transporturile maritime intr terenurile destinate amenajrilor portuare, farurilor i cele pentru antiere de construcii i reparaii navale. Din categoria terenurilor ce deservesc transporturile fluviale fac parte terenurile ocupate de porturi, debarcadere i antiere de construcii i reparaii navale fluviale. e) Terenuri destinate transporturilor aeriene Sunt reprezentate de terenurile ocupate de aeroporturi, aerodromuri i de instalaiile aferente i auxiliare de orientare i ghidare ale acestora (radiofaruri, balizaje etc.) f) Terenuri destinate expoalaiilor miniere Aceste terenuri sunt suprafeele de teren pe care se construiesc cldirile i instalaiile necesare extragerii, depozitrii, transportului i prelucrrii materialelor de extracie. g) Terenuri destinate producerii i transportului energiei electrice Sunt terenurile pe care se realizeaz instalaiile centralelor termo, hidro, sau nuclearo electrice, staiile electrice de transformare i liniile de transport a energiei electrice. h) Terenuri cu monumente i situri istorice i arheologice Terenurile cu monumente ale naturii sunt acele terenuri care prin plantele sau animalele ce cresc i se dezvolt pe ele reprezint o deosebit nsemntate tiinific sau estetic, demne de a fi conservate pentru viitor. Terenurile cu monumente de orice fel, precum i monumentele n sine, sunt ocrotite prin legi speciale. n general, aceste terenuri sunt proprietatea public a statului, dobndite fie prin expropriere, fie prin schimb de terenuri. Chiar dac terenurile sunt proprietatea privat a persoanelor fizice, juridice private sau juridice ale statului, ele sunt supuse acelorai reglementri administrative de protecie special. Monumentele istorice, de arhitectur, de cultur, casele memoriale, casele-muzeu, siturile istorice i arheologice sunt bunuri care au o deosebit nsemntate pe plan naional sau local privind mrturii ale dezvoltrii noastre culturale, istorice sau de evoluie a civilizaiei pe teritoriul naional romnesc. Toate aceste monumente se afl sub protecia statului prin legislaie special, indiferent de proprietar, aplicat prin Comisia Naional pentru Protecia Monumentelor i Siturilor. i) Terenuri destinate nevoilor aprrii naionale n aceast categorie intr terenurile ocupate de uniti si servicii ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor, Serviciului Romn de Informaii i ale altor servicii speciale, cum ar fi: sedii, cazrmi, poligoane, comandamente, depozite, vmile i pichetele grnicereti, terenurile din zona fiei de frontier etc. Aceste terenuri sunt toate proprietatea public a statului romn i sunt administrate de ministerele sau serviciile respective.

15

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

II.4. Parcelarea i detaarea terenurilor II.4.A. Probleme generale n cadastru sunt frecvente situaiile cnd asupra unui teren intervin operaiuni de parcelare sau detaare, care sunt operaiuni prin care un teren, care anterior constituia o entitate de sine stttoare un imobil sau o parcel de teren proprietatea determinat a unei persoane, urmeaz s fie imparit n dou sau mai multe terenuri, fie n vederea schimbrii categoriei de folosin a terenului, fie n vederea nstrinrii dreptului de proprietate asupra unei poriuni din terenul iniial. Care sunt condiiile care trebuie s fie indeplinite n cazul unei parcelri sau detari ? ntotdeauna o detaare trebuie s ndeplineasc dou condiii iniiale: o condiia de suprafa; o condiia de direcie a liniei de detaare. Pentru executarea i aplicarea lucrrilor de parcelare sau detaare a terenurilor este necesar s fie studiate n prealabil planurile cadastrale existente, precum i s fie efectuate msurtori topografice de determinare sau de verificare a limitelor imobilului ce urmeaz a fi parcelat sau detaat. Pe baza acestui studiu se ntocmete proiectul de parcelare i se calculeaz elementele care apoi vor fi aplicate pe teren (coordonate planimetrice rectangulare x, y sau coordonate polare distane d, orientri , sau unghiuri ). Parcelarea sau detaarea terenurilor se efectueaz pe planul cadastral i, n raport de datele de care se dispune i de precizia cerut pentru detaare, se aplic fie un procedeu grafic, fie procedeul numeric. Procedeele grafice de parcelare sunt aplicabile n condiii deosebite, i anume : - exist planuri cadastrale la scri mari (1:500, 1:1000, 1:2000), care ofer posibilitatea unor determinri cu precizie bun; - terenurile ce se detaeaz au forme geometrizate, relativ simple. Procedeele grafice sunt mai expeditive n raport cu procedeele numerice, dar mai puin precise dect procedeele numerice. Precizia detarilor prin procedee grafice este determinat de scara planului cadastral i de acurateea lucrrilor grafice efectuate de operator. Procedeele grafice folosesc principii ale geometriei plane. Soluiile sunt diferite n funcie de cerina ca detaarea terenurilor s se fac printr-o linie care, fie s treac printr-un punct obligat, fie s fie paralel cu o direcie dat. Intruct n etapa actual exist tehnic de scanare a planurilor cadastrale, a planurilor cadastrale i de vectorizare a planurilor raster, detarile terenurilor prin procedee grafice sunt depaite pentru a mai prezenta interes aplicativ . II.4.B. Procedee numerice n acest caz este necesar s fie cunoscute coordonatele planimetrice x, y ale punctelor de frngere a aliniamentelor conturului ce definete terenul ce urmeaz a fi parcelat. Planul cadastral chiar poate lipsi, ntruct este suficient s fie ntocmit o schi a terenului printr-o reprezentare grafic aproximativ a coordonatelor punctelor ce definesc terenul.. Linia de parcelare sau detaare a terenului va fi dat prin coordonatele punctelor care o definesc n raport cu alte laturi sau puncte ale terenului. Coordonatele x.y rezultate sunt precise din punct de vedere matematic, i nu mai sunt influenate de scara i precizia planurilor cadastrale, sau de acurateea i atenia operatorului, ca n cazul procedeelor grafice. 16

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Rezolvarea problemelor de parcelare sau detaare se pune pentru cteva situaii specifice de calcule topografice, cum sunt: - punctul pe segment; - intersecii de drepte; - drepte paralele; - drepte perpendiculare. II.5. Consideraii privind scara, precizia i coninutul planurilor cadastrale Planul cadastral de baz este un derivat din planul topografic de baz, care se obine prin extragerea elementelor de planimetrie din planul topografic. Acest plan devine plan cadastral numai dup ce a fost echipat cu urmtoarele date cadastrale: - numerotarea punctelor de hotar care delimiteaz teritoriul administrativ i limitele intravilanelor localitilor; - numerotarea cadastral a parcelelor; - consemnarea (prin simboluri literale) a categorilor de folosin ale terenurilor din cuprinsul fiecrei parcele; - cartarea construciilor dup destinaii (n cazul cadastrului imobiliar). Planurile cadastrale de baz se formeaz separat din planele originale pentru partea de extravilan i separat din planele originale pentru intravilanele teritoriului administrativ. Pentru a se pune n eviden numai contururile (liniile) care nchid suprafeele ce fac obiectul cadastrului (limite de proprietate sau de categorii de folosin ale terenurilor), pe planurile cadastrale, se va evita pe ct posibil trasarea altor linii care astfel ar crea poligoane fictive. De aceea, pe suprafaa destinat cilor de comunicaii se traseaz numai limitele de proprieti din lungul lor, iar semnul convenional care le difereniaz se folosete numai la planurile cadastrale de ansamblu. Liniile de transport ale energiei electrice i telefonice aeriene se reprezint numai prin poziia stlpilor de susinere, etc. Conductele magistrale de ap, canalizare, gaz, petrol, termoficare etc. se reprezint prin linii cu semne convenionale literale n cuprinsul lor. Indiferent de metodele prin care se realizeaz, planurile cadastrale de baz trebuie s aibe urmtorul coninut: a) Liniile de delimitare a teritoriului administrativ i a localitilor, punctele de hotar i numerele de ordine a acestora. b) Liniile de delimitare ale tuturor sectoarelor cadastrale (tarlale sau cvartale), toate punctele cu numerele care le definesc i numrul de ordine i denumirea adoptat, n interiorul conturului fiecrui sector cadastral. c) Liniile care delimiteaz fiecare corp de proprietate i fiecare parcel de teren, din intravilan i din extravilan, cu scrierea categoriei de folosin n conturul fiecrei parcele i a numarului cadastral dat parcelei. Delimitarea hotarelor administrative, sectoarelor cadastrale, a corpurilor de proprietate si a parcelelor se face cu linii de 0,2 mm grosime. Construciile se traseaz cu linii de 0,3 mm, conform listei de coduri ale bazei de date.

17

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Planul cadastral trebuie s cuprind urmtoarele elemente caracteristice: Baza geodezic Pe planul cadastral de baz vor fi reprezentate urmtoarele puncte care reprezint reeaua geodezic: - punctele de triangulaie de ordinul I-IV i cele de ndesire de ordinul V; - punctele reelei determinate prin msurtori GPS; - reperele azimutale; - punctele reelelor poligonometrice; - reperii de nivelment de ordinul I-IV i reperii de nivelment de ordinul V; - punctele bornate ale reelelor de ridicare. Reprezentarea acestor puncte pe planul cadastral se face cu semnele din Atlasul de semne convenionale aprobat de A.N.C.P.I. Localitile, cldirile i curile Cldirile, att cele din intravilan ct i cele izolate din extravilan, se reprezint la scar potrivit dimensiunilor respective sau prin semne convenionale, cnd dimensiunile acestora nu se pot reprezenta la scara la care se ntocmete planul cadastral. Curile, indiferent dac sunt mprite sau nu, se reprezint individual. n cazul n care scara planului nu permite reprezentarea unor astfel de parcele, atunci ele se reprezint prin semne convenionale, urmate de numrul cadastral pentru a face legtura ntre plan i registrul cadastral. mprejmuirile din intravilan se reprezint prin linii simple ca limite de parcel, deci cu ocazia lucrrilor de teren nu se culeg date cu privire la materialele din care sunt realizate mprejmuirile, ca n cazul ntocmirii planurilor topografice. Strzile se ridic i se reprezint indiferent de limea lor. n interiorul teritoriului localitilor se reprezint: rurile, prurile, canalele, vadurile, podurile, castelele de ap, malurile consolidate, digurile etc. Fntnile se reprezint numai cnd sunt situate n piee sau locuri degajate din afara curilor, precum i cele existente n extravilan. Bisericile i mnstirile se reprezint la scar potrivit formei lor reale. Se culeg elementele necesare reprezentrii exacte pe plan a turlei dominante, care de obicei este determinat cu coordonate n cadrul reelei geodezice. Pe plan se reprezint totodat turnurile cldirilor dominante, vizibile de la mare distan, care primesc coordonate sau servesc ca repere de orientare. Cimitirele din intravilan sau din afar - izolate - se reprezint pe plan potrivit formei i dimensiunilor din teren, cu semn conventional potrivit cultului pe care le servesc (cretin, mozaic, musulman). Construcii tehnico-industriale i instalaii Din categoria construciilor tehnico-industriale i instalaiilor aflate pe teritoriul intravilanului sau extravilanului se ridic: unitile industriale i courile acestora, sonde de petrol i gaze naturale semnalizate prin turle, transformatoarele electrice, staiile de radio18

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

recepie, releele de televiziune, staiile GSM, centralele i oficiile telefonice i telegrafice, staii meteorologice, morile i silozurile, gaterele, minele cu halde de steril, carierele, centralele termo- i hidroelectrice, troiele i crucile din extravilan, serele. Construciile i instalaiile se reprezint la scara planului sau cnd sunt de dimensiuni reduse, prin semne convenionale. Conductele i reelele de orice fel (ap, canal, gaz, petrol, electrice, telefoane etc.) se reprezint pe plan numai n extravilan, prin linii intrerupte de semne convenionale literale. Reelele electrice i telefonice se reprezint numai prin poziia stlpilor (fermelor) de susinere fr ca acestea s se uneasc prin linii, pentru a nu crea confuzii cu limitele cadastrale ale parcelelor (poligoane false). Orice fel de construcie cu caracter permanent care deservete instalaiile edilit are, reelele de transport i de alt natur, care ocup n interiorul corpului de proprietate a persoanelor fizice sau juridice o suprafa mai mare de 1 mp, se evideniaz n cadastrul general (guri de vizitare ale canalelor i conductelor, piloni, ferme metalice sau din beton, transformatori electrici etc). Chiar dac aceste construcii nu se pot reprezenta la scar, ele vor figura pe planurile cadastrale de baz prin semne convenionale, iar n schia cadastral i n fia elementelor cadastrale primare, vor fi nregistrate datele necesare. Nu se includ n aceast prevedere elementele de construcii permanente de mici dimensiuni, de natura celor artate la acest aliniat care se afl pe suprafaa (n zestrea) drumurilor din intravilan i din extravilan. Hotarele comunale, judeene sau frontiera de stat Se reprezint prin linii conform semnelor convenionale din Atlasul de semne convenionale aprobat i se scriu numerele punctelor de hotar bornate. Reele de comunicaii Reeaua de ci ferate i construciile auxiliare se ridic cu indicarea caracteristicelor constructive necesare reprezentrii pe plan., cu zonele afectate acestora, construciile de orice fel existente n zon. Din categoria cilor ferate i a construciilor auxiliare fac parte: cile ferate normale, electrificate, nguste, cu cremalier, n construcie sau demolate, rambleele i debleele, zidurile de sprijin cu nlimi sau adncimi mai mari de 0,5 m, tunelele, cu indicarea lungimii i nlimii, staiile de cale ferat, cantoanele de cale ferat, depourile, semafoarele din afara grilor, haltele fr cladiri, rampele de ncrcare i descrcare, trecerile la acelai nivel, trecerile denivelate, funicularele, liniile de tramvai i troleibuz din afara intravilanului. Cile ferate se vor ridica i reprezenta pe planurile cadastrale dup liniile materializate cu borne care delimiteaz zona legal a cii ferate. Zonele triajelor, remizelor, grilor etc. se vor reprezenta pe conturul lor pe baza delimitrilor fcute la teren cu organele abilitate ale societilor de ci ferate i ale administraiei locale. La cile ferate se vor reprezenta cldirile staiilor, depourilor etc., iar n perimetrele staiilor i triajelor se vor reprezenta numai liniile ferate extreme i zonele aferente; n afara staiilor, liniile ferate se vor reprezenta dup numrul firelor (simple sau duble); Reeaua de drumuri cuprinde autostrzi, osele, drumuri comunale, drumuri de exploatare, poteci i aleile din parcuri i grdini. Se culeg date despre: - limea prii carosabile i limea total a zonei drumului (osea); - limea total pentru drumurile comunale si de exploatare etc.; 19

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

-indicarea prescurtat a materialului ce acoper partea carosabil (asfalt, beton, piatra, pamant etc.); - bornele kilometrice din extravilan se ridic cu indicarea kilometrului. n cazul drumurilor din extravilan ale cror platforme se afl la nivelul terenului linia de delimitare cu proprietile limitrofe, se va trasa la 1,5 m de marginea exterioar a anului de scurgere. n cazul drumurilor n rambleu sau n debleu, limitele fa de corpurile de proprietate limitrofe, se stabilesc astfel: - la 2 m de la piciorul taluzului pentru drumurile n rambleu; - la 3 m de la marginea de sus a taluzului pentru drumurile n debleu cu nlimea debleului pn la 5 m; - la 5 m de marginea de sus a taluzului pentru drumurile n debleu cu nlimea debleului mai mare de 5 m. n cazul drumurilor din intravilan limile acestora sunt egale cu distanele dintre limitele (fronturile) imobilelor (parcelelor de teren). Drumurile de exploatare agricola se vor ridica i reprezenta la limile lor din teren, dar nu mai mult de 4 m lime, prin dou linii paralele indiferent de variaiile de lime sezoniere; Suprafeele din parcelele limitrofe drumurilor i cilor ferate, care depesc liniile de delimitare legal, n cazul cnd acestea sunt cuprinse n actele de proprietate ale proprietarilor terenurilor, vor fi msurate i numerotate ca parcele separate i nregistrate ca terenuri n litigiu. n cazul cnd n interiorul zonelor menionate care aparin legal patrimoniului drumurilor i cilor ferate exist i parcele deinute temporar de persoane fizice sau juridice, fr acte de proprietate, acestea se vor nregistra, dup caz, la administraiile drumurilor sau a cilor ferate. Hidrografia i construciile hidrotehnice Limitele apelor se ridic prin malurile existente la data ridicrii. Limitele apelor, care n cursul unui an i modific malul cu mai mult de 15 m, ca efect al variaiei nivelului apelor se vor nsemna pe plan ca limite variabile, cu linie ntrerupt. Apele curgtoare si canalele se reprezint astfel: - apele cu limi mai mari de 2 m se vor msura i reprezenta prin liniile ambelor maluri, scriindu-se pe planuri limea medie a lor; - apele cu limi mai mici de 2 m se vor msura i reprezenta prin axul longitudinal, scriindu-se pe planuri limea medie a lor; - la toate apele curgtoare se indic sensul de curgere printr-o sgeat, conform atlasului de semne convenionale; - albiile rurilor i prurilor secate, precum i anurile sau canalele uscate cu adncimea mai mare de 0,5 m se ridic planimetric prin ax cnd limea este sub 2 m, cu specificarea limii, i pe ambele maluri cnd limea este mai mare de 2 m; - canalele n debleu se vor msura i reprezenta prin limea deschiderii plus cea a zonelor de protecie, conform drepturilor care rezult din actele de proprietate;

20

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

- canalele n rambleu se vor reprezenta prin proiecia orizontal a bazei.podurile i podeele se vor reprezenta prin semnele convenionale caracteristice, conform atlasului; Apele stttoare se reprezint astfel: - limitele lacurilor, blilor, iazurilor, se ridic i se reprezint prin poziia lor la data ridicrii topografice sau aerofotografierii; - limitele acelor ape care, datorit variaiei nivelului i schimb poziia planimetric n decursul unui an cu mai mult de 5 m n plan orizontal, se reprezint prin semnul convenional de limit variabil. Dintre construciile hidrotehnice ce se reprezint pe planurile topografice la scrile 1:5000 i 1:10000 se ridic pe teren: digurile, barajele din piatr, lemn, pmnt, beton, ecluzele, farurile i semnalizatoarele luminoase, stlpii kilometrici de pe malurile apelor navigabile, mirele hidrometrice, debarcaderele, cheiurile de debarcare si danele din porturi, izvoarele minerale, apeductele i conductele de ap de la suprafa,podurile de orice fel, trecerile cu brci, cu sau fr motor, vadurile cu indicarea limii acestora etc. Relieful Din categoria elementelor de relief se reprezint numai acele limite caracteristice care formeaz categorii de folosin diferite, cum sunt: - rupturile de teren mai mari de 3 mm in plan, la scara planului, cu indicarea nlimii, terasele naturale i artificiale, cu indicarea nlimii taluzului, rpele, viroagele i ravenele; alunecrile de teren, consolidate sau neconsolidate; grohotiurile de pmnt, nisip i pietri; prpstiile stncoase, stncile, gropile de mprumut etc. Reprezentarea categoriilor de folosin a terenului Categoriile de folosin care se reprezint pe plan sunt: terenurile arabile, inclusiv serele i rsadniele cu nclzire, punile, fneele, viile i livezile, pdurile, apele i apele cu stuf, drumurile, cile ferate i construciile aferente, terenurile reprezentnd curi-construcii i terenurile neproductive. Tipurile de folosin a terenului se nscriu pe plan prin simbolurile convenionale potrivit "Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general" elaborate si aprobate de A.N.C.P.I. Terenurile amenajate antierozional se reprezint prin limita perimetrului amenajat. Pdurile se reprezint prin perimetrele lor existente pe teren, prin indicarea bornelor de amenajamente silvice, ntruct se constat c pdurea are tendina de a invada spre terenuril e agricole, astfel nct vegetaia forestier depete limitele de proprietate silvic i ulterior apar litigii ntre proprietarii de pduri, Regia Naional a Pdurilor sau persoane fizice i proprietarii de terenuri agricole. n cazul cnd n interiorul pdurilor sunt goluri neacoperite de vegetaie forestier, acestea se reprezint prin contur cu scrierea simbolurilor categoriilor de folosin respective . Tufriurile, lstriurile, mrciniurile, precum i suprafeele izolate acoperite de diferite specii de vegetaie forestier se ridic topografic cu limite difuze apreciate de specialistul topograf i se reprezint pe planurile cadastrale. Toate drumurile existente n pdure, precum i potecile importante se ridic i se reprezint pe plan.

21

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Inscripii n cadrul planului cadastral i n extracadrul acestuia Dup completarea planului cadastral cu toate elementele rezultate din ridicrile de pe teren se face numerotarea cadastral a tarlalelor i a parcelelor . Se nscriu denumirile localitilor, apelor, principalelor forme de relief, pdurilor, locurilor importante etc. Denumirile toponimice se culeg de pe teren, de la populaie, odat cu ridicarea, i se confrunt cu denumirile toponimice consacrate din hri i atlase geografice existente pentru a pstra denumirile cunoscute deja. nscrierea acestor denumiri se face n lungul apelor curgtoare sau n centrul apelor stttoare, a masivelor de pdure sau a masivelor de terenuri arabile, asfel nct s fie evitat orice confuzie cu privire la denumirea sau apartenena lor la un anumit loc cu denumire consacrat. Denumirea formelor de relief, pdurilor, cmpiilor sau a altor obiective se nscriu fr s acopere detaliul la care se refer. Denumirile sectoarelor cadastrale vor fi cele uzitate pentru acele locuri de localnicii din teritoriile administrative respective. La scrierea denumirilor pe planuri se vor folosi regulile de scriere i corpurile literelor stabilite pentru fiecare element toponimic prevzute n Atlasul de semne convenionale pentru ntocmirea planurilor topografice la scrile 1:500 1:5000 i n prescripiile de utilizare a mijloacelor de cartografiere automat. n cazul cnd n anumite poriuni din teritoriu, densitatea elementelor i detaliilor pe care trebuie s le conin planul cadastral este mare i nu pot fi reprezentate corect, se ntocmete o schi anex la o scar mai mare, care s asigure claritatea planului. Pe poriunea rmas liber a planului cadastral se indic numrul i scara schiei anexe, care face parte integrant din planul cadastral. Cnd planul cadastral se cartografiaz pe hrtie sau se multiplic, se aplic indicativul (cartuul) n colul din dreapta jos al planului, asfel nct, cnd planul se pliaz pentru a fi pus n dosare, cartuul s apar deasupra, n fa. Cartuul se completeaz cu toate datele prevzute n el i se semneaz de ctre executant, verificator i conductorul unitii si se parafeaza cu stampila persoanelor fizice si/sau juridice autorizate. Trapezele sau seciunile de plan transformate n planuri cadastrale se folosesc neasamblate cnd teritoriul administrativ comunal este format din mai multe foi de plan care prin asamblare ar forma planuri prea mari, care nu ar putea fi manipulate comod. Pentru teritorii mai mici i situate pe mai multe trapeze, trapezele se vor ansambla pentru a fi mai uor de folosit de ctre beneficiar. Pentru urmrirea cu uurin a hotarelor administrative pe foile de plan se haureaz hotarele cu o culoare vizibil pe partea exterioar a teritoriului. Dimensiunile i nomenclatura foilor de plan pe trapeze sunt cele specifice proieciei cartografice Stereografice 1970, iar modul de organizare a scrierii pe cadru i extracadru este cel obinuit pentru hri si planuri. II.5.A. Scara planului cadastral de baz i alegerea scrii Planul cadastral de baz se ntocmete la o scar care se stabilete n funcie de densitatea detaliilor topografice i dimensiunile minime ale acestora, de importana economic a zonei. Scrile uzuale la care se ntocmesc planurile topo-cadastrale de baz sunt urmtoarele: 22

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

a) n zonele de es: scara 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilanul ntregului teritoriu administrativ, scara 1:1000 sau 1:500 pentru intravilanele localitilor urbane i scara 1:2000 sau 1:1000 pentru intravilanele localitilor rurale. b) n zonele de deal: scara 1:2000 pentru extravilanul ntregului teritoriu administrativ, iar pentru intravilane scara 1:1000 sau, dup caz, scara 1:2000. Criterii de alegere a scrilor uzuale ale planurilor cadastrale de baz: - scara 1:500 - se folosete pentru ntocmirea planurilor cadastrale n zone dens construite, cu peste 50 parcele/ha i dimensiuni minime ale detaliilor pn la 0,5 m; - scara 1:1000 - pentru zonele construite ale satelor, terenuri viticole n terase i alte terenuri de importan economic deosebit. Densitatea parcelelor la aceast scar ntre 30 -50 parcele/ha, iar dimensiunile minime ale detaliilor ce se reprezint sunt pn la 1 mm (adic nu mai mici de 1 m pe teren); - scara 1:2000 - pentru zonele construite cu mai puin de 30 parcele/ha i detaliile nu sunt mai mici de 2 m pe teren. Planurile la scara 1:2000 se ntocmesc pentru terenuri viticole, pomicole, terenuri de importan economic mare, intravilane etc.; - scara 1:5000 - reprezint scara pentru zonele din extravilan, cu parcele ce cuprind suprafee mari, zonele cu pduri, bli din zonele de es sau uor colinare. Aceste planuri se redacteaz ca produse derivate din harta topografic la scara 1:5000. - scara 1:10000 - reprezint scara minim la care se redacteaz planurile cadastrale n Romnia i se folosesc numai pentru zonele colinare nalte sau muntoase din extravilan, cu parcele ce cuprind suprafee mari de teren, zonele cu pduri, pauni apline, lacuri etc. Toate planurile cadastrale de baz se redacteaz n sistemul proieciei Stereografice 1970 i fac parte din cadastrul general. II.5.B. Coninutul planului cadastral de ansamblu Planul cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ, realizat la o scar mai mic dect scara planurilor cadastrale de baz, trebuie s permit ca ntr-un numr mic de plane (1 pana la 4 plane) s se obin o reprezentare grafic de ansamblu asupra ntregii suprafee a teritoriului administrativ. De aceea, planul cadastral de ansamblu trebuie s conin o macroreprezentare (prin selectare i generalizare) a cilor de comunicaii, limitelor destinaiilor principale ale fondului funciar, a localitilor, a liniilor de delimitare a sectoarelor cadastrale, schema de racordare a foilor planurilor cadastrale etc. Coninutul obligatoriu al planului cadastral de ansamblu este: - reeaua de osele, drumuri, strzi, ulie i ci ferate; - reeaua hidrografic (apele curgtoare, stttoare i canale deschise); - punctele prin care s-au marcat hotarele administrative, limitele intravilanelor i sectoarele cadastrale cu numerotarea i denumirile acestora; - delimitarea prin linii distincte a sectoarelor cadastrale i numerotarea lor n extravilan i n intravilan; - pe fiecare foaie a planului cadastral de ansamblu se ntocmete (n extracadru, n partea din stnga jos) schema cu dispunerea foilor componente ale planurilor cadastrale de baz. 23

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Scara planului cadastral de ansamblu i alegerea scrii. Planul cadastral de ansamblu cuprinde ntreg teritoriul administrativ i se ntocmete de regul la urmtoarele scri: - 1:10000 pentru teritoriile la care planul cadastral de baz a fost ntocmit la scara 1:2000; - 1:25000, dac planul cadastral de baz a fost ntocmit la scara 1:5000. n funcie de mrimea teritoriului administrativ i de forma sa, pentru planul cadastral de ansamblu se pot adopta si scarile 1:20000 sau 1:50000. Planul cadastral de ansamblu se execut prin reducerea la scar, selecionarea i generalizarea elementelor de coninut topo-cadastral. II.6. Funcia tehnic a cadastrului general Funcia tehnic sau aspectul tehnic al cadastrului reprezint ansamblul lucrrilor de teren i de birou i a produselor numerice, grafice i textuale prin care se determin cantitativ caracteristicile a dou din cele trei entiti ale cadastrului general, i anume parcela i construcia, cu privire la poziia, forma, dimensiunile i suprafaa acestora. n cadrul determinrilor cantitative se disting dou etape: lucrri de teren i lucrri de birou. n cadrul lucrrilor de teren ponderea cea mai mare o au lucrrile de msurtori topografice i achiziia datelor cadastrale. Se apreciaz c msurtorile cadastrale reprezint 75 80% din volumul total al lucrrilor ce se ntocmesc pentru introducerea sau ntreinerea cadastrului. De calitatea msurtorilor cadastrale depinde calitatea cadastrului realizat n final, respectiv precizia datelor furnizate. Pentru c aceast pondere este att de mare, pentru operativitatea i scurtarea duratei lucrrilor de cadastru, se impune ca obinerea datelor tehnice ale cadastrului s se fac prin mijloace moderne, cu posibiliti de automatizare, att n ceea ce privete volumul mare de msurtori i calcule, folosind msurtorile GPS (sistem de poziionare global prin determinri satelitare) i staiile totale, softuri specializate de prelucrare a datelor de msurtori, precum i de ntocmire a planurilor cadastrale i de cartoeditare a acestora, ct i n ceea ce privete stocarea datelor, sortarea acestora, redactarea planurilor i a registrelor cadastrale cu softuri tip GIS (sisteme informatice geografice). II.6.A. Principalele operaiuni n lucrrile de cadastru general Realizarea cadastrului general la nivelul unui teritoriu administrativ comunal, orenesc sau municipal impune parcurgerea unor etape de lucrri ale cror volume i complexitate se stabilesc n funcie de urmtoarele situaii: - vechimea i calitatea planurilor topografice existente n zon, precum i starea pe teren a marcajelor punctelor din reeaua geodezic; - vechimea i calitatea documentaiilor privitoare la sistemele mai vechi de eviden a imobilelor (parcela de teren cu sau fr construcii - evidena funciar, evidena imobiliaredilitar etc.); - mrimea suprafeei totale i situarea teritoriului administrativ (es, deal, munte) precum i numrul i suprafaa localitilor aparintoare. Oricare ar fi situaia ntlnit pentru un teritoriu administrativ, algoritmul principalelor operaiuni n cadrul lucrrilor de introducere sau de actualizare (ntreinere) a cadastrului general este redat n tabelul urmtor: 24

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Operaiunea
1. Documentarea. - cutarea, identificarea, cercetarea i analiza tuturor documentelor de cadastru general, planuri topografice i cadastrale care exist pentru teritoriul ce urmeaz a fi cadastrat. - se studiaz i se obin de la O.C.P.I. date din baza geodezic existent pentru zona de lucru: - harta cu amplasarea punctelor din reeaua geodezic de sprijin de ordinul I -V; - inventarul de coordonate ale acestor 2. Recunoaterea terenului Se parcurge terenul din teritoriul admnistrativ de cadastrat, cu planul cadastral vechi n mn, dac acesta exist, i se consemneaz principalele probleme observate: - dac modificrile situaiei din teren sunt numeroase n raport cu reprezentarea terenului din planul cadastral vechi; - existena i starea punctelor i semnalelor reelei geodezice de sprijin; - suficiena sau insuficiena acestor puncte de sprijin anterior determinate n raport cu necesarul de puncte de sprijin (densitate de puncte de sprijin/kmp) pentru executarea lucrrilor de cadastru care urmeaz a se executa, conform Normelor tehnice privind introducerea cadastrului general, aprobate de A.N.C.P.I., i caietului de sarcini al lucrrii. 3. ntocmirea proiectului tehnic de ansamblu i a proiectului tehnic de execuie a lucrrilor de cadastru general. Pe baza constatrilor fcute pe teren, a analizei lucrrilor existente i a mrimii i complexittii teritoriului se evideniaz: - lucrrile geodezice, topografice i cadastrale care trebuie realizate i se evalueaz volumul lor; - se stabilete scara planului cadastral i precizia necesar a msurtorilor i calculelor; - se alege aparatura i metodele de lucru pentru asigurarea preciziei necesare; - necesarul de personal, de aparatur de materiale i necesarul de fonduri bneti; - se stabilesc termene i grafice de execuie. Proiectul tehnic se supune aprobrii conducerii firmei executante i O.C.P.I. 4. Delimitarea cadastral a hotarelor teritoriului admininistrativ i limitelor intravilanelor componente - se indentific punctele de hotar administrativ si de limite ale intravilanelor localitilor componente; - se materializeaz cu borne cadastrale punctele de hotar, conform Normelor de cadastru; - se determin topografic hotarul teritoriului administrativ i limitele intravilanelor localitilor componente; - se calculeaz analitic din coordonate x,y suprafeele teritoriului administrativ i ale intravilanelor localitilor; - se ntocmesc dosarele de delimitare cadastral. 5. Determinarea punctelor de ndesire a reelei geodezice - se asigur densitatea de puncte geodezice necesare pentru efectuarea ridicrilor topografice sau reperajului fotogrammetric. 6. Msurarea topografic a elementelor de planimetrie i de relief Se determin poziia, forma i dimensiunile parcelelor i alte date topografice necesare pentru ntocmirea planului cadastral i calculul suprafeelor; Dup caz, msurtorile topografice vor fi executate pentru: - ntocmirea unui plan cadastral nou, sau - actualizarea si completarea planurilor obinute prin selectarea i extragerea coninutului din planuri existente.

Lucrri specifice
Lucrri de birou

Lucrri de teren

Lucrri de birou

Lucrri de teren i de birou

Lucrri de teren i calcule de birou

Lucrri de teren a) integrale prin metode de msurtori clasice cu folosirea staiilor totale n cazul ntocmirii de planuri cadastrale noi b) de reperaj i descifrare fotogrammetric n cazul ntocmirii de planuri cadastrale noi c) de completare i actualizare a planurilor cadastrale existente Calcule de birou pentru determinarea coordonatelor punctelor de indesire, de ridicare si de detaliu Lucrri de birou

7. Prelucrarea datelor de msurtori topografice de teren (efectuate la etapele 5. i 6. de mai sus, dup caz).

8. ntocmirea originalului de teren al planului cadastral - pe baza noilor

25

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II


msurtori sau - prin derivare din planul topografic de baz. 9. nregistrarea categoriilor de folosin a parcelelor de teren i identificarea deintorilor acestora

Masterand: Aroiu Paul Sa mson

10. Numerotarea cadastral Se numeroteaz pe planul cadastral: - sectoarele cadastrale (grupuri de tarlale sau cvartale) - parcelele de teren Se scriu numerele cadastrale n ordinea curent a parcurgerii lor pe plan, nsoite de simbolurile categoriilor de folosin a terenului. Astfel, se asigur identificarea cadastral a imobilelor i legtura biunivoc dintre elementele care se nscriu n fie, n registre i n planuri cadastrale referitoare la suprafaa, categoria de folosin i proprietarul imobilului. 11. Calculul suprafetelor Se determin analitic suprafaa: 12. ncrcarea fiierelor de date i organizarea bazei de date a cadastrului generala teritoriului administrativ. 13. ntocmirea i editarea registrelor cadastrale Registrele cadastrale acre se ntocmesc sunt: - registrul cadastral al parcelelor; - indexul alfabetic al proprietarilor cu domicilul acestora; - registrul cadastral al proprietarilor. 14. Cartoeditarea planurilor cadastrale la scara de baz - completarea i finisarea planului cadastral de baz cu tot coninutul i inscripiile necesare, prevzute de Normele de cadastru. - multiplicarea planului cadastral de baz n numrul de exemplare necesar. 15. ntocmirea i cartoeditarea planului cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ - extragerea datelor de cadastru si generalizarea lor pentru reprezentarea la scara planului cadastral de ansamblu. - multiplicarea planului cadastral de ansamblu n numrul de exemplare necesar. 16. Verificarea, recepia i aprobarea lucrrilor de cadastru general

Lucrri de teren a) pe planurile noi rezultate; b) pe fotograme aeriene; c) pe baza actelor prezentate: de proprietate, de posesie, de folosin sau de administrare asupra imobilelor Lucrri de birou

Lucrri de birou a) din coordonate obinute din msurtori Lucrri de birou a) in sistem of line b) in sistem on line Lucrri de birou cu ajutorul mijloacelor de prelucrare automata a datelor si a dispozi-tivelor de listare a datelor de iesire Lucrri de birou

Lucrri de birou

Lucrri de birou i de teren Se parcurg urmtoarele etape: - verificarea intern i verificarea extern a lucrrilor; - afiarea lucrrilor la primria teritoriului administrativ; - rezolvarea contestaiilor formulate de ceteni; - recepia lucrrilor de cadastru general de O.C.P.I.; - aprobarea cadastrului general de A.N.C.P.I.; - predarea lucrrilor de cadastru general la beneficiari.

n funcie de situaiile particulare, este posibil ca unele dintre operaiuni sau pri ale operaiuni (etape de lucrri) s se execute simultan. De exemplu: operaiunile 5 cu 6, 6 cu 9, 6a) cu 7 sau 6a) cu 11a). Dintre operaiunile menionate, rezult c cele de la poziiile 5-8 se refer n special la lucrrile geodezice i topo-fotogrammetrice, care asigur baza topografic necesar executrii lucrrilor cadastrale din fazele urmtoare. n cazul folosirii planurilor derivate din planul de baz, pentru zonele din extravilan, sau a planurilor cadastrale mai vechi care se pot actualiza, volumele de lucrri de la 26

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

operaiunile 5-8 se diminueaz, n funcie de vechimea i gradul de actualizare a lucrrilor vechi. II.6.B. ntocmirea proiectului tehnic II.6.B-1. Proiectul tehnic de ansamblu Scopul proiectului tehnic de ansamblu, ntocmit de executantul lucrrii, este de a furniza datele principale necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice de execuie, stabilirea soluiilor tehnice i pentru estimarea cantitilor i valorilor pe categorii de lucrri. n cazul unor lucrri de actualizare de mic complexitate la care nu sunt necesare analize ale lucrrilor vechi, iar execuia noilor lucrri nu implic studierea mai multor soluii, se poate trece direct la proiectul tehnic de execuie, cu aprobarea O.C.P.I. sau, dup caz, a A.N.C.P.I. Intocmirea proiectului tehnic de ansamblu este obligatorie pentru lucrrile care se execut pe uniti administrativ-teritoriale ntregi. Proiectul tehnic de ansamblu cuprinde urmtoarele pri principale: a) constatrile i concluziile n urma analizrii documentaiilor existente, din punct de vedere cantitativ, calitativ i al gradului de actualitate; b) prezentarea soluiilor tehnice de baz pentru executarea lucrrilor de introducere sau intreinere a cadastrului general; c) calcule estimative pentru volumul de lucrri, fora de munc necesar pentru executarea lucrarilor la termenele programate pe etape, necesarul de fonduri, mijloace tehnice i materiale; d) memoriul justificativ. Pentru urmrirea realizrii lucrrilor se ntocmete graficul programrii calendaristice a desfurrii pe etape de execuie a acestora. Proiectul tehnic de ansamblu se avizeaz de Comisia de O.C.P.I. Prevederile proiectului tehnic de ansamblu sunt obligatorii la intocmirea proiectului tehnic de execuie. II.6.B-2. Proiectul tehnic de execuie Proiectul tehnic de execuie constituie documentaia care st la baza justificrii soluiilor tehnice alese i a cuantificrii volumelor de lucrri pe etape i tipuri, precum i estimarea fondurilor necesare. La elaborarea proiectului executantul aplic prevederile normelor tehnice, precum i precizrile de ordin tehnic i financiar din proiectul tehnic de ansamblu i din caietul de sarcini. Proiectul tehnic de execuie cuprinde urmtoarele pri principale: a) prevederile din proiectul tehnic de ansamblu referitoare la lucrrile care trebuie s fac obiectul proiectului tehnic de execuie; b) concluziile n urma recunoaterii fcute la teren; c) studiul asupra posibilitilor de utilizare a documentaiilor i produselor cartografice i cadastrale existente n zon; d) posibilitile de recuperare, integrare i utilizare a datelor i documentelor provenite n urma aplicrii legilor proprietii i a recepiei lucrrilor; 27

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

e) soluiile proiectate prezentate pe scheme grafice pentru ansamblul teritoriului sau pentru unitile administrativ-teritoriale i pentru fiecare intravilan, cuprinznd: - punctele reelei de sprijin; -determinarea coordonatelor punctelor pe hotarul unitii administrativ-teritoriale i pe limita intravilanelor; - punctele sau traseele reelelor de ntreinere i ridicare pentru extravilan i intravilan; - delimitarea zonelor pe categorii de planuri cadastrale sau topografice existente (dup anii de ntocmire sau ultima actualizare, scar, materialul-suport pe care este fcut imprimarea i dup metoda de ntocmire); f) devizul estimativ pentru fiecare categorie de lucrri (reele geodezice, conversia planurilor n format digital, msurtori de detaliu pentru actualizarea sau realizarea hrilor i planurilor, ntocmirea registrelor cadastrale etc.); g) memoriul tehnic. II.7. Delimitarea cadastral a teritoriilor administrative i a limitelor intravilanelor localitilor componente II.7.A. Prevederi cu caracter general Delimitarea cadastral a unitilor administrativ-teritoriale reprezint operaiunea de baz prin care se identific, se msoar la teren i se oficializeaz limitele unitilor administrativ-teritoriale, coninnd punctele de frngere i traseele hotarului unei uniti administrativ-teritoriale, precum i limitele intravilanelor din respectiva unitate administrativteritoriala. Aceast lucrare se execut obligatoriu naintea nceperii lucrrilor de introducere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorial. Stabilirea liniei de hotar i a denumirilor unitilor administrativ-teritoriale se face n conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ a teritoriului Romniei, republicat, cu modificrile ulterioare. Limitele intravilanelor se stabilesc conform planurilor urbanistice generale ntocmite i aprobate potrivit prevederilor legale. n cazurile n care nu s-au aprobat planuri urbanistice generale, limitele intravilanelor vor fi cele existente la 1 ianuarie 1990, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile ulterioare. II.7.B. Operaiuni de delimitare a hotarelor Pentru realizarea delimitrilor cadastrale se execut urmtoarele operaiuni: a) constituirea comisiei de delimitare cadastral i aprobarea componenei acesteia, prin ordin al prefectului; b) parcurgerea la teren a traseului hotarului teritoriului unitii administrative i stabilirea punctelor de hotar care vor fi materializate; c) materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafa utilizate pentru punctele de triangulaie de ordinul V i cu borne subterane tip 2, conform standardului SR 3446-1/96. Mrcile pentru bornele de suprafa se inscripioneaz conform normelor tehnice ale A.N.C.P.I.; d) executarea msurtorilor pentru determinarea coordonatelor punctelor de hotar; e) calculul coordonatelor punctelor de hotar; 28

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

f) ntocmirea actelor de confirmare cu acordul membrilor comisiei de delimitare cadastral i al delegailor unitilor administrativ-teritoriale vecine; g) ntocmirea dosarului de delimitare cadastral i marcarea hotarelor administrative. Comisia de delimitare cadastral are urmatoarea componen: primarii i secretarii consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale implicate n operaiunea de delimitare cadastral, delegatul O.C.P.I. i, dup caz, delegatul organului abilitat n problemele de urbanism i amenajarea teritoriului. Componena comisiei se aprob prin ordin al prefectului. n comisie se recomand convocarea unor localnici care cunosc traseul hotarului, fr ca acetia s fie nominalizai n ordinul prefectului pentru stabilirea componenei comisiei. La stabilirea hotarului administrativ pot fi invitai delegai desemnai de titularii cadastrelor de specialitate i proprietari de mari suprafee de teren. naintea nceperii lucrrilor de delimitare cadastral delegatul O.C.P.I. mpreun cu primarul procedeaz la convocarea comisiei, care are obligatia s studieze (nainte de parcurgerea terenului) ntreaga documentaie existent referitoare la ultima delimitare cadastral. Consiliul local care i delimiteaz teritoriul va comunica n scris, cu aviz de confirmare, consiliului local al unitii administrativ-teritoriale vecine, cu minimum 15 zile nainte, data, ora i locul de ntlnire pentru a proceda la operaiunea de delimitare cadastral. Consiliul local al unitii administrativ-teritoriale vecine este obligat s i delege membrii comisiei care vor participa la stabilirea hotarului. Cnd o parte din hotarul unitii administrativ-teritoriale care se delimiteaz se afl la limita de jude, comisia de delimitare cadastrala va fi constituit prin ordin comun al prefecilor judeelor implicate. Consiliul local care i delimiteaz teritoriul i O.C.P.I. vor informa n scris prefectura judeului vecin, respectiv O.C.P.I. din judeul vecin, despre operaiunea de delimitare cadastral cu minimum 15 zile nainte de data stabilit pentru delimitarea cadastral. Acetia sunt obligai s i trimit delegaii, membri ai comisiei, la data, ora i locul comunicate. n cazul n care delegaii consiliului local al unitii administrativ-teritoriale vecine, ai judeului vecin sau ai O.C.P.I. vecin, dupa caz, nu se prezint la termenul stabilit, delimitarea cadastral a hotarului se va face i n lipsa acestora, iar n procesul-verbal i n schia de delimitare se vor face meniuni n legtur cu aceasta. Operaiunea de delimitare cadastral pe teren a liniei de hotar ncepe, de regul, dintrun punct de trei sau mai multe hotare, identificndu-se traseul pn la urmtorul punct format din intersecia mai multor hotare. Identificarea pe teren a liniei de hotar se face cu schia din dosarul ultimei delimitri cadastrale. n lipsa schiei menionate stabilirea liniei de hotar se face de ctre membrii comisiei i se evideniaz, la faa locului, pe hrile i planurile topografice existente. Reprezentanii executantului lucrrilor, convocai prin grija O.C.P.I., particip n mod obligatoriu la operaiunile de stabilire a punctelor liniilor de hotar i a punctelor care vor fi materializate. n cazul n care unele segmente i puncte de hotar stabilite anterior (existente pe schia veche de delimitare) au suferit modificri, pe noua schi vor fi fcute meniunile corespunztoare. Numerotarea punctelor de hotar ncepe cu numrul 101 din punctul de intersecie a trei sau mai multe hotare situate n partea de nord sau nord-vest i continua n sens orar. n cazul existenei unor delimitri cadastrale fcute anterior se vor nlocui numerele vechi ale punctelor de hotar cu numere noi, fr a se dubla numerele. Pe segmentele de hotar 29

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

comune pentru dou uniti administrativ-teritoriale delimitate numerele vechi ale punctelor de hotar din teritoriul unitii administrativ-teritoriale vecine vor fi scrise n parantez. Pentru toate punctele de hotar materializate (vechi sau noi) se vor ntocmi schie de reperaj i descrieri topografice. Se vor culege date asupra terenurilor traversate de tronsoanele liniilor de hotar (categoriile de folosin, destinaia terenurilor i proprietarii) i se vor consemna n procesul-verbal de delimitare cadastral. Dac linia de hotar este i linie de frontier a rii, coordonatele punctelor de hotar se preiau, n mod obligatoriu, de la Centrul Naional de Geodezie, Fotogrammetrie si Teledetecie. Linia de frontier a rii se avizeaz la Ministerul Administraiei i Internelor, Comandamentul Naional al Poliiei de Frontier. Cu ocazia parcurgerii terenului se va face descrierea strii marcajelor att pentru vechile puncte de hotar (care se menin), ct i pentru noile puncte care trebuie materializate cu borne. Punctele care se borneaz sunt: - punctele de intersecie ale liniilor de hotar (puncte de 3 hotare); - unele puncte de schimbare a aliniamentelor pe traseul hotarului alese astfel nct s permit, la nevoie, reconstituirea exact a traseului hotarului. Pe tronsoanele de hotar, n aliniament, mai lungi de 3 km, bornele se planteaz la distane de aproximativ 2 km; - punctele de intersecie a hotarului cu ape curgtoare, ci ferate, osele se vor borna numai pe o parte a acestor detalii liniare, iar pe partea opus se vor marca prin stlpi de lemn cu diametrul de 10 cm i lungimea de 70 cm, protejai cu movile de pmnt. n cazurile n care punctele de schimbare a aliniamentelor (de frngere) sau de intersecie a hotarelor care trebuie bornate se afl n locuri improprii bornrii (balt, mlatin, carier etc.), se vor planta n apropierea lor borne martor din care se vor determina coordonatele punctelor de hotar. Dac hotarul traverseaz n linie dreapt o pdure compact, o pune, o fnea sau un lac, se vor borna punctele de intersecie a liniei de hotar cu limita suprafeelor acestor categorii de folosin (n aceste cazuri linia de hotar este o linie dreapt imaginar). Dac linia de hotar care traverseaz pdurea este o linie frnt sau sinuoas, se vor materializa i se vor determina coordonate la punctele care definesc respectiva linie de hotar. La recunoaterea traseului hotarului care traverseaz pduri i lacuri de acumulare, n comisia de delimitare vor fi invitai, dup caz, i reprezentanii direciei silvice judeene i ai Companiei Naionale "Apele Romne". Dac hotarul este format de talvegul unei ape curgtoare se vor borna numai punctele de intersecie a liniei de hotar cu traseul apei pe partea dinspre teritoriul care se delimiteaz, indiferent de lungimea tronsonului. Daca firul apei are un traseu sinuos, la lucrrile de delimitare se vor determina coordonate la punctele intermediare care definesc acest traseu. Punctele intermediare se materializeaz la intervale de 200-1.000 m cu stlpi de lemn cu lungimea de 70 cm si diametrul de 20 cm, protejai cu movile de pmnt. n cazul apelor curgtoare interioarehotarul se stabilete pe talvegul firului de curgere a apei, iar in cazul albiilor secate, hotarul se stabilete la jumtatea albiei minore. Coordonatele punctelor intermediare vor fi utilizate la calculul suprafeei unitii administrativ-teritoriale. Dac unitatea administrativ-teritorial este marginit de drumuri, ci ferate, diguri, canale, linia de hotar se stabilete pe una dintre laturile acestora, astfel nct acestea s fie cuprinse n ntregime n suprafaa unei uniti administrativ-teritoriale. n cazul traseelor 30

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

frnte ori sinuoase se vor determina coordonate la puncte intermediare care definesc aceste trasee. Coordonatele punctelor intermediare vor fi utilizate la calculul suprafeei unitii administrativ-teritoriale. Pe rurile de frontier ale rii i pe fluviul Dunrea coordonatele punctelor de hotar vor fi cele preluate de la Centrul Naional de Geodezie, Fotogrammetrie i Teledetecie. Pe fluviul Dunrea, pe poriunea n care ambele maluri se afl pe teritoriul Romniei, punctele de hotar ntre dou teritorii se stabilesc de comun acord de ctre consiliile locale ale unitilor administrativ-teritoriale. Coordonatele punctelor de hotar se determin prin digitizare pe planuri topografice la scara 1:10.000 sau 1:5.000, actualizate. La Marea Neagr hotarele se stabilesc pe linia care separ uscatul de ap, la data msurtorilor. n cazurile n care exist nenelegeri ntre vecini la stabilirea liniei de hotar i membrii comisiei nu pot rezolva nenelegerile, litigiul se consemneaz n documentele de delimitare cadastral, astfel: a) pe schia general a hotarului administrativ i pe schia cu poriunea de hotar n litigiu se consemneaz ambele variante; b) suprafaa n litigiu se calculeaz din coordonatele punctelor de pe contur, care se stabilesc n prezena membrilor comisiei de delimitare; c) unele puncte caracteristice de pe conturul suprafeei in litigiu se materializeaz cu stlpi de lemn cu lungimea de 50 cm i diametrul de 10 cm i vor avea o alt numerotare dect restul punctelor de hotar; d) pn la rezolvarea litigiului suprafaa disputat se include n suprafaa calculat a teritoriului nominalizat de O.C.P.I.; e) n procesul-verbal de delimitare cadastral se menioneaz argumentele celor dou pri i se vor anexa copii de pe actele deinute, dac acestea exist; f) dup soluionarea litigiului se reface documentaia cadastral i se materializeaz cu borne punctele de hotar de pe varianta acceptat. Materializarea punctelor hotarului administrativ se realizeaz prin grija executantului lucrrilor de delimitare cadastral. Coordonatele X, Y, Z ale punctelor de hotar se calculeaz n sistemul de proiecie Stereografic 1970 i n sistemul de referin Marea Neagr 1975. Precizia de determinare a coordonatelor este similar cu cea a punctelor din reelele geodezice de ridicare. II.7.C. Operaiunile de delimitare a intravilanelor localitilor a) constituirea comisiei de delimitare a intravilanului; b) parcurgerea pe teren a limitei intravilanului, conform planului urbanistic general aprobat, i stabilirea punctelor care se vor materializa; c) materializarea punctelor; d) executarea operaiunilor de teren i de birou pentru determinarea coordonatelor punctelor; e) ntocmirea procesului-verbal de delimitare cadastral a intravilanului, cu acordul i cu semnturile membrilor comisiei; f) ntocmirea dosarului de delimitare cadastral. 31

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

Comisia de delimitare a limitelor intravilanelor, numit prin ordin al prefectului, este format din primarul i secretarul consiliului local, delegatul O.C.P.I. i delegatul cu probleme de urbanism al Consiliului judeean. Convocarea membrilor comisiei se face prin grija secretarului primriei la data i ora stabilite de primar. Limita intravilanului se materializeaz cu borne standardizate conform SR 3446-1/96. Mrcile pentru borne se inscripioneaz conform normelor A.N.C.P.I. Punctele materializate asigur o densitate de minimum 2 puncte/km. Punctele materializate pe limita intravilanului, precum i cele reprezentate prin detalii stabile se numeroteaz ncepnd de la 1001, n sens orar, pornind cu un punct din partea de nord-vest. Dac limita intravilanului a fost materializat cu ocazia ntocmirii Planului urbanistic general (aprobat potrivit legii), se determin coordonatele punctelor materializate. Pentru toate punctele materializate se ntocmesc schie de reperaj i descrieri topografice. Pentru toate punctele geodezice utilizate i pentru punctele de hotar i limita de intravilan, materializate, se ntocmesc procese-verbale de predare, conform Normelor pentru introducerea cadastrului general. II.7.D. Coninutul dosarului de delimitare cadastral La terminarea lucrrilor de delimitare cadastral a unitii administrativ-teritoriale se intocmete, n vederea realizrii recepiei, "dosarul de delimitare", care trebuie s cuprind urmtoarele piese: - memoriul tehnic; - schia general a hotarului unitii administrativ-teritoriale; - schiele segmentelor de hotar cuprinse ntre dou puncte de trei sau mai multe hotare, cu acordul i semnturile membrilor comisiei de delimitare; - dosarul de verificare a lucrrilor de delimitare, ntocmit potrivit regulamentelor aprobate de A.N.C.P.I.; - schiele de reperaj ale tuturor punctelor materializate; - descrierile topografice ale tuturor punctelor materializate; - inventarul de coordonate pentru toate punctele de hotar (materializate i nematerializate); - inventar de coordonate pentru toate punctele materializate, pe suport magnetic (fiier ASCII); - date rezultate din msurtorile de teren i prelucrrile acestora, pe suport magnetic fiier ASCII (denumire/numrul punctului de staie, denumire/numerele punctelor vizate, direcii msurate, distane msurate, calcule, tolerane, erori); - schema msurtorilor efectuate (schia vizelor); - suprafaa teritoriului calculat din coordonatele punctelor de hotar; - procesul-verbal de delimitare cadastral, cu descrierea tronsoanelor de hotar corespunztoare fiecrei uniti administrativ-teritoriale vecine, cu semnturile membrilor comisiei de delimitare;

32

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

- copiile scrisorilor de convocare trimise consiliilor locale ale unitilor administrativ teritoriale vecine i, dup caz, prefecturilor i O.C.P.I. vecine. Schia general a hotarului administrativ, nsoit de descrierea traseului hotarului, se ntocmete pe copii extrase de pe hrile topografice, la scrile 1:25.000 sau 1:50.000, astfel ca, n funcie de mrimea teritoriului, schia s fie pe o singur plan. Schia general conine urmtoarele detalii: - reeaua hidrografic format din apele curgtoare i stttoare, canalele i digurile principale; - perimetrele intravilanelor i denumirile acestora; - poziia i numerotarea punctelor bornate i a punctelor de 3 hotare; - traseul liniei de hotar, marcat prin semne convenionale; - denumirea teritoriilor vecine. Pentru segmentele care constituie i hotar de jude este necesar acordul prefecturilor i al O.C.P.I. din cele dou judee limitrofe i, respectiv, parafa prefecturii, semntura prefectului, semntura i parafa preedintelui consiliului judeean, aplicate pe schia n dreptul poriunii de hotar. Dosarul de delimitare cadastral se ntocmete n trei exemplare: un exemplar se depune la O.C.P.I., un exemplar la consiliul local i un exemplar la consiliul judeean. Pentru poriunile de hotar cu uniti administrativ-teritoriale vecine se ntocmesc dosare cu schia tronsonului de hotar, cu poziia i numerotarea punctelor de hotar. La fiecare consiliu local al unitilor administrativ-teritoriale vecine se transmite, prin grija O.C.P.I., un dosar cuprinznd schia poriunii comune de hotar i inventarul de coordonate al punctelor de hotar pe tronsonul respectiv. Pentru fiecare intravilan se ntocmete un dosar de delimitare cadastral care conine: - schia general a limitei intravilanului, la o scar convenabil (1:5.000, 1:10.000, 1:15.000), cu numerotarea punctelor, denumirea intravilanului, reeaua general de drumuri/strzi, hidrografia. Pentru cazurile deosebite se pot prezenta i detalii la scri mai mari; - schie cu segmentele de pe limita intravilanului, la scara 1:2.000, cu numerotarea tuturor punctelor; - memoriu tehnic; - dosarul de verificare a lucrrilor de delimitare a intravilanului, ntocmit potrivit regulamentelor aprobate de A.N.C.P.I.; - schie de reperaj i descrierile topografice ale punctelor materializate; - procesul-verbal de delimitare, cu acordul i semnturile membrilor comisiei i ai O.C.P.I. din cele dou judee; - inventar de coordonate pentru toate punctele de pe limita intravilanului (materializate i nematerializate); - inventar de coordonate pentru toate punctele materializate, pe suport magnetic (fiier ASCII); - schema msurtorilor efectuate;

33

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

- copii de pe scrisorile de ncunotinare trimise delegatului organului abilitat n probleme de urbanism i amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale i, dupa caz, al comisiilor judetene sau prefecturilor; - suprafata intravilanului calculat din coordonatele punctelor de pe limita intravilanului. Dosarul de delimitare cadastral a intravilanului se ntocmete n trei exemplare: un exemplar se pred la consiliul local al unitii administrativ-teritoriale, un exemplar la O.C.P.I. i un exemplar la organul abilitat n probleme de urbanism i amenajarea teritoriului.

III.
III. A. Contextul de ar

Cadastrul in Turcia

III.A.1. Context geografic Turcia ca si republica se afl la intersectia a doua continente. Acest punct geografic de intersectie indica jumatatea emisferei nordice fiind cu aproximatie jumatatea drumului intre ecuator i Polul Nord. Ca si forma geometrica, suprafata Turciei este aproximativ dreptunghiular. Aceasta suprafata fiind alcatuita din lacuri 814 km patrati, dintre care 790 km patrati sunt situate n Asia i 24 n Europa. Turcia are o populaie de 67,800,000 de locuitori (statistica 2008). 66% dintre ei locuiesc n orae i localiti. Orasul Istanbul, cel mai aglomerat din Turcia, are o pondere de 15% din populaia total a rii. n ceea ce privete populaia, Turcia este clasata pe locul doi in Europa. Ca si unitate administrativa Turcia are 81 de provincii administrative i apte regiuni geografice (regiunea Marii Negre, regiunea Marmara, Marea Egee, Marea Mediteran, Anatolia Centrala, de Est i regiunile Sud-Est Anatolia). Dei Turcia este situat ntr-o locaie geografic n care condiiile climatice sunt destul de temperate, natura este diversa divers de la o regiune la alta . Turcia este stat democratic, laic i social guvernat de principiul statului de drept, angajamentul naionalismului se bazeaz pe principiul separrii puterilor: a) Puterea legislativ: Marea Adunare Nationala Turca, b) Puterea executiv: Preedintele i Consiliul de Minitri, c) Puterea judectoreasc: instane independente i Judiciar Suprem organe. 99% din populaie este musulman. Turcia este singura ar dintre rile islamice, care a inclus secularismului n Constituia ei i garanteaz libertatea total de religie pentru non musulmani. III.A.2. Context istoric Istoria Turciei vine din selgiucizi i Imperiul Otoman. Republica Turc a fost nfiinat n 1923, dup cderea Imperiului Otoman. Imperiul a fost ntr-o stare de declin pentru mai multe secole. Incapacitatea de a ine pasul cu evoluiile industriale i tiinifice, tulburri sociale i politice i rzboaiele au mcinat puterea. Primul rzboi mondial, n care Imperiul Otoman a luat parte si a pierdut, a semnalat sfritul su. Cand Imperiul sa prbuit, nucleul su turc a escalat ntr-un rzboi de eliberare mpotriva puterilor invadatoare i guvernului sultanului. Acesta a fost de succes i a dus la Tratatul de la Lausanne de pace din 24 iulie 1923, care a stabilit statutul i limitele noului stat internaional, iar pe data de 29 octombrie 34

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

1923 a fost declarat Republica. Astzi, Turcia este acceptat ca o ar cu dezvoltare medie. Ea a semnat un acord de uniune vamal, n 1995, cu Europa pentru comerul liber de bunuri i Guvernul sper s fie un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. III.A.3. Structurile politice si administrative curente Turcia este o republic nfiinat n 1923, i este format din 7 regiuni geografice si 81 provincii. Republica Turcia este un stat democratic, laic i social guvernat de principiul statului de drept. Statul turc, cu teritoriul su i naiune, este o entitate indivizibil. Limba oficial a statului turc este limba turca i capitala acesteia este Ankara. Suveranitatea este investit n naiune fr rezerve sau condiii i naiunea i exercit suveranitatea prin organele autorizate n modul stabilit de principiile stabilite n Constituie. Administraia local este sistemul de administrare stabilit pentru a satisface nevoile comune ale oamenilor care triesc ntr-o anumit regiune i gestionate de persoane alese de aceti oameni. Ageniile administrative locale sunt autorizate de ctre ageniile guvernamentale centrale si are rolul de a introduce reguli pentru a indeplini obligaiile financiare referitor la probleme legate de acea regiune. Municipaliti, guvernele locale, provinciale si sate sunt cele trei tipuri de administraia local de funcionare n Turcia. Un sistem special administrativ a fost adoptat de Ankara n 1924. Ulterior, legea din 03 aprilie 1930, bazat pe sistemul francez, stabilit n detaliu de organizarea i funciile municipalitilor. Guvernatorul, reprezentant al administraiei centrale, este, de asemenea, eful administraiei publice locale provinciale i director executiv. Guvernatorul de obicei, acioneaz n conformitate cu deciziile luate de Adunarea General provincial. Toate municipalitile sunt entiti publice corporatiste. Organizaiile municipale trebuie s fie stabilite n toate centrele provinciale i district. Municipalitile sunt necesare pentru a satisface nevoile comune regionale i civice din regiune i a populaiei regionale. Administraia municipal cuprinde un ansamblu, un consiliu, i un primar. III.A.4. Schi istoric a sistemului cadastral: Structura organizatorica de nregistrare a terenurilor dateaz de acum 150 de ani n Turcia. Prima organizaie de nregistrare a terenurilor a fost nfiinat n 1847 pentru a efectua tranzacii cu privire la proprietati imobiliare. Primele inregistrari efectuate au fost proprietatile i tranzaciile funciare. Lucrarile au fost realizate cu privire la intocmirea hrilor i actualizarea cadastrala. Fondarea cadastrului in Republica Turca si infiintarea a unei organizaii independente, de nregistrare a terenurilor a fost de o importana deosebit iar domeniul su de aplicare a fost extins. Din acest motiv, Direcia General de proprietate a fost fondat n 1924. Primul birou cadastral a fost stabilit printr-o lege n aceast organizaie n 1925. Lucrrilor de cadastru moderne au fost inceputa prin aplicarea Legii Cadastrale numerotate 2613 n 1934. Aceast lege a fost, n general aplicata la determinarea i nregistrarea proprietilor imobiliare n zonele oraului. Pe de alt parte, o alt lege Cadastru numerotata 5602 a fost pusa n vigoare pentru a finaliza lucrrile de cadastru a suprafeelor agricole n 1950. Apoi, aceast lege este actualizata i aplicat la proprieti imobiliare de la sate, n scopul de a-i ndeplini hrile cadastrale i de intabulare a terenului. n 1987, aceste legi sunt combinate i doar o singur lege cadastral numerotatea 3402 a fost pus n vigoare pentru ambele zone. Astzi, lucrrile de cadastru sunt executate prin utilizarea prezentei legi. n Turcia, proprietatea care acoper dreptul proprieti persoanei cu privire la bunuri este protejata de Constituia Turciei. n conformitate cu acest lucru, dreptul de proprietate este un fel de drept n care proprietarul are autoritatea de a folosire a bunurilor supuse n mod liber n cadrul restriciilor de drept. Aceste restricii se afl n drept public atunci cnd beneficiul 35

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

public este esenial i se afl n legile care reglementeaz aceste relaii n care relaiile personale sunt supuse. Prin urmare, cadastru este obligatorie si se efectueaz de ctre Direcia General de Carte Funciara i Cadastru, care are filiale centrale, regionale i locale pe teritoriul intregii ar. Direcia General de Carte Funciara i Cadastru este responsabil;

Pentru a face orice tip de contracte i registre legate de proprieti imobiliare, Pentru a urmri schimbarea pe registre, control, protejare i de a menine n mod corespunztor n registrele funciare, care se afl sub responsabilitatea statului, Pentru a indica proprietile imobiliare pe planurile nationale de cadastru. Pentru a stabili i a urmri aplicaii de principii care sunt sub coordonarea i dezvoltarea cadastrului i servicii de cadastru i cartografiere legate de cartea funciar i cadastru.

III.B. Cadastru institutional III.B.1. Organizatii guvernamentale n Turcia, Direcia General de Cadastru i Carte funciara este n subordinea Ministerului Construciilor si este autorizat s reglementeze baza normelor de cadastru i afacerile de cartografiere. Cartea Funciara i Cadastru realizeaza hri la scar larg de 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500. De asemenea, departamentul de cartografiere a Bncii Provincial este recunoscut ca o alt organizaie in realizarea hrilor topografice la scara 1/1000, pentru unele nevoi ale municipalitilor. Fiecare organizaie are propriile arhive n forme grafice (harti), dar numai o cantitate foarte limitat este n format digital. III.B.2. Implicrii sectorului privat Nu exist nicio implicare a sectorului privat n cartea funciar i n primele lucrari de cadastru. Cu toate acestea, sectorul privat se poate implica n unele lucrri de parcelare agricola pe baza (compartimentare local, reajustare teren, consolidare, etc). III.B.3. Organizaia profesional sau de asociere Direcia Generala de Cadastru i Carte Funciara este responsabil de toate sarcinile legate de registru i cadastru. Exist 14.000 de persoane angajate. 1055 Oficiile Strii Civile Land, rspndit n toate provinciile i sub-provincii n ntreaga ar, au misiunea de a executare a contractelor i a tranzaciilor de nregistrare cu privire la toate imobilele, pentru a pstra crile funciare n mod regulat, iar guvernul va fi responsabil pentru toate daunele aprute din pstrarea acestora. Astfel de registre sunt realizate n conformitate cu articolul 917 din Codul civil. III.B.4. Liceniere Nu exist nici un sistem de licene individuale n Turcia, dar exist dou necesiti pentru profesionitii cadastrali topografici care lucreaz n sistemul cadastral. Una dintre ele este de grad absolvent de "Departamentul de Geodezie i Ingineria Fotogrammetrie" (diplom de licen de 4 ani). III.B.5. Studii Exist dou categorii principale de educaie pentru profesionitii in cadastru si topografie n Turcia. n cadrul celor 7 (sapte) universitati, Facultatea de Geodezie i Fotogrametrie Inginerie (ofert de 4 ani diplom de licen) este partea principal educaie. Aproximativ 500 de absolventi anual. 36

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

III.C. Sistemul cadastral III.C.1. Scopul sistemului cadastral Sistemele cadastrale turcesti sunt bazate pe sistemul juridic, dar impozitarea terenurilor este, de asemenea, unul dintre scopurile sistemului. Rolul cadastrului n Turcia este de a pstra registre publice pentru imobiliare. Cadastru are, de asemenea, rolul multifuncional, oferind n special informaii pentru activitile de dezvoltare amenajar ea teritoriului la nivel local i regional. III.C.2. Tipuri de sisteme cadastrale n Turcia, cadastrul acoper zonele urbane i rurale n ntregime. Delimitarea zonelor forestiere sunt realizate separat de catre cadastrul forestier. III.C.3. Concept cadastral Unitatea principal este parcela de teren i o carte de nregistrare continand ID-ul fiecarei parcele. Fiecare sat din regiunea cadastral i fiecare trimestru, n municipiul de frontier este o zon de lucru cadastrala. Zona cadastrala de lucru mprita de blocuri inconjurate de granie naturale sau artificiale, cum ar fi drumuri, strazi, cai ferate, lacuri, etc. Dup msurtori i de circumscripie de colete completat, dreptul de proprietate este determinat. Documente cum ar fi plata de taxe i informaii asupra titlului de proprietate este util pentru a indica i a determina proprietatea titularului. De asemenea, directoratul consider explicaie oficial de ef al satului pentru utilizarea de reguli ale codurilor cadastrale. Toate parcelele limite sunt anchetate i identificate sistematic separat pe hri la scar foarte mare ce formeaz o unitate mpreun cu registrele aferente. Aceste registre arata convenabil pentru fiecare proprietate situaia juridic a fiecrui drept n realitate i, de asemenea, date relevante cu privire la natura, locaia exact i mrimea proprietii. Zona, tipul i proprietar de o proprietate imobiliara sunt prezentate n crile funciare, precum i drepturile i obligaiile cu privire la proprietatea n cauz imobiliare, cum ar fi explicaii servitute, ipotecare i alte. Deci, scopul cadastrului este de a stabili drepturile de proprietate asupra unui teren i de a face hri cadastrale n conformitate cu prevederile Legii civile turce. Ca rezultat al acestor lucrri, poziiile geometrice i statutul juridic al terenurilor sunt determinate corespunzator fiecarui impbil. III.C.4. Coninutul sistemului cadastral Acesta este un sistem de nregistrri bazat pe marginea procesului topografic aferent datelor din teren. Toate drepturile legale referitor la parcel, a proprietarilor de terenuri, inclusiv informaii, sunt nregistrate in cartea funciara, sub ID-ul parcel. Exist mari eforturi pentru a digitiza cadastru i informaii cadastrale din anul 2000. n plus, toate msurtorile cadastrale au fost digitalizate cu (X, Y) coordonatele din 1987. Date digitale colectate de la terenuri transferate direct la mediul digital i dup procesul de editare bazate pe msur schia acestea sunt reprezentate grafic cu plotter. Pn n prezent, fiecare Biroul de carte funciar ncearc n mod individual s informatizeze informaii cartilor funciare.

IV.

Problemele reformei

IV.A. Probleme de casastru 1. In mare parte informaiile cadastrale nu sunt n format digital si nu pot servi altor instituii. 2. Unele foi cadastrale grafice finalizate nu pot fi transformate conform cerinelor de astzi. 37

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

3. Nu exist nicio hart a infrastructurii urbane legate cu harta cadastral n mare msur. IV.B. Iniiativele actuale 1. Cartea Funciara turc i Sistemul de Informaii Cadastru (TAKBIS) Proiectul a fost demarat n anul 1999. Unele dintre scopurile acestui proiect sunt:

Furnizarea de informaii fiabile necesare pentru terenuri i activiti de teren legate i factorii de decizie. n cadrul cerinelor determinate, profitnd de principiile i posibilitile unui sistem informatic integrat, planificarea, conducerea i gestionarea activitilor din cadrul Direciei Generale de Carte Funciara i Cadastru (TKGM) mai adecvat mai rapid, mai fiabil i mai mult n mod eficient. Reglementarea unor astfel de activiti, n conformitate cu principiile sistemului de informare geografic i a Sistemului de Informaii Land, n cadrul standardelor de OpenGIS Consortium. Transferul nregistrrilor cadastrale i hrilor cadastrale pentru un mediu digital i a unei baze de date, modelat i creat n conformitate cu cerinele de TAKBIS. Informaii de meniner actualizata i re-evaluarea acestora n domeniul de aplicare a tehnologiilor informaionale i oferindu-le utilizarea unitilor centrale i provinciale ale organizaiilor publice TKGM i alte.

2. Din cauza cerinelor de sistem, necesitatea de soluionare a neconcordantelor foilor cadastrale grafice a ajuns la solutionare. Deci, exist dou moduri de a realiza:

Revizuirea sistemului de proprietate n cazul n care neconcordantele foii cadastrale grafice a fost fcut prin intermediul reajustare teren. Cele doua studii de cadastru n scopul de renovare a acestor foi n aceste domenii.

3. n oraele mari, msurtori de infrastructur au fost demarate n supravegherea Centrului de Coordonare Infrastructura numit AYKOME.

Unele servicii sunt furnizate pentru a promova cadastru. Unele municipaliti ncerca s mprteasc informaii rezultatelor cadastru, inclusiv nou sondaj n biroul municipal, prin utilizarea GIS. Este necesar de a promova planul rezonabile i realizarea cadastrului n mod corespunztor.

38

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

V.

Concluzii

Conform studiului realizat intre cele doua tari am identificat urmatoarele asemanari si deosebiri privind lucrarile de cadastru si carte funciara : In Turcia la nivel central activitatea este coordonata de Ministerul Constructiilor, iar in Romania de catre ANCPI ( Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) aflata in subordinea Guvernului Exista trei nivele administrative in Turcia: Ministerul Constructiilor, Mediului si Infrastructurii. In Romania exista patru nivele administrative: Guvernul, ANCPI, OCPI, BCPI. In Turcia precum si in Romania accesul la informatiile cadastrale sunt asemanatoare. Nu exista acces liber iar pentru obtinerea informatiilpr dorite se plateste o taxa de acces al platformei.

In Turcia cadastrul a inceput tarziu dar cu toate acestea s-a dezvoltat destul de bine in ultimii ani fata de tara noastra. In Turcia prima masuratoare importanta a fost inceputa in anul 1847, pe cand in Romania in anul 1794 in Transilvania, Banat si Bucovina.

39

INFORMATIZAREA OPERATIILOR DE CARTE FUNCIARA SCIPI, MASTER Anul I, Semnestrul II Masterand: Aroiu Paul Sa mson

VI.

Bibliografie

Formatul cadastral - http://www.cadastraltemplate.org/countrydata/tr.htm#C3 Wikipedia - http://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia Relatiile dintre Turcia si drepturile de proprietate ale Uniunii Europene http://www.tapu-kadastro.net/index.php/makaleler-2/diger-tapu-kadastro2/434-avrupa-birligi-tuerkiye-iliskilerinde-muelkiyeti-hakki Google Turcia - https://www.google.com/webhp?hl=tr&tab=ww Site-ul oficial al Turciei de cadastru si carte funciara http://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/tarihce Masuratori terestre fundamentale Note de curs pentru specializare in CADASTRU, EODEZIE,CARTOGRAFIE Consiliul Facultatii de Geodezie-BucurestiMATRIX ROM BUCURESTI 2002

40

S-ar putea să vă placă și