Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE ………………………………………………………………………...5
CAP. I: PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI REURSELOR UMANE
PRIORITATEA CONDUCERII SOCIETĂŢILOR ECONOMICE
ROMÂNEŞTI
1.1. Resursele umane, principala resursă a societăţilor comerciale.........................7
1.2. Funcţiunea de personal şi managementul resurselor umane în cadrul societăţilor
comerciale.........................................................................................................8
1.3. Conţinutul actual al funcţiunii de personal în concepţia managementului
resurselor umane..............................................................................................15
1.4. Necesitatea activităţii de recrutare a resurselor umane....................................17
1.5. Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal..........18
1.5.1. Particularităţile procesului de recrutare............................................20
1.5.2. Strategii şi politici de recrutare.........................................................21
1.5.3. Metode şi tehnici de selecţie a personalului.....................................23
1.5.4. Formarea şi perfecţionarea personalului...........................................24
1.5.5. Evaluarea şi promovarea personalului..............................................26
1.5.6. Promovarea personalului..................................................................28
1.5.7. Motivarea complexă a personalului..................................................29
1.6. Contribuţia capacităţii manageriale la creşterea eficienţei economice............32

CAP. II: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. EFORIE S.A.


2.1. Locul şi rolul S.C.Eforie S.A.
în cadrul litoralului românesc………………………………………………..37
2.2. Natura activităţilor desfăşurate
de S.C. Eforie S.A. ………………………………………………………….39
2.3. Situaţia principalelor rezultate
economico-financiare la S.C.Eforie S.A…………………………………….42

CAP. III: ANALIZA ASIGURĂRII ŞI UTILIZĂRII EFECTIVULUI


DE SALARIAŢI LA S.C. EFORIE S.A……………………………………...44
3.1. Analiza dinamică a efectivului de salariaţi
pe total şi pe categorii………………………………………………………...45
3.2. Analiza nivelului calificării si a consecinţelor
economico-financiare ale acesteia……………………………………………50
3.3. Analiza stabilităţii efectivului
de salariaţi……………………………………………………………………51

CAP. IV: ANALIZA DIAGNOSTIC A UTILIZĂRII TIMPULUI


DE MUNCĂ ŞI A EFECTELOR ECONOMICO-FINANCIARE...............55
4.1. Analiza gradului de utilizare a fondului
de timp maxim disponibil…………………………….........................………55
4.2. Efectele economice ale neutilizării timpului
de muncă asupra principalilor indicatori
economico-financiari…………………………………………………………62

CAP. V: ANALIZA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR


UMANE LA S.C. EFORIE S.A………………………………………………65
5.1. Analiza factorială a productivităţii
medii a muncii……………………………………………………………….67
5.2. Analiza productivităţii marginale a muncii…………………………………..72
5.3. Analiza profitului pe un salariat……………………………………………...74

CAP.VI: O CERCETARE SELECTIVĂ PRIVIND CORELAŢIA


DINTRE VECHIMEA ÎN MUNCĂ PE O PERSOANĂ
LA S.C.EFORIE S.A…………………………………………………………...79

POSIBILITĂŢI DE SPORIRE A EFICIENŢEI


RESURSELOR UMANE LA S.C.EFORIE S.A……………………………..87

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………91