Sunteți pe pagina 1din 3

Intoxicaţia profesională cu solvenţi organici

 Definiţie: grup important de substanţe de largă utilizare industrială, având capacitatea de


a dizolva un anumit compus.
 Clasificare - după formula chimică
 sulfura de carbon
 produşi organici
• hidrocarburi
o aciclice
- N hexan
- heptan
o ciclice
- benzen
- toluen
- xilen
- hexan
- tetradină
- terebentină
• aminoderivaţi
• derivaţi halogenaţi
o cloraţi:
- oxiclorura de carbon
- tetraclorura de carbon
- tricloretilena
- clorura de metil
- clorura de metilen
o cloraţi şi fluoraţi: tricloro-trifluoretan
• alcooli:
- monoalcool
- polialcool
• aldehide - furfural
• cetone - anhidrida ftalică
• acizi organici şi esterii acizilor organici
o acetat de etil
o acetat de butil
• derivaţi nitraţi
o nitrometan
o nitroetan
 Riscul de intoxicaţie depinde de:
o solvent
- gradul de toxicitate (crescut)
- doză (mare)
- cale de pătrundere (liposolubilitate)
- distribuţie (tropism organele bogate în grăsimi)
- rată de metabolizare (scăzută)
o organism
- vârstă tânără
- consum de alcool
1
- boli cronice consumptive

o factorii mediului de muncă


- efort fizic crescut
- lipsa ventilaţiei
- prezenţa altor toxice (efect aditiv)
 Efectele de grup ale solvenţilor organici
• Efecte asupra sistemului nervos (benzen,cloroform,eteri,tricloretilena)
o sindromul ebrios (forma subacută): greaţă, vărsături, agitaţie psihomotorie
o sindrom ebrionarcotic (forma acută) - pierderea conştienţei
o encefaloză toxică (forma cronică) "toxicomanie"
- cefalee, iritabilitate
- scăderea performanţelor intelectuale
- polinevrită
• Efecte asupra reproducerii
o scăderea fertilităţii
o tulburări de creştere şi dezvoltare a embrionului (fătului) şi, postanatal, a
copilului
o avorturi spontane
• Hepatotoxicitatea - mai ales pentru hidrocarburile halogenate clorate care au cât
mai mulţi atomi de clor
o anatomopatologic:
- degenerescenţă hepatocitară ± steatoză hepatică
- reacţie mezenchimală ± scleroză hepatică
- reacţie degenerativă cu refacerea ţesutului hepatic agresat
o clinic
- forma supracută - atrofia galbenă acută ⇒ insuficienţă hepatică
- hepatită acută
- hepatită cronică
• Nefrotoxicitatea (tricloretilenă, metanol, etilenglicol)
o mecanism direct - nefropatie tubulară
o mecanism indirect - glomerulonefrite. Evolutiv:
- pielonefrită cronică,
- scleroză renală,
- insuficienţă renală cronică. Posibilă insuficienţă
renală acută ⇒ hemodializă.
• Efecte hematologice (benzenul, nitrobenzenul, tetraclorura de carbon)
o hemoliza hematiei ⇒ eritropatia toxică periferică
o acţiune toxică medulară: - aplazie medulară
- efecte leucemogene
• Efecte cutanate: flictene, arsuri, eriteme, eczeme.
 Locuri de muncă cu risc de intoxicaţie cu solvenţi organici
• industria chimică de sinteză
• industria farmaceutică
• industria maselor plastice
• metalurgie (degresori, decapanţi ai pieselor metalice)
• pirotehnie

2
• prelucrarea petrolului
• fabricarea lacurilor, vopselelor, cauciucului, răşinilor
• ateliere de tip artizanal