Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de invatamant : LICEUL RADU PETRESCU PRUNDU BIRGAULUI Disciplina : Modul I Contabilitatea unitatii economice Profesor : IRINA ROXANA Clasa :a X-a D,E Unitatea de invatare: Patrimoniul unitatii comerciale Lectia: Planul de conturi Tipul lectiei: Dobandirea de noi cunostinte Data: Timp: 50 min Competene operaionale Elevii s recunoasca conturile, sa cunoasca clasele de conturi. Competene cu efect asupra personalitii: Cognitive: -s cunoasc modalitatea de reprezentare grafic a operaiilor economico-financiare. Afective: -ntrirea ncrederii n fore proprii prin rezolvarea n mod contiincios a sarcinilor propuse. Psihomotorii: -formarea deprinderilor de a munci perseverent Obiectivul fundamental (Scopul): asimilarea de noi cunotine. Metode si procedee de instruire didactice: explicaia, dezbaterea, problematizarea, nvarea prin descoperire, munca independent Materiale i mijloace de nvmnt. manual creta tabla Locul de desfurare: sala de clasa Bibliografie:-manual de CONTABILITATE, clasa a X a. Editura CD Press

DESFURAREA LECIEI

Momentul organizatoric const n: - stabilirea prezenei -2 min - asigurarea ordinii i disciplinei n clasa.- 3 min - Crearea condiiilor didactico-materiale necesare bunei desfurri a leciei.

SCHEMA LECTIEI Sistemul de conturi planul general de conturi 45 min

Planul de conturi cuprinde totalitatea elementelor patrimoniale utilizate in sistemul contabil romanesc reflectate cu ajutorul conturilor. Avand in vedere multitudinea elementelor patrimoniale, apare necesitatea ordonarii lor pe clase, grupe si subgrupe, care sa faca posibila realizarea evidentei contabile clare. Exista astfel, mai multe criterii de clasificare a conturilor: a) Dupa continutul economic - conturi de mijloace economice; - conturi de surse economice; - conturi de procese economice. b) Dupa functia lor contabila - conturi de activ, ce functioneaza dupa regula de activ; - conturi de pasiv, ce functioneaza dupa regula de pasiv; c) Dupa sfera de cuprindere - conturi sintetice; - conturi analitice; d) Dupa finalitatea informatiilor pe care le genereaza - conturi de gestiune externa, ce furnizeaza informatii pentru intocmirea bilantului, destinate tertilor (organe de control, banci, furnizori, clienti) - conturi de gestiune interna, ce furnizeaza informatii cu caracter intern, conducerea intreprinderii. Cele mai importante criterii de clasificare sunt primele 2, fapt pentru carea le vom detalia. I Conturi de mijloace economice sunt clasificate astfel: 1. conturi de active imobilizate reprezentate prin clasa de conturi nr.2

- conturi imobilizari necorporale (A) - conturi de imobilizari corporale (A) - conturi de imobilizari finaciare (A) - conturi rectificative privind imobilizarile ce reflecta amortizarile si ajustarile de depreciere (P) 2. conturi de active circulante - conturi de stocuri reprezentate prin clasa 3 (A) - conturi de creante reprezentate prin clasa 4 (A) - conturi de trezorerie reprezentate prin clasa 5 (A) - conturi rectificative privind activele circulante ce reflecta diferente de pret si ajustari de decpreciere (P) reprezentate prin clasele 3,4,5. II Conturi de surse economice - conturi de surse proprii reflectate prin clasa de conturi 1 (P) - conturi de surse straine reflectate prin clasa de conturi 1 (P) - conturi de surse temporare reflectate prin clasa de conturi 4 (P) III Conturi de procese economice - conturi de cheltuieli reflecatate prin clasa de conturi 6 (A) - conturi de venituri reflecatate prin clasa de conturi 7 (P) Toate categoriile de conturi enumerate se reunesc intr-un tabel general utilizat obligatoriu de catre agentii economici numit PLANUL GENERAL DE CONTURI. Acesta se sctructureaza pe 9 clase de conturi, dupa continutul lor economic astfel: Clasa 1 Conturi de capitaluri; Clasa 2 Conturi de imobilizari; Clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie; Clasa 4 Conturi de terti; Clasa 5 Conturi de trezorerie; Clasa 6 Conturi de cheltuieli; Clasa 7 Conturi de venituri; Clasa 8 Conturi speciale denumite si conturi in afara bilantului; Clasa 9 Conturi de gestiune

Clasele de conturi de la 1 la 7 inclusiv, se reflecta periodic in balanta de verificare si bilantul contabil, ele continand asa-zisele conturi de gestiune externa. Acestea functioneaza pe principiul dublei inregistrari, iar datele furnizate de ele sunt destinate utilizatorilor din afara intreprinderii (banci, actionari, organe de control). Clasa 8 de conturi contine drepturi si conturi speciale care nu apar in balanta si in bilantul contabil, ele reflectand obligatiile extrapatrimoniale ale intreprinderii. Clasa 9 de conturi contine conturi de gestiune interna, care furnizeaza informatii conducerii intreprinderii neaparand in balanta si bilant. Structura planului general de conturi. Fiecare cont are atribuit un simbol format din mai multe cifre, astfel: - prima cifra indica clasa din care face parte; - a doua cifra indica grupa apartinand clasei; - a treia cifra indica simbolul contului apartinand grupei din cadrul clasei respective; - a patra cifra indica simbolul subcontului- apartinand contului din cadrul grupei, din cadrul clasei respective. Exemplu: 4426 TVA deductibil 4426: 4 simbolul clasei Conturi de terti 4 simbolul grupei Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate 2 simbolul contului Taxa pe valoare adaugata 6 simbolul subcontului TVA deductibil Clasa 1 Conturi de capitaluri - cea mai mare parte dintre ele functioneaza dupa regula de pasiv, conturile se crediteaza la constituirea surselor si majorarea lor, se debiteaza de utilizarea resurselor si diminuarea lor, iar soldul creditor reflecta existentele, neutilizate inca. Clasa 1 cuprinde urmatoarele grupe: Grupa 10 Capital si rezerve, care cuprinde urmatoarele conturi cu functiune de pasiv: 101 capital social; (P) 104 prime legate de capital; (P)

105 rezerve din reevaluare; (P) 106 rezerve ; (P) 107 rezerve din conversie; (P) 108 interese minoritare; (P) 109 actiuni proprii; (P) Grupa 11 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat (B) Grupa 12 Rezultatul exercitiului care cuprinde urmatoarele conturi 121 profit si pierdere; (B) 129 repartizarea profitului (A) Grupa 13 Subventii pentru investitii 131 subventii pentru investitii (P) Grupa 15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (P) Grupa 16 Imprumuturi si datorii asimilate 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) 162 credite bancare pe termen lung (P) 166 datorii privind imobilizarile financiare (P) 167 alte imprumuturi si datorii asimilate (P) 168 dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (P) 169 prime privind rambursarea obligatiunilor (A) Clasa 2 Conturi de imobilizari - cea mai mare parte dintre ele functioneaza dupa regula de activ, conturile se debiteaza la intrarea imobilizarilor in patrimoniu si la cresterea valorii acestora, se crediteza la iesirea lor din patrimoniu si la diminuarea valorii acestora, iar soldul debitor reflecta imobilizarile existente in patrimoniu. Clasa 2 cuprinde urmatoarele grupe: Grupa 20 Imobilizari necorporale 201 ch de constituire (A) 203 ch de dezvoltare (A)

205 concesiuni, brevete, marci comerciale si alte drepturi si valori asimilate (A) 207 fond comercial (A) 208 alte imobilizari necorporale (programele informatice) (A) Grupa 21 Imobilizari corporale 211 terenuri si amenajari d eterenuri (A) 212 constructii (A) 213 instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (A) 214 mobilier, aparaturi birotica (A) Grupa 23 Imobilizari in curs 231 imobilizari corporale in curs (A) 232 avansuri acordate pentru imobilizarile corporale (A) 233 imobilizari necorporale in curs (A) 234 avansuri acordate pentru imobilizarile necorporale (A) Grupa 26 Imobilizari financiare 261 actiuni detinute in cadrul grupului (A) 262 actiuni detinute in afara grupului (A) 263 imobilizari sub forma de interese de participare (A) 265 alte titluri imobilizate (A) 267 creante imobilizate (A) 269 varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) Grupa 28 Amortizari privind imobilizarile 280 amortizari privind imobilizarile necorporale (P) 281 amortizari privind imobilizarile corporale (P) Amortizarea este expresia baneasca a uzurii bunurilor si consta in general in repartizarea pe o durata probabila de viata a valorii pe seama costurilor de productie Grupa 29 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 290 provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (P) 291 provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale (P) 293 provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs (P) 296 provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare (P)

Clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie - cea mai mare parte dintre ele functioneaza dupa regula de activ, conturile se debiteaza la incarcarea gestiunii, se crediteaza de descarcarea gestiunii, iar soldul debitor reflecta stocurile existente. Clasa 3 cuprinde urmatoarele grupe: Grupa 30 Stocuri de materii prime si materiale, care cuprinde urmatoarele conturi: 301 materii prime; (A) 302 materiale consumabile; (A) 303 obiecte de inventar; (A) 308 diferente de pret la materii prime si materiale; (B) Grupa 33 Productia in curs de executie, care cuprinde urmatoarele conturi: 331 produse in curs de executie; (A) 332 lucrari si servicii in curs de executie; (A) Grupa 34 Produse, care cuprinde urmatoarele conturi: 341 semifabricate; (A) 345 produse finite; (A) 346 produse reziduale; (A) 348 diferente de pret la produse; (B) Grupa 35 Stocuri aflate la terti, care cuprinde urmatoarele conturi: 351 materii si materiale aflate la terti; (A) 354 produse aflate la terti; (A) 356 animale aflate la terti; (A) 357 marfuri aflate la terti; (A) 358 ambalaje aflate la terti; (A) Grupa 36 Animale, care cuprinde urmatoarele conturi: 361 animale si pasari; (A) 368 diferente de pret la animale si pasari; (B) Grupa 37 Marfuri, care cuprinde urmatoarele conturi: 371 marfuri; (A) 378 diferente de pret la marfuri (B) Grupa 38 Ambalaje, care cuprinde urmatoarele conturi:

381 ambalaje; (A) 388 diferente de pret la ambalaje ;(B) Grupa 39 Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie, care cuprinde urmatoarele conturi: 391 ajustrai pentru deprecierea materiilor prime; (P) 392 materialelor; (P) 393 productiei in curs de executie; (P) 394 produselor; (P) 395 stocurile aflate la terti;(P) 396 animalelor; (P) 397 marfurilor; (P) 398 ambalajelor; (P)

Clasa 4 Conturi de terti - functioneaza partial dupa regula de activ, partial dupa regula de pasiv, conturile de creante sunt conturi de activ, care se debiteaza la inregistrarea creantelor si se crediteaza la incasarea lor, iar soldul debitor reflecta creante neincasate, conturile de datorii sunt conturi de pasiv care se crediteaza la inregistrarea datoriilor si se debiteaza la incasarea lor, iar soldul creditor reflecta datoriile neplatite.

Clasa 4 cuprinde urmatoarele grupe: Grupa 40 Furnizori si conturi asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 401 403 404 405 408 409

Grupa 41 Clienti si conturi asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 411 413 418 419 Grupa 42 Personal si conturi asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 421 423 424 425 426 427 428 Grupa 43 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 431 437 438 Grupa 44 Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 441 442 444 445 446 447 448 Grupa 45 Grup si asociati, care cuprinde urmatoarele conturi: 451 453 455 456 457 458

Grupa 46 Debitori si creditori diversi, care cuprinde urmatoarele conturi: 461 462 Grupa 47 Conturi de regularizare si asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 471 472 473 Grupa 48 Decontari in cadrul unitatii, care cuprinde urmatoarele conturi: 481 482 Grupa 49 Ajustrai pentru deprecierea creantelor, care cuprinde urmatoarele conturi: 491 495 496

Clasa 5 Conturi de trezorerie - cea mai mare parte dintre ele functioneaza dupa regula de activ, conturile se debiteaza cu incasarile, se crediteaza cu platile, iar soldul debitor reflecta disponibilitatile banesti existente. Clasa 5 cuprinde urmatoarele grupe: Grupa 50 Investitii financiare pe termen scurt, care cuprinde urmatoarele conturi: 501 505 506

509 Grupa 51 Conturi la banci, care cuprinde urmatoarele conturi: 511 512 518 519 Grupa 53 Casa, care cuprinde urmatoarele conturi: 531 532 Grupa 54 Acreditive, care cuprinde urmatoarele conturi: 541 542 Grupa 58 Viramente interne, care cuprinde urmatoarele conturi: 581 Grupa 59 Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, care cuprinde urmatoarele conturi: 591 595 596 598

Clasa 6 Conturi de cheltuieli - functioneaza dupa regula de activ, conturile se crediteaza in timpul lunii cu cheltuielile efectuate, iar la sfarzitul luni se inchid prin contul de rezultate, creditandu-se cu aceleasi sume. Ele nuprezinta niciodata sold. Clasa 6 cuprinde urmatoarele grupe de conturi: Grupa 60 Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, care cuprinde urmatoarele conturi: 601 602 603

604 605 606 607 608 Grupa 61 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, care cuprinde urmatoarele conturi: 611 612 613 614 Grupa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, care cuprinde urmatoarele conturi: 621 622 623 624 625 626 627 628 Grupa 63 Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 635 Grupa 64 Cheltuieli cu personalul, care cuprinde urmatoarele conturi: 641 642 645 Grupa 65 Alte cheltuieli de exploatare, care cuprinde urmatoarele conturi: 654 658 Grupa 66 Cheltuieli financiare, care cuprinde urmatoarele conturi: 663 664

665 666 667 668 Grupa 67 Cheltuieli extraordinare, care cuprinde urmatoarele conturi: 671 Grupa 68 Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, care cuprinde urmatoarele conturi: 681 686 Grupa 69 Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite, care cuprinde urmatoarele conturi: 691 698

Clasa 7 Conturi de venituri - functioneaza dupa regula de pasiv, conturile se crediteaza in timpul luni cu veniturile realizate, iar la sfarsitul lunii se inchid prin contul de rezultate, creditandu-se cu aceleasi sume, ele nu prezinta niciodata sold. Clasa 7 cuprinde urmatoarele grupe de conturi: Grupa 70 Cifra de afaceri neta, care cuprinde urmatoarele conturi: 701 702 703 704

705 706 707 708 Grupa 71 Variatia stocurilor, care cuprinde urmatoarele conturi: 711 Grupa 72 Venituri din productia de imobilizari, care cuprinde urmatoarele conturi: 741 Grupa 75 Alte venituri din exploatare, care cuprinde urmatoarele conturi: 754 758 Grupa 76 Venituri financiare, care cuprinde urmatoarele conturi: 761 762 763 764 765 766 767 768

Grupa 77 Venituri extraordinare, care cuprinde urmatoarele conturi: 771 Grupa 78 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, care cuprinde urmatoarele conturi: 781 786 Clasa 8 Conturi speciale

- contine drepturi si conturi speciale care nu apar in balanta si in bilantul contabil, ele reflectand obligatiile extrapatrimoniale ale intreprinderii. Clasa 8 cuprinde urmataorele grupe de conturi; Grupa 80 Conturi in afara bilantului (partida simpla), care cuprinde urmatoarele conturi: 801 802 803 804 805 Grupa 81 Bilant (partida dubla), care cuprinde urmatoarele conturi: 891 892 Clasa 9 Conturi de gestiune - contine conturi de gestiune interna, care furnizeaza informatii conducerii intreprinderii neaparand in balanta si bilant. Clasa 9 cuprinde urmataorele grupe de conturi: Grupa 90 Decontari interne, care cuprinde urmatoarele conturi: 901 902 903 Grupa 92 Conturi de calculatie, care cuprinde urmatoarele conturi: 921 922 923 924 925 Grupa 93 Costul de productie, care cuprinde urmatoarele conturi: 931 933