Sunteți pe pagina 1din 7

Examen Management Definitie Managementul este activitatea,arta de a conduce sau stiinta organizarii si conducerii intreprinderilor,a valorificarii eficiente a resurselor

umane,financiare si materialele ale unei organizatii. Managementul ca stiinta si arta Ca arta: se bazeaza pe : -priceperea managerului; -talentul managerului; -maiestrirea managerului; -abilitatea de a transforma cunostiintele in actiuni,de a utiliza metodele si tehnicile elaborate de stiinta managementului; Ca stiinta:se bazeaza pe : -studierea relatiilor de management din sistemele economice sociale; -descoperirea legitatilor si principiilor care guverneaza aceste relatii; -conceperea de noi sisteme,metode,tehnici s imodalitati de management menite sa asigure optimizarea functionarii acestor sisteme. Procese de management Procese de executie=o parte a fortei de munca actioneaza direct sau indirect asupra obiectului muncii,cu ajutorul unor mijloace de munca,in vederea obtinerii unor produse si servicii care sa corespunda obiectivelor stabilite anterior; Procese de management=o alta parte a fortei de munca actioneaza asupra celeilalte parti,a majoritatii resurselo rumane ,pentru ca aceasta sa fie cat mai eficienta; Procesele de management au 3 etape: 1.Etapa previzionala -in aceasta etapa se stabilesc obiective,strategii si tactici; -activitatile specific acestei etape sunt cele provizionale; -se manifesta mai ales la nivelul superior al sistemului de management; 2.Etapa de operationalizare -in aceasta etapa se organizeaza, se coordoneaza si se antreneaza personalul in vederea realizarii cotidiene a obiectivelor stabilite in etapa provizionala; -se adopta si se implementeaza decizii curente; -este specifica mai ale procesului de productie;

3.Etapa de masurare si interpretarea rezultatelor -in aceastaetapa au locactivitati de evaluare-control-comparareinterpretare; -prin aceasta, se incearca masurarea gradului in care au fost atinse obiectivele stabilite in etapa 1; -se formuleaza concluzii;

Functiile managementului Functia de previziune Consta in ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc, pe baza calculelor si analizei economice, obiectivele principale ale interprinderii, tinand cont de rezultatele obtinute in trecut, de situatia prezenta si de obiectivele ce doresc a fi indeplinite in viitor. Dupa orizontul de timp ,obligativitate.. avem: Prognoze(10 ANI-prezinta aspectele importante ce trebuie atinse in viitor) Planuri(o luna-5 ani-stau la baza desfasurarii activitatii ,grad superior de de taliere) Programe(timp redus-foarte detaliate,contin elemente obligatorii ) Functia de organizare Desemneaza asamblul proceselor de management prin intermediul carora se stabilesc si se delimiteaza procesele de munca fizica si intelectuala si componentelor lor, precum si gruparea acestora pe posture,formatii de munca, compartimenete si atribuirea personalului, corespunzator anumitor criteri a economice,tehnice si sociale,in vederea realizari unor conditii cat mai bune. Principii: -unitatea de comanda;-divizarea activitatiilor si individualizarea functiilor;-corelarea responsabilitatii cu autoritatea; Functii de coordonare Cuprinde asamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile managerului cu actiunile subordonatiilor. Coordonare: bilaterala(intre manager-subordonat) Multilaterala: (manager-mai multi subordonati) Functii de antrenare

Reprezinta asamblul actiunilor prin care un manager influenteaza activitatile colaboratorilor sai in vederea atingerii obiectivelor stabilite,prin satisfacerea nevoilor care ii motiveaza. Functia de control evaluare Repezinta asamblul proceselor prin care performantele firmei, subsistemelor si componentelor acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabilite initial, invederea eliminarii deficientelor constatate si integrarii abaterilor pozitive. 4 faze: Masurarea realizarilor Compararea realizarilor cu obiectivele stabilite Detreminarea cauzelor care au generat abaterile Efectuarea corecturilor care se impun

Manager-ul Acea parte a fortei de munca care actioneaza asupra alteia sunt managerii; putem spune ca ei isi realizaeaza obiectivele prin altii sau ,mai general, managerii lucreaza cu alti oameni(subordonati,altimanageri,alte personae din afara firmei(furnizori,clienti,banci)); Managerii pot fi situati pe trei nivele: 1.Managerii superiori (Top Manageri;Senior Manager); 2.Managerii de nivel mediu; 3.Managerii de nivel inferior(supervizorii); 4.Executanti; Pot fi: 1.presedinte, director general, CEO; 2.director de productie, manager de divizie; 3.manager zonal de vanzari;

Roluri si activitati specific managerilor Trei domenii principale: Domeniu interpersonal: -reprezinta firma in relatiile ei curente cu diferite grupuri de interese; -actioneaza ca un leader ,preluand avantajele si dezavantajele asupra sa; -mediaza conflictele din cadrul firmei; Domeniu informational: -culege si sintetizeaza informatiile din int si ext firmei; -propaga informatiile; -actioneaza ca purtator de cuvant al firmei; Domeniu decisional:-actioneaza ca un antreprenor; -adopta decizii pt diminuarea riscurilor; -alocare surse pt atingerea obiectivelor; -actioneaza ca un negociator pt firma; Activitatiile unui manager sunt: 1.managerul lucreaza cu si prin alti oameni, raspuzand de activitatea sa si a subordonatiilor; 2.managerul asigura cresterea si expansiunea firmei, dezvoltarea tehnologica si cresterea perform ei in timp; 3.managerul asigura un echilibru intre scopurile si prioritatile existente in vederea alocarii resurselor; 4.managerul adopta decizii curente si de perspectiva; 5.managerul asigura satisfacerea salariatilor(salarii,premii,promovare..) 6.managerul reprezinta un simbol intre el si salariati si intre el si oamenii din ext;

Strategia Strategia firmei reprezinta rezultatul optiunii strategice a managementului de varf al acesteia cu privire la caile pe care le va urma si mijloacele alternative pe care le va folosi pentru atingerea obiectivelor.

Trasaturi -strategia are in vedere realizarea unor scopuri definite,sub forma unor misiuni sau obiective,performantele fiind date de calitatea acestor obiective; -ea mai vizeaza perioada viitoare a firmei 3-5 ani; -organizatia strategiei sau partile importante reprezinta sfera de cuprindere a strategiei; -prin strategie se are in vedere prefigurarea unui comportament competitive pentru organizatie pe termen lung; -strategia este un rezultat al negocierii explicite sau implicite; -strategia cauta sa obtina avantajul competitive, referindu-se la costul sau la calitatea produsului; Componenentele strategiei A.Misiunea firmei Misiunea firmei reprezinta scopurile si conceptiile privind evolutia desfasurarii activitatii firmei, care se va diferentia de celelalte firme asemanatoare; B.Obiectivele strategice Reprezinta telurile finale ale organizatiei care directioneaza activitatea acesteia. (perioada 3-5 ani in vedere). Obiective economice (valoarea actiunii,castigul pe actiune,profitul,cifra de afaceri, calitatea produselor si serviciilor) si sociale (cooperarea cu autoritatile,salarizarea si conditiile de munca, satisfacerea clientilor); C.Optiunile strategice Aceste optiuni de dezvoltare se refera la sfera produselor si serviciilor,tehnologiile si pietele de desfacere care ofera un avantaj competitive; Doua optiuni sunt privatizarea si retehnologizarea ; mai putem spune si modernizarea, patrunderea pe noi piete ,diversificarea productiei .etc; D.Resursele Este vorba de fondurile circulante si de cele pentru investitii; provenientelor poate fi proprie,atrasa,de la stat,imprumutate;

E.Termenele strategice Delimiteaza perioada de operationalizare a strategiei, precizand momentul declansarii si finalizarii optiunilor strategice majore; F.Avantajul competitiv Consta in realizarea de catre firma a unor produse si servicii superioare pentru consumatori comparative cu ofertele concurentilor cu firme similar; Elaborarea strategiei(etape) 1.stabilirea obiectivelor si optiunilor srategice; 2.evidentierea punctelor slabe si tari; 3.Alocarea resurselor material,financiare si umane; 4.formularea strategiei organizatiei .etc Proiectul Proiectele sunt activitati unice,orientate spre obiective,cu un grad ridicat de noutati si cu o sarcina de lucru complexa. Ele sunt limitate in timp dar si d p d v al resurselor umane si material. Necesita de obicei o colaborare interdisciplinara in cadrul unor structure organizat orice speciale.Obiectivul proiectului il constituie crearea unei noi valori; Proiect industrial si proiect de cercetare Proiectele industriale: au ca scop producerea de echipamente,masini si utilaje,nabve de transport,avioane,autovehicule. Managerul de proiect e in mijlocul actiunilor! Care sunt in ordinea : 1.clientul(cererea) 2.marketingul 3.proiectarea 4.achizitii si contrlul stocurilor 5.controlul productiei 6.productia 7.inspectia; Proiectele de cercetare pot sa consume sume mari de bani si sa dureze ani de zile si sa duca la o descoperire spectaculoasa d p d v ethnic sau sa se dovedeasca o pierdere de timp si bani; Este nevoie de un buget mare, riscul e mare ,au obiective greu de atins care pot avea rezultate spectaculoase sau sa fie pierderi de timp;

Elementele proiectului -Elaborarea proiectului inseamna descrierea modului de implementare al acestuia.Acesta se realizaeaza in scopul de a prevedea factorii incontrolabili de a actiona asupra lor ,astfel incat proiectul sa se poata adapta mai usor la schimbarile ce intervin din mediul intern,extern; -Obiectivele unui proiect reprezinta o stare viitoare,care poate fi atinsa prin derularea unei secvente de activitati. -A define activitatile proiectului inseamna a preciza pasii ce trebuie facuti pentru a realiza obiectivele propuse. -Definirea resurselor se face tinand cont de : 1.resursele ce pot fi atrase 2.obiectivele proiectului 3.puct cheie ale proiectului 4.aprecierea expertilor.etc. Managementul proiectelor Managementul proiectelor a aparut ca instrument de planificare, coordonare si control al activitatilor complexe din proiectele industriale si comerciale modern. Se foloseste pentru a define modul cum se pune in aplicare un proiect; Pentru considerearea unor operatii si proicte. Managementul proiectelor cuprinde: -managmentul integrarii elem proiectului -managementul domeniului proiectului -managementul timpului -managementul costurilor -managementul calitatii -managementul resurselor umane -managementul comunicarii -managementul riscurilor -managementul aprovizionarii