Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Finant e, Asigur ari, B anci si Burse de Valori

Examen la Matematici Aplicate n Economie Varianta A


I. 1. Aat i extremele condit ionate ale funct iei f (x, y ) = 6 4x 3y , cu leg atura x2 + y 2 = 1. (1p) 2. Rezolvat i ecuat ia diferent ial a: xy = xe x + y + x. (1p) II. Se consider a variabilele aleatoare X si Y, av and repartit ia comun a X \Y 1 2 0 1 p a q (a) completarea tabelului de mai sus si si mult imea valorilor posibile ale parametrului a; (0,5p) (b) valoarea parametrului a astfel nc at variabilele aleatoare X si Y s a e independente; (0,3p) 1 s a se calculeze P (Y < 1 |X > 0) si covariant a (c) pentru a = 2 4 variabilelor aleatoare X si Y ; (0,7p) 1 (d) pentru a = s a se calculeze dispersia variabilei aleatoare 4 3X 2Y. (0,5p) III. Se consider a o populat ie a c arei caracteristic a este dat a prin variabila 2x aleatoare X av and legea f (x; ) = 43 x2 e , x > 0; > 0. (a) Estimat i parametrul pe baza unei select ii de volum n. (0,75p) (b) Stabilit i dac a estimatorul g asit este absolut corect si ecient. (1p) (c) Determinat i valoarea estimatorului g asit pentru select ia de volum n = 8 ce a condus la rezultatele: 7;10;6;8;7;9;10;9. (0,25p) IV. (3p) 1. Suma seriei a) e ; b) ln 3;
3 n n=0 (ln 3) c) 1 ; d) 3; 3
y

unde a, p, q R si M (X ) = M (2Y ) = 1. Se cer:

este e) e 3 .
1

2. Integrala 0 e2x (1 ex )5 dx are valoarea 1 1 ; b) 20 ; c) 1 ; d) 6; e) 24. a) 42 6 3. Pe un c amp de probabilitate (, K, P ) se dau evenimentele A1 , A2 , . . . , An . Care dintre urm atoarele formule este inegalitatea lui Boole? n n n n a) P ( i=1 Ai ) i=1 P (Ai ); b)P ( i=1 Ai ) P ( i=1 Ai ); c) n n n P( n i=1 Ai ) i=1 P (Ai )(n1); d) P ( i=1 Ai ) i=1 P (Ai ) n n n; e) P ( i=1 Ai ) n P ( i=1 Ai ). 4. Fie X o variabil a aleatoare av and o repartit ie binomial a de parametri 10 n si p, cu M (X ) = 5 si D(X ) = 3 . Atunci 1 a) n = 10, p = 2 ; b) n = 20, p = 1 ; c) n = 15, p = 1 ; d) 4 3 2 1 n = 10, p = 4 ; e) n = 5, p = 3 . 5. Se consider a o select ie X1 , X2 , . . . , Xn dintr-o populat ie oarecare. 2 Atunci dispersia de select ie modicat a s are expresia n n n 1 1 1 2 2 2 a) s = n k=1 Xk ; b) s = n+1 k=1 (Xk X )2 ; c) s2 = n k=1 (Xk 1 n n 1 1 2 2 2 2 2 X ) ; d) s = n k=1 (Xk X ) ; e) s = n1 k=1 Xk . 6. Determinati intervalul de convergent a pentru seria
n 2n+1 n n=1 (1) 6n n2 x .

7. Se consider a o urn a cu 6 bile albe si 4 bile negre, din care se fac 4 extrageri cu revenire. S a se calculeze probabilitatea obt inerii a 2 bile albe. 8. Fie X o variabil a aleatoare ce urmeaz a o repartit ie normala N (15, 2). Utiliz and inegalitatea lui Ceb a sev, ce se poate arma despre probabilitatea P (10 < X < 20)? 9. S a se determine intervalul de ncredere pentru parametrul m al repartit iei normale N (m, 3), la nivelul (coecientul) de ncredere 99%, pentru selectia de volum 8 ce a condus la rezultatele: 4;5;8;5;6;5;6;7. Se dau cuantilele (valorile tabelate) z0,995 = 2, 6 si t7;0,995 = 3, 5. 10. Se consider a un lant Markov (Xn )n0 av and mult imea st arilor n I = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Fie pij probabilitatea de trecere din starea i in starea j n n pa si si P (X0 = i) = pi , unde i, j I si n N . S a se exprime n funct ie de aceste elemente probabilitatea P (X13 = 6, X10 = 4, X6 = 2, X0 = 1).

S-ar putea să vă placă și