Sunteți pe pagina 1din 19

CAIET DE PRACTIC

Programul de studii de licen Ingineria si Protecia Mediului in Industrie - IPMI

Anul III

Anul universitar 2011 2012

Caietul de practic este personalizat de ctre fiecare student practicant prin nscrierea manual a datelor personale i completarea cu informaii relevante, precum i prin ataarea documentelor solicitate n spaiile indicate. Totodat, studentul va utiliza spaiile special prevzute pentru descrierea mediului organizaional i a activitilor de practic desfurate. Evaluarea practicii va fi efectuat n conformitate cu prevederile legale n vigoare, precum i cu normele impuse de organizatorul de practic, incluse n prezentul caiet. Rezultatele evalurii vor fi consemnate n acest caiet, care, la final, se va constitui ntr-un document unic de evaluare, control i validare a activitii de practic ce va fundamenta nota acordat i creditele aferente.

17

FIA DE IDENTIFICARE

Student Anul de studiu: III Telefon Facultatea Programul de studii Responsabil de practic ef Catedr DPR Partener de practic Coordonator de practic Perioada stagiului de practic

8. EVALUAREA ACTIVITII DE PRACTIC


17

(extras din Regulament privind cadrul general de organizare i desfurare a practicii studenilor pentru ciclul de licen elaborat de Departamentul de Legtur Cu Mediul Economic i SocioCultural al Universitii Transilvania din Braov)

Recunoaterea i evaluarea stagiului de practic 1. Recunoaterea stagiului de practic se realizeaz prin acordarea punctelor de credit prevzute n planul de nvmnt. Numrul punctelor de credit alocate practicii se stabilete prin planul de nvmnt. 2. Evaluarea competenelor dobndite de student n stagiul de practic se face prin colocviu, de ctre o Comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde i reprezentani ai organizaiilor n care se desfoar practica. 3. Comisia de evaluare a practicii se coordonatoare, la nceputul anului universitar. numete la nivelul catedrei

4. Programarea colocviilor se face de ctre catedra care coordoneaz activitatea de practic. 5. Stagiul de practic va fi recunoscut n cadrul colocviului de practic numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: exist Convenia de practic ncheiat ntre facultate i instituia gazd; studentul a lucrat ntr-un domeniu direct legat de specializarea sa, folosind i dobndind cunotine tehnice relevante pentru practicarea profesiei pentru care se pregtete, avnd ca referin Fia disciplinei de practic; proiectul de practic a fost verificat i contrasemnat de ctre coordonatorul de practic desemnat de instituia gazd; proiectul de practic a fost validat de ctre instituia gazd, prin eliberarea unui Atestat de practic. Atestatul de practic trebuie s cuprind informaiile prevzute n modelul din Anexa 3; studenii trebuie s se prezinte la colocviu cu Caietul de practic completat. Evaluarea se realizeaz n baza urmtoarelor elemente: analiza proiectului de practic prezentat de ctre student; relevana activitilor desfurate n formarea profesional, n raport cu Fia disciplinei de practic; deprinderile i cunotinele dobndite, calificativul obinut la evaluarea n instituia gazd. evaluarea modului de susinere a proiectului de practic n faa comisiei de evaluare (se recomand elaborarea de prezentri profesionale, tip PowerPoint); prezentarea Atestatului de practic eliberat de ctre instituia gazd.

6.

17

9. ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT


Studentul practicant are obligaia de a realiza o descriere a instituiei care gzduiete stagiul de practic conform cuprinsului orientativ indicat mai jos.
Cuprins orientativ: 1. Poziia organizaiei gazd n sectorul n care i desfoar activitatea i a interaciunilor pe care aceasta le are cu alte sectoare (incluznd mediul public, educaional etc.); 2. Prezentarea general a misiunii, obiectivelor Departamentului / Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic; 3. Prezentarea general a organigramei i a sistemului de management al organizaiei gazd; 4. Potenialul tehnic i operaional al organizaiei gazd (de exemplu: structura resurse umane, dotare, potenialul tehnologic, capacitatea de producie, procesul de fabricaie, sistemul de depozitare etc.); 5. Activitatea de marketing, activitatea financiar a organizaiei gazd; 6. Activiti de protejare a mediului (gestionarea deeurilor, emisiile de gaze); 7. Alte aspecte considerate interesante de ctre practicant.

17

SC COMPANIA DE APA BUZAU este operatorul regional al serviciilor publice de apa si canalizare din judetul Buzau. COMPANIA are in administrarea sa, cu drept de folosinta, retelele de apa potabila, retelele de canalizare, rezervoarele de inmagazinare, statii de captare, tratare, pompare si epurare cu terenurile aferente, cladiri pentru ateliere, cladiri administrative, utilaje de interventie, autovehicule si echipamente de calcul. Obiectul de activitate al COMPANIEI DE APA BUZAU consta, in prinicipal, din: -captarea din sursele de suprafata si subterane a cantitatilor de apa necesare; -tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusa de normative si standarde; -asigurarea transportului si distribuirea apei potabile consumatorilor; -asigurarea presiunii in reteaua de distributie a apei potabile prin intermendiul statiilor de repompare si a statiilor de hidrofor; -colectarea, transportul si epurarea apelor uzate. Aria urbana deservita de COMPANIA DE APA BUZAU cuprinde intreg municipiul Buzau.

Organigrama i sistemului de management


-Director General Primeste rapoartele lunare privind parametrii apelor uzate . Emite dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in parametrii de calitate ai apelor uzate si namolului recirculat. Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite conform normativelor a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate . Semneaza buletinele de analize oficiale emise pe baza de solicitari scrise,comenzi si cele emise la monitorizarea beneficiarilor conform programului de monitorizare. Semneaza procesele verbale de constatare a depasirii concentratiei maxime admisibile.

-Director Operational Emite dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in parametrii de calitate ai apelor uzate si namolului recirculat. Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite, conform normativelor, a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate. -Sefi Centre Operationale Primesc rapoartele lunare privind parametrii apelor uzate . Primesc informari cu referire la modul de incadrare in limite conform normativelor a parametrilor fizicochimici si biologici ai apelor uzate . Emit dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in parametrii de calitate ai apelor uzate si namolului recirculat. Verifica: Programul de monitorizare beneficiari - cod F 244, Program de monitorizare Statie de epurare - cod F 55, Program de monitorizare canal deschis - cod F 40. -Sef Departament Calitate (RMI) Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite conform normativelor a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate. Lunar, transmite la Agentia pentru Protectia Mediului tabelul cu calitatea efluentului general al Statiei de epurare.

17

Participa la controalele operative efectuate inopinat. Semneaza buletinele de analize oficiale emise pe baza de solicitari scrise, comenzi si cele emise la monitorizarea beneficiarilor conform programului de monitorizare. -Sef Statie de Epurare Primeste informatii si urmareste modul de incadrare in parametrii de calitate a apei uzate stabiliti in normativele in vigoare. Impreuna cu Seful Laboratorului de apa uzata elaboreaza programele de monitorizare la beneficiari, in statia de epurare si canal deschis cu punctele prelevare stabilind si periodicitatea monitorizarii acestora, functie de cerintele stabilite prin normative. Analizeaza evolutia indicatorilor fizico-chimici, biologici specifici si ia masurile care se impun atunci cind este cazul Participa la controalele din teren cu referire la calitatea apei apei uzate, impreuna cu factorii interesati. Preia sesizari pe linie de calitate a apei deversate in emisar de la organismele abilitate si ia masurile care se impun. -Sef Laborator analize apa uzata Transmite informatii cu referire la modul de incadrare in parametrii de calitate a apei uzate . Impreuna cu Seful Statiei de Epurare colaboreaza la elaborarea programelor de monitorizare apa uzata cu punctele de prelevare, stabilind si periodicitatea monitorizarii acestora, functie de cerintele stabilite prin normative. Verifica, centralizeaza si analizeaza evolutia indicatorilor fizico-chimici, biologici specifici pe laborator. Participa la controalele din teren cu referire la calitatea apei uzate, impreuna cu sefii de surse sau persoanele delegate din cadrul organizatiei . Preia solicitarile de efectuare a analizelor de laborator si face analiza comenzii in situatiile in care nu se impune incheierea unui contract, conform deciziilor interne ale unitatii . Preia sesizari pe linie de calitate a apei deversate in emisar de la organismele abilitate. Urmareste incadrarea apelor uzate in parametrii de calitate stabiliti in normativele in vigoare. Colaboreaza cu Departamentul Calitate, pe linie de calitate a apei, in cadrul controalelor operative efectuate inopinat. Transmite clientilor buletinele de analize cu depasiri. -Personal Laborator analize apa uzata Preleveaza probe de apa uzata din punctele stabilite la pt.6.1.3 si la frecventa stabilita, precum si de la utilizatori, in cazul depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate, conform legislatiei si regulamentelor de exploatare si functionare . Efectueaza analize de laborator pentru indicatorii fizico-chimici, biologici de calitate, conform colectiei de normative privind protectia calitatii apelor . Inregistreaza valorile reale obtinute in caietele de lucru si in registrele de parametri din cadrul laboratorului. Intocmeste si semneaza buletinele de analize. Intocmeste raportul de prelevare probe la utilizator . Informeaza seful laboratorului si personalul de executie al statiei de epurare in cazul neincadrarii apelor uzate in parametrii de calitate. -Directia Economica Verifica si semneaza pentru control preventiv facturile si ordinile de plata pentru buletinele de analiza efectuate la solicitarile scrise. -Biroul Gestiune Contractuala Intocmeste contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare. Calculeaza cuantumul penalizarilor in cazul depasirilor la indicatori, pentru debitele de apa uzata din luna in care a avut depasirea. Intocmeste procesul verbal de constatare a depasirii si il transmite clientului odata cu factura -Biroul Facturare Incasare Emite facturile pentru serviciile de apa-canal prestate utilizatorilor. Stabileste si incaseaza cuantumul penalitatilor in cazul depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in reteaua de canalizare.

17

ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT 17

Jurnalul zilnic
Data Interval orar Locaia

Ziua 1 17.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Protectia muncii; Prezentarea personalului institutiei, si a statiei de tratare a apei.

Ziua 2 18.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Prezentarea camerelor statiei cu aparatele si instalatiiile aferente.

Ziua 3 19.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Verificarea calitatii apelor si inregistrarea rezultatelor.

Activiti

Echipament utilizat

Registru

Competene exersate

Observaii personale (experien dobndit, atitudini/ valori, consideraii etice etc.)

Cunoasterea mediului de lucru si a etapelor pe care le parcurg apele in statie.

Aplicarea cunostintelor dobandite de-a lungul celor 3 ani de studii cu privire la statiile de tratare si epurare a apelor.

Cunoasterea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba apa; Completarea registrului cu datele obtinute

17

ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT


Ziua 4 20.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Verificarea calitatii apelor si inregistrarea rezultatelor. Registru;

Jurnalul zilnic

Data Interval orar Locaia

Ziua 5 21.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Prelevarea probelor de ape din diferite puncte.

Ziua 6 22.09.2012 09-15 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Activitate de laborator;

Activiti

Echipament utilizat

Flacoane de sticla inchise ermetic; Prelevarea probelor de apa;

Turbidimetru;

Competene exersate

Determinarea turbiditatii probelor de apa; Utilizarea unui turbidimetru; Aprecierea calitatii apei;

Observaii personale (experien dobndit, atitudini/ valori, consideraii etice etc.)

Cunoasterea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba apa; Completarea registrului cu datele obtinute;

Prelevarea probelor de ape din diferite puncte;

17

ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT


Jurnalul zilnic

Data Interval orar Locaia Activiti

Ziua 7 24.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau

Ziua 8 25.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Activitate de laborator;

Ziua 9 26.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Activitate de laborator;

Activitate de laborator;

Echipament utilizat

Tub colorimetric; Scara de etalonare; Determinarea clorului rezidual; Determinarea duritatii totale si temporare a apei; Determinarea substantelor anorganice; Punerea in practica a metodei complexonometrice pentru determinarea duritatii temporare si totale cu ajutorul HCl si metiloranjului; Determinarea duritatii totale si temporare a apei; Determinarea substantelor anorganice; Punerea in practica a metodei complexonometrice pentru determinarea duritatii temporare si totale cu ajutorul HCl si metiloranjului;

Competene exersate

Observaii personale (experien dobndit, atitudini/ valori, consideraii etice etc.)

Studierea unor probe recoltate de apa de consum in vederea determinarii clorului rezidual;

17

ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT


Ziua 10 27.09.2012 08-14 Statia de tratare si epurare a apelor Buzau Activitati de laborator;

Jurnalul zilnic

Ziua 11

Ziua 12

Data Interval orar Locaia Activiti

Echipament utilizat Competene exersate

Spectrofotometru; Determinarea cantitativa a amoniacului, clorului,azotatilor si cloruruilor;

Observaii personale (experien dobndit, atitudini/ valori, consideraii etice etc.)

Utilizarea spectrofotometrului in vederea determinarii amoniacului, clorului, azotatilor si a clorurilor;

17

ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT


Jurnalul zilnic

Ziua 13
Data Interval orar Locaia Activiti

Ziua 14

Ziua 15

Echipament utilizat Competene exersate

Observaii personale (experien dobndit, atitudini/ valori, consideraii etice etc.)

17

ACTIVITATEA STUDENTULUI PRACTICANT


Rezumat Acest spaiu este rezervat studentului practicant n vederea completrii cu rezultatele activitii de practic (desene, programe, fie, rapoarte etc. descrise detaliat). n cazul n care spaiul este insuficient, se vor utiliza foi suplimentare.

Prelevarea probelor de apa uzata in cadrul Statiei de epurare si analiza lor


In Laboratorul de analize apa uzata din cadrul statiei de epurare, subordonat Departamentului Calitate, analizele fizico-chimice si biologice ale apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali, se fac pentru determinarea urmatorilor parametri: ape uzate -temperatura -pH -materii in suspensie -oxigen dizolvat -consum chimic de oxigen (Cr) -consum chimic de mangan (Mn) -turbiditate -alcalinitate -aciditate -culoare -azot amoniacal si azot total -azotati -azotiti -sulfati -fenoli -crom total si hexavalent -fier total ionic -cupru -nichel -zinc -cloruri -substante extractibile cu solventi organici -produse petroliere -fosfati -detergenti sintetici -cianuri totale -reziduu filtrat la 105 0 C -consum biochimic de oxigen la 5zile (CBO 5)

namol -umiditate -substanta uscata -alcalinitate -fractiune volatila a namolului activ -indice de volum al namolului -aciditate -turbiditate

pH-ul si temperatura se monitorizeaza din ora in ora.

17

Personalul din cadrul Laboratorului de analize apa uzata, preleveaza probe de apa uzata din doua in doua ore, din patru puncte de control: influent statie (intrare in statie); efluent E1 (prima treapte de epurare); efluent statie Est (iesirea din treapta a doua de epurare) si efluent general Eg (deversarea apelor epurate in emisar). Probele prelevate consecutiv dintr-un punct se colecteaza in acelasi recipient. Pentru Statia de Epurare Rm Sarat se se preleveaza 3 probe in 24 de ore. Laboratorul de analize apa uzata efectueaza analizele si determina parametrii fizico-chimici pentru fiecare schimb de lucru, conform prevederilor din normativele pentru ape uzate in vigoare. Laboratorul inregistreaza si tine evidenta la zi a rezultatelor obtinute in documentele specificate in cap.7 : INREGISTRARI. Se fac mediile lunare a valorilor parametrilor determinati si se inregistreaza. In cazul unor neincadrari a parametrilor de calitate ai apei uzate, personalul din laborator informeaza sefii ierarhici, pentru a lua masurile ce se impun. Functie de incadrarea/neincadrarea in parametrii prestabiliti, valorile sunt transmise Sefului Statiei de epurare, care intervine prin personalul din exploatare in procesul tehnologic pentru corectarea acestora. Lunar, Departamentul Calitate transmite Agentiei pentru Protectia Mediului tabelul cu calitatea efluentului general al Statiei de epurare (valorile parametrilor pH, C.B.O. 5, suspensii totale, reziduu fix, debit de apa deversata in emisar). Lunar, se transmite catre Administratia Nationala Apele Romane Directia Apelor Buzau Ialomita si Directia Apelor SiretBacau, un proces-verbal in care se trec valorile parametrilor: materii totale in suspensie, CBO 5 si reziduu fix. In cazul solicitarii analizelor de laborator de catre Centrele Operationale, sau in cazul reclamatiilor, laboratorul furnizeaza datele necesare la solicitant in scris, pe buletinul de analize. In cazul contaminarii cu produse petroliere sau depasirii limitelor admise pentru parametrii fizico-chimici ai apelor uzate deversate in emisar, Agentia pentru Protectia Mediului si Administratia Nationala Apele Romane, sesizeaza S.C. Compania de Apa S.A. pentru a se lua masurile de oprire a deversarii apelor uzate de la diferiti agenti poluanti in reteaua de canalizare a orasului si implicit, evitarea poluarii raului Buzau conform precedurii PS 10 Pregatirea pentru situatii de urgenta si caapcitatii de raspuns. Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii laboratorului de analize ape uzate si evaluarea impactului asupra mediului se fac conform procedurilor de lucru PL -08 Identificarea aspectelor de mediu si PL-09 Evaluarea impactului asupra mediului. Deseurile rezultate in urma desfasurarii analizelor sunt colectate, stocate si eliminate conform Hotararii Guvernului nr. 856 / 2002 si legislatiei in vigoare. Identificarea situatiilor de urgenta si accidentelor potentiale specifice activitatii, prevenirea aparitiei acestora si asigurarea capacitatii de raspuns corespunzatoare se face conform procedurii de lucru PS -10 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns. Determinarea cantitativa a nivelului de risc asociat activitatilor de monitorizare a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate se face pe baza analizarii sistematice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, conform procedurii de lucru PS-13 Planificarea identificarii riscurilor,evaluarea si tinerea sub control a riscurilor.

Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate de diversi utilizatori, pentru


17

respectarea

principiului poluatorul plateste

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare, este permisa numai cu respectarea legislatiei si normativelor in vigoare, avand sigurata ca: - nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de - nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari; - nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare; - nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acestora, nu se creeaza pericol de explozie; - nu se afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare. In reteaua publica de canalizare se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate: ape uzate menajere, ape meteorice si ape uzate provenite din activitati economice. Confom documentelor legislative de referinta prestatorii/operatorii de servicii publice care administreaza si/sau exploateaza retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate urbane au obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate. Apele uzate evacuate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare nu contina: trebuie sa epurare;

materii in suspensie care pot genera depuneri, care se pot solidifica si obtura sectiunea canalelor; suspensii dure si abrazive (pulberi metalice, granule de roci) care pot provoca erodarea canalelor; pacura, uleiuri, grasimi care prin aderenta pot crea depuneri pe pereti si obturari ale canalelor ; - substante cu agresivitate chimica asupra canalelor si echipamentelor de epurare ; - substante care pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare, sau care impreun cu aerul formeaza amestecuri explozive substante toxice sau nocive; - substante cu grad ridicat, de periculozitate: metale grele, compusi organici halogenati sau cu fosfor, substante chimice folosite la prelucrarea lemnului, a materialelor textile, a pieilor etc; - substante care in amestec cu apa sau aerul pot degaja mirosuri care polueaza mediul, substante colorante care pot modifica culoarea receptorului natural la deversarea apelor epurate; - substante inhibitoare ale procesului de epurare; - substate organice greu biodegradabile etc. Fiecare utilizator are obligatia de a epura local apele uzate si de a monitoriza permanent parametrii apelor uzate deversate in reteaua de canalizare, astfel ca in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contract. Conform actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului (autorizatia de gospodarire a apelor, autorizatia de mediu), S.C.Compania de Apa S.A.Buzau are obligatia de a monitoriza calitatea apelor uzate evacuate de diversi utilizatori racordati la reteaua de canalizare, pentru respectarea principiului poluatorul plateste . Utilizatorii noi solicita prin cerere, eliberarea acordului de racordare care este anexa la contract, prin care se stabilesc valorile limita de descarcare pentru parametrii indicatori ai apelor uzate evacuate in statia de epurare. Acesti agenti economici sunt verificati in teren de catre Centrul operational, prin personal specializat, in ceea ce priveste profilul de activitate declarat, metodele de tratare/preepurare a apelor uzate, punctele de descarcare in reteaua de canalizare, si stabileste punctul de control a apelor uzate. Se recolteaza probe si se efectueaza analizele bio-chimice ale apei uzate la indicatorii de calitate stabiliti in functie de activitatea desfasurata. In urma analizei probelor Laboratorul, elibereaza buletinul de analiza.Seful Statiei de Epurare stabileste limitele admise ale poluantilor care pot fi acceptati in statie si care vor fi trecute in acordul de racordare. In urma analizei documentatiei depusa de utilizator, BTIP elibereaza acordul de racordare in 4 exemplare: unul ramane la beneficiar, unul se transmite la Biroul Gestiune Contractuala si va constitui

17

anexa la contract, unul ramane la BTIP, iar celalalt se transmite Laboratorului analize apa uzata. Biroul Gestiune Contractuala intocmeste contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare. In contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se stabilesc debitele evacuate pe racordurile existente, limitele maxime admise ale poluantilor in apa uzata evacuata, conform cu acordul de racordare emis de S.C.Compania de Apa S.A. Buzau la cererea utilizatorului, conditiile pentru evacuarea/preluarea apelor uzate, punctul de control, in functie de activitatea desfasurata. In scopul intocmirii si actualizarii listei cu agentii economici poluatori si potentiali poluatori, Centrele Operationale in colaborare cu Biroul Gestiune Contractuala, inventariaza agentii economici cu care S.C. Compania de Apa S.A. Buzau are deja incheiate contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru a identifica principalele domenii generatoare de ape uzate. Tinand cont de parametrii monitorizati, in functie de profilul de activitate, agentii economici genereaza incarcari cu poluanti cuprinsi in categoria indicatorilor chimici generali, chimici specifici, chimici toxici si indicatorilor fizici. Se intocmeste lista agentilor economici poluatori si potentiali poluatori care cuprinde trei sectiuni : *Sectiunea I : cuprinde agentii economici importanti in ceea ce priveste activitatea desfasurata, amploarea activitatii, tipuri de poluanti, debite evacuate ; sunt cuprinsi in anexa I a programului de monitorizare si sunt monitorizati cu frecventa din program ; *Sectiunea II : cuprinde agentii economici care reprezinta un potential pericol de poluare si necesita o supraveghere in privinta calitatii apelor uzate ; sunt cuprinsi in anexa II a programului de monitorizare si sunt monitorizati cu frecventa din program ; Sectiunea III : cuprinde agenti economici care sunt luati in evidenta, au fost verificati si s-a dovedit ca activitatea nu genereaza ape uzate ; monitorizarea lor va fi suspendata temporar Monitorizarea de control se face conform principiului poluatorul plateste din OUG 195 / 2005 si Programului de monitorizare beneficiari - cod F 244, intocmit pe baza listei agentilor economici, care cuprinde : agentul economic, profilul de activitate, indicatorii de calitate, frecventa de monitorizare si grupa de risc aferenta profilului sau de activitate, in conformitate cu NTPA 001 si NTPA 002. Agentii din sectiunea I au fost impartiti in doua grupe de risc pentru care sunt aprobate tarife diferentiate de facturare a serviciilor. grupa I de risc : cuprinde agentii economici poluatori care deverseaza ape cu continut de poluanti chimici generali si fizici cu incarcari organice ridicate, stabiliti de NTPA 002. - grupa II de risc : cuprinde agentii economici poluatori care deverseaza ape cu continut de poluanti chimici specifici si poluanti chimici toxici si foarte toxici, dupa cum urmeaza : Agentii economici cu potential pericol de poluare din sectiunea II sunt cuprinsi in anexa nr. 2 aprogramului de monitorizare si se monitorizeaza cu o frecventa in conformitate cu programul demonitorizare. Daca apare un nou agent poluator, acesta se incadreaza, in functie de rezultatele analizelor, in sectiunea corespunzatoare. Pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, operatorul are dreptul de a aplica utilizatorilor de apa penalitatile prevazute in H.G. 472/2000, precizindu-se cuantumul acestor penalitati si modalitatea de calcul in functie de debitul de apa evacuat in luna in care sa constatat abaterea, conform anexei la contract. Constatarea depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate se face de catre personalul Laboratorului de analize apa uzata al S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, conform rezultatelor obtinute la analize. Compania de Apa Buzau (prin Laboratorul de analize apa uzata ) efectueaza prelevari de probe si controale in prezenta unui reprezentant al utilizatorului. Utilizatorul va comunica prin adresa lista persoanelor care sunt autorizate sa participe le prelevarea probelor. Persoanele nominalizate vor fi disponibile in permanenta. Orice modificare a listei cu persoanele imputernicite de catre utilizator, va

17

fi comunicata in termen de 48 de ore de la modificare. Laborantul Companiei de Apa Buzau se deplaseaza cu autolaboratorul la unitatea inregistrata in programul de monitorizare, avand asupra sa echipamentul de prelevare . Prelevarea poate fi efectuata pe o proba medie, pe o perioada stabilita, cu ajutorul aparatului de prelevare Lange sau pe o proba temporara. In paralel cu prelevarea se pot efectua masuratori de debitmetrie ale utilizatorului respectiv. Utilizatorul are obligatia sa marcheze punctul de prelevare (camin evacuare finala) si sa permita accesul reprezentantului operatorului la orice ora, pentru prelevare probe. La prelevarea probei va fi intocmit un raport de prelevare , in doua exemplare, semnat de reprezentantul S.C. Compania de Apa S.A Buzau si de persoana imputernicita de utilizator. Raportul de prelevare contine : - numele societatii, locul de prelevare - metoda de prelevare, metoda de conservare - tipul probei prelevate : punctuala (momentana ) sau medie - echipament utilizat - intervalul de timp sau debitul dintre doua prelevari - numele si semnatura persoanei responsabile din partea unitatii economice - numele si semnatura persoanei responsabile din partea S.C. Compania de Apa S.A Buzau Probele recoltate se transporta la Laboratorul de analize apa uzata de catre personalul abilitat unde sunt analizate. Probele sunt inregistrate iar rezultatele sunt consemnate in buletinul de analize apa uzata, semnat de responsabilul de analiza, seful de laborator, Seful Departamentului Calitate si vizat de Directorul General al S.C.Compania de Apa Buzau. Buletinul se intocmeste in 4 exemplare : un exemplar ramane la laborator, unul se transmite beneficiarului, altul la Biroul Gestiune Contractuala si altul la Departamentul Calitate. Laboratorul va specifica si grupa de risc in care se incadreaza utilizatorul respectiv. Rezultatele vor fi comunicate utilizatorului prin posta, cu confirmare de primire. In cazul in care utilizatorul solicita proba martor, rezultatele buletinului de analiza apa uzata vor fi comunicate in 24 de ore prin fax sau telefonic si se va proceda conform Instructiunii de lucru : Prelevare proba martor. In cazul depasirilor constatate in urma analizei probei, Laboratorul de analiza apa uzata transmite, prin registratura, o copie a buletinului de analize catre Biroul Gestiune Contractuala. Biroul Gestiune Contractuala intocmeste procesul-verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor si stabileste cuantumul penalitatilor, conform contractului si acordului de racordare. Biroul Facturare Incasare emite doua facturi. In factura de apa-canal este consemata si suma de plata pentru incadrarea utilizatorului in grupa corespunzatoare de risc. Penalitatile pentru: depasirile limitelor maxime admise ale poluantilor din apele uzate sunt consemnate in alta factura separata. Procesul-verbal de constatare cu cuantumul penalitatilor calculate efectiv si factura vor fi transmise utilizatorului prin salariatii S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, cu confirmare de primire. Utilizatorul are obligatia sa achite contravaloarea penalitatilor stabilite in termen de 10 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal de constatare. Neachitarea lor la termenul stabilit, da dreptul furnizorului sa calculeze penalitati in temeiul Legii 51 / 2006 Serviciilor comunitare de utilitati publice. In cazul persistentei neconformitatilor, dupa atentionari repetate, se procedeaza la sistarea serviciilor S.C. Compania de Apa S.A.Buzau.

17

INREGISTRARI

o o o o o o o

Registrul parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate, cod F-52. Tabel pentru calitatea efluentului general al statiei de epurare, cod F-53. Buletin de analize apa uzata, cod F-54. Tabel pentru calitatea influentului general al statiei de epurare, cod F-57. Raport de prelevare, cod F- 241. Proces-verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, cod F- 242. Program de monitorizare beneficiari, cod F- 244.

17