Sunteți pe pagina 1din 9

Reactii de precipitare

Obtinerea AgCl Reactivi si ustensile: solutie de NaCl, solutie de AgNO3, solutie de H2SO4, solutie de NH3, eprubete Modul de lucru: Intr-o eprubeta, am introdus 1-1,5 mL de solutie de NaCl si apoi, in portii mici, solutie de AgNO3. Precipitatul rezultat l-am impartit in doua eprubete. In una am adaugat solutie acida, iar in cealalta solutie de amoniac. 1. NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 sau Cl-(aq) + Ag+(aq) AgCl(s)

Se observa ca AgCl este un precipitat alb. 2. AgCl este insolubil in solutie acida (solutie de H2SO4 in acest caz).

3. AgCl + 2NH3 [Ag(NH3)2]Cl

AgCl e solubil in NH3. Concluzii: Reactia se utilizeaza la recunoasterea ionului Cl-.

Obtinerea BaSO4 Reactivi si ustensile: solutie de BaCl, solutie de NH3, solutie de H2SO4, solutie de HCl, eprubete Modul de lucru: Intr-o eprubeta, am introdus 1-1,5 mL de H2SO4, si am adaugat in portii mici solutie de BaCl2. Apoi, am impartit precipitatul obtinut in 2 eprubete. In prima am adaugat solutie de HCl, iar in a doua solutie de NH3. 1. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl sau Ba2+(aq) + SO42-(aq) BaSO4(s)

BaSO4 este un precipitat alb. 2. BaSO4 este insolubil in solutie acida.

3. BaSO4 este insolubil in NH3.

Concluzii: Reactia se utilizeaza pentru identificarea ionilor SO42- sau Ba2+

Obtinerea Fe(OH)2 Reactivi si ustensile: solutie de FeSO4, solutie de NaOH, eprubete Modul de lucru: Intr-o eprubeta, am introdus 1-1,5 mL de solutie de FeSO4 si apoi am adaugat in portii mici solutie de NaOH. FeSO4 + 2 NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4 sau Fe2+(aq) + 2HO-(aq) Fe(OH)2(s)

Fe(OH)2 este un precipitat de culoare verde care, in timp, devine bruna. Concluzii: Reactia se utilizeaza pentru identificarea ionului Fe2+.

Identificarea unor cationi metalici si anioni radicali acizi Multe dintre metodele de identificare a unor cationi metalici sau a unor anioni radicali acizi folosesc reactii de precipitare sau reactii cu formare de combinatii complexe. Sunt alese acele reactii care conduc la compusi usor de recunoscut. Reactivii utilizati trebuie sa fie specifici unui numar cat mai mic de ioni si sa permita identificarea unor cantitati mici de substante. Ionul Identificat Reactivul Ecuatia reactiei Observatii

NaOH

Cu2+(aq) + 2HO-(aq) Cu(OH)2(s)

Precipitat albastru

Cu2+
NH3

Cu2+(aq) + 4NH3(aq) [Cu(NH3)4]2+(aq)

Solutie de culoare albastru-violet

2+ 4K4[Fe(CN)6] 2Cu (aq) + [Fe(CH)6] (aq)

Cu2[Fe(CN)6](s)

Precipitat brun-roscat

NaOH

Fe2+(aq) +2HO-(aq) Fe(OH)2(s)


Precipitat verde care, in timp, isi schimba culoarea in brunroscat

Fe2+
2+ 3K3[Fe(CN)6] 3Fe (aq) +2[Fe(CN)6] (aq)

Fe3[Fe(CN)6]2(s)

Precipitat albastru (albastru de Turnbull)

NaOH

Fe3+(aq) + 3HO-(aq) Fe(OH)3(s)

Precipitat brun-roscat

Fe3+

KSCN

Fe3+(aq) + 6-SCN(aq) [Fe(SCN)6]3-(aq)

Solutie de culoare rosu-sangeriu

4Fe3+(aq) + 3[Fe(CN)6]4-(aq) K4[Fe(CN)6] Fe4[Fe(CN)6]3(s)


Reactia este foarte sensibila si se pot identifica urme de ioni Fe3+. Precipitat albastru (albastru de Berlin)

Ba2+

H2SO4 Na2SO4

Ba2+(aq) + SO42-(aq) BaSO4(s)

Precipitat alb, insolubil in solutii diluate de acizi

Pb2+

H2SO4 Na2SO4

Pb2+(aq) + SO42-(aq) PbSO4(s)

Precipitat alb, insolubil in solutii acide.